incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r822415 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/no/about-downloads.html content/no/index.html
Date Tue, 19 Jun 2012 21:11:58 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jun 19 21:11:57 2012
New Revision: 822415

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 19 21:11:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1351479
+1351857

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 19 21:11:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1351479
+1351857

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html Tue Jun 19 21:11:57 2012
@@ -67,50 +67,62 @@ announce&nbsp;@&nbsp;no.openoffice.org</
   <em>Viktig endring i versjon 2.3: Hyperlenker følges ved å holde Ctrl-tasten
nede mens du klikker på lenka. </em>
 	</p>
 
-   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.1.html">versjon&nbsp;3.2.1</a></span>
-   </h2>
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.3.0.html">versjon&nbsp;3.3.0</a></span>
 
-<table>
- <tr>
-  <td>
-   <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
-	<li><strong>Bokmål, Windows</strong><br>
-	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_nb.exe">uten
java</a> &ndash;
-	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med
java</a>
-	</li>
-   </ul>
-   <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
-	<li><strong>Nynorsk, Windows</strong><br>
-	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_nn.exe">uten
java</a> &ndash;
-	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_wJRE_nn.exe">med
java</a>
-	</li>
-   </ul>
-  </td>
-  <td>
-   <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
-	<li><strong>Bokmål, Linux</strong><br>
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
-	</li>
-	<li><strong>Nynorsk, Linux</strong><br>
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn_deb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_nn.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
-	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_nn_deb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
-	</li>
-   </ul>
-  </td>
-   <td>
-   <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
-	<li><strong>Bokmål, MacOS X</strong><br>
-	<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_nb.dmg">For
Intel-baserte maskiner</a>
-	</li>
-   </ul>
-   </td>
-  </tr>
-</table>
+   <table>
+    <tr>
+     <td>
+	  <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><strong>Bokmål,&nbsp;Windows</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_nb.exe">uten
java</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med
java</a>
+	   </li>
+      </ul>
+     </td>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+       <li><strong>Bokmål,&nbsp;Linux</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
+	   </li>
+      </ul>
+     </td>
+	 <td>
+	  <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
+	   <li><strong>Bokmål,&nbsp;MacOS&nbsp;X</strong><br>
+	    <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_nb.dmg">For
Intel-baserte maskiner</a>
+	   </li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	</tr>
+   </table>
+
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.0.html">versjon&nbsp;3.2.0</a></span>
+
+   <table>
+    <tr>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><strong>Nynorsk,&nbsp;Windows</strong><br>
+        <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win_x86_install_nn.exe">uten
java</a> &ndash;
+        <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win_x86_install-wJRE_nn.exe">med
java</a>
+	   </li>
+	  </ul>
+     </td>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+       <li><strong>Nynorsk,&nbsp;Linux</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86_install-rpm_nn.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86_install-deb_nn.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nn.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-deb_nn.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
+	   </li>
+      </ul>
+     </td>
+	</tr>
+   </table>
 
 <!--   <p>Hvis du vil laste ned Windows-versjonen med Java, gå <a href="http://download.openoffice.org/other.html">hit</a>
    og kryss av for «Include the Java JRE with this download».</p>-->
@@ -120,15 +132,22 @@ announce&nbsp;@&nbsp;no.openoffice.org</
  <div id="md5sums" style="display: none">
   <p>Ved å sjekke MD5-summen kan du være trygg på at nedlastinga har gått
feilfritt. <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/using_md5sums.html">Les mer.</a></p>
 
-<pre>
-ae67dd5622ed852d0a12c0d2a85c3213 OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz
-ede6fd0cc7fd5d2195dd5aecbfef28dc OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz
-b896d4e797ed5036313f55e25afce154 OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz
-15b888e1f92a640e98bc19c8ad1ea30e OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz
-60bdf8299eac330b3a295e6975ae187e OOo_3.2.1rc1_20100506_MacOS_x86_install_nb.dmg
-1ae5f35b24144b9f847ca17b3ea09dd4 OOo_3.2.1rc1_20100506_Win_x86_install-wJRE_nb.exe
-8e1bd9b1632ea4a6d16ccbda46a38f11 OOo_3.2.1rc1_20100506_Win_x86_install_nb.exe
-</pre>
+  <pre>
+  f42182f93735053b936482cc853de9da OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz
+  48aecfed9bc823491201f5f3d0058507 OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz
+  0f62c5505520d5384ca82947ffbe4ab5 OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz
+  36f46ef3886dc38b5f74be8bb41e269f OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz
+  64e24cfd4aac5a4226c7533b560e8f99 OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_nb.dmg
+  fabb89753c8f0404802463023899ca91 OOo_3.3.0_Win_x86_install_nb.exe
+  5d582653ce7b5127c364e8befcf11165 OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_nb.exe
+
+  ace144d21a59a22e4fbad9a7eb47aa67 OOo_3.2.0_Linux_x86_install-rpm_nn.tar.gz
+  ff81ad7d73f1127153b74c66d9da464c OOo_3.2.0_Linux_x86_install-deb_nn.tar.gz
+  e76bc64dbc7afff6cd722ffce76ddc78 OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nn.tar.gz
+  bd46bd6d44665f989af2b83a7e8d9173 OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-deb_nn.tar.gz
+  4b27eede15150c88311617909dbcb989 OOo_3.2.0_Win_x86_install_nn.exe
+  124aee1e8fec2c9ade7b53f92a7f0134 OOo_3.2.0_Win_x86_install_wJRE_nn.exe
+  </pre>
 
  </div>
 

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/no/index.html Tue Jun 19 21:11:57 2012
@@ -109,52 +109,67 @@
 
 
   <div id="nedlasting">
-   <h2 class="topploes">Last ned OpenOffice.org 3.2.1 &mdash;
+   <h2 class="topploes">Last ned OpenOffice.org 3.3.0 &mdash;
   <span class="mindre">
-
-   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.1.html">versjon&nbsp;3.2.1</a></span>
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.3.0.html">versjon&nbsp;3.3.0</a></span>
   </h2>
 
    <table>
     <tr>
      <td>
 	  <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
-       <li><strong>Bokmål, Windows</strong><br>
-		<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_nb.exe">uten
java</a> &ndash;
-		<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med
java</a>
+       <li><strong>Bokmål,&nbsp;Windows</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_nb.exe">uten
java</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med
java</a>
 	   </li>
       </ul>
-      <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
-       <li><strong>Nynorsk, Windows</strong><br>
-        <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_nn.exe">uten
java</a> &ndash;
-        <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_wJRE_nn.exe">med
java</a>
-	   </li>
-	  </ul>
      </td>
      <td>
       <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
-       <li><strong>Bokmål, Linux</strong><br>
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
-	   </li>
-       <li><strong>Nynorsk, Linux</strong><br>
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn_deb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_nn.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
-		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_nn_deb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
+       <li><strong>Bokmål,&nbsp;Linux</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
 	   </li>
       </ul>
      </td>
-	  <td>
+	 <td>
 	  <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
-	   <li><strong>Bokmål, MacOS X</strong><br>
-	   <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_nb.dmg">For
Intel-baserte maskiner</a>
+	   <li><strong>Bokmål,&nbsp;MacOS&nbsp;X</strong><br>
+	    <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nb/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_nb.dmg">For
Intel-baserte maskiner</a>
+	   </li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	</tr>
+   </table>
+
+   <h2 class="topploes">Last ned OpenOffice.org 3.2.0 &mdash;
+   <span class="mindre">
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.0.html">versjon&nbsp;3.2.0</a></span>
+   </h2>
+
+   <table>
+    <tr>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><strong>Nynorsk,&nbsp;Windows</strong><br>
+        <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win_x86_install_nn.exe">uten
java</a> &ndash;
+        <a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win_x86_install-wJRE_nn.exe">med
java</a>
 	   </li>
 	  </ul>
-	  </td>
-</tr>
+     </td>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+       <li><strong>Nynorsk,&nbsp;Linux</strong><br>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86_install-rpm_nn.tar.gz">RPM</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86_install-deb_nn.tar.gz">DEB</a>
&ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nn.tar.gz">64-bit,
RPM</a> &ndash;
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Linux_x86-64_install-deb_nn.tar.gz">64-bit,
DEB</a>
+	   </li>
+      </ul>
+     </td>
+	</tr>
    </table>
 
    <p class="topploes">Mime
View raw message