incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r821446 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/fi/content/dokumentaatio.html content/fi/tuote.html
Date Tue, 12 Jun 2012 15:36:34 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jun 12 15:36:34 2012
New Revision: 821446

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/dokumentaatio.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/tuote.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 12 15:36:34 2012
@@ -1 +1 @@
-1349279
+1349396

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 12 15:36:34 2012
@@ -1 +1 @@
-1349279
+1349396

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/dokumentaatio.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/dokumentaatio.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/dokumentaatio.html Tue Jun 12 15:36:34
2012
@@ -0,0 +1,241 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<!-- <div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>-->
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Openoffice.orgin käyttöohjeita</h1>
+
+<p>Jos oppaat, tämä sivusto ja muut ohjesivustot eivät auta, voit
+saada ohjeita myös <a href="tuki.html">käyttäjätuesta</a>.</p>
+
+<h2>Julkisia oppaita</h2>
+
+<p>Julkiset oppaat ovat vapaasti käytettävissä ainakin henkilökohtaiseen
+käyttöön.</p>
+
+<dl>
+
+ <dt><a href="http://psao.lpkky.fi/dynamic/1/view_attachment/OpenOffice3-pikaopas.pdf?id=12">OpenOffice.org
+ versio 3.0 pikaopas</a> (PDF, 84 sivua) - Olli Ruohomäki</dt>
+
+ <dd>Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaisema opintomoniste, jossa
+ käsitellään käyttöönottoa, tiedostojen hallintaa, tekstinkäsittelyä,
+ taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa. (<a
+ href="http://psao.lpkky.fi/dynamic/1/11.html">Alkuperäislähde</a>)</dd>
+
+ <dt><a
+href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2009/1236880849722">OpenOffice.org
versio 3. Asennuskäsikirja</a> (PDF, 130 sivua) - Oikeusministeriö</dt>
+
+ <dd>Oikeusministeriön tuottama asennusopas, joka sisältää perusasennuksen,
+ käyttöasetukset ja eri kielten oikoluvun ja tavutuksen asennuksen. Oppaassa
+ on käsitelty myös oman oletustekstipohjan, Multisave-lisäosan ja
+ PDF-tiedostojen muokkaamisen lisäosien käyttöönotot.</dd>
+
+ <dt><a href="kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png"><img src="kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png"
align="right"
+     alt="OpenOffice.org 2 - kysymysten ja vastausten käsikirja, kansi" /></a>
<a
+ href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuja2007/1187878580037">OpenOffice.org
+ versio 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja, kolmas laitos</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=application/pdf&amp;blobheadername1=Content-Disposition&amp;blobheadername2=Content-Length&amp;blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202007%205%20.374%20s.pdf&amp;blobheadervalue2=8306962&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=1186988342501&amp;ssbinary=true&amp;SSURIapptype=BlobServer&amp;SSURIcontainer=Default&amp;SSURIsession=false&amp;SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+ 374 sivua, 8Mt) - Oikeusministeriö</dt>
+
+ <dd>Oikeusministeriön julkaisema käsikirja, joka käsittelee
+ mm. tiedostomuotojen hallintaa, yhteensopivuutta muihin
+ toimisto-ohjelmistoihin, monikielista asiakirjatuotantoa ja
+ tavutuksen ja oikoluvun käyttöönottoa. Raportissa arvioidaan myös
+ OpenOfficen toimintojen riittävyyttä ja monipuolisuutta.</dd>
+
+ <dt><a
+ href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2007/1182266164955">OpenDocument-standardi
asiakirjojen tallennusmuotona</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=application/pdf&amp;blobheadername1=Content-Disposition&amp;blobheadername2=Content-Length&amp;blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202007%2025%2082%20sivua.pdf&amp;blobheadervalue2=1267210&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=1186988191203&amp;ssbinary=true&amp;SSURIapptype=BlobServer&amp;SSURIcontainer=Default&amp;SSURIsession=false&amp;SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+ 82 sivua, 1,2 Mt) - Oikeusministeriö</dt>
+
+ <dd>Oikeusministeriön julkaisema raportti OASIS OpenDocument Format
+ -standardista (ISO/IEC 26300:2006). Raportti käsittelee
+ OpenDocument-standardin merkitystä toimisto-asiakirjojen
+ tallennusmuodon vakioinnille erityisesti julkisissa
+ organisaatioissa, tarkastelee sen erilaisia käyttötapauksia ja antaa
+ teknisen johdannon itse tiedostomuodosta ja sen
+ käsittelyvälineistä. Raportissa tarkastellaan myös OpenOfficen
+ integrointia OpenDocument-tiedostomuodon ja UNO-rajapinnan avulla,
+ sekä XForms-lomakkeita.</dd>
+
+ <dt><img src="kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png" align="right"
+      alt="Malliopas, kansi" />
+  <a href="http://iki.fi/magi/oss/openoffice/files/malliopas.pdf">Malliopas</a>
(PDF, 75 sivua) - Marko Grönroos 2007</dt>
+
+ <dd>Oikeusministeriön julkaisema edistyneelle käyttäjälle
+ tarkoitettu asiakirjamallien ja lomakkeiden
+ suunnitteluopas. Sisältää johdannon tyylien käytöstä, kuvauksen SFS
+ 2487 -vakioasettelusta ja ohjeita vakioasettelua noudattavien
+ OpenDocument-mallipohjien toteuttamisesta OpenOfficella. Opas
+ sisältää lisäksi luvun tavanomaisten ja sähköisten lomakkeiden
+ toteuttamisesta.</dd>
+
+ <dt><a
+ href="http://edu.phkk.fi/opiskelu/OpenOffice/writer_harjoitusmoniste.pdf">OpenOffice.org
+ 2 Writer harjoitusmoniste</a> (PDF, 47 sivua) - Matti
+ Jaakkola<br/>
+
+ <a
+ href="http://edu.phkk.fi/opiskelu/OpenOffice/calc_harjoitusmoniste.pdf">OpenOffice.org
+ 2 Calc harjoitusmoniste</a> (PDF, 33 sivua)<br/>
+
+ <a
+ href="http://edu.phkk.fi/Opiskelu/OpenOffice/impress_harjoitusmoniste.pdf">OpenOffice.org
+ 2 Impress harjoitusmoniste</a> (PDF, 18 sivua)</dt>
+
+ <dd>Koulutuskeskus Salpauksen julkaisemat Writer-tekstinkäsittelyn,
+ Calc-taulukkolaskennan ja Impress-esitysgrafiikan
+ harjoitusmonisteet, jotka perustuvat Olli Ruohomäen tekemän ja
+ Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaiseman opintomonisteen osiin
+ käyttöönotto, tiedostojen hallinta, tekstinkäsittely,
+ taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka.</dd>
+
+ <dt>OpenOffice.org Writer Opas
+ <a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3231/0203WG-WorkingWithText_fi.pdf">Luku
3: Tekstin muokkaus</a> (PDF 1,5 Mt, 27 sivua)</dt>
+ <dd>Luku tekstin muotoilun perusasioista ja edistyneistä toiminnoista.</dd>
+
+</dl>
+
+<h2>Vapaita oppaita</h2>
+
+<p>Vapaiden oppaiden OpenDocument-lähdetiedostot ovat saatavilla
+jatkomuokkausta varten vapaan asiakirjalisenssin puitteissa.</p>
+
+<dl>
+ <dt><a href="http://fi.flossmanuals.net/OpenOffice/Introduction">FLOSS Manualsin
käyttöopas OpenOffice.orgille</a></dt>
+
+ <dt><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3290/openclipart_ohje.pdf">OpenClipArt-asennusohje
(PDF)</a>
+   (<a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/4329/openclipart_ohje.odg">ODG</a>)
(3 sivua)</dt>
+
+ <dd>Lyhyt ohje OpenClipArt-leikekuvien asentamiseen ja käyttöönottoon.</dd>
+
+</dl>
+
+<h2>Ohjesivustoja</h2>
+
+<dl>
+ <dt><a href="http://silvonen.wordpress.com/">JusSin OOo-blogi</a> - Jussi
Silvonen</dt>
+
+ <dd>Uutisia ja käyttöohjeita monista eri aiheista.</dd>
+
+</dl>
+
+<h2>Kirjoja</h2>
+
+<dl>
+ <dt>Antti Ussa: OpenOffice</dt>
+ <dd>Docendo, heinäkuu 2010, 100 sivua.<br />
+   Suomenkielinen Visual-sarjaan kuuluva opas sekä vasta-alkajille että muita toimisto-ohjelmia
aiemmin käyttäneille<br />
+   ISBN: 978-951-0-36574-8</dd>
+</dl>
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+
+</body>
+</html>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/tuote.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/tuote.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/tuote.html Tue Jun 12 15:36:34 2012
@@ -35,8 +35,8 @@
   
 <div id="fiheader">
 	<div id="fipositioner">
-		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
-		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+		<!--<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a> 
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1> -->
 
 	</div>
 </div>Mime
View raw message