incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r816983 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/about-mailinglist.html
Date Wed, 09 May 2012 20:08:41 GMT
Author: buildbot
Date: Wed May 9 20:08:40 2012
New Revision: 816983

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 20:08:40 2012
@@ -1 +1 @@
-1336370
+1336374

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 20:08:40 2012
@@ -1 +1 @@
-1336370
+1336374

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html Wed May 9 20:08:40
2012
@@ -41,6 +41,10 @@
 			<p>
 				Op deze pagina zal dan uitleg verschijnen hoe je je hier op kunt abonneren enzovoort.
 			</p>
+			
+			<p> Voor de mailinglists zijn moderators nodig die ervoor zorgen dat spam of andere
ongepaste berichten worden tegengehouden. Wie wil 
+				hieraan meehelpen? Stuur een mailtje aan 			
+				simonbr<img src="apenstaartje.GIF" alt="-apenstaartje-" border="0" height="11" width="11">apache.org</p>
 
 <!--	
 <h3>Hoe werkt het?</h3>Mime
View raw message