incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r816979 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/about-legal.html
Date Wed, 09 May 2012 19:50:21 GMT
Author: buildbot
Date: Wed May 9 19:50:20 2012
New Revision: 816979

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 19:50:20 2012
@@ -1 +1 @@
-1336368
+1336369

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 19:50:20 2012
@@ -1 +1 @@
-1336368
+1336369

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html Wed May 9 19:50:20 2012
@@ -3,7 +3,10 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+
+		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+		<title>Over copyrights en licenties</title>
+	
 </head>
 <body>
 <!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
@@ -18,182 +21,88 @@
   
   
   
-<table width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td>
-<table border="0">
-<tbody>
-<tr>
-<td valign="top" width="84%">
-<h2>Licenties van OpenOffice.org</h2>
-<p>Ook het gebruik van gratis software, zoals
-OpenOffice.org, is onderworpen aan licentievoorwaarden. Als het goed is
-heb je die bij de installatie aandachtig gelezen alvorens op
-"accepteren" te klikken ...<img src="smiley.GIF" alt="" border="0" height="11" width="11">.<br>
-De licentie van OpenOffice.org staat de gebruiker echter veel meer toe
-dan die van commerciële software. Op deze pagina wordt één en ander
-kort uiteengezet. Let wel: ik geef hier zo goed mogelijk mijn
-interpretatie, maar ik ben geen jurist. Aan het onderstaande kunnen
-geen rechten worden ontleend! Correcties en aanvullingen zijn welkom.</p>
-<p>Sun Microsystems stelt de OpenOffice.org software
-onder een zogenaamde duale licentie beschikbaar. Dit wil zeggen dat de
-gebruiker van de software kan kiezen voor het van toepassing zijn van
-ofwel de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>
-(Gnu Lesser General Public License) of de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html">SISSL</a>
-(Sun Industry Standards Source License). De duale licentie geeft een
-hoge mate van vrijheid voor zowel de GPL gemeenschap als ontwikkelaars
-en bedrijven die niet de GPL kunnen gebruiken. Zo is het (binnen de
-voorwaarden van de SISSL) ook anderen dan Sun Microsystems toegestaan
-om OpenOffice.org met eigen (closed-source) toevoegingen uit te
-breiden, er een commercieel product van te maken en dat te verkopen. </p>
-<p>Er is ook nog een derde licentie, de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/pdl.pdf">PDL</a>
-(Public Documentation License) die betrekking heeft op documentatie die
-geen deel uitmaakt van de software zelf.</p>
-<p>Hoe verhouden deze licenties zich met de bekende
-open-source licentie <a href="http://www.openoffice.org/licenses/gpl_license.html">GPL</a>?
-Software kan onder de GPL worden geplaatst om te waarborgen dat
-iedereen de software mag verspreiden (desgewenst tegen betaling),
-toegang tot de source code ervan kan krijgen, de sources kan aanpassen
-om nieuwe vrije (GPL) software te maken, en van dit alles op de hoogte
-kan zijn.</p>
-<p>Als bij het maken van nieuwe software gebruik
-wordt gemaakt van GPL software, <i>moet</i> deze software
-ook weer onder de GPL vallen. OpenOffice.org kan daarom geen code
-bevatten die uit GPL projecten afkomstig is, anders zouden de op dit
-punt strenge eisen van de GPL op het hele pakket van toepassing zijn.
-Het zou daardoor minder aanlokkelijk kunnen zijn voor bedrijven om op
-basis van OpenOffice.org eigen oplossingen te ontwikkelen. Deze
-belemmering wordt als ongewenst gezien. </p>
-<p>De LGPL is in grote lijnen hetzelfde als de GPL,
-maar staat het daarentegen toe om closed-source onderdelen te
-combineren (te linken) met de LGPL software. </p>
-<p>De SISSL is de alternatieve licentie die zelfs
-toestaat om de sources vam OpenOffice.org te wijzigen zonder die
-wijzigingen openbaar te maken. Dit mag echter alleen als dat nieuwe
-product <i>compatibel</i> is met het bestaande. Je mag er
-dus bijvoorbeeld geen tekstverwerker mee maken waarvan de bestanden
-niet met OpenOffice.org uitgewisseld kunnen worden.</p>
-<p>Overigens is het feit dat veel niet-Engelstalige
-spellingcontrolebestanden, waaronder de Nederlandstalige, onder de GPL
-vallen, de reden dat deze niet meegeïnstalleerd worden en je ze apart
-moet downloaden.</p>
-<p>In principe berust op alle code in OpenOffice.org
-het copyright van Sun Microsystems. Dit maakt de zaken een stuk
-overzichtelijker, bijvoorbeeld als er juridische actie gevoerd moet
-worden om inbreuk op de genoemde licenties tegen te gaan. Om
-programmacode bij te kunnen dragen aan de OpenOffice.org software, moet
-je de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/jca.pdf">JCA
-(Joint Copyright Assignment)</a> tekenen. Hiermee verklaar je dat
-het copyright van het bijgedragen werk zowel bij Sun Microsystems ligt
-als bij jou, de auteur. De JCA zorgt ervoor dat het door Sun
-Microsystems verkrijgen van het copyright op jouw bijdrage niet
-betekent dat jij het verliest. Als je je eigen werk voor iets anders
-wilt gebruiken dan heb jij immers nog steeds ook het copyright. Wanneer
-je programmacode wilt bijdragen onder afwijkende voorwaarden, zul je
-met "Sun Legal" over de mogelijkheden moeten overleggen. Je moet er wel
-van uitgaan dat die mogelijkheden zacht gesproken beperkt zijn.</p>
-<p>Sommigen vragen zich af of Sun Microsystems
-eenzijdig deze voorwaarden kan veranderen. Het antwoord is nee, het
-plaatsen van de code onder de LGPL/SISSL <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#3">
is
-niet terug te draaien</a>. Ook al zou Sun Microsystems besluiten
-om op te houden met de ontwikkeling (waar overigens bepaald geen sprake
-van is), dan nog blijft de source code zonder meer beschikbaar om
-verder ontwikkeld te worden door de gemeenschap.</p>
-<p>
-Meer hierover (in het Engels) is te vinden in de <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html">licensing
-FAQ</a>.
-</p>
-<p>&nbsp;</p>
-</td>
-<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
-<td valign="top" width="15%">
-<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
-<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
-<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
-<a href="faq.html">FAQ</a><br>
-<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> 
-<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
-<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
-<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
-<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
-<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
-</b></font></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+
+<!-- table containing the content and the menu pane -->
+<table style="border-width: 0px;">
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+		<h1>Copyright en Licenties van OpenOffice.org</h1>
+		<p>Ook het gebruik van gratis software zoals OpenOffice.org is onderworpen aan licentievoorwaarden.
Als het goed is
+		heb je die bij de installatie aandachtig gelezen alvorens op "accepteren" te klikken ...<img
src="smiley.GIF" alt="" border="0" height="11" width="11">.</p>
+			<p>Daar staat overigens voor gewone gebruikers niets in om zich zorgen over te maken.</p>
+
+		<p> Deze pagina is bedoeld voor een poging om een en ander in normaal Nederlands
uit te leggen. Omdat de Apache Software Foundation 
+	er eigen licenties op na houdt is op dit gebied nogal wat veranderd. Vooralsnog laten we
het bij een verwijzing naar de Engelstalige pagina hierover. 
+	Klik op de link &quot;Copyright &amp; License &quot; helemaal onderaan deze
pagina.</p>
+
+					<!-- <p>&nbsp;</p> -->
+		</td> <!-- end of the content pane
+
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top";>
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+		
+			<font size="2">
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>nl.OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="index.html">Intro</a><br>
+					<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Software</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+					<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;3.0</a><br>
+					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+					<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+					<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Hulp</b><br>
+				</font>
+				<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+				<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+				<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+				<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Meehelpen</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+					<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Contact</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+					<a href="credits.html">Wie&nbsp;zijn&nbsp;wij?</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Overig</b><br>
+				</font>
+					<a href="links.html">Links</a><br>
+					<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+				
+			</font>
+			
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
+</table> 
+<!-- end of table containing the left and right pane -->
+
+
+	
 
  </div>
 Mime
View raw message