From ooo-commits-return-8019-apmail-incubator-ooo-commits-archive=incubator.apache.org@incubator.apache.org Mon Apr 2 20:35:26 2012 Return-Path: X-Original-To: apmail-incubator-ooo-commits-archive@minotaur.apache.org Delivered-To: apmail-incubator-ooo-commits-archive@minotaur.apache.org Received: from mail.apache.org (hermes.apache.org [140.211.11.3]) by minotaur.apache.org (Postfix) with SMTP id 597D09242 for ; Mon, 2 Apr 2012 20:35:26 +0000 (UTC) Received: (qmail 87633 invoked by uid 500); 2 Apr 2012 20:35:26 -0000 Delivered-To: apmail-incubator-ooo-commits-archive@incubator.apache.org Received: (qmail 87559 invoked by uid 500); 2 Apr 2012 20:35:26 -0000 Mailing-List: contact ooo-commits-help@incubator.apache.org; run by ezmlm Precedence: bulk List-Help: List-Unsubscribe: List-Post: List-Id: Reply-To: ooo-dev@incubator.apache.org Delivered-To: mailing list ooo-commits@incubator.apache.org Received: (qmail 87549 invoked by uid 99); 2 Apr 2012 20:35:26 -0000 Received: from athena.apache.org (HELO athena.apache.org) (140.211.11.136) by apache.org (qpsmtpd/0.29) with ESMTP; Mon, 02 Apr 2012 20:35:26 +0000 X-ASF-Spam-Status: No, hits=-2000.0 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED X-Spam-Check-By: apache.org Received: from [140.211.11.4] (HELO eris.apache.org) (140.211.11.4) by apache.org (qpsmtpd/0.29) with ESMTP; Mon, 02 Apr 2012 20:35:24 +0000 Received: from eris.apache.org (localhost [127.0.0.1]) by eris.apache.org (Postfix) with ESMTP id 3C4CC238899C; Mon, 2 Apr 2012 20:35:04 +0000 (UTC) Content-Type: text/plain; charset="utf-8" MIME-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: 8bit Subject: svn commit: r1308538 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Date: Mon, 02 Apr 2012 20:35:04 -0000 To: ooo-commits@incubator.apache.org From: simonbr@apache.org X-Mailer: svnmailer-1.0.8-patched Message-Id: <20120402203504.3C4CC238899C@eris.apache.org> X-Virus-Checked: Checked by ClamAV on apache.org Author: simonbr Date: Mon Apr 2 20:35:03 2012 New Revision: 1308538 URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308538&view=rev Log: grondige update Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html?rev=1308538&r1=1308537&r2=1308538&view=diff ============================================================================== --- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original) +++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr 2 20:35:03 2012 @@ -1,125 +1,101 @@ - -nl.openoffice.org (in het) nieuws + + + Nieuws over (nl.)openoffice.org + + + - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-

Nieuws rond OpenOffice.org

-
-

OpenOffice.org te beheren door de Apache Software Foundation

-

Sinds vorig jaar, 2010, zijn er een aantal ingrijpende ontwikkelingen geweest.
-Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, is overgenomen door Oracle.
Een groot deel van de community, ontevreden met -de manier waarop het project beheerd werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation. De naam van het op OpenOffice.org gebaseerde product -hiervan is LibreOffice.
-Oracle heeft onlangs aangekondigd geen commerciële variant van OpenOffice.org meer te wensen ontwikkelen en te vinden dat de copyrights en handelsmerken -van OpenOffice.org het beste beheerd kunnen worden door een door community gedragen organisatie.
-Kort geleden bleek dat de organisatie die hiervoor is uitgekozen de Apache Software Foundation is. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen lijkt er binnen OpenOffice.org -nauwelijks meer te worden gewerkt aan verdere ontwikkeling van nieuwe versies. Bovendien is te verwachten dat het wel even zal duren voordat vanuit -de Apache Software Foundation nieuwe versies van OpenOffice.org kunnen worden uitgebracht. Voorlopig zal het zeer op OpenOffice.org gelijkende LibreOffice aan gebruikers -de beste continuïteit bieden. + + + + + + + + + + + + +
+ +

OpenOffice.org in beheer van de Apache Software Foundation

+

Sinds 2010 heeft OpenOffice.org een aantal ingrijpende ontwikkelingen meegemaakt.

+

Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, werd overgenomen door Oracle.
+ Een groot deel van de community, ontevreden met de manier waarop het project beheerd werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation. + De naam van het op OpenOffice.org gebaseerde product hiervan is LibreOffice.

+

Oracle kondigde begin 2011 aan geen commerciële variant van OpenOffice.org meer te wensen ontwikkelen en te vinden dat de copyrights en handelsmerken + van OpenOffice.org het beste beheerd kunnen worden door een door community gedragen organisatie.

+

De organisatie die hiervoor is uitgekozen is de Apache Software Foundation. Op 1 juni 2011 + kondigde Oracle aan + dat het de rechten op de broncode van OpenOffice.org en de ermee verbonden handelsmerken eraan zou doneren. Het + OpenOffice.org-project werd daarmee een "podling" binnen de ASF. +

+

+ De afgelopen tijd is heel hard gewerkt aan de broncode. Onder andere om deze in lijn te brengen met het beleid van de ASF betreffende de te hanteren + licenties , maar ook om de software verder te verbeteren. Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt + en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg beter kan worden ondersteund. +

+ + +
+ + + + + + nl.OOo
+
+ Intro
+ Nieuws
+ + Software
+
+ Beschrijving
+ Nieuw in 3.0
+ Downloaden
+ CD-ROM
+ + OOo
+
+ Achtergronden
+ FAQ
+ Begrippenlijst
+ + Hulp
+
+ Mailinglists
+ Gebruikersforum
+ Documentatie
+ Tips&trucs
+ + Meehelpen
+
+ Projecten
+ Bugs melden
+ + Contact
+
+ Mailinglists
+ Wie zijn wij?
+ + Overig
+
+ Links
+ Licenties
+ +
+ + + +
+ -

 

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
nl.OOo -
Intro
-Nieuws -
Software -
Beschrijving
-Nieuw in 3.3
-Downloaden
-CD-ROM
-
OOo -
Achtergronden
-FAQ
-Begrippenlijst -
Hulp -
-Mailinglists
-Gebruikersforum
-Documentatie
-Tips&trucs -
Meehelpen -
Projecten
-Bugs melden
-
Contact -
Mailinglists
-Wie zijn wij?
-
Overig -
Links
-Licenties
-
  -
-
-
- + + + \ No newline at end of file