incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1311327 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html
Date Mon, 09 Apr 2012 17:06:08 GMT
Author: simonbr
Date: Mon Apr  9 17:06:07 2012
New Revision: 1311327

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1311327&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by simonbr

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html?rev=1311327&r1=1311326&r2=1311327&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html Mon Apr  9 17:06:07 2012
@@ -2,7 +2,7 @@
 <html>
 	<head>
 		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
-		<title>OpenOffice.org en OpenOffice</title>
+		<title>OpenOffice.org, Apache OpenOffice, en OpenOffice</title>
 	</head>
 <body>
 <!-- auteur: Simon Brouwer -->
@@ -14,11 +14,13 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-		<h1>OpenOffice.org en Open Office</h1>
+			<h1>OpenOffice.org / Apache OpenOffice, en Open Office</h1>
 		<h2>Het is niet hetzelfde!</h2>
 		<p>
-			De offici&euml;le naam van ons internationale project, &eacute;n van het door
ons ontwikkelde open-source kantoorpakket, 
-			is <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>. Nu is er in Nederland
ook een bedrijf dat 
+			De offici&euml;le naam van ons internationale project is <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>.

+			Die van het door ons ontwikkelde pakket was dat eveneens. Met het opnemen van OpenOffice.org
binnen de Apache Software Foundation zal 
+			het pakket in de toekomst Apache OpenOffice heten. 
+			Nu is er in Nederland ook een bedrijf dat 
 			<a href="http://www.openoffice.nl">Open Office</a> heet, en dat automatisering
op basis van Linux en open source levert. 
 			Je kunt je voorstellen dat dit tot verwarring kan leiden. Met deze pagina willen we hier
duidelijkheid over geven.
 		</p>
@@ -26,17 +28,16 @@
 		<p>
 			De naam "Open Office" is binnen de Benelux een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf
Open Office. Het tijdstip van
 			de registratie, ruim v&oacute;&oacute;r de aankondiging van het project OpenOffice.org,
geeft wel aan dat de naam origineel gekozen is.
-			Kennelijk heeft men bij Sun, bij de keuze van de naam voor ons project, over het hoofd
gezien dat een dergelijke naam al ergens in de wereld
-			gebruik was. 
+			Kennelijk heeft men bij Sun over het hoofd gezien dat een dergelijke naam al ergens in
de wereld gebruik was. 
 		</p>
 		<p>
 			Het bedrijf Open Office biedt automatiseringsoplossingen op basis van Linux en Open Source
software, en het heeft dus geen formele relatie met
-			het project OpenOffice.org. Ondanks een begrijpelijke reserve ten aanzien van de naamgeving,
staat men er echter heel positief tegenover ons project, 
-			en laat dat ook blijken, bijvoorbeeld met een sponsorbijdrage voor onze <a href="gebruikersdag.html">gebruikersdag</a>.
+			het project OpenOffice.org. Ondanks een begrijpelijke reserve ten aanzien van de naamgeving,
staat men er echter positief tegenover ons project, 
+			en heeft dat ook laten blijken, bijvoorbeeld met een sponsorbijdrage voor onze <a href="gebruikersdag.html">gebruikersdag</a>.
 		</p>
 		<h2>Tegengaan van verwarring</h2>
 		<p>
-			Om hinder tengevolge van de naamsgelijkenis te beperken, zonder het project OpenOffice.org
te schaden, heeft Open Office een regeling voorgesteld. 
+			Om hinder tengevolge van de naamsgelijkenis te beperken, zonder het project te schaden,
heeft Open Office een regeling voorgesteld. 
 			Deze heeft betrekking op alle webpagina's waarop (binnen de Benelux) OpenOffice.org CD-ROM's
worden aangeboden.
 			De regeling komt er op neer dat toestemming wordt verleend voor het gebruiken van de naam
OpenOffice.org, mits ook de benedenstaande tekst
 			op de pagina wordt opgenomen. Een en ander is opgesteld in overleg met de leden van nl.openoffice.org.

@@ -56,7 +57,7 @@
 			(opensource kantoorpakket)."
 		</p>
 		<p>
-			Je let er natuurlijk ook op dat je op de webpagina OpenOffice.org niet als "OpenOffice"
e.d. aanduidt!
+			Je let er natuurlijk ook op dat je het pakket op de webpagina OpenOffice.org of Apache
OpenOffice noemt en niet kortweg als "OpenOffice" of dergelijks.
 		</p>
 		<p>
 			Verder houdt de regeling een dringend verzoek in om de webpagina aan te melden voor het
overzicht op de 
@@ -66,7 +67,7 @@
 		</p>
 		<h2>Algemeen</h2>
 		<p>
-			Probeer ook in andere gevallen consequent de volledige naam van ons project en ons product
te schrijven!
+			Probeer ook in andere gevallen consequent de volledige naam van het project en het product
te schrijven.
 		</p>
 		<p>
 			N.B. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.Mime
View raw message