incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1309084 [3/16] - in /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source: ar/ cs/ de/ es/ fi/ fr/ gl/ hu/ it/ ja/ nl/ pt-BR/ ru/ zh-CN/ zh-TW/
Date Tue, 03 Apr 2012 18:15:36 GMT
Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf?rev=1309084&r1=1309083&r2=1309084&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/cs/localize.sdf Tue Apr  3 18:15:27 2012
@@ -28,69906 +28,72479 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_NOT_INSTALLED				0	cs	Vybraný filtr $(FILTER) nebyl nainstalován.\nPřejete si ho doinstalovat nyní?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_CONSULT_SERVICE				0	cs	Vybraný filtr $(FILTER) nebyl zahrnut ve vaší verzi programu.\nInformace o objednávkách můžete najít na našich domovských stránkách.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USED				0	cs	Použité styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USERDEF				0	cs	Vlastní styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_ALL				0	cs	VÅ¡echny styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_ACCTITLE_PRODUCTIVITYTOOLS				0	cs	%PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONAME				0	cs	Bez názvu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_CLOSE				0	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_AUTO				0	cs	Automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD_SHORTCUT				0	cs	Standardní				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_BYTES				0	cs	Bajtů				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_KB				0	cs	kB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_MB				0	cs	MB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_GB				0	cs	GB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	MSG_QUERY_LASTVERSION				0	cs	Zrušit všechny změny?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_DOCALREADYLOADED_DLG				0	cs	Dokument již otevřen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	errorbox	MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	cs	%PRODUCTNAME nemůže na vašem systému nalézt webový prohlížeč. Zkontrolujte, prosím, nastavení vaší pracovní plochy nebo nainstalujte webový prohlížeč (například Mozillu) do výchozího umístění nabízeného při instalaci.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INTERN				0	cs	Interní				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_APPLICATION				0	cs	Aplikace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_VIEW				0	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DOCUMENT				0	cs	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EDIT				0	cs	Upravit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MACRO				0	cs	BASIC				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_OPTIONS				0	cs	Možnosti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MATH				0	cs	Matematika				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_NAVIGATOR				0	cs	Provést				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INSERT				0	cs	Vložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FORMAT				0	cs	Formát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEMPLATE				0	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEXT				0	cs	Text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FRAME				0	cs	Rámec				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_GRAPHIC				0	cs	Obrázek				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TABLE				0	cs	Tabulka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_ENUMERATION				0	cs	Číslování				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DATA				0	cs	Data				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_SPECIAL				0	cs	Speciální funkce				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_IMAGE				0	cs	Obrázek				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CHART				0	cs	Graf				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EXPLORER				0	cs	Průzkumník				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONNECTOR				0	cs	Spojnice				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MODIFY				0	cs	Upravit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DRAWING				0	cs	Kresba				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONTROLS				0	cs	Ovládací prvky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	MSG_CANT_QUIT				0	cs	Aplikace nemůže být právě teď ukončena.\nPočkejte, prosím, až doběhnou všechny tiskové úlohy a/nebo \nakce OLE a zavřete všechna dialogová okna.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ISMODIFIED				0	cs	Přejete si změny uložit do %1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUITAPP				0	cs	Ukončit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HELP				0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT				0	cs	Nespouštět 'XX' automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_HELPBAR				0	cs	Panel nápovědy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HLPFILENOTEXIST				0	cs	Pro toto téma nebyl nainstalován příslušný soubor s nápovědou.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_ENVTOOLBOX				0	cs	Panel funkcí				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SPECIALCONFIG_ERROR				0	cs	Nastala chyba ve zvláštní konfiguraci.\nKontaktujte, prosím, vašeho administrátora.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_EXIT				0	cs	Ukončit rychlé spuštění				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_TIP				0	cs	Rychlé spuštění %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILEOPEN				0	cs	Otevřít dokument...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE				0	cs	Ze Å¡ablony...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH				0	cs	Načíst %PRODUCTNAME během spuštění systému				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX				0	cs	Zakázat rychlé spouštění				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_LNKNAME				0	cs	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILE				0	cs	Soubor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_STARTCENTER				0	cs	Úvodní obrazovka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_RECENTDOC				0	cs	Poslední dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUERY_UPDATE_LINKS				0	cs	Aktualizovat všechny odkazy?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_DDE_ERROR				0	cs	DDE odkaz na % pro % oblast % není dostupný.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK		HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK		0	cs	Tento hyperlink otevře "%s". Chcete pokračovat?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS				0	cs	Z bezpečnostních důvodů není možno aktivovat hypertextový odkaz.\nZadaná adresa nebude otevřena.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SECURITY_WARNING_TITLE				0	cs	Bezpečnostní upozornění				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE				0	cs	Uložením dokumentu budou odstraněny všechny jeho digitální podpisy.\nPřejete si pokračovat v ukládání dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN				0	cs	Před podepsáním musíte dokument uložit.\nChcete dokument uložit?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT				0	cs	Tento dokument musí být uložen ve formátu OpenDocument, aby jej bylo možné digitálně podepsat.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED				0	cs	 (podepsáno)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD				0	cs	Standardní				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_FILELINK				0	cs	Dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONE				0	cs	- žádná -				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRAFIKLINK				0	cs	Obrázek				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_SFX_FILTERNAME_ALL				0	cs	VÅ¡echny soubory (*.*)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_EDITGRFLINK				0	cs	Vložit jako odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ERRUNOEVENTBINDUNG				0	cs	Nelze nalézt odpovídající\nmetodu %1.\n\nZkontrolujte název.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR				0	cs	Není možné otevřít grafický soubor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR				0	cs	Není možné načíst grafický soubor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR				0	cs	Neznámý grafický formát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR				0	cs	Tato verze obrázku není podporována				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR				0	cs	Grafický filtr nebyl nalezen				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_TOOBIG				0	cs	Nedostatek paměti pro vložení obrázku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_APP			40	cs	Aplikace:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_TOPIC			40	cs	Soubor:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_ITEM			40	cs	Kategorie:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedline	MD_DDE_LINKEDIT	GROUP_DDE_CHG			155	cs	Upravit odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	modaldialog	MD_DDE_LINKEDIT				223	cs	Upravit odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS			0	cs	Obsah				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_INDEX			0	cs	Rejstřík				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_SEARCH			0	cs	Najít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS			0	cs	Záložky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_INDEX	FT_EXPRESSION			108	cs	Hledaný výraz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_INDEX	PB_OPEN_INDEX			50	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_SEARCH	FT_SEARCH			128	cs	Hledaný výraz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_SEARCH			50	cs	Najít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_FULLWORDS			128	cs	Pouze celá slova				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_SCOPE			128	cs	Hledat pouze v nadpisech				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_OPEN_SEARCH			50	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_BOOKMARKS	FT_BOOKMARKS			108	cs	Záložky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_BOOKMARKS	PB_BOOKMARKS			50	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_WINDOW_TITLE				0	cs	Nápověda %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON				0	cs	Zobrazit navigační panel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF				0	cs	Skrýt navigační panel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_START				0	cs	První stránka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PREV				0	cs	Předchozí strana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_NEXT				0	cs	Další stránka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PRINT				0	cs	Tisk...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK				0	cs	Přidat k záložkám...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG				0	cs	Najít na této stránce...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW				0	cs	Zdrojový HTML text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_FIRST_MESSAGE				0	cs	Spouští se nápověda...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE				0	cs	Vybrat text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_COPY				0	cs	Kopírovat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	FT_BOOKMARK_TITLE			140	cs	Záložka:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	STR_BOOKMARK_RENAME			0	cs	Přejmenovat záložku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	modaldialog	DLG_HELP_ADDBOOKMARK				208	cs	Přidat k záložkám				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_OPEN	HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN		0	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_RENAME	HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME		0	cs	Přejmenovat...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_DELETE	HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE		0	cs	Odstranit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHRESULTS				208	cs	Žádná témata nebyla nenalezena.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND				208	cs	Zadaný text nebyl nalezen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT				200	cs	Zobrazit nápovědu %PRODUCTNAME %MODULENAME při spuštění				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	fixedline	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	FL_COL			109	cs	Název stylu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	querybox	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	MSG_OVERWRITE			50	cs	Styl již existuje. Přepsat?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	modaldialog	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE		CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE		177	cs	Vytvořit styl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_DOCK				0	cs	Uchytit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_UNDOCK				0	cs	Uvolnit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASK_PANE_VIEW				0	cs	Zobrazit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASKS				0	cs	Úkoly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_ALIEN_WARNING	FT_INFOTEXT			0	cs	Tento dokument může obsahovat formátování nebo obsah, který nemůže být uložen ve formátu %FORMATNAME. Přejete si i přesto uložit dokument v tomto formátu?\n\nPokud použijete nejnovější formát ODF, můžete si být jisti, že se veškerý obsah a formátování uloží správně.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	okbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_NO			0	cs	Zachovat stávající formát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_YES			0	cs	Uložit ve formátu ODF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	helpbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_MOREINFO			0	cs	Více informací...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	checkbox	RID_DLG_ALIEN_WARNING	CB_WARNING_OFF			0	cs	Zeptat se při ukládání do jiného formátu než ODF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mailwindow.src	0	errorbox	RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG				0	cs	%PRODUCTNAME nemůže najít poštovní konfiguraci. Uložte, prosím, tento dokument lokálně a připojte jej z vašeho poštovního klienta.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_ORG			50	cs	Organizátor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_DEL			50	cs	Odstranit...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_EDIT			50	cs	Změnit...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_NEW			50	cs	Nový...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	modaldialog	RID_STYLECATALOG		CMD_SID_STYLE_CATALOG		181	cs	Katalog stylů				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_ELEMTLIST				181	cs	Seznam stylů				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL				181	cs	Hierarchicky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_WATERCAN	HID_TEMPLDLG_WATERCAN		0	cs	Režim vyplňování formátu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE		0	cs	Nový styl z výběru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE		0	cs	Aktualizovat styl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	dockingwindow	DLG_STYLE_DESIGNER		CMD_SID_STYLE_DESIGNER		116	cs	Styly a formátování				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FL			248	cs	Heslo pro zašifrování souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	cs	K otevření zadejte heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	cs	Potvrďte heslo k otevření				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FL			248	cs	Heslo pro sdílení souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	cs	Zadejte heslo pro úpravy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	cs	Potvrďte heslo pro úpravy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	OPTIONS_FL			248	cs	Volby sdílení souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	OPEN_READONLY_CB	HID_SECURITYTAB_OPEN_FILE_READONLY		176	cs	Otevřít jen pro čtení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	RECORD_CHANGES_CB	HID_SECURITYTAB_RECORD_CHANGES		176	cs	Zaznamenávat změny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_PROTECT			0	cs	Zamknout...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_UNPROTECT			0	cs	Odemknout...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_END_REDLINING_WARNING			0	cs	Tato akce ukončí režim záznamu změn.\nInformace o změnách budou ztraceny.\n\nUkončit režim záznamu změn?\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_PROTECT_RECORDS				260	cs	Uzamknout záznamy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_UNPROTECT_RECORDS				260	cs	Odemknout záznamy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_INCORRECT_PASSWORD				260	cs	Neplatné heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_SEARCH	FT_SEARCH			150	cs	Hledat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WHOLEWORDS			150	cs	Pouze celá slova				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_MATCHCASE			150	cs	Rozlišovat velikost				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WRAPAROUND			150	cs	Hledat dokola				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_BACKWARDS			150	cs	Pozpátku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	pushbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_FIND			50	cs	Najít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	cancelbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_CANCELFIND			50	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	string	RID_DLG_SEARCH	STR_TOGGLE			50	cs	Hledat dokola				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SEARCH		HID_SEARCHDIALOG		218	cs	Najít na této stránce				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	fixedline	DLG_DOCINFO_EDT	FL_INFO			98	cs	Názvy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	modaldialog	DLG_DOCINFO_EDT		HID_DOCINFO_EDT		166	cs	Upravit názvy polí				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_NEWVERSIONS			272	cs	Nové verze				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_SAVE			90	cs	Uložit novou verzi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	checkbox	DLG_VERSIONS	CB_SAVEONCLOSE			164	cs	Při zavírání automaticky uložit verzi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_OLDVERSIONS			272	cs	Existující verze				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_DATETIME			60	cs	Datum a čas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_SAVEDBY			60	cs	Uložil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_COMMENTS			60	cs	Komentáře				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	cancelbutton	DLG_VERSIONS	PB_CLOSE			50	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_OPEN			50	cs	Otevřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_VIEW			50	cs	Zobrazit...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_DELETE			50	cs	Smazat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_COMPARE			50	cs	Porovnat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_VERSIONS				340	cs	Verze				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_DATETIME			168	cs	Datum a čas: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_SAVEDBY			168	cs	Uložil 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_COMMENTS	PB_CLOSE			50	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_COMMENTS				180	cs	Vložit komentář k verzi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	string	DLG_COMMENTS				180	cs	Komentář k verzi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_RESET				0	cs	Obnovit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_APPLY				0	cs	Použít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_TABPAGE_MANAGESTYLES				0	cs	Organizátor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDNAME				0	cs	Název se již používá.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDSTYLE				0	cs	Tento styl neexistuje				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDPARENT				0	cs	Tato šablona nemůže být použita jako šablona základní;\nmohlo by dojít ke vzniku rekurzivních odkazů.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_POOL_STYLE_NAME				0	cs	Název už existuje jako výchozí styl.\nZadejte, prosím, jiný název.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE				0	cs	Opravdu chcete odstranit styl $1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE_USED				0	cs	Právě mažete použitý styl!\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_NEW	HID_STYLIST_NEW		0	cs	Nový...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_EDIT	HID_STYLIST_EDIT		0	cs	Upravit...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_DELETE	HID_STYLIST_DELETE		0	cs	Odstranit...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_NAVIGATOR				0	cs	Navigátor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_TASKPANE				0	cs	Panel úloh				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	errorbox	MSG_ERROR_WRONG_CONFIRM				0	cs	Neplatné potvrzení hesla				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_PDF_EXPORT_SEND				0	cs	Odesláno				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_REDUCE			248	cs	Redukovat data k tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	TP_COMMONPRINTOPTIONS	FT_OUTPUTTYPE			60	cs	Nastavení pro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTEROUTPUT			60	cs	Tiskárna				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTFILEOUTPUT			100	cs	Tisk do souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCETRANSPARENCY			115	cs	Redukovat průhlednost				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_AUTO			105	cs	Automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_NONE			105	cs	Žádná průhlednost				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEGRADIENTS			121	cs	Redukovat přechody				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_STRIPES			77	cs	Pruhy přechodů				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_COLOR			108	cs	Přechodná barva				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS			115	cs	Redukovat bitové mapy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_OPTIMAL			226	cs	Vysoká kvalita tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_NORMAL			226	cs	Normální kvalita tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION			52	cs	Rozlišení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	1			0	cs	72 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	2			0	cs	96 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	3			0	cs	150 DPI (Fax)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	4			0	cs	200 DPI (výchozí)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	5			0	cs	300 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	6			0	cs	600 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS_TRANSPARENCY			226	cs	Zahrnout průhledné objekty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_CONVERTTOGREYSCALES			123	cs	Převést barvy na odstíny šedi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_PRINT_WARN			248	cs	Upozornění tiskárny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERSIZE			123	cs	Velikost papíru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERORIENTATION			123	cs	Orientace papíru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_TRANSPARENCY			123	cs	Průhlednost				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	FT_PRINTTRANSWARN			163	cs	Váš dokument obsahuje průsvitné objekty.\nTo může na určitých tiskárnách způsobit prodloužení doby tisku.\nMá být omezeno použití průhlednosti?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	okbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_YES			50	cs	Ano				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	pushbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_NO			50	cs	Ne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	cancelbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_CANCEL			50	cs	Zrušit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	CBX_NOPRINTTRANSWARN			183	cs	Upozornění znovu nezobrazovat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	modaldialog	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY				195	cs	Upozornění				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	STR_SFX_NEWOFFICEDOC				0	cs	Dokument %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_TITLE			60	cs	Název				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_THEMA			60	cs	Předmět				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_KEYWORDS			60	cs	Klíčová slova				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_COMMENT			60	cs	Komentář				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_TYP			70	cs	Typ:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_FILE_READONLY			91	cs	Pouze ke čtení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE			70	cs	Umístění:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_SIZE			70	cs	Velikost:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CREATE			70	cs	Vytvořený:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CHANGE			70	cs	Změněný:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_SIGNED			70	cs	Elektronicky podepsán:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_SIGNATURE			0	cs	Elektronický podpis...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_MULTSIGNED			0	cs	Vícekrát podepsaný dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_PRINT			70	cs	Vytištěno:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TIMELOG			70	cs	Celkový čas úprav:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_DOCNO			70	cs	Číslo revize:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_DELETE			0	cs	Obnovit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_USE_USERDATA			192	cs	Použít informace o uživateli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TEMPL			45	cs	Å ablona:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_UNKNOWNSIZE			180	cs	neznámá				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	EDIT_FILE_NAME			180	cs	Název souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFOUSER	BTN_EDITLABEL			60	cs	Vlastní položky...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_NOAUTOUPDATE			0	cs	Neobnovovat automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_RELOADUPDATE			0	cs	Obnovit tento dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_EVERY			0	cs	každých				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_RELOADSECS			0	cs	sekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_FORWARDUPDATE			0	cs	Přesměrovat z tohoto dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_AFTER			0	cs	za				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FORWARDSECS			0	cs	sekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_URL			0	cs	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FRAME			0	cs	do rámce				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFORELOAD	STR_FORWARD_ERRMSSG			0	cs	Pokud vyberete volbu "%PLACEHOLDER%", musíte zadat URL.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_CUSTOMPROPERTIES	FT_PROPERTIES			248	cs	Vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_NAME			8	cs	Název				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_TYPE			0	cs	Typ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_VALUE			0	cs	Hodnota				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_CUSTOMPROPERTIES	BTN_ADD			0	cs	Přidat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	combobox	SFX_CB_PROPERTY_NAME				60	cs	-		Název vlastnosti		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	1			0	cs	Ověřil				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	2			0	cs	Klient				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	3			0	cs	Datum dokončení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	4			0	cs	Oddělení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	5			0	cs	Cíle				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	6			0	cs	Rozdělení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	7			0	cs	Oddělení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	8			0	cs	Číslo dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	9			0	cs	Editor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	10			0	cs	E-mail				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	11			0	cs	Předat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	12			0	cs	Skupina				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	13			0	cs	Info				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	14			0	cs	Jazyk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	15			0	cs	Mailstop				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	16			0	cs	Důvod				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	17			0	cs	Kancelář				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	18			0	cs	Majitel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	19			0	cs	Projekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	20			0	cs	Vydavatel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	21			0	cs	Účel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	22			0	cs	Odesílatel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	23			0	cs	Zaznamenal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	24			0	cs	Datum záznamu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	25			0	cs	Odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	26			0	cs	Zdroj				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	27			0	cs	Stav				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	28			0	cs	Telefonní číslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	29			0	cs	Zapsal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	30			0	cs	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	1			0	cs	Text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	2			0	cs	DatumČas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	3			0	cs	Datum				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	4			0	cs	Trvání				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	5			0	cs	Číslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	6			0	cs	Ano/ne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	SFX_ST_DURATION_FORMAT				0	cs	 R: %1 M: %2 D: %3 H: %4 M: %5 S: %6				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_YES			28	cs	Ano				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_NO			29	cs	Ne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	imagebutton	SFX_PB_PROPERTY_REMOVE				0	cs	-		Odebrat vlastnost		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	querybox	SFX_QB_WRONG_TYPE				0	cs	Zadaná hodnota neodpovídá určenému typu.\nHodnota bude uložena jako text.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODOC			0	cs	Obecné				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODESC			0	cs	Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_CUSTOMPROPERTIES			0	cs	Vlastní vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFORELOAD			0	cs	Internet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFOSECURITY			0	cs	Bezpečnost				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	tabdialog	SID_DOCINFO				0	cs	Vlastnosti 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedline	RID_EDIT_DURATIONS	FL_DURATION			108	cs	Trvání				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	RID_EDIT_DURATIONS	CB_NEGATIVE			60	cs	Záporné				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_YEAR			60	cs	Let				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MONTH			60	cs	Měsíců				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_DAY			60	cs	Dní				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_HOUR			60	cs	Hodin				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MINUTE			60	cs	Minut				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_SECOND			60	cs	Sekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MSECOND			60	cs	Milisekund				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	modaldialog	RID_EDIT_DURATIONS		HID_DLG_CUSTOMPROPS_DURATION		176	cs	Upravit trvání				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_FILEDLG_ACTUALVERSION				0	cs	Aktuální verze				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_EXPORT				0	cs	Export				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_INSERT				0	cs	Vložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_BUTTONINSERT				0	cs	Vložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_IMPORT_ALL				0	cs	<Všechny formáty>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_AUTO_EXTENSION				0	cs	Automatická přípona k souboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SELECTION				0	cs	Výběr				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_INSERT_AS_LINK				0	cs	Odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SHOW_PREVIEW				0	cs	Náhled				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_READONLY				0	cs	Pouze ke čtení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_PASSWORD				0	cs	Uložit s heslem				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_FILTER_OPTIONS				0	cs	Upravit nastavení filtru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_PLAY				0	cs	Přehrát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_STOP				0	cs	Zastavit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_OPEN				0	cs	Otevřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_SAVE				0	cs	Uložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_IMAGE_TEMPLATE				0	cs	Styl:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_TEMPLATES				0	cs	Å ablony:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_VERSION				0	cs	Verze:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	floatingwindow	SID_RECORDING_FLOATWINDOW				0	cs	Zaznamenat makro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_MACRO_LOSS				0	cs	Opravdu chcete přerušit nahrávání? Veškeré doposud zaznamenané kroky budou ztraceny.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_CANCEL_RECORDING				0	cs	Zrušit nahrávání				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NAME			61	cs	Název				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	checkbox	TP_MANAGE_STYLES	CB_AUTO			90	cs	Automatická aktualizace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NEXT			61	cs	Další styl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_BASE			61	cs	Spojeno s				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_REGION			61	cs	Kategorie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedline	TP_MANAGE_STYLES	GB_DESC			248	cs	Obsahuje				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_USER			42	cs	Uživatel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD			42	cs	Heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM			42	cs	Potvrdit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedline	DLG_PASSWD	GB_PASSWD_PASSWORD			132	cs	Heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD2			42	cs	Heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM2			42	cs	Potvrdit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	string	DLG_PASSWD	TEXT_PASSWD			50	cs	Heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	modaldialog	DLG_PASSWD		HID_PASSWD		200	cs	Zadat heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_CFGITEM				0	cs	Konfigurační nabídka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONS				0	cs	Přídavky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_CUT	CMD_SID_CUT		0	cs	Vyjmout				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_COPY	CMD_SID_COPY		0	cs	Kopírovat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_PASTE	CMD_SID_PASTE		0	cs	Vložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	SID_WIN_FULLSCREEN				0	cs	Opustit celoobrazovkový režim				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONHELP				0	cs	Nápověda přídavku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_SYNONYMS				0	cs	Synonyma				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_NO_SYNONYM_FOUND				0	cs	(žádné)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_THESAURUS				0	cs	Slovník synonym...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NODEFPRINTER				0	cs	Nebyla nalezena žádná přednastavená tiskárna.\nVyberte, prosím, tiskárnu a zkuste znovu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NOSTARTPRINTER				0	cs	Nebylo možné inicializovat tiskárnu.\nZkontrolujte, prosím, konfiguraci tiskárny.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTER_NOTAVAIL				0	cs	Tento dokument byl formátován pro tiskárnu $1. Určená tiskárna není dostupná. \nPřejete si použít standardní tiskárnu $2?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS				0	cs	Volby...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS_TITLE				0	cs	Možnosti tiskárny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINTER_BUSY				0	cs	Tiskárna je zaneprázdněna				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINT				0	cs	Chyba při tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTING				0	cs	Probíhá tisk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PAGE				0	cs	Strana 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	cs	Chyba při ukládání šablony 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_READONLY				0	cs	 (pouze ke čtení)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORI				0	cs	Velikost a orientace stránky byla změněna.\nPřejete si uložit nové nastavení\nv aktivním dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWSIZE				0	cs	Velikost stránky byla změněna.\nMá být nové nastavení uloženo\nv aktivním dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORISIZE				0	cs	Velikost a orientace stránky byla změněna.\nPřejete si uložit nové nastavení\nv aktivním dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_DOCINFO				0	cs	<html><body BGCOLOR="#c0c0c0"><font FACE="Arial"><dl><dt><b>Titulek:</b><dd>$(TITEL)<dt><b>Předmět:</b><dd>$(THEME)<dt><b>Klíčová slova:</b><dd>$(KEYWORDS)<dt><b>Popis:</b><dd>$(TEXT)</dl></font></body></html>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_NODOCINFO				0	cs	<HTML><BODY BGCOLOR="#c0c0c0"><BR><BR><P><FONT FACE="Arial"><B>Žádné vlastnosti dokumentu nenalezeny.</B></FONT></P></BODY></HTML>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_CANT_CLOSE				0	cs	Dokument není možné uzavřít, protože\nse právě provádí tisková úloha.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	#define	DLG_PRINTMONITOR_TEXT				0	cs	Monitorování tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	fixedtext	DLG_PRINTMONITOR	FT_PRINTING			100	cs	se tiskne na				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	DLG_PRINTMONITOR	STR_FT_PREPARATION			50	cs	se připravuje k tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_ERROR_SEND_MAIL				112	cs	Během odesílání zprávy nastala chyba. Možnou příčinou této chyby může být chybějící uživatelské konto nebo chyba v nastavení.\nZkontrolujte, prosím, nastavení %PRODUCTNAME nebo nastavení vašeho klienta elektronické pošty.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	querybox	MSG_QUERY_OPENASTEMPLATE				0	cs	Dokument nemohl být otevřen pro editaci, pravděpodobně kvůli chybějícím právům. Přejete si jej použít pouze jako šablonu pro vytvoření nového dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_REPAIREDDOCUMENT				0	cs	 (opravený dokument)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	errorbox	MSG_ERROR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	cs	%PRODUCTNAME nemůže ve vašem systému nalézt webový prohlížeč. Zkontrolujte prosím nastavení svého systému nebo nainstalujte webový prohlížeč (např. Mozilla) do výchozího umístění nabízeného při instalaci prohlížeče.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_FILTER				0	cs	Uložení v externím formátu mohlo způsobit\nztrátu informací. Přejete si opravdu zavřít okno?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_OVERWRITE_TEMPLATE				0	cs	Jméno už bylo použito.\nPřejete si přepsat šablonu dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_REGION				0	cs	Opravdu chcete odstranit region "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_TEMPLATE				0	cs	Opravdu chcete odstranit položku "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_REGION_NOTEMPTY				0	cs	Kategorie není prázdná.\nOpravdu odstranit?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_SAVE_DOCUMENT				0	cs	Dokument "$(DOC)" byl změněn.\nChcete uložit vámi provedené změny?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_STYLES				0	cs	Styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_MACROS				0	cs	Makra				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CONFIG				0	cs	Konfigurace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES_HEADER				0	cs	Styly v 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES				0	cs	Styly tisku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_PRINT_ERROR				0	cs	Nelze spustit tiskovou úlohu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_BACKUP_COPY				0	cs	Kopírovat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_CANT_OPEN_TEMPLATE				0	cs	Nelze otevřít šablonu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_VIEW_OPEN_CANT_SAVE				0	cs	Dokument je již otevřen pro úpravy.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE				0	cs	Chyba při zaznamenávání dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPLATE_FILTER				0	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_COPY_TEMPLATE				0	cs	Chyba při kopírování šablony "$1". \nJe možné, že šablona s tímto jménem již existuje.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE				0	cs	Nelze odstranit Å¡ablonu "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_MOVE_TEMPLATE				0	cs	Chyba při přesunu šablony "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RESCAN				0	cs	Nelze uložit aktualizace.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	cs	Chyba při ukládání šablony 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE				0	cs	Chyba při přejmenování šablony.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE_REGION				0	cs	Chyba při přejmenování kategorie šablon.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_EMPTY_NAME				0	cs	Uveďte, prosím, název.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_UNIQ_NAME				0	cs	Zadejte, prosím, jedinečné jméno.\nV položkách nesmí záležet na velikosti písmen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_DEFAULT_TEMPLATE				0	cs	Má se šablona "$(TEXT)" stát výchozí šablonou?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_QUERY_RESET_DEFAULT_TEMPLATE				0	cs	Přejete si přenastavit výchozí šablonu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_TEMPLATE_DIR_NOT_EXIST				0	cs	Adresář se šablonami\n$(DIR)\nneexistuje.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_DOCINFO_CANTREAD				0	cs	Nelze přečíst informaci o dokumentu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_NOSTORAGE				0	cs	Vybraný soubor má neplatný formát.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_MUSTOWNFORMAT				0	cs	Dokumenty nemohou být uloženy ve formátu $(FORMAT). Chcete\nuložit změny ve formátu $(OWNFORMAT)?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEDOC				0	cs	Uložit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_UPDATEDOC				0	cs	Aktualizovat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEASDOC				0	cs	Uložit jako...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVECOPYDOC				0	cs	Uložit kopii jako...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC				0	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC_ANDRETURN				0	cs	Konec a návrat do 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_WIZARD				0	cs	 Průvodce				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTCONFIG				0	cs	Konfigurace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTBASIC				0	cs	Knihovny BASIC %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_WARNSTYLEOVERWRITE				0	cs	Má být styl "$(ARG1)" nahrazen?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOC_LOADING				0	cs	Načítá se soubor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_NAME_RESOLVE_START			0	cs	Připojení k $(HOST): čeká se na spojení...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECT_START			0	cs	Otevírá se $(TARGET) u $(HOST)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_READ_STATUS			0	cs	Načítá se: $(TARGET) z $(HOST). Staženo: $(BYTE)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECTION_CLOSED			0	cs	Odpojeno				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_OPEN_READONLY				0	cs	Dokument nemůže být otevřen pro editaci.\nPřejete si jej otevřít pouze pro čtení?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EDIT				0	cs	Upravit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_OFFICEFILTER				0	cs	Dokumenty %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FRAMEOBJECT_PROPERTIES				0	cs	Vlastnosti...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME0				0	cs	HTML (sada rámců)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME1				0	cs	Dokument s rámci %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_MOVED				0	cs	Šablona "$(TEMPLATE)" nebyla nalezena v původním umístnění. Šablona se stejným názvem se nalézá v "$(FOUND)". Má být tato šablona v budoucnosti použita pro porovnání?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_RESET				0	cs	Šablona "$(TEMPLATE)" nebyla nalezena. Má se provádět hledání šablony i při dalším otevření dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_AUTOMATICVERSION				0	cs	Automaticky uložená verze				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SW				0	cs	Textový dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWWEB				0	cs	HTML dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWGLOB				0	cs	Hlavní dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SC				0	cs	Sešit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SI				0	cs	Prezentace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SD				0	cs	Kresba				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_MESSAGE				0	cs	Zpráva				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NOSAVEANDCLOSE				0	cs	Neukládat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NOACCESS				0	cs	Přístup ke stávajícímu úložišti dat není možný.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NEWMEDIUM				0	cs	Vložte, prosím, další nosič dat a stiskněte OK.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_OBJECT				0	cs	Objekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	DLG_MACROQUERY				0	cs	Tento dokument obsahuje makra. $(TEXT)			Spustit makro	2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_OK				0	cs	Spustit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_CANCEL				0	cs	Nespouštět				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_CANCEL				0	cs	Podle nastavení zabezpečení by makra v tomto dokumentu neměla být spuštěna. Přejete si je přesto spustit?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_OK				0	cs	Opravdu chcete povolit spuštění těchto maker?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTASPDF_TITLE				0	cs	Exportovat jako PDF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTWITHCFGBUTTON				0	cs	Exportovat...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTBUTTON				0	cs	Export				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_SVXSTR_SECURITY_ADDPATH				0	cs	Přidat tento adresář do seznamu bezpečných cest: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_LABEL_FILEFORMAT				0	cs	Formát souboru:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTAINS				0	cs	Tento dokument obsahuje:\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES				0	cs	Zaznamenané změny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_NOTES				0	cs	Poznámky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS				0	cs	Verze dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_FIELDS				0	cs	Pole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_LINKDATA				0	cs	Propojená data...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING				0	cs	Chcete pokračovat v ukládání dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING				0	cs	Chcete pokračovat v tisku dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING				0	cs	Chcete pokračovat v podepisování dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF				0	cs	Chcete pokračovat ve vytváření PDF souboru?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NEW_FILENAME_SAVE				0	cs	Pokud nechcete přepsat původní dokument, měli byste uložit dokument pod jiným názvem souboru.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE_DIR				0	cs	Některé soubory šablon jsou chráněné a nelze je smazat.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCINFO_INFOFIELD				0	cs	Informace %1				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SHARED				0	cs	 (sdíleno)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED				0	cs	V dialogu Nástroje-Volby-Načítání/Ukládání-Obecné je verze formátu dokumentu je nastavena na ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x). K podepsání dokumentu je potřeba ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x).				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN				0	cs	Před podepsání je dokument potřeba uložit. Při uložení se odstraní aktuální podpisy dokumentu.\nChcete dokument uložit?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_MESSAGE				0	cs	Změnila se šablona '$(ARG1)', na které je založen tento dokument. Chcete aktualizovat styly podle úprav v šabloně?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN				0	cs	Aktualizovat styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN				0	cs	Ponechat původní styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_EDIT			212	cs	Nová šablona				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_STYLESHEETS			212	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_SECTION			97	cs	Kategorie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_STYLESHEETS			97	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_EDIT			50	cs	Upravit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_ORGANIZE			50	cs	Organizátor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	modaldialog	DLG_DOC_TEMPLATE		CMD_SID_DOCTEMPLATE		280	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_REGION			97	cs	Kategorie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TEMPLATE			97	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	morebutton	DLG_NEW_FILE	BT_MORE			50	cs	Více				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	BTN_PREVIEW			97	cs	Náhled				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedline	DLG_NEW_FILE	GB_DOCINFO			186	cs	Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_TEXT_STYLE			50	cs	Text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_FRAME_STYLE			50	cs	Rámec				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_PAGE_STYLE			50	cs	Stránky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_NUM_STYLE			50	cs	Číslování				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_MERGE_STYLE			50	cs	Přepsat				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	pushbutton	DLG_NEW_FILE	PB_LOAD_FILE			56	cs	Ze souboru...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	string	DLG_NEW_FILE	STR_LOAD_TEMPLATE			56	cs	Načíst styly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TITLE			175	cs	Nadpis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_THEMA			175	cs	Předmět				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_KEYWORDS			175	cs	Klíčová slova				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_DESC			175	cs	Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	modaldialog	DLG_NEW_FILE		CMD_SID_NEWDOC		336	cs	Nový				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	1			0	cs	Moje Å¡ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	2			0	cs	Obchodní korespondence				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	3			0	cs	Ostatní obchodní dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	4			0	cs	Osobní korespondence a dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	5			0	cs	Formuláře a smlouvy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	6			0	cs	Finance				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	7			0	cs	Školení				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	8			0	cs	Pozadí prezentace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	9			0	cs	Prezentace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	10			0	cs	Různé				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	string	RID_CNT_STR_WAITING				0	cs	Šablony jsou inicializovány pro první použití.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	okbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_OK			60	cs	Zavřít				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_FILES			60	cs	Soubor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_ADDRESSTEMPLATE			60	cs	Kontakty...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	1			0	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	2			0	cs	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	1			0	cs	Å ablony				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	2			0	cs	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_NEW	HID_ORGANIZE_NEW		0	cs	Nový				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DELETE	HID_ORGANIZE_DELETE		0	cs	Odstranit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_EDIT	HID_ORGANIZE_EDIT		0	cs	Upravit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_FROM	HID_ORGANIZE_COPY_FROM		0	cs	Importovat Å¡ablonu...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_TO	HID_ORGANIZE_COPY_TO		0	cs	Exportovat Å¡ablonu...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINT	HID_ORGANIZE_PRINT		0	cs	Tisk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINTER_SETUP	HID_ORGANIZE_PRINTER_SETUP		0	cs	Nastavení tiskárny...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESCAN	HID_ORGANIZE_RESCAN		0	cs	Aktualizace				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_ADD		0	cs	Nastavit jako výchozí šablonu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESET_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_DEL		0	cs	Obnovit výchozí šablonu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menubutton	DLG_ORGANIZE	BTN_EDIT			60	cs	Příkazy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	modaldialog	DLG_ORGANIZE		CMD_SID_ORGANIZER		271	cs	Správa šablon				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	cs	Podrobnosti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	cs	Záhlaví stránky				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	cs	Zápatí stránky				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	cs	Záhlaví skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_FOOTER				0	cs	Zápatí skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	cs	Záhlaví sestavy				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	cs	Zápatí sestavy				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	cs	Název  '#1' již existuje a není možné jej přiřadit znovu.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	cs	Pokusil jste se nastavit neplatný argument. Platné argumenty naleznete v '#1'.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	cs	Element je neplatný.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	cs	Popisek				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	cs	Formátované pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_IMAGECONTROL				0	cs	Obrázek				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT				0	cs	Sestava				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	cs	Tvar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	cs	Čára				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_PAGE			0	cs	Stránka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	cs	Pozadí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	cs	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	cs	Stránka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	2			50	cs	Pozadí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_PAGE				289	cs	Nastavení stránky				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	cs	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	cs	Pozadí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND				289	cs	Nastavení sekce				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_CHAR			0	cs	Písmo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_EFFECTS			0	cs	Efekty pro písmo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_POSITION			0	cs	Umístění				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_TWOLN			0	cs	Asijské rozvržení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_BACKGROUND			0	cs	Pozadí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_ALIGNMENT			0	cs	Zarovnání				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	cs	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	cs	Znak				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_CHAR				289	cs	Nastavení znaku				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE			0	cs	Čára				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE_DEF			0	cs	Styly čar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF			0	cs	Styly Å¡ipek				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	cs	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	cs	Čára				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_LINE				289	cs	Čára				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_FORMAT			0	cs	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N			0	cs	Strana N				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N_OF_M			0	cs	Strana N/M				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_POSITION			0	cs	Umístění				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_TOPPAGE			0	cs	Horní okraj (záhlaví)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_BOTTOMPAGE			0	cs	Dolní okraj (zápatí)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_MISC			0	cs	Obecné				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedtext	RID_PAGENUMBERS	FL_ALIGNMENT			0	cs	Zarovnání:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	1			0	cs	Vlevo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	2			0	cs	Na střed				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	3			0	cs	Vpravo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	checkbox	RID_PAGENUMBERS	CB_SHOWNUMBERONFIRSTPAGE			0	cs	Zobrazit číslo na první stránce				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	helpbutton	RID_PAGENUMBERS	PB_HELP			0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	modaldialog	RID_PAGENUMBERS		HID_RPT_PAGENUMBERS_DLG		0	cs	Čísla stránek				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE				0	cs	"Stránka " & #PAGENUMBER#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE_OF				0	cs	 & " z " & #PAGECOUNT#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	1			0	cs	Hodnota pole je				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	2			0	cs	Výraz je				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	1			0	cs	leží mezi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	2			0	cs	není mezi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	3			0	cs	je rovno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	4			0	cs	není rovno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	5			0	cs	větší než				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	6			0	cs	menší než				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	7			0	cs	větší nebo rovno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	8			0	cs	menší nebo rovno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	WIN_CONDITION	FT_AND			0	cs	a				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	window	WIN_CONDITION	CRTL_FORMAT_PREVIEW	HID_RPT_CRTL_FORMAT_PREVIEW		0	cs	Příklad				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	helpbutton	RID_CONDFORMAT	PB_HELP			0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	modaldialog	RID_CONDFORMAT		HID_RPT_CONDFORMAT_DLG		0	cs	Podmíněné formátování				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_NUMBERED_CONDITION				0	cs	Podmínka $number$				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_COLOR_WHITE				0	cs	Bílá				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARCOLOR				0	cs	Barva písma				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARBACKGROUND				0	cs	Pozadí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_TRANSPARENT				0	cs	Bez výplně				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTUP			0	cs	Řadit vzestupně				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTDOWN			0	cs	Řadit sestupně				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_REMOVE_FILTER_SORT			0	cs	Zrušit řazení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_ADD_CONTROL_PAIR			0	cs	Vložit				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedline	ADDFIELD_FL_HELP_SEPARATOR				0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	ADDFIELD_HELP_FIELD				0	cs	Označte pole, která chcete vložit do zvolené sekce šablony, a poté klepněte na Vložit nebo stiskněte Enter.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	floatingwindow	RID_NAVIGATOR		HID_RPT_NAVIGATOR_DLG		200	cs	Navigátor sestavy				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_FUNCTIONS				200	cs	Funkce				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_GROUPS				0	cs	Skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SORTINGANDGROUPING			0	cs	Řazení a seskupení...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_PAGEHEADERFOOTER			0	cs	Záhlaví/zápatí stránky...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_REPORTHEADERFOOTER			0	cs	Záhlaví/zápatí sestavy...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_RPT_NEW_FUNCTION			0	cs	Nová funkce				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	cs	Vlastnosti...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR2			0	cs	Skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_MOVELABEL			0	cs	Akce skupin				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP		0	cs	Nahoru				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN		0	cs	Dolů				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_DELETE	HID_RPT_GROUPSORT_DELETE		0	cs	Odstranit				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR3			0	cs	Vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_ORDER			0	cs	Řazení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	1			0	cs	Vzestupně				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	2			0	cs	Sestupně				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_HEADER			0	cs	Záhlaví skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	1			0	cs	Přítomno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	2			0	cs	Není přítomno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_FOOTER			0	cs	Zápatí skupiny				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	1			0	cs	Přítomno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	2			0	cs	Není přítomno				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPON			0	cs	Seskupení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_GROUPONLST	1			0	cs	Každá hodnota				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPINTERVAL			0	cs	Interval seskupení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_KEEPTOGETHER			0	cs	Sloučit				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	1			0	cs	Ne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	2			0	cs	Celá skupina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	3			0	cs	S prvními podrobnostmi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR1			0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	floatingwindow	RID_GROUPS_SORTING		HID_RPT_GROUPSSORTING_DLG		0	cs	Řazení a seskupení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_EXPRESSION				0	cs	Pole/Výraz				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_SORTING				0	cs	Pořadí řazení				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_PREFIXCHARS				0	cs	Znaky před				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_YEAR				0	cs	Rok				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_QUARTER				0	cs	Čtvrtletí				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MONTH				0	cs	Měsíc				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_WEEK				0	cs	Týden				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_DAY				0	cs	Den				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HOUR				0	cs	Hodina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MINUTE				0	cs	Minuta				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_INTERVAL				0	cs	Interval				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FIELD				0	cs	Vyberte pole nebo typ výrazu k řazení nebo seskupení.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_HEADER				0	cs	Zobrazovat záhlaví této skupiny?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FOOTER				0	cs	Zobrazovat zápatí této skupiny?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_GROUPON				0	cs	Vyberte hodnotu nebo rozsah hodnot, které začínají novou skupinu.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_INTERVAL				0	cs	Interval nebo počet znaků k seskupení.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_KEEP				0	cs	Sloučit skupiny dohromady na jednu stránku?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_SORT				0	cs	Vyberte směr řazení, vzestupně nebo sestupně. Vzestupně znamená od A do Z nebo od 0 do 9.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_DATE			0	cs	Zahrnout datum				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_DATE_FORMAT			0	cs	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_TIME			0	cs	Zahrnout čas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	cs	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	cs	Nápověda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	cs	Datum a čas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	cs	Vlastnosti:				2002-02-02 02:02:02

[... 141685 lines stripped ...]


Mime
View raw message