incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r811160 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/index.html
Date Mon, 02 Apr 2012 19:32:57 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Apr 2 19:32:57 2012
New Revision: 811160

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 19:32:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1308475
+1308498

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 19:32:57 2012
@@ -1 +1 @@
-1308475
+1308498

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html Mon Apr 2 19:32:57 2012
@@ -61,25 +61,23 @@
 			<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien de naam van het <i>product</i>
van die ontwikkeling: een voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
 				tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua veelzijdigheid en bediening
vergelijkbaar met de meest gebruikte commerciële kantoorpakketten,
 				is de huidige versie zowel thuis als op het werk uitstekend toepasbaar. </p>
-			<p> Omdat het project nu onder auspici&euml;n van de Apache Software Foundation
valt zal het product in de toekomst bekend zijn onder de naam Apache OpenOffice.</p>
-			<p><b>nl.openoffice.org</b> is het onderdeel van het OpenOffice.org
project dat zich richt op Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+			<p> Omdat het project nu onder auspici&euml;n van de Apache Software Foundation
valt zal het product in de toekomst bekend zijn onder de naam <b>Apache OpenOffice</b>.</p>
+			<p><b>nl.openoffice.org</b> is het onderdeel van het project dat zich
richt op Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
 				onze aandacht:
 			</p>
 			<ul type="disc">
 				<li>Vertaling voor en testen van de nieuwe Nederlandstalige versies.</li>
 				<li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en documentatie).</li>
 				<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org versies in de Nederlandstalige
uitvoering.</li>
-				<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland en België.</li>
-				<li>Verdere verbetering van de vertaling in het Nederlands.</li>
-				<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het Nederlands, zoals spellingcontrole.</li>
+				<li>Het actueel houden van taalhulpen voor het Nederlands, zoals de spellingcontrole.</li>
 				<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en België.</li>
 			</ul>
 			<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
 			<a name="navigatie"></a>
 			<p><b>Navigatie</b><br>
 				In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's van het nl.OpenOffice.org
project.<br>
-				Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de algemene, veel uitgebreidere
OpenOffice.org website. Bovenaan vind je de koppelingen naar de 
-				(Engelstalige) pagina's ervan.</p>
+				De nl.openoffice.org-pagina's zijn onderdeel van de algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org-website.
Bovenaan vind je de koppelingen naar de 
+				(Engelstalige) pagina's hiervan.</p>
 			
 		</td> <!-- end of the content pane
 Mime
View raw message