incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800600 [3/5] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv: ./ about/ addons/ contributing/ css/ get/ images/ press/ product/ support/ support/documentation/ support/faq/ support/guides/
Date Tue, 20 Dec 2011 03:01:41 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,102 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Draw</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/draw-big.png"><img src="/images/draw.png" title="OpenOffice.org Draw"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Draw</h1>
+<p>Det kraftfulla grafikprogrammet.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för bindningarna.</p>
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Spara dina teckningsdokument i OpenDocument-formatet, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format innebär att du inte är bunden till Draw. Du kan tillgå dina teckningar från vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,101 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Impress</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/impress-big.png"><img src="/images/impress.png" title="OpenOffice.org Impress"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Impress</h1>
+<p>Mer kraft till dina presentationer.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Impress är ett sannerligen enastående verktyg för att skapa effektiva multimediapresentationer. Dina presentationer med två- och tredimensionella urklippsbilder, specialeffekter, animeringar och verkningsfulla ritvertyg kommer att uppmärksammas.</p>
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+<p>Impress har en komplett uppsättning lättanvända tecknings- och diagramverktyg för att piffa upp dina presentationer.</p>
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+<p>Spara dina presentationer i OpenDocument-format, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder att du inte är bunden till Impress. Du kan tillgå dina presentationer genom vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.</p>
+
+<h2>Exportera till PDF eller Flash</h2>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export till Flash-formatet (.swf).</p>
+</div>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,358 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+ <div id="prod-toc">
+ 
+ <h2>Upptäck OpenOffice.org:</h2>
+
+ <ul>
+  <li><a href="#news">Nya funktioner</a></li>
+  <li><a href="#general">Allmänt</a></li>
+  <li><a href="#writer">Writer</a></li>
+  <li><a href="#calc">Calc</a></li>
+  <li><a href="#impress">Impress</a></li>
+
+  <li><a href="#draw">Draw</a></li>
+  <li><a href="#base">Base</a></li>
+  <li><a href="#math">Math</a></li> 
+ </ul>
+ </div>
+
+<div id="page-intro">
+ <h1>Produkt</h1>
+
+ <p>Nyheter och funktioner i världens mest populära fria kontorssvit.</p>
+</div>
+
+<a name="news"></a>
+<h2>Nya funktioner</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Stöd för Mac OS X</h3>
+<p>Äntligen kommer det efterlängtade stödet för Mac OS X med AQUA. Att OpenOffice.org nu körs naturligt på Mac OS X innebär enklare installation, ett fräschare gränssnitt och en mer Mac-nära upplevelse.</p>
+
+<h3>Stöd för tillägg</h3>
+
+<h3>Startcenter</h3>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Stöd för Microsoft Office 2007</h3>
+
+<h3>Importering från PDF</h3>
+
+<h3>Ny zoompanel</h3>
+<img src="/images/feature_zoom.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+
+<h3>Flera sidor per ark</h3>
+
+<h3>Noteringar</h3>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="general"></a>
+<h2>Allmänt</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Komplett kontorssvit</h3>
+<p>OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya kraftfulla funktioner och öppna standarder är OpenOffice.org mycket mer än en kontorssvit.</p>
+
+<h3>Du behåller kontrollen</h3>
+<p>Du bestämmer! OpenOffice.org använder det ISO-standardiserade filformatet OpenDocument Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i hemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filformat. Den klarar galant av såväl Microsoft® Office®-filformat (såsom doc och xls) och alla WordPerfect-format.</p>
+<img src="/images/feature_odf.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<h3>Kontorssviten som pratar många språk</h3>
+<p>Vår kontorssvit finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk. Den finns tillgänglig för Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux och UNIX. Den översätts till mer än 80 olika språk och fungerar på x86, PowerPC och SPARC.</p>
+
+<h3>Det är enkelt att byta</h3>
+<p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<h3>Exportering till PDF</h3>
+<img src="/images/feature_pdf_export.png"/>
+
+<h3>Skicka dina dokument</h3>
+<p>OpenOffice.org pratar direkt med ditt e-postprogram vilket gör att du enkelt kan skicka dokument, bilder och databaser till andra som bifogade filer.</p>
+<img src="/images/feature_send.png"/>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="writer"></a>
+<h2 class="writer">Writer</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+<p>Guiderna förenklar arbetet med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade 
+uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Använd mallar som redan finns från början, eller skapa dina egna.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, 
+illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att 
+vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="calc"></a>
+<h2 class="calc">Calc</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
+
+<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+omvandla till meningsfull information.</p>
+
+<p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex. "försäljning - kostnader").</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Guider hjälper dig att välja och använda en omfattande uppsättning av avancerade kalkylfunktioner.</p>
+
+<p>Formatmallar och formatering gör det enkelt att tillämpa flexibla cellformateringsalternativ, inklusive fritt roterande 
+innehåll, mallar, bakgrunder, border, och mycket mer. Du kan vara din egen kalkylexpert tack vare mallar med inbyggda funktioner 
+som låter dig koncentrera dig på ditt egentliga arbete.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, 
+medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
+
+<p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="impress"></a>
+<h2 class="impress">Impress</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika 
+presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella 
+textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Exportera dina dokument</h3>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att 
+skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export 
+till Flash-formatet (.swf).</p>
+
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="draw"></a>
+<h2 class="draw">Draw</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig 
+skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för 
+bindningarna.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="base"></a>
+<h2 class="base">Base</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Skapa tabeller för dina data - och även ändra dem efter behov
+<p>Underhålla index för tabeller för att komma åt data snabbare
+<p>Visa en tabell på olika sätt, och lägga till, ändra eller ta bort poster
+<p>Använda rapportguiden för att skapa imponerande datarapporter
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Använda formulärguiden för att skapa databastillämpningar
+<p>Genomföra enkla till avancerade sorteringar för en eller flera kolumner
+<p>Visa utdrag av data med enkla eller avancerade filter
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Skapa kraftfulla frågor för att visa dina data på flera sätt, inklusive sammanfattningar och flertabellsvyer
+<p>Skapa rapporter på många sätt i flera format med hjälp av Autopilot
+
+<h3>Frihet i dina val</h3>
+<p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt 
+databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, 
+MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt 
+förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="math"></a>
+<h2 class="math">Math</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men 
+det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom Writer behandlas 
+ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<p>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</p>
+<p>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+</div>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,358 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+ <div id="prod-toc">
+ 
+ <h2>Upptäck OpenOffice.org:</h2>
+
+ <ul>
+  <li><a href="#news">Nya funktioner</a></li>
+  <li><a href="#general">Allmänt</a></li>
+  <li><a href="#writer">Writer</a></li>
+  <li><a href="#calc">Calc</a></li>
+  <li><a href="#impress">Impress</a></li>
+
+  <li><a href="#draw">Draw</a></li>
+  <li><a href="#base">Base</a></li>
+  <li><a href="#math">Math</a></li> 
+ </ul>
+ </div>
+
+<div id="page-intro">
+ <h1>Produkt</h1>
+
+ <p>Nyheter och funktioner i världens mest populära fria kontorssvit.</p>
+</div>
+
+<a name="news"></a>
+<h2>Nya funktioner</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Stöd för Mac OS X</h3>
+<p>Äntligen kommer det efterlängtade stödet för Mac OS X med AQUA. Att OpenOffice.org nu körs naturligt på Mac OS X innebär enklare installation, ett fräschare gränssnitt och en mer Mac-nära upplevelse.</p>
+
+<h3>Stöd för tillägg</h3>
+
+<h3>Startcenter</h3>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Stöd för Microsoft Office 2007</h3>
+
+<h3>Importering från PDF</h3>
+
+<h3>Ny zoompanel</h3>
+<img src="/images/feature_zoom.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+
+<h3>Flera sidor per ark</h3>
+
+<h3>Noteringar</h3>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="general"></a>
+<h2>Allmänt</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Komplett kontorssvit</h3>
+<p>OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya kraftfulla funktioner och öppna standarder är OpenOffice.org mycket mer än en kontorssvit.</p>
+
+<h3>Du behåller kontrollen</h3>
+<p>Du bestämmer! OpenOffice.org använder det ISO-standardiserade filformatet OpenDocument Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i hemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filformat. Den klarar galant av såväl Microsoft® Office®-filformat (såsom doc och xls) och alla WordPerfect-format.</p>
+<img src="/images/feature_odf.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<h3>Kontorssviten som pratar många språk</h3>
+<p>Vår kontorssvit finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk. Den finns tillgänglig för Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux och UNIX. Den översätts till mer än 80 olika språk och fungerar på x86, PowerPC och SPARC.</p>
+
+<h3>Det är enkelt att byta</h3>
+<p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<h3>Exportering till PDF</h3>
+<img src="/images/feature_pdf_export.png"/>
+
+<h3>Skicka dina dokument</h3>
+<p>OpenOffice.org pratar direkt med ditt e-postprogram vilket gör att du enkelt kan skicka dokument, bilder och databaser till andra som bifogade filer.</p>
+<img src="/images/feature_send.png"/>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="writer"></a>
+<h2 class="writer">Writer</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+<p>Guiderna förenklar arbetet med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade 
+uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Använd mallar som redan finns från början, eller skapa dina egna.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, 
+illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att 
+vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="calc"></a>
+<h2 class="calc">Calc</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
+
+<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+omvandla till meningsfull information.</p>
+
+<p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex. "försäljning - kostnader").</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Guider hjälper dig att välja och använda en omfattande uppsättning av avancerade kalkylfunktioner.</p>
+
+<p>Formatmallar och formatering gör det enkelt att tillämpa flexibla cellformateringsalternativ, inklusive fritt roterande 
+innehåll, mallar, bakgrunder, border, och mycket mer. Du kan vara din egen kalkylexpert tack vare mallar med inbyggda funktioner 
+som låter dig koncentrera dig på ditt egentliga arbete.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, 
+medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
+
+<p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="impress"></a>
+<h2 class="impress">Impress</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika 
+presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella 
+textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Exportera dina dokument</h3>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att 
+skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export 
+till Flash-formatet (.swf).</p>
+
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="draw"></a>
+<h2 class="draw">Draw</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig 
+skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för 
+bindningarna.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="base"></a>
+<h2 class="base">Base</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Skapa tabeller för dina data - och även ändra dem efter behov
+<p>Underhålla index för tabeller för att komma åt data snabbare
+<p>Visa en tabell på olika sätt, och lägga till, ändra eller ta bort poster
+<p>Använda rapportguiden för att skapa imponerande datarapporter
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Använda formulärguiden för att skapa databastillämpningar
+<p>Genomföra enkla till avancerade sorteringar för en eller flera kolumner
+<p>Visa utdrag av data med enkla eller avancerade filter
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Skapa kraftfulla frågor för att visa dina data på flera sätt, inklusive sammanfattningar och flertabellsvyer
+<p>Skapa rapporter på många sätt i flera format med hjälp av Autopilot
+
+<h3>Frihet i dina val</h3>
+<p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt 
+databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, 
+MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt 
+förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="math"></a>
+<h2 class="math">Math</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men 
+det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom Writer behandlas 
+ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<p>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</p>
+<p>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+</div>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,98 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Math</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/math-big.png"><img src="/images/math.png" title="OpenOffice.org Math"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Math</h1>
+<p>Skapa ekvationer och formler till dina dokument.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom WRITER behandlas ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<ul>
+ <li>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</li>
+ <li>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</li>
+ <li>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</li>
+</ul>
+</div>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Writer</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/product/">product</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/writer-big.png"><img src="/images/writer.png" title="OpenOffice.org Writer"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Writer</h1>
+<p>Allt du förväntar dig av en modern ordbehandlare.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Writer har allt du förväntar dig av ett modernt och fullt utrustat ordbehandlings- eller publiceringsprogram.</p>
+<p>Det är tillräckligt enkelt för en snabb minnesanteckning, och kraftfullt nog för att skapa hela böcker med innehållsförteckning, diagram, index o.s.v.. Du kan ägna dig åt ditt budskap medan Writer får det att se bra ut.</p>
+<p>Guiderna tar bort alla besvär med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Du är naturligtvis fri att skapa dina egna mallar.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+<p>Textramar och länkning ger dig kraften att tackla problem kring publicering av nyhetsbrev och flygblad.</p>
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>E-posta dina dokument; Writer erbjuder direkt förbindelse med e-postprogram.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+<p>Writer kan givetvis läsa alla dina gamla Microsoft-Word-dokument, eller spara ditt arbete i Microsoft-Word-format för att skickas till personer som fortfarande är låsta vid Microsoft-produkter.</p>
+<p>Spara dina dokument i OpenDocumentFormat (ODF), det nya ISO-certifierade formatet för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder att du inte är låst vid Writer. Du kan öppna dina dokument med vilket ODF-kapabelt program som helst.</p>
+</div>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,61 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title></title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/robots.txt
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/robots.txt (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/robots.txt Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,119 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <meta name="generator" content= "HTML Tidy for Mac OS X (vers 1st December 2004), see www.w3.org" />
+ <meta http-equiv="Content-Type" content= "text/html; charset=utf-8" />
+ <title>Installation av svenskt språkstöd i OpenOffice.org</title>
+
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url("/branding/css/tigris.css");
+    @import url("/branding/css/inst.css");
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media=
+"print" />
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+     
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<h1>Installation av svenskt språkstöd</h1>
+
+<p>
+Så småningom (kanske i år) kommer en version som är klar för svenska
+rättstavning. &Auml;n så länge måste det installeras separat.
+</p>
+<p>För tillfället är det lite invecklat, dock kort:</p>
+
+<ul>
+
+<li><strong>Steg 1</strong>: Ladda hem svenska med DicOOo verktyget:<br />
+&nbsp; Arkiv-&gt;<br />
+&nbsp; &nbsp; Guider-&gt;<br />
+&nbsp; &nbsp; &nbsp; Installera nya kataloger<br />
+<br />
+Välj sedan svenska filerna.
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+
+<li><strong>Steg 2</strong>: stäng både OOo och snabbstarten för OOo och 
+starta den
+på nytt.
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+
+<li><strong>Steg 3</strong>: Starta sedan om OOo och välj i menyn:<br />
+&nbsp; Verktyg(Tools) -&gt;<br />
+&nbsp; &nbsp; Alternativ(Options)-&gt;<br />
+&nbsp; &nbsp; &nbsp; Språkinställningar(Language
+Settings)-&gt;<br />
+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lingvistik(Writing aids)<br />
+<br />
+Välj redigera och välj de svenska ordlistorna.
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ul>
+
+<p class="date">
+2006-02-20
+</p>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,363 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Kommersiell support</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/support/">support</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+<h1>Kommersiell support</h1>
+
+<p>För den svenska marknaden finns flera partners som erbjuder tjänster kring OpenOffice.org. De erbjuder olika typer av tjänster från installation till migreringsstudier, utbildning, vidareutveckling och support.<br/>&nbsp;</p>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="0">
+ <colgroup>
+  <col width="300"/>
+  <col width="300"/>
+ </colgroup>
+ <tr>
+  <td>
+
+<a href="http://www.redbridge.se/" target="_blank"><img src="/images/redbridge_logo.gif"/></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+
+ <td>
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+ </td>
+
+ </tr>
+
+</table>
+
+<a href="http://www.folkuniversitetet.se/" target="_blank"><img src="/images/fulogga.gif"/></a>
+
+<b>Kontaktperson:</b> Elinor Stigson<br/>
+<b>Tel:</b> 031-106 570<br/>
+<a href="mailto:openoffice@folkuniversitetet.se">E-post</a>
+<a href="http://www.folkuniversitetet.se/openoffice">Webbplats</a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+
+ <td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> 
+
+</td><td> 
+
+</td><td> Ja
+
+ </td>
+
+ </tr>
+
+</table>
+
+<a href="http://www.redpill.se/" target="_blank"><b>Redpill</b></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+
+ <td>
+
+</td><td>
+
+</td><td>
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+</td><td> Ja
+
+ </td>
+
+ </tr>
+
+</table>
+
+  </td>
+  <td>
+
+<a href="http://www.sun.se/" target="_blank"><img src="/images/sun-logo.png" width="89" height="40" alt="Sun Microsystems AB" /></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+
+ <td> Ja</td>
+ <td> Ja </td>
+ <td> Ja</td>
+ <td> Ja</td>
+ <td> Ja </td>
+ <td> Ja</td>
+ <td> Ja</td>
+
+ </tr>
+
+</table>
+
+<!-- LLL -->
+<a href="http://www.newformat.se/" target="_blank"><img src="/images/NewFormat-logo.png" width="164" height="40" alt="NewFormat AB" /></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+ <td> Ja </td>
+    <td></td>
+    <td> </td>
+    <td> Ja</td>
+    <td> Ja</td>
+    <td> Ja</td>
+    <td> Ja</td>
+</tr>
+</table>
+
+<!-- LLL -->
+<a href="http://www.formsoft.se/" target="_blank"><img src="/images/formsoft-logo.png" alt="Formsoft" /></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+
+collapse;">
+
+ <tr>
+
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<tr>
+ <td>Nej</td>
+    <td>Ja</td>
+    <td>Ja</td>
+    <td>Ja</td>
+    <td>Nej</td>
+    <td>Ja</td>
+    <td>Ja</td>
+</tr>
+</table>
+
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+<p><b>Förklaring</b>
+</p>
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse">
+
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b>
+</td><td> Bidrar till projektet.
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b>
+</td><td> Utveckling av tillägg etc.
+
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b>
+</td><td> Utveckling av programmet
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b>
+</td><td> Help Desk (telefon, e-post)
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b>
+
+</td><td> Installation
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b>
+</td><td> Anpassning (makron, mallar)
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+</td><td> Utbildning
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<h2>Ny partner?</h2>
+
+<p>Om ditt företag erbjuder tjänster kring OpenOffice.org men finns inte med på denna sida, är du välkommen att kontakta vår partneransvarig.</p>
+
+<p><b>Partnerkontakt</b><br/>
+
+Per Eriksson<br/>
+
+E-post: pereriksson at openoffice.org</p>
+
+
+</div>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,240 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Kommersiell support</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/support/">support</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+<h1>Kommersiell support</h1>
+
+<p>För den svenska marknaden finns flera partners som erbjuder tjänster kring OpenOffice.org. De erbjuder olika typer av tjänster från installation till migreringsstudier, vidareutveckling och support.</p>
+
+
+<a href="http://www.redbridge.se/" target="_blank"><img src="/images/redbridge_logo.gif"/></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse;">
+ <tr>
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+  </td>
+ </tr>
+<tr>
+ <td>
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+<a href="http://www.redpill.se/" target="_blank"><b>Redpill</b></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse;">
+ <tr>
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+  </td>
+ </tr>
+<tr>
+ <td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+</td><td> Ja
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+<a href="http://www.sun.se/" target="_blank"><img src="/images/sun-logo.png"/></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse;">
+ <tr>
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+  </td>
+ </tr>
+<tr>
+ <td>
+</td><td> Ja
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td> Ja
+</td><td>
+</td><td>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+<a href="http://odensupport.ods.org/" target="_blank"><b>OdenSupport</b></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse;">
+ <tr>
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+  </td>
+ </tr>
+<tr>
+<td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td> Ja
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td></tr>
+</table>
+
+<a href="http://www.digitaldistribution.com/" target="_blank"><b>Digital Distribution Global Training Services Pty. Ltd.</b></a>
+
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse;">
+ <tr>
+  <td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b> </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b> 
+  </td><td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+  </td>
+ </tr>
+<tr>
+<td> Ja
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td>
+</td><td> Ja
+</td></tr>
+</table>
+
+<p><b>Nyckel</b>
+</p>
+<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-bottom: 10px; border: 1px solid #CCCCCC; border-collapse: 
+collapse">
+
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Bidr</b>
+</td><td> Bidrar till projektet.
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvt</b>
+</td><td> Utveckling av tillägg etc.
+
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utvp</b>
+</td><td> Utveckling av programmet
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Supp</b>
+</td><td> Help Desk (telefon, e-post)
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Inst</b>
+
+</td><td> Installation
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Anpa</b>
+</td><td> Anpassning (makron, mallar)
+</td></tr>
+<tr>
+<td bgcolor="#EEEEEE"> <b>Utbl</b>
+</td><td> Utbildning
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<h2>Ny partner?</h2>
+<p>Om ditt företag erbjuder tjänster kring OpenOffice.org men finns inte med på denna sida, är du välkommen att kontakta vår partneransvarig.</p>
+
+<p><b>Partnerkontakt</b><br/>
+Per Eriksson<br/>
+E-post: pereriksson<br/>
+070-560 10 33</p>
+
+<p><b>Notera:</b> E-postadresserna ovan skall avslutas med @openoffice.org.</p>
+
+
+</div>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0100GS-GettingStarted-1.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0100GS-GettingStarted-1.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0400DG-DrawGuide.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0400DG-DrawGuide.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0600MG-MigrationGuide.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/0600MG-MigrationGuide.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,225 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Dokumentation</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/">sv</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/support/">support</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sv/support/documentation/">documentation</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+<h1>Dokumentation</h1>
+<p>Det här är webbplatsen för dokumentation för OpenOffice.org på svenska. Biblioteket är sorterat efter kategori.</p>
+
+<h2>Hela kontorssviten</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/manual motala.pdf">Användarguide</a><br/>
+<p>En användarguide skriven av Motala kommun för att beskriva de grundläggande funktionerna i OpenOffice.org.<br/>
+<b>Författare:</b> Linda Karlsson<br/>
+<b>Publicerad:</b> 2007-04-19<br/>
+<b>Språk:</b> Svenska</p>
+  </td>
+  <td>
+<a href="/support/documentation/user_guide2_draft.pdf">Användarhandbok</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> G. Roderick Singleton<br/>
+<b>Version:</b> 0.2 (utkast)<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/0100GS-GettingStarted-1.pdf">Komma igång med OpenOffice.org 2.x</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
+<b>Version:</b> Tredje utgåvan<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>OpenOffice.org Writer</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf">Writer Guide</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
+<b>Publicerad:</b> 2008-12-29<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>OpenOffice.org Impress</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf">Impress Guide</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
+<b>Publicerad:</b>2009-01-27<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>OpenOffice.org Draw</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/0400DG-DrawGuide.pdf">Guide för Draw</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
+<b>Publicerad:</b> 18 juli 2007<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>OpenOffice.org Math</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/ooo_math_lgo.pdf">OOoMath som objekt i OpenOffice.org</a><br/>
+<p>En handledning översatt av Lars-Gunnar Olofsson vid Härnösands gymnasium för OpenOffice.org Math.<br/>
+<b>Författare:</b> Lars-Gunnar Olofsson<br/>
+<b>Publicerad:</b> 2008-05-26<br/>
+<b>Språk:</b> Svenska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Migrering</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/0600MG-MigrationGuide.pdf">Migreringsguide</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
+<b>Publicerad:</b> 7 maj 2007<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska<br/>
+  </td>
+  <td>
+<a href="http://www.linuxtopia.org/online_books/office_guides/microsoft_office_to_openoffice_migration/">Microsoft Office to OpenOffice Migration Guide</a><br/>
+<b>Författare:</b> Linuxtopia<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska<br/>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="http://www.opensourceacademy.gov.uk/solutions/casestudies/bristol-city-council/">Migreringsstudie - Bristol City Council</a><br/>
+<b>Språk:</b> Engelska<br/>
+  </td>
+  <td>
+<a href="http://www.wien.gv.at/ma14/oss.html">Migreringsstudie - Wien</a><br/>
+<b>Språk:</b> Engelska<br/>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Installation och avinstallation</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> Per Eriksson<br/>
+<b>Version:</b> 1.0</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Teknisk dokumentation</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> Per Eriksson<br/>
+<b>Uppdaterad:</b> 2008-01-13</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>För utvecklare</h2>
+<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
+ <tr valign="top">
+  <td>
+<a href="/support/documentation/ooo_developers_guide.pdf">Guide för utvecklare</a><br/>
+<p><b>Författare:</b> Sun Microsystems<br/>
+<b>Uppdaterad:</b> 2007<br/>
+<b>Språk:</b> Engelska</p>
+  </td>
+  <td>&nbsp;</td>
+ </tr>
+</table>
+
+</div>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/manual motala.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/manual motala.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-streamMime
View raw message