incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800598 [5/8] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk: data/ img/ img/fotos/ img/small/ manuals/ news/ users/
Date Tue, 20 Dec 2011 02:51:16 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,171 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<a href="http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09"><img alt="OSS09" height="44" width="220" src="http://frcatel.fri.uniza.sk/img/oss09.png"/></a><br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.1.0</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.1.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.1.0
+     </div>
+<br />
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť oblúbený kancelársky balík OpenOffice.org v Slovenskom jazyku vo verzii 3.1.0 pre MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/Windows-for-tests/OOo_3.1.0_090520_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/Windows-for-tests/langpack/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_3.1.0_090425_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka pri slovenskom národnom nastavení ako predvolenú menu euro. Preto vám v tabuľkách štandardne ako menu zobrazí "€". Stále je však k dispozícii aj mena "Sk", ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka.<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" alebo na ľubovolnú inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+11.06.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,171 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<a href="http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09"><img alt="OSS09" height="44" width="220" src="http://frcatel.fri.uniza.sk/img/oss09.png"/></a><br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.1.0</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.1.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.1.0
+     </div>
+<br />
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť oblúbený kancelársky balík OpenOffice.org v Slovenskom jazyku vo verzii 3.1.0 pre MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_3.1.0_090520_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/Windows-for-tests/langpack/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_3.1.0_090425_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka pri slovenskom národnom nastavení ako predvolenú menu euro. Preto vám v tabuľkách štandardne ako menu zobrazí "€". Stále je však k dispozícii aj mena "Sk", ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka.<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" alebo na ľubovolnú inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+25.06.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,134 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a><br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.1.0</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Go-OO 3.1.1</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Go-OO 3.1.1
+     </div>
+<br />
+Team vývojárov pracujúcich na vylepšeniach OpenOffice.org vydal ďalšiu vlastnú verziu tohto kancelárskeho balíka pod názvom Go-OO 3.1.1. Dostupný je pre MS Windows, Linux a Mac OS X (Intel), vrátane slovenského lokalizačného balíčka.<br />
+<br />
+Slovenská verzia OpenOffice.org 3.1.1 zatiaľ nie je k dispozícii a jej vydanie sa pravdepodobne značne oneskorí. Najnovšia verzia je zatiaľ k dispozícii len v <a href="http://download.openoffice.org/other.html" title="webstránka s verziami programu na www.openoffice.org v angličtine">angličtine a v ďalších jazykoch</a>. V prípade, že potrebujete používať funkčnosti OpenOffice.org z verzie 3.1.1 v slovenskom jazyku, oplatí sa vyskúšať Go-OO 3.1.1.<br />
+<br />
+Táto verzia pod číslom 3.1.1-5 obsahuje pri porovnaní so štandardným OpenOffice.org 3.1.1 viaceré vylepšenia užívateľského rozhrania, kompatibility s inými formátmi, rýchlosti štartovania a ďalších funkčností. Viaceré z týchto funkcií z rôznych interných dôvodov firmy SUN Microsystems nebudú v dohľadnej dobe súčasťou štandardných vydaní OpenOffice.org. Viac informácií o Go-OO a o dôvodoch vzniku tejto špecifickej verzie OpenOffice.org sa dočítate napríklad <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Go-oo">na stránkach anglickej Wikipedie</a> alebo priamo na stránkach projektu <a href="http://www.go-oo.org">go-oo.org</a> (iba v angličtine).<br/>
+<br/>
+K dispozícii je anglická verzia Go-OO a slovenský lokalizačný balík (preklad užívateľského rozhrania). Nainštalovať je preto potrebné oba súbory.<br/><br />
+<strong>Sťahovať môžete tu:</strong><br /><br />
+  <li>
+  <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/3.1.1/GoOo-3.1.1-5.exe">Windows - anglická verzia</a> + <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/3.1.1/GoOo-langpack-sk-3.1.1-5.exe">slovenský preklad</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/mac/3.1.1/OOo_3.1.1_090902_MacOSXIntel_install.dmg">Mac OS X Intel - anglická verzia</a> + <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/mac/3.1.1/OpenOffice.org-langpack-3.1.1_sk.dmg">slovenský preklad</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://go-oo.org/download/">Linux - informácie o dostupnosti v rôznych distribúciách</a>
+  </li>
+<br/>
+Súčasťou inštalácie sú základné slovenské slovníky - vrátane kontroly pravopisu. Slovníky však nie sú v najaktuálnejšej verzii. Priebežne aktualizované slovníky môžete nájsť na webstránke <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).<br />
+<br />
+Go-OO je už po dlhú dobu v rôznych upravených verziách súčasťou najznámejších Linuxových distribúcií namiesto štandardného OpenOffice.org. Go-OO je preto zaujímavý hlavne pre užívateľov Windows, ktorí tieto vylepšené vlastnosti zatiaľ nemali možnosť vyskúšať a nie je isté, či vôbec niekedy budú súčasťou štandardného OpenOffice.org.<br/>
+<br/>
+Ak vám v OpenOffice.org chýbajú niektoré funkčnosti, máte problémy s kompatibilitou so súbormi z iných kancelárskych balíkov, alebo vám nevyhovuje predvolený vzhľad ikoniek, rozhodne sa oplatí túto vylepšenú odrodu s názvom Go-OO skúsiť.
+<br />
+<br />
+21.09.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/091211.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/091211.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/091211.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,171 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.1.1</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.1.1</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.1.1
+     </div>
+<br />
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť oblúbený kancelársky balík OpenOffice.org v Slovenskom jazyku vo verzii 3.1.1 pre MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/Windows/OOo_3.1.1_090918_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/Windows/OOo_3.1.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_OOO310_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/OOo_3.1.1_090824_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.1/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka pri slovenskom národnom nastavení ako predvolenú menu euro. Preto vám v tabuľkách štandardne ako menu zobrazí "€". Stále je však k dispozícii aj mena "Sk", ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka.<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" alebo na ľubovolnú inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+11.12.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100331.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100331.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100331.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,173 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.0</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.2.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.2.0
+     </div>
+<br />
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť oblúbený kancelársky balík OpenOffice.org v Slovenskom jazyku vo verzii 3.2.0 pre MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux.<br />
+<br />
+Ospravedlňujeme sa za viac ako mesačné oneskorenie vydania v porovnaní s dátumom, od kedy boli slovenské inštalačné súbory k dispozícii na serveroch. Slovenské verzie pred oficiálnym vydaním sami testujeme a testovanie si vyžaduje určitý čas. V prípade že máte záujem nám pomáhať s testovaním alebo prekladmi a urýchliť tak vydania, prihláste sa do mailinglistu <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">vývojárov</a> alebo do mailinglistu <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">prekladateľov</a>.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/Windows/OOo_3.2.0_100218_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/Windows/OOo_3.2.0_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_3.2.0_100204_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/OOo_OOO320_m12_native_MacOSXX86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.0/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka pri slovenskom národnom nastavení ako predvolenú menu euro. Preto vám v tabuľkách štandardne ako menu zobrazí "€". Stále je však k dispozícii aj mena "Sk", ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka.<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" alebo na ľubovolnú inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+31.03.2010<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100902.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100902.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/100902.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,175 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td colspan="2">
+   <div align="center" class="verzion">
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<br/>
+   <b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
+   </div>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.2.1</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.2.1
+     </div>
+<br />
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť oblúbený kancelársky balík OpenOffice.org v Slovenskom jazyku vo verzii 3.2.1 pre MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux. <br />
+<br />
+Nová verzia okrem iného obsahuje aj aktualizovaný slovenský slovník pre kontrolu pravopisu, synomický slovník a slovník pre delenie slov.<br />
+<br />
+Ospravedlňujeme sa za oneskorenie vydania v porovnaní s dátumom, od kedy boli slovenské inštalačné súbory k dispozícii na serveroch. Slovenské verzie pred oficiálnym vydaním sami testujeme a testovanie si vyžaduje určitý čas. V prípade že máte záujem nám pomáhať s testovaním alebo prekladmi a urýchliť tak vydania, prihláste sa do mailinglistu <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">vývojárov</a> alebo do mailinglistu <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">prekladateľov</a>.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/OOo_3.2.1_Win_x86_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 7, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/Language_packs/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_MacOSXX86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/OOo_3.2.1rc2_20100527_MacOS_PPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC - len testovacia verzia 3.2.1rc2</a>&nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/">preklady v ďalších jazykoch</a> (alebo <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">staršia verzia 3.0.0</a> a <a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/">testovacie verzie pre Mac OS X PowerPC</a>)
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/">ďalšie jazykové verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka pri slovenskom národnom nastavení ako predvolenú menu euro. Stále je však k dispozícii aj mena "Sk", ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka popri predvolenej mene "€".<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" alebo na ľubovolnú inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina), synonymický slovník a slovník pre delenie slov sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+02.09.2010<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/110906.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/110906.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/110906.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,176 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 2.0.4 RC1</h3>
+Vývoj OpenOffice.org sa stále hýbe vpred a momentálne pracujeme už na verzii 2.0.4 Aby sa však nestalo, že vám dodáme produkt plný chýb, poskytujeme
+vám možnosť odskúšať ho. Preto je aj za číselným ozančením slovíčko ,,RC" a tak teda 
+sťahujte a skúšajte, pretože bez vás nebudeme vedieť čo máme zlepšiť a opraviť.<br/>
+<li /><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.4-RC1/OOo_2.0.4_060907_Win32Intel_install_sk.exe" target="_blank">Windows</a>
+<li /><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.4-RC1/OOo_OOD680_m3_LinuxIntel_install_sk_rpm.tar.gz" target="_blank">Linux - rpm</a>
+<li /><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.4-RC1/OOo_OOD680_m3_LinuxIntel_install_sk_deb.tar.gz" target="_blank">Debian Linux - deb</a>
+<li /><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.4-RC1/" target="_blank">64 bit verzie a iné...</a>
+<br /><br />
+Ak narazíte na problém, dajte nám to vediet cez mailing list, ktorý nájdete v menu alebo cez Issuezillu. 
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121005.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121005.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121005.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,173 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Dostupná verzia OOo 2 RC 2(predbežné vydanie)...</h3>
+Bola vydaná ďalšia verzia Openoffice.org RC 2. Viac o verzii RC sa dočítate <a href="290912.html">tu</a>.
+Dúfame, že si novú verziu stiahnete a pomôžete nám ju doladiť do finálnej verzie programu.
+Hlavne potrebujeme testerov pre MacOs X.<br /><br />
+<b>Stiahnutie:</b><br />
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/RC2/">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/RC2/</a><br/><br/><br/>
+Slovenská komunita OpenOffice.org
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121205.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121205.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/news/121205.html Tue Dec 20 02:51:13 2011
@@ -0,0 +1,170 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sk/news/">news</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 2.0.1 RC4</h3>
+Od dnes je na ftp.linux.cz dostupná verzia OpenOffice.org 2.0.1 RC4.<br/>
+Sťahujte a skúšajte, pretože bez vás nebudeme vedieť čo máme zlepšiť a opraviť.<br/>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.1-RC4/" target="_blank">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.1-RC4/</a>
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message