incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221081 [3/6] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk: data/ img/ img/fotos/ img/small/ manuals/ news/ press/ roadmap/ screens/ templates/ users/
Date Tue, 20 Dec 2011 02:49:12 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050801.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050801.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050801.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050801.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Preklad OpenOffice.org 2.0 beta</h3>
+Slovenská lokalizácia OpenOffice.org 2.0 beta je v plnom prúde.<br>
+Najnovšia verzia sa dá stiahnuť na <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/" terget="_blank">
+http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/</a><br><br>
+Prosíme keby ste ju vyskúšali a dali nám vedieť o problémoch s touto verziou... ďakujeme.<br> 
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050801.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050802.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050802.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050802.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050802.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3> Nový správca webu sk.openoffice.org</h3>
+Od 2.8.2005 prevzal pod správu web Martin Sekereš.<br>
+Niečo o mne nájdete v sekcii <a href="../people.html">O NÁS</a> a mailovať mi môžete na <a href="mailto:grexos@gmail.com">grexos@gmail.com</a> 
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050802.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050912.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050912.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050912.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050912.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3> Koniec distribúcie CD firmou ossc, hľadá sa nový distribútor CD!</h3>
+Od dnes nemáme v SR distribútora slovenskej verzie openoffice.org. Spoločnosť, ktorá sa týmto zaoberala
+sa tejto činnosti zriekla a preto <br><br><center><b>hľadáme nového distribútora CD!</b></center><br><br>
+Ak máte záujem, napíšte na <a href="mailto:brko@openoffice.org">brko@openoffice.org</a><br><br>
+Zatiaľ je jedinou možnosťou získania OpenOffice.org len stiahnutie z ftp, kde je vždy najnovšia verzia.<br>
+Ak chcete stiahnuť najnovšiu verziu kliknite <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/" target="_blank">sem</a><br><br><br>
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050912.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/052610.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/052610.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/052610.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/052610.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Ohlásenie vydania slovenskej verzie OpenOffice.org 1.1</h3>
+Komunita OpenOffice.org je hrdá na to, že môže ohlásiť vydanie novej verzie kancelárskeho balíka OpenOffice.org 1.1, ktorá je k dispozícii na stiahnutie pre Windows (98/ME/NT/2000/XP), Linux (x86 & PowerPC) a Solaris[tm] (Sparc). Balík je k dispozícii v Slovenskej, Českej, Maďarskej, Dánskej, Anglickej, Nemeckej, Francúzskej, Talianskej, Španielskej, Čínskej, Kórejskej a Japonskej verzii. 
+<br><br>
+Slovenská verzia je k dispozícii na stiahnutie na serveri <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/" target="blank">ftp.linux.cz</a>. 
+<br><br>
+Balík obsahuje textový procesor, tabuľkový procesor, nástroj na tvorbu prezentácií a iné komponenty. Balík poskytuje otvorený, do budúcnosti overený formát XML a nová verzia zaviedla aj mnoho zlepšení a nových funkcií v oblasti exportu do PDF a Macromedia Flash, rýchlejšie spúšťanie, zlepšenie kompatibility s MS Office, podporu pri zjednodušení ovládania a mnoho ďalších. 
+<br><br>
+Balík môže byť na základe svojej otvorenej licencie (LGPL & SISSL) používaný, vylepšovaný a upravovaný kýmkoľvek a zároveň môže byť aj ľubovoľne redistribuovaný. 
+<br><br>
+Slovenská časť komunity OpenOffice.org ďakuje všetkým, čo prispeli svojou prácou a umom ku skutočnosti, že existuje aj plná lokalizácia tohto kancelárskeho balíka v Slovenskom jazyku a zároveň praje všetkým používateľom prijemnú prácu s týmto produktom v národnom prostredí.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/052610.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">12.12.2006 - Vydanie OpenOffice.org 2.1.0 sk</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 2.1.0 sk
+     </div>
+     S velou radosťou Vám oznamujeme že sme vydali dalšiu verziu oblubeného kancelárskeho balíka. Stiahnuť si ju môžete v <a href="http://sk.openoffice.org/download.html">tu</a>
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212_2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212_2.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212_2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212_2.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,46 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">12.12.2006 - Nový design</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Nový design
+     </div>
+     Vytvorili sme nový jednoduchý design webu. 
+     Jeho ipmlementácia však potrvá ešte dlhší čas.<br /><br />
+     Dúfame, že sa Vám bude páčiť.
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/061212_2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 2.0.2 RC4</h3>
+Od dnes je dostupný ďalší RC OpenOffice.org 2.0.2. -> RC4<br/>
+Sťahujte a skúšajte, pretože bez vás nebudeme vedieť čo máme zlepšiť a opraviť.<br/>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOB680_m5/" target="_blank">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOB680_m5/</a>
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/070306.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080327.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080327.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080327.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080327.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 2.4</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 2.4
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Sťahovať môžete tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_080317_Win32Intel_install_sk.exe">Windows</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_native_Win32X86_langpacks/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_native_LinuxX86_langpacks_deb/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/OOo_2.4.0_080316_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4/">viac...</a>
+  </li>
+<br />
+<br />
+27.03.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080327.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080610.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080610.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080610.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080610.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,76 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 2.4.1</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 2.4.1
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Sťahovať môžete tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_LinuxX86_langpacks_deb/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> + <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">ďalšie jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080530_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/">viac...</a>
+  </li>
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_20.html">Systémové nároky OpenOffice.org 2.x</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+10.06.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080610.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080620.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080620.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080620.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080620.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Go-OO - vylepšený OpenOffice.org</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Go-OO - vylepšený OpenOffice.org
+     </div>
+Team vývojárov pracujúcich na vylepšeniach OpenOffice.org vydal vlastnú verziu tohto kancelárskeho balíka pod názvom Go-OO. Táto verzia pod číslom 2.4.1-5 obsahuje viaceré vylepšenia užívateľského rozhrania, kompatibility s inými formátmi, rýchlosti štartovania a ďalších funkčností. Viaceré z týchto funkcií z rôznych dôvodov nebudú v dohľadnej dobe súčasťou štandardných vydaní OpenOffice.org (ani verzie 3.0). Viac informácií o Go-OO a o dôvodoch vzniku tejto samostatnej verzie sa dočítate napríklad <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Go-oo">na stránkach Wikipedie</a> alebo priamo na stránkach projektu <a href="http://www.go-oo.org">go-oo.org</a> (iba v angličtine).<br/>
+<br/>
+K dispozícii je anglická verzia Go-OO a slovenský lokalizačný balík (preklad užívateľského rozhrania). Nainštalovať je preto potrebné oba súbory.<br/>
+<strong>Sťahovať môžete tu:</strong><br />
+  <li>
+  <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/2.4.1/GoOo-en-US-2.4.1-5.exe">Windows - anglická verzia</a> + <a href="http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/2.4.1/GoOo-langpack-sk-2.4.1.exe">slovenský preklad</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://go-oo.org/download/">Linux - informácie o dostupnosti v rôznych distribúciách</a>
+  </li>
+<br/>
+Súčasťou inštalácie sú základné slovenské slovníky - vrátane kontroly pravopisu.<br />
+<br />
+Go-OO je v rôznych upravených verziách súčasťou najznámejších Linuxových distribúcií namiesto štandardného OpenOffice.org. Go-OO je preto zaujímavý hlavne pre užívateľov Windows, ktorí tieto vylepšené vlastnosti zatiaľ nemali možnosť vyskúšať a nie je isté, či vôbec niekedy budú súčasťou štandardného OpenOffice.org.<br/>
+<br/>
+Ak vám v OpenOffice.org chýbajú niektoré funkčnosti, máte problémy s kompatibilitou so súbormi z iných kancelárskych balíkov, alebo vám nevyhovuje vzhľad ikoniek, rozhodne sa oplatí túto vylepšenú odrodu s názvom Go-OO skúsiť.
+<br />
+<br />
+Súčasťou inštalácie sú základné slovenské slovníky - vrátane kontroly pravopisu.<br />
+<br />
+<br />
+20.06.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/080620.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081013.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081013.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081013.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081013.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Chystáme vydanie OpenOffice.org 3.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Chystáme vydanie OpenOffice.org 3.0
+     </div>
+V týchto dňoch chystáme vydanie OpenOffice.org 3.0 v Slovenskom jazyku. Inštalačné súbory s aktuálnymi prekladmi a jazykovými doplnkami budú k dispozícii v najbližších dňoch z <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/">ftp.linux.cz</a>.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+13.10.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081013.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,82 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.0
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.
+<br />
+<br />
+Upozorňujeme, že od 3. verzie OpenOffice.org je nutné <strong>pre každý jazyk samostatne si stiahnuť doplnok pre kontrolu pravopisu</strong> (viď nižšie). Otvorením tohto doplnku sa slovníky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081005_Win32Intel_install_sk.exe">Windows</a> &nbsp;&nbsp;+ <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_Win32X86_langpacks/">iné jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">iné jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86_langpacks_deb/">iné jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">iné jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">iné jazykové balíky</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081008_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Potrebné doplnky:</strong>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/download/1144">Slovenská kontrola pravopisu</a> + <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">kontrola pravopisu iných jazykov ...</a>
+  </li>
+<br />
+<br />
+14.10.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,100 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.0
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081015_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">priebežne aktualizované automatické opravy</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Vo verzii 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+15.10.2008<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 2.0.1 RC2</h3>
+Od dnes je na ftp.linux.cz dostupná verzia OpenOffice.org 2.0.1 RC2.<br/>
+Tak teda ďalej sťahujte a skúšajte, pretože bez vás nebudeme vedieť čo máme zlepšiť a opraviť.<br/>
+Bez vašich pripomienok nebude nikdy software taký, aký ho mať chcete. <br/><br/>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.1-RC2/" target="_blank">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.1-RC2/</a>
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/081205.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,106 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.0.1</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.0.1
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_090115_Win32Intel_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/OOo_3.0.1_090114_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.1/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org zatiaľ neponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom nastavení a preto vám v tabuľkách štandardne ponúkne menu "Sk". Toto nastavenie bude zmenené na euro od verzie 3.1, ktorá je predbežne plánovaná na 26. marca 2009.<br />
+Euro si však ako predvolenú menu môžete veľmi jednoducho kedykoľvek nastaviť cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena. Odporúčame vybrať "EUR - nemčina (Nemecko)" alebo "EUR - slovinčina", ktoré používajú rovnaké formátovanie meny ako sa používa na Slovensku. Toto nastavenie je možné spraviť aj v starších verziách OpenOffice.org 2. Aj bez zmeny predvolenej meny pre OpenOffice.org máte samozrejme možnosť v tabuľkách pri formáte bunky zvoliť ľubovolnú menu vrátane eura. O používaní eura v OpenOffice.org si môžete prečítať aj v článku Júliusa Pastierika - <a href="http://www.linuxos.sk/clanok/335/index.html">Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">priebežne aktualizované automatické opravy</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Vo verzii 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+01.02.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,107 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 3.1.0</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 3.1.0
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku pre operačné systémy Mac OS X a GNU/Linux.<br />
+<br />
+Žiaľ, z dôvodu technických problémov slovenská verzia OpenOffice.org pre MS Windows zatiaľ nebola vydaná. Jej vydanie je predbežne plánované v najbližších 14 dňoch. Tento termín však nie je úplne istý a závisí najmä od vývojárov OpenOffice.org.<br />
+<br />
+Pre MS Windows je zatiaľ k dispozícii len anglická verzia OpenOffice.org 3.1.0:<br />
+  <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=en-US&version=3.1.0">Windows XP, Vista, 2000 SP2 - anglická verzia</a><br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Inštalačné súbory slovenskej verzie môžete sťahovať tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_OOO310_m11_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC (len staršia verzia 3.0.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/OOo_3.1.0_090425_MacOSXIntel_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m11/Build-1/">ďalšie verzie ...</a>
+  </li>
+  <br />
+  <strong>Euro €</strong>
+  <li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom nastavení a preto vám v tabuľkách štandardne ponúkne menu "€". Stále je však k dispozícii aj mena "Sk" - ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka.<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si v prípade potreby môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť naspäť na "Sk" cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena.    </li>
+  <br />
+  <strong>Užitočné doplnky:</strong>
+  <li>
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  </li>
+  <li>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  </li>
+  <li>
+  Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  </li>
+<br />
+<br />
+Od verzie 3.0 OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3.0</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<br />
+22.05.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,66 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">OSSConf 2009</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      OSSConf 2009
+     </div>
+V dňoch 2.-5. júla 2009 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej 
+univerzity uskutoční akcia pre širokú verejnosť s názvom OSSConf 2009. 
+Jej cieľom je prezentovanie otvoreného a slobodného softvéru a jeho 
+použitia v školách a výskume (ale aj inde). Hoci podujatie ma v názve 
+"Konferencia", akciu si predstavujeme hlavne ako neformálne stretnutie 
+ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér (tvorba, využitie, 
+komplexnejšie riešenia na základe existujúceho softvéru). Popri 
+klasickejších recenzovaných príspevkoch uvítame ukážky riešení, kde je 
+základom otvorený softvér, hlavne ak pôjde o riešenia inšpiratívne aj 
+pre druhých, ktorí môžu naše podujatie využiť napr. na nadviazanie 
+budúcej spolupráce.<br />
+<br />
+Uvítame napr. aj multimediálne prezentácie, videá, predvedenie 
+funkcionality softvérového systému, ukážky konfigurácie počítačov a 
+riešení pre počítačové učebne či školské servery, alebo len tak, na 
+domáce počítače a minisieť. Príspevky plánujeme zverejniť na CD (resp. 
+DVD), ktoré dostanú účastníci konferencie. Podrobnosti sa dozviete na 
+stránke <a href="http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09/">http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09/</a>
+<br />
+   <a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a>
+<a href="http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09"><img alt="OSS09" height="44" width="220" src="http://frcatel.fri.uniza.sk/img/oss09.png"/></a><br/>
+<br />
+22.05.2009<br />
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522_ossconf.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *Mime
View raw message