incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800596 [23/27] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dok...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:18:55 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-14.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-14.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-14.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,110 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Издање 2.4.1, на српском и енглеском</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Издање 2.4.1, на српском и енглеском</h1>
+
+<p>
+<strong>
+Са задовољством оглашавамо објављивање локализованог издања 2.4.1 најпопуларнијег слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org, доступно за ГНУ/Линукс и Microsoft Windows оперативне системе.
+</strong>
+</p>
+<p> </p>
+
+<center>
+<img src="http://sr.openoffice.org/docs/winsetup24/pics/p15.png" width="611px" height="425px" alt="Прозорчић о програму са знаком sr.OpenOffice.org 2.4 и прозор Рачуна у позадини" />
+</center>
+
+<p> </p>
+<p>
+Издање је реализовано кроз сарадњу заједнице корисника слободног софтвера у Србији и Математичког факултета у Београду, а у оквиру пројекта локализације слободног софтвера Министарства за телекомуникације и информатичко друштво Републике Србије.
+</p><p>
+Језичке надоградње које OpenOffice.org чине канцеларијским пакетом са најбољом подршком за српски језик на тржишту укључују програм са исправку грешака при куцању (енгл. spelling checker), подршку за означавање набрајања словима српске ћирилице, ажурне локалитете, програм за пресловљавање, исправно реÑ
 ’ање латиничних слова и др.
+</p><p>
+Ове надоградње се могу користити из локализованог али и из сучеља на енглеском језику или на неком другом од преко 80 доступних језика. Како надоградње још увек нису део званичног OpenOffice.org издања, свима који користе српски језик у документима препоручује се употреба једне од три пуне инст
 алације (ћирилица, латиница, енглески) са <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</p><p>
+Комплетно корисничко сучеље, преко 26000 порука, је локализовано на српски језик, а у односу на издање 2.4 исправљено је преко 3000 порука. Инсталатер за Microsoft Windows више не исписује ружне „куке и кваке“ при
+распакивању пред инсталацију. 
+</p><p>
+Листу новина доступних у издањима из серије 2.4 можете преузети у <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo24.odt">отвореном документ-формату (ОДФ)</a> или као <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo24.pdf">ПДФ</a>
+</p><p>
+Поред преузимања инсталационих датотека, на веб локацији <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a> могуће је проширити 
+пакет новим додацима (нпр. уметак за испис броја словима), приступити доступној документацији и затражити подршку за овај канцеларијски пакет у оквиру заједнице.
+</p><p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">Бесплатно испробајте</a> ново издање пакета OpenOffice.org, легално га задржите ако вам се допадне!
+</p>
+<p> </p>
+<p>
+Најзаслужнији за ово издање су, по азбучном реду, Игор Несторовић, Милош Поповић, Љубиша Радовановић, Горан Ракић, Бранко Тановић и Александар Урошевић. Они се, као и сви остали учесници у пројекту окупљају на dev@sr.openoffice.org дописној листи (архива је <a href="http://openoffice.org/projects/sr/lists/dev/archive">јавно доступна</a>), а тренутнÐ
 у завршницу улази допуна локализације за издање 
+3.0 које се очекује у септембру. Носилац пројекта испред Математичког факултета је проф. др Душко Витас.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-15.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-15.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-15.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Бољи пакети за ГНУ/Линукс</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Бољи пакети за ГНУ/Линукс</h1>
+
+<p> </p>
+<center>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo241_lin.png" alt="Прозорчић „О пакету OpenOffice.org“, отворен Рачун у позадини" width="650px" height="448px" />
+</center>
+<p> </p>
+
+<p>
+Није тајна да су званични пакети OpenOffice.org-а далеко од оптималних за ГНУ/Линукс оперативни систем. Можда најуочљивија је подршка за мултимедију (тј. њен недостатак) која захтева необичне акробације са конфигурацијом јаве на систему не би ли све прорадило.
+</p><p>
+При препакивању, дистрибуције додају различите скупове закрпа, углавном из верзије <a href="http://go-oo.org">ooo-build</a> пакета OpenOffice.org.
+</p><p>
+Док чекамо да се језичке надоградње за српски језик пробију узводно до дистрибуција, приредили смо нешто прилагођеније издање 2.4.1 за ГНУ/Линукс.
+</p><p>
+Верзија која се од данас може преузети са <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a> интегрише подршку за Гстример за пуну подршку звука и слике, и уклања зависност за пакетом libaudio2/nas (gstreamer и cws-unifysound01 скуп закрпа из ooo-build). Уколико су неопходни кодеци инсталирани у Презентацији можете уметнути филмове и музику у свим попу
 »Ð°Ñ€Ð½Ð¸Ð¼ форматима.
+</p><p>
+Омогућена је интеграција са програмом за ел. пошту Еволуција (evo2 скуп закрпа) кроз дељење именика.
+</p><p>
+Од значајнијих измена у додатним примењеним закрпама, отклоњено је блокирање брзог покретача по коришћењу опције „Отвори датотеку“ из менија покретача, уклоњене су неке неподржане опције, а пакет је преведен уз укључене оптимизације у компилатору (стандардно -02). 
+</p><p>
+Додатне примењене закрпе су:
+<ul>
+<li>speed-configmgr.diff
+<li>padmin-nofontconfig.diff
+<li>desktop-safer-user-dir-perm.diff
+<li>sfx2-quickstarter-fix.diff
+<li>debian-opt.diff
+<li>ubuntu-soffice-config.diff
+<li>vfs-kde-too.diff
+<li>build-optimized-link.diff
+<li>vcl-dynamic-screens-fix.diff
+<li>default-evolution-database.diff
+</ul>
+</p><p>
+Нове архиве садрже инфикс <strong>_gst_</strong> у називу датотека, а страница за преузимање је ажурирана.
+</p><p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">Преузмите инсталацију</a> пакета OpenOffice.org за ГНУ/Линукс оперативни систем, са свим језичким надоградњама за српски језик, на српском (ћирилица, латиница) или енглеском језику.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-24.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-24.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-06-24.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,98 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Нотни запис у Писцу, Презентацији и Цртању</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Нотни запис у Писцу, Презентацији и Цртању</h1>
+
+<p>
+<a href="http://lilypond.org">LilyPond</a> је настао на типографској традицији класичних нотних записа и омогућава излаз високог квалитета за екран или штампу, уз минимум труда. Нема губљења времена са подешавањем размака између нота, померањем симбола и развлачењем лигатура. LilyPond све то ради самостално, и савршеÐ
 ½Ð¾.
+</p>
+
+<p> </p>
+<center>
+<img src="/prosirenja/lilypond/korak1.png" width="573px" height="472px" alt="Прозор Писца са приказаним нотним записом"/><br/>
+Писац и нотни запис кроз LilyPond
+</center>
+<p> </p>
+
+<p>
+Сада Вам представљамо <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja/lilypond/">додатак OOoLilyPond</a> уз који квалитетне нотне записе можете убацити у документе Писца, Презентације или Цртања.
+</p>
+
+<p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja/lilypond/">Преузмите архиву</a>, инсталирајте је двокликом и магија може да почне.
+</p>
+
+<p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">Погледајте и остале додатке</a>, за оне који од пакета OpenOffice.org желе више.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-09-04.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-09-04.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-09-04.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,91 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org под нишком тврђавом</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org под нишком тврђавом</h1>
+
+<p>
+<strong>У петак, 5. септембра у одељку програма OpenSoftwareDay на тродневној манифестацији <a href="http://e-tvrdjava.com">е-Тврђава</a> у Нишу одржаће се представљање новитета у водећем слободном канцеларијском пакету OpenOffice.org.</strong>
+</p><p>
+<a href="http://e-tvrdjava.com">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/etvrdjava_nis.gif" width="910px" height="130px" alt="E-tvrdjava logo"/>
+</a>
+</p><p>
+Игор Несторовић, вишегодишњи учесник пројекта и сарадник Математичког факултета у Београду на пројекту локализације који финансира Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије, представиће досадашње резултате пројекта и садржај овог популарног Ð
 анцеларијског пакета.
+</p><p>
+OpenOffice.org је слободан софтвер на српском и енглеском језику који може да се <a href="http://sr.openoffice.org">легално преузме</a> и користи код куће, на послу, у школству и јавној управи, без трошкова лиценцирања. Користи ИСО стандардизован отворни формат записа докумената, а може да отвори и формате из система Microsoft Office.
+</p><p>
+Током представљања, присутни ће моћи да сазнају више о квалитетима овог решења, активностима пројекта у Србији, као и најаву новог издања пакета OpenOffice.org 3 које стиже у октобру.
+</p><p>
+Улаз је слободан.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-10-25.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-10-25.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-10-25.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3 рекорди и најава локализације</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3 рекорди и најава локализације</h1>
+
+<div style="padding: 25px; float: left;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo3_launchparty_paris.jpg" width="250px" height="334px" alt="Колаж слика са свечаног представљања издања 3 пакета OpenOffice.org у Паризу"/><br/><p align="center">
+<small>Свечано представљање у Паризу, <a href="http://www.flickr.com/photos/ooo3launch/sets/72157608027833796/">слике</a></small></p>
+</div><p>
+OpenOffice.org 3 је постигао тренутни успех код корисника широм света. За само недељу дана од представљања издања на енглеском језику са званичне локације (не рачунајући копије дистрибуиране широм света) преузето је <strong>преко четири милиона копија</strong>.
+</p>
+<p>
+На Интернету свакога дана се појављују нови коментари задовољних корисника. Сазнајте више о новим могућностима најновијег издања најпопуларнијег слободног канцеларијског пакета у документу на српском језику који можете преузети у <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3b2.odt">отвореном документ-формату</a> ил
 и као <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3b2.pdf">ПДФ датотеку</a>.
+</p>
+
+<div style="padding-left: 300px;">
+Од новина које не смете пропустити издвајамо:
+
+<ul style="padding-left: 30px;">
+<li>увоз ПДФ докумената за брзе мале измене
+<li>подршкa за отварање докумената у Microsoft Office 2007 формату
+<li>екран за презентера који на екрану рачунара приказује белешке и преглед слајдова током трајања презентације
+<li>рад на Mac OS X платформи у пуној брзини без X11 сервера
+<li>и бројне дораде које ће свакодневни рад у пакету OpenOffice.org учинити пријатнијим.
+</ul>
+</div>
+
+<br clear="both"/>
+
+<p>
+Рад на припреми локализованог издања за ГНУ/Линукс и Microsoft Windows платформу је у пуном јеку, а прво издање се очекује током наредне недеље.
+</p>
+
+<center>
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/ooo_fixes_large.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo_fixes.png" width="430px" height="301px" alt="Снимак екрана са покренутим програм за примену исправки на локализацију"/></a><br/>
+<small>Рад на локализацији (кликните за већи приказ)</small>
+</center>
+
+<p>
+Од <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-06-14.html">претходног издања 2.4.1</a>, урађена је комплетна лектура досадашњег превода и исправљено преко 3000 порука (посао контроле исправки је још у току) што уз 2132 порука допуњених и исправљених током развојне фазе 3.0 гране за кориснике значи <strong>чак 20% бољи превод</strong>.
+</p>
+<p>
+Од фебруара 2008. године, у оквиру пројекта који финансира <a href="http://www.mtid.gov.rs">Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије</a> са наших сервера преузето је 22690 инсталација на српском и енглеском и 6369 језичких пакета.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-11-24.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-11-24.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-11-24.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,154 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Локализовани OpenOffice.org 3: квалитетан, разумљив, слободан</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Локализовани OpenOffice.org 3: квалитетан, разумљив, слободан</h1>
+
+<div style="text-align: center;float: right; margin: 15px">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooocon08.png" width="450" height="228" alt="Колаж слика са ООо конференције у Пекингу" />
+<p>
+OpenOffice.org заједница и партнери у Пекингу
+</p>
+</div>
+
+<p>
+Београд/ Пекинг (Кина)/ Санта Клара (САД), 24. новембар 2008. — <strong>Локализовани OpenOffice.org 3 <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">доступан за преузимање</a></strong>
+</p>
+
+<p>
+Након недавно завршене конференције програмера најпопуларнијег слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org одржане у Пекингу, корисницима широм света постало је доступно најновије издање 3.0 под слоганом „<strong>У знаку три: квалитетан софтвер, лак за коришћење и слободан</strong>“.
+</p>
+
+<p>
+Са новим функцијама попут увоза ПДФ документа ради измене, линеарног разрешиоца за операциона истраживања у Рачуну, освеженим изгледом и аутоматским извозом документа на Интернет, вики и блог, пакет проналази своје место на рачунарима десетина милиона корисника у компанијама, шкÐ
 ¾Ð»Ð°Ð¼Ð°, јавној управи али и код куће. 
+</p>
+
+<br clear="both"/>
+
+<p>
+Највећи произвођачи софтвера, IBM, Google, Novell, RedFlag, предвођени компанијом Sun Microsystems, стотине програмера из заједнице корисника слободног софтвера и задовољни корисници, од појединаца до великих пословних система прославили су у Пекингу и осми рођендан пројекта и више од 10 година развоја пакета. 
+</p>
+
+<p>
+Данас заједница OpenOffice.org пројекта у Србији и Мрежа за слободни софтвер Србије, у партнерству са Математичким факултетом у Београду, а у оквиру пројекта локализације слободног софтвера Министарства за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије <strong>оглашава доступност с
 €Ð¿ÑÐºÐ¾Ð³ локализованог издања, за Microsoft Windows и ГНУ/Линукс системе, са сучељем на ћирилици, латиници и енглеском језику</strong>.
+</p>
+
+<p> </p>
+
+<div style="margin: auto; width: 450px; text-align: center">
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer_small.png" width="450" height="357" alt="Снимак екрана Писца на ћирилици, са отвореним прозорчетом о програму" /></a>
+<p>
+<small>OpenOffice.org 3 — од данас на ћирилици и латиници (<a href="<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer.png">већа слика</a>)</small>
+</p>
+</div>
+
+<p> </p>
+
+<p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">Бесплатно преузмите локализовано издање</a> већ данас и сазнајте зашто је OpenOffice.org канцеларијски пакет са најбољом подршком за српски језик. Испробајте и легално га задржите ако Вам се допадне.
+</p>
+
+<p>
+Уз локализацију комплетног сучеља програма доступан је <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">додатак за проверу писања ћирилицом и латиницом</a> (<em>интегрисан у локализовано издање</em>), растављање на слогове, програм за пресловљавање, подршка за означавање набрајања словима српске ћирилице, уметак за и
 Ð¿Ð¸Ñ броја словима, препознавање језика документа и више.
+</p>
+
+<p>
+У досадашњој сарадњи заједнице, Математичког факултета и Министарства, реализована је континуирана локализација издања <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-03-07.html">2.4</a>, <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-06-14.html">2.4.1</a> и сада 3.0, која су преузета преко 30000 пута. Обезбеђена је подршка у оквиру заједнице преко дописне листе корисника, а на веб Ñ
 Ñ‚раници пројекта могуће је пронаћи и документацију за коришћење пакета.
+</p>
+
+<p>
+Од претходног издања превода који броји 26000 порука, тј. 90000 речи кроз лектуру исправљено је неколико хиљада грешака, а уважене су и сугестије корисника поводом неких од одабраних термина.
+</p>
+
+<p> </p>
+
+<div style="margin: auto; width: 477px; text-align: center">
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer_small.png" width="477" height="357" alt="Екран Презентације, освеженог изгледа" /></a>
+<p>
+<small>OpenOffice.org 3 — за Microsoft Windows и ГНУ/Линукс (<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer.png">већа слика</a>)</small>
+</p>
+</div>
+
+<p> </p>
+
+<p>
+По први пут, преведена су и <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">додатна проширења</a> пакета, попут „<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html#reportbuilder">Конструктора извештаја</a>“ за лаку припрему извештаја са подацима из база података за приказ или штампу, или „<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html#minimizer">Екрана за презентера</a>“ који приказује белешке на монитору Ñ
 €Ð°Ñ‡ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð° док се на пројектору приказује ток слајдова. <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">Сазнајте више</a> о доступним проширењима.
+</p>
+
+<p>
+Заједница ће у контакту са великим корисницима пакета у Србији у наредном периоду приредити и скуп бесплатно доступних локализованих шаблона за пословну преписку и свакодневни рад у средњим презуећима и јавној управи.
+</p>
+
+<p>
+Најзаслужнији за ово издање су по азбучном реду, Александар Урошевић, Душица Божовић, Горан Ракић, Игор Несторовић и Милош Поповић. Сви учесници у пројекту окупљају на дописној листи dev@sr.openoffice.org (<a href="http://openoffice.org/projects/sr/lists/dev/archive">архива је јавно доступна</a>). Носилац пројекта испред Математичког факултета 
 ˜Ðµ проф. др Душко Витас. Представнике пројекта можете контактирати преко <a href="http://sr.openoffice.org/kontakt.html">странице за контакт</a>.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-12-22.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-12-22.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2008-12-22.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,95 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Преводилачка акција на linuxo.org форуму, обећавамо и награде</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Преводилачка акција на linuxo.org форуму, обећавамо и награде</h1>
+
+<p>
+Милош Поповић, члан OpenOffice.org преводилачког тима, огласио је нову акцију коју OpenOffice.org заједница покреће на <a href="http://www.linuxo.org">linuxo.org</a> форуму под слоганом „<a href="http://www.linuxo.org/forum/index.php/topic,9529.0.html">Знам шта ћете радити током празника ;) — обећавамо и награде</a>“. <strong>Сви су слободни да се придруже</strong>.</p>
+
+<img src="/news/weneedyou_cir.png" width="250px" height="295px" alt="sr.OpenOffice.org заједници треба твоја помоћ!" align="left" />
+<p> </p>
+<strong>Текст најаве:</strong>
+<blockquote>
+<p>
+Док се одмарамо од зачињене хране на протеклим славама и стрпљиво чекамо новогодишњу клопу ваљало би се досетити и наше цењене OpenOffice.org заједнице.
+</p><p>
+Стога, ексклузивно на <a href="http://www.linuxo.org">linuxo.org</a> форуму покренут је превод једног дела корисничке помоћи за нашу слободну канцеларију.
+</p><p>
+Уз то, најбољим преводиоцима следе OpenOffice.org мајице и стални налог за приступ СВН серверу преводилачког тима.
+</p><p>
+За више информација посетите <a href="http://www.linuxo.org/forum/index.php/topic,9529.0.html">Линуксо форум</a>.
+</p>
+</blockquote>
+<p> </p>
+<p>
+<font color="#888"><small><sup>*)</sup> Аутор <a style="color:#888" href="http://mooouette.tuxfamily.org/">La Mooouette маскоте</a> франкофоног OpenOffice.org пројекта је Ben B., преузето под PDL лиценцом.</font></small>
+</p>
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-02-13.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-02-13.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-02-13.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3.0.1</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3.0.1</h1>
+
+<div style="text-align: center;float: right; margin-left: 50px; margin-bottom: 100px;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/birdrelease.jpg" width="500px" height="333px" alt="Дечак пушта птицу из руке, статуа" /><p><small>фото: <a href="http://flickr.com/photos/sisterdimension/">sisterdimension</a>, CC-BY-NC-ND</small></p></div><p>Београд, 13. фебруар 2009. — <strong>Локализовано издање 3.0.1 <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">доступно за преузимање</a></strong></p>
+
+<p>
+Заједница OpenOffice.org корисника у Србији са задовољством објављује ново локализовано издање најпопуларнијег слободног канцеларијског пакета.
+</p>
+
+<p>
+Издање 3.0.1 доноси неколико исправки ситнијих грешака примећених у издању 3.0 које је објављено 13. октобра прошле године и локализацији на српски <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-11-24.html">објављеној 24. новембра</a>.
+</p>
+
+<p>
+Новина у овом издању је исправљен и допуњен речник за проверу писања на српском језику захваљујући допунама које су послали корисници Ранко Томић и Милош Комарчевић. Из речника је избачено око 10000 неисправних речи и убачено око 2500 нових речи и облика. Речник је уграђен у локализоване иÐ
 сталације, а <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">доступан је и као додатак</a> који можете инсталирати на претходно издање 3.0 или неко од издања на другим језицима. Позивамо све кориснике који желе да допринесу квалитету речника за проверу писања да нам доставе исправке и допуне како би оне биле укључен
 е у наредно издање.
+</p>
+
+<p>
+Значајне промене и нове могућности можемо да очекујемо у наредном издању 3.1 које се очекује крајем марта. Српска локализација је већ припремљена и локализовано издање се очекује недуго потом.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-03-23.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-03-23.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/saopstenja/2009-03-23.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Дан слободе документата у Београду и Новом Саду</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Дан слободе документата у Београду и Новом Саду</h1>
+
+<p><img src="/news/dfd.png" width="311px" height="400px" alt="Отворени документ-формат, дух слободе" align="right" style="margin-left:20px;margin-bottom:20px"/><strong>Београд, Нови Сад — </strong><br/><a href="http://fsn.rs/">Мрежа за слободни софтвер Србије</a> ће у среду 25. марта са почетком у 19:30 у сали 3 на првом спрату <a href="http://www.fmk.singidunum.ac.rs/">Факултета за медије и комуникације</a> у Београду (<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=44.811449999999994&lon=20.456155000000003&zoom=16&la
 yers=B000FTFTT&mlat=44.81251&mlon=20.45361">мапа</a>) обележити <strong><a href="http://www.documentfreedom.org/">Дан слободе докумената</a> (енгл. Document Freedom Day '09</a>, DFD09).</strong>
+</p><p>
+Другу годину заредом, последње среде у марту широм света окупљена заједница око идеје отворених стандарда низом акција скреће пажњу на значај и предности међународно стандардизованог <strong>отвореног документ-формата (ОДФ)</strong> у савременом информационом друштву. 
+</p><p>
+Отворени документ-формат пружа корисницима независност канцеларијских електронских докумената од програма у коме су направљени, подразумевани је формат у пакету OpenOffice.org, а данас га подржавају лидери у индустрији софтвера као што су ИБМ, Гугл, Сан Мајкросистемс, Новел, САП... 
+</p><p>
+<a href="http://www.documentfreedom.org/FSN_Serbia">Београд ће и ове године</a> бити део глобалног дешавања које организује и координира српски тим у оквиру <a href="http://www.fsfeurope.org/">Фондације за слободни софтвер Европе</a> (<a href="http://www.fsfeurope.org/">FSF Europe</a>).
+</p><p> </p><p>
+Овогодишњи DFD09 биће посвећен локалној OpenOffice.org заједници.
+</p><p>
+OpenOffice.org 3.1 стиже кроз пар дана, а присутни ће моћи да ексклузивно сазнају <strong>новости и даље планове</strong> пројекта у Србији.
+</p><p>
+Биће представљени <strong>програм стипендирања компаније Google</strong> за нове програмере у свету слободног софтвера у износу од 4500$ и предложене идеје из OpenOffice.org заједнице на које се заинтересовани могу пријавити.
+</p><p>
+Неће заборављени бити ни учесници локалног пројекта који OpenOffice.org упорно преводе на <strong>српски језик</strong> јер су слободни да то ураде, а у сарадњи са Математичким факултетом у Београду уз подршку Министарства за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије.
+</p><p>
+Позивамо посетиоце да понесу <strong>УСБ меморије</strong> како би преузели своју копију <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org</a>.
+</p><p>
+Говориће <strong>Иван Јелић</strong>, председник Мреже за слободни софтвер Србије и координатор Дана слободе докумената испред Фондације за слободни софтвер Европе и <strong>Горан Ракић</strong>, представник OpenOffice.org пројекта у Србији.
+</p><p>
+<strong>Улаз је слободан.</strong>
+</p><p> </p><p>
+<div style="padding: 15px; border: 2px solid #ccc; width: 100%">
+<strong>ЛУГоНС, Група корисника ГНУ/Линукс оперативног система из Новог Сада истовремено ће обележити Дан слободе докумената у Новом Саду.</strong> Чланови организације ће током дана делити летке у кампусу техничких факултета и у центру града. Дружење уз дискусију планирано је у лабораторији 
 ЛУГоНС-а (Војводе Бојовића 13) са почетком у 18 часова.
+<br/><br/>
+Дођите да обележимо овај дан заједно. <a href="http://ns-linux.org/Aktivnosti/dfd09">Кликните за више информација</a>.
+</div>
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message