incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800596 [21/27] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dok...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:18:55 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,140 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org „Корисничке приче“: Навигатор у OpenOffice.org Писцу
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+ div #price_box { margin-top: 50px; border: 1px solid #ccc; padding: 15px; background: #f3f3f3; }
+ h4.priceautor { margin-bottom: 50px; font-weight: normal; text-align: right; }
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/">price</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/1_pisac_navigator/">1_pisac_navigator</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h3><a href="../../price.html">Корисничке приче</a></h3>
+<h2>Навигатор у OpenOffice.org Писцу</h2>
+<h4 class="priceautor">пише Горан Ракић</h4>
+
+
+<div style="margin: 30px; text-align: center; width: 300px; float: right">
+<a href="/price/1_pisac_navigator/nav1.png"><img src="/price/1_pisac_navigator/nav1_small.png" width="300" height="261" alt="Снимак екрана Писца, отворено прозорче Навигатор" /></a>
+<p>Навигатор (<a href="/price/1_pisac_navigator/nav1.png">већа слика</a>)</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+<a href="/price/1_pisac_navigator/nav2.png"><img src="/price/1_pisac_navigator/nav2_small.png" width="300" height="261" alt="Навигатор смештен као пано" /></a>
+<p>Навигатор као пано (<a href="/price/1_pisac_navigator/nav2.png">већа слика</a>)</p>
+</div>
+
+<p>
+Једна од више мени драгих могућности у OpenOffice.org Писцу јесте прозорче Навигатора („<em>Уређивање > Навигатор</em>“, или <tt>F5</tt> са тастатуре).
+</p>
+
+<p>
+У прозочету Навигатора приказана је структура тренутно отвореног документа, сва заглавља, табеле, уметнуте слике и др. Двокликом на елемент у списку, OpenOffice.org ће „скочити“ на тај део документа.
+</p>
+
+<p>
+Обично нисам заинтересован ни за шта осим заглавља па подесим навигацију у прозочету на заглавља документа (друго дугме у првом реду).
+</p>
+
+<p>
+Тако при раду у сваком мало дужем документу увек имам преглед структуре поднаслова „на један клик“, а могу и лако да средим ниво контуре и од поднаслова направим наслов.
+</p>
+
+<p>
+Проблем је што тако отворено прозорче заклања део текста и ту се заправо крије трик. Држећи притиснут тастер <tt>Ctrl</tt> на тастатури кликните два пута на сиву позадину између иконица алатки у прозорчету и прозорче ће се сместити као пано са стране документа.
+</p>
+
+<p>
+Кликом на иконицу Навигатора у панелу алатки или притиском тастера <tt>F5</tt> скрива и поново приказује пано, а контура документа је увек ту када је потребна.
+</p>
+
+<p>
+Исти трик са <tt>Ctrl</tt> тастером и дуплим кликом може да се примени и на прозорче „<em>Стилови и форматирање</em>“ (из менија „<em>Формат</em>“, пречица <tt>F11</tt>) које ја обично из навике смештам на десну страну екрана. Кроз ово прозорче лако је изменити постојеће или направити нове стилове (нпр. стил за поло
 ¶ÐµÐ½Ñƒ страницу или стил за пасус са цитатом) и исте затим дуплим кликом применити на тренутно активан
+садржај.
+</p>
+
+<p>
+Не треба заборавити да се при писању великих докумената исти може поделити у више ситних (нпр. по један документ по поглављу књиге). У следећем кораку треба направити нови главни текстуални документ, а онда се опет кроз Навигатор увезе одељак по одељак. Свака промена у документима погÐ
 »Ð°Ð²Ñ™Ð° се рефлектује на садржај главног документа, а ствари као што су рад у тиму постају далеко лакше. Међутим ова
+тема заслужује свој чланак.
+</p>
+
+<div id="price_box">
+<p><strong>Која опција се вама допада у пакету OpenOffice.org? Имате ли трик који вам олакшава посао?</strong></p>
+<p>Или сте доживели занимљиву корисничку причу. Поделите причу са другима и допринесите заједници корисника слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org. 
+Пошаљите текст е-поштом на адресу <a href="mailto:korisnickeprice@openoffice.org">korisnickeprice@openoffice.org</a>.</p>
+</div>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../price.html">Повратак на страницу „Корисничке приче“</a>.<br/>
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav1_small.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav1_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav2_small.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/1_pisac_navigator/nav2_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/Priprema za RiApp.ods
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/Priprema za RiApp.ods
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,165 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org „Корисничке приче“: Припрема годишњих финансијских извештаја у електронском формату
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+ div #price_box { margin-top: 50px; border: 1px solid #ccc; padding: 15px; background: #f3f3f3; }
+ h4.priceautor { margin-bottom: 50px; font-weight: normal; text-align: right; }
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/">price</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/2_riapp/">2_riapp</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h3><a href="../../price.html">Корисничке приче</a></h3>
+<h2>Припрема годишњих финансијских извештаја у електронском формату</h2>
+<h4 class="priceautor">пише Горан Ракић</h4>
+
+
+<div style="width: 400px; float: left">
+<a href="/price/2_riapp/riapp2.png"><img src="/price/2_riapp/riapp2_small.png" width="400" height="400" alt="Снимак екрана Рачуна, отворен шаблон за припрему извештаја" /></a>
+</div>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<font size="x-large"><a href="/price/2_riapp/Priprema%20za%20RiApp.ods">
+Преузмите образац за <strong>OpenOffice.org Рачун (енгл. Calc) 3.0</strong> са макроима за припрему финансијских извештаја у електронском формату
+<br/><br/>
+<strong>Priprema za RiApp.ods</strong><br/>
+65,2KB, 9. фебруар 2009.</font></a>
+</p>
+<br/>
+<p><small>преузето са <a href="http://finizv.nbs.rs">http://finizv.nbs.rs</a> и прилагођено за <a href="../../preuzmi.html">OpenOffice.org 3.0</a> или новији<br/>издања 2.4 и старија нису подржана.</small></p>
+<p>&nbsp;</p>
+<br clear="left"/>
+
+<p>
+Искрено ме радује сваки корак ка електронском пословању највише зарад могућности да се убрзају процедуре, смање непотребни трошкови и повећа транспарентност. Допадало се то нама или не, рачунар слабо реагује на чоколаду од 300гр. Ако погледамо степен коришћења електронског банкарсÑ
 ва, можемо лако да закључимо да је привреда спремна да прихвати нове сервисе и да је лопта већ дуже времена на страни органа државне управе.
+</p>
+
+<p>
+Одељење за регистре и бонитет Народне банке Србије обезбедило је <a href="http://finizv.nbs.rs/">програм за припрему и предају годишњих финансијских извештаја</a> за 2008. годину у електронском формату. За сада је још увек потребно послати извештаје и препорученом поштом, али електронска предаја омогућава дÐ
 датну контролу исправности података пре слања и омогућава НБС лакшу и бржу обраду. Како су се у међувремену стекли услови за примену квалификованих електронских потписа, сигуран сам да ће НБС следећом приликом папир потпуно избацити.
+</p>
+
+<p>
+Програм RiApp ради искључиво на Microsoft Windows оперативном систему, а за припрему података понуђен је само образац за Microsoft Office. Међутим, агилна заједница OpenOffice.org корисника у Србији је брзо реаговала и припремила датотеку за унос у међународно стандардизованом отвореном документ-формату, прилагођену п
 °ÐºÐµÑ‚у OpenOffice.org 3.0 која је сада доступна свим корисницима. Унесене податке (кроз MS Office уз образац НБС или кроз OpenOffice.org 3.0 кроз прилагођен образац) могуће је затим извести у XML и увести у програм RiApp Народне банке Србије.
+</p>
+
+<p>
+Потребно је преузети датотеку <a href="/price/2_riapp/Priprema%20za%20RiApp.ods">Priprema za RiApp.ods</a> и при отварању дозволити покретање макроа (малих уграђених програмчића у документ) који обезбеђују извоз у XML. Дозвола покретања је неопходна јер макрои могу да садже и злонамерне наредбе.
+<p>
+
+<center>
+<img src="/price/2_riapp/riapp1.png" width="470px" height="190px" alt="Прозорче са сигурносним упозорењем да документ садржи макрое" /><br/><br/>
+<small>Дозвола покретања макроа</small>
+</center>
+
+<p>
+Уколико се прозор са слике не прикаже при отварању документа, отворите подешавања (у било ком прозору OpenOffice.org-а одаберите „Алатке > Подешавања“) у левој колони одаберите ставку „Сигурност“ па затим десно дугме „Макро сигурност“. Поставите ниво сигурности на „Средња“. Сада када поку
 шате да отворите датотеку која садржи макрое, OpenOffice.org ће вас питати да ли желите да омогућите покретање макроа или бисте радије да то не учините и прво прегледате садржај наредби и уверите се у његову сигурност.
+</p>
+
+<p>
+По покретању шаблона дочекаће вас позната маска биланса стања, успеха и осталих финансијских извештаја. Као што је назначено, плавом бојом су означена обавезна поља док су црвеном означена поља која не треба попуњавати ручно. У горњем десном углу обрасца налазе се два дугмета који п
 ¾ÐºÑ€ÐµÑ›Ñƒ макрое - дугме за израду/ креирање XML датотеке и дугме за брисање свих попуњених података. Попуњене извештаје можете и сачувати, претворити у ПДФ или одштампати, попут било које друге таблице OpenOffice.org Рачуна. Кликом на дугме за снимање XML датотеке приказаће се прозорче као на слици:
+</p>
+
+<center>
+<img src="/price/2_riapp/riapp3.png" width="517px" height="176px" alt="Израда извештаја у XML формату из OpenOffice.org Рачуна, исечак снимка екрана" /><br/><br/>
+<small>Кликните на „Kreiranje XML“ и потом на „Snimi XML“</small>
+<br/><br/><br/>
+<img src="/price/2_riapp/riapp4.png" width="624px" height="394px" alt="Прозорче за снимање XML датотеке" /><br/><br/>
+<small>Одаберите место и назив да сачувате XML датотеку и кликните „Сачувај“.</small>
+</center>
+
+<p>
+Тако приређену XML датотеку сада можете увести у програм Народне банке, извршити контролу и припремити за достављање на дискети или ЦД-у.
+</p>
+
+<center>
+<img src="/price/2_riapp/riapp5.png" width="786px" height="500px" alt="Увоз извезеног XML извештаја у програм Народне банке Србије" /><br/><br/>
+<small>У програму RiApp кликните на иконицу за отварање XML датотеке и одаберите сачувану датотеку</small> 
+</center>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<p>
+<a href="http://fsn.org.rs">Мрежа за слободни софтвер Србије</a> и <a href="http://sr.openoffice.org">Заједница OpenOffice.org корисника</a> ће наставити да подржава кориснике слободног софтвера и осигура да не остану ускраћени за сервисе еУправе. Са друге стране, конструктивним приступом залагаћемо се и захтевати поштовање интероперабиÐ
 ности софтверских решења како је то уређено Планом за јединствени информациони систем Европе i2010 на чију се примену усвојеном Стратегијом информационог друштва и Србија обавезала.
+</p>
+
+<div id="price_box">
+<p><strong>Која опција се вама допада у пакету OpenOffice.org? Имате ли трик који вам олакшава посао?</strong></p>
+<p>Или сте доживели занимљиву корисничку причу. Поделите причу са другима и допринесите заједници корисника слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org. 
+Пошаљите текст е-поштом на адресу <a href="mailto:korisnickeprice@openoffice.org">korisnickeprice@openoffice.org</a>.</p>
+</div>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../price.html">Повратак на страницу „Корисничке приче“</a>.<br/>
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp2_small.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp2_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp3.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp4.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp5.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/2_riapp/riapp5.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,148 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org „Корисничке приче“: OpenOffice.org и једна слатка првоаприлска шала
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+ div #price_box { margin-top: 50px; border: 1px solid #ccc; padding: 15px; background: #f3f3f3; }
+ h4.priceautor { margin-bottom: 50px; font-weight: normal; text-align: right; }
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/">price</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/price/3_prviapril/">3_prviapril</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h3><a href="../../price.html">Корисничке приче</a></h3>
+<h2>OpenOffice.org и једна слатка првоаприлска шала</h2>
+<h4 class="priceautor">пише Горан Ракић</h4>
+
+<p>
+На данашњи дан су 1814. у Лондону постављене прве плинске уличне лампе, 1948. отпочела је совјетска блокада Берлина, рођени су Николај Гогољ и Миодраг Петровић Чкаља. Ипак датум је у западном свету најпознатији по „Дану шале“, дану када рођаке, пријатеље и колеге разним зврчкама покушавамо 
 ´Ð° насамаримо.
+</p>
+
+<p>
+На енглеској Википедији можете пронаћи <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day">неке од масовних преварица</a> које су остале упамћене, а ја ћу овде навести једну коју можете приредити колегама уколико као и неколико десетина хиљада људи у Србији на послу користите OpenOffice.org...
+</p>
+
+<p>
+Реч је о листи за аутоматско исправљање честих грешака (нпр. „бијо“ у „био“) или скаћеног уноса честих дугачких назива („МТИД“ уместо „Министарство за телекомуникације и информационо друштво“) а што је могућност коју, као што ћете видети, можемо лукаво да искористимо.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<center>
+<img src="/price/3_prviapril/prviapril1.png" width="570px" height="417px" alt="Прозорче са листом за аутоматско исправљање" /><br/><br/>
+<small>Отворите „Алатке > Аутоматско исправљање“</small>
+</center>
+<p>&nbsp;</p>
+
+<p>
+У прозорче „Алатке > Аутоматско исправљање“ унећемо следеће парове:
+</p>
+
+<p align="center">
+динар -> златник<br/>
+динара -> златника<br/>
+или -> овај, може и<br/>
+Поштовани -> Батице<br/>
+С поштовањем -> Баци пет<br/>
+...
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+<p>
+Зависно од честих речи које користите листу произвољно проширите новим идејама. Уколико најчешће пишете текстове на латиници, изаберите у падајућој листи „српски латиницом (СРБ)“ (на Windows систему „српски латиницом (СЦГ)“) и попуните и ту листу са пар уноса. Потврдите унос кликом на дуÐ
 ме „У реду“.
+<p>
+
+<p>
+Сада само преостаје да само посматрате израз лица колега док се унете речи тренутно мењају у утврђене парове.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<center>
+<img src="/price/3_prviapril/prviapril2.png" width="832px" height="524px" alt="Аутоматско исправљање као првоаприлска шала - пример документа" /><br/><br/>
+<small>Аутоматско исправљање као првоаприлска шала</small>
+</center>
+<p>&nbsp;</p>
+
+<p>
+Погледајте још <a href="http://www.oooninja.com/2009/03/april-fools-jokes-pranks.html">неколико добрих идеја</a> за првоаприлске шале, а не заборавите да <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/OOoAuthors_User_Manual/Getting_Started/Using_AutoCorrect">Аутоматско исправљање</a> можете и корисно применити у свакодневном раду.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<div id="price_box">
+<p><strong>Која опција се вама допада у пакету OpenOffice.org? Имате ли трик који вам олакшава посао?</strong></p>
+<p>Или сте доживели занимљиву корисничку причу. Поделите причу са другима и допринесите заједници корисника слободног канцеларијског пакета OpenOffice.org. 
+Пошаљите текст е-поштом на адресу <a href="mailto:korisnickeprice@openoffice.org">korisnickeprice@openoffice.org</a>.</p>
+</div>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../price.html">Повратак на страницу „Корисничке приче“</a>.<br/>
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/prviapril1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/prviapril1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/prviapril2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/price/3_prviapril/prviapril2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -45,7 +45,7 @@
       #bodycol { margin-top: 110px; }
       #navigation2 { float: right; height: 25px; font-size: .8em; }
       #navigation2 li { float: left; }
-	  #navigation2 a, #navigation2 span { background: #F0F5FE; }
+   #navigation2 a, #navigation2 span { background: #F0F5FE; }
       #navigation2 a:hover, #navigation2 a:hover span { background: ##FAFCFF; }
     </style>
   </noscript>
@@ -157,7 +157,7 @@
       #bodycol { margin-top: 110px; }
       #navigation2 { float: right; height: 25px; font-size: .8em; }
       #navigation2 li { float: left; }
-	  #navigation2 a, #navigation2 span { background: #F0F5FE; }
+   #navigation2 a, #navigation2 span { background: #F0F5FE; }
       #navigation2 a:hover, #navigation2 a:hover span { background: ##FAFCFF; }
     </style>
   </noscript>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.js
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.js (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/project_tools.js Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -101,12 +101,12 @@ function replaceNavNews() {
 }
 
 function AddNoNavStyle() {
-	var css = document.createElement('link');
-	css.rel = 'stylesheet';
-	css.href = '/styles/DeNoNav.css';
-	css.type = 'text/css';
-	css.media = 'screen, projection';
-	document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(css);
+ var css = document.createElement('link');
+ css.rel = 'stylesheet';
+ css.href = '/styles/DeNoNav.css';
+ css.type = 'text/css';
+ css.media = 'screen, projection';
+ document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(css);
 }
 
 
@@ -126,10 +126,10 @@ function AddNoNavStyle() {
       replaceNavLat(url.replace('http://sr.openoffice.org/lat', 'http://sr.openoffice.org'));
       window.onload = appendFooterLat;
     } else if(url.indexOf('http://sr.openoffice.org/servlets/NewsItemView') != -1) {
-	  AddNoNavStyle();
+   AddNoNavStyle();
       window.onload = replaceNavNews;
     } else if(url.indexOf('http://sr.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList') != -1) {
-	  AddNoNavStyle();      
+   AddNoNavStyle();      
       if (url.indexOf('filter=[lat]') != -1) {
         window.onload = replaceNewsHeadLat;
       } else if (url.indexOf('filter=[%D1%9B%D0%B8%D1%80]') != -1 || url.indexOf('filter=[ћир]') != -1 ) {

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/Color2Rows-2.0.0.oxt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/Color2Rows-2.0.0.oxt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,133 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org — Најлакше до зебрастих редова у Рачуну
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/">prosirenja</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/bojazaredove/">bojazaredove</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Најлакше до зебрастих редова у Рачуну</h2>
+
+<h4>
+БојаЗаРедове (енгл. Color2Rows) је проширење за лакше наизменично зебрасто бојење редова у табелама радних листова.
+Одаберите опсег, изаберите боје и то је све. 
+</h4>
+
+<center>
+<img src="/prosirenja/bojazaredove/r3.png" width="544px" height="424px" alt="Зебрасто офарбани редови табеле у Рачуну"/>
+</center>
+
+
+<br/>
+<br/>
+<p align="center">
+<font size="5"><a href="/prosirenja/bojazaredove/Color2Rows-2.0.0.oxt">Преузмите Color2Rows-2.0.0.oxt</a></font
+</p>
+<br/>
+<br/>
+
+
+<h2>Инсталирање</h2>
+
+<p>
+Додатак можете инсталирати двокликом на преузету OXT датотеку или из самог програма, одабиром ставке „Управник пакета“ из менија „Алат“. 
+У прозорчићу, кликните дугме „Додај“ и пронађите где сте сачували преузету датотеку додатка. Oтпочеће инсталација након чега ће се додатак наћи у листи.
+</p>
+
+<h2>Употреба</h2>
+
+<p>
+Отворите нови документ у Рачуну и унесите податке табеле.
+</p>
+
+<center>
+<img src="/prosirenja/bojazaredove/r1.png" width="551px" height="424px" alt="Неформатирана табела у Рачуну"/>
+</center>
+
+<p>
+Означите садржај табеле и притисните дугме „Color2Rows“ у палети алатки. У прозорчету одаберите боје и укључите заглавље табеле уколико табела има заглавље.
+Када сте задовољни прегледом, притисните дугме „Обоји редове“.
+</p>
+
+<center>
+<img src="/prosirenja/bojazaredove/r2.png" width="551px" height="424px" alt="Прозорче проширења"/>
+</center>
+
+<p>
+Форматирану табелу можете додати као предложак алатке за самоформатирање. Да додате предлођак, означите садржај, и из менија „Формат“ одаберите „Самоформатирање“.
+Кликните на дугме „Додај“ и унесите име предлошка. Да примените сачувани предложак на било коју табелу, одаберите садржај табеле, а затим из прозорчета „Формат > Самоформатирање“
+одаберите жељени предложак.
+</p>
+
+<p>
+Погледајте <a href="../../prosirenja.html">остала проширења</a> доступна за пакет OpenOffice.org.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r3.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/bojazaredove/r3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/dict-sr/dict-sr.oxt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/dict-sr/dict-sr.oxt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/dictsr.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/dictsr.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/OOoLilyPond-0.3.2.oxt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/OOoLilyPond-0.3.2.oxt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,140 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org — Савршен нотни запис у Писцу, Презентацији и Цртању
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/">prosirenja</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/lilypond/">lilypond</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Савршен нотни запис у Писцу, Презентацији и Цртању</h2>
+
+<h4>
+LilyPond је <a href="http://lilypond.org/web/switch/advantages">професионални слободан
+систем</a> за припрему нотног записа за штампу. Програм је настао на типографској
+традицији класичних нотних записа и омогућава излаз високог квалитета уз минимум труда.
+Није потребно да губите време са подешавањем размака, померањем симбола и развлачењем
+лигатура. LilyPond све то ради 
+<a href="http://lilypond.org/web/switch/tour">потпуно самостално</a>, и слободно се може рећи,
+савршено.
+</h4>
+
+<center>
+<img src="/prosirenja/lilypond/korak1.png" width="573px" height="472px" alt="Прозор Писца са приказаним нотним записом"/>
+</center>
+
+
+<br/>
+<br/>
+<p align="center">
+<font size="5"><a href="/prosirenja/lilypond/OOoLilyPond-0.3.2.oxt">Преузмите OOoLilyPond.oxt</a></font
+<br/>издање 0.3.2, <a href="http://ooolilypond.sourceforge.net">страна пројекта</a>
+</p>
+<br/>
+<br/>
+
+
+<h2>Инсталирање</h2>
+
+<p>
+Да би додатак за OpenOffice.org био функционалан, морате имати инсталирано LilyPond окружење.
+На Мајкрософт Виндоус систему, <a href="http://lilypond.org/web/install/">преузмите</a> и
+покрените LilyPond-ов инсталатер, док на ГНУ/Линуксу инсталирајте пакет „lilypond“ из складишта.
+</p>
+
+<p>
+Додатак можете инсталирати двокликом на преузету OXT датотеку или из самог програма, одабиром ставке „Управник пакета“ из менија „Алат“.
+</p>
+
+
+<p align="center">
+<img src="/prosirenja/lilypond/l1.png" width="573px" height="187px" alt="Означена ставка „Управник пакета“ из менија „Алат“"/>
+</p>
+
+<p>
+У прозорчићу, кликните дугме „Додај“ и пронађите где сте сачували преузету датотеку додатка. Прихватите лиценцу додатка. Додатак
+је издат под ГНУовом општом јавном лиценцом (GNU GPL) у издању 2, која дозвољава слободно коришћење, дистрибуирање, преглед и измену
+док год су задржани исти услови (<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/ojl.html">незванични превод лиценце на српски</a>).
+По одабиру отпочеће инсталација након чега ће се додатак наћи у листи.
+</p>
+
+<p>
+<strong>То је све!</strong> Отворите нови документ и притисните дугме „OOoLilyPond“. Унесите запис у LilyPond нотацији и притисните
+дугме у дну прозорчета.
+</p>
+
+<p>
+Погледајте <a href="../../prosirenja.html">остала проширења</a> доступна за пакет OpenOffice.org.
+</p>
+
+<p align="center">
+<img src="/prosirenja/lilypond/korak2.png" width="438px" height="357px" /><img src="/prosirenja/lilypond/korak3.png" width="438px" height="357px" />
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak3.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/korak3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/l1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/lilypond/l1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/minimizer.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/minimizer.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/oootranslit.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/oootranslit.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/pdfimport.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/pdfimport.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/presenterscreen.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/presenterscreen.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/reportbuilder.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/reportbuilder.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/SlovimaAddin.oxt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/SlovimaAddin.oxt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,147 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org — Испис броја словима у Рачуну
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/">prosirenja</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/prosirenja/slovima/">slovima</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Испис броја словима у Рачуну</h2>
+
+<h4>
+Пред Вама је уметак за OpenOffice.org Рачун који доноси две нове функције — SLOVIMA и SLOVIMAL за испис броја
+словима, ћирилицом и латиницом.
+</h4>
+
+<center>
+<img src="/prosirenja/slovima/korak6.png" width="526px" height="403px" />
+</center>
+
+
+<br/>
+<br/>
+<p align="center">
+<font size="5"><a href="/prosirenja/slovima/SlovimaAddin.oxt">Преузмите SlovimaAddin.oxt</a></font
+<br/>издање од 14. септембра 2008. године.
+</p>
+<br/>
+<br/>
+
+
+<h2>Инсталирање</h2>
+
+<p>
+На Мајкрософт Виндоус систему углавном је довољно да два пута кликнете на преузету датотеку чиме ће она бити аутоматски постављена
+у OpenOffice.org, а у листи доступних функција у Рачуну (енгл. Calc) ће се појавити и функције SLOVIMA и SLOVIMAL.
+</p>
+
+<p>
+Уметак можете инсталирати и из самог програма, одабиром ставке „Управник пакета“ из менија „Алат“
+</p>
+
+
+<p align="center">
+<img src="/prosirenja/slovima/korak1.png" width="526px" height="403px" /><img src="/prosirenja/slovima/korak2.png" width="541px" height="407px" />
+</p>
+
+<p>
+У прозорчићу, кликните дугме „Додај“ и пронађите где сте сачували преузету датотеку уметка. По одабиру отпочеће инсталација након чега ће 
+се уметак наћи у листи.
+</p>
+
+<p align="center">
+<img src="/prosirenja/slovima/korak3.png" width="541px" height="407px" /><img src="/prosirenja/slovima/korak4.png" width="541px" height="407px" />
+</p>
+
+<p>
+<strong>То је све!</strong>
+</p>
+
+<p>
+Погледајте <a href="../../prosirenja.html">остала проширења</a> доступна за пакет OpenOffice.org.
+</p>
+
+<p align="center">
+<img src="/prosirenja/slovima/korak5.png" width="632px" height="451px" />
+</p>
+
+<h2>Развој</h2>
+
+<p>
+Имплементација функција је у <a href="http://www.python.org">програмском језику питон</a>. OXT датотека је заправо ZIP архива, па је можете
+распаковати и завирити унутра.</p>
+
+<p>Све што је потребно да направите <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Calc/Add-In">Ваше уметке</a> је датотека са <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Spreadsheets/Spreadsheet_Add-Ins">IDL дефиницијом</a>
+ компоненте / садржаја уметка, парче <a href="http://udk.openoffice.org/python/python-bridge.html">Питон кода</a> и XML манифест како би компонента могла да се инсталира као пакет.
+</p>
+
+<p>Поред питона, за писање уметака може да се користи ц++, јава...</p>
+  
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/prosirenja/slovima/korak1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message