incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800596 [18/27] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dok...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:18:55 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-10-25.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-10-25.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-10-25.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3 rekordi i najava lokalizacije</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3 rekordi i najava lokalizacije</h1>
+
+<div style="padding: 25px; float: left;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo3_launchparty_paris.jpg" width="250px" height="334px" alt="Kolaž slika sa svečanog predstavljanja izdanja 3 paketa OpenOffice.org u Parizu"/><br/><p align="center">
+<small>Svečano predstavljanje u Parizu, <a href="http://www.flickr.com/photos/ooo3launch/sets/72157608027833796/">slike</a></small></p>
+</div><p>
+OpenOffice.org 3 je postigao trenutni uspeh kod korisnika širom sveta. Za samo nedelju dana od predstavljanja izdanja na engleskom jeziku sa zvanične lokacije (ne računajući kopije distribuirane širom sveta) preuzeto je <strong>preko četiri miliona kopija</strong>.
+</p>
+<p>
+Na Internetu svakoga dana se pojavljuju novi komentari zadovoljnih korisnika. Saznajte više o novim mogućnostima najnovijeg izdanja najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa u dokumentu na srpskom jeziku koji možete preuzeti u <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3b2.odt">otvorenom dokument-formatu</a> ili kao <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3b2.pdf">PDF datoteku</a>.
+</p>
+
+<div style="padding-left: 300px;">
+Od novina koje ne smete propustiti izdvajamo:
+
+<ul style="padding-left: 30px;">
+<li>uvoz PDF dokumenata za brze male izmene
+<li>podrška za otvaranje dokumenata u Microsoft Office 2007 formatu
+<li>ekran za prezentera koji na ekranu računara prikazuje beleške i pregled slajdova tokom trajanja prezentacije
+<li>rad na Mac OS X platformi u punoj brzini bez X11 servera
+<li>i brojne dorade koje će svakodnevni rad u paketu OpenOffice.org učiniti prijatnijim.
+</ul>
+</div>
+
+<br clear="both"/>
+
+<p>
+Rad na pripremi lokalizovanog izdanja za GNU/Linuks i Microsoft Windows platformu je u punom jeku, a prvo izdanje se očekuje tokom naredne nedelje.
+</p>
+
+<center>
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/ooo_fixes_large.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo_fixes.png" width="430px" height="301px" alt="Snimak ekrana sa pokrenutim program za primenu ispravki na lokalizaciju"/></a><br/>
+<small>Rad na lokalizaciji (kliknite za veći prikaz)</small>
+</center>
+
+<p>
+Od <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-06-14.html">prethodnog izdanja 2.4.1</a>, urađena je kompletna lektura dosadašnjeg prevoda i ispravljeno preko 3000 poruka (posao kontrole ispravki je još u toku) što uz 2132 poruka dopunjenih i ispravljenih tokom razvojne faze 3.0 grane za korisnike znači <strong>čak 20% bolji prevod</strong>.
+</p>
+<p>
+Od februara 2008. godine, u okviru projekta koji finansira <a href="http://www.mtid.gov.rs">Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije</a> sa naših servera preuzeto je 22690 instalacija na srpskom i engleskom i 6369 jezičkih paketa.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-11-24.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-11-24.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-11-24.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,154 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Lokalizovani OpenOffice.org 3: kvalitetan, razumljiv, slobodan</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Lokalizovani OpenOffice.org 3: kvalitetan, razumljiv, slobodan</h1>
+
+<div style="text-align: center;float: right; margin: 15px">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooocon08.png" width="450" height="228" alt="Kolaž slika sa OOo konferencije u Pekingu" />
+<p>
+OpenOffice.org zajednica i partneri u Pekingu
+</p>
+</div>
+
+<p>
+Beograd/ Peking (Kina)/ Santa Klara (SAD), 24. novembar 2008. — <strong>Lokalizovani OpenOffice.org 3 <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">dostupan za preuzimanje</a></strong>
+</p>
+
+<p>
+Nakon nedavno završene konferencije programera najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org održane u Pekingu, korisnicima širom sveta postalo je dostupno najnovije izdanje 3.0 pod sloganom „<strong>U znaku tri: kvalitetan softver, lak za korišćenje i slobodan</strong>“.
+</p>
+
+<p>
+Sa novim funkcijama poput uvoza PDF dokumenta radi izmene, linearnog razrešioca za operaciona istraživanja u Računu, osveženim izgledom i automatskim izvozom dokumenta na Internet, viki i blog, paket pronalazi svoje mesto na računarima desetina miliona korisnika u kompanijama, školama, javnoj upravi ali i kod kuće. 
+</p>
+
+<br clear="both"/>
+
+<p>
+Najveći proizvođači softvera, IBM, Google, Novell, RedFlag, predvođeni kompanijom Sun Microsystems, stotine programera iz zajednice korisnika slobodnog softvera i zadovoljni korisnici, od pojedinaca do velikih poslovnih sistema proslavili su u Pekingu i osmi rođendan projekta i više od 10 godina razvoja paketa. 
+</p>
+
+<p>
+Danas zajednica OpenOffice.org projekta u Srbiji i Mreža za slobodni softver Srbije, u partnerstvu sa Matematičkim fakultetom u Beogradu, a u okviru projekta lokalizacije slobodnog softvera Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije <strong>oglašava dostupnost srpskog lokalizovanog izdanja, za Microsoft Windows i GNU/Linuks sisteme, sa sučeljem na ćirilici, latinici i engleskom jeziku</strong>.
+</p>
+
+<p> </p>
+
+<div style="margin: auto; width: 450px; text-align: center">
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer_small.png" width="450" height="357" alt="Snimak ekrana Pisca na ćirilici, sa otvorenim prozorčetom o programu" /></a>
+<p>
+<small>OpenOffice.org 3 — od danas na ćirilici i latinici (<a href="<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3Writer.png">veća slika</a>)</small>
+</p>
+</div>
+
+<p> </p>
+
+<p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">Besplatno preuzmite lokalizovano izdanje</a> već danas i saznajte zašto je OpenOffice.org kancelarijski paket sa najboljom podrškom za srpski jezik. Isprobajte i legalno ga zadržite ako Vam se dopadne.
+</p>
+
+<p>
+Uz lokalizaciju kompletnog sučelja programa dostupan je <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">dodatak za proveru pisanja ćirilicom i latinicom</a> (<em>integrisan u lokalizovano izdanje</em>), rastavljanje na slogove, program za preslovljavanje, podrška za označavanje nabrajanja slovima srpske ćirilice, umetak za ispis broja slovima, prepoznavanje jezika dokumenta i više.
+</p>
+
+<p>
+U dosadašnjoj saradnji zajednice, Matematičkog fakulteta i Ministarstva, realizovana je kontinuirana lokalizacija izdanja <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-03-07.html">2.4</a>, <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-06-14.html">2.4.1</a> i sada 3.0, koja su preuzeta preko 30000 puta. Obezbeđena je podrška u okviru zajednice preko dopisne liste korisnika, a na veb stranici projekta moguće je pronaći i dokumentaciju za korišćenje paketa.
+</p>
+
+<p>
+Od prethodnog izdanja prevoda koji broji 26000 poruka, tj. 90000 reči kroz lekturu ispravljeno je nekoliko hiljada grešaka, a uvažene su i sugestije korisnika povodom nekih od odabranih termina.
+</p>
+
+<p> </p>
+
+<div style="margin: auto; width: 477px; text-align: center">
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer.png"><img src="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer_small.png" width="477" height="357" alt="Ekran Prezentacije, osveženog izgleda" /></a>
+<p>
+<small>OpenOffice.org 3 — za Microsoft Windows i GNU/Linuks (<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3ImpressMinimizer.png">veća slika</a>)</small>
+</p>
+</div>
+
+<p> </p>
+
+<p>
+Po prvi put, prevedena su i <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">dodatna proširenja</a> paketa, poput „<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html#reportbuilder">Konstruktora izveštaja</a>“ za laku pripremu izveštaja sa podacima iz baza podataka za prikaz ili štampu, ili „<a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html#minimizer">Ekrana za prezentera</a>“ koji prikazuje beleške na monitoru računara dok se na projektoru prikazuje tok slajdova. <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">Saznajte više</a> o dostupnim proširenjima.
+</p>
+
+<p>
+Zajednica će u kontaktu sa velikim korisnicima paketa u Srbiji u narednom periodu prirediti i skup besplatno dostupnih lokalizovanih šablona za poslovnu prepisku i svakodnevni rad u srednjim prezuećima i javnoj upravi.
+</p>
+
+<p>
+Najzaslužniji za ovo izdanje su po azbučnom redu, Aleksandar Urošević, Dušica Božović, Goran Rakić, Igor Nestorović i Miloš Popović. Svi učesnici u projektu okupljaju na dopisnoj listi dev@sr.openoffice.org (<a href="http://openoffice.org/projects/sr/lists/dev/archive">arhiva je javno dostupna</a>). Nosilac projekta ispred Matematičkog fakulteta je prof. dr Duško Vitas. Predstavnike projekta možete kontaktirati preko <a href="http://sr.openoffice.org/kontakt.html">stranice za kontakt</a>.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-12-22.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-12-22.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2008-12-22.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,95 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Prevodilačka akcija na linuxo.org forumu, obećavamo i nagrade</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Prevodilačka akcija na linuxo.org forumu, obećavamo i nagrade</h1>
+
+<p>
+Miloš Popović, član OpenOffice.org prevodilačkog tima, oglasio je novu akciju koju OpenOffice.org zajednica pokreće na <a href="http://www.linuxo.org">linuxo.org</a> forumu pod sloganom „<a href="http://www.linuxo.org/forum/index.php/topic,9529.0.html">Znam šta ćete raditi tokom praznika ;) — obećavamo i nagrade</a>“. <strong>Svi su slobodni da se pridruže</strong>.</p>
+
+<img src="/news/weneedyou_cir.png" width="250px" height="295px" alt="sr.OpenOffice.org zajednici treba tvoja pomoć!" align="left" />
+<p> </p>
+<strong>Tekst najave:</strong>
+<blockquote>
+<p>
+Dok se odmaramo od začinjene hrane na proteklim slavama i strpljivo čekamo novogodišnju klopu valjalo bi se dosetiti i naše cenjene OpenOffice.org zajednice.
+</p><p>
+Stoga, ekskluzivno na <a href="http://www.linuxo.org">linuxo.org</a> forumu pokrenut je prevod jednog dela korisničke pomoći za našu slobodnu kancelariju.
+</p><p>
+Uz to, najboljim prevodiocima slede OpenOffice.org majice i stalni nalog za pristup SVN serveru prevodilačkog tima.
+</p><p>
+Za više informacija posetite <a href="http://www.linuxo.org/forum/index.php/topic,9529.0.html">Linukso forum</a>.
+</p>
+</blockquote>
+<p> </p>
+<p>
+<font color="#888"><small><sup>*)</sup> Autor <a style="color:#888" href="http://mooouette.tuxfamily.org/">La Mooouette maskote</a> frankofonog OpenOffice.org projekta je Ben B., preuzeto pod PDL licencom.</font></small>
+</p>
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-02-13.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-02-13.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-02-13.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3.0.1</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3.0.1</h1>
+
+<div style="text-align: center;float: right; margin-left: 50px; margin-bottom: 100px;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/birdrelease.jpg" width="500px" height="333px" alt="Dečak pušta pticu iz ruke, statua" /><p><small>foto: <a href="http://flickr.com/photos/sisterdimension/">sisterdimension</a>, CC-BY-NC-ND</small></p></div><p>Beograd, 13. februar 2009. — <strong>Lokalizovano izdanje 3.0.1 <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">dostupno za preuzimanje</a></strong></p>
+
+<p>
+Zajednica OpenOffice.org korisnika u Srbiji sa zadovoljstvom objavljuje novo lokalizovano izdanje najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa.
+</p>
+
+<p>
+Izdanje 3.0.1 donosi nekoliko ispravki sitnijih grešaka primećenih u izdanju 3.0 koje je objavljeno 13. oktobra prošle godine i lokalizaciji na srpski <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2008-11-24.html">objavljenoj 24. novembra</a>.
+</p>
+
+<p>
+Novina u ovom izdanju je ispravljen i dopunjen rečnik za proveru pisanja na srpskom jeziku zahvaljujući dopunama koje su poslali korisnici Ranko Tomić i Miloš Komarčević. Iz rečnika je izbačeno oko 10000 neispravnih reči i ubačeno oko 2500 novih reči i oblika. Rečnik je ugrađen u lokalizovane instalacije, a <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">dostupan je i kao dodatak</a> koji možete instalirati na prethodno izdanje 3.0 ili neko od izdanja na drugim jezicima. Pozivamo sve korisnike koji žele da doprinesu kvalitetu rečnika za proveru pisanja da nam dostave ispravke i dopune kako bi one bile uključene u naredno izdanje.
+</p>
+
+<p>
+Značajne promene i nove mogućnosti možemo da očekujemo u narednom izdanju 3.1 koje se očekuje krajem marta. Srpska lokalizacija je već pripremljena i lokalizovano izdanje se očekuje nedugo potom.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-03-23.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-03-23.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-03-23.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Dan slobode dokumentata u Beogradu i Novom Sadu</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Dan slobode dokumentata u Beogradu i Novom Sadu</h1>
+
+<p><img src="/news/dfd.png" width="311px" height="400px" alt="Otvoreni dokument-format, duh slobode" align="right" style="margin-left:20px;margin-bottom:20px"/><strong>Beograd, Novi Sad — </strong><br/><a href="http://fsn.rs/">Mreža za slobodni softver Srbije</a> će u sredu 25. marta sa početkom u 19:30 u sali 3 na prvom spratu <a href="http://www.fmk.singidunum.ac.rs/">Fakulteta za medije i komunikacije</a> u Beogradu (<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=44.811449999999994&lon=20.456155000000003&zoom=16&layers=B000FTFTT&mlat=44.81251&mlon=20.45361">mapa</a>) obeležiti <strong><a href="http://www.documentfreedom.org/">Dan slobode dokumenata</a> (engl. Document Freedom Day '09</a>, DFD09).</strong>
+</p><p>
+Drugu godinu zaredom, poslednje srede u martu širom sveta okupljena zajednica oko ideje otvorenih standarda nizom akcija skreće pažnju na značaj i prednosti međunarodno standardizovanog <strong>otvorenog dokument-formata (ODF)</strong> u savremenom informacionom društvu. 
+</p><p>
+Otvoreni dokument-format pruža korisnicima nezavisnost kancelarijskih elektronskih dokumenata od programa u kome su napravljeni, podrazumevani je format u paketu OpenOffice.org, a danas ga podržavaju lideri u industriji softvera kao što su IBM, Gugl, San Majkrosistems, Novel, SAP... 
+</p><p>
+<a href="http://www.documentfreedom.org/FSN_Serbia">Beograd će i ove godine</a> biti deo globalnog dešavanja koje organizuje i koordinira srpski tim u okviru <a href="http://www.fsfeurope.org/">Fondacije za slobodni softver Evrope</a> (<a href="http://www.fsfeurope.org/">FSF Europe</a>).
+</p><p> </p><p>
+Ovogodišnji DFD09 biće posvećen lokalnoj OpenOffice.org zajednici.
+</p><p>
+OpenOffice.org 3.1 stiže kroz par dana, a prisutni će moći da ekskluzivno saznaju <strong>novosti i dalje planove</strong> projekta u Srbiji.
+</p><p>
+Biće predstavljeni <strong>program stipendiranja kompanije Google</strong> za nove programere u svetu slobodnog softvera u iznosu od 4500$ i predložene ideje iz OpenOffice.org zajednice na koje se zainteresovani mogu prijaviti.
+</p><p>
+Neće zaboravljeni biti ni učesnici lokalnog projekta koji OpenOffice.org uporno prevode na <strong>srpski jezik</strong> jer su slobodni da to urade, a u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije.
+</p><p>
+Pozivamo posetioce da ponesu <strong>USB memorije</strong> kako bi preuzeli svoju kopiju <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org</a>.
+</p><p>
+Govoriće <strong>Ivan Jelić</strong>, predsednik Mreže za slobodni softver Srbije i koordinator Dana slobode dokumenata ispred Fondacije za slobodni softver Evrope i <strong>Goran Rakić</strong>, predstavnik OpenOffice.org projekta u Srbiji.
+</p><p>
+<strong>Ulaz je slobodan.</strong>
+</p><p> </p><p>
+<div style="padding: 15px; border: 2px solid #ccc; width: 100%">
+<strong>LUGoNS, Grupa korisnika GNU/Linuks operativnog sistema iz Novog Sada istovremeno će obeležiti Dan slobode dokumenata u Novom Sadu.</strong> Članovi organizacije će tokom dana deliti letke u kampusu tehničkih fakulteta i u centru grada. Druženje uz diskusiju planirano je u laboratoriji LUGoNS-a (Vojvode Bojovića 13) sa početkom u 18 časova.
+<br/><br/>
+Dođite da obeležimo ovaj dan zajedno. <a href="http://ns-linux.org/Aktivnosti/dfd09">Kliknite za više informacija</a>.
+</div>
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-11.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-11.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-11.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,141 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3.1 je rođen</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3.1 je rođen</h1>
+
+<div style="text-align: center;float: right; margin-left: 50px;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/roda.jpg" width="283px" height="309px" alt="Roda donosi bebu" /><p><small>foto: <a href="http://www.sxc.hu/profile/buzzybee">Jenny Rollo</a></small></p></div><p>Beograd/ Hamburg (Nemačka), 11. maj 2009. — <strong>OpenOffice.org 3.1 je rođen</strong></p>
+
+<p>
+Zajednica OpenOffice.org projekta sa zadovoljstvom oglašava dostupnost OpenOffice.org 3.1, značajnog unapređenja vodećeg slobodnog kancelarijskog paketa. Od objavljivanja izdanja 3.0 prošlog oktobra preuzeto je preko 60 miliona kopija samo sa stranice OpenOffice.org. Lokalizacija na srpski jezik je objavljena u novembru i sa naših stranica preuzeta 19.000 puta.
+OpenOffice.org 3.1 je tu da probije ove rekorde.
+
+</p><p>
+
+Zahvaljujući glasanju korisnika prethodnih izdanja prepoznali smo njihove želje i pretočili to u stvarnost. Novo izdanje sadrži i mehanizam za automatsko istraživanje o načinima kako se sve koristi OpenOffice.org kome korisnici mogu da pristupe i automatski dojave programerima na koje delove paketa se treba fokusirati u budućnosti.
+
+</p><p>
+
+Najveća i najvidljivija novina u izdanju (pola miliona linija programskog koda) je veliko unapređenje kako OpenOffice.org prikazuje grafiku na ekranu. Računardžije ovo zovu umekšavanje (engl. anti-aliasing), a korisnici primete kako je grafika sada mnogo prijatnija na ekranu. Unapređeni izgled se ogleda i na manje vidnim mestima: prikaz slika pri prevlačenju, prikaz obeleženog teksta i mogućnost za nadvlačenje teksta.
+
+</p><p>
+
+Saznajte više o najvažnijim novinama u dokumentu na srpskom jeziku koji možete preuzeti u <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo31.odt">otvorenom dokument-formatu</a> ili kao <a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo31.pdf">PDF dokument</a>.
+ 
+</p><p>
+<br/>
+</p><p style="font-size: 12pt;">
+
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/john.jpg" width="80px" height="80px" alt="John McCreesh" align="left" style="margin: 10px"/>
+„<em>OpenOffice.org 3.1 pokazuje da umemo da saslušamo korisnike i onda, zahvaljujući dugoročnoj podršci naših partnera, uložimo vreme i stručnost i postignemo značajna unapređenja u softveru</em>“ izjavio je John McCreesh, koordinator OpenOffice.org marketing projekta. „<em>OpenOffice.org sadrži sve što korisnici žele, lagan je za korišćenje i slobodan je. Poručujem svima da ga <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">preuzmu i isprobaju već danas</a>.</em>“
+</font>
+</p><p>
+<br/>
+</p><p>
+
+<center>
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/ooo31welcome.png" target="_blank"><img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo31welcome_small.png" width="400px" height="301px" alt="Pozdravni ekran" /></a>
+
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/ooo31writer.png" target="_blank"><img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo31writer_small.png" width="400px" height="301px" alt="OpenOffice.org Pisac" /></a><br/>
+<small>(kliknite na sliku za veći prikaz, dozvoljeno je slobodno korišćenje slika)</small>
+</center>
+
+</p><p>
+<br/>
+</p><p>
+
+U saradnji zajednice korisnika u Srbiji i <a href="http://www.matf.bg.ac.rs/">Matematičkog fakulteta u Beogradu</a>, a kroz projekat <a href="http://www.mtid.gov.rs">Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije</a> čiji je nosilac prof. dr. Duško Vitas, sučelje programa je kompletno prevedeno na srpski, ćirilicom i latinicom. Od prethodnog
+izdanja dopunjeno je i ispravljeno preko 3500 poruka, a za razliku od ranijih lokalizovanih izdanja sada je omogućeno automatsko ažuriranje paketa.
+
+</p><p>
+
+Projektu lokalizacije možete se i vi jednostavno pridružiti i u slobodno vreme
+doprineti razvoju podrške za srpski jezik u paketu, a poznavanje engleskog jezika nije neophodan uslov. Javite nam se na javnu razvojnu dopisnu listu dev@sr.openoffice.org ili predstavnicima projekta preko <a href="http://sr.openoffice.org/kontakt.html
+">stranice za kontakt</a>.
+
+</p>
+
+
+<div style="width: 90%; background: #f3f3f3; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 40px;">
+<p>
+<strong>Antrfile:</strong><br/>
+OpenOffice.org projekat čini međunarodni tim volontera i plaćenih saradnika koji razvijaju, prevode, podržavaju i promovišu vodeći slobodan kancelarijski paket, OpenOffice.org. Moderna tehnologija koja stoji iza paketa OpenOffice.org (UNO) je dostupna i programerima, sistem integratorima itd. za korišćenje pri pisanju proširenja za OpenOffice.org ili za izradu novih proizvoda.
+</p><p>
+OpenOffice.org koristi Otvoreni dokument-format (engl. OpenDocument Format, ISO/IEC 26300), a podržava i korišćene formate kao što su oni iz paketa Microsoft Office, i dostupan je za sve glavne računarske platforme na preko 90 jezika. Objavljuje se pod uslovima GNU Slabije opšte javne licence (engl. GNU Lesser General Public Licence, LGPL) i može se koristiti bez troškova licenciranja u bilo koje svrhe, lične ili komercijalne.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica odaje zahvalnost značajnoj podršci od strane brojnih kompanija, uključujući Sun Microsystems, osnivača projekta i glavnog pokretača razvoja.
+</p>
+</div>
+
+<p> <br/> </p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-14.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-14.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-14.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Prezentacija u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Prezentacija u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac</h1>
+
+<p>
+U organizaciji <a href="http://www.kg-cci.co.rs/">Regionalne privredne komore Kragujevac</a> i organizacije Mreža za slobodni softver Srbije u četvrtak 14. maja 2009. godine održana je <a href="http://www.kg-cci.co.rs/pdf/open_office_prezentacija.pdf">prezentacija</a> najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org.
+</p><p>
+Prisutni su upoznati sa delovanjem i ostvarenim rezultatima projekta OpenOffice.org u Srbiji, uključujući i rezultate projekta lokalizacije na srpski jezik.
+</p><p>
+Istaknuto je da se OpenOffice.org razvija po poslovnom modelu slobodnog softvera, trendu koji iz korena menja svetsku softversku industriju. U razvoju paketa učestvuju korisnici, prijatelji projekta i partneri koji na njemu zasnivaju svoje komercijalne proizvode.
+</p>
+
+<p> </p>
+<center>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/rpkkg1.jpg" alt="Slika sa promocije" width="300px" height="202px" /><img src="http://sr.openoffice.org/news/rpkkg2.jpg" alt="Slika sa promocije" width="300px" height="202px" /><img src="http://sr.openoffice.org/news/rpkkg3.jpg" alt="Slika sa promocije" width="300px" height="202px" />
+<p align="right">
+<small>foto: <a href="http://urosevic.net/">A. Urošević</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sr">CC-BY-NC-SA 3.0</a></small>
+</p>
+</center>
+<p> </p>
+
+<p>
+Sam softver može da se koristiti bez troškova licenciranja što olakšava nabavku i smanjuje ukupne troškove posedovanja softvera.
+</p><p>
+Sve veći je broj korisnika koji poručuju dosta praksi finansiranja razvoja dobavljača softvera kroz godišnje licence. Korisnici danas zahtevaju partnerski odnos sa dobavljačima i žele da plate samo usluge koje im jesu potrebne. 
+</p><p>
+Upravo je vreme krize i poslovnog zastoja prilika da se razmisli o efikasnosti nasleđenih informacionih okruženja i uvedy novi poslovni standardi koji će omogućiti preduzećima da se neometano uključe u savremene tokove elektronskog poslovanja.
+</p><p>
+Predstavljeni su dostupni resursi za nove i postojeće korisnike, <a href="http://sr.openoffice.org/podrska.html">podrška za korisnike</a> u okviru zajednice i zbirka poslovne prakse za prelazak sa drugih kancelarijskih paketa. Na promociji su prikazani i vodiči, četiri knjige u PDF formatu koji se mogu besplatno preuzeti <a href="http://sr.openoffice.org/docs/hropen/">sa stranice projekta</a>.
+</p><p>
+Predstavljeno je <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">najnovije izdanje paketa 3.1</a> i podeljeni su instalacioni diskovi paketa OpenOffice.org na srpskom i engleskom jeziku za Microsoft Windows operativni sistem.
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-1.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-1.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-1.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,106 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Drugo godišnje okupljanje OpenOffice.org zajednice u Srbiji</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Drugo godišnje okupljanje OpenOffice.org zajednice u Srbiji</h1>
+
+<p>Pozivamo vas da nam se pridružite na drugom po redu okupljanju programera, prevodioca, korisnika i svih prijatelja projekta.
+</p><p>
+Od prošlogodišnjeg okupljanja u Novom Sadu objavili smo potpune lokalizacije izdanja 3.0 i 3.1 i udvostručili broj korisnika. Integrisali smo se u uzvodni projekat i usvojili procedure provere kvaliteta neophodne za objavljivanje zvaničnih izdanja.
+</p><p>
+Podelite sa nama zadovoljstvo zbog postignutih rezultata i ne propustite priliku da se uključite u određivanje pravca daljeg delovanja.
+
+</p><p> </p><p>
+
+<center>
+<h3>subota 16. maj u 12:30</h3>
+<strong>etno kafana „Palisad“<br/>
+Desankin venac b.b., Kragujevac</strong>
+
+<p> </p>
+
+<a href="/news/kragujevac.jpg"><img src="/news/kragujevac_small.jpg" width="141px" height="200px" alt="Plakat" /></a>
+</center>
+
+</p><p> </p><p>
+
+Preuzmite predloženu agendu za radni deo okupljanja kao <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/agenda.odt">ODT</a> ili <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/agenda.pdf">PDF</a> dokument.
+
+</p><p>
+
+Vaše prisustvo možete najaviti na javnoj razvojnoj dopisnoj listi dev@sr.openoffice.org ili na <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=193009265477">Facebook stranici događaja</a>.
+
+</p><p>
+
+Pogledajte Google Map isečak sa <a href="http://bit.ly/ooo2kg">upustvom za dolazak</a> iz pravca autobuske stanice, autoputa ili Kraljeva. Za slučaj potrebe dostupni su i <a href="/kontakt.html">podaci za kontakt</a>.
+
+</p>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-2.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-2.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-05-16-2.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Reportaža sa drugog godišnjeg okupljanja OpenOffice.org zajednice</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Reportaža sa drugog godišnjeg okupljanja OpenOffice.org zajednice</h1>
+
+<p>
+U subotu, 16. maja Mreža za slobodni softver Srbije i OpenOffice.org zajednica u Srbiji, uz podršku <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/">Matematičkog fakulteta u Beogradu</a>, organizovali su drugo godišnje okupljanje zajednice programera, prevodioca i partnera projekta OpenOffice.org u Srbiji. Skupu u prijatnom ambijentu etno kafane „Palisad“ u Kragujevačkim Šumaricama prisustvovalo je nešto više od 30 učesnika.
+</p><p> </p><p> </p><p> </p>
+
+<center>
+<div style="width: 600px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg1.jpg" width="300px" height="202px" alt="Grupna slika sa okupljanja" /><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg2.jpg" width="300px" height="202px" alt="Grupna slika sa okupljanja" /><br/><br/>Slike sa okupljanja</div><div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg3.jpg" width="300px" height="202px" alt="Aleksandar Urošević sa prijateljima" /><br/><br/>Aleksandar Urošević - projekat lokalizacije, organizator skupa (levo)</div>
+<br clear="left"/></center>
+
+<p> </p><p> </p><p> </p><p>
+<a href="http://sr.openoffice.org/servlets/NewsItemView?newsItemID=659">Radni deo skupa</a> započeo je po planu u 12:30.
+</p><p>
+Analizirajući učinke projekta lokalizacije rečeno je da <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">sveže objavljeno izdanje 3.1</a> prati putanju unapređenja i možda predstavlja i najkvalitetnije lokalizovan kancelarijski paket na tržištu. Predstavljen je plan za dopunu i prevođenje dostupnih vodiča i dalji rad na prevođenju pomoći saradnjom sa drugim grupama i korisnicima paketa.
+</p><p>
+Predstavnik OpenOffice.org projekta u Srbiji, Goran Rakić, uputio je sa skupa poziv IT sistem integratorima u Srbiji da ponude svoja rešenja zasnovana na kancelarijskom paketu OpenOffice.org i pomognu zajednici u širenju tržišta. Zoran Marjanović iz firme Micro Business d.o.o. iz Knjaževca izneo je njihova iskustva u obuci korisnika paketa OpenOffice.org i efikasnost primene rešenja u privredi. 
+</p><p>
+Zaključeno je da su rešenja zasnovana na slobodnom softveru neophodna da bi sa jedne strane zadovoljila potrebe postojećih korisnika, a sa druge strane to je prilika za nove proizvode sa izvoznim potencijalom za IT privredu Srbije, koja se ne može zasnivati na preprodaji zatvorenih rešenja.
+</p><p>
+Analizirani su rezultati programa približavanja korisnicima. Igor Nestorović, zadužen za <a href="http://sr.openoffice.org/zadovoljstvo/">program približavanja korisnicima</a>, izneo je tezu o rasipanju kao meri uspeha u poslovnoj kulturi u Srbiji tako da privredni subjekti pogrešno smatraju da samo neuspešne firme koriste slobodna i besplatna rešenja, dok dobrostojeće firme koriste legalan i skupo plaćeni softver. Pri tome se ne obraća pažnja na kvalitet i korisnost slobodnih rešenja, pozitivan odnos prema sopstvenim troškovima i mogućnost da se novac umesto u nepotrebne licence uloži u povećanje sopstvene kompetencije i time ostvari kompetetivna prednost.
+</p><p> </p><p> </p><p> </p>
+
+<center>
+<div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg4.jpg" width="300px" height="202px" alt="Dušica Božović" /><br/><br/>Dušica Božović - projekat lokalizacije</div><div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg5.jpg" width="300px" height="202px" alt="Igor Nestorović" /><br/><br/>Igor Nestorović - koordinator programa približavanja</div><div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg6.jpg" width="300px" height="202px" alt="Dragan Stanisavljević" />
+<br/><br/>prof. Dragan Stanisavljević</div>
+<br clear="left"/></center>
+
+<p> </p><p> </p><p> </p><p>
+Ujedno je ukazano da je u okruženju javnog sektora neophodno stvoriti političku podršku kako bi se IT menadžment odlučio za prelazak sa postojećih piratskoh i vlasničkih na slobodna rešenja.
+</p><p>
+Kao što je bilo ranije najavljeno, projekat promocije odvojen je od projekta lokalizacije i za koordinatora projekta promocije paketa u Srbiji imenovana Maja Marković. Raniji učesnici projekta lokalizacije i svi zainteresovani prvim aktivnostima projekta promocije mogu da se pridruže preko dopisne liste dev@sr.openoffice.org.
+</p><p>
+Profesor Dragan Stanisavljević rekao je da će uskoro zajednici preko stranice projekta biti dostupni šabloni za pripremu nastave koje je pripremio za svoje potrebe. Okupljeni su uputili <a href="http://templates.services.openoffice.org/">poziv i drugim korisnicima da učine isto</a> i time iskažu zahvalnost zajednici za softver koji koriste.
+</p><p>
+Na kraju još jednog prijatnog druženja učesnici skupa pozvali su sve zainteresovane da im se <a href="http://sr.openoffice.org/projekat.html">pridruže u aktivnostima</a> i doprinesu još bržem razvoju ovog dinamičnog projekta slobodnog softvera.
+</p><p> </p><p> </p><p> </p>
+
+<center>
+<div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg7.jpg" width="300px" height="202px" alt="Sanja Zdravković i Maja Marković" /><br/><br/>Sanja Zdravković - AIESEC/FON: <a href="http://www.fonforum.org/viewtopic.php?t=13964&sid=477925be878a15508803b67a37ef9a6c">OOo trening za NVO</a> i Maja Marković - projekat promocije</div><div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg8.jpg" width="300px" height="202px" alt="Petar Živanić" /><br/><br/>Petar Živanić - FSN (desno)</div><div style="width: 300px;float: left"><img src="http://sr.openoffice.org/news/kg9.jpg" width="300px" height="202px" alt="Pristupanje projektu" /><br/><br/><a href="http://sr.openoffice.org/razvoj/pristupnica.odt">Pristupnica projektu</a></div>
+<br clear="left"/></center>
+<p> </p>
+<p align="right">
+<small>foto: <a href="http://urosevic.net/">A. Urošević</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sr">CC-BY-NC-SA 3.0</a></small>
+</p>
+
+<p> </p><p> </p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-08-31.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-08-31.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-08-31.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,117 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org 3.1.1</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org 3.1.1</h1>
+
+<p>Beograd, 31. avgust 2009. — <strong>Lokalizovano izdanje 3.1.1 <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">dostupno za preuzimanje</a></strong></p>
+
+<p>
+Zajednica OpenOffice.org korisnika u Srbiji sa zadovoljstvom objavljuje novo izdanje najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa dostupno za preuzimanje na srpskom (ćirilicom i latinicom) i engleskom jeziku sa stranice projekta <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</p>
+
+<p>
+Izdanje 3.1.1 donosi nekoliko ispravki sitnijih grešaka primećenih u izdanju 3.1 koje je na srpskom i engleskom <a href="http://sr.openoffice.org/servlets/NewsItemView?newsItemID=661">objavljeno 11. maja</a> ove godine. Detaljnu listu izmena možete <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.1.1.html">pogledati ovde</a>. Spisak sigurnosnih ispravki u ovom izdanju će biti objavljen na <a href="http://www.openoffice.org/security/bulletin.html">posebnoj stranici 11. septembra</a>. Iako nije poznato da su propusti iskorišćeni nadogradnja na novo izdanje se svima preporučuje.
+</p>
+
+<p>
+<div style="width: 300px; float: right; margin: 25px;">
+<img src="http://extensions.services.openoffice.org/files/images/sharepoint_150_0.jpg" width="150px" height="150px" alt="OpenOffice.org priključak za Microsoft Share Point server"/><img src="http://extensions.services.openoffice.org/files/images/alfresco_150.jpg" width="150px" height="150px" alt="OpenOffice.org priključak za Alfresco" /><br/><small>Nova vlasnička proširenja: Podrška za SharePoint i besplatan dodatak za Alfresco sistem za upravljanje dokumentima</small><br/>
+</div>
+Ističemo i dostupnost novih vlasničkih proširenja, <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/sharepoint_connector">priključka</a> za Microsoft Share Point server i <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/alfrescoconnector">priključka</a> za slobodni sistem za upravljanje dokumentata <a href="http://www.alfresco.com/">Alfresco</a> koji se mogu poručiti sa stranice sa proširenjima čime se naprednim poslovnim korisnicima pruža mogućnost da povežu OpenOffice.org sa svojim informacionim sistemom.
+</p>
+
+<p>
+Pogledajte i ranije dostupna slobodna proširenja za rad na srpskom jeziku (preslovljavanje, ispis broja slovima, provera pisanja) na <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">stranici projekta OpenOffice.org u Srbiji</a>, a na istoj stranici mogu se preuzeti i nova izdanja proširenja kao što su Konstruktor izveštaja koji donosi grafički uređivač izveštaja u programu Baza ili Ekran za izlagača koji omogućava prikaz beleški ili pregled slajdova na ekranu računara tokom trajanja prezentacije na projektoru.
+</p>
+
+<p>
+Više novih mogućnosti možemo da očekujemo u narednom značajnom izdanju 3.2 koje se očekuje krajem novembra 2009. godine.
+</p>
+
+<br clear="right"/>
+
+<div style="width: 90%; background: #f3f3f3; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 40px;">
+<p>
+<strong>Antrfile:</strong><br/>
+OpenOffice.org projekat čini međunarodni tim volontera i plaćenih saradnika koji razvijaju, prevode, podržavaju i promovišu vodeći slobodan kancelarijski paket, OpenOffice.org. Moderna tehnologija koja stoji iza paketa OpenOffice.org (UNO) je dostupna i programerima, sistem integratorima itd. za korišćenje pri pisanju proširenja za OpenOffice.org ili za izradu novih proizvoda.
+</p><p>
+OpenOffice.org koristi Otvoreni dokument-format (engl. OpenDocument Format, ISO/IEC 26300), a podržava i korišćene formate kao što su oni iz paketa Microsoft Office, i dostupan je za sve glavne računarske platforme na preko 90 jezika. Objavljuje se pod uslovima GNU Slabije opšte javne licence (engl. GNU Lesser General Public Licence, LGPL) i može se koristiti bez troškova licenciranja u bilo koje svrhe, lične ili komercijalne.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica odaje zahvalnost značajnoj podršci od strane brojnih kompanija, uključujući Sun Microsystems, osnivača projekta i glavnog pokretača razvoja.
+</p><p>
+Saznajte kako i vi možete <a href="http://sr.openoffice.org/projekat.html">postati deo projekta</a> i pridružite nam se.
+</p>
+</div>
+
+<p> <br/> </p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-10-13.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-10-13.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2009-10-13.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>OpenOffice.org puni 9 godina!</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>OpenOffice.org puni 9 godina!</h1>
+
+<p>
+Kada je pre tačno devet godina, 13. oktobra 2000. godine zaživela <a href="http://sr.openoffice.org">veb stranica</a> projekta OpenOffice.org korisnici kancelarijskog softvera nisu imali širok izbor.
+</p><p>
+Slobodni formati i dobra interoperabilnost za laku saradnju korisnika različitih paketa izgledali su kao zauvek izgubljeni u napretku računarstva. Jer dok su u nastanku komercijalni paketi omogućavali rad u nekim primitivnim zajedničkim formatima, dodavanjem novih mogućnosti vremenom su se, činilo se nepovratno, udaljili.
+</p><p>
+Tokom 1999. godine kompanija Sun Microsystems, proizvođač SPARC računarske platforme, programskog jezika Java i operativnog sistema Solaris, preuzima nemačkog proizvođača softvera StarDivision i njihov proizvod kancelarijski paket StarOffice. U julu 2000. godine Sun Microsystems objavljuje da će izvorni kod paketa ponuditi zajednici slobodnog softvera sa željom da okupi korisnike i programere širom sveta da zajedničkim snagama uvedu revoluciju u tržište kancelarijskog softvera. 
+</p>
+
+<div style="float:right;margin: 20px;">
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/cake9.jpg" alt="Rođendanska torta" width="239px" height="298px"/><br/><small>foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/spunfunkster/">spunfunkster</a>, CC <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.sr">BY-NC-SA</a>
+</div>
+<p>
+<strong>Na današnji dan, 13. oktobra 2000. godine svetlost dana je ugledala veb stranica <a href="http://www.openoffice.org">www.openoffice.org</a>.</strong>
+</p><p>
+Sa svojim delovima, programom za obradu teksta, programom za tablice, programom za pripremu i izvođenje prezentacija i programom za šeme i crteže OpenOffice.org je spreman da odgovori na izazove modernog kancelarijskog paketa. Kako je reč o slobodnom softveru, kancelarijski paket OpenOffice.org može da se besplatno koristi u državnoj upravi, privredi, školstvu i kod kuće, bez ograničenja. Partneri, studenti i svi zainteresovani imaju garantovanu slobodu da proučavaju i prilagođavaju paket stvarajući potpuno nove proizvode. 
+</p><p>
+Pet godina kasnije pojavljuje se OpenOffice.org 2.0 i donosi bolju saglasnot sa Microsoft Office formatima. Deo paketa postaje i program za izradu i rad sa bazama podataka, OpenOffice.org Baza (engl. OpenOffice.org Base).
+</p><p>
+OpenOffice.org je bio pionir u usvajanju međunarodnog otvorenog standarda za zapis kancelarijskih dokumenata „ISO/IEC 26300:2006 Otvoreni dokument-format (ODF)“ koji se podrazumevano koristi u paketu. Upućeni znaju da je ODF jedini pravi format nezavisan od proizvođača koga danas podržavaju svi vodeći proizvođači softvera kao što su Microsoft, IBM, Google, itd. 
+</p><p>
+Ovaj format pruža novu vrednost korisnicima širom sveta, omogućava uštede, veću pouzdanost i predstavlja izbor za budućnost. Danas mnoge države u Evropskoj Uniji i šire su već usvojile preporuke za korišćenje ovog standarda u svojim administracijama.
+</p><p>
+Najnovije izdanje paketa OpenOffice.org 3.1.1 <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2009-08-31.html">objavljeno je 31. avgusta 2009. godine</a>. Naredno izdanje 3.2 očekuje se u novembru 2009. godine, neposredno nakon godišnje konferencije programera i korisnika, koja će se održati u Orvijetu u Italiji od 3. do 6. novembra.
+</p><p>
+Ukoliko već niste, <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">preuzmite besplatno izdanje</a> na srpskom ili engleskom besplatno sa stranice projekta i isprobajte paket. Legalno ga zadržite ako vam se dopadne.
+</p><p>
+<strong>Srećan rođendan, OpenOffice.org, želimo ti sreću i još brži rast!</strong>
+</p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-02-11.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-02-11.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-02-11.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,140 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>Preuzmite OpenOffice.org 3.2</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/saopstenja/">saopstenja</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h1>Preuzmite OpenOffice.org 3.2</h1>
+
+<p>Minhen (Nemačka), Beograd, 11. februar 2010. — <strong><a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">OpenOffice.org 3.2</a> prvi od novih kancelarijskih paketa u 2010. godini</strong></p>
+
+<p><em>
+OpenOffice.org zajednica objavljuje novo izdanje slobodnog kancelarijskog paketa lakog za korišćenje. OpenOffice.org dostupan je na srpskom (ćirilicom i latinicom) i engleskom
+jeziku. Može se besplatno preuzeti sa sajta <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</em></p>
+
+<p>
+Na početku jubilarne desetogodišnjice postojanja uz preko tri stotine miliona zabeleženih preuzimanja sa Interneta, OpenOffice.org zajednica je danas objavila najnovije izdanje ovog popularnog kancelarijskog paketa. OpenOffice.org 3.2 je brži, nudi nove i unapređenje mogućnosti, ostvaruje bolju kompatibilnost sa drugim kancelarijskim programima i ispravlja greške i potencijalne sigurnosne propuste.
+</p><p>
+Lokalizacija paketa na srpski jezik proizvod je saradnje zajednice korisnika u Srbiji i Matematičkog fakulteta u Beogradu, a u okviru projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije sa ciljem da se građanima i privredi ponudi besplatan i legalan osnovni softver na srpskom jeziku i ubrza uključenje u savremeno informaciono društvo.
+</p>
+
+<div style="padding: 30px; font-size: 14pt; color: #b2d0fa; line-height: 150%; font-weight: bold;">
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/calc320.png" target="_blank"><img src="http://sr.openoffice.org/news/calc320_small.png" width="300px" height="238px" style="float: left; margin-right: 30px; " /></a>
+
+„Želimo da za korisnike u 2010. godini OpenOffice.org bude kancelarijski softver po izboru. Izdanje 3.2 nas vodi bliže tom cilju“<br/>
+<div style="margin-top: 10px; line-height: 100%; float: right; color: #000; font-size: 10pt; font-weight: normal"> — Florian Effenberger, <small>koordinator OpenOffice.org marketinga</small></div>
+
+<br clear="all"/>
+</div>
+
+
+
+<p>
+OpenOffice.org 3 je vodeći slobodan kancelarijski softver. Osnovu čine uređivač teksta, program za tablice, prezentacije, crtanje, uređivanje matematičkih formula i baze podataka, a može lako biti proširen <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">brojnim objavljenim dodacima</a>. OpenOffice.org koriste kako pojedinci na kućnim računarima tako i velike kompanije sa više desetina hiljada korisnika.
+</p><p>
+OpenOffice.org 3.2 donosi:
+
+<ul>
+<li>brže prvo pokretanje</li>
+<li>unapređenu kompatibilnost sa otvorenim(otvoreni dokument-format, ODT) i vlasničkim formatima</li>
+<li>unapređenja u svim svojim delovima, posebno u tablicama u OpenOffice.org Računu (engl. OpenOffice.org Calc) uz pregršt novih i poboljšanih mogućnosti</li>
+<li>uređivanje grafika i izbor pojedinih elemenata grafika je znatno olakšano, a tu su i novi tipovi grafika</li>
+</ul>
+</p><p>
+Chris Goddard iz kompanije Affiliorama.com raduje se novom izdanju: „Pre četiri godine tek smo započinjali poslovanje u oblasti konsaltinga i kao paket bez troškova, OpenOffice.org je bio logičan izbor. Sada smo nastavili da koristimo OpenOffice.org iz više razloga: njegova stabilnost i funkcionalnost ide u korak sa brzim otkucajima našeg radnog okruženja, a kako je slobodan softver pronalaženje saveta, integracija i proširenje programa je veoma jednostavno. Stalno ističemo OpenOffice.org kao realnu alternativu Microsoft-ovom proizvodu pred preko 30.000 naših članova, i želimo da novo izdanje ohrabri i druge da prate naš uspešan primer“.
+</p><p>Koordinator OpenOffice.org projekta marketinga, Florian Effenberger dodaje: „<strong>Neki su, na žalost, zaključani u kancelarijske alate koje trenutno koriste - ponekad je to politika firme, ili uvezanost za drugi vlasnički softver. Želimo da za sve ostale u 2010. godini OpenOffice.org bude kancelarijski softver po izboru, i izdanje 3.2 nas vodi bliže tom cilju</strong>“.
+</p><p>
+Postojećim korisnicima se preporučuje da nadograde izdanje paketa. Za korisnike koji još uvek koriste izdanja OpenOffice.org 2 važno je obaveštenje da je <a href="http://development.openoffice.org/releases/eol.html">životni kraj ove serije</a> prošao u decembru prošle godine, te da zajednica više neće objavljivati sigurnosne zakrpe i ispravke. Sistem integratori mogu pružati dužu komercijalnu podršku, baš kao i komercijalni partneri projekta poput kompanije Oracle, glavnog sponzora projekta OpenOffice.org. 
+</p>
+
+<p>
+Pun spisak novina u izdanju možete da <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/">pročitate na engleskom</a>. Sve informacije o ispravljenim potencijalno rizičnim sigurnosnim greškama će biti objavljene <a href="http://www.openoffice.org/security/bulletin.html">ovde</a>.
+</p><p>
+Pogledajte i ranije dostupna slobodna proširenja za rad na srpskom jeziku (preslovljavanje, ispis broja slovima, provera pisanja) na <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">stranici projekta OpenOffice.org u Srbiji</a>, a na istoj stranici mogu se preuzeti i nova izdanja proširenja kao što su Konstruktor izveštaja koji donosi grafički uređivač izveštaja u programu Baza ili Ekran za izlagača koji omogućava prikaz beleški ili pregled slajdova na ekranu računara tokom trajanja prezentacije na projektoru.
+</p>
+
+<br clear="right"/>
+
+<div style="width: 90%; background: #f3f3f3; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 40px;">
+<p>
+<strong>Antrfile:</strong><br/>
+OpenOffice.org projekat čini međunarodni tim volontera i plaćenih saradnika koji razvijaju, prevode, podržavaju i promovišu vodeći slobodan kancelarijski paket, OpenOffice.org. Moderna tehnologija koja stoji iza paketa OpenOffice.org (UNO) je dostupna i programerima, sistem integratorima itd. za korišćenje pri pisanju proširenja za OpenOffice.org ili za izradu novih proizvoda.
+</p><p>
+OpenOffice.org koristi Otvoreni dokument-format (engl. OpenDocument Format, ISO/IEC 26300), a podržava i korišćene formate kao što su oni iz paketa Microsoft Office, i dostupan je za sve glavne računarske platforme na preko 100 jezika. Objavljuje se pod uslovima GNU Slabije opšte javne licence (engl. GNU Lesser General Public Licence, LGPL) i može se koristiti bez troškova licenciranja u bilo koje svrhe, lične ili komercijalne.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica odaje zahvalnost značajnoj podršci od strane brojnih kompanija, uključujući kompaniju Oracle, osnivača projekta i glavnog pokretača razvoja.
+</p><p>
+Saznajte kako i vi možete <a href="http://sr.openoffice.org/projekat.html">postati deo projekta</a> i pridružite nam se kako bi naučili još nešto o našem omiljenom kancelarijskom paketu OpenOffice.org i pomogli da ga zajedno učinimo još boljim.
+</p>
+</div>
+
+<p> <br/> </p>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message