incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800596 [14/27] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dok...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:18:55 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p16.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p17.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p17.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p18.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p18.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p19.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p19.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p20.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p20.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p21.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p21.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p22.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p22.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p23.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p23.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p4.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p6.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p6.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p7-1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p7-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p7.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/pics/p7.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/usersettings.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/usersettings.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/docs/winsetup30/usersettings.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,133 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Прво покретање програма и унос корисничких података
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/docs/winsetup30/">winsetup30</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Прво покретање програма и унос корисничких података</h2>
+<h3><a href="index.html">Повратак на прву страну водича</a></h3>
+
+<p>
+По првом покретању пакета (или након промене језика сучеља), неопходно је да унесете неке корисничке податке.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u1.png" width="601px" height="402px" alt="Унос корисничких података — Добродошли" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Кликните „Напред“ и на следећем екрану прихватите уговор о условима коришћења. Издање OpenOffice.org
+3.0 се дистрибуира под ГНУ LGPL лиценцом верзије 2.1 која дозвољава слободно коришћење, 
+дистрибуирање, мењање и објављивање измена све док је задржана иста лиценца.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u2.png" width="601px" height="402px" alt="Унос корисничких података — Уговор о условима коришћења" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Померите клизач на дно текста и кликните на дугме „Прихватам“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u3.png" width="601px" height="402px" alt="Унос корисничких података — кориснички подаци" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Име, презиме и иницијали се користе за потписивање документа. Попуните податке и кликните „Напред“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u4.png" width="601px" height="402px" alt="Унос корисничких података — упис у списак корисника" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+У последњем кораку позивамо вас да се упишете у списак корисника пакета OpenOffice.org и помогнете нам да покажемо
+да OpenOffice.org користе милиони људи широм света. Уписом у листу корисника чланови глобалног пројекта OpenOffice.org 
+ће бити у могућности да вас обавесте о новим издањима и другим додацима за пакет. Упис је бесплатан и није обавезан.
+</p>
+
+<p>
+<a href="index.html">Повратак на прву страну водича</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Главна страница за подршку</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Главна страница за преузимање инсталације пакета</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index-new.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index-new.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index-new.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -19,17 +19,17 @@
   </style>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/pics/easySlider.js"></script>
-	<script type="text/javascript"> 
-		$(document).ready(function(){
-			$("#slider").easySlider({
-        				auto: true, 
+ <script type="text/javascript"> 
+  $(document).ready(function(){
+   $("#slider").easySlider({
+            auto: true, 
                 continuous: true,
                 numeric: true,
                 speed: 2000,
                 pause: 10000
-			});
-		});	
-	</script>
+   });
+  }); 
+ </script>
   <style type="text/css">
   div.welcomenote {
     line-height: 150%;
@@ -49,51 +49,51 @@
   #slider {
     position: relative;
   }
-	#slider ul, #slider li {
-		margin:0;
-		padding:0;
-		list-style:none;
-		}
-	#slider li {
-		width:900px;
-		height:216px;
-		overflow:hidden; 
-		}	
+ #slider ul, #slider li {
+  margin:0;
+  padding:0;
+  list-style:none;
+  }
+ #slider li {
+  width:900px;
+  height:216px;
+  overflow:hidden; 
+  } 
     #slider li.par {
         background: #b2d0fa url('pics/deck_par.jpg') no-repeat;
     }
     #slider li.nepar {
         background: #b2d0fa url('pics/deck_nepar.jpg') no-repeat;
     }
-	ol#controls{
-		margin:1em 0;
-		padding:0;
-		height:18px;	
-		}
-	ol#controls li{
-		margin:0 3px 0 0; 
-		padding:0;
-		float:left;
-		list-style:none;
-		height:18px;
-		line-height:18px;
-		}
-	ol#controls li a{
+ ol#controls{
+  margin:1em 0;
+  padding:0;
+  height:18px; 
+  }
+ ol#controls li{
+  margin:0 3px 0 0; 
+  padding:0;
+  float:left;
+  list-style:none;
+  height:18px;
+  line-height:18px;
+  }
+ ol#controls li a{
         font-size: small;
-		float:left;
-		height:18px;
-		line-height:18px;
-		background:#ccc;
+  float:left;
+  height:18px;
+  line-height:18px;
+  background:#ccc;
         border: 1px solid #ccc;
-		color:#555;
-		padding:0 5px;
-		text-decoration:none;
-		}
-	ol#controls li.current a{
-		background:white;
-		}
-	ol#controls li a:focus {outline:none;}
-	
+  color:#555;
+  padding:0 5px;
+  text-decoration:none;
+  }
+ ol#controls li.current a{
+  background:white;
+  }
+ ol#controls li a:focus {outline:none;}
+ 
 
   #bodycol div.campaign {
     margin-top: 30px;
@@ -171,9 +171,9 @@
   
   
 
-<div id="slider"><ul>				
-	<li class="nepar">
-	<img src="/pics/deck1_ptica.jpg" width="376px" height="204px" style="float:right"/>
+<div id="slider"><ul>    
+ <li class="nepar">
+ <img src="/pics/deck1_ptica.jpg" width="376px" height="204px" style="float:right"/>
 
 <!--
   <div style="width: 330px; padding-top: 60px; padding-left: 60px; height: 108px; position: relative; top: 40px; left: 50px; background: transparent url('/pics/deck1_znak.jpg') no-repeat">
@@ -191,8 +191,8 @@
     </div>
   </div>
 
-	</li>
-	<li class="par">
+ </li>
+ <li class="par">
     <div style="width: 385px; height: 140px; position: relative; top: 65px; left: 65px; background: transparent url('/pics/deck2_perf.jpg') no-repeat">
     </div>
 
@@ -257,32 +257,32 @@
   <li><div class="action-info"><div class="action-text action-link">
     <h2><a name="content" href="stajeto/index.html">Желим да сазнам више о пакету</a></h2>
     <p><a href="stajeto/index.html">Које су предности пакета OpenOffice.org? Шта је ту занимљиво?</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
   
   <li><div class="action-download"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="preuzmi.html"><strong>Желим да набавим OpenOffice.org</strong></a></h2>
     <p><a href="preuzmi.html">Преузмите OpenOffice.org 3.2 или сазнајте како до њега да дођете.</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
   <li><div class="action-help"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="podrska.html">Тражим подршку за OpenOffice.org</a></h2>
     <p><a href="podrska.html">Помоћ је ту када је потребна</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
   <li><div class="action-extend"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="prosirenja.html">Хоћу више од пакета OpenOffice.org</a></h2>
     <p><a href="prosirenja.html">Проширите OpenOffice.org додатним функцијама, шаблонима и материјалом</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	    
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+     
   <li><div class="action-participate"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="projekat.html">Желим да се прикључим пројекту</a></h2>
     <p><a href="projekat.html">OpenOffice.org развијају људи широм света. Слободно нам се придружите!</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
   
   </ul>
 </div> <!-- Kraj "actionstatements" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -76,7 +76,7 @@
   
 
 <div class="welcomenote">
-<a href="preuzmi.html"><img src="/news/ooo330_writer_home.png" width="900px" height="530px" alt="OpenOffice.org 3.3" /></a><br/>
+<a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/"><img src="/news/stats2011_ooo.png" width="900px" height="315px" alt="58.1% предузећа у Србији користи OpenOffice.org" /></a><br/>
 
 <div style="background: #CCF4C6; padding: 5px; border: 1px solid #18A303; text-align: center;">
 Нови слободан канцеларијски пакет Либреофис 3.4.3 је <a href="http://sr.libreoffice.org">доступан за преузимање</a>.
@@ -135,32 +135,32 @@
   <li><div class="action-info"><div class="action-text action-link">
     <h2><a name="content" href="stajeto/index.html">Желим да сазнам више о пакету</a></h2>
     <p><a href="stajeto/index.html">Које су предности пакета OpenOffice.org? Шта је ту занимљиво?</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
   
   <li><div class="action-download"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="preuzmi.html"><strong>Желим да набавим OpenOffice.org</strong></a></h2>
     <p><a href="preuzmi.html">Преузмите OpenOffice.org 3.3 или сазнајте како до њега да дођете.</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
   <li><div class="action-help"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="podrska.html">Тражим подршку за OpenOffice.org</a></h2>
     <p><a href="podrska.html">Помоћ је ту када је потребна</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
   <li><div class="action-extend"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="prosirenja.html">Хоћу више од пакета OpenOffice.org</a></h2>
     <p><a href="prosirenja.html">Проширите OpenOffice.org додатним функцијама, шаблонима и материјалом</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
-	    
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+     
   <li><div class="action-participate"><div class="action-text action-link">
     <h2><a href="projekat.html">Желим да се прикључим пројекту</a></h2>
     <p><a href="projekat.html">OpenOffice.org развијају људи широм света. Слободно нам се придружите!</a></p>
-	</div></div></li>
-	<li><hr /></li>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
   
   </ul>
 

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/hropen/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/hropen/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/hropen/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,199 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    OpenOffice.org priručnici
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+    #literatura { border-spacing: 0px; border-colapse: colapse; width: 90%; margin: auto; }
+    #literatura td { vertical-align: top; padding: 10px; border-bottom: 3px solid #ccc; }
+    #literatura h3, #literatura h4 { margin: 0px; }
+    h4 { margin: 25px 0px 5px 0px; }
+    h2 { font-weight: bold; }
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/hropen/">hropen</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>HrOpen OpenOffice.org priručnici</h2>
+
+<p>
+Samofinansirajuće neprofitno hrvatsko udruženje za otvorene sisteme i internet 
+„<a href="http://www.open.hr">HrOpen</a>" u saradnji sa državnom agencijom za razvoj
+informacionih sistema e-uprave „<a href="http://www.e-hrvatska.hr">eHrvatska</a>"
+izdalo je priručnike za korišćenje programa Writer, Calc, Base i Impress
+iz paketa OpenOffice.org.
+<p>
+
+<p>Priručnici su objavljeni pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/deed.sr">BY-NC-SA Creative Commons 2.5</a> licencom
+i prate sučelje na hrvatskom.</p>
+
+<table id="literatura">
+
+<tr>
+<td>
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Writer.pdf"><img src="/docs/hropen/writer.jpg" alt="Writer — obrada teksta" width="150px" height="213px"/></a>
+</td>
+<td>
+<h3>OpenOffice.org Writer — obrada teksta (<em>Pisac</em>)</h3>
+<h4>Ivana Bosnić, dipl.ing</h4>
+<ol>
+<li>Uvod u uredski paket OpenOffice.org</li>
+<li>Korištenje programskog alata Writer</li>
+<li>Osnovne operacije</li>
+<li>Oblikovanje</li>
+<li>Objekti</li>
+<li>Cirkularna pisma</li>
+<li>Priprema izlaznih rezultata</li>
+<li>Međudjelovanje programskih alata OpenOffice.org</li>
+</ol>
+</p>
+<p>hrvatski, prati sučelje na hrvatskom, 120 strana; izdavač: HrOpen; ISBN: 978-953-7560-00-3.
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Writer.pdf">Preuzmite celu knjigu u PDF formatu</a>.</p>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Calc.pdf"><img src="/docs/hropen/calc.jpg" alt="Calc — Tablične kalkulacije" width="150px" height="213px"/></a>
+</td>
+<td>
+<h3>OpenOffice.org Calc — tablične kalkulacije (<em>Račun</em>)</h3>
+<h4>Vlatka Paunović, dipl.ing</h4>
+<ol>
+<li>Uvod u uredski paket OpenOffice.org</li>
+<li>Korištenje programskog alata Calc</li>
+<li>Ćelije</li>
+<li>Radni list</li>
+<li>Formule i funkcije</li>
+<li>Oblikovanje</li>
+<li>Dijagrami / grafikoni</li>
+<li>Priprema izlaznih rezultata</li>
+<li>Međudjelovanje programskih alata OpenOffice.org</li>
+</ol>
+</p>
+<p>hrvatski, prati sučelje na hrvatskom, 120 strana; izdavač: HrOpen; ISBN: 978-953-7560-01-0.
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Calc.pdf">Preuzmite celu knjigu u PDF formatu</a>.</p>
+</td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td>
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Base.pdf"><img src="/docs/hropen/base.jpg" alt="Base — Baze podataka" width="150px" height="213px"/></a>
+</td>
+<td>
+<h3>OpenOffice.org Base — baze podataka (<em>Baza</em>)</h3>
+<h4>Igor Kos, dipl.inf</h4>
+<ol>
+<li>Uvod u uredski paket OpenOffice.org</li>
+<li>Korištenje programskog alata Base</li>
+<li>Tablice</li>
+<li>Obrasci</li>
+<li>Dobivanje informacija</li>
+<li>Izveštaji</li>
+<li>Priprema izlaznih rezultata</li>
+<li>Međudjelovanje programskih alata OpenOffice.org</li>
+</ol>
+</p>
+<p>hrvatski, prati sučelje na hrvatskom, 102 strane; izdavač: HrOpen; ISBN: 978-953-7560-02-7.
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Base.pdf">Preuzmite celu knjigu u PDF formatu</a>.</p>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Impress.pdf"><img src="/docs/hropen/impress.jpg" alt="Impress — prezentacije" width="150px" height="213px"/></a>
+</td>
+<td>
+<h3>OpenOffice.org Impress — prezentacije (<em>Prezentacija</em>)</h3>
+<h4>Ivana Bosnić, dipl.ing</h4>
+<ol>
+<li>Uvod u uredski paket OpenOffice.org</li>
+<li>Korištenje programskog alata Impress</li>
+<li>Razvoj prezentacije</li>
+<li>Tekst i slike</li>
+<li>Grafikoni, crtani objekti</li>
+<li>Prezentacijski efekti</li>
+<li>Priprema izlaznih rezultata</li>
+<li>Međudjelovanje programskih alata OpenOffice.org</li>
+</ol>
+</p>
+<p>hrvatski, prati sučelje na hrvatskom, 116 strana; izdavač: HrOpen; ISBN: 978-953-7560-03-4.
+<a href="/docs/hropen/OpenOffice_Impress.pdf">Preuzmite celu knjigu u PDF formatu</a>.</p>
+</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p>
+<a href="../../podrska.html">Povratak na stranicu za podršku</a>.
+</p>
+ 
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/kombib.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/kombib.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/kombib.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,121 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Saveti za OpenOffice.org sa stranice „Kompjuter biblioteke“
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+    h2 { font-weight: bold; }
+    #kombib_ooo3_saveti .gsc-control { width : 800px; }
+    #kombib_ooo3_saveti .gsc-tabsArea, #kombib_ooo3_saveti .gsc-resultsHeader, #kombib_ooo3_saveti_form { display: none; }
+  </style>
+
+  <script src="http://www.google.com/jsapi?key=ABQIAAAAlBih6aj0-CYKsCbDQVr1eBS-K0yiKPqUdQ9Vc4eSYp5UX4aOKxRlyCYM0Zt78huld2Ak1Z3Sus8sMQ" type="text/javascript"></script>
+  <script language="Javascript" type="text/javascript">
+  //<![CDATA[
+
+  google.load("search", "1");
+
+  function OnLoad() {
+   var searchControl = new google.search.SearchControl();
+   searchControl.setResultSetSize(google.search.Search.LARGE_RESULTSET);
+
+   var options = new google.search.DrawOptions();
+   options.setDrawMode(google.search.SearchControl.DRAW_MODE_TABBED);
+   options.setSearchFormRoot(document.getElementById("kombib_ooo3_saveti_form"));
+
+   searchControl.addSearcher(new google.search.WebSearch());
+
+   searchControl.draw(document.getElementById("kombib_ooo3_saveti"), options);
+   searchControl.execute("site:saveti.kombib.rs intitle:OpenOffice");
+  }
+  google.setOnLoadCallback(OnLoad);
+
+  //]]>
+  </script>
+
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Saveti objavljeni na stranici „Kompjuter biblioteke“</h2>
+<p>Izdavačko preduzeće „<a href="http://www.kombib.rs">Kompjuter biblioteka</a>“
+<a href="http://saveti.kombib.rs/saveti_oblasti.html/38">objavljuje nove savete</a> za korišćenje paketa OpenOffice.org</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<div id="kombib_ooo3_saveti_form">Učitavanje...</div>
+<div id="kombib_ooo3_saveti">Učitavanje...</div>
+
+<p>
+<a href="../../podrska.html">Povratak na stranicu za podršku</a>.
+</p>
+
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/fullinstall.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/fullinstall.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/fullinstall.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,201 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup24/">winsetup24</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Pokrenite <a href="../../preuzmi.html">preuzetu punu instalaciju</a> dvostrukim klikom levim tasterom miša.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p1.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran prvog koraka instalatera" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p2.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran drugog koraka — izbor fascikle za privremene datoteke" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. U sledećem koraku instalater će tražiti da odaberete fasciklu za privremeno
+raspakivanje datoteka za instalaciju paketa. Ponuđena lokacija je nova fascikla na radnoj površini. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p3.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran trećeg koraka — raspakivanje u toku" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odmah po raspakivanju datoteka za instalaciju pokrenuće se drugi deo vodiča za instalaciju koji će vas
+provesti do kraja postavke paketa OpenOffice.org na sistem.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p4.png" width="504px" height="386px" alt="Drugi deo — instalacija" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. Na sledećem ekranu je prikazan tekst licence. Izdanje OpenOffice.org
+2.4 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca. Odaberite opciju
+„Prihvatam uslove licence“ i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p5.png" width="504px" height="386px" alt="Prikaz i prihvatanje licence" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p6.png" width="504px" height="386px" alt="Unos korisničkih podataka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U sledećem koraku unesite ime i prezime korisnika naziv organizacije. Ovi podaci se koriste za
+potpisivanje dokumenata i automatsko popunjavanje polja u šablonima. Odaberite i način instalacije,
+a kako nema ograničenja, preporuka je da se paket instalira za sve korisnike. Kliknite
+„Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p7.png" width="504px" height="386px" alt="Izbor vrste instalacije — potpuna ili prilagođnjna" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odaberite vrstu instalacije (podrazumevano „Potpuna“) i kliknite „Napred“. Ukoliko odaberete
+prilagođenu instalaciju, biće vam ponuđeno da instalirate samo neke delove paketa OpenOffice.org
+</p>
+<p>
+U sledećem koraku
+instalacije možete da postavite programe iz paketa OpenOffice.org kao podrazumevane programe
+za Microsoft Office datoteke. Pridruživanje znači da kada dvostrukim klikom otvorite datoteku,
+ona će se otvoriti u programu iz paketa OpenOffice.org. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p8.png" width="504px" height="386px" alt="Pridruživanje tipova datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite na dugme „Instaliraj“ kako bi vodič započeo sa automatskom instalacijom.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p9.png" width="504px" height="386px" alt="Početak automatske instalacije" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p10.png" width="504px" height="386px" alt="Umnožavanje datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po uspešnoj instalaciji, kliknite na dugme „Završi“ za izlaz iz vodiča. U sluačaju 
+da se pojavi neka greška (kod greške 1304 ili slično), pogledajte napomene na <a href="../../preuzmi.html">strani
+za preuzimanje</a>.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p11.png" width="504px" height="386px" alt="Kraj instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Sada sa radne površine (ili sa lokacije koju ste odabrali u drugom koraku) možete obrisati privremeno raspakovane datoteke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p13.png" width="252px" height="325px" alt="Uklanjanje privremenih datoteka sa radne površine" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+<a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a><br/>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,152 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup24/">winsetup24</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h3>Uvod</h3>
+
+<p>
+Iako je reč o potpunom kancelarijskom paketu, koji se sastoji od šest programa,
+instalacija OpenOffice.org-a na Microsoft Windows sistem se ne razlikuje značajno od
+instalacije drugih programa.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p15.png" width="611px" height="425px" alt="Prozorčić o programu sa znakom sr.OpenOffice.org 2.4 i prozor Računa u pozadini" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+<a href="../../preuzmi.html">Instalacija verzije</a> OpenOffice.org-a sa jezičkim dodacima za srpski jezik
+(ispravka grešaka pri kucanju, nabrajanje ćirilicom, ispravni lokaliteti, ređanje latiničnih slova itd.) koje
+se može preuzeti sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a> je dostupna u tri varijante:
+<ul>
+ <li>sučelje na srpskom, ćirilicom</li>
+ <li>sučenje na srpskom, latinicom</li>
+ <li>sučelje na engleskom jeziku</li>
+</ul>
+</p>
+
+<p><small>
+<strong>Napomena:</strong>
+Sve dopune su dostavljene projektu OpenOffice.org, i očekujemo da u narednim
+izdanjima (verovatno od 3.1) jezički dodaci za srpski jezik budu dostupni u svim
+verzijama paketa. Do tada, predlažemo da koristite verziju sa
+<a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</small></p>
+
+<p>
+Jezički paketi takođe postoje u ove tri varijante, a očuvana je i kompatibilnost sa 
+jezičkim paketima za druge jezike (npr. <a href="http://hu.openoffice.org/">mađarski</a>,
+<a href="http://bg.openoffice.org/">bugarski</a>) koji se mogu preuzeti
+sa stranica njihovih <a href="http://projects.openoffice.org/native-lang.html">projekata lokalizacije</a>
+paketa OpenOffice.org.
+</p>
+
+<p>
+Po instalaciji, jezički paket korisniku omogućava da odabere jezik (tj. varijantu u
+slučaju ćirilica/latinica) grafičkog sučelja programa. <strong>Različiti korisnici na
+sistemu mogu imati aktivne različite lokalizacije sučelja.</strong>
+</p>
+
+<p>
+Moguće je instalirati i samo jezički paket za srpski jezik na glavnu instalaciju
+koja nije preuzeta sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>,
+ali onda u programima paketa neće biti prisutni pomenuti jezički dodaci za srpski jezik.
+</p>
+
+
+<h3><a href="fullinstall.html">Puna instalacija paketa OpenOffice.org</a> (neophodno)</h3>
+<h3><a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a></h3>
+<h3><a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a></h3>
+<h3><a href="langselection.html">Izbor i promena jezika sučelja</a></h3>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h2>Namenske posebne instalacije</h2>
+<p>
+Za instalaciju sa odabirom pojedinačnih komponenti, instalaciju preko mreže i za veliki broj računara
+i korisnika, kao i za instalaciju na USB prenosive memorije, pogledajte „Setup Guide“ među
+<a href="http://documentation.openoffice.org/">dokumentaciju na engleskom jeziku</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../podrska.html">Povratak na glavnu stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Povratak na glavnu stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langinstall.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langinstall.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langinstall.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,161 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Vodič za instalaciju jezičkog paketa za OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup24/">winsetup24</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Vodič za instalaciju jezičkog paketa za OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Pokrenite <a href="../../preuzmi.html">preuzetu instalaciju jezičkog paketa</a> dvostrukim klikom levim tasterom miša.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l1.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran prvog koraka instalatera" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l2.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran drugog koraka — izbor fascikle za privremene datoteke" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“ (engl. „Next“) . U sledećem koraku instalater će tražiti da odaberete fasciklu za privremeno
+raspakivanje datoteka za instalaciju paketa. Ponuđena lokacija je nova fascikla na radnoj površini. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<p>
+Odmah po raspakivanju datoteka za instalaciju pokrenuće se drugi deo vodiča za instalaciju koji će vas
+provesti do kraja postavke jezičkog paketa u OpenOffice.org.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/p3.png" width="504px" height="386px" alt="Drugi deo — instalacija" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. Na sledećem ekranu je prikazan tekst licence. Izdanje OpenOffice.org
+2.4 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca. Odaberite prvu opciju
+„Prihvatam uslove licence“ (engl. „I accept the terms in the license agreement“) i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l4.png" width="504px" height="386px" alt="Prikaz i prihvatanje licence" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l5.png" width="504px" height="386px" alt="Izbor instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U sledećem koraku potvrdite prepoznatu punu instalaciju kojoj želite da dodate jezički
+paket. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<p>
+Kliknite na dugme „Instaliraj“ (engl. „Install“) kako bi vodič započeo sa automatskom instalacijom.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l6.png" width="504px" height="386px" alt="Početak automatske instalacije" />
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l7.png" width="504px" height="386px" alt="Umnožavanje datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po uspešnoj instalaciji, kliknite na dugme „Završi“ (engl. „Finish“) za izlaz iz vodiča.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/l8.png" width="504px" height="386px" alt="Kraj instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Sada sa radne površine (ili sa lokacije koju ste odabrali u drugom koraku) možete obrisati privremeno raspakovane datoteke.
+</p>
+
+<p>
+<a href="langselection.html">Izbor i promena jezika sučelja</a><br/>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,124 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup24/">winsetup24</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Nakon što ste instalirali <a href="fullinstall.html">punu instalaciju</a> i makar jedan <a href="langinstall.html">jezički paket</a>, možete promeniti
+jezik sučelja. Ako je paket instaliran za sve korisnike na računaru, svaki korisnik
+može nezavisno postaviti jezik.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j1.png" width="526px" height="410px" alt="Ekran Računa, otvoren meni „Alat“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U bilo kom programu paketa otvorite „Alat > Podešavanja...“ (engl. „Tools > Settings...“). 
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j2.png" width="738px" height="449px" alt="Prozorče sa podešavanjima, otvoren deo „Jezička podešavanja > Jezici“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+U delu „Jezička podešavanja“ (engl. „Language Settings“), otvorite „Jezici“ (engl. „Languages“). U padajućem meniju
+„Korisničko sučelje“ (engl. „User Interface“) odaberite željeni jezik i kliknite na „U redu“ (engl. „OK“).
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j3.png" width="480px" height="110px" alt="Poruka po odabiru novog jezika — neophodno ponovno pokretanje programa" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po ponovnom pokretanju programa, sučelje će biti prikazano na traženom jeziku.
+</p>
+
+<p>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,133 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup24/">winsetup24</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Po prvom pokretanju paketa (ili nakon promene jezika sučelja), neophodno je da unesete neke korisničke podatke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u1.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Dobrodošli" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“ i na sledećem ekranu prihvatite ugovor o uslovima korišćenja. Izdanje OpenOffice.org
+2.4 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u2.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Ugovor o uslovima korišćenja" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Pomerite klizač na dno teksta i kliknite na dugme „Prihvatam“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u3.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — korisnički podaci" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Ime, prezime i inicijali se koriste za potpisivanje dokumenta. Popunite podatke i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u4.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — upis u spisak korisnika" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U poslednjem koraku pozivamo vas da se upišete u spisak korisnika paketa OpenOffice.org i pomognete nam da pokažemo
+da OpenOffice.org koriste milioni ljudi širom sveta. Upisom u listu korisnika članovi globalnog projekta OpenOffice.org 
+će biti u mogućnosti da vas obaveste o novim izdanjima i drugim dodacima za paket. Upis je besplatan i nije obavezan.
+</p>
+
+<p>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,201 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup30/">winsetup30</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Pokrenite <a href="../../preuzmi.html">preuzetu punu instalaciju</a> dvostrukim klikom levim tasterom miša.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p1.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran prvog koraka instalatera" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p2.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran drugog koraka — izbor fascikle za privremene datoteke" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. U sledećem koraku instalater će tražiti da odaberete fasciklu za privremeno
+raspakivanje datoteka za instalaciju paketa. Ponuđena lokacija je nova fascikla na radnoj površini. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p3.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran trećeg koraka — raspakivanje u toku" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odmah po raspakivanju datoteka za instalaciju pokrenuće se drugi deo vodiča za instalaciju koji će vas
+provesti do kraja postavke paketa OpenOffice.org na sistem.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p4.png" width="504px" height="386px" alt="Drugi deo — instalacija" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. Na sledećem ekranu je prikazan tekst licence. Izdanje OpenOffice.org
+3.0 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 3 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca. Odaberite opciju
+„Prihvatam uslove licence“ i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p5.png" width="504px" height="386px" alt="Prikaz i prihvatanje licence" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p6.png" width="504px" height="386px" alt="Unos korisničkih podataka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U sledećem koraku unesite ime i prezime korisnika naziv organizacije. Ovi podaci se koriste za
+potpisivanje dokumenata i automatsko popunjavanje polja u šablonima. Odaberite i način instalacije,
+a kako nema ograničenja, preporuka je da se paket instalira za sve korisnike. Kliknite
+„Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p7.png" width="504px" height="386px" alt="Izbor vrste instalacije — potpuna ili prilagođnjna" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odaberite vrstu instalacije (podrazumevano „Potpuna“) i kliknite „Napred“. Ukoliko odaberete
+prilagođenu instalaciju, biće vam ponuđeno da instalirate samo neke delove paketa OpenOffice.org
+</p>
+<p>
+U sledećem koraku
+instalacije možete da postavite programe iz paketa OpenOffice.org kao podrazumevane programe
+za Microsoft Office datoteke. Pridruživanje znači da kada dvostrukim klikom otvorite datoteku,
+ona će se otvoriti u programu iz paketa OpenOffice.org. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p8.png" width="504px" height="386px" alt="Pridruživanje tipova datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite na dugme „Instaliraj“ kako bi vodič započeo sa automatskom instalacijom.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p9.png" width="504px" height="386px" alt="Početak automatske instalacije" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p10.png" width="504px" height="386px" alt="Umnožavanje datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po uspešnoj instalaciji, kliknite na dugme „Završi“ za izlaz iz vodiča. U sluačaju 
+da se pojavi neka greška (kod greške 1304 ili slično), pogledajte napomene na <a href="../../preuzmi.html">strani
+za preuzimanje</a>.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p11.png" width="504px" height="386px" alt="Kraj instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Sada sa radne površine (ili sa lokacije koju ste odabrali u drugom koraku) možete obrisati privremeno raspakovane datoteke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p13.png" width="252px" height="325px" alt="Uklanjanje privremenih datoteka sa radne površine" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+<a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a><br/>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html Tue Dec 20 02:18:39 2011
@@ -0,0 +1,152 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>
+    Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/">sr</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/">lat</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/">docs</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/sr/lat/docs/winsetup30/">winsetup30</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<h2>Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h3>Uvod</h3>
+
+<p>
+Iako je reč o potpunom kancelarijskom paketu, koji se sastoji od šest programa,
+instalacija OpenOffice.org-a na Microsoft Windows sistem se ne razlikuje značajno od
+instalacije drugih programa.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p15.png" width="814px" height="625px" alt="Prozorčić o programu sa znakom sr.OpenOffice.org 3.0 i prozor Pisca u pozadini sa otvorenim dokumentom poređenja funkcionalnosti paketa OpenOffice.org 3 i Microsoft Office 2007" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+<a href="../../preuzmi.html">Instalacija verzije</a> OpenOffice.org-a sa jezičkim dodacima za srpski jezik
+(ispravka grešaka pri kucanju, nabrajanje ćirilicom, ispravni lokaliteti, ređanje latiničnih slova itd.) koje
+se može preuzeti sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a> je dostupna u tri varijante:
+<ul>
+ <li>sučelje na srpskom, ćirilicom</li>
+ <li>sučenje na srpskom, latinicom</li>
+ <li>sučelje na engleskom jeziku</li>
+</ul>
+</p>
+
+<p><small>
+<strong>Napomena:</strong>
+Sve dopune su dostavljene projektu OpenOffice.org, i očekujemo da u narednim
+izdanjima (verovatno od 3.1) jezički dodaci za srpski jezik budu dostupni u svim
+verzijama paketa. Do tada, predlažemo da koristite verziju sa
+<a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</small></p>
+
+<p>
+Jezički paketi takođe postoje u ove tri varijante, a očuvana je i kompatibilnost sa 
+jezičkim paketima za druge jezike (npr. <a href="http://hu.openoffice.org/">mađarski</a>,
+<a href="http://bg.openoffice.org/">bugarski</a>) koji se mogu preuzeti
+sa stranica njihovih <a href="http://projects.openoffice.org/native-lang.html">projekata lokalizacije</a>
+paketa OpenOffice.org.
+</p>
+
+<p>
+Po instalaciji, jezički paket korisniku omogućava da odabere jezik (tj. varijantu u
+slučaju ćirilica/latinica) grafičkog sučelja programa. <strong>Različiti korisnici na
+sistemu mogu imati aktivne različite lokalizacije sučelja.</strong>
+</p>
+
+<p>
+Moguće je instalirati i samo jezički paket za srpski jezik na glavnu instalaciju
+koja nije preuzeta sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>,
+ali onda u programima paketa neće biti prisutni pomenuti jezički dodaci za srpski jezik.
+</p>
+
+
+<h3><a href="fullinstall.html">Puna instalacija paketa OpenOffice.org</a> (neophodno)</h3>
+<h3><a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a></h3>
+<h3><a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a></h3>
+<h3><a href="langselection.html">Izbor i promena jezika sučelja</a></h3>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h2>Namenske posebne instalacije</h2>
+<p>
+Za instalaciju sa odabirom pojedinačnih komponenti, instalaciju preko mreže i za veliki broj računara
+i korisnika, kao i za instalaciju na USB prenosive memorije, pogledajte „Setup Guide“ među
+<a href="http://documentation.openoffice.org/">dokumentaciju na engleskom jeziku</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../podrska.html">Povratak na glavnu stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Povratak na glavnu stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message