incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221073 [14/20] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ branding/ branding/css/ branding/images/ branding/scripts/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixL...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:16:05 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-04-22.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-04-22.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-04-22.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-04-22.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,38 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3</h1>
+
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/poduzetnik.logo.png" width="180px" alt="Koprivnički poduzetnik d.o.o." style="float: right; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;"/>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/koprivnicki-poduzetnik.jpg" width="300px" height="239px" alt="Snimak ekrana video Å¡kole za Pisac (Writer)" style="float: left; margin-right: 20px; margin-bottom: 20px"/>
+<p>Preduzetnički inkubator centar „<a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/o-nama">Koprivnički poduzetnik d.o.o.</a>“ na veb stranici u rubrici „<a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/online-edukacije">Online edukacija</a>“ nudi kvalitetnu besplatnu video obuku za korišćenje paketa OpenOffice.org pokrivajući programe <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-writer">Pisac (Writer)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-calc">Račun (Calc)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-impress">Prezentacija (Impress)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-draw">Crtanje (Draw)</a> i <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-base">Baza (Base)</a> u više od 80 lekcija. Lekcije prate hrvatsko lokalizovano sučelje.</p>
+<p>
+Pristupite video lekcijama sa naše stranice za podršku: <a href="http://sr.openoffice.org/podrska.html">http://sr.openoffice.org/podrska.html</a>.
+</p>
+<p>Svaka video lekcija traje nekoliko minuta. Lekcije su fino metodološki odmerene, a materijal je veoma koristan svakome ko želi da nauči da radi u slobodnom i besplatnom paketu OpenOffice.org.</p>
+<br clear="both" />
+<p>Autori su Milena Aščić, Dubravka Biondić, Ivana Ledinski, Tomislav Trošelj i Tihomir Cvetković.</p>
+<p>
+Kako Milena, autorka video škole za <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-writer">Pisac (Writer)</a>, kroz koju ćete naučiti kako da pišete i obrađujete tekstove na računaru, i <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/openofficeorg-base">Bazu (Base)</a> kroz koju ćete naučiti da napravite bazu, unesete podatke i prikažete ih na pametan način te da tako pratite zalihe u skladištu, kupce ili dobavljače, sama kaže:
+<blockquote style="width: 60%; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">
+Autor ovog teksta, a i mnogi poduzetnici, vladine, visoko obrazovne i druge institucije, osobno jamči u kvalitetu ovog softvera. <strong>Autor je zadovoljni korisnik punih 5 godina.</strong>
+</blockquote>
+</p>
+<p>
+Na istoj lokaciji možete naučiti i kako da koristite <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/internet-web-i-email">elektronsku poštu i Internet</a> ili <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/index.php/en/ubuntu-linux">Ubuntu Linuks operativni sistem</a>. Sam centar na svim svojim računarima koristi kancelarijski paket OpenOffice.org.
+</p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-04-22.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-05-31.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-05-31.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-05-31.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-05-31.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,75 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>Plaćena praksa za studente programere</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Plaćena praksa za studente programere</h1>
+
+<h3>OpenOffice.org Summer 2010 Internship</h3>
+<p>
+Međunarodni projekat OpenOffice.org oglašava početak programa u kome studenti računarstva mogu da steknu iskustvo, pokažu svoje znanje i zarade do 3500 evra razvijajući tokom leta najpopularniji slobodan kancelarijski paket OpenOffice.org.
+</p><p>
+Program je osmišljen kao podrška novim programerima da uz mentorsku podršku učine prvi korak i priključe se projektu i razviju neku novu mogućnost u programu.
+</p><p>
+OpenOffice.org je glavni konkurent i otvorena zamena za paket Microsoft Office. Radi na uobičajnim računarima, dostupan je i na srpskom i na engleskom jeziku i može da se besplatno preuzme sa sajta projekta <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</p><p>
+Ovo je prilika za studente da steknu iskustvo rada na projektu sa više od 7.000.000 linija C++ koda i da uz podršku iskusnih programera naprave deo paketa OpenOffice.org koji će svakodnevno da koristi više stotina miliona ljudi širom sveta.
+</p><p>
+<strong>Može li biti izazovnije i pogodnije za budući programerski CV?</strong></p>
+
+<p> 
+</p>
+
+<h2>O projektu OpenOffice.org</h2>
+<p>OpenOffice.org je najpopularniji slobodan kancelarijski paket, glavni konkurent i otvorena zamena za paket Microsoft Office. Dostupan je na svim popularnim platformama (MS Windows, GNU/Linuks, Apple OS X, Oracle Solaris) i sastoji se od programa za obradu teksta Writer, programa za tablice Calc, prezentacije Impress, šeme i crteže Draw i programa za rad sa bazama podataka Base. Posebni delovi dostupni iz drugih programa su još program za zapis matematičkih formula Math i Chart, program za izradu grafika.
+</p><p>
+<br>
+<center><img src="http://sr.openoffice.org/news/praksa_cir.png" width="500px" /></center>
+<br/></p><p>
+Softver se od 2000. godine razvija kao međunarodni projekat nastao sa idejom da svako može da ga koristi bez ograničenja. Programski kod je otvoren sa dozvolom da se proučava, menja i tako izmenjen objavljuje dalje. Glavni sponzor projekta je korporacija Oracle, a na projektu sarađuju i kompanije Novell, RedFlag, IBM, RedHat, Google i šira zajednica. 
+</p><p>
+Instalacija programa može da se besplatno preuzme sa sajta http://sr.openoffice.org.
+</p><p>
+Lokalizacija na srpski jezik postoji od 2002. godine, a od 2007. je podržana od strane Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije sa ciljem da se ovaj osnovni računarski softver učini redovno dostupnim građanima, privredi i javnoj upravi. Projekat lokalizacije u saradnji sa zajednicom realizuje Matematički fakultet u Beogradu.</p>
+
+<p> 
+</p>
+
+<h2>Program plaćene prakse za studente</h2>
+<p>Program počinje 31. maja i traje do 30. oktobra. Zainteresovani studenti treba da do 30. juna (rane prijave su poželjne) prijave temu, predlog na čemu žele da rade od kuće tokom tri letnja meseca uz podršku mentora iz OpenOffice.org zajednice.</p>
+
+<h4>Predlog teme</h4>
+<p>Neki predlozi su navedeni na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice.org_Internship/ProjectProposals">viki stranici</a>.
+</p><p>
+Pored stavki sa ove liste studenti mogu da izaberu i neki od prijavljenih zahteva za unapređenje <a href="http://bit.ly/ooo-top-votes">sa najvećim brojem glasova</a> ili stavku sa javne TODO liste <a href="http://projects.openoffice.org/#components">pojedinačnih komponenti</a> u okviru OpenOffice.org projekta. Vodi računa da javna TODO lista na Vikiju može biti zastarela, pa je najbolje da se na brzinu raspitaš kod glavnih programera na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/IRC_Communication">IRC kanalu</a> ili e-poštom. Na Vikiju postoji i <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/DomainDeveloper">stranica sa nadimcima programera</a> koji rukovode delovima koda. 
+</p><p>
+Svaka komponenta ima i svoju javnu razvojnu dopisnu listu (Mailing list) što je odlična prilika za prvi kontakt sa programerima. Na primer, komponenta Writer ima <a href="http://sw.openoffice.org">svoj sajt</a> i razvojnu dopisnu listu dev@sw.openoffice.org. Pisma poslata na ovu e-adresu prosleđuju se svim prijavljenima i čuvaju u javnoj arhivi. Za prijavu na listu treba poslati praznu poruku na dev-subscribe@sw.openoffice.org i potom odgovoriti (Reply) na potvrdnu poruku. Sada pošalji pismo na adresu liste sa pitanjem u vezi teme koja ti se učinila zgodnom i raspitaj se je li još uvek aktuelna. Možda će programeri imati i neki bolji predlog.
+</p><p>
+Dopisna lista za sva pitanja u vezi sa programom prakse je na adresi internship@openoffice.org, a uvek se možeš javiti i domaćoj ekipi preko razvojne liste projekta u Srbiji dev@sr.openoffice.org. Rado ćemo ti pomoći u svim nedoumicama oko prijave za praksu.</p>
+
+<h4>Preliminearna selekcija</h4>
+<p>Kada definišeš temu popuni <a href="http://surveys.services.openoffice.org/surveys/index.php?sid=35325">prijavni formular</a> nakon čega će ti, u slučaju da je prijava dovoljno interesantna, biti dodeljen mentor sa kojim možeš na dalje da sarađuješ. Mentor će te sprovesti kroz pribavljanje OpenOffice.org izvornog koda i kompiliranje na tvom operativnom sistemu.
+</p><p>
+Nije loše da ova dva koraka pokušaš unapred jer su neophodna za svaki dalji rad, <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide">uputstva su dostupna na Vikiju</a>. Kada pribaviš izvorni kod pogledaj i <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Source_code_directories">pregled izvornog koda po direktorijumima</a>. Kompilacija za GNU/Linuks će ti verovatno biti jednostavnija od kompilacije za MS Windows ukoliko poznaješ osnovne alatke za programiranje pod GNU/Linuksom, a ceo sistem možeš da instaliraš i kao virtuelnu mašinu, na primer uz pomoć softvera <a href="http://www.virtualbox.org/">Oracle VirtualBox</a>. Za prve sledeće korake pogledaj <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide">Vodič za programere</a>.
+</p><p>
+Mentor će verovatno želeti da ti postavi neki jednostavan zadatak vezan za predlog, kako bi bilo provereno tvoje znanje i snalažljivost pre konačnog izbora.</p>
+
+<h4>Konačni izbor</h4>
+<p>Studenti primljeni u program će biti objavljeni na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice.org_Internship/Applications
+">posebnoj stranici</a>. Svaki student primljen u program sa uspešno završenim projektom primiće 3500 evra i to u tri isplate. Na početku 500 evra po prijemu u program, 1500 evra po uspešnoj oceni na polovini programa i preostalih 1500 evra po uspešnom završetku.
+</p><p>
+Kako je reč o uplatama iz inostranstva u ime organizacije Team OpenOffice.org e.V. registrovane u Hamburgu, Nemačka i/ili direktno od korporacije Oracle učesnici programa će biti dužni da sami izmire porez i doprinose po važećem zakonu.
+</p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-05-31.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-04.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-04.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-04.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-04.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,59 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>Objavljen OpenOffice.org 3.2.1</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Objavljen OpenOffice.org 3.2.1</h1>
+
+<p>Beograd, 4. jun 2010. — <strong>Objavljen <a href="http://sr.openoffice.org/preuzmi.html">OpenOffice.org 3.2.1</a></strong></p>
+
+<p>
+OpenOffice.org zajednica je danas objavila najnovije izdanje najpoznatijeg slobodnog kancelarijskog softvera, OpenOffice.org 3.2.1.</p>
+<p>
+OpenOffice.org 3.2.1 je takozvano malo izdanje koje donosi ispravke i unapređenja bez novih značajnih mogućnosti. Novo izdanje sadrži sigurnosne ispravke i nadogradnja se preporučuje svim korisnicima. Novo izdanje je prvo koje podržava korporacija Oracle, i dolazi sa <a href="http://www.openoffice.org/trademark/brandrefresh.html">izmenjenim znakom i pozdravnim ekranom</a>.
+</p>
+<br/>
+<center>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooo321welcome.png" width="744px" height="539px" alt="OpenOffice.org 3.2.1 pozdravni ekran"/>
+</center>
+<br/>
+<p>
+„<em>OpenOffice.org zajednica se bliži svojoj desetogodišnjici. Nastavljamo da radimo zajedno kao međunarodni tim na jednom od najvećih projekata otvorenog koda objavljujući slobodan softver koji koristi otvorene standarde</em>“ kaže Florian Efenberger, koordinator OpenOffice.org projekta marketinga. „<em>Pokretanjem <a href="http://marketing.openoffice.org/brand/">novog vizuelnog identiteta</a>, nastavljajući <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Renaissance">projekat Renesansa</a> i uz nedavno objavljen <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2010-05-31.html">program letnje prakse za programere</a>, OpenOffice.org zajednica poziva i ohrabruje sve da se pridruže naporima da unapredimo informacionu budućnost.</em>"
+</p><p>
+Naredno planirano izdanje je OpenOffice.org 3.3 koje se očekuje na jesen 2010. godine. Deseti rođendan OpenOffice.org zajednica će proslaviti na godišnjoj konferenciji OOoCon koja se ove godine održava u Budimpešti od 31. avgusta do 3. septembra. 
+</p><p>
+Preuzmite OpenOffice.org 3.2.1 sa sajta projekta <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>. U saradnji zajednice korisnika u Srbiji i Matematičkog fakulteta u Beogradu, a kroz projekat Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije čiji je nosilac prof. dr. Duško Vitas, sučelje programa je kompletno prevedeno na srpski, ćirilicom i latinicom.
+</p><p>
+Napomene o sigurnosnim ispravkama će biti objavljene kroz nekoliko dana na <a href="http://www.openoffice.org/security/bulletin.html">posebnoj stranici</a>.
+</p>
+
+
+<br clear="right"/>
+
+<div style="width: 90%; background: #f3f3f3; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 40px;">
+<p>
+<strong>Antrfile:</strong><br/>
+OpenOffice.org projekat čini međunarodni tim volontera i plaćenih saradnika koji razvijaju, prevode, podržavaju i promovišu vodeći slobodan kancelarijski paket, OpenOffice.org. Moderna tehnologija koja stoji iza paketa OpenOffice.org (UNO) je dostupna i programerima, sistem integratorima itd. za korišćenje pri pisanju proširenja za OpenOffice.org ili za izradu novih proizvoda.
+</p><p>
+OpenOffice.org koristi Otvoreni dokument-format (engl. OpenDocument Format, ISO/IEC 26300), a podržava i korišćene formate kao što su oni iz paketa Microsoft Office, i dostupan je za sve glavne računarske platforme na preko 90 jezika. Objavljuje se pod uslovima GNU Slabije opšte javne licence (engl. GNU Lesser General Public Licence, LGPL) i može se koristiti bez troškova licenciranja u bilo koje svrhe, lične ili komercijalne.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica odaje zahvalnost značajnoj podršci od strane brojnih kompanija, uključujući korporaciju Oracle, naslednika osnivača projekta kompanije Sun Microsystems i glavnog pokretača razvoja.
+</p><p>
+Saznajte kako i vi možete <a href="http://sr.openoffice.org/projekat.html">postati deo projekta</a> i pridružite nam se.
+</p>
+</div>
+
+<p> <br/> </p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-04.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-17.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-17.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-17.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-17.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>Poboljšajte dokumentaciju za programere i zaradite</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Poboljšajte dokumentaciju za programere i zaradite</h1>
+
+<p>Dok još uvek traje prijavljivanje za <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/2010-05-31.html">OpenOffice.org plaćenu letnju praksu za studente programere</a>, OpenOffice.org zajednica nastavlja da nudi nove šanse da doprinesete najpopularnijem slobodnom kancelarijskom paketu OpenOffice.org i pri tome zaradite.
+</p><br/><center>
+<h3>Pomozite nam da poboljšamo dokumentaciju za programere.</h3>
+<br/><p>Javite se, preuzmite i uradite opisani zadatak i zaradite od 100 do 500 evra kroz novi <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Bounties">OpenOffice.org Documentation Bounties</a> program!</p>
+</center>
+<br/>
+<center><img src="http://sr.openoffice.org/news/dev_docs.png" width="770px" height="590px" /></center>
+<br/>
+<p>
+Želimo da učinimo novim programerima lakše da koristite OpenOffice.org u svojim slobodnim i vlasničkim programima i stvoje nove proizvode, da povežu svoje programe sa paketom OpenOffice.org kao i da omogućimo početnicima da započnu da razvijaju sam paket OpenOffice.org i priključe se zajednici programera otvorenog koda. <b>Pomozite nam da unapredimo dokumentaciju za programere.</b>
+</p><p>
+<b>OpenOffice.org Documentation Bounties</b> program pokrenut je da bi se popunila neophodna praznina u programerskoj dokumentaciji. Učestvujući u programu priključićete se timu iskusnih OpenOffice.org programera koji stvaraju softver za milione korisnika širom sveta.
+</p><p>
+Programski kod paketa OpenOffice.org je otvoren sa dozvolom da se proučava, menja i tako izmenjen objavljuje dalje. Glavni sponzor projekta je korporacija Oracle, a na projektu sarađuju i kompanije Novell, RedFlag, IBM, RedHat, Google i šira zajednica. Organizator 
+OpenOffice.org Documentation Bounties programa je Savet OpenOffice.org zajednice (OpenOffice.org Community Council) u saradnji sa projektom dokumentacije (OpenOffice.org Documentation Project).
+</p>
+<p>
+Zadaci uključuju prikupljanje i sređivanje već objavljene dokumentacije na OpenOffice.org sajtu i vikiju i izradu potpuno nove dokumentacije i vodiča za programere. Predložene ideje sa njihovom dostupnošću možete da pogledate na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Bounties">viki stranici programa</a>, a ako ste već ranije koristili programersku dokumentaciju i uočili novi nedostatak nove ideje možete da predložite preko <a href="http://openoffice.org/projects/documentation/lists/dev/archive">dopisne liste</a>.
+</p>
+<p>
+Upoznajte se sa <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Bounties">pravilima programa i priključite se</a>!
+</p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-06-17.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-08-10.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-08-10.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-08-10.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-08-10.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,36 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>OpenOffice.org 3.3 beta izdanje</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>OpenOffice.org 3.3 beta izdanje</h1>
+
+<p>OpenOffice.org zajednica sa zadovoljstvom objavljuje dostupnost beta probnog izdanja buduće verzije kancelarijskog paketa OpenOffice.org 3.3.
+</p><p>
+Beta izdanje je dostupno svim korisnicima za <a href="http://download.openoffice.org/all_beta.html">besplatno preuzimanje sa Interneta</a> na engleskom jeziku uz jezičke pakete za još 62 jezika uključujući srpsku ćiriličnu i latiničnu lokalizaciju.
+</p><p>
+Lokalizaciju najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org na srpski jezik realizuje zajednica OpenOffice.org projekta u Srbiji u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu i uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije. 
+</p><p>
+Probno beta izdanje namenjeno je svim radoznalim postojećim i budućim korisnicima koji žele da isprobaju nove mogućnosti i unapređenja koje će biti objavljeni u budućem stabilnom izdanju OpenOffice.org 3.3.
+</p><p>
+Koristeći probno izdanje korisnici mogu da doprinesu projektu i prijave greške ili nedostatke <a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">preko sajta (engl.)</a> ili na srpskom e-poštom na adresu dev@sr.openoffice.org. Velikim korisnicima se preporučuje da isprobaju standardne funkcije paketa koje koriste i prijave ukoliko uoče greške koje nisu bile prisutne u prethodnim izdanjima. Zajedničkim doprinosom učinićemo da kancelarijski paket OpenOffice.org bude bolji i kvalitetniji.
+</p><p>
+<center><img src="http://sr.openoffice.org/news/printpages.png"><br/><small>Novo prozorče za pripremu štampanja dokumenta</small></center>
+</p><p>
+Lista značajnih novina za testiranje dostupna je na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Feature_Freeze_Testing_3.3">Viki stranici</a>. Ističemo novi sistem i prozorče za izbor i podešavanje štampe, lakši rad sa slajdovima i sadržajem u prezentacijama i podršku za ćirilična imena u sertifikatima za elektronski potpis i elektronski potpisanim dokumentima.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica poziva sve zainteresovane za budućnost kancelarijskog softvera u svetu otvorenih standarda da nam se pridruže na godišnjem okupljanju. OpenOffice.org konferencija održaće se u Budimpešti od 31. avgusta do 3. septembra 2010. godine. Više informacija potražite na sajtu: <a href="http://www.ooocon.org">http://www.ooocon.org</a>
+</p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-08-10.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-09-01.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-09-01.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-09-01.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-09-01.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>Oracle podržava softversku revoluciju – proslava desetogodišnjice projekta OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Oracle podržava softversku revoluciju – proslava desetogodišnjice projekta OpenOffice.org</h1>
+
+<b>Budimpešta, 1. septembar 2010</b>
+
+<h3>Oracle podržava softversku revoluciju – proslava desetogodišnjice projekta OpenOffice.org</h3>
+<p>
+OpenOffice.org, otvoreni dokument-format i korisnici su podjednako važni, izjavio je u sredu Majkl Bimer, potpredsednik i generalni direktor Oracle Office, otvarajući godišnju međunarodnu OpenOffice.org konferenciju. Iako Bimer nije govorio o detaljima buduće strategije kompanije, jasno je potvrdio da će se nezaustavljiv rast OpenOffice.org proizvoda i zajednice nastaviti narednih godina. Pod naslovom „Decenija uspeha“ ovim je u zgradi mađarskog parlamenta u Budimpešti otvorena godišnja međunarodna OpenOffice.org konferencija.
+</p><p>
+Ovogodišnja konferencija je očekivana kao najvažnija do sada, a međunarodna IT zajednica osluškivala je poziciju korporacije Oracle, američkog IT lidera, u vezi sa nastavkom podrške projektu OpenOffice.org nakon preuzimanja kompanije Sun Microsystems početkom godine.
+</p><p>
+Žolt Nitraj, državni sekretar za IT i komunikacije u Ministarstvu za nacionalni razvoj Mađarske pozvao je učesnike konferencije da se pridruže vladinom planu da „otvori zatvorene prozore administracije prema svetu kancelarijskih paketa otvorenog koda“. 
+</p><p>
+Njegovo prisustvo na svečanosti naglašava promenu državne politike prema softveru otvorenog koda u zemlji koja je podarila Džona fon Nojmana, svakako najznačajniju ličnost u istoriji računarstva. Pre samo dve godine glavni izvršni direktor kompanije Microsoft, Stiv Balmer bio je gost u mađarskom parlamentu na poziv tadašnjeg premijera Ferenca Đurčanja. Balmerova poseta ostala je međutim upamćena po incidentu na budimpeštanskom CEU univerzitetu kada ga je jajima zasuo lokalni student noseći majicu sa sloganom „Microsoft = korupcija“.
+</p><p> </p>
+<center>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/ooocon2010.png" width="399px" height="279px" alt="OOoCon logo" />
+</center>
+<p> </p><p>
+Brojne države članice Evropske unije, uključujući Holandiju, Francusku i Poljsku, zahtevaju korišćenje softvera zasnovanog na otvorenim standardima u javnoj upravi od 2006. godine. Od 2002. godine EU je zvanično prihvatila upotrebu softvera otvorenog koda.
+</p><p>
+Usvajanje softvera otvorenog koda u kompanijama širom sveta zabeležilo je značajan rast prethodnih godina. Poznata kuća za istraživanje IT tržišta i konsalting, IDC, prikazala je da će prihodi od softvera otvorenog koda preći osam milijardi dolara do 2013. godine i da će uz složenu godišnju stopu rasta od 22.4% stati ispred skoro svih drugih kategorija softvera.
+</p><p>
+Oko 5000 IT profesionalaca su kao volonteri doprineli projektu OpenOffice.org od kada ga je kompanija Sun Microsystems započela u jesen 2000. godine. Najnovije izdanje ovog kancelarijskog paketa koristi više stotina miliona ljudi uz globalno tržišno učešće 15-20%, a dostupno je na preko 100 jezika. Na ovogodišnjoj OpenOffice.org konferenciji u mađarskoj prestonici tri dana će provesti više od 100 izlagača i oko 300 gostiju. Glavni organizator je organizacija ODFA Hungary.
+</p>
+<p> </p>
+<table><tr>
+<td width="300px">
+Sajt konferencije<br/>
+<a href="http://www.ooocon.org">www.ooocon.org</a><br/>
+<br/>
+Peter Szakal<br/>
+Conference Organiser<br/>
+<br/>
+ODFA Hungary<br/>
++36-70-704-5669<br/>
+szakal.peter@odfalliance.hu<br/>
+</td><td width="300px">
+Sajt OpenOffice.org<br/>
+<a href="http://www.openoffice.org">www.openoffice.org</a>
+</td><td width="300px">
+OpenOffice.org u Srbiji<br/>
+<a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a><br/>
+<br/>
+Kontakt u Srbiji<br/>
+<a href="http://sr.openoffice.org/kontakt.html">http://sr.openoffice.org/kontakt.html</a>
+</td></tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-09-01.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-10-13.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-10-13.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-10-13.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-10-13.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>OpenOffice.org, nestašni desetogodišnjak</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>OpenOffice.org, nestašni desetogodišnjak</h1>
+
+Beograd, 13. oktobar 2010. -<br/>
+<h3>OpenOffice.org, nestašni desetogodišnjak</h3>
+
+<p>Pre tačno deset godina kompanija Sun Microsystems učinila je nezamislivo i javno pod slobodnom licencom objavila kompletan izvorni kod tada slabo poznatog kancelarijskog paketa StarOffice. Pod oznakom „OpenOffice605“, arhiva veličine 200 MB objavljena je 13. oktobra 2010. na novom sajtu i projekat OpenOffice.org mogao je da počne.
+</p><p>
+OpenOffice.org je danas najpopularniji slobodni kancelarijski paket, a najnovije izdanje 3 preuzeto je u više stotina miliona kopija. Učesnici projekta, korisnici, najpoznatije IT kompanije koje razvijaju sopstvena rešenja zasnovana na OpenOffice.org, programeri hobisti i studenti širom sveta danas preko Interneta svakodnevno sarađuju i pripremaju poboljšanja i nove mogućnosti. OpenOffice.org je svojim poslovnim i modelom razvoja uveo revoluciju na tržištu kancelarijskog softvera i iz izdanja u izdanje postaje sve popularniji.
+</p><p>
+Tokom prvih deset godina OpenOffice.org nam je doneo pristupačan i kvalitetan osnovni računarski softver, paket dostupan na mnogim, a otvoren za sve jezike sveta, proširiv i slobodan. Od početka je snažno promovisao otvorene XML formate dokumenata sa javno dostupnom specifikacijom koji obezbeđuju nezavisnost korisnicima i sigurnost da dokumenti neće ostati zarobljeni u zaboravljenim verzijama.
+</p><p>
+Predvodnik je u usvajanju otvorenog dokument-formata, međunarodnog ISO standarda zapisa kancelarijskih dokumenata koji je podrazumevano dostupan u OpenOffice.org, a sada prisutan i u svim drugim relevantnim kancelarijskim paketima, na računarima, telefonima ili u oblaku.
+</p><p>
+OpenOffice.org predstavlja savremeni kancelarijski paket sa programima za obradu teksta, tablice, prezentacije, baze podataka. Radi na uobičajnim računarima i bez troškova licenciranja može da se besplatno i legalno preuzme sa sajta http://sr.openoffice.org i koristi na neograničenom broju računara.
+</p><p>
+Predstavlja atraktivnu platformu za razvoj novih softverskih proizvoda, kroz dodatke i proširenja ili posebno razvijenu funkcionalnost. Sadrži mogućnosti za povezivanje i integraciju sa drugim softverom u računarskoj mreži.
+</p><p>
+Na godišnjoj konferenciji OpenOffice.org zajednice pod naslovom „<a href="http://sr.openoffice.org/lat/saopstenja/2010-09-01.html">Decenija uspeha</a>“ nedavno održanoj ove godine u Budimpešti zajednica projekta odlučila je da dodatno osnaži svoju poziciju osnivajući nezavisnu neprofitnu „Dokument fondaciju“ (<a href="http://libreoffice.rs/">The Document Foundation</a>) sa idejom da na za sve jednakom terenu okupi učesnike projekta. Fondacija očekuje da će i drugi učesnici OpenOffice.org zajednice, pre svega korporacija Oracle, pristupiti Fondaciji čime bi zasluženo nastavili svoju ulogu u razvoju paketa.
+</p><p>
+OpenOffice.org zajednica, baš kao nevaljali desetogodišnjak, ne prestaje da izaziva i nameće novi još slobodniji i otvoreniji razvoj, sa ciljem da u narednim godinama OpenOffice.org ubrzano postane prvi izbor još većeg broja korisnika i zadovoljstvo postojećih.
+</p>
+<p> </p>
+<center>
+<h3>Srećan rođendan, OpenOffice.org!</h3>
+<br/>
+<img src="http://sr.openoffice.org/news/OOo_cake.png" width="313px" height="315px" alt="Torta" /></center>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2010-10-13.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2011-01-27.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2011-01-27.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2011-01-27.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2011-01-27.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
+<html>
+<head>
+ <title>OpenOffice.org 3.3</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+ </style>
+</head>
+<body>
+
+<h1>OpenOffice.org 3.3</h1>
+
+<p><strong>
+OpenOffice.org 3.3 na srpskom donosi nove mogućnosti, bolju kompatibilnost sa Microsoft Office formatima dokumenata, i poboljšanja u tablicama i prezentacijama.
+</strong></p>
+
+<p>
+Najnovija verzija 3.3 softvera OpenOffice.org dostupna je za besplatno preuzimanje i u verziji na srpskom jeziku.
+</p>
+<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-2720" title="ooo330_writer" src="http://www.mtid.gov.rs/wp-content/uploads/2011/01/ooo330_writer.jpg" alt="OpenOffice.org 3.3 snimak ekrana" width="580"><br>
+<small>OpenOffice.org 3.3</small></p>
+<p>OpenOffice.org je slobodni i besplatni kancelarijski softverski paket koji sadrži programe za obradu teksta, tablice, prezentacije, šeme i crteže kao i baze podataka. Možete da ga besplatno preuzmete sa sajta projekta <a href="http://sr.openoffice.org">sr.openoffice.org</a> i legalno koristite na računarima u preduzeću ili kod kuće.</p>
+<p>Lokalizaciju na srpski jezik realizovao je Matematički fakultet u Beogradu u saradnji sa zajednicom korisnika, pomognut kroz trogodišnji projekat Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Cilj projekta započetog u decembru 2007. godine bio je da se svim građanima i privredi  ponudi besplatan i legalan osnovni računarski softver na srpskom jeziku i tako ubrza uključenje društva i privrede u savremeno informaciono društvo. Tokom trajanja projekta Matematički fakultet u Beogradu i zajednica korisnika paketa OpenOffice.org <a href="http://sr.openoffice.org/saopstenja/">objavili su 10 lokalizovanih izdanja</a>, na ćirilici i latinici, koja su preuzeta skoro 200.000 puta. Razvijeni su i unapređeni dodaci za rad na srpskom jeziku poput numerisanja stranica i stavki slovima ćirilice, podrška za ćirilična imena u sertifikatima za elektronski potpis, dodataka za preslovljavanje i ispis broja slovima koje je moguće
 preuzeti sa sajta projekta i instalirati u lokalizovani ili kancelarijski paket na engleskom jeziku, prema želji korisnika.</p>
+<p>Pored rada na lokalizaciji popularisani su i<a href="http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?nav_id=435180">plaćeni programi praksi</a> za studente unutar projekta OpenOffice.org koje sprovode kompanije Google, Oracle i Novell, uz zapaženo učešće studenata iz Srbije 2009. i 2010. godine.</p>
+<p>OpenOffice.org 3.3 <a href="http://otvorenidokument.com/Tema-OpenOffice-org-3-3-Nove-mogucnosti">donosi nove mogućnosti</a>, bolju kompatibilnost sa Microsoft Office formatima dokumenata, poboljšanja u tablicama i prezentacijama. Deset godina od početka razvoja ovaj kancelarijski paket prešao je put od „slobodne alternative“ do izbora za preko stotinu miliona korisnika koji cene slobodu, pouzdanost i proširivost paketa OpenOffice.org uključujući i podršku za vodeći međunarodno standardizovani format, otvoreni dokument-format (ISO 26300).</p>
+<p>Matematički fakultet u Beogradu će i u narednom periodu nastaviti da podržava projekat lokalizacije paketa na srpski jezik <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/">obezbeđujući infrastrukturu</a> za saradnju učesnika i distribuciju instalacionih verzija. Saznajte kako možete da se pridružite zajednici i doprineti lokalizaciji <a href="http://sr.openoffice.org/projekat.html">na sajtu projekta</a> ili preko <a href="http://www.facebook.com/sropenoffice">stranice na Facebook-u</a>.</p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/2011-01-27.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,293 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Novosti o paketu OpenOffice.org
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h1>Aktuelnosti i saopštenja</h1>
+
+<p>Prijavite se na <a href="http://feeds.feedburner.com/srooo">RSS dovod novosti</a>. Za dodatne informacije, slobodno 
+nas <a href="http://sr.openoffice.org/kontakt.html">kontaktirajte</a>.</p>
+
+<table width="100%">
+ <tbody><tr>
+  <th>Datum</th>
+  <th>Naslov</th>
+   </tr>
+
+   <tr class="b">
+ <td>01. avg 2011.</td>
+ <td>
+
+     <a href="http://sr.libreoffice.org/novosti/2011-08-01/">Objavljen je Libreofis 3.4.2</a>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr class="a">
+ <td nowrap="nowrap">27. jan 2011.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2011-01-27.html">OpenOffice.org 3.3</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>13. okt 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-10-13.html">OpenOffice.org, nestašni desetogodišnjak</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>01. sep 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-09-01.html">Oracle podržava softversku revoluciju – proslava desetogodišnjice projekta OpenOffice.org</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>10. avg 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-08-10.html">OpenOffice.org 3.3 beta izdanje</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>17. jun 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-06-17.html">Poboljšajte dokumentaciju za programere i zaradite</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>04. jun 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-06-04.html">Objavljen OpenOffice.org 3.2.1</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>31. maj 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-05-31.html">Plaćena praksa za studente programere</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>22. apr 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-04-22.html">Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>11. feb 2010.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2010-02-11.html">Preuzmite OpenOffice.org 3.2</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>13. okt 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-10-13.html">OpenOffice.org puni 9 godina!</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>31. avg 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-08-31.html">OpenOffice.org 3.1.1</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>16. maj 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-05-16-1.html">Drugo godišnje okupljanje OpenOffice.org zajednice u Srbiji</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>16. maj 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-05-16-2.html">Reportaža sa drugog godišnjeg okupljanja OpenOffice.org zajednice</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>14. maj 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-05-14.html">Prezentacija u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>11. maj 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-05-11.html">OpenOffice.org 3.1 je rođen</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>23. mar 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-03-23.html">Dan slobode dokumentata u Beogradu i Novom Sadu</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>13. feb 2009.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2009-02-13.html">OpenOffice.org 3.0.1</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>22. dec 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-12-22.html">Prevodilačka akcija na linuxo.org forumu, obećavamo i nagrade</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>24. nov 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-11-24.html">Lokalizovani OpenOffice.org 3: kvalitetan, razumljiv, slobodan</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>25. okt 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-10-25.html">OpenOffice.org 3 rekordi i najava lokalizacije</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>04. sep 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-09-04.html">OpenOffice.org pod niškom tvrđavom</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>24. jun 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-06-24.html">Notni zapis u Piscu, Prezentaciji i Crtanju</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>15. jun 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-06-15.html">Bolji paketi za GNU/Linuks</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>14. jun 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-06-14.html">Izdanje 2.4.1, na srpskom i engleskom</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>04. jun 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-06-04.html">Predstavljanje Alfreska, sistema za upravljanje dokumentima i cp6Linux distribucije</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>18. maj 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-05-18.html">HrOpen OpenOffice.org priručnici</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>13. maj 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-05-13.html">Kancelarijski paket OpenOffice.org — platforma za nove proizvode</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>06. maj 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-05-06.html">Prezentacija lokalizovanog slobodnog softvera u Novom Sadu</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>21. apr 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-04-21.html">Promocija paketa OpenOffice.org u Kragujevcu i Nišu</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>26. mar 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-03-26.html">Dan slobode dokumenata (Document Freedom Day)</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>25. mar 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-03-25.html">MTID: Prezentacija lokalizacije softvera otvorenog koda</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>23. mar 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-03-23.html">Novo izdanje dodatka OOoTranslit</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>07. mar 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-03-07.html">Oglašavamo dostupnost lokalizovanog radnog izdanja 2.4 RC5 (OOH680_m9)</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>01. mar 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-03-01.html">ooo.matf.bg.ac.yu — Novo mesto za saradnju učesnika u projektu lokalizacije</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="a">
+ <td>24. jan 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-01-24.html">OpenOffice.org 2.3.1 — Izdanje za Microsoft Windows bez unapređenog prevoda</a>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr class="b">
+ <td>10. jan 2008.</td>
+ <td>
+  
+     <a href="2008-01-10.html">Lokalizacija i podrška za OpenOffice.org izdanja 2.4 i 3.0.</a>
+    </td>
+   </tr>
+ </tbody></table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/saopstenja/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,178 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Zašto OpenOffice.org?
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+ 
+dl.gallery
+{
+border: 1px solid #ccc;
+width: 278px;
+height: 50px;
+text-align: left;
+float: left;
+margin: 0px;
+margin-right: 10px;
+padding-top: 10px;
+padding-left: 10px;
+}
+
+.gallery dt { 
+font-weight: bold;
+margin: 0px;
+padding: 0px;
+}
+
+#bodycol .gallery dd
+{
+font-size: 8pt;
+margin: 0px;
+padding: 0px;
+padding-top: 5px;
+line-height: 100%;
+}
+#writer, #calc, #impress, #blank {
+height: 50px;
+width: 860px;
+margin-top: 10px;
+margin-bottom: 10px;
+padding: 15px;
+}
+#writer, #calc, #impress {
+background: #333;
+color: #f3f3f3;
+font-weight: bold;
+font-size: 10pt;
+display: none;
+}
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Zašto OpenOffice.org?<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4" color="#888">sjajan softver, lak za korišćenje i slobodan</font></h2>
+
+<p>
+U prošloj godini OpenOffice.org projekat je proslavio svoj deveti rođendan.
+Od početka razvijan kao jedinstven program, ima ujednačenost sučelja koju drugi ne mogu da postignu. 
+Otvoreni model razvoja znači da svi mogu da predlože unapređenja i prijave greške. 
+<strong>OpenOffice.org spremno odgovara na sve zahteve, onako kako Vi to želite.</strong>
+</p>
+
+<p>
+Kancelarijski paket OpenOffice.org se sastoji od Å¡est programa:
+<br/>&nbsp;<br/>
+<dl class="gallery" style="background-color: #3C6586; color: white;"
+onmouseover="document.getElementById('blank').style.display='none';document.getElementById('writer').style.display='block'"
+onmouseout="document.getElementById('writer').style.display='none';document.getElementById('blank').style.display='block'"
+>
+<dt><a href="#" style="color: white">Pisac (engl. <em>Writer</em>)</a></dt>
+<dd>napredna obrada teksta</dd>
+</dl>
+
+<dl class="gallery" style="background-color: #9EBC00; color: black;"
+onmouseover="document.getElementById('blank').style.display='none';document.getElementById('calc').style.display='block'"
+onmouseout="document.getElementById('calc').style.display='none';document.getElementById('blank').style.display='block'"
+>
+<dt><a href="#" style="color:black">Račun (engl. <em>Calc</em>)</a></dt>
+<dd>tablični proračuni</dd>
+</dl>
+
+<dl class="gallery" style="background-color: #F26A00; color: white;"
+onmouseover="document.getElementById('blank').style.display='none';document.getElementById('impress').style.display='block'"
+onmouseout="document.getElementById('impress').style.display='none';document.getElementById('blank').style.display='block'"
+>
+<dt><a href="#" style="color:white">Prezentacija (engl. <em>Impress</em>)</a></dt>
+<dd>priprema i izvođenje prezentacija</dd>
+</dl>
+
+<br clear="left" />&nbsp;<br/>
+
+<dl class="gallery" style="background-color: #FFCF26; color: black;">
+<dt>Crtanje (engl. <em>Draw</em>)</dt>
+<dd>crtanje Å¡ema i vektorske grafike</dd>
+</dl><dl class="gallery" style="background-color: #7A0229; color: white;">
+<dt>Baza (engl. <em>Base</em>)</dt>
+<dd>upravljanje bazama podataka</dd>
+</dl><dl class="gallery" style="background-color: #9DB6CB; color: black;">
+<dt>Matematika (engl. <em>Math</em>)</dt>
+<dd>zapis matematičkih formula</dd>
+</dl>
+<br clear="left" />
+</p>
+
+<div id="blank">&nbsp;</div>
+
+<div id="writer">
+Program za obradu teksta, izradu pisama i izveštaja, pripremu brošura, knjiga i drugih dokumenata.
+</div>
+
+<div id="calc">
+Omogućava sve napredne mogućnosti programa za izradu tabelarnih proračuna, analizu podataka, izradu grafikona, uz podršku za modeliranje i donošenje odluka. 
+Uključuje preko 300 funkcija za finansijske, statističke i matematičke opracije, a svi njihovi opisi su lokalizovani na srpski.
+</div>
+
+<div id="impress">
+Alat za pripremu prezentacija, rad sa animacijama i prelazima između slajdova. Ima punu podršku za multimediju i podržava umetanje zvuka i filma u tok 
+prezentacije.
+</div>
+
+<br/>
+<br/>
+<!--
+<center><a href="/stajeto/writer1.jpg" target="_blank"><img border="0" src="/stajeto/writer1_small.jpg" alt="Pisac (engl. Writer) — intuitivno sučelje" width="612px" height="482px" /></a>
+<br/>Pisac (engl. Writer) — jedan od šest programa</center>
+-->
+
+<center><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=6289&id=111420772227281" target="_blank">
+<img border="0" src="/pics/ooosnimci.png" alt="Snimci ekrana" width="766px" height="438px" /></a>
+<br/>Snimci ekrana, galerija strane „<a href="http://facebook.com/sropenoffice">
+OpenOffice.org u Srbiji</a>“ na Fejsbuku</center>
+<br/>
+<br/>
+
+<p>
+Sučelje OpenOffice.org je okrenuto ka korisniku, lokalizovano na srpski i brzo se uči. Ako ste ranije koristili neki kancelarijski softver, lako ćete nastaviti rad. 
+<strong>OpenOffice.org može da otvori dokumente iz drugih paketa i oslobodi ih.</strong>
+<p>
+
+<p>
+Preuzmite OpenOffice.org i koristite ga potpuno slobodno. Kod kuće, na poslu, u školi i javnoj upravi, svuda bez troškova licenciranja. 
+Instalirajte ga na koliko god računara je potrebno, bez ograničenja. 
+Napravite kopije i slobodno ih podelite prijateljima, kolegama, zaposlenima — kome god Vi želite.
+</p>
+
+<p>
+<a href="../preuzmi.html">Besplatno isprobajte OpenOffice.org već danas</a>. Zadržite ga ako Vam se dopadne.
+</p>
+
+<p>
+Preuzmite ovaj članak u <a href="zasto_ooo.odt">otvorenom dokument-formatu</a> ili kao <a href="zasto_ooo.pdf">PDF dokument</a>.
+</p>
+
+<p><a href="http://why.openoffice.org/">Saznajte još o mogućnostima korišćenja paketa OpenOffice.org (na engleskom)</a>.</p>
+
+<!-- Google Analytics code start -->
+<script type="text/javascript">
+var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
+document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
+</script>
+<script type="text/javascript">
+var pageTracker = _gat._getTracker("UA-152555-2");
+pageTracker._initData();
+pageTracker._trackPageview();
+</script>
+<!-- Google Analytics code end -->
+
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.odt?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.pdf?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/stajeto/zasto_ooo.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,103 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji - Približavanje korisnicima
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Hvala vam što koristite naš proizvod</h2>
+<p>
+OpenOffice.org je slobodan softver kome doprinose svi korisnici kako bi on postao još kvalitetniji i rašireniji. Kao deo približavanja
+korisnicima, a u sklopu <a href="index.html">programa unapređenja zadovoljstva korisnika</a> slobodnog paketa OpenOffice.org želeli bismo
+da kroz nekoliko kratkih pitanja saznamo kako koristite paket.
+</p> <p>
+Uz pomoć vaših odgovora bićemo u mogućnosti da u daljem razvoju paket i naše aktivnosti <strong>prilagodimo potrebama korisnika</strong>. Ukoliko ostavite
+podatke kontaktiraćemo vas da iz prve ruke čujemo iskustva sa terena i pomognemo vam da <strong>iskoristite maksimum</strong> ovog nama dragog
+kancelarijskog paketa.
+</p><p></p>
+
+<h2>Elektronski upitnik</h2>
+<form action="http://ooo.matf.bg.ac.rs/anketa/anketa.py" method="post" onsubmit="document.getElementById('posalji').disabled=true;return true;">
+<input type="hidden" name="id" value="2" />
+<input type="hidden" name="b" value="http://sr.openoffice.org/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html" />
+
+<div style="float: left; width: 370px; height: 200px; border: 5px solid #ccc; padding: 10px;">
+<table border="0" cellpadding="5px" width="360px">
+<tr>
+<td>
+Broj zaposlenih
+</td><td>
+Broj računara
+</td><td>
+Broj korisnika
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<input type="text" name="zaposlenih" size="5" />
+</td><td>
+<input type="text" name="racunara" size="5" />
+</td><td>
+<input type="text" name="korisnika" size="5" />
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+<p>
+<br/>
+Da li je u upotrebi lokalizovano izdanje?<br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label style="display: inline; float: none" for="lokalizovano1"><input type="radio" id="lokalizovano1" name="lokalizovano" value="da" /> <strong>Da</strong><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label style="display: inline; float: none" for="lokalizovano2"><input type="radio" id="lokalizovano2" name="lokalizovano" value="delimicno" /> Delimično<br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label style="display: inline; float: none" for="lokalizovano3"><input type="radio" id="lokalizovano3" name="lokalizovano" value="ne" /> Ne<br/>
+</p>
+</div>
+
+<div style="background: #f3f3f3; border: 5px solid #ffb023; margin-left: 490px; width: 380px; height: 200px; padding: 10px;">
+<strong>Kontakt <small>(*opciono)</small></strong>
+<br/>&nbsp;
+<table border="0" cellpadding="5px">
+<tr>
+<td style="width: 150px">Naziv:</td>
+<td><input type="text" name="kompanija" value="" style="width: 200px"/></td>
+</tr><tr>
+<td>Ime i prezime:</td>
+<td><input type="text" name="ime" value="" style="width: 200px"/></td>
+</tr><tr>
+<td>Pozicija:</td>
+<td><input type="text" name="pozicija" value="" style="width: 200px"/></td>
+</tr><tr>
+<td>Telefon:</td>
+<td><input type="text" name="telefon" value="" style="width: 200px"/></td>
+</tr>
+</table>
+<br/><small><span style="color: #888">
+Podatke ćemo iskoristiti da vas kontaktiramo i saznamo iskustva iz prve ruke.
+Pokušaćemo da vam pomognemo da iskoristite maksimum od paketa OpenOffice.org
+u vašem okruženju. Podatke nećemo ustupiti trećim stranama.
+</span></small>
+</div>
+<br/>&nbsp;
+
+<p align="center">
+<input type="submit" id="posalji" value="Pošalji" style="background: #ffb023; padding: 5px; width: 260px; font-size: 1.2em;" />
+<script type="text/javascript">document.getElementById('posalji').disabled=false;</script>
+</p>
+
+</form>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,30 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji - Približavanje korisnicima
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Hvala vam Å¡to ste popunili kratak elektronski upitnik</h2>
+<p>
+Odgovori će nam pomoći da dalji razvoj paketa i naše aktivnosti maksimalno prilagodimo vašim potrebama.
+Saznajte više o <a href="index.html">programu unapređenja zadovoljstva</a> i mogućnostima za sadejstvo
+programera i krajnjih korisnika ili se vratite na <a href="../index.html">početnu stranicu</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/anketa_hvala.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/hvala.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/hvala.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/hvala.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/hvala.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,30 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji - Približavanje korisnicima
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Hvala vam što ste učestvovali u anketi</h2>
+<p>
+Sa izdanjem 3.0, OpenOffice.org projekat je upravo proslavio svoj osmi rođendan. Pogledajte sadržaj koji smo priredili na
+<a href="../index.html">stranici projekta</a>, sanajte više o <a href="../podrska.html">dostupnoj podršci</a> i
+<a href="../prosirenja.html">proširenjima</a> za ovaj najpopularniji <a href="../stajeto/">slobodan kancelarijski paket</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/hvala.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,116 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji - Program unapređenja zadovoljstva korisnika
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<img src="/zadovoljstvo/zadovoljstvo.png" width="900px" height="284px" alt="Slika silueta grupe ljudi, ispod ikonice programa OpenOffice.org i natpis sr.OpenOffice.org"/>
+
+<h2>Program unapređenja zadovoljstva korisnika</h2>
+<p>
+<strong>Svaki korisnik je važan.</strong> OpenOffice.org je slobodan softver kome doprinose svi korisnici kako bi on postao još kvalitetniji
+i rašireniji. Zato smo u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu pokrenuli dugoročni program unapređenja zadovoljstva korisnika. Želimo da Vam
+pomognemo da <strong>ostvarite pun potencijal</strong> ovog kvalitetnog i nama dragog kancelarijskog paketa.
+</p><p>
+Projekat unapređenja teče u više paralelnih tokova:
+<ol>
+<li><a href="#priblizavanje">Približavanje korisnicima</a> (<a href="anketa.html">el. upitnik za korisnike</a>)</li>
+<li><a href="#forum">Forum Otvoreni dokument</a></li>
+<li><a href="#vodic">Vodič za prelazak: najbolja iskustva iz prakse</a></li>
+<li><a href="#izvestavanje">Izveštavanje o razvoju i novim mogućnostima</a></li>
+<li><a href="#prilagodjavanje">Prilagođavanje potrebama i dvosmerna saradnja</a></li>
+</ol>
+</p><p></p>
+
+<a name="priblizavanje"></a>
+<h2>Približavanje korisnicima</h2>
+<p>
+Sa ciljem da unapredimo paket prema vašim potrebama i direktno vam pomognemo kako da korišćenjem svih novih mogućnosti unapredite poslovanje,
+želimo da saznamo više o načinu kako koristite OpenOffice.org.
+<ul>
+<li>Da li koristite otvoreni dokument-format (ODF) za zapis dokumenata?</li>
+<li>Da li koristite lokalizaciju i kakva je reakcija korisnika?</li>
+<li>Znate li za resurse dostupne u zajednici korisnika i jeste li upoznati za aktivnostima zajednice?</li>
+<li>Da li koristite pripremljene šablone, dodatke za proširenje funkcionalnosti ili integraciju u poslovni sistem?</li>
+<li>...</li>
+</ul>
+</p>
+<p>
+Pozivamo vas da <a href="anketa.html">popunite kratki elektronski upitnik</a> za korisnike. Ukoliko ostavite podatke kontaktiraćemo vas da iz prve
+ruke čujemo vaša iskustva sa terena. Vašim nesebičnim angažovanjem u ovom delu programa pomoći ćete nam da prilagodimo plan razvoja softvera
+vašim potrebama i iskustvom pomoći drugim korisnicima.
+</p>
+
+
+<a name="forum"></a>
+<h2>Forum Otvoreni dokument</h2>
+<p>
+Svi korisnici su pozvani da se pridruže <a href="../podrska.html">forumu OpenOffice.org korisnika</a> na srpskom
+jeziku i učestvuju u diskusijama i slobodnoj razmeni znanja i iskustva sa drugim korisnicima.
+</p><p>
+Na forumu možete postaviti pitanja u vezi sa
+korišćenjem paketa te ga mnogi korisnici priznaju kao prvoklasan resurs dostupan u zajednici. Saznajte više na <a href="../podrska.html">stranici za
+podršku</a>.
+</p>
+
+
+<a name="vodic"></a>
+<h2>Vodič za prelazak: najbolja iskustva iz prakse</h2>
+<p>
+Zbirka primera iz poslovne prakse kako da pređete na legalni kancelarijski paket OpenOffice.org uz najmanje problema.
+Završetak pripreme i objavljivanje prvog izdanja ovog autorskog priručnika očekujemo u februaru.
+</p>
+
+
+<a name="izvestavanje"></a>
+<h2>Izveštavanje o razvoju i novim mogućnostima</h2>
+<p>
+OpenOffice.org je dinamičan softverski paket čije novo izdanje izlazi na svakih šest meseci donoseći nove mogućnosti i ispravke uočenih problema.
+</p><p>
+Počev od izdanja 2.4 u okviru projekta lokalizacije slobodnog softvera koje je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
+realizovano je redovno održavanje lokalizacije na srpski jezik.
+</p><p>
+Pored održavanja lokalizacije na veb stranici projekta OpenOffice.org u Srbiji možete pratiti redovno izveštavanje o
+<a href="http://sr.openoffice.org/news/OOo3b2.pdf">novinama u paketu</a>. Pogledajte
+listu saopštenja na <a href="http://sr.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList?filterType=simple&filter=[lat]">posebnoj stranici</a>.
+Dostupan je i <a href="http://sr.openoffice.org/lat/index.xml">RSS dovod</a>.
+</p>
+
+<a name="prilagodjavanje"></a>
+<h2>Prilagođavanje potrebama i dvosmerna saradnja</h2>
+<img src="/zadovoljstvo/gears.jpg" alt="Sklop plastičnih zupčanika" width="160px" height="242px" align="left" style="margin-right: 30px" />
+<p>
+<strong>Snaga projekata slobodnog softvera je u bliskom sadejstvu programera i krajnjih korisnika.</strong>
+</p><p>
+Kao i sav slobodan softver, OpenOffice.org je moguće potpuno prilagoditi potrebama pojedinačnih korisnika. Nebitno da li je reč o centralizovanoj
+instalaciji i održavanju, pokretanju sa USB memorije ili pristup softveru kroz veb preglednik preko Interneta, mogućnosti su neograničene. U prilici
+smo da priredimo višejezične instalacije za multinacionalne sredine (engleski, srpski i drugi jezici po izboru).
+</p><p>
+Besplatnim savetima želimo da vam pomognemo da integrišete OpenOffice.org u sistem za upravljanje dokumentima ili za održavanje vaše veb prezentacije.
+Slobodno zatražite pomoć oko pripreme i distribucije tipskih šablona dokumenata u vašem poslovnom sistemu.
+</p><p>
+U toku je <a href="../projekat.html">prevod interaktivne pomoći</a>, <a href="../kontakt.html">kontaktirajte nas</a> ukoliko ste u prilici da nam pomognete.
+</p>
+
+<br clear="left"/>
+
+<h2>Kontakt i medijska saradnja</h2>
+<p>
+Za sve informacije o projektu i medijsku saradnju pogledajte <a href="../kontakt.html">stranicu za kontakt</a>.
+</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/zadovoljstvo/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/locale.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/locale.js?rev=1221073&r1=1221072&r2=1221073&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/locale.js (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/locale.js Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
-var showPositioner =		true;
-var logoLinkTitle =		"Повратак на почетну страницу";
-var logoLinkURL =		"http://sr.openoffice.org";
-var logoImageURL =		"/branding/images/bannerlogo.png";
-var positionerText =		"слободан канцеларијски пакет";
-var languageProjectsText =	"на другим језицима";
-var userNotLoggedInText =	"Нисте пријављени.";
-var userLoggedInText =		"Пријављени сте као";
-var registerText =		"Отворите налог";
-var orText =			"или се";
-var logInText =		    "пријавите";
-var usernameText =		"корисничко име";
-var passwordText =		"лозинка";
-var rememberMeText =		"Запамти пријаву";
-var advancedSearchText =	"Напредна претрага";
-var searchLabel =		"Тражи";
-var searchText =		"Упит за претрагу";
+var showPositioner =  true;
+var logoLinkTitle =  "Повратак на почетну страницу";
+var logoLinkURL =  "http://sr.openoffice.org";
+var logoImageURL =  "/branding/images/bannerlogo.png";
+var positionerText =  "слободан канцеларијски пакет";
+var languageProjectsText = "на другим језицима";
+var userNotLoggedInText = "Нисте пријављени.";
+var userLoggedInText =  "Пријављени сте као";
+var registerText =  "Отворите налог";
+var orText =   "или се";
+var logInText =      "пријавите";
+var usernameText =  "корисничко име";
+var passwordText =  "лозинка";
+var rememberMeText =  "Запамти пријаву";
+var advancedSearchText = "Напредна претрага";
+var searchLabel =  "Тражи";
+var searchText =  "Упит за претрагу";

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-cy.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-cy.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-cy.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-lt.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-lt.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo10_sr-lt.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.odt?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.pdf?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo24.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.odt?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.pdf?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo31.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer_small.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer_small.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3ImpressMinimizer_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer_small.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer_small.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3Writer_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.odt?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.pdf?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo3b2.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo_cake.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo_cake.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/OOo_cake.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/alfresco-logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/alfresco-logo.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/alfresco-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner_lat.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner_lat.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/baner_lat.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/birdrelease.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/birdrelease.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/birdrelease.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/cake9.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/cake9.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/cake9.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320_small.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320_small.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/calc320_small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dev_docs.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dev_docs.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dev_docs.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dfd.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dfd.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/dfd.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etf-logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etf-logo.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etf-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etvrdjava_nis.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etvrdjava_nis.gif?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/etvrdjava_nis.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/fb_back.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/fb_back.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/fb_back.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/impress_gstreamer_media.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/impress_gstreamer_media.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/impress_gstreamer_media.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.odt?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.pdf?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/informatika2008.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/john.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/john.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/john.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg1.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg1.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg1.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg2.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg2.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg2.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg3.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg3.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg4.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/news/kg4.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message