incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221069 [8/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro: ./ doc/ doc/data_source/ doc/diverse/ doc/drawing_graphics/ doc/online_help/ doc/spreadsheet/ doc/user_faq/ doc/user_faq/draw/ doc/user_faq/formula/ doc/user_faq/impress/ doc/us...
Date Tue, 20 Dec 2011 01:57:39 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/025_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/025_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/025_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/025_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,406 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>Aceste automatisme sunt enervante!!</H2>
+<P>StarOffice este configurat implicit să execute, &icirc;n timp ce
+se tastează, o formatare automată a textului. Aceste automatisme
+pot fi uimitoare sau plictisitoare mai ales că ele pot apărea c&acirc;nd
+te aştepţi mai puţ.</P>
+<P>Aveţi două soluţii: să le dezactivaţi sau să &icirc;nvăţaţi
+să le folosiţi, să le stăp&acirc;niţi!</P>
+<UL>
+ <LI><P>Ca să le dezactivaţi/activaţi pe toate: la
+ <B>Format-AutoFormat-While Typing</B>.</P>
+ <LI><P>Ca să dezactivaţi/activaţi unele: la
+ <B>Tools-AutoCorrect/Autoformat</B>.</P>
+ <P>Pentru a le FOLOSI trebuie să le cunoaşteţi şi să le
+ recunoaşteţi, deci...</P>
+ <P>Cum să le recunoaştem?</P>
+ <CENTER>
+  <TABLE WIDTH=837 BORDER=1 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0 FRAME=HSIDES RULES=ROWS>
+   <COL WIDTH=330>
+   <COL WIDTH=263>
+   <COL WIDTH=90>
+   <COL WIDTH=70>
+   <COL WIDTH=43>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TH WIDTH=330>
+     <P><I>C&acirc;nd scriu</I></P>
+    </TH>
+    <TH WIDTH=263>
+     <P><I>Obţin</I></P>
+    </TH>
+    <TH WIDTH=90>
+     <P><I>este</I></P>
+    </TH>
+    <TH WIDTH=70>
+     <P><I>La</I></P>
+    </TH>
+    <TH WIDTH=43>
+     <P><I>Modul</I></P>
+    </TH>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>Cuv&acirc;ntul<BR>ex</I>: &quot;DNA&quot;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><I>alt cuv&acirc;nt<BR>ex: </I>&quot;And&quot;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Tabelul cu &icirc;nlocuitori</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>) = general oprit/pornit<BR>(<A HREF="#1">1</A>)
+     = modificări</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>XImport.</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>Ximport.</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70 SDVAL="-3" SDNUM="1048;0;@">
+     <P ALIGN=LEFT>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P ALIGN=LEFT>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>coordination</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>Coordination</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Prima literă a fiecărei propoziţii se transformă &icirc;n
+     majusculă</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>*Hello* _world_</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><B>Hello</B> <U>world</U></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Aldin şi subliniat automat</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>www.openoffice.org<BR><I>sau</I> john@sun.com</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><A HREF="http://www.openoffice.org/">www.openoffice.org<BR></A><I>sau</I>
+     <A HREF="mailto:john@sun.com">john@sun.com</A></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Recunoaştere URL</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>1st, 2nd, 4th 
+     </P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>1<SUP>st</SUP>, 2<SUP>nd</SUP>, 4<SUP>th</SUP> 
+     </P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Autoformat numerelor cardinale</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>1/2 1/4 3/4 
+     </P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><FONT FACE="Nimbus Roman No9 L">&frac12; &frac14; &frac34;</FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Autoformat fracţii</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>&lt;un_cuv&acirc;nt&gt;&lt;un_spaţiu&gt;&lt;2_liniuţe&gt;&lt;un_spaţiu&gt;&lt;un_cuv&acirc;nt&gt;&lt;un_spaţiu&gt;<BR>ex:</I>
+     The man -- yes,
+     him!<BR><I>sau<BR>&lt;un_cuv&acirc;nt&gt;&lt;un_spaţiu&gt;&lt;1_liniuţă&gt;&lt;un_spaţiu&gt;&lt;un_cuv&acirc;nt&gt;&lt;un_spaţiu&gt;<BR>ex:</I>
+     The man - yes, him!</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>O liniuţă unde era/erau o(mai multe) liniuţe:</P>
+     <P><I>ex:</I> The man - yes, him!</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>&Icirc;nlocuire liniuţe</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>&lt;2_spaţii&gt;</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>Al doilea spaţiu nu vrea să apară</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Igonrare spaţiu dublu</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Toate</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>1 sticlă de lapte<I>&lt;Enter&gt;</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>1. sticlă de lapte<BR>2.</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Aplicare numerotare</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <DL>
+      <DT>---<I>&lt;Enter&gt;,</I></DT><DT>
+      ===<I>&lt;Enter&gt;,</I></DT><DT STYLE="margin-bottom: 0.5cm">
+      <I>sau </I>___<I>&lt;Enter&gt;</I></DT></DL>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>Lini de diverse stiluri se “ţin” de paragraf</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Aplicare chenar</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>Lanţ de + şi - ca:</I></P>
+     <P>+---+---+</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>Un tabel</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Creare tabel</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>&lt;o_propoziţie&gt;&lt;Enter&gt;&lt;Enter&gt;</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><I>Propoziţia primeşte un aspect de titlu cu caractere mari</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Folosire stiluri</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>- unu</P>
+     <P>- 
+     </P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <UL>
+      <LI><P>unu</P>
+      <LI><P></P>
+     </UL>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Produce marcaj de listă (bullets)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#3">3</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>&quot;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>&laquo;&nbsp;<I>sau alte ghilimele tipografice...</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Ghilimele personalizate</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#4">4</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><I>Un punct după care se scrie &icirc;n continuare</I></P>
+     <P><I>Ex: </I>atunci pt. acest lucru</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><I>Minusculele nu sunt transformate &icirc;n majuscule cu
+     toate că este un punct şi am bifat opţiunea “Prima literă
+     a fiecărei propoziţii se transformă &icirc;n majusculă” &icirc;n
+     AutoFormat.</I></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>Tabelul cu excepţii.</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>(<A HREF="#2">2</A>)</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>Doar Writer</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P><FONT FACE="Arial">Int</FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P><FONT FACE="Arial">Int|roduccere|<BR><I>(cuv&acirc;ntul este
+     completat)</I></FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P><FONT FACE="Arial">Completare cuv&acirc;nt</FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70 SDVAL="-5" SDNUM="1048;0;@">
+     <P ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial">(<A HREF="#5"><FONT FACE="Arial">5</FONT></A><FONT FACE="Arial">)</FONT></FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P>&nbsp;</P>
+    </TD>
+   </TR>
+   <TR VALIGN=TOP>
+    <TD WIDTH=330>
+     <P ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial">1.<BR><I>&icirc;ntr-un tabel</I></FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=263>
+     <P ALIGN=RIGHT><FONT FACE="Arial"><I>01/06/01<BR>(o dată
+     calendaristică)</I></FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=90>
+     <P><FONT FACE="Arial">Recunoaştere numere</FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=70>
+     <P><FONT FACE="Arial">(<A HREF="#6"><FONT FACE="Arial">6</FONT></A><FONT FACE="Arial">)</FONT></FONT></P>
+    </TD>
+    <TD WIDTH=43>
+     <P><FONT FACE="Arial">Doar Writer</FONT></P>
+    </TD>
+   </TR>
+  </TABLE>
+ </CENTER>
+ <P><A NAME="1"></A><A NAME="2"></A><A NAME="3"></A><A NAME="4"></A><A NAME="5"></A><A NAME="6"></A>
+ (1) Meniu <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat</B>, tabpage <B>[Replace]</B><BR>(2)
+ Meniu <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat</B>, tabpage <B>[Exceptions]</B><BR>(3)
+ Meniu <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat</B>, tabpage <B>[Options]</B><BR>(4)
+ Meniu <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat</B>, tabpage <B>[Custom
+ quotes]</B><BR>(5) Meniu <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat</B>,
+ tabpage <B>[Word completion]</B><BR>(6) Meniu <B>Tools-Options-Text
+ document-Table-Input in table-Number recognition</B></P>
+ <P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina
+ Index a Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+ la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</UL>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/025_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/026_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/026_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/026_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/026_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,21 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>026 – Cum pot să mă &icirc;ntorc uşor la formatul de
+caracter implicit &icirc;n timp ce scriu c&acirc;nd am vrut să
+formatez doar un cuv&acirc;nt?</H2>
+<P>Exemplu: scrieţi cu scrisul implicit după care <U>subliniaţi
+pentru o vreme după care vreţi să</U> vă &icirc;ntoarceţi la
+stilul normal.</P>
+<P>&Icirc;n acest exemplu aţi apăsat <B>[Ctrl]+U</B> după “care”
+pentru a sublinia textul.<BR>Pentru a vă &icirc;ntoarece la
+atributele normale apăsaţi <B>[Right]</B> imediat după “să”
+astfel:</P>
+<P>Scrieţi cu scrisul implicit după care <B>[Ctrl]+U </B><U>subliniaţi
+pentru o vreme după care vreţi să</U> <B>[Right]</B> vă
+&icirc;ntoarceţi la stilul normal.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/026_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/027_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/027_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/027_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/027_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,16 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>027 – Cum pot să aranjez o bucată de text (nu o pagină
+&icirc;ntreagă) &icirc;n coloane?</H2>
+<P>Trebuie să folosiţi o secţiune:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Marcaţi textul pe care vreţi să &icirc;l formataţi</P>
+ <LI><P>Meniu <B>Insert-Section-[Columns] (Inserare -&gt; Secţiune
+ -&gt; [Coloane]</B></P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/027_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/028_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/028_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/028_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/028_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,14 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>028 – Cum corectez textul dintr-o hiperlegătură (hiperlink)?
+(dacă fac clic pe text se deschide documentul ţintă)</H2>
+<P>Metoda rapidă: <B>[Alt]+clic</B></P>
+<P>Stare permanentă: &icirc;n <B>barea de stare</B> (<B>staus bar)</B>,
+apăsaţi pe c&acirc;mpul &quot;<B>HYP</B>&quot; (HYPerlink) pentru a
+comuta pe &quot;<B>SEL</B>&quot; (SELection-selecţie)</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/028_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/029_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/029_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/029_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/029_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,14 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>029 – Cum se pot muta paragrafe doar cu ajutorul tastaturii?</H2>
+<UL>
+ <LI><P>Plasaţi cursorul &icirc;n paragraful care vreţi să &icirc;l
+ mutaţi.</P>
+ <LI><P><B>[Ctrl]+[Up]</B> sau <B>[Down]</B></P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/029_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/030_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/030_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/030_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/030_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,27 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>030 – Cum se pot marca mai multe părţi de text?</H2>
+<P>Copierea, tăierea, formatarea, ştergerea unor porţiuni din text
+&icirc;n diferite zone ale documentului:</P>
+<UL>
+ <LI><P><B>[Ctrl]+&lt;marcare&gt;</B> cu un singur clic, dublu clic
+ sau alunecare.</P>
+</UL>
+<P>Mai există o metodă – cea “leneşă” (nu &icirc;mi vine să
+ţin apăsat [Ctrl] cale de 150 de pagini!):</P>
+<UL>
+ <LI><P>Apăsaţi odată pe c&acirc;mpul &quot;<B>STD</B>&quot;
+ (STanDard) din bara de stare (<B>status bar)</B></P>
+ <LI><P>C&acirc;mpul afişează acum &quot;<B>EXT</B>&quot; (marcare
+ extinsă)(EXTended selection)</P>
+ <LI><P>&Icirc;ncă un clic şi se transformă &icirc;n &quot;<B>ADD</B>&quot;
+ (adaugă la maracare)(ADD to selection).</P>
+</UL>
+<P>-&gt; metoda <B>ADD</B> are acceaşi funcţie ca şi <B>[Ctrl] +
+clic</B><BR>iar <B>EXT</B> are acceaşi funcţie cu <B>[Shift]+clic</B>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/030_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/031_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/031_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/031_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/031_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,19 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>031 – O serie de caractere “#” singure pe o linie au produs
+o linie &icirc;ngroşată dublă. Cum pot elimina această linie?</H2>
+<P>O serie de simboluri # este o scurtătură de la tastatură pentru
+a crea o linie plină sub un paragraf &icirc;ntr-un document text.
+Pentru a elimina această linie faceţi clic oriunde &icirc;n
+paragraful de deasupra liniei şi alegeţi Format -&gt; Paragraph.
+Setul de linii se afla pe tabul Borders (chenare). Pentru a elimina
+linia ţineţi cursorul &icirc;n paragraful de deasupra liniei şi
+alegeţi Format -&gt; Default (implicit).</P>
+<P>Mai multe despre automatisme <A HREF="025_RO.html">aici
+(#025)</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/031_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/032_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/032_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/032_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/032_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,40 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>032 – URL-urile (Uniform Reference Locators – adresa unei
+resurse din Internet) apar subliniate şi &icirc;ntr-o culoare
+diferită faţă de restul textului. Cum pot schimba această
+comportare?</H2>
+<P>Pentru a schimba această comportare: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P>Alegeţi <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat-[Options]</B></P>
+ <LI><P>Derulaţi lista care apare p&acirc;nă la opţiunea “URL
+ recognition” (recunoaştere URL).</P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe caseta din st&acirc;nga aceastei opţiune pentru
+ a opri acest comportament.</P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe “OK” din partea de jos a dialogului pentru a
+ aplica schimbarea.</P>
+</UL>
+<P>Recunoaşterea URL-ului identifică deasemenea orice conţine
+simbolul “@” ca o adresă de email (poştă electronică).
+Oprirea acestei opţiuni va avea ca efect nerecunoaşterea adreselor
+de email.</P>
+<P>Pentru a determina selectiv ce adrese să fie tratate ca
+legărturi, lăsaţi activă recunoaşterea URL-urilor, dar
+inactivaţi recunoaşterea cu următoarele două metode:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Marcaţi prin tragere (drag select) toată adresa</P>
+ <LI><P>Ţineţi apăsat butonul de context (butonul drept al
+ mouse-ului)</P>
+ <LI><P>Alegeţi “Default” (implicit)</P>
+</UL>
+<P>O adresă care a fost transformată &icirc;ntr-o legătură se
+poate transforma &icirc;n text normal prin apăsarea [Ctrl]-Z &icirc;nainte
+de a muta cursorul.</P>
+<P>Mai multe despre automatisme <A HREF="025_RO.html">aici (#025)</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/032_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/033_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/033_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/033_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/033_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,21 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>033 - OpenOffice.org transformă fracţiile zecimale &icirc;n
+fracţii. Cum schimb acest comportament?</H2>
+<UL>
+ <LI><P>alegeţi <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat-[Replace]</B>.</P>
+ <LI><P>Aproape de &icirc;nceputul listei găsiţi alternativa pentru
+ &icirc;nlocuirea “.5”</P>
+ <LI><P>marcaţi această alternativă pentru &icirc;nlocuire şi
+ apăsaţi butonul “Delete” din partea dreaptă a dialogului</P>
+ <LI><P>apăsaţi pe butonul “OK” din partea de jos a
+ dialogului pentru a aplica schimbarea.</P>
+</UL>
+<P>Mai multe despre automatisme <A HREF="025_RO.html">aici
+(#025)</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/033_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/034_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/034_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/034_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/034_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,24 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>034 – C&acirc;nd se scrie cu minuscule, OpenOffice.org schimbă
+prima literă &icirc;n majusculă. Cum pot să schimb acest
+comportament?</H2>
+<P>Această opţiune are ca scop corectarea propoziiţilor &icirc;ncepute
+din greşală cu prima literă minusculă.</P>
+<P>Pentru a schimba comportamentul:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Alegeţi <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat-[Options]</B>.</P>
+ <LI><P>Aproape de &icirc;nceputul listei debifaţi caseta de l&acirc;ngă
+ “Capitalize the first letter of every sentence” (schimbă &icirc;n
+ majusculă prima literă a fiecărei propoziţii)</P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe butonul “OK” din partea de jos a dialogului
+ pentru a aplica schimbarea.</P>
+</UL>
+<P>Mai multe despre automatisme <A HREF="025_RO.html">aici
+(#025)</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/034_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/035_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/035_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/035_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/035_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>035 – C&acirc;nd folosesc asterisc [asterisc, steluţă = * ],
+OpenOffice.org elimină asteriscul [*] şi transforma textul &icirc;n
+aldin (&icirc;ngroşat). Cum pot schimba acest comportament?</H2>
+<P>Scriind un asterisc [*] &icirc;nainte şi după un cuv&acirc;nt
+sau cuvinte permite ca aceste cuvinte să fie transformate &icirc;n
+aldin fără ajutorul mouse-ului. Deasemenea scriind o liniuţă de
+subliniere (underscore) [liniuţă de subliniere = _ ] &icirc;nainte
+şi după un cuv&acirc;nt sau cuvinte permite ca aceste cuvinte să
+fie subliniate.</P>
+<P>Pentru a schimba acest comportament:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Alegeţi <B>Tools-AutoCorrect/AutoFormat-[Options]</B></P>
+ <LI><P>Aproape de &icirc;nceputul listei debifaţi căsuţa de l&acirc;ngă
+ “Automatic *bold* and _underline_” pentru a opri acest
+ comportament.</P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe butonul “OK” din partea de jos a dialogului
+ pentru a aplica schimbarea.</P>
+</UL>
+<P>Mai multe despre automatisme <A HREF="025_RO.html">aici
+(#025)</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/035_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/036_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/036_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/036_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/036_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,22 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>036 – Cum introduc număr de pagină de genul “Pagina 1 din
+N”?</H2>
+<UL>
+ <LI><P>Plasaţi cursorul &icirc;n antetul sau subsolul documentului</P>
+ <LI><P>Scrieţi textul “Pagina”</P>
+ <LI><P>Alegeţi <B>Insert-Fields-Page Numbers</B> din meniurile
+ derulante pentru a introduce c&acirc;mpul pentru numărul de pagină.</P>
+ <LI><P>Scrieţi textul “din”</P>
+ <LI><P>Alegeţi <B>Insert-Fields-Page Count</B><SPAN STYLE="font-weight: medium">
+ din meniurile derulante pentru a introduce c&acirc;mpul pentru
+ numărul total de pagini</SPAN>.</P>
+</UL>
+<P>Numărul de pagină ar trebui să apară &icirc;n subsolul sau
+antetul fiecărei pagini.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/036_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/037_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/037_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/037_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/037_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>037 – Cum pot introduce un caracter special?</H2>
+<P>Cea mai simplă metodă pentru inserat caractere speciale este de
+al le alege din dialogul pentru caractere speciale:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Din meniurile derulante, alegeţi <B>Insert-Special Character</B></P>
+ <LI><P>&Icirc;n dialogul care apare toate caracterele disponilbile
+ &icirc;n corpul de literă curent sunt afişate</P>
+ <LI><P>Alegeţi caracterul dorit prin clic pe el. Dacă nu găsiţi
+ caracterul dorit este posibil ca el să lipsească din corpul de
+ literă curent. &Icirc;ncercaţi să schimbaţi corpul de literă
+ dacă nu &icirc;l găsiţi.</P>
+ <LI><P>După ce alegeţi unul sau mai multe caractere, apăsaţi pe
+ <B>[OK]</B> pentru a introduce caracterele &icirc;n poziţia unde se
+ află cursorul de text.</P>
+</UL>
+<P>Pe anumite platforme, OpenOffice.org nu are anumite caractere &icirc;n
+nici unul din corpurile de literă, inclusiv caracterele “emdash”
+şi “curly double quote”.</P>
+<P>Caracterele folosite &icirc;n formulele matematice pot fi
+introduse prin această metodă:</P>
+<UL>
+ <LI><P><SPAN STYLE="font-weight: medium">Din meniurile derulante,
+ alegeţi </SPAN><B>Insert-Object-Formula</B></P>
+ <LI><P>&Icirc;n fereastra “Command” , ţineţi apăsat butonul
+ drept al mouse-ului pentru a accesa meniul contextual. Operatori de
+ formule pot fi găsiţi &icirc;n acest meniu.</P>
+ <LI><P>Fereastra “Command” nu are un buton de &icirc;nchidere –
+ astfel că faceţi clic oriunde &icirc;n afara casetei de formule
+ (oriunde &icirc;n document) pentru a &icirc;nchide fereastra
+ “Command”.</P>
+</UL>
+<P>Formulele sunt obiecte grafice şi caracterele introduse prin
+această metodă s-ar putea să nu fie afişate corect &icirc;n alte
+aplicaţii. OpenOffice.org suporta deasemenea introducerea anumitor
+caractere (caractere cu accent, litere duble, simboluri monetare,
+etc.) prin secvenţe compuse (de tastatură).</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/037_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/038_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/038_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/038_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/038_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,26 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>038 – Cum pot introduce simbolul trademark (marcă comercială
+<FONT FACE="Nimbus Roman No9 L">&reg; ™</FONT>)?</H2>
+<P>Acest simbol nu este disponibil &icirc;n anumite corpuri de
+literă. Pe platforme Solaris simbolul este disponibil &icirc;n
+corpurile de literă 'Symbols', 'Serif' şi San-Serif' . Pentru a
+introduce: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P>Plasaţi cursorul &icirc;n locul unde vreţi să apară
+ simbolul</P>
+ <LI><P>Din meniul derulant, alegeţi <B>Insert-Special Character</B></P>
+ <LI><P>&Icirc;n dialogul care apare alegeţi “Symbol” din lista
+ “Font”</P>
+ <LI><P>Simbolul marcă comercială este disponibil &icirc;n corpul
+ de literă serifat (caracterul 212) sau &icirc;n corpul de literă
+ neserifat (caracterul 228). Marcaţi simbolul dorit.</P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe “OK”</P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a Editorului Text</A>
+| <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a
+utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/038_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/039_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/039_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/039_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/039_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2>039 – Cum pot elimina o pagină copertă (Envelope) dintr-un
+document?</H2>
+<P>Eliminarea unei pagini copertă dintr-un document poate fi
+complicat. Se lucrează ca pe viitor acest lucru să fie mai simplu.
+P&acirc;nă atunci, aceştia sunt paşii pentru eliminarea manuala a
+coperţii:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Plasaţi cursorul la &icirc;nceputul
+ paginii copertă. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Dacă dialogul “Stylist”
+ (listă de stiluri) nu este deschis atunci apăsaţi F11 sau
+ folosiţi meniul derulant Format-&gt;Stylist pentru al deschide. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi opţiunea “Page
+ Styles”. Este a patra icoană de la st&acirc;nga. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Faceţi dublu clic pe “Default”</P>
+ <LI><P>Eliminaţi elementele rămase.</P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi la pagina Index a
+Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina Index
+Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/039_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/index.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/index.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,181 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H2 ALIGN=CENTER>Pagina Index a &Icirc;ntrebărilor Frecvente
+(FAQ)<BR>despre Editorul de Text &quot;OpenOffice.org Writer&quot;</H2>
+<P><BR><FONT COLOR="#ff0000">FAQ / Frequent Asked Question =
+&Icirc;ntrebări Frecvente<!-- Traducere Madalin --></FONT></P>
+<UL STYLE="margin-left: 0.5cm">
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="001_RO.html">001</A> -
+ Cum efectuez marcarea revizuirilor (<B>'redlining' - marcarea cu
+ roşu</B>) &icirc;n OpenOffice.org? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="002_RO.html">002</A> -
+ Cum pot face prima pagină <B>“Coperta / Pagina Titlu”</B>
+ (cover / title page) şi să &icirc;ncep <B>numerotarea paginilor</B>
+ ('Pagina 1') pe cea de a doua pagină a documentului? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="003_RO.html">003</A> -
+ Cum pot face ca un <B>antet</B> ('header') să apară doar pe prima
+ pagină a documentului meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="004_RO.html">004</A> -
+ Cum pot face un <B>logo</B> să apară &icirc;n partea de sus a
+ <B>fiecarei pagini</B> a documentului meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="005_RO.html">005</A> -
+ Cum pot <B>opri</B> comportamentul automat de <B>completare a
+ cuvintelor</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="006_RO.html">006</A> -
+ Cum pot crea o <B>lista numerică</B> &icirc;ntr-un stil <B>simplu</B>
+ cu indent? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="007_RO.html">007</A> -
+ Cum <B>unesc</B> doua <B>tabele</B> adiacente? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="008_RO.html">008</A> -
+ Cum pot crea o <B>indentare permanentă</B> ('<B>hanging indent</B>')
+ &icirc;n documentul meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="009_RO.html">009</A> -
+ Cum pot efectua o <B>numarare a cuvintelor</B> &icirc;n documentul
+ meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="010_RO.html">010</A> -
+ Cum pot introduce un text fictiv “<B>text glumeţ”</B> &icirc;n
+ documentul meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="011_RO.html">011</A> -
+ Cum pot crea <B>etichete</B> &icirc;n OpenOffice.org? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="012_RO.html">012</A> -
+ Cum pot insera o <B>pagină peisaj</B> ('<B>Landscape page</B>') &icirc;n
+ documentul meu (portret - 'portrait)? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="013_RO.html">013</A> - Am
+ o <B>pagină goala</B> &icirc;n document. Tot conţinutul pare că
+ &icirc;ncape &icirc;n pagina anterioară. Cum pot scăpa de pagina
+ goală? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="014_RO.html">014</A> -
+ Cum pot face ca r&acirc;ndul <B>cap de tabel</B> ('<B>table heading</B>
+ row') să se <B>repete</B> pe fiecare pagină &icirc;n care acest
+ tabel apare &icirc;n cadrul documentului pe care &icirc;l editez? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="015_RO.html">015</A> -
+ Există &icirc;n OpenOffice.org o unealtă similară cu <B>“Format
+ Painter”</B> din Microsoft Word? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="016_RO.html">016</A> -
+ Cum pot <B>scoate</B> un număr mare de <B>retururi de car</B>
+ ('<B>hard returns</B>') din textul pe care l-am inserat &icirc;n
+ documentul meu (de exemplu, dintr-un mesaj email)? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="017_RO.html">017</A> -
+ Cum pot <B>proteja - bloca</B> ('<B>protect</B> - lock) o <B>secţiune</B>
+ a unui text, &icirc;n aşa fel &icirc;nc&acirc;t conţinutul să nu
+ poată fi modificat? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="018_RO.html">018</A> -
+ &Icirc;mi doresc ca <B>primul caracter</B> al fiecarui cuv&acirc;nt
+ dintr-un anumit text să fie scris cu majuscule şi restul
+ cuv&acirc;ntului cu minuscule (litere mici), textul iniţial fiind
+ scris cu majuscule. Cum pot face acest lucru &icirc;n mod <B>automat</B>?
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="019_RO.html">019</A> - &Icirc;n
+ documentul meu, cum pot <B>repeta</B> mai mult de un <B>r&acirc;nd
+ de tabel</B> ('<B>table row</B>') c&acirc;nd tabelul se <B>desparte</B>
+ pe <B>mai multe pagini</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="020_RO.html">020</A> -
+ Cum pot insera <B>Cuprinsul</B> &icirc;n documentul meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="021_RO.html">021</A> -
+ Cum pot <B>actualiza</B> &icirc;n documentul meu <B>Cuprinsul</B>?
+ Am mai adăugat c&acirc;teva date şi acum nu mai reflectă noile
+ titluri de capitol. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="022_RO.html">022</A> -
+ Cum pot insera o <B>variabilă</B> pentru <B>data curentă</B> &icirc;n
+ <B>subsolul</B> documentului meu? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="023_RO.html">023</A> -
+ &Icirc;ncerc&acirc;nd să folosesc caracteristica <B>controlul
+ versiunii</B> ('<B>version control</B>') &icirc;n documentul pe care
+ &icirc;l editez, am observat că unele opţiuni ale <B>meniului</B>,
+ pe care le-am văzut anterior, <B>nu mai apar</B>. Ce se &icirc;ntamplă?
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="024_RO.html">024</A> -
+ Dacă dau <B>clic</B> &icirc;ntr-o celulă din mijlocul unui tabel
+ sau pe un paragraf gol, OpenOffice.org <B>introduce un tab</B> &icirc;n
+ faţa poziţiei <B>cursorului</B>. Cum pot opri acest comportament? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="025_RO.html">025</A> -
+ Aceste <B>automatisme</B> sunt nasoale!! 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="026_RO.html">026</A> -
+ Cum pot reveni uşor la formatul <B>implicit de caracter</B>
+ ('<B>default character</B>'), <B>&icirc;n timp ce introduc text</B>,
+ c&acirc;nd am dorit dec&acirc;t să formatez un singur cuv&acirc;nt?
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="027_RO.html">027</A> -
+ Cum pot <B>formata</B><SPAN STYLE="font-weight: medium"> </SPAN>o
+ bucată de <B>text</B> (nu o pagina &icirc;ntregă) &icirc;n
+ <B>coloane</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="028_RO.html">028</A> -
+ Cum pot corecta textul unei <B>hiperlegaturi</B> (<SPAN STYLE="font-weight: medium">hyperlink</SPAN>
+ = legatură la o altă pagină)? (daca dau click pe text, documentul
+ ţintă se &icirc;ncarcă) 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="029_RO.html">029</A> -
+ Cum pot <B>muta</B> <B>paragrafe</B> cu ajutorul tastaturii? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="030_RO.html">030</A> -
+ Cum pot <B>selecta</B> <B>multiple</B> secţiuni ale textului? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="031_RO.html">031</A> - O
+ serie de caractere diez ('<B>#</B>') pe o anumită linie a
+ documentului, au generat de la sine o <B>linie neagră &icirc;ngroşată</B>.Cum
+ pot şterge această linie? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="032_RO.html">032</A> -
+ <B>URL</B>-urile (Uniform Reference Locators - Locatoare Uniforme de
+ Referinţă) apar <B>subliniate</B> şi &icirc;ntr-o culoare
+ diferită de cea a textului meu. Cum pot modifica această setare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="033_RO.html">033</A> –
+ OpenOffice.org transformă <B>zecimalele</B> mele &icirc;n <B>fracţii</B>.
+ Cum pot modifica această setare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="034_RO.html">034</A> -
+ C&acirc;nd scriu un text cu <B>minuscule</B> (litere mici),
+ OpenOffice.org schimbă prima literă a propoziţiei &icirc;n
+ <B>majusculă</B>. Cum pot modifica această setare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="035_RO.html">035</A> -
+ C&acirc;nd utilizez <B>asterisc</B> (' * '), OpenOffice.org &icirc;l
+ &icirc;ndepărtează şi prezintă un text <B>aldin - &icirc;ngroşat</B>
+ ('bold'). Cum pot modifica această setare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="036_RO.html">036</A> -
+ Cum pot insera <B>numerotarea paginii</B> de forma “Pagina 1 din
+ N”? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="037_RO.html">037</A> -
+ Cum pot insera un <B>caracter special</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="038_RO.html">038</A> -
+ Cum pot insera un <B>simbol “marcă comercială”</B> ('trademark
+ symbol')? 
+ </P>
+ <LI><P><A HREF="039_RO.html">039</A> - Cum &icirc;ndepărtez
+ formatarea unei coperţi? 
+ </P>
+</UL>
+<P><!-- Traducere Madalin --><A HREF="http://ro.openoffice.org/doc/user_faq/various_topics/word_processing/index.html">&Icirc;napoi
+la pagina Index a Editorului Text</A> | <A HREF="../index.html">&Icirc;napoi
+la Pagina Index Principală - FAQ a utilizatorilor</A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/writer/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Calc_introd_date.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/Sa_incepem_Calc.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/calc/imprimare_din_calc.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/impress/QuickstartGuideForImpress_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.odt?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0101GS-WhatIsOOo_RO_01.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.odt?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/0105GS-SettingUpOOo_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/CreatingWebPages_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/FileManagement_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GS-Master.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GS-Master.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GS-Master.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GetStartedImpress_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.odt?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithBase_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/GettingStartedWithMath_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/MacrosIntro_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/Menus_Toolbars_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/StartingOOo_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/UsingFontwork_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithGallery_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithStyles_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/WorkingWithTemplates_RO.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/ghid_de_initiere.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/ghid_de_initiere.png?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/initiere/ghid_de_initiere.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/DocumenteMaster.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/IntroStiluri.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/ObiecteMate.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.pdf?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_guide/writer/OptiuniWriter.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/01ro.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/01ro.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/01ro.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/02ro_numbering_howto.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/02ro_numbering_howto.sxw?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/02ro_numbering_howto.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/Writer2_RO.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/Writer2_RO.zip?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/Writer2_RO.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/attributes_icons.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/attributes_icons.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/attributes_icons.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/colors_icons.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/colors_icons.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/colors_icons.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/data_sources.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/data_sources.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/data_sources.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/direct_cursor_icon.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/direct_cursor_icon.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/direct_cursor_icon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fields_window.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fields_window.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fields_window.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fill_format_mode.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fill_format_mode.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fill_format_mode.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fonts_dropdown_lists.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fonts_dropdown_lists.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/fonts_dropdown_lists.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/greyed_save.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/greyed_save.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/greyed_save.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail2.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail2.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail2.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail3.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail3.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail3.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail4.jpeg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail4.jpeg?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail4.jpeg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail5.jpeg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail5.jpeg?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail5.jpeg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail6.jpeg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail6.jpeg?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail6.jpeg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail7.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail7.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/mail7.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/navigator_icon.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/navigator_icon.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/navigator_icon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_document.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_document.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_document.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_style_from_selection.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_style_from_selection.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/new_style_from_selection.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/open_file.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/open_file.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/open_file.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_preview.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_preview.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_preview.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_style_icon.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_style_icon.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/page_style_icon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/positions_icons.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/positions_icons.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/positions_icons.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/preview_four_pages.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/preview_four_pages.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/preview_four_pages.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_file_directly.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_file_directly.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_file_directly.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_page_view.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_page_view.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/print_page_view.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/save.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/save.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/word_processing/save.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gifMime
View raw message