incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221069 [6/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro: ./ doc/ doc/data_source/ doc/diverse/ doc/drawing_graphics/ doc/online_help/ doc/spreadsheet/ doc/user_faq/ doc/user_faq/draw/ doc/user_faq/formula/ doc/user_faq/impress/ doc/us...
Date Tue, 20 Dec 2011 01:57:39 GMT
Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013l.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013m.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013m.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013m.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013n.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013n.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013n.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013o.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013o.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013o.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,19 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Fracţiile sunt prea mari pentru formulele de pe r&acirc;nd.
+Cum pot să le fac mai mici?</B></P>
+<P>Alegeţi <B>Format-Text Mode</B>.</P>
+<P>Astfel se va schimba dimensiunea formulei, astfel fracţiile şi
+operatorii mari (ca semnul de integrală) vor fi mai mici. &Icirc;n
+plus limitele operatorilor mari vor fi plasate la dreapta lor &icirc;n
+loc de sus sau jos.</P>
+<P>Examplu: 
+<IMG SRC="014a.gif" NAME="Objekt1" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=85 HEIGHT=40 BORDER=0>devine
+<IMG SRC="014b.gif" NAME="Objekt2" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=80 HEIGHT=26 BORDER=0>&icirc;n
+mod text.</P>
+<P>Setarea se inversează dacă alegeţi din nou <B>Format-Text Mode</B>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014a.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014b.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014b.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/014b.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/015.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/015.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,20 @@
+<head>
+ <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
+</head>
+ 
+<p><b>De ce sar formulele în sus şi în jos pe rând?</b></p>
+ 
+<p>Acest lucru este o problemă majoră a versiunii curente de <i>Math</i>.</p>
+ 
+<p>Se întâmplă următorul lucru, formulele sunt introduse centrate vertical
+faţă de linia textului. Formula nu este aliniată dacă ea nu este simetrică
+vertical faţă de linia de bază a textului.</p>
+ 
+<p>Puteţi corecta acest lucru prin tragerea cu mausul în poziţia dorită.</p>
+ 
+<p><a
+ href="index.html">Inapoi 
+la Pagina Index a Math FAQ</a> | <a
+ href="../index.html">Inapoi la
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></p>
+ <br>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/016.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/016.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/016.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/016.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,57 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum schimb distanţa din jurul formulei?</B></P>
+<P>Dacă aţi &icirc;ncorporat formula &icirc;ntr-un document <I>Writer</I>
+puteţi face &icirc;n felul următor.</P>
+<P>Dacă vreţi să schimbaţi distanţa din jurul unei singure
+formule urmaţi paşii aceştia:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Marcaţi formula. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Object</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi pagina <B>'Wrap'</B>. 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n secţiunea <B>'Spacing'</B> de pe această pagină
+ puteţi ajusta spaţierea din jurul formulei. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Dacă vreţi să schimbaţi distanţa din jurul tuturor formulelor
+urmaţi paşii aceştia:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Deschideţi lista de stiluri
+ (<B>Format-Stylist</B>). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi pe icoana pentru stilul
+ ramelor (a treia icoana de la st&acirc;nga). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi pe <B>'Formula'</B> după
+ care clic dreapta &icirc;n lista de stiluri. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Modify...</B> din
+ lista ce apare. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi pagina <B>Wrap</B>. 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n secţiunea <B>'Spacing'</B> de pe această pagină
+ puteţi ajusta spaţierea din jurul formulelor. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Adiţional <I>Math</I> introduce ceva spaţiu &icirc;n jurul
+formulei. Urmaţi aceşti paşi pentru a schimba acest spaţiu:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Deschideţi formula. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Spacing</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi <B>'Category'</B> şi
+ alegeţi <B>Borders</B> din meniul ce apare. 
+ </P>
+ <LI><P>Acum puteţi schimba marginile din st&acirc;nga şi dreapta
+ ale formulelor. 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/016.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/017.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/017.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/017.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/017.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum numerotez ecuaţiile?</B></P>
+<P>Ecuaţiile afişate &icirc;n documentele <I>Writer </I><SPAN STYLE="font-style: normal">pot</SPAN>
+fi numerotate folosind un <I>AutoText </I><SPAN STYLE="font-style: normal">predefinit</SPAN><I>:</I></P>
+<P>Scrieţi <KBD CLASS="western">fn</KBD> la &icirc;nceputul unui
+paragraf şi apăsaţi F3. Acest lucru va introduce un <I>AutoText</I>
+care conţine o formulă fictivă şi un număr de ordine. Acum
+faceţi dublu clic pentru a edita formula.</P>
+<P>Daca vreţi să numerotaţi ecuaţiile după capitol trebuie să
+faceţi astfel</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Faceţi dublu clic pe unul din
+ numerele de ordine ale ecuaţiilor. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Din lista <B>'Level'</B> alegeţi
+ nivelul de capitol după care doriţi să numerotaţi. 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n c&acirc;mpul <B>'Separator'</B> scrieţi un caracter
+ care să fie folosit la separarea numărului de capitol de numărul
+ formulei. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Dacă vreţi să modificaţi AutoText trebuie să folosiţi
+dialogul <B>Edit-AutoText</B>. Veţi găsi AutoText-ul &icirc;n
+secţiunea <KBD CLASS="western">Standard</KBD>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/017.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/018.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/018.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/018.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/018.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,27 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Am introdus o formulă &icirc;ntr-un document HTML şi acum nu
+o mai pot schimba. De ce?</B></P>
+<P>&Icirc;n momentul de faţă nu există un standard pentru
+&icirc;nglobatul formulelor matematice &icirc;n documente HTML. Din
+această cauză OpenOffice.org salvează formulele &icirc;n
+documentele HTML ca imagini bitmap (&icirc;n format GIF), pe care
+orice navigator le poate afişa.</P>
+<P>Consecinţa acestui lucru este că atunci c&acirc;nd &icirc;nchideţi
+şi redeschideţi documentul formulele nu mai sunt editabile,
+deoarece nu mai pot fi reconstituite din bitmap.</P>
+<P>Această soluţie crează şi alte probleme, de exemplu formulele
+nu arată bine c&acirc;nd sunt tiparite; de fapt arată execrabil.</P>
+<P>Un standard despre cum trebuie să fie &icirc;nglobate formulele
+MathML &icirc;n pagini HTML (sau XHTML) este aşteptat să apară &icirc;n
+viitor. Deoarece OpenOffice.org poate exporta &icirc;n HTML ca şi
+MathML este de aşteptat că va suporta standardul c&acirc;nd va
+aparea.</P>
+<P>O altă chestiune este faptul că navigatoarele trebuie să ştie
+să folosească MathML. Proiectul Mozilla se ocupă de aceasta, vezi
+<A HREF="http://www.mozilla.org/projects/mathml/">http://www.mozilla.org/projects/mathml/</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/018.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/019.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/019.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/019.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/019.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,22 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Am scris un document care conţine o formulă. Am dat
+documentul unui prieten şi c&acirc;nd l-a deschis simbolurile
+definite de utilizator nu au funcţionat. Unde este problema?</B></P>
+<P>Este o problemă cunoscută a <I>Math-ului</I>. Simbolurile
+definite de utilizator fac parte din setările utilizatorului şi nu
+sunt salvate &icirc;mpreună cu formula.</P>
+<P>&Icirc;n plus simbolurile definite de utilizator au nume
+localizate, de exemplu<KBD CLASS="western"> %alpha </KBD>poate fi<KBD CLASS="western">
+%alfa </KBD><FONT FACE="Bitstream Vera Serif">&icirc;n alte limbi,
+astfel chiar şi aceste simboluri pot produce &icirc;ncurcături</FONT>.</P>
+<P>&Icirc;n momentul de faţă nu există o soluţie a problemei, dar
+se lucrează la găsirea uneia.</P>
+<P><I>Notă</I>: C&acirc;nd exportaţi, formule &icirc;n MathML,
+simbolurile definite de utilizator folosind corpul de literă
+StarMath sunt exportate corect, restul simbolurilor definite de
+utilizator, &icirc;n momentul de faţă, nu.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/019.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/020.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/020.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/020.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/020.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Este <I>Math</I> compatibil cu editorul de ecuaţii din
+Microsoft Word?</B></P>
+<P><I>Math</I> asigură filtre de import şi export pentru <A HREF="http://www.mathtype.com/">MathType</A>
+pentru Design science. (Editorul de ecuaţii al Microsoft Word este o
+versiune limitată a MathType.)</P>
+<P>C&acirc;nd exportaţi din <I>Writer</I> &icirc;n Microsoft Word,
+OpenOffice.org converteşte formulele <I>Math</I> &icirc;nglobate &icirc;n
+MathType.</P>
+<P>C&acirc;nd importaţi din Microsoft Word &icirc;n <I>Writer</I>,
+OpenOffice.org face operaţia de conversie inversă.</P>
+<P>Ca la orice tip de conversie a unui fişier trebuie să fiţi
+conştient că <I>Math</I> şi MathType au posibilităţi diferite şi
+acest lucru va afecta rezultatele.</P>
+<P>Dacă preferaţi să păstraţi formulele &icirc;n formatul
+original, puteţi schimba acest comportament &icirc;n configurare de
+bază:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Tools-Options</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Load/Save-Microsoft
+ Office</B>. 
+ </P>
+ <LI><P>Eliminaţi bifele de la<KBD CLASS="western"> MathType to
+ OpenOffice.org Math </KBD>şi<KBD CLASS="western"> OpenOffice.org
+ Math to MathType</KBD>. 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/020.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/021.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/021.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/021.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/021.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,11 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<H3 CLASS="western">Cum pot porni editorul de ecuaţii ca o aplicaţie
+de sine stătătoare şi nu prin intermediul Writer?</H3>
+<P>Puteţi porni editorul de ecuatii prin intermediul comenzii
+'soffice -math'. Pentru a afla toate opţiunile acceptate de această
+comandă scrieţi 'soffice.exe -help'.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A></P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/021.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/index.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/index.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Pagina Index a Math FAQ</B> 
+</P>
+<P><EM>Notă</EM>: Aceste FAQ sunt valabile pentru versiunea 633 a
+OpenOffice.org. 
+</P>
+<P>&Icirc;n versiunea 638 a fost &icirc;nlocuit corpul de literă
+StarMath cu corpul de literă OpenSymbol. Din cauza acestei tranziţii
+această versiune conţine un număr de erori (un număr mare de
+combinaţii de simboluri nu funcţionează). FAQ vor fi revizuite
+odată cu apariţia unei versiuni mai bune de <I>Math</I>. 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="001.html">001</A>
+ - Cum pot obţine o <B>paranteză st&acirc;ngă</B> fară o
+ <B>paranteză dreaptă</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="002.html">002</A>
+ - Dacă scriu <B><KBD CLASS="western">x^* <FONT FACE="Luxi Serif">pentru
+ a obţine</FONT></KBD> x<SUP>*</SUP></B>, apare un <B>mesaj de
+ eroare</B>. De ce? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="003.html">003</A>
+ - C&acirc;nd scriu unul din <B>simbolurile</B> <B><KBD CLASS="western">#</KBD>,
+ <KBD CLASS="western">&amp;</KBD>,<KBD CLASS="western"> |</KBD>, <KBD CLASS="western">^</KBD>
+ or <KBD CLASS="western">_</KBD></B> obţin un rezultat neaşteptat
+ sau un <B>mesaj de eroare</B>. Cum pot folosi aceste simboluri? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="004.html">004</A>
+ - C&acirc;nd scriu <KBD CLASS="western"><B>3xy </B></KBD>numărul 3
+ este afişat &icirc;n italic. Este o eroare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="005.html">005</A>
+ - Cum <B>aliniez</B> formulele &icirc;n dreptul semnului egal? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="006.html">006</A>
+ - Vreau să folosesc un <B>binary operator</B> (ex. <KBD CLASS="western">union</KBD>
+ sau <KBD CLASS="western">otimes</KBD>) ca şi <B>large operator</B>
+ (ex. <KBD CLASS="western">int</KBD> sau <KBD CLASS="western">sum</KBD>).
+ Cum pot să o fac? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="007.html">007</A>
+ - Cum scriu <B>funcţii,</B> ca max, det, pe care <B><I>Math</I></B>
+ nu le cunoaşte? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="008.html">008</A>
+ - Cum <B>schimb corpul de literă</B> pe care &icirc;l folosesc &icirc;n
+ formulă? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="009.html">009</A>
+ - Cum <B>schimb corpul de literă</B> pe care &icirc;l folosesc &icirc;n
+ subformulă? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="010.html">010</A>
+ - Cum <B>schimb mărimea</B> unei subformule? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="011.html">011</A>
+ - Cum <B>schimb culoarea</B> unei subformule? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="012.html">012</A>
+ - Am nevoie de un <B>simbol</B> care nu există &icirc;n <I>Math</I>.
+ Ce pot face? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="013.html">013</A>
+ - Pot găsi toate <B>structurile de simboluri</B> din <I>Math</I> &icirc;n
+ <B>fereastra de selecţie</B>? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="014.html">014</A>
+ - <B>Fracţiile sunt prea mari</B> pentru formulele de pe r&acirc;nd.
+ Cum pot să le fac mai mici? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="015.html">015</A>
+ - De ce <B>sar formulele</B> &icirc;n sus şi &icirc;n jos pe r&acirc;nd?
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="016.html">016</A>
+ - Cum <B>schimb distanţa</B> din jurul formulei? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="017.html">017</A>
+ - Cum numerotez ecuaţiile? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="018.html">018</A>
+ - Am introdus o formulă &icirc;ntr-un document <B>HTML</B> şi acum
+ <B>nu o mai pot schimba</B>. De ce? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="019.html">019</A>
+ - Am scris un document care conţine o formulă. Am dat documentul
+ unui prieten şi c&acirc;nd l-a deschis <B>simbolurile definite de
+ utilizator nu au funcţionat</B>. Unde este problema? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="020.html">020</A>
+ - Este <I>Math</I> <B>compatibil</B> cu <B>editorul de ecuaţii din
+ Microsoft Word</B>? 
+ </P>
+ <LI><P><A HREF="021.html">021</A>
+ - Cum pot porni editorul de ecuaţii ca o <B>aplicaţiie de sine
+ stătătoare</B> şi nu prin intermediul Writer? 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="http://ro.openoffice.org/about-documentation.html">Inapoi la
+Pagina Index a Documentatiei</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/001.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/001.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/001.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/001.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,41 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum introduc mai mult de un fundal &icirc;ntr-o prezentare?</B></P>
+<P>&Icirc;n OpenOffice.org urmaţi aceşti paşi: 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi diapozitivul unde vreţi
+ să schimbaţi fundalul. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Styles-Slide</B>
+ design... 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi butonul Load... . 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi o categorie (de
+ fundaluri) din fereastra Load Slide Design ce apare. Lista de
+ şabloane Template va fi actualizată. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi noua prezentare la
+ Templates. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi pe OK &icirc;n fereastra
+ Load Slide Design. 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe OK &icirc;n fereastra Slide design. 
+ </P>
+</OL>
+<P>&Icirc;n funcţie de şabloanele care sunt &icirc;ncarcate &icirc;n
+distribuţia pe care o aveţi, s-ar putea să nu fie disponibile
+toate categoriile de şabloane fundal. Repetaţi paşii de mai sus
+pentru fiecare diapozitv &icirc;n parte din fişier. 
+</P>
+<P><B>NOTĂ:</B>&nbsp;&nbsp;Aceste instrucţiuni vor fi folositoare
+doar dacă aţi descărcat şabloane Presentation din secţiunea
+Samples and Templates sau dacă aţi creat propriile şabloane.</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A> | <A HREF="../index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/001.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/002.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/002.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/002.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/002.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,29 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum scot un diapozitiv dintr-o prezentare OpenOffice.org şi
+cum &icirc;l introduc &icirc;ntr-o altă prezentare OpenOffice.org?</B></P>
+<P>Deschideţi prezentarea destinaţie &icirc;n OpenOffice.org.</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Insert-File</FONT></B>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Navigaţi pentru a găsi şi marca
+ prezentarea sursă, ex. 'fisierul_meu.sdd'. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi: Insert 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&Icirc;n fereastra Insert
+ Slides/Objects, apăsaţi pe semnul '+'. Diapozitivele vor apărea
+ &icirc;n trepte... 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi numărul diapozitivului
+ pe care &icirc;l doriţi 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi: OK 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A> <FONT FACE="Luxi Serif">| </FONT><A HREF="../index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/002.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/003.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/003.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,15 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>C&acirc;nd decupez şi lipesc dintr-un document text &icirc;n
+OpenOffice.org Presentation, textul lipit are o dimensiune complet
+diferită de original. Cum menţin aspectul textului?</B></P>
+<P>C&acirc;nd un text este lipit &icirc;ntr-o prezentare
+OpenOffice.org, mărimea corpului de literă este schimbată conform
+stilului Standard Object. Modificaţi formatul stilului Standard
+conform stilului dorit după care lipiţi textul &icirc;n prezentare.</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/004.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/004.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/004.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/004.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum creez o notă antet/subsol &icirc;ntr-o prezentare
+OpenOffice.org? Vreau ca informaţia să apară pe fiecare
+diapozitiv.</B></P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Duceţivă la 'Background view'
+ (afişare fundal) al prezentării (sub rigla din st&acirc;nga se
+ află trei icoane mici – icoana din mijloc este 'Background view'
+ – arată ca o casetă cu marginea de jos &icirc;ngroşată). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Pentru a adăuga text, de exemplu,
+ apăsaţi icoana cu 'T' mare de pe marginea din st&acirc;nga. 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n prezentare creaţi o zona pentru introdus text
+ trag&acirc;nd mausul &icirc;n locul dorit. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Dacă doriţi să introduceţi un număr de pagină/diapozitiv: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&icirc;n tip ce vă aflaţi &icirc;ncă
+ &icirc;n 'Background view', 
+ </P>
+ <LI><P>alegeţi: <B>Insert-Fields-Page Numbers</B>. <BR><B>NOTĂ:</B>
+ Nu există opţiune pentru numărul total de pagini/diapozitive,
+ totuşi, dacă aveţi nevoie să scrieţi 'Pagina X din N', va
+ trebui să scrieţi cod pentru porţiunea 'din N'. 
+ </P>
+</UL>
+<P>C&acirc;nd aţi terminat de adăugat text/logouri/etc. apăsaţi
+pe icoana cea mai din st&acirc;nga de sub rigla din st&acirc;nga.
+Această icoană se cheamă 'Slide view' (afişare diapozitive) şi
+vă trece &icirc;n modul de editare diapozitive. Oricare diapozitiv
+din prezentare va conţine datele introduse &icirc;n 'Background
+view'. 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/004.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/005.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/005.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/005.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/005.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,88 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY LANG="ro-RO" DIR="LTR">
+<P><B>Cum tipăresc două diapozitive pe pagină din OpenOffice.org
+Presentation (unul deasupra celuilalt)?</B></P>
+<P>Urmaţi aceşti paşi: 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Treceţi &icirc;n 'Handout View'
+ (afişare broşură, comunicat) (al patrulea buton jos pe marginea dreaptă a
+ ferestrei) 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Asiguraţivă că bara de unelte
+ Presentation este afişată (View-&gt;Toolbars-&gt;Presentation) 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><!-- TODO: need to add a picture of the presentation toolbar and add 
+ language to better tell how to get into the toolbar if it is not showing -->Apăsaţi
+ '<B>Modify Slide Layout'</B> de pe bara de unelte <B>Presentation</B>,
+ alegeţi icoana <B>două diapozitive pe pagină şi apăsaţi</B>
+ OK. <BR><B>NOTĂ:</B> &nbsp;Pentru handouts ar trebui să fiţi &icirc;n
+ modul fundal 'Background Mode'. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Page</B>,
+ apăsaţi butonul Portrait (portret) din Paper Format (formatare
+ foaie) şi apăsaţi OK. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Trageţi de diapozitive astfel ca
+ ele să fi unul deasupra celuilalt. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Faceţi clic pentru a marca
+ diapozitivul superior, alegeţi Format--&gt;Position and size,
+ apăsaţi butonul Match (pentru redimensionare proporţională),
+ scrieţi 5.65 pentru lăţime şi apăsaţi OK. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Repetaţi pasul 6 pentru
+ diapozitivul inferior. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Trageţi de diapozitive astfel ca
+ ele să fi aliniate la liniile de margine de sus şi jos. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Shift-clic pentru a marca ambele
+ diapozitive, apăsaţi şi eliberaţi butonul din dreapta al
+ mausului (va apărea meniul contextual) şi alegeţi
+ Alignment--&gt;Center (centru) (nu Centered (centrat)). 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n timp ce cele două diapozitive sunt &icirc;ncă
+ marcate, trageţi de ele pentru a le centra pe pagină. 
+ </P>
+</OL>
+<P>Opţiuni adiţionale: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Folosiţi unealta Line (linie)
+ pentru a desena o linie orizontală &icirc;ntre cele două
+ diapozitive. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Insert-Fields-Page
+ Numbers</B> pentru a introduce număr de pagină pe fiecare pagină.
+ <BR><B>Notă:</B> &nbsp; Pentru siguranţă etichetaţi
+ diapozitivele Slide 1, Slide 2, etc pentru a evita confuzii &icirc;ntre
+ slide # şi page #, 
+ </P>
+ <LI><P>Mutaţ-&icirc;l &icirc;n partea de jos a paginii şi
+ redimensionaţi corpul de literă la aproximativ 10 (e mai uşor de
+ mutat c&acirc;nd mărimea corpului de literă este mai mare). 
+ </P>
+</UL>
+<P>Pentru a tipării: 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi File-&gt;Print şi
+ apăsaţi butonul Options. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Bifaţi Handouts din zona
+ Contents. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Asiguraţivă că aţi debifat
+ Drawing dacă nu doriţi să tipăriţi şi un set de diapozitive de
+ mărime normală (un diapozitiv pe pagină). 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi OK, şi din nou OK pentru a tipării. 
+ </P>
+</OL>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/005.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/006.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/006.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum creezi o organigramă cu ajutorul OpenOffice.org?</B></P>
+<P>Este disponibil un model de organigramă. Din Explorer, apăsaţi
+pe: <B>Samples-Presentations</B>; modelul de organigramă se cheamă
+&quot;Orgchart.sdd&quot;. Altă cale de a crea o organigramă este să
+deschideţi o prezentare nouă. 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi fundalul pe care &icirc;l
+ doriţi. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Porniţi Beamerul (proiectorul),
+ (View -&gt; Beamer). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&Icirc;n Explorer, apăsaţi pe
+ Gallery -&gt; Flow charts. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Trageţi şi plasaţi diferitele
+ forme &icirc;n prezentare. 
+ </P>
+ <LI><P>Pentru a adăuga text &icirc;n casete, faceţi dublu clic pe
+ caseta &icirc;n care vreţi să scrieţi. Acum puteţi să adăugaţi
+ text.</P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/007.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/007.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,27 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Am un fişier .PPZ MSOffice PowerPoint 97 realizat folosind
+opţiunea 'Pack and Go' SaveAs. Poate fi deschis acest fişier &icirc;n
+Presentation?</B></P>
+<P>Nu. Formatul de fişier .PPZ nu este suportat de nici o aplicaţie.
+&Icirc;n schimb: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Deschideţi fişierul &icirc;n MS
+ PowerPoint 97 şi alegeţi: File-SaveAs. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&Icirc;n partea de jos a
+ dialogului veţi avea 'as Type'. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi MSPowerpoint 97 .ppt 
+ </P>
+ <LI><P>Fişierul care rezultă poate fi deschis &icirc;n
+ OpenOffice.org Presentation. 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/008.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/008.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/008.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/008.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,22 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+ <TITLE></TITLE>
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Linux)">
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20040613;12311100">
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Mihai Kovacs">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040613;12312000">
+</HEAD>
+<BODY LANG="ro-RO" DIR="LTR">
+<P><B>Cum pot să modific formatul unui c&acirc;mp de tip dată &icirc;n
+Presentation?</B></P>
+<P>Data trebuie să fi marcată. Apăsaţi de trei ori consecutiv
+(repede) pentru a o marca. După aceasta, ţineţi apăsat butonul
+drept al mausului pentru a afişa meniul contextual. Alegeţi
+formatul de dată dorit dintre opţiunile din meniul contextual.</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/008.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/009.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/009.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/009.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/009.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,46 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum pot crea propriul meu şablon pentru prezentări?</B></P>
+<P>Urmaţi aceşti paşi: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Creaţi diapozitivul şablon
+ folosind Presentation 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">C&acirc;nd diapozitivul este gata,
+ din meniuri, alegeţi: <B>File-Templates-Save</B> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Dacă vreţi să creaţi propriul
+ dosar pentru a stoca şabloanele personale (sugestie), apăsaţi pe
+ butonul &quot;Organizer&quot; 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Din dialogul care apare alegeţi:
+ <B>Commands-New</B> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Va fi creat un dosar nou care va
+ apărea pe partea dreaptă a dialogului sub numele &quot;Untitled&quot;
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Denumiţi dosarul şi apăsaţi
+ tasta 'Enter' pentru validare, ex. 'Sabloanele_mele' 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi Close. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&Icirc;n dialogul &quot;Document
+ Templates&quot; , pe partea dreaptă, veţi vedea lista
+ &quot;Categories&quot;. Asiguraţivă că noul dosar pentru şabloane
+ personale este marcat. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">&Icirc;n c&acirc;mpul &quot;New
+ Template&quot; , introduceţi numele noului şablonului 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe OK 
+ </P>
+</UL>
+<P>De fiecare dată c&acirc;nd creaţi o prezentare nouă, şablonul
+personal va fi disponibil pentru folosire.</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/009.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/010.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/010.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/010.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/010.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+ <TITLE></TITLE>
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Linux)">
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20040613;13110900">
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Mihai Kovacs">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040613;13111700">
+</HEAD>
+<BODY LANG="ro-RO" DIR="LTR">
+<P><B>Realizez o organigramă. Cum spaţiez uniform casetele?</B></P>
+<P>Vezi răspunsul <A HREF="http://documentation.openoffice.org/nonav/source/browse/*checkout*/documentation/www/user_faq/drawing_graphics/002.html">Drawing-Graphics
+FAQ #002</A>. 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="http://documentation.openoffice.org/nonav/source/browse/*checkout*/documentation/www/user_faq/index.html">
+<FONT FACE="Luxi Serif">| </FONT></A><A HREF="../index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/010.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/011.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/011.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/011.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/011.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,15 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Am o prezentare cu un text deschis la culoare pe un fundal
+negru. C&acirc;nd o tipăresc aş vrea ca textul să fie negru pe
+fundal alb. Este posibil?</B> 
+</P>
+<P>Vezi <A HREF="../../../../faq/Topic7/116.html">răspunsul din
+secţiunea Tipărire (&Icirc;ntrebarea 74)</A> a FAQ.</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="http://documentation.openoffice.org/nonav/source/browse/*checkout*/documentation/www/user_faq/index.html">
+<FONT FACE="Luxi Serif">| </FONT></A><A HREF="../index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/011.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/012.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/012.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/012.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/012.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,32 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum tipăresc, &icirc;n OpenOffice.org Presentation, notele
+&icirc;mpreună cu diapozitivele pe aceeaşi pagină? Am ales şi
+desenele şi notele pentru a fi tipărite, dar diapozitivele sunt
+tipărite primele şi notele ulterior pe foi separate (dublu
+numărului de pagini pe care &icirc;l doresc).</B></P>
+<P>Trebuie să configuraţi opţiunile de tipărire pentru
+prezentări. 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Din meniuri alegeţi:
+ <B>Tools-Options</B> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Din dialogul care apare alegeţi
+ <B>Presentations-Print</B> 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n caseta 'Contents', bifaţi căsuţa de l&acirc;ngă
+ 'Notes' pentru a confirma tipărirea notelor; debifaţi căsuţa de
+ l&acirc;ngă 'Drawing' pentru a evita tipărirea diapozitivelor şi
+ a notelor pe pagini separate. 
+ </P>
+</UL>
+<P>&Icirc;n acest dialog se află şi opţiunile de tipărit
+'Outline' sau 'Handout'. 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/012.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/013.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/013.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/013.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/013.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Eu &icirc;mi numerotez diapozitivele dar nu vreau ca numărul
+de pagină/diapozitiv să apară pe primul diapozitiv, deoarece este
+diapozitivul titlu. Este posibil?</B></P>
+<P>Este posibil să se ascundă conţinutul unui diapozitiv cu
+următorul procedeu: 
+</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Mutaţi cursorul deasupra tabului
+ numelui diapozitivului la care vreţi să faceţi schimbări
+ (primul, &icirc;n cazul nostru) 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Faceţi clic cu butonul din
+ dreapta al mausului pentru a afişa meniul contextual şi alegeţi:
+ Modify slide 
+ </P>
+ <LI><P>&Icirc;n meniul care apare scoateţi bifa de la &quot;Objects
+ on Background&quot; din caseta 'Display' 
+ </P>
+</UL>
+<P>Nu este posibil să schimbaţi c&acirc;mpul numărului de pagină.
+Deci al doilea diapozitiv va fi &icirc;ntodeauna '2' – nu se poate
+reporni de la '1'. 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/013.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/014.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/014.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+ <TITLE></TITLE>
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Linux)">
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20040613;15460000">
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Mihai Kovacs">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040613;15460800">
+</HEAD>
+<BODY LANG="ro-RO" DIR="LTR">
+<P><B>Aş vrea să am şi diapozitive portret şi peisaj &icirc;n
+prezentare. Este posibil?</B></P>
+<P>Din c&acirc;te ştim, acest lucru nu este posibil &icirc;n
+OpenOffice.org. Orientări de pagină portret şi peisaj pot fi
+combinate &icirc;n documente din editoare de text (vezi <A HREF="../word_processing/012.html">Word
+Processing FAQ #12</A>). 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/015.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/015.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,35 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>&Icirc;ncerc să export o prezentare &icirc;n format HTML.
+Obţin un mesaj care zice Nonexistent object (obiect inexistent).
+Nonexistent file (fişier inexistent). Ce este greşit?</B></P>
+<P>Acest mesaj este &icirc;ntruc&acirc;tva generic şi poate indica
+una sau mai multe probleme. Vă rog să citiţi toată lista de mai
+jos pentru a determina dacă aveţi una din problemele de mai jos: 
+</P>
+<P><B>Exportul &icirc;n HTML necesită drepturi de scriere pentru
+dosare.</B> Procesul Export to HTML are nevoie să aibă dreptul să
+scrie un fişier nou sau fişiere &icirc;n dosarul pe care l-aţi
+ales. Dacă nu aveţi dreptul de scriere veţi primi acest mesaj.
+Adiţional, procesul Export to HTML are tendinţa să creeze o
+mulţime de fişiere. Este foarte recomandat să creaţi un dosar nou
+pentru a salva toate aceste fisiere la un loc şi pentru a evita
+restricţiile de scriere. 
+</P>
+<P><B>Spaţiu insuficient.</B> Puteţi primi mesajul dacă nu aveţi
+suficient spaţiu &icirc;n directorul personal. 
+</P>
+<P><B>Probleme cu numele de fişier.</B> Puteţi primi acest mesaj
+dacă folosiţi un spaţiu &icirc;n numele fişierului. &Icirc;n
+timpul procesului de export, OpenOffice.org vede prima parte a
+numelui ca dosar şi restul după spaţiu ca numele fişierului. De
+aici, un obiect inexistent. Soluţia , deci, este să nu folosiţi
+spaţiu sau orice alt caracter care nu este permis &icirc;ntr-un nume
+de fişier. Aceste caractere sunt: %!$#:; 
+</P>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A><A HREF="../index.html"> <FONT FACE="Luxi Serif">|
+Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/016.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/016.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/016.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/016.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,59 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<P><B>Cum adaug efecte de text unei casete de text?</B></P>
+<P>Urmaţi aceşti paşi: 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Creaţi caseta de text şi
+ adăugaţi conţinutul dorit. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Odată ce aţi introdus textul,
+ apăsaţi pe butonul Effects 
+ <IMG SRC="016_files/016_4.jpg" NAME="Graphic1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=30 HEIGHT=28 BORDER=0>
+ de pe bara de unelte.<BR><B>NOTĂ:</B>&nbsp; Butonul Effects ar
+ trebui să fie localizat pe partea st&acirc;ngă a ecranului &icirc;n
+ bara de unelte principală.&nbsp; Dacă nu &icirc;l vedeţi s-ar
+ putea să trebuiască să apăsaţi pe săgeata din partea de jos a
+ barei de unelte principale pentru a afişa următorul set de
+ butoane. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Ar trebui să vedeţi următoarea
+ fereastră.<BR><IMG SRC="016_files/016_1.jpg" NAME="Graphic2" ALT="Effects Screen" ALIGN=BOTTOM WIDTH=264 HEIGHT=281 BORDER=0>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Acum apăsaţi pe butonul Text
+ Effects 
+ <IMG SRC="016_files/016_2.jpg" NAME="Graphic3" ALT="Text Effects Button" ALIGN=BOTTOM WIDTH=37 HEIGHT=20 BORDER=0>.
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi efectul pe care vreţi să
+ &icirc;l folosiţi. 
+ </P>
+ <LI><P>C&acirc;nd aţi terminat apăsaţi butonul Check Mark 
+ <IMG SRC="016_files/016_3.jpg" NAME="Graphic4" ALT="Check Mark button" ALIGN=BOTTOM WIDTH=26 HEIGHT=21 BORDER=0>
+ pentru a adăuga efectul textului. 
+ </P>
+</OL>
+<P>Data următoare c&acirc;nd veţi rula prezentarea de diapozitive
+veţi vedea textul afişat folosind efectul ales.</P>
+<P><B>NOTĂ:</B>&nbsp; Mai jos se arată o cale alternativă de a
+afişa fereastra de efecte.</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Dacă obiectul text este marcat,
+ faceţi clic pe alt obiect din prezentare. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Ţineţi apăsat CTRL şi faceţi
+ clic dreapta pe obiectul text căruia vreţi să &icirc;i adăugaţi
+ efecte. <B>NOTĂ:</B>&nbsp; Acum ar trebui să vedeţi obiectul text
+ marcat cu căsuţe mici &icirc;n jur &icirc;n loc de linia verde
+ &icirc;ntreruptă.</P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Eliberaţi CTRL şi butonul drept
+ al mausului deasupra obiectului text. 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi pe Effects (efecte) din acest meniu 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi la Pagina
+Index a Presentation FAQ</FONT></A> <FONT FACE="Luxi Serif">| </FONT><A HREF="../index.html"><FONT FACE="Luxi Serif">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</FONT></A></P>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/016.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/index.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/index.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,73 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<BODY>
+<H1>Pagina Index a Presentation FAQ</H1>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="001.html">001</A>
+ – Cum introduc mai mult de un fundal &icirc;ntr-o prezentare? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="002.html">002</A>
+ – Cum scot un diapozitiv dintr-o prezentare OpenOffice.org şi cum
+ o introduc &icirc;ntr-o altă prezentare OpenOffice.org? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="003.html">003</A>
+ – C&acirc;nd decupez şi lipesc dintr-un document text &icirc;n
+ OpenOffice.org Presentation, textul lipit are o dimensiune complet
+ diferită de original. Cum menţin aspectul textului? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="004.html">004</A>
+ – Cum creez o notă antet/subsol &icirc;ntr-o prezentare
+ OpenOffice.org? Vreau ca informaţia să apară pe fiecare
+ diapozitiv. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="005.html">005</A>
+ – Cum tipăresc două diapozitive pe pagină din OpenOffice.org
+ Presentation (unul deasupra celuilalt)? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="006.html">006</A>
+ – Cum creezi o organigramă cu ajutorul OpenOffice.org? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="007.html">007</A>
+ – Am un fişier .PPZ MSOffice PowerPoint 97 realizat folosind
+ opţiunea 'Pack and Go' SaveAs. Poate fi deschis acest fişier &icirc;n
+ Presentation? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="008.html">008</A>
+ – Cum pot să modific formatul unui c&acirc;mp de tip dată &icirc;n
+ Presentation? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="009.html">009</A>
+ – Cum pot crea propriul meu şablon pentru prezentări? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="010.html">010</A>
+ – Realizez o organigramă. Cum spaţiez uniform casetele? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="011.html">011</A>
+ – Am o prezentare cu un text deschis la culoare pe un fundal
+ negru. C&acirc;nd o tipăresc aş vrea ca textul să fie negru pe
+ fundal alb. Este posibil? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="012.html">012</A>
+ – Cum tipăresc, &icirc;n OpenOffice.org Presentation, notele
+ &icirc;mpreună cu diapozitivele pe aceeaşi pagină? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="013.html">013</A>
+ – Eu &icirc;mi numerotez diapozitivele dar nu vreau ca numărul de
+ pagină/diapozitiv să apară pe primul diapozitiv, deoarece este
+ diapozitivul titlu. Este posibil? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="014.html">014</A>
+ – Aş vrea să am şi diapozitive portret şi peisaj &icirc;n
+ prezentare. Este posibil? 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="015.html">015</A>
+ – &Icirc;ncerc să export o prezentare &icirc;n format HTML. Obţin
+ un mesaj care zice Nonexistent object (obiect inexistent).
+ Nonexistent file (fişier inexistent). Ce este greşit? 
+ </P>
+ <LI><P><A HREF="016.html">016</A>
+ – Cum adaug efecte de text unei casete de text? 
+ </P>
+</UL>
+</BODY>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/presentation/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/001_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/001_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/001_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/001_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,30 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+<title>General FAQ 001</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Pot folosi codurile binare (programele 
+executabile) OpenOffice.org legal in scop comercial/de afaceri?</font></b></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Da, puteti folosi codurile binare 
+pentru uz comercial. Inainte de a face aceasta, va rugam sa intelegeti ca acest produs software 
+este in curs de dezvoltare si poate sa nu contina toate facilitatile. Va rugam sa cititi cu atentie 
+si sa intelegeti declaratia de neasumare a responsabilitatii, pe care o gasiti in partea de sus a 
+paginii de descarcare:</font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/get_binaries.html">http://www.openoffice.org/dev_docs/source/get_binaries.html</a> 
+ </font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Alternativ, daca sunteti interesat de StarOffice 
+pentru utilizare comerciala, vedeti acest URL: </font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="http://www.sun.com/staroffice/starofficenow/">http://www.sun.com/staroffice/starofficenow</a></font></p>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/001_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/002_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/002_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/002_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/002_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,87 @@
+<html>
+<head>
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+<title>General FAQ 002</title>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Care este diferenta intre StarOffice si OpenOffice.org?</b> </font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Diferentele intre StarOffice 
+ si OpenOffice.org pot fi privite din doua perspective: </font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">A. Diferenta intre StarOffice 
+ 5.2 si viitorul StarOffice </font></p>
+<blockquote> 
+ <p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Codul sursa a inglobat cateva schimbari 
+ de cand varianta 5.2 a fost pusa la dispozitie. Unele dintre aceste schimbari sunt: </font></p>
+ <ul>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Interfata ('desktop') integrata a fost indepartata;
+   </font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Impartirea in componente a modulelor 
+ aplicatiilor de scriere ('word proccessing'), de calcul tabelar ('spreadsheet') 
+ si editare grafica;</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Indepartarea postei electronice ('email'),
+ a calendarului, precum si a serverului de programare a proceselor ('scheduling server');</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Indepartarea navigatorului ('browser'); </font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Migrarea catre fisiere in format .xml;</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Filtre Microsoft imbunatatite;</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Suport pentru CJK (CJK se refera la limbile 
+   asiatice: C=Chineza, simpla si traditionala, J= Japoneza, K= Coreana)</font></li>
+ </ul>
+ <p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Acestea sunt toate schimbarile decise de catre 
+ Sun Microsystems inainte de a face public codul sursa intregii comunitati. </font></p>
+</blockquote>
+<p></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">B. Diferentele intre StarOffice 
+ si OpenOffice.org </font></p>
+<blockquote> 
+ <p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Codul sursa disponibil la OpenOffice.org 
+ nu dispune de toate codurile StarOffice. In mod normal, motivul pentru aceasta este ca
+ Sun plateste licente pentru anumite coduri unor terte parti si nu are permisiunea 
+ de a le include in OpenOffice.org. Acele lucruri care vor fi prezente in StarOffice 
+ dar nu vor fi disponibile in OpenOffice.org sunt: </font></p>
+ <ul>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Corectorul de text ('Spell checker') </font></li>
+    <ul>
+      <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">ACTUALIZARE: este disponibil un corector de text Open Source 
+   (cu distributie gratuita).</font></li>
+    </ul>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Anumite tipuri de caractere (incluzand, 
+ in special tipuri de caractere ale limbilor asiatice)</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Help (Ajutorul)</font></li>
+    <ul>
+      <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">ACTUALIZARE: Ajutorul este in 
+   prezent inclus in Distributie.</font></li>
+    </ul>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">O componenta a bazei de date (Adabas 
+   D) </font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Machete </font></li>
+    <ul>
+      <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Actualizare: Machete sunt 
+   in prezent disponibile in proiectul de Documentare</font></li>
+    </ul>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">O galerie de arta ('Clip Art Gallery') extinsa</font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cateva functii de sortare (versiunile asiatice) </font></li>
+  <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Anumite filtre de fisiere </font><br>
+    <ul>
+      <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">ACTUALIZARE: <a href="http://wp.openoffice.org">WP Project</a>
+   se lupta sa obtina filtrele Word Perfects.</font></li>
+    </ul>
+  </li>
+ </ul>
+</blockquote>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/002_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/003_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/003_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/003_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/003_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,30 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+ 
+<title>General FAQ 003</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Detin o copie a StarOffice 5.2/5.1a/5.1. 
+ Cum pot sa trec la o varianta mai noua / imbunatatita (upgrade) a suitei OpenOffice?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> OpenOffice si StarOffice au cateva caracteristici 
+foarte diferite. De exemplu, OpenOffice nu are o interfata integrata ('Desktop integration'). 
+Nu este posibila trecerea de la un produs software la celalalt.</font><br>
+</p>
+
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/003_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/004_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/004_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/004_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/004_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,38 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+<title>General FAQ 004</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Ce platforme (sisteme de operare) sunt 
+suportate de catre suita OpenOffice?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">De pe situl ('site') OpenOffice puteti descarca 
+fisierele binare (coduri sursa / programe executabile) ale urmatoarelor platforme:</font></p>
+<ul>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Linux (x86)</font></li>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Solaris (Sparc)</font></li>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Solaris (Intel)</font></li>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Windows (format in .zip)</font></li>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Windows (format in .tar)</font></li>
+</ul>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Exista de asemenea un proiect de portare 
+catre MacOS X. 
+ </font></p>
+
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/004_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/005_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/005_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/005_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/005_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+ 
+
+<title>General FAQ 005</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Ce resurse hardware solicita Suita OpenOffice 
+ pentru a lucra?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Suita OpenOffice are nevoie de mai putine resurse
+decat StarOffice. Aceasta a fost testata pe un sistem Pentium 133 Mhz 32 Mb RAM Windows 98 SE si 
+s-a comportat foarte bine. Oricum, pentru o performanta mai buna recomandam 64 Mb RAM.
+Sistemul LINUX cu un mare coordonator al ferestrelor ('windows manager') sau mediu desktop poate solicita 
+mai mult (min. 64 Mb RAM). </font></p>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/005_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/006_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/006_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/006_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/006_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+
+<title>General FAQ 006</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Cum instalez suita OpenOffice?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Daca ati descarcat varianta pentru Windows 
+de la OpenOffice.org, aceasta este in unul din formatele .zip sau .tar. </font></p>
+<ul>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> decomprimati intr-un dosar ('folder') 
+ temporar (cu un program precum WinZip, Pkzip sau altul)</font></li>
+ <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> dati dublu-click pe butonul / fisierul 'Install' 
+ (instaleaza) pe care il gasiti in dosarul de instalare. Aceasta va porni instalarea ghidata 
+ care va va ajuta pe tot parcursul instalarii. </font></li>
+</ul>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/006_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/007_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/007_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/007_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/007_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,30 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+
+<title>General FAQ 007</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Unde pot gasi imbunatatiri ('patches') ale OpenOffice?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Suita OpenOffice este un proiect **in lucru**. 
+Versiunile imbunatatite sunt foarte comune. Puteti gasi numeroase versiuni noi, imbunatatiri si 
+actualizari in sectiunea de descarcare ('download') a sitului web al suitei OpenOffice.org la 
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/download.html">http://www.openoffice.org/dev_docs/source/download.html</a></font> 
+</p>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/007_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/008_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/008_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/008_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/008_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,36 @@
+<html>
+<head>
+ <META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+
+<title>General FAQ 008</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cum pot actualiza o versiune mai veche a suitei 
+OpenOffice la una mai noua? </font></b></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Se recomanda ca versiunea mai veche sa fie dezinstalata 
+inainte de a instala varianta actualizata. Aceasta se poate face, in Windows, utilizand 
+programul 'Setup' din 'Start Menu' si selectand 'Deinstallation' (dezinstalare). 
+ </font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Puteti de asemenea sa copiati sau sa redenumiti 
+dosarul ('folder') principal al programului OpenOffice, daca intentionati sa pastrati unele sau 
+chiar toate fisierele continute de acesta. Daca veti incerca pe un sistem Windows sa instalati versiunea mai noua peste 
+vechea versiune, in timpul procedurilor de instalare ati putea avea 
+erori. <br>
+ </font></p>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/008_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/009_RO.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/009_RO.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/009_RO.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/009_RO.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,29 @@
+<html>
+<head>
+<META NAME="version" CONTENT="1.1.3.000" />
+ <META NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <META NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- documentation.openoffice.org -->
+
+
+<title>General FAQ 009</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Exista documentatie pentru suita OpenOffice 
+in formatul .pdf?</b></font></p>
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">In prezent, raspunsul este negativ. In viitor insa, 
+formatul PDF precum si multe altele vor fi disponibili. Este posibil ca atunci cand suita OpenOffice 
+a ajuns la importanta altor suite Office, veti gasi carti si alte resurse scrise de terte parti.</font></p>
+
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> | <a href="index.html">Inapoi la 
+Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</a></font><br>
+</p>
+
+<!-- Traducere Madalin -->
+
+
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/various_topics/009_RO.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message