incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221069 [5/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro: ./ doc/ doc/data_source/ doc/diverse/ doc/drawing_graphics/ doc/online_help/ doc/spreadsheet/ doc/user_faq/ doc/user_faq/draw/ doc/user_faq/formula/ doc/user_faq/impress/ doc/us...
Date Tue, 20 Dec 2011 01:57:39 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/003.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/003.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Cum <FONT COLOR="#000000">tai
+o imagine</FONT> din desenul meu?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Cu imaginea deja
+introdusă &icirc;n document:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ pe imagine pentru a o marca (un clic). Chiar sub bara de comenzi va
+ apărea bara de unelte</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">&Icirc;n
+ această bară de unelte apăsaţi pe butonul cel mai din dreapta
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Crop'</FONT></B> pentru
+ a deschide meniul contextual Crop.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Introduceţi
+ dimensiunile exacte ale suprafeţei pe care vreţi să o tăiaţi.</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ butonul <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B>
+ pentru a &icirc;nchide fereastra</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic &icirc;n afara
+ imaginii pentru a o demarca</FONT></P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A><A HREF="../Draw en/index.html">
+| -->Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/004.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/004.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/004.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/004.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Am primit un fişier
+care conţine imagini dar <FONT COLOR="#000000">tot ce apare este
+simbolul ancoră</FONT> pentru imagine. Ce este greşit?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi din bara meniu:
+<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Tools-Options-&quot;Drawing&quot;</FONT></B>
+. Opţiunea <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'image
+placeholders' d</FONT></B>in secţiunea <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'View'</FONT></B>
+trebuie să fie nebifată.</FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/004.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/005.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/005.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/005.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/005.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,54 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Am o <FONT COLOR="#000000">imagine
+(format JPEG) la care doresc să &icirc;i schimb culorile &icirc;</FONT>nainte
+de a o utiliza &icirc;ntr-un fişier Openoffice.org. Cum schimb
+culorile?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">C&acirc;nd deschideţi
+un fişier JPEG, OpenOffice.org afişează bara de unelte chiar sub
+bara de comandă. Odată ce fişierul este deschis:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi:
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Tools-Eyedropper</FONT></B>
+ din bara Menu. Va apărea o fereastră plutitoare numită
+ 'Eyedropper'</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ pe icoana din colţul din st&acirc;nga sus [<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Eyedropper</FONT></B>]</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Introduceţi
+ o valoare de toleranţă – c&acirc;t de exact să se potrivească
+ culorile. Prima data &icirc;ncercaţi o toleranţă de 10%. Probabil
+ va trebui să o măriţi pentru a fi vizibilă o schimbare. O
+ valoare de 30% este de obicei eficace. Puteţi merge p&acirc;nă la
+ 99% - dar ar putea culege o zona mai mare decat doriţi.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ din imagine culoarea pe care doriţi să o modificaţi. &Icirc;n
+ fereastra plutitoare eyedropper culoarea va fi automat aleasă.</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ din lista derulantă '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Replace
+ with...</FONT></B>' culoarea cu care să se &icirc;nlocuiască.</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ butonul '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Replace</FONT></B>'
+ pentru a confirma alegerea făcută. Dacă nu se &icirc;ntamplă
+ nimic măriţi toleranţa.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Pentru a &icirc;nlocui
+ mai multe culori, alegeţi alt dreptunghi de culoare din st&acirc;nga
+ ferestrei plutitoare Eyedropper, după care repetaţi paşii de la 2
+ pană la 5. &Icirc;n final, confirmaţi alegerile făcute apăs&acirc;nd
+ butonul '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Replace</FONT></B>'
+ .</FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/005.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/006.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/006.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Cum pot <FONT COLOR="#000000">introduce
+o captură de ecran sau altă imagine</FONT> &icirc;n documentul meu?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Orice imagine &icirc;n
+format GIF sau JPEG poate fi introdus &icirc;n document:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Din
+ bara de meniu, selectaţi: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Insert-Graphics</FONT></B>.</FONT>
+  </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Navigaţi p&acirc;nă
+ la directorul &icirc;n care sunt salvate imaginile GIF sau JPEG ,
+ alegeţi imaginea, şi apăsaţi <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Open'</FONT></B>.</FONT>
+  </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/007.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/007.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,74 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Vreau să <FONT COLOR="#000000">schimb
+dimensiunea unei imagini in</FONT>troduse &icirc;ntr-un document. Cum
+pot face asta?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Pentru a redimensiona o
+imagine:</FONT> 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ o dată pe imagine pentru a o marca</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Din
+ bara de meniuri alegeţi: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Format-Position
+ and Size</FONT></B></FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ pagina</FONT> <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Size'</FONT></B>
+  </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Introduceţi
+ dimensiunile dorite pentru imagine şi apăsaţi butonul <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B></FONT>
+  </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">sau</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ o dată pe imagine pentru a o marca. In jurul imagini vor aparea
+ nişte pătrate mici verzi.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Trageţi de unul
+ din pătrate pentru a redimensiona imaginea.</FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">pentru a redimensiona o
+imagine păstr&acirc;nd proporţiile:</FONT> 
+</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ o dată pe imagine pentru a o marca.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Din
+ bara de meniuri alegeţi: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Format-Position
+ and Size</FONT></B></FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ pagina</FONT> <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Size'</FONT></B>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Introduceţi
+ dimensiunea dorită pentru imagine</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Bifaţi [x] casuţa
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'keep ratio'</FONT></B>
+ şi apăsaţi butonul <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B></FONT></P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">sau</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ o dată pe imagine pentru a o marca. &Icirc;n jurul imagini vor
+ apărea nişte pătrate mici verzi.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Ţineţi
+ apăsată tasta 'Shift'</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Trageţi de unul
+ din pătrate pentru a redimensiona proporţional imaginea.</FONT></P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/008.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/008.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/008.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/008.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT COLOR="#000000"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Cum
+pot <FONT COLOR="#000000">salva un document Draw &icirc;ntr-un format
+standard (BMP, JPG,...)?</FONT></B></FONT></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT COLOR="#000000">Formatul
+.sxd folosit &icirc;n Draw nu este un format grafic ci unul pentru
+documente</FONT>.</FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Pentru a salva un
+document Draw &icirc;ntr-un format grafic:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi:
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">File-Export</FONT></B>
+ din bara de meniuri</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ formatul grafic din caseta combinată '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">File
+ Type</FONT></B>' </FONT>
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi butonul
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Save'</FONT></B> </FONT>
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/008.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/009.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/009.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/009.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/009.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,50 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Aş dori să creez o
+coperta pentru CD, dar nu pot să <FONT COLOR="#000000">rotesc textul
+ca s</FONT>ă poată fi citi pe partea laterală a CD-ului. Ce paşi
+trebuie să fac pentru a realiza această acţiune?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Urmaţi această
+procedură:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ pe icoana <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Text'</FONT></B>
+ din bara de unelte (bara din partea st&icirc;ngă)</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Desenaţi
+ o casetă pentru text de dimensiunea dorită pe pagină şi
+ introduceţi textul dorit.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic &icirc;n afara casetei pentru text pentru a termina
+ introducerea textului.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic cu butonul st&acirc;ng al mouse-ului pentru a selecta din nou
+ textul.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic dreapta pe caseta de text marcată pentru a afişa meniul
+ contextual.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Din
+ meniul contextual alegeţi: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Position
+ and Size'.</FONT></B></FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Din
+ pagina <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Rotation' </FONT></B>alegeţi
+ Pivot Point (punctul de pivotare) şi Rotation Angle (unghiul de
+ rotaţie) dorit.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi butonul
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B></FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/009.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/010.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/010.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/010.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/010.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Cum pot să<FONT COLOR="#000000">
+redefinesc originea coordonatelor<SPAN STYLE="background: transparent">
+d</SPAN></FONT><SPAN STYLE="background: transparent"><FONT COLOR="#000000">esenului</FONT></SPAN>?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi &icirc;n felul
+acesta:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ pe punctul de intersecţie dintre rigla orizontal şi cel vertical
+ şi ţineţi apăsat butonul mouse-ului</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Trăg&acirc;nd
+ mouse-ul veţi vedea o cruce haşurată.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Duceţivă p&acirc;nă
+ la punctul unde doriţi să fie noua origine a coordonatelor
+ desenului, după care eliberaţi butonul mouse-ului.</FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/010.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/011.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/011.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/011.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/011.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Doresc să am ca
+fundal un <FONT COLOR="#000000">caroiaj </FONT>ca reper &icirc;n
+desene. Este disponibil &icirc;n OpenOffice.org?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Da. Dacă nu este deja
+vizibil, pur şi simplu faceţi clic dreapta pe pagină şi alegeţi
+<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Visible Grid' </FONT></B>din
+meniul contextual.</FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/011.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/012.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/012.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/012.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/012.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B><FONT FACE="Helvetica, sans-serif">&Icirc;</FONT>ncerc
+sa tipăresc un document Draw dar culorile tipărite de imprimanta
+mea nu sunt la fel ca cele afişate pe ecran. Cum pot să le editez
+folosind <FONT COLOR="#000000">sistemul de culoare CMYK</FONT>?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Imprimantele color
+moderne folosesc un amestec % de 4 cerneluri (sau 6 &icirc;n cele mai
+noi) pentru a reproduce culorile pe care ochii noştrii &icirc;i pot
+vedea &icirc;n mod normal. &Icirc;n Draw, pentru a schimba o culoare
+indic&acirc;nd procentul exact de cerneală trebuie făcut astfel:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic pe obiectul a cărui culoare doriţi să o schimbaţi. Obiectul
+ va fi marcat.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic dreapta pe el şi alegeţi '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Area...</FONT></B>'
+ din meniul contextual.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">&Icirc;n
+ fereastra care apare alegeţi pagina '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Colors</FONT></B>'.</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ CMYK din caseta combinată '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Color
+ System</FONT></B>'.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Modificaţi
+ valorile % ale CMYK din caseta de dedesubt.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi butonul
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B>. Veţi fi
+ &icirc;ntrebat dacă vreţi să modificaţi culoarea existentă sau
+ să adăugaţi una nouă la paletă existentă. Alegeţi.</FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Altfel puteţi
+folosi/modifica o paletă CMYK existentă:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Repetaţi
+ paşi 1, 2 şi 3 descrişi mai sus.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ icoana '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Load Color List</FONT></B>'
+ .</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ fişierul cmyk.soc şi apăsaţi butonul <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'Open'</FONT></B>
+ . (calea standard este: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">OpenOffice60/user/config/</FONT></B>)</FONT>
+  </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">&Icirc;nchideţi
+ fereastra apăs&acirc;nd pe butonul <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B>
+ .</FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/012.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/013.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/013.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/013.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/013.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Desenez un web
+banner. Cum pot să o fac utiliz&icirc;nd o <FONT COLOR="#000000">paleta
+de culoare 'Websafe'</FONT>?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Puteţi schimba paleta
+standard a OpenOffice.org &icirc;ntr-o paletă &icirc;n care culorile
+sunt exprimate ca valori hexazecimale sau nume de culori web urm&acirc;nd
+aceşti paşi:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Desenaţi
+ un obiect pe pagină.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Clic
+ pe obiect pentru al marca.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Faceţi
+ clic dreapta pe obiect pentru a afişa meniul contextual.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ elementul '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Area...</FONT></B>'
+ .</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">&Icirc;n
+ fereastra care apare treceţi la pagina '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Colors</FONT></B>'
+ .</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi
+ pe icoana '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Load Color
+ List</FONT></B>' .</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi fişierul
+ html.soc şi apăsaţi <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'</FONT></B>.
+ (calea standard este: <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">OpenOffice60/user/config/</FONT></B>)</FONT>
+  </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/013.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/014.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/014.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><B>C&acirc;nd tipăresc
+un document Draw, desenele &icirc;n apropiere de partea superioară
+sau inferioară a marginilor paginii nu sunt tipărite corect. Cum
+pot rezolva această problemă?</B></FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Probabil aveţi
+marginile paginii documentului Draw configurate prea aproape de
+marginile zonei de tipărire a imprimantei. Trebuie să faceţi
+astfel:</FONT></P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Verificaţi
+ manualul imprimantei pentru a afla ce limite are suprafaţa de
+ imprimare a imprimantei dumneavoastră.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Alegeţi
+ Select <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Format-Page...</FONT></B>
+ din bara de meniul.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">&Icirc;n
+ pagina '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Page</FONT></B>'
+ a ferestrei '<B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">Page Setup</FONT></B>'
+ schimbaţi dimensiunea marginilor de sus şi de jos conform celor
+ găsite &icirc;n manualul imprimantei. Dacă nu mai aveţi manualul
+ atunci &icirc;ncercaţi o valoare mai mare de 2,5 cm (1 inch). E
+ valabil la multe imprimante.</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Apăsaţi butonul
+ <B><FONT FACE="Courier New, Courier, mono">'OK'.</FONT></B></FONT> 
+ </P>
+</OL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Acum puteţi edita
+desenul asigur&acirc;nduvă că toate obiectele sunt &icirc;n
+interiorul noilor margini ale paginii.</FONT></P>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+| Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT> 
+</P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/015.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/015.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<H2><FONT SIZE=3>Cum export o parte a unui desen &icirc;n EPF</FONT>?</H2>
+<P>Pentru a exporta doar obiectele desen trebuie să faceţi astfel:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Marcaţi obiectul pe care doriţi
+ să &icirc;l exportaţi. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi “File-Export...” din
+ bara de meniuri.</P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi EPS din lista derulantă
+ &quot;File format&quot; şi treceţi un nume &icirc;n c&acirc;mpul
+ “File name”. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Bifaţi caseta &quot;Selection&quot;
+ din partea de jos a ferestrei. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Dacă doriţi o previzualizare
+ alegeţi TIFF din fereastra &quot;EPS Export Options&quot; ce apare.
+  </P>
+ <LI><P>Apăsaţi OK pentru a salva selecţia ca EPS.</P></OL>
+ <P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">
+Inapoi la la Pagina Index a Documentatiei</a> |<!--<A HREF="../index.html">Inapoi
+ la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A>--><A HREF="../Draw en/index.html">
+ | Inapoi la Pagina Index a Draw FAQ</A></FONT></P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/index.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/index.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,88 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+<body>
+<H2>Pagina Index a Drawing FAQ</H2>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="001.html">001</A>
+ – Cum afişez <B><FONT COLOR="#cc6600">un fişier <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">EPS
+ </FONT></FONT></B>introdus &icirc;n desenul meu?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="002.html">002</A>
+ – Doresc să realizez o organigrama. Cum <B><FONT COLOR="#cc6600">spaţiez
+ uniform</FONT></B> casetele?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="003.html">003</A>
+ – Cum <B><FONT COLOR="#cc6600">tai</FONT></B> o <B><FONT COLOR="#cc6600">imagine</FONT></B>
+ din desenul meu?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="004.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">004</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Am primit un fişier
+ care conţine imagini dar <B><FONT COLOR="#cc6600">tot ce apare</FONT></B>
+ este <B><FONT COLOR="#cc6600">simbolul ancoră</FONT></B> pentru
+ imagine. Ce este greşit?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="005.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">005</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Am o <B><FONT COLOR="#cc6600">imagine</FONT></B>
+ (format JPEG) la care doresc să &icirc;i <B><FONT COLOR="#cc6600">schimb</FONT></B>
+ <B><FONT COLOR="#cc6600">culorile </FONT></B><SPAN STYLE="font-weight: medium"><FONT COLOR="#000000">&icirc;</FONT></SPAN>nainte
+ de a o utiliza &icirc;ntr-un fişier Openoffice.org. Cum schimb
+ culorile?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="006.html">006</A>
+ – Cum pot <B><FONT COLOR="#cc6600">introduce</FONT></B> o captură
+ de ecran sau altă <B><FONT COLOR="#cc6600">imagine</FONT></B> &icirc;n
+ documentul meu?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="007.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">007</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Vreau să <B><FONT COLOR="#cc6600">schimb
+ dimensiunea</FONT></B> unei <B><FONT COLOR="#cc6600">imagini</FONT></B>
+ introduse &icirc;ntr-un document. Cum pot face asta?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="008.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">008</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Cum pot <B><FONT COLOR="#cc6600">salva</FONT></B>
+ un document Draw &icirc;ntr-un format standard (<B><FONT COLOR="#cc6600">BMP,
+ JPG,</FONT></B>...)?</FONT></P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="009.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">009</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Aş dori să creez o
+ coperta pentru CD, dar nu pot să <B><FONT COLOR="#cc6600">rotesc
+ textul</FONT></B> ca să poată fi citi pe partea laterală a
+ CD-ului. Ce paşi trebuie să fac pentru a realiza această acţiune?</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="010.html">010</A>
+ – Cum pot să <B><FONT COLOR="#cc6600">redefinesc</FONT></B>
+ originea <B><FONT COLOR="#cc6600">coordonatelor</FONT></B><SPAN STYLE="background: transparent"><FONT COLOR="#000000">
+ desenului</FONT></SPAN>?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="011.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">011</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Doresc să am ca
+ fundal un <B><FONT COLOR="#cc6600">caroiaj</FONT></B> ca reper &icirc;n
+ desene. Este disponibil &icirc;n OpenOffice.org?</FONT> 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="012.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">012</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Helvetica, sans-serif">&Icirc;</FONT><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">ncerc
+ să tipăresc un document Draw dar culorile tipărite de imprimanta
+ mea nu sunt la fel ca cele afişate pe ecran. Cum pot să le editez
+ folosind <B><FONT COLOR="#cc6600">sistemul de culoare <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">CMYK</FONT></FONT></B>?
+ </FONT>
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="013.html"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">013</FONT></A>
+ – <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Desenez un web banner.
+ Cum pot să o fac utiliz&icirc;nd o <B><FONT COLOR="#cc6600">paletă
+ de culoare <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">'Websafe'</FONT></FONT></B>?</FONT>
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="014.html"><FONT FACE="Helvetica, sans-serif">014</FONT></A><FONT FACE="Helvetica, sans-serif">
+ –</FONT> <FONT FACE="Helvetica, sans-serif">C&acirc;nd tipăresc
+ un document Draw, desenele &icirc;n apropiere de partea superioară
+ sau inferioară a <B>marginilor paginii nu sunt tipărite corect</B>.
+ Cum pot rezolva această problemă? </FONT>
+ </P>
+ <LI><P><A HREF="015.html"><FONT FACE="Helvetica, sans-serif">015</FONT></A><FONT FACE="Helvetica, sans-serif">
+ – Cum export o parte a unui desen &icirc;n EPF?</FONT> 
+ </P>
+</UL>
+<P><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><A HREF="../../index.html"></A><A HREF="../../index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Documentatiei</A><A HREF="../../index.html"></A> |
+<A HREF="../index.html">Inapoi la Pagina
+Index Principala - FAQ a Utilizatorilor</A></A></FONT></FONT></P>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/draw/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum pot să introduc o paranteză de st&acirc;nga fără o
+paranteză de dreapta?</B></P>
+<P>Deoarece parantezele au o funcţie de grupare ele trebuie
+&icirc;ntodeauna să formeze perechi şi să fie corect &icirc;mbricate.</P>
+<P>Pentru a obţine o paranteză fără perechea ei trebuie să
+excludeţi perechea cu un backslash. De exemplu pentru a obţine &quot;[&quot;
+fără perechea corespondentă &quot;]&quot; trebuie să scrieţi <KBD CLASS="western">\[</KBD>.</P>
+<P>Pentru a scrie intervalul [3;8) trebuie să scrieţi<KBD CLASS="western">
+\[3 &quot;;&quot; 8\)</KBD>. Gilimelele &icirc;n jurul punct şi
+virgulă impiedică ca textul să apară scris &icirc;n italic.
+(Adevarat, aceasta nu are nimic de a face cu parantezele!)</P>
+<P>Pentru paranteze scalabile este esenţial ca ele sa fie perechi,
+deoarece conţinutul dintre paranteze trebuie să fie bine definit. 
+</P>
+<P>&Icirc;n acest caz folosiţi paranteza invizibilă <KBD CLASS="western">none</KBD>
+pentru a obţine o singură paranteză scalabilă. De exemplu pentru
+a obţine &quot;[&quot; scalabilă fără perechea ei &quot;]&quot;
+trebuie să introduceţi <KBD CLASS="western">left [ ... right none</KBD>.</P>
+<P>Pentru a obţine<IMG SRC="001a.gif" NAME="Objekt1" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=59 HEIGHT=43 BORDER=0>trebuie
+să scrieţi<KBD CLASS="western"> x=left lbrace binom -5 3 right
+none</KBD>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001a.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/001a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/002.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/002.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/002.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/002.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<H3 CLASS="western">Dacă scriu <KBD CLASS="western">x^* <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">pentru
+a</FONT> <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">obţine</FONT></KBD> x<SUP>*</SUP>,
+&icirc;mi apare un mesaj de eroare. De ce? 
+</H3>
+<P>Problema este că<KBD CLASS="western"> * este un</KBD> operator
+matematic binar, adică trebuie să existe o expresie de ambele parţi
+ale simbolului.</P>
+<P>Ori scrieţi expresia<KBD CLASS="western"> x^{{}*{}} <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">pentru
+a evita mesajul de eroare</FONT></KBD> ori puteţi scrie <KBD CLASS="western">x^&quot;*&quot;</KBD>
+, unde din cauza gilimelelor axterixul va fi interpretat nu ca o
+operaţie matematică ci ca un simbol de sine stătător.</P>
+<P>Dacă folosiţi această combinaţie des veţi dori să definiţi
+acest simbol ca simbol definit de utilizator. Vezi <A HREF="012.html">FAQ
+#012</A>. Dacă aţi definit * ca simbol definit de utilizator, să
+zicem<KBD CLASS="western"> %ast</KBD>, atunci scrieţi<KBD CLASS="western">
+x^%ast</KBD>.</P>
+<P>Acest răspuns este valabil pentru multe alte simboluri. Unii
+operatori, ca de exemplu +, sunt singulari, adică trebuie să aibă
+o expresie doar &icirc;n partea dreaptă a lui. Pentru a obţine x<SUP>+</SUP>
+puteţi scrie<KBD CLASS="western"> x^{+{}}</KBD> sau, bine&icirc;nţeles,
+<KBD CLASS="western">x^&quot;+&quot;</KBD>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/002.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/003.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/003.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,40 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>C&acirc;nd scriu unul din simbolurile <KBD CLASS="western">#</KBD>,
+<KBD CLASS="western">&amp;</KBD>,<KBD CLASS="western"> |</KBD>, <KBD CLASS="western">^</KBD>
+or <KBD CLASS="western">_</KBD> obţin un rezultat neaşteptat sau un
+mesaj de eroare. Cum pot folosi aceste simboluri?</B></P>
+<P>Toate aceste simboluri au un &icirc;nţeles special &icirc;n <I>Math</I>:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Simbolul<KBD CLASS="western"> #
+ <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">este folosit &icirc;n gramezi şi
+ matrici</FONT></KBD>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Simbolurile<KBD CLASS="western"> &amp;
+ <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">şi</FONT> | <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">sunt
+ folosite ca „şi”</FONT> <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">logic
+ respectiv „sau”</FONT> <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">logic</FONT></KBD>.
+  </P>
+ <LI><P>Simbolurile<KBD CLASS="western"> ^ </KBD>şi<KBD CLASS="western">
+ _ <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">sunt folosite ca exponent
+ respectiv indice</FONT></KBD>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Pentru a le folosi &icirc;n formule le puteţi pune &icirc;n
+gilimele, &icirc;nsemnand că le inseraţi ca şi text.</P>
+<P>Dacă vreţi să folosiţi simbolul &quot;|&quot; trebuie să va
+hotăr&acirc;ţi dacă rezultatul pe care &icirc;l doriţi este unul
+din urmatoarele:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">a divides b
+ <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">scrieţi</FONT></KBD> a| b. 
+ </P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">abs a <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">scrieţi</FONT></KBD>
+ |a|. 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/004.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/004.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/004.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/004.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,20 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>C&acirc;nd scriu <KBD CLASS="western">3xy </KBD>numărul 3 este
+afişat &icirc;n italic. Este o eroare?</B></P>
+<P>Nu chiar. Aici se &icirc;ntamplă următorul lucru, Math foloseşte
+variabile multi-literă, care sunt obişnuite &icirc;n unele
+discipline, ca economia. Regula este că o variabilă este alcatuită
+dintr-o secvenţă de litere, cifre şi puncte (primul caracter nu
+are voie să fie un punct).</P>
+<P>Astfel c&acirc;nd scrieţi 3xy se consideră că introduceţi o
+variabilă - iar variabilele sunt scrise &icirc;n italic. Aici
+singurul lucru ciudat este că o variabilă poate &icirc;ncepe cu un
+număr.</P>
+<P>Forma corectă de a introduce expresia de 3 ori x ori y este <KBD CLASS="western">3
+x y </KBD>(cu spaţiu &icirc;ntre caractere).</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A> | <A HREF="../index.html">Inapoi
+la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/004.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum aliniez formulele &icirc;n dreptul semnului egal?</B></P>
+<P>&Icirc;n momentul de faţă <I>Math</I> nu are o metodă de
+aliniere. &Icirc;n schimb puteţi folosi o matrice.</P>
+<P>De exemplu pentru a scrie ecuaţia</P>
+<P><IMG SRC="005a.gif" NAME="Objekt321" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=113 HEIGHT=41 BORDER=0></P>
+<P>trebuie să scrieţi ce urmează:</P>
+<PRE CLASS="western">matrix{
+ alignr x+y # {}={} # alignl 2 ##
+ alignr x  # {}={} # alignl 2-y
+}</PRE><P>
+Parantezele goale din jurul = sunt necesare deoarece = este un
+operator binar şi deci are nevoie de expresii de ambele parţi.</P>
+<P>Puteţi reduce spaţiul din jurul = dacă schimbaţi spaţierea
+dintre coloane a matricei:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Spacing</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi <B>'Category'</B> şi
+ alegeţi <B>Matrixes</B> din meniul care apare. 
+ </P>
+ <LI><P><B>Aici scrieţi<KBD CLASS="western"> 0% </KBD>la 'Column
+ spacing'</B>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Acesta este un alt exemplu care foloseşte o altă soluţie:</P>
+<P>Pentru a scrie ecuaţia</P>
+<P><IMG SRC="005b.gif" NAME="Objekt24" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=249 HEIGHT=59 BORDER=0></P>
+<P>Şmecheria este să folosim '<KBD CLASS="western">phantom'</KBD>
+<FONT FACE="Bitstream Vera Serif">dupa cum urmează</FONT>:</P>
+<PRE CLASS="western">&quot;&quot;3(x+4)-2(x-1)=3 x+12-(2 x-2) newline
+&quot;&quot;phantom {3(x+4)-2(x-1)}=3 x+12-2 x+2 newline
+&quot;&quot;phantom {3(x+4)-2(x-1)}=x+14</PRE><P STYLE="margin-top: 0.2cm; margin-bottom: 0.21cm">
+Efectul gilimelelor goale este ca r&acirc;ndul să fie aliniat la
+st&acirc;nga - un r&acirc;nd care &icirc;ncepe cu text (chiar şi
+text gol) va fi &icirc;ntodeauna aliniat la st&acirc;nga.</P>
+<P STYLE="margin-top: 0.2cm; margin-bottom: 0.21cm"><KBD CLASS="western">Puteţi
+&icirc;nlocui<KBD CLASS="western"> &quot;&quot; </KBD>cu <KBD CLASS="western">alignl</KBD></KBD>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Back
+to the Math FAQ Index Page</A> | <A HREF="../index.html">Back
+to the User FAQ Main Index Page</A></P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005a.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005b.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005b.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/005b.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,27 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Vreau să folosesc un binary operator (ex. <KBD CLASS="western">union</KBD>
+sau <KBD CLASS="western">otimes</KBD>) ca şi large operator (ex. <KBD CLASS="western">int</KBD>
+sau <KBD CLASS="western">sum</KBD>). Cum pot să o fac?</B></P>
+<P>Pentru &icirc;nceput trebuie să definiţi simbolul de care aveţi
+nevoie ca simbol definit de utilizator. Vezi <A HREF="012.html">FAQ
+#012</A> pentru instrucţiuni; majoritatea simbolurilor folosite de
+<I>Math</I> fac parte din corpul de litera StarMath.</P>
+<P>Să zicem că aţi definit simbolul uniune ca simbol definit de
+utilizator <KBD CLASS="western">%union</KBD>. Astfel de exemplu
+puteţi scrie</P>
+<PRE CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.5cm">oper%union from i in I A_i</PRE><P>
+pentru a obţine formula</P>
+<P><IMG SRC="006a.gif" NAME="Objekt1" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=47 HEIGHT=32 BORDER=0></P>
+<P><EM>Notă</EM>: &Icirc;n versiunea 633 aceasta nu funcţionează
+dacă este un spaţiu &icirc;nainte de <KBD CLASS="western">%union</KBD>
+(este o eroare &icirc;n parser). 
+</P>
+<P>Orice simbol definit de utilizator poate fi folosit ca operator
+mare dacă este precedat de<KBD CLASS="western"> oper <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">ca
+&icirc;n exemplu</FONT></KBD>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006a.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/006a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/007.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/007.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,21 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum scriu funcţii, ca max, det, pe care <I>Math</I> nu le
+cunoaşte?</B></P>
+<P><I>Math</I> are nativ un număr de funcţii standard ca cos, log
+etc.</P>
+<P>Aceste funcţii sunt scrise &icirc;n poziţie dreaptă conform
+tradiţiei tipografice.</P>
+<P>Pentru a scrie alte funcţii &icirc;n acest fel este suficient să
+precedeţi funcţia cu<KBD CLASS="western"> func</KBD>.</P>
+<P>De exemplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Pentru a obţine max(<I>a</I>,<I>b</I>) trebuie să scrieţi<KBD CLASS="western">
+ func max(a,b)</KBD>. 
+ </P>
+</UL>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/008.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/008.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/008.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/008.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,83 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum schimb corpul de litera pe care &icirc;l folosesc &icirc;n
+formul�</B></P>
+<P><I>Math</I> foloseşte 7 corpuri de literă diferite pentru a
+afişa formulele - pe l&acirc;nga corpul de litera symbol (&icirc;n
+majoritate corpul de literă StarMath).</P>
+<P>Corpurile de literă de baza sunt:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Variabilele</I>. Variabilele
+ (ca<KBD CLASS="western"> x</KBD>, <KBD CLASS="western">a</KBD> etc.)
+ se scriu de obicei cu italic; implicit este Times New Roman, italic.
+  </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Functii</I>. Funcţiile (ca<KBD CLASS="western">
+ cos</KBD>, <KBD CLASS="western">log</KBD> etc.) se scriu de obicei
+ &icirc;n poziţie dreaptă; implicit este Times New Roman. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Numerele</I>. Numerele (ca<KBD CLASS="western">
+ 217</KBD>) se scriu de obicei &icirc;n poziţie dreaptă; implicit
+ este Times New Roman. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Textul</I>. Textul (ca<KBD CLASS="western">
+ &quot;abc&quot;</KBD>) se scrie de obicei &icirc;n poziţie dreaptă;
+ implicit este Times New Roman. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Serif</I> este un corp de
+ literă adiţional serifat. Implicit este Times New Roman. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><I>Sans</I> este un corp de literă
+ adiţional fară serif. Implicit este Helvetica/Arial. 
+ </P>
+ <LI><P><I>Fixed</I> este un corp de literă adiţional de lăţime
+ fixă. Implicit este Courier. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Puteţi citi despre cum să folosiţi corpuri de literă &icirc;n
+<A HREF="009.html">FAQ
+#009</A>.</P>
+<P>Pentru a schimba unul din corpurile de literă faceţi următorii
+paşi:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Fonts...</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi <B>'Modify'</B> şi
+ alegeţi corpul de literă pe care doriţi să &icirc;l schimbaţi
+ din meniul care apare. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi corpul de literă din
+ listă. Aici puteţi să bifaţi una sau ambele căsuţe <B>'Bold'</B>
+ şi <B>'Italic'</B>. 
+ </P>
+ <LI><P>Terminaţi dialogul cu <B>'OK'</B>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Astfel se va schimba corpul de literă a formulei curente. Data
+următoare c&acirc;nd veţi vrea să folosiţi acelaşi corp de
+literă va fi deja disponibil &icirc;n lista derulantă; nu mai
+trebuie să modificaţi nimic.</P>
+<P>Pentru a schimba corpurile de literă implicite faceţi următorii
+paşi:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi <B>Format-Fonts</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi cele şapte corpuri de
+ literă descrise mai sus. 
+ </P>
+ <LI><P>Apăsaţi <B>'Default'</B>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Acest lucru va salva opţiunile dumneavoastră ca şi corpuri de
+literă implicit de folosit &icirc;n formule noi.</P>
+<P>Pentru a schimba mărimea de bază a formulei alegeţi <B>Format-Font
+Size...</B> şi introduceţi dimensiunea dorită. Toate celelalte
+corpuri de literă au o marime relativă faţă de corpul de literă
+de bază. Implicit este 12&nbsp;pt.</P>
+<P>Aceasta va schimba mărimea de bază a formulei curente. Pentru a
+schimba mărimea de baza implicită trebuie să apăsaţi <B>'Default'</B>
+&icirc;nainte de a termina dialogul.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/008.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/009.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/009.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/009.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/009.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,71 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum schimb corpul de literă pe care &icirc;l folosesc &icirc;n
+subformulă?</B></P>
+<P>Puteţi folosi unul din următoarele atribute ale corpului de
+literă:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">italic a
+ <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">afişează un</FONT> a </KBD>&icirc;n
+ format italic. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">acelaşi rezultat are<KBD CLASS="western">
+ ital a</KBD>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">nitalic a
+ </KBD>afişează un<KBD CLASS="western"> a </KBD>&icirc;n poziţie
+ dreaptă (abreviere de la non italic). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">bold a
+ </KBD>afişează un<KBD CLASS="western"> a </KBD>&icirc;ngroşat. 
+ </P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">nbold a </KBD>afişează un<KBD CLASS="western">
+ a <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">de grosime normală</FONT></KBD>
+ (abreviere de la ne&icirc;ngroşat). 
+ </P>
+</UL>
+<P>Adiţional <I>Math</I> foloseşte un set generic de trei familii
+de corpuri de litera, care se folosesc după cu urmează:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">font serif a
+ </KBD>afişează un<KBD CLASS="western"> a </KBD>&icirc;ntr-un corp
+ de literă serifat, de obicei Times. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">font sans a
+ </KBD>afişează un<KBD CLASS="western"> a </KBD>&icirc;ntr-un corp
+ de literă neserifat, de obicei Helvetica sau Arial. 
+ </P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">font fixed a </KBD>afişează un<KBD CLASS="western">
+ a </KBD>&icirc;ntr-un corp de literă fix, de obicei Courier. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Atributele corpurilor de literă pot fi combinate ca &icirc;n
+exemplul următor:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Scrieţi<KBD CLASS="western"> bold font sans A </KBD>pentru a
+ obţine <B><FONT FACE="Arial, sans-serif">A</FONT></B>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Puteţi aplica atribute de corp de literă unei subformule &icirc;ntregi
+dacă o grupaţi cu<KBD CLASS="western"> { } </KBD>sau alte
+paranteze. De exemplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western"><FONT FACE="Bitstream Vera Serif">Scrieţi</FONT>
+ a b bold {c d} e </KBD>pentru a obţine ab<B>cd</B>e. 
+ </P>
+</UL>
+<P>C&acirc;nd se aplică mai multe atribute de corp de literă, cel
+mai din interior preia precedentul după cu se vede &icirc;n exemplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western"><FONT FACE="Bitstream Vera Serif">Scrieţi</FONT>
+ bold {a b nbold c d} </KBD>pentru a obţine <B>ab</B>c<B>d</B>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Pentru a schimba corpurile de literă folosite &icirc;n <I>Math</I>
+vezi <A HREF="008.html">FAQ
+#008</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/009.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/010.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/010.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/010.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/010.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,48 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum schimb mărimea unei subformule?</B></P>
+<P>Existăa cinci variante ale comenzii de schimbare a dimensiunii:</P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">size 20 a
+ </KBD>afişează un a cu corpul de literă de 20 pt. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">size +5 a
+ </KBD>afişează un a de dimensiunea curentă a corpului de literă
+ plus 5pt. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western">size -5 a
+ </KBD>afişează un a de dimensiunea curentă a corpului de literă
+ minus 5pt. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><KBD CLASS="western"><KBD CLASS="western"><KBD CLASS="western">size
+ *1.5 a </KBD></KBD></KBD>afişează un a de 1.5 ori dimensiunea
+ curentă a corpului de literă. 
+ </P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">size /1.5 a </KBD>afişează un a de 1.5
+ ori mai mic dec&acirc;t dimensiunea curentă a corpului de literă. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Puteţi schimba marimea corpului de literă a unei subformule
+&icirc;ntregi dacă o grupaţi cu<KBD CLASS="western"> { } <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">sau
+alt tip de paranteze</FONT></KBD>. Examplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Scrieţi<KBD CLASS="western"> a b size *2 {c d} e </KBD>pentru
+ a obţine ab<FONT SIZE=6>cd</FONT>e. 
+ </P>
+</UL>
+<P>C&acirc;nd se aplică simulta mai multe schimbări de dimensiune a
+corpului de literă, cel mai din interior este prioritar după cum se
+vede &icirc;n acest examplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Scrieţi<KBD CLASS="western"> size *1.5 {a size 12 b size
+ *1.5 c d} </KBD>pentru a obţine <FONT SIZE=5>a<FONT SIZE=3>b</FONT><FONT SIZE=6>c</FONT>d</FONT>.
+  </P>
+</UL>
+<P>Pentru a schimba dimensiunea corpului de literă de bază din Math
+vezi <A HREF="008.html">FAQ
+#008</A>.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/010.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/011.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/011.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/011.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/011.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,40 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Cum schimb culoarea unei subformule?</B></P>
+<P>Puteţi folosi comanda color după cum urmează:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">color red ABC </KBD>afişează <FONT COLOR="#ff0000">ABC</FONT>.
+  </P>
+</UL>
+<P>Puteţi alege din opt culori diferite:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">white (alb)</KBD>, <KBD CLASS="western">black
+ (negru)</KBD>, <KBD CLASS="western">cyan (azuriu)</KBD>, <KBD CLASS="western">magenta</KBD>,
+ <KBD CLASS="western">red (roşu)</KBD>, <KBD CLASS="western">blue
+ (albastru)</KBD>, <KBD CLASS="western">green (verde)</KBD>, <KBD CLASS="western">yellow
+ (galben)</KBD>. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Puteţi aplica o culoare unei subformule &icirc;ntregi dacă o
+grupaţi cu { } sau alt tip de paranteze. Examplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western"><FONT FACE="Bitstream Vera Serif">Scrieţi</FONT>
+ A B color green {C D} E </KBD>pentru a obţine AB<FONT COLOR="#00ff00">CD</FONT>E.
+  </P>
+</UL>
+<P>C&acirc;nd se aplică simultan mai multe culori, cel mai din
+interior este prioritar după cum se vede &icirc;n acest exemplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P>Scrieţi<KBD CLASS="western"> color blue {A B color yellow C
+ D} </KBD>pentru a obţine <FONT COLOR="#0000ff">AB<FONT COLOR="#ffff00">C</FONT>D</FONT>.
+  </P>
+</UL>
+<P>Nu puteţi alege o culoare de fundal; o formulă <I>Math</I> este
+&icirc;ntodeauna transparentă. Adică moşteneşte culoarea de fond
+de la documentul (de exemplu un document writer) &icirc;n care se
+află.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/011.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/012.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/012.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/012.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/012.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,53 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Am nevoie de un simbol care nu există &icirc;n <I>Math</I>. Ce
+pot face?</B></P>
+<P><SPAN STYLE="font-style: normal">Dacă aveţi un corp de literă
+care conţine acest simbol &icirc;l puteţi crea ca simbol definit de
+utilizator.</SPAN></P>
+<P><SPAN STYLE="font-style: normal">Respectaţi următorii paşi:</SPAN></P>
+<UL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Deschideţi dialogul Symbols
+ (<B>Tools-Catalog...</B>). 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apăsaţi <B>'Edit'</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Introduceţi un nume pentru noul
+ simbol &icirc;n lista derulantă <B>'Symbol'</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Introduceţi un nume nou sau
+ alegeţi un nume din lista derulantă <B>'Symbol set'</B>. Acesta
+ este setul de simboluri &icirc;n care vreţi să apară simbolul
+ dumneavoastră. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi corpul de literă din
+ lista <B>'Font'</B>, de exemplu corpul StarMath. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Alegeţi formatul (normal, aldin,
+ aldin-italic sau italic) din lista <B>'Typeface'</B>. 
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm">Apasaţi pe simbol &icirc;n tabel.
+  </P>
+ <LI><P>Apasaţi <B>'Add'</B> pentru a adăuga simbolul ales. 
+ </P>
+</UL>
+<P>Acum puteţi folosi simbolul adăugat ca orice alt simbol prin
+alegerea din dialogul Symbols sau scriind<KBD CLASS="western"> <FONT FACE="Bitstream Vera Serif">direct</FONT>
+%numelesimbolului</KBD>.</P>
+<P>Dacă nu găsiţi simbolul din prima căutaţi &icirc;n corpul de
+literă StarMath; conţine aproximativ 25 de simboluri aditionale.</P>
+<P>Altă sursă de simboluri este aşa numitul corp de litera AMS al
+Societăţii Americane de Matematică (American Mathematical
+society).</P>
+<P>Puteţi descărca acest corp de literă &icirc;n format Postscript
+type 1 de la <A HREF="http://www.ams.org/tex/amsfonts.html" NAME="AMS fonts">http://www.ams.org/tex/amsfonts.html</A>.</P>
+<P>Dacă folosiţi Microsoft Windows poate preferaţi să descărcaţi
+versiunea neoficială BaKoMa Truetype de la
+<A HREF="http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/" NAME="BaKoMa AMS fonts">http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/</A>.</P>
+<P>Citiţi documentaţia livrată cu corpurile de litere pentru
+condiţiile de folosire.</P>
+<P><A HREF="index.html">Inapoi
+la Pagina Index a Math FAQ</A><A HREF="../index.html">
+| Inapoi la Pagina Index Principala - FAQ a utilizatorilor</A> 
+</P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/012.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013.html?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013.html Tue Dec 20 01:57:24 2011
@@ -0,0 +1,222 @@
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</HEAD>
+<P><B>Pot găsi toate structurile de simboluri din <I>Math</I> &icirc;n
+fereastra de selecţie?</B></P>
+<P>Există c&acirc;teva structuri fără un model corespondent &icirc;n
+fereastra de selecţie:</P>
+<P><B><I>Operatori binary adiţionali:</I></B></P>
+<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
+ <COL WIDTH=59>
+ <COL WIDTH=197>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a oplus b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013a.gif" NAME="Objekt1" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a ominus b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013b.gif" NAME="Objekt2" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a otimes b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013c.gif" NAME="Objekt3" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a odot b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013d.gif" NAME="Objekt4" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a odivide b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013e.gif" NAME="Objekt5" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a wideslash b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013f.gif" NAME="Objekt6" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=27 HEIGHT=40 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a widebslash b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013g.gif" NAME="Objekt7" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=27 HEIGHT=40 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+</TABLE>
+<P>Adiţional, dacă<KBD CLASS="western"> %symbol </KBD>este un
+simbol definit de utilizator &icirc;l puteţi folosi ca un operator
+unary sau binary după cum urmează:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">uoper %symbol a </KBD>foloseşte<KBD CLASS="western">
+ %symbol </KBD>ca operator unary.</P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">a boper %symbol b </KBD>foloseşte<KBD CLASS="western">
+ %symbol </KBD>ca operator binary.</P>
+</UL>
+<P><B><I>Relaţi adiţionale:</I></B></P>
+<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
+ <COL WIDTH=59>
+ <COL WIDTH=197>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a &lt;&lt; b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013h.gif" NAME="Objekt8" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=44 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a &gt;&gt; b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013i.gif" NAME="Objekt9" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=44 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a def b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013j.gif" NAME="Objekt10" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=38 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a transl b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013k.gif" NAME="Objekt11" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=41 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">a transr b</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013l.gif" NAME="Objekt12" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=41 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+</TABLE>
+<P><B><I>Operatori adiţionali:</I></B></P>
+<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
+ <COL WIDTH=59>
+ <COL WIDTH=197>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">liminf f</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P>lim inf <I>f</I></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">limsub f</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P>lim sub <I>f</I></P>
+  </TD>
+ </TR>
+</TABLE>
+<P>Adiţional, dacă<KBD CLASS="western"> %symbol </KBD>este un
+simbol definit de utilizator &icirc;l puteţi folosi ca un operator
+după cum urmează:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">oper %symbol a </KBD>foloseşte<KBD CLASS="western">
+ %symbol </KBD>ca un operator.</P>
+</UL>
+<P>Puteţi citi mai multe despre acestea &icirc;n <A HREF="006.html">FAQ
+#006</A>.</P>
+<P><B><I>Paranteze adiţionale:</I></B></P>
+<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
+ <COL WIDTH=58>
+ <COL WIDTH=198>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">lfloor a rfloor</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013m.gif" NAME="Objekt13" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=28 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">lceil a rceil</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013n.gif" NAME="Objekt14" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=28 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+</TABLE>
+<P>Deoarece parantezele au o funcţie de grupare ele trebuie
+&icirc;ntodeauna să formeze perechi şi să fie corect &icirc;mbricate.
+Pentru paranteze scalabile este esenţial ca <KBD CLASS="western">left</KBD>
+(st&acirc;nga) şi <KBD CLASS="western">right</KBD> (dreapta) să se
+potrivească, dar tipul parantezelor se poate combina liber. Examplu:</P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western"><FONT FACE="Luxi Serif">Puteţi scrie</FONT>
+ left ( a right [ <FONT FACE="Luxi Serif">pentru a obţine</FONT></KBD>
+ (a[.</P>
+</UL>
+<P>Puteţi citi mai mult despre paranteze singure &icirc;n <A HREF="001.html">FAQ
+#001</A>.</P>
+<P><B><I>Simboluri adiţionale:</I></B></P>
+<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
+ <COL WIDTH=58>
+ <COL WIDTH=198>
+ <TR VALIGN=TOP>
+  <TD WIDTH=23%>
+   <PRE CLASS="western">backepsilon</PRE>
+  </TD>
+  <TD WIDTH=77%>
+   <P><IMG SRC="013o.gif" NAME="Objekt15" ALIGN=ABSMIDDLE HSPACE=8 WIDTH=15 HEIGHT=19 BORDER=0></P>
+  </TD>
+ </TR>
+</TABLE>
+<P><B><I>Funcţii adiţionale:</I></B></P>
+<P>&Icirc;n plus faţă de funcţiile cunoscute de <I>Math</I>,
+puteţi scrie şi alte funcţii dacă precedaţi numele funcţiei cu
+func, ca de exemplu<KBD CLASS="western"> func max</KBD>. Puteţi citi
+mai multe despre asta &icirc;n <A HREF="007.html">FAQ
+#007</A>.</P>
+<P><B><I>Comenzi adiţionale pentru modificat corpul de literă:</I></B></P>
+<UL>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">nitalic a </KBD>afişează un<KBD CLASS="western">
+ a </KBD>&icirc;n poziţie dreaptă (abreviere de la non italic).</P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">nbold a <FONT FACE="Luxi Serif">afişează
+ un</FONT><KBD CLASS="western"> <FONT FACE="Luxi Serif">a </FONT></KBD><FONT FACE="Luxi Serif">de
+ grosime normală (abreviere de la</FONT></KBD> non bold).</P>
+ <LI><P><KBD CLASS="western">phantom a <FONT FACE="Luxi Serif">afişează
+ un a invizibil</FONT></KBD>.</P>
+</UL>
+<P>Comanda color este folosită pentru a schimba culoarea unei
+subformule, vezi <A HREF="011.html">FAQ
+#011</A> pentru detalii.</P>
+<P>Se lucrează la o documentaţie completă despre limbajul de
+introducere al <I>Math</I>.</P>
+<P><A HREF="../formula/index.html">Back
+to the Math FAQ Index Page</A> | <A HREF="index.html">Back
+to the User FAQ Main Index Page</A></P>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013a.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013b.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013b.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013b.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013c.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013c.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013c.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013d.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013d.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013d.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013e.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013e.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013e.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013f.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013f.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013f.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013g.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013g.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013g.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013h.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013h.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013h.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013i.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013i.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013i.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013j.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013j.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013j.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013k.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013k.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013k.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013l.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ro/doc/user_faq/formula/013l.gif?rev=1221069&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message