incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221054 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:55:21 GMT
Author: wave
Date: Tue Dec 20 00:55:20 2011
New Revision: 1221054

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1221054&view=rev
Log:
images folder needed new referencing

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-documentation.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-downloads.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-helping.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-issuezilla.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-mailinglist.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-product.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/adresses.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/referencer.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/translation.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-documentation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-documentation.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-documentation.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-documentation.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold" lang="da">
-<img style="float:right" src="/images/book.png" alt="Vejledninger" />
+<img style="float:right" src="images/book.png" alt="Vejledninger" />
 <h2>Vejledninger</h2>
 
 <p>Alle opfordres til at hjælpe til med at skrive eller oversætte dokumentation,
som endnu ikke forefindes på dansk. Koordinering foregår på <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten
dansk&#64;da.openoffice.org</a>. Nedenstående er en liste over dansk dokumentation
til OpenOffice.org/StarOffice. Du kan finde dokumenter, der er ved at blive oversat, på <a
href="http://doc.oooforum.dk">http://doc.oooforum.dk</a> samt engelske vejledninger
<a href="http://documentation.openoffice.org">http://documentation.openoffice.org</a>.</p>
@@ -284,4 +284,4 @@ urchinTracker();
 <p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-downloads.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-downloads.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-downloads.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-downloads.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -18,9 +18,9 @@ urchinTracker();
 <p><b>OBS! Nyeste og anbefalede version downloades fra <a href="http://da.openoffice.org">forsiden</a>.</b></p>
 
 <h3>Dansk OpenOffice.org 2.4.2</h3>
-<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=da&version=2.4.2"><img
src="/images/ico-win.png" alt="Windows" /> Windows</a></div>
-<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=da&version=2.4.2"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - deb)" /> Linux (x86 - deb)</a></div>
-<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=da&version=2.4.2"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - rpm)" /> Linux (x86 - rpm)</a></div>
+<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=da&version=2.4.2"><img
src="images/ico-win.png" alt="Windows" /> Windows</a></div>
+<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=da&version=2.4.2"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - deb)" /> Linux (x86 - deb)</a></div>
+<div><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=da&version=2.4.2"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - rpm)" /> Linux (x86 - rpm)</a></div>
 
 <p>Enkelte funktioner i OpenOffice.org kræver, at Java er installeret. Java kan gratis
hentes på <a href="http://www.java.com">www.java.com</a>.</p>
 <p>Du kan få hjælp til installationen på <a href="http://www.oooforum.dk">www.oooforum.dk</a>.</p>
@@ -38,9 +38,9 @@ urchinTracker();
 <p>Du kan bruge OpenOffice.org direkte fra dit USB-drev ved at hente <a href="http://portableapps.com/apps/office/suites/portable_openoffice">http://portableapps.com/apps/office/suites/portable_openoffice</a></p>
 
 <h3>Dansk OpenOffice.org 1.1.5</h3>
-<p><img src="/images/ico-win.png" alt="Windows" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_Win32Intel_install_da.exe">Windows</a></p>
-<p><img src="/images/ico-tux.png" alt="Linux" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_LinuxIntel_install_da.tar.gz">Linux</a></p>
-<p><img src="/images/ico-osx.png" alt="Mac OS X (X11)" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_Macosx_install_da.tar.gz">Mac
OS X (X11)</a></p>
+<p><img src="images/ico-win.png" alt="Windows" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_Win32Intel_install_da.exe">Windows</a></p>
+<p><img src="images/ico-tux.png" alt="Linux" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_LinuxIntel_install_da.tar.gz">Linux</a></p>
+<p><img src="images/ico-osx.png" alt="Mac OS X (X11)" /> <a href="http://mirrors.dotsrc.org/openoffice-danish/OOo_1.1.5_Macosx_install_da.tar.gz">Mac
OS X (X11)</a></p>
 
 <h3>Udviklingsudgaver</h3>
 <p>OpenOffice.org er under konstant forbedring takket være de mange udviklere, der
arbejder på kildekoden. Men uanset om du er udvikler eller engageret bruger af OpenOffice.org,
kan du hjælpe til.
@@ -53,4 +53,4 @@ Hvis du gerne vil hjælpe med at teste, 
 <p><i>Opdateret 13. oktober 2008</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-helping.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-helping.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-helping.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-helping.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold" lang="da">
-<img style="float:right" src="/images/marketing.png" alt="Deltag og bidrag!" />
+<img style="float:right" src="images/marketing.png" alt="Deltag og bidrag!" />
 <h2>Deltag og bidrag til DA.OpenOffice.org !</h2>
 
 <blockquote style="border:1px dotted #000080;padding:10px;margin:0px,30px,0px,30px">
@@ -47,7 +47,7 @@ meddelelse, så dem, der allerede er på
 <p>Hvis du er programmør og gerne vil have lidt "starthjælp" til at komme igang med
udviklingen af OpenOffice.org, kan du læse mere <a href="http://contributing.openoffice.org/programming.html">http://contributing.openoffice.org/programming.html</a>
og skrive til e-postlisten dev&#64;openoffice.org.</p>
 
 <h3>Økonomisk bidrag og sponsorering</h3>
-<img style="float:right" src="/images/money.png" alt="Økonomisk bidrag og sponsorering"
/>
+<img style="float:right" src="images/money.png" alt="Økonomisk bidrag og sponsorering"
/>
 
 <p>Ønsker du at give et stort eller lille økonomisk bidrag til Dansk OpenOffice.org
og vores aktiviteter, foreslås følgende:</p>
 <ul>
@@ -57,4 +57,4 @@ meddelelse, så dem, der allerede er på
 <p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-issuezilla.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-issuezilla.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-issuezilla.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-issuezilla.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -33,7 +33,7 @@ function addEngine(src,icon,name,cat)
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold">
-<img style="float:right" src="/images/bug.png" alt="Fejlrapportering" />
+<img style="float:right" src="images/bug.png" alt="Fejlrapportering" />
 <h2>Fejlrapportering</h2>
 <h3>Fejl i den danske ordbog til stavekontrol</h3>
 
@@ -88,4 +88,4 @@ Du kan hjælpe til med kvalitetssikringe
 <p><i>Opdateret 2. november</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-mailinglist.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-mailinglist.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-mailinglist.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold">
-<img style="float:right" src="/images/chat_icon_01_h.png" alt="E-postlister" />
+<img style="float:right" src="images/chat_icon_01_h.png" alt="E-postlister" />
 <h2>Åbne e-postlister for Dansk OpenOffice.org</h2>
 <p>Alle er velkomne til at tilmelde sig e-postlisterne - bemærk dog at forudgående
tilmelding er nødvendig (se nedenfor). Hvis du sender en besked til en postliste, vil den
blive sendt til alle dem, som er tilmeldt postlisten.</p>
 <table summary="Dette er en tabel med e-postlister for DA.OpenOffice.org" cellpadding="4"
cellspacing="1" border="0">
@@ -115,4 +115,4 @@ får sat en tekststreng foran i emnefelt
 <p><i>Opdateret 2. november 2006</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-product.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-product.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-product.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/about-product.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold">
-<img style="float:right" src="/images/setup.png" alt="Produktbeskrivelse" />
+<img style="float:right" src="images/setup.png" alt="Produktbeskrivelse" />
 <h2>Beskrivelse af OpenOffice.org - en komplet fri kontorpakke</h2>
 
 <p><b>OpenOffice.org</b> er en komplet fri kontorpakke, der indeholder
følgende moduler:</p>
@@ -76,4 +76,4 @@ OpenOffice.org er på grund af den stabi
 <p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/adresses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/adresses.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/adresses.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/adresses.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold">
-<img style="float:right" src="/images/people_h.png" alt="Kontakt os" />
+<img style="float:right" src="images/people_h.png" alt="Kontakt os" />
 <h2>Kontaktpersoner og bidragydere</h2>
 
 <p>Dansk OpenOffice.org baserer sig på frivilligt arbejde i en åben og fleksibel
projektstruktur, hvor også du kan bidrage med netop dine kompetencer. Det er op til dig hvordan,
hvornår og hvor meget du vil bidrage.</p>
@@ -35,4 +35,4 @@ Derudover deltager han også aktivt i St
 <p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold" lang="da">
-<img style="float:right" src="/images/faq.png" alt="Spørgsmål og svar (FAQ)" />
+<img style="float:right" src="images/faq.png" alt="Spørgsmål og svar (FAQ)" />
 <h2>Spørgsmål og svar (FAQ)</h2>
 
 <p>Nedenfor er de hyppigste spørgsmål til OpenOffice.org (OOo) besvaret. Hvis du
har et spørgsmål, så send det til en af <a href="about-mailinglist.html">e-postlisterne</a>
eller stil det i <a href="http://www.oooforum.dk">www.OOoforum.dk</a>. Tag eventuelt
også et kig på <a href="http://www.openoffice.org/faq.html">den engelske FAQ</a>.</p>
@@ -110,4 +110,4 @@ urchinTracker();
 <p><i>Opdateret 28. marts 2008</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -164,7 +164,7 @@ OpenOffice.org 2</a></li>
      <tr>
       <td><br />
       <br />
-      <center> <a href="http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html"><img
style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 50px;" src="http://marketing.openoffice.org/art/galleries/marketing/web_buttons/nicu/125x50_3_get.png"
alt="Get OpenOffice.org" title="Get OpenOffice.org" /></a> </center>
+      <center> <a href="http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html"><img
style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 50px;" src="/marketing/art/galleries/marketing/web_buttons/nicu/125x50_3_get.png"
alt="Get OpenOffice.org" title="Get OpenOffice.org" /></a> </center>
       <br />
       <br />
       </td>
@@ -186,9 +186,9 @@ OpenOffice.org".</small>
    <table style="border: 0px none white;">
     <tbody>
      <tr>
-      <td><img style="border: 0px solid ; width: 128px; height: 58px;" src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png"
alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></td>
+      <td><img style="border: 0px solid ; width: 128px; height: 58px;" src="images/web_button_get_legal_da.png"
alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></td>
       <td><textarea readonly="readonly" name="button" rows="4" cols="55" onclick="this.focus();this.select()">&lt;a
href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"&gt;
-&lt;img src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png"
+&lt;img src="images/web_button_get_legal_da.png"
 border="0" hspace="3" vspace="3" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" /&gt;&lt;/a&gt;
       </textarea> </td>
      </tr>
@@ -213,4 +213,4 @@ andre lande.</font> </div>
 <br />
 <br />
 <br />
-</body></html>
\ No newline at end of file
+</body></html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -21,7 +21,7 @@ OpenOffice.orgs postserver er meget over
 Se status og mere infomation under <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58303">Issue
58303</a>.
 </p>
 -->
-<a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid;
width: 128px; height: 58px;" src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png"
alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></a><br
/>
+<a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid;
width: 128px; height: 58px;" src="images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software.
Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></a><br />
 </div>
 
 <h2>Velkommen til DA.OpenOffice.org</h2>
@@ -30,18 +30,18 @@ Se status og mere infomation under <a hr
 <table summary="layout">
 <tr>
 <td width="350">
-<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php?f=9"><img style="border:0; float:left; margin-right:
0.2em;" src="/images/feedicon16.png" alt="Nyheder fra oooforum.dk" /></a><h3 style="display:
inline;">Nyheder</h3>
+<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php?f=9"><img style="border:0; float:left; margin-right:
0.2em;" src="images/feedicon16.png" alt="Nyheder fra oooforum.dk" /></a><h3 style="display:
inline;">Nyheder</h3>
 <iframe src="http://oooforum.dk/nyheder.php?f=9&amp;c=3" frameborder="0" scrolling="no"
width="350" height="100"></iframe>
 </td>
 <td width="350">
-<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php"><img style="border:0; float: left; margin-right:
0.2em;" src="/images/feedicon16.png" alt="Seneste indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk"
/></a><h3 style="display: inline;">Indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk</h3>
+<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php"><img style="border:0; float: left; margin-right:
0.2em;" src="images/feedicon16.png" alt="Seneste indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk"
/></a><h3 style="display: inline;">Indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk</h3>
 <iframe src="http://oooforum.dk/seneste.php?c=3" frameborder="0" scrolling="no" width="350"
height="100"></iframe>
 </td>
 </tr>
 </table>
 
 <p><b>OpenOffice.org</b> er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling,
regneark, diagrammer, pr&aelig;sentationer, databaser, tegninger og websideredigering.
Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice.org, da kontorpakken udgives under
open source-licensen <a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php" title="Lesser
General Public License">LGPL</a>. OpenOffice.org underst&oslash;tter den produkt-
og platformsuafh&aelig;ngige&aring;bne standard <a href="/opendocument.html">ODF
(ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format)</a>.</p>
-<p>L&aelig;s <a href="referencer.html">udtalelser fra danske virksomheder</a>,
<a href="about-product.html">produktbeskrivelsen</a> samt brochuren <a href="http://da.openoffice.org/doc/HvadErOOo.pdf">Hvad
er OpenOffice.org? (<img src="/images/pdf-icon.png" alt="PDF-ikon" /> PDF)</a>.</p>
+<p>L&aelig;s <a href="referencer.html">udtalelser fra danske virksomheder</a>,
<a href="about-product.html">produktbeskrivelsen</a> samt brochuren <a href="http://da.openoffice.org/doc/HvadErOOo.pdf">Hvad
er OpenOffice.org? (<img src="images/pdf-icon.png" alt="PDF-ikon" /> PDF)</a>.</p>
 
 
 <p style="font-style: italic;">Bruger din virksomhed eller din uddannelsesinstitution
OpenOffice.org? S&aring; h&oslash;rer vi gerne fra jer!<br/>
@@ -49,7 +49,7 @@ I kan komme p&aring; vores referencelist
 
 <h3>Hent dansk OpenOffice.org</h3>
 <div style="background-color: #ecf1f5; padding: 0.8em; float:right; text-align:center;
margin:0.2em; width: 300px;">
-<a href="/images/OOo20.png" title="Klik for at se billedet i fuld st&oslash;rrelse"
target="_blank"><img style="border:0;" src="/images/OOo20thumb.png" title="Klik for
at se billedet i fuld st&oslash;rrelse" alt="Miniature af tekstbehandling i OpenOffice.org"
width="200" height="144" /></a><br />
+<a href="/images/OOo20.png" title="Klik for at se billedet i fuld st&oslash;rrelse"
target="_blank"><img style="border:0;" src="images/OOo20thumb.png" title="Klik for at
se billedet i fuld st&oslash;rrelse" alt="Miniature af tekstbehandling i OpenOffice.org"
width="200" height="144" /></a><br />
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 references = new Array();
@@ -77,12 +77,12 @@ En detaljeret beskrivelse af de nye feat
 </div>
 
 <div>Med nedenst&aring;ende links kan du hente den seneste version af kontorpakken.</div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_da.exe"><img
src="/images/ico-win.png" alt="Windows" /> Windows</a></div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_da.dmg"><img
src="/images/ico-osx.png" alt="Mac OS X (Intel)" /> Mac OS X (Intel)</a></div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_da.tar.gz"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - deb)" /> Linux (x86 - deb)</a></div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_da.tar.gz"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - rpm)" /> Linux (x86 - rpm)</a></div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_da.tar.gz"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - deb)" /> Linux (x86-64 - deb)</a></div>
-<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_da.tar.gz"><img
src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - rpm)" /> Linux (x86-64 - rpm)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_da.exe"><img
src="images/ico-win.png" alt="Windows" /> Windows</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_da.dmg"><img
src="images/ico-osx.png" alt="Mac OS X (Intel)" /> Mac OS X (Intel)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_da.tar.gz"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - deb)" /> Linux (x86 - deb)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_da.tar.gz"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - rpm)" /> Linux (x86 - rpm)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_da.tar.gz"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - deb)" /> Linux (x86-64 - deb)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_da.tar.gz"><img
src="images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - rpm)" /> Linux (x86-64 - rpm)</a></div>
 
 <div><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Download">Andre downloads</a></div>
 
@@ -107,4 +107,4 @@ En detaljeret beskrivelse af de nye feat
 
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -13,7 +13,7 @@ urchinTracker();
 </head>
 <body>
 <div id="danskindhold" lang="da">
-<img style="float:right" src="/images/puzzle.png" alt="Links" />
+<img style="float:right" src="images/puzzle.png" alt="Links" />
 <h2>Links</h2>
 
 <p>Følgende liste samler links til relevant software, dokumentation, tilbehør etc.
Har du et relevant link, kan du sende dit forslag med beskrivelse til 
@@ -40,4 +40,4 @@ e-postlisten <a href="about-mailinglist.
 <p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -101,8 +101,8 @@ urchinTracker();
 <p>På OpenOffice.org's side for udviklere kan du læse mere om, hvordan du integrerer
OpenOffice.org i dine løsninger. Læs mere på <a href="http://development.openoffice.org/">http://development.openoffice.org/</a>.</p>
 <p>Læs også mere om, hvordan du kan integrere understøttelse af ODF i dine programmer
med <a href="http://odftoolkit.openoffice.org/">ODF Toolkit</a>, <a href="http://opendocumentfellowship.org/development/projects/odfpy">ODFPY
til Python</a> og <a href="http://search.cpan.org/~jmgdoc/OpenOffice-OODoc/">OODoc
til Perl</a>.</p>
 <p>Flere referencer kan læses på <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Opendocument">WikiPedias
side om <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym></a>.</p>
-<p><a href="http://opendocument.xml.org"><img src="/images/opendocument.jpg"
alt="opendocument.xml.org" /></a></p>
+<p><a href="http://opendocument.xml.org"><img src="images/opendocument.jpg"
alt="opendocument.xml.org" /></a></p>
 <p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/referencer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/referencer.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/referencer.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/referencer.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -16,8 +16,8 @@ urchinTracker();
 <b>Bruger din arbejdsplads eller dit uddannelsessted OpenOffice.org? Så vil vi gerne
høre om det.</b><br/>
 I kan komme på listen nedenfor ved at udfylde <a href="http://www.smartsurvey.dk/openoffice/spoergeskema/">dette
spørgeskema</a>.
 </div>
-<iframe src="http://www.smartsurvey.dk/openoffice/referenceliste/" width="1000" height="30000"
scrolling="no"
+<iframe src="https://www.smartsurvey.dk/openoffice/referenceliste/" width="1000" height="30000"
scrolling="no"
 frameborder="0">
 
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/translation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/translation.html?rev=1221054&r1=1221053&r2=1221054&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/translation.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/translation.html Tue Dec 20 00:55:20 2011
@@ -33,7 +33,7 @@ function addEngine(src,icon,name,cat)
 }
 //-->
 </script>
-<img style="float:right" src="/images/native-lang.png" alt="Dansk oversættelse" />
+<img style="float:right" src="images/native-lang.png" alt="Dansk oversættelse" />
 <h2>Dansk oversættelse</h2>
 
 <h3>Overordnet strategi</h3>
@@ -216,4 +216,4 @@ function addEngine(src,icon,name,cat)
 <p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
 </div>
 </body>
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>Mime
View raw message