incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800580 [8/9] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:42:04 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,495 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » XML-sanakirjan tuonti</font><br/>
+
+<h1>Esimerkki4 : XML-sanakirja Writer-asiakirjaksi</h1>
+
+<p>Tässä esimerkissä muunnetaan XML-muodossa oleva sanakirja
+Writer-asiakirjaksi. Tällöin se voidaan viedä edelleen vaikkapa
+PDF:ksi (<a
+href="/esimerkit/xml-sanakirja.pdf">xml-sanakirja.pdf</a>).</p>
+
+<h2>XML-asiakirja</h2>
+
+<p>Käytämme esimerkkinä seuraavanlaista XML-muodossa olevaa <a
+href="http://lokalisointi.org/sanakirja/">sanakirjaa</a>, joka
+esimerkiksi HTML-muotoon muunnettuna näyttää seuraavanlaiselta:</p>
+
+<div style='margin-left: 30px; margin-right: 30px;'>
+<table border='1' align='center'><tr><th>Hakusana</th><th>Käännökset</th></tr>
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e0'>abbreviate</a></b> (v) </td><td>
+lyhentää</td></tr>
+
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e18'>accessibility</a></b> (s) </td><td>
+<font style='font-family: sans-serif; font-variant: small-caps; font-size: 80%%;'>asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa</font>: esteettömyys (OOo, KDE, Gnome) <sup style='font-size: 50%'>§</sup>, saavutettavuus<sup style='font-size: 50%'>§</sup>, helppokäyttöisyys<sup style='font-size: 50%'>§</sup><br/><font size='-1'>§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.</font><br/><font size='-1'>§§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.</font><br/><font size='-1'>§§§ Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.</font></td></tr>
+
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e861'>table</a></b> (s) </td><td>
+<b>1</b>&nbsp;(<i>tekstinkäsittely, taulukkolaskenta</i>) taulukko,<br/><b>2</b>&nbsp;(<i>tietokanta</i>) taulu</td></tr>
+</table>
+</div>
+
+<p>Sanat on jaettu ensinnäkin hakusanoihin (headword), joista voi olla
+useita sanaluokan (function) mukaisia muotoja. Merkitystasoja on kaksi
+(sense, subsense). Sanakirjan rakenteesta on saatavilla myös <a
+href="http://lokalisointi.org/sanakirja/rakenne.html">tarkempi kuvaus</a>.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; overflow: scroll; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?&gt;
+&lt;dictionary&gt;
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;abbreviate&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='verb'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;lyhentää&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;accessibility&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='noun'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;definition&gt;asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa&lt;/definition&gt;
+     &lt;usage&gt;OOo, KDE, Gnome&lt;/usage&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;esteettömyys&lt;/translated&gt;
+      &lt;usage&gt;OOo, KDE, Gnome&lt;/usage&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+     &lt;translation id='1'&gt;
+      &lt;translated&gt;saavutettavuus&lt;/translated&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+     &lt;translation id='2'&gt;
+      &lt;translated&gt;helppokäyttöisyys&lt;/translated&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+   &lt;notes&gt;
+   &lt;note id='1'&gt;Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.&lt;/note&gt;
+   &lt;note id='2'&gt;Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.&lt;/note&gt;
+   &lt;note id='3'&gt;Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.&lt;/note&gt;
+   &lt;/notes&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+...
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;table&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='noun'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;context&gt;tekstinkäsittely, taulukkolaskenta&lt;/context&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;taulukko&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+   &lt;sense id='2'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;context&gt;tietokanta&lt;/context&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;taulu&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+...
+&lt;/dictionary&gt;
+</pre>
+
+<h2>XSLT-muunnin</h2>
+
+<p>XSLT-tuontisuodatin muuntaa tuotavan XML-asiakirjan
+OpenOffice.org-asiakirjan <tt>content.xml</tt>-tiedostoksi. Alla oleva
+muunnos muuntaa XML-muotoisen sanakirjan OpenOffice.org 1.1 Writer
+-asiakirjaksi.</p>
+
+<p>Muunnos koostuu kahdesta pääosasta:</p>
+
+<ul>
+ <li>asiakirjan rungon määrittelystä ja</li>
+ <li>eri tyyppisten elementtien muunnoksista.</li>
+</ul>
+
+<p>Rungon määrittelyssä määritellään muun muassa useapalstaisen osan
+tyyli. Muunnoksen loppuosa koostuu erilaisten alirakenteiden
+muunnoksista.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; overflow: scroll; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
+ xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
+ xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+ office:class="text"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;xsl:output indent="yes" encoding="UTF-8"/&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Asiakirjan runko.                              --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="/"&gt;
+  &lt;office:document&gt;
+
+   &lt;office:automatic-styles&gt;
+    &lt;!-- Osatyyli --&gt;
+    &lt;style:style style:name="Sect1" style:family="section"&gt;
+     &lt;style:properties text:dont-balance-text-columns="false"&gt;
+      &lt;style:columns fo:column-count="3" fo:column-gap="0.198cm"&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3193*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0.099cm"/&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3250*" fo:margin-left="0.099cm" fo:margin-right="0.099cm"/&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3194*" fo:margin-left="0.099cm" fo:margin-right="0cm"/&gt;
+      &lt;/style:columns&gt;
+     &lt;/style:properties&gt;
+    &lt;/style:style&gt;
+   &lt;/office:automatic-styles&gt;
+
+   &lt;office:body&gt;
+
+    &lt;!-- Otsikko --&gt;
+    &lt;text:h text:level="1" text:style-name="Heading 1"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Sanakirja&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:h&gt;
+
+    &lt;!-- Esittelyteksti --&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta
+     sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+    &lt;!-- Rekursio --&gt;
+    &lt;text:section text:style-name="Sect1" text:name="Osa1"&gt;
+     &lt;xsl:apply-templates select="dictionary/headword/function"/&gt;
+    &lt;/text:section&gt;
+
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;&lt;/text:p&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Marko Grönroos, 2003-2005. Kopiointi ja
+     tulostaminen sallittu henkilökohtaiseen käyttöön.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+   &lt;/office:body&gt;
+  &lt;/office:document&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Yhden hakusanan tiedot                            --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="headword/function"&gt;
+  &lt;text:p text:style-name="Sana"&gt;
+   
+   &lt;!-- Hakusana --&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Hakusana"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="../entry"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Sanaluokka"&gt;
+    &lt;xsl:choose&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'verb'"&gt;&lt;xsl:text&gt;v&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'noun'"&gt;&lt;xsl:text&gt;s&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'adj'"&gt;&lt;xsl:text&gt;a&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+    &lt;/xsl:choose&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+
+   &lt;xsl:apply-templates select="sense"/&gt;
+   &lt;xsl:apply-templates select="notes"/&gt;
+  &lt;/text:p&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="sense"&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Merkitys"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="@id"/&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+
+  &lt;xsl:apply-templates select="subsense"/&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;xsl:template match="subsense"&gt;
+  &lt;xsl:if test="count(../subsense) &gt; 1"&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Alamerkitys"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="@id"/&gt;
+    &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+
+  &lt;xsl:apply-templates select="context"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="definition"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="translation"/&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;xsl:template match="context|usage"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; (&lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;) &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="definition"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;. &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="definition"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;; &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Käännökset (translation)                           --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="translation"&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="context"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="usage"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="translated"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="ref"/&gt;
+
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="translated"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="ref"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;; ks. &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Viittaus"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Huomautukset (notes)                             --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="notes"&gt;
+  &lt;xsl:if test="count(note) &gt; 0"&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Huomautusotsikko"&gt;
+    &lt;xsl:text&gt; Huomautuksia: &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:apply-templates select="note"/&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="note"&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Huomautusmerkki"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="substring('§§§§§§§§§', 1, number(@id))"/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Huomautus"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<h2>Tuontisuodattimen malliasiakirja</h2>
+
+<p>Malliasiakirjassa (<a
+href="/esimerkit/sanakirja-malli.stw">sanakirja-malli.stw</a>) on määritelty sanakirjan vaatimat kappale- ja
+merkkityylit. Esimerkiksi <tt>headword</tt>-elementti sisältö
+muunnetaan <tt>Sana</tt>-tyyliseksi kappaleeksi ja sen alaelementit
+merkkityyleiksi. Esimerkiksi <tt>entry</tt>-elementissä annettava
+hakusanan nimi muunnetaan <tt>Hakusana</tt>-merkkityyliseksi. </p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png"></div>
+
+<p>Malliasiakirjan sisällöllä ei ole mitään merkitystä ja se
+poistetaan tuotaessa. Sitä voi kuitenkin käyttää tyylejä
+suunniteltaessa esimerkkinä.</p>
+
+<h2>Tuontisuodattimen käyttö</h2>
+
+<p>Tuonti voidaan tehdä OpenOffice.orgin sisällä <a href="suodatin.html">asentamalla
+XSLT-muunnin suodattimeksi</a> tai ulkopuolella erillisellä
+XSLT-käsittelijällä.</p>
+
+<p>Alla on esitetty tuontisuodattimen avulla tuotu asiakirja:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png"></div>
+
+<p>Asiakirja on nyt helposti vietävissä vaikkapa PDF-formaattiin:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="/esimerkit/xml-sanakirja.pdf">xml-sanakirja.pdf</a>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,230 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>XML-tiedostomuodon käsittely</h1>
+
+<p>OpenOffice.org käyttää XML-pohjaista tiedostomuotoa, joka
+mahdollistaa asiakirjojen helpon käsittelyn.</p>
+
+<p>XML-pohjaisia asiakirjoja on helppo muuntaa toisiin
+tiedostomuotoihin, kuten tekstiksi, HTML:ksi tai muihin
+XML-muotoihin. XML-tiedostoista on myös helppo luoda
+OpenOffice.org-asiakirjoja. Muunnoksia voidaan tehdä esimerkiksi
+XSLT-kielellä, Javan, Pythonin tai Perlin XML-ohjelmointirajapinnoilla
+tai muilla työkaluilla.</p>
+
+<div align="center"><img src="kuvat/xml-muunnos-kuva1.png"></div>
+
+<p><b>Tuleva OpenOffice.org 2.0</b> käyttää uutta OASIS OpenDocument
+-tiedostomuotoa, joka pohjautuu OpenOffice.orgin aiempaan
+tiedostomuotoon. OASIS on kansainvälinen standardisointijärjestö, joka
+on luonut OpenDocument-standardin toimisto-ohjelmistojen
+tiedostomuotojen yhtenäistämiseksi.</p>
+
+<h2>Sisällys</h2>
+
+<ul>
+ <li><a href="xml-johdanto.html">Yleiskatsaus</a>
+ <li><a href="xml-otsikot.html">Esimerkki 1: tekstiasiakirjan otsikkojen listaaminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake1.html">Esimerkki 2: lomakkeen syöttökenttien kerääminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake2.html">Esimerkki 3: ohjausobjektilomakkeen tietojen kerääminen</a></li>
+ <li><a href="xml-tuonti1.html">Tuontisuodattimen tekeminen</a></li>
+ <li><a href="xml-tuonti2.html">Esimerkki 4: XML-pohjaisen sanakirjan tuonti</a></li>
+ <li><a href="xml-suodatin.html">Vienti- ja tuontisuodattimen asentaminen</a></li>
+ <li><a href="xml-erot.html">OpenOffice.org vs MS Officen XML-ominaisuudet</a></li>
+</ul>
+
+<h3>Lisätietoja</h3>
+
+<ul>
+
+ <li>
+  <a href="http://books.evc-cit.info/">OpenOffice XML Essentials</a><br/>
+  <font size="-1">Erinomainen kirja OpenOffice.orgin XML-tiedostomuodosta ja sen käytöstä monissa tehtävissä sekä XSLT- että Java-ohjelmointikielellä. Sisältää paljon esimerkkejä!</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://xml.openoffice.org/">OpenOffice.org XML File Format</a><br/>
+  <font size="-1">OpenOffice.orgin kattava sivusto XML-tiedostomuodosta.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OASIS OpenDocument Format for Office Applications</a><br/>
+  <font size="-1">Relax-NG Schema XML-rakennemäärittely OASIS OpenDocument -tiedostomuodosta.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.linux-ag.de/linux/texte/dfs/index.html">Open Standard for Document Exchange</a><br/>
+
+  <font size="-1">Tutkimus eri dokumettistandardien rakenteesta ja
+  yhteensopivuudesta, mukaanlukien OOo:n, MS Wordin, PDF:n,
+  LaTeX:in, jne.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2003/2003116.pdf">Interoperability Test and XML Evaluation of StarOffice Writer 6.0 and Office Word 2003 Beta 2</a><br/>
+  <font size="-1">Ruotsalainen vertailu StarOffice 6.0:n (vastaa OpenOffice.org 1.0:aa) ja MS Word 2003:n XML-ominaisuuksien välillä.</font>
+ </li>
+
+</ul>
+
+<h3>Käytöstä organisaatioissa</h3>
+
+<ul>
+ <li">
+  <a href="http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=969&survey=14&language=uk&front=1">Potential for major public savings in open source software</a><br/>
+
+  <font size="-1">Raportti avoimen lähdekoodin ohjelmistojen
+  käyttömahdollisuuksista Tanskan julkisissa organisaatioissa.</font>
+ </li>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,822 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin yhteensopivuus</h2>
+
+<p>Tällä sivulla:</p>
+
+<table align="center" bgcolor="#fff0f0" cellpadding="5">
+<tr valign="top"><td>
+
+<ul style="margin: 0; margin-right: 10;">
+ <li><a href="#teksti">Tekstiasiakirjojen tiedostomuodot</a></li>
+ <li><a href="#laskenta">Laskentataulukot</a></li>
+ <li><a href="#editykset">Esitykset</a></li>
+ <li><a href="#piirrokset">Piirrokset</a></li>
+ <li><a href="#kaavat">Matemaattiset kaavat</a></li>
+ <li><a href="#msoffice">Microsoft Office</a> -yhteensopivuus (MS Word, Excel, Powerpoint)</li>
+ <li><a href="#fontit">Fontit</a></li>
+</ul>
+
+</td></tr></table>
+
+<h2>Asiakirjamuodot</h2>
+
+<!-- FIXME: Päivitettävä versiota 2.0 varten -->
+<p>Alla on luetteloitu OpenOffice 1.1.1:n tuntemat tiedostomuodot. <strong>Versio 2.0 ja uudemmat
+tukevat näiden lisäksi muitakin tiedostomuotoja.</strong></p>
+
+<p>"TALLENNUS" tarkoittaa, että kyseisessä muodossa avatut tai
+tallennetut tiedostot tallennetaan jatkossa automaattisesti samassa
+muodossa. "VIENTI" tarkoittaa, että piirroksen voi tallentaa tässä
+muodossa valitsemalla <i>Tiedosto/Vie</i>.</p>
+
+<h3><a name="teksti">Tekstiasiakirjat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000/XP</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 6.0/95</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 95 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft WinWord 5</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XHTML-sivu</td>
+  <td>.xhtml</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (RTF)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti, koodattu</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>AportisDoc (Palm)</td>
+  <td>.pdb</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DocBook</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PocketWord File</td>
+  <td>.psw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 1.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 2.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter DOS</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="laskenta">Laskentataulukot</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Data Interchage Format</td>
+  <td>.dif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>dBase</td>
+  <td>.dbf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000/XP</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 mallit</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (OpenOffice.org Calc)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 1.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 2.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SYLK</td>
+  <td>.slk</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.csv, .txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML (taulukko)</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML Webquery</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Lotus 1-2-3</td>
+  <td>.wk1, .wks</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Pocket Excel</td>
+  <td>.pxl</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="esitykset">Esitykset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress esitys</td>
+  <td>.sxi</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress mallipohja</td>
+  <td>.sti</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000/XP</td>
+  <td>.ppt, .pps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.pot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 (StarImpress)</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0</td>
+  <td>.sdd, .sdp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>CGM - Computer Graphics Metafile</td>
+  <td>.cgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<p><b>Huom!</b> Esitykset ovat yllä mainittujen tallennusmuotojen
+lisäksi vietävissä kaikkiin samoihin tiedostomuotoihin kuin
+piirroksetkin (alla).</h2>
+
+<h3><a name="piirrokset">Piirrokset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw mallipohja</td>
+  <td>.std</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SWF - Macromedia Flash</td>
+  <td>.swf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DXF - AutoCAD Interchange Format</td>
+  <td>.dxf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EMF - Echanced Metafile</td>
+  <td>.emf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EPS - Encapsulated PostScript</td>
+  <td>.eps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MET - OS/2 Metafile</td>
+  <td>.met</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCT - Mac Pict</td>
+  <td>.pct</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGW - StarWriter Graphics Format</td>
+  <td>.sgf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGV - StarDraw 2.0</td>
+  <td>.sgv</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 mallipohja</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVM - StarView Metafile</td>
+  <td>.svm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>WMF - Windows Metafile</td>
+  <td>.wmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>BMP - Windows Bitmap</td>
+  <td>.bmp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>GIF - Graphics Interchange Format</td>
+  <td>.gif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>JPEG - Joing Photographic Experts Group</td>
+  <td>.jpg, .jpeg, .jfif, .jif, .jpe</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PBM - Portable Bitmap</td>
+  <td>.pbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCD - Kodak-valokuva-CD (192x128)</td>
+  <td>.pcd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCX - Zsoft Paintbrush</td>
+  <td>.pcx</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PGM - Portable Graymap</td>
+  <td>.pgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PNG - Portable Network Graphic</td>
+  <td>.png</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PPM - Portable Pixmap</td>
+  <td>.ppm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PSD - Adobe Photoshop</td>
+  <td>.psd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>RAS - Sun Raster Image</td>
+  <td>.ras</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TGA - Truevision Targa</td>
+  <td>.tga</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TIFF - Tagged Image File Format</td>
+  <td>.tif, .tiff</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XBM - X Bitmap</td>
+  <td>.xbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XPM - X Pixmap</td>
+  <td>.xpm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVG - Scalable Vector Graphics</td>
+  <td>.svg</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="kaavat">Matemaattiset kaavat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Kaava</td>
+  <td>.sxm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarMath 2.0-5.0</td>
+  <td>.xmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MathML 1.01</td>
+  <td>.mml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Yhteensopivuus <a name="msoffice">Microsoftin toimisto-ohjelmistojen</a> tiedostojen kanssa</h2>
+
+<p>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmisto osaa avata lähes ongelmitta
+useimmat Microsoftin toimisto-ohjelmistojen tuottamat tiedostot ja
+useimmissa tapauksissa myös kirjoittaa niitä.</p>
+
+<p><i>Joitain muotoiluja saattaa kuitenkin hävitä</i>. Muotoilut
+saattavat myös muuttua virheellisiksi.</p>
+
+<p>Koska Microsoft ei ole julkistanut omien suljettujen
+tiedostomuotojensa kuvausta, ei OpenOffice.org voi olla täysin
+yhteensopiva niiden kanssa. Mainittavaa on myös, etteivät Microsoftin
+ohjelmistot osaa lainkaan avata tai tallentaa OpenOffice.orgin
+tiedostomuotoja, vaikka niiden kuvaukset ovatkin vapaasti
+saatavilla.</p>
+
+<p>OpenOffice.org ei osaa hyödyntää Microsoft Officen makroja. MS
+Office -tiedostoissa olevat makrot kuitenkin tallentuvat sellaisenaan,
+jos asiakirja tallennetaan uudestaan MS Office -muodossa.</p>
+
+<p>OpenOffice.org pitää sisällään oman makrokielensä, joka Microsoftin
+makrokielen tavoin perustuu Basic-kieleen.</p>
+
+<h2><a name="fontit">Fontit</a></h2>
+
+<p>Fontit muodostavat suurimman yksittäisen yhteensopivuusongelman
+siirrettäessä OpenOffice.org-asiakirjoja eri tietokoneiden
+välillä.</p>
+
+<p>Se, millaiselta asiakirja näyttää toisessa tietokoneessa,
+riippuu paitsi asennetuista fonteista, myös tietokoneen
+näyttömetriikasta, joka tulkitaan eri käyttöjärjestelmissä eri
+tavalla.</p>
+
+<p>Tämä koskee asiakirjojen siirtoa myös eri Linux-jakeluversioiden
+välillä.</p>
+
+<p>Fonttiongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua. Ainoat
+välttämiskeinot ovat huolehtia että tekstikentissä on riittävästi
+tilaa ja välttää muotoiluja, jotka rikkovat aiotun muotoilun.</p>
+
+<p>Erillisiä välttämistekniikoita ovat:</p>
+
+<ul>
+ <li>Tekstityylien käyttö kaikkien muotoilujen toteuttamiseen</li>
+
+ <li>Leski- ja orporivien esto</li>
+
+ <li>Taulukoiden jakamisasetukset</li>
+
+ <li>Kuvien sitominen tekstiin siten, ettei niiden siirtyminen
+ aiheuta ongelmia</li>
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,168 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Yhteystietoja</h1>
+
+<p>OpenOffice.org-projektin kansainvälisen yhteisön yhteystietoja löytyy tämän sivun alalaidan
+linkeistä. Ohjelmiston suomentamiseen ja suomenkieliseen WWW-sivustoon liittyvissä kysymyksissä
+voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:<p>
+
+<dl>
+<dt>Risto I. Jääskeläinen (ristoi@openoffice.org): Finnish native-lang project co-lead</dt>
+<dd>Suomenkieliset WWW-sivut, ohjelmiston suomennokset, muut projektiin liittyvät hallinnolliset asiat.</dd>
+</dl>
+
+<p>Huomaa, että yllä olevat sähköpostiosoitteet on tarkoitettu vain OpenOffice.org-projektiin
+ja ohjelmiston kehitykseen liittyviä yhteydenottoja varten. <strong>Älä lähetä ohjelmiston
+asennukseen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä näihin osoitteisiin</strong>, sillä emme välttämättä
+ehdi vastaamaan niihin. <a href="tuki.html">Käyttäjätukisivulta</a> löydät parempia paikkoja
+tällaisten kysymysten esittämiseen.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,226 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaupallinen tuki</h1>
+
+<p>Tälle sivulle on koottu OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistolle
+tukipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten ja konsulttien yhteystietoja. Tietoja muualla maailmassa
+toimivista tukea tarjoavista tahoista löytyy osoitteesta
+<a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">bizdev.openoffice.org</a>.</p>
+
+<p>Eri yritykset voivat tarjota erityyppisiä palveluita. Jotkut yritykset tarjoavat tukipalveluita, toiset taas
+ovat erikoistuneet ohjelmistojen kehittämiseen. Alla olevan taulukon tarkoituksena on antaa viitteitä siitä,
+mistä yrityksistä kannattaa tiedustella minkäkinlaisia palveluita. OpenOffice.org-yhteisö ei valvo yritysten
+toimintaa, joten emme anna myöskään takuita yksittäisten yritysten asiantuntemuksesta. Yrityksistä esitetyt
+tiedot ovat yritysten itsensä antamia.</p>
+
+<table class="consultants">
+<caption>OpenOffice.org-tukea tarjoavat yritykset Suomessa</caption>
+<tr><th rowspan="2">Yritys</th><th colspan="7">Yrityksen tarjoamat palvelut <small><sup>*)</sup></small></th></tr>
+
+<tr><th>K<small>oulutus</small></th><th>M<small>allit ja makrot</small></th><th>A<small>sennus</small></th>
+<th>H<small>elp desk</small></th><th>J<small>ohdannaiset</small></th><th>L<small>isäosat</small></th>
+<th>O<small>sallistuminen</small></th></tr>
+
+<tr>
+ <td><b>Bitten Oy</b><br/>
+ <a href="http://www.bitten.fi/">http://www.bitten.fi</a><br/>
+ Openoffice.org -koulutusta ja -konsultointia</td>
+ <td class="supported">K</td><td class="supported">M</td><td class="supported">A</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Petrotek Oy</b><br />
+ <a href="http://www.petrotek.fi">http://www.petrotek.fi</a><br />
+ Tukea Windows-, Linux- ja Macintosh-alustoilla peruskäyttöön ja asennukseen Pohjois-Karjalan/Itä-Suomen alueella</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Suomen Mactuki</b><br />
+ <a href="http://www.mactuki.fi">http://www.mactuki.fi</a><br />
+ OpenOffice.org- ja muuta Mac-tukea pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Jyväskylässä</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Tieturi Oy</b><br/>
+ <a href="http://www.tieturi.fi">http://www.tieturi.fi</a><br/>
+ Asiakaskohtaisesti sovitettuna OpenOffice.org-, Linux- ja Windows-koulutusta</td>
+ <td class="supported">K</td><td class="supported">M</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+
+<tr><td colspan="8" class="consultantfooter">
+<b><small><sup>*)</sup></small> Palvelukuvaukset</b>
+<ul>
+<li><b>K</b>: Koulutusta tai koulutusmateriaaleja</li>
+<li><b>M</b>: Kevyttä mukautusta asiakkaan tarpeisiin, kuten esimerkiksi asiakkaan
+    tarpeen mukaisia makroja tai mallipohjia</li>
+<li><b>A</b>: Käyttöönottoon liittyvää konsultointia (esim. ohjelmiston soveltuvuuden
+    arviointia), asennustukea tai ohjelmiston jakelua fyysisten
+    tallennusvälineiden avulla</li>
+<li><b>H</b>: Help desk -tyyppistä yleistä neuvontaa eli yksittäisten käyttöön liittyvien
+    ongelmien ratkaisua</li>
+<li><b>J</b>: Ohjelmiston mukauttamista asiakkaan tarpeisiin itse ohjelmiston koodia
+    muuttamalla (C++/Java-ohjelmointia ja mukautettujen asennuspakettien
+    rakentamista)</li>
+<li><b>L</b>: Lisäosien kehitystä, joko yksittäisille asiakkaille tai yleiseen jakeluun</li>
+<li><b>O</b>: Osallistuminen ohjelmiston kehitystyöhön toimittamalla uusia ominaisuuksia,
+    bugikorjauksia tai muuta materiaalia OpenOffice.org-projektin virallisiin
+    asennuspaketteihin liitettäväksi</li>
+</ul>
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<p>Jos yrityksesi tarjoaa tai jos yksityishenkilönä tarjoat
+konsultointia, koulutusta, tukea, räätälöintiä tai muuta vastavaa
+liittyen OpenOffice.orgiin, lähetä yhteystietosi; lähetä
+yhteystietojesi mukana myös valmiit WWW-linkit, jotta ne lisätään
+sivulle.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,242 @@
+/* $Id: fi.css,v 1.68 2010/09/10 13:47:53 hatapitk Exp $ */
+
+#breadcrumbs, #header, #subheader, #searchbox, #navcol, #headertools {
+ display: none;
+}
+
+#fiheader { width: 100%; min-width: 750px; height: 125px; background: url(http://fi.openoffice.org/branding/images/header.png) no-repeat #86C2E6;
+ margin:-2px -2px 3px -2px;
+}
+#fipositioner { float: left; }
+#fipositioner a { margin: 0; padding: 0; float: left; width: 175px; height: 125px; background: url(http://fi.openoffice.org/branding/images/bannerlogo.png) no-repeat; display: block; }
+#fipositioner h1 { margin: 29px 0 0 175px; padding: 10px 0 10px 15px; border: none; border-left: 1px solid #EDF4FD; color: white; font: italic 1.4em sans-serif; text-shadow: #6EB6E1 2px 2px; background: none; text-transform: lowercase; }
+
+#content {
+ padding-top: 0 !important;
+}
+
+.fiLeftMenu {
+ background-color: #ecf5fb;
+ padding: 2px;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup {
+ margin-bottom: 1em;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup ul {
+ padding-left: 1em;
+ margin-top: 0;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup li {
+ list-style-type: none;
+ margin: 0 !important;
+ line-height: 1.6em !important;
+}
+
+body {
+ margin: 0;
+ padding: 0;
+}
+
+#main {
+ margin: 0 !important;
+}
+
+table#fibody {
+ width: 100%;
+}
+
+table, td {
+ padding: 0;
+}
+
+#login { 
+ font-size: x-small;
+}
+
+#bodycol {
+ padding-right: 0 !important;
+}
+
+#bodycol h2 {
+ margin-bottom: 0;
+ padding-left: 0;
+ padding-right: 0;
+}
+
+#bodycol h3 {
+ margin-top: 1.5em;
+}
+
+#bodycol, #bodycol table td, #bodycol table th, #bodycol p {
+ font-size: 12pt !important;
+}
+
+#bodycol p {
+ line-height: 125%;
+}
+
+#bodycol #footer p {
+ font-size: 10pt !important;
+}
+
+#bodycol hr {
+ display: block;
+ margin-top: 3em;
+}
+
+#helptext {
+ margin: 0px 0px 2px 0px !important;
+}
+
+#oikeapaneeli, #oikeapaneeli table td, #oikeapaneeli p, #oikeapaneeli li {
+ font-size: 10pt !important;
+ line-height: 120%;
+}
+
+#oikeapaneeli ul {
+ padding-left: 0;
+ list-style-type: none;
+}
+
+#bodycol .pagecontent ul {
+ margin: 5px;
+}
+
+#bodycol .pagecontent li {
+ margin: 5px 0pt 5px 10px;
+}
+
+#bodycol .pagecontent dd {
+ margin-top: 10px;
+ margin-bottom: 10px;
+}
+
+div#myfooter, div#myfooter table, #myleftcol {
+ font-size: x-small;
+ voice-family: "\"}\"";
+ voice-family: inherit;
+}
+
+#pagetitle {
+ margin-top: 20;
+ margin-bottom: 10;
+ font-size: x-large;
+ font-weight: bold;
+ text-align: center;
+}
+
+#slogan {
+ text-align: center;
+ margin-bottom: 30;
+}
+
+#download a {
+ font-size: xx-large;
+ text-decoration: underline;
+}
+
+dt {
+ margin-top: 10pt;
+}
+
+.pagecontent {
+ padding-left: 1em;
+}
+
+
+div#footer {
+ display: block !important;
+}
+.downloadlinks, .downloadtable {
+ border-collapse: collapse;
+ margin-left: auto;
+ margin-right: auto;
+ margin-top: 1em;
+ vertical-align: middle;
+}
+.downloadlinks {
+ min-width: 30%;
+}
+.downloadlinks td {
+ background: #b9e06c;
+ background-image: url('../kuvat/latausnuoli.gif');
+ background-repeat: no-repeat;
+ background-position: right;
+ border: 2px solid white;
+ text-align: center;
+}
+.downloadlinks a {
+ display: block;
+ padding: 1em;
+ font-weight: bold;
+}
+.downloadlinks a:hover {
+ background-color: #c7e094;
+ background-image: url('../kuvat/latausnuoli.gif');
+ background-repeat: no-repeat;
+ background-position: right;
+}
+.downloadtable th, .downloadtable td.graycell {
+ background: #cccccc;
+ border: 1px solid black;
+ text-align: center;
+}
+.downloadtable td {
+ background: #b9e06c;
+ border: 1px solid black;
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+ padding-left: 0.6em;
+ padding-right: 0.6em;
+ padding-top: 0.1em;
+ padding-bottom: 0.1em;
+}
+.instructions dt {
+ font-weight: bold;
+}
+
+table.consultants {
+ border: 1px solid black;
+ border-collapse: collapse;
+}
+
+table.consultants caption {
+ font-weight: bold;
+ padding-bottom: 0.5em;
+}
+
+table.consultants th, table.consultants td {
+ border: 1px solid black;
+ min-width: 30px;
+}
+
+table.consultants th {
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+}
+
+table.consultants td.consultantfooter ul {
+ list-style-type: none;
+}
+
+table.consultants td.consultantfooter li {
+ padding-left: 11px;
+ text-indent: -21px;
+ font-size: 0.85em;
+ padding-bottom: 0.2em;
+}
+
+table.consultants td.supported {
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+ font-weight: bold;
+ color: #000000;
+ background-color: #33FF33;
+}
+
+.nobullets {
+ list-style-type: none;
+}

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1-taytetty.odt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1-taytetty.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1.odt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.odt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/sanakirja-malli.stw
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/sanakirja-malli.stw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/xml-sanakirja.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/xml-sanakirja.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-clip.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-clip.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/base48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/base48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/calc48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/calc48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/draw48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/draw48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/impress48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/impress48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/writer48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/writer48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628188.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628188.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628269.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628269.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518266077.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message