incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800580 [6/9] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:42:04 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-writer.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-writer.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,509 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li value="2">Writer - tekstinkäsittely
+ <ul>
+  <li><a href="#writer_1">Miten tekstin kieli asetetaan?</a></li>
+  <li><a href="#writer_2">Miten tulostan useampia sivuja samalle sivulle?</a></li>
+  <li><a href="#writer_3">En saa luetteloa tai numerointia millään oikein</a></li>
+  <li><a href="#writer_4">Miten saan numeroinnin pois ensimmäiseltä sivulta?</a></li>
+  <li><a href="#writer_5">Miten estän tekstin tai luetteloiden automaattisen muotoilun?</a></li>
+  <li>Vastauksia Kysymysten ja vastausten käsikirjassa (<a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">PDF</a>):
+  <ul>
+  <li><a href="#writer_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite WordPron kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft Wordin kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_3">Mitä tiedostomuotoja tekstinkäsittelyohjelma Writer lukee? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_4">Mihin tiedostomuotoihin tekstinkäsittelyohjelma Writer tallentaa? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_5">Miten lisään tekstiä muualta Writer-asiakirjaan? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_6">Miten teen tekstiasiakirjasta mallipohjan? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_7">Miten käytän automaattista tekstiä eli tekstilyhenteitä? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_8">Mitkä ovat tekstinkäsittelyn pikanäppäimet? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_9">Miten asetan omat pikanäppäimet? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_10">Miten selvitän kahdessa asiakirjassa olevat erot? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_11">Miten käytän suomen kielen oikolukua? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_12">Miten tavutan suomenkielisen tekstin? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_13">Miten saan käyttöön vieraiden kielten oikoluvun ja tavutuksen? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_14">Miten estän rivin vaihtumisen kahden sanan välistä? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_15">Miten estän tavutuksen sanaan kuuluvan väliviivan kohdalta? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_16">Miten saan harmaan taustavärin pois tavutuskohdista? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_17">Miten saan sarkainmerkit ja rivinvaihtomerkit näkyviin? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_18">Miten käytän sarkaimia ja sisennyksiä? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_19">Miten teen virallisen riippuvan sisennyksen? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_20">Miten käytän luetteloita? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_21">Miten asetan asiakirjaan ylä- ja alatunnisteet ja niihin päiväyksen ja sivunumeron? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_22">Miten teen ensimmäiselle sivulle muista poikkeavat asettelut? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_23">Miten teen otsikot ja sisällysluettelon?</a></li>
+  <li><a href="#writer_om_24">Miten lisään tyhjää sisällysluettelon numeroiden ja otsikoiden väliin? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_25">Miten teen joka sivulle vesileimataustan? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_27">Miten estän sanojen automaattisen täydennyksen? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_28">Miten palautan tekstiin oletusmuotoilun? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_29">Miten saan rivinumerot näkymään ja pois näkyvistä? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_30">Miten saan OpenOfficella tehdyn tekstikorostuksen pois Wordissä? </a></li>
+  <li><a href="#writer_om_31">Miten saan harmaan taustavärin pois sivunumeroista ja päivämääristä?</a></li>
+  </ul>
+  </li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+
+<h2>2. Tekstinkäsittely (Writer)</h2>
+
+<blockquote>
+<dl>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_1">Miten tekstin kieli
+ asetetaan?</a></b></dt>
+
+ <dd style="margin-top: 10;"><i>Koko asiakirjan peruskieli</i>
+ asetetaan valikosta <b>Työkalut / Asetukset / Kieliasetukset /
+ Kielet / Asiakirjojen oletuskielet</b>. Jos halutaan, että asetus
+ koskee vain avoinna olevaa asiakirjaa, täytyy valita <b>Vain
+ nykyisessä asiakirjassa</b>.</dd>
+
+ <dd style="margin-top: 10;">Kielen voi asettaa myös vain
+ <i>asiakirjan osassa fonttiasetuksista</i>, valitsemalla haluttu
+ teksti ja tekemällä kieliasetus valikosta <b>Muotoilu / Fontti /
+ Fontti / Kieli</b>.</dd>
+
+ <dd style="margin-top: 10;">Edellistä parempi tapa on asettaa kieli
+ <i>kappale- tai merkkityylien fonttiasetuksista</i>. Voit vaikkapa
+ määritellä oman kappaletyylin kullekin kielelle, jos tekstissäsi on
+ useita eri kieliä. Jos haluat vaikkapa englanninkielisen
+ leipätekstityylin, avaa tyyli-ikkuna <b>F11</b>, napsauta
+ Leipäteksti-tyyliä oikealla hiiripainikkeella, valitse <b>Uusi</b>,
+ anna uuden tyylin nimeksi <b>Leipäteksti englanniksi</b>, valitse
+ <b>Fontti / Kieli / Englanti</b> ja napsauta <b>OK</b>. Voit sen
+ jälkeen asettaa uuden kappaletyylisi englanninkielisen kappaleen
+ tyyliksi.</dd>
+
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_2">Miten tulostan useampia sivuja samalle sivulle?</a></b></dt>
+
+ <dd style="margin-top: 10;">Jos haluat tulostaa monta sivua yhdelle
+ sivulle, täytyy tulostus tehdä esikatselun kautta: <b>Tiedosto /
+ Esikatselu</b>, jossa työkalurivistä <b>Sivujen asettelu
+ tulostuksessa</b>. Näistä tulostusasetuksista määritellään miten
+ useampia sivuja asetellaan samalle sivulle. Huomaa kääntää sivu
+ vaakatasoon, jos tulostat esimerkiksi kaksi sivua yhdelle
+ sivulle. Kts. <a
+ href="/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png">ruutukuva</a>.</dd>
+
+ <dd style="margin-top: 10;">Jos haluat tulostaa asiakirjan vihoksi
+ (vaatii kaksipuolisesti tulostavan tulostimen), täytyy se asettaa
+ tulostusasetuksista <b>Tiedosto / Tulosta / Asetukset /
+ Esite</b>.</dd>
+
+ <dd style="margin-top: 10;"></dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_3">En saa luetteloa tai numerointia
+ millään oikein</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">OpenOffice.orgin luettelojen muotoilu on varsin monimutkaista,
+  joskin myös melko monipuolista. Tärkein piirre on, että
+  kappaleella voi olla jokin neljästä eri tilasta:
+
+  <ul>
+
+   <li>Jäsennysnumerointi</li>
+
+   <li>Tyylistä tuleva luettelo- tai numerointimuotoilu</li>
+
+   <li>Kappaleelle käsin tehty muotoilu</li>
+
+   <li>Ei luettelomerkkejä tai numerointia</li>
+
+  </ul>
+
+  <b>F12</b>-näppäin vaihtaa numerointitilasta seuraavaan,
+  <b>Ctrl-F12</b> luettelotilasta seuraavaan.
+
+  </dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;"><i>Jäsennysnumerointi</i> asetetaan valikosta <b>Työkalut -
+  Jäsennysnumerointi</b>.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;"><i>Tyylistä tuleva luettelomuotoilu</i> edellyttää, että
+  kappaletyylille (kuten Luettelo 1) on määritelty luettelotyyli
+  (kuten saman niminen Luettelo 1). Molemman tyyppiset tyylit ja
+  niiden asetukset löytyvät Tyylit ja muotoilut -ikkunasta
+  (<b>F11</b>) tai Tyyliluettelosta (<b>Ctrl-F11</b>).</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;"><i>Kappalekohtainen luettelo- tai numerointi</i> voidaan asettaa
+  valikosta <b>Muotoilu - Luettelomerkit ja
+  numeroinnit</b>. (Huomaa, että kappalekohtaisten muotoilujen
+  tekeminen ei ole yleensä suositeltavaa, koska niiden muuttaminen
+  koko asiakirjasta on työlästä. Käytä aina tyylejä.)</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_4">Miten saan numeroinnin pois ensimmäiseltä sivulta?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Aseta ensimmäisen sivun tyyliksi
+  (tyyliluettelosta <b>F11 + Sivutyylit</b>) vaikka "<i>Ensimmäinen
+  sivu</i>". Tee manuaalinen sivunvaihto. <i>Ensimmäinen sivu</i>
+  -tyylissä on määritelty, että seuraava tyyli on
+  <i>Oletus</i>. (Mikäli näin ei ole, voit tehdä manuaalisen
+  sivunvaihdon <b>Lisää -> Manuaalinen vaihto -> Sivunvaihto</b>,
+  jossa asetat tyyliksi "Oletus".)</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Mikäli tarpeellista, poista numerointi
+  ensimmäiseltä sivulta. Sen jälkeen aseta tarpeen mukaan numerointi
+  <i>Oletus</i>-sivutyyliin ja poista <i>Ensimmäinen
+  sivu</i>-sivutyylistä.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_5">Miten estän tekstin tai luetteloiden automaattisen muotoilun?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Kaikki automaattiset muotoilutoimenpiteet,
+  esimerkiksi automaattiset luettelomerkit ja virkkeiden alkukirjaimien muuttaminen
+  isoksi kirjaimeksi, saa pois käytöstä tai takaisin käyttöön valitsemalla
+  <b>Muotoilu</b> -&gt; <b>Automaattinen muotoilu</b> -&gt; <b>Kirjoitettaessa</b>.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Yksittäisiä muotoilusääntöjä voi ottaa käyttöön
+  tai poistaa käytöstä valintaikkunassa <b>Työkalut</b> -&gt; <b>Automaattinen
+  korjaus</b> -&gt; <b>Asetukset</b>. Esimerkiksi numerolla alkavaa riviä ei
+  muuteta automaattisesti numeroiduksi luetteloksi, jos valintaruudusta
+  <b>Käytä numerointia</b> otetaan valintamerkki pois.</dd>
+
+</dl>
+
+<h3>Vastauksia Kysymysten ja vastausten käsikirjassa</h3>
+
+<dl>
+
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite WordPron kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.1, sivu 19 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft Wordin kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.2, sivu 20 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_3">Mitä tiedostomuotoja tekstinkäsittelyohjelma Writer lukee? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.3, sivu 21 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_4">Mihin tiedostomuotoihin tekstinkäsittelyohjelma Writer tallentaa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.4, sivu 22 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_5">Miten lisään tekstiä muualta Writer-asiakirjaan? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.5, sivu 23 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_6">Miten teen tekstiasiakirjasta mallipohjan? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.6, sivu 23 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_7">Miten käytän automaattista tekstiä eli tekstilyhenteitä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.7, sivu 24 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_8">Mitkä ovat tekstinkäsittelyn pikanäppäimet? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.8, sivu 25 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_9">Miten asetan omat pikanäppäimet? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.9, sivu 27 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_10">Miten selvitän kahdessa asiakirjassa olevat erot? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.10, sivu 28 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_11">Miten käytän suomen kielen oikolukua? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.11, sivu 29 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_12">Miten tavutan suomenkielisen tekstin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.12, sivu 30 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_13">Miten saan käyttöön vieraiden kielten oikoluvun ja tavutuksen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.13, sivu 32 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_14">Miten estän rivin vaihtumisen kahden sanan välistä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.14, sivu 34 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_15">Miten estän tavutuksen sanaan kuuluvan väliviivan kohdalta? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.15, sivu 34 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_16">Miten saan harmaan taustavärin pois tavutuskohdista? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.16, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_17">Miten saan sarkainmerkit ja rivinvaihtomerkit näkyviin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.17, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_18">Miten käytän sarkaimia ja sisennyksiä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.18, sivu 35 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_19">Miten teen virallisen riippuvan sisennyksen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.19, sivu 36 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_20">Miten käytän luetteloita? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.20, sivu 36 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_21">Miten asetan asiakirjaan ylä- ja alatunnisteet ja niihin päiväyksen ja sivunumeron? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.21, sivu 39 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_22">Miten teen ensimmäiselle sivulle muista poikkeavat asettelut? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.22, sivu 40 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_23">Miten teen otsikot ja sisällysluettelon?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.23, sivu 41 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_24">Miten lisään tyhjää sisällysluettelon numeroiden ja otsikoiden väliin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.24, sivu 43 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_25">Miten teen joka sivulle vesileimataustan? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.25, sivu 44 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_27">Miten estän sanojen automaattisen täydennyksen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.27, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_28">Miten palautan tekstiin oletusmuotoilun? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Valitse valikosta <b>Muotoilu ->
+  Oletusmuotoilu</b> tai paina näppäinyhdistelmää
+  <b>Ctrl+Shift+välilyönti</b>.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.28, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_29">Miten saan rivinumerot näkymään ja pois näkyvistä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.29, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_30">Miten saan OpenOfficella tehdyn tekstikorostuksen pois Wordissä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.30, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="writer_om_31">Miten saan harmaan taustavärin pois sivunumeroista ja päivämääristä?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 3.31, sivu 45 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+</dl>
+</blockquote>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-yleiset.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-yleiset.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-yleiset.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,433 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+<style type="text/css">
+ dt {margin-top: 10;}
+ dd {margin-top: 10;}
+</style>
+
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+
+
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li value="1">Yleisiä kysymyksiä
+ <ul>
+  <li><a href="#yle_1">Voivatko yritykset/oppilaitokset käyttää OpenOffice.orgia ilmaiseksi?</a></li>
+  <li><a href="#yle_2">Saako OpenOffice.orgia myydä vapaasti?</a></li>
+  <li><a href="#yle_3">Miten asennan lisää fontteja?</a></li>
+  <li><a href="#yle_4">Mistä löydän asiakirjapohjia?</a></li>
+  <li><a href="#yle_5">Miten muunnan joukon asiakirjoja toiseen tallennusmuotoon?</a></li>
+  <li><a href="#yle_6">Miksi ohjelmien nimet ovat valikossa vain englanniksi?</a></li>
+  <li><a href="#yle_7">Mitä on avoin lähdekoodi?</a></li>
+
+ <li>Vastauksia Kysymysten ja vastausten käsikirjassa (<a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">PDF</a>):
+ <ul>
+  <li><a href="#yle_om_1">Miten asennan OpenOfficen Windows-tietokoneeseen?</a></li>
+  <li><a href="#yle_om_2">Miten päivitän uudempaan OpenOffice 2 -versioon? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_3">Edellyttääkö OpenOffice-käyttö Java-ajoympäristöä? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_4">Mitkä ovat hyvät OpenOfficen käyttöasetukset? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_5">Paljonko OpenOffice tarvitsee keskusmuistia? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_6">Kasvattaako OpenOffice käyttäjän Windows-profiilin kokoa? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_7">Miten saan käyttöön suomen kielen oikoluvun ja tavutuksen (Soikon)? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_8">Miten saan OpenOfficeen ruotsinkielisen käyttöliittymän? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_9">Mitkä ovat OpenOfficen käyttämät XML-tiedostomuodot? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_10">Miten määrään pysyvästi käyttöön Microsoft Office -tallennusmuodot? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_11">Miten saan päälle tai pois päältä Microsoft Office -tiedostojen automaattisen avauksen? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_12">Mitkä ovat OpenOfficen pikanäppäimet? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_13">Miten saan aktivoitua tai lopetettua OpenOfficen pikakäynnistyksen? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_14">Miten saan käyttöön asiakirjapohjat? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_15">Miten asetan oman oletusmallin OpenOffice-käynnistykseen? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_16">Miten löytyvät asiakirjan tyylien tiedot? </a></li>
+  <li><a href="#yle_om_17">Miten muunnan Microsoft Office -tiedoston PDF-muotoon?</a></li>
+  <li><a href="#yle_om_18">Näyttääkö Acrobat Reader OpenOfficella tehdyn PDF-tiedoston?</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+
+<h2>1. Yleisiä kysymyksiä</h2>
+
+<dl>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_1">Voivatko yritykset/oppilaitokset käyttää OpenOffice.orgia ilmaiseksi?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Kyllä, tietenkin.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">OpenOffice.orgia saa jakaa, kopioida ja käyttää missä tahansa,
+  miten paljon tahansa. Kopiointi ja käyttö on ja tulee ikuisesti
+  olemaan ilmaista ja vapaata. Tämä on koko OpenOffice.orgin
+  perusajatus.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">OpenOffice.orgin lisenssin oleellisin rajoitus on, että
+  jos ohjelmistoon
+  tekee muutoksia, täytyy muutokset julkaista vapaasti. (Huomaa
+  että tavallisiin ei-vapaisiin ohjelmiin ei voi eikä saa tehdä
+  muutoksia lainkaan.) Tällä vaatimuksella ei siis ole merkitystä
+  kenellekään, joka vain käyttää OpenOffice.orgia.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_2">Saako OpenOffice.orgia myydä vapaasti?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Kyllä, joskin sellaisesta, minkä saisi ilmaiseksikin, on ehkä
+  turhaa maksaa mitään. Kaupallisissa OpenOffice.org-versioissa
+  tarjotaan kuitenkin yleensä jotain lisäarvoa, kuten käyttöopas,
+  tms.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Tietenkin pelkästä CD-levystäkin voi kannattaa maksaa muutaman
+  euron, jos oman Internet-yhteyden nopeus ei riitä OpenOffice.orgin
+  lataamiseen verkosta kohtuullisessa ajassa.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_3">Miten asennan iisää fontteja?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Sulje OpenOffice.org. Käynnistä <b>Tulostimen hallinta</b> (spadmin)
+  ja napsauta <b>Fontit...</b>. Tässä voit lisätä OpenOffice.orgiin
+  TrueType-fontteja.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_4">Mistä löydän asiakirjapohjia?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;"><a href="mallit.html">Mallisivulta</a> löytyy joitain
+  pohjia. Lisäksi lähes kaikki MS Word -pohjat käyvät
+  sellaisenaan.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_5">Miten muunnan joukon asiakirjoja toiseen tallennusmuotoon?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Käytä asiakirjamuunninta
+  (käyttöliittymä englanninkielinen), joka tekee tiedostoistasi
+  PDF:ää tai mitä tahansa haluat. <ol>
+
+   <li>Lataa seuraavalta sivulta "Document Converter"-makropaketti:
+   <a
+   href="http://www.ooomacros.org/user.php">http://www.ooomacros.org/user.php</a>.</li>
+
+   <li>Pura tiedosto <tt>DocConverter-2-0.zip</tt> (tai uudempi versio) Zip-purkuohjelmalla.</li>
+  
+   <li>Avaa zipistä purettu <tt>DocConverter-2006-05-26.odg</tt>-tiedosto OpenOfficessa.</li>
+
+   <li>Hyväksy makrojen suorittaminen.</li>
+
+   <li>Napsauta <b>Document Converter</b> -painiketta käynnistääksesi ohjatun muunnoksen.</li>
+   
+   <li>Ohjelma kysyy kansion, jossa muunnettavat tiedostot ovat
+   (<b>Source documents folder</b>) ja toisen, johon muunnetut
+   laitetaan (<b>Destination documents folder</b>). Voit napsauttaa
+   <b>Browse</b> selataksesi kansioita. Paina <b>Next</b>.</li>
+
+   <li>Valitse muunnettavien asiakirjojen perustyyppi
+   (tekstiasiakirja, laskentataulukko, esitys, piirros). Paina <b>Next</b>.</li>
+
+   <li>Valitse tiedostomuoto. Valittavina ovat OpenDocument (ODT),
+   vanhat OpenOfficen muodot, Microsoft Office -tiedostomuotoja,
+   yms. Paina <b>Next</b>.</li>
+
+   <li>Valitse kohdemuoto. Valittavina on myös mm. PDF, HTML, XHTML
+   ja pelkkä teksti. Paina <b>Next</b>.</li>
+
+   <li>Paina kaksi kertaa <b>Next</b>.</li>
+
+  </ol></dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Kokoelman MS Office -asiakirjoja (Word
+  .doc, jne.) voi muuntaa OpenDocument-muotoon myös OpenOfficen
+  sisäänrakennetulla asiakirjamuuntimella. Valitse <b>Tiedosto -&gt;
+  Ohjatut toiminnot &gt; Asiakirjamuunnin</b>. Tämä asiakirjamuunnin
+  osaa etsiä muunnettavat asiakirjat kaikista alihakemistoista.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_6">Miksi ohjelmien nimet ovat valikossa vain englanniksi?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Ohjelmien nimet, kuten OpenOffice.org
+  Writer, Calc ja Impress, ovat erisnimiä, eikä niitä siksi
+  suomenneta. Samaa käytäntöä käytetään yleisesti myös muissa
+  ohjelmistoissa.</dd>
+
+ <dt><b><a name="yle_7">Mitä on avoin lähdekoodi?</a></b></dt>
+
+  <dd>Tietokoneohjelmat ovat tietokoneen ymmärtämiä
+  toimintaohjeita. Ne on kirjoitettu jollain ihmiselle
+  ymmärrettävällä <i>ohjelmointikielellä</i>, joka käännetään
+  tietokoneen ymmärtämäksi <i>konekieleksi</i>. Ohjelman
+  ohjelmointikielistä tekstiä kutsutaan sen
+  lähdekoodiksi.</dd>
+
+  <dd>Konekielinen ohjelma on suorituskelpoinen tietyssä
+  tietokonetyypissä ja käyttöjärjestelmässä. Esimerkiksi
+  OpenOffice.org on kirjoitettu pääasiassa C++-kielellä, joka
+  voidaan kääntää vaikkapa PC:n tai Mac-tietokoneen konekieleksi,
+  joka toimii Linux-, Windows- tai OS X -käyttöjärjestelmässä. </dd>
+
+  <dd>Avoimella lähdekoodilla tehdyn tietokoneohjelman lähdekoodi on
+  vapaasti saatavilla ja siihen saa tehdä muutoksia. Käyttöoikeudet
+  määritellään ohjelmistolisenssillä. OpenOffice.org on julkaistu
+  GNU LGPL -lisenssin alaisuudessa. Sen mukaan kaikki itse ohjelmaan
+  tehtävät muutokset on pakko julkistaa saman lisenssin
+  alaisuudessa. Ohjelmaan saa kuitenkin tehdä lisäosia, joiden ei
+  ole pakko olla avointa lähdekoodia. Esimerkiksi entinen suomen kielen
+  oikolukukomponentti Soikko oli tällainen.</dd>
+
+  <dd>Ks. Wikipedia: <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_l%C3%A4hdekoodi">Avoin lähdekoodi</a>.</dd>
+
+</dl>
+
+<h3>Vastauksia Kysymysten ja vastausten käsikirjassa</h3>
+
+<dl>
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_1">Miten asennan OpenOfficen Windows-tietokoneeseen?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.1, sivu 2 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_2">Miten päivitän uudempaan OpenOffice 2 -versioon? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.2, sivu 4 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_3">Edellyttääkö OpenOffice-käyttö Java-ajoympäristöä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.3, sivu 4 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_4">Mitkä ovat hyvät OpenOfficen käyttöasetukset? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.4, sivu 5 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_5">Paljonko OpenOffice tarvitsee keskusmuistia? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.5, sivu 8 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_6">Kasvattaako OpenOffice käyttäjän Windows-profiilin kokoa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.6, sivu 9 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_7">Miten saan käyttöön suomen kielen oikoluvun ja tavutuksen (Soikon)? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.7, sivu 9 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_8">Miten saan OpenOfficeen ruotsinkielisen käyttöliittymän? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.8, sivu 11 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_9">Mitkä ovat OpenOfficen käyttämät XML-tiedostomuodot? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.9, sivu 11 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_10">Miten määrään pysyvästi käyttöön Microsoft Office -tallennusmuodot? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.10, sivu 12 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_11">Miten saan päälle tai pois päältä Microsoft Office -tiedostojen automaattisen avauksen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.11, sivu 13 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_12">Mitkä ovat OpenOfficen pikanäppäimet? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.12, sivu 14 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_13">Miten saan aktivoitua tai lopetettua OpenOfficen pikakäynnistyksen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.13, sivu 16 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_14">Miten saan käyttöön asiakirjapohjat? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.14, sivu 17 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_15">Miten asetan oman oletusmallin OpenOffice-käynnistykseen? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.15, sivu 17 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_16">Miten löytyvät asiakirjan tyylien tiedot? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.16, sivu 18 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_17">Miten muunnan Microsoft Office -tiedoston PDF-muotoon?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.17, sivu 18 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="yle_om_18">Näyttääkö Acrobat Reader OpenOfficella tehdyn PDF-tiedoston?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 2.18, sivu 19 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+
+</dl>
+
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,168 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li><a href="vastauksia-yleiset.html">Yleisiä OpenOffice.orgia koskevia kysymyksiä</a></li>
+ <li><a href="vastauksia-writer.html">Writer - tekstinkäsittely</a></li>
+ <li><a href="vastauksia-calc.html">Calc - taulukkolaskenta</a></li>
+ <li><a href="vastauksia-impress.html">Impress - esitysgrafiikka</a></li>
+ <li><a href="vastauksia-base.html">Base - tietokannat</a></li>
+</ol>
+
+<p>Vastaukset sisältävät viitteitä Oikeusministeriön julkaisemaan <a
+href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202006%2012%20kysymysten%20ja%20vastausten%20k%C3%A4sikirja%20252%20s.pdf&blobheadervalue2=5612785&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647307&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">Kysymysten
+ja vastausten käsikirjaan</a> (PDF, 252 sivua, 5 Mt). Huomaa:
+viittaukset ovat toistaiseksi käsikirjan vanhaan, suppeampaan
+versioon.</p>
+
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/writer.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/writer.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,186 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1 align="center">OpenOffice.org Writer - tekstinkäsittely</h1>
+
+<p>Writer on täysimittainen tekstinkäsittelyohjelma.</p>
+
+<h2>Tyylien hallinta</h2>
+
+ <p>Asiakirjat kannattaa kirjoittaa tyyleillä, jolloin koko
+ asiakirjan muotoilujen muuttaminen onnistuu helposti
+ tyylimäärityksiä muuttamalla. Writer tarjoaa kappale-, merkki-,
+ sivu-, numerointi- ja kehystyylit. Tyylejä on helppo käyttää ja
+ hallita kelluvasta <b>Tyylit ja muotoilut</b> -ikkunasta (paina
+ <b>F11</b>).</p>
+
+<h2>Kuvien ja grafiikan liittäminen</h2>
+
+ <p>Tekstiin on helppoa liittää kuvia ja muuta grafiikkaa.</p>
+
+<h2>Erikoisominaisuuksia</h2>
+
+<h3>Automaattinen teksti</h3>
+
+ <p>Perusmahdollisuuden käyttää asiakirjapohjia lisäksi OpenOfficessa
+ tarjoaa <i>Automaattinen teksti</i> -toiminnon, joka avulla
+ asiakirjoihin voi lisätä vakiotekstejä tai asettelumallineita.</p>
+
+<h3>Lähdeluettelot</h3>
+
+ <p>Writer tarjoaa lähdeviittauksia sisältävien artikkelien
+ kirjoittamiseen hyvän työkalun, jossa lähdeluettelo on tietokannassa
+ ja tekstiin lisätään lähdeviittaukset. Työkalu luo lähdeluettelon
+ viitteineen määritellyn tyylin mukaisesti.</p>
+ 
+
+<h3>Postitukset</h3>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-erot.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-erot.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-erot.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,297 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » OpenOffice.org vs MS Office</font><br/>
+
+<!-- FIXME: Tässä olisi nykyään järkevämpää verrata OpenDocument- ja OOXML-formaatteja -->
+
+<h1>OpenOffice.org vs Microsoft Office XML</h1>
+
+<p>Alla on esitetty vertailu OpenOffice.orgin ja Microsoft Officen
+XML-ominaisuuksista.</p>
+
+<p>OpenOffice.orgin vahvuutena on, että sen oletustiedostomuoto on
+avoin standardi, sekä varsin kattava XForms XML-lomakkeiden
+tuki. Puutteena XForms-tuessa on vielä toistuvien XML-rakenteiden
+puute: lomakkeen rakenne on aina kiinteä. MS Office Pro:n etuna
+on, että se toimii myös XML-editorina, jolloin erillistä
+editoriohjelmaa ei tarvita.</p>
+
+<table>
+<tr>
+<th></th>
+<th>OOo 1.1.x</th>
+<th>OOo 2.0</th>
+<th>MS Office</th>
+<th>MS Office Pro</th>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Onko oletustiedostomuoto riippumaton avoin standardi?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>Onko oletustiedostomuoto avoin standardi?</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Onko oletustiedostomuoto XML:ää?</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>Vienti HTML:ksi</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Vienti XML:ksi</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>Onko XML-tiedostomuoto yleinen standardi?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">-</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Pääseekö asiakirjojen sisältöön suoraan käsiksi API:n kautta?</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>XForms XML-lomakkeiden tuki?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Toistuvien XForms-lomakerakenteiden tuki?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>DTD-tuki?</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Käyttäjän oman XML-muodon suora muokkaus, mikäli skeema on saatavilla?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f8f8ff">
+<td>Schema/DTD-määritysten muokkaustyökalu?</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">EI</td>
+<td align="center">KYLLÄ</td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color: #f0f0ff">
+<td>Tiedostojen keskimääräinen koko suhteessa MS Word 2003:een</td>
+<td align="center">39%*</td>
+<td align="center">39%*</td>
+<td align="center">100%</td>
+<td align="center">100%</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p>* StarOffice 6.0:n mukaan vertailtuna.</p>
+
+<p>Emme takaa yllä esitettyjen tietojen oikeellisuutta.</p>
+
+
+<h2>Lähteet</h2>
+
+<ul>
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2003/2003116.pdf">Interoperability Test and XML Evaluation of StarOffice Writer 6.0 and Office Word 2003 Beta 2</a><br/>
+  <font size="-1">Ruotsalainen vertailu StarOffice 6.0:n (vastaa OpenOffice.org 1.0:aa) ja MS Word 2003:n XML-ominaisuuksien välillä.</font>
+ </li>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-johdanto.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-johdanto.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-johdanto.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,327 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Johdanto</font><br/>
+
+<h1>OpenOffice.orgin XML-tiedostomuoto</h1>
+
+<p>Sekä vanha OpenOffice.org 1.1.x että uusi OpenOffice.org 2.0
+käyttävät samankaltaista XML-pohjaista tiedostomuotoa. Uusi OASIS
+OpenDocument -tiedostomuoto on kansainvälisen
+OASIS-standardisointikonsortion kehittämä avoin dokumenttistandardi,
+joka pohjautuu vahvasti OpenOffice.org 1.1.x:n tiedostomuotoon.</p>
+
+<h2>Asiakirjapaketin sisältö</h2>
+
+<p>OpenDocument-asiakirjat ovat todellisuudessa pakattuja
+Zip-paketteja, jotka sisältävät useita tiedostoja. Kaikki asiakirjan sisältämät grafiikat ja muut
+erikoisobjektit on tallennettu paketissa erilliseen alikansioon.</p>
+
+<p>Asiakirjapaketin tärkeimmät tiedostot ja kansiot ovat:</p>
+
+<table bgcolor="#e0e0ff" align="center">
+<tr>
+ <th align="left">Tiedosto/Kansio</th>
+ <th align="left">Kuvaus</th>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>mimetype</tt></td>
+ <td>Asiakirjan tiedostomuodon MIME-tyyppi.</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>content.xml</tt></td>
+ <td>Asiakirjan varsinainen sisältö.</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>styles.xml</tt></td>
+ <td>Asiakirjan tyylit.</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>meta.xml</tt></td>
+ <td>Asiakirjan metatiedot, kuten luojan ja viimeisen muokkaajan tiedot.</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>settings.xml</tt></td>
+ <td>Asiakirjakohtaiset asetukset.</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><tt>Pictures/</tt></td>
+ <td>Asiakirjan kuvat sisältävä kansio.</td>
+</tr>
+</table>
+
+<p>Huomaa, että vaikka tyylit on määritelty
+<tt>styles.xml</tt>-tiedostossa, myös <tt>content.xml</tt>-tiedostossa on
+tyylimäärittelyjä. Styles-tiedostossa on myös jonkin verran asiakirjan
+sisältöä, kuten ylä- ja alatunnisteet.</p>
+
+<p>Oleellisin tiedostoista on <tt>content.xml</tt>, joka sisältää
+asiakirjan varsinaisen sisällön. Sen rakenne on suurinpiirtein
+seuraavanlainen:</p>
+
+<pre style="background-color: #fff0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-bottom: 0;">
+&lt;office:document-content&gt;
+ &lt;office:font-face-decls&gt;
+  <i>...fonttimäärittelyjä...</i>
+ &lt;/office:font-face-decls&gt;
+ &lt;office:automatic-styles&gt;
+  <i>...tyylimäärittelyjä...</i>
+ &lt;/office:automatic-styles&gt;
+</pre>
+<pre style="background-color: #f0f0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-top: 0;">
+ &lt;office:body&gt;
+  &lt;office:text&gt;
+   <i>...asiakirjan teksti ja rakennesisältö...</i>
+  &lt;/office:text&gt;
+ &lt;/office:body&gt;
+&lt;/office:document-content&gt;
+</pre>
+
+<p>Tässä on esitetty tekstiasiakirjan yleisrakenne, muilla
+asiakirjoilla se on vastaava.</p>
+
+<h2>Asiakirjan käsittely XSLT:llä</h2>
+
+<p>Asiakirjojen muuntaminen toiseen muotoon tapahtuu helpoiten
+XSLT-kielellä, joskin muitakin ohjelmointikieliä ja -työkaluja voi
+käyttää.</p>
+
+<p>XSLT-kielellä tehdyt muuntimet on mahdollista <a
+href="xml-suodatin.html">asentaa</a> OpenOffice.orgiin suodattimiksi.</p>
+
+<p>Tämä ohje ei syvenny XSLT-kielen käyttöön. Ainoa mainittava asia on
+nimiavaruusmäärittelyt, jotka täytyy tehdä XSLT-ohjelman alussa:</p>
+
+<h3>Nimiavaruusmäärittelyt</h3>
+
+<p>XSLT-ohjelmassa täytyy tehdä nimiavaruusmäärittelyt niiden
+XML-koodien osalta, joita ohjelmassa käsitellään.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 1.1:n asiakirjojen vaatimat määrittelyt ovat
+seuraavanlaiset:</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet
+ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
+ xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
+ xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
+ xmlns:table="http://openoffice.org/2000/table"
+ xmlns:draw="http://openoffice.org/2000/drawing"
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
+ xmlns:number="http://openoffice.org/2000/datastyle"
+ xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
+ xmlns:chart="http://openoffice.org/2000/chart"
+ xmlns:dr3d="http://openoffice.org/2000/dr3d"
+ xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
+ xmlns:form="http://openoffice.org/2000/form"
+ xmlns:script="http://openoffice.org/2000/script"
+ office:class="text"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;!-- ... XSLT-ohjelman sisältö tulee tähän ... --&gt;
+
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0:n käyttämän OASIS OpenDocument -tiedostomuodon
+vaatimat määrittelyt ovat seuraavanlaiset:</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet
+ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
+ xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0"
+ xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
+ xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
+ xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0"
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
+ xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
+ xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0"
+ xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0"
+ xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
+ xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0"
+ xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0"
+ xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
+ xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0"
+ xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0"
+ xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
+ xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer"
+ xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc"
+ xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events"
+ xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"
+ xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
+ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;!-- ... XSLT-ohjelman sisältö tulee tähän ... --&gt;
+
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<p>Tässä on lueteltu kaikki nimiavaruusmäärittelyt; niistä kuitenkin
+tarvitaan vain ne, joita XSLT-ohjelmassa käytetään.</p>
+
+<h2>Esimerkkejä</h2>
+
+<ul>
+ <li><a href="xml-otsikot.html">Esimerkki 1: tekstiasiakirjan otsikkojen listaaminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake1.html">Esimerkki 2: lomakkeen syöttökenttien kerääminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake2.html">Esimerkki 3: ohjausobjektilomakkeen tietojen kerääminen</a></li>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message