incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800580 [5/9] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:42:04 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/todo.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/todo.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/todo.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,431 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin suomenkielisen yhteisön tehtäviä</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin suomenkielisen version kehitykseen kuuluu paljon erilaista tehtäviä.
+Vain osa tehtävistä vaatii tekijöiltään vahvaa tietoteknistä osaamista, toisissa
+kielelliset taidot ovat tärkeämpiä. Mutta vaikka et tuntisikaan hallitsevasi näitä aloja,
+ei hätää! Tehtäviä on paljon, joten jos tunnet vähänkin kiinnostusta asiaa kohtaan,
+ota yhteyttä postituslistallemme.
+Löydämme varmasti tavan, jolla myös sinä voit osallistua OpenOffice.org-yhteisön
+toimintaan.</p>
+
+<p>Tässä esimerkkejä siitä, missä tarvitsemme apuasi:</p>
+
+<ul>
+<li><a href="#testaus">Julkaistavien versioiden esitestaus</a></li>
+<li><a href="#suomtestaus">Suomennosten virheiden etsintä</a></li>
+<li><a href="#suomentaminen">Ohjelmiston ja ohjeiden suomentaminen</a></li>
+<li><a href="#www">WWW-sivujen päivittäminen</a></li>
+<li><a href="#mallit">Asiakirjamallien ja ohjattujen toimintojen kehittäminen</a></li>
+<li><a href="#kehit">OpenOffice.org-ohjelmiston kehittäminen</a></li>
+<li><a href="#kielityokalut">Kielityökalujen kehittäminen suomen kielelle</a></li>
+<li><a href="#sanasto">Oikolukusanaston laajentaminen</a></li>
+<li><a href="#tuki">Käyttäjien neuvominen</a></li>
+<li><a href="#markkinointi">Yhteisön ja ohjelmiston markkinointi</a></li>
+</ul>
+
+<p><a href="http://contributing.openoffice.org/">Englanninkielisiltä kehityssivuilta</a>
+löytyy lisää hyödyllistä tietoa yhteisön toimintaan osallistumisesta kiinnostuneille.
+<!-- Järjestämme silloin tällöin myös mahdollisuuksia keskustella reaaliaikaisesti
+verkon välityksellä suomenkielisen OpenOffice.orgin kehitykseen liittyvistä
+asioista <a href="http://www.puimula.org/htp/ooo/kehittajaklinikka.html">Voikko-projektin
+keskusteluryhmässä</a>. --></p>
+
+<h2 id="testaus">Julkaistavien versioiden esitestaus</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+
+ <dd>Ennen julkaisua suomenkieliset versiot OpenOffice.orgista on testattava.
+ Sekä asennuspaketit että kielipaketit generoidaan lähes automaattisesti, eikä niille
+ tässä yhteydessä tehdä minkäänlaisia testejä. Tämän projektin vastuulla on varmistaa,
+ että asennuspaketti on toimiva ja että sen sisältämä käyttöliittymän suomennos ei
+ ole vioittunut. Lisäksi varmistetaan, ettei ohjelmassa ole muita sellaisia virheitä,
+ jotka haittaisivat sen käyttöä suomenkielisessä ympäristössä. Löytyneistä virheistä
+ raportoidaan, jotta kehittäjät voisivat ne korjata. Jos korjausta ei ehditä saada
+ mukaan julkaistavaan versioon, tiedotetaan ohjelmaan jääneestä virheestä siten, että
+ uutta versiota lataavat osaavat ottaa sen huomioon.
+ </dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Tärkeä tehtävä, jolle nykyään ei ole juurikaan tekijöitä.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Tietokoneen käytön perusteet on hallittava, mutta ohjelmointitaitoa tai muuta
+ syvällistä teknistä osaamista ei tarvita. Järjestelmällisessä tai automatisoidussa
+ testauksessa ohjelmistotekniikan perusteiden tuntemisesta on apua.
+ Käyttöjärjestelmästä, koneen nopeudesta ja suoritettavien testien laajuudesta riippuen
+ yhden asennuspaketin testaamiseen kuluu aikaa 15 minuutista muutamaan tuntiin.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+
+ <dd>Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="suomtestaus">Suomennosten virheiden etsintä</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.orgin käyttöliittymän suomentaminen on haastavaa, sillä kääntäjä
+ ei suoraan näe, missä kontekstissa käännettävät tekstit esiintyvät. Toisin kuin
+ useimmat muut vapaat ohjelmistot, OpenOffice.orgin asennuspaketti on rakennettava
+ uudelleen ennen kuin suomennoksia pääsee testaamaan. Tästä syystä suomennoksiin
+ tulee helposti virheitä. Esimerkiksi substantiivi saatetaan suomentaa väärässä
+ sijamuodossa tai joissakin tapauksissa jopa verbinä.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+
+ <dd>Tärkeä tehtävä, joka nykyään on onneksi melko hyvin hoidossa. Korjaamattomia
+ virheitä löytyy kuitenkin edelleen, joten asiasta kiinnostuneille
+ riittää tekemistä.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Tietokoneen käytön perusteet on hallittava. Lisäksi tarvitaan kyky tunnistaa
+ virheellisiä suomennoksia, mutta tämän oppii kokemuksen kertyessä. Suomennustyössä
+ käytettävän tekniikan tunteminen helpottaa eräiden virheiden löytämistä, mutta ei ole
+ välttämätöntä. Aikaa ei tarvita paljon: kun vauhtiin on päässyt, korjaamisen
+ arvoisten virheiden löytämiseen ei yleensä kulu tuntiakaan.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Asenna uusin suomennettu kehitysversio OpenOffice.orgista ja tutki sen
+ käyttöliittymää systemaattisesti virheiden löytämiseksi. Mahdollisiin
+ suomennosvirheisiin viittaa mm. se, että käyttöliittymä ei ole ymmärrettävä
+ tai sisältää ristiriitoja (esimerkiksi ikkunan otsikko ei vastaa sen sisältöä).
+ Myös epälooginen tai virheellinen isojen ja pienten kirjainten käyttö, puuttuvat
+ tai ylimääräiset välit ja välimerkit tai huonosti valitut taivutusmuodot ovat
+ virheitä. Virheen voi varmistaa vertaamalla suomennosta englanninkieliseen
+ käyttöliittymään. Raportoi löytämäsi virheet postituslistalle dev@fi.openoffice.org
+ tai Harri Pitkäselle (hatapitk@openoffice.org).</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="suomentaminen">Ohjelmiston ja ohjeiden suomentaminen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>Lokalisointiprojektin kenties tärkein tehtävä on kääntää ohjelman käyttöliittymä
+ ja ohjeet paikalliselle kielelle. Kun kyseessä on OpenOffice.orgin kokoinen massiivinen
+ projekti, käännettävää materiaalia on aina paljon enemmän kuin on mahdollista järkevästi
+ kääntää. Siksi uusille kääntäjille on aina työtä.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Kriittisimmät osat, ohjelman käyttöliittymä ja ohjelman mukana tuleva ohje, on nykyään
+ täysin suomennettu, mutta niitäkin voivat uudet kääntäjät halutessaan kääntää. Lisäosia ja
+ erillisiä käyttöoppaita ei suomennettu juuri ollenkaan.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Hyvä suomen ja riittävä englannin kielen taito. Myös atk-sanaston ja tekniikan
+ tunteminen on välttämätöntä. Ohjelmointitaitoa ei tarvita, mutta ohjelmistojen kehityksessä
+ käytettävien työkalujen käytön osaaminen on avuksi. Aikaa opetteluun ja itse työhönkin
+ kannattaa varata reilusti, sillä osittain suomennetuille tai vanhentuneille dokumenteille
+ ei ole suurtakaan käyttöä. Pienehköjä dokumentteja voi toki suomentaa lyhyessäkin
+ ajassa. Ohjelmiston mukana levitettävää materiaalia suomennettaessa tekijän on allekirjoitettava
+ <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sca.pdf">SCA-sopimus</a>
+ Sun Microsystemsin kanssa.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Valitse <a href="lokalisointi.html">itseäsi kiinnostava suomennettava
+ kokonaisuus</a>, liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="www">WWW-sivujen päivittäminen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+
+ <dd>Nämä OpenOffice.orgin suomenkieliset www-sivut vaativat säännöllistä päivittämistä,
+ sillä ne ovat tärkeä tiedon lähde monille ohjelmiston käyttäjille.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Osa materiaalista vaatii päivittämistä, mutta vakavia puutteita ei ole. Nykyisillä
+ päivittäjillä on kuitenkin paljon muitakin vastuita, joten uusille tekijöille olisi
+ käyttöä.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>HTML-kielen osaaminen, hyvät tiedot OpenOffice.orgista (sekä ohjelmistosta että
+ sitä kehittävästä projektista) ja hyvä suomen kielen taito. Teknistä osaamista vaaditaan
+ päivitysten siirtämiseksi palvelimelle, mutta tämän vaiheen voi tehdä kuka tahansa
+ nykyisistäkin päivittäjistä. Materiaalin tuottaminen on tässä pääasia.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+
+ <dd>Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="mallit">Asiakirjamallien ja ohjattujen toimintojen kehittäminen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.orgin mukana tulevat asiakirjamallit sekä ohjattujen toimintojen
+ pohja-asiakirjat ovat saatavilla vain englannin kielellä. Näistä tulisi tehdä
+ suomenkieliset versiot. Myös erikseen ladattavia asiakirjapohjia tarvitaan
+ lisää.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+
+ <dd>Olisi erittäin hyödyllistä saada tehtyä mahdollisimman pian.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Suomalaisten asiakirjastandardien osaaminen. OpenOffice.orgin mukana levitettävän
+ materiaalin tekijöiden on allekirjoitettava
+ <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sca.pdf">SCA-sopimus</a> Sun Microsystemsin
+ kanssa.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Liity dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja kysy ohjeita.</dd>
+
+</dl>
+
+<h2 id="kehit">OpenOffice.org-ohjelmiston kehittäminen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.org tarvitsee lisää kehittäjiä. Erityisesti suomalaisten tarpeita
+ ymmärtäviä kehittäjiä on liian vähän, joten monet bugit ja toiminnot, jotka eivät ole
+ tärkeitä muille kieliryhmille, jäävät usein vaille ansaitsemaansa huomiota.
+ </dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Tälläkin hetkellä OpenOffice.orgissa on useita bugeja, jotka vaikeuttavat enemmän
+ suomen- kuin englanninkielisten käyttäjien elämää. Jos meillä olisi mahdollisuus korjata
+ näitä itse, ne tulisivat todennäköisesti nopeammin korjatuiksi. Mutta kriittiset ongelmat
+ saadaan korjattua muutenkin.</dd>
+
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Ohjelmointitaito (C++ ja Java), OpenOffice.orgin kehitysprosessin tunteminen ja
+ runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Ohjelmisto on valtava, ja lähes kaikki siihen
+ liittyvä vie paljon aikaa. Tekijän on myös allekirjoitettava
+ <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sca.pdf">SCA-sopimus</a> Sun Microsystemsin
+ kanssa.
+ </dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Perehdy ohjelmiston rakentamiseen lähdekoodista, liity dev@openoffice.org ja
+ dev@fi.openoffice.org-postituslistoille ja kysy ohjeita.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="kielityokalut">Kielityökalujen kehittäminen suomen kielelle</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.orgin mukana tulevat kielityökalut eivät ole käyttökelpoisia suomen
+ kielelle. Suomen kielen oikoluku ja tavutus (sekä jatkossa myös kieliopin
+ tarkastus) tapahtuu <a href="http://voikko.sourceforge.net/">Voikko</a>-ohjelmiston
+ avulla. Voikko ei vielä pärjää kaikissa tehtävissä kilpaileville tuotteille, joita mm.
+ MS Wordissa käytetään. Siksi ohjelmistoa on edelleen kehitettävä, jotta se
+ jatkossakin täyttäisi käyttäjien vaatimukset.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Voikon kehitys etenee kohtuullista vauhtia, mutta nykyisten kehittäjien aika ei
+ riitä kaikkien haluttujen toimintojen toteuttamiseen. Nykyisellään ohjelmisto täyttää
+ kuitenkin perustekstinkäsittelyn vaatimukset, joten kiireellistä tarvetta jatkokehitykselle
+ ei ole.</dd>
+
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Ohjelmointitaito C-, C++- tai Python-kielellä. Suomen kieliopin osaaminen ainakin
+ sananmuodostussääntöjen osalta on hyvin hyödyllistä. Kieliteknologisten menetelmien
+ osaaminen on hyödyksi, mutta ei välttämätöntä.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Liity postituslistalle
+ <a href="http://lists.puimula.org/listinfo/voikko">voikko@lists.puimula.org</a> ja
+ kysy ohjeita. Jos haluat, voit esittää kysymyksiä myös Harri Pitkäselle
+ (hatapitk@iki.fi), mutta postituslistan seuraaminen on kehittäjille
+ joka tapauksessa välttämätöntä.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="sanasto">Oikolukusanaston laajentaminen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.orgissa käytettävä Voikko-oikolukusanasto kattaa toistaiseksi ainoastaan
+ normaalin suomen kirjakielen. Erikoisalojen sanastot ovat hyvin suppeita, ja muutenkin
+ harvinaisten sanojen tunnistuksessa on puutteita. Oikolukusanaston kehitys on ohjeiden
+ suomentamisen ohella toimisto-ohjelmistojen lokalisoinnin kaikkein työläin osa.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Vaikka perussanasto onkin melko hyvässä kunnossa, Voikko-projektin käytössä on
+ tuhansittain eri lähteistä peräisin olevia analysointia kaipaavia sanoja. Näistä
+ suuren osan tulisi muodossa tai toisessa päätyä mukaan sanastoon. Erikoissanastoille
+ on jo nyt kysyntää, mutta Voikon kehittäjiltä puuttuu asiantuntemusta esimerkiksi
+ kunnollisen lääketieteellisen sanaston kokoamiseksi.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+
+ <dd>Hyvä suomen kielen taito. Teknistä osaamista ei juurikaan tarvita, sillä lähes
+ kaikki sanaston kehityksessä käytettävät työkalut ovat WWW-pohjaisia ja siten käytettävissä
+ suoraan selaimen avulla. Aikaa opetteluun kannattaa varata muutama tunti, mutta tämän
+ jälkeen sanastoa voi kehittää jotakuinkin oman aikataulunsa mukaan.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Tutustu sanastotietokanta <a href="http://joukahainen.lokalisointi.org/">Joukahaiseen</a>
+ ja sen ohjeisiin. Liity postituslistalle
+ <a href="http://lists.puimula.org/listinfo/voikko">voikko@lists.puimula.org</a> ja
+ kysy ohjeita. Jos haluat, voit esittää kysymyksiä myös Harri Pitkäselle
+ (hatapitk@iki.fi), mutta postituslistan seuraaminen on sanaston kehittäjille
+ joka tapauksessa välttämätöntä.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="tuki">Käyttäjien neuvominen</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.orgin käyttäjät tarvitsevat välillä apua ohjelmiston käyttöä opetellessaan.
+ Monilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää maksullisia tukipalveluita, joten vapaaehtoisten
+ tarjoama tuki postituslistoilla ja keskustelualueilla on hyvin tärkeää.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Tämä osa-alue on perinteisesti ollut suomenkielisen yhteisön keskuudessa erittäin
+ hyvin hoidettu.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Kokemusta OpenOffice.orgin käytöstä ja positiivinen ja kunnioittava asenne apua
+ kaipaavia kohtaan.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Seuraa jonkin <a href="tuki.html">postituslistan tai keskustelualueen</a> viestejä,
+ ja auta taitojesi mukaan kysyjiä löytämään ratkaisu ongelmiinsa. Jos tässä yhteydessä
+ OpenOffice.orgista löytyy selkeitä vikoja tai puutteita, niistä voi raportoida
+ esimerkiksi <a href="issuezilla.html">IssueZillaan</a>.</dd>
+</dl>
+
+<h2 id="markkinointi">Yhteisön ja ohjelmiston markkinointi</h2>
+<dl>
+ <dt>Kuvaus</dt>
+ <dd>OpenOffice.org ja muut vapaat ohjelmistot tarjoavat monia etuja suljettuihin
+ ohjelmistoihin verrattuna. Monet ihmiset eivät kuitenkaan ole vielä kuulleet niistä
+ tai eivät tiedä, soveltuvatko ne juuri heidän käyttöönsä. Tätä varten sekä ohjelmistoa
+ että sitä kehittävää yhteisöä on markkinoitava.</dd>
+ <dt>Kiireellisyys</dt>
+ <dd>Markkinointi ei ole erityisen kiireellinen tehtävä, mutta sitä ei toisaalta voi
+ tehdä koskaan liikaakaan.</dd>
+ <dt>Vaatimukset</dt>
+ <dd>Hyvä tietämys OpenOffice.orgista ja sitä kehittävästä yhteisöstä, sekä vapaiden
+ ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitykseen liittyvistä teknisistä ja eettisistä
+ argumenteista on suureksi eduksi.</dd>
+ <dt>Kuinka aloittaa</dt>
+ <dd>Kerro OpenOffice.orgista tuttavillesi tai kirjoita siitä vaikkapa blogissasi.
+ Silloin tällöin OpenOffice.orgin suomenkielinen kehittäjäryhmä tarvitsee myös edustajia
+ messuille tai vastaaviin tapahtumiin. Voit myös itse tarjoutua esittelemään ohjelmistoa
+ näissä tilaisuuksissa. Vakavampaa markkinointia kannattaa kenties tehdä yhteistyössä
+ muiden suomalaisten vapaiden ohjelmistojen ympärille muodostuneiden ryhmien kanssa.
+ Muista kuitenkin, että ei saa tyrkyttää eikä luvata liikoja. OpenOffice.org ei kaikessa
+ käytössä täysin korvaa kilpailevia tuotteita, joten "Asenna OpenOffice!" ei ole
+ ratkaisu jokaiseen vastaan tulevaan tietotekniseen ongelmaan.</dd>
+</dl>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuki.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuki.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuki.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,212 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.org – käyttäjätuki</h1>
+
+<p>Käyttäjätukea on saatavilla seuraavissa muodoissa.</p>
+
+<h3>Suomenkielisen fi.openoffice.org-projektin tukipalvelut:</h3>
+
+<dl>
+
+<dt>Yhteisön tarjoama käyttäjätuki sähköpostitse: <img
+src="/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png" alt="users_miuku_fi.openoffice.org" align="middle" /></dt>
+
+ <dd><p>Postituslistalle voi lähettää OpenOfficen käyttöön liittyviä
+ kysymyksiä ilman rekisteröitymistä. <i>Huomaa: postituslistalle
+ lähettäminen ei automaattisesti liitä lähettäjää listan
+ jäseneksi. Siksi postituslistalle varsinaisesti liittyneiden tulisi
+ vastata listalle lähetettyihin kysymyksiin sekä listan osoitteeseen
+ että kysyjälle.</i> Kts. <a href="postituslistat.html">listalle
+ liittyminen</a>.</p></dd>
+
+<dt><a href="postituslistat.html"><b>Kaikki postituslistat</b></a></dt>
+
+ <dd><p>Postituslistat ovat omaan sähköpostiosoitteeseen tilattavia
+ keskusteluryhmiä, joista voit kysyä apua tai tehdä
+ ehdotuksia.</p></dd>
+
+</dl>
+
+ <p><b>Huomaa!</b> Postituslistoille lähetetyt viestit arkistoidaan,
+ ovat julkisesti luettavissa arkistosta ja todennäköisesti päätyvät
+ hakukoneiden löydettäviksi! Jos et halua, että nimesi ja
+ sähköpostiosoitteesi arkistoidaan, käytä tukipalvelua nimettömänä,
+ esim. alla mainittua Suomi24:n keskustelupalstaa.</p>
+
+<h3>Ulkopuoliset suomenkieliset palvelut:</h3>
+
+<dl>
+
+<dt><a href="http://keskustelu.suomi24.fi/debate/5362"><b>Suomi 24 / Tietotekniikka / Office-ohjelmat / Openoffice</b></a></dt>
+
+ <dd><p>Suomi24:n keskusteluryhmä OpenOfficesta. Keskustelu ei vaadi
+ rekisteröitymistä.</p></dd>
+
+<dt><a href="yritykset.html"><b>Kaupallinen tuki</b></a></dt>
+
+ <dd><p>Monet yritykset Suomessa tarjoavat
+ OpenOffice.org-käyttäjätukea, koulutusta ja muita
+ palveluita.</p></dd>
+
+</dl>
+
+<h3>Englanninkieliset palvelut:</h3>
+
+<dl>
+<dt><a href="http://support.openoffice.org/"><b>Yhteisön tukisivusto</b></a></dt>
+ <dd>Virallinen OpenOffice.org-yhteisön englanninkielinen tukisivusto.</dd>
+
+<dt><a href="http://user.services.openoffice.org"><b>Keskusteluryhmät</b></a></dt>
+ <dd>OpenOffice.org-yhteisön keskusteluryhmät. Suomenkielistä
+ ryhmää ei ainakaan toistaiseksi ole perustettu.</dd>
+</dl>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuote.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuote.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/tuote.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,203 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+<p><b>OpenOffice.org</b> on toimisto-ohjelmisto, joka on jokaisen
+vapaasti saatavilla ja kopioitavissa. Se sisältää seuraavat osat:</p>
+
+<ul>
+<li>OpenOffice.org Writer - tekstinkäsittely ja WWW-sivujen luonti</li>
+<li>OpenOffice.org Calc - taulukkolaskenta</li>
+<li>OpenOffice.org Draw - vektorigrafiikka</li>
+<li>OpenOffice.org Impress - esitysgrafiikka</li>
+<li>OpenOffice.org Base - tietokantojen hallinta</li>
+<li>OpenOffice.org Math - <a href="kaavat.html">matemaattiset kaavat</a></li>
+<li>OpenOffice.org Chart - kaaviot</li>
+</ul>
+
+<!-- Freely translated from http://why.openoffice.org/ -->
+
+<h3>Luotettava</h3>
+
+<p>OpenOffice.org on yli 20 vuoden tuotekehityksen tulos. Toisin kuin monet
+muut toimisto-ohjelmistot, se on suunniteltu alusta saakka yhdeksi yhtenäiseksi
+kokonaisuudeksi. Avoimen kehitysprosessin ansiosta kuka tahansa voi seurata
+ohjelmiston kehitystä sekä kertoa kehitysideoistaan ja havaitsemistaan puutteista
+ohjelmistossa. Lopputulos on se, että OpenOffice.org sisältää kaiken, mitä
+käyttäjät toimisto-ohjelmistoltaan tarvitsevat.</p>
+
+<h3>Helppokäyttöinen</h3>
+
+<p>OpenOffice.orgin käyttö on helppo oppia. Ohjelmisto on saatavilla kokonaan
+suomenkielisenä ja sen mukana tulee kattavat käyttöohjeet, nekin luonnollisesti
+suomeksi. Jos olet aikaisemmin käyttänyt jotain muuta toimisto-ohjelmistoa, opit
+OpenOffice.orgin käytön hetkessä. Muilla ohjelmistoilla tehdyt tiedostot
+aukeavat OpenOffice.orgissa yleensä ongelmitta, joten jos sinulla on OpenOffice.org,
+et tarvitse muita ohjelmia avataksesi sähköpostitse saamiasi tai verkosta
+lataamiasi asiakirjoja.</p>
+
+<h3>Vapaa</h3>
+
+<p>Mikä parasta, OpenOffice.org on käytettävissä täysin vapaasti ilman lisenssimaksuja.
+Ohjelmistoa levitetään vapaalla LGPL-lisenssillä, joten kaikki käyttö, niin yksityinen
+kuin kaupallinenkin, on sallittua. Voit asentaa ohjelmiston niin monelle koneelle
+kuin haluat. Unohda kalliit lisenssimaksut, hankalat tuoteaktivoinnit ja ärsyttävät
+parin viikon kokeiluajat – OpenOffice.org on tehty palvelemaan käyttäjiään, joten
+sen kanssa et joudu tuhlaamaan aikaasi ja rahaasi.</p>
+
+<h3>Suosittu</h3>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisesti yksi eniten käytetyistä toimisto-ohjelmistopaketeista.
+Siihen luottavat mm. Ranskan poliisilaitos, Suomen oikeusministeriö sekä useat suomalaiset
+peruskoulut ja lukiot. Tietokoneen ajokortti -tutkinnot voi myös toimisto-ohjelmien
+osalta suorittaa OpenOffice.orgilla.
+</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-base.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-base.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-base.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,287 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li value="5">Base - tietokannat
+ <ul>
+  <li><a href="#base_1">Miten tuon tietoja tietokantaan Calcista?</a></li>
+  <li><a href="#base_2">Miten otan yhteyden MySQL-tietokantaan?</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+
+</ol>
+
+<h2>5. Tietokannat (Base)</h2>
+
+<blockquote>
+<dl>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="base_1">Miten tuon tietoja tietokantaan Calcista?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Tiedot saa vietyä Calc-taulukosta
+  Base-tietokantaan Kopioi- ja Liitä-toiminnoilla seuraavasti:
+
+  <ol>
+
+   <li>Valitse ja kopioi haluamasi alue Calc-taulukosta. Huomaa
+   valita myös sarakkeiden ensimmäinen rivi, jossa lukee sarakkeen
+   tunniste. Niitä käytetään myöhemmin tietokannan kenttien
+   tunnisteina.</li>
+
+   <li>Avaa Basessa Taulut-kohta ja liitä taulukko tauluksi
+   napsauttamalla ikkunan ala-oikeaa aluetta hiiren
+   kakkospainikkeella ja valitsemalla <b>Liitä</b>.</li>
+
+   <li>Kirjoita taulun nimi ja valitse (perustapauksessa)
+   <b>Määritys ja tiedot</b>. Napsauta <b>Seuraava</b>.</li>
+
+   <li>Valitse sarakkeet, jotka haluat tuoda. Sarakkeiden nimet
+   näkyvät oikein vain, mikäli olit edellä valinnut ne kopioimaasi
+   alueeseen. Napsauta <b>Seuraava</b>.</li>
+
+   <li>Tarpeen mukaan aseta kutakin tuotua saraketta vastaavan
+   kentän nimi ja tietotyyppi. Napsauta <b>Luo</b>.</li>
+
+   <li>Taulussa täytyy olla perusavain, jotta sitä voisi
+   muokata. Jos tuoduissa tiedoissa ei ennestään ole numeerista
+   tunnistekenttää, napsauta <b>Kyllä</b>. Jos tunnistekenttä on jo
+   olemassa, napsauta <b>Ei</b>, avaa taulu muokattavaksi ja määritä
+   tunnistekenttä perusavaimeksi.</li>
+
+  </ol>
+  </dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Tuontitoiminnolla voi myös mm. liittää
+  tietoja olemassaolevaan tauluun.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="base_2">Miten otan yhteyden MySQL-tietokantaan?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Yhteys MySQL-tietokantaan vaatii joko
+  ODBC- tai JDBC-tietokantayhteysajurin asentamisen
+  käyttöjärjestelmään. Esimerkiksi Ubuntu-Linuxissa tämä tapahtuu
+  seuraavasti, kun käytetään ODBC-yhteyttä:
+
+  <ol>
+
+   <li>Asenna ODBC-tietokantayhteysajuri:
+
+   <ol>
+
+   <li>Asenna Ubuntuun ohjelmapaketti <tt>unixodbc</tt>. Tämä
+   saattaa vaatia Universe-pakettilähteiden käyttöönoton
+   ohjelmapakettien hallinnassa.</li>
+
+   <li>Luo tai muokkaa tiedostoa <tt>/etc/odbc.ini</tt>
+   seuraavanlaiseksi, asettaen tietokannan ODBC-nimen, kuvauksen,
+   tunnisteen MySQL-palvelimella ja palvelimen osoitteen:
+
+<table><tr><td><pre>[MySQL]
+Description   = MySQL driver
+Driver     = /usr/lib/odbc/libmyodbc.so
+Setup      = /usr/lib/odbc/libodbcmyS.so
+
+[MySQL-<b>Omakanta</b>]
+Description     = <b>Oma tietokantani</b>
+Driver       = MySQL
+Trace        = Yes
+TraceFile      = /tmp/odbc.log
+Database      = <b>tietokantanimi</b>
+Server       = <b>localhost</b>
+Port        = 3306</pre></td></tr></table>
+ </li>
+
+   <li>Luo tai muokkaa tiedostosta <tt>/etc/odbcinst.ini</tt>
+   ODBC-ajurin tiedot. Huomaa tarkistaa ainakin, että ajurin
+   tiedostopolku on oikein:
+
+<table><tr><td><pre>[MySQL]
+Description = ODBS for MySQL
+Driver = <b>/usr/lib/odbc/libmyodbc.so</b>
+FileUsage = 1
+</pre></td></tr></table></li>
+
+   </ol>
+   </li>
+
+   <li>Valitse OpenOfficessa <b>Tiedosto -> Uusi -> Tietokanta</b>.</li>
+
+   <li>Valitse <b>Muodostaa yhteyden olemassaolevaan
+   tietokantaan</b> ja valitse tietokantatyypiksi
+   <b>ODBC</b>. Napsauta <b>Seuraava</b>.</li>
+
+   <li>Napsauta <b>Selaa</b>. Yllä <tt>odbc.ini</tt>-tiedostossa
+   määrittelemäsi nimi, esim. <i>MySQL-Omakanta</i>, pitäisi näkyä
+   listassa. Valitse se ja napsauta <b>OK</b>. Napsauta
+   <b>Seuraava</b>.</li>
+
+   <li>Anna tietokannan käyttäjätunnus ja valitse tarvittaessa
+   <b>Salasana tarvitaan</b>. Napsauta <b>Testaa yhteys</b>, anna
+   salasana ja napsauta <b>OK</b>. Yhteys toivottavasti muodostui
+   onnistuneesti. Napsauta <b>OK</b>. Napsauta
+   <b>Seuraava</b>.</li>
+
+   <li>Valitse <b>Kyllä, rekisteröi tietokanta puolestani</b>, jos
+   haluat että tietokanta on käytettävissä myös muissa
+   OpenOffice-sovelluksissa, esim. Writerissä. Napsauta
+   <b>Valmis</b>.</li>
+
+   <li>Valitse kansio, johon tietokantayhteys tallennetaan ja anna
+   sille nimi. Napsauta <b>Tallenna</b>.</li>
+
+  </ol>
+  </dd>
+
+
+</dl>
+</blockquote>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-calc.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-calc.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-calc.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,409 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li value="3">Calc - taulukkolaskenta
+ <ul>
+  <li><a href="#calc_1">Miten otan summan alueesta?</a></li>
+  <li><a href="#calc_2">Miksi funktionimet ovat vain englanniksi?</a></li>
+  <li><a href="#calc_3">Miten erotan koko nimen etunimeksi ja sukunimeksi?</a></li>
+  <li><a href="#calc_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite 1-2-3:n kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft Excelin kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_3">Mitä tiedostomuotoja taulukkolaskentaohjelma Calc lukee? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_4">Mihin tiedostomuotoihin taulukkolaskentaohjelma Calc tallentaa? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_5">Miten avaan ja tallennan tekstitiedostoja taulukkolaskennassa? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_6">Miten Calcissa viitataan taulukon soluihin ja solualueisiin? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_7">Miten käytän kaavassa toisen taulukon solua? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_8">Miten täytän automaattisesti peräkkäisiä soluja säännönmukaisilla arvoilla? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_9">Miten lasken solujen summan, lukumäärän ja keskiarvon? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_10">Miten käytän ohjattua funktion luontia? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_11">Miten teen taulukon tiedoista kaavion? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_12">Miten saan solujen päivämäärät haluamaani muotoon? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_13">Miten määrään soluille reunaviivat? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_14">Miten määrään soluille taustavärin? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_15">Miten määrään taulukoille ylä- ja alatunnisteet? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_16">Miten oikoluen taulukon tekstit? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_17">Miten ohjaan rivinvaihdot taulukon solussa? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_18">Miten tulostan vain tietyn taulukon? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_19">Miten tulostan taulukon vaakasivulle? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_20">Miten määrään tulostuksen korkeuden ja leveyden? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_21">Miten teen ja poistan sivunvaihtoja? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_22">Miten lukitsen taulukon rivit ja sarakkeet? </a></li>
+  <li><a href="#calc_om_23">Miksi päiväys 1.1.1900 luvuksi tulkittuna ei ole sama Calcissa ja Excelissä?</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+
+<h2>3. Taulukkolaskenta (Calc)</h2>
+
+<blockquote>
+<dl>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_1">Miten otan summan alueesta?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Summan voi ottaa ainakin kahdella tavalla:
+
+  <ol>
+
+   <li><b>Hiirellä:</b> Valitse solu, johon haluat summan tuloksen
+   tulevan. Napsauta työkaluriviltä Summa-merkkiä, jolloin Calc
+   valitsee summattavan alueen automaattisesti kohdesolun ylä- tai
+   vasemmalta puolelta. Alue näkyy sinisenä kehyksenä. Jos aluetta
+   ei valita automaattisesti oikein, voit korjata sitä hiirellä
+   siirtämällä valinta-aluetta ja laajentamalla sitä nurkkamerkistä
+   vetämällä.</li>
+
+   <li><b>Näppäimistöllä:</b> Valitse solu, johon haluat summan
+   tuloksen tulevan. Kirjoita "=sum(". Tämän jälkeen voit valita
+   summattavan alueen (näkyy sinisenä alueena) liikuttamalla
+   valintaa <b>nuolinäppämillä</b> ja laajentamalla valintaa
+   <b>Vaihto+nuolinäppäin</b>.</li>
+
+  </ol>
+
+  Summan aluetta voi myöhemmin muuttaa painamalla summasolussa
+  <b>F2</b>, jolloin Calc näyttää summa-alueen sinisellä
+  kehyksellä. Tällöin aluetta voi korjata jälleen hiirellä. Mikäli
+  solun kaava sisältää useita summia,
+  esim. "<tt>=sum(A1:A5)+sum(C1:C5)</tt>", näyttää Calc kunkin
+  alueen eri värisellä kehyksellä.
+
+ </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_2">Miksi funktionimet ovat vain englanniksi?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Funktionimet ovat englanniksi yleisön pyynnöstä, koska suurin
+  osa käyttäjistä on tottunut käyttämään niitä englanniksi. Koska
+  käyttöohjeet ovat toistaiseksi vain englanninkieliset, olisi
+  suomenkielisiä vastineita muuten vaikea löytää.</dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Saattaa olla, että OpenOffice.orgiin joskus saadaan asetus,
+  jonka avulla käyttäjä voi käyttää haluamansa kielisiä
+  funktionimiä. Tällaisesta ei toistaiseksi ole tehty aloitetta
+  OpenOffice.orgin toivejärjestelmään.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_3">Miten erotan koko nimen etunimeksi ja sukunimeksi?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Koko nimen saa erotettua erillisiksi
+  nimiksi esimerkiksi etsimällä sanoja erottavan välilyönnin
+  FIND-funktiolla ja ottamalla nimestä joko alkuosan LEFT-funktiolla
+  tai loppuosan MID-funktiolla. Laskentakaavat on esitetty alla:
+
+  <table border="1" align="center">
+   <tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
+   <tr><th>1</th><td><b>Koko nimi</b></td><td><b>Etunimi</b></td><td><b>Sukunimi</b></td></tr>
+   <tr><th>2</th><td>Tarja Halonen</td><td>=LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1)</td><td>=MID(A2;FIND(" ";A2)+1;100)</td></tr>
+   <tr><th>3</th><td>Martti Ahtisaari</td><td>Martti</td><td>Ahtisaari</td></tr>
+   <tr><th>4</th><td>Mauno Koivisto</td><td>Mauno</td><td>Koivisto</td></tr>
+   <tr><th>5</th><td>Urho Kalevi Kekkonen</td><td>Urho</td><td>Kalevi Kekkonen</td></tr>
+  </table>
+  </dd>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">Huomaa, että nimiä saa olla vain kaksi
+  ja nimien välillä täytyy olla tasan yksi välilyöntimerkki.</dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc"></a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;"></dd>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite 1-2-3:n kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.1, sivu 46 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft Excelin kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.2, sivu 47 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_3">Mitä tiedostomuotoja taulukkolaskentaohjelma Calc lukee? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.3, sivu 48 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_4">Mihin tiedostomuotoihin taulukkolaskentaohjelma Calc tallentaa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.4, sivu 49 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_5">Miten avaan ja tallennan tekstitiedostoja taulukkolaskennassa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.5, sivu 49 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_6">Miten Calcissa viitataan taulukon soluihin ja solualueisiin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.6, sivu 50 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_7">Miten käytän kaavassa toisen taulukon solua? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.7, sivu 51 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_8">Miten täytän automaattisesti peräkkäisiä soluja säännönmukaisilla arvoilla? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.8, sivu 51 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_9">Miten lasken solujen summan, lukumäärän ja keskiarvon? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.9, sivu 53 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_10">Miten käytän ohjattua funktion luontia? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.10, sivu 54 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_11">Miten teen taulukon tiedoista kaavion? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.11, sivu 54 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_12">Miten saan solujen päivämäärät haluamaani muotoon? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.12, sivu 55 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_13">Miten määrään soluille reunaviivat? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.13, sivu 56 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_14">Miten määrään soluille taustavärin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.14, sivu 56 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_15">Miten määrään taulukoille ylä- ja alatunnisteet? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.15, sivu 57 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_16">Miten oikoluen taulukon tekstit? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.16, sivu 57 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_17">Miten ohjaan rivinvaihdot taulukon solussa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.17, sivu 57 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_18">Miten tulostan vain tietyn taulukon? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.18, sivu 58 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_19">Miten tulostan taulukon vaakasivulle? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.19, sivu 58 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_20">Miten määrään tulostuksen korkeuden ja leveyden? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.20, sivu 58 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_21">Miten teen ja poistan sivunvaihtoja? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.21, sivu 58 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_22">Miten lukitsen taulukon rivit ja sarakkeet? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.22, sivu 59 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="calc_om_23">Miksi päiväys 1.1.1900 luvuksi tulkittuna ei ole sama Calcissa ja Excelissä?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 4.23, sivu 59 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+</dl>
+</blockquote>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-impress.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-impress.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/vastauksia-impress.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,273 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Vastauksia kysymyksiin</h1>
+
+<ol>
+ <li value="4">Impress - esitysgrafiikka
+ <ul>
+  <li><a href="#impress_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite Freelance Graphicsin kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft PowerPointin kanssa? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_3">Mitä tiedostomuotoja esitysohjelma Impress lukee? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_4">Mihin tiedostomuotoihin esitysohjelma Impress tallentaa? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_5">Miten lisään esitykseen dioja toisesta esityksestä? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_6">Miten lisään esitykseen uusia dioja? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_7">Miten piilotan dioja esityksestä? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_8">Miten lisään dioille ylä- ja alatunnisteet ja niihin päiväyksen ja sivunumeron? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_9">Miten näytän esityksen ilman sivunumeroita tai päiväystä? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_10">Miten asetan dioille taustan? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_11">Miten teen diaesityksestä mallipohjan? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_12">Miten tavutan esityksen tekstin? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_13">Miten oikoluen esityksen tekstin? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_14">Miten sovitan diat tulostuksen paperikokoon? </a></li>
+  <li><a href="#impress_om_15">Kuinka tulostan monta diaa yhdelle paperille?</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+
+<h2>4. Esitysgrafiikka (Impress)</h2>
+
+<blockquote>
+<dl>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_1">Onko OpenOffice yhteentoimiva Lotus SmartSuite Freelance Graphicsin kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.1, sivu 60 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_2">Onko OpenOffice yhteentoimiva Microsoft PowerPointin kanssa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.2, sivu 61 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_3">Mitä tiedostomuotoja esitysohjelma Impress lukee? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.3, sivu 62 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_4">Mihin tiedostomuotoihin esitysohjelma Impress tallentaa? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.4, sivu 62 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_5">Miten lisään esitykseen dioja toisesta esityksestä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.5, sivu 63 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_6">Miten lisään esitykseen uusia dioja? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.6, sivu 64 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_7">Miten piilotan dioja esityksestä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.7, sivu 64 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_8">Miten lisään dioille ylä- ja alatunnisteet ja niihin päiväyksen ja sivunumeron? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.8, sivu 65 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_9">Miten näytän esityksen ilman sivunumeroita tai päiväystä? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.9, sivu 65 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_10">Miten asetan dioille taustan? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.10, sivu 66 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_11">Miten teen diaesityksestä mallipohjan? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.11, sivu 66 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_12">Miten tavutan esityksen tekstin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.12, sivu 67 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_13">Miten oikoluen esityksen tekstin? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.13, sivu 67 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_14">Miten sovitan diat tulostuksen paperikokoon? </a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.14, sivu 68 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+ <dt style="margin-top: 10;"><b><a name="impress_om_15">Kuinka tulostan monta diaa yhdelle paperille?</a></b></dt>
+
+  <dd style="margin-top: 10;">
+   Ks. <a href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">Kysymysten ja vastausten käsikirja</a>, luku 5.15, sivu 68 (PDF, Oikeusministeriö).
+  </dd>
+
+</dl>
+</blockquote>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message