incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800580 [2/9] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:42:04 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkaisutiedot.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkaisutiedot.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkaisutiedot.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,488 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Suomenkielisten asennus- ja kielipakettien julkaisutiedot</h1>
+
+<p>Tälle sivulle on koottu tietoja suomenkielisessä OpenOffice.orgissa
+havaituista virheistä. Virheet on ryhmitelty sen mukaan, onko ne jo korjattu
+jossakin julkaistussa versiossa, korjattu vielä julkaisemattomassa versiossa
+vai puuttuuko korjaus toistaiseksi kokonaan. Lisäksi tällä sivulla kerrotaan
+muista merkittävistä käyttäjille näkyvistä muutoksista ohjelmiston
+suomenkielisessä versiossa.</p>
+
+<p>Tämän listan tarkoitus ei ole olla kattava, sillä OpenOffice.orgin uudet
+versiot sisältävät tavallisesti korjauksia satoihin, joskus jopa tuhansiin
+virheisiin. Tällä sivulla listataan vain vakaviksi katsotut virheet (kuten
+tietoturvaongelmat), sekä joitakin erityisesti suomenkielisiä versioita
+koskevia virheitä niiden vakavuudesta riippumatta. Lista sisältää kaikki
+julkaisut versiosta 2.2 lähtien.</p>
+
+<hr />
+
+<h2>Viimeisimmän julkaistun version (3.3) muutokset</h2>
+
+<ul>
+ <li>
+  Lisäosien metatietoja lukevan komponentin toimintalogiikkaa on muutettu tavalla, joka estää eräiden vanhojen lisäosien toiminnan.
+  Jos lisäosa lakkaa päivityksen yhteydessä toimimasta, se kannattaa päivittää uudempaan versioon.
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-4643.html">CVE-2010-4643</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla TGA-kuvatiedostoja tai niitä sisältäviä asiakirjoja avattaessa
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-4253.html">CVE-2010-4253</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PNG-kuvatiedostoja tai niitä sisältäviä asiakirjoja avattaessa
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-4008_CVE-2010-4494.html">CVE-2010-4008/4494</a>:
+    libxml2-kirjaston tietoturvavika, jonka vaikutusta OpenOffice.orgissa ei varmuudella tiedetä
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-3702_CVE-2010-3704.html">CVE-2010-3702/3704</a>:
+    (vain PDF Import -lisäosaa käytettäessä) ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PDF-asiakirjoja avattaessa
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-3689.html">CVE-2010-3689</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Linux-järjestelmissä, jos ohjelma käynnistetään hakemistosta,
+    jonne epäluotettavat käyttäjät pystyvät tallentamaan tiedostoja
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-3453_CVE-2010-3454.html">CVE-2010-3453/3454</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Word-asiakirjoja avattaessa
+   </li> 
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-3451_CVE-2010-3452.html">CVE-2010-3451/3452</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla RTF-asiakirjoja avattaessa
+   </li>   
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-3450.html">CVE-2010-3450</a>:
+    mahdollisuus tiedostojen ylikirjoittamiseen mm. lisäosia asennettaessa
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-2935_CVE-2010-2936.html">CVE-2010-2935/2936</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla PowerPoint-asiakirjoja avattaessa
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<hr />
+
+<h2>Aikaisemmissa versioissa korjatut ongelmat</h2>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.2.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  Ohjelmiston käyttöohjeet on kokonaisuudessaan suomennettu.
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-0395.html">CVE-2010-0395</a>:
+    Mahdollisuus ohjelmakoodin suorittamiseen, jos käyttäjä tutkii epäluotettavan asiakirjan Python-skriptejä
+    OpenOffice.orgin Python-editorissa.
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-3555.html">CVE-2009-3555</a>:
+    haavoittuvuus verkkoliikenteen suojauksessa
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.2</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-3301-3302.html">CVE-2009-3301/3302</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-2950.html">CVE-2009-2950</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-2949.html">CVE-2009-2949</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-2493.html">CVE-2009-2493</a>:
+    (vain Windowsissa) vanha versio MSVC-kirjastosta
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-0217.html">CVE-2009-0217</a>:
+    haavoittuvuus asiakirjojen digitaalisten allekirjoitusten tarkistuksessa
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2006-4339.html">CVE-2006-4339</a>:
+    haavoittuvuus asiakirjojen digitaalisten allekirjoitusten tarkistuksessa
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.1.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-2414-2416.html">CVE-2009-2414 / CVE-2009-2416</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2009-0200-0201.html">CVE-2009-0200 / CVE-2009-0201</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  Ohjeita on suomennettu lisää. Noin 80 prosenttia ohjeista on tässä versiossa suomennettu.
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.0.1</h3>
+
+<p>Versiossa 3.0.1 ei ollut merkittäviä suomenkielistä versiota koskevia muutoksia.</p>
+
+<h3>Korjattu versiossa 3.0</h3>
+<ul>
+ <li>
+  Ohjeiden suomentaminen on aloitettu. Tässä versiossa noin kolmannes ohjelmiston
+  mukana tulevista ohjeista on suomennettu. Pisimmälle suomennettuja ovat
+  pikanäppäinohjeet, esteettömyysohjeet ja Math-kaavaeditorin ohjeet. Ohjeiden
+  asiasanahaussa englanninkieliset hakusanat toimivat haettaessa koko ohjeen
+  sisällöstä. Suomenkieliset hakusanat toimivat ainoastaan suomennetun sisällön
+  osalta.
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Windows-asennusohjelman otsikko</strong> "Installation Wizard" on
+  vihdoin suomennettu.<br />
+  (<a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=42871">IZ&nbsp;#42871</a>,
+  vika versioissa 2.0 - 2.4.1.)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat</strong> (nämä on korjattu myös versiossa 2.4.2,
+  jota ei ole saatavilla suomenkielisenä):
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2008-2238.html">CVE-2008-2238</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2008-2237.html">CVE-2008-2237</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.4.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  Suomenkielisten
+  asennuspakettien luonnin yhteydessä tapahtuneen virheen takia pieni osa ohjelman käyttöliittymästä
+  oli suomentamatta. Puuttuneet suomennokset on palautettu versiossa 2.4.1.<br />
+  (Suomennosprosessin virhe, vika versiossa 2.4)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2008-2152.html">CVE-2008-2152</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.4</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Ohjattu kirjeiden luonti ei toimi.</strong> Useissa
+  aikaisemmissa suomenkielisissä versioissa ohjattu kirjeiden luonti ei
+  toiminut. Lisäksi yritykset käyttää tätä toimintoa johtivat siihen, että
+  OpenOffice.orgia ei voinut enää normaaliin tapaan sulkea. Tämä ongelma
+  on nyt korjattu.<br />
+  (<a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73297">IZ&nbsp;#73297</a>,
+  vika versioissa 2.0.1 - 2.3.1)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Automaattisten korjausten poikkeukset.</strong> Jos automaattinen
+  korjaus "Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi" on käytössä
+  (tämä on oletusasetus), suomenkielisessä tekstissä pisteeseen päättyvien
+  lyhenteiden jälkeen tulevat sanat korjattiin usein virheellisesti alkamaan
+  isolla kirjaimella. Tämä ongelma on osittain korjattu lisäämällä
+  OpenOffice.orgiin poikkeuslista yleisimmistä suomenkielisistä pisteeseen
+  päättyvistä lyhenteistä.<br />
+  (<a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=80926">IZ&nbsp;#80926</a>,
+  vika versioissa 1.0 - 2.3.1)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2008-0320.html">CVE-2008-0320</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-5746.html">CVE-2007-5746</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-5745.html">CVE-2007-5745/5747</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-4770.html">CVE-2007-4770/4771</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.3.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-4575.html">CVE-2007-4575</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.3</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Osa taulukkolaskennan funktioiden nimistä on suomeksi, osa
+  englanniksi.</strong> Suurin osa funktioiden nimistä oli jo aikaisemmin
+  käyttäjien pyynnöstä vaihdettu suomenkielisistä
+  englanninkielisiksi, sillä tämä helpottaa työskentelyä ja oppimista, jos
+  käytössä on useita kieliversioita OpenOffice.orgista. Joitakin kymmeniä
+  harvemmin käytettyjä funktioita oli kuitenkin epähuomiossa jäänyt
+  korjaamatta. Yhtenäisyyden vuoksi nämäkin nimet on versiosta 2.3 lähtien
+  palautettu englanninkielisiksi. Muutos ei riko aikaisemmissa versioissa
+  tehtyjen taulukkolaskenta-asiakirjojen toimintaa, mutta muutetut funktiot
+  näkyvät uusissa versioissa englanninkielisillä nimillä. Kaikkien
+  funktioiden kuvaukset ovat edelleen suomenkielisiä.<br />
+  (Käännösvirhe, vika versioissa 2.0 - 2.2.1)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-2834.html">CVE-2007-2834</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.2.1</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-2754.html">CVE-2007-2754</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-0245.html">CVE-2007-0245</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Korjattu versiossa 2.2</h3>
+<ul>
+ <li>
+  <strong>Impress- ja Draw-asiakirjojen vioittuminen grafiikkatyylejä
+  käytettäessä.</strong> Englanninkieliset grafiikkatyylien nimet "Title"
+  ja "Heading" oli molemmat suomennettu nimelle "Otsikko". Tämän johdosta
+  kyseiset tyylit saattoivat sekoittua tallennettaessa, joka johti
+  asiakirjojen vioittumiseen.<br />
+  (Käännösvirhe, vika versioissa 2.0.3 - 2.1)
+ </li>
+ <li>
+  <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
+  <ul>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-0239.html">CVE-2007-0239</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla Linux- ja Solaris-käyttöjärjestelmissä
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-0238.html">CVE-2007-0238</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+   <li>
+    <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-2.html">CVE-2007-0002</a>:
+    ohjelmakoodin suoritus käyttäjän oikeuksilla
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkiset.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkiset.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/julkiset.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,534 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.org julkisissa organisaatioissa</h1>
+
+<ul>
+ <li><a href="opendocument.html">OASIS OpenDocument -asiakirjastandardi</a></li>
+ <li><a href="#uutisia">Uutisia</a></li>
+ <ul>
+  <li><a href="#uutinen_20070914">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (14.9.2007)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20070824">Oikeusministeriöltä raportti OpenDocument-standardista</a> (24.8.2007)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061205">Oikeusministeriö päätti ottaa OpenOfficen käyttöön</a> (5.12.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061101">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (31.10.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061031">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice-pilotoinnin loppuraportin</a> (31.10.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20060918">Oikeusministeriö julkaisi asennuskäsikirjan</a> (18.9.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20060606">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice.org-oppaan</a> (6.6.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20050929">OpenOffice.orgia suositellaan eduskuntaan</a> (29.9.2005)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20050418">Oikeusministeriön selvitys suosittelee siirtymistä OpenOffice.orgiin</a> (18.4.2005)</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<h2><a name="uutisia">Uutisia</a></h2>
+
+<h3><a name="uutinen_20070914">Kolmas laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (14.9.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <img src="kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png" align="right"/>
+
+ <p>Oikeusministeriön julkaisemasta OpenOfficen Kysymysten ja
+ vastausten käsikirjasta on ilmestynyt kolmas laitos. Julkaisu on
+ ilmestynyt sarjassa "Oikeusministeriön julkaisuja" 2007:5
+ (26.8.2007). Tekijät: Kaisa Karjalainen ja Martti Karjalainen, 374
+ sivua, PDF-tiedoston koko 8 Mtavua. PDF-muotoinen verkkoversio
+ löytyy osoitteesta:</p>
+
+ <ul>
+  <li> <a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuja2007/1187878580037">OpenOffice.org
+  versio 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja, kolmas
+  laitos</a>.</li>
+
+ <li><a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202007%205%20.374%20s.pdf&blobheadervalue2=8306962&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1186988342501&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>
+ suoraan (374 sivua, 8Mt)</li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Uudessa laitoksessa on sivuja 374, eli vanhaan verrattuna yli
+ kolminkertainen määrä. Julkaisua saa vapaasti kopioida ja levittää
+ edelleen. Kolmas laitos ilmestyy aiempien laitosten tapaan myyntiin
+ Editassa syyskuun 2007 aikana. Käsikirjaa voi tilata Editasta 9
+ euron hintaan plus postikulut (n. 8 euroa). Tilaus:</p>
+
+ <p>Edita Prima Oy<br/>
+- Puh. 020 450 011<br/>
+- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi<br/></p>
+
+ <p>Oikeusministeriö on julkaissut myös joukon <a
+ href="/mallit.html">mallipohjia</a> yleiseen käyttöön. Vapaasti
+ saataviin malleihin viitataan myös julkaisuissa.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20070824">Julkaisu: "OpenDocument-standardi asiakirjojen tallennusmuotona"</a> (24.8.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö julkaisi raportin OpenDocument-asiakirjastandardista</b></p>
+
+ <p>OpenDocument on XML-kieleen pohjautuva tiedostomuoto
+ tyypillisille toimistosovellusten käsittelemille asiakirjoille,
+ kuten tekstiasiakirjoille, laskentataulukoille ja graafisille
+ esityksille. XML-rakenne luo edellytykset asiakirjoja käsittelevien
+ järjestelmien yhteentoimivuudelle ja asiakirjojen sisältämien
+ tietojen jatkokäsittelyn automatisoinnille. OASIS-yhteistyöjärjestön
+ kehittämä avoin OpenDocument-tiedostomuoto hyväksyttiin
+ ISO-standardiksi ISO/IEC 26300 vuonna 2006.</p>
+
+ <p>OpenDocument-raportti on laadittu oikeusministeriön OpenOffice-
+ ja OpenDocument-käyttöönoton yhteydessä suomenkieliseksi
+ perusinformaatioksi tiedostomuodosta ja sen hyväksikäytön
+ tietoteknisistä perusteista. Raportissa on kuvattu yleisellä tasolla
+ OpenDocument-tiedostomuoto, sen rakenne sekä kehittämisen ja
+ standardoinnin tausta. Raportissa on myös yhteenveto tiedostomuodon
+ käyttöönottotilanteesta ja avointen tiedostomuotojen EU-tasoisista
+ suosituksista.</p>
+
+ <p>Raportin teknisessä osuudessa on kuvattu tarkemmin tiedostomuodon
+ rakenne eri asiakirjatyypeille. Tiedostomuodon hyväksikäyttöä on
+ kuvattu useilla käyttötapauksilla ja niiden toteutuksen
+ periaatteilla. Käyttötapauksissa käsitellään asiakirjojen käsittelyn
+ integrointia organisaation tietojärjestelmiin ja integroinnin eri
+ toteutustekniikoita, OpenOfficen käyttöä palvelintilassa,
+ UNO-sovellusrajapinnan käyttöä ja XML-tekniikoiden käyttöä
+ OpenDocument-muotoisten tiedostojen käsittelyssä.</p>
+
+ <p>Oikeusministeriö teki vuonna 2006 päätöksen siirtymisestä
+ OpenOffice.org-ohjelmiston ja OpenDocument-tiedostomuodon
+ käyttöön. Käyttöönotto on alkanut vuoden 2007 alusta lukien.</p>
+
+<ul>
+ <li><a
+ href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2007/1182266164955">OpenDocument-standardi asiakirjojen tallennusmuotona</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202007%2025%2082%20sivua.pdf&blobheadervalue2=1267210&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1186988191203&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+ 82 sivua, 1,2 Mt) - Oikeusministeriö</li>
+
+ <li>tai tämän sivuston <a href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">dokumentaatio</a>-sivulta.</a>
+</ul>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20070730">Oikeusministeriö julkaisi mallioppaan</a> (30.7.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö julkaisi OpenOfficen Mallioppaan</b></p>
+
+<p>Malliopas käsittelee mallipohjien, SFS 2487 -vakioasettelun ja
+lomakkeiden toteuttamista OpenOffice-ohjelmistolla, sekä tyylien
+käyttöä. Oppaan ensimmäinen painos on laajuudeltaan 70 sivua. Opas on
+vapaasti ladattavissa osoitteesta <a
+href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html</a>. Oppaan
+on kirjoittanut Marko Grönroos.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061205">Oikeusministeriö päätti ottaa OpenOfficen käyttöön</a> (5.12.2006)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö on tehnyt virallisen päätöksen ottaa käyttöön
+OpenOffice.org-ohjelmiston ministeriön toimisto-ohjelmana vuoden 2007
+alusta lukien. Samassa yhteydessä oikeusministeriössä ja sen
+hallinnonalalla otetaan käyttöön OpenDocument-tiedostomuotostandardi
+asiakirjojen tallennusmuotona.</b></p>
+
+<p>Oikeusministeriö julkaisi <a href="#uutinen_20050418">keväällä
+2005</a> selvityksen, jonka tuloksena suositeltiin siirtymistä
+OpenOfficeen. Selvityksen jälkeen käynnistettiin yli 150 henkilöä
+käsittänyt OpenOffice-pilotointi, joka päättyi syyskuussa
+2006. Pilotointi osoitti, että OpenOfficen toiminnot kattavat
+oikeusministeriön hallinnonalan tarpeet ja että ohjelmiston
+yhteensopivuus Microsoft Officeen on korkeatasoinen.</p>
+
+<p>Käyttöönoton valmistelutoimenpiteenä ministeriön ja sen
+hallinnonalan 10000 Windows-työasemaa varustetaan OpenOffice.org
+-ohjelmistolla ja OpenDocument-valmiuksilla vuoden 2006 loppuun
+mennessä. OpenOffice.org korvaa ministeriön hallinnonalalla nykyisin
+käytössä olevan Lotus SmartSuite -ohjelmiston, ja käyttöönoton
+päätyttyä OpenOffice.org kattaa kokonaiskäytöstä noin 85% ja Microsoft
+Office noin 15%.</p>
+
+<p>Pilotoinnissa oli käytössä OpenOffice.org versio 2, joka käyttää
+asiakirjojen oletustallennusmuotona <a
+href="/opendocument.html">OpenDocument-standardin</a> mukaista
+tiedostomuotoa. OpenDocument on toukokuussa 2006 hyväksytty
+kansainväliseksi ISO-standardiksi (ISO 26300).</p>
+
+<p>Oikeusministeriö on julkaissut hankkeeseen liittyen seuraavat
+julkaisut:</p>
+
+ <ul>
+  <li><a href="http://www.om.fi/30801.htm">Oikeusministeriön hallinnonalan toimisto-ohjelmaselvitys</a></li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1160733641585">2006:29
+  Oikeusministeriön OpenOffice-pilotoinnin loppuraportti</a> (<a
+  href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202006%2029%20loppuraportti.pdf&blobheadervalue2=1594528&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647290&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+  78 sivua).</li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1157538492255">OpenOffice.org
+  2.0 Asennuskäsikirja</a></li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Oikeusministerionjulkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuj
+  a2006/1161942336573">Openoffice.org versio 2. Kysymysten ja
+  vastausten käsikirja. Toinen, uudistettu laitos</a> (<a
+  href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202006%2012%20kysymysten%20ja%20vastausten%20k%C3%A4sikirja%20252%20s.pdf&blobheadervalue2=5612785&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647307&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+  252 sivua, 5,3Mt)</li>
+ </ul>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061101">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (1.11.2006)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Toukokuussa ilmestyneestä OpenOfficen kysymysten ja vastausten
+ käsikirjasta on ilmestynyt uusi laitos. Julkaisu valmistui
+ 22.10.2006 ja on ilmestynyt sarjassa "Oikeusministeriön julkaisuja"
+ 2006:12. PDF-muotoinen verkkoversio löytyy osoitteesta:</p>
+
+ <ul>
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Oikeusministerionjulkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuj
+  a2006/1161942336573">Openoffice.org versio 2. Kysymysten ja
+  vastausten käsikirja. Toinen, uudistettu laitos</a>.</li>
+
+  <li><a href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202006%2012%20kysymysten%20ja%20vastausten%20k%C3%A4sikirja%20252%20s.pdf&blobheadervalue2=5612785&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647307&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">
+  PDF</a> suoraan (5,35 Mt)</li>
+ </ul>
+
+ <p>Uudessa laitoksessa on sivuja 252, eli vanhaan verrattuna yli
+ kolminkertainen määrä. PDF-tiedoston kokokin on muhkea 5
+ Mt. Julkaisua saa vapaasti kopioida ja levittää edelleen. Käsikirjaa
+ voi tilata Editasta 9 euron hintaan plus postikulut (n. 8
+ euroa). Tilaus:</p>
+
+ <p>Edita Prima Oy<br/>
+- Puh. 020 450 011<br/>
+- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi<br/></p>
+
+ <p>Oikeusministeriö on julkaissut myös joukon <a
+ href="/mallit.html">mallipohjia</a> yleiseen käyttöön. Vapaasti
+ saataviin malleihin viitataan myös julkaisuissa.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061031">Oikeusministeriö julkaisi loppuraportin</a> (31.10.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Oikeusministeriö julkaisi loppuraportin
+OpenOffice-siirtymähankkeen pilotoinnista. Raportti perustuu
+oikeusministeriössä tehtyyn toimisto-ohjelmien selvitystyöhön, johon
+liittyen vuoden 2005 lopussa käynnistettiin OpenOffice-ohjelmiston
+pilotointi. Pilotointi käsitti ajanjakson 1.12..2005 - 30.9.2006, ja
+siihen osallistui yli 150 henkilöä hallinnonalan virastoista lähinnä
+Hämeenlinnan alueelta.</p>
+
+ <p>Loppuraportista on luettavissa ilotoinnin tuloksena on selvitetty
+OpenOffice.orgin</p>
+
+<ol>
+
+ <li>toiminnallinen riittävyys hallinnonalan työtehtävien suorittamiseen</li>
+
+ <li>yhteentoimivuus muihin käytössä oleviin toimisto-ohjelmiin siirryttäessä OpenOffice-ohjelmiston käyttöön</li>
+
+ <li>koulutuksen rakenne, sisältö ja koulutusta tukevat aineistot</li>
+
+ <li>käyttöönoton koulutustarve</li>
+
+ <li>käytön tukitarve</li>
+
+ <li>työasemamallinnus ja asennuksen ohjeistaminen</li>
+
+</ol>
+
+<p>OpenOfficen version 2 jakelu aloitettiin keväällä 2006
+oikeusministeriön ja sen hallinnonalan Windows XP -työasemiin. Jakelun
+valmistuessa vuodenvaihteessa 2006/2007 OpenOffice on asennettuna
+käyttövalmiiksi noin 10 000 Windows XP -työasemaan.</p>
+
+ <p><a href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1160733641585">2006:29 Oikeusministeriön OpenOffice-pilotoinnin loppuraportti</a> (<a href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202006%2029%20loppuraportti.pdf&blobheadervalue2=1594528&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647290&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>, 78 sivua).</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20060918">Oikeusministeriö julkaisi asennuskäsikirjan</a> (18.9.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Raportti perustuu oikeusministeriössä tehtyyn toimisto-ohjelmien
+selvitystyöhön ja vuoden 2005 lopussa käynnistettyyn OpenOffice-ohjelmiston
+pilotointiin. Käsikirjassa on kuvattu ja ohjeistettu yksityiskohtaisesti
+OpenOffice-version 2 asennusmalli ja sen käyttö oikeusministeriön
+hallinnonalalla. Asennusmalli käsittää seuraavat kokonaisuudet:</p>
+
+<ol>
+<li> suomenkielinen OpenOffice-perusasennus</li>
+<li> perusasennus täydennettynä käyttöasetusten säädöllä</li>
+<li> ruotsinkielisen käyttöliittymävalinnan käyttöönotto</li>
+<li> suomen kielen oikoluvun ja tavutuksen käyttöönotto</li>
+<li> vieraiden kielten oikoluvun ja tavutuksen käyttöönotto</li>
+<li> oman oletustekstipohjan suunnittelu ja käyttöönotto</li>
+<li> MultiSave-lisämoduulin käyttöönotto</li>
+<li> leikekuvakirjaston käyttöönotto</li>
+<li> ruotsinkielisen toimipisteen asennusmalli</li>
+</ol>
+
+<p>Käsikirjassa kuvatulla asennusmallilla aloitettiin keväällä 2006
+OpenOffice-version 2 jakelu oikeusministeriön ja sen hallinnonalan Windows
+XP -työasemiin. Jakelun valmistuessa vuodenvaihteessa 2006/2007 OpenOffice
+on asennettuna tämän mallin mukaisesti käyttövalmiiksi noin 10 000 Windows
+XP -työasemaan.</p>
+
+<p>Asennuskäsikirja on laadittu niin, että se olisi käyttökelpoinen sekä
+yksityishenkilöille että organisaatioille, jotka harkitsevat OpenOfficen
+käyttöönottoa. Käsikirjassa on esitetty kattavasti monet erilaiset
+asennusmenettelyt, joista lukija voi valita omaan tarkoitukseensa sopivan
+OpenOffice-asennuskokoonpanon. Jokainen asennusmalliin kuuluva menettely on
+käsitelty täysin itsenäisenä tekstikokonaisuutena, jonka lukeminen ja
+käyttö ei vaadi muiden tekstikokonaisuuksien läpikäyntiä. Esitystavassa on
+lisäksi pyritty sellaiseen tarkkuuteen ja havainnollisuuteen, että myös
+tietotekniikkaan vähemmän perehtynyt henkilö pystyy vaikeuksitta tekemään
+käsikirjassa kuvatut toimenpiteet.</p>
+
+<p>Asennuskäsikirja on julkinen asiakirja, jota saa vapaasti kopioida ja
+levittää edelleen.</p>
+
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20060606">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice.org-oppaan</a> (6.6.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+ <p><b>Oikeusministeriö on julkaissut Kysymysten ja vastausten
+ käsikirjan, joka sisältää vastauksia OpenOffice.org-pilotoinnin
+ aikana esille tulleeseen keskeisiin kysymyksiin.</b></p>
+
+ <p>Pilotoinnin aikana syntynyt opas on osa Oikeusministeriön
+ hanketta siirtää 8 500 nykyistä Lotus SmartSuiten käyttäjää
+ OpenOffice.orgiin.</p>
+
+ <p>Merkittävä osa raportin sisällöstä käsittelee tiedostomuotojen
+ hallintaa ja yhteentoimivuutta muihin toimisto-ohjelmiin. Raportissa
+ on kuvattu yksityiskohtaisesti tiedostomuotojen hallinta ja
+ käytännön periaatteet yhteentoimivuudessa Lotus SmartSuite ja
+ Microsoft Office -ohjelmistoihin.</p>
+
+ <p>Raportissa on kuvattu myös monikielisen asiakirjatuotannon
+ käyttäminen OpenOfficessa. Mukana on ohjeistus suomen- ja
+ ruotsinkielisen käyttöliittymän hallintaan sekä useiden eri kielten
+ oikoluvun ja tavutuksen käyttöön ja käyttöönottoon. Raportissa
+ arvioidaan myös OpenOfficen toimintojen riittävyyttä ja
+ monipuolisuutta.</p>
+
+ <p>Julkaisu on ladattavissa Oikeusministeriön sivustolta: <a
+ href="http://www.om.fi/35953.htm">OpenOffice.org versio
+ 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">pdf</a>).</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20050929">OpenOffice.orgia suositellaan eduskuntaan</a> (29.9.2005)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+ <p><b>Kansanedustajat Hanna-Leena Hemming (kok) ja Jyrki Kasvi
+ (vihr) vaativat, että eduskunnan on aloitettava valmistelu Linuxiin
+ ja OpenOffice.orgiin siirtymiseksi.</b></p>
+
+ <p>Hemmingin ja Kasvin mukaan valmistelu aloitettava pian, jos
+ Linuxia halutaan käyttää laajasti eduskunnan työasemissa vuonna 2011
+ alkavalla vaalikaudella. Heidän mukaansa esimerkiksi
+ OpenOffice.org-ohjelmiston testaaminen ja pilotointi olisi
+ aloitettava jo ensi vaalikauden aikana.</p>
+
+ <p>Hemmingin ja Kasvin mielestä julkishallinnon tietojärjestelmissä
+ on pyrittävä avoimiin, standardoituihin tiedon esitysmuotoihin,
+ jotka eivät sido viranomaisia yhden ohjelmistovalmistajan
+ asiakkaiksi.</p>
+
+ <p>Heidän mukaansa eduskunnan tulisi toimia edelläkävijänä ja
+ aloittaa siirtyminen avoimen lähdekoodin tietojärjestelmiin ja
+ avoimiin tiedostoformaatteihin.</p>
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20050418">Oikeusministeriön selvitys suosittelee siirtymistä OpenOffice.orgiin</a> (18.4.2005)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p><b>Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen, jossa annetaan
+ suositukset oikeusministeriön hallinnonalan 10.000:ssa työasemassa
+ käytettäviksi tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja graafisten
+ esitysten ohjelmiksi.</b></p>
+
+ <p>Selvityksen mukaan OpenOffice.orgiin vahvasti painottuvan
+ yhdistelmämallin (85% OOo ja 15% MSO) kokonaishinnaksi tulee alle
+ puolet puhtaaseen Microsoft Office -pohjaiseen ratkaisuun
+ verrattuna.</p>
+
+ <p>OpenOffice.orgin tärkeimmiksi eduiksi mainitaan korkea
+ yhteensopivuus Microsoft Officen kanssa, avoin XML-tiedostomuoto,
+ tuki OASIS OpenDocument XML-standardille, edullinen investointi- ja
+ käyttökustannus, avoimen lähdekoodin periaatteet ja vähäiset
+ tietoturvariskit.</p>
+
+ <p>Selvityksessä on tarkasteltu laajalti mualla Euroopassa ja
+ Suomessa tehtyjä ratkaisuja. Ulkomaisista julkisista
+ OpenOffice.org-ratkaisuista selvitys mainitsee mm. Ranskan poliisin
+ (80.000 työasemaa) ja sisäministeriön (15.000 työasemaa), Münchenin
+ (14.000 työasemaa), sekä useita muita. Suomalaisista ratkaisuista
+ mainitaan mm. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (vajaa 400
+ työasemaa) ja Invalidiliiton (yli 1000 työasemaa).</p>
+
+<ul>
+ <li>Kts. <a href="http://www.om.fi/30801.htm">Oikeusministeriön hallinnonalan toimisto-ohjelmaselvitys</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kaavat.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kaavat.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kaavat.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,192 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaavojen muokkaus</h1>
+
+<p>
+<a href="kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png"><img align="right" border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png" width="192" height="154" alt="Kuvaruutu"/></a>
+
+OpenOffice.org tarjoaa edistyneen kaavaeditorin tekstiin liitettyjen
+matemaattisten kaavojen muokkaamiseen.</p>
+
+<p><b><i>Uusi kaava</i></b> lisätään valikosta
+<b><u>L</u>isää</b>/<b>O<u>b</u>jekti</b>/<b><u>K</u>aava</b>. Tämä luo uuden tyhjän
+kaavaobjektin ja avaa kaavaeditorin.</p>
+
+<p><b><i>Olemassaolevaa kaavaa voi muokata</i></b> napsauttamalla sitä vasemmalla
+hiiripainikkeella kahdesti tai painamalla näppäimistöltä
+<b>Shift</b>+<b>F5</b>, joka valitsee seuraavan objektin, ja
+painamalla <b>Enter</b> objektin avaamiseksi. Muokkaustilasta pääsee
+pois <b>Esc</b>-näppäimellä.</p>
+
+<div align="center">
+<img border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png" width="415" height="428" alt="Kaava"/>
+</div>
+
+<p>Kaavojen kirjoittamisessa käytetään erityistä kuvauskieltä,
+joka käytön myötä osoittautuu useimmiten varsin
+näppäräksi. Symbolivalikoima-ikkuna, jonka saa näkyviin valikosta
+<b>Näytä</b>/<b>Symbolivalikoima</b>, auttaa ohjauskoodien
+kirjoittamisessa.</p>
+
+<p>Kaavojen muotoilua voi muuttaa seuraavien ominaisuuksien osalta:</p>
+
+<ul>
+ <li>Fontti ja fonttikoko</li>
+ <li>Välistys</li>
+ <li>Tasaus</li>
+ <li>Kaavan muotoilu sen mukaan onko se tekstirivissä vai omalla rivillään</li>
+ <li>Kaavakehyksen (ja kehystyylin) muotoiluasetukset ohjelmasta johon kaava on upotettu</li>
+</ul>
+
+<p>Kaavat ovat lisäksi tuotavissa ja vietävissä yleisessä
+MathML-standardin mukaisessa muodossa.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kielityokalut.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kielityokalut.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kielityokalut.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,205 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Suomen kielen oikoluku ja tavutus</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin mukana ei tavallisesti tule suomen kielen kirjoituksen aputyökaluja
+(kuten oikolukua, tavutusta tai kieliopin tarkistinta). Nämä eivät myöskään sisälly
+tältä sivustolta jaettavaan suomen kielen kielipakettiin, sillä kielipaketti sisältää
+ainoastaan OpenOffice.orgin suomenkielisen käyttöliittymän. Erillisiä työkalupaketteja
+on kuitenkin saatavilla.</p>
+
+<h2>Saatavuus</h2>
+<p>OpenOffice.orgille saatavilla olevat kirjoituksen aputyökalut perustuvat yleensä
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/">Voikkoon</a>.
+Joissakin Linux-jakeluissa Voikko tulee
+käyttöjärjestelmän mukana. Muissa käyttöjärjestelmissä Voikko voidaan asentaa
+lisäosana.</p>
+<p>Nykyään Voikko tarjoaa OpenOffice.orgiin oikoluvun, tavutuksen ja
+kieliopin tarkistimen. Kieliopin tarkistinta ei ole saatavilla Windows-käyttöjärjestelmälle.
+Synonyymisanastoa Voikossa ei vielä ole.</p>
+
+<h2>Linux-jakelun mukana</h2>
+<p>Linuxissa oikoluku ja tavutus toimivat parhaiten käytettäessä
+käyttöjärjestelmän mukana tulevaa OpenOffice.orgia. Esimerkiksi uusimmissa
+<a href="http://www.ubuntu-fi.org/">Ubuntuissa</a> Voikkoon perustuva
+oikoluku ja tavutus ovat käytettävissä
+heti käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen, jos asennuksen yhteydessä
+on valittu asennettavaksi suomen kielen tuki.</p>
+
+<h2>Lisäosat Windows- ja OS X -käyttöjärjestelmille</h2>
+
+<p>Voikkoon perustuvat kirjoituksen aputyökalut ovat saatavilla OpenOffice.orgin
+versiolle 2.2 tai uudemmille. Linkkejä asennuspaketteihin löytyy
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko-projektin
+sivuilta</a>.</p>
+
+<h2>Kielityökaluja muille kielille</h2>
+
+<p>Alla on suoria linkkejä joihinkin suomessa puhuttavien kielten kielityökaluihin.
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">Lisäosapalvelun
+hakutoiminnolla</a> voi etsiä kieliltyökaluja muille kielille.</p>
+
+<table class="downloadtable">
+ <tr><th>Kieli</th><th>Oikoluku</th><th>Tavutus</th><th>Synonyymisanasto</th>
+  <th>Kieliopin tarkistus</th></tr>
+ <tr><th>suomi</th><td colspan="2"><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a></td>
+  <td class="graycell">-</td><td><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a> (ei Windows-versioissa)</td></tr>
+ <tr><th>ruotsi</th><td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sv">dict-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/Swedish_hyph_patterns">hyph-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/SweThes">SweThes</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+ <tr><th>pohjoissaame</th><td><a href="http://www.divvun.no/doc/proof/spelling/X-spell/install_use_OOo3x.html">Divvun</a>
+  </td><td colspan="3" class="graycell">-</td></tr>
+ <tr><th>englanti (britti- ja amerikan-)</th><td colspan="3">(asennetaan valmiiksi OpenOffice.orgin mukana)</td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+</table>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kiitokset.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kiitokset.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/kiitokset.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,164 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h2>Kiitokset</h2>
+
+<ul>
+<li>Sun Microsystemsille, joka avasi lähdekoodin
+OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistolle ja tukee OpenOffice.org-projektia.
+<li>OpenOffice.org-projektiin osallistuneilla: <a
+href="http://www.openoffice.org/welcome/credits.html">credits</a>.
+<li>OpenOffice.org-projektin ylläpitäjille.
+<li>Marko Grönroosille suomennoksesta.</li>
+<li>Slovenian ja tsekin lokalisointiprojekteille, erityisesti Pavel Janikille.
+<li>Kaikille, jotka tavalla tai toisella jakavat OpenOffice.org-toimisto-ohjelmaa.
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/lataa.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/lataa.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/content/lataa.html Tue Dec 20 00:42:00 2011
@@ -0,0 +1,302 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
+  <meta name="version" content="0.1">
+  <!-- Begin Finnish header -->
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style><!-- End Finnish header -->
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/fi/content/">content</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+  <div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+  <table id="fibody">
+   <tbody>
+    <tr>
+     <td>
+      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
+       <tbody>
+        <tr>
+         <td><br>
+         </td>
+         <td colspan="2">
+          <table cellpadding="5">
+           <tbody>
+            <tr valign="top">
+             <td>
+              <!-- Begin Finnish navbar -->
+              <div class="fiLeftMenu">
+               <div class="toolgroup">
+                <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+                <ul>
+                 <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+                 <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+                 <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+                 <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+                </ul>
+               </div>
+               <div class="toolgroup">
+                <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+                <ul>
+                 <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+                 <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia
+
+
+                   kysymyksiin</a></li>
+                 <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+                 <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus
+
+
+                   ja oikoluku</a></li>
+                 <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+                </ul>
+               </div>
+               <div class="toolgroup">
+                <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+                <ul>
+                 <li><a
+                   href="http://fi.openoffice.org/tiedotteet.html">Tiedotteet</a></li>
+                 <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+                  (<a
+                   href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">engl</a>)
+                 </li>
+                 <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+                 <li><a href="issuezilla.html">Viat ja
+                   toiveet</a> (<a
+                   href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">engl</a>)
+                 </li>
+                 <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+                </ul>
+               </div>
+              </div>
+              <!-- End Finnish navbar --> </td>
+             <td class="pagecontent">
+              <!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+              <!-- ====================================================================== -->
+              <h1 align="center">Lataa Openoffice.org
+               käyttöösi</h1>
+              <h2 align="center">Suomenkieliset
+               asennuspaketit</h2>
+              <table class="downloadlinks">
+               <tbody>
+                <tr>
+                 <td><a
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_fi.exe"><small>OpenOffice.org
+
+
+                    3.3 + JRE</small><br>
+                   Windowsille</a></td>
+                </tr>
+                <tr>
+                 <td><a
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_fi.dmg"><small>OpenOffice.org
+
+
+                    3.2.1</small><br>
+                   Mac OS X:lle (Intel)</a></td>
+                </tr>
+                <tr>
+                 <td><a
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_fi.dmg"><small>OpenOffice.org
+
+
+                    3.3</small><br>
+                   Mac OS X:lle (PPC)</a></td>
+                </tr>
+               </tbody>
+              </table>
+              <ul>
+               <li><a
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_fi.exe">OpenOffice.org
+
+
+                 3.3 Windowsille ilman
+                 Java-ajoympäristöä (JRE)</a></li>
+               <li><a
+                 href="http://sv.openoffice.org/get/">Ruotsinkieliset
+
+
+                 asennuspaketit</a></li>
+               <li><a
+                 href="http://download.openoffice.org/">Englanninkieliset
+
+
+                 asennuspaketit</a></li>
+               <li><a href="asennus.html">Järjestelmävaatimukset,
+
+
+                 asennusohjeet, tietoja
+                 esteettömyystuesta ja asennuspaketteja
+                 muille käyttöjärjestelmille (mm.
+                 Linux)</a></li>
+               <li><a href="julkaisutiedot.html">Tunnettuja
+
+
+                 ja korjattuja vikoja</a></li>
+               <li><a href="cdrom.html">OpenOffice.org
+                 CD-ROM-levyllä</a></li>
+               <li><a
+href="http://openoffice.org/projects/fi/downloads/download/Vara/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_fi.exe"><small>OpenOffice.org
+
+                  3.3 + JRE</small><br>
+                 Varalinkki Windows-paketille</a></li>
+              </ul>
+              <p>Asennusohjeet lyhyesti:</p>
+              <dl class="instructions">
+               <dt>Windows</dt>
+               <dd>Asennus Windowsissa tapahtuu
+                lataamalla asennuspaketti ja
+                napsauttamalla asennuspakettitiedostoa.
+                Tämä purkaa paketin väliaikaiseen
+                kansioon ja käynnistää varsinaisen
+                asennusohjelman. Väliaikaisen kansion
+                voi poistaa asennuksen jälkeen.</dd>
+               <dt>OS X</dt>
+               <dd>Asennus tapahtuu lataamalla
+                asennuspaketti ja napsauttamalla
+                asennuspakettitiedostoa. Avautuvassa
+                ikkunassa oleva OpenOffice.org-kuvake
+                vedetään ja pudotetaan kansioon, jonne
+                ohjelmisto halutaan asentaa (esimerkiksi
+                Applications).</dd>
+              </dl>
+              <h2>Tavutus ja oikoluku</h2>
+              <p>Yllä olevat asennuspaketit sisältävät
+               oikoluvun ja tavutuksen mm. englannin
+               kielelle sekä pelkän oikoluvun ruotsin
+               kielelle. Suomen kielen tavutus ja
+               oikoluku eivät sisälly näihin
+               asennuspaketteihin, mutta ne voi asentaa
+               lisäosana.</p>
+              <ul>
+               <li>Lataa tavutus- ja oikolukulisäosa
+                suomen kielelle: <a
+                 href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko.html">Windows</a>
+                | <a
+                 href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-mac.html">OS
+
+
+                 X</a></li>
+               <li><a href="kielityokalut.html">Lisää
+                 tietoa kielityökaluista</a></li>
+              </ul>
+              <!--
+<h2>Käyttöliittymän lisäkielipaketit</h2>
+
+<p>Jos haluat käyttää jo asentamaasi OpenOffice.orgia jollain toisella toisella OpenOffice.orgin tukemasta
+yli 70 kielestä, voit asentaa siihen lisäkielipaketin. Nämä kielipaketit eivät vaikuta oikoluvun tai
+tavutuksen toimintaan.</p>
+<table class="downloadtable">
+  <tr>
+   <td>
+    <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_langpack_fi.exe">Kielipaketti Windowsille (suomi, versio 3.2.1)</a>
+   </td>
+  </tr>
+</table>
+
+<p>Kielipaketin asennuksen jälkeen käyttöliittymän kieltä voi vaihtaa valikosta <b>Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset
+- Kielet</b> kohdasta <b>Käyttöliittymä</b>.</p>
+-->
+              <h2>Lisäosia ja asiakirjamalleja</h2>
+              <ul>
+               <li><a href="mallit.html">Suomenkielisiä
+                 asiakirjamalleja Writerille</a></li>
+               <li><a
+                 href="http://extensions.services.openoffice.org/">Lisäosia
+
+
+                 ohjelman toiminnan laajentamiseksi</a>
+                (englanniksi)</li>
+               <li>Jotkin OpenOffice.orgin toiminnot,
+                kuten Base-tietokantasovellus ja ohjattu
+                kirjeiden luonti vaativat
+                Java-ajoympäristön. Se on asennettu
+                valmiiksi useimpiin markkinoilla oleviin
+                tietokoneisiin. Jos sitä ei kuitenkaan
+                koneessasi ole, voit ladata sen <a
+                 href="http://java.com/">Java-lataussivulta</a>
+                (englanniksi).</li>
+              </ul>
+              <!-- ====================================================================== -->
+             </td>
+            </tr>
+           </tbody>
+          </table>
+         </td>
+        </tr>
+       </tbody>
+      </table>
+     </td>
+    </tr>
+   </tbody>
+  </table>
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message