incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221049 [7/8] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ esimerkkeja/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:38:47 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,770 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin yhteensopivuus</h2>
+
+<p>Tällä sivulla:</p>
+
+<table align="center" bgcolor="#fff0f0" cellpadding="5">
+<tr valign="top"><td>
+
+<ul style="margin: 0; margin-right: 10;">
+ <li><a href="#teksti">Tekstiasiakirjojen tiedostomuodot</a></li>
+ <li><a href="#laskenta">Laskentataulukot</a></li>
+ <li><a href="#editykset">Esitykset</a></li>
+ <li><a href="#piirrokset">Piirrokset</a></li>
+ <li><a href="#kaavat">Matemaattiset kaavat</a></li>
+ <li><a href="#msoffice">Microsoft Office</a> -yhteensopivuus (MS Word, Excel, Powerpoint)</li>
+ <li><a href="#fontit">Fontit</a></li>
+</ul>
+
+</td></tr></table>
+
+<h2>Asiakirjamuodot</h2>
+
+<!-- FIXME: Päivitettävä versiota 2.0 varten -->
+<p>Alla on luetteloitu OpenOffice 1.1.1:n tuntemat tiedostomuodot. <strong>Versio 2.0 ja uudemmat
+tukevat näiden lisäksi muitakin tiedostomuotoja.</strong></p>
+
+<p>"TALLENNUS" tarkoittaa, että kyseisessä muodossa avatut tai
+tallennetut tiedostot tallennetaan jatkossa automaattisesti samassa
+muodossa. "VIENTI" tarkoittaa, että piirroksen voi tallentaa tässä
+muodossa valitsemalla <i>Tiedosto/Vie</i>.</p>
+
+<h3><a name="teksti">Tekstiasiakirjat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000/XP</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 6.0/95</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 95 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft WinWord 5</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XHTML-sivu</td>
+  <td>.xhtml</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (RTF)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti, koodattu</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>AportisDoc (Palm)</td>
+  <td>.pdb</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DocBook</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PocketWord File</td>
+  <td>.psw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 1.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 2.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter DOS</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="laskenta">Laskentataulukot</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Data Interchage Format</td>
+  <td>.dif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>dBase</td>
+  <td>.dbf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000/XP</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 mallit</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (OpenOffice.org Calc)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 1.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 2.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SYLK</td>
+  <td>.slk</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.csv, .txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML (taulukko)</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML Webquery</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Lotus 1-2-3</td>
+  <td>.wk1, .wks</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Pocket Excel</td>
+  <td>.pxl</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="esitykset">Esitykset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress esitys</td>
+  <td>.sxi</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress mallipohja</td>
+  <td>.sti</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000/XP</td>
+  <td>.ppt, .pps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.pot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 (StarImpress)</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0</td>
+  <td>.sdd, .sdp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>CGM - Computer Graphics Metafile</td>
+  <td>.cgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<p><b>Huom!</b> Esitykset ovat yllä mainittujen tallennusmuotojen
+lisäksi vietävissä kaikkiin samoihin tiedostomuotoihin kuin
+piirroksetkin (alla).</h2>
+
+<h3><a name="piirrokset">Piirrokset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw mallipohja</td>
+  <td>.std</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SWF - Macromedia Flash</td>
+  <td>.swf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DXF - AutoCAD Interchange Format</td>
+  <td>.dxf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EMF - Echanced Metafile</td>
+  <td>.emf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EPS - Encapsulated PostScript</td>
+  <td>.eps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MET - OS/2 Metafile</td>
+  <td>.met</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCT - Mac Pict</td>
+  <td>.pct</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGW - StarWriter Graphics Format</td>
+  <td>.sgf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGV - StarDraw 2.0</td>
+  <td>.sgv</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 mallipohja</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVM - StarView Metafile</td>
+  <td>.svm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>WMF - Windows Metafile</td>
+  <td>.wmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>BMP - Windows Bitmap</td>
+  <td>.bmp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>GIF - Graphics Interchange Format</td>
+  <td>.gif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>JPEG - Joing Photographic Experts Group</td>
+  <td>.jpg, .jpeg, .jfif, .jif, .jpe</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PBM - Portable Bitmap</td>
+  <td>.pbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCD - Kodak-valokuva-CD (192x128)</td>
+  <td>.pcd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCX - Zsoft Paintbrush</td>
+  <td>.pcx</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PGM - Portable Graymap</td>
+  <td>.pgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PNG - Portable Network Graphic</td>
+  <td>.png</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PPM - Portable Pixmap</td>
+  <td>.ppm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PSD - Adobe Photoshop</td>
+  <td>.psd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>RAS - Sun Raster Image</td>
+  <td>.ras</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TGA - Truevision Targa</td>
+  <td>.tga</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TIFF - Tagged Image File Format</td>
+  <td>.tif, .tiff</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XBM - X Bitmap</td>
+  <td>.xbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XPM - X Pixmap</td>
+  <td>.xpm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVG - Scalable Vector Graphics</td>
+  <td>.svg</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="kaavat">Matemaattiset kaavat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Kaava</td>
+  <td>.sxm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarMath 2.0-5.0</td>
+  <td>.xmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MathML 1.01</td>
+  <td>.mml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Yhteensopivuus <a name="msoffice">Microsoftin toimisto-ohjelmistojen</a> tiedostojen kanssa</h2>
+
+<p>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmisto osaa avata lähes ongelmitta
+useimmat Microsoftin toimisto-ohjelmistojen tuottamat tiedostot ja
+useimmissa tapauksissa myös kirjoittaa niitä.</p>
+
+<p><i>Joitain muotoiluja saattaa kuitenkin hävitä</i>. Muotoilut
+saattavat myös muuttua virheellisiksi.</p>
+
+<p>Koska Microsoft ei ole julkistanut omien suljettujen
+tiedostomuotojensa kuvausta, ei OpenOffice.org voi olla täysin
+yhteensopiva niiden kanssa. Mainittavaa on myös, etteivät Microsoftin
+ohjelmistot osaa lainkaan avata tai tallentaa OpenOffice.orgin
+tiedostomuotoja, vaikka niiden kuvaukset ovatkin vapaasti
+saatavilla.</p>
+
+<p>OpenOffice.org ei osaa hyödyntää Microsoft Officen makroja. MS
+Office -tiedostoissa olevat makrot kuitenkin tallentuvat sellaisenaan,
+jos asiakirja tallennetaan uudestaan MS Office -muodossa.</p>
+
+<p>OpenOffice.org pitää sisällään oman makrokielensä, joka Microsoftin
+makrokielen tavoin perustuu Basic-kieleen.</p>
+
+<h2><a name="fontit">Fontit</a></h2>
+
+<p>Fontit muodostavat suurimman yksittäisen yhteensopivuusongelman
+siirrettäessä OpenOffice.org-asiakirjoja eri tietokoneiden
+välillä.</p>
+
+<p>Se, millaiselta asiakirja näyttää toisessa tietokoneessa,
+riippuu paitsi asennetuista fonteista, myös tietokoneen
+näyttömetriikasta, joka tulkitaan eri käyttöjärjestelmissä eri
+tavalla.</p>
+
+<p>Tämä koskee asiakirjojen siirtoa myös eri Linux-jakeluversioiden
+välillä.</p>
+
+<p>Fonttiongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua. Ainoat
+välttämiskeinot ovat huolehtia että tekstikentissä on riittävästi
+tilaa ja välttää muotoiluja, jotka rikkovat aiotun muotoilun.</p>
+
+<p>Erillisiä välttämistekniikoita ovat:</p>
+
+<ul>
+ <li>Tekstityylien käyttö kaikkien muotoilujen toteuttamiseen</li>
+
+ <li>Leski- ja orporivien esto</li>
+
+ <li>Taulukoiden jakamisasetukset</li>
+
+ <li>Kuvien sitominen tekstiin siten, ettei niiden siirtyminen
+ aiheuta ongelmia</li>
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteensopivuus.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,116 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Yhteystietoja</h1>
+
+<p>OpenOffice.org-projektin kansainvälisen yhteisön yhteystietoja löytyy tämän sivun alalaidan
+linkeistä. Ohjelmiston suomentamiseen ja suomenkieliseen WWW-sivustoon liittyvissä kysymyksissä
+voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:<p>
+
+<dl>
+<dt>Risto I. Jääskeläinen (ristoi@openoffice.org): Finnish native-lang project co-lead</dt>
+<dd>Suomenkieliset WWW-sivut, ohjelmiston suomennokset, muut projektiin liittyvät hallinnolliset asiat.</dd>
+</dl>
+
+<p>Huomaa, että yllä olevat sähköpostiosoitteet on tarkoitettu vain OpenOffice.org-projektiin
+ja ohjelmiston kehitykseen liittyviä yhteydenottoja varten. <strong>Älä lähetä ohjelmiston
+asennukseen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä näihin osoitteisiin</strong>, sillä emme välttämättä
+ehdi vastaamaan niihin. <a href="tuki.html">Käyttäjätukisivulta</a> löydät parempia paikkoja
+tällaisten kysymysten esittämiseen.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yhteystiedot.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,174 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaupallinen tuki</h1>
+
+<p>Tälle sivulle on koottu OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistolle
+tukipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten ja konsulttien yhteystietoja. Tietoja muualla maailmassa
+toimivista tukea tarjoavista tahoista löytyy osoitteesta
+<a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">bizdev.openoffice.org</a>.</p>
+
+<p>Eri yritykset voivat tarjota erityyppisiä palveluita. Jotkut yritykset tarjoavat tukipalveluita, toiset taas
+ovat erikoistuneet ohjelmistojen kehittämiseen. Alla olevan taulukon tarkoituksena on antaa viitteitä siitä,
+mistä yrityksistä kannattaa tiedustella minkäkinlaisia palveluita. OpenOffice.org-yhteisö ei valvo yritysten
+toimintaa, joten emme anna myöskään takuita yksittäisten yritysten asiantuntemuksesta. Yrityksistä esitetyt
+tiedot ovat yritysten itsensä antamia.</p>
+
+<table class="consultants">
+<caption>OpenOffice.org-tukea tarjoavat yritykset Suomessa</caption>
+<tr><th rowspan="2">Yritys</th><th colspan="7">Yrityksen tarjoamat palvelut <small><sup>*)</sup></small></th></tr>
+
+<tr><th>K<small>oulutus</small></th><th>M<small>allit ja makrot</small></th><th>A<small>sennus</small></th>
+<th>H<small>elp desk</small></th><th>J<small>ohdannaiset</small></th><th>L<small>isäosat</small></th>
+<th>O<small>sallistuminen</small></th></tr>
+
+<tr>
+ <td><b>Bitten Oy</b><br/>
+ <a href="http://www.bitten.fi/">http://www.bitten.fi</a><br/>
+ Openoffice.org -koulutusta ja -konsultointia</td>
+ <td class="supported">K</td><td class="supported">M</td><td class="supported">A</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Petrotek Oy</b><br />
+ <a href="http://www.petrotek.fi">http://www.petrotek.fi</a><br />
+ Tukea Windows-, Linux- ja Macintosh-alustoilla peruskäyttöön ja asennukseen Pohjois-Karjalan/Itä-Suomen alueella</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Suomen Mactuki</b><br />
+ <a href="http://www.mactuki.fi">http://www.mactuki.fi</a><br />
+ OpenOffice.org- ja muuta Mac-tukea pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Jyväskylässä</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Tieturi Oy</b><br/>
+ <a href="http://www.tieturi.fi">http://www.tieturi.fi</a><br/>
+ Asiakaskohtaisesti sovitettuna OpenOffice.org-, Linux- ja Windows-koulutusta</td>
+ <td class="supported">K</td><td class="supported">M</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+
+<tr><td colspan="8" class="consultantfooter">
+<b><small><sup>*)</sup></small> Palvelukuvaukset</b>
+<ul>
+<li><b>K</b>: Koulutusta tai koulutusmateriaaleja</li>
+<li><b>M</b>: Kevyttä mukautusta asiakkaan tarpeisiin, kuten esimerkiksi asiakkaan
+    tarpeen mukaisia makroja tai mallipohjia</li>
+<li><b>A</b>: Käyttöönottoon liittyvää konsultointia (esim. ohjelmiston soveltuvuuden
+    arviointia), asennustukea tai ohjelmiston jakelua fyysisten
+    tallennusvälineiden avulla</li>
+<li><b>H</b>: Help desk -tyyppistä yleistä neuvontaa eli yksittäisten käyttöön liittyvien
+    ongelmien ratkaisua</li>
+<li><b>J</b>: Ohjelmiston mukauttamista asiakkaan tarpeisiin itse ohjelmiston koodia
+    muuttamalla (C++/Java-ohjelmointia ja mukautettujen asennuspakettien
+    rakentamista)</li>
+<li><b>L</b>: Lisäosien kehitystä, joko yksittäisille asiakkaille tai yleiseen jakeluun</li>
+<li><b>O</b>: Osallistuminen ohjelmiston kehitystyöhön toimittamalla uusia ominaisuuksia,
+    bugikorjauksia tai muuta materiaalia OpenOffice.org-projektin virallisiin
+    asennuspaketteihin liitettäväksi</li>
+</ul>
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<p>Jos yrityksesi tarjoaa tai jos yksityishenkilönä tarjoat
+konsultointia, koulutusta, tukea, räätälöintiä tai muuta vastavaa
+liittyen OpenOffice.orgiin, lähetä yhteystietosi; lähetä
+yhteystietojesi mukana myös valmiit WWW-linkit, jotta ne lisätään
+sivulle.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/yritykset.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,242 @@
+/* $Id: fi.css,v 1.68 2010/09/10 13:47:53 hatapitk Exp $ */
+
+#breadcrumbs, #header, #subheader, #searchbox, #navcol, #headertools {
+ display: none;
+}
+
+#fiheader { width: 100%; min-width: 750px; height: 125px; background: url(http://fi.openoffice.org/branding/images/header.png) no-repeat #86C2E6;
+ margin:-2px -2px 3px -2px;
+}
+#fipositioner { float: left; }
+#fipositioner a { margin: 0; padding: 0; float: left; width: 175px; height: 125px; background: url(http://fi.openoffice.org/branding/images/bannerlogo.png) no-repeat; display: block; }
+#fipositioner h1 { margin: 29px 0 0 175px; padding: 10px 0 10px 15px; border: none; border-left: 1px solid #EDF4FD; color: white; font: italic 1.4em sans-serif; text-shadow: #6EB6E1 2px 2px; background: none; text-transform: lowercase; }
+
+#content {
+ padding-top: 0 !important;
+}
+
+.fiLeftMenu {
+ background-color: #ecf5fb;
+ padding: 2px;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup {
+ margin-bottom: 1em;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup ul {
+ padding-left: 1em;
+ margin-top: 0;
+}
+
+.fiLeftMenu .toolgroup li {
+ list-style-type: none;
+ margin: 0 !important;
+ line-height: 1.6em !important;
+}
+
+body {
+ margin: 0;
+ padding: 0;
+}
+
+#main {
+ margin: 0 !important;
+}
+
+table#fibody {
+ width: 100%;
+}
+
+table, td {
+ padding: 0;
+}
+
+#login { 
+ font-size: x-small;
+}
+
+#bodycol {
+ padding-right: 0 !important;
+}
+
+#bodycol h2 {
+ margin-bottom: 0;
+ padding-left: 0;
+ padding-right: 0;
+}
+
+#bodycol h3 {
+ margin-top: 1.5em;
+}
+
+#bodycol, #bodycol table td, #bodycol table th, #bodycol p {
+ font-size: 12pt !important;
+}
+
+#bodycol p {
+ line-height: 125%;
+}
+
+#bodycol #footer p {
+ font-size: 10pt !important;
+}
+
+#bodycol hr {
+ display: block;
+ margin-top: 3em;
+}
+
+#helptext {
+ margin: 0px 0px 2px 0px !important;
+}
+
+#oikeapaneeli, #oikeapaneeli table td, #oikeapaneeli p, #oikeapaneeli li {
+ font-size: 10pt !important;
+ line-height: 120%;
+}
+
+#oikeapaneeli ul {
+ padding-left: 0;
+ list-style-type: none;
+}
+
+#bodycol .pagecontent ul {
+ margin: 5px;
+}
+
+#bodycol .pagecontent li {
+ margin: 5px 0pt 5px 10px;
+}
+
+#bodycol .pagecontent dd {
+ margin-top: 10px;
+ margin-bottom: 10px;
+}
+
+div#myfooter, div#myfooter table, #myleftcol {
+ font-size: x-small;
+ voice-family: "\"}\"";
+ voice-family: inherit;
+}
+
+#pagetitle {
+ margin-top: 20;
+ margin-bottom: 10;
+ font-size: x-large;
+ font-weight: bold;
+ text-align: center;
+}
+
+#slogan {
+ text-align: center;
+ margin-bottom: 30;
+}
+
+#download a {
+ font-size: xx-large;
+ text-decoration: underline;
+}
+
+dt {
+ margin-top: 10pt;
+}
+
+.pagecontent {
+ padding-left: 1em;
+}
+
+
+div#footer {
+ display: block !important;
+}
+.downloadlinks, .downloadtable {
+ border-collapse: collapse;
+ margin-left: auto;
+ margin-right: auto;
+ margin-top: 1em;
+ vertical-align: middle;
+}
+.downloadlinks {
+ min-width: 30%;
+}
+.downloadlinks td {
+ background: #b9e06c;
+ background-image: url('../kuvat/latausnuoli.gif');
+ background-repeat: no-repeat;
+ background-position: right;
+ border: 2px solid white;
+ text-align: center;
+}
+.downloadlinks a {
+ display: block;
+ padding: 1em;
+ font-weight: bold;
+}
+.downloadlinks a:hover {
+ background-color: #c7e094;
+ background-image: url('../kuvat/latausnuoli.gif');
+ background-repeat: no-repeat;
+ background-position: right;
+}
+.downloadtable th, .downloadtable td.graycell {
+ background: #cccccc;
+ border: 1px solid black;
+ text-align: center;
+}
+.downloadtable td {
+ background: #b9e06c;
+ border: 1px solid black;
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+ padding-left: 0.6em;
+ padding-right: 0.6em;
+ padding-top: 0.1em;
+ padding-bottom: 0.1em;
+}
+.instructions dt {
+ font-weight: bold;
+}
+
+table.consultants {
+ border: 1px solid black;
+ border-collapse: collapse;
+}
+
+table.consultants caption {
+ font-weight: bold;
+ padding-bottom: 0.5em;
+}
+
+table.consultants th, table.consultants td {
+ border: 1px solid black;
+ min-width: 30px;
+}
+
+table.consultants th {
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+}
+
+table.consultants td.consultantfooter ul {
+ list-style-type: none;
+}
+
+table.consultants td.consultantfooter li {
+ padding-left: 11px;
+ text-indent: -21px;
+ font-size: 0.85em;
+ padding-bottom: 0.2em;
+}
+
+table.consultants td.supported {
+ text-align: center;
+ vertical-align: middle;
+ font-weight: bold;
+ color: #000000;
+ background-color: #33FF33;
+}
+
+.nobullets {
+ list-style-type: none;
+}

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/css/fi.css
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1-taytetty.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1-taytetty.odt?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1-taytetty.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1.odt?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake1.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.odt?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/lomake2.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/sanakirja-malli.stw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/sanakirja-malli.stw?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/sanakirja-malli.stw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/xml-sanakirja.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/xml-sanakirja.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/esimerkit/xml-sanakirja.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-clip.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-clip.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-clip.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_lomake2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_mallit2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_monisivutulostus.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_oikoluku2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/base48.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/base48.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/base48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/calc48.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/calc48.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/calc48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/draw48.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/draw48.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/draw48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/impress48.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/impress48.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/impress48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/writer48.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/writer48.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/icons/writer48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628188.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628188.jpg?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628188.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628269.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628269.jpg?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9517628269.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518266077.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518266077.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518266077.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-951826712X.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-951826712X.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-951826712X.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518267367.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518267367.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518267367.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518461708.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518461708.jpg?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-9518461708.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-etrainer.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-etrainer.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-etrainer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-openoffice-starttipaketti.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-openoffice-starttipaketti.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/kirja-openoffice-starttipaketti.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/latausnuoli.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/latausnuoli.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/latausnuoli.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/linux-tekija-2006.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/linux-tekija-2006.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/linux-tekija-2006.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/logonew.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/logonew.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.gif?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/numberbullet-5.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0-half.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0-half.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0-half.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.0.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.1-half.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.1-half.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/ooo2.1-half.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_linux.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_linux.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_linux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_peukalokuva_linux.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_peukalokuva_linux.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.0_peukalokuva_linux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_peukalokuva_windows.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_peukalokuva_windows.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_peukalokuva_windows.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_windows.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_windows.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org3.1_windows.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org_os_x.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org_os_x.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/openoffice.org_os_x.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/peukalokuva_openoffice.org_os_x.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/peukalokuva_openoffice.org_os_x.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/peukalokuva_openoffice.org_os_x.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/sw_patent_open_office_logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/sw_patent_open_office_logo.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/sw_patent_open_office_logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1.png?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kuvat/xml-muunnos-kuva1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/JoY_tutkielma.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/ansioluettelo.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslista-vuosikokous-1.stw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslista-vuosikokous-1.stw?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslista-vuosikokous-1.stw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/esityslistamalli.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kaikkimallit.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kaikkimallit.zip?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kaikkimallit.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/kirja_opas.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/luentomuistiinpanot.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/muistio.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/kaikkimallit_om.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/kaikkimallit_om.zip?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/kaikkimallit_om.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_engl.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_logolla.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.ott
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.ott?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.pdf?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit/om/om_muistio.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdfMime
View raw message