incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221049 [6/8] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ esimerkkeja/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:38:47 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake1.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake1.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake1.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake1.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,446 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Esimerkki 2: syöttökenttien kerääminen</font><br/>
+
+<h1>Esimerkki 2: lomakkeen syöttökenttien kerääminen</h1>
+
+<p>Syöttökentät ovat eräs tapa toteuttaa lomakkeita. Tässä
+yksinkertaisessa esimerkissä kerätään OpenDocument-muotoisesta
+tekstiasiakirjasta kaikkien syöttökenttien sisältämät tiedot ja
+tulostetaan ne HTML-muodossa.</p>
+
+<p>Ohjelma kerää syöttökentät mistä tahansa tiedostosta, ei vain
+lomakkeesta. Alempana <a href="#word">toinen esimerkki</a> kenttien
+keräämisestä aidosta <a
+href="http://lomake.fi/">lomake.fi</a>-palvelun tarjoamasta Microsoft
+Word -lomakkeesta.</p>
+
+<p>Oletetaan, että käyttäjä on täyttänyt <a href="esimerkit/lomake1.odt">tyhjän
+lomakkeen</a> ja saanut aikaiseksi <a href="esimerkit/lomake1_taytetty.odt">täytetyn
+lomakkeen</a>.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1_taytetty.png"></div>
+
+<p>Lomakkeessa on syöttökenttiä, jotka on nimetty <tt>k_sukunimi</tt>,
+<tt>k_etunimet</tt>, ja niin edelleen.</p>
+
+<p>XSLT-ohjelma (eli muunnin tai "tyylisivu") on
+seuraavanlainen. Alussa on nimialueiden määrittelyjen vakio-osa, jonka
+jälkeen tulee tulosmuodon määrittely (HTML) ja lopulta kolme
+muunnossääntöä.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+
+&lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+&lt;!-- OpenDocument-formaatin nimiavaruusmäärittelyt              --&gt;
+&lt;!-- Huomaa, että tähän on otettu mukaan vain ne nimiavaruudet, joita tässä  --&gt;
+&lt;!-- muunnoksessa oikeasti käytetään.                     --&gt;
+&lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+&lt;xsl:stylesheet
+ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;!-- Määrätään muunnoksen ulostulomuoto ja merkkikoodaus. --&gt;
+ &lt;xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Lue syöttökentän tiedot ja muotoile ne taulukon riviksi         --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;xsl:template match="text:text-input"&gt;
+  &lt;xsl:if test="normalize-space(.) != ''"&gt;
+   &lt;tr&gt;
+    &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="normalize-space(@text:description)"/&gt;:&lt;/td&gt;
+    &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="normalize-space(.)"/&gt;&lt;/td&gt;
+   &lt;/tr&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Juurisolmu                                --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="/"&gt;
+   &lt;body&gt;
+    &lt;h2&gt;Lomakeraportti&lt;/h2&gt;
+    &lt;p&gt;Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.&lt;/p&gt;
+
+    &lt;table&gt;
+     &lt;tr&gt;&lt;th&gt;Tekstikenttä&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Täytetty arvo&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
+     &lt;xsl:apply-templates/&gt;
+    &lt;/table&gt;
+   &lt;/body&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Karsitaan pois kaikki muut tekstit                    --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="text()"&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<h3>XSLT-muunnoksen tekeminen asiakirjalle</h3>
+
+<p>XSLT-ohjelman voi asentaa OpenOffice.orgiin vientisuodattimeksi,
+kuten on kuvattu alempana. Sitä voi kuitenkin käyttää myös
+OpenOffice.orgin ulkopuolella. Esimerkiksi Linuxissa sitä käytetään
+komentoriviltä seuraavasti. Puretaan asiakirjasta ensin sen sisältö ja
+sen jälkeen ajetaan nimellä <tt>lomake-tekstiksi.xsl</tt> tallennettu
+XSLT-ohjelma.</p>
+
+<pre style="background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+$ unzip lomake1.odt content.xml
+$ xsltproc lomake-tekstiksi.xsl content.xml
+</pre>
+
+<p>Tällöin saadaan seuraava HTML-muotoinen tulostus:</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;body <i>...nimiavaruusmäärittelyjä...</i>&gt;
+&lt;h2&gt;Lomakeraportti&lt;/h2&gt;
+&lt;p&gt;Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.&lt;/p&gt;
+&lt;table&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;th align="left"&gt;Tekstikenttä&lt;/th&gt;
+&lt;th align="left"&gt;Täytetty arvo&lt;/th&gt;
+&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;td&gt;k_sukunimi:&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;Suuri&lt;/td&gt;
+&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;td&gt;k_etunimet:&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;Aleksanteri&lt;/td&gt;
+&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;td&gt;k_ammatti:&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;valloittaja&lt;/td&gt;
+&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;td&gt;k_syntymaaika:&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;1.4.-390&lt;/td&gt;
+&lt;/tr&gt;
+&lt;/table&gt;
+&lt;/body&gt;
+</pre>
+
+<p>Joka siis näyttää tältä:</p>
+
+<div style="background-color: #e0e0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+<h2>Lomakeraportti</h2>
+<p>Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.</p>
+<table>
+<tr>
+<th align="left">Tekstikenttä</th>
+<th align="left">Täytetty arvo</th>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_sukunimi:</td>
+<td>Suuri</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_etunimet:</td>
+<td>Aleksanteri</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_ammatti:</td>
+<td>valloittaja</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_syntymaaika:</td>
+<td>1.4.-390</td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+
+<h2><a name="word">Syöttökenttien kerääminen Word-asiakirjasta</a></h2>
+
+<p>Jotkin julkishallinnon lomakkeet ovat edelleen
+Word-muodossa. Esimerkiksi <a href="http://lomake.fi/">lomake.fi</a>
+tarjoaa sellaisia, muttei vielä OpenOffice-muodossa. Näiden
+lomakkeiden sisältö on kuitenkin helppo muuttaa OpenOffice- tai
+OpenDocument-muotoon ja käsitellä yllä määritellyllä suodattimella.</p>
+
+<p>Otetaan vaikkapa <a
+href="https://lomake.fi/lp/index.cgi/search_forms/search?s=QUrZMWHd3dwXzJ1&keyword=yritt%E4jyys">Yrittäjyys</a>-kokoelmasta lomake <a href="https://lomake.fi/lp/index.cgi/log?s=QUrZMWHd3dwXzJ1&lomake_id=2296&url=http%3A%2F%2Fwww.ytj.fi%2Fbinary.asp%3Fpage%3D1281%26file%3Dattachments%5C2004%5C5%5C31151977329218%5Cy3.doc&authority_id=6&type=doc">Yksityinen elinkeinonharjoittaja, perustamisilmoitus</a> (Word). </p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1b_1.png"></div>
+
+
+<p>Muunnetaan se OpenDocument-muotoon lataamalla se OpenOffice.orgiin
+Word-tiedostona ja tallentamalla se uudessa muodossa. Suuri määrä
+Word-asiakirjoja on helposti muunnettavissa .sxw- tai .odt-muotoon
+OpenOffice.orgin <i>asiakirjamuuntimella</i>. Asiakirjamuunnin
+käynnistetään valikosta <b>Tiedosto/Ohjattu
+toiminto/Asiakirjamuunnin</b>.</p>
+
+<div style="background-color: #e0e0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+<h2>Lomakeraportti</h2>
+<p>Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.</p>
+<table>
+<tr>
+<th align="left">Tekstikenttä</th>
+<th align="left">Täytetty arvo</th>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti6:</td>
+<td>Munfirma</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti217:</td>
+<td>Joku kiva vaihtoehtonimi</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti218:</td>
+<td>Toinen tosi kiva vaihtoehtoinen nimi</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti250:</td>
+<td>Se kiva kaupunki jossa mä asun</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti6:</td>
+<td>Mycompany</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti241:</td>
+<td>Mycompany</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti243:</td>
+<td>Biznekset ameriikoissa</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti242:</td>
+<td>Blerp</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti244:</td>
+<td>Biznekset ruottissa</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti11:</td>
+<td>Minun yritykseni, Blerp</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti217:</td>
+<td>Risto Reipas</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti216:</td>
+<td>123456-123a</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti239:</td>
+<td>suomi</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti223:</td>
+<td>Kivakuja 42</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>:</td>
+<td>1</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>:</td>
+<td>2</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>:</td>
+<td>3</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>:</td>
+<td>4</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>:</td>
+<td>5</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti224:</td>
+<td>KAUPUNKILA</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti15:</td>
+<td>Käymälä 3</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti16:</td>
+<td>12345</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti17:</td>
+<td>KYLÄLÄ</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti18:</td>
+<td>09-123456</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti219:</td>
+<td>555-12643</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti220:</td>
+<td>555-67375</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti22:</td>
+<td>mie@jossain.fi</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti222:</td>
+<td>http://kotskasivu.fi/</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti225:</td>
+<td>1.1.-31.12</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti226:</td>
+<td>1.1.2005-31.12.2005</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti31:</td>
+<td>Ei kukkaa</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti32:</td>
+<td>2783483264783264</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti33:</td>
+<td>Osoitekuja 88</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti34:</td>
+<td>12345</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti35:</td>
+<td>PAIKKALA</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti225:</td>
+<td>Semmosii bizniksii, tiätsä</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti245:</td>
+<td>Ju nou, juttui</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti248:</td>
+<td>Tahan tuottaminen</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Teksti228:</td>
+<td>ei</td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+
+<p>(Lomakkeesta oli suurin osa kentistä jätetty täyttämättä.)</p>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake1.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake2.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake2.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,250 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Esimerkki 3: ohjausobjektilomake</font><br/>
+
+<h1>XML-esimerkki 3: ohjausobjektilomakkeen tietojen kerääminen</h1>
+
+<p>Lomakkeen ohjausobjekteilla on mahdollista tehdä hyvin monipuolisia
+lomakkeita, joiden kentät voivat sisältää muutakin kuin vain
+tekstiä. Lomake voidaan yhdistää tietokantaan, jolloin lomakkeeseen
+täytetyt tiedot päivittyvät tietokantaan suoraan.</p>
+
+<p>Tässä esimerkissä lomaketta ei ole yhdistetty tietokantaan, vaan
+sen sisältämät tiedot muunnetaan toiseen tiedostomuotoon, tässä
+tapauksessa HTML:ksi.</p>
+
+<p>Oletetaan, että käyttäjä on täyttänyt <a href="esimerkit/lomake2.odt">esimerkkilomakkeen</a> (ODT).</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake2.png"></div>
+
+<h2>Muuntaminen</h2>
+
+<p>Alla esitetty muunnos muuntaa lomakkeen HTML-muotoiseksi taulukoksi.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet
+ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
+ xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0"
+ xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
+ xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
+ xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0"
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
+ xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
+ xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0"
+ xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0"
+ xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
+ xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0"
+ xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0"
+ xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
+ xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0"
+ xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0"
+ xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
+ xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer"
+ xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc"
+ xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events"
+ xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"
+ xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
+ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;!-- Määrätään muunnoksen ulostulomuoto ja merkkikoodaus. --&gt;
+ &lt;xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Luetaan kenttien tiedot ja muotoillaan ne taulukon riviksi        --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ 
+ &lt;!-- Tekstikenttä --&gt;
+ &lt;xsl:template match="form:text"&gt;
+  &lt;tr&gt;
+   &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:name"/&gt;:&lt;/td&gt;
+   &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:current-value"/&gt;&lt;/td&gt;
+  &lt;/tr&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;!-- Muotoiltu tekstikenttä --&gt;
+ &lt;xsl:template match="form:formatted-text"&gt;
+  &lt;tr&gt;
+   &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:name"/&gt;:&lt;/td&gt;
+   &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:current-value"/&gt; (numeerinen päivämäärä 1.1.1900 laskien)&lt;/td&gt;
+  &lt;/tr&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;!-- Monivalintakenttä --&gt;
+ &lt;xsl:template match="form:radio"&gt;
+  &lt;xsl:if test="@form:current-selected = 'true'"&gt;
+   &lt;tr&gt;
+    &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:name"/&gt;:&lt;/td&gt;
+    &lt;td&gt;&lt;xsl:value-of select="@form:label"/&gt;&lt;/td&gt;
+   &lt;/tr&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Juurisolmu                                --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="/"&gt;
+   &lt;body&gt;
+    &lt;h2&gt;Lomakeraportti&lt;/h2&gt;
+    &lt;p&gt;Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.&lt;/p&gt;
+
+    &lt;table&gt;
+     &lt;tr&gt;&lt;th align="left"&gt;Tekstikenttä&lt;/th&gt;&lt;th align="left"&gt;Täytetty arvo&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
+     &lt;xsl:apply-templates/&gt;
+    &lt;/table&gt;
+   &lt;/body&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Karsitaan pois kaikki muut tekstit                    --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="text()"&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<p>Ajaminen tapahtuu kuten <a href="xml-lomake1.html">edellisessä
+esimerkissä</a> tai asentamalla XSLT-ohjelman suodattimeksi
+OpenOffice.orgiin.</p>
+
+<p>Suorittaminen tuottaa seuraavanlaisen raportin:</p>
+
+<div style="background-color: #e0e0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+<h2>Lomakeraportti</h2>
+<p>Generoitu täytetyn lomakkeen sisältävästä OASIS OpenDocument -tekstiasiakirjasta.</p>
+<table>
+<tr>
+<th align="left">Tekstikenttä</th>
+<th align="left">Täytetty arvo</th>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_ammatti:</td>
+<td>kuningas</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_syntymaaika:</td>
+<td>15438 (numeerinen päivämäärä 1.1.1900 laskien)</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_sukunimi:</td>
+<td>Suuri</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_etunimet:</td>
+<td>Kaarle</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_siviilisaaty:</td>
+<td>eronnut</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>k_syntymapaikka:</td>
+<td>paikkala</td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-lomake2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-otsikot.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-otsikot.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-otsikot.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-otsikot.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,294 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Esimerkki 1: otsikot</font><br/>
+
+<h1>Esimerkki 1: tekstiasiakirjan otsikoiden tulostaminen</h1>
+
+<p>Tämä esimerkki tulostaa tekstiasiakirjan kaikki otsikot
+tekstitiedostoon, sisentäen otsikkotason mukaan. Se toimii kaikilla
+OpenOffice.org 1.1.x Writer (.sxw) -asiakirjoilla.</p>
+
+<p><b>Tämä on tehty OpenOffice.org 1.1:llä!</b>. OpenOffice.org 2.0:n
+OASIS OpenDocument -asiakirjan käsittely vaatii mm. hieman erilaiset
+nimiavaruusmäärittelyt.</p>
+
+<h2>XSLT-ohjelma</h2>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+
+&lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+&lt;!-- OpenOffice 1.1:n nimiavaruusmäärittelyt                 --&gt;
+&lt;!-- Huomaa, että tähän on otettu mukaan vain ne nimiavaruudet, joita tässä  --&gt;
+&lt;!-- muunnoksessa oikeasti käytetään.                     --&gt;
+&lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+&lt;xsl:stylesheet
+ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
+ xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
+ xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
+ office:class="text"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;!-- Määrätään muunnoksen ulostulomuoto ja merkkikoodaus. --&gt;
+ &lt;xsl:output method="text" encoding="ISO-8859-1"/&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Tee muotoilu otsikon text:level-kentässä olevan numeron mukaan      --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;xsl:template match="text:h"&gt;
+  &lt;xsl:if test="normalize-space(.) != ''"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="substring('     ', 1, (number(@text:level)-1)*2)"/&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;* &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;&amp;#x0a;&lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Juurisolmu                                --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="/"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;ASIAKIRJAN OTSIKOT&amp;#x0a;&lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;xsl:apply-templates/&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+ &lt;!-- Karsitaan pois kaikki muut tekstit                    --&gt;
+ &lt;!-- ======================================================================== --&gt;
+  &lt;xsl:template match="text()"&gt;
+  &lt;/xsl:template&gt;
+
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<h2>XSLT-muunnoksen tekeminen asiakirjalle</h2>
+
+<p>XML-ohjelmaa voi käyttää Linuxissa komentoriviltä seuraavasti,
+mikäli <tt>xsltproc</tt>-ohjelma on asennettuna. Puretaan asiakirjasta
+ensin sen sisältö ja sen jälkeen ajetaan nimellä <tt>otsikot.xsl</tt>
+tallennettu XSLT-ohjelma.</p>
+
+<pre style="background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+$ unzip Asennusohje.sxw content.xml
+$ xsltproc otsikot.xsl content.xml
+</pre>
+
+<p>XSLT-ohjelman voi myös <a href="xml-suodatin.html">asentaa
+OpenOffice.orgiin vientisuodattimeksi</a>. Myös Mozilla Firefox
+-selain tukee XSLT-tyylisivuja, joten <tt>content.xml</tt>-tiedostoa
+on (siihen tehtävän tyylisivumäärityksen jälkeen) mahdollista katsoa
+selaimella muunnetussa muodossa.</p>
+
+<h2>Esimerkkituloste</h2>
+
+<p>Alla esimerkkituloste OpenOffice.org 1.1:n <a
+href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/2394/Asennusohje.zip">asennusohjeesta</a>
+(Zip-paketti, joka sisältää OpenOffice.org 1.1 Writer -asiakirjan ja
+leikekuvia).</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #e0e0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+ASIAKIRJAN OTSIKOT
+* Tästä ohjeesta
+ * Tässä ohjeessa käytetyt kuvakkeet
+* Yleistä tietoa asennuksesta
+ * Asennustyypit
+ * Järjestelmän vaatimukset 
+  * Yleiset järjestelmän vaatimukset
+  * Erityisvaatimukset Solaris&#8482;-käyttöjärjestelmälle
+  * Erityisvaatimukset Linux-käyttöjärjestelmälle
+ * Ladatun asennuspaketin sisältö 
+ * Ennen kuin asennat ladatun ohjelmiston
+ * Olemassa olevan asennuksen päivittäminen 
+  * Usean käyttäjän asennuksen päivittäminen
+* Yhden käyttäjän asennus 
+ * Asennusvaatimukset
+ * Asennuksen aloittaminen
+  * Asentaminen CD-levyltä UNIX-järjestelmissä
+  * Asennus käyttäen ladattuja asennuspaketteja UNIX-ympäristössä
+  * Asennus CD-levyltä Windows-järjestelmässä (käyttäen versiota 1.1.3 tai uudempaa)
+  * Asennus CD-levyltä Windows-järjestelmässä (käyttäen aiempaa versiota kuin 1.1.3)
+  * Asennus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Windows-ympäristössä
+ * Asennusvaiheet
+  * Tervetuloa
+  * Tärkeää
+  * Lisenssin hyväksyminen
+  * Käyttäjätiedot
+  * Asennustyyppi
+  * Asennettavien osien valinta 
+  * Asennuskansio
+  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
+  * Tiedostotyyppien kytkeminen
+  * Java&#8482;-ajoympäristön asennus
+  * Tiedostojen kopiointi
+  * Asennuksen päättäminen
+ * OpenOffice.org-ohjelman käynnistäminen
+* Usean käyttäjän asennus ja verkkoasennus 
+ * Palvelinasennus 
+  * Asennuksen vähimmäisvaatimukset
+  * Asennuksen aloittaminen
+   * CD-levyltä asentaminen Linux- tai UNIX-käyttöjärjestelmässä
+   * Asennuksen aloitus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Linux- tai UNIX-käyttöjärjestelmässä
+   * CD-levyltä asennus Windows-järjestelmässä
+   * Asennuksen aloitus käyttäen ladattuja asennuspaketteja Windows ympä­ristössä
+ * Asennusvaiheet
+  * Tervetuloa
+  * Tärkeitä tietoja
+  * Lisenssin hyväksyminen
+  * Asennustyyppi
+  * Osien valinta 
+  * Asennuskansio
+  * Java&#8482;-ajoympäristön asennus 
+  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
+  * Tiedostojen kopiointi
+  * Asennuksen päättäminen
+ * Työasema-asennus
+  * Asennusvaatimukset
+  * Asennuksen aloitus
+   * Asennus UNIX-järjestelmään
+   * Asennus Windows-järjestelmiin
+ * Asennusvaiheet
+  * Tervetuloa
+  * Tärkeitä tietoja
+  * Lisenssin hyväksyminen
+  * Käyttäjätiedot
+  * Asennustyyppi
+  * Asennuskansio
+  * Asennusvaihtoehtojen tarkastus
+  * Tiedostotyyppien kytkeminen
+  * Java&#8482;-ajoympäristön asennus
+  * Tiedostojen kopiointi
+  * Asennuksen päättäminen
+ * OpenOffice.org-ohjelmiston käynnistäminen
+* Liite
+ * Java&#8482;-ajoympäristön asennus Windows-jär­jestelmään
+ * Tulostimen, faksin ja fonttien asentaminen UNIX®-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä
+  * Tulostinten asentaminen
+   * Tulostimen lisääminen
+   * OpenOffice.org ohjelmiston tulostinajurit
+    * Ajureiden tuonti kun luot uutta tulostinta
+    * Ajurin poistaminen uutta tulostinta luotaessa
+   * Tulostusasetuksien muuttaminen
+   * Tulostimien uudelleennimeäminen tai poistaminen
+  * Fax toiminnon käyttäminen
+  * Postscriptin kytkeminen PDF konvertteriin
+  * Fonttien asennus
+   * Fonttien lisääminen
+   * Fonttien poistaminen
+   * Fonttien uudelleennimeäminen
+ * Korjaustiedoston asentaminen Solaris&#8482; ympä­ristöön
+ * Olemassa olevan OpenOffice.Org asennuksen muokkaaminen 
+  * Muuta 
+  * Korjaa
+  * Poista 
+ * Asennusparametrit
+ * OpenOffice.org ohjelman käynnistäminen pa­rametrin kanssa
+  * OpenOffice.org ohjelman käynnistäminen komentoriviltä
+  * Komentorivi parametrit
+ * OpenOffice.org ohjelman rekisteröinti
+ * OpenOffice.org ohjelman laajentaminen
+  * Laajennosten asentaminen, päivittäminen ja poistaminen yksittäiseltä käyttäjältä
+  * Lisäosien asentaminen, päivittäminen ja poistaminen usean käyttäjän asennuksessa
+
+</pre>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-otsikot.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-suodatin.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-suodatin.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-suodatin.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-suodatin.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,128 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Suodattimet</font><br/>
+
+<h1>Vienti- ja tuontisuodattimen määritteleminen</h1>
+
+<p>XSLT-muotoinen suodatin voidaan lisätä OpenOffice.orgiin vienti-
+tai tuontisuodattimeksi, jolloin asiakirja voidaan helposti viedä tai
+tuoda kyseisessä muodossa. Tuontisuodattimien tekeminen on yleensä
+hieman vaikeampaa kuin vientisuodattimien, koska niissä täytyy luoda
+kokonainen OpenDocument-asiakirja.</p>
+
+<p>Suodattimien lisääminen tapahtuu valikosta <b>Työkalut/XML-suodattimien asetukset</b>.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_1.png"></div>
+
+<p>Suodattimelle annetaan nimi ja määritellään sen tuottama tiedostomuoto.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_2.png"></div>
+
+<p>Suodattimen tiedosto määritellään <b>Muunnos</b>-välilehdessä.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_3.png"></div>
+
+<p>Tämän jälkeen asiakirjan (tässä tapauksessa lomakkeen) voi
+tallentaa vientisuodattimen mahdollistamassa muodossa valikosta <b>Tiedosto/Vie</b>.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_lomake1_suodatin_4.png"></div>
+
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-suodatin.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti1.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti1.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti1.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti1.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,399 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » Tuontisuodattimet</font><br/>
+
+<h1>Tuontisuodattimen tekeminen</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgiin on mahdollista itse rakentaa tuontisuodattimia
+XSLT-kielellä. Tuontisuodattimet voidaan <a
+href="xml-suodatin.html">asentaa</a> OpenOffice.orgiin helposti tai
+niitä voidaan käyttää ulkoisissa ohjelmissa.</p>
+
+<div align="center"><img src="kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png"></div>
+
+<p>Tuontisuodatin koostuu seuraavista komponenteista:</p>
+
+<ul>
+ <li><b>XSLT-muunnin</b>, joka luo asiakirjan <tt>content.xml</tt>-tiedoston,</li>
+ <li><b>tuontimalli</b>, joka määrittelee asiakirjan tyylit, ja lisäksi</li>
+ <li>valinnainen <b>DTD-rakennemäärittely</b>.</li>
+</ul>
+
+<h2>XML-asiakirja</h2>
+
+<p>Käytämme esimerkkinä seuraavaa XML-muodossa olevaa henkilötietokantaa.</p>
+
+<pre style="background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
+&lt;henkilot&gt;
+ &lt;henkilo&gt;
+  &lt;etunimi&gt;<font color="green">Aleksanteri</font>&lt;/etunimi&gt;
+  &lt;sukunimi&gt;<font color="green">Suuri</font>&lt;/sukunimi&gt;
+  &lt;syntymaaika&gt;<font color="green">30.7.356 eaa</font>&lt;/syntymaaika&gt;
+  &lt;ammatti&gt;<font color="green">valloittaja</font>&lt;/ammatti&gt;
+  &lt;siviilisaaty tyyppi="<font color="green">naimaton</font>"/&gt;
+ &lt;/henkilo&gt;
+
+ &lt;henkilo&gt;
+  &lt;etunimi&gt;<font color="green">Kaarle</font>&lt;/etunimi&gt;
+  &lt;sukunimi&gt;<font color="green">Suuri</font>&lt;/sukunimi&gt;
+  &lt;syntymaaika&gt;<font color="green">2.4.742</font>&lt;/syntymaaika&gt;
+  &lt;ammatti&gt;<font color="green">kuningas</font>&lt;/ammatti&gt;
+  &lt;siviilisaaty tyyppi="<font color="green">leski</font>"/&gt;
+ &lt;/henkilo&gt;
+
+ &lt;henkilo&gt;
+  &lt;etunimi&gt;<font color="green">Konstantinus</font>&lt;/etunimi&gt;
+  &lt;sukunimi&gt;<font color="green">Suuri</font>&lt;/sukunimi&gt;
+  &lt;syntymaaika&gt;<font color="green">27.2.273</font>&lt;/syntymaaika&gt;
+  &lt;ammatti&gt;<font color="green">keisari</font>&lt;/ammatti&gt;
+  &lt;siviilisaaty tyyppi="<font color="green">naimisissa</font>"/&gt;
+ &lt;/henkilo&gt;
+
+ &lt;henkilo&gt;
+  &lt;etunimi&gt;<font color="green">Kyyrös II</font>&lt;/etunimi&gt;
+  &lt;sukunimi&gt;<font color="green">Suuri</font>&lt;/sukunimi&gt;
+  &lt;syntymaaika&gt;<font color="green">576 eaa</font>&lt;/syntymaaika&gt;
+  &lt;ammatti&gt;<font color="green">kuningas</font>&lt;/ammatti&gt;
+  &lt;siviilisaaty tyyppi="<font color="green">eronnut</font>"/&gt;
+ &lt;/henkilo&gt;
+&lt;/henkilot&gt;
+</pre>
+
+<h3>XML-rakennemäärittelyt</h3>
+
+<p>XML-asiakirjatyypille on hyvä tehdä DTD-rakennemäärittely
+oikeellisuuden tarkistamiseksi. DTD-määrittely ei ole pakollinen ja
+sitä käytetään OpenOffice.orgissa lähinnä vientisuodattimissa
+oikeellisuuden tarkistamiseen. Tuonnissa sitä voidaan käyttää vain
+<tt>.xml</tt>-päätteisen asiakirjatiedoston tyypin selvittämiseen,
+eikä sekään ole pakollista.</p>
+
+<p>Yllä mainitun henkilötietoesimerkin DTD-rakennemäärittely olisi
+seuraavanlainen:</p>
+
+<pre style="background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;!ELEMENT henkilot (henkilo*)&gt;
+&lt;!ELEMENT henkilo (etunimi,sukunimi,syntymaaika,ammatti,siviilisaaty)&gt;
+&lt;!ELEMENT etunimi (#PCDATA)&gt;
+&lt;!ELEMENT sukunimi (#PCDATA)&gt;
+&lt;!ELEMENT syntymaaika (#PCDATA)&gt;
+&lt;!ELEMENT ammatti (#PCDATA)&gt;
+&lt;!ELEMENT siviilisaaty EMPTY&gt;
+&lt;!ATTLIST siviilisaaty tyyppi (naimaton|naimisissa|eronnut|leski) #REQUIRED&gt;
+</pre>
+
+<p>DTD-rakennemäärittelyjä voidaan käyttää esimerkiksi
+oikeellisuustarkistuksiin.</p>
+
+<p>Seuraavassa esimerkki käyttäen <tt>onsgmls</tt>-validaattoria, kun XML-tiedostoon on tehty virhe:</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+$ onsgmls -wxml -s henkilotiedot.xml
+onsgmls:henkilotiedot.xml:29:13:E: element "EETUNIMI" undefined
+onsgmls:henkilotiedot.xml:30:13:E: document type does not allow element "SUKUNIMI" here
+onsgmls:henkilotiedot.xml:31:16:E: document type does not allow element "SYNTYMAAIKA" here
+onsgmls:henkilotiedot.xml:32:12:E: document type does not allow element "AMMATTI" here
+onsgmls:henkilotiedot.xml:33:34:E: document type does not allow element "SIVIILISAATY" here
+onsgmls:henkilotiedot.xml:34:11:E: end tag for "HENKILO" which is not finished
+</pre>
+
+<p>XML-pohjaiset "skeemat" ovat DTD-määrittelyjä uudempi tapa tehdä
+XML-rakennemäärittelyjä, ja mahdollistavat mm. tietotyyppien (kuten
+merkkijono tai kokonaisluku) määrittämisen. XML-skeemoja voi tehdä
+usealla skeemakielellä, kuten <i>XML Schema</i> tai
+<i>RelaxNG</i>. Henkilötietoesimerkkimme XML-asiakirjatyypin
+RelaxNG-rakennemäärittely olisi seuraavanlainen:</p>
+
+<pre style="background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?&gt;
+&lt;element name="henkilot" xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"&gt;
+ &lt;zeroOrMore&gt;
+  &lt;element name="henkilo"&gt;
+   &lt;element name="etunimi"&gt;
+    &lt;text/&gt;
+   &lt;/element&gt;
+   &lt;element name="sukunimi"&gt;
+    &lt;text/&gt;
+   &lt;/element&gt;
+   &lt;element name="syntymaaika"&gt;
+    &lt;text/&gt;
+   &lt;/element&gt;
+   &lt;element name="ammatti"&gt;
+    &lt;text/&gt;
+   &lt;/element&gt;
+   &lt;element name="siviilisaaty"&gt;
+    &lt;attribute name="tyyppi"&gt;
+     &lt;choise&gt;
+      &lt;value&gt;naimaton&lt;/value&gt;
+      &lt;value&gt;naimisissa&lt;/value&gt;
+      &lt;value&gt;eronnut&lt;/value&gt;
+      &lt;value&gt;leski&lt;/value&gt;
+     &lt;/choise&gt;
+    &lt;/attribute&gt;
+   &lt;/element&gt;
+  &lt;/element&gt;
+ &lt;/zeroOrMore&gt;
+&lt;/element&gt;
+</pre>
+
+<p>RelaxNG-rakennemäärittelyjä voidaan käyttää esimerkiksi
+oikeellisuustarkistuksiin. Ohjelmia, jotka tukevat RelaxNG:tä, on
+lukuisia. Seuraavassa esimerkki käyttäen <tt>jing</tt>-validaattoria,
+kun XML-tiedostoon on tehty virhe:</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0ff; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+$ jing henkilotiedot.rng henkilotiedot.xml
+/home/magi/texts/linux/openoffice/xml/henkilotiedot.xml:29: error: unknown element "eetunimi"
+/home/magi/texts/linux/openoffice/xml/henkilotiedot.xml:30: error: required elements missing
+</pre>
+
+<h2>XSLT-muunnin</h2>
+
+<p>XSLT-tuontisuodatin muuntaa tuotavan XML-asiakirjan
+OpenOffice.org-asiakirjan <tt>content.xml</tt>-tiedostoksi.</p>
+
+<p>Muunnos koostuu kahdesta pääosasta:</p>
+
+<ul>
+ <li>asiakirjan rungon määrittelystä ja</li>
+ <li>eri tyyppisten elementtien muunnoksista.</li>
+</ul>
+
+<p>Alla oleva muunnos muuntaa henkilötieto-asiakirjan OpenOffice.org 1.1 Writer -asiakirjaksi.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
+ xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
+ xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
+ office:class="text"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;xsl:output indent="yes" encoding="UTF-8"/&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Asiakirjan runko.                              --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="/"&gt;
+  &lt;office:document&gt;
+
+   &lt;office:body&gt;
+
+    &lt;!-- Otsikko --&gt;
+    &lt;text:h text:level="1" text:style-name="Heading 1"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Tuodut henkilötiedot&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:h&gt;
+
+    &lt;!-- Esittelyteksti --&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta
+     tiedostosta tuotu Writer-asiakirja.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+    &lt;!-- Käsitellään henkilö-tietueet --&gt;
+    &lt;xsl:apply-templates select="henkilot/henkilo"/&gt;
+
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;&lt;/text:p&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;XML-tiedostosta ladatut tietueet ovat
+     Henkilo-tyylisinä kappaleina. Tietueen kentät käyttävät
+     nimettyjä merkkityylejä, joiden perusteella ne tunnistetaan
+     tallennettaessa.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+   &lt;/office:body&gt;
+  &lt;/office:document&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Yhden henkilön tiedot                            --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="henkilo"&gt;
+  &lt;text:p text:style-name="Henkilo"&gt;
+
+   &lt;!-- Etunimi --&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Etunimi"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="etunimi"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+
+   &lt;!-- Sukunimi --&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Sukunimi"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="sukunimi"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+
+   &lt;!-- Syntymäaika --&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; (s. &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Syntymaaika"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="syntymaaika"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;)&lt;/xsl:text&gt;
+
+   &lt;!-- Muuta tekstiä --&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; oli merkittävä henkilö historiassa. Hän oli &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Ammatti"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="ammatti"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, mutta hän harrasti myös runoutta, sodan runoutta. &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;Ihmisenä hän oli onneton, koska oli &lt;/xsl:text&gt;
+
+   &lt;!-- Siviilisääty --&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Siviilisaaty"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="siviilisaaty/@tyyppi"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;.&lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/text:p&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<p>Esimerkissä muotoillaan <tt>henkilo</tt>-tietueet tekstikappaleiksi
+ja tietueen kentät kappaleen tekstin joukkoon.</p>
+
+<p>Asiakirjan kappaleet ovat <tt>&lt;text:p&gt;</tt>-merkintöjen
+sisällä, jotka vastaavat pitkälti HTML:n
+<tt>&lt;p&gt;</tt>-merkintöjä. Attribuutti <tt>text:style-name</tt>
+määrittelee kappaleen tyylin, jonka on oltava joko
+<tt>content.xml</tt>-tiedoston alussa määritelty automaattinen tai
+malliasiakirjassa (ks. alla) määritelty epäautomaattinen tyyli.</p>
+
+<p>Varsinainen tekstisisältö on <tt>&lt;text:span&gt;</tt>-merkintöjen
+sisällä. Niissä kannattaa usein käyttää
+<tt>text:style-name</tt>-attribuuttia, joka määrittelee
+tekstityylin. Niiden avulla tuonti ei hävitä informaatiota ja
+vientisuodatin voi tunnistaa kentät.</p>
+
+<h2>Tuontisuodattimen malliasiakirja</h2>
+
+<p>Tuontisuodatin luo vain asiakirjan varsinaisen sisällön sisältävän
+<tt>content.xml</tt>-tiedoston. Kaikki muu sisältö, kuten
+epäautomaattiset (eli varsinaiset) tyylit sisältävä
+<tt>styles.xml</tt>-tiedosto, saadaan erillisestä tuonnin
+malliasiakirjasta. Tosin epäautomaattiset tyylit on luvallista
+määritellä myös <tt>content.xml</tt>-tiedoston alussa.</p>
+
+<p>Malliasiakirjan sisällöllä ei ole mitään merkitystä ja se
+poistetaan tuotaessa. Sitä voi kuitenkin käyttää tyylejä
+suunniteltaessa esimerkkinä, kuten alla olevassa kuvassa näkyy:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-2.png"></div>
+
+<p>XML-asiakirjaa muunnettaessa kannattaa yleensä määritellä kullekin
+tietue- ja kenttätyypille oma kappale-, sivu- tai merkkityyli,
+riippuen XML-asiakirjan rakenteesta. Henkilötietoesimerkissämme
+XML-asiakirjan <tt>henkilo</tt>-elementti muunnetaan
+<tt>Henkilo</tt>-kappaletyyliksi ja sen alaelementit merkkityyleiksi.</p>
+
+<h2>Tuontisuodattimen käyttö</h2>
+
+<p>Tuonti voidaan tehdä OpenOffice.orgin sisällä <a href="suodatin.html">asentamalla
+XSLT-muunnin suodattimeksi</a> tai ulkopuolella erillisellä
+XSLT-käsittelijällä.</p>
+
+<p>Alla on esitetty tuontisuodattimen avulla tuotu asiakirja:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_henkilotiedot-1.png"></div>
+
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti1.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,443 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<font size="-1"><a href="xml.html">XML-asiakirjat</a> » XML-sanakirjan tuonti</font><br/>
+
+<h1>Esimerkki4 : XML-sanakirja Writer-asiakirjaksi</h1>
+
+<p>Tässä esimerkissä muunnetaan XML-muodossa oleva sanakirja
+Writer-asiakirjaksi. Tällöin se voidaan viedä edelleen vaikkapa
+PDF:ksi (<a
+href="/esimerkit/xml-sanakirja.pdf">xml-sanakirja.pdf</a>).</p>
+
+<h2>XML-asiakirja</h2>
+
+<p>Käytämme esimerkkinä seuraavanlaista XML-muodossa olevaa <a
+href="http://lokalisointi.org/sanakirja/">sanakirjaa</a>, joka
+esimerkiksi HTML-muotoon muunnettuna näyttää seuraavanlaiselta:</p>
+
+<div style='margin-left: 30px; margin-right: 30px;'>
+<table border='1' align='center'><tr><th>Hakusana</th><th>Käännökset</th></tr>
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e0'>abbreviate</a></b> (v) </td><td>
+lyhentää</td></tr>
+
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e18'>accessibility</a></b> (s) </td><td>
+<font style='font-family: sans-serif; font-variant: small-caps; font-size: 80%%;'>asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa</font>: esteettömyys (OOo, KDE, Gnome) <sup style='font-size: 50%'>§</sup>, saavutettavuus<sup style='font-size: 50%'>§</sup>, helppokäyttöisyys<sup style='font-size: 50%'>§</sup><br/><font size='-1'>§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.</font><br/><font size='-1'>§§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.</font><br/><font size='-1'>§§§ Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.</font></td></tr>
+
+<tr valign='top'><td> <b><a name='e861'>table</a></b> (s) </td><td>
+<b>1</b>&nbsp;(<i>tekstinkäsittely, taulukkolaskenta</i>) taulukko,<br/><b>2</b>&nbsp;(<i>tietokanta</i>) taulu</td></tr>
+</table>
+</div>
+
+<p>Sanat on jaettu ensinnäkin hakusanoihin (headword), joista voi olla
+useita sanaluokan (function) mukaisia muotoja. Merkitystasoja on kaksi
+(sense, subsense). Sanakirjan rakenteesta on saatavilla myös <a
+href="http://lokalisointi.org/sanakirja/rakenne.html">tarkempi kuvaus</a>.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; overflow: scroll; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?&gt;
+&lt;dictionary&gt;
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;abbreviate&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='verb'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;lyhentää&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;accessibility&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='noun'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;definition&gt;asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa&lt;/definition&gt;
+     &lt;usage&gt;OOo, KDE, Gnome&lt;/usage&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;esteettömyys&lt;/translated&gt;
+      &lt;usage&gt;OOo, KDE, Gnome&lt;/usage&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+     &lt;translation id='1'&gt;
+      &lt;translated&gt;saavutettavuus&lt;/translated&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+     &lt;translation id='2'&gt;
+      &lt;translated&gt;helppokäyttöisyys&lt;/translated&gt;
+      &lt;noteref id='1'/&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+   &lt;notes&gt;
+   &lt;note id='1'&gt;Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.&lt;/note&gt;
+   &lt;note id='2'&gt;Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.&lt;/note&gt;
+   &lt;note id='3'&gt;Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.&lt;/note&gt;
+   &lt;/notes&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+...
+ &lt;headword&gt;
+  &lt;entry&gt;table&lt;/entry&gt;
+  &lt;function type='noun'&gt;
+   &lt;sense id='1'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;context&gt;tekstinkäsittely, taulukkolaskenta&lt;/context&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;taulukko&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+   &lt;sense id='2'&gt;
+    &lt;subsense id='a'&gt;
+     &lt;context&gt;tietokanta&lt;/context&gt;
+     &lt;translation id='0'&gt;
+      &lt;translated&gt;taulu&lt;/translated&gt;
+     &lt;/translation&gt;
+    &lt;/subsense&gt;
+   &lt;/sense&gt;
+  &lt;/function&gt;
+ &lt;/headword&gt;
+...
+&lt;/dictionary&gt;
+</pre>
+
+<h2>XSLT-muunnin</h2>
+
+<p>XSLT-tuontisuodatin muuntaa tuotavan XML-asiakirjan
+OpenOffice.org-asiakirjan <tt>content.xml</tt>-tiedostoksi. Alla oleva
+muunnos muuntaa XML-muotoisen sanakirjan OpenOffice.org 1.1 Writer
+-asiakirjaksi.</p>
+
+<p>Muunnos koostuu kahdesta pääosasta:</p>
+
+<ul>
+ <li>asiakirjan rungon määrittelystä ja</li>
+ <li>eri tyyppisten elementtien muunnoksista.</li>
+</ul>
+
+<p>Rungon määrittelyssä määritellään muun muassa useapalstaisen osan
+tyyli. Muunnoksen loppuosa koostuu erilaisten alirakenteiden
+muunnoksista.</p>
+
+<pre style="font-size: 70%; overflow: scroll; background-color: #f0f0f0; margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
+&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?&gt;
+&lt;xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+ xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office"
+ xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
+ xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text"
+ xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
+ office:class="text"
+ office:version="1.0"
+ version="1.0"&gt;
+
+ &lt;xsl:output indent="yes" encoding="UTF-8"/&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Asiakirjan runko.                              --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="/"&gt;
+  &lt;office:document&gt;
+
+   &lt;office:automatic-styles&gt;
+    &lt;!-- Osatyyli --&gt;
+    &lt;style:style style:name="Sect1" style:family="section"&gt;
+     &lt;style:properties text:dont-balance-text-columns="false"&gt;
+      &lt;style:columns fo:column-count="3" fo:column-gap="0.198cm"&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3193*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0.099cm"/&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3250*" fo:margin-left="0.099cm" fo:margin-right="0.099cm"/&gt;
+       &lt;style:column style:rel-width="3194*" fo:margin-left="0.099cm" fo:margin-right="0cm"/&gt;
+      &lt;/style:columns&gt;
+     &lt;/style:properties&gt;
+    &lt;/style:style&gt;
+   &lt;/office:automatic-styles&gt;
+
+   &lt;office:body&gt;
+
+    &lt;!-- Otsikko --&gt;
+    &lt;text:h text:level="1" text:style-name="Heading 1"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Sanakirja&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:h&gt;
+
+    &lt;!-- Esittelyteksti --&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta
+     sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+    &lt;!-- Rekursio --&gt;
+    &lt;text:section text:style-name="Sect1" text:name="Osa1"&gt;
+     &lt;xsl:apply-templates select="dictionary/headword/function"/&gt;
+    &lt;/text:section&gt;
+
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;&lt;/text:p&gt;
+    &lt;text:p text:style-name="Text body"&gt;
+     &lt;xsl:text&gt;Marko Grönroos, 2003-2005. Kopiointi ja
+     tulostaminen sallittu henkilökohtaiseen käyttöön.&lt;/xsl:text&gt;
+    &lt;/text:p&gt;
+
+   &lt;/office:body&gt;
+  &lt;/office:document&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Yhden hakusanan tiedot                            --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="headword/function"&gt;
+  &lt;text:p text:style-name="Sana"&gt;
+   
+   &lt;!-- Hakusana --&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Hakusana"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="../entry"/&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Sanaluokka"&gt;
+    &lt;xsl:choose&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'verb'"&gt;&lt;xsl:text&gt;v&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'noun'"&gt;&lt;xsl:text&gt;s&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+     &lt;xsl:when test="@type = 'adj'"&gt;&lt;xsl:text&gt;a&lt;/xsl:text&gt;&lt;/xsl:when&gt;
+    &lt;/xsl:choose&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+
+   &lt;xsl:apply-templates select="sense"/&gt;
+   &lt;xsl:apply-templates select="notes"/&gt;
+  &lt;/text:p&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="sense"&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Merkitys"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="@id"/&gt;
+   &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+
+  &lt;xsl:apply-templates select="subsense"/&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;xsl:template match="subsense"&gt;
+  &lt;xsl:if test="count(../subsense) &gt; 1"&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Alamerkitys"&gt;
+    &lt;xsl:value-of select="@id"/&gt;
+    &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+
+  &lt;xsl:apply-templates select="context"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="definition"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="translation"/&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+ 
+ &lt;xsl:template match="context|usage"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; (&lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;) &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="definition"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;. &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="definition"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;; &lt;/xsl:text&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Käännökset (translation)                           --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="translation"&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="context"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="usage"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="translated"/&gt;
+  &lt;xsl:apply-templates select="ref"/&gt;
+
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="translated"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Default"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="ref"&gt;
+  &lt;xsl:text&gt;; ks. &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Viittaus"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;!-- Huomautukset (notes)                             --&gt;
+ &lt;!-- ============================================================================ --&gt;
+ &lt;xsl:template match="notes"&gt;
+  &lt;xsl:if test="count(note) &gt; 0"&gt;
+   &lt;text:span text:style-name="Huomautusotsikko"&gt;
+    &lt;xsl:text&gt; Huomautuksia: &lt;/xsl:text&gt;
+   &lt;/text:span&gt;
+   &lt;xsl:apply-templates select="note"/&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+
+ &lt;xsl:template match="note"&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Huomautusmerkki"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="substring('§§§§§§§§§', 1, number(@id))"/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:text&gt; &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;text:span text:style-name="Huomautus"&gt;
+   &lt;xsl:value-of select="."/&gt;
+  &lt;/text:span&gt;
+  &lt;xsl:if test="position()!=last()"&gt;
+   &lt;xsl:text&gt;, &lt;/xsl:text&gt;
+  &lt;/xsl:if&gt;
+ &lt;/xsl:template&gt;
+&lt;/xsl:stylesheet&gt;
+</pre>
+
+<h2>Tuontisuodattimen malliasiakirja</h2>
+
+<p>Malliasiakirjassa (<a
+href="/esimerkit/sanakirja-malli.stw">sanakirja-malli.stw</a>) on määritelty sanakirjan vaatimat kappale- ja
+merkkityylit. Esimerkiksi <tt>headword</tt>-elementti sisältö
+muunnetaan <tt>Sana</tt>-tyyliseksi kappaleeksi ja sen alaelementit
+merkkityyleiksi. Esimerkiksi <tt>entry</tt>-elementissä annettava
+hakusanan nimi muunnetaan <tt>Hakusana</tt>-merkkityyliseksi. </p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-1.png"></div>
+
+<p>Malliasiakirjan sisällöllä ei ole mitään merkitystä ja se
+poistetaan tuotaessa. Sitä voi kuitenkin käyttää tyylejä
+suunniteltaessa esimerkkinä.</p>
+
+<h2>Tuontisuodattimen käyttö</h2>
+
+<p>Tuonti voidaan tehdä OpenOffice.orgin sisällä <a href="suodatin.html">asentamalla
+XSLT-muunnin suodattimeksi</a> tai ulkopuolella erillisellä
+XSLT-käsittelijällä.</p>
+
+<p>Alla on esitetty tuontisuodattimen avulla tuotu asiakirja:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_xml_sanakirja-2.png"></div>
+
+<p>Asiakirja on nyt helposti vietävissä vaikkapa PDF-formaattiin:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="/esimerkit/xml-sanakirja.pdf">xml-sanakirja.pdf</a>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml-tuonti2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,178 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>XML-tiedostomuodon käsittely</h1>
+
+<p>OpenOffice.org käyttää XML-pohjaista tiedostomuotoa, joka
+mahdollistaa asiakirjojen helpon käsittelyn.</p>
+
+<p>XML-pohjaisia asiakirjoja on helppo muuntaa toisiin
+tiedostomuotoihin, kuten tekstiksi, HTML:ksi tai muihin
+XML-muotoihin. XML-tiedostoista on myös helppo luoda
+OpenOffice.org-asiakirjoja. Muunnoksia voidaan tehdä esimerkiksi
+XSLT-kielellä, Javan, Pythonin tai Perlin XML-ohjelmointirajapinnoilla
+tai muilla työkaluilla.</p>
+
+<div align="center"><img src="kuvat/xml-muunnos-kuva1.png"></div>
+
+<p><b>Tuleva OpenOffice.org 2.0</b> käyttää uutta OASIS OpenDocument
+-tiedostomuotoa, joka pohjautuu OpenOffice.orgin aiempaan
+tiedostomuotoon. OASIS on kansainvälinen standardisointijärjestö, joka
+on luonut OpenDocument-standardin toimisto-ohjelmistojen
+tiedostomuotojen yhtenäistämiseksi.</p>
+
+<h2>Sisällys</h2>
+
+<ul>
+ <li><a href="xml-johdanto.html">Yleiskatsaus</a>
+ <li><a href="xml-otsikot.html">Esimerkki 1: tekstiasiakirjan otsikkojen listaaminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake1.html">Esimerkki 2: lomakkeen syöttökenttien kerääminen</a></li>
+ <li><a href="xml-lomake2.html">Esimerkki 3: ohjausobjektilomakkeen tietojen kerääminen</a></li>
+ <li><a href="xml-tuonti1.html">Tuontisuodattimen tekeminen</a></li>
+ <li><a href="xml-tuonti2.html">Esimerkki 4: XML-pohjaisen sanakirjan tuonti</a></li>
+ <li><a href="xml-suodatin.html">Vienti- ja tuontisuodattimen asentaminen</a></li>
+ <li><a href="xml-erot.html">OpenOffice.org vs MS Officen XML-ominaisuudet</a></li>
+</ul>
+
+<h3>Lisätietoja</h3>
+
+<ul>
+
+ <li>
+  <a href="http://books.evc-cit.info/">OpenOffice XML Essentials</a><br/>
+  <font size="-1">Erinomainen kirja OpenOffice.orgin XML-tiedostomuodosta ja sen käytöstä monissa tehtävissä sekä XSLT- että Java-ohjelmointikielellä. Sisältää paljon esimerkkejä!</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://xml.openoffice.org/">OpenOffice.org XML File Format</a><br/>
+  <font size="-1">OpenOffice.orgin kattava sivusto XML-tiedostomuodosta.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OASIS OpenDocument Format for Office Applications</a><br/>
+  <font size="-1">Relax-NG Schema XML-rakennemäärittely OASIS OpenDocument -tiedostomuodosta.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.linux-ag.de/linux/texte/dfs/index.html">Open Standard for Document Exchange</a><br/>
+
+  <font size="-1">Tutkimus eri dokumettistandardien rakenteesta ja
+  yhteensopivuudesta, mukaanlukien OOo:n, MS Wordin, PDF:n,
+  LaTeX:in, jne.</font>
+ </li>
+
+ <li style="margin-top:5px;">
+  <a href="http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2003/2003116.pdf">Interoperability Test and XML Evaluation of StarOffice Writer 6.0 and Office Word 2003 Beta 2</a><br/>
+  <font size="-1">Ruotsalainen vertailu StarOffice 6.0:n (vastaa OpenOffice.org 1.0:aa) ja MS Word 2003:n XML-ominaisuuksien välillä.</font>
+ </li>
+
+</ul>
+
+<h3>Käytöstä organisaatioissa</h3>
+
+<ul>
+ <li">
+  <a href="http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=969&survey=14&language=uk&front=1">Potential for major public savings in open source software</a><br/>
+
+  <font size="-1">Raportti avoimen lähdekoodin ohjelmistojen
+  käyttömahdollisuuksista Tanskan julkisissa organisaatioissa.</font>
+ </li>
+</ul>
+
+<p style="margin-top: 5em;">Marko Grönroos<br>magi42@openoffice.org</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/xml.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message