incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221049 [3/8] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi: content/ css/ esimerkit/ esimerkkeja/ kaappaukset/ kuvat/ kuvat/icons/ mallit/ mallit/om/ scripts/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:38:47 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/multisave.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/multisave.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/multisave.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/multisave.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,131 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>MultiSave-lisäosa joustavaan tallentamiseen</h1>
+
+<p>MultiSave-lisäosa tarjoaa mahdollisuuden tallentaa Writer-, Calc-
+tai Impress-asiakirja samanaikaisesti kolmeen eri
+tallennusmuotoon:</p>
+
+<ul>
+
+ <li>OpenOfficen oletuksena käyttämä OpenDocument-muoto</li>
+
+ <li>Microsoft Office 97/2000/XP (Word, Excel, PowerPoint)</li>
+
+ <li>PDF-tallennusmuoto</li>
+
+</ul>
+
+<p>Tallennus tapahtuu työkalun tallennuspainikkeella:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png" width="366" height="52"></div>
+
+<p>Tallennuksessa voi valita tallennuskansion, tiedoston nimen ja
+tallennusmuodot:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png" width="488" height="379"></div>
+
+<p>Lataa ja asenna MultiSave <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/MultiSave">
+OpenOffice.org-lisäosapalvelusta</a>.
+</p>
+
+<p>Asennuspaketti asennetaan lisäosien hallinnan avulla: <b>Työkalut ->
+Lisäosien hallinta</b>.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/multisave.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/opendocument.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/opendocument.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/opendocument.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/opendocument.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,336 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenDocument - avoin asiakirjastandardi</h1>
+
+
+<h2>Sisällysluettelo</h2>
+
+<ul>
+ <li>Johdanto</li>
+ <li>Miksi avoimet standardit ovat tärkeitä?</li>
+ <li>XML-pohjainen tiedostomuoto</li>
+ <li>OpenDocument Euroopassa</li>
+ <li>Avoimet asiakirjastandardit Suomessa</li>
+ <li>Konsepteja OpenDocument-asiakirjojen käytölle</li>
+</ul>
+
+<h2>Johdanto</h2>
+
+<p>Uusi OpenOffice.org 2.0 edustaa virstanpylvästä julkisten
+organisaatioiden asiakirjahallinnassa avointa <b>OASIS
+OpenDocument</b> -standardia noudattavan asiakirjamuotonsa
+ansiosta. Avoimen standardin käyttö mahdollistaa asiakirjojen
+yhteensopivuuden ja saatavuuden pitkälle tulevaisuuteen ilman vaaraa
+kaupallisesta lukituksesta suljettuun asiakirjamuotoon.</p>
+
+<p>Avoimuutta on monenlaista. Pelkkä julkinen dokumentointi ei tee
+jostain avointa. Avoin standardi on rajapinta, joka on eri
+toimittajatahojen yhteistyönä syntynyt ja standardointijärjestön
+ratifioima. OpenDocument on riippumattoman työryhmän kehittämä ja
+OASIS- ja ISO-standardointielimien julkaisema standardi, jolle löytyy
+lukuisia toimittajia.</p>
+
+<h2>OpenDocument-tiedostomuotoon vakioineet tahot Suomessa</h2>
+
+<table>
+ <tr>
+  <th>Organisaatio</th>
+  <th>Vuodesta</th>
+  <th>Työasemia</th>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Oikeusministeriö</td>
+  <td>Vuodesta 2007</td>
+  <td>10 000</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Invalidiliitto</td>
+  <td></td>
+  <td>1 100</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Suomen lähi- ja perushoitajaliitto</td>
+  <td></td>
+  <td>400</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Uusikaupunki</td>
+  <td>Vuodesta 2007</td>
+  <td></td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td></td>
+  <td></td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<p>Luettelosa ei ole mukana pieniä organisaatioita, kuten yhdistyksiä,
+eikä yrityksiä.</p>
+
+<h2>Miksi avoimet standardit ovat tärkeitä?</h2>
+
+<dl>
+ <dt style="margin-top: 10;"><b>Julkishallinnollisen viestinnän tulee perustua avoimiin standardeihin</b></dt>
+
+ <dd style="margin-top: 10;">Julkisten tahojen ei tule pakottaa
+ sidosryhmiään, eli käytännössä kaikkia Suomalaisia organisaatioita
+ sekä kansalaisia, suljettuihin tiedostomuotoihin, jotka ovat yhden
+ ohjelmistotoimittajan hallinnoimia.</dd>
+</dl>
+
+
+<p>OpenDocument-asiakirjojen edut voidaan tiivistää seuraavasti:</p>
+
+ <ol>
+
+  <li>XML-pohjainen tiedostomuoto</li>
+
+ <ul>
+  <li>Asiakirjojen käsittely teknisesti helppoa toteuttaa</li>
+  <li>Rikkinäiset asiakirjat helpommin korjattavissa</li>
+ </ul>
+
+ <li>Standardin dokumentaatio on vapaasti saatavilla</li>
+
+ <li>Asiakirjastandardia kehittää riippumaton
+ standardisointiorganisaatio OASIS</li>
+
+ <li>Useita toimittajia</li>
+
+ <ul>
+  <li>Sitoutumattomuus yhteen toimittajaan</li>
+
+  <li>Yhden toimittajan liiketoimintastrategia ei hallitse
+  asiakirjojen yhteensopivuutta</li>
+
+  <li>Sisällön saatavuus myös tulevaisuudessa ei riipu valmistajan
+  hyvästä tahdosta</li>
+ </ul>
+
+ <li>Useita toteutuksia: OpenOffice.org, KOffice, Abiword, jne.</li>
+
+ <li>Toteutus halpaa</li>
+
+</ol>
+
+<h3>XML-pohjainen tiedostomuoto</h3>
+
+<p>XML-merkintäkieli on viime vuosina kehittynyt keskeisimmäksi
+tavaksi esittää tietoa, kuten asiakirjoja. XML:n käsittely on
+teknisesti helppoa ja ennen kaikkea se on suhteellisen helposti
+ymmärrettävää jopa ilman teknistä dokumentaatiota. Tämä on suuri ero
+täysin suljettuihin ns. binäärimuotoihin, joiden käsittely on lähes
+mahdotonta ilman yksityiskohtaista teknistä dokumentaatiota.</p>
+
+<p>XML-tiedonvälityksessä on standardointi tärkeää. Standardointiin
+sisältyy tarkka dokumentaatio, mikä mahdollistaa täysin yhteensopivien
+ratkaisujen tekemisen. Tärkeää on myös se, mikä taho hallitsee
+standardeja. Mikäli hallinta on vain yhdellä toimittajataholla,
+kykenee se tekemään jatkuvasti omia laajennuksia, jolloin muut
+toteutukset eivät voi koskaan olla yhteensopivia. Tätä varten on
+olemassa toimijoiden yhteisiä standardisointielimiä, kuten
+OpenDocumentin julkaissut OASIS.</p>
+
+<h2>OpenDocument Euroopassa</h2>
+
+<p>Euroopan komission IDABC-ohjelma (Interoperable Delivery of
+European eGovernment Services to public Administrations, Business and
+Citizens) kuvaa OpenDocument-tiedostomuodon tarvetta seuraavasti:</p>
+
+ <blockquote>"<i>Useimmat tämän päivän sähköiset toimistoasiakirjat
+ ovat jollain kaupallisella ohjelmistolla luotuja ja useimmiten kukin
+ niistä käyttää omaa tiedostomuotoaan. Jotta käyttäjät voisivat
+ käsitellä asiakirjoja, heillä täytyy usein olla sama ohjelmisto (ja
+ sama versio siitä) tai suodatin jonka avulla asiakirjan voi avata ja
+ sitä muokata. Avoimen asiakirjamuodot tekisivät tämän
+ tarpeettomaksi. Ne poistavat riippuvuuden tiettyihin tuotteisiin ja
+ teknologioihin käyttämällä standardisoituja tiedostomuotoja, jotka
+ lupaavat yhteensopivuutta asiakirjojen käsittelyssä. Koska
+ asiakirjojen kautta tapahtuva tiedonvaihto on keskeistä koko
+ julkisella sektorilla, on asiakirjojen yhteensopivuus keskeistä
+ kaikissa julkishallinnon sähköisten asiakirjojen strategioissa.</i>"
+ Lähde: [IDABC2004]
+ </blockquote>
+
+<h3>Lähteitä</h3>
+
+<ul>
+ <li><a href="http://www.dwheeler.com/essays/why-opendocument-won.html">Why OpenDocument Won (and Microsoft Office Open XML Didn't)</a></li>
+ <li><a href="http://www.eweek.com/article2/0,,1863229,00.asp">Massachusetts Makes Smart Move Official</a></li>
+ <li><a href="http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39223863,00.htm">OpenDocument could 'turn the world inside out'</a></li>
+
+</ul>
+
+<h2><a name="suomessa">Avoimet asiakirjastandardit Suomessa</a></h2>
+
+ <p>Avointen asiakirjamuotojen käyttöönotto on edistynyt Suomessa
+ vähitellen; erityisesti PDF-muodosta on kehittynyt standardi
+ asiakirjojen julkaisun ja sähköisten lomakkeiden väline. Myös
+ OpenDocument tulee varmasti saamaan vahvan jalansijan ainakin
+ Oikeusministeriön siirtymähankkeen myötä.</p>
+
+ <p>Viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan kannalta
+ teknisesti mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä
+ laitteistoja ja ohjelmistoja (<i>Laki sähköisestä asioinnista
+ viranomaistoiminnassa</i> 24.1.2003/13). OpenDocument-asiakirjamuoto
+ on eri käyttöjärjestelmissä parhaiten tuettu ja yhteensopiva
+ tiedostomuoto, joka ei pakota käyttäjiä ylimääräisiin
+ ohjelmistohankintoihin.</p>
+
+<h2><a name="konsepteja">Konsepteja OpenDocument-asiakirjojen käytölle</a></h2>
+
+<h3>Asiakirjojen vienti räätälöityihin muotoihin</h3>
+
+ <p>XML-pohjainen asiakirjamuoto helpottaa räätälöityjen
+ vientisuodattimien tekemistä. Vientisuodattimia voi käyttää paitsi
+ käyttäjän toimesta, myös sisällönhallintajärjestelmissä (SHJ)
+ automaattisesti. SHJ voi automaattisesti muuntaa asiakirjan
+ organisaation oman tyylin mukaiseen HTML-muotoon verkkojulkaisua
+ varten.</p>
+
+<h3>Asiakirjatietojen kokoaminen</h3>
+
+ <p>Asiakirjoilla ei tee mitään jos niitä ei löydä. Suuria
+ asiakirjamääriä käsiteltäessä mm. seuraavat toiminnot ovat
+ keskeisiä:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Asiakirjahakemistojen koostaminen</li>
+  <li>Sisällysluettelojen koostaminen</li>
+  <li>Asiakirjojen indeksointi</li>
+ </ul>
+
+ <p>Sisällönhallintajärjestelmä tai muu sovellus voi helposti poimia
+ OpenDocument-asiakirjoista palasia, kuten otsikoita, tekijätietoja,
+ sisällysluetteloita ja tiivistelmiä.</p>
+
+ <p>Kts. <a href="xml-otsikot.html">XML-esimerkki asiakirjan sisällysluettelon listaamisesta</a>.</p>
+
+<h3>Sähköiset lomakkeet</h3>
+
+ <p>OpenOffice.org 2.0 mahdollistaa monipuolisten lomakkeiden
+ toteuttamisen. Se toimii itsessään monipuolisena alustana
+ tietokantajärjestelmien kehittämiselle ja tukee useimpia keskeisiä
+ tietokantamoottoreita.</p>
+
+ <p>OpenOffice.org 2.0:n PDF-vienti tukee PDF-lomakkeita. Kts. <a
+ href="esimerkit/lomake2.pdf">esimerkki</a> (PDF, <a
+ href="esimerkit/lomake2.odt">odt</a>).</p>
+
+<h3>Asiakirjojen ja mallien automaattinen generointi</h3>
+
+ <p>OpenDocument mahdollistaa asiakirjojen ja asiakirjamallien
+ automaattisen generoinnin helpon toteuttamisen esimerkiksi
+ tietokannasta tai käyttäjän syötteen pohjalta.</p>
+
+<h3>Asiakirjojen sisällön hallinta</h3>
+
+ <p>Sisällönhallintajärjestelmiä käytetään usein myös asiakirjojen
+ tai niiden osien muokkaukseen. OpenDocument-asiakirjojen tuen
+ lisääminen sisällönhallintajärjestelmiin on teknisesti helppoa.</p>
+
+
+<h2>Tekninen johdanto</h2>
+
+<p>OpenDocument-asiakirjojen käytöstä on saatavilla <a
+href="xml.html">tekninen johdanto</a>.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/opendocument.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/osallistuminen.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/osallistuminen.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/osallistuminen.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/osallistuminen.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,218 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/tiedotteet.html">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Miten osallistua OpenOffice.org-projektiin?</h1>
+
+<p>Lyhyesti sanottuna näin:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="https://openoffice.org/people/new">Rekisteröitymällä</a>
+ jäseneksi OpenOffice.org-sivustoon.</li>
+
+ <li>Valitsemalla omien taitojen ja ennen kaikkea kiinnostusten
+ perusteella muutamia aliprojekteja, joita ryhtyy seuraamaan.
+  <ul>
+   <li><a href="todo.html">Suomenkielisen lokalisointiprojektin tehtävälista</a></li>
+  </ul>
+ </li>
+
+ <li>Liittymällä kyseisten aliprojektien postituslistoille ja
+ osallistumalla keskusteluun.</li>
+
+ <li>Tarjoamalla apuaan kyseisen aliprojektin työhön.</li>
+
+ <li>Seuraamalla IssueZillaa oma aliprojektinsa osalta.</li>
+</ul>
+
+<p>On mahdotonta osallistua kaikkiin aliprojekteihin täysipainoisesti.
+Openoffice.org-projekti on hyvin laaja; lisäksi aliprojekteja syntyy
+myös koko ajan lisää, joitakin on myös lopetettu.</p>
+
+<p>Alla oleva perustuu pitkälti ajatuksiin, joista William Lamb on
+kirjoittanut "Linux and Main"-sivustolla artikkelissa "Creating a
+Place for Users in the Open Source Process". Tämän sivun lopussa on
+linkkejä muihin vastaaviin artikkeleihin, myös
+OpenOffice.org-projektin sisällä.</p>
+
+<h2>OpenOffice.org-projekti tarvitsee sekä kehittäjiä että käyttäjiä</h2>
+
+<h3>Kohtaamispaikka</h3>
+
+ <p>OpenOffice.org-projekti tarjoaa sivustona kautta käyttäjille ja
+ kehittäjille kohtaamispaikan. Tässä kohtaamispaikassa voivat sekä
+ kehittäjät että käyttäjät keskustella keskenään omina ryhminään,
+ mutta vielä tärkeämpää on keskustelu näiden ryhmien välillä.</p>
+
+ <p>Kehittäjille sivusto tarjoaa lähdekoodin, jota viedä eteenpäin ja
+ postituslistat, joilla keskustella ja vaihtaa ajatuksia
+ lähdekoodista ja sen kehittämiseen liittyvistä ongelmista.
+ OpenOffice.org-projekti tarjoaa kehittäjille yhteisön sekä sen
+ luomiseen ja kommunikointiin tarvittavat mekanismit.</p>
+
+ <p>Käyttäjille ei tarjota vain lopputulosta, asennettavaa tuotetta,
+ vaan samalla osallistumis- ja kohtaamispaikka. Käyttäjien
+ rooli on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin kehittäjien
+ rooli. Jokainen avoimen lähdekoodin projekti on totaalisen
+ riippuvainen käyttäjistä; ilman heitä projekti kuihtuu.</p>
+
+ <p>Kannattaa myös pitää mielessä, että raja toisaalta
+ kehittäjiin ja toisaalta käyttäjiin on hyvin liukuva. OpenOffice.org
+ on toimisto-ohjelmistona erittäin laaja ja koostuu monista
+ komponenteista eli moduuleista. Monet oman alueensa kehittäjät ovat
+ käyttäjiä toisella alueella OpenOffice.org-projektin
+ sisälläkin. Graafisesti mielenkiintoisen materiaalin tuottaminen
+ vaatii eri taitoja kuin xml-suodattimen rakentaminen.</p>
+
+<h3>Miksi kehittäjä tarvitsee käyttäjää?</h3>
+
+ <p>Vaikka kehittäjä onkin samalla tuotteen käyttäjä, hän on
+ sitä hyvin kapea-alaisesti. Kehittäjä ei keksi kaikkia
+ tapoja, joilla tuotetta voidaan käyttää, vain käyttäjä keksii ne.</p>
+
+ <p>Kehittäjä tuntee tuotteen käyttöliittymän hyvin, mutta uusi
+ käyttäjä ei. Hänen pitää tulla tutuksi käyttöliittymän
+ kanssa. Tuote on kelvoton, jos käyttäjä ei osaa sitä käyttää. Siksi
+ kehittäjä tarvitsee käyttäjää kertomaan, mikä
+ käyttöliittymässä toimii ja mikä ei.</p>
+
+<h3>Käyttäjän vastuu avoimen lähdekoodin projektissa</h3>
+
+<p>Käyttäjällä on vastuu siitä, että tuote kehittyy, tulee paremmaksi.
+Ellei käyttäjä kerro sitä kehittäjälle, tämä ei osaa viedä tuotetta eteenpäin.</p>
+
+<ul>
+<li>Käyttäjä raportoi tuotteen virheistä.</li>
+<li>Käyttäjä ehdottaa uusia ominaisuuksia tuotteeseen.</li>
+<li>Käyttäjä ehdottaa parannuksia tuotteen dokumentaatioon.</li>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org-projekti tarjoaa välineet tähän kaikkeen.</p>
+
+<h3>Kehittäjän vastuu avoimen lähdekoodin projektissa</h3>
+
+<p>Avoimen lähdekoodin projekteissa painottuu eettinen näkökulma.
+Tuotteen tulee olla hyödyllinen käyttäjälleen, sillä ei ole oikeastaan
+muuta tarkoitusta olemassaololleen.</p>
+
+<ul>
+<li>Kehittäjän tulee luoda hyödyllisiä ominaisuuksia tuotteelle.</li>
+<li>Kehittäjän tulee tarjota dokumentaatio luomilleen ominaisuuksille.</li>
+<li>Kehittäjän tulee tarjota käyttäjille mahdollisuus antaa palautetta.</li>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org-projekti tarjoaa välineet tähän kaikkeen.</p>
+
+<p>OpenOffice.org-projekti pyrkii luomaan sellaisen ympäristön,
+jossa tällainen kohtaaminen ja yhteydenpito on mahdollista. Sitä
+auttaa osaltaan tämä aliprojekti: suomalaiset voivat kohdata omalla
+äidinkielellään OpenOffice.org-yhteisön.</p>
+
+<p>Tule mukaan. Sekin riittää, että käytät OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistoa.
+Sitä varten se on olemassa.</p>
+
+<h3>Viitteet</h3>
+
+<ul>
+<li>William Lamb: Creating a Place for Users in the Open Source Process.</li>
+<li><a href="http://www.openoffice.org/about_us/members.html">OpenOffice.org-projekti jäsenen vastuu</a>.</li>
+<li><a href="http://www.openoffice.org/docs/ProjectRoles.html">OpenOffice.org-projektien jäsenten eri roolit</a>.</li>
+</ul>
+
+<p>Sivun tekstin on kirjoittanut Asmo Koskinen, ja sitä on päivittänyt joulukuussa 2007 Harri Pitkänen.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/osallistuminen.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/postituslistat.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/postituslistat.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/postituslistat.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/postituslistat.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,318 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h2>Postituslistat</h2>
+
+<p>Postituslistat toimivat sähköpostin välityksellä siten, että kaikki
+listan tilanneet saavat listalle lähetyt viestit.</p>
+
+<table align="center" bgcolor="#ffe0e0"><tr><td>
+<p align="center"><b>Vaatii rekisteröitymisen</b></p>
+
+<p>Liittyäksesi postituslistalle, täytyy sinun olla <a
+href="http://fi.openoffice.org/osallistuminen.html">rekisteröitynyt</a>
+OpenOffice.org-projektiin.<br />
+<i>users-listalle voi lähettää viestejä liittymättäkin.</i></p>
+</td></tr></table>
+
+<p>Vanhoja viestejä voit selata ilman liittymistäkin postituslistojen arkistoista.</p>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="5">
+<tr valign="top">
+<td>
+<img src="kuvat/fi.gif" alt="*" />
+</td>
+<td colspan="2" bgcolor="blue">
+<font size="+1" color="white"><b>Suomenkieliset postituslistat</b></font>
+</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="#f0f0ff">
+
+<p><font size="+1"><b>Käyttäjät:</b></font><br />
+<b><img
+src="kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png" align="middle" alt="sähköpostiosoite" /></b></p>
+
+<p>
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Tilaa postituslista</a><br />
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Arkisto</a> - vanhat viestit<br />
+</p>
+</td><td>
+
+ <p>Postituslista suomenkielisen Openoffice.orgin
+ <b><i>käyttäjille</i></b>.</p>
+
+ <p>Postituslistalla voi esittää kysymyksiä, antaa vastauksia, tehdä
+ ehdotuksia tai ylipäänsä luoda yhteistä kulttuuria suomenkielisen
+ OpenOffice.orgin ympärille.</p>
+
+ <p><b>Huomaa!</b> Postituslistoille lähetetyt viestit arkistoidaan,
+ ovat julkisesti luettavissa arkistosta ja todennäköisesti päätyvät
+ hakukoneiden löydettäviksi! Jos et halua, että nimesi ja
+ sähköpostiosoitteesi arkistoidaan, käytä tukipalvelua nimettömänä,
+ esim. Suomi24:n keskustelupalstaa.</p>
+
+ <p>Tämä postituslista ei vaadi rekisteröitymistä niiltä, jotka
+ lähettävät listalle viestejä. Tämä helpottaa
+ käyttäjätukea. Samasta syystä listalle kuitenkin päätyy jonkin verran
+ roskapostia. Ota tämä huomioon, jos aiot liittyä listalle.
+ <i>Vastatessasi listalle lähetettyyn viestiin, huomaa
+ liittää vastauksen osoitteisiin sekä lähettäjän että postituslistan
+ osoitteet, jotta molemmat saisivat vastauksesi.</i></p>
+
+</td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="blue" colspan="2"></td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="#f0f0ff">
+
+<p><font size="+1"><b>Kehitys:</b></font><br />
+<b>dev@fi.openoffice.org</b></p>
+
+<p>
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Tilaa postituslista</a><br />
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Arkisto</a> - vanhat viestit<br />
+</p>
+</td><td>
+
+ <p>Suomenkielisen Openoffice.orgin <b><i>suomentamisesta, kehittämisestä
+ ja markkinoinnista</i></b> kiinnostuneille.</p>
+
+ <p>Postituslistalla voi esittää kysymyksiä, antaa vastauksia, tehdä
+ ehdotuksia tai ylipäänsä luoda yhteistä kulttuuria suomenkielisen
+ OpenOffice.orgin ympärille.</p>
+
+ <p><b>Huomaa!</b> Postituslistalle lähetetyt viestit arkistoidaan ja
+ ovat julkisesti luettavissa ym. arkistosta!</p>
+
+</td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="blue" colspan="2"></td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="#f0f0ff">
+
+<p><font size="+1"><b>Tiedotteet:</b></font><br />
+<b>announce@fi.openoffice.org</b></p>
+
+<p>
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Tilaa postituslista</a><br />
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Arkisto</a> - vanhat viestit<br />
+</p>
+</td><td>
+
+ <p>Tiedotteita uusista julkaisuista, jne</p>
+
+ <p>Tälle postituslistalle tulee hyvin harvoin viestejä, korkeintaan
+ noin viisi vuodessa.</p>
+
+</td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="blue" colspan="2"></td></tr>
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="#f0f0ff" colspan="2">
+<a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Kaikki suomenkieliset postituslistat</a>
+
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<!-- ================================================================ -->
+
+<p></p>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="5">
+<tr valign="top">
+<td>
+<img src="kuvat/en.gif" alt="*" />
+</td>
+<td colspan="2" bgcolor="red">
+<font size="+1" color="white"><b>Englanninkieliset postituslistat</b></font>
+</td>
+</tr><tr valign="top">
+<td></td>
+<td bgcolor="#ffe0e0">
+
+<p><font size="+1"><b>Käyttäjät:</b></font><br />
+<b>users@openoffice.org</b></p>
+
+<p>
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Tilaa postituslista</a><br />
+ <a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">Arkisto</a> - vanhat viestit<br />
+</p>
+
+
+</td>
+<td>
+
+ <p>Postituslista Openoffice.orgin käyttäjille englannin
+ kielellä.</p>
+
+ <p>Jos suomenkieliseltä listalta ei ole löytynyt vastausta
+ kysymykseesi, kokeile tätä listaa. Tämä englanninkielinen
+ käyttäjälista on hyvin kiivas; kymmeniä ellei satoja viestejä
+ päivässä.</p>
+
+</td>
+<td></td>
+</tr>
+
+<tr valign="top"><td></td><td bgcolor="#ffe0e0" colspan="2">
+<a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">Muita
+englanninkielisiä postituslistoja</a>
+
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<!-- ================================================================ -->
+
+<h2>Postituslistoille liittyminen</h2>
+
+ <p>Voit liittyä postituslistoille vain, jos olet <a
+ href="https://openoffice.org/people/new">rekisteröitynyt</a>
+ OpenOffice.org-projektin jäseneksi.</p>
+
+<h3>Liittyminen WWW-sivujen kautta</h3>
+
+ <p>Helpoin tapa liittyä postituslistoille ja poistua niiltä on
+<a href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">postituslistojen hallintasivulta</a>.</p>
+
+ <p>Jotta voisit liittyä postituslistoille WWW-sivujen kautta, täytyy
+ sinun olla rekisteröitynyt ja <a
+ href="http://openoffice.org/projects/fi/lists">kirjautunut</a>
+ sisään. Tilaus- ja poistumispainikkeet ovat näkyvissä vain jos olet
+ kirjautunut sisään.</p>
+
+
+<h3>Liittyminen sähköpostitse</h3>
+
+<table>
+<tr valign="top"><td><img src="kuvat/numberbullet-1.png" alt="1" /></td>
+
+<td bgcolor="#fff0f0">
+
+ <p>Lähetä tyhjä viesti ilman otsikkoa haluamasi postituslistan
+ tilausosoitteeseen, esimerkiksi:
+ <a href="mailto:users-subscribe@fi.openoffice.org">users-subscribe@fi.openoffice.org</a>.
+
+ Huomaa, että et voi lähettää liittymisviestiä suoraan esimerkiksi
+ <i><img src="kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png" align="middle" alt="sähköpostiosoite" /></i>-postituslistalle.</p>
+
+ <p>Sinun pitää olla rekisteröitynyt ja myös kirjautunut sisään, kun haluat liittyä jollekin postituslistalle.</p>
+
+ <p></p>
+
+</td></tr>
+<tr valign="top"><td><img src="kuvat/numberbullet-2.png" alt="2" /></td>
+
+<td bgcolor="#fff0f0">
+
+ <p>Saat paluupostissa viestin, jossa annetaan (englanninkieliset)
+ ohjeet liittymisestä ja pyydetään vahvistusta. Viestin otsikkossa on
+ "confirm ...". Vahvistukseksi riittää, että lähetät tämän viestin
+ takaisin ("reply").</p>
+
+ <p>Tämän jälkeen saat viestin, jossa kerrotaan, että olet liittynyt
+ postituslistalle, "WELCOME ...".</p>
+
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<p>Lue ennen viestien lähettämistä etiketti koskien keskustelua internetissä:
+<a href="http://www.nixu.fi/~kiravuo/etiketti/">netiketti</a>.</p>
+
+<h2>Postituslistan peruuttaminen</h2>
+
+<p>Jokaisen viestin lopussa on linkki, jonka avulla voit milloin tahansa
+peruuttaa postituslistan tilauksen.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/postituslistat.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/sivukartta.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/sivukartta.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/sivukartta.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/sivukartta.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,204 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Sivukartta</h1>
+
+
+<table bgcolor="#f0f0f0">
+
+<tr valign="top"><td><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></td>
+<td>Joitain suomenkielisiä asiakirjamalleja</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="cdrom.html">CD-ROM-levyt</td>
+<td>Mistä saa OpenOffice.orgia CD-asennuslevyillä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="dokumentaatio.html">Kirjallisuus</a></td>
+<td>Suomenkielistä kirjallisuutta OpenOffice.orgista</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="kaavat.html">Kaavat&#160;Writerissä</a></td>
+<td>Matemaattisten kaavojen kirjoittaminen OpenOffice.org Writerilla</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="kielityokalut.html">Kielityökalut</a></td>
+<td>Suomen kielen oikeinkirjoituksen tarkistus ja tavutus</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="kiitokset.html">Kiitoksia</a></td>
+<td>Kiitoksia suomenkielisen OpenOffice.orgia auttaneille tahoille</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></td>
+<td>Ohjeita käyttäjätuen saamiseen</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="lataa.html">Lataus</a></td>
+<td>Lataa OpenOffice.org verkosta omalle tietokoneellesi</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="lisenssit.html">Lisenssit</a></td>
+<td>Tietoa OpenOffice.orgin avoimen lähdekoodin ohjelmistolisensseistä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="lokalisointi.html">Lokalisointi</a></td>
+<td>Tietoa OpenOffice.orgin suomentamisesta</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="multisave.html">MultiSave</a></td>
+<td>MultiSave-lisäosa asiakirjan tallentamiseen useassa muodossa</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="tuote.html">Ohjelmiston&#160;kuvaus</a></td>
+<td>Yleiskuvaus OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistosta ja sen komponenteista</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="xml.html">OpenDocument</a></td>
+<td>Taustaa OASIS OpenDocument -tiedostomuodosta ja sen käytöstä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="osallistuminen.html">Osallistuminen</a></td>
+<td>Osallistuminen OpenOffice.org-projektiin kehittäjänä, suomentajana tai käyttäjänä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="postituslistat.html">Postituslistoista</a></td>
+<td>Tietoa OpenOffice.orgiin liittyvistä postituslistoista</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="taustaa.html">Taustaa</a></td>
+<td>Taustatietoja OpenOffice.orgista ja sen suomennoksista</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="todo.html">Tehtäviä</a></td>
+<td>Suomennosprojektin tehtäviä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="vastauksia.html">Vastauksia</a></td>
+<td>Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a></td>
+<td>IssueZilla-järjestelmä vikailmoituksille ja toiveille</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="xml.html">XML-tiedostomuoto</a></td>
+<td>Miten XML-pohjaista OASIS OpenDocument -tiedostomuotoa käytetään</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="yhteensopivuus.html">Yhteensopivuus</a></td>
+<td>Yhteensopivuus erilaisten tiedostomuotojen ja mm. Microsoft Officen kanssa</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></td>
+<td>Oleellisten tahojen WWW- ja sähköpostiosoitteita</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="yritykset.html">Yritykset</a></td>
+<td>Suomalaisia OpenOffice.orgin tukipalveluita ja koulutusta järjestäviä yrityksiä</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href=".html"></a></td>
+<td></td></tr>
+
+</table>
+
+<h3>Englanninkieliset hallintasivut</h3>
+
+<table bgcolor="#f0f0f0">
+<tr valign="top"><td><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">IssueZilla 'fi'</a></td>
+<td>Suomenkielisen fi.openoffice.org-projektin viat ja toiveet</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">Postituslistat</a></td>
+<td>Suomenkielisten postituslistojen tilaaminen, peruuttaminen ja arkistot</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList">Jäsenet</a></td>
+<td>Suomenkieliseen projektiin rekisteröityneet jäsenet ja jäsenhallinta</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">Asiakirjat</a></td>
+<td>Suomenkielisessä projektissa julkaistuja asiakirjoja ja tiedostoja</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href="http://fi.openoffice.org/source/browse/fi/">Versionhallinta</a></td>
+<td>Suomenkielisen projektin WWW-sivuston (yms) versionhallinta</td></tr>
+
+<tr valign="top"><td><a href=".html"></a></td>
+<td></td></tr>
+
+</table>
+
+<p>Nämä sivut käyttävät englanninkielistä
+sisällönhallintajärjestelmää.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/sivukartta.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/taustaa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/taustaa.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/taustaa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/taustaa.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,143 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h2>Taustaa OpenOffice.org-yhteisöstä, -projektista ja -tuotteesta</h2>
+
+<h3>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston juuret</h3>
+
+<p>OpenOffice.org-projektin ja -tuotteen juuret ovat
+StarOffice-ohjelmistossa. Tätä toimisto-ohjelmaa on kehitetty 1980-luvun
+puolesta välistä saakka Saksassa Stardivision-yhtiön toimesta.
+Sun Microsystems osti StarOffice-ohjelmiston vuonna
+1999. Vuoden 2000 kesäkuussa julkistettiin StarOffice 5.2 ja vuoden 2002
+toukokuussa StarOffice 6.0. StarOffice 6.0 perustuu samaan
+lähdekoodiin kuin OpenOffice.org 1.0, joka samoin julkistettiin toukokuussa
+2002.</p>
+
+<p>Sun Microsystems julkisti StarOffice 5.2:n lähdekoodin vuoden 2000 lopulla,
+tarkemmin sanoen 13.10.2000. StarOffice 5.2:n lähdekoodiin verrattuna
+tästä julkistetusta versiosta oli riisuttu kaikki kolmansien osapuolien kehittämät osat.</p>
+
+<p>Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lähdekoodia olisi kehitetty vuoden 2000
+lopulta alkaen pelkästään vapaaehtoisvoimin. Päinvastoin, pääosa kehitystyöstä tapahtuu edelleen Sun
+Microsystemsin työntekijöiden toimesta. Sun Microsystems myös maksaa kulut,
+joita OpenOffice.org-projekti tuottaa. Samaan tapaan tapahtuu kehitystyö
+esimerkiksi Linux-ytimen tai Mozilla-selaimen kohdalla. Joko välillisesti tai suoraan
+useat yritykset ovat mukana vapaaehtoiskehittäjien rinnalla.</p>
+
+<h3>StarOffice ja OpenOffice.org</h3>
+
+<p>Samasta OpenOffice.org-yhteisön ylläpitämästä lähdekoodista on syntynyt tällä
+tavalla kaksi tuotetta: StarOffice ja OpenOffice.org.
+
+<p>Staroffice pitää sisällään myös kolmansilta osapuolilta lisensoituja ominaisuuksia tai
+lisäyksiä, joita Openoffice.org-ohjelmistoon ei niiden lisenssiehtojen vuoksi voida
+sisällyttää. Näille puuttuville ominaisuuksille on pyritty löytämään avoimen lähdekoodin vaihtoehto, mikäli se
+on ollut mahdollista.</p>
+
+<h3>Käytännössä merkittävimmät erot ovat seuraavat:</h3>
+
+<ul>
+<li>StarOffice:n lähdekoodia ei ole saatavilla; OpenOffice.org:n lähdekoodi on saatavilla.</li>
+<li>StarOffice ei ole ilmainen; OpenOffice.org on maksuton.</li>
+<li>Perustoiminnoiltaan ohjelmistot ovat identtiset, mutta niiden mukana tulevat lisäominaisuudet
+poikkeavat toisistaan. StarOffice sisältää mm. joitakin fontteja, joita OpenOffice.orgin mukana
+ei tule.</li>
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/taustaa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/tiedotteet-vanhat.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/tiedotteet-vanhat.html?rev=1221049&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/tiedotteet-vanhat.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/tiedotteet-vanhat.html Tue Dec 20 00:38:41 2011
@@ -0,0 +1,664 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+ <div id="fipositioner">
+  <a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+  <h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+ </div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1 align="center">Vanhat lehdistötiedotteet</h1>
+
+<ul>
+ <li>18.10.2006: <a href="#20061017">OpenOffice.org 2.0.4 julkaistu</a></li>
+ <li>10.3.2006: <a href="#20060310">OpenOffice.org 2.0.2 julkaistu</a></li>
+ <li>21.12.2005: <a href="#20051221">OpenOffice.org 2.0.1 julkaistu</a></li>
+ <li>20.10.2005: <a href="#20051020">OpenOffice.org 2.0 julkaistu</a></li>
+</ul>
+
+<h2><a name="20061214">14.12.2006</a>: OpenOffice.org 2.1 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3808/tiedote-20061213-oo210-julkaisu.pdf">Lehdistötiedote 14.12.2006 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.1-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 14.12.2006<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2.1 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaan OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston versiosta 2 on julkaistu
+uusi versio 2.1. Uudessa versiossa on korjattu aikaisemmissa
+versioissa havaittuja ongelmia ja se sisältää myös joitain uusia
+ominaisuuksia.</p>
+
+<p>OpenOffice 2.1 sisältää suuren määrän parannuksia ja korjauksia,
+joista suurin osa on jo julkaistu 2.0.x?korjausversioissa lokakuussa
+2005 ilmestyneen OpenOffice.org 2.0.0:n jälkeen. Erityisesti vakaus on
+kehittynyt erittäin merkittävästi. Käyttöliittymässä on lukuisia
+parannuksia, samoin ohjelmien tehossa. OpenOffice kertoo nyt
+saatavilla olevista ohjelmapäivityksistä. Ohjelmistokehittäjille ja
+sovellusintegroijille on luotu uusi rajapinta laajennusosien
+kehittämiseen, sekä laajennusosien edistynyt versionhallinta.</p>
+
+<p>Viimeisimmän 2.0.4-päivityksen jälkeen on Impress-esitysgrafiikkaan
+lisätty tuki usean näytön käytölle. Calc-laskentataulukoiden
+tallennusta HTML-muotoon on parannettu. Base-tietokantaohjelman tukea
+MS Access -tietokannoille on parannettu. Myös tietokantakyselyjen
+muokkauksen käyttöliittymää on parannettu hieman. 2.1:ssä on korjattu
+myös joitain 2.0.4:än jääneitä näkyviä suomennosvirheitä. Uusia
+kieliversioita tulee viisi käännöstä. Näistä ja muista uusista
+ominaisuuksista löytyy lisätietoja englanniksi sivuilta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://development.openoffice.org/releases/2.1.0.html">http://development.openoffice.org/releases/2.1.0.html</a><br/>
+
+ <a href="http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=announce&msgNo=311 (lehdistötiedote)">http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=announce&msgNo=311 (lehdistötiedote)</a>
+
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org 2.1 on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja
+englanninkielisenä versiona Linux- ja Windows- ja Mac OS X
+-käyttöjärjestelmille osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/">http://fi.openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Englanninkielinen pääsivusto löytyy osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://openoffice.org/">http://openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Käyttöliittymä on suomennettu vapaaehtoisvoimin, vetäjinä ovat
+toimineet Asmo Koskinen ja Marko Grönroos. Saatavilla on myös kokoelma
+suomenkielisiä mallipohjia, muun muassa SFS 2487 -vakioasettelun
+mukaisia malleja. Oikolukua varten on saatavilla Pasi Ryhäsen
+kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko, sekä
+Linux-käyttöjärjestelmässä myös Harri Pitkäsen kehittämä
+Voikko. Suomenkielisistä käyttöohjeista ovat uutuuksina
+Oikeusministeriön julkaisemat Kysymysten ja vastausten käsikirja ja
+Asennuskäsikirja, Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaisema pikaopas,
+sekä mallipohjien ja lomakkeiden tekemiseen opastava Malliopas. Oppaat
+löytyvät osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html</a>
+</ul>
+
+<p>Lokakuussa 2005 ilmestyneen OpenOffice.org 2 -sarjan tärkeimpänä
+uutuutena on avoimen OASIS OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen
+XML-pohjainen tallennusmuoto. OpenDocumentin ISO-standardoinnin
+(ISO/IEC 26300) saaminen marraskuussa oli erityisen tärkeää
+julkishallinnon organisaatioille ja esimerkiksi Suomessa
+Oikeusministeriö on vakioinut OpenDocumentin asiakirjojensa
+tallennusmuodoksi. Oikeusministeriö valitsi joulukuussa 2006
+OpenOfficen toimisto-ohjelmistokseen 8500 työasemassa; ohjelmisto
+otetaan käyttöön vuoden 2007 alussa. OpenOffice 2 -sarjaa on ladattu
+Suomesta arviolta yhteensä yli 60 000 kertaa suomen- ja
+englanninkielisenä.</p>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokannat. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana toimii Sun
+Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä saa
+kopioida ja levittää täysin vapaasti. OpenOffice on pitkälti
+yhteensopiva vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel,
+PowerPoint) tehtyjen asiakirjojen kanssa.</p>
+
+</td></tr></table>
+
+<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------- ->
+
+<h2><a name="20061017">18.10.2006</a>: OpenOffice.org 2.0.4 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3727/tiedote-20061017-oo204-julkaisu.pdf">Lehdistötiedote 18.10.2006 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.0-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 18.0.2006<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2:n päivitysversio 2.0.4 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaan OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston versiosta 2 on julkaistu
+uusi päivitysversio 2.0.4. Päivityksessä on korjattu aikaisemmissa
+versioissa havaittuja ongelmia ja se sisältää myös joitain uusia
+ominaisuuksia. Suosittelemme päivitystä erityisesti kaikille
+alkuperäisen OpenOffice~2.0.0:n asentaneille, johtuen merkittävistä
+vikakorjauksista.</p>
+
+<p>PDF-viennissä pystyy nyt säätämään, miten PDF-asiakirja avautuu
+käyttäjällä, sekä asettamaan
+käyttörajoituksia. Calc-taulukkolaskennassa ja
+Impress-esitysgrafiikassa on pieniä parannuksia. Tuettuihin
+tiedostomuotoihin on lisätty LaTeX-vienti. Ohjelmapäivitysten
+tekeminen helpottuu päivitysten tarkistustoiminnon
+myötä. Ohjelmistokehittäjille ja sovellusintegroijille OpenOffice
+2.0.4 tarjoaa uuden rajapinnan laajennusosien tekemiseen. Näistä ja
+muista uusista ominaisuuksista löytyy lisätietoja sivulta:</p>
+
+
+<ul>
+ <a href="http://development.openoffice.org/releases/2.0.4.html">http://development.openoffice.org/releases/2.0.4.html</a>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0.4 on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja
+englanninkielisenä versiona Linux- ja Windows- ja Mac OS X
+-käyttöjärjestelmille osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/">http://fi.openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Englanninkielinen pääsivusto löytyy osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://openoffice.org/">http://openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Käyttäliittymä on suomennettu vapaaehtoisvoimin, vetäjinä ovat
+toimineet Asmo Koskinen ja Marko Grönroos. Saatavilla on myös kokoelma
+suomenkielisiä mallipohjia, muun muassa SFS 2487 -vakioasettelun
+mukaisia malleja. Oikolukua varten on saatavilla Pasi Ryhäsen
+kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko, sekä
+Linux-käyttöjärjestelmässä myös Harri Pitkäsen kehittämä
+Voikko. Suomenkielisistä käyttöohjeista on uutuuksina
+Oikeusministeriön julkaisemat <i>Kysymysten ja vastausten käsikirja</i> ja
+<i>Asennuskäsikirja</i>, Pohjois-Satakunnan Alueopiston julkaisema pikaopas,
+sekä mallipohjien ja lomakkeiden tekemiseen opastava
+<i>Malliopas</i>. Ks.</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html</a>
+</ul>
+
+<p>Pasi Ryhäsen kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko on
+sovitettu OpenOfficen 2.0?sarjalle Linux-ympäristössä Harri Pitkäsen
+toimesta. Windows-sovitus saatiin marraskuussa, tekijänä on Kai
+Solehmainen Oikeat Oliot Oy:stä.</p>
+
+<p>Lokakuussa 2005 ilmestyneen OpenOffice.org 2.0 -sarjan tärkeimpänä
+uutuutena on avoimen OASIS~OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen
+XML-pohjainen tallennusmuoto, joka mahdollistaa yhteensopivuuden
+pitkälle tulevaisuuteen. Uutena ohjelmana on
+Base-tietokantasovellus. PDF-vientiä on parannettu huomattavasti ja se
+sisältää nyt edistyneitä ominaisuuksia, kuten kirjanmerkit,
+hyperlinkit ja PDF-lomakkeet. OpenOffice 2.0 -sarjaa on ladattu
+Suomesta arviolta yhteensä yli 50 000 kertaa suomen- ja
+englanninkielisenä. Lisätietoja 2.0-sarjan uusista ominaisuuksista
+löytyy sivulta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html">http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html</a>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokantayhteydet. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana toimii
+Sun Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä
+saa kopioida ja levittää vapaasti. OpenOffice on pitkälti yhteensopiva
+vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel, PowerPoint)
+tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee kirjoittamaan
+asiakirjoja mm. PDF-muodossa.</p>
+
+</td></tr></table>
+
+<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------- ->
+
+<h2><a name="20060630">30.6.2006</a>: OpenOffice.org 2.0.3 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="">Lehdistötiedote 10.3.2006 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.0-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 30.6.2006<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2.0:n korjauspäivitys 2.0.3 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaan OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston lokakuussa julkaistusta
+versiosta 2.0 on julkaistu uusi päivitysversio 2.0.3. Päivityksessä on
+korjattu aikaisemmissa versioissa havaittuja ongelmia ja se sisältää
+myös joitain uusia ominaisuuksia. Suosittelemme päivitystä erityisesti
+kaikille alkuperäisen OpenOffice 2.0.0:n asentaneille, johtuen
+merkittävistä vikakorjauksista.</p>
+
+<p>Versiossa 2.0.3 on on tapahtunut kehitystä erityisesti
+stabiilisuudessa, sekä Microsoft Office -asiakirjojen
+yhteensopivuudessa. Toimintanopeus on parantunut erityisesti
+Calcissa. PDF-viennissä pystyy nyt säätämään, miten PDF-asiakirja
+avautuu käyttäjällä. Mukana tulee myös tietoturvapäivityksiä, kuten
+korjaukset kolmeen haavoittuvuuteen. Haavoittuvuuksille ei ole
+havaittu hyväksikäyttöjä. Ohjelmapäivitysten tekeminen helpottuu
+hieman uuden päivitysten tarkistustoiminnon myötä. Näistä ja muista
+uusista ominaisuuksista löytyy lisätietoja sivulta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://development.openoffice.org/releases/2.0.3.html">http://development.openoffice.org/releases/2.0.3.html</a>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0.3 on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja
+englanninkielisenä versiona Linux- ja Windows- ja Mac OS X
+-käyttöjärjestelmille osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/">http://fi.openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Englanninkielinen pääsivusto löytyy osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://openoffice.org/">http://openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Käyttöliittymä on suomennettu vapaaehtoisvoimin, vetäjinä ovat
+toimineet Asmo Koskinen ja Marko Grönroos. Saatavilla on myös kokoelma
+suomenkielisiä mallipohjia, muun muassa SFS 2487 -vakioasettelun
+mukaisia malleja. Suomenkielisestä dokumentaatiosta on uutuuksina
+Oikeusministeriön julkaisema Kysymysten ja vastausten käsikirja, sekä
+mallipohjien ja lomakkeiden tekemiseen opastava Malliopas. Kts.</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html</a>
+</ul>
+
+<p>Pasi Ryhäsen kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko on
+sovitettu OpenOfficen 2.0?sarjalle Linux-ympäristössä Harri Pitkäsen
+toimesta. Windows-sovitus saatiin marraskuussa, tekijänä on Kai
+Solehmainen Oikeat Oliot Oy:stä.</p>
+
+<p>Lokakuussa ilmestynyt OpenOffice.org 2.0-sarja tarjoaa lukuisia
+parannuksia edelliseen versiosarjaan 1.1 nähden. Tärkeimpänä uutuutena
+on avoimen OASIS OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen
+XML-pohjainen tallennusmuoto, joka mahdollistaa yhteensopivuuden
+pitkälle tulevaisuuteen. Uutena ohjelmana on
+Base-tietokantasovellus. PDF-vientiä on parannettu ja se sisältää nyt
+mm. kirjanmerkit, hyperlinkit ja PDF-lomakkeet. OpenOffice 2.0-sarjaa
+on ladattu Suomesta arviolta yhteensä yli 50 000 kertaa suomen- ja
+englanninkielisenä. Lisätietoja 2.0-sarjan uusista ominaisuuksista
+löytyy sivulta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html">http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html</a>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokantayhteydet. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana toimii
+Sun Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä
+saa kopioida ja levittää vapaasti. OpenOffice on pitkälti yhteensopiva
+vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel, PowerPoint)
+tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee kirjoittamaan
+asiakirjoja mm. PDF-muodossa.</p>
+
+</td></tr></table>
+
+<h2><a name="20060310">10.3.2006</a>: OpenOffice.org 2.0.2 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3212/tiedote-20060310-oo202-julkaisu.pdf">Lehdistötiedote 10.3.2006 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.0-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 10.3.2006<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2.0:n korjauspäivitys 2.0.2 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaan OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston lokakuussa julkaistusta
+versiosta 2.0 on julkaistu uusi päivitysversio 2.0.2. Päivityksessä on
+korjattu aikaisemmissa versioissa havaittuja ongelmia ja se sisältää
+myös joitain uusia ominaisuuksia. Suosittelemme päivitystä erityisesti
+kaikille alkuperäisen OpenOffice 2.0:n asentaneille.</p>
+
+<p>Tuontisuotimia on parannettu ja uusina suotimina ovat tuonti
+Quattro Pro 6:sta ja Microsoft Word 2:sta. Joukkokirjeen ohjattua
+luontia on kehitetty helppokäyttöisemmäksi. Linux-ympäristöissä on
+mahdollistettu vaihtoehtoiset kuvaketeemat.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0.2 on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja
+englanninkielisenä versiona Linux-, Windows- ja Mac OS X-
+käyttöjärjestelmille osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://fi.openoffice.org/">http://fi.openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Englanninkielinen pääsivusto löytyy osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://openoffice.org/">http://openoffice.org/</a>
+</ul>
+
+<p>Käyttöliittymä on suomennettu vapaaehtoisvoimin, vetäjinä ovat
+toimineet Asmo Koskinen ja Marko Grönroos. Ohjelmisto on saatavana yli
+60:lle kielelle. Saatavilla on myös kokoelma asiakirjojen mallipohjia,
+muun muassa SFS 2487 -muotoilustandardin mukaisia malleja.</p>
+
+<p>Pasi Ryhäsen kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko on
+sovitettu OpenOfficen 2.0-sarjalle Linux-ympäristössä Harri Pitkäsen
+toimesta. Windows-sovitus saatiin marraskuussa, tekijänä on Kai
+Solehmainen Oikeat Oliot Oy:stä.</p>
+
+<p>OpenOffice 2.0.2:ta esitellään maanantaina 13.3. Turussa klo 9-16
+järjestettävässä TAO Tulevaisuus - Tuottavuus avoimista ohjelmistoista
+-tapahtumassa. Lisätietoja tapahtuman lehdistötiedottajalta Elias
+Aarniolta (elias.aarnio@coss.fi). Kts.</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://taotulevaisuus.spark.fi/">http://taotulevaisuus.spark.fi/</a>
+</ul>
+
+<p>Lokakuussa ilmestynyt OpenOffice.org 2.0-sarja tarjoaa lukuisia
+parannuksia edelliseen versiosarjaan 1.1 nähden. Tärkeimpänä uutuutena
+on avoimen OASIS OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen
+XML-pohjainen tallennusmuoto, joka mahdollistaa yhteensopivuuden
+pitkälle tulevaisuuteen. Uutena ohjelmana on
+Base-tietokantasovellus. PDF-vientiä on parannettu ja se sisältää nyt
+mm. kirjanmerkit, hyperlinkit ja PDF-lomakkeet. OpenOffice 2.0-sarjaa
+on ladattu Suomesta arviolta yhteensä yli 50 000 kertaa suomen- ja
+englanninkielisenä. Lisätietoja 2.0-sarjan uusista ominaisuuksista
+löytyy sivulta:</p>
+
+<ul>
+ <a href="http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html">http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html</a>
+</ul>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokantayhteydet. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana toimii
+Sun Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä
+saa kopioida ja levittää vapaasti. OpenOffice on pitkälti yhteensopiva
+vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel, PowerPoint)
+tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee kirjoittamaan
+asiakirjoja mm. PDF-muodossa.</p>
+
+</td></tr></table>
+
+
+<h2><a name="20051221">21.12.2005</a>: OpenOffice.org 2.0.1 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/3134/tiedote-20051221-oo201-julkaisu.pdf">Lehdistötiedote 21.12.2005 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.0-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 21.12.2005<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2.0:n päivitys 2.0.1 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaan OpenOffice.org-toimisto-ohjelmiston lokakuussa julkaistusta
+versiosta 2.0 on julkaistu ensimmäinen päivitysversio
+2.0.1. Päivityksessä on korjattu monia tärkeitä ongelmia ja se
+sisältää myös uusia ominaisuuksia. Suosittelemme päivitystä kaikille
+2.0:n asentaneille. OpenOffice 2.0:aa on ladattu Suomesta arviolta
+yhteensä yli 40 000 kertaa suomen- ja englanninkielisenä.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0.1 on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja
+englanninkielisenä versiona Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmille
+osoitteesta:</p>
+
+<ul> http://fi.openoffice.org/</ul>
+
+<p>Englanninkielinen pääsivusto löytyy osoitteesta:</p>
+
+<ul> http://openoffice.org/</ul>
+
+<p>Korjauksiin sisältyvät useat kaatumisia aiheuttaneet viat ja muun
+muassa numeroinnin ja luettelomerkkien käyttäytyminen. Korjattu on
+myös suomenkielisessä 2.0:ssa ollut kappaletyylien nimien kriittinen
+suomennosvirhe, joka aiheutti avattujen asiakirjojen otsikkotyylien
+tyylihierarkian vioittumisen, jolloin otsikoiden muotoilu muuttui
+pysyvästi. Vialla ei ole juurikaan merkitystä viallisella versiolla
+luoduissa asiakirjoissa.</p>
+
+<p>Uusina pieninä ominaisuuksina on sitova yhdysmerkki ja
+näppäinyhdistelmä jolla voidaan palata kohdistimen tallennettuun
+paikkaan. Suurten asennusten hallintaa on helpotettu mahdollistamalla
+ohjelmiston asetusten valikoidun piilottamisen.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 2.0.1:ssä on parannettu myös suomennosta
+merkittävästi. Saatavilla on nyt myös kokoelma asiakirjamalleja, muun
+muassa SFS 2487 -muotoilustandardin mukaisia malleja. Käyttöliittymä
+on suomennettu vapaaehtoisvoimin, vetäjinä ovat toimineet Asmo
+Koskinen ja Marko Grönroos. Ohjelmisto on saatavana yli 60:lle
+kielelle.</p>
+
+<p>Pasi Ryhäsen kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko on
+sovitettu OpenOfficen 2.0-sarjalle Linux-ympäristössä Harri Pitkäsen
+toimesta. Windows-sovitus saatiin marraskuussa, tekijänä on Kai
+Solehmainen Oikeat Oliot Oy:stä. Kiitämme Oikeat Oliot Oy:tä
+tuesta.</p>
+
+<p>Lokakuussa ilmestynyt OpenOffice.org 2.0 tarjoaa lukuisia
+parannuksia edelliseen versiosarjaan 1.1 nähden. Tärkeimpänä uutuutena
+on avoimen OASIS OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen
+XML-pohjainen tallennusmuoto, joka mahdollistaa yhteensopivuuden
+pitkälle tulevaisuuteen. Uutena ohjelmana on
+Base-tietokantasovellus. PDF-vientiä on parannettu ja se sisältää nyt
+mm. kirjanmerkit, hyperlinkit ja PDF-lomakkeet. Lisätietoja uusista
+ominaisuuksista löytyy sivulta:</p>
+
+<ul> http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html</ul>
+
+<p>OpenOffice.org on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokantayhteydet. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana toimii
+Sun Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sitä
+saa kopioida ja levittää vapaasti. OpenOffice on pitkälti yhteensopiva
+vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel, PowerPoint)
+tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee kirjoittamaan
+asiakirjoja mm. PDF-muodossa.</p>
+
+</td></tr></table>
+
+<h2><a name="20051020">20.10.2005</a>: OpenOffice.org 2.0 julkaistu</h2>
+
+<p><a href="http://fi.openoffice.org/files/documents/133/2934/tiedote-20051020-oo20-julkaisu.pdf">Lehdistötiedote 20.10.2005 PDF-muodossa</a>.</p>
+
+<table border="3" width="80%" align="center"><tr><td>
+
+<img src="/kuvat/ooo2.0-half.png" align="right">
+
+<p>Lehdistötiedote<br/>
+Turku 20.10.2005<br/>
+Julkaisuvapaa heti<p>
+
+<p>Marko Grönroos (magi@iki.fi)<br/>
+OpenOffice.orgin Suomen yhteisö<br/>
+http://fi.openoffice.org/</p>
+
+<h3>OpenOffice.org 2.0 julkaistu</h3>
+
+<p>Vapaasta OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistosta on julkaistu uusi
+versio 2.0. OpenOffice.org 2.0 on ladattavissa Linux-, Windows-,
+Sun/Solaris- ja FreeBSD-käyttöjärjestelmille englanninkielisenä
+versiona osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ http://openoffice.org/
+</ul>
+
+<p>Suomen- ja ruotsinkielinen versio on ladattavissa Linux-, Windows-
+ja Mac OS X -käyttöjärjestelmille osoitteesta:</p>
+
+<ul>
+ http://fi.openoffice.org/
+</ul>
+
+<p>OpenOffice 2.0 tarjoaa lukuisia parannuksia ja uusia ominaisuuksia
+edelliseen versiosarjaan 1.1 nähden. Tärkeimpänä uutuutena on avoimen
+OASIS OpenDocument -asiakirjastandardin mukainen XML-pohjainen
+tallennusmuoto, joka mahdollistaa yhteensopivuuden pitkälle
+tulevaisuuteen.</p>
+
+<p>Uutena ohjelmana on Base-tietokantasovellus. Muihin uutuuksiin
+lukeutuvat mm. sisäkkäiset taulukot ja tuki XForms
+web-lomakkeille. PDF-vientiä on parannettu ja se sisältää nyt
+mm. kirjanmerkit, hyperlinkit ja PDF-lomakkeet. Käyttöliittymän
+uudistukset ovat kohdistuneet erityisesti
+Impress-esitysgrafiikkaohjelmaan. Lisätietoja uusista ominaisuuksista
+löytyy sivulta:</p>
+
+<ul>
+ http://www.openoffice.org/press/2.0/index.html
+</ul>
+
+<p>OpenOffice 2.0:n käyttöliittymä on suomennettu
+vapaaehtoisvoimin. Suomennustyöhön osallistui 15 vapaaehtoista
+kääntäjää. Käännösprojektin vetäjinä ovat toimineet Asmo Koskinen ja
+Marko Grönroos. Käytönaikaiset ohjeet ovat
+englanninkieliset. Ohjelmisto on saatavana 36:lle kielelle.</p>
+
+<p>Pasi Ryhäsen kehittämä suomen kielen oikolukukomponentti Soikko on
+sovitettu OpenOffice 2.0:lle Linux-ympäristössä Harri Pitkäsen
+toimesta. Oikolukukomponenttia ei vielä ole sovitettu
+Windows-ympäristöön.</p>
+
+<p>Niille, jotka haluavat käyttää oikolukua Windowsissa, mutta eivät
+tarvitse uusia ominaisuuksia, suositellaan syyskuussa julkaistua
+versiota 1.1.5. Vanhaa versiota suositellaan toistaiseksi myös niille,
+jotka vaativat ohjelmistolta korkeampaa stabiilisuutta. 1.1.5 lukee
+OpenDocument-muotoa.</p>
+
+<p>OpenOffice on kansainvälisen yhteisön kehittämä täysimittainen
+toimisto-ohjelmisto, joka sisältää tekstinkäsittelyn,
+taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja
+tietokantasovelluksen. Yhteisön tärkeimpänä jäsenenä ja tukijana
+toimii Sun Microsystems. OpenOffice perustuu avoimeen lähdekoodiin ja
+sitä saa kopioida ja levittää vapaasti. OpenOffice on pitkälti
+yhteensopiva vastaavilla Microsoft Office -ohjelmilla (Word, Excel,
+PowerPoint) tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee
+kirjoittamaan asiakirjoja mm. PDF-muodossa.</p>
+</td></tr></table>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/content/tiedotteet-vanhat.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message