incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800579 [2/2] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/da: ./ doc/ doc/howto/ doc/howto/calc/ doc/howto/datasource/ doc/howto/draw/ images/
Date Tue, 20 Dec 2011 00:32:40 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/howto/draw/draw1_DA.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/howto/draw/draw1_DA.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/howto/draw/draw1_DA.html Tue Dec 20 00:32:36 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+ <title>DA.OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/da/doc/">doc</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/da/doc/howto/">howto</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/da/doc/howto/draw/">draw</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/howto/draw/print_file_directly.GIF
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/howto/draw/print_file_directly.GIF
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/pdf-skjema.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/pdf-skjema.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/svg-grafik.odt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/svg-grafik.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/svg-grafik.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/doc/svg-grafik.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/faq.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/faq.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/faq.html Tue Dec 20 00:32:36 2011
@@ -51,93 +51,93 @@ urchinTracker();
 
 <ol>
 <li>
-	<p><b>Hvordan installerer jeg ordbøger til stavekontrol, orddeling og synonymer?</b></p>
-	<p>Der medfølger på nuværende tidspunkt ikke en dansk ordbog til stavekontrol i OOo. Du kan installere ordbøger via menuen "Filer" > "Guider" > "Installer flere ordbøger...". Her kan du frit hente og opdatere ordbøger til mere end 40 sprog, herunder dansk. Når ordbøgerne er hentet ned, skal du vælge enten at genstarte computeren eller lukke både OpenOffice og Hurtig start (OpenOffice.org-ikonet nederst i højre hjørne). Næste gang du starter OOo, vil de nye ordbøger være tilgængelig for stavekontrollen.</p>
+ <p><b>Hvordan installerer jeg ordbøger til stavekontrol, orddeling og synonymer?</b></p>
+ <p>Der medfølger på nuværende tidspunkt ikke en dansk ordbog til stavekontrol i OOo. Du kan installere ordbøger via menuen "Filer" > "Guider" > "Installer flere ordbøger...". Her kan du frit hente og opdatere ordbøger til mere end 40 sprog, herunder dansk. Når ordbøgerne er hentet ned, skal du vælge enten at genstarte computeren eller lukke både OpenOffice og Hurtig start (OpenOffice.org-ikonet nederst i højre hjørne). Næste gang du starter OOo, vil de nye ordbøger være tilgængelig for stavekontrollen.</p>
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Jeg har installeret den danske stavekontrolorbog som beskrevet ovenfor. Når jeg forsøger at stavekontrollere et dokument, får jeg blot meddelelsen "Stavekontrollen er fuldført", også selvom der er stavefejl. Hvorfor virker stavekontrollen fortsat ikke?</b></p>
-	<p>Hvis du har forsøgt at køre stavekontrollen uden først at installere ordbogen som ovenfor, er stavekontrol-komponenten blevet deaktiveret. Du aktiverer den igen således:</p>
-	<p>Funktioner > Indstillinger > find punktet Sprogindstillinger > find underpunktet Skrivehjælp > sæt "flueben" ud for "OpenOffice.org Hunspell Spellchecker". Klik OK. Derefter bør stavekontrollen fungere.</p>
+ <p><b>Jeg har installeret den danske stavekontrolorbog som beskrevet ovenfor. Når jeg forsøger at stavekontrollere et dokument, får jeg blot meddelelsen "Stavekontrollen er fuldført", også selvom der er stavefejl. Hvorfor virker stavekontrollen fortsat ikke?</b></p>
+ <p>Hvis du har forsøgt at køre stavekontrollen uden først at installere ordbogen som ovenfor, er stavekontrol-komponenten blevet deaktiveret. Du aktiverer den igen således:</p>
+ <p>Funktioner > Indstillinger > find punktet Sprogindstillinger > find underpunktet Skrivehjælp > sæt "flueben" ud for "OpenOffice.org Hunspell Spellchecker". Klik OK. Derefter bør stavekontrollen fungere.</p>
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Hvilken betydning har det, at OpenOffice.org som udgangspunkt gemmer dokumenterne i OpenDocument-format?</b></p>
-	<p>OpenDocument (også kaldet <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>), er en ISO-godkendt standard for kontordokumenter. I modsætning til andre formater for kontordokumenter er ODF-standarden produktneutral - d. v. s. den favoriserer ikke bestemte programmer. Andre kontorprogrammer kan implementere ODF på lige fod med OpenOffice. Formatet forventes derfor at få stor betydning som udvekslingsformat i takt med at flere programmer begynder at implementere den. Der findes allerede nu flere uafhængige implementeringer.</p>
-	<p>Produktspecifikke formater som f. eks. Microsofts .doc-format har bl. a. den ulempe, at dokumenter gemt i sådanne formater forældes, når der kommer nye versioner af programpakken, og derfor ikke kan indlæses optimalt af en nyere programversion. I modsætning hertil er OpenDocument-formatet lavet så gamle dokumenter ikke forældes, heller ikke selvom standarden udvikler sig over tid. Om 10 år vil du derfor med garanti stadig kunne indlæse dokumenter gemt i ODF 1.0.</p>
-	<a href="/opendocument.html">Mere om OpenDocument</a><br />
-	</p>
+ <p><b>Hvilken betydning har det, at OpenOffice.org som udgangspunkt gemmer dokumenterne i OpenDocument-format?</b></p>
+ <p>OpenDocument (også kaldet <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>), er en ISO-godkendt standard for kontordokumenter. I modsætning til andre formater for kontordokumenter er ODF-standarden produktneutral - d. v. s. den favoriserer ikke bestemte programmer. Andre kontorprogrammer kan implementere ODF på lige fod med OpenOffice. Formatet forventes derfor at få stor betydning som udvekslingsformat i takt med at flere programmer begynder at implementere den. Der findes allerede nu flere uafhængige implementeringer.</p>
+ <p>Produktspecifikke formater som f. eks. Microsofts .doc-format har bl. a. den ulempe, at dokumenter gemt i sådanne formater forældes, når der kommer nye versioner af programpakken, og derfor ikke kan indlæses optimalt af en nyere programversion. I modsætning hertil er OpenDocument-formatet lavet så gamle dokumenter ikke forældes, heller ikke selvom standarden udvikler sig over tid. Om 10 år vil du derfor med garanti stadig kunne indlæse dokumenter gemt i ODF 1.0.</p>
+ <a href="/opendocument.html">Mere om OpenDocument</a><br />
+ </p>
 </li>
 <li>
-	<p><b>Dem, jeg udveksler dokumenter med, kan ikke åbne OpenDocument-filer med den kontorpakke, de bruger. Hvad gør jeg?</b></p>
-	<p>Når du gemmer et dokument, kan du vælge en anden filtype end OpenDocument. Du kan også vælge at indstille OpenOffice.org til automatisk at forvælge et andet format. Det gøres på følgende måde:<br/>
-	Vælg i menuen: Funktioner > Indstillinger.<br/>
-	Hvis der er et plustegn ud for punktet "Indlæs/gem", skal du klikke på det.<br/>
-	Klik på underpunktet "Generelt". Du vil nu se to valgbokse i vinduet med overskrifterne "Dokumenttype" og "Gem altid som". Her kan du for hver dokumenttype bestemme hvilket format, der skal forvælges.<br/>
-	Klik på OK. OpenOffice.org vil nu forvælge de valgte dokumentformater. Du kan naturligvis stadig selv vælge at gemme i andre formater.
+ <p><b>Dem, jeg udveksler dokumenter med, kan ikke åbne OpenDocument-filer med den kontorpakke, de bruger. Hvad gør jeg?</b></p>
+ <p>Når du gemmer et dokument, kan du vælge en anden filtype end OpenDocument. Du kan også vælge at indstille OpenOffice.org til automatisk at forvælge et andet format. Det gøres på følgende måde:<br/>
+ Vælg i menuen: Funktioner > Indstillinger.<br/>
+ Hvis der er et plustegn ud for punktet "Indlæs/gem", skal du klikke på det.<br/>
+ Klik på underpunktet "Generelt". Du vil nu se to valgbokse i vinduet med overskrifterne "Dokumenttype" og "Gem altid som". Her kan du for hver dokumenttype bestemme hvilket format, der skal forvælges.<br/>
+ Klik på OK. OpenOffice.org vil nu forvælge de valgte dokumentformater. Du kan naturligvis stadig selv vælge at gemme i andre formater.
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Hvorfor indeholder OpenOffice.org ikke et e-post-program eller en kalender?</b></p>
-	<p>OpenOffice.org inkluderer hverken e-post-program eller kalender, da der allerede findes fri software, som fungerer perfekt sammen med OpenOffice.org. Produkterne fra <a href="http://www.mozilla.com">Mozilla</a> kan varmt anbefales.</p>
+ <p><b>Hvorfor indeholder OpenOffice.org ikke et e-post-program eller en kalender?</b></p>
+ <p>OpenOffice.org inkluderer hverken e-post-program eller kalender, da der allerede findes fri software, som fungerer perfekt sammen med OpenOffice.org. Produkterne fra <a href="http://www.mozilla.com">Mozilla</a> kan varmt anbefales.</p>
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Kræver OpenOffice.org, at Java er installeret?</b></p>
-	<p>Nogle funktioner kræver, at et Java-afviklingsmiljø (Jave Runtime Environment - JRE) er installeret. Du kan hente Java fra <a href="http://www.java.com">www.java.com</a> og læse mere om sammenhængen mellem OpenOffice.org og Java i <a href="http://user-faq.openoffice.org/faq/ar01s04.html#JAVA">den engelske FAQ</a>.</p> 
+ <p><b>Kræver OpenOffice.org, at Java er installeret?</b></p>
+ <p>Nogle funktioner kræver, at et Java-afviklingsmiljø (Jave Runtime Environment - JRE) er installeret. Du kan hente Java fra <a href="http://www.java.com">www.java.com</a> og læse mere om sammenhængen mellem OpenOffice.org og Java i <a href="http://user-faq.openoffice.org/faq/ar01s04.html#JAVA">den engelske FAQ</a>.</p> 
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Kan jeg installere OpenOffice.org, selvom Microsoft Office allerede er installeret på min computer?</b></p>
-	<p>Ja, OpenOffice.org kan uden problemer installeres på en computer sammen med andre kontorpakker. Installationsprogrammet vil under installationen spørge om, hvorvidt OpenOffice.org skal åbne Microsoft Office-dokumenter automatisk. Hvis du ønsker, at Microsoft Office fortsat skal åbne Microsoft Office-dokumenter, skal du på dette tidspunkt i installationen fjerne afkrydsningerne i de 3 felter.</p>  
+ <p><b>Kan jeg installere OpenOffice.org, selvom Microsoft Office allerede er installeret på min computer?</b></p>
+ <p>Ja, OpenOffice.org kan uden problemer installeres på en computer sammen med andre kontorpakker. Installationsprogrammet vil under installationen spørge om, hvorvidt OpenOffice.org skal åbne Microsoft Office-dokumenter automatisk. Hvis du ønsker, at Microsoft Office fortsat skal åbne Microsoft Office-dokumenter, skal du på dette tidspunkt i installationen fjerne afkrydsningerne i de 3 felter.</p>  
 </li>
 
 
 <li>
-	<p><b>Findes der en opgraderingspakke, så man ikke behøver at downloade hele kontorpakken, hver gang der udgives en ny udgave?</b></p>
-	<p>Nej, du skal hente hele kontorpakken for at få den nyeste version.</p>
+ <p><b>Findes der en opgraderingspakke, så man ikke behøver at downloade hele kontorpakken, hver gang der udgives en ny udgave?</b></p>
+ <p>Nej, du skal hente hele kontorpakken for at få den nyeste version.</p>
 </li>
 
 
 <li>
-	<p><b>Hvad betyder "open source" og "åbne standarder"? Er det det samme?</b></p>
-	<p>Open Source og åbne standarder er ikke det samme. <b>Open source</b> betyder åben kildekode, hvilket vil sige, at den programkode, programmørerne har skrevet, kan læses og videreudvikles af andre programmører.</p>
-	<p>En <b>åben standard</b> handler om, at programmerne fungerer i overensstemmelse med et vist regelsæt. Hvis forskellige programmer følger det samme regelsæt, kan de fungere sammen, selvom de er udviklet af to helt forskellige hold programmører. SMTP er f. eks. en standard for elektronisk post, som gør, at brugere af forskellige e-postprogrammer kan udveksle meddelelser. Det er ret smart!</p>
-	<p>En åben standard er defineret ved, at den opfylder 3 krav:</p>
-	<ol>
-	<li>Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.</li>
-	<li>Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.</li>	
-	<li>Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.</li>
-	</ol>
-	<p>Du kan læse definitionen og uddybninger på <a href="http://www.aaben-standard.dk/">www.aaben-standard.dk</a>.</p>
-	<p>Mange programmer understøtter en eller flere åbne standarder, men uden at programmet er open source. Man kan givetvis også finde eksempler på programmer, som er open source, men som ikke understøtter åbne standarder.</p>
-	<p>OpenOffice.org er open source, og understøtter desuden en række åbne standarder.</p>
+ <p><b>Hvad betyder "open source" og "åbne standarder"? Er det det samme?</b></p>
+ <p>Open Source og åbne standarder er ikke det samme. <b>Open source</b> betyder åben kildekode, hvilket vil sige, at den programkode, programmørerne har skrevet, kan læses og videreudvikles af andre programmører.</p>
+ <p>En <b>åben standard</b> handler om, at programmerne fungerer i overensstemmelse med et vist regelsæt. Hvis forskellige programmer følger det samme regelsæt, kan de fungere sammen, selvom de er udviklet af to helt forskellige hold programmører. SMTP er f. eks. en standard for elektronisk post, som gør, at brugere af forskellige e-postprogrammer kan udveksle meddelelser. Det er ret smart!</p>
+ <p>En åben standard er defineret ved, at den opfylder 3 krav:</p>
+ <ol>
+ <li>Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.</li>
+ <li>Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.</li> 
+ <li>Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.</li>
+ </ol>
+ <p>Du kan læse definitionen og uddybninger på <a href="http://www.aaben-standard.dk/">www.aaben-standard.dk</a>.</p>
+ <p>Mange programmer understøtter en eller flere åbne standarder, men uden at programmet er open source. Man kan givetvis også finde eksempler på programmer, som er open source, men som ikke understøtter åbne standarder.</p>
+ <p>OpenOffice.org er open source, og understøtter desuden en række åbne standarder.</p>
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Hvad er historien bag OpenOffice.org?</b></p>
-	<p>OpenOffice.org har sine rødder i StarOffice - en kontorpakke hvis udvikling startede i midten af 1980'erne i Tyskland. Sun Microsystems købte rettighederne til StarOffice i 1999. StarOffice 5.2 blev udgivet i juni 2000 og version 6.0 udkom i maj 2002.</p>
-	<p>StarOffice udvikles hovedsageligt år gennem open source-projektet OpenOffice.org. For at gøre dette muligt frigav Sun Microsystems kildekoden til StarOffice (dog med undtagelse af enkelte moduler, som Sun Microsystems ikke selv havde udviklet) og startede projektet OpenOffice.org.</p>
-	<p>Dette betyder dog ikke, at Sun Microsystems har overladt al udvikling til frivillige - meget af arbejdet udføres stadig af ansatte hos Sun Microsystems, men alle opfordres til at deltage. Sun Microsystems betaler for driften af netstedet OpenOffice.org.</p>
+ <p><b>Hvad er historien bag OpenOffice.org?</b></p>
+ <p>OpenOffice.org har sine rødder i StarOffice - en kontorpakke hvis udvikling startede i midten af 1980'erne i Tyskland. Sun Microsystems købte rettighederne til StarOffice i 1999. StarOffice 5.2 blev udgivet i juni 2000 og version 6.0 udkom i maj 2002.</p>
+ <p>StarOffice udvikles hovedsageligt år gennem open source-projektet OpenOffice.org. For at gøre dette muligt frigav Sun Microsystems kildekoden til StarOffice (dog med undtagelse af enkelte moduler, som Sun Microsystems ikke selv havde udviklet) og startede projektet OpenOffice.org.</p>
+ <p>Dette betyder dog ikke, at Sun Microsystems har overladt al udvikling til frivillige - meget af arbejdet udføres stadig af ansatte hos Sun Microsystems, men alle opfordres til at deltage. Sun Microsystems betaler for driften af netstedet OpenOffice.org.</p>
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Hvad er lighederne og forskellene mellem OpenOffice.org og StarOffice?</b></p>
-	<p>StarOffice er Sun Microsystems' kontorpakke, der er bygget på kildekoden til OpenOffice.org. StarOffice og OpenOffice.org har derfor samme brugergrænseflade og funktionalitet.</p>
-	<p>Forskellen mellem StarOffice og OpenOffice.org er altovervejende et spørgsmål om flere skabeloner, clip-art og andet tilbehør.</p>
-	<p>Vejledninger til OpenOffice.org kan derfor også bruges til StarOffice.</p>
-	<p>Se også <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#6">den engelske FAQ</a>.</p>  
-	<p>StarOffice 6 bygger på OpenOffice.org 1.0, StarOffice 7 bygger på OpenOffice.org 1.1, og StarOffice 8 bygger på OpenOffice.org 2.0.</p>
-	<p>Bemærk, at StarOffice ikke længere udkommer på dansk. Derfor anbefaler vi den seneste udgave af Dansk OpenOffice.org frem for StarOffice.</p>  
+ <p><b>Hvad er lighederne og forskellene mellem OpenOffice.org og StarOffice?</b></p>
+ <p>StarOffice er Sun Microsystems' kontorpakke, der er bygget på kildekoden til OpenOffice.org. StarOffice og OpenOffice.org har derfor samme brugergrænseflade og funktionalitet.</p>
+ <p>Forskellen mellem StarOffice og OpenOffice.org er altovervejende et spørgsmål om flere skabeloner, clip-art og andet tilbehør.</p>
+ <p>Vejledninger til OpenOffice.org kan derfor også bruges til StarOffice.</p>
+ <p>Se også <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#6">den engelske FAQ</a>.</p>  
+ <p>StarOffice 6 bygger på OpenOffice.org 1.0, StarOffice 7 bygger på OpenOffice.org 1.1, og StarOffice 8 bygger på OpenOffice.org 2.0.</p>
+ <p>Bemærk, at StarOffice ikke længere udkommer på dansk. Derfor anbefaler vi den seneste udgave af Dansk OpenOffice.org frem for StarOffice.</p>  
 </li>
 
 <li>
-	<p><b>Kører OpenOffice.org på Windows Vista?</b></p>
-	<p>Ja, det gør det. Og det bruger de nye dialogbokse fra Vista ved åbning af dokumenter m. m.</p>
+ <p><b>Kører OpenOffice.org på Windows Vista?</b></p>
+ <p>Ja, det gør det. Og det bruger de nye dialogbokse fra Vista ved åbning af dokumenter m. m.</p>
 </li>
 
 </ol>
-	
+ 
 <p><i>Opdateret 28. marts 2008</i></p>
 </div>
 

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html Tue Dec 20 00:32:36 2011
@@ -189,7 +189,7 @@ acquires AssetMetrix</a></li>
 licensing push</a></li>
        <li><a href="http://www.bsa.org/uk/press/newsreleases/ukpressrelease26april2006.cfm">Reward
 for informers</a></li>
-	  <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">Ten times cheaper</a></li>
+   <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">Ten times cheaper</a></li>
        <li><a href="http://www.itwire.com.au/content/view/4054/53/">86% prefer
 OpenOffice.org 2</a></li>
       </ul>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/OOo20.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/OOo20.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/OOo20thumb.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/OOo20thumb.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/book.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/book.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/bug.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/bug.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-css.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-css.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-opendocument.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-opendocument.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-xhtml.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/button-xhtml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/chat_icon_01_h.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/chat_icon_01_h.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/faq.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/faq.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/feedicon16.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/feedicon16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/get_firefox_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/get_firefox_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/get_thunderbird_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/get_thunderbird_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/gnome-mime-application-vnd.ms-powerpoint_h.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/gnome-mime-application-vnd.ms-powerpoint_h.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/gnome-mime-text-x-authors_h.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/gnome-mime-text-x-authors_h.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/hejverden.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/hejverden.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/help.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/help.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-osx.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-osx.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-sol.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-sol.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-tux.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-tux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-win.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ico-win.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/icotux.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/icotux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/icowin.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/icowin.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/inservice_presentation_01.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/inservice_presentation_01.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/license_oss_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/license_oss_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/link-icon.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/link-icon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/mainapp_32.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/mainapp_32.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/mainapp_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/mainapp_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/marketing.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/marketing.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/money.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/money.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/native-lang.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/native-lang.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/nswpat80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/nswpat80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odb_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odc.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odc.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf-icon.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf-icon.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odf_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odg_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odm_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odp_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ods_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/odt_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ooo-banner.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ooo-banner.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.xml.org.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.xml.org.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.xml.org_150x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument.xml.org_150x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/opendocument_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/openoffice_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/openoffice_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otg_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/oth_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/otp_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ots_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_16_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_16_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_32_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_32_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_48_8.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/ott_48_8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/pdf-icon.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/pdf-icon.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/people_h.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/people_h.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/puzzle.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/puzzle.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/rss.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/rss.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/setup.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/setup.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/tekstbehandling_lille.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/tekstbehandling_lille.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/tekstbehandling_stor.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/tekstbehandling_stor.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/valid_css_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/valid_css_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/valid_xhtml_80x15.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/valid_xhtml_80x15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/web_button_get_legal_da.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/web_button_get_legal_da.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/xml.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/images/xml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html Tue Dec 20 00:32:36 2011
@@ -4,7 +4,7 @@
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
 
-	<title>DA.OpenOffice.org - Links fra OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006 </title>
+ <title>DA.OpenOffice.org - Links fra OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006 </title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
 
 
@@ -44,36 +44,36 @@
 OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006.</p>
 
 <ul>
-	<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Main_Page">OpenOffice.org wiki</a>
-	 - mange ressourcer til udviklere.</li>
-	<li><a href="http://www.ooomacros.org/">OOoMacros.org</a>
-	- dokumentation og eksempler på makroer i OpenOffice.org.</li>
-	<li><a href="http://documentation.openoffice.org/">Documentation Project</a>
-	- officiel side om OpenOffice.org-dokumentation</li>
-	<li><a href="http://contributing.openoffice.org/programming.html">Programming</a>
-	- officiel side om OpenOffice.org-programmering</li>
-	<li><a href="http://contributing.openoffice.org/index.html">Contributing to OpenOffice.org</a>
-	- officiel side om, hvordan du kan bidrage til OpenOffice.org</li>
-	<li><a href="http://projects.openoffice.org/index.html">Active Projects and Leads</a>
-	- liste over officielle OpenOffice.org-projekter. "Accepted projects" er det samme som de tidligere "Whitelist projects".</li>
-	<li><a href="http://qa.openoffice.org/index.html">Quality Assurance</a>
-	- officiel side om kvalitetssikring i OpenOffice.org-projektet herunder fejlmelding og -rettelser.</li>
-	<li><a href="http://specs.openoffice.org/">OpenOffice.org Specification Project</a>
-	- detaljerne om specifikationerne findes dog på wikisiden.</li>
-	<li><a href="http://xml.openoffice.org/">XML Project</a>
-	- officiel side om dokumentformatet i OpenOffice.org, som er XML-baseret.</li>
-	<li><a href="http://extensions.openoffice.org/">Extensions : From production to end-users</a>
-	- officiel side om udvidelser til OpenOffice.org.</li>
-	<li><a href="http://development.openoffice.org/releases/">OpenOffice.org codelines</a> 
-	- udviklingsplan for OpenOffice.org (Roadmap). Selve Roadmappen findes som PDF på adressen 
-	<a href="http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf">http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf</a> og 
-	er lige blevet opdateret (marts 2006).</li>
-	<li><a href="http://qa.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">Issue Tracker</a> 
-	- officiel sagshåndteringssystem til OpenOffice.org, hvor alle forslag om forbedringer og fejlrettelse samt fejlmeddelelser bliver registeret.</li>
-	<li><a href="http://www.tbray.org/ongoing/">ongoing</a> 
-	- Tim Brays blog.</li>
-	<li><a href="http://da.openoffice.org/">Velkommen til DA.OpenOffice.org</a>
-	- den danske OpenOffice.org-projektgruppe.</li>
+ <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Main_Page">OpenOffice.org wiki</a>
+  - mange ressourcer til udviklere.</li>
+ <li><a href="http://www.ooomacros.org/">OOoMacros.org</a>
+ - dokumentation og eksempler på makroer i OpenOffice.org.</li>
+ <li><a href="http://documentation.openoffice.org/">Documentation Project</a>
+ - officiel side om OpenOffice.org-dokumentation</li>
+ <li><a href="http://contributing.openoffice.org/programming.html">Programming</a>
+ - officiel side om OpenOffice.org-programmering</li>
+ <li><a href="http://contributing.openoffice.org/index.html">Contributing to OpenOffice.org</a>
+ - officiel side om, hvordan du kan bidrage til OpenOffice.org</li>
+ <li><a href="http://projects.openoffice.org/index.html">Active Projects and Leads</a>
+ - liste over officielle OpenOffice.org-projekter. "Accepted projects" er det samme som de tidligere "Whitelist projects".</li>
+ <li><a href="http://qa.openoffice.org/index.html">Quality Assurance</a>
+ - officiel side om kvalitetssikring i OpenOffice.org-projektet herunder fejlmelding og -rettelser.</li>
+ <li><a href="http://specs.openoffice.org/">OpenOffice.org Specification Project</a>
+ - detaljerne om specifikationerne findes dog på wikisiden.</li>
+ <li><a href="http://xml.openoffice.org/">XML Project</a>
+ - officiel side om dokumentformatet i OpenOffice.org, som er XML-baseret.</li>
+ <li><a href="http://extensions.openoffice.org/">Extensions : From production to end-users</a>
+ - officiel side om udvidelser til OpenOffice.org.</li>
+ <li><a href="http://development.openoffice.org/releases/">OpenOffice.org codelines</a> 
+ - udviklingsplan for OpenOffice.org (Roadmap). Selve Roadmappen findes som PDF på adressen 
+ <a href="http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf">http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf</a> og 
+ er lige blevet opdateret (marts 2006).</li>
+ <li><a href="http://qa.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">Issue Tracker</a> 
+ - officiel sagshåndteringssystem til OpenOffice.org, hvor alle forslag om forbedringer og fejlrettelse samt fejlmeddelelser bliver registeret.</li>
+ <li><a href="http://www.tbray.org/ongoing/">ongoing</a> 
+ - Tim Brays blog.</li>
+ <li><a href="http://da.openoffice.org/">Velkommen til DA.OpenOffice.org</a>
+ - den danske OpenOffice.org-projektgruppe.</li>
 </ul>
 
 <p><i>Opdateret 13. marts 2006</i></p>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/opendocument.html Tue Dec 20 00:32:36 2011
@@ -79,7 +79,7 @@ urchinTracker();
 <p><acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> standardiserer kontordokumenter i form af tekstdokumenter, regneark, præsentationer og diagrammer. Følgende oversigt viser de enkelte dokumenttyper, deres filendelse samt ikonet, som OpenOffice.org bruger til at illustrere dokumenttypen. Du er velkommen til at bruge ikonerne på dine egne hjemmesider.</p>
 <!--[if IE 6]>
 <p style="font-size: smaller; font-style: italic;">Nedenstående ikoner er PNG-billeder, som Internet Explorer ikke understøtter korrekt. Skift til en opdateret browser som <a href="http://www.mozilla.com/">Firefox</a> eller <a href="http://www.opera.com">Opera</a> !</p>
-<![endif]-->  	
+<![endif]-->   
 
 <table summary="Dette er en tabel over ODF-dokumenttyper" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <thead><tr style="background-color:#99ccff;"><th>Ikoner</th><th>Dokumenttype</th><th>Filendelse</th></tr></thead>Mime
View raw message