incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800571 [9/10] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu: ./ bestelakoak/ dokumentazioa/ dokumentazioa/erab_meg/ dokumentazioa/erab_meg/drawing_graphics/ dokumentazioa/erab_meg/formula/ dokumentazioa/erab_meg/presentation/ dokumentaz...
Date Tue, 20 Dec 2011 00:08:37 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,70 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/index.html Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,200 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/">dokumentazioa</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+<!-- Hemen gorpurtza hasten da -->
+<H2>Dokumentazioa</H2>
+
+<p>Hemen OpenOffice.org produktuari buruzko dokumentazioari dagokien estekak aurkitzen dira.</p>
+<p>Euskarazko dokumentazio askorik ez dago une honetan, hori dela eta, atsegingarria izango litzateke 
+Ingeles, Alemaniera edota Frantzesetik dokumentazioak itzultzea, edo dokumentazio berria sortzea 
+nahiko luketeen bolondresen ahotsak entzutea. Gora bihotzak!</p>
+
+<p>Orainarte euskaratutako dokumentazioak honako hauek dira:
+<table width="100%" border="0">
+ <tr bgcolor="#00315a"> 
+  <td colspan="3"><div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Dokumentazioa</font></b></div></td></tr>
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+  <td width="50%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> 
+  <td width="10%"> <div align="center"><b>Data</b></div> </td> 
+  
+ </tr> 
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+  <td width="45%"><b>OpenOffice.org erreferentzia eskuliburua</b><br><bR>
+  Liburu hau <b>Libros&nbsp;de&nbsp;Linux</b> izeneko argitaletxeak kaleratu zuen: <bR><br>
+  <ul><a href="http://www.librosdelinux.com">www.librosdelinux.com</a></ul>.<br><br> Hemendik gure 
+  eskerrik beroena <b>Libros%nbsp;de&nbsp;Linux</b>ekoei pdf hau guztiontzat eskuragarri jartzen 
+  uzteagatik. Liburuaren lizentzia PDF bertan aurkituko duzu.</td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./OOo-ref.pdf">OpenOffice.org-eko errerefentziak liburua(pdf)</a>.
+  <bR> </div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/10/08</i></div></td> 
+ </tr>
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+  <td width="45%"><b>Nola idatzi eta maneiatu OpenOffice.org.</b></td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./nolan/index.html">Nolan (zuzeneko HMTL)</a></div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/08/20</i></div></td> 
+ </tr>
+ <tr bgcolor="#f0f0f0">
+  <td width="45%"><p><b>Maiz Egindako Galderak (M.E.G edo F.A.Q)</b></p> </td>
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./erab_meg/index.html">M.E.G (zuzeneko HTML)</a> </div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/08/20</i></div></td> 
+ </tr> 
+</table>
+</p>  
+
+
+<p>OpenOffice.org-en erabilkerari buruzko trikimailuak 
+<a href="../postazerrenda/index.html">posta-zerrenda</a>n ongi etorriak izango dira! 
+Trikimailuen orrialdean ezar ditzakegu.</p>
+<!-- 
+<p>Ikus ere <a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/user_faq/index.html">user FAQ</a>. 
+Nor prestatzen da hauek itzultzen? :) </p> -->
+<p><b><i>eu-OOo taldea</i></b></p>
+
+<!-- eskuineko zutabea hemen hasten da -->
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Euskara 
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="../index.html">Sarrera</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Softwarea
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../softwarea/ooori_buruz.html">Deskripzioa</a><br>
+ <a href="../softwarea/jeitsi_buruz.html">Saretik jaitsi</a><br>
+ <a href="../softwarea/cdrom_buruz.html">CD-ROMa</a><br>
+ <a href="../softwarea/zuzentzailea_buruz.html">Zuzentzaile ortografikoa</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Proiektua
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../proiektua/orokorra.html">Orokorra</a><br> 
+ <a href="../proiektua/meg.html">MEG</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Laguntza lortu
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../postazerrenda/index.html">Posta-zerrendak</a><br> 
+ <a href="../dokumentazioa/index.html">Dokumentazioa</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Nola Lagundu
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../lagundu/lagundu_buruz.html">Nola lagundu?</a><br> 
+ <a href="../lagundu/issuezilla_buruz.html">Akatsak jakinarazi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Harremanak
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../postazerrenda/index.html">Posta-zerrendak</a><br>
+ <a href="../postazerrenda/helbideak.html">Helbideak</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Bestelakoak
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../bestelakoak/kredituak.html">Kredituak</a><br>
+ <a href="../bestelakoak/baimenak.html">Baimenak</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,228 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ 
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="CONTENT-TYPE"> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000"> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York"> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development"> 
+<!-- documentation.openoffice.org --><title>OpenOffice.org</title> 
+ 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="data1_EU.htmlcontent/style.css" media="screen"> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../images/favicon.ico" type="image/x-icon">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/nolan/">nolan</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/">data_source</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+   
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tbody><tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="data1_EU.htmlcontent/logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99ccff" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<hr size="1" noshade="">    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+ 
+ 
+<h2 align="center">Datu-iturburua sortzea</h2> 
+<h5 align="center"> </h5> 
+<h5 align="center"><i>OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </i></h5> 
+<a name="Table of Contents"></a> 
+<h3>Edukien aurkibidea</h3> 
+<ol> 
+  <li><a href="#Create"><span style="font-weight: medium">Datu-iturburua sortzea</span></a></li> 
+  <li><a href="#Add%20Tables"><span style="font-weight: medium">Taulak gehitzea datu-iturburuan</span></a></li> 
+  <li><a href="#Editing"><span style="font-weight: medium">Taulak editatzea datu-iturburuan</span></a></li> 
+  <li><a href="#Now"><span style="font-weight: medium">Orain zer egingo dut?</span></a></li> 
+</ol> 
+<a name="Create"></a> 
+<h3 align="center">Datu-iturburua sortzea</h3> 
+<p>Jarraitu urrats hauei datu-iturburu bat sortzeko OpenOffice.org sisteman. dBase motako datu-basea plataformen arteko sendotasuna mantentzeko sortuko da.</p> 
+<ol> 
+  <li>Hautatu <i>Tresnak-Datu-iturburua menua.</i></li> 
+  <li>Egin klik <b>Datu-iturburu berria</b> komandoan.</li> 
+  <li>Sartu izen bat zure Datu-iturburuarentzat. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;PROBA erabiliko dugu datu-iturburuaren izen gisa.</li> 
+  <li>Sakatu Tab tekla.</li> 
+  <li>Hautatu dBasea datu-iturburu gisa. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;dBase erabiltzen ari gara, sistema lokal batean datu-basea guztiz kontrolatzeko aukera ematen duelako.</li> 
+  <li>Sakatu Tab tekla.</li> 
+  <li> 
+Idatzi programak datu-fitxategiak zein direktoriotan sartuko dituen. Programak automatikoki sortuko du.</li> 
+  <li>Egin klik <b>Aplikatu</b> botoian.</li> 
+</ol> 
+<a name="Add Tables"></a> 
+<h3>Taulak gehitzea datu-iturburuan</h3> 
+<p>Atal honetan, datu-iturburuan taulak nola gehitzen diren ikusiko dugu. Atal honetan zure datu-iturburuak datu-baserako sarrera osoa duela ulertzen da. Unean, dBase edo kalkulu-orria dira zure ordenagailuko fitxategietara sarbide-mota hori izateko aukera ematen duten tipo bakarrak. &nbsp;JDBC eta ODBC erabil daitezke MySQL, SQL Server, edo ORACLE moduko datu-basearen sistema baduzu.</p> 
+<ol> 
+  <li>Egin klik <b>Taulak</b> fitxan.</li> 
+  <li>Egin klik Taula berria ikonoan. <img src="data1_EU.htmlcontent/newtable.png"></li> 
+  <li>Taula-diseinuaren pantaila agertuko da<br> <img src="data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png"></li> 
+  <li>Idatzi izena.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Sartu telefonoa.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi helbidea.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi herria.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi herrialdea.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi posta_kode.</li> 
+  <li>Egin klik Fitxategia ikonoan.</li> 
+  <li>Egin klik Gorde botoian.</li> 
+  <li>Hautatu izen bat taularentzat. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;Eskuliburu honetan, Proba erabiliko dugu.</li> 
+  <li>Itxi taula-diseinuaren pantaila.</li> 
+  <li>Itxi datu-iturburuaren leihoa.</li> 
+</ol> 
+<a name="Editing"></a> 
+<h3>Datuak editatzea datu-iturburuan</h3> 
+<p>Atal honetan OpenOffice.org datu-iturburuan balioak sartzeko, editatzeko eta kentzeko erabil daitekeela frogatzen da.</p> 
+<ol><b>Erregistroak gehitzea</b> 
+  <li>Sakatu <b>F4</b>.</li> 
+  <li>Datu esploradorearen leihoa agertuko da.<br> <img src="data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png"></li> 
+  <li>Egin klik <b>Proba</b> datu-iturburuan.</li> 
+  <li>Egin klik Taulak ikonoan.</li> 
+  <li>Egin klik Proba aukeran.</li> 
+  <li> 
+Taulan erregistrorik ez badago, idazten duzun edozerekin erregistro berri bat hasiko da. Bestela, egin klik Erregistro berria botoian <img src="data1_EU.htmlcontent/newrecord.png">.</li> 
+  <li>Sartu ondorengo informazioa Tab sakatuz eremuen artean: 
+  <table border="1"> 
+    <tbody><tr> 
+      <td>Mikel Etxeberria</td> 
+      <td>999-999-9999</td> 
+      <td>1234 Edozein leku</td> 
+      <td>Herri hau</td> 
+      <td>Herrialde hau</td> 
+      <td>12345</td> 
+    </tr> 
+    <tr> 
+      <td>Amaia Etxeberria</td> 
+      <td>122-122-1222</td> 
+      <td>5431 Kalea hemen</td> 
+      <td>Herri hau</td> 
+      <td>Herrialde hau</td> 
+      <td>12345</td> 
+    </tr><tr> 
+  </tr></tbody></table></li> 
+</ol> 
+ 
+<ol><b>Erregistroak editatzea</b> 
+  <li>Egin klik Mikel Etxeberriaren telefonoa eremuan.</li> 
+  <li>Sartu 888-888-8888</li> 
+  <li>Sakatu Behera gezia tekla. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;Erregistro berri batera aldatzean zure aldaketak gorde egingo dira.</li> 
+</ol> 
+ 
+<ol><b>Erregistroak ezabatzea</b> 
+  <li>Egin klik errenkada hautatzailean Amaia Etxeberriaren aurrean. &nbsp;Batak <img src="data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png"> edo <img src="data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png"> besteak erregistroa hautatuko du.</li> 
+  <li>Egin klik eskuineko botoiarekin.</li> 
+  <li>Hautatu <b>Ezabatu errenkadak</b>.</li> 
+</ol> 
+<a name="Now"></a> 
+<h3>Orain zer egingo dut?</h3> 
+<p>OpenOffice.org-ek Datu-basearekin egin ditzakeen zenbait gauza ikusi dituzunez, honakoa egitea iradokitzen dizut: </p> 
+<ol> 
+  <li>Taulak gehitzerakoan zutabe-mota desberdinekin jolastea.</li> 
+  <li>Datu-iturburuaren pantailan SQL instrukzioak nola sortzen diren ikustea.</li> 
+</ol> 
+ 
+<p><b>OHARRA:</b> &nbsp;Ez duzu kalterik eragingo eskuliburu honetan sortutako datu-basearekin jolastean.</p> 
+<div> 
+ <h3><b><a name="5"></a>5. Kredituak</b></h3> 
+ <p><b>Egilea</b> : Scott Carr</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Integrazioa</b> : Gianluca Turconi</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Azken aldaketa</b>: 2002ko martxoaren 2a</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Kontaktuak</b> : <span style="font-weight: medium">OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </span><a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html"><span style="font-weight: medium">http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html</span></a></p> 
+</div> 
+<div> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </div></td> 
+  </tr> 
+ </tbody></table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tbody><tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan="2"> 
+<br><br> 
+<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/gogo.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/gogo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newrecord.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newrecord.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newtable.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newtable.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/spacer.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/spacer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,261 @@
+
+@import url(ns4_toxins.css); 
+body, p, div, li, td, tr, th, dd, input, select, span, font {
+ font-family: verdana, lucida, helvetica, arial, sans-serif;
+ }
+a {
+ text-decoration: none;
+ }
+body, p, div, li, td, th, dd, input, select, span {
+ color: #000;
+ }
+ 
+ a:link { color: #0033CC } 
+ a:visited { color: #660066} 
+ /* a:hover { color: #FF0000} */
+ a:hover { text-decoration:underline; color: #FF0000 }
+
+/* Note: many of the styles below are being phased out, either because they are no longer with purpose or because other methods have been used. When possible, I have created meaningfully named versions below the enigmatically named ones.  */
+ 
+ /* Page Definitions */
+
+@page Acta1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Acta1
+ {
+ page:Acta1;
+ }
+
+
+@page Section1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Section1
+ {
+ page:Section1;
+ }
+ 
+.superscript
+ {vertical-align:super;
+ font-size:75%;
+ }
+ 
+ p.indent, span.indent, li.indent, div.indent 
+ {margin-top:6.0pt;
+ margin-right:0in;
+ margin-bottom:0in;
+ margin-left:.25in;
+ margin-bottom:.0001pt;
+ line-height:100%;
+ }
+
+ 
+ .alt1 {
+  text-align:center; vertical-align: top;
+ } 
+ 
+.alt3 {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.graybold {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.alt4 {
+  font-weight:bold; background-color:#99CCFF;
+} 
+
+
+.alt2 {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+.darkblueleftmiddle {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+alt5 {
+ color:#333333; font-weight:bold; text-align: left; white-space: normal; padding: 3pt;
+ } 
+ 
+ 
+.alt6 {
+ font-weight: bold; text-align: left; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt7 {
+font-weight: bold; text-align: left; background-color:#FFFFFF;
+ }
+ 
+ 
+.alt8 {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ 
+ }
+.alt8b {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+ .bigboldleft {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top;
+ } 
+
+.alt9 {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ } 
+ 
+ 
+.alt9b {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.tableF0 {
+  background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt10 {
+ font-size:85%; text-align:left;
+ } 
+ 
+.alt12 {
+  text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.blueboldcenter {
+ text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.alt14 {
+  text-align:right;
+ }
+
+.textcenter {
+  text-align:center;
+ }
+.alt15 {
+  text-align:center;
+ }
+.boldcenter {
+ font-weight: bold; text-align: center;
+ }
+.fontwhite {
+ color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhite { 
+  color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhitesmall {
+ color:#FFFFFF; text-align:left; font-weight:bold;
+ }
+.fontredochre {
+ 
+ color:#cc3300;
+ }
+.smaller {
+ font-size: x-small;
+ }
+h2 {
+ color:#c30;
+ }
+ 
+.subp1em {
+ text-indent: 1em;
+ }
+.subp2em {
+ text-indent: 2em;
+ }
+.subp3em {
+ text-indent: 3em;
+ }
+.subp4em {
+ text-indent: 4em;
+ }
+ 
+.it_nav {
+ color:#ffffff; background-color:#000080; font-weight: bold;
+}
+.liteblue {
+ color:#99CCFF; font-weight: bold;
+}
+
+.liteblue-back {
+ background-color:#99CCFF;
+ }
+
+.PlainTextBold, .StatText, .StatHeader, .DevHeader, .DevName, .Header, .ProjectNameHeader, .NewsDate, .Download, .Welcome, .ProjectCategory, .ResourcesHeader, .ProjectName2, .InputHeader, .InputHeaderReversed, .ProjectHeader, .NewsHeader, .NewsDateTable, .SiteHeader, .ProjectDownloadHeader, .Asterisk, .HelpTextHeader, .HelpTextBold, .SmallHeader, .Warning, .TypewriterBold, .FooterNav, A.FooterTextLink, .HeaderText, .Crumbing, .Download {
+ font-weight: bold;
+ }
+.StatHeader, .InputHeaderReversed, .footer1, .FooterNav, .FooterTextLink, .Crumbing, .SideText  {
+ color: #fff;
+ }
+/* .Copy, .ResourceName {
+ line-height: 14px;
+ }
+.StartCopy {
+ line-height: 13px;
+ } */
+.TableData {
+ color: #a00;
+ }
+.NewsDate {
+ color: #500;
+ }
+.ProjectCategory {
+ color: #a70;
+ }
+.ProjectName2 {
+ color: #ff0;
+ }
+.NewsHeader {
+ color: #aa0;
+ }
+.SiteHeader {
+ color: #550;
+ }
+.SmallHeader {
+ color: #0a0;
+ }
+.Warning {
+ color: #f00;
+ }
+.TypewriterPlain, .TypewriterBold  {
+ font-family: courier, monospace;
+ }
+.FooterTextLink {
+ font-weight: normal;
+ }
+.HeaderText {
+ color: #39f;
+ }
+.Crumbing, .HeaderText {
+ text-transform: uppercase;
+ }
+A.Crumbing {
+ font-style: italic;
+ }
+A.Crumbing:hover, A.FooterNav:active, A.FooterNav:hover, A.FooterTextLink {
+ text-decoration: underline;
+ }
+.BodyText {
+ color: #9cf;
+ }
+.Download, .DevName {
+ color: #666;
+ }
+
+
+.spaced {
+ font-style: normal;
+ line-height: 14pt;
+}
+

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.html Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,285 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ 
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="CONTENT-TYPE"> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000"> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York"> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development"> 
+<!-- documentation.openoffice.org --><title>OpenOffice.org</title> 
+ 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="draw1_EU.htmlcontent/style.css" media="screen"> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../images/favicon.ico" type="image/x-icon">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/nolan/">nolan</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/">drawing_graphics</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+   
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tbody><tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="draw1_EU.htmlcontent/logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="draw1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99ccff" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<hr size="1" noshade="">    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+ 
+<h2 align="center">Dokumentu bat irudi geometriko sinpleak erabiliz eratzea</h2> 
+<h2 align="center"> haien atributuak aldatzeko (kolorea, tamaina, kokalekua...) </h2> 
+<h2 align="center">eta emaitza inprimatzeko. </h2> 
+<h2 align="center">&nbsp;</h2> 
+<h3> </h3> 
+<h5 align="center"><i> </i></h5> 
+<h5 align="center"><i>OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </i></h5> 
+<h2 align="center">&nbsp;</h2> 
+<h3>Edukien aurkibidea:</h3> 
+<ol> 
+ <li><a href="#fastrecognition">Sarrera azkar bat</a>. OpenOffice.org-eko marrazketa-tresnei buruzko sarrera.</li> 
+ <li><a href="#drawnow">Oraintxe marraztu nahi dut!</a> Hasi zure inspirazio artistikoa adierazten.</li> 
+ <li><a href="#customizedrawings">Pertsonalizatu zure marrazkiak</a>. Aldatu haien atributuak (kolorea, tamaina, kokalekua...) </li> 
+ <li><a href="#printyourwork">Inprimatu zure lana</a>. Jarri paperean zure lanaren emaitza. 
+  <ol start="4"> 
+   <li>1 <a href="#printingtroubleshooting">Inprimatze-arazoak argitzea</a>. Inprimatzerakoan arazoak al dituzu? Hala bada, erreparatu atal honi.</li> 
+  </ol> 
+ </li> 
+ <li><a href="#credits">Kredituak</a>. Egilea eta hari lotutako informazioa.</li> 
+</ol> 
+<h3><a name="fastrecognition"></a>1. Sarrera azkar bat. OpenOffice.org-eko marrazketa-tresnei buruzko sarrera</h3> 
+<p>1937. urtean, Pablo Picasso espainiar margolariak mundua txunditu zuen bere artelan zoragarri eta dramatikoarekin: <i>Gernika</i>. Zorionez, gaur egun ez dugu Arte Ederretako liburuetan agertzen diren margolari bikain horietakoa izan beharrik kalitate oneko marrazkiak eta bestelako dokumentu grafikoak sortzeko. Nahikoa da marrazteko software modernoa edukitzea. Aplikazio horien artean, <b>OpenOffice.org Draw</b>-k gure lana errazten du eta hala nola entretenigarriagoa egiten du.</p> 
+<p>Draw-ren oinarrizko funtzioak ikasten hasi baino lehen, laneko areari eta lanean erabiliko dituzun tresnei errepara iezaiezu. Draw-ko dokumentu berri bat irekitzen duzunean, leiho honen antzekoa bistaratuko da:</p> 
+<p><img src="draw1_EU.htmlcontent/DrawScreenshot.gif" width="748" height="592" border="0" alt="OpenOffice.org Draw-ren leiho nagusia"></p> 
+<p>Leihoaren titulu-barraren azpian (tximeletaren logotipoa duena) hiru komando-barra ikusiko dituzu. Honako hauek dira, agertzen diren ordenan: </p> 
+<ul> 
+ <li><b>Menu-barra</b></li> 
+ <li><b>Funtzio-barra</b></li> 
+ <li><b>Objektu-barra</b></li> 
+</ul> 
+<p>Menu-barran Draw-ko menu nagusien zerrenda dago. Funtzio-barran zenbait funtziotara sartzeko -adibidez, Ireki, Gorde, Kopiatu, Ebaki, Itsatsi- eta OpenOffice.org-eko ohiko atazetarako ikonoak bistaratzen dira. Objektu-barran, objektu bat hautatuta dagoenean haren itxura (marra-estiloa, -kolorea eta -zabalera; betetzeko estiloa eta kolorea) aldatzeko erabil daitezkeen marrazketa-tresna zehatzak daude.</p> 
+<p><b><i>Aholkua: </i></b><i>Jende askok barra horiek aldaezinak direla pentsatzen du, baina hori ez da guztiz egia. Haietan agertzen diren ikonoak eta funtzioak zure beharren arabera alda ditzakezu, saguaren eskuineko botoiarekin Tresna-barra nagusian edo Objektu-barran klik eginez. Laster-menua bistaratuko da. Orduan, hautatu </i><b>'Konfiguratu...'</b><i> edo </i><b>'Pertsonalizatu...'</b><i><b></b> barren edukia aldatzeko. Horretaz gain, </i><b>'Botoi ikusgaiak'</b><i><b> </b> hautatzen baduzu, zenbait botoi aktibatu edo desaktiba ditzakezu. Laster-menu berean beste barra bat gehi dezakezu, </i><b>Aukera-barra </b><i>izenekoa, modu lehenetsian desgaituta dagoena. Horrek beste botoi batzuk ditu kokatzeko eta aldatzeko tresna erabilgarriak erabiltzeko.</p> 
+<p>Draw leihoaren ezkerraldean <b>Tresna-barra nagusia ikusiko duzu. </b>Han, Draw-ko dokumentua osatzeko behar dituzun tresnak daude. Barra horren oinarrizko funtzioak dokumentu honetan azalduko dira. Azkenik, leihoaren behealdean, <b>Egoera-barra dago. </b>Informazio erabilgarria bistaratzen du; adibidez, kurtsorearen kokalekua Draw dokumentuan (koordenatuetan adierazita), zoomaren ehunekoa, txantiloiaren izena, etab.</p> 
+<p>Dokumentu-arearen ondoan ikus ditzakezun zenbakitutako bi barrak <b>erregela horizontala eta bertikala dira. </b>Haietan neurri-unitateak aldatzeko, egin klik saguaren eskuineko botoiarekin laster-menua bistaratzeko eta han bestelako unitateak aukeratzeko. Ez dituzu behar? Orduan desaktiba itzazu, <b>Ikusi-Erregelak </b>hautatuz Menu-barran<b>. </b>Berriro ikusgai edukitzeko, errepikatu aurreko urratsa <b>'Erregelak' </b> elementuak ondoan hautapeneko ikur bat izan dezan.</p> 
+<h3><a name="drawnow"></a>2. Oraintxe marraztu nahi dut! Hasi zure inspirazio artistikoa adierazten.</h3> 
+<p>Atal honetara zuzenean etorri bazara aurrekoa irakurri gabe, atzera bueltatu eta hura irakurtzea gomendatzen dizugu, han atal honetan erabiliko diren zenbait termino azaldu baititugu. Bestalde, pazientzia gutxikoentzat, irudi geometriko sinpleak Draw dokumentu batean nola marraztu behar diren azalduko dugu.</p> 
+<p><img src="draw1_EU.htmlcontent/MainToolBar.gif" width="30" height="375" align="right" alt="Tresna-barra nagusia"></p> 
+<p>Eskuinean ikusten duzun irudiak <b>Tresna-barra nagusia erakusten du. </b>Barra horretan daude <strong>OpenOffice.org Draw</strong>-n erabiliko dituzun marrazketa-tresnak. Tresna jakin bat aktibatzeko, egin klik haren ikonoan. Ikono bakoitzaren botoia &quot;toggle&quot; motakoa da; hau da, ikonoaren gainean klik egitea amaitzen duzunean, ikonoak sakatutako itxura edukiko du tresna behar bezala hautatuta dagoela ikus dezazun. Saiatu laukizuzen-tresna hautatzen... Goitik laugarren ikonoa da...</p> 
+<p>Orain, aldatu lekuz saguaren erakuslea. Laukizuzen txiki bat duen gurutze bihurtu dela ohartuko zara. Zure lehenengo irudia marrazteko, jarraitu honako urratsei:</p> 
+<ol> 
+ <li>Egin klik ezkerreko botoiarekin eta eduki sakatuta dokumentuan edonon. Puntu hori laukizuzenaren goiko ezkerreko izkina izango da.</li> 
+ <li>Arrastatu sagua eta ondoren askatu ezkerreko botoia nahi duzun kokalekuan.</li> 
+</ol> 
+<p>Zorionak! Zure laukizuzena bistaratu da bere osotasunean! Tresna-barra nagusiari begiratzen badiozu, laukizuzen-tresna orain ez dagoela hautatuta ikusiko duzu. Hori ikonoan klik behin egin duzulako ageri da. Bi aldiz egingo bazenu klik, laukizuzen-tresna hautatuta egongo litzateke beste tresna bat hautatu arte. Laburbilduz, saguaren ezkerreko botoiarekin egindako klik bat marrazketa-ekintza baten berdina da; bi klik, berriz, marrazketa-ekintza anizkoitzaren berdina.</p> 
+<p><b><i>Aholkua</i></b><i>: Ziurrenik ohartuko zinen Tresna-barrako beste ezaugarri batez: ikono askok ezkerrean hiruki berde txiki bat dute. Ikur horrek tresna hori barra mugikorra dela adierazten du. Barra bistaratzeko, egin klik nahi duzun ikonoan eta eduki saguaren botoia sakatuta segundo batzuetan. Barra mugikorra agertuko da. Dokumentuan edozein lekutara eraman dezakezu arrastatuz. Hori mota bereko baina atributu desberdinetako hainbat irudi marrazteko erabilgarria da. Hura ixteko eta Tresna-barra nagusira itzultzeko, barra mugikorreko goiko eskuineko izkinan dagoen ixteko botoia besterik ez duzu erabili behar.</p> 
+<p>Laukizuzena marrazteko irudi erraza da. Baita karratua ere. Karratu bat sor dezakezu laukizuzenaren barra mugikorreko karratua tresna hautatuz, eta ondoren, laukizuzena sortzeko azaldutako urratsak errepikatuz. Oso erraza da! Noski <strong>OpenOffice.org Draw</strong> irudi konplexuagoak marrazteko erabil daiteke; adibidez, zirkuluak, elipseak edo zirkulu-atalak. Irudi horiek sortzeko, jarraitu urratsoi:</p> 
+<ol> 
+ <li>Hautatu elipse-tresna Tresna-barra nagusian (laukizuzena tresnaren beheko ikonoa), segundo batzuetan saguaren botoia sakatuta duzula barra mugikorra bistaratzeko.</li> 
+ <li>Aukeratu marraztu nahi duzun irudia.</li> 
+ <li>Egin klik saguaren ezkerreko botoiarekin eta arrastatu kurtsorea dokumentuan.</li> 
+ <li>Askatu saguaren ezkerreko botoia.</li> 
+</ol> 
+<p>Ohiko prozedura horretaz gain, bestelako ekintza jakin batzuk gauzatu behar dira elipsea barra mugikorrean hauta ditzakezun zenbait irudi marrazteko edo aldatzeko. Ekintza horiek honakoak dira:</p> 
+<ul> 
+ <li><b>Zirkulua:</b> Ez da ekintza berezirik behar. Sagua zenbat eta gehiago urrundu saguaren botoia askatu baino lehen, orduan eta handiagoa izango da zirkulua.</li> 
+ <li><b>Elipsea:</b> Mugitu sagua horizontalean edo bertikalean arrastatze-fasean, elipsearen erradioa txikitzeko edo handitzeko.</li> 
+ <li><b>Elipse-atalak</b>: Irudi hori elipse normalaren antzekoa da. Desberdintasuna zati bat ez dela marrazten da, hala tarta-zati baten antzeko zati huts bat geratzen da. Jarraitu ondorengo urratsei: 
+  <ol> 
+   <li>Hautatu <b>'Elipse-atala'</b> tresna Elipsea barra mugikorretik. Marraztu zure irudia elipse normal bat balitz bezala.</li> 
+   <li>Saguaren ezkerreko botoia askatzean elipse bat ikusiko duzu, baina hori ez da azken marrazkia. Izan ere, elipsearen barruko marra oraindik ikusgai dago: <b>erradioa. </b>Erradioa lekuz alda dezakezu, sagua hutsik egongo den zatiaren lehenengo aldea markatu nahi duzun kokalekura arte eramanez Egin klik saguaren ezkerreko botoian, hasierako kokalekua berresteko.</li> 
+   <li>Errepikatu 2. urratsa eskualde hutsaren bigarren aldearen kokalekua berresteko.</li> 
+  </ol> 
+ </li> 
+ <li><b>Zirkulu-atala:</b> Elipsea barra mugikorrean <b>'Zirkulu-atala' </b> tresna hautatu ondoren eta zirkulua sortu ondoren, jarraitu &quot;Elipse-atala&quot; prozedurako 2. eta 3. urratsei.</li> 
+ <li><b>Elipse-segmentua:</b>Elipse baten sekzio bat da. 
+  <ol> 
+   <li>Hautatu <b>'Elipse-segmentua'</b> tresna Elipsea barra mugikorrean. Marraztu zure irudia elipse normal bat balitz bezala.</li> 
+   <li>Erradioa oraindik ikusgai egongo da. Egin klik lehenbiziko aldiz saguaren ezkerreko botoiarekin elipsea trunkatuko den marraren lehenengo puntua ezartzeko.</li> 
+   <li>Egin klik bigarren aldiz elipsea trunkatu den marraren bigarren puntua ezartzeko.</li> 
+  </ol> 
+ </li> 
+ <li><b>Zirkulu-segmentua:</b> Elipsea barra mugikorrean <b>'Zirkulu-segmentua' </b> tresna hautatu ondoren eta zirkulua sortu ondoren, jarraitu &quot;Elipse-segmentua&quot; prozedurako 2. eta 3. urratsei.</li> 
+</ul> 
+<h3><a name="customizedrawings"></a>3. Pertsonalizatu zure marrazkiak: Aldatu haien atributuak (kolorea, tamaina, kokalekua...) </h3> 
+<p>Aurreko atalean aipatutako prozedura guztiak jarraitu badituzu, agian irudi gehiegi izango dituzu Draw dokumentuan. A zer nahastea! Sortu Draw dokumentu berri bat Menu-barran <b> Fitxategia-Berria-Marrazkia</b> hautatuz.</p> 
+<p>Zure orri zuri berrian, marraztu laukizuzen bat. Erreparatu laukizuzenari. Kolore urdin argi batez beteta dago eta perimetroan karratu berde txiki batzuk ditu. Urdin argia betetzeko kolore lehenetsia da; karratu berde txikiak, berriz, tamaina aldatzeko heldulekuak dira eta laukizuzena hautatu dela erakusten dute. Urdin argia kolore polita da, baina agian batzuei ez zaie gustatuko eta aldatu nahiko dute.</p> 
+<p>Objektu baten kolorea aldatzeko hainbat modu daude. Hona hemen ohikoenak:</p> 
+<ol> 
+ <li>Hautatu <b>Formatua-Area </b> Menu-barran. Agertuko den elkarrizketa-koadroko Area fitxan, aukeratu erabiliko duzun kolorea.</li> 
+ <li>Egin klik eskuineko botoiarekin hautatutako objektuan haren laster-menua bistaratzeko. Ondoren aukeratu: <b>'Area...' </b> menu horretan. Agertuko den elkarrizketa-koadroko Area fitxan, aukeratu erabili nahi duzun kolorea.</li> 
+ <li>Hautatu nahi duzun kolorea <b>Objektu-barran</b> topatuko duzun goitik behera jaisten den <b>'Betegarriaren estiloa'</b> zerrenda-koadroan.</li> 
+</ol> 
+<p>Gogoan izan objektuaren kolorea aldatzeko edozein prozedura jarraituta ere, objektua hautatu egin behar dela. Horretarako, objektuan saguaren ezkerreko botoiarekin klik egin besterik ez duzu.</p> 
+<p><b><i>Aholkua: </i></b><i> Interneten erabiltzeko irudiak marrazten dituen jende askok koloreak balio hamaseitar gisa adierazteko edo Interneteko koloreen izenak erabiltzeko ohitura du. Interneterako kolore-paleta seguru bat plataforma diferentetan arakatzaile diferenteek ia modu berean bistaratuko dituen koloreak dituen paleta da. Ezaugarri hori erabiltzeko, jarraitu honako urratsei:</i></p> 
+<ol> 
+ <li><i>Marraztu objektu bat dokumentu-orrialdean.</i></li> 
+ <li><i>Egin klik objektuan objektu bera hautatzeko.</i></li> 
+ <li><i>Egin klik eskuineko botoiarekin laster-menua bistaratzeko.</i></li> 
+ <li><i>Hautatu</i> '<b>Area...</b>'<i> elementua.</i></li> 
+ <li><i>Ondoren agertuko den laster-leihoan, irauli '</i> '<b>Koloreak</b>'<i>fitxa.</i></li> 
+ <li><i>Egin klik </i> '<b>Kargatu kolore-zerrenda</b>'<i> ikonoan <img src="draw1_EU.htmlcontent/OpenIcon.gif" width="31" height="25" alt="Kargatu kolore-zerrenda ikonoa">.</i></li> 
+ <li><i>Hautatu html.soc fitxategia eta sakatu</i><b> 'Ados'</b><i> (bide-izen estandarra:</i> <b>OpenOffice60/user/config/</b><i>)</i></li> 
+</ol> 
+<p>Kolorea alda daitekeen objektu-atributuetako bat baino ez da. Egin klik ezkerreko botoiarekin dokumentuan nonbait, ezer ez dagoen lekuan, laukizuzena desautatzeko. Orain, begiratu iezaiozu berriro. Perimetroa marra beltz mehe bat dela ikusiko duzu. Perimetro horren estiloa eta kolorea alda ditzakezu!</p> 
+<p>Orain ere ekintza bat hainbat modutan egin daiteke (ez ahaztu objektua hautatzea klik eginez):</p> 
+<ol> 
+ <li>Hautatu <b>Formatua-Marra </b> Menu-barran. Agertuko den elkarrizketa-koadroko Marra fitxan, aukeratu aldatu nahi duzun marraren atributuak.</li> 
+ <li>Egin klik eskuineko botoiarekin hautatutako objektuan, haren laster-menua bistaratzeko. Ondoren aukeratu: <b>'Marra...' </b> menu horretan. Agertuko den elkarrizketa-koadroko Area fitxan, aukeratu erabili nahi duzun kolorea.</li> 
+ <li>Hautatu nahi duzun kolorea eta estiloa <b>Objektu-barran</b> topatuko duzun goitik behera jaisten den <b>'Marra-estiloa' </b>eta<b>'Marra-kolorea' </b> zerrenda-koadroetan.</li> 
+</ol> 
+<p>Orain arte, objektu baten itxurarekin lotutako objektu-ezaugarriei buruz mintzatu gara. Orain, objektu baten kokalekua eta tamaina nola aldatzen diren azalduko dugu. Hautatu laukizuzen-tresna Tresna-barra nagusian eta marraztu bigarren laukizuzen bat Draw dokumentuko area huts batean. Laukizuzen berria automatikoki hautatuko da saguaren ezkerreko botoia askatzean. Lehen ere esan dugu karratu txiki berdeak tamaina aldatzeko heldulekuak direla. Objektuen tamaina aldatzeko honela erabil ditzakezu:</p> 
+<ol> 
+ <li>Pasa saguaren erakuslea karratu berdeetako baten gainetik. Erakuslea ertzetan gezi txikiak dituen marra bihurtuko da. Gezien orientazioak erakusten du objektua zein norabidetan alda dezakezun neurriz. Izkinetako karratuek objektuaren zabalera eta/edo luzera aldi berean aldatzeko aukera ematen dizute; erdiko karratuek, berriz, neurri horietako bakarra aldatzekoa (aukeratzen duzun karratuaren arabera).</li> 
+ <li>Egin klik ezkerreko botoiarekin karratuetako batean eta eduki botoia sakatuta. Arrastatu sagua objektuak zuk nahi duzun neurria lortu arte; orduan, askatu saguaren botoia.</li> 
+</ol> 
+<p>Tamaina aldatzeko erdiko helduleku bat arrastatzen duzunean, ordea, zabalera eta altuera proportzioan alda daitezke aldi berean. <b>[MAIUS] </b> tekla sakatuta eduki besterik ez duzu egin beharreko ekintza burutzen duzun bitartean.</p> 
+<p>Orain laukizuzenaren tamaina alda dezakezu, baina agian kokalekua ere aldatu nahi duzu. Hori honela egin dezakezu:</p> 
+<ol> 
+ <li>Ziurtatu irudietako bat hautatuta dagoela. </li> 
+ <li>Mugitu saguaren kurtsorea irudiaren gainetik. Lau gezi dituen gurutze bihurtuko da.</li> 
+ <li>Egin klik ezkerreko botoiarekin objektuan hautatzeko.</li> 
+ <li>Arrastatu sagua gorantz kokaleku berrira, eta ondoren askatu saguaren botoia.</li> 
+</ol> 
+<p><b><i>Aholkua:</i></b><i> marrazki batzuetan, beharrezkoa da objektuak ikusiz egin dezakezun baino doitasun handiagoaz kokatzea edo neurriz aldatzea. OpenOffice.org-en ekintza hori egin dezakezu eskuineko botoiarekin objektuan klik eginez eta laster-menuan </i><b>'Kokalekua eta tamaina '</b><i><b> </b> hautatuz. Elkarrizketa-koadroko leihoa agertuko da eta han tamaina eta kokalekua alda ditzakezu neurri-unitate lehenetsia erabiliz. Bestela, ekintza horien doitasuna hobe dezakezu sareta puntukatu bat dokumentuaren atzeko plano gisa bistaratuz. Egin klik eskuineko botoiarekin komando-barran laster-menua bistaratzeko, eta ondoren hautatu </i><b>'Aukera-barra'</b><i><b>. </b>Egoera-barraren gainean agertuko den barra berrian, egin klik </i><b>'Erakutsi sareta'</b><i><b> </b>ikonoan <img src="draw1_EU.htmlcontent/DisplayGrid.gif" width="22" height="23" alt="Erakutsi sareta ikonoa">. Sareta-atributuak alda daitezke </i><b>Tresnak-Aukerak-Marrazkia-Sareta</b><i><b></b> aukeratuz
 Menu-barran.</i></p> 
+<p>Marrazki-dokumentuak aldatzerakoan, agian objektu bat beste baten gainean ikusiko duzu, baina ez zuk nahi bezala pilatuta. Baina alda dezakezu objektuen agerpen-ordena. Horretarako bi modu daude.</p> 
+<ul> 
+ <li>Egin klik <b>'Antolatu' </b>ikonoan <img src="draw1_EU.htmlcontent/Arrange.gif" width="26" height="21" alt="Antolatu ikonoa"> Tresna-barra nagusian <b>'Antolatu'</b> Tresna-barra mugikorra ager dadin eta ondoren behar duzun tresna jakin hori hauta dezazun.</li> 
+ <li>Egin klik eskuineko botoiarekin hautatutako objektuan haren laster-menua bistaratzeko, eta ondoren hautatu <b>'Antolatu'</b> elementuaren azpielementu egokia.</li> 
+</ul> 
+<h3><a name="printyourwork"></a>4. Inprimatu zure lana. Jarri paperean zure lanaren emaitza.</h3> 
+<p>OpenOffice.org-ekin sortutako marrazki-dokumentuak erabiltzeko hainbat modu daude. Modu ohikoena inprimatzea da. Inprimatze-sistemak plataforma batetik bestera desberdinak izan daitezkeenez, eskuliburu honetan Microsoft Windows sistema eragilerako inprimatze-komandoak bakarrik azalduko ditugu. Baina OpenOffice.org-eko elkarrizketa-koadroko leiho asko berdinak dira sistema eragile guztietan.</p> 
+<p>Zure dokumentua inprimatzen saiatu baino lehen, disko gogorrean gordetzea gomendatzen dizugu. Dokumentuak titulurik ez badu, aukeratu <b>Fitxategia-Gorde honela...</b> komandoa menu nagusian. Lehendik gordeta baduzu, nahikoa da <b>[KTRL]+S</b> teklak sakatzea. Orain, inprimatze-eragiketan edozer gertatuta ere, zure lana ez da galduko.</p> 
+<p>Erabiliko duzun inprimatzailea hautatzeko, hautatu <b>Fitxategia-Inprimagailuaren ezarpenak... </b> Menu-barran. Elkarrizketa-koadroan, inprimagailu lehenetsiaren izenak goitik behera jaisten den <b>'Izena' izeneko zerrenda-koadroan agertu behar du. </b>Egin klik <b>'Propietateak' </b>botoian inprimagailu-kontrolatzailearen ezarpenak aldatzeko.</p> 
+<p>Orain inprima dezakezu. Zuzenean egin dezakezu <b>'Inprimatu fitxategia zuzenean'</b> ikonoan klik eginez <img src="draw1_EU.htmlcontent/print_file_directly.gif" width="27" height="21" alt="Inprimatu fitxategia zuzenean ikonoa"> Funtzio-barran. Bestela, azken-aldaketak egin ditzakezu Inprimatu elkarrizketa-koadroaren leihoan. Elkarrizketa-koadro horretara joateko, </p> 
+<ul> 
+ <li>hautatu <b>Fitxategia-Inprimatu</b> Menu-barran.</li> 
+ <li>sakatu <b>[KTRL]+P </b> teklak</li> 
+</ul> 
+<p>Inprimatu elkarrizketa-koadroaren leihoak itxura hau du:</p> 
+<p><img src="draw1_EU.htmlcontent/PrintDialogWindow.gif" width="623" height="368" border="0" alt="Inprimatu elkarrizketa-koadroa"></p> 
+<p>Leihoaren goialdea Inprimagailuaren ezarpenak elkarrizketa-koadroaren berdin-berdina da, eta hura bezala alda daiteke. Desberdintasun bakarra <b>'Inprimatu fitxategian'</b> kontrol-laukia dagoela da. Aukera hori markatzen baduzu, <b>'Gorde honela...'</b> elkarrizketa-koadroa agertuko da zure dokumentua inprimatuko den fitxategiaren izena aukeratu dezazun. Funtzio hori oso erabilgarria da, batez ere, inprimagailua erantsirik ez duen koaderno batean sortutako dokumentua inprimatzeko, edo fitxategi hori zure LANetik kanpoko lanpostu batera transferitzeko, eta han inprimatu.</p> 
+<p><b>'Inprimatze-area' </b> sekzioak dokumentuko zein orrialde inprimatu nahi duzun zehazteko aukera ematen dizu, eta <b>'Kopiak' </b> sekzioa, berriz, inprimatu behar diren dokumentuaren kopia-kopurua aldatzeko erabil daiteke.</p> 
+<p>Beheko eskuineko botoian, <b>'Aukerak' </b> botoia topatuko duzu. Han klik eginez gero Aukerak elkarrizketa-koadroaren leihoa agertuko da, eta ezarpen osagarriak han aldatu ahal izango dituzu, adibidez, inprimagailuaren kalitatea, orrialdearen ezarpenak eta oin-oharraren testua (orrialde-zenbakia, data, ordua).</p> 
+<p>Azkenik, egin klik Inprimatu elkarrizketa-koadroaren leihoko <b>'Ados' </b> botoian zure dokumentua inprimatzeko.</p> 
+<h3><a name="printingtroubleshooting"></a>4.1 Inprimatze-arazoak argitzea. Inprimatzerakoan arazoak al dituzu? Hala bada, erreparatu atal honi.</h3> 
+<p>Atal honetan, aurrekoan bezala OpenOffice.org Suite Microsoft Windows sistema eragilean nola exekutatzen den azaltzen da. Iradokizun gehienak beste platafometan ere aplika daitezke, baina kontuan hartu behar da inprimatze-azpisistemen arteko desberdintasunak.</p> 
+<h4><b>A. </b>Inprimagailuak ez du inprimatzen:</h4> 
+<ol> 
+ <li>Baliteke erantzun hau lelo samarra iruditzea, baina egiaztatu duzu inprimagailua piztuta dagoen? Askotan, gauzarik sinpleenak ahazten ditugu.</li> 
+ <li>Egiaztatu inprimagailuaren eta PCaren arteko hardware-konexioa. Windows sistema eragilean, inprimatze-arazo gehienak askotan hardwarekoak izaten dira eta ez sotwarekoak. 
+ </li> 
+ <li>Agian, zure inprimagailua ez da inprimagailu lehenetsi gisa hautatuta dagoena. Ireki Inprimatu elkarrizketa-koadroaren leihoa. Horretarako, Menu-barran hautatu <b>Fitxategia-Inprimagailuaren ezarpenak... </b> eta egiaztatu zein inprimagailu agertzen den goitik behera jaisten den <b>'Izena' </b> zerrenda-koadroan. Aldatu hautatutako inprimagailua, hala behar izanez gero. </li> 
+ <li>Ziurtatu Inprimatu elkarrizketa-koadroren leihoan <b>'Inprimatu fitxategian' </b> kontrol-laukia ez dagoela markatuta. Bestela, zure dokumentua zuzenean fitxategi batera bidaliko da eta ez inprimagailura. </li> 
+</ol> 
+<p><b>B. Inprimagailuak inprimatutako koloreak ez dira pantailan bistaratutako berak:</b> </p> 
+<p>Koloretako inprimagailu modernoek 4 tintako % nahasketa erabiltzen dute (edo 6 berrienetan), oro har, gure begiek ikus ditzaketen koloreak sortzeko. OpenOffice.org Draw-n, koloreak tintaren portzentaje zehatza erabiliz editatzeko, honako hau egin behar duzu:</p> 
+<ol> 
+ <li>Egin klik kolorea aldatu nahi duzun objektuan. Hautatu egingo da.</li> 
+ <li>Egin klik eskuineko botoiarekin eta aukeratu <b>Area...</b> laster-menuan.</li> 
+ <li>Ondoren agertuko den laster-leihoan, irauli ' <b>Koloreak</b>'fitxa.</li> 
+ <li>Hautatu CMYK <b>Kolore-sistema</b> konbinazio-koadroan.</li> 
+ <li>Aldatu CMYKren % balioak azpiko koadroetan.</li> 
+ <li>Sakatu <b>'Ados'</b> botoia. Lehendik dagoen kolorea aldatu nahi duzun edo paletan kolore berria gehitu nahi duzun galdetuko zaizu. Aukeratu nahi duzuna.</li> 
+</ol> 
+<p>Bestela, prest dagoen CMYK paleta erabili/alda dezakezu: </p> 
+<ol> 
+ <li>Errepikatu 1, 2 eta 3 urratsak.</li> 
+ <li>Egin klik <b>Kargatu kolore-zerrenda</b> ikonoan.</li> 
+ <li>Hautatu cmyk.soc fitxategia eta sakatu <b>'Ireki'</b> botoia. (bide-izen estandarra: <b>OpenOffice60/user/config/</b>)</li> 
+ <li>Leihoa ixteko, sakatu <b> 'Ados'</b> botoia.</li> 
+</ol> 
+<p><b>C. Orrialde-ertzen goialdeko edo behealdeko marrazkiak ez dira behar bezala inprimatzen:</b></p> 
+<p>Segur aski Draw-ko dokumentuko marjinak inprimagailuko inprimatze-arearen ertzetatik hurbilegi ezarriko zenituen. Honako hau egin behar duzu:</p> 
+<ol> 
+ <li>Egiaztatu inprimagailuaren eskuliburua, inprimatze-area zenbatekoa den jakiteko.</li> 
+ <li>Hautatu <b>Formatua-Orrialdea </b> Menu-barran.</li> 
+ <li><b>Prestatu orrialdea</b>' leihoko <b>Orrialdea</b> fitxan, aldatu goiko eta beheko marjinak: jarri inprimagailuaren eskuliburuan ikusi dituzun neurriak. Eskulibururik ez baduzu, saiatu 2,5 cm baino balio handiagoarekin (1 hazbete). Hori hainbat inprimagailutan egin daiteke.</li> 
+ <li>Sakatu <b>'Ados'</b> botoia.</li> 
+</ol> 
+<p>Gogoratu marrazkiak editatzea, objektu bakoitza orrialdearen marjina berrietan dagoela ziurtatuz.</p> 
+<p><b><i>Aholkua: </i></b><i>OpenOffice.org Draw oso aplikazio ahaltsua da, baina ezin ditu zure hardwarearen gaitasunak hobetu. Beraz, inprimatutako dokumentuaren kalitatea ona ez dela pentsatzen baduzu, hardwarearen kalitatean ere pentsa ezazu. Bereziki kolore askoko argazkiak edo irudiak dituen dokumentuak inprimatzen ari bazara, argazkiak inprimatzeko inprimagailu bat eta paper satinatu berezia eduki beharko zenituzke.</i></p> 
+<h3><a name="credits"></a>5. Kredituak</h3> 
+<p><b>Egilea: </b>Gianluca Turconi</p> 
+<p><b>Eskerrak:</b> Eskerrak James Treleaven-i bere laguntza baliotsuagatik.</p> 
+<p><b>Integrazioa: </b>E/E</p> 
+<p><b>Azken aldaketa</b>: 2001eko otsailak 11</p> 
+<p><b>Erakundearen kontaktua:</b> <span style="font-weight: medium">OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </span><a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html"><span style="font-weight: medium">http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html</span></a></p> 
+<h3><br> 
+</h3> 
+</div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </tbody></table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tbody><tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan="2"> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/Arrange.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/Arrange.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/DisplayGrid.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/DisplayGrid.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/DrawScreenshot.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/DrawScreenshot.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/MainToolBar.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/MainToolBar.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/OpenIcon.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/OpenIcon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/PrintDialogWindow.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/PrintDialogWindow.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/gogo.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/gogo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/print_file_directly.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/print_file_directly.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/spacer.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/spacer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/style.css
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/style.css (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/style.css Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,261 @@
+
+@import url(ns4_toxins.css); 
+body, p, div, li, td, tr, th, dd, input, select, span, font {
+ font-family: verdana, lucida, helvetica, arial, sans-serif;
+ }
+a {
+ text-decoration: none;
+ }
+body, p, div, li, td, th, dd, input, select, span {
+ color: #000;
+ }
+ 
+ a:link { color: #0033CC } 
+ a:visited { color: #660066} 
+ /* a:hover { color: #FF0000} */
+ a:hover { text-decoration:underline; color: #FF0000 }
+
+/* Note: many of the styles below are being phased out, either because they are no longer with purpose or because other methods have been used. When possible, I have created meaningfully named versions below the enigmatically named ones.  */
+ 
+ /* Page Definitions */
+
+@page Acta1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Acta1
+ {
+ page:Acta1;
+ }
+
+
+@page Section1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Section1
+ {
+ page:Section1;
+ }
+ 
+.superscript
+ {vertical-align:super;
+ font-size:75%;
+ }
+ 
+ p.indent, span.indent, li.indent, div.indent 
+ {margin-top:6.0pt;
+ margin-right:0in;
+ margin-bottom:0in;
+ margin-left:.25in;
+ margin-bottom:.0001pt;
+ line-height:100%;
+ }
+
+ 
+ .alt1 {
+  text-align:center; vertical-align: top;
+ } 
+ 
+.alt3 {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.graybold {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.alt4 {
+  font-weight:bold; background-color:#99CCFF;
+} 
+
+
+.alt2 {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+.darkblueleftmiddle {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+alt5 {
+ color:#333333; font-weight:bold; text-align: left; white-space: normal; padding: 3pt;
+ } 
+ 
+ 
+.alt6 {
+ font-weight: bold; text-align: left; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt7 {
+font-weight: bold; text-align: left; background-color:#FFFFFF;
+ }
+ 
+ 
+.alt8 {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ 
+ }
+.alt8b {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+ .bigboldleft {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top;
+ } 
+
+.alt9 {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ } 
+ 
+ 
+.alt9b {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.tableF0 {
+  background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt10 {
+ font-size:85%; text-align:left;
+ } 
+ 
+.alt12 {
+  text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.blueboldcenter {
+ text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.alt14 {
+  text-align:right;
+ }
+
+.textcenter {
+  text-align:center;
+ }
+.alt15 {
+  text-align:center;
+ }
+.boldcenter {
+ font-weight: bold; text-align: center;
+ }
+.fontwhite {
+ color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhite { 
+  color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhitesmall {
+ color:#FFFFFF; text-align:left; font-weight:bold;
+ }
+.fontredochre {
+ 
+ color:#cc3300;
+ }
+.smaller {
+ font-size: x-small;
+ }
+h2 {
+ color:#c30;
+ }
+ 
+.subp1em {
+ text-indent: 1em;
+ }
+.subp2em {
+ text-indent: 2em;
+ }
+.subp3em {
+ text-indent: 3em;
+ }
+.subp4em {
+ text-indent: 4em;
+ }
+ 
+.it_nav {
+ color:#ffffff; background-color:#000080; font-weight: bold;
+}
+.liteblue {
+ color:#99CCFF; font-weight: bold;
+}
+
+.liteblue-back {
+ background-color:#99CCFF;
+ }
+
+.PlainTextBold, .StatText, .StatHeader, .DevHeader, .DevName, .Header, .ProjectNameHeader, .NewsDate, .Download, .Welcome, .ProjectCategory, .ResourcesHeader, .ProjectName2, .InputHeader, .InputHeaderReversed, .ProjectHeader, .NewsHeader, .NewsDateTable, .SiteHeader, .ProjectDownloadHeader, .Asterisk, .HelpTextHeader, .HelpTextBold, .SmallHeader, .Warning, .TypewriterBold, .FooterNav, A.FooterTextLink, .HeaderText, .Crumbing, .Download {
+ font-weight: bold;
+ }
+.StatHeader, .InputHeaderReversed, .footer1, .FooterNav, .FooterTextLink, .Crumbing, .SideText  {
+ color: #fff;
+ }
+/* .Copy, .ResourceName {
+ line-height: 14px;
+ }
+.StartCopy {
+ line-height: 13px;
+ } */
+.TableData {
+ color: #a00;
+ }
+.NewsDate {
+ color: #500;
+ }
+.ProjectCategory {
+ color: #a70;
+ }
+.ProjectName2 {
+ color: #ff0;
+ }
+.NewsHeader {
+ color: #aa0;
+ }
+.SiteHeader {
+ color: #550;
+ }
+.SmallHeader {
+ color: #0a0;
+ }
+.Warning {
+ color: #f00;
+ }
+.TypewriterPlain, .TypewriterBold  {
+ font-family: courier, monospace;
+ }
+.FooterTextLink {
+ font-weight: normal;
+ }
+.HeaderText {
+ color: #39f;
+ }
+.Crumbing, .HeaderText {
+ text-transform: uppercase;
+ }
+A.Crumbing {
+ font-style: italic;
+ }
+A.Crumbing:hover, A.FooterNav:active, A.FooterNav:hover, A.FooterTextLink {
+ text-decoration: underline;
+ }
+.BodyText {
+ color: #9cf;
+ }
+.Download, .DevName {
+ color: #666;
+ }
+
+
+.spaced {
+ font-style: normal;
+ line-height: 14pt;
+}
+

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/drawing_graphics/draw1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/favicon.ico
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/favicon.ico
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/images/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/nolan/index.html Tue Dec 20 00:08:31 2011
@@ -0,0 +1,99 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a href="/eu/dokumentazioa/nolan/">nolan</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+    
+<p><i>Azken aldaketa: 2001eko otsailak 18</i> 
+</p> <h4></h4> <h4>Misioa</h4>  
+<p>OpenOffice.org programetan hainbat ekintza egiteko jarraibide errazak eskaintzea. 
+</p> <h4><br> Laburpena</h4>  
+<p>Beheko zerrendan agertzen diren dokumentuak kontsulta ditzakezu hainbat ekintza nola egin jakiteko. </p>
+<table width="100%" border="0">
+ <tr bgcolor="#00315a"> 
+  <td colspan="2"><div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Testu-prozesadorea</font></b></div></td></tr>
+ <tr bgcolor="#99ccff"> <td width="58%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> <td width="42%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%"><b>Nola idatzi eta maneiatu OpenOffice.org-eko testu-dokumentuak ohiko eginbideak eta estiloak erabiliz.</b></td> <td width="42%"> <div align="center"><a href="word_processing/writer1_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p><b>Nola egin &quot;Posta-fusioa&quot; Calc-eko kalkulu-orri batetik.</b> 
+</p> </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="word_processing/writer2_EU.html">HTML</a> </div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td colspan="2" bgcolor="#003366"> <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Kalkulu-orria</font></b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#99ccff"> <td width="58%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> <td width="42%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%"><b>Nola egin kalkulu sinpleak eta nola </b><b>formateatu karpeta bateko gelaxkak eta kalkulu-orriak.</b></td> <td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc1_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%"><b>Nola erabili ordenazio-zerrendak eta automatikoki betetzeko funtzioa </b></td> <td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc2_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align=left><b>Nola aplikatu gelaxka bati baldintzapeko formatua</b> 
+</p>  </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc3_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align=left><b>Nola formateatu kalkulu-orria</b> 
+</p>  </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc4_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align=left><b>Nola definitu inprimatze-ezarpenak</b> 
+</p>  </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc5_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align=left><b>Nola babestu orria edo gelaxka</b> 
+</p>  </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="spreadsheet/calc6_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr>  <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td colspan="2" bgcolor="#003366"> <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Draw</font></b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#99ccff"> <td width="58%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> <td width="42%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align="left"><b>Nola sortu forma geometriko soilak dituen dokumentua, nola aldatu atributuak (kolorea, tamaina, posizioa,...) eta nola inprimatu emaitza.</b> 
+</p> </td> 
+<td width="42%"> <div align="center"><a href="drawing_graphics/draw1_EU.html">HTML</a></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td colspan="2" bgcolor="#003366"> <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Datu-iturburua</font></b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#99ccff"> <td width="58%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> <td width="42%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="58%">  
+<p align="left"><b>Nola sortu datu-iturburua hutsetik abiatuta</b> 
+</p> </td> <td width="42%"> <div align="center"><a href="data_source/data1_EU.html">HTML</a> </div> </td> </tr></table>  
+<p>&nbsp; 
+</p> 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message