incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221032 [7/10] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu: ./ bestelakoak/ dokumentazioa/ dokumentazioa/erab_meg/ dokumentazioa/erab_meg/drawing_graphics/ dokumentazioa/erab_meg/formula/ dokumentazioa/erab_meg/presentation/ dokumentazio...
Date Tue, 20 Dec 2011 00:07:34 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/016.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/016.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/016.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/016.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<head> 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> </head>   
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
+<html> 
+<head> 
+<title>FAQ orokorrak 015</title> 
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> </head>  
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>OOo instalatu dut, eta orain ezin ditut DOC fitxategiak Word-ekin ireki! Zer gertatzen da?</b></font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">OpenOffice instalatzean galdetu zaizu ea MS Office fitxategiak OpenOffice-rekin asoziatzea nahi duzun. Baietz erantzun duzu mota bakoitzari dagokionez (word, excel, etab.). ASOZIATZERIK EZ BAZENUEN NAHI, ZERGATIK ESAN DIOZU BAIETZ? Inoiz arakatzaileren bat edo irudiak ikusteko programaren bat instalatuko zenuen seguru asko. Halako programak instalatzean ere gauza bera gertatzen da. Asoziazioaren arazoa konpontzeko hainbat modu daude. Zoaz fitxategi-moten ezarpenera (tresna edo karpeten aukeretan egon beharko luke) 'Ordenagailua' ikonotik irekitako leiho batean. Ezabatu asoziazioa .doc, .xls, eta asoziatzea nahi ez duzun bestelako fitxategi-motei.<br><br> Hurrena fitxategi-mota horietako batean klik egiten duzunean, zein programarekin ireki nahi duzun galdetuko dizu. Hautatu Word, Excel edo erabili nahi duzun programa. Fitxategi-mota jakin bat beti aplikazio berarekin ireki dezan definitu ahal izango duzu.</font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../index.html">Itzuli FAQen indize-orrialde nagusira</a> | <a href="index.html">Itzuli FAQ orokorren indize-orrialdera</a></font> 
+</p> </body> </html>  </div> </td> </tr> </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td>&nbsp;</td> <td colspan=2> <br><br> </td> </tr> </table>  
+<!-- end footer -->   </body> </html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/016.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/index.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/index.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<head> 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> </head>   
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">  
+<HTML>  
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>FAQ orokorrak</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;13335744">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;13522523">  
+<STYLE>  
+<!--   H2 { color: #000000 }   TD P { color: #000000 }   P { color: #000000 }   DT { color: #000000 }  -->  </STYLE> </HEAD>  
+<BODY TEXT="#000000"> <H2 ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial">FAQ orokorren indizea</FONT></H2> <UL STYLE="margin-left: 0.5cm"> <LI> <A HREF="001.html"><FONT FACE="Arial">001</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Legezkoa da <b><font color="#CC6600">OpenOffice.org</font></b>-en bitarren erabilera <b><font color="#CC6600">komertziala/negozioetakoa</font></b>?</FONT> <LI> <A HREF="002.html"><FONT FACE="Arial">002</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Zertan dira <b><font color="#CC6600">desberdinak</font></b> <b><font color="#CC6600">StarOffice</font></b> eta <b><font color="#CC6600">OpenOffice.org</font></b>? </FONT> <LI> <A HREF="003.html"><FONT FACE="Arial">003</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - <b><font color="#CC6600">StarOffice</font></b> 5.2/5.1a/5.1 bertsioaren kopia daukat. Nola <b><font color="#CC6600">egunera</font></b> dezaket <b><font color="#CC6600">OpenOffice</font></b> suitera? </FONT> <LI> <A HREF="004.html"><FONT FACE="Arial">004</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Zein <
 b><font color="#CC6600">plataforma</font></b> <b><font color="#CC6600">onartzen</font></b> ditu OpenOffice suiteak? </FONT> <LI> <A HREF="005.html"><FONT FACE="Arial">005</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - OpenOffice-k zein <b><font color="#CC6600">hardware-baliabide</font></b> behar ditu funtzionatzeko? </FONT> <LI> <A HREF="006.html"><FONT FACE="Arial">006</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Nola <b><font color="#CC6600">instalatzen da</font></b> OpenOffice? </FONT> <LI> <A HREF="007.html"><FONT FACE="Arial">007</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Non aurki ditzaket OpenOffice-rentzako <b><font color="#cc6600">adabakiak</font></b>? </FONT> <LI> <A HREF="008.html"><FONT FACE="Arial">008</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Nola <b><font color="#CC6600">berritu</font></b> dezaket <b><font color="#CC6600">OpenOffice</font></b>ren bertsio zaharra? </FONT> <LI> <A HREF="009.html"><FONT FACE="Arial">009 </FONT></A><FONT FACE="Arial">- OpenOffice-ren erabiltzaileentzako <b><font colo
 r="#CC6600">dokumentazio</font></b>rik ba dago <b><font color="#CC6600">.pdf formatuan</font></b>? </FONT> <LI> <A HREF="010.html"><FONT FACE="Arial">010</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - Nola jar naiteke <b><font color="#CC6600">harremanetan</font></b> OpenOffice.org-ekin? </FONT> <LI> <A HREF="011.html"><FONT FACE="Arial">011 </FONT></A><FONT FACE="Arial">- Zergatik izaten ditut <b><font color="#CC6600">GPF (General Protection Fault)</font></b> <b><font color="#CC6600">kraskatze</font></b> pila bat I&#146;m Windows 9x/Me sisteman OpenOffice aplikazioak erabiltzean? </FONT> <LI> <A HREF="012.html"><FONT FACE="Arial">012 </FONT></A><FONT FACE="Arial">- OpenOffice bateragarria da <b><font color="#CC6600">MS Office</font></b> eta <b><font color="#CC6600">StarOffice fitxategi-formatuekin</font></b>? </FONT> <LI> <A HREF="013.html"><FONT FACE="Arial">013</FONT></A><FONT FACE="Arial"> - <b><font color="#CC6600">OpenOffice.org-eko fitxategi</font></b> bat deskargatu dut, eta
 , irekitzen hasi naizenean, <b><font color="#CC6600">iragazki bat hautatzeko eskatu dit</font></b>. Nola ireki dezaket fitxategia? </FONT> <LI><font face="Arial"><a href="014.html">014</a> - <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Arazoa daukat "komandoen eta funtzioen" barrako <b><font color="#CC6600">ikonoekin</font></b>. Ez dira <font color="#CC6600"> <b>behar bezala bistaratzen</b></font> eta. zirriborroak agertzen dira ikonoen ordez. Nola konpon dezaket arazoa?</font></font> <LI><font face="Arial"><a href="015.html">015</a> - </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#CC6600">Laguntza-sistemak zergatik ez du behar bezala funtzionatzen</font></b> OpenOffice.org suitean? </font> <LI><font face="Arial"><a href="016.html">016</a> - </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">OOo instalatu dut, eta orain ezin ditut DOC fitxategiak Word-ekin ireki! Zer gertatzen da</font> OpenOffice.org suitean? </font> </UL>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../../index.html">Itzuli dokumentazioaren indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQen indize-orrialde nagusira</a></font><br>  
+</p> </BODY> </HTML>  </div> </td> </tr> </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td>&nbsp;</td> <td colspan=2> <br><br> </td> </tr> </table>  
+<!-- end footer -->   </body> </html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/logonew.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/logonew.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/tinywhitesquare.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/tinywhitesquare.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/001.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/001.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/001.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/001.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,92 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434500"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20133176"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>001 -<!-- ^^^ -->Nola egin dezaket berrikuspen-marka (redlining) OpenOffice.org-en?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Berrikuspena propietatea gaitzeko, jarraitu urrats hauei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Ireki editatu behar duzun dokumentua 
+ </P> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Editatu -&gt; Aldaketak -&gt; Grabatu 
+ </P> 
+</UL> 
+<P>Hasi aldaketak egiten. Sartutako testu-pasarte berri guztiak kolore batez azpimarratzen direla ohartuko zara, eta ezabatzen dituzun testu guztiak ikusgai daudela baina marratuta eta koloretan.</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/001.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/002.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/002.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/002.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/002.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,99 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434000"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20034779"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>002 - <!-- ^^^ --> Zer egin behar dut lehenengo orrialdea azal/titulu-orrialde bihurtzeko eta orrialde-numerazioa (1. orrialdea) dokumentuaren bigarren orrialdean hasteko?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Hona hemen dokumentu bat sekziotan zatitzeko (arrazoia edozein dela ere) eta orrialde-zenbakia bigarren orrialdeko orri-oinean jartzeko jarraitu behar den oinarrizko prozedura. 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Ireki testu-tratamenduko dokumentu berri bat. 
+ </P> 
+ <LI><P>Sartu azaleko orrialdean nahi dituzun datu batzuk edo guztiak (edo bestela, sakatu Sartu tekla zenbait aldiz).</P> 
+ <LI><P>Hautatu Txertatu -&gt; Eskuzko jauzia... 
+  </P> 
+ <LI><P>Hautatu &quot;Orrialde-jauzia&quot; aukeraren ondoko botoia. Ondoren, aukeratu hurrengo orrialdean erabiltzeko estiloa (aukeratu bat menuan; adibidez, &quot;Lehen orrialdea&quot;). Ondoren, markatu &quot;Aldatu orrialde-zenbakia&quot; kontrol-laukia. Kontrol-lauki horren beheko laukian 1 zenbakiak agertu beharko luke. Egin klik Ados botoian. 
+ </P> 
+ <P>Oharra: hurrengo orrialderako estilo desberdina aukeratzen baduzu, dokumentua, hain zuzen, bi sekziotan zatitzen ari zara. Sekzioek ezaugarri desberdinak izan ditzakete (goiburukoak, orri-oinak, orrialde-numerazioa, etab.). Dokumentuaren sekzio bakoitzari esleitu zaion orrialde-estiloa ikusteko, egin klik nahi duzun orrialdean. Begiratu dokumentuaren leiho-arearen behean, &quot;x/n orrialde&quot; blokearen eskuinean, uneko orrialde/sekziorako orrialde-estiloaren izena ikusteko.</P> 
+ <LI><P>Orain bi orrialde izan beharko zenituzke. Jarri kurtsorea bigarren orrialdean, eta ondoren goitibeherako menuetan hautatu Txertatu -&gt; Orri-oina -&gt; Lehen orrialdea. Orri-oinaren area bigarren orrialdean agertuko da. 
+ </P> 
+ <LI><P>Orrialde-zenbakia txertatzeko, hautatu Txertatu -&gt;Eremuak -&gt; Orrialde-zenbakiak. &quot;1&quot; zenbakia agertu beharko litzateke fitxategiaren bigarren orrialdean (izan ere, orrialde-zenbakia eremuak uneko SEKZIOAren hasieratik kontatzen ditu orrialdeak). 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/002.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/003.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/003.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,107 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434000"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20053868"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>003 - <!-- ^^^ -->Zer egin behar dut goiburukoa soilik dokumentuaren lehenengo orrialdean agertzeko?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Jarraitu ondorengo urratsei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Ireki testu-tratamenduko dokumentu berri bat. 
+ </P> 
+ <LI><P>Sartu azaleko orrialdean (1.) nahi dituzun datu batzuk edo guztiak (edo bestela, sakatu Sartu tekla zenbait aldiz) 
+ </P> 
+ <LI><P>Hautatu Formatua -&gt; Estilista 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik Orrialde-estiloa ikonoan (ezkerretik laugarrena) 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik bikoitza &quot;Lehen orrialdea&quot; izeneko Orrialde-estiloan. Orrialde-estiloaren izenak dokumentuaren azpiko egoera-barran agertu beharko luke. Puntu honetan zeure lehen orrialde-estiloa ere sor dezakezu. Nahi izanez gero, Estilista orain itxi dezakezu. 
+ </P> 
+ <LI><P>Hautatu Txertatu -&gt; Eskuzko jauzia... 
+  </P> 
+ <LI><P>Hautatu &quot;Orrialde-jauzia&quot; aukeraren ondoko botoia. Ondoren, aukeratu hurrengo orrialdean erabiltzeko estiloa (aukeratu bat menuan; adibidez, &quot;Estandarra&quot;). 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik Ados botoian. 
+ </P> 
+ <LI><P>Orain bi orrialde izan beharko zenituzke. Jarri kurtsorea lehen orrialdean, eta ondoren goitibeherako menuetan hautatu Txertatu -&gt; Goiburukoa-&gt; Lehen orrialdea. 
+ </P> 
+ <LI><P>Goiburukoaren area bigarren orrialdean agertuko da. Erabili OpenOffice.org-eko tresnak goiburukoaren arean nahi duzuna txertatzeko. 
+  </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/004.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/004.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/004.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/004.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,117 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;16154800"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20135109"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>004 - <!-- ^^^ -->Zer egin behar dut logotipoa dokumentuko orrialde guztien goialdean agertzeko?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Jarraitu ondorengo urratsei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Ireki testu-tratamenduko dokumentu berri bat</P> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Txertatu -&gt; Goiburukoa -&gt; Estandarra 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik goiburukoaren bloke berrian 
+ </P> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Txertatu -&gt; Irudiak -&gt; Fitxategitik... 
+ </P> 
+ <LI><P>Nabigatu nahi duzun logotipora, ondoren egin klik Ireki ikonoan 
+ </P> 
+</UL> 
+<P>Irudia dokumentu guztietan agertzen ez bada, bi arazo egon daitezke. Erabiltzen ari zaren orrialde-estiloak goiburuko-ezarpen okerrak izan ditzake. Ezarpenak egiaztatzeko, jarraitu ondorengo urratsei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Formatua -&gt; Orrialdea 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik &quot;Goiburukoa&quot; fitxan. 
+ </P> 
+ <LI><P>Egiaztatu ea &quot;Eduki bera ezker/eskuin&quot; aukeraren ondoko laukia markatuta dagoen ala ez. Markatuta ez badago, logotipoak orrialde bakoitietan edo orrialde bikoitietan agertuko zaizkizu, baina ez bietan. 
+ </P> 
+</UL> 
+<P>Irudia orrialde batean edo gehiagotan agertzen bada eta gero inon agertzen ez bada, baliteke arrazoia orrialde-estilo desberdin bat izatea; hain zuzen, logotipoak agertzeari uzten dion orrialdean aplikatzen den orrialde-estiloa. Begiratu dokumentuaren behealdean, zehazki orrialde-zenbakiaren informazioa agertzen den lekuaren eskuinean. Agertzen den izena orrialde-estiloaren izena da. Estilo-izena desberdina bada, dokumentua bi sekziotan zatituko da. Hori aldatzeko, jarraitu ondorengo urratsei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Jarri testu-kurtsorea okerreko estiloa duen orrialdean. 
+ </P> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Formatua -&gt; Estilista 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik Orrialde-estiloa ikonoan (ezkerretik laugarrena) 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik bikoitza nahi duzun orrialde-estiloaren izenean (zure goiburukoa/logotipoa behar bezala bistaratzen duenean). Nahi izanez gero, Estilista orain itxi dezakezu. 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/004.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/005.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/005.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/005.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/005.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,84 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434100"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20135395"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>005 - <!-- saved from url=(0130)http://www.openoffice.org/source/browse/~checkout~/whiteboard/www/user_faq/word_processing/005.html?rev=1.1&content-type=text/html --><!-- ^^^ -->Nola desaktibatzen da hitz-osatze automatikoaren portaera?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Ireki testu-dokumentua. Goitibeherako menuetan, hautatu Tresnak -&gt;AutoZuzenketa/AutoFormatua. Hautatu &quot;Hitz-osatzea&quot; fitxa. Desautatu &quot;Hitz-osatze&quot; aukeraren ezkerreko kontrol-laukia. Egin klik Ados botoian</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/005.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/006.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/006.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434200"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20135735"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+  CODE { font-family: "Courier, sans-serif"} 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>006 - Nola sor dezaket eskema-estiloko zerrenda zenbakidun soil bat? Itxura hau eduki behar du:</H2> 
+<BR> 
+<TABLE width="300pt" border="1pt" text-indent: -1cm> 
+ <TR> 
+  <TD bgcolor="#e6e6e6"> 
+  <CODE>1. Zerrenda-izenburua<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1 Lehenengo elementua<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2 Bigarren elementua<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3 Hirugarren elementua</CODE> 
+  </TD> 
+ </TR> 
+</TABLE> 
+<P><!-- ^^^ -->OpenOffice.org-en bi tresnak ematen dizute zerrenda zenbakidunak sortzeko aukera. Bat formatuaren <B>Estilista</B> da, goitibeherako menuan Estilista hautatuz atzitzen dena. Beste leiho bat irekiko du eta lehenespenez &quot;Paragrafo-estiloak&quot; ikusiko da. Ezkerrean bosgarren ikonoan klik egiten baduzu, &quot;Numerazio-estiloak&quot;, zenbaki-estilo lehenetsien zerrenda ikusiko duzu. Beste tresna numerazioaren tresna-barra da. Testuaren tresna-barraren ezkerreko muturrean (letra-tipoaren izena, tamaina eta abar bistaratzen dituen barra), ezkerrerantz dagoen gezi txiki bat dago. Egin klik gainean. Orain numerazioaren tresna-barra ikusiko duzu. Gezi hori ez duzu ikusiko numerazio-estilo bat esleituta ez duen testu-area batean bazaude. Goiko zerrenda soilarentzat nahi duzun numerazioa numerazio-estilo lehenetsietan definituta dago. Behar duzun estiloa ez badago, zeure estilo propioak ere sor ditzakezu. Goiko zerrenda sortzeko jarraitu urrats hauei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Idatzi testua. Erabiltzen duzun paragrafo-estiloak ez du garrantzirik. Prozedura hori &quot;Testu-gorputza&quot; paragrafo-estiloa erabiliz probatu zen. 
+ </P> 
+ <LI><P>Hautatu testu osoa arrastatu funtzioa erabiliz. 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik bikoitza &quot;Numerazioa 5&quot; numerazio-estiloan. Zerrenda-zenbakiak (baina ez azpizenbakiak) agertu beharko lirateke. 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik testuaren tresna-barran eskuineko muturrean ezkerrerantz dagoen gezian. Numerazioaren tresna-barra agertuko da. 
+ </P> 
+ <LI><P>Jarri testu-kurtsorea &quot;Lehenengo elementua&quot; jartzen duen zerrenda-elementuan. 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik numerazioaren tresna-barrako eskuinerantz dagoen gezian (bakarra). &quot;Eraman maila bat behera&quot; izena du. Elementu horrek orain &quot;1.1&quot; zenbakia eduki beharko luke aurrean. 
+ </P> 
+ <LI><P>Errepikatu goiko urratsa beste azpizerrendako elementuentzat. 
+ </P> 
+</UL> 
+<P>Zeure zerrendako numerazio-estilo propioa egin behar baduzu, lehendik (Estilistan) dagoen estilo baten antzekoa hautatzea iradokitzen dizugu, eta ondoren eskuineko botoiarekin klik egitea laster-menua agertzeko. Hautatu &quot;Berria...&quot; hautatutako estiloan oinarrituta estilo berri bat sortzeko. Fitxa askoko elkarrizketa-koadro bat agertuko da eta han zeure numerazio-estilo propioa konfigura dezakezu. Bide batez, goiburuko-numerazioa modu berean ezar dezakezu. Goiburuko-maila bakoitzari paragrafo-estilo desberdina eslei dakioke (adibidez, 1. goiburukoa, 2. goiburukoa, 3. goiburukoa), baina denei NUMERAZIO-estilo bera esleituko zaie, zerrendako zenbakiak behar bezala egon daitezen. <B>Oharra</b> : </B>OpenOffice.org-ek askotan numerazioa zailduko du honako ekintzak egiten dituzunean: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Eman atzera teklari numerazio-estilo baten ondorengo estiloan zaudenean. 
+ </P> 
+ <LI><P>Txertatu zenbakitu gabeko estiloak zenbakitutako estilo artean. 
+ </P> 
+ <LI><P>Ezarri irteera HTML formatuan ondoz ondokoak ez diren zenbakitutako eta zenbakitu gabeko estiloekin 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/007.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/007.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,85 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;19493331"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20140548"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>007 - <!-- ^^^ -->Nola batu ditzaket elkarren ondoan dauden bi taula?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Taulek elkarren ondoan egon behar dute menuko &quot;Batu taulak&quot; aukera agertu ahal izateko. Taula artean edukirik gabeko testu-estilo bakar bat badago ere, aukera hau ez da agertuko. Taulak ia elkar ukitzen daudela dirudienean, jarri kurtsorea tauletako batean. Egin klik eskuineko botoiarekin laster-menua agertzeko. Hautatu &quot;Batu taulak&quot;. 
+</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/008.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/008.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/008.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/008.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434300"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20140943"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>008 - Nola sor dezaket alderantzizko koska nire dokumentuan?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Oinarrizko bi aukera dituzu, alderantzizko koskaren itxura nolakoa izatea nahi duzunaren arabera. 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Aurrez definitutako estiloa erabiliz: 
+ </P> 
+ <OL> 
+  <LI><P>Ireki Formatua Estilista (hautatu Formatua -&gt; Estilista goitibeherako menuan) 
+  </P> 
+  <LI><P>Eduki kurtsorea alderantzizko koska gisa formatua eman nahi diozun testuan (edo eduki kurtsorea testu-estilo hutsean eta idatzi testua gero) 
+  </P> 
+  <LI><P>Egin klik bikoitza Estilista leihoko &quot;Alderantzizko koska&quot; aukeran. Estilo lehenetsi horrek alderantzizko koska bat du, baina ezker-marjinaren 0,19 hazbeteko desplazamendua ere badu. 
+  </P> 
+ </OL> 
+ <LI><P>Sortu zeure estilo propioa: 
+ </P> 
+ <OL> 
+  <LI><P>Ireki Estilista (goian azaldu bezala) 
+  </P> 
+  <LI><P>Hautatu estilo &quot;generikoetako&quot; bat; adibidez, &quot;Estandarra&quot; 
+  </P> 
+  <LI><P>Egin klik eskuineko botoiarekin (Estilista leihoan) laster-menua agertzeko, eta hautatu &quot;Berria...&quot; 
+  </P> 
+  <LI><P>Agertzen den elkarrizketa-koadroan, sartu izen berria estiloarentzat. 
+  </P> 
+  <LI><P>Egin klik &quot;Koskak eta tarteak&quot; fitxan. 0,25 hazbeteko estiloko alderantzizko koska izateko, sartu &quot;0,25&quot; &quot;Koska ezkerretik&quot; eremuan. Gero sartu &quot;-0,25&quot; &quot;Lehen lerroko koska&quot; eremuan 
+  </P> 
+  <LI><P>Egin klik Ados botoian. Estilo berria erabilgarri egongo da Estilistaren zerrendan. 
+  </P> 
+ </OL> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/008.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/009.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/009.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/009.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/009.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,84 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;19585937"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20141218"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>009 - <!-- ^^^ -->Nola egin dezaket hitz-kontaketa nire dokumentuan?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Ireki fitxategia, eta hautatu Fitxategia -&gt; Propietateak. Egin klik &quot;Estatistikak&quot; fitxan. Hitz-kontaketa (eta bestelako estatistikak) agertuko dira elkarrizketa-koadroan.</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/009.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/010.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/010.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/010.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/010.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,93 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434400"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20141548"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>010 - Nola txerta dezaket 'adibide-testua' nire dokumentuan?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Jarraitu ondorengo urratsei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Jarri kurtsorea testua eduki nahi duzun lekuan 
+ </P> 
+ <LI><P>Idatzi karaktere hauek: dt 
+ </P> 
+ <LI><P>Sakatu &quot;F3&quot; tekla 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/010.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/011.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/011.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/011.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/011.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,84 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;16155200"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20141844"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>011 - Nola sor ditzaket etiketak OpenOffice.org-en?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Hautatu Fitxategia -&gt; Berria -&gt; Etiketak. Agertuko den elkarrizketa-koadroan, etiketarentzat hasierako testua sar dezakezu eta nahi duzun etiketa-mota (Avery, etab.) hauta dezakezu. Egin klik &quot;Dokumentu berria&quot; ikonoan, hautatutako ezarpenak erabiliz dokumentua irekitzeko. 
+</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/011.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/012.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/012.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/012.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/012.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,105 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434500"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20142366"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>012 - Nola txerta dezaket Orrialde horizontal bat nire dokumentuan (bertikalean)?</H2> 
+<P>OpenOffice.org-eko dokumentu bat irekita duzula, jarraitu urrats hauei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Ireki Estilista (<B>Formatua-Estilista</B> edo <B>[F11]</B>)</P> 
+ <LI><P>Estilista leihoan, egin klik <B>Orrialde-estiloak</B> ikonoan (ezkerretik laugarren ikonoa)</P> 
+ <LI><P>&quot;Estandarra&quot; motak nabarmenduta egon beharko luke, eduki eskuineko botoia sakatuta laster-menua agerrarazteko, eta aukeratu &quot;<B>Berria...</B>&quot; </P> 
+ <LI><P>Agertuko den elkarrizketa-koadroan, jarri orrialde-estilo berriari azalpen-izen bat; adibidez, Horizontala</P> 
+ <LI><P>Egin klik <B>[Orrialdea]</B> fitxan, eta aldatu orrialdearen orientazioa Horizontalera dagokion aukera-botoian klik eginez. Orrialde-estiloari bestelako aldaketak ere egin diezazkiokezu, behar izanez gero (adibidez, marjina-tamainak doitzea).</P> 
+ <LI><P>Egin klik <B>[Ados]</B> botoian. Estilo berria orrialde-estilotako zure aukera gisa agertuko da.</P> 
+ <LI><P>Jarri testu-kurtsorea dokumentuan Orrialde horizontala txertatu nahi duzun lekuan</P> 
+ <LI><P>Hautatu <B>Txertatu - Eskuzko jauzia</B></P> 
+ <LI><P>Agertuko den elkarrizketa-koadroan, hautatu <B>Orrialde-jauzia</B> eta <B>Estilo-zerrendan</B>, hautatu zure orrialde-estilo berria; adibidez, &quot;Horizontala&quot;.</P> 
+ <LI><P>Egin klik <B>[Ados]</B> botoian.</P>. 
+</UL> 
+<P></P> 
+<P>Dokumentuan, Horizontala area bukatzeko, egin honako hau:</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Jarri testu-kurtsorea dokumentuan diseinu horizontala txertatu nahi duzun lekuan.</P> 
+ <LI><P>Hautatu <B>Txertatu - Eskuzko jauzia</B></P> 
+ <LI><P>Agertuko den elkarrizketa-koadroan, hautatu <B>Orrialde-jauzia</B>, eta <B>Estilo-zerrendan</B>, hautatu aurreko orrialde-estiloa; adibidez, &quot;Estandarra&quot;.</P> 
+ <LI><P>Egin klik <B>[Ados]</B> botoian. 
+ </P> 
+</UL> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/012.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/013.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/013.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/013.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/013.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,93 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;16154600"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20142849"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>013 - Orrialde huts bat daukat testu-tratamenduko dokumentuan. Eduki guztia aurreko orrialdean sartzen dela dirudi.<BR>Nola ken dezaket orrialde extra hori?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Hautatu Ikusi -&gt;Ez inprimatzeko karaktereak goitibeherako menutik (aukera markatuta egon dadin). Hala, orrialdea beste orrialdera bultzatzen duen kontrol-marka berezia ikusi ahal izango duzu. Bilatu marka hori eta ezabatu (fitxategiaren babeskopia egin ondoren). Gogoratu inprimatu aurretik aukera horiek desaktibatzeaz. (Aktibatuta usten baduzu, haiek inprimatzea nahi duzun ala ez galdetuko dizu programak). Kasu <B>gutxi</B> batzuetan, orrialde-estiloak aldatuz Txertatu -&gt; Eskuzko jauzia propietatearekin jolasean ibiltzean, orrialde &quot;mamuak&quot; sor daitezke. Orrialde horiek ez dute ageriko edukirik, ez ezkutuko karaktererik, eta ezin dute testu-kurtsorea eduki. Probatutako kasuan, orrialde &quot;mamu&quot; horiek honako prozedurari jarraituz kendu genituen: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Goitibeherako menuetan, hautatu Ikusi -&gt; Lineako diseinua 
+ </P> 
+ <LI><P>Joan zure dokumentura. Orain, orrialde &quot;mamuak&quot; ez dira agertuko. 
+ </P> 
+ <LI><P>Hautatu Ikusi -&gt; Lineako diseinua berriro (honek aukera desautatzen du). Orrialde &quot;mamuak&quot; ez dira itzuliko. 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/013.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/014.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/014.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,98 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434600"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20143355"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>014 - Zer egin behar dut taularen izenburuko errenkada testu-tratamenduko dokumentuan taula agertzen den orrialde bakoitzean errepikatzeko?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Izenburuko errenkada OpenOffice.org-en lehenespenez errepikatzen da taula berri bat sortzean. Lehendik taula bat baduzu edo beste testu-dokumentu baten txantiloia erabiltzen ari bazara, jarraitu honako argibideei: 
+</P> 
+<UL> 
+ <LI><P>Jarri kurtsorea taulako edozein lekutan 
+ </P> 
+ <LI><P>Saguaren eskuineko botoia sakatuta eduki laster-menua irekitzeko, ondoren hautatu Taula 
+ </P> 
+ <LI><P>Agertuko den elkarrizketa-koadroan, egin klik &quot;Testu-fluxua&quot; fitxan. 
+ </P> 
+ <LI><P>&quot;Testu-fluxua&quot; laukian, egin klik &quot;Errepikatu izenburua&quot; aukeraren ondoko kontrol-laukian (marka bat ager dadin). 
+ </P> 
+ <LI><P>Egin klik Ados botoian 
+ </P> 
+</UL> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/015.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/015.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,84 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17434600"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;20132906"> 
+ <STYLE> 
+ 
+ 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"} 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>015 - Badu OpenOffice.org-ek Microsoft Word-ek duen 'Kopiatu formatua' tresnaren antzekorik?</H2> 
+<P><!-- ^^^ -->Bai. &quot;Formatua emateko modua&quot; izena du eta &quot;Formatua Estilista&quot; komandoan dago. Hori bilatzeko, goitibeherako menuan, hautatu Formatua -&gt; Estilista (edo sakatu F11). Agertuko den elkarrizketa-koadroan, &quot;Formatua emateko modua&quot; eskuinetik hasi eta hirugarren ikonoa da. Botoia txandakatzailea da; beraz, egin klik behin propietatea aktibatzeko, eta egin klik berriro desaktibatzeko. Behin aktibatuta dagoela, hautatu zerrendan betetzeko erabili nahi duzun estiloa, eta, ondoren, egin klik aldatu nahi duzun testu-arean.</P> 
+<P><!-- ^^^ --></P> 
+ 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+ 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message