incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221032 [3/10] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu: ./ bestelakoak/ dokumentazioa/ dokumentazioa/erab_meg/ dokumentazioa/erab_meg/drawing_graphics/ dokumentazioa/erab_meg/formula/ dokumentazioa/erab_meg/presentation/ dokumentazio...
Date Tue, 20 Dec 2011 00:07:34 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013f.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013f.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013f.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013g.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013g.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013g.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013h.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013h.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013h.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013i.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013i.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013i.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013j.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013j.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013j.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013k.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013k.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013k.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013l.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013l.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013l.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013m.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013m.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013m.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013n.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013n.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013n.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013o.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013o.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/013o.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,56 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"><html><head> 
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="CONTENT-TYPE"> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000"> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York"> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development"> 
+<!-- documentation.openoffice.org --><title>OpenOffice.org</title> 
+ 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" media="screen"> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=iso-8859-1"><meta name="GENERATOR" content="StarOffice/5.2 (Win32)"><meta name="AUTHOR" content="Henrik Just"><meta name="CREATED" content="20010616;21022307"><meta name="CHANGEDBY" content="Henrik Just"><meta name="CHANGED" content="20010619;22203206"></head> 
+<body link="#6666cc" alink="#cc3333" bgcolor="#ffffff" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tbody><tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99ccff" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<hr size="1" noshade="">    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+  
+ 
+<p><b>Frakzioak handiegiak dira marra barruko formuletarako. Nola txiki ditzaket?</b></p> 
+<p>Hautatu <b>Formatua - Testu-modua</b>.</p> 
+<p>Formularen formatua aldatuko da eta frakzioak eta eragile handiak (adibidez, ikur integralak) txikiagoak izango dira. Gainera, eragile handien limiteak eragilearen eskuinean daude kokatuta, eta ez goian edo behean.</p> 
+<p>Adibidea: <img src="./014a.gif" name="Objekt1" align="middle" hspace="8" width="85" height="40" border="0"> ekuazioa <img src="./014b.gif" name="Objekt2" align="middle" hspace="8" width="80" height="26" border="0"> bihurtzen da testu-moduan.</p> 
+<p>Ezarpen hori alderantzikatu egiten da <b>Formatua-Testu-modua</b> berriro hautatzen baduzu.</p> 
+<p><a href="http://documentation.openoffice.org/user_faq/formula/index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="http://documentation.openoffice.org/user_faq/index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</p></div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </tbody></table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tbody><tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan="2"> 
+<br><br> 
+ 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014a.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014a.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014a.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014b.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014b.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/014b.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/015.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/015.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/015.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,72 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010616;20450778"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010621;20353919"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B>Zergatik dabiltza nire formulak gora eta behera testu-marran?</B></P> 
+<P>Hori da <I>Math</I>-en uneko bertsioaren arazo handienetako bat.</P> 
+<P>Gertatzen dena hau da: formulak testu-marrari dagokionean beti bertikalki zentratuta txertatzen dira. Formula bertikalki simetrikoa ez bada, testuaren eta formularen oinarrizko lerroak ez dira lerrokatuta egongo.</P> 
+<P>Hori zuzen dezakezu formula sagua erabiliz gora eta behera arrastatuz.</P> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/015.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/016.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/016.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/016.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/016.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010616;21020264"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010621;20363687"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B>Nola alda dezaket formularen inguruko tartea?</B></P> 
+<P>Zure formula <I>Writer</I>-eko dokumentu batean txertatu baduzu, honela egin dezakezu:</P> 
+<P>Formula indibidual baten inguruko tartea aldatzeko, jarraitu urratsoi:</P> 
+<UL> 
+ <LI>Hautatu formula. 
+ <LI>Hautatu <B> Formatua - Objektua</B>. 
+ <LI>Hautatu <B>'Itzulbiratu'</B> fitxa. 
+ <LI>Orrialde honetako <B>'Tartea'</B> taldean, formularen inguruko tartea doi dezakezu. 
+</UL> 
+<P>Formula <I>guztien</I> inguruko tartea aldatzeko, jarraitu urratsoi:</P> 
+<UL> 
+ <LI>Ireki estilista (<B>Formatua-Estilista</B>). 
+ <LI>Egin klik marko-estiloetarako ikonoan (ezkerretik hasita hirugarren ikonoa). 
+ <LI>Egin klik <b>'Formula'</b> komandoan eta ondoren egin klik eskuineko botoiarekin estilistan. 
+ <li>Hautatu <b>Aldatu...</b> laster-menuan. 
+ <LI>Hautatu <B>'Itzulbiratu'</B> fitxa. 
+ <LI>Orrialde honetako <B>'Tartea'</B> taldean, formulen inguruko tartea doi dezakezu. 
+</UL> 
+<P>Gainera, <I>Math</I><SPAN STYLE="font-style: normal">-ek zenbait tarte txertatzen ditu zure formularen inguruan. Hori aldatzeko, jarraitu urrats hauei:</SPAN></P> 
+<UL> 
+ <LI>Ireki zure formula. 
+ <LI>Hautatu <B> Formatua - Tartea</B>. 
+ <LI>Egin klik <B>'Kategoria'</B> komandoan eta aukeratu <b>Ertzak</b> laster-menuan. 
+ <LI>Orain zure formuletako ezker- eta eskuin-marjinak alda ditzakezu. 
+</UL> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/016.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/017.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/017.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/017.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/017.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,79 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010616;20450778"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010619;22293308"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B>Nola zenbaki ditzaket ekuazioak?</B></P> 
+<P><SPAN STYLE="font-weight: medium"><I>Writer</I></SPAN>-eko dokumentuetan bistaratutako ekuazioak <I>testu automatiko</I> lehenetsia erabiliz zenbaki daitezke.</P> 
+<P>Idatzi <KBD>fn</KBD> paragrafo baten hasieran eta sakatu F3. Adibide-formula duen <I>Testu automatikoa</I> eta zenbaki-segida bat txertatuko du. Egin klik bikoitza formulan, formula editatzeko.</P> 
+<P>Ekuazioak kapituluka zenbakitu nahi badituzu, egin honako hau:</P> 
+<UL> 
+ <LI>Egin klik bikoitza ekuazioaren zenbakietako batean. 
+ <LI><B>'Maila'</B> zerrenda-koadroan, aukeratu zenbakitzen hastea nahi duzun kapitulu-maila. 
+ <LI><B>'Bereizlea'</B> testu-koadroan, idatzi kapitulu-zenbakia eta formula-zenbakia bereiziko dituen karakterea. 
+</UL> 
+<P>Testu automatikoa aldatu nahi baduzu, <B>Editatu-Testu automatikoa</B> elkarrizketa-koadroa erabili beharko zenuke. Testu automatiko hori <KBD>Estandarra</KBD> taldean topatuko duzu.</P> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/017.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/018.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/018.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/018.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/018.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,72 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;21342563"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010621;20374382"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B>Formula bat txertatu dut HTML dokumentu batean eta orain ezin dut editatu. Zergatik?</B></P> 
+<P>Ez dago modu lehenetsirik formula matematikoak HTML dokumentuetan txertatzeko. Horretarako OpenOffice.org-ek HTML dokumentuetako formulak bit-mapako irudi gisa gordetzen ditu (GIF formatuan) eta horiek arakatzaile guztiek bistara ditzakete.</P> 
+<P>Ondorioz, dokumentua itxi eta berriro irekitzean ezin dira formulak gehiago editatu, bit-mapatik berriro ezin direlako egituratu.</P> 
+<P>Konponbide horrek, ordea, arazo batzuk ditu: adibidez, formulak inprimatzean ez dute itxura ona; egia izan itsusi ageri dira.</P> 
+<P>MathMLn moduko estandarren bidez formulak HTML (edo XHTML) orrialdetan txertatzeko aukera egongo da etorkizunean. OpenOffice.org-ek HRML eta MathMLak esporta ditzakeenez, ulergarria da estandar hori iristean hori ere onartuko duelaren itxaropena edukitzea.</P> 
+<P>Beste arazo bat, ordea, arakatzaileak MathML onartu beharra duela da. Mozilla proiektuak horretan dihardu lanean, ikus <A HREF="http://www.mozilla.org/projects/mathml/">http://www.mozilla.org/projects/mathml/</A>.</P> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/018.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/019.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/019.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/019.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/019.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;22021267"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;22063780"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B>Formula bat duen dokumentua idatzi dut. Lagun bati eman nion eta dokumentua ireki zuenean erabiltzaileak definitutako ikurrek ez zuten funtzionatzen. Zein da arazoa?</P> 
+<P>Hori <I>Math</I>-en arazo ezaguna da. Erabiltzaileak definitutako ikurrak erabiltzailearen ezarpenen parte dira eta <I>ez</I> dira formulekin gordetzen.</P> 
+<P>Gainera, erabiltzaileak definitutako ikurrek izen lokalizatuak dituzte, adibidez, <KBD> %alpha </KBD> <KBD> %alfa </KBD> izan daiteke beste hizkuntzetan; beraz, ikur horiek ere arazoak sor ditzakete.</P> 
+<P>Unean ez dago arazoarentzat konponbiderik, baina horretan dihardugu.</P> 
+<P><I>Oharra</b><SPAN STYLE="font-style: normal">: Formulak MathMLera esportatzen dituzunean, StarMath erabiltzen duten erabiltzaileak definitutako ikurrak ondo esportatzen dira, erabiltzaileak definitutako beste ikurrak, ordea, ez.</SPAN></P> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/019.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/020.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/020.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/020.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/020.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,80 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010618;20364236"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010619;22335672"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<P><B><I>Math</I> bateragarria da Microsoft Word-eko ekuazio-editorearekin?</B></P> 
+<P><I>Math</I>-ek inportazio- eta esportazio-iragazkiak ematen ditu <A HREF="http://www.mathtype.com/">MathType</A>-rako Diseinua zientziatik. (Microsoft Word-eko ekuazio-editorea MathType-n bertsio mugatua da.)</P> 
+<P><I>Writer</I>-etik Microsoft Word-era esportatzean, OpenOffice.org-ek txertatutako <I>Math</I> formulak MathType bihurtzen ditu.</P> 
+<P>Microsoft Word-etik <I>Writer</I>-era inportatzean, OpenOffice.org-ek alderantzizko ordena du.</P> 
+<P>Edozein fitxategi-motako bihurketan bezala kontuan eduki behar da <I>Math</I>-ek eta MathType-k gaitasun desberdinak dituztela eta horrek emaitzan eragina izango duela. </P> 
+<P>Formulak jatorrizko formatuan edukitzea nahiago baduzu, portaera hori konfigurazioan alda dezakezu:</P> 
+<UL> 
+ <LI>Aukeratu <B>Tresnak - Aukerak</B>. 
+ <LI>Hautatu <B>Kargatu/Gorde-Microsoft Office</B>. 
+ <LI>Kendu hautamarka <KBD> MathType-tik OpenOffice.org Math-era </KBD> eta <KBD> OpenOffice.org Math-etik MathType-ra</KBD>. 
+</UL> 
+<p><a href="index.html">Itzuli Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a>  
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/020.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_bullet.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_bullet.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_bullet.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_divider.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_divider.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/blue_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/collabnetlabel.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/collabnetlabel.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/collabnetlabel.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/dot_divider.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/dot_divider.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/dot_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/gogo.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/gogo.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/gogo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/index.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/index.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,93 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010615;22124635"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Henrik Just"> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010618;21310125"> 
+</HEAD> 
+<BODY> 
+<p><span style="color:#cc6600"><strong>Math-eko FAQei buruzko indize-orrialdea</strong></span> 
+<p><em>Oharra</b>: FAQ honek OpenOffice.org-en 633 bertsiorako balio du. 
+<p>638 bertsioak StarMath letra-tipoa OpenSymbol letra-tipoarekin ordezten du eta zenbait akats ditu trantsizio horregatik (egitura ugarik ez dute funtzionatzen). <i>Math</i>-en bertsio erabilgarriagoa agertutakoan eguneratuko da FAQa. 
+<UL> 
+ <LI><A HREF="001.html">001</A> - Nola lor dezaket <span style="color:#cc6600"><strong>ezkerreko parentesia</strong></span> <span style="color:#cc6600"><strong>eskuineko parentesirik</strong></span> gabe? 
+ <LI><A HREF="002.html">002</A> -<span style="color:#cc6600"><strong><KBD> x^* </KBD> idazten dut x<SUP>*</SUP></strong></span>idazteko, baina <span style="color:#cc6600"><strong>errore-mezu </strong></span> bat agertzen zait. Zergatik? 
+ <LI><A HREF="003.html">003</A> -<SPAN STYLE="font-style: normal"><B></B><KBD><B>#</A>, <span style="color:#cc6600"><strong>&amp;<KBD>,</KBD>|<KBD>, </KBD>^<KBD> edo </KBD>_<KBD>ikurretako bat sartzen dudanean, espero gabeko emaitza edo errore-mezua agertzen zait. Nola erabil ditzaket ikur horiek? 
+ <LI><A HREF="004.html">004</A> - <B><SPAN STYLE="font-style: normal"><KBD> 3xy </KBD> idazten dudanean, 3 zenbakia letra etzanean agertzen zait. Akatsa da? 
+ <LI><A HREF="005.html">005</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>lerroka</strong></span> ditzaket ekuazioak berdin ikurrean? 
+ <LI><A HREF="006.html">006</A> - <span style="color:#cc6600"><strong>Eragile bitar</strong></span> bat erabili nahi dut (adibidez <KBD>union</KBD> edo <KBD>otimes</KBD>) <span style="color:#cc6600"><strong>eragile handi gisa</strong></span> (adibidez <KBD>int</KBD> edo <KBD>sum</KBD>). Nola egin dezaket? 
+ <LI><A HREF="007.html">007</A> - Nola erabil ditzaket zenbait <span style="color:#cc6600"><strong>funtzio</strong></span>, adibidez max, det, <span style="color:#cc6600"><strong><I>Math</I></strong></span>-ek ezagutzen ez baditu? 
+ <LI><A HREF="008.html">008</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>alda ditzaket formulan erabilitako letra-tipoak</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="009.html">009</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>alda dezaket azpiformula baten letra-tipoa</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="010.html">010</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>alda dezaket azpiformula baten tamaina</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="011.html">011</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>alda dezaket azpiformula baten kolorea</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="012.html">012</A> - <I>Math</I>-ek ez duen <span style="color:#cc6600"><strong>ikur</strong></span> bat behar dut. Zer egin dezaket? 
+ <LI><A HREF="013.html">013</A> - Topa ditzaket <I>Math</I>-en <span style="color:#cc6600"><strong>egitura</strong></span> guztiak <span style="color:#cc6600"><strong>hautapen-leihoan</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="014.html">014</A> - <span style="color:#cc6600"><strong>Frakzioak handiegiak dira</strong></span> marra barruko formuletarako. Nola txiki ditzaket? 
+ <LI><A HREF="015.html">015</A> - Zergatik dabiltza <span style="color:#cc6600"><strong>nire formulak</strong></span> gora eta behera testu-marran? 
+ <LI><A HREF="016.html">016</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>alda dezaket formularen inguruko tartea</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="017.html">017</A> - Nola <span style="color:#cc6600"><strong>zenbaki ditzaket ekuazioak</strong></span>? 
+ <LI><A HREF="018.html">018</A> - Formula bat txertatu dut <span style="color:#cc6600"><strong>HTML</strong></span> dokumentu batean eta orain <span style="color:#cc6600"><strong>ezin dut editatu</strong></span>. Zergatik? 
+ <LI><A HREF="019.html">019</A> - Formula bat duen dokumentua idatzi dut. Lagun bati eman nion eta dokumentua ireki zuenean <span style="color:#cc6600"><strong>erabiltzaileak definitutako ikurrek ez zuten funtzionatzen</strong></span>. Zein da arazoa? 
+ <LI><A HREF="020.html">020</A> - <I>Math</I> <span style="color:#cc6600"><strong>bateragarria da</strong></span> <span style="color:#cc6600"><strong>Microsoft Word-eko ekuazio-editorearekin</strong></span>? 
+</UL> 
+<p><a href="../../index.html">Itzuli Dokumentazioko indize-orrialdera</a> | <a href="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</a> 
+</BODY> 
+</HTML> 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/logonew.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/logonew.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/spacer.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/spacer.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/spacer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/tinywhitesquare.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/tinywhitesquare.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/formula/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/index.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/index.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<head> 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico" type="image/x-icon"> </head>   
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table>  <HR SIZE="1" NOSHADE>   <h2>Erabiltzaileen FAQen proiektua</h2> 
+<p><i>Azken aldaketa: 2001-11-20</i><br> 
+</p> <h4>Misioa</h4> 
+<p>Azken erabiltzaileei FAQetan oinarritutako lineako laguntza-fitxategi erabilerrazak eskaintzea da proiektu honen helburua.<br>  
+</p> <h4>Proiektuaren laburpena</h4> OpenOffice.org Suiteari buruz egindako galderen biltegia da proiektu hau. &nbsp;Galderei erantzun ondoren, zerrenda hauetan gehitzen dira. &nbsp;Gune honetan nabigatzen laguntzeko, FAQak sailka banatu dira. &nbsp;<br> <br> Une honetan, OpenOffice.org suitearentzako FAQ erabilgarrien multzo bat prestatzen dihardugu. &nbsp;Hona hemen lantzen ari garen FAQen zerrenda. &nbsp;Esteka agertzen bada, area hori ikusteko prest dagoela adierazten du.<br> <br> <table cellpadding="4" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#00315a" align="Center">  <font color="#ffffff" face="Arial, Helvetica" size="2">    <b>Uneko FAQ bilduma</b></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#99ccff" align="Center"><font color="#00315a" face="Arial, Helvetica" size="2"><b> FAQ area</b></font></td> <td bgcolor="#99ccff" align="Center"><font color="#00315a" face="Arial, Helvetica" size="2"><b> Arduraduna</b></font></td> <td bgco
 lor="#99ccff" align="Center"><font color="#00315a" face="Arial, Helvetica" size="2"><b> Azken eguneratzea</b></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   <a href="./various_topics/index.html"><b>Orokorra</b></a><br>  </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   Gianluca Turconi</font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/09/11<br> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">  <a href="./word_processing/index.html"><b>Writer</b></a><br> </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   &Eacute;ric Savary</font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/07/01<br> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">  <a href="./spreadsheet/index.html"><b>Calc</b></a><br> </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">
    Admar Schoonen</font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/06/29<br> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">  <a href="./drawing_graphics/index.html"><b>Draw</b></a><br>  </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   Gianluca Turconi</font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/07/01<br>  </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   <b><a href="./presentation/index.html">   Impress</a></b><br>  </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   Scott Carr</font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/06/15<br>  </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f0f0f0"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   <a href="./formula/index.html">   <b>Formula</b></a><br>  </font></td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center"><font face="Arial, Helvetica" size="2">   Henrik Just</font>
 </td> <td bgcolor="#f0f0f0" align="Center">2001/09/11<br> </td> </tr> </tbody> </table> <h4><br> Zalantzarik baduzu, ondoko urratsak jarraitzea gomendatzen dizugu:<br> </h4> <ul> <li>Egin zaitez harpidedun zure zalantzari erantzungo dion <a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">Posta-zerrenda</a>ren batean. &nbsp;Zerrenda horien bidez, zuzenean jo ahal izango duzu Garatzaileengana nahiz Azken Erabiltzailengana. &nbsp;Zalantza gehienak, seguru asko, zerrenda horietan argitu ahal izango dituzu, nahiko azkar gainera.</li> <li>Galderaren erantzuna jasotzen duzunean, bidali mezu elektroniko bat <a href="mailto:scottcarr@telocity.com"> Scott Carr</a>i, eta adieraz ezazu bertan zein Posta-zerrenda erabili duzun eta zein galdera egin duzun.</li> <li>Egin zaitez gure &quot;doc&quot; proiektuaren posta-zerrendako harpidedun.</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4>  </div> </td> </tr> </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td>&nbsp;</td> <td colsp
 an=2> <br><br> </td> </tr> </table>  
+<!-- end footer -->   </body> </html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/logonew.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/logonew.gif?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/001.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/001.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/001.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/001.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,89 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+ 
+ <body bgcolor="#ffffff"> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Nola txerta ditzaket atzeko plano bat baino gehiago aurkezpen batean?</font></b></p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Jarraitu ondorengo urratsei OpenOffice.org-en: </p> 
+<ol> 
+ <li>Hautatu zein diapositibetan aldatu nahi duzun atzeko planoa. 
+ </li> 
+ <li> 
+  Hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">Formatua - Estiloak - Diapositiba</font></b> diseinua....   
+ </li> 
+ <li> 
+  Hautatu Kargatu... botoia. 
+ </li> 
+ <li> 
+  Hautatu (atzeko planoen) kategoria bat  Kargatu diapositiba-diseinua laster-menutik. Txantiloien zerrenda eguneratu egingo da. 
+ </li> 
+ <li> 
+  Hautatu aurkezpen berria Txantiloiak aukeran. 
+ </li> 
+ <li> 
+   Egin klik Ados botoian, Kargatu diapositiba-diseinua laster-menuan. 
+ </li> 
+ <li> 
+  Egin klik Ados botoian, diapositiba-diseinua laster-menuan. 
+ </li> 
+</ol> 
+<p>Erabiltzen are zaren banaketan kargatutako txantiloien arabera, atzeko planoko txantiloien kategoria guztiak ez dira erabilgarri egongo. Errepikatu goiko urratsak zure fitxategiko diapositiba bakoitzarentzat. </p> 
+<p><b>OHARRA:</b>&nbsp;&amp;nbspArgibide horiek baliagarrik izango dira soilik Aurkezpen-txantiloiak Adibideak eta txantiloiak ataletik deskargatu badituzu edo zeure txantiloiak sortu badituzu.</p> 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzailearen FAQeko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/001.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/002.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/002.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/002.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/002.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,90 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<body bgcolor="#ffffff"> 
+  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Nola har dezaket OpenOffice.org-eko aurkezpen batetik diapositiba bat eta OpenOffice.org-eko beste aurkezpen batean jarri?</font></b> 
+</p> 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<p>Ireki helburuko aurkezpena OpenOffice.org-en.</p> 
+ 
+<ul> 
+ <li> 
+  Hautatu <font face="Courier New, Courier, mono"><b>Txertatu - Fitxategia</b></font> 
+  </li> 
+ <li> 
+  Arakatu iturburuko aurkezpena bilatu eta hautatzeko; adibidez, &quot;zure_fitxategia.sdd&quot;.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Hautatu Txertatu   
+  </li> 
+ <li> 
+  Diapositibak/Objektuak laster-menuan, egin klik &quot;+&quot; karakterean. Diapositibak kaskadan agertuko dira...   
+  </li> 
+ <li> 
+  Hautatu nahi duzun Diapositiba-zenbakia   
+  </li> 
+ <li> 
+  Hautatu Ados   
+ </li> 
+</ul> 
+ 
+<p><!-- ^^^ --></p> 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/002.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/003.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/003.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,67 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+ 
+ <body bgcolor="#ffffff"> 
+ 
+<p><B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Testu-dokumentu batetik OpenOffice.org-eko Aurkezpenean ebaki eta itsatsi egiten dudanean, jatorrizkoaren guztiz bestelako tamainan itsasten du. Nola manten dezaket testuaren itxura bera?</font></b></p> 
+ 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Testua OpenOffice.org-eko aurkezpen batean itsastean, letra-tamaina objektu-estilo estandarrera aldatzen da. Aldatu Estandarra estilo-formatua nahi duzun estilora, eta, ondoren, itsatsi testua zure aurkezpenean.</p> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</font> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/004.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/004.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/004.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/004.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,79 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+ 
+ <body bgcolor="#ffffff"> 
+<p><B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola sor dezaket goiburuko/orri-oineko informazioa OpenOffice.org-eko aurkezpen batean? Informazioa diapositiba guztietan agertzea nahi dut.</font></b></p> 
+ 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<ul> 
+<li>Jo aurkezpenaren &quot;Atzeko planoaren ikuspegia&quot; komandora [Ezkerreko erregelaren azpian hiru ikono txiki daude; erdiko ikonoa da &quot;Atzeko planoaren ikuspegia&quot;, lauki baten antza du eta beheko ertza iluna du].</LI> 
+<li>Testua sartzeko, adibidez, egin klik ezkerreko ertzeko &quot;T&quot; handiko ikonoan.</li> 
+<li>Sortu testu-sarrera bat aurkezpenean, sagua nahi duzun lekura arrastatuz.</li> 
+</ul> 
+ 
+Orrialde-/diapositiba-zenbakia txertatu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei: 
+<ul> 
+<li>&quot;Atzeko planoaren ikuspegian&quot; zaudenean, </li> 
+<li>hautatu <b>Txertatu - Eremuak - Orrialde-zenbakiak</b>. <br> <b>OHARRA:</b> Orrialde/diapositiben kopuru osoarentzat ez dago aukerarik, baina 'N(e)tik X. orrialdea&quot; sartu behar baduzu, 'N(e) tik' zatia kodifikatu behar duzu.</li> 
+</ul> 
+Testua/logotipoak/eta abar gehitzea amaitutakoan, egin klik ezkerreko erregelako ezker-ezkerreko ikonoan. Ikono horren izena &quot;Diapositiba-ikuspegia&quot; da eta diapositibaren editatze-modura itzuliko zaitu. Zure aurkezpeneko diapositiba guztiek datuak sartuta izango dituzte &quot;Atzeko planoaren ikuspegia&quot;n. 
+ 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/004.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/005.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/005.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/005.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/005.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,134 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+ 
+ <body bgcolor="#ffffff"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola inprima ditzaket bi diapositiba orrialde bakoitzeko OpenOffice.org-eko aurkezpenean (bat bestearen gainean)?</font></b></p> 
+ 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Jarraitu ondorengo urratsei: </p> 
+ 
+<ol> 
+  
+ <li> 
+  Aldatu Prospektuaren ikuspegira (leihoaren eskuin-ertzean, behetik 4. botoia)   
+  </li> 
+ <li> 
+  Ziurtatu aurkezpenaren tresna-barra irekita dagoela (Ikusi -&gt;Tresna-barrak -&gt;Aurkezpena)   
+  </li> 
+ <li><!-- TODO: need to add a picture of the presentation toolbar and add 
+ language to better tell how to get into the toolbar if it is not showing -->Egin klik <b>Aldatu diapositibaren diseinua</b> aukeran  <b>Aurkezpenaren tresna-barran</b>, aukeratu elkarren ondoko bi diapositiba orrialdeko ikonoa, eta sakatu Ados. <br><b>OHARRA:</b> &amp;nbspProspektuetarako Atzeko planoaren modua aukeran egon beharko zinateke.   
+  
+ </li> 
+ <li> 
+  Aukeratu <b>Formatua-Orrialdea</b>, egin klik Paper-formatua areako Bertikala botoian eta sakatu Ados.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Arrastatu diapositibak, bat bestearen gainean egon daitezen.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Egin klik goiko diapositiba hautatzeko, aukeratu Formatua -&gt;Kokalekua eta tamaina, egin klik Bat etorri botoian (tamaina proportzionalki aldatzeko), idatzi 5,65 zabaleraren eremuan eta sakatu Ados.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Errepikatu 6. urratsa beheko diapositibarentzat. 
+  
+  </li> 
+ <li> 
+  Arrastatu diapositibak marjinetako marren behean eta goian lerroka daitezen.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Egin klik bi diapositibak hautatzeko, saguaren eskuineko botoiarekin egin klik eta askatu (laster-menua agerraraziz) eta aukeratu Lerrokatzea --&gt;Erdian (ez Zentratuta).  
+  </li> 
+ <li> 
+  Bi diapositibak oraindik hautatuta daudela, arrastatu orrialdean ezkerretik eskuinera zentratzeko.   
+ </li> 
+</ol> 
+ 
+<p>Aukera osagarriak: </p> 
+ 
+<ul> 
+  
+ <li> 
+  Erabili Marra-tresna bi diapositiben artean marra horizontal bat jartzeko.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Aukeratu <b>Txertatu-Eremuak-Orrialde-zenbakiak</b> orrialde bakoitzean orrialde-zenbakia txertatzeko. <br> <b>Oharra:</b> &nbsp; Jarri diapositibei etiketa, 1. diapositiba, 2. diapositiba, etab., diapositiba # eta orrialdea # arteko nahasketak saihesteko, <li>Eraman orrialdearen behealdera eta aldatu tamaina letra-tipoari 10 ingurura (diapositiba lekuz aldatzea errazagoa da letra-tamaina handiagoa denean).   
+ </li> 
+</ul> 
+ 
+<p>Prospektuak inprimatzeko, jarraitu ondorengo urratsei: </p> 
+ 
+<ol> 
+  
+ <li> 
+  Aukeratu Fitxategia -&gt;Inprimatu eta egin klik Aukerak botoian.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Egin klik edukiaren arean prospektuak egiaztatzeko.  
+  </li> 
+ <li> 
+  Ziurtatu Marrazkiari marka kentzen diozula tamaina osoko diapositibak (diapositiba bat orriko) ere inprimatu nahi ez badituzu.   
+  </li> 
+ <li> 
+  Sakatu Ados, eta sakatu berriro Ados inprimatzeko.   
+ </li> 
+</ol> 
+ 
+ 
+ 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/005.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/006.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/006.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,86 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<body bgcolor="#ffffff"> 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p><b>Nola sor ditzaket organigramak OpenOffice.org erabiliz?</b></p></font> 
+ 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p>Organigramen lagin bat erabilgarri dago. Esploradorean, egin klik <b>Adibideak-Aurkezpenak</b> aukeran; organigramen adibideak &quot;Orgchart.sdd&quot; izena du. Organigramak sortzeko beste modu bat aurkezpen berri bat irekitzea da. </p> 
+ 
+<ul> 
+  
+ <li> 
+  <p style="margin-bottom: 0in; ">Hautatu zuk nahi duzun atzeko planoa. 
+  </p> 
+  </li> 
+ <li> 
+  <p style="margin-bottom: 0in; ">Aktibatu Beamer-a, (Ikusi -&gt; Beamer). 
+  </p> 
+  </li> 
+ <li> 
+  <p style="margin-bottom: 0in; ">Esploradorean, hautatu Galeria -&gt; Fluxu-diagramak.  </p> 
+  </li> 
+ <li> 
+  <p style="margin-bottom: 0in; ">Arrastatu eta jaregin forma desberdinak aurkezpenean.  </p> 
+  </li> 
+ <li> 
+  <p>Testua laukietara gehitzeko, egin klik bikoitza testua sartu nahi duzun laukian. Orain testua gehi dezakezu.  </p> 
+ </li> 
+</ul> 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/007.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/007.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,76 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<body bgcolor="#ffffff"> 
+ 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p><b>MSOffice PowerPoint 97 .PPZ fitxategia dut, 'Konprimitu eta kito' Gorde honela ezaugarria erabiliz sortua. Ireki dezaket fitxategi hori aurkezpenean?</b></p></font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p>Ez. .PPZ formatuko fitxategiak ez ditu onartzen. Horren ordez, egin honako hau: 
+ 
+<ul> 
+ <li> 
+  Ireki fitxategia MS PowerPoint 97an eta hautatu Fitxategia-Gorde honela.  
+  </li> 
+ <li>Elkarrizketa-koadroaren behealdean &quot;Mota gisa&quot; agertuko da. 
+ </li> 
+ <li>Hautatu MSPowerpoint 97 .ppt</li> 
+ <li> 
+  Lortuko den fitxategia OpenOffice.org-eko aurkezpenean ireki daiteke. 
+ </li> 
+</ul> 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/008.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/008.html?rev=1221032&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/008.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/008.html Tue Dec 20 00:07:27 2011
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html><head> 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+</head> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+<BODY LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0"> 
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<html> 
+<body bgcolor="#ffffff"> 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p><b>Nola alda dezaket data-eremuaren formatua aurkezpenean?</b></p></font> 
+ 
+<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><p>Data hautatuta eduki behar duzu. Egin klik datan hiru aldiz (azkar) eremua hautatzeko. Ondoren, eduki saguaren eskuineko botoia sakatuta laster-menua irekitzeko. Hautatu datu-formatua laster-menuko aukeretan.</p> 
+</font> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Aurkezpeneko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A></P> 
+</body> 
+</html> 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </td> 
+  </tr> 
+ </table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan=2> 
+<br><br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ </body> 
+</html> 

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/eu/dokumentazioa/erab_meg/presentation/008.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message