incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r799529 [2/18] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing: ooocon2005/ ooocon2005/logos/ ooocon2005/presentations/ ooocon2005/schedule/ ooocon2006/ ooocon2006/img/ ooocon2006/logos/ ooocon2006/photos/ ooocon2006/presentations/ ...
Date Wed, 30 Nov 2011 23:55:39 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/cfp.sl.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/cfp.sl.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/cfp.sl.html Wed Nov 30 23:54:05 2011
@@ -0,0 +1,262 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>OOoCon 2005 Call for Papers</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
+
+<style type="text/css">
+
+.it_nav2 {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #DEE4EE;
+  background-image: url("/branding/images/test-menu-1.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top right;
+  color: #06348C;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+.it_navtest {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #FFFFFF;
+  background-image: url("/branding/images/fading-blue.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top left;
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+  padding-top: 0.5em;
+}
+
+.it_lang {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  text-align: left;
+  background-color: #FFFFFF
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+ td.menucell {vertical-align: top; text-align: right; width: 130px;}
+ table.menu {text-align: left; height: 168px;}
+
+</style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+  <table border="0" cellspacing="4">
+   <tbody>
+    <tr>
+     <td>
+<!-- content start -->
+<img src="/branding/images/OOoCon2005_logo.gif" alt="Konferenca Openoffice.org" id="ooologo">
+    <h3>Konferenca OpenOffice.org (OOoCon 2005)<br>
+	Call for Papers
+	</h3>
+    <p><strong> Vaše prispevke morate posredovati do 10. julija 2005, da bodo upoštevani za konferenco.</strong></p>
+    <p>
+     Pošljete lahko predlog predavanja, ki pokriva delovanje celotne skupnosti OpenOffice.org -
+od razvoja programskega paketa (programiranje, lokalizacija, povezovanje z drugimi rešitvami idr.) do njegovega trženja,
+vpetje programskega paketa v globalno gibanje proste programske opreme (FOSS), uporabo programskega paketa v
+izobraževanju in vzgoji, uporabo in prehod na OpenOffice.org v državni upravi in javnih zavodih.
+Program konference bo razdeljenv pet tematskih skupin:<br>
+<br>
+<b>Ker je konferenca mednarodna in so vsa predavanja v angleškem jeziku, nismo prevedli tem konference.</b><br>
+     <br>
+     1. <strong>General</strong><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;OpenOffice.org 2.0<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercializing, integrating, and supporting OpenOffice.org<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Migration methodology<br />
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marketing<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Funding the project, defining the product, and extending it<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attracting people (programmers, documentation writers, linguists, support, marketing...)<br>
+     <br>
+     2. <strong>Education</strong><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;OpenOffice.org in schools and universities<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Case studies of student's/pupil's help in developing OpenOffice.org<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skill recognition<br>
+     <br>
+     3. <strong>Development</strong><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;The source and how to work with it<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Roadmap<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tools for development<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Integration and localization<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;UNO and what it can do<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;QA, user interface, and development processes<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Macros and installers<br />
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Extensions<br />
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Filters and other topics....<br>
+     <br>
+     4. <strong>Public Administration &amp; Small Business</strong><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Case studies of OpenOffice.org in government and business (SME)<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Government support of OpenOffice.org (and FOSS in general)<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Collaboration of PA and SME in developing, deploying and using OpenOffice.org<br>
+     <br>
+     5. <strong>XML</strong><br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;OASIS OpenDocument XML format<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Introduction to XML<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Examples of XML technology<br>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;XML: bridge between OpenOffice.org and other tools<br>
+     <br>
+     <br>
+     <strong>Prosimo, da povzetek predavanja napišete na priloženi predlogi in pošljete na naslov:<br>
+     <font color="#0000ff"><a href="mailto:callforpapers@openoffice.org">callforpapers@openoffice.org</a></font></strong><br>
+     <br>
+     <strong><font color="#0000ff"><a href="paper_template.sxw">Predloga za povzetek predavanja</a></font></strong><br>
+     <br>
+     <p><strong>Ker prihajamo člani skupnosti OpenOffice.org s celega sveta, morajo biti vsa predavanja v angleškem jeziku.</strong></p>
+<p>
+     Za predavanje, skupaj z vprašanji in odgovori je na voljo 50 minut.</p>
+     <p>
+	Predlog predavanja morate poslati pred 10. julijem 2005, da ga programski odbor lahko pregleda in morda
+ vključi v program konference.<br>
+<br>
+     </p>
+<p>
+<strong>Predstavitev</strong> je splošna razprava na izbrano temo kot na primer programska oprema, skupnost,
+povezave z drugimi skupnostmi in programskimi rešitvami.
+<br>
+<strong>Case study</strong> je specifična vrsta predstavitve, ki pove, kako ste prišli do želenih rezultatov;
+ponavadi je predstavljen uspešen projekt, ki podaja tudi odgovore in napotke o težavah, ki so spremljale projekt.
+<br>
+<strong>Workshop</strong> je delavnica, na kateri predavatelj po korakih razloži, kako opraviti določeno opravilo, kot
+je na primer pisanje makrov, nastavitev podatkovne zbirke ali ustvarjanje kompleksne preglednice.
+Na delavnicah ponavadi aktivno sodelujejo tudi udeleženci.
+<br>
+ <strong>BoF</strong> ("Birds of a Feather", kar bi preneseno pomenilo "enake vrste ptiči skupaj letijo") je
+neformalno druženje ljudi, ki pripadajo določeni skupini ali se zanimajo za enako področje. Na primer člani jezikovnih skupin,
+ljudje, ki se ukvarjajo s trženjem OpenOffice.org, pisci dokumentacije ipd.
+<br>
+<strong>Okrogla miza</strong> je skupina ljudi (ponavadi 3 do 4), ki jo vodi moderator. Udeleženci odprejo določeno
+temo, o njej razpravljajo in podajajo mnenja in odgovarjajo na vprašanja publike.
+<br>
+<strong>Razsvetlitveni govor</strong> je kratka predstavitev katerekoi teme, ki se nanaša na konferenco.
+V kratki predstavitvi (5 minut) ima govorec možnost, da predstavi svoj pogled.
+     </p>
+     <p>
+Predlagamo, da za vaše predavanje uporabite predlogo
+<font color="#0000ff"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2004/ooocon2004template.sxi">OpenOffice.org Impress</a></font>.<br>
+     <br>
+<!-- content end -->
+     </td>
+
+     <td class="menucell">
+      <table class="menu" border="0" cellpadding="4" cellspacing=
+      "4">
+       <tbody>
+        <tr>
+         <td class="it_lang"><a href="/ooocon2005/index.ita.html">ITA</a>
+         - <a href="/ooocon2005/index.html">ENG</a> - <a href=
+         "/ooocon2005/index.sl.html">SL</a> </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>&nbsp;</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Kaj je OOoCon</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/index.sl.html">Na začetek</a>
+		 <br>&nbsp;
+		 </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Kako sodelujem</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/cfp.sl.html">Call For Papers</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/sponsorship.sl.html">Pokrovitelji in razstavljalci</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/registration.sl.html">Registracija</a> 
+         <br>&nbsp;
+          </td>
+        </tr>
+        <!-- <tr>
+                   <td class="it_navtest">Program</td>
+                  </tr>
+                  <tr>
+                   <td><a href="/ooocon2005/index.sl.html">Pregled programa</a><br>
+                    <a href="/ooocon2005/index.sl.html">Sprejeta predavanja</a><br>
+                   </td>
+                  </tr> -->
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Travel Information</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td valign="top">
+<a href="/ooocon2005/travel.html">Location</a>
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/travel.html#travel">Travel</a>
+		  <br>
+          <a href="/ooocon2005/accommodation.html">Accommodation</a>
+		<br>
+		  &nbsp;
+		  </td>
+        </tr>
+       </tbody>
+      </table>
+     </td>
+    </tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <hr>
+
+  <p>$Revision: 1.2 $</p>
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/conference.css
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/conference.css (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/conference.css Wed Nov 30 23:54:05 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+/*-------------------------------------------------------------
+	local stylesheet for the conference pages
+
+	$Id: conference.css,v 1.1 2005/08/20 07:18:06 ddozza Exp $
+-------------------------------------------------------------*/
+
+.dev {
+	color: #FFFFFF;
+	background-color: #c63b16;
+}
+ .dev p {
+	font-weight: bolder;
+}
+ .xml {
+	color: #FFFFFF;
+	background-color: #55DD85;
+}
+ .xml p {
+	font-weight: bolder;
+}
+ .general {
+	color: #FFFFFF;
+	background-color: #184090;
+}
+ .general p {
+	font-weight: bolder;
+}
+ .community {
+	color: #FFFFFF;
+	background-color: #FFc05A;
+}
+ .community p {
+	font-weight: bolder;
+}
+ #general {
+	background-image: url(http://nl.openoffice.org/afbeeldingen/cd-rom.jpg);
+	background-repeat: no-repeat;
+	background-position: 3em top;
+}
+#development {
+	background-image: url(http://images.google.com/images?q=tbn:iMaNlWG6TFwJ:www.krtams.org/Developers.jpg);
+	background-repeat:no-repeat;
+	}

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/impress.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/impress.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.html Wed Nov 30 23:54:05 2011
@@ -0,0 +1,489 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<title>OpenOffice.org Conference 2005 (OOoCOn 2005)</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
+<style type="text/css">
+
+.it_nav2 {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #DEE4EE;
+  background-image: url("/branding/images/test-menu-1.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top right;
+  color: #06348C;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+.it_navtest {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #FFFFFF;
+  background-image: url("/branding/images/fading-blue.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top left;
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+  padding-top: 0.5em;
+}
+
+.it_lang {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  text-align: left;
+  background-color: #FFFFFF
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+ td.menucell {vertical-align: top; text-align: right; width: 130px;}
+ table.menu {text-align: left; height: 168px;}
+    </style>
+<link rel="stylesheet" href="conference.css" media="screen" type="text/css" />
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+
+<table border="0" cellspacing="4">
+<tbody>
+ <tr>
+  <td><!-- content start --><img src="/branding/images/OOoCon2005_logo.gif" alt="Openoffice.org Conference"
+  id="ooologo"> 
+  <h3>OpenOffice.org Conference (OOoCon 2005) <br>
+  September 28th - 30th 2005 <br>
+  Koper - Capodistria, Slovenia <br>
+  <a href="http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=130">Pretorian Palace</a>, Tito's square 1 </h3>
+  <h4>Participants are invited to <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/registration.html">register here</a>.
+  </h4>
+  <hr />
+  <h4>News</h4>
+  <p>
+  <ul>
+  <li>
+   <font size="+2">
+   <b>OOoCon 2005 online !!!!!</b><br />
+   You can follow what is going on at the OOoCon2005. <br />
+   <blink>Click on the <a href="http://ooocon.kiberpipa.org">OOoCon2005 blog</a></blink>.
+   </font>
+  </li><br />
+  <li><b>Public transports</b><br />
+  You can find timetables of public trasports to Koper-Capodistria from Ljubljana and Trieste <a href="../ooocon2005/public_trans.html">here</a>.
+  </li><br />
+  <li>
+  <b>Shuttle arrangement</b><br />
+  If you are going to arrive by train or by plane, let us know your travel plan. We will try to arrange a shuttle for you !!! <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/registration_shuttle.html">register your travel plan here</a></li><br />
+  <li>
+  <b>Wednesday and Thursday parties!!!!</b><br />
+  We are arranging evening activities opened to all registered people. People who want to meet each others into nice places, taste typical food and drinks and enjoy their staying in Koper - Capodistria, are invited to register for <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/wedparty.html">Wednesday</a> or <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/thuparty.html">Thursday</a> or both events. </p>
+  </li></ul>
+  <hr />
+  <h4>Conference presentation</h4>
+  <p>OpenOffice.org is probably the fastest growing software suite in the world. Its 
+  potential is limitless, and it is seen by many as the most plausible alternative to 
+  current commercial office automation software suites (guess which). Its main advantages 
+  lie in its use of open standards and formats and in the community of developers and users 
+  that stand behind it and support it. Since 2000, when Sun Microsystems Inc. first released 
+  the source code to the public, there have been at least 42 million downloads of the 
+  application and source. </p>
+  <p>The conference, organized by the <a href="http://sl.openoffice.org/">Slovenian</a> and <a
+  href="http://it.openoffice.org/">Italian</a> OpenOffice.org project teams in collaboration 
+  with <a href="http://www.lugos.si">LUGOS</a> (Linux User Group Of Slovenia) and <a
+  href="http://trieste.linux.it">LugTS</a> (Linux User Group Trieste), follows the successes 
+  of the last two years <a href="http://marketing.openoffice.org/conference/OOoCon2003.html">OOoCon 
+  2003 in Hamburg</a> and <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2004/">OOoCon 2004 
+  in Berlin</a> and is intended to bring together all people who are interested in the 
+  development, deployment and use of the software suite. The first part of the program will 
+  cover topics such as development and OpenOffice.org in education, for those interested in 
+  the community and the project itself, whereas the last part of the conference will be 
+  focused on the end-users and the use of OpenOffice.org in public administration and 
+  enterprises. </p>
+  <p><a href="../ooocon2005/keynote.html">Keynotes</a> include those by Prof.Giancarlo Succi, who is 
+  managing the <a href="http://www.cospa-project.org">Cospa Project</a> which is a 
+  Consortium aims at analysing the effects of the introduction of Open Data Standards (ODS) 
+  and Open Source (OS) software for personal productivity and document management in 
+  European PAs; Tim Bray, Director of Web Technologies at Sun Microsystems and co-chair of 
+  the <a href="http://www.ietf.org/html.charters/atompub-charter.html">IETF AtomPub Working 
+  Group</a> </p>
+  <p>For conference attendees we have a mailing list: <a
+  href="http://marketing.openoffice.org/servlets/BrowseList?listName=ooocon2005_discuss&amp;from=&amp;to=&amp;count=76&amp;by=date&amp;paged=false">ooocon2005_discuss@marketing.openoffice.org</a> 
+  <br>
+  If you would like to chat with other attendees, subscribe by sending an empty message to <a
+  href="mailto:ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org">ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org</a> 
+  If you would like to know how Koper - Capodistria is pronounced you want to listen to the <a
+  href="http://sl.openoffice.org/koper.mp3">welcome message</a> (mp3) from the organizing 
+  team. </p>
+  <p>Here is a <a href="../ooocon2005/ooo_board.jpg">picture of OOoCon main organizers</a>, so you will 
+  have no problem who to turn to, if you won't get everything you will ask for :-) </p>
+  <p>... and stay tuned for further information ... </p>
+  <p>&nbsp; </p>
+  <table id="K1" name="K1" summary border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
+  bordercolor="#000080">
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+<col width="10" />
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Premium sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.intel.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/intlBlg.gif" width="200" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="4" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.mvzt.gov.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/premium-logo-MVZT-270x132.jpg"  border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.sun.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/sun_logo3.jpg"  border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="4" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.novell.com/desktop/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/nov_red.gif" width="220" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Gold sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td valign="center" align="center" colspan="3" height="75">
+                  <a href="http://theingots.org">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/INGOTs-logo.png" width="240" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3" height="75">
+                  <a href="http://www.yacme.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/YACME.png" height="100" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td valign="center" align="center" colspan="3" height="75">
+                  <a href="http://www.marand.si">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/marand.jpg" width="240" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.aicanet.it">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/Aica - Qualmedia.jpg" width="200" border="0"/>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Silver sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.thesmartecdl.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/DIDASCA.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.ooodev.org/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logo_ooo_de.png" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td valign="center" align="center" colspan="3">
+                  <table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0">
+                    <tr>
+                     <td>
+                       <a href="http://www.koper.si">
+                       <img src="../ooocon2005/logos/grbkoper.gif" height="60" border="0"/>
+                       </a>
+                     </td>
+                     <td>City of Koper - Capodistria</td>
+                    </tr>
+                   </table>
+                  
+                </td>
+               </tr>
+               <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.sp-process.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/spprocess.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a><br />SP-Process
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.edico.info/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/IS.jpg" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.unistarlc.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/unistar.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.avnet.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/avnet_ps.jpg" width="180" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>In collaboration with:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.cipo.hr/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/UI.gif" width="200" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.lugos.si">
+                  <b>LUGOS</b>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://trieste.linux.it">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/lugts.png" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="1" height="60" rowspan="2">
+                  <a href="http://www.dpzn.org/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/peccatopica_small.jpg" height="120" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td height="85" align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.cyberpipe.org/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logocpipe.gif" height="50" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="148"> 
+                  <a href="http://www.pef.upr.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logoPEF.gif" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.upr.si/en/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/primorskauniverza.png" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td height="85" align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.gledalisce-koper.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logo-gledalisce-kp.gif" height="70" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td colspan="4">
+                <b>COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI CAPODISTRIA<br />
+                SANTORIO SANTORIO</b>
+                </td>
+                
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Material sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+                  <a href="http://www.portal.si"><b>PORTAL</b></a> 
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+				<a href="http://www.obala.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/doo-logo.jpg" width="120" border="0"/></a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+                  <a href="http://www.slo-tech.com"><b>SLOTECH</b></a>
+                </td>
+
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Under the auspices of:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.comune.trieste.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/Municipality_Trieste.png" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.provincia.trieste.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/provinciats.gif" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.regione.fvg.it/">
+                  <b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+            </table>
+
+<!-- <p align="center"><strong>CONFERENCE TOPICS</strong></p>
+                <table align="center" bgcolor="#ffffff" border="1" bordercolor="#000000" height="142" width="576">
+                 <tbody>
+                  <tr>
+                   <td width="280"><ul>
+                     <li>Communities and projects</li>
+                     <li>Collaboration experiences</li>
+                     <li>Marketing</li>
+                     <li>Doing QA</li>
+                     <li>Porting</li>
+                     <li>Business and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Government and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Migration experiences</li>
+                     <li>Using Web Services</li>
+                     <li>Education and training</li>
+                     <li>Schools and universities</li>
+                     <li>Case studies and experiments</li>
+                    </ul></td>
+                   <td width="280"><div align="left">
+                     <ul>
+                      <li>Best practices</li>
+                      <li>Developing OpenOffice.org</li>
+                      <li>Localizing</li>
+                      <li>Fixing Bugs</li>
+                      <li>Applications with OpenOffice.org</li>
+                      <li>Integrating OpenOffice.org</li>
+                      <li>OpenOffice.org extensions>/li>
+                      <li>Open formats and open standards</li>
+                      <li>XML development and integration</li>
+                      <li>Funding</li>
+                      <li>Upcoming features and perspectives</li>
+                      <li>Writing and converting macros</li>
+                      <li>Embedding OpenOffice.org</li>
+                     </ul>
+
+                    </div></td>
+                  </tr>
+                 </tbody>
+                </table>
+                <-->
+  <p><!-- content end --> </td>
+  <td class="menucell"><table class="menu" border="0" cellpadding="4" cellspacing="4">
+<tbody>
+   <tr>
+    <td class="it_lang"><a href="/ooocon2005/index.ita.html">ITA</a> -<a
+    href="/ooocon2005/index.html">ENG</a> -<a href="/ooocon2005/index.sl.html">SL</a> </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td>&nbsp; </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="it_navtest">What is OOoCon </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><a href="/ooocon2005/index.html">Home</a> <br>
+    &nbsp; </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="it_navtest">How to participate </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><a href="/ooocon2005/schedule.html">Programme</a> <br>
+    <a href="/ooocon2005/sponsorship.html">Sponsors and Exhibitors</a> <br>
+    <a href="/ooocon2005/registration.html">Registration</a> <br>
+    &nbsp; </td>
+   </tr>
+<!-- <tr>
+                   <td class="it_navtest">Program</td>
+                  </tr>
+                  <tr>
+                   <td><a href="/ooocon2005/index.html">Program Overview</a><br>
+                    <a href="/ooocon2005/index.html">Accepted Papers</a><br>
+                   </td>
+                  </tr> -->
+   <tr>
+    <td class="it_navtest">Travel Information </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td valign="top"><a href="/ooocon2005/travel.html">Location</a> <br>
+    <a href="/ooocon2005/travel.html#travel">Travel</a> <br>
+    <a href="/ooocon2005/accommodation.html">Accommodation</a> <br>
+    &nbsp; </td>
+   </tr>
+</tbody>
+  </table>
+  </td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<hr>
+<p>
+$Date: 2005/11/03 09:10:38 $ $Revision: 1.84 $
+</p>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.ita.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.ita.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.ita.html Wed Nov 30 23:54:05 2011
@@ -0,0 +1,508 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>OpenOffice.org Conference 2005 (OOoCon 2005)</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
+
+<style type="text/css">
+
+.it_nav2 {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #DEE4EE;
+  background-image: url("/branding/images/test-menu-1.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top right;
+  color: #06348C;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+.it_navtest {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #FFFFFF;
+  background-image: url("/branding/images/fading-blue.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top left;
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+  padding-top: 0.5em;
+}
+
+.it_lang {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  text-align: left;
+  background-color: #FFFFFF
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+ td.menucell {vertical-align: top; text-align: right; width: 130px;}
+ table.menu {text-align: left; height: 168px;}
+
+</style>
+
+<link rel="stylesheet" href="conference.css" media="screen" type="text/css" />
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+  <table border="0" cellspacing="4">
+   <tbody>
+    <tr>
+     <td>
+<!-- content start -->
+      <img src="/branding/images/OOoCon2005_logo.gif" alt=
+      "Openoffice.org Conference" id="ooologo"> 
+
+      <h3>OpenOffice.org Conference (OOoCon 2005) <br>
+      28 - 30 Settembre 2005 <br>
+      Koper - Capodistria, Slovenia <br>
+      <a href="http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=130">Palazzo Pretorio</a>, Piazza Tito 1 </h3>
+      <h4>I partecipanti sono invitati a <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/registration.html">registrarsi qui</a>.<br /><h4/>
+      
+        <hr />
+  <h4>News</h4>
+  <p>
+  <ul>
+  <li>
+   <font size="+2">
+   <b>OOoCon 2005 online !!!!!</b><br />
+   Puoi seguire in tempo reale cosa sta succedendo alla OOoCon2005. <br />
+   <blink>Clicca sul <a href="http://ooocon.kiberpipa.org">blog OOoCon2005</a></blink>.
+   </font>
+  </li><br />
+   <li><b>Public transports</b><br />
+  You can find timetables of public trasports to Koper-Capodistria from Ljubljana and Trieste <a href="../ooocon2005/public_trans.html">here</a>.
+  </li><br />
+  <li>
+  <b>Organizzazione degli shuttle</b><br />
+  Se avete intenzione di viaggiare in treno o in aereo fateci conoscere il vostro piano di viaggio. Cercheremo di organizzare un servizio di shuttle per voi !!! <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/registration_shuttle.html">registra qui i tuoi orari di arrivo e partenza</a></li><br />
+  <li>
+  <b>I Party di mercoledì e giovedì sera</b><br />
+  Stiamo organizzando gli eventi serali aperti a tutte le persone registrate. Chi volesse cogliere l'occasione di incontrarsi in luoghi suggestivi, gustare bevande e cibi tipici e divertirsi è invitato a registrarsi per i ricevimenti di <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/wedparty.html">Mercoledì</a> o <a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2005/thuparty.html">Giovedì</a> or entrambi. </p>
+  </li></ul>
+  <hr />
+  <h4>Presentazione della conferenza</h4>
+      <p>
+	  OpenOffice.org è probabilmente la suite software che cresce 
+	  più velocemente al mondo. Potenzialmente, vista la libertà associata all'uso del software,
+	  non ha limiti di crescita ed è vista 
+	  da molti come la miglior alternativa alle attuali suite commerciali
+	  di office automation.
+	  I suoi maggiori vantaggi risiedono nell'uso di standard e formati aperti e 
+	  liberi, nella comunità di sviluppatori ed utenti che vi lavorano e
+	  li supportano.
+	  Fin dal 2000, quando Sun Microsystems Inc. rilasciò pubblicamente per 
+	  la prima volta il codice sorgente, sono stati fatti più di 42 milioni di
+	  download dell'applicazione e dei sorgenti.
+      </p>
+      <p>
+       La conferenza, organizzata dai gruppi di progetto OpenOffice.org 
+	   <a href=http://sl.openoffice.org/">sloveno</a> ed <a href=
+      "http://it.openoffice.org/">italiano</a> in collaborazione con
+       <a href="http://www.lugos.si">LUGOS</a> (Linux User Group Of Slovenia) e <a
+       href="http://trieste.linux.it">LugTS</a> (Linux User Group Trieste), 
+      segue i successi degli ultimi due anni 
+      <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/conference/OOoCon2003.html">
+      OOoCon 2003 ad Amburgo</a> e <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/ooocon2004/">OOoCon 2004
+	  a Berlino</a> ed intende riunire assieme tutte le persone che sono 
+	  interessate allo sviluppo, alla diffusione ed all'uso della suite software.
+	  La prima parte del programma coprirà argomenti come lo sviluppo,
+	  OpenOffice.org nell'educazione scolastica, la comunità ed il progetto stesso,
+	  mentre la seconda parte si focalizzerà sugli utenti finali e sull'uso
+	  di OpenOffice.org nelle Pubbliche Amminstrazioni e nelle aziende.  
+      <p>
+      </p>
+      Per coloro che prenderanno parte alla conferenza è stata creata una mailing list: <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/servlets/BrowseList?listName=ooocon2005_discuss&from=&to=&count=76&by=date&paged=false">ooocon2005_discuss@marketing.openoffice.org</a>
+      <br>
+	  Se desideri metterti in contatto o chiedere informazioni agli altri partecipanti puoi
+	  iscriverti inviando un messaggio vuoto a
+      <a href=
+      "mailto:ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org">
+      ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org</a>
+      Se vuoi sapere come Koper - Capodistria si pronuncia ascolta il <a href=
+      "http://sl.openoffice.org/koper.mp3">messaggio di benvenuto</a>
+      (mp3 - in inglese) dalla voce degli organizzatori.
+      </p>
+
+
+<p>A questo link trovate una <a href="ooo_board.jpg">foto</a> degli organizzatori, cosicché sappiate a chi rivolgervi nel caso non troviate nessuno a cui chiedere :-)
+</p>
+      <p>
+       ... e rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni ...</p>
+
+      <p>&nbsp;</p>
+
+  <p>&nbsp; </p>
+  <table id="K1" name="K1" summary border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
+  bordercolor="#000080">
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+<col width="60" />
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Premium sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.intel.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/intlBlg.gif" width="200" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="4" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.mszs.si/slo/mvszt.asp">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/premium-logo-MVZT-270x132.jpg"  border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.sun.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/sun_logo3.jpg"  border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="4" height="120" valign="center" align="center">
+                  <a href="http://www.novell.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/nov_red.gif"  border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Gold sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td valign="center" align="center" colspan="3" height="75">
+                  <a href="http://theingots.org">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/INGOTs-logo.png" width="240" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3" height="75">
+                  <a href="http://www.yacme.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/YACME.png" height="100" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.aicanet.it">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/Aica - Qualmedia.jpg" width="200" border="0"/>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Silver sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.thesmartecdl.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/DIDASCA.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.ooodev.org/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logo_ooo_de.png" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td valign="center" align="center" colspan="3">
+                  <table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0">
+                    <tr>
+                     <td>
+                       <a href="http://www.koper.si">
+                       <img src="../ooocon2005/logos/grbkoper.gif" height="60" border="0"/>
+                       </a>
+                     </td>
+                     <td>City of Koper - Capodistria</td>
+                    </tr>
+                   </table>
+                  
+                </td>
+               </tr>
+               <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.sp-process.com">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/spprocess.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a><br />SP-Process
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.edico.info/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/IS.jpg" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="3">
+                  <a href="http://www.unistarlc.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/unistar.gif" width="160" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>In collaboration with:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.cipo.hr/">
+                  <b>COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI CAPODISTRIA</b>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.lugos.si">
+                  <b>LUGOS</b>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://trieste.linux.it">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/lugts.png" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="1" height="60" rowspan="2">
+                  <a href="http://kid-pina.si/~mkc/klarinet/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/peccatopica_small.jpg" height="120" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td height="85" align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.cyberpipe.org/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logocpipe.gif" height="50" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="148"> 
+                  <a href="http://www.pef.upr.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logoPEF.gif" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.upr.si/en/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/primorskauniverza.png" height="60" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td height="85" align="center" colspan="3" height="60" width="198">
+                  <a href="http://www.gledalisce-koper.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/logo-gledalisce-kp.gif" height="70" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Material sponsors:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+                  <a href="http://www.portal.si"><b>PORTAL</b></a> 
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+				<a href="http://www.obala.si/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/doo-logo.jpg" width="120" border="0"/></a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="132">
+                  <a href="http://www.slo-tech.com"><b>SLOTECH</b></a>
+                </td>
+
+              </tr>
+              <tr>
+                <td class="general" colspan="12">
+                  <strong>Under the auspices of:</strong>
+                </td>
+              </tr>
+              <tr valign="center">
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.comune.trieste.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/Municipality_Trieste.png" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.provincia.trieste.it/">
+                  <img src="../ooocon2005/logos/provinciats.gif" border="0"/>
+                  </a>
+                </td>
+                <td align="center" colspan="2" width="264">
+                  <a href="http://www.regione.fvg.it/">
+                  <b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
+                  </a>
+                </td>
+              </tr>
+            </table>
+
+      <!-- <p align="center"><strong>CONFERENCE TOPICS</strong></p>
+                <table align="center" bgcolor="#ffffff" border="1" bordercolor="#000000" height="142" width="576">
+                 <tbody>
+                  <tr>
+                   <td width="280"><ul>
+                     <li>Communities and projects</li>
+                     <li>Collaboration experiences</li>
+                     <li>Marketing</li>
+                     <li>Doing QA</li>
+                     <li>Porting</li>
+                     <li>Business and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Government and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Migration experiences</li>
+                     <li>Using Web Services</li>
+                     <li>Education and training</li>
+                     <li>Schools and universities</li>
+                     <li>Case studies and experiments</li>
+                    </ul></td>
+                   <td width="280"><div align="left">
+                     <ul>
+                      <li>Best practices</li>
+                      <li>Developing OpenOffice.org</li>
+                      <li>Localizing</li>
+                      <li>Fixing Bugs</li>
+                      <li>Applications with OpenOffice.org</li>
+                      <li>Integrating OpenOffice.org</li>
+                      <li>OpenOffice.org extensions>/li>
+                      <li>Open formats and open standards</li>
+                      <li>XML development and integration</li>
+                      <li>Funding</li>
+                      <li>Upcoming features and perspectives</li>
+                      <li>Writing and converting macros</li>
+                      <li>Embedding OpenOffice.org</li>
+                     </ul>
+
+                    </div></td>
+                  </tr>
+                 </tbody>
+                </table>
+                <-->
+<!-- content end -->
+     </td>
+
+     <td class="menucell">
+      <table class="menu" border="0" cellpadding="4" cellspacing=
+      "4">
+       <tbody>
+        <tr>
+         <td class="it_lang"><a href="/ooocon2005/index.ita.html">ITA</a>
+         - <a href="/ooocon2005/index.html">ENG</a> - <a href=
+         "/ooocon2005/index.sl.html">SL</a> </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>&nbsp;</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Cos'è OOoCon</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/index.ita.html">Home</a>
+		 <br>&nbsp;
+		 </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Come partecipare</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/schedule.html">Programma</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/sponsorship.ita.html">Sponsors ed espositori</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/registration.ita.html">Registrazione</a> 
+         <br>&nbsp;
+          </td>
+        </tr>
+        <!-- <tr>
+                   <td class="it_navtest">Program</td>
+                  </tr>
+                  <tr>
+                   <td><a href="/ooocon2005/index.html">Program Overview</a><br>
+                    <a href="/ooocon2005/index.html">Accepted Papers</a><br>
+                   </td>
+                  </tr> -->
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Come raggiungerci</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td valign="top">
+<a href="/ooocon2005/travel.ita.html">Dove siamo</a>
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/travel.ita.html#travel">Come arrivare</a>
+		  <br>
+          <a href="/ooocon2005/accommodation.ita.html">Dove alloggiare</a>
+		<br>
+		  &nbsp;
+		  </td>
+        </tr>
+       </tbody>
+      </table>
+     </td>
+    </tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <hr>
+
+  <p>$Revision: 1.13 $</p>
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.sl.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.sl.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/index.sl.html Wed Nov 30 23:54:05 2011
@@ -0,0 +1,269 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>Konferenca OpenOffice.org 2005 (OOoCOn 2005)</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
+
+<style type="text/css">
+
+.it_nav2 {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #DEE4EE;
+  background-image: url("/branding/images/test-menu-1.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top right;
+  color: #06348C;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+.it_navtest {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  background-color: #FFFFFF;
+  background-image: url("/branding/images/fading-blue.gif");
+  background-repeat: repeat-y;
+  background-position: top left;
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+  padding-top: 0.5em;
+}
+
+.it_lang {
+  font-size: .8em;
+  font-weight:bold;
+  text-align: left;
+  background-color: #FFFFFF
+  color: #032360;
+  border-bottom: 0px none;
+  border-right: 0px none;
+}
+
+ td.menucell {vertical-align: top; text-align: right; width: 130px;}
+ table.menu {text-align: left; height: 168px;}
+
+</style>
+ 
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+  <table border="0" cellspacing="4">
+   <tbody>
+    <tr>
+     <td>
+<!-- content start -->
+      <img src="/branding/images/OOoCon2005_logo.gif" alt=
+      "Konferenca OpenOffice.org" id="ooologo"> 
+
+      <h3>Konferenca OpenOffice.org (OOoCon 2005)
+      <br>
+       28 - 30 september 2005
+      <br>
+       Koper, Slovenija</h3>
+
+      <p>
+      <font size="+2">
+   <b>OOoCon 2005 online !!!!!</b><br />
+   You can follow what is going on at the OOoCon2005. <br />
+   <blink>Click on the <a href="http://ooocon.kiberpipa.org">OOoCon2005 blog</a></blink>.
+   </font></p>
+   <p>
+       OpenOffice.org je odprtokodni pisarniški paket in spada v skupino programov, ki svetovno najhitreje rastejo.
+Glede na zmožnosti je primerljiv z dobro znanimi, ne-prostimi pisarniškimi paketi in se tako lahko smatra kot njim
+alternativni izdelek. Njegova glavna prednost je v uporabi odprtih standardov in oblik zapisov, ki ga podpira in
+oblikuje skupnost razvijalcev in uporabnikov. Odkar je podjetje Sun Microsystems Inc. leta 2000 izdalo izvorno
+ kodo v javnost, je OpenOffice.org dosegel 42 milijon prenosov in ima 10% tržni delež (to so merjenja, ki jih skupnost
+OpenOffice.org izračunala po raziskavah podjetij Forester, Gartner, IDC, Jupiter in po notranjih raziskavah).
+      </p>
+      <p>
+      Konferenca, ki sta jo pripravila <a href=
+      "http://sl.openoffice.org/">Slovenska</a> in <a href=
+      "http://it.openoffice.org/">Italijanska</a> ekipa OpenOffice.org projekta,
+ sledi uspehu prejšnjih konferenc iz <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/conference/OOoCon2003.html">
+      Hamburga</a> in <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/ooocon2004/">Berlina</a>
+in namerava zbrati skupaj vse ljudi, ki jih zanima razvoj ali uporaba pisarniškega paketa, da bi posredovali čim
+več informacij, kako vam lahko OpenOffice.org pomaga in kaj stoji za njim. Prvi del programa konference bo
+obravnaval razvoj in prisotnost OpenOffice.org v vzgoji in izobraževanju – tako znotraj skupnosti OpenOffice.org
+kot izven nje, medtem ko se bo drugi del konference osredotočil na končne uporabnike in uporabo OpenOffice.org v
+javni upravi in v podjetjih. Letošnja konferenca bo še posebej pomembna, saj bo poleti izšla nova različica programa OpenOffice.org 2.0, s katero se bo začela nova
+ doba razvoja in uporabe tega paketa.
+      <p>
+      </p>
+       Dopisni seznam za udeležence konference je na naslovut: <a href=
+      "http://marketing.openoffice.org/servlets/BrowseList?listName=ooocon2005_discuss&from=&to=&count=76&by=date&paged=false">ooocon2005_discuss@marketing.openoffice.org</a>
+      <br>
+       Če bi se hoteli pogovarjati z drugimi udeleženci konference, pošljite prazno sporočilo na <a href=
+      "mailto:ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org">
+      ooocon2005_discuss-subscribe@marketing.openoffice.org</a><br>
+      <a href=
+      "http://sl.openoffice.org/koper.mp3">Predstavitev konference</a>
+      (mp3) pripravljalnega odbora, kjer lahko poslušate, kako se Koper – Capodistria izgovori.
+      </p>
+<p>Tukaj je <a href="ooo_board.jpg">slike glavnih organizatorjev OOoCon</a>, na katere se lahko obrnete z vsemi vprašanji.
+</p>
+      <p>
+       ... za več informacij se še oglasite ...</p>
+
+      <p>&nbsp;</p>
+      <!-- <p align="center"><strong>CONFERENCE TOPICS</strong></p>
+                <table align="center" bgcolor="#ffffff" border="1" bordercolor="#000000" height="142" width="576">
+                 <tbody>
+                  <tr>
+                   <td width="280"><ul>
+                     <li>Communities and projects</li>
+                     <li>Collaboration experiences</li>
+                     <li>Marketing</li>
+                     <li>Doing QA</li>
+                     <li>Porting</li>
+                     <li>Business and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Government and OpenOffice.org</li>
+                     <li>Migration experiences</li>
+                     <li>Using Web Services</li>
+                     <li>Education and training</li>
+                     <li>Schools and universities</li>
+                     <li>Case studies and experiments</li>
+                    </ul></td>
+                   <td width="280"><div align="left">
+                     <ul>
+                      <li>Best practices</li>
+                      <li>Developing OpenOffice.org</li>
+                      <li>Localizing</li>
+                      <li>Fixing Bugs</li>
+                      <li>Applications with OpenOffice.org</li>
+                      <li>Integrating OpenOffice.org</li>
+                      <li>OpenOffice.org extensions>/li>
+                      <li>Open formats and open standards</li>
+                      <li>XML development and integration</li>
+                      <li>Funding</li>
+                      <li>Upcoming features and perspectives</li>
+                      <li>Writing and converting macros</li>
+                      <li>Embedding OpenOffice.org</li>
+                     </ul>
+
+                    </div></td>
+                  </tr>
+                 </tbody>
+                </table>
+                <-->
+<!-- content end -->
+     </td>
+
+     <td class="menucell">
+      <table class="menu" border="0" cellpadding="4" cellspacing=
+      "4">
+       <tbody>
+        <tr>
+         <td class="it_lang"><a href="/ooocon2005/index.ita.html">ITA</a>
+         - <a href="/ooocon2005/index.html">ENG</a> - <a href=
+         "/ooocon2005/index.sl.html">SL</a> </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>&nbsp;</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Kaj je OOoCon</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/index.sl.html">Na začetek</a>
+		 <br>&nbsp;
+		 </td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Kako sodelujem</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td><a href="/ooocon2005/cfp.sl.html">Call For Papers</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/sponsorship.sl.html">Pokrovitelji in razstavljalci</a> 
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/registration.sl.html">Registracija</a> 
+         <br>&nbsp;
+          </td>
+        </tr>
+        <!-- <tr>
+                   <td class="it_navtest">Program</td>
+                  </tr>
+                  <tr>
+                   <td><a href="/ooocon2005/index.sl.html">Pregled programa</a><br>
+                    <a href="/ooocon2005/index.sl.html">Sprejeta predavanja</a><br>
+                   </td>
+                  </tr> -->
+
+        <tr>
+         <td class="it_navtest">Travel Information</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td valign="top">
+<a href="/ooocon2005/travel.html">Location</a>
+         <br>
+          <a href="/ooocon2005/travel.html#travel">Travel</a>
+		  <br>
+          <a href="/ooocon2005/accommodation.html">Accommodation</a>
+		<br>
+		  &nbsp;
+		  </td>
+        </tr>
+       </tbody>
+      </table>
+     </td>
+    </tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <hr>
+
+  <p>$Revision: 1.5 $</p>
+ 
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/koper-big.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/koper-big.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Aica - QualMassima.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Aica - QualMassima.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Aica - Qualmedia.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Aica - Qualmedia.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/DIDASCA.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/DIDASCA.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/INGOTs-logo.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/INGOTs-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/IS.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/IS.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Municipality_Trieste.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/marketing/ooocon2005/logos/Municipality_Trieste.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-streamMime
View raw message