incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r798405 [9/18] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/ regicon/ thankyoup...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:36:01 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,190 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: Vaak Gestelde Vragen</h2>
+<p>FAQ is de afkorting van "Frequently Asked
+Questions", ofwel "Vaak Gestelde Vragen". Op het Internet zijn er op
+allerlei gebied dergelijke lijsten van vragen en antwoorden te vinden.</p>
+<p>
+Op deze pagina vind je FAQs in het Nederlands over OpenOffice.org. Ze
+zijn voornamelijk op gebruikers gericht. Voor een deel zijn ze vertaald
+uit de Engelstalige FAQs; voor een deel zijn ze afkomstig uit de
+Nederlandstalige <a href="about-mailinglist.html">gebruikers-
+en discussielijst</a>.
+Hulp bij het vertalen van FAQs en andere documentatie is overigens
+altijd welkom!<br>
+</p>
+<hr>
+<p><a href="faq-algemeen.html">Algemeen</a>
+</p>
+<p><a href="faq-writer.html">Tekstdocumenten
+(Writer)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-calc.html">Werkbladen
+(Calc)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-draw.html">Tekeningen
+(Draw)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-impress.html">Presentaties
+(Impress)</a>
+</p>
+<hr>
+<p> Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan in de
+Nederlandstalige <a href="about-mailinglist.html">gebruikerslijst</a>
+van nl.openoffice.org. De kans is groot dat je er een goed antwoord op
+krijgt! Als we merken dat
+een bepaalde vraag vaker voorkomt, kan die in een FAQ opgenomen worden.</p>
+<p> Voor meer OpenOffice.org FAQs (in het Engels) kun
+je op de button "FAQs" aan de linkerkant van je browservenster klikken.
+</p>
+<p>S.B.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,343 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" summary="" border=0>
+
+   <H2>NL.OpenOffice.org-gebruikersdag</H2><I>Laatst aangepast 15 december 
+   2003</I> <BR><BR><B>Zaterdag 13 december 2003</B> werd in Tilburg de 
+   eerste NL.OpenOffice.org-gebruikersdag gehouden. Ruim 70 leden van de 
+   Nederlandstalig OpenOffice gemeenschap, geïnteresseerden en sponsors 
+   ontmoeten elkaar in Tilburg. De bezoekers waren afkomstig van het gehele 
+   Nederlandstalige taalgebied van Vlieland en Hoofddorp en Brugge. <BR><BR>
+   <DIV align=center><A href="afbeeldingen/4.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+   src="afbeeldingen/4th.jpg" border=0> </A></DIV><BR>De belangrijkste 
+   doelstelling van namenlijk om leden van de NL.OpenOffice.org-gemeenschap 
+   met elkaar kennis te laten maken is ruimschoots gehaald. In de meeste 
+   gevallen kenden de leden elkaar alleen van de diverse mailinglists. Door 
+   middel van voordrachten en presentaties werden de aanwezigen op de hoogte 
+   gebracht van de laatste stand van zaken binnen het OpenOffice.org project. 
+   <BR><BR>
+   <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=10 summary=prog border=0>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.swf">Ontvangst</A> 
+      <B>&nbsp;(Arthur Buijs, Luc Castermans)</B><BR>Het officiële begin 
+      was bijna 45 minuten later dan gepland. Volgens de Luc was dat te 
+      verklaren door het Brabants, het Fries en het Vlaams kwartiertje bij 
+      elkaar op te tellen. Deze verlate start hield echter wel in dat nog 
+      voor aanvang van de gebruikersdag de agenda helemaal omgegooid werd. 
+     </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/1.jpg"><IMG height=50 
+      alt=buijs_castermans src="afbeeldingen/1th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf">nl.OpenOffice.org-project</A> 
+      <B>&nbsp;(René Klomp - Sun Microsystems)</B><BR>Als eerste kwam 
+      Ren&eacute; Klomp aan het woord namens Sun Microsystems. Hij gaf uitleg over 
+      de filosofie van Sun met betrekking tot OpenOffice.org en gaf uitleg 
+      over de verschillen tussen Staroffice en OpenOffice.org. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/2.jpg"><IMG height=50 
+      alt=klomp src="afbeeldingen/2th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.swf">Spellingcontrole</A> 
+      <B>&nbsp;(Simon Brouwer - projectleider)</B><BR>Er werd uitgebreid 
+      stilgestaan bij de spellingscontrole door Simon Brouwer. Hij legde 
+      uit&nbsp;hoe dit zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Daarbij 
+      werd gekeken naar de manier waarop spellingsregels nu door 
+      OpenOffice.org gebruikt worden in het Nederlands en wat er nog 
+      verbeterd moet worden. Een uitdaging is het om de spellingcontrole 
+      samengestelde woorden te laten herkennen, vanwege het oneindige 
+      aantal variaties. Vanuit de zaal kwamen meerdere suggesties om te 
+      zien of het mogelijk was om bijvoorbeeld instituten, universiteiten 
+      op het gebied van de Nederlandse taal hierbij te betrekken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/3.jpg"><IMG height=50 
+      alt=brouwer src="afbeeldingen/3th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ricquier.swf">Project: 
+      Synoniemenlijst</A> <B>&nbsp;(Reginald Ricquier)</B><BR>Reginald 
+      Ricquier wil een project opstarten om een Nederlandstalige 
+      synoniemenlijst op te bouwen. Hij zoekt een een aantal personen die 
+      dit samen met hem willen uitvoeren, die zich uiteraard bij hem 
+      kunnen melden. De eerste versie van deze lijst wil Reginald pas naar 
+      buiten brengen als hij minimaal 5000 woorden bevat. Tijdens deze 
+      presentatie werd vanuit de zaal ook de vraag gesteld of het dan niet 
+      mogelijk was om meteen een antoniemenlijst te maken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/5.jpg"><IMG height=50 
+      alt=Ricquier src="afbeeldingen/5th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/meersma.swf">Localisatie 
+      Helpteksten</A> <B>&nbsp;(Bert Meersma)</B><BR>Bert Meersma over de 
+      complexiteit van het omzetten van de helpteksten van OpenOffice.org 
+      naar het Nederlands. Om dit te doen zijn verschillende 
+      hulpgereedschappen gemaakt dit de XML-bestanden uit elkaar rafelen, 
+      zodanig dat de vertaling redelijk makkelijk is uit te voeren, en 
+      vervolgens weer de XML-bestanden terug bouwen. De helpteksten zijn 
+      gereed en zullen vermoedelijk dit weekend beschikbaar komen. Jammer 
+      genoeg is het zo dat de structuur van de helpbestanden in <A 
+      href="http://development.openoffice.org/releases/q-concept.html">OpenOffice.org 
+      2.0</A> anders zal zijn. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/6.jpg"><IMG height=50 
+      alt=meersma src="afbeeldingen/6th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/peeraer.swf">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A> <B>&nbsp;(Jef Peeraer)</B><BR>Als laatste gaf Jef 
+      Peeraer een enthousiasmerende presentatie over hoe binnen een 
+      bedrijf waar hij voor werkt OpenOffice.org is ge&Iuml;mplementeerd. Het 
+      betrof de implementatie van een thin-client systeem, waarbij de 
+      server bestaat uit een standaard Linux systeem, met daarop <A 
+      href="http://www.ltsp.org/">LTSP software</A>. Hij had een systeem 
+      bestaande uit een server en twee thin-clients meegebracht om een en 
+      ander te demonstreren. De reacties van zijn klanten op de nieuwe 
+      software, waren herkenbaar voor de zaal en gaven aanleiding tot enig 
+      gelach. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/7.jpg"><IMG height=50 
+      alt=peeraer src="afbeeldingen/7th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>Inloopmiddag</H3>Na afloop van de presentaties, was er gelukkig, 
+   eindelijk tijd om wat te eten. Sun Microsystems had het op zich genomen om 
+   de lunch te betalen. <BR><BR>Hierna begon het middaggedeelte, het was toen 
+   al bijna 14:30. De meeste deelnemers hadden zich ingeschreven voor de hele 
+   dag want tijdens de vrije inloop zijn er niet veel extra mensen meer 
+   geweest. <BR><BR>Er was een netwerk opgebouwd waarop in totaal 14 
+   computers aangesloten waren. Er werd uitgebreid OpenOffice.org 
+   gedemonstreerd, en met dank aan aanwezigen werden OpenOffice.org CD's 
+   gebrand. Ter gelegenheid van de gebruikersdag &nbsp;werd de officiële <A 
+   href="http://nl.openoffice.org/cdrom.html">nl.openoffice.org CD-ROM</A> 
+   uitgebracht, met daarop de vrijwel voltooide vertaling van de 
+   Helpbestanden, en de nieuw vertaalde cursushandleiding Calc. Voor de 
+   mensen die mis grepen: de CD's zijn te bestellen bij <A 
+   href="http://www.kooplinux.nl/">KoopLinux</A> en <A 
+   href="http://www.munnikes.nl/">Munnikes</A>. <BR><BR>
+   <DIV align=center>
+   <TABLE summary=fotos>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A href="afbeeldingen/8.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/8th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/9.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/9th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/10.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/10th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR>Naast de mensen die een 
+   presentatie verzorgden was er nog uitgever aanwezig die boeken bij zich 
+   had over onder andere OpenOffice.org. Ook het bedrijf 3MM was aanwezig dat 
+   zich bezig houd met onder andere het ontwikkelen van huisstijlen voor 
+   instellingen en bedrijven. Dit werd gedemonstreerd aan de hand van 
+   zelfgemaakte StarBasic macros. <BR><BR>Ook heeft tijdens het middag 
+   gedeelte heeft Reinout van Schouwen voor enkele geïnteresseerden een 
+   voordracht gegeven over <A 
+   href="bestanden/softwarepatenten.swf">Software 
+   patenten</A>. Een zeer belangrijk thema als het om open source software 
+   gaat. <BR><BR>Een aantal mensen heeft tevens de OpenOffice.org animatie 
+   gemaakt door VAIPS kunnen bewonderen. VAIPS heeft de animatie gemaakt met 
+   de bedoeling de naamsbekendheid van OpenOffice.org te bevorderen. Het is 
+   de bedoeling de animatie nog verder te ontwikkelen waarna het zodanig 
+   gecomprimeerd wordt de het makkelijk te distribueren is. Hopelijk wordt 
+   de animatie snel verspreid. 
+   <H3>Mailinglijst</H3>Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen 
+   rond OpenOffice.org kan zich aanmelden op de <A 
+   href="mailto:discussie@nl.openoffice.org">Discussie lijst</A>. Op deze 
+   lijst kun je met ons en andere leden van gedachten wisselen over 
+   OpenOffice.org. 
+   <H3>Pers</H3>Het <A 
+   href="http://www.brabantsdagblad.nl/">BrabantsDagblad</A> berichtte over 
+   <A 
+   href="afbeeldingen/brabantsdagblad.jpg">ons</A>. 
+
+   <H3>Broncode van de presentaties</HR> 
+   <TABLE summary="" border=0>
+    <TBODY>
+    <TR vAlign=top>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.sxi">Ontvangst</A><BR><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.sxi">Spellingcontrole</A><BR><A 
+      href="bestanden/ricquier.sxi">Project: 
+      Synoniemenlijst</A><BR><A 
+      href="bestanden/meersma.sxi">Localisatie 
+      Helpteksten</A><BR><A 
+      href="bestanden/peeraer.sxi">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A><BR><A 
+      href="bestanden/softwarepatenten.sxi">Software 
+      patenten</A><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>De gebruikersdag werd mogelijk gemaakt door:</H3>
+   <P><A href="http://www.bitspeed.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Bitspeed Computer Systems v.o.f." src="afbeeldingen/bitspeed.jpg" 
+   border=0></A> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://nl.sun.com/" target=_blank><IMG 
+   alt="Sun Microsystems" src="afbeeldingen/sun.jpg" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.openoffice.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Open Office" src="afbeeldingen/openoffice.gif" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.vanduurenmedia.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Van Duuren Media" src="afbeeldingen/vanduuren.gif" border=0></A> 
+   </P>
+   <P><A href="http://www.kooplinux.nl/" target=_blank><IMG alt=KoopLinux 
+   src="afbeeldingen/kooplinux.png" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.nlcom.nl/" target=_blank><IMG alt=NLCom 
+   src="afbeeldingen/nlcom.gif" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.munnikes.nl/cd" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/munnikes.jpg" border=0></A> <A 
+   href="http://www.3mm.nl/" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/3mm.jpg" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   <P>Open Office is binnen de Benelux een beschermde merknaam van het 
+   Nederlandse bedrijf Open Office.</P>
+
+</td>  
+
+
+  <!-- ///// STOP ////////////////////////////////////////////// -->
+  
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+
+<!-- end navbar -->
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<H2>OpenOffice.org op de HCC-dagen 2003</H2>
+
+<p>OpenOffice.org werd op de HCC-dagen goed vertegenwoordigd op de stand van de Beginners gebruikersgroep van de HCC. Tineke Angenent en Henk Gils van deze gebruikersgroep maken zich sterk voor de promotie van OpenOffice.org, en dit was dan ook het thema van de stand.</p>
+<p>Overal hingen OpenOffice.org 1.1 banners, er werden demonstraties gegeven, en de voor deze gelegenheid samengestelde OpenOffice.org CD-ROM kon er worden aangeschaft. Het lukte de vrijwilligers uitstekend hun grote enthousiasme voor het pakket op de bezoekers over te brengen!</p>
+<p>Hier zijn enkele foto's: </p>
+<p>
+<div align="center"><img src="afbeeldingen/hcc1.jpg" width="438" height="559" border="0" alt="">
+<br><i>Tineke Angenent en Henk Gils v&oacute;&oacute;r de stand van de Beginners GG.</i>
+</p>
+<p><img src="afbeeldingen/hcc2.jpg" width="363" height="518" border="0" alt=""><br><i>Like Lyons demonstreert OOo Draw.</i></p>
+<p><img src="afbeeldingen/hcc3.jpg" width="339" height="494" border="0" alt=""><br><i>Egbert van Engen demonstreert OOo Writer.</i></p>
+</div>
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/header.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/header.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl-high.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl-high.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,558 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>nl.openoffice.org</title>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: ... -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<!-- content -->
+<div align="center">
+<h2>OpenOffice.org in bedrijf</h2>
+</div>
+Hier vindt u een overzicht van een aantal grotere organisaties in
+Nederland en België
+die OpenOffice.org gebruiken.
+Onderaan de pagina staat enige <a href="#toelichting">toelichting</a>
+en kunt u lezen
+hoe u <a href="#aanvullingen">aanvullingen</a> kunt
+doorgeven.
+<p></p>
+<p>
+</p>
+<table border="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Naam</b></div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Branche</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Aantal</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Sinds</b></div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="center"><b>Contact</b></div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="center"><b>Bijzonderheden</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">arons en gelauff architecten</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Architectenbureau </div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">25</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">arjan -at- aronsengelauff.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Stichting IJsselgroep</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Educatie en educatieve
+dienstverlening</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Genereren ODT-documenten
+vanuit webtoepassingen. Worden in OOo verder verwerkt.</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Diergaarde Blijdorp</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Educatie en recreatie</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">150</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2003</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">f.van.bommel -at-
+rotterdamzoo.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Sun Microsystems Nederland
+B.V.</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">ICT</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">450</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2001</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Novell Benelux</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">ICT</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">..</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">...</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Promac BV</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Maritieme Sector</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">35</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Huisstijl project gekoppeld
+aan Navision</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">LLink</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Media</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">40</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Linux desktop</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Brabantia</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Metaal</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">400</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Specifieke
+huisstijltoepassing</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">St. Milieudefensie</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Milieu en Maatschappij</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">120</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">ICTU</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">600</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Vlieland</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">25</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2002</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">lh.sterenberg -at-
+vlieland.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Vaals</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">90</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2004</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">T.Hermans -at- vaals.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Heerenveen</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">400</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2006</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">j.hiemstra -at- heerenveen.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Koppeling Doc4OpenOffice</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Stichting Welzijn Amersfoort</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">S&amp;L zorg</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2006</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Werken met complete
+OOo-suite via een linux terminalserver</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">St. Vluchtelingenwerk Midden
+Gelderland</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn en Maatschappelijke
+Dienstverlening </div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">100</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<!-- <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="15%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="25%"> <div align="left">xxx</div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="15%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="25%"> <div align="left">xxx</div> </td> </tr> -->
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Naam</b></div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Branche</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Aantal</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Sinds</b></div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="center"><b>Contact</b></div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="center"><b>Bijzonderheden</b></div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p></p>
+<a name="toelichting"></a>
+<h4>Toelichting</h4>
+<p>Bij de genoemde organisaties hebben we mensen bereid
+gevonden om beschikbaar te zijn
+voor eventuele (serieuze) vragen.
+Waar in de kolom ´Contact´ ´(opvragen)´ wordt vermeld, kunt u via
+de contactpersonen, die hierna worden vermeld, nadere gegevens
+verkrijgen.
+</p>
+<a name="aanvullingen"></a>
+<h4>Aanvullingen voor deze pagina</h4>
+<p>Indien u een aanvulling heeft op deze pagina, kunt u die
+zenden naar (één van)
+de contactpersonen:
+<br>
+</p>
+<li>Simon Brouwer (simon.oo.o -at- xs4all.nl / Lead
+nl.OpenOffice.org), of
+<br>
+</li>
+<li>Cor Nouws (cornouws -at - openoffice.org / Marketing
+nl.OpenOffice.org)
+<p> </p>
+<!-- end content -->
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,49 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title></title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<h2 style="text-align: center;">Europarlement stemt voor wezenlijke beperkingen aan octrooieerbaarheid van software</h2>
+<h3 style="text-align: center;">Maar waakzaamheid blijft geboden...</h3>
+
+<p><i>Dit is de tijdelijke voorpagina van nl.openoffice.org. </i><a href="index-normaal.html">[klik hier voor de normale pagina]</a></p>
+<p>Op 24 september heeft het Europarlement gestemd over de richtlijn &quot;octrooieerbaarheid van in computers ge&iuml;mplementeerde uitvindingen&quot;, oftewel softwarepatenten. De richtlijn is aangenomen, na voorzien te zijn van een groot aantal amendementen, waarmee de octrooieerbaarheid van software flink beperkt wordt ten opzichte van het eerdere voorstel. Daarmee lijkt het ergste scenario - de mogelijkheid tot grootschalig misbruik van patenten om kleine en middelgrote softwaremakers dwars te zitten - voorlopig afgewend. De richtlijn moet echter nog in definitieve vorm ter stemming komen, en er worden nog steeds pogingen ondernomen om er een voor het algemeen belang rampzalige versie <a href=http://www.ffii.org.uk>doorheen te drukken</a>. </p>
+<p>Meer informatie over de richtlijn en de stemming vind je op de site van <a href=http://swpat.ffii.org/news/03/plen0923/>ffii.org
+</a>.
+
+   <h3><a href="index-normaal.html">Klik hier om verder te gaan naar de normale voorpagina van nl.openoffice.org...</a></h3>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,240 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Welkom bij nl.openoffice.org</title>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top">
+<!--
+<div align="center">
+<H2>Welkom bij nl.openoffice.org</H2>
+</div>
+-->
+<div align="center"><a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid ; width: 415px; height: 93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste versie van OpenOffice.org in het Nederlands"></a><br>
+</div>
+<div align="center">
+<a href="downloaden.html"><b><big>Download
+de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.3</big></b></a><br>
+<br>
+<table style="width: 531px; height: 100px;" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
+<tbody>
+<tr height="69">
+<td style="width: 1px; text-align: center;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/">
+</a><a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border: 0px solid ; width: 127px; height: 96px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe het legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a><br>
+</td>
+<!--<td style="width: 100px; text-align: center;">
+<a
+href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img
+style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 118px;"
+alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing"
+src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif"
+align="middle"></a></td> -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br><br>
+<!--<b><a href="http://nl.openoffice.org/nl-nieuws.html">OpenOffice.org Conferentie: 31 augustus tot 3 september 2010 in Boedapest</a><br></b><br>
+-->
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Wat is er
+nieuw in OpenOffice.org 3.3?</a><br>
+<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org
+<i>is niet</i> "Open Office"</u></a><br>
+<!--
+<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
+-->
+</div>
+<h3>Introductie</h3>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is een
+open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
+ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de
+voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
+gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd
+bestandsformaat".
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien
+de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een
+voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
+tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua
+veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte
+commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op
+het werk uitstekend toepasbaar! </p>
+<p><b>nl.openoffice.org</b> is het
+onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op
+Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+onze aandacht:
+</p>
+<ul type="disc">
+<li>Vertaling voor en testen van de nieuwe Nederlandstalige versies.
+</li><li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en
+documentatie).
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org
+versies in de Nederlandstalige uitvoering.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland
+en België.
+</li>
+<li>Verdere verbetering van de vertaling in het
+Nederlands.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het
+Nederlands, zoals spellingcontrole.
+</li>
+<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en
+België.
+</li>
+</ul>
+<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je
+hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
+<a name="navigatie"></a>
+<p><b>Navigatie</b><br>
+In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's
+van het nl.OpenOffice.org project.<br>
+Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de
+algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant
+van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige)
+pagina's ervan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,235 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Welkom bij nl.openoffice.org</title>
+
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top">
+<!--
+<div align="center">
+<H2>Welkom bij nl.openoffice.org</H2>
+</div>
+-->
+<div align="center"><a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid ; width: 415px; height: 93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste versie van OpenOffice.org in het Nederlands"></a><br>
+</div>
+<div align="center">
+<a href="downloaden.html"><b><big>Download
+de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.0</big></b></a><br>
+<!--
+<a href="regicon/regicon.html">nl.openoffice.org RegiCon</a><br>
+-->
+<br>
+<table style="width: 531px; height: 132px;" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
+<tbody>
+<tr height="89">
+<td style="width: 1px; text-align: center;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/">
+</a><a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border: 0px solid ; width: 127px; height: 118px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe't legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a><br>
+</td>
+<td style="width: 100px; text-align: center;">
+<a href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 118px;" alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing" src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif" align="middle"></a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/programme.html">5
+t/m 7 november: OpenOffice.org Conference in Beijing</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+<a href="nieuw_nieuwsteversie.html">Wat is er
+nieuw in OpenOffice.org 3.0?</a><br>
+<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org
+<i>is niet</i> "Open Office"</u></a><br>
+<!--
+<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
+-->
+</div>
+<h3>Introductie</h3>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is een
+open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
+ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de
+voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
+gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd
+bestandsformaat".
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien
+de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een
+voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
+tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua
+veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte
+commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op
+het werk uitstekend toepasbaar! </p>
+<p><b>nl.openoffice.org</b> is het
+onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op
+Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+onze aandacht:
+</p>
+<ul type="disc">
+<li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en
+documentatie).
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org
+versies in de Nederlandstalige uitvoering.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland
+en België.
+</li>
+<li>Verdere verbetering van de vertaling in het
+Nederlands.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het
+Nederlands, zoals spellingcontrole.
+</li>
+<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en
+België.
+</li>
+</ul>
+<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je
+hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
+<a name="navigatie"></a>
+<p><b>Navigatie</b><br>
+In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's
+van het nl.OpenOffice.org project.<br>
+Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de
+algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant
+van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige)
+pagina's ervan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- end navbar -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,232 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Instructies voor de installatie van
+OpenOffice.org 2.0</h2>
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+<ul>
+<li><a href="#win">Windows</a></li>
+<li><a href="#linux">Linux</a><br>
+</li>
+</ul>
+<h3>Installatie onder Windows<a name="win"></a></h3>
+<p>De installatie van OpenOffice.org onder Windows is
+makkelijker dan ooit. </p>
+<p> Allereerst: als je niet weet of je een Java JRE
+(minimaal versie 1.4) op je systeem hebt, en je hebt niet het
+"+JRE"-installatiebestand gedownload, download en installeer dan eerst
+de <a href="http://www.java.com/nl/">Java JRE</a>. </p>
+<p>Dubbelklik op het gedownloade
+OpenOffice.org-installatiebestand om het uit te voeren.</p>
+<p>Volg daarna de aanwijzingen van de installatie.</p>
+<p>Als je .DOC, .XLS en .PPT bestanden van Microsoft
+Office standaard in OpenOffice.org wilt uitvoeren, vink dan de
+betreffende vakjes aan.</p>
+<p>Nadat de installatie is voltooid, kun je
+OpenOffice.org starten via het menu Start van Windows.</p>
+<p>De eerste keer dat je OpenOffice.org opstart,
+vindt een tweede gedeelte van de installatie
+plaats. Als OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd,
+moet iedere gebruiker
+deze procedure doorlopen. De registratie is volkomen vrijwillig.</p>
+<p>Bij upgraden van een eerdere versie 2.x.x worden
+de bestanden van de bestaande installatie bijgewerkt; die hoef je
+dus niet van tevoren of naderhand te verwijderen. Installeren van
+OpenOffice.org 2 past echter niet een bestaande installatie van versie
+1.1.x of ouder aan. Wanneer je daar geen gebruik meer van maakt, kun je
+die verwijderen om diskruimte vrij te maken.
+</p>
+<p>Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+2!</p>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<h3>Installatie onder Linux<a name="linux"></a></h3>
+<br>
+<p> Korte instructies: </p>
+<p><b>Eerste vereisten:</b> als je
+integratie met Java wenst, zorg er dan voor dat je de nieuwste JRE
+(Java Runtime Environment), of tenminste versie 1.4 hebt geïnstalleerd.
+Mogelijk staat een geschikte JRE op de installatiemedia van je
+Linuxdistributie. Anders kun je hem vinden op de Java JRE for Linux
+website. Je kunt ook de "+JRE" versie van OpenOffice.org downloaden.
+</p>
+<ol>
+<li> pak het bestand uit naar een directory,
+bijvoorbeeld met het commando <b>tar xvzf
+OOo_2.x.x_LinuxIntel_install_nl.tar.gz</b></li>
+<li> Zorg ervoor dat je als root bent aangemeld of <i>su</i>
+naar root</li>
+<li> cd naar de directory met het uitgepakte
+downloadbestand.</li>
+<li> verwijder de rpm-bestanden die niet van
+toepassing zijn op jouw systeem. Bijvoorbeeld, op een Fedora 3-systeem,
+verwijder alle RPMs die betrekking hebben op andere distributies, zoals
+openofficeorg-suse-menus-1.9.79-1.noarch.rpm.</li>
+<li> Voer daarna uit: <b>rpm -Uvih *rpm</b>
+(bij Debian-gebaseerde distributies: zie verderop)</li>
+</ol>
+<p>Bij upgraden van een eerdere versie 2.x.x worden
+de bestanden van de bestaande installatie bijgewerkt; die hoef je
+dus niet van tevoren of naderhand te verwijderen. Installeren van
+OpenOffice.org 2 past echter niet een bestaande installatie van versie
+1.1.x of ouder aan. Wanneer je daar geen gebruik meer van maakt, kun je
+die verwijderen om diskruimte vrij te maken.
+</p>
+<p><i> Speciaal voor Debian-gebaseerde
+distributies</i> <br>
+Wanneer je een rpm-gebaseerd installatiebestand wilt gebruiken met een
+Debian-gebaseerde distributie zoals Ubuntu, zet de rpm's dan om met het
+commando <b>alien -k --scripts *.rpm</b>. Deïnstalleer
+eerst alle distributie-eigen OpenOffice.org-componenten, alvorens de
+software te installeren.
+</p>
+<p> Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+2! </p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,289 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Installatie-instructies voor OOo 3</title>
+
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Instructies voor de installatie van
+OpenOffice.org 3.0</h2>
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+<ul>
+<li><a href="#win">Windows</a></li>
+<li><a href="#linux">Linux (.rpm)</a></li>
+<li><a href="#linux-debian">Linux
+(.deb)</a></li>
+</ul>
+<h3>Installatie onder Windows<a name="win"></a></h3>
+<p>De installatie van OpenOffice.org onder Windows is
+zeer eenvoudig. </p>
+<p> Allereerst: als je niet weet of je een Java JRE
+(minimaal versie 1.4) op je systeem hebt, en je hebt niet het
+"+JRE"-installatiebestand gedownload, download en installeer dan eerst
+de <a href="http://www.java.com/nl/">Java JRE</a>. </p>
+<p>Dubbelklik op het gedownloade
+OpenOffice.org-installatiebestand om het uit te voeren.</p>
+<p>Volg daarna de aanwijzingen van de installatie.</p>
+<p>Nadat de installatie is voltooid, kun je
+OpenOffice.org starten via het menu Start van Windows.</p>
+<p>De eerste keer dat je OpenOffice.org opstart,
+vindt een tweede gedeelte van de installatie
+plaats. Als OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd,
+moet iedere gebruiker
+deze procedure doorlopen. Er wordt gevraagd om te registreren. Dit
+helpt de OpenOffice.org community met informatie, maar het is volkomen
+vrijwillig.</p>
+<p>Bij
+de installatie van 3.0 wordt, als er een 2.x versie is geïnstalleerd,
+gevraagd of de vorige versie moet worden verwijderd. De
+programmabestanden worden dan automatisch verwijderd. Persoonlijke
+gegevens uit de 2.x installatie, kunnen bijna allemaal worden
+overgenomen. Niet geïmporteerd worden aanpassingen in het
+OpenOffice.org hoofdmenu en toetsenbordinstellingen, gebruikersgegevens
+(Extra&gt;Opties) en geregistreerde gegevensbronnen.<br>
+</p>
+<p>Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+3!</p>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<h3>Installatie onder Linux (rpm)<a name="linux"></a></h3>
+<p>Van OpenOffice.org 3.x worden voor Linux zowel
+installatiebestanden in .rpm-formaat als in .deb-formaat beschikbaar
+gemaakt. Het installatiebestand voor distributies die de rpm-package
+manager gebruiken, zoals&nbsp;Red Hat, Fedora, SuSE, CentOS
+en&nbsp;Mandriva, heeft een bestandsnaam zonder toevoeging. Het
+installatiebestand voor&nbsp;debian-gebaseerde distributies,
+waaronder Ubuntu, heeft een bestandsnaam met "deb" erin.&nbsp;</p>
+<p> Hieronder wordt installeren met&nbsp;rpm
+behandeld, zie voor installeren met .deb&nbsp;<a href="#linux-debian">verderop</a>)<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">.</span></span></p>
+<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">Belangrijk:</span> alvorens
+de software te installeren, eerst alle distributie-eigen
+OpenOffice.org-componenten de-installeren! </span>
+<p><b>Eerste vereisten:</b> als je
+integratie met Java wenst, en Java&nbsp;nog niet is geïnstalleerd,
+dan
+kun je een versie met JRE (Java Runtime Environment) downloaden.</p>
+<ol>
+<li> Pak het bestand uit naar een directory,
+bijvoorbeeld met het commando <b>tar xvzf
+OOo_3.x.x_LinuxIntel_install_nl.tar.gz</b></li>
+<li> Zorg ervoor dat je als root bent aangemeld of <i>su</i>
+naar root</li>
+<li> cd naar de directory met het uitgepakte
+downloadbestand.</li>
+<li>cd naar de directory met bestanden voor
+desktopintegratie.</li>
+<li>Verwijder de rpm-bestanden die niet van
+toepassing zijn op jouw systeem. Bijvoorbeeld, op een Fedora 3-systeem,
+verwijder alle RPMs die betrekking hebben op andere distributies, zoals
+openofficeorg-suse-menus-1.9.79-1.noarch.rpm.</li>
+<li>Voer daarna uit: <b>rpm -Uvih *rpm</b></li>
+</ol>
+<p>Bij de installatie van 3.0 wordt, als er een 2.x
+versie is
+geïnstalleerd, gevraagd of de vorige versie moet worden verwijderd. De
+programmabestanden worden dan automatisch verwijderd. Persoonlijke
+gegevens uit de 2.x installatie, kunnen bijna allemaal worden
+overgenomen. Niet geïmporteerd worden aanpassingen in het
+OpenOffice.org hoofdmenu en toetsenbordinstellingen, gebruikersgegevens
+(Extra&gt;Opties) en geregistreerde gegevensbronnen.<br>
+&nbsp;</p>
+<h3><a name="linux-debian"></a>
+Installatie onder Linux (debian-gebaseerde
+distributies)</h3>
+<p>Hieronder wordt installeren met het .deb-pakket
+behandeld. Het&nbsp;installatiebestanden met de aanduiding "deb"
+erin is bedoeld voor op debian
+gebaseerde&nbsp;distributies, waaronder Ubuntu. Heb je een
+distributie die gebruik maakt van de rpm-package manager, zie dan <a href="#linux">
+hier.</a>
+<br>
+</p>
+<p>Verwijder de distributie-eigen OpenOffice.org
+vanuit een terminalscherm. Voer daarin de
+volgende opdracht uit:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># aptitude
+remove openoffice.org-core</span>
+<br>
+<br>
+Open een terminalscherm en ga naar de&nbsp;locatie met het
+gedownloade bestand. Pak het bestand uit op je bureaublad met de
+opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># tar
+xvzf&nbsp;OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_nl_deb.tar.gz -C
+~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">
+</span><br>
+<br>
+vervolgens installeren met: <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># dpkg
+-i&nbsp;~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop/OOO300_m9_native_packed-1_nl.9358/DEBS<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">*.deb</span>
+<br>
+<br>
+Voor GNOME-gebruikers is het mogelijk om de desktop integratie
+(snelkoppelingen in het menu) te installeren met de volgende opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># dpkg -i
+~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop/OOO300_m9_native_packed-1_nl.9358/DEBS/desktop-integration<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">*.deb
+</span><br>
+<br>
+Uiteraard kan OpenOffice.org ook gestart worden vanuit een
+terminalscherm met de volgende opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># soffice
+</span><br>
+<br>
+Nog even je bureaublad opruimen en klaar...
+<br>
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message