incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r798405 [8/18] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/ regicon/ thankyoup...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:36:01 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-draw.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-draw.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-draw.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,1062 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<!-- auteur: Zie tekst -->
+<body>
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: <i>Draw</i></h2>
+<p> <i>Oorspronkelijke auteur: Gianluca Turconi</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Johan
+Vandendriessche</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: 3 juli 2002</i>
+</p>
+<a name="top"></a> <a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>DRAW: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Hoe geef ik een
+ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#2">Ik maak een
+organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#3">Hoe kan ik een deel
+van mijn afbeelding uitknippen?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#4">Ik heb een bestand
+met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats
+van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#5">Ik heb een afbeelding
+(JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in
+een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#6">Hoe voeg ik een
+schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#7">Ik wil de afmetingen
+van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document,
+veranderen. Hoe moet ik dit doen?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#8">Hoe kan ik een
+Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#9">Ik wil een CD-hoesje
+maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van
+de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#10">Hoe kan ik de
+oorsprong van de coördinaten van een afbeelding herdefiniëren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#11">Ik wil een raster
+als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie
+beschikbaar in OpenOffice.org?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#12">Ik probeer een
+Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer
+worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn
+beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het
+CMYK-kleurensysteem?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#13">Ik wil een web
+banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#14">Wanneer ik een
+Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de
+paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p> </p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>DRAW: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a></p>
+<li value="1"><b>Hoe geef ik een
+ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?</b>
+<p></p>
+<p>Kies in de menubalk: Invoegen &gt;
+Afbeelding.
+</p>
+<p>De GUI toont een venster met een bestandsnaam,
+extensie en datum.</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Ik maak een
+organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?</b>
+<p>De controle over de positionering van
+voorwerpen in een presentatie of afbeelding wordt "Uitlijning" genoemd.
+De volgende stappen zorgen ervoor dat de velden op gelijkmatige afstand
+van elkaar staan: </p>
+<ol>
+<li>Selecteer drie of meer afbeeldingen. </li>
+<li>Klik op de rechtermuisknop om het
+contextmenu op te roepen.
+</li>
+<li>Kies: "Uitlijning".
+</li>
+<li>In het menu dat verschijnt, kan je kiezen
+om de geselecteerde voorwerpen verticaal of horizontaal uit te lijnen.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>Hoe kan ik een deel
+van mijn afbeelding uitknippen?</b>
+<p>Let erop dat de afbeelding reeds in het
+Draw-document is ingevoegd:</p>
+<ol>
+<li>Klik met de linkermuisknop op de afbeelding
+om deze te selecteren. Net onder de functiebalk zal de objectbalk
+verschijnen.</li>
+<li>Kies de meest rechtse knop van deze balk om
+het "Uitknippen"-menu te laten verschijnen.</li>
+<li>Voeg de exacte afmetingen in van de
+oppervlakte die je wil uitknippen.</li>
+<li>Druk op de "OK"-knop om het venster te
+sluiten.</li>
+<li>Klik nu eenmaal met de linkermuisknop om de
+afbeelding te deselecteren.</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Ik heb een bestand
+met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats
+van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?</b>
+<p></p>
+<p> Kies het menu Extra &gt; Opties &gt;
+Tekening uit de menubalk. Controleer dat de optie "externe afbeeldingen
+aanduiden" in het veld "Lay-out" niet aangevinkt is.</p>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Ik heb een afbeelding
+(JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in
+een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?</b>
+<p> Wanneer je een JPEG-bestand opent in
+OpenOffice.org verschijnt de objectbalk (de balk net onder de
+functiebalk). Eens je het bestand geopend hebt:
+</p>
+<ol>
+<li>Kies: Extra &gt; Pipet in de
+functiebalk. Er verschijnt een nieuw venster, "Pipet" genaamd. </li>
+<li>Druk op de meest linkse knop "Pipet". </li>
+<li>Stel de tolerantiewaarde in. Dit geeft aan
+hoe precies de overeenstemming van de kleuren moet zijn. Probeer eerst
+een tolerantiewaarde van 10%. Het is mogelijk dat je de
+tolerantiewaarde moet verhogen om een wijziging door te voeren. Een
+tolerantiewaarde van 30% geeft meestal een goed resultaat. Je kan de
+tolerantiewaarde tot 99% verhogen, maar dan zal waarschijnlijk een
+groter gebied gewijzigd worden dan je had gewild. </li>
+<li>Kies de uitgangskleur die je wil wijzigen
+in de afbeelding. In het venster zal de kleur automatisch weergegeven
+worden. </li>
+<li>Kies de kleur waarin je wil wijzigen uit de
+lijst "Vervangen door...". </li>
+<li>Druk op de knop "Vervangen" om je keuze te
+bevestigen. Als er niets gebeurt, moet je de tolerantiewaarde verhogen.
+</li>
+<li>Om meerdere uitgangskleuren te vervangen
+selecteer je een ander kleurenveld aan de linkerkant van het
+"Pipet"-menu. Herhaal daarna de stappen 2 tot 5. Bevestig tenslotte je
+keuzes door op de knop "Vervangen" te drukken.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Hoe voeg ik een
+schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?</b>
+<p>Elk bestand in het GIF- of JPEG-formaat kan in
+een Draw-document worden ingevoegd. Kies Invoegen &gt; Afbeelding
+uit de menubalk. Ga naar de bestandsmap waarin de GIF- of
+JPEG-bestanden zijn opgeslagen. Selecteer het betreffende bestand en
+druk op de knop "Open" om het in te voegen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Ik wil de afmetingen
+van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document,
+veranderen. Hoe moet ik dit doen?</b>
+<p>Om de afmetingen van een afbeelding te
+wijzigen doe je het volgende:
+</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. </li>
+<li>Kies het menu: Opmaak &gt; "Positie en
+grootte" uit de menubalk. </li>
+<li>Kies "Grootte". </li>
+<li>Geef de gewenste afmetingen in en druk op
+de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p>of</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten zullen rond
+de afbeelding verschijnen. </li>
+<li>Sleep een van de vierkanten om de afmeting
+van de afbeelding te wijzigen.
+</li>
+</ol>
+<p>Om de afmetingen van een afbeelding
+proportioneel te wijzigen doe je het volgende: </p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. </li>
+<li>Kies het menu Opmaak &gt; Positie en
+grootte. </li>
+<li>Kies "Grootte". </li>
+<li>Geef de gewenste afmetingen in. </li>
+<li>Vink [x] het vakje "Synchroniseren" aan en
+druk op de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p>of</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten verschijnen
+rond de afbeelding. </li>
+<li>Houd de "Shift"-toets ingedrukt. </li>
+<li>Sleep een van de hoeken om de afmetingen
+van de afbeelding proportioneel te wijzigen.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Hoe kan ik een
+Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?</b>
+<p>Het door Draw gebruikt ".sxd"-formaat is een
+bestandsformaat, geen afbeeldingsformaat. Om een Draw-document in een
+afbeeldingsformaat op te slaan moet je het volgende doen:
+</p>
+<ol>
+<li>Kies Bestand &gt; Exporteren uit de
+menubalk. </li>
+<li>Kies het afbeeldingsformaat uit de
+"Bestandstypes"-combo box. </li>
+<li>Druk op de knop "Opslaan".
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Ik wil een CD-hoesje
+maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van
+de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?</b>
+<p>Dit gaat als volgt:</p>
+<ol>
+<li>Druk op de knop "Tekst" in de werktuigbalk
+(de balk aan de linkerkant). </li>
+<li>Sleep een tekstveld met de gewenste
+afmetingen en voeg de tekst in. </li>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop buiten
+het tekstveld om de tekstingave te beëindigen. </li>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop om het
+tekstveld weer te selecteren. </li>
+<li>Klik eenmaal met de rechtermuisknop op het
+geselecteerde tekstveld om het contextmenu weer te geven. </li>
+<li>Kies "Positie en grootte" in het
+contextmenu. </li>
+<li>In het veld "Draaien" kies je het gewenste
+draaipunt en de gewenste draaihoek. </li>
+<li>Druk op de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe kan ik de
+oorsprong van de coördinaten van een afbeelding herdefiniëren?</b>
+<p>Dit gaat als volgt:
+</p>
+<ol>
+<li>Sleep de knop die zich bevindt op het
+snijpunt van de horizontale en verticale linialen. </li>
+<li>Je ziet een kruis. </li>
+<li>Sleep het kruis tot op het punt dat je als
+nieuw coördinaat wil gebruiken. Laat vervolgens je linkermuisknop los.
+<p></p>
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Ik wil een raster
+als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie
+beschikbaar in OpenOffice.org?</b>
+<p>In het geval dat het raster nog niet zichtbaar
+is, volstaat het om met de rechtermuisknop op het document te klikken
+en "Raster zichtbaar" in het contextmenu te kiezen.</p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Ik probeer een
+Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer
+worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn
+beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het
+CMYK-kleurensysteem?</b>
+<p>Moderne kleurenprinters gebruiken een
+mengeling (in procent weergegeven) van 4 inkten (zelfs 6 in de nieuwste
+printers) om de kleuren af te drukken die het oog normaal kan zien. Om
+het precieze gebruik (in percentage) van een inkt in Draw aan te passen
+ga je als volgt te werk:
+</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op het
+voorwerp waarvan je de kleur wil veranderen. Hierdoor selecteer je het
+voorwerp. </li>
+<li>Klik er eenmaal op met de rechtermuisknop
+en kies "Vlak..." in het contextmenu. </li>
+<li>Kies het veld "Kleuren" in het venster dat
+verschijnt. </li>
+<li>Selecteer CMYK in de "Kleurensysteem"-combo
+box. </li>
+<li>Wijzig de procentuele CMYK-waarden in de
+onderstaande velden. </li>
+<li>Druk op de knop "OK". Het programma zal
+vragen of je een bestaande kleur wil wijzigen dan wel een nieuwe kleur
+aan het kleurenpalet wil toevoegen. Bevestig je keuze.
+</li>
+</ol>
+<p>Een andere manier bestaat erin een bestaand
+CMYK-palet te gebruiken of te wijzigen:
+</p>
+<ol>
+<li>Herhaal de stappen 1, 2 en 3. </li>
+<li>Druk op de knop "Kleurenlijst laden". </li>
+<li>Selecteer het "cmyk.soc"-bestand en druk op
+de knop "Open" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/). </li>
+<li>Sluit het venster door op de knop "OK" te
+drukken.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Ik wil een web
+banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?</b>
+<p>Je kan het standaard kleurenpalet van
+OpenOffice.org wijzigen in een palet waarin de kleuren in hexadecimale
+waarden of internetkleuren zijn weergegeven door de volgende stappen te
+doorlopen:
+</p>
+<ol>
+<li>Teken een voorwerp in het document. </li>
+<li>Selecteer het voorwerp door er eenmaal met
+de linkermuisknop op te klikken. </li>
+<li>Klik met de rechtermuisknop op het voorwerp
+om de contextmenu te laten verschijnen. </li>
+<li>Kies "Vlak...". </li>
+<li>Kies het veld "Kleuren" in het venster dat
+verschijnt. </li>
+<li>Druk op de knop "Laad kleurenlijst". </li>
+<li>Kies het bestand "html.soc" en druk op de
+knop "OK" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/)
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="14"></a></p>
+</li>
+<li value="14"><b>Wanneer ik een
+Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de
+paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?</b>
+<p>Je hebt de paginamarges van het Draw-document
+waarschijnlijk te dicht bij of buiten de grenzen van het afdrukbereik
+van je printer ingesteld. Je gaat als volgt te werk om dit probleem op
+te lossen:
+</p>
+<ol>
+<li>Controleer de handleiding van je printer om
+uit te vissen hoe groot het afdrukbereik van je printer is. </li>
+<li>Kies Opmaak &gt; Pagina... in de
+menubalk. </li>
+<li>In het veld "Pagina" van het betreffende
+venster verander je de waarden van de boven- en benedenmarges in de
+waarden die je gevonden hebt in de handleiding van je printer. Als je
+deze waarden niet gevonden hebt in de handleiding, of als ze er niet in
+vermeld staan, probeer je best een waarde van 2,5 centimeter of hoger.
+Deze waarde werkt met de meeste printers. </li>
+<li>Druk op de knop "OK"
+</li>
+</ol>
+<p>Nu kan je je afbeelding wijzigen zonder dat je
+je zorgen hoeft te maken over het overschrijden van de grenzen van het
+afdrukbereik van je printer.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: <i>Draw</i></h2>
+<p> <i>Oorspronkelijke auteur: Gianluca Turconi</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Johan
+Vandendriessche</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: 3 juli 2002</i>
+</p>
+<a name="top"></a> <a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>DRAW: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Hoe geef ik een
+ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#2">Ik maak een
+organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#3">Hoe kan ik een deel
+van mijn afbeelding uitknippen?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#4">Ik heb een bestand
+met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats
+van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#5">Ik heb een afbeelding
+(JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in
+een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#6">Hoe voeg ik een
+schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#7">Ik wil de afmetingen
+van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document,
+veranderen. Hoe moet ik dit doen?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#8">Hoe kan ik een
+Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#9">Ik wil een CD-hoesje
+maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van
+de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#10">Hoe kan ik de
+oorsprong van de coördinaten van een afbeelding herdefiniëren?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#11">Ik wil een raster
+als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie
+beschikbaar in OpenOffice.org?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#12">Ik probeer een
+Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer
+worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn
+beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het
+CMYK-kleurensysteem?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#13">Ik wil een web
+banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#14">Wanneer ik een
+Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de
+paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p> </p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>DRAW: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a></p>
+<li value="1"><b>Hoe geef ik een
+ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?</b>
+<p></p>
+<p>Kies in de menubalk: Invoegen &gt;
+Afbeelding.
+</p>
+<p>De GUI toont een venster met een bestandsnaam,
+extensie en datum.</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Ik maak een
+organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?</b>
+<p>De controle over de positionering van
+voorwerpen in een presentatie of afbeelding wordt "Uitlijning" genoemd.
+De volgende stappen zorgen ervoor dat de velden op gelijkmatige afstand
+van elkaar staan: </p>
+<ol>
+<li>Selecteer drie of meer afbeeldingen. </li>
+<li>Klik op de rechtermuisknop om het
+contextmenu op te roepen.
+</li>
+<li>Kies: "Uitlijning".
+</li>
+<li>In het menu dat verschijnt, kan je kiezen
+om de geselecteerde voorwerpen verticaal of horizontaal uit te lijnen.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>Hoe kan ik een deel
+van mijn afbeelding uitknippen?</b>
+<p>Let erop dat de afbeelding reeds in het
+Draw-document is ingevoegd:</p>
+<ol>
+<li>Klik met de linkermuisknop op de afbeelding
+om deze te selecteren. Net onder de functiebalk zal de objectbalk
+verschijnen.</li>
+<li>Kies de meest rechtse knop van deze balk om
+het "Uitknippen"-menu te laten verschijnen.</li>
+<li>Voeg de exacte afmetingen in van de
+oppervlakte die je wil uitknippen.</li>
+<li>Druk op de "OK"-knop om het venster te
+sluiten.</li>
+<li>Klik nu eenmaal met de linkermuisknop om de
+afbeelding te deselecteren.</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Ik heb een bestand
+met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats
+van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?</b>
+<p></p>
+<p> Kies het menu Extra &gt; Opties &gt;
+Tekening uit de menubalk. Controleer dat de optie "externe afbeeldingen
+aanduiden" in het veld "Lay-out" niet aangevinkt is.</p>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Ik heb een afbeelding
+(JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in
+een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?</b>
+<p> Wanneer je een JPEG-bestand opent in
+OpenOffice.org verschijnt de objectbalk (de balk net onder de
+functiebalk). Eens je het bestand geopend hebt:
+</p>
+<ol>
+<li>Kies: Extra &gt; Pipet in de
+functiebalk. Er verschijnt een nieuw venster, "Pipet" genaamd. </li>
+<li>Druk op de meest linkse knop "Pipet". </li>
+<li>Stel de tolerantiewaarde in. Dit geeft aan
+hoe precies de overeenstemming van de kleuren moet zijn. Probeer eerst
+een tolerantiewaarde van 10%. Het is mogelijk dat je de
+tolerantiewaarde moet verhogen om een wijziging door te voeren. Een
+tolerantiewaarde van 30% geeft meestal een goed resultaat. Je kan de
+tolerantiewaarde tot 99% verhogen, maar dan zal waarschijnlijk een
+groter gebied gewijzigd worden dan je had gewild. </li>
+<li>Kies de uitgangskleur die je wil wijzigen
+in de afbeelding. In het venster zal de kleur automatisch weergegeven
+worden. </li>
+<li>Kies de kleur waarin je wil wijzigen uit de
+lijst "Vervangen door...". </li>
+<li>Druk op de knop "Vervangen" om je keuze te
+bevestigen. Als er niets gebeurt, moet je de tolerantiewaarde verhogen.
+</li>
+<li>Om meerdere uitgangskleuren te vervangen
+selecteer je een ander kleurenveld aan de linkerkant van het
+"Pipet"-menu. Herhaal daarna de stappen 2 tot 5. Bevestig tenslotte je
+keuzes door op de knop "Vervangen" te drukken.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Hoe voeg ik een
+schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?</b>
+<p>Elk bestand in het GIF- of JPEG-formaat kan in
+een Draw-document worden ingevoegd. Kies Invoegen &gt; Afbeelding
+uit de menubalk. Ga naar de bestandsmap waarin de GIF- of
+JPEG-bestanden zijn opgeslagen. Selecteer het betreffende bestand en
+druk op de knop "Open" om het in te voegen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Ik wil de afmetingen
+van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document,
+veranderen. Hoe moet ik dit doen?</b>
+<p>Om de afmetingen van een afbeelding te
+wijzigen doe je het volgende:
+</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. </li>
+<li>Kies het menu: Opmaak &gt; "Positie en
+grootte" uit de menubalk. </li>
+<li>Kies "Grootte". </li>
+<li>Geef de gewenste afmetingen in en druk op
+de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p>of</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten zullen rond
+de afbeelding verschijnen. </li>
+<li>Sleep een van de vierkanten om de afmeting
+van de afbeelding te wijzigen.
+</li>
+</ol>
+<p>Om de afmetingen van een afbeelding
+proportioneel te wijzigen doe je het volgende: </p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. </li>
+<li>Kies het menu Opmaak &gt; Positie en
+grootte. </li>
+<li>Kies "Grootte". </li>
+<li>Geef de gewenste afmetingen in. </li>
+<li>Vink [x] het vakje "Synchroniseren" aan en
+druk op de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p>of</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op de
+afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten verschijnen
+rond de afbeelding. </li>
+<li>Houd de "Shift"-toets ingedrukt. </li>
+<li>Sleep een van de hoeken om de afmetingen
+van de afbeelding proportioneel te wijzigen.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Hoe kan ik een
+Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?</b>
+<p>Het door Draw gebruikt ".sxd"-formaat is een
+bestandsformaat, geen afbeeldingsformaat. Om een Draw-document in een
+afbeeldingsformaat op te slaan moet je het volgende doen:
+</p>
+<ol>
+<li>Kies Bestand &gt; Exporteren uit de
+menubalk. </li>
+<li>Kies het afbeeldingsformaat uit de
+"Bestandstypes"-combo box. </li>
+<li>Druk op de knop "Opslaan".
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Ik wil een CD-hoesje
+maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van
+de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?</b>
+<p>Dit gaat als volgt:</p>
+<ol>
+<li>Druk op de knop "Tekst" in de werktuigbalk
+(de balk aan de linkerkant). </li>
+<li>Sleep een tekstveld met de gewenste
+afmetingen en voeg de tekst in. </li>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop buiten
+het tekstveld om de tekstingave te beëindigen. </li>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop om het
+tekstveld weer te selecteren. </li>
+<li>Klik eenmaal met de rechtermuisknop op het
+geselecteerde tekstveld om het contextmenu weer te geven. </li>
+<li>Kies "Positie en grootte" in het
+contextmenu. </li>
+<li>In het veld "Draaien" kies je het gewenste
+draaipunt en de gewenste draaihoek. </li>
+<li>Druk op de knop "OK".
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe kan ik de
+oorsprong van de coördinaten van een afbeelding herdefiniëren?</b>
+<p>Dit gaat als volgt:
+</p>
+<ol>
+<li>Sleep de knop die zich bevindt op het
+snijpunt van de horizontale en verticale linialen. </li>
+<li>Je ziet een kruis. </li>
+<li>Sleep het kruis tot op het punt dat je als
+nieuw coördinaat wil gebruiken. Laat vervolgens je linkermuisknop los.
+<p></p>
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Ik wil een raster
+als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie
+beschikbaar in OpenOffice.org?</b>
+<p>In het geval dat het raster nog niet zichtbaar
+is, volstaat het om met de rechtermuisknop op het document te klikken
+en "Raster zichtbaar" in het contextmenu te kiezen.</p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Ik probeer een
+Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer
+worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn
+beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het
+CMYK-kleurensysteem?</b>
+<p>Moderne kleurenprinters gebruiken een
+mengeling (in procent weergegeven) van 4 inkten (zelfs 6 in de nieuwste
+printers) om de kleuren af te drukken die het oog normaal kan zien. Om
+het precieze gebruik (in percentage) van een inkt in Draw aan te passen
+ga je als volgt te werk:
+</p>
+<ol>
+<li>Klik eenmaal met de linkermuisknop op het
+voorwerp waarvan je de kleur wil veranderen. Hierdoor selecteer je het
+voorwerp. </li>
+<li>Klik er eenmaal op met de rechtermuisknop
+en kies "Vlak..." in het contextmenu. </li>
+<li>Kies het veld "Kleuren" in het venster dat
+verschijnt. </li>
+<li>Selecteer CMYK in de "Kleurensysteem"-combo
+box. </li>
+<li>Wijzig de procentuele CMYK-waarden in de
+onderstaande velden. </li>
+<li>Druk op de knop "OK". Het programma zal
+vragen of je een bestaande kleur wil wijzigen dan wel een nieuwe kleur
+aan het kleurenpalet wil toevoegen. Bevestig je keuze.
+</li>
+</ol>
+<p>Een andere manier bestaat erin een bestaand
+CMYK-palet te gebruiken of te wijzigen:
+</p>
+<ol>
+<li>Herhaal de stappen 1, 2 en 3. </li>
+<li>Druk op de knop "Kleurenlijst laden". </li>
+<li>Selecteer het "cmyk.soc"-bestand en druk op
+de knop "Open" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/). </li>
+<li>Sluit het venster door op de knop "OK" te
+drukken.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Ik wil een web
+banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?</b>
+<p>Je kan het standaard kleurenpalet van
+OpenOffice.org wijzigen in een palet waarin de kleuren in hexadecimale
+waarden of internetkleuren zijn weergegeven door de volgende stappen te
+doorlopen:
+</p>
+<ol>
+<li>Teken een voorwerp in het document. </li>
+<li>Selecteer het voorwerp door er eenmaal met
+de linkermuisknop op te klikken. </li>
+<li>Klik met de rechtermuisknop op het voorwerp
+om de contextmenu te laten verschijnen. </li>
+<li>Kies "Vlak...". </li>
+<li>Kies het veld "Kleuren" in het venster dat
+verschijnt. </li>
+<li>Druk op de knop "Laad kleurenlijst". </li>
+<li>Kies het bestand "html.soc" en druk op de
+knop "OK" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/)
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="14"></a></p>
+</li>
+<li value="14"><b>Wanneer ik een
+Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de
+paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?</b>
+<p>Je hebt de paginamarges van het Draw-document
+waarschijnlijk te dicht bij of buiten de grenzen van het afdrukbereik
+van je printer ingesteld. Je gaat als volgt te werk om dit probleem op
+te lossen:
+</p>
+<ol>
+<li>Controleer de handleiding van je printer om
+uit te vissen hoe groot het afdrukbereik van je printer is. </li>
+<li>Kies Opmaak &gt; Pagina... in de
+menubalk. </li>
+<li>In het veld "Pagina" van het betreffende
+venster verander je de waarden van de boven- en benedenmarges in de
+waarden die je gevonden hebt in de handleiding van je printer. Als je
+deze waarden niet gevonden hebt in de handleiding, of als ze er niet in
+vermeld staan, probeer je best een waarde van 2,5 centimeter of hoger.
+Deze waarde werkt met de meeste printers. </li>
+<li>Druk op de knop "OK"
+</li>
+</ol>
+<p>Nu kan je je afbeelding wijzigen zonder dat je
+je zorgen hoeft te maken over het overschrijden van de grenzen van het
+afdrukbereik van je printer.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-impress.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-impress.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-impress.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,690 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<!-- auteur: Zie tekst -->
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: <i>Impress</i></h2>
+<p><i>Oorspronkelijke auteur: Scott Carr</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Nolly
+Toenders</i> <br>
+<i>Aanpassing layout, aanvulling: Simon Brouwer</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: September 2003</i> </p>
+<a name="top"></a><a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>IMPRESS: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="faq-impress.html#1">Hoe
+voeg ik verschillende achtergronden in in een presentatie?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#2">Hoe
+verplaats ik een dia uit een OpenOffice.org presentatie naar een andere
+OpenOffice.org presentatie? </a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#3">Als
+ik knip en plak van een tekstdocument naar een OpenOffice.org
+presentatie, wordt de tekst in een compleet andere tekstgrootte geplakt
+dan de originele grootte. Hoe behoud ik de tekstopmaak?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#4">Hoe
+creëer ik kop en voettekstinformatie in een OpenOfice.org presentatie?
+Ik wil mijn informatie tonen op elke dia.</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#5">Hoe
+kan ik twee dia's per pagina (onder elkaar) printen vanuit Impress?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#6">Ik
+heb een MS PowerPoint 97 .PPZ bestand geproduceerd gebruik makend van
+"Inpakken en wegwezen". Kan dit bestand geopend worden in Presentation
+Impress?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#7">Hoe
+wijzig ik de opmaak van een datumveld in Impress?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#8">Hoe
+creëer ik mijn eigen presentation Impress sjabloon?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#9">Ik
+heb een presentatie met lichte tekst op een zwarte achtergrond. Als ik
+de tekst print, wil ik graag zwarte tekst hebben op een witte
+achtergrond. Is dat mogelijk?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#10">Hoe
+print ik de notities met de dia's op dezelfde pagina in OpenOffice.org
+Presentation? Ik selecteer beide tekening en notities om te printen,
+maar de dia's worden eerst geprint en de notities achteraf op
+verschillende pagina's (tweemaal het aantal pagina's dat ik wil)?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#11">Ik
+nummer mijn dia's, maar ik wil het pagina/dia nummer niet tonen op de
+eerste dia, omdat dat mijn titeldia is. Is dit mogelijk?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#12">Ik
+wil graag liggende en staande dia's in mijn presentatie. Is dit
+mogelijk?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#13">Ik
+tracht een presentatie te exporteren naar HTML. Ik krijg een
+foutbericht dat zegt Nietbestaand object. Nietbestaand bestand. Wat is
+er verkeerd?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#14">Hoe
+voeg ik Teksteffecten toe aan een tekstvak?</a><br>
+</li>
+<li><a href="faq-impress.html#15">Waar
+haal ik in templates/sjablonen voor Impress vandaan ?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p>
+</p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>IMPRESS: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a>
+</p>
+<li value="1"><b>Hoe voeg ik
+verschillende achtergronden in in een presentatie?</b>
+<p>Volg deze stappen in OpenOffice.org: </p>
+<p>
+</p>
+<ol>
+<li>Selecteer de dia waarvan je de achtergrond
+wil veranderen </li>
+<li>Kies <b>Opmaak &gt; Sjablonen
+&gt; Paginaopmaak-profiel</b> </li>
+<li>Klik op de knop <b>Laden</b> </li>
+<li>In het dialoogvenster <b>Pagina-opmaakprofiel
+laden</b> kies je linksboven in het kader <b>Bereiken
+&gt; Presentatie-achtergronden of Presentaties</b> </li>
+<li>Rechts in het kader verschijnen de
+verschillende sjablonen, klik een sjabloon naar keuze aan en klik op OK
+</li>
+<li>Het nieuw gekozen pagina-opmaakprofiel is
+actief (zwart omkaderd), klik op OK </li>
+</ol>
+<p><b>Opmerking 1:</b> Om de
+achtergrond van alle dia's te wijzigen, door gebruik te maken van een
+sjabloon, schakel je in stap 6 de optie <strong>Achtergrondpagina
+wisselen</strong> in.</p>
+<p><b>Opmerking 2:</b> Afhankelijk
+van welke sjablonen zijn geleverd bij de distrubitie die je gebruikt,
+zullen niet alle categorieën van achtergrond-sjablonen beschikbaar
+zijn. Herhaal bovenstaande stappen voor alle individuele dia's in je
+bestand.<br>
+</p>
+<p><strong>Noot: </strong>Deze
+instructies zullen alleen werken als je Impress sjablonen hebt
+gedownload of zelf hebt gemaakt.</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Hoe verplaats ik een
+dia uit een OpenOffice.org presentatie naar een andere OpenOffice.org
+presentatie?</b>
+<p></p>
+<ol>
+<li>Open de bestemmings presentatie in
+OpenOffice.org Impress, zorg ervoor dat je je in de <strong>paginamodus</strong>
+bevindt </li>
+<li>Selecteer <b>Invoegen &gt;
+Bestand</b> </li>
+<li>Blader om de bron presentatie te vinden,
+bijv. &#8216;jouw_bestand.sxi&#8217; </li>
+<li>Selecteer <strong>Invoegen</strong>
+</li>
+<li>In het dialoogkader zie je nu de
+bestandsnaam van de presentatie, klik op het <strong>+-teken</strong>
+dat er voor staat. De dia&#8217;s staan nu onder elkaar </li>
+<li>Selecteer het dianummer dat je wilt hebben
+en klik op OK, de dia wordt ingevoegd achter de actieve dia </li>
+</ol>
+<p><strong>Het is ook mogelijk om via de
+Diasorteerweergave een dia te verplaatsen/kopiëren:</strong><br>
+</p>
+<ol>
+<li>Selecteer de dia, die je wilt kopiëren in
+het bronbestand </li>
+<li><strong>Kopiëren </strong> </li>
+<li>Open het doel bestand in de <strong>diamodus</strong>
+en selecteer een dia waarachter de nieuwe dia ingevoegd moet worden </li>
+<li><strong>Plakken</strong> </li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>Als ik knip en plak
+van een tekstdocument naar een OpenOffice.org presentatie, wordt de
+tekst in een compleet andere tekstgrootte geplakt dan de originele
+grootte. Hoe behoud ik de tekstopmaak?</b>
+<p></p>
+<p>Als de tekst in een OpenOffice.org presentatie
+geplakt wordt, wordt de grootte van het lettertype gewijzigd in de
+standaard object stijl. Wijzig de standaard stijlopmaak in de voorkeur
+stijl en plak dan de tekst in je presentatie. </p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Hoe creëer ik kop en
+voettekst informatie in een OpenOffice.org presentatie? Ik wil mijn
+informatie tonen op iedere dia.</b>
+<p></p>
+<ol>
+<li>Ga naar de <strong>achtergrondmodus</strong>
+(er zijn drie kleine iconen onder de verticale liniaal aan de linker
+kant &#8211; het middelste icoontje is de Achtergrondmodus - het lijkt op een
+doos met een donkere onderrand) </li>
+<li>Tekst in voeren, bijvoorbeeld: klik op de
+knop met de grote <strong>T</strong> op de werkbalk aan de
+linker rand van het scherm </li>
+<li>Maak een tekst invoergebied in je
+presentatie door je muis te slepen in je voorkeur richting/ruimte, type
+de tekst </li>
+</ol>
+<p></p>
+<b>Als je een pagina/dia nummer wilt invoegen:</b>
+<p></p>
+<ul>
+<li>Zorg ervoor dat je je nog steeds in de <strong>achtergrondmodus</strong>
+bevindt </li>
+<li>Klik op de dia waar het nummer moet komen </li>
+<li>Selecteer<strong> Invoegen &gt;
+Veldopdracht &gt; Paginanummer </strong></li>
+</ul>
+<p></p>
+<p><b>Opmerking 1:</b> De
+lettergrootte kan gewijzigd worden door de stijl van de tekst te
+wijzigen.</p>
+<p><b>Opmerking 2:</b> Er is geen
+optie voor het totaal aantal pagina&#8217;s/dia&#8217;s, hoewel, als je in wilt
+voeren Pagina X van N, dan kun je het totaal aantal pagina's (van N)
+zelf handmatig intypen. Let op bij wijzigingen van het aantal pagina's!
+<br>
+Als je klaar bent met het invoeren van tekst/logo&#8217;s/etc. in de <strong>achtergrondmodus</strong>,
+dan klik je op het meest linkse icoontje onder de linker liniaal. Dit
+icoontje heet de <strong>paginamodus</strong> en je keert
+terug naar de normale pagina-opmaak. Elke dia in je presentatie bevat
+nu de gegevens, die ingevoerd zijn in de <strong>achtergrondmodus</strong>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Hoe kan ik twee dia's
+per pagina (onder elkaar) printen vanuit Impress?</b>
+<p>Volg deze stappen: </p>
+<ol>
+<li>Wissel naar de <strong>folder(handout)modus</strong>
+(vijfde knop naar beneden aan de rechter rand van het scherm of <strong>Beeld
+&gt;Werkvenster &gt;Foldermodus</strong>) </li>
+<li>Zorg dat de Presentatie-werkbalk op je
+scherm staat (Werkbalk inschakelen met: Beeld &gt; Werkbalken
+&gt; Presentatie) </li>
+<li>Klik op <strong>Pagina lay-out
+wijzigen</strong> op de Presentatie-werkbalk, kies het icoon <strong>Naast
+elkaar twee dia's per pagina</strong> en klik op OK<br>
+Opmerking: je moet in de <strong>achtergrondmodus</strong>
+zijn voor handouts. Als je op het knopje foldermodus klikt, kom je
+automatisch in de achtergrondmodus. </li>
+<li>Kies <strong>Opmaak &gt; Pagina</strong>,
+klik bij Papierformaat de uitlijning op <strong>Staand</strong>
+aan en klik op OK </li>
+<li>Sleep de dia's zo dat zij boven elkaar
+staan </li>
+<li>Klik op de bovenste dia en klik op <strong>Opmaak
+&gt; Positie en grootte</strong>, klik <strong>Synchroniseren</strong>
+aan (om proportioneel te verkleinen en/of te vergroten), type 10 cm
+voor de breedte in en klik op OK </li>
+<li>Herhaal stap 6 voor de onderste dia </li>
+<li>Sleep de dia's zo, dat zij in de linker
+bovenhoek en de rechter onderhoek in een lijn staan met de de boven en
+onder marge </li>
+<li>Shift-klik om beide dia's te selecteren,
+klik met de rechter muisknop op de selectie (voor het snelmenu) en kies
+<strong>Uitlijning &gt; Gecentreerd</strong>
+(let op: niet midden!) </li>
+<li>Als beide dia's nog zijn geselecteerd dan
+kunnen de dia's naar links of rechts gesleept worden </li>
+</ol>
+<p></p>
+<p><strong>Bijkomende opties:</strong>
+</p>
+<ul>
+<li>Gebruik het lijn-werktuig om een
+horizontale lijn tussen de dia's te trekken. </li>
+<li>Kies <strong>Invoegen &gt;
+Veldopdracht &gt; Paginanummer</strong> om een paginanummer
+op iedere pagina in te voegen. <strong><br>
+Opmerking:</strong> wees er zeker van dat je de dia's nummert,
+Dia 1, Dia 2 etc. om verwarring te voorkomen tussen Dia # en Pagina #. </li>
+<li>Sleep het nummer naar de goede plaats op de
+pagina en wijzig dan de puntgrootte in 10 (het is gemakkelijker om het
+nummer te verplaatsen als de puntgrootte groter is) </li>
+</ul>
+<p></p>
+<p><strong>Handouts printen:</strong>
+</p>
+<p>Het is nodig om de printeropties voor Impress
+in te stellen. </p>
+<ol>
+<li>Kies <strong>Bestand &gt;
+Afdrukken</strong> en klik op de knop <strong>Overige</strong>
+</li>
+<li>In het vak <strong>Inhoud</strong>,
+schakel <strong>Folder</strong> in door op het
+selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor <strong>Tekeningen</strong>
+uit door erop te klikken om te vermijden dat beide worden geprint </li>
+<li>klik op OK en klik opnieuw OK om te printen
+</li>
+</ol>
+<p>In dit dialoogkader kun je ook keuzes maken
+omtrent een overzicht en notities printen.<br>
+Je kunt terug keren naar de tekeningmodus, klik op het eerste knopje
+aan de rechter rand van het scherm. </p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Ik heb een MS Office
+PowerPoint 97 .PPZ bestand geproduceerd gebruik makend van de optie
+'Inpakken en wegwezen'. Kan dit bestand geopend worden in Presentation
+Impress?</b>
+<p></p>
+<p>Nee, .PPZ formaat bestanden worden niet
+gesupport in welke applicatie dan ook. In plaats daarvan: </p>
+<ol>
+<li>Open het bestand in MS PowerPoint 97 en
+selecteer: <strong>Bestand &gt; Opslaan als </strong>
+</li>
+<li>Aan de onderzijde van het dialoogkader, zie
+je de optie <strong>Opslaan als</strong> </li>
+<li>Selecteer <strong>MS PowerPoint 97
+.ppt </strong> </li>
+<li>Het .ppt bestand (het resultaat) kan
+geopend worden in OpenOffice.org Impress </li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Hoe wijzig ik de
+opmaak van een datumveld in Impress?</b>
+<p></p>
+<ol>
+<li>Selecteer eerst de datum. Klik driemaal
+(snel) op de datum om de datum te selecteren </li>
+<li>Klik met de rechter muisknop op de selectie
+om het snelmenu te activeren </li>
+<li>Selecteer de datumopmaak uit de keuzes van
+het snelmenu </li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Hoe creëer ik mijn
+eigen presentation Impress sjabloon?</b>
+<p>Volg deze stappen: </p>
+<ol>
+<li>Maak de sjabloon-dia in de <strong>achtergrondmodus</strong>
+in presentation Impress </li>
+<li>Ga terug naar de pagina-modus (zie hierover
+ook <a href="faq-impress.html#4">vraag 4</a>). Als
+de dia klaar is, selecteer in de menubalk <strong>Bestand
+&gt; Sjabloon &gt; Opslaan </strong> </li>
+<li>Als je je eigen map wilt maken voor het
+opbergen van je eigen sjablonen (advies), klik op de knop <strong>Beheren</strong>
+</li>
+<li>In het dialoogkader dat verschijnt,
+selecteer je de knop <strong>Opdrachten &gt; Nieuw</strong>
+<br>
+<strong>Opmerking</strong>: als <strong>Nieuw</strong>
+niet beschikbaar is, klik dan in het dialoogkader <strong>Sjabloon
+beheren</strong> in het meest linkse kader op de map <strong>Standaard</strong>
+</li>
+<li>In het linker kader wordt een nieuwe map
+aangemaakt met de naam <strong>Naamloos</strong> </li>
+<li>Type meteen een nieuwe naam voor de map en
+druk op de ENTER-toets om de naam te bevestigen, bijv. Mijn_sjablonen </li>
+<li>Klik op <strong>Sluiten</strong>
+</li>
+<li>In het <strong>Sjablonen</strong>
+dialoogkader, aan de linkerkant, zie je de <strong>Bereiken</strong>.
+Zorg ervoor dat je nieuwe map is geselecteerd </li>
+<li>Boven in het venster in het veld <strong>Nieuw
+Sjabloon</strong>, geef je een naam in voor je sjabloon </li>
+<li>Klik op OK </li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>Als je een nieuwe presentatie maakt, zal je
+nieuwe sjabloon beschikbaar zijn voor selectie.<br>
+<strong>Opmerking: Bestand &gt; Nieuw
+&gt; Sjablonen en documenten</strong>,. klik links op het
+icoon <strong>Sjablonen</strong>. Je ziet nu de gemaakte
+map met daarin je eigen sjablonen. </p>
+<p><strong>Noot</strong>: Op schijf
+is het pad: C:\Program
+Files\OpenOffice.org1.0\user\template\Mijn_sjablonen </p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Ik heb een
+presentatie met lichte tekst op een zwarte achtergrond. Als ik de tekst
+print, wil ik graag zwarte tekst hebben op een witte achtergrond. Is
+dat mogelijk?</b>
+<p>Ja, volg de volgende stappen: </p>
+<ol>
+<li>Klik op <strong>Bestand &gt;
+Afdrukken </strong> </li>
+<li>Klik linksonder op de knop <strong>Overige</strong>
+</li>
+<li>Klik bij Weergavekwaliteit <strong>Zwart-Wit</strong>
+aan </li>
+<li>Klik op OK </li>
+<li>Stel het afdrukbereik in en klik op OK </li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe print ik de
+aantekeningen met de dia's op dezelfde pagina in OpenOffice.org
+Impress? Ik selecteer beide tekening en aantekeningen om te printen,
+maar de dia's worden eerst geprint en de aantekeningen achteraf op
+verschillende pagina's (tweemaal het aantal pagina's dat ik wil)?</b>
+<p>Het is nodig om de printopties voor
+presentations in te stellen. </p>
+<ol>
+<li>Selecteer op de menubalk <strong>Extra
+&gt; Opties </strong> </li>
+<li>In het dialoogkader dat verschijnt, ga je
+naar <strong>Presentatie &gt; Afdrukken</strong> in
+het linker kader </li>
+<li>In het vak <strong>Inhoud</strong>,
+schakel je <strong>Aantekeningen</strong> in door op het
+selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor <strong>Tekeningen</strong>
+uit door erop te klikken en te vermijden dat beide, de dia en de
+aantekening op verschillende pagina's worden geprint </li>
+<li>Klik op OK </li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>In dit dialoogkader kun je ook keuzes maken
+omtrent een overzicht en handsouts printen. </p>
+<p><strong>Let op: </strong>de
+defaultwaarde bij de printopties is nu gewijzigd. </p>
+<p><strong>Om eenmalig de printopties te
+wijzigen:</strong> </p>
+<ol>
+<li>Klik op <strong>Bestand &gt;
+Afdrukken </strong> </li>
+<li>Klik linksonder op de knop <strong>Overige</strong>
+</li>
+<li>In het vak <strong>Inhoud</strong>,
+schakel je <strong>Aantekeningen</strong> in door op het
+selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor <strong>Tekeningen</strong>
+uit door erop te klikken en te vermijden dat beide, de dia en de
+aantekening op verschillende pagina's worden geprint </li>
+<li>Klik op OK </li>
+<li>Stel het afdrukbereik in en klik op OK </li>
+</ol>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Ik nummer mijn
+dia's, maar ik wil het pagina/dia nummer niet tonen op de eerste dia,
+omdat dat mijn titeldia is. Is dit mogelijk?</b>
+<p>Het is mogelijk om de inhoud van een dia te
+verbergen met de volgende procedure:</p>
+<ol>
+<li>Dubbelklik op de dia-naam tab van de dia
+die je wilt wijzigen (de eerste, in dit geval) </li>
+<li>Het dialoogkader <strong>Pagina-lay-out
+wijzigen</strong> verschijnt, deselecteer het afvinkteken in het
+selectievakje van <strong>Objecten op de achtergrond</strong>
+in het vak <strong>Weergeven</strong> </li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>Het is <b>niet</b> mogelijk het
+paginanummer veld te wijzigen. Dus je tweede dia zal altijd '2' zijn -
+je kan het niet herstarten met nummer '1'. </p>
+<p><strong>Let op</strong>: Alle
+objecten worden van de achergrond verwijderd. </p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Ik wil graag
+liggende en staande dia's in mijn presentatie. Is dit mogelijk?</b>
+<p>Voorzover wij weten, is dit niet mogelijk in
+OpenOffice.org Impress. Staande en liggende pagina oriëntatie kan
+gecombineerd worden in tekstverwerkingsdocumenten (zie <a href="faq-writer.html#8">Writer FAQ</a>). </p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Ik tracht een
+presentatie te exporteren naar HTML. Ik krijg een foutbericht dat zegt <i>Nietbestaand
+object. Nietbestaand bestand.</i> Wat is er verkeerd?</b>
+<p>Dit bericht is enigszins algemeen en het kan
+een indicatie zijn van een of meer problemen. Lees alsjeblieft de
+complete lijst, hieronder, om te bepalen of er een van deze zaken aan
+de hand is. </p>
+<p><b>Exporteren naar HTML Vereist Map
+Schrijven Toegang (Schrijfbevoegdheid)</b> De Export naar HTML
+bewerking, hiervoor is schrijfbevoegdheid nodig van een nieuw bestand
+of bestanden naar de map die je hebt geselecteerd. Als je geen
+schrijfbevoegdheid hebt, dan zul je het geïndiceerde bericht krijgen.
+Bovendien, creëert Export naar HTML veel bestanden. Het is aan te raden
+dat je een nieuwe map creëert om de output te verzamelen van al deze
+bestanden en de schrijfbevoegdheid begrenzing te vermijden. </p>
+<p><b>Niet genoeg schijfruimte</b> Je
+kan het bericht met de aanduiding ontvangen, omdat je niet genoeg
+ruimte hebt in je home-map. </p>
+<p><b>Bestandsnaam Probleem</b> Je
+kunt het bericht met de aanduiding ontvangen omdat je een spatie in de
+bestandsnaam gebruikt. Gedurende het exporteren, ziet OpenOffice.org
+het eerste gedeelte van de bestandsnaam als een map en ziet de rest van
+de naam na de spatie als de bestandsnaam. Vandaar een <em>niet-bestaand
+object</em>. De oplossing, is dan, gebruik geen spaties of andere
+karakters die niet toegestaan zijn in een bestandsnaam. Deze karakters
+zijn: % ! $ # : ; </p>
+<hr>
+<p><a name="14"></a></p>
+</li>
+<li value="14"><b>Hoe voeg ik
+Teksteffecten toe aan een tekstvak?</b>
+<p>Volg deze stappen: </p>
+<ol>
+<li>Maak je tekstvak en voeg je inhoud toe </li>
+<li>Als je tekst is ingevoerd, klik op de
+werktuig-werkbalk op de knop <strong>effecten</strong> <img alt="Werkbalkknop Effecten" src="effectenknop.jpg"><br>
+<strong>Opmerking</strong>: De effecten
+knop zal zich bevinden aan de linkerzijde van het scherm in de
+werktuigbalk. Als je de knop niet ziet is het nodig om te klikken op de
+rechter pijl aan het einde van de werktuigbalk om de volgende set
+knoppen zichtbaar te maken. </li>
+<li>Je zult het volgende dialoogkader zien: <br>
+<p></p>
+<img alt="Dialoogkader Effecten" src="effectendialoog.jpg"><br>
+<p></p>
+</li>
+<li>Klik nu op de <strong>teksteffectenknop</strong>
+<img alt="Werkbalkknop Tekst" src="tekstknop.jpg"> </li>
+<li>Selecteer het effect dat je wilt gebruiken
+uit de lijst </li>
+<li>In het middelste kader verschijnt een
+subcategorie, maak ook hier een keuze uit </li>
+<li>In het onderste kader kun je de snelheid
+van het effect aangeven </li>
+<li>Klik tot slot op de knop met het <strong>afvinkteken</strong>
+<img alt="Afvinkteken" src="afvinkteken.jpg"> om het effect toe te wijzen aan je
+tekstvak </li>
+<li>Klik op het <strong>sluitknopje</strong>
+om het dialoogkader te sluiten </li>
+</ol>
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="15"></a></p>
+</li>
+<li value="15"><b>Waar haal ik
+templates/sjablonen voor Impress vandaan ?</b>
+<p></p>
+<p>Er zijn geen sjablonen aan OpenOffice.org
+toegevoegd. Maar kijk eens op <a href="http://ooextras.sourceforge.net/downloads/simpress/">http://ooextras.sourceforge.net/downloads/simpress/</a>
+</p>
+<p>Je vindt op deze site geen enkel
+Nederlandstalig sjabloon.
+Het materiaal is onder de LGPL (Lesser Gnu Public License) beschikbaar
+gesteld, en dus vrij om te gebruiken. Het is beslist toegestaan om de
+sjablonen naar het Nederlands te vertalen. </p>
+<p></p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,680 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: Writer</h2>
+<p> <i>Oorspronkelijke auteur: Éric Savary</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Martijn
+Weisbeek</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: 17 juni 2002</i>
+</p>
+<a name="top"></a> <a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>WRITER: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Hoe kan ik de
+wijzigingen in een document bijhouden ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#2">Hoe maak ik een
+titelpagina ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#3">Hoe plaats ik een
+logo of tekst boven of onderaan iedere pagina ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#4">Mijn woorden worden
+steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#5">Hoe maak ik eenvoudig
+een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#6">Hoe maak ik etiketten
+of visitekaartjes ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#7">Hoe bescherm ik een
+gedeelte van een document ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#8">Hoe voeg ik een
+liggende pagina (landscape) toe ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#9">Writer drukt *tekst*
+vet af. Hoe zet ik dit uit ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#10">Hoe voeg ik 2
+aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#11">Hoe vraag ik het
+aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#12">Hoe plaats ik snel
+een stukje tekst in mijn document ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#13">Hoe voeg ik een
+inhoudsopgave toe ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#14">Hoe werk ik
+automatisch mijn inhoudsopgave bij ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#15">Hoe voeg ik een
+speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#16">Ik heb een stukje in
+een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard
+opmaak.</a><br>
+</li>
+<li><a href="#17">Hoe verplaats ik
+snel een alinea met het toetsenbord ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#18">Ik heb ### ingetikt,
+maar dit is vervangen door een zwarte lijn. Wat nu ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#19">Hoe selecteer ik
+eenvoudig meerdere stukken tekst ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#20">Hoe verdeel ik een
+document of een stuk tekst in kolommen ?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p> </p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>WRITER: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a></p>
+<li value="1"><b>Hoe kan ik de
+wijzigingen in een document bijhouden ?</b>
+<p></p>
+<p>
+De wijzigingen in een document zijn bij te houden via het menu <nobr><b>Bewerken
+&gt; Wijzigingen &gt; Optekenen</b></nobr>.
+Vervolgens worden de alinea's waarin wijzigingen zijn aangebracht
+gemarkeerd met een verticale zwarte streep in de kantlijn. Ook wordt de
+tekst standaard onderstreept en in een andere kleur weergegeven.
+</p>
+<p>
+Het onderstrepen en de kleur van de tekst zijn te wijzigen via de
+Opties-dialoog. Deze dialoog is te bereiken via het menu <nobr><b>Extra
+&gt; Opties</b></nobr>. Vervolgens zijn onder <b>Tekstdocument
+&gt; Wijzigingen</b> de attributen en de kleur van de
+gewijzigde tekst in te stellen. Hier is ook een onderscheid te maken in
+het soort wijziging. Zo kunnen toevoegingen een andere kleur krijgen
+dan stukken die verwijderd zijn. Ook kan aangegeven worden welke kleur
+de balk in de kantlijn krijgt en waar die lijn geplaatst wordt (links,
+rechts enzovoorts).
+</p>
+<p>
+Via het menu <nobr><b>Bewerken &gt; Wijzigingen
+&gt; Accepteren of verwerpen</b></nobr> is een
+overzicht van alle wijzigingen in een document op te vragen. Vervolgens
+kan daar een wijziging geselecteerd worden. Deze wordt dan in de tekst
+gemarkeerd en kan geaccepteerd of verworpen worden. Ook kunnen in een
+keer alle wijzigingen in een document geaccepteerd of verworpen worden.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Hoe maak ik een
+titelpagina en begin ik de paginanummering weer bij 1 ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit kunt u bereiken door als volgt een handmatig einde in te voeren:
+</p>
+<ul>
+<li> gebruik het menu <nobr><b>Invoegen
+&gt; Handmatig einde...</b></nobr></li>
+<li> kies in de dialoog <b>Einde invoegen</b>
+voor <b>Pagina-einde</b></li>
+<li> vervolgens selecteert u als <b>Profiel</b>
+<b>Eerste pagina</b></li>
+<li> dan een vinkje bij <b>Paginanummer
+wijzigingen</b> plaatsen</li>
+<li> in het invoerveld onderaan de dialoog
+verschijnt nu standaard 1 als eerste paginanummer
+</li>
+</ul>
+Zo begint de paginanummering op de volgende pagina weer bij 1.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>Hoe plaats ik een
+logo of tekst bovenaan (onderaan) iedere pagina ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Om iets standaard bovenaan (onderaan) de pagina te plaatsen, kan het
+beste een koptekst (voettekst) ingevoegd worden:
+</p>
+<ul>
+<li> voeg een koptekst (voettekst) in via het
+menu <nobr><b>Invoegen &gt; Koptekst (Voettekst)
+&gt; Standaard</b></nobr></li>
+<li> nu kunt u een afbeelding invoegen via het
+menu <nobr><b>Invoegen &gt; Afbeelding &gt; Uit
+bestand</b></nobr></li>
+<li> u selecteert in de dialoog <b>Afbeelding
+invoegen</b> een afbeelding en klikt vervolgens op <b>Open</b></li>
+</ul>
+U kunt de instellingen van de koptekst (voettekst) altijd controleren
+via het menu <nobr><b>Opmaak &gt; Pagina</b></nobr>
+op het tabblad <b>Koptekst (Voettekst)</b>.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Mijn woorden worden
+steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Writer helpt de gebruiker door ingetypte tekst direct op mogelijke
+fouten te controleren en deze eventueel te corrigeren. Voldoen de
+standaard-instellingen hiervoor echter niet, dan kunnen deze worden
+aangepast via het menu <nobr><b>Extra &gt;
+AutoCorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr> op het tabblad <b>Woordeninvulling</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Hoe maak ik eenvoudig
+een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Een opsomming maken is in Writer erg gemakkelijk. Selecteer hiervoor
+eerst de tekst die opgesoms moet worden. Vervolgens is op drie manieren
+aan te geven dat de tekst moet worden veranderd in een opsomming:
+</p>
+<ul>
+<li>via de knop op de werkbalk met als
+bijschrift <b>Nummering aan/uit</b></li>
+<li>via het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Nummering/Opsommingstekens...</b></nobr></li>
+<li>via de <b>Stylist</b> (deze is
+aan of uit te zetten via het menu <nobr><b>Opmaak &gt;
+Stylist</b></nobr> of <b>F11</b>)</li>
+</ul>
+<p></p>
+<p>
+Met de <b>Stylist</b> kan een stuk tekst snel van het
+gewenste opmaakprofiel worden voorzien. De Stylist heeft de
+opmaakprofielen voor het gemak in categorieën opgedeeld. Deze zijn te
+selecteren via de knoppen bovenin de Stylist. In dit voorbeeld wordt de
+categorie <b>Opmaakprofielen voor nummering</b> gebruikt.
+Door deze knop aan te klikken wordt een lijst opmaakprofielen voor
+opsommingen en nummeringen getoond. Wordt vervolgens op <b>Opsomming
+1</b> (of desgewenst een ander type opsomming) gedubbelklikt, dan
+wordt de geselecteerde tekst veranderd in het gewenste type opsomming.
+</p>
+<p>
+Nu is er een standaard-opsomming gemaakt. Hierin <b>meerdere
+niveaus</b> aanbrengen kan op twee manieren:
+</p>
+<ul>
+<li>de in te springen tekst selecteren en met
+de TAB-toets aangeven hoeveel niveau's ingesprongen moet worden</li>
+<li>via de knop met het bijschrift <b>Een
+niveau naar beneden</b> op de <b>Nummeringsobjectbalk</b></li>
+</ul>
+De nummeringsobjectbalk is een speciale taakgerichte werkbalk. Als een
+opsomming geselecteerd is, kan met de grote pijl helemaal rechts op de
+werkbalk geschakeld worden tussen de tekstbalk en de
+nummeringsobjectbalk.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Hoe maak ik etiketten
+of visitekaartjes ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Etiketten en visitekaartjes zijn eenvoudig met Writer te maken. Kies in
+het menu <nobr><b>Bestand &gt; Nieuw</b></nobr>
+voor <b>Etiketten</b> of voor <b>Visitekaartjes</b>.
+Daarna kunnen er nog een groot aantal instellingen gewijzigd worden om
+zo tot mooie etiketten of visitekaartjes te komen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Hoe bescherm ik een
+gedeelte van een document (zodat het niet bewerkt kan worden) ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Een gedeelte van een document kan beschermd worden via de volgende
+methode:
+</p>
+<ol>
+<li> selecteer de te beschermen tekst</li>
+<li> kies in het menu <b>Invoegen</b>
+voor <b>Bereik...</b> </li>
+<li> geef het bereik een handige naam en vink <b>Beveiligen</b>
+aan. </li>
+<li> daaronder wordt ook nog de mogelijkheid
+geboden het <b>met een wachtwoord te beveiligen</b>.
+</li>
+</ol>
+Deze bescherming kan weer opgeheven worden via <b>Bereiken...</b>
+in het Opmaak-menu. Is het met een wachtwoord beveiligd, dan moet
+hiervoor natuurlijk eerst het juiste wachtwoord worden ingevuld.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Hoe voeg ik een
+liggende pagina (landscape) toe, terwijl de rest van mijn document
+staand (portrait) is ?</b>
+<p></p>
+Op de volgende manier kan een liggende pagina worden ingevoegd:
+<ol>
+<li> maak een nieuw opmaakprofiel via de <b>Stylist</b>
+(deze is ook te (de)activeren met <b>F11</b>) </li>
+<li> selecteer daarvoor in de <b>Stylist</b>
+de knop <b>Pagina-opmaakprofielen</b> (4e van links) </li>
+<li> klik met de rechtermuisknop op <b>Standaard</b>
+en selecteer <b>Nieuw...</b><br>
+Nu wordt een nieuw pagina-opmaakprofiel aangemaakt gebaseerd op
+Standaard. </li>
+<li> vul bij <b>Naam</b> een
+duidelijke naam (bijvoorbeeld Liggend) in. </li>
+<li> zet op het tabblad <b>Pagina</b>
+de <b>Uitlijning</b> op <b>Liggend</b> en
+klik vervolgens op <b>Ok</b>.
+</li>
+</ol>
+Nu staat het nieuwe opmaakprofiel in de Stylist vermeld.
+<p></p>
+<p>
+Ga nu naar de pagina die liggend moet worden afgebeeld. Kies uit het
+menu <b>Invoegen</b> voor <b>Handmatig Einde...</b>
+Kies bij <b>Profiel</b> voor het zojuist aangemaakte
+pagina-opmaakprofiel (Liggend in het voorbeeld).
+</p>
+<p>
+Voor het beëindigen van het liggende gedeelte van het document, geldt
+eenzelfde procedure. Kies weer voor <b>Invoegen &gt;
+Handmatige einde...</b> en kies nu <b>Standaard</b>
+als <b>Profiel</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Nu heb ik een stukje
+tekst getikt als *tekst* en OpenOffice.org maakt dit vetgedrukt. Hoe
+zet ik dit uit ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit is onderdeel van de AutoCorrectie van OpenOffice.org. Dit is aan te
+passen via het menu <nobr><b>Extra &gt;
+Autocorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr> op het tabblad <b>Opties</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe voeg ik 2
+aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Als twee tabellen aan elkaar grenzen biedt OpenOffice.org de
+mogelijkheid om beide te verbinden.
+Deze mogelijkheid komt in een menu te voorschijn na met de
+rechtermuisknop op een van de tabellen te klikken.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Hoe vraag ik het
+aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit overzicht is op te vragen met het menu <nobr><b>Bestand
+&gt; Eigenschappen...</b></nobr>.
+Op het tabblad <b>Statistiek</b> staat een aantal
+statistieken over het document, zoals het aantal tekens, woorden,
+alinea's, pagina's, en zovoorts.
+Door op <b>Actualiseren</b> te klikken, wordt de inhoud
+van het venster ververst. Zo wordt ook het <b>aantal regels</b>
+getoond.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Hoe plaats ik snel
+een stukje standaardtekst in mijn document ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Hiervoor biedt OpenOffice.org de <b>Autotekst</b>-functie.
+Als voorbeeld kunt u <b>bt</b> (= Blinde Tekst) typen in
+het document en vervolgens op <b>F3</b> drukken om de bij
+die afkorting horende <b>AutoTekst</b> in te voegen. </p>
+<p>Echt handig wordt deze functie wanneer u uw
+eigen Autotext-items aanpast of toevoegt. Een voorbeeld: tik <b>OpenOffice.org</b>,
+en selecteer deze tekst met de muis. Roep nu de Autotext dialoog op via
+het menu <nobr><b>Bewerken &gt; Autotekst...</b></nobr>
+of <b>CTRL+F3</b>.
+Selecteer een categorie waarin u het Autotext-item wilt ordenen, en vul
+een naam voor het item in (voorbeeld: "openoffice.org"). Een geschikte
+afkorting wordt automatisch daarvan afgeleid. Klik nu op de knop
+"Autotext". In het menu dat dan opent, "nieuw", daarna op de knop
+"sluiten". Als u nu tikt: <b>o</b> en vervolgens <b>F3</b>,
+heeft u met twee toetsaanslagen "OpenOffice.org" ingevuld. In de
+Autotext dialoog vindt u bovendien nog vele standaard bouwstenen voor
+uw teksten, die u ook naar eigen ideeën kunt aanpassen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Hoe voeg ik een
+inhoudsopgave toe ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Voor een inhoudsopgave moet u aan de koppen van de hoofdstukken een
+geschikte stijl toekennen, bijvoorbeeld <b>Kop 1</b>. Dit
+doet u met de Stylist (op te roepen met de <b>F11</b>
+toets). Met het menu <nobr><b>Invoegen &gt; Indices
+&gt; Index...</b></nobr> kunt u dan een inhoudsopgave
+invoegen. In de dialoog <b>Index invoegen</b> kan de
+inhoudsopgave naar eigen smaak worden aangepast.<br>
+<b>Tip:</b> De inhoudsopgave is beveiligd
+tegen per ongeluk wijzigen. Wilt u er met de hand iets aan aanpassen
+of helemaal verwijderen, dan moet u het vinkje in het hokje <b>Beveiligd
+tegen handmatige wijzigingen</b> weghalen.
+</p>
+<p>
+Door op OK te klikken wordt dan de inhoudsopgave ingevoegd.
+</p>
+<p>
+U kunt de opmaak van de inhoudsopgave later nog aanpassen door er op te
+rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te kiezen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="14"></a></p>
+</li>
+<li value="14"><b>Mijn inhoudsopgave
+loopt niet meer in de pas met het document. Hoe vernieuw ik deze ?</b>
+<p></p>
+<p>
+De inhoudsopgave is bij te werken door met rechtermuisknop op de
+Inhoudsopgave te klikken en te kiezen voor "Index actualiseren".
+</p>
+<p>
+Mocht deze mogelijkheid niet beschikbaar zijn in het menu, dan is de
+inhoudsopgave waarschijnlijk <b>Beveiligd tegen handmatige
+wijzigingen</b>.
+U kunt dit veranderen in de dialoog die verschijnt door op de
+inhoudsopgave te rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te
+kiezen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="15"></a></p>
+</li>
+<li value="15"><b>Hoe voeg ik een
+speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Met het menu <nobr><b>Invoegen &gt; Speciale tekens...</b></nobr>
+zijn speciale tekens als ©, € en ® in te voeren.
+Ook zijn hiermee letters met trema's en accenten in te voeren, evenals
+Griekse, Arabische en Hebreeuwse letters en wetenschappelijke symbolen.
+</p>
+<p>
+Uiteraard zijn de symbolen ook in te voeren via hun <b>ALT</b>-toetscombinaties
+(bijv ALT+0128 voor het Euro-symbool).
+Let er wel op dat u hiervoor NumLock op het toetsenbord aan zet.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="16"></a></p>
+</li>
+<li value="16"><b>Ik heb een stukje in
+een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard
+opmaak.</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit is heel eenvoudig: gewoon de <b>pijltjestoets</b> voor
+<b>rechts</b> gebruiken.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="17"></a></p>
+</li>
+<li value="17"><b>Hoe verplaats ik
+snel een alinea met het toetsenbord ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Ga in de te verplaatsen alinea staan, houd de CTRL ingedrukt en met de
+pijltjestoesten voor <b>boven</b> of <b>beneden</b>
+is de hele alinea snel te verplaatsen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="18"></a></p>
+</li>
+<li value="18"><b>Ik heb een aantal
+###-karakters ingetikt en deze zijn vervangen door een zwarte lijn. Hoe
+krijg ik deze weer weg ?</b>
+<p></p>
+<p>
+OpenOffice.org heeft deze automatisch vervangen door een dubbele zwarte
+lijn via de <nobr><b>AutoCorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr>-optie
+in het menu <b>Extra</b>.
+Merkt u dit direct op, dan is deze wijziging ongedaan te maken via het
+menu <nobr><b>Bewerken &gt; Ongedaan: AutoOpmaak</b></nobr>.
+</p>
+<p>
+Anders is deze lijn weer te vinden via het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Alinea...</b></nobr> op het tabblad <b>Omranding</b>.
+In het vak <b>Lijn</b> voor <b>- Geen -</b>
+kiezen en vervolgens op <b>OK</b> klikken is voldoende om
+de lijn te laten verdwijnen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="19"></a></p>
+</li>
+<li value="19"><b>Hoe selecteer ik
+eenvoudig meerdere stukken tekst ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Het is op de volgende manier mogelijk om meerdere stukken
+niet-aansluitende tekst te selecteren:
+</p>
+<ol>
+<li> selecteer een stuk tekst </li>
+<li> houd nu de <b>CTRL</b>-toets
+ingedrukt en selecteer met de muis het volgende gedeelte tekst</li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>
+Er is ook een eenvoudiger methode om hetzelfde resultaat te bereiken.
+Deze werkt via de <b>statusbalk<sup><a href="#191">1</a></sup></b>.
+Op de statusbalk onderaan het scherm staat in het 5e vakje van links de
+tekst <b>STD</b>.
+</p>
+<p>
+Door hierop te klikken verandert deze tekst in <b>EXT</b>.
+Deze functie werkt hetzelfde als de SHIFT-toets ingedrukt houden
+tijdens het selecteren van tekst. Hiermee kunnen <b>aaneengesloten
+stukken tekst</b> geselecteerd worden.
+</p>
+<p>
+Nogmaals op dat gedeelte van de statusbalk klikken verandert de tekst
+in <b>ADD</b>. Deze functie werkt hetzelfde als de
+CTRL-toets ingedrukt houden tijdens het selecteren. Hiermee kunnen ook
+stukken tekst die <b>niet aaneengesloten</b> zijn
+geselecteerd worden.
+</p>
+<p>
+Nogmaals op de statusbalk klikken, brengt de functie terug in de
+uitgangssituatie (STD).
+</p>
+<p>
+<a name="191"></a><sup>1)</sup>
+<small>Mocht er geen statusbalk te zien zijn, dan
+is deze zichtbaar te maken via het menu <nobr><b>Beeld
+&gt; Statusbalk</b></nobr>.</small>
+</p>
+<hr>
+<p><a name="20"></a></p>
+</li>
+<li value="20"><b>Hoe verdeel ik een
+document of een stuk tekst in kolommen ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Om het <b>hele document</b> in kolommen op te verdelen,
+kan van het menu <nobr><b>Opmaak &gt; Kolommen...</b></nobr>
+gebruik gemaakt worden.
+</p>
+<p>
+Om een <b>stuk tekst</b> in kolommen te verdelen, moet de
+tekst eerst geselecteerd worden. Daarna kan weer het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Kolommen...</b></nobr> gebruikt worden.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message