incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1200084 [14/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ bestanden/verouderd/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:34:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,297 @@
+<html><head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" summary="" border=0>
+
+   <H2>NL.OpenOffice.org-gebruikersdag</H2><I>Laatst aangepast 15 december 
+   2003</I> <BR><BR><B>Zaterdag 13 december 2003</B> werd in Tilburg de 
+   eerste NL.OpenOffice.org-gebruikersdag gehouden. Ruim 70 leden van de 
+   Nederlandstalig OpenOffice gemeenschap, geïnteresseerden en sponsors 
+   ontmoeten elkaar in Tilburg. De bezoekers waren afkomstig van het gehele 
+   Nederlandstalige taalgebied van Vlieland en Hoofddorp en Brugge. <BR><BR>
+   <DIV align=center><A href="afbeeldingen/4.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+   src="afbeeldingen/4th.jpg" border=0> </A></DIV><BR>De belangrijkste 
+   doelstelling van namenlijk om leden van de NL.OpenOffice.org-gemeenschap 
+   met elkaar kennis te laten maken is ruimschoots gehaald. In de meeste 
+   gevallen kenden de leden elkaar alleen van de diverse mailinglists. Door 
+   middel van voordrachten en presentaties werden de aanwezigen op de hoogte 
+   gebracht van de laatste stand van zaken binnen het OpenOffice.org project. 
+   <BR><BR>
+   <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=10 summary=prog border=0>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.swf">Ontvangst</A> 
+      <B>&nbsp;(Arthur Buijs, Luc Castermans)</B><BR>Het officiële begin 
+      was bijna 45 minuten later dan gepland. Volgens de Luc was dat te 
+      verklaren door het Brabants, het Fries en het Vlaams kwartiertje bij 
+      elkaar op te tellen. Deze verlate start hield echter wel in dat nog 
+      voor aanvang van de gebruikersdag de agenda helemaal omgegooid werd. 
+     </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/1.jpg"><IMG height=50 
+      alt=buijs_castermans src="afbeeldingen/1th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf">nl.OpenOffice.org-project</A> 
+      <B>&nbsp;(René Klomp - Sun Microsystems)</B><BR>Als eerste kwam 
+      Ren&eacute; Klomp aan het woord namens Sun Microsystems. Hij gaf uitleg over 
+      de filosofie van Sun met betrekking tot OpenOffice.org en gaf uitleg 
+      over de verschillen tussen Staroffice en OpenOffice.org. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/2.jpg"><IMG height=50 
+      alt=klomp src="afbeeldingen/2th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.swf">Spellingcontrole</A> 
+      <B>&nbsp;(Simon Brouwer - projectleider)</B><BR>Er werd uitgebreid 
+      stilgestaan bij de spellingscontrole door Simon Brouwer. Hij legde 
+      uit&nbsp;hoe dit zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Daarbij 
+      werd gekeken naar de manier waarop spellingsregels nu door 
+      OpenOffice.org gebruikt worden in het Nederlands en wat er nog 
+      verbeterd moet worden. Een uitdaging is het om de spellingcontrole 
+      samengestelde woorden te laten herkennen, vanwege het oneindige 
+      aantal variaties. Vanuit de zaal kwamen meerdere suggesties om te 
+      zien of het mogelijk was om bijvoorbeeld instituten, universiteiten 
+      op het gebied van de Nederlandse taal hierbij te betrekken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/3.jpg"><IMG height=50 
+      alt=brouwer src="afbeeldingen/3th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ricquier.swf">Project: 
+      Synoniemenlijst</A> <B>&nbsp;(Reginald Ricquier)</B><BR>Reginald 
+      Ricquier wil een project opstarten om een Nederlandstalige 
+      synoniemenlijst op te bouwen. Hij zoekt een een aantal personen die 
+      dit samen met hem willen uitvoeren, die zich uiteraard bij hem 
+      kunnen melden. De eerste versie van deze lijst wil Reginald pas naar 
+      buiten brengen als hij minimaal 5000 woorden bevat. Tijdens deze 
+      presentatie werd vanuit de zaal ook de vraag gesteld of het dan niet 
+      mogelijk was om meteen een antoniemenlijst te maken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/5.jpg"><IMG height=50 
+      alt=Ricquier src="afbeeldingen/5th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/meersma.swf">Localisatie 
+      Helpteksten</A> <B>&nbsp;(Bert Meersma)</B><BR>Bert Meersma over de 
+      complexiteit van het omzetten van de helpteksten van OpenOffice.org 
+      naar het Nederlands. Om dit te doen zijn verschillende 
+      hulpgereedschappen gemaakt dit de XML-bestanden uit elkaar rafelen, 
+      zodanig dat de vertaling redelijk makkelijk is uit te voeren, en 
+      vervolgens weer de XML-bestanden terug bouwen. De helpteksten zijn 
+      gereed en zullen vermoedelijk dit weekend beschikbaar komen. Jammer 
+      genoeg is het zo dat de structuur van de helpbestanden in <A 
+      href="http://development.openoffice.org/releases/q-concept.html">OpenOffice.org 
+      2.0</A> anders zal zijn. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/6.jpg"><IMG height=50 
+      alt=meersma src="afbeeldingen/6th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/peeraer.swf">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A> <B>&nbsp;(Jef Peeraer)</B><BR>Als laatste gaf Jef 
+      Peeraer een enthousiasmerende presentatie over hoe binnen een 
+      bedrijf waar hij voor werkt OpenOffice.org is ge&Iuml;mplementeerd. Het 
+      betrof de implementatie van een thin-client systeem, waarbij de 
+      server bestaat uit een standaard Linux systeem, met daarop <A 
+      href="http://www.ltsp.org/">LTSP software</A>. Hij had een systeem 
+      bestaande uit een server en twee thin-clients meegebracht om een en 
+      ander te demonstreren. De reacties van zijn klanten op de nieuwe 
+      software, waren herkenbaar voor de zaal en gaven aanleiding tot enig 
+      gelach. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/7.jpg"><IMG height=50 
+      alt=peeraer src="afbeeldingen/7th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>Inloopmiddag</H3>Na afloop van de presentaties, was er gelukkig, 
+   eindelijk tijd om wat te eten. Sun Microsystems had het op zich genomen om 
+   de lunch te betalen. <BR><BR>Hierna begon het middaggedeelte, het was toen 
+   al bijna 14:30. De meeste deelnemers hadden zich ingeschreven voor de hele 
+   dag want tijdens de vrije inloop zijn er niet veel extra mensen meer 
+   geweest. <BR><BR>Er was een netwerk opgebouwd waarop in totaal 14 
+   computers aangesloten waren. Er werd uitgebreid OpenOffice.org 
+   gedemonstreerd, en met dank aan aanwezigen werden OpenOffice.org CD's 
+   gebrand. Ter gelegenheid van de gebruikersdag &nbsp;werd de officiële <A 
+   href="http://nl.openoffice.org/cdrom.html">nl.openoffice.org CD-ROM</A> 
+   uitgebracht, met daarop de vrijwel voltooide vertaling van de 
+   Helpbestanden, en de nieuw vertaalde cursushandleiding Calc. Voor de 
+   mensen die mis grepen: de CD's zijn te bestellen bij <A 
+   href="http://www.kooplinux.nl/">KoopLinux</A> en <A 
+   href="http://www.munnikes.nl/">Munnikes</A>. <BR><BR>
+   <DIV align=center>
+   <TABLE summary=fotos>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A href="afbeeldingen/8.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/8th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/9.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/9th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/10.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/10th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR>Naast de mensen die een 
+   presentatie verzorgden was er nog uitgever aanwezig die boeken bij zich 
+   had over onder andere OpenOffice.org. Ook het bedrijf 3MM was aanwezig dat 
+   zich bezig houd met onder andere het ontwikkelen van huisstijlen voor 
+   instellingen en bedrijven. Dit werd gedemonstreerd aan de hand van 
+   zelfgemaakte StarBasic macros. <BR><BR>Ook heeft tijdens het middag 
+   gedeelte heeft Reinout van Schouwen voor enkele geïnteresseerden een 
+   voordracht gegeven over <A 
+   href="bestanden/softwarepatenten.swf">Software 
+   patenten</A>. Een zeer belangrijk thema als het om open source software 
+   gaat. <BR><BR>Een aantal mensen heeft tevens de OpenOffice.org animatie 
+   gemaakt door VAIPS kunnen bewonderen. VAIPS heeft de animatie gemaakt met 
+   de bedoeling de naamsbekendheid van OpenOffice.org te bevorderen. Het is 
+   de bedoeling de animatie nog verder te ontwikkelen waarna het zodanig 
+   gecomprimeerd wordt de het makkelijk te distribueren is. Hopelijk wordt 
+   de animatie snel verspreid. 
+   <H3>Mailinglijst</H3>Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen 
+   rond OpenOffice.org kan zich aanmelden op de <A 
+   href="mailto:discussie@nl.openoffice.org">Discussie lijst</A>. Op deze 
+   lijst kun je met ons en andere leden van gedachten wisselen over 
+   OpenOffice.org. 
+   <H3>Pers</H3>Het <A 
+   href="http://www.brabantsdagblad.nl/">BrabantsDagblad</A> berichtte over 
+   <A 
+   href="afbeeldingen/brabantsdagblad.jpg">ons</A>. 
+
+   <H3>Broncode van de presentaties</HR> 
+   <TABLE summary="" border=0>
+    <TBODY>
+    <TR vAlign=top>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.sxi">Ontvangst</A><BR><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.sxi">Spellingcontrole</A><BR><A 
+      href="bestanden/ricquier.sxi">Project: 
+      Synoniemenlijst</A><BR><A 
+      href="bestanden/meersma.sxi">Localisatie 
+      Helpteksten</A><BR><A 
+      href="bestanden/peeraer.sxi">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A><BR><A 
+      href="bestanden/softwarepatenten.sxi">Software 
+      patenten</A><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>De gebruikersdag werd mogelijk gemaakt door:</H3>
+   <P><A href="http://www.bitspeed.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Bitspeed Computer Systems v.o.f." src="afbeeldingen/bitspeed.jpg" 
+   border=0></A> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://nl.sun.com/" target=_blank><IMG 
+   alt="Sun Microsystems" src="afbeeldingen/sun.jpg" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.openoffice.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Open Office" src="afbeeldingen/openoffice.gif" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.vanduurenmedia.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Van Duuren Media" src="afbeeldingen/vanduuren.gif" border=0></A> 
+   </P>
+   <P><A href="http://www.kooplinux.nl/" target=_blank><IMG alt=KoopLinux 
+   src="afbeeldingen/kooplinux.png" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.nlcom.nl/" target=_blank><IMG alt=NLCom 
+   src="afbeeldingen/nlcom.gif" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.munnikes.nl/cd" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/munnikes.jpg" border=0></A> <A 
+   href="http://www.3mm.nl/" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/3mm.jpg" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   <P>Open Office is binnen de Benelux een beschermde merknaam van het 
+   Nederlandse bedrijf Open Office.</P>
+
+</td>  
+
+
+  <!-- ///// STOP ////////////////////////////////////////////// -->
+  
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+
+<!-- end navbar -->
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/bedankt.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/bedankt.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/bedankt.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/bedankt.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,181 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon: registration</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>NL.OpenOffice.org RegiCon</h2><small>Laatst
+         aangepast 21 november 2005;</small>
+
+         <h3>Uw inschrijving is verstuurd</h3>
+
+         <p>Nadat wij de gegevens verwerkt hebben zullen
+         wij u hiervan per E-mail een bevestiging
+         sturen.</p>
+
+         <p>De NL.OpenOffice.org RegiCon wordt
+         georganiseerd door leden van de Nederlandstalige
+         OpenOffice.org-gebruikersgemeenschap.</p>
+
+         <h3>Your registration has been submitted</h3>
+
+         <p>After we've processed your registration,
+         you'll receive a confirmation E-mail.</p>
+
+         <p>NL.OpenOffice.org RegiCon is organised by
+         members of the Dutch native language community of
+         OpenOffice.org.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+       </td>
+      </tr>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.m2x.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/logo_m2x_140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/bedankt.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/index.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/index.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,297 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>NL.OpenOffice.org RegiCon</h2><small>Laatst
+         aangepast 3 december 2005; <a href=
+         "./regicon_en.html">English version</a></small>
+
+     <p><b>De Regicon is afgelopen 23 november 2005 gehouden en was een groot succes. Binnenkort kunt u op deze
+     pagina een verslag van de Regicon lezen. Tot dan staat hieronder nog de informatie over het programma.</b></p>
+         <p>Op woensdag 23 november 2005 zal in de
+         Senaatszaal van het <a href=
+         "http://w3.tue.nl/nl/de_universiteit/route_en_plattegrond/plattegrond/">
+         auditorium (AUD)</a> van de Technische
+         Universiteit Eindhoven de tweede
+         <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> gehouden
+         worden.</p>
+
+         <h3>De kracht van samenwerking</h3>
+
+         <p>Het is een eendaagse regionale conferentie
+         (Vlaanderen en Nederland), die wordt
+         georganiseerd door en voor leden van het
+         Nederlandstalige deelproject van
+         OpenOffice.org.<br>
+         Op deze <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> maken
+         individuen en organisaties, zowel vanuit de
+         overheid als vanuit het bedrijfsleven, kennis met
+         de gebruikersgemeenschap rondom <a href=
+         "http://nl.openoffice.org">NL.OpenOffice.org</a>.
+         Het thema van de conferentie is "De kracht van
+         samenwerking".</p>
+
+         <h3>Programma</h3>
+
+         <p>Op deze dag zal in presentaties, workshops en
+         wellicht een forumdiscussie de nadruk liggen op
+         samenwerking tussen individuen en organisaties en
+         de gebruikersgemeenschap. In dat kader staan de
+         volgende onderwerpen op het programma</p>
+
+         <table width="80%" align="center" summary="">
+          <tr>
+           <td valign="top" width="50">10.00</td>
+
+           <td valign="top">Ontvangst / Registratie</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10.30</td>
+
+           <td valign="top">Dagopening</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10:45</td>
+
+           <td valign="top">Rafaella Braconi (Sun
+           Microsystems) - about the co-operation with
+           the community on translating OpenOffice.org /
+           StarOffice to Dutch</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.30</td>
+
+           <td valign="top">Koffie/thee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.45</td>
+
+           <td valign="top">Jan van de Straat (Gemeente
+           Haarlem) - over de gemaakte keuze om over te
+           stappen naar OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">12.15</td>
+
+           <td valign="top">Lunch, demonstraties,
+           wandelingetje langs de stands</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.00</td>
+
+           <td valign="top">Simon Brouwer
+           (NL.OpenOffice.org) - over open standaarden
+           en het Open Document Formaat van
+           OpenOffice.org 2</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.50</td>
+
+           <td valign="top">Jan Verlinden (Gemeente
+           Schoten) - over het implementeren van
+           OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.35</td>
+
+           <td valign="top">Koffie/thee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.50</td>
+
+           <td valign="top">Cor Nouws - over
+           verbeteringen en nieuwe dingen die
+           OpenOffice.org&nbsp;2 ons te bieden
+           heeft</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">15.45</td>
+
+           <td valign="top">Interactieve discussie met
+           de zaal over samenwerking en de
+           gebruikersgemeenschap</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">16.30</td>
+
+           <td valign="top">Borrel</td>
+          </tr>
+         </table>
+
+         <h3>Aanmelding / Registratie</h3>
+
+         <p>Ben je van plan de NL.OpenOffice.org RegiCon
+         te bezoeken, of wil je op de hoogte blijven van
+         de ontwikkelingen rond deze eendaagse
+         conferentie, meld je dan op de <a href=
+         "./registratie.html">registratie pagina</a> aan
+         voor de mailinglijst.</p>
+
+         <h3>Sponsoren en Supporters</h3>
+
+         <p>Organisaties die activiteiten ontwikkelen
+         rondom OpenOffice.org kunnen dat onder de
+         aandacht van hun doelgroep brengen door als
+         sponsor mee te werken aan deze NL.OpenOffice.org
+         RegiCon. Meer informatie over sponsoring en de
+         aanmelding daarvoor is te vinden op de <a href=
+         "./sponsoring.html">sponsor pagina</a>.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/ososs_logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/ososs_logo.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/ososs_logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/osso.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/osso.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/osso.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,297 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>NL.OpenOffice.org RegiCon</h2><small>Laatst
+         aangepast 3 december 2005; <a href=
+         "./regicon_en.html">English version</a></small>
+
+				 <p><b>De Regicon is afgelopen 23 november 2005 gehouden en was een groot succes. Binnenkort kunt u op deze
+				 pagina een verslag van de Regicon lezen. Tot dan staat hieronder nog de informatie over het programma.</b></p>
+         <p>Op woensdag 23 november 2005 zal in de
+         Senaatszaal van het <a href=
+         "http://w3.tue.nl/nl/de_universiteit/route_en_plattegrond/plattegrond/">
+         auditorium (AUD)</a> van de Technische
+         Universiteit Eindhoven de tweede
+         <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> gehouden
+         worden.</p>
+
+         <h3>De kracht van samenwerking</h3>
+
+         <p>Het is een eendaagse regionale conferentie
+         (Vlaanderen en Nederland), die wordt
+         georganiseerd door en voor leden van het
+         Nederlandstalige deelproject van
+         OpenOffice.org.<br>
+         Op deze <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> maken
+         individuen en organisaties, zowel vanuit de
+         overheid als vanuit het bedrijfsleven, kennis met
+         de gebruikersgemeenschap rondom <a href=
+         "http://nl.openoffice.org">NL.OpenOffice.org</a>.
+         Het thema van de conferentie is "De kracht van
+         samenwerking".</p>
+
+         <h3>Programma</h3>
+
+         <p>Op deze dag zal in presentaties, workshops en
+         wellicht een forumdiscussie de nadruk liggen op
+         samenwerking tussen individuen en organisaties en
+         de gebruikersgemeenschap. In dat kader staan de
+         volgende onderwerpen op het programma</p>
+
+         <table width="80%" align="center" summary="">
+          <tr>
+           <td valign="top" width="50">10.00</td>
+
+           <td valign="top">Ontvangst / Registratie</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10.30</td>
+
+           <td valign="top">Dagopening</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10:45</td>
+
+           <td valign="top">Rafaella Braconi (Sun
+           Microsystems) - about the co-operation with
+           the community on translating OpenOffice.org /
+           StarOffice to Dutch</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.30</td>
+
+           <td valign="top">Koffie/thee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.45</td>
+
+           <td valign="top">Jan van de Straat (Gemeente
+           Haarlem) - over de gemaakte keuze om over te
+           stappen naar OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">12.15</td>
+
+           <td valign="top">Lunch, demonstraties,
+           wandelingetje langs de stands</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.00</td>
+
+           <td valign="top">Simon Brouwer
+           (NL.OpenOffice.org) - over open standaarden
+           en het Open Document Formaat van
+           OpenOffice.org 2</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.50</td>
+
+           <td valign="top">Jan Verlinden (Gemeente
+           Schoten) - over het implementeren van
+           OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.35</td>
+
+           <td valign="top">Koffie/thee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.50</td>
+
+           <td valign="top">Cor Nouws - over
+           verbeteringen en nieuwe dingen die
+           OpenOffice.org&nbsp;2 ons te bieden
+           heeft</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">15.45</td>
+
+           <td valign="top">Interactieve discussie met
+           de zaal over samenwerking en de
+           gebruikersgemeenschap</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">16.30</td>
+
+           <td valign="top">Borrel</td>
+          </tr>
+         </table>
+
+         <h3>Aanmelding / Registratie</h3>
+
+         <p>Ben je van plan de NL.OpenOffice.org RegiCon
+         te bezoeken, of wil je op de hoogte blijven van
+         de ontwikkelingen rond deze eendaagse
+         conferentie, meld je dan op de <a href=
+         "./registratie.html">registratie pagina</a> aan
+         voor de mailinglijst.</p>
+
+         <h3>Sponsoren en Supporters</h3>
+
+         <p>Organisaties die activiteiten ontwikkelen
+         rondom OpenOffice.org kunnen dat onder de
+         aandacht van hun doelgroep brengen door als
+         sponsor mee te werken aan deze NL.OpenOffice.org
+         RegiCon. Meer informatie over sponsoring en de
+         aanmelding daarvoor is te vinden op de <a href=
+         "./sponsoring.html">sponsor pagina</a>.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,270 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>NL.OpenOffice.org RegiCon</h2><small>Laatst
+         aangepast 7 december 2005</small>
+
+         <p>Op woensdag 23 november 2005 werd in de
+         Senaatszaal van het <a href=
+         "http://w3.tue.nl/nl/de_universiteit/route_en_plattegrond/plattegrond/">
+         auditorium (AUD)</a> van de Technische
+         Universiteit Eindhoven de tweede
+         <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> gehouden.</p>
+
+         <h3>De kracht van samenwerking</h3>
+
+         <p>Deze eendaagse regionale conferentie
+         (Vlaanderen en Nederland), die werd georganiseerd
+         door en voor leden van het Nederlandstalige
+         deelproject van OpenOffice.org.<br>
+         Op deze <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b> maakten
+         individuen en organisaties, zowel vanuit de
+         overheid als vanuit het bedrijfsleven, kennis met
+         de gebruikersgemeenschap rondom <a href=
+         "http://nl.openoffice.org">NL.OpenOffice.org</a>.
+         Het thema van de conferentie was "De kracht van
+         samenwerking".</p>
+
+         <h3>Programma</h3>
+
+         <p>Op deze dag werd in presentaties, workshops de
+         nadruk gelegd op samenwerking tussen individuen
+         en organisaties en de gebruikersgemeenschap. De
+         volgende onderwerpen zijn gepresenteerd:</p>
+
+         <table width="80%" align="center" summary="">
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/opening.swf">Ontvangst /
+           Registratie</a></td>
+
+           <td valign="top" width="50"><a href=
+           "../presentaties/opening.odp"><img src=
+           "../afbeeldingen/impress.png" border=
+           "no"></a></td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.swf">Rafaella
+           Braconi (Sun Microsystems)</a> - about the
+           co-operation with the community on
+           translating OpenOffice.org / StarOffice to
+           Dutch</td>
+
+           <td valign="top" width="50"><a href=
+           "../presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.odp"><img src="../afbeeldingen/impress.png"
+           border="no"></a></td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/haarlem.swf">Jan van de
+           Straat (Gemeente Haarlem)</a> - over de
+           gemaakte keuze om over te stappen naar
+           OpenOffice.org</td>
+
+           <td valign="top" width="50"><a href=
+           "../presentaties/haarlem.odp"><img src=
+           "../afbeeldingen/impress.png" border=
+           "no"></a></td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/presentatie-openstandards.swf">
+           Simon Brouwer (NL.OpenOffice.org)</a> - over
+           open standaarden en het Open Document Formaat
+           van OpenOffice.org 2</td>
+
+           <td valign="top" width="50"><a href=
+           "../presentaties/presentatie-openstandards.odp">
+           <img src="../afbeeldingen/impress.png"
+           border="no"></a></td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/schoten.swf">Jan Verlinden
+           (Gemeente Schoten)</a> - over het
+           implementeren van OpenOffice.org</td>
+
+           <td valign="top" width="50"><a href=
+           "../presentaties/schoten.odp"><img src=
+           "../afbeeldingen/impress.png" border=
+           "no"></a></td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top"><a href=
+           "../presentaties/regcon.swf">Cor Nouws</a> -
+           over verbeteringen en nieuwe dingen die
+           OpenOffice.org&nbsp;2 ons te bieden
+           heeft</td>
+
+           <td valign="top" width="50">&nbsp;</td>
+          </tr>
+         </table>
+
+         <h3>Sponsoren en Supporters</h3>
+
+         <p>Wij danken de sponsoren en supporters voor het
+         mogelijk maken van deze dag. Meer informatie over
+         sponsoring is te vinden op de <a href=
+         "./sponsoring.html">sponsor pagina</a>.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+       "megasellers" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.m2x.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/logo_m2x_140.png" alt=
+        "m2x" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon_en.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon_en.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon_en.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon_en.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,285 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr>
+    <td valign="top">
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>NL.OpenOffice.org RegiCon</h2><small>Modified
+         November 22, 2005; <a href="./regicon.html">Dutch
+         version</a></small>
+
+         <p>The second <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b>
+         will be held on Wednesday, November 23rd, 2005 in
+         the Senaatszaal of the <a href=
+         "http://w3.tue.nl/en/the_university/route_and_map/campusmap/">
+         auditorium (AUD)</a> of the Eindhoven University
+         of Technology (TU/e).</p>
+
+         <h3>Power of co-operation</h3>
+
+         <p>This one-day conference for the Dutch language
+         community (Flanders and the Netherlands), is
+         organised for and by members of the Dutch native
+         language community of OpenOffice.org.<br>
+         During this <b>NL.OpenOffice.org RegiCon</b>,
+         both individuals and organisations, profit as
+         well as non-profit, will meet the <a href=
+         "http://nl.openoffice.org">NL.OpenOffice.org</a>
+         members of the community. The conference theme is
+         "Power of co-operation".</p>
+
+         <h3>Programme</h3>
+
+         <p>By means of presentations, workshops and a
+         plenary discussion the co-operation between
+         individuals, organisations and the community will
+         be exploited. In order to do this the programme
+         below is being planned, except for the first, all
+         lectures <b>are in Dutch:</b></p>
+
+         <table width="80%" align="center" summary="">
+          <tr>
+           <td valign="top" width="50">10.00</td>
+
+           <td valign="top">Registration</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10.30</td>
+
+           <td valign="top">Welcome</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">10:45</td>
+
+           <td valign="top">Rafaella Braconi (Sun
+           Microsystems) - about the co-operation with
+           the community on translating OpenOffice.org /
+           StarOffice to Dutch</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.30</td>
+
+           <td valign="top">Coffee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">11.45</td>
+
+           <td valign="top">Jan van de Straat (City of
+           Haarlem) - why switch to OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">12.15</td>
+
+           <td valign="top">Lunch, demonstrations, visit
+           the booths</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.00</td>
+
+           <td valign="top">Simon Brouwer
+           (NL.OpenOffice.org) - about open standaards
+           and the OpenOffice.org&nbsp;2 Open Document
+           Formaat</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">13.50</td>
+
+           <td valign="top">Jan Verlinden (City of
+           Schoten) - implementing OpenOffice.org</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.35</td>
+
+           <td valign="top">Coffee</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">14.50</td>
+
+           <td valign="top">Cor Nouws - improvements and
+           what's new in OpenOffice.org&nbsp;2</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">15.45</td>
+
+           <td valign="top">Panel discussion on the
+           co-operation and the community</td>
+          </tr>
+
+          <tr>
+           <td valign="top">16.30</td>
+
+           <td valign="top">Drinks</td>
+          </tr>
+         </table>
+
+         <h3>Registration</h3>
+
+         <p>Do you plan to visit NL.OpenOffice.org
+         RegiCon, or do you want to be informed about this
+         conference, subscribe yourself on the <a href=
+         "./registratie.html">registration page</a> to the
+         mailing list.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.jpg" alt="nouoff"
+       border="0" width="140"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+       </td>
+      </tr>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.m2x.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/logo_m2x_140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/regicon_en.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/registratie.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/registratie.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/registratie.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/registratie.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,280 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=
+ "content-type">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon: Registratie</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <h2>Aanmelding (Registration)</h2><small>Laatst aangepast
+     21 november 2005</small><br>
+
+     <h3>Aanmeldingsformulier (Registration form)</h3>
+
+     <p>Ben je van plan de <a href=
+     "regicon.html">NL.OpenOffice.org RegiCon</a> te bezoeken
+     vul dan onderstaand formulier in.<br>
+     Please fill in the form below to register for the
+     RegiCon</p>
+
+     <p>De toegang is gratis. (Admittance is free.)<br>
+     De inschrijving start om 9.30. (Registration starts at
+     9:30.)</p>
+
+     <p>U kunt zich inschrijven door middel van onderstaand
+     formulier. (Fill in the form below to register.)</p>
+
+     <form method="post" action=
+     "http://82.92.95.165/cgi-bin/inschrijving.cgi" name=
+     "inschrijving" id="inschrijving">
+      <input name="submitaddress" value="arthur@artietee.nl"
+      type="hidden">
+
+      <table style="text-align: left; width: 600px;" border=
+      "0" cellpadding="2" cellspacing="2">
+       <tbody>
+        <tr>
+         <td>Geslacht (Gender)</td>
+
+         <td><input tabindex="1" name="geslacht" value="m"
+         type="radio">Dhr. (Mr.) <input tabindex="2" name=
+         "geslacht" value="v" type="radio">Mevr.
+         (Mrs.)</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>Voornaam (First Name)</td>
+
+         <td style="width: 330px;"><input size="40"
+         tabindex="3" name="voornaam" type=
+         "text"><br></td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>Achternaam (Surname)</td>
+
+         <td><input size="40" tabindex="4" name=
+         "achternaam" type="text"><br></td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>E-mailadres (Email Address)</td>
+
+         <td><input size="40" tabindex="5" name="email"
+         type="text"><br></td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td>Bedrijf / Organisatie (Company /
+         Affiliation)</td>
+
+         <td style="vertical-align: top;"><input size="40"
+         tabindex="6" name="bedrijf" type="text"><br></td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td style="vertical-align: top;">Belangstelling
+         (Area of interest)</td>
+
+         <td><input tabindex="10" name="algemeen" type=
+         "checkbox">Algemeen (General)<br>
+         <input tabindex="11" name="overheid" type=
+         "checkbox">Overheid (Public Administration)<br>
+         <input tabindex="12" name="bedrijfsleven" type=
+         "checkbox">Bedrijfsleven (Business
+         Enterprise)<br>
+         <input tabindex="13" name="onderwijs" type=
+         "checkbox">Onderwijs (Education)<br>
+         <input tabindex="14" name="ontwikkeling" type=
+         "checkbox">Software&nbsp;ontwikkeling (Software
+         Development)<br>
+         <input tabindex="15" name="gemeenschap" type=
+         "checkbox">Gebruikersgemeenschap (Community)</td>
+        </tr>
+
+        <tr>
+         <td></td>
+
+         <td style="width: 330px;"><input tabindex="20"
+         name="verzend" value="Verzenden (Submit)" type=
+         "submit"></td>
+        </tr>
+       </tbody>
+      </table><br>
+     </form>
+
+     <h3>Mailinglijst</h3>
+
+     <p>Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond
+     deze eendaagse conferentie, meld je dan als volgt aan of
+     af voor de mailinglijst <a href=
+     "http://nl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=nloooregicon">
+     nloooregicon</a>.</p>
+
+     <table border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td><b>Aanmelden:</b></td>
+
+        <td>stuur een lege E-mail aan: <a href=
+        "mailto:nloooregicon-subscribe@nl.openoffice.org">nloooregicon-subscribe@nl.openoffice.org</a></td>
+       </tr>
+
+       <tr>
+        <td><b>Afmelden:</b></td>
+
+        <td>stuur een lege E-mail aan: <a href=
+        "mailto:nloooregicon-unsubscribe@nl.openoffice.org">
+        nloooregicon-unsubscribe@nl.openoffice.org</a></td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+
+     <h3>Contact</h3>
+
+     <p>Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen (dus niet
+     via de mailinglist) stuur dan een E-mail naar <a href=
+     "mailto:nloooregicon@openoffice.org">nloooregicon@openoffice.org</a>.</p>
+    </td>
+
+    <td valign="top">
+     <table>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+       </td>
+      </tr>
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.m2x.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/logo_m2x_140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/registratie.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sponsoring.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sponsoring.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sponsoring.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sponsoring.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,209 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+
+<html>
+<head>
+ <meta name="generator" content=
+ "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
+ <meta http-equiv="content-type" content=
+ "text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <title>NL.OpenOffice.org RegiCon: Sponsoring</title>
+</head>
+
+<body>
+ <table summary="page" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
+ width="100%">
+  <tbody>
+   <tr valign="top">
+    <td>
+     <table summary="" border="0">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td valign="top" width="84%">
+         <h2>Sponsoren en Supporters</h2><small>Laatst
+         aangepast 7 december 2005</small><br>
+
+         <p>Wat zijn de mogelijkheden voor het sponsoren
+         van de <a href="./regicon.html">NL.OpenOffice.org
+         RegiCon</a> ?</p>
+
+         <h3>Hoofdsponsoren</h3>
+
+         <p>SUN Microsystems en de Gemeente Haarlem zijn
+         dit jaar hoofdsponsoren van de <a href=
+         "./regicon.html">NL.OpenOffice.org RegiCon</a>.
+         Hoofdsponsoren worden met hun naam en logo
+         prominent vermeld op alle marketing materialen en
+         zijn prominent aanwezig bij marketing
+         activiteiten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
+         webpagina's, programmaboekjes, persconferenties,
+         etc. Uiteraard is er voor deze sponsoren ruimte
+         om zich te presenteren op de conferentie.</p>
+
+         <h3>Sponsoren</h3>
+
+         <p>Sponsoren zijn organisaties vanuit zowel de
+         overheid als vanuit het bedrijfsleven, die
+         activiteiten rondom OpenOffice.org ontwikkelen en
+         daar graag extra bekendheid aan geven. Zij kunnen
+         sponsor worden van de NL.OpenOffice.org RegiCon,
+         zodat zij met hun naam en logo vermeld worden op
+         de website en op marketing materialen. Er is een
+         mogelijkheid om zich door middel van een kleine
+         stand te kunnen presenteren op de conferentie. De
+         bijdrage van een sponsor is &euro; 400,-.</p>
+
+         <h3>Supporters</h3>
+
+         <p>Supporters, zoals de OSOSS, zijn organisaties
+         die op een andere dan financiële wijze een
+         bijdrage leveren aan de <a href=
+         "./regicon.html">NL.OpenOffice.org RegiCon</a>.
+         Daarvoor zijn legio mogelijkheden te bedenken,
+         zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen
+         van apparatuur voor de conferentie, media
+         aandacht zoals gratis commercials en
+         advertenties, het leveren van diensten, etc. Voor
+         deze sponsoren geldt dat zij vermeld worden op de
+         website en op marketingmaterialen. Voor hen is er
+         gelegenheid om marketingmateriaal uit te reiken
+         aan bezoekers.</p>
+        </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </td>
+
+    <td></td>
+
+    <td valign="top">
+     <table summary="">
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Hoofdsponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.sun.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/sun_140.gif" alt="SUN Microsystems"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.haarlem.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_haarlem140.gif" alt=
+       "Gemeente Haarlem" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Sponsoren
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.b-ware.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_b_ware_140.gif" alt="b_ware"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.i2rs.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_i2rs_140.png" alt="i2rs"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.dktp.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_dktp_140.png" alt="dktp"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ue.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ue_140.gif" alt="ue" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.novell.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_novell_140.gif" alt="novell"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ibm.com/software/nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_ibm_140.gif" alt="ibm" border=
+       "0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <hr>
+        Supporters
+       </td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.ossos.nl"><img src=
+       "../afbeeldingen/ososs_logo_140.gif" alt="OSOSS"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.nouenoff.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_nou_off_140.gif" alt="nouoff"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.schoten.be/"><img src=
+       "../afbeeldingen/logo_schoten.gif" alt="schoten"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.openoffice.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/openoffice140.png" alt="openoffice"
+       border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center"><br>
+       <a href="http://www.megasellers.nl/"><img src=
+       "../afbeeldingen/megasellers140.png" alt=
+       "megasellers" border="0"></a></td>
+      </tr>
+
+      <tr>
+       <td align="center">
+        <br>
+        <a href="http://www.m2x.nl/"><img src=
+        "../afbeeldingen/logo_m2x_140.png" alt=
+        "megasellers" border="0"></a>
+        <hr>
+       </td>
+      </tr>
+     </table>
+    </td>
+   </tr>
+  </tbody>
+ </table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sponsoring.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sun.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sun.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/regicon/sun.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpegMime
View raw message