incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1200084 [13/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ bestanden/verouderd/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:34:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw-in-3.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw-in-3.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw-in-3.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw-in-3.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,853 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>nl: Nieuw in OpenOffice.org 3</title></head>
+<body>
+<!-- auteur: Cor Nouws -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<h1>OpenOffice.org 3.0&nbsp;Features</h1>
+<table id="toc" class="toc" summary="Contents">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<div id="toctitle">
+<h2>Inhoud<br>
+</h2>
+<ul>
+<li class="toclevel-1"><a href="#New_Core_Features"><span class="tocnumber">1</span>
+<span class="toctext">Nieuwe kernfeatures</span></a>
+<ul>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Mac_OS_X_Support"><span class="tocnumber">1.1</span>
+<span class="toctext">Mac OS
+X-ondersteuning</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#ODF_1.2_support"><span class="tocnumber">1.2</span>
+<span class="toctext">ODF
+1.2-ondersteuning</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Microsoft_Office_2007_Import_Filters"><span class="tocnumber">1.3</span> <span class="toctext">Microsoft
+Office 2007-importfilters</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Solver"><span class="tocnumber">1.4</span>
+<span class="toctext">Solver</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Chart_Enhancements"><span class="tocnumber">1.5</span>
+<span class="toctext">Verbeterde
+diagrammen</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Improved_Crop_Feature_in_Draw_and_Impress"><span class="tocnumber">1.6</span> <span class="toctext">Verbeterd
+bijsnijden in Draw en Impress</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Spreadsheet_Collaboration_Through_Workbook_Sharing"><span class="tocnumber">1.7</span> <span class="toctext">Spreadsheet-samenwerking
+door Werkboek delen</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#1024_Columns_Per_Calc_Sheet_.28Instead_of_256.29"><span class="tocnumber">1.8</span> <span class="toctext">1024
+kolommen per Calc-tabel (in plaats van 256)</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Display_of_Multiple_Writer_Pages_While_Editing"><span class="tocnumber">1.9</span> <span class="toctext">Weergave
+van meerdere pagina's in Writer tijdens bewerken</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Improved_Notes_Feature_in_Writer"><span class="tocnumber">1.10</span> <span class="toctext">Verbeterde
+notities in Writer</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#New.2C_Fresh-Looking_Icons"><span class="tocnumber">1.11</span>
+<span class="toctext">Nieuwe,
+fris uitziende pictogrammen</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Start_Center"><span class="tocnumber">1.12</span>
+<span class="toctext">Startcentrum</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Native_Tables_in_Impress"><span class="tocnumber">1.13</span>
+<span class="toctext">Tabellen
+standaard ondersteund in Impress</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Enhanced_XML_support_and_updated_XSLT_based_filters"><span class="tocnumber">1.14</span> Verbeterde&nbsp;<span class="toctext">XML-ondersteuning en
+bijgewerkte&nbsp;XSLT-gebaseerde&nbsp;filters</span></a></li>
+</ul>
+</li>
+<li class="toclevel-1"><a href="#Core_Features_Introduced_With_Minor_Releases_Since_OpenOffice.org_2.0"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Kernfeatures
+die in kleinere releases zijn ingevoerd sinds&nbsp;OpenOffice.org
+2.0</span></a>
+<ul>
+<li class="toclevel-2"><a href="#PDF.2FA_Support"><span class="tocnumber">2.1</span>
+<span class="toctext">PDF/A-ondersteuning</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#New_Chart_Component"><span class="tocnumber">2.2</span>
+<span class="toctext">Niewe component
+Diagrammen</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#VBA_Support"><span class="tocnumber">2.3</span>
+<span class="toctext">VBA-ondersteuning</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Programmability_Enhancements"><span class="tocnumber">2.4</span> <span class="toctext">Verbeterde
+programmeerbaarheid</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Transformation_of_CSV_Data_Inside_Cells_into_Columns_within_Calc"><span class="tocnumber">2.5</span> Omzetting van <span class="toctext">CSV-gegevens binnen cellen naar kolommen in
+Calc</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Language_Selector_in_Writer_Toolbar"><span class="tocnumber">2.6</span> <span class="toctext">Taalselector
+in de werkbalk van Writer</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Maximum_Page_Size_Enlarged_for_Draw_.28300cm_x_300cm.29"><span class="tocnumber">2.7</span> <span class="toctext">Maximale
+Paginagrootte verhoogd voor Draw (300cm x 300cm)</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Enhanced_PDF_Export"><span class="tocnumber">2.8</span>
+Verbeterde <span class="toctext">PDF-export</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Multiple_Monitor_Support_in_Impress"><span class="tocnumber">2.9</span> Ondersteunin van meerdere
+beeldschermen in <span class="toctext">Impress</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Miscellaneous_Features"><span class="tocnumber">2.10</span>
+Diverse features<span class="toctext"></span></a></li>
+</ul>
+</li>
+<li class="toclevel-1"><a href="#Features_Released_as_Extensions_and_Complimentary_Tools"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Features
+die zijn vrijgegeven als uitbreidingen en hulpprogramma's</span></a>
+<ul>
+<li class="toclevel-2"><a href="#OpenOffice.org_Extension_Repository"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">OpenOffice.org
+uitbreidingenbibliotheek</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Calendar_and_Email_Client_.28Mozilla_Thunderbird_and_Lightning.29"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">Kalender-
+en e-mailclient (Mozilla Thunderbird en Lightning)</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Presentation_Minimizer_Extension"><span class="tocnumber">3.3</span> <span class="toctext">Presentatie-verkleiner</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Report_Builder_Extension"><span class="tocnumber">3.4</span>
+<span class="toctext">Rapportgenerator</span></a></li>
+<li class="toclevel-2"><a href="#Wiki_Publisher_Extension"><span class="tocnumber">3.5</span>
+<span class="toctext">Wiki-publisher</span></a></li>
+</ul>
+<ul>
+<li class="toclevel-1"><a href="#PDF_Import_Extension"><span class="tocnumber">3.6</span>
+<span class="toctext">PDF-import</span></a></li>
+<li class="toclevel-1"><a href="#Presenter_Console_Extension"><span class="tocnumber">3.7</span> <span class="toctext">Presentatorconsole</span></a></li>
+</ul>
+</li>
+<li class="toclevel-1"><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/NL/NieuweVersies/3.0#Compleet_overzicht_nieuwe_functies_en_uitbreidingen"><span class="tocnumber"></span>Compleet overzicht van nieuwe functies en uitbreidingen<span class="toctext"></span></a>
+</li>
+</ul>
+</div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<br>
+<br>
+<h1>Nieuwe Kernfeatures </h1>
+<table cellpadding="2" cellspacing="8">
+<tbody>
+<tr>
+<td>&nbsp;</td>
+<td style="text-align: right;">&nbsp;</td>
+<td style="text-align: right;">&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a name="Mac_OS_X_Support" id="Mac_OS_X_Support"></a>
+<h2>Mac OS X-ondersteuning</h2>
+<p>Met versie 3.0 is OpenOffice.org in
+staat te draaien onde&nbsp;Mac OS X zonder hulp van&nbsp; X11.
+Dit
+betekent dat OpenOffice.org zich gedraagt zoals iedere andere
+Aqua-applicatie. Het aardige is dat, terwijl de marktleider in
+officepakketten ondersteuning van VBA support en de Solver feature
+heeft laten vervallen,
+OpenOffice.org juist onlangs beperkte ondersteuning voor VBA heeft
+ingevoerd en een krachtige Solver bevat. Daarbij komt dat
+OpenOffice.org goed samenwerkt met de Mac OS X toegankelijkheids-API's,
+en daardoor betere toegankelijkheidsondersteuning biedt dan veel
+andere&nbsp;Mac OS X applicaties. Ten slotte waarderen mensen
+OpenOffice.org 3.0 for Mac OS X vanwege de zeer goede stabiliteit en
+prestaties. Er wordt gemeld dat sommige Mac-gebruikers overstappen op
+OpenOffice.org juist vanwege de uitstekende stabiliteit. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_on_mac_large.png"><img style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 92px;" src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_on_mac.png" alt="mac.png"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/685px-Solver_dlg.png"><img style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 158px;" src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_dlg.png" alt="dlg.png"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="ODF_1.2_support"></a>ODF
+1.2-ondersteuning </h2>
+<p>OpenOffice.org 3.0 ondersteunt nu al de features
+van de komende versie 1.2 van de&nbsp;ISO-standaard <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
+Format (ODF)</a>. ODF 1.2 omvat zowel een krachtige formuletaal
+als een verfijnd metadatamodel dat is gebaseerd op de W3C-standaards
+RDF
+en OWL. ODF wordt in een steeds&nbsp;<a href="http://www.odfalliance.org/">groeiend aantal landen</a>
+toegepast en/of voorgeschreven. Bovendien wordt ODF geïmplementeerd
+door&nbsp;<a href="http://opendocument.xml.org/">vele
+softwaremakers voor veel verschillende toepassingen</a>. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Odf_options.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options_small.png" alt="small.png" border="0" height="64" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Odf_options.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options.png" alt="options.png" border="0" height="128" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Microsoft_Office_2007_Import_Filters"></a>Microsoft
+Office 2007-importfilters</h2>
+<p>Naast lees- en schrijfondersteuning voor de
+binaire formaten van
+Microsoft Office (.doc; .xls, .ppt, enzovoort)
+kan&nbsp;OpenOffice.org
+3.0 nu ook bestanden openen die met Microsoft Office 2007 of Microsoft
+Office 2008 voorMac OS X (.docx,
+.xlsx, .pptx, enzovoort) zijn gemaakt. Zo kunnen gebruikers van
+OpenOffice.org samenwerken met gebruikers die nog&nbsp;Microsoft
+Office
+gebruiken. De verscheidene filters voor de bestandsformaten
+van&nbsp;Microsoft
+Office maken ook gemengde omgevingen mogelijk, zodat sommige gebruikers
+op&nbsp;Microsoft Office blijven terwijl
+anderen&nbsp;OpenOffice.org
+gebruiken. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options_small_2.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Office2007_open_dlg.png" alt="dlg.png" border="0" height="50" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Office2007_writer.png" alt="writer.png" height="132" width="180"></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Solver"></a>Solver </h2>
+<p> OpenOffice.org heeft nu ook een "solver"
+-component
+die het mogelijk maakt om optimalisaties op te lossen waar de optimale
+waarde van een bepaalde spreadsheetcel berekend wordt op basis van
+randvoorwaarden in andere cellen. De nieuwe&nbsp;solvercomponent
+zal in
+het bijzonder aantrekkelijk zijn voor Mac-gebruikers
+aangezien&nbsp;Microsoft Office
+2008 voor Mac OS X deze functionaliteit kennelijk niet meer
+heeft.&nbsp;
+</p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_menu_item-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_menu_item.png" alt="item.png" border="0" height="79" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/685px-Solver_dlg-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_dlg-1.png" alt="dlg.png" border="0" height="158" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Chart_Enhancements"></a>Verbeterde
+diagrammen </h2>
+<p>Veel gebruikers van OpenOffice.org vroegen om
+ondersteuning voor het tonen van&nbsp;<a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/error%3Cem%3Ebars%3C/em%3Efrom%3Cem%3Ecell%3C/em%3Eranges">aangepaste
+foutmargebalken</a>
+en regressievergelijkingen. De ontwikkelgemeenschap, inclusief Sun,
+heeft daarnaar geluisterd en deze zeer gewenste features
+aan&nbsp;OpenOffice.org 3.0 toegevoegd. Het is nu dus mogelijk om
+foutbalken te tekenen die gebaseerd zijn op foutmarges gespecificeerd
+in spreadsheetcellen. Bovendien is het mogelijk om zowel
+regressievergelijkingen te tonen
+als&nbsp;correlatiecoëfficienten. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_small.png" alt="small.png" border="0" height="109" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/606px-Chart_big.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_big.png" alt="big.png" border="0" height="178" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Improved_Crop_Feature_in_Draw_and_Impress"></a>Verbeterd
+bijsnijden in&nbsp;Draw en Impress </h2>
+<p>In het verleden werkte bijsnijden van afbeeldingen
+niet zo
+intuïtief. In&nbsp;OpenOffice.org 3.0 werkt het bijsnijden van
+afbeeldingen net zo als in de meeste andere bureaubladapplicaties,
+d.w.z. door het verslepen van handvatten aan de randen en hoeken van
+een afbeelding. Deze nieuwe feature betekent een
+significante&nbsp;verbetering van&nbsp;de
+gebruiksvriendelijkheid en
+productiviteit. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature_small.png" alt="small.png" border="0" height="133" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Crop_feature.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature.png" alt="feature.png" border="0" height="131" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Spreadsheet_Collaboration_Through_Workbook_Sharing"></a>Spreadsheet-samenwerking
+door werkboek delen </h2>
+<p>Deze nieuwe feature in&nbsp;OpenOffice.org 3.0
+maakt het mogelijk om
+samen aan spreadsheets te werken. Door een spreadsheet te delen kunnen
+andere gebruikers gemakkelijk hun gegevens toevoegen aan de
+spreadsheet. De eigenaar van de spreadsheet kan de nieuwe gegevens met
+een aantal klikken integreren. Deze nieuwe samenwerkingsfeature helpt
+ook conflicterende bewerkingen te voorkomen. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Spreadsheet_collab-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Spreadsheet_collab.png" alt="collab.png" border="0" height="95" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/783px-Share_ods.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Share_ods.png" alt="ods.png" border="0" height="138" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="1024_Columns_Per_Calc_Sheet_.28Instead_of_256.29"></a>1024
+kolommen per &nbsp;Calc-tabel (in plaats van 256) </h2>
+<p> Met ondersteuning voor&nbsp;1024 kolommen kan
+OpenOffice.org 3.0
+nu een stuk meer gegevens aan. Eerdere versies
+ondersteunden&nbsp;256 kolommen, </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns_small.png" alt="small.png" border="0" height="117" width="158"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns.png" alt="columns.png" border="0" height="146" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Display_of_Multiple_Writer_Pages_While_Editing"></a>Meerdere
+pagina's tonen in&nbsp;Writer tijdens bewerken </h2>
+<p>Als je grotere documenten bewerkt is het vaak
+handig om de huidige
+pagina in context te zien, dat wil zeggen naast de vorige en volgende
+pagina. Met de nieuwe zoom-schuifregelaar is de zoomfactor gemakkelijk
+in te stellen. Bovendien kan&nbsp;OpenOffice.org
+Writer nu meerder pagina's naast elkaar tonen. Deze feature is vooral
+handig bij grote monitors of bij meerdere monitors. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Zoom_slider-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Zoom_slider.png" alt="slider.png" border="0" height="69" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/784px-Multiple_pages.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_pages.png" alt="pages.png" border="0" height="138" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Improved_Notes_Feature_in_Writer"></a>Verbeterde
+notities in Writer </h2>
+<p>In het verleden werden notities in&nbsp;in
+OpenOffice.org alleen
+getoond als kleine gele rechthoekjes binnen de tekst. Dit was minder
+intuïtief en gebruikersvriendelijk. In versie 3.0 vind je een
+geavanceerde notitiefeature waarbij&nbsp; notities aan de zijkant
+van
+het document worden getoond. Dit maakt notities een stuk beter te
+lezen. Bovendien worden notities van verschillende gebruikers in
+verschillende kleuren getoond,samen met de datum en tijd van de
+bewerking.&nbsp; </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes_small.png" alt="small.png" border="0" height="94" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/776px-Notes.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes.png" alt="Image:Notes.png" border="0" height="139" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="New.2C_Fresh-Looking_Icons"></a>Nieuwe,
+fris uitziende pictogrammen </h2>
+<p> OpenOffice.org 3.0 heeft een nieuwe verzameling
+fris uitziende
+pictogrammen die OpenOffice.org een stuk prettiger maken om mee te
+werken. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_icons-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_icons.png" alt="icons.png" border="0" height="96" width="171"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/658px-Icon_customize.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Icon_customize.png" alt="customize.png" border="0" height="164" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Start_Center"></a>Startcentrum
+</h2>
+<p>Wanneer je de applicatie opent word je nu
+verwelkomd door een
+Startcentrum waarin je kunt kiezen welke module je wilt gebruiken, of
+dat je een document wilt openen., Meer informatie is beschhikbaar via
+de drie pictogrammen aan de rechterkant van het scherm. </p>
+</td>
+<td colspan="2" style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" border="0" height="142" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Native_Tables_in_Impress"></a>Tabellen
+direct ondersteund in Impress </h2>
+<p> Impress heeft nu standaard ondersteuning voor het
+invoegen van
+tabellen in presentaties. Het was al wel mogelijk om tabellen toe te
+passen in presentaties, maar alleen als een ingebed Calc-object.
+Vanaf&nbsp;3.0 kunnen tabellen direct worden ingevoegd en bewerkt
+met
+Impress. </p>
+</td>
+<td colspan="2" style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" border="0" height="142" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Enhanced_XML_support_and_updated_XSLT_based_filters"></a>Verbeterde&nbsp;XML-ondersteuning
+en bijgewerkte op XSLT&nbsp;gebaseerde filters </h2>
+<p> OpenOffice.org ondersteunt nu voetnoten,
+veldwaarden, en
+koppenniveaus hoger dan zes bij exporteren naar&nbsp;XHTML. Vanwege
+een
+verandering in de standaarduitbreiding op&nbsp;.html zal Internet
+Explorer ook in staat zijn om de geëxporteerde
+&nbsp;XHTML-documenten
+te laden. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn
+om&nbsp;XSLT-filters
+via een extensie bij te werken, zonder te hoeven wachten op de vrijgave
+van&nbsp;een nieuwe versie van OpenOffice.org. </p>
+</td>
+<td colspan="2" style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" border="0" height="142" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<br>
+<br>
+<table cellpadding="2" cellspacing="8">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<h1> <a name="Core_Features_Introduced_With_Minor_Releases_Since_OpenOffice.org_2.0"></a>Kernfeatures
+die in kleinere releases zijn ingevoerd sinds OpenOffice.org 2.0 </h1>
+</td>
+<td colspan="2">
+<div align="center"></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="PDF.2FA_Support"></a>PDF/A-ondersteuning
+</h2>
+<p>Behalve het&nbsp;ISO-standaard OpenDocument
+Format (ODF) ondersteunt OpenOffice.org ook de
+populaire&nbsp;ISO-standaard
+PDF/A. Waar&nbsp;ODF gebruikt wordt voor nog te
+bewerken&nbsp;documenten is&nbsp;PDF/A&nbsp;populair voor
+het
+archiveren van documenten die nog alleen gelezen hoeven te worden. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_small.png" alt="small.png" border="0" height="88" width="150"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/462px-Pdfa_dlg.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_dlg.png" alt="dlg.png" border="0" height="233" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="New_Chart_Component" id="New_Chart_Component"></a>Nieuwe
+diagrammencomponent </h2>
+<p> Sinds versie 2.3 heeft OpenOffice.org een <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Chart2">nieuwe
+krachtige diagrammencomponent</a>. Versie 2.4 heeft daaraan
+nog&nbsp;<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Chart2/Features2.4">veel
+nieuwe opmaakopties</a> toegevoegd. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_small.png" alt="small.png" border="0" height="151" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-New_chart_lg.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_lg.png" alt="lg.png" border="0" height="135" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="VBA_Support"></a>VBA-ondersteuning
+</h2>
+<p> OpenOffice.org is in staat om vele VBA-macro's
+zonder aanpassingen
+uit te voeren dankzij de ingebouwde beperkte VBA-ondersteuning. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba_small.png" alt="small.png" border="0" height="75" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Ooo_vba.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba.png" alt="vba.png" border="0" height="105" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Programmability_Enhancements"></a>Verbeterde
+programmeerbaarheid </h2>
+<p> OpenOffice.org maakt het mogelijk om&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/most%3Cem%3Epop%3C/em%3Eext">krachtige
+uitbreidingen</a>
+te programmeren die bovenop&nbsp;OpenOffice.org draaien. Deze
+uitbreidngen kunnen ook&nbsp;online dorumentatie, beschrijvende
+namen,
+licentie-informatie enzovoort bevatten. Op die manier levert
+OpenOffice.org een krachtig raamwerk voor ontwikkelaars die
+functionaliteit willen toevoegen aan&nbsp; OpenOffice.org. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions_small.png" alt="small.png" border="0" height="101" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions.png" alt="extensions.png" border="0" height="109" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Transformation_of_CSV_Data_Inside_Cells_into_Columns_within_Calc"></a>Omzetting
+van CSV-gegevens in cellen naar kolommen binnen Calc </h2>
+<p>Als gegevens die geïmporteerd of gekopieerd zijn
+in een spreadsheet
+terechtkomen in een kolom ondanks dat de informatie verschillende
+gegevensvelden bevat, kan de tekst-naar-kolomfunctie die velden
+uitsplitsen naar verschillende kolommen. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols_small.png" alt="small.png" border="0" height="81" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Text_to_cols.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols.png" alt="cols.png" border="0" height="133" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Language_Selector_in_Writer_Toolbar"></a>Taalselector
+in de werkbalk van&nbsp;Writer </h2>
+<p>De taalselector maakt het heel eenvoudig om
+verschillende talen toe
+te wijzen aan verschillende alinea's. Het bewerken en de
+spellingcontrole van documenten die in meer dan een taal zijn
+geschreven wordt daardoor heel gemakkelijk.&nbsp; </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Lang_selector.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector_small.png" alt="small.png" border="0" height="57" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector.png" alt="selector.png" border="0" height="109" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Maximum_Page_Size_Enlarged_for_Draw_.28300cm_x_300cm.29"></a>Maximale
+paginagrootte vergroot voor&nbsp;Draw (300cm x 300cm) </h2>
+<p> OpenOffice.org Draw maakt het mogelijk om zeer
+grote documenten,
+tot&nbsp;300cm bij 300cm, te maken. Draw is daarmee een krachtig
+hulpmiddel voor wetenschappelijke diagrammen, posters en
+dergelijke.&nbsp; </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size_small.png" alt="small.png" border="0" height="112" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Draw_paper_size.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size.png" alt="size.png" border="0" height="127" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Enhanced_PDF_Export"></a>Verbeterde
+PDF-export </h2>
+<p>De PDF-export feature in OpenOffice.org biedt een
+grote verzameling
+opmaak-en beveiligingsopties, zodat PDF-bestanden aangepast kunnen
+worden voor veel verschillende toepassingen. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements_small.png" alt="small.png" border="0" height="50" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/748px-Pdf_export_enhancements.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements.png" alt="enhancements.png" border="0" height="144" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Multiple_Monitor_Support_in_Impress"></a>Ondersteuning
+van meerdere monitoren in&nbsp;Impress </h2>
+<p> OpenOffice.org Impress ondersteunt meerdere
+monitoren, zodat
+sprekers&nbsp;naar andere informatie kunnen kijken terwijl ze hun
+dia's
+presenteren met een projector. Met behulp van de binnenkort beschikbare
+Presenter Console uitbreiding kan deze feature optimaal worden benut
+omdat sprekers dan de volgende dia's alvast kunnen zien, naast een
+tijdindicatie en hun notities.&nbsp; </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_mon_small.png" alt="small.png" height="66" width="180"></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_mon.png" alt="mon.png" height="131" width="180"></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Miscellaneous_Features"></a>Diverse&nbsp;Features
+</h2>
+<ul>
+<li class="u">Ondersteuning van Microsoft
+Vista </li>
+<li class="u">Kolommen en rijen in
+spreadsheets te verplaatsen via verslepen</li>
+<li class="u">Auto-optellingsknop voor
+celbereiken in&nbsp;Calc</li>
+<li class="u">Benoemde bereiken in
+geldigheidslijsten
+in Calc</li>
+<li class="u">Eenvoudig te gebruiken
+afdrukdialoogvenster&nbsp;in
+Calc </li>
+<li class="u">Een geluidsbestand afspelen
+tijdens de gehele presentatie in Impress</li>
+<li class="u">Aangepaste animatiepaden
+in&nbsp;Impress</li>
+<li class="u">Ondersteuning voor Access 2007
+".accdb" bestanden</li>
+<li class="u">Verbeterde draaitabel</li>
+<li class="u">Autokerning standaard
+geactiveerd</li>
+<li class="u">"Queries binnen Queries"
+Feature voor Base</li>
+<li class="u">Verbeterde HTML Export voor
+spreadsheets</li>
+<li class="u">Tekstblokselectie in Writer</li>
+<li class="u">Automatische taalherkenning in
+alinea's in&nbsp;Writer</li>
+<li class="u">Voorbeeldweergave in Navigator
+voor alle&nbsp;modules</li>
+<li class="u">Online update voor OOo en
+uitbreidingen</li>
+<li class="u">Java-installer onder Linux </li>
+</ul>
+</td>
+<td>
+<div align="center"></div>
+</td>
+<td>
+<div align="center"></div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<table cellpadding="2" cellspacing="8">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<h1> <a name="Features_Released_as_Extensions_and_Complimentary_Tools"></a>Features
+die zijn vrijgegeven als uitbreidingen en hulpprogramma's </h1>
+</td>
+<td colspan="2">
+<div align="center"></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="OpenOffice.org_Extension_Repository"></a>OpenOffice.org
+uitbreidingenbibliotheek </h2>
+<p>Als je je favoriete feature nog niet hebt gevonden
+in OpenOffice.org, kijk dan eens in de&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/most_pop_ext?intcmp=1548">OpenOffice.org
+uitbreidingenbibliotheek</a>.
+Iedere maand worden er veel nieuwe uitbreidingen aan toegevoegd. Het is
+daardoor heel goed mogelijk dat je hier voor jou interessante nieuwe
+features aantreft. Enkele voorbeelden van zulke uitbreidingen staan
+hieronder gepresenteerd. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ext_rep_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ext_rep_small.png" alt="small.png" border="0" height="52" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Ext_rep.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements.png" alt="rep.png" border="0" height="144" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Calendar_and_Email_Client_.28Mozilla_Thunderbird_and_Lightning.29"></a>Kalender-
+en e-mailclient (Mozilla Thunderbird en Lightning) </h2>
+<p> <a href="http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/">Mozilla
+Thunderbird</a> en <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/">Mozilla
+Lightning</a> vormen het perfecte team om&nbsp;<a href="http://wiki.mozilla.org/Calendar:Lightning:Screenshots">je
+e-mails, afspraken en taken te managen</a>. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pim_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pim_small.png" alt="small.png" border="0" height="61" width="156"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Week.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Week.png" alt="Image:Week.png" border="0" height="134" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Presentation_Minimizer_Extension"></a>Presentatie-minimizer
+</h2>
+<p>De <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/PresentationMinimizer?intcmp=1545">Sun
+Presentatie-minimizer</a>
+kun je gebruiken om de bestandsgrootte van een presentatie te
+reduceren. Afbeeldingen worden gecomprimeerd, en gegevens die niet
+langer nodig zijn worden verwijderd. De Sun Presentatie-minimizer kan
+de afbeeldingenkwaliteit optimaliseren. Presentaties die bedoeld zijn
+voor afspelen op een computerscherm of projector hebben immers niet
+dezelfde hoge resolutie nodig als die om af te drukken. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini_small.png" alt="small.png" border="0" height="91" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini.png" alt="mini.png" border="0" height="103" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Report_Builder_Extension"></a>Rapportgenerator
+</h2>
+<p>Met de&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign?intcmp=1546">Sun
+Rapportgenerator</a>
+genereer je stijlvolle en overzichtelijke databaserapporten. De
+flexibele rapporteditor kan&nbsp;groeps- en&nbsp;paginakop- en
+voetregels definiëren en zelfs berekeningsvelden zijn beschikbaar voor
+het maken van complexe database-rapporten. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build_small.png" alt="small.png" border="0" height="94" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Rep_build.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build.png" alt="build.png" border="0" height="130" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2><a name="Wiki_Publisher_Extension"></a>Wiki-publisher
+</h2>
+<p>De <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher?intcmp=1547">Sun
+Wiki Publisher</a>
+maakt het eenvoudig om nieuwe pagina's te maken
+op&nbsp;MediaWiki-servers. Deze uitbreiding biedt gebruikers de
+mogelijkheid om wiki-pagina's te maken zonder zich te hoeven verdiepen
+in de syntax van de opmaaktaal van&nbsp;MediaWiki. </p>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub_small.png" alt="small.png" border="0" height="89" width="180"></a></div>
+</td>
+<td style="text-align: right;">
+<div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build.png" alt="pub.png" border="0" height="130" width="180"></a></div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<table cellpadding="2" cellspacing="8">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<h2>Nu ook beschikbaar...</h2>
+</td>
+<td></td>
+<td></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a name="PDF_Import_Extension"></a>
+<h2>PDF-import</h2>
+<p><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport?intcmp=1549" class="external text" title="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport" rel="nofollow">De PDF-import uitbreiding</a>
+maakt het mogelijk om bestaande PDF-bestanden, waarvan de originele
+bronbestanden niet meer beschikbaar zijn, te bewerken. Lees&nbsp;<a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/pdf_import_first_milestone_reached?intcmp=1549">hier
+meer...</a>
+</p>
+</td>
+<td></td>
+<td></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>
+<h2> <a name="Presenter_Console_Extension"></a>Presentatieconsole
+</h2>
+<p> <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/presenter-screen?intcmp=1550">De
+Presentatieconsole&nbsp;</a>
+laat sprekers de volgende dia's van hun presentatie en een
+tijdsindicate zien op hun&nbsp;laptopscherm, terwijl ze presenteren
+met
+een&nbsp;projector. Lees&nbsp;<a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/presenter_screen?intcmp=1550">hier
+meer...</a></p>
+</td>
+<td></td>
+<td></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<td>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw-in-3.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_203.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_203.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_203.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_203.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,172 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>Nieuwe features in OpenOffice.org 2.0.3</title>
+
+</head><body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Nieuw in OpenOffice.org 2.0.3</h2>
+<p>Onderstaand overzicht is verzorgd door Cor Nouws.</p>
+<p>Zie ook de overzichten in tabelvorm, samengesteld
+door Sophie Gautier (van het Franse OOo-project) en vertaald door
+Arthur Buijs, in het formaat
+<a href="bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.pdf">PDF</a>
+en <a href="bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.odt">OpenDocument</a>.</p>
+<p>Op <a href="nieuw-in-2.html">deze
+pagina</a> kun je een algemene indruk krijgen wat OpenOffice.org
+2.0 zoal aan features meebrengt.</p>
+<p> <b>Versie 2.0.3.</b>
+<br>
+Eind juni 2006 is versie 2.0.3 beschikbaar. Weer met veel buxfixes én
+interessante nieuwe functies.
+</p>
+<li><b>CSV export</b>: nu mogelijk om
+getal-opmaak in te stellen.</li>
+<li>In Calc kan nu <b>naam aan OLE- en
+tekenobjecten</b> worden gegeven, zoals dat al kon met
+afbeeldingen.</li>
+<li>In Writer kan nu <b>naam aan tekenobjecten</b>
+worden gegeven, zoals dat al kon met afbeeldingen.</li>
+<li><b>Tabelrij optie 'bij volgende houden</b>'
+is nieuw in de filters voor bestandsuitwisseling van Writer met Word.</li>
+<li>Spaties en tabs worden niet meer meegerekend bij
+het bepalen van de <b>regelhoogte</b>. Verbetert de
+uitwisseling met MsOffice.</li>
+<li><b>Standaard-opmaak van tabellen</b>
+in Writer sluit meer aan bij wat gebruikers kennen van MsOffice. De
+mogelijkheden blijven wel gewoon hetzelfde.</li>
+<li>Voor alle typen <b>custom-documentvariabelen</b>
+van Word- en Excel- en Powerpoint-documenten is er nu im- en export.</li>
+<li>In Base kunnen nu tekst/CSV-bestanden met <b>UTF-8
+codering</b> worden gelezen.</li>
+<li><b>PDF-Export: uitgebreide instellingen</b>
+om te bepalen hoe PDF-bestanden zich gedragen bij het openen.</li>
+<li>Ondersteuning voor een aantal <b>nieuwe
+talen</b>.</li>
+<li>Verbeteringen in <b>woordafbreking en
+thesaurus</b>.</li>
+<li>Intel architectuur voor <b>Mac OS X</b>
+toegevoegd.</li>
+<li><b>Kritieke paden</b> verwijderd uit
+Extra|Opties|Paden. Nog zichtbaar zijn Backup, Galerij, Graphics, Temp
+en Werk. De andere paden zijn voor de ervaren gebruikers nog te
+wijzigen in de configuratie-bestanden.</li>
+<li><b>Verzend Document als E-mail</b>
+uitgebreid met opties 'E-mail als OpenDocument Tekst' en 'E-Mail als
+Microsoft Word'.</li>
+<li>Ander gedrag bij sluiten van <b>context-gevoelige
+werkbalken</b>. Grootste verschil is dat ze een volgende keer bij
+de betreffende context weer automatisch kunnen verschijnen.</li>
+<li><b>Online check</b> voor het
+beschikbaar zijn van nieuwe versies van OpenOffice.org. Standaard zal
+deze functie alleen werken voor build gemaakt door het OOo-team in
+Hamburg.</li>
+<li><b>Export functies</b> van macro's
+uitgebreid, zodat het nu onder andere makkelijker is om addins te
+maken, die zo in andere installaties kan worden geïmporteerd.</li>
+<li>Complexe <b>werkbalk-besturingselementen</b>
+worden nu ondersteund in addins.</li>
+<li><b>Alt-F11</b> toegevoegd als
+sneltoets om de macro-omgeving (IDE) te openen.</li>
+<li>Diverse aanpassingen in Basic om de <b>uitwisseling
+met VBA</b> te vergroten.</li>
+<li><b>Snelheidsverbeteringen</b> voor
+Calc (ca. 23%) en de suite als geheel.</li>
+Meer informatie op de pagina met het <a href="http://development.openoffice.org/releases/OpenOffice_org_2_x.html" target="_blank">tijdpad</a>.
+<br>
+<br>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- end navbar -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_203.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_204.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_204.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_204.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_204.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,154 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>Nieuwe features in OpenOffice.org 2.0.4</title>
+
+</head><body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Nieuw in OpenOffice.org 2.0.4</h2>
+<p>Onderstaand overzicht is verzorgd door Cor Nouws.</p>
+<li>Nieuwe functie INFO in het rekenblad geeft
+informatie over de werkomgeving. Zal gebruikt worden voor betere <b>uitwisseling
+</b>met verschillende <b>Excel-versies</b>.</li>
+<li>Verbeterde <b>import</b> in Calc van
+nummers van<b> HTML-pagina's</b>.</li>
+<li>Vanuit Writer kan direct worden <b>geëxporteerd
+naar Latex</b>.</li>
+<li>Velden <b>Datum en Tijd in
+database-formulieren</b>, worden voor nieuwe records niet meer
+standaard op nu en vandaag gezet.</li>
+<li>Base kunnen nu ook direct <b>query's in
+query's</b> worden gedefinieerd.</li>
+<li>Het toepassen van <b>extenstions</b>,
+die in bijvoorbeeld Java, Python of Basic zijn geprogrammeerd, is
+vereenvoudigd.</li>
+<li>Sneltoets Ctrl-F toegevoegd voor <b>zoeken</b>
+in venster <b>gegevensbronnen</b>.</li>
+<li>Bij een <b>Impress-presentatie</b>,
+wordt de <b>muisaanwijzer</b> automatisch verborgen</li>
+<li>Aan het <b>contextmenu</b> van
+Impress en Draw is voor afbeeldingen de directe <b>export naar
+jpg</b> toegevoegd.</li>
+<li>OpenOffice.org kan nu ook direct de
+systeeminstellingen van de <b>KDE-desktop</b> overnemen.</li>
+<li>Bij het beheren van <b>sjablonen</b>
+wordt nu rekening gehouden met eventuele <b>integratie</b>
+van bepaalde sjablonen in extensies.</li>
+<li>De interface biedt meer mogelijkheden voor het <b>instellen
+van paden</b> voor onderdelen en bestanden.</li>
+<li>Bij de <b>PDF-export</b> kan nu een <b>encryptie</b>
+worden ingesteld.</li>
+<li><b>Extensies</b> kunnen bij
+installatie direct controleren op <b>afhankelijkheden</b>
+van bepaalde versies van OOo.</li>
+<li>In de <b>macro</b>-ontwikkelomgeving
+kunnen makkelijker functies aan <b>gebeurtenissen</b> in
+bepaalde modules worden gekoppeld.</li>
+<li>Door de integratie van Fondu kunnen op <b>Mac
+OS X</b> de <b>systeemlettertypes</b> direct in
+OpenOffice.org gebruikt worden. Ook <b>systeemprinters</b>
+op de Mac zijn nu geïntegreerd. </li>
+Op de OpenOffice.org site vindt u meer gedetaileerde <a href="http://development.openoffice.org/releases/2.0.4.html" target="_blank">informatie</a>.
+<br>
+<br>
+<p>Op <a href="nieuw-in-2.html">deze
+pagina</a> kun je een algemene indruk krijgen wat OpenOffice.org
+2.0 zoal aan features meebrengt, en op
+<a href="http://www.nouenoff.nl/oo4u/nieuweversie.php">Cor's
+website</a> vind je een overzicht van wat er in eerdere versies
+al is verbeterd.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- end navbar -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_204.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_nieuwsteversie.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_nieuwsteversie.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_nieuwsteversie.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_nieuwsteversie.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,118 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>Nieuwe features in OpenOffice.org 2.1</title>
+
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer, Cor Nouws -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Nieuw in OpenOffice.org 3.2</h2>
+<br>
+Zie het <a href="nieuw-in-3.2.html">overzicht van de nieuwe mogelijkheden</a>.
+<br>
+<br>
+<h2>Nieuw in eerdere versies van OpenOffice.org</h2>
+<br>
+<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/NL/NieuweVersies/3.1">Nieuwe mogelijkheden in 3.1</a>.</li>
+<li><a href="nieuw-in-3.html">Nieuwe functies in 3.0</a>.</li>
+<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/NL/NieuweVersies/2.4">Overzicht nieuwe mogelijkheden in 2.4</a>.</li>
+<hr>
+<br>
+<p>Op <a href="nieuw-in-2.html">deze pagina</a> krijg je een algemene indruk van de functies in OpenOffice.org 2.x, en op
+<a href="http://www.nouenoff.nl/oo4u/nieuweversie.php">deze website</a> vind je een overzicht van wat er in eerdere versies
+al is verbeterd.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> </tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nieuw_nieuwsteversie.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,125 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>nl.openoffice.org (in het) nieuws</title>
+
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: Cor Nouws -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<div align="center">
+<h2>Nieuws rond OpenOffice.org</h2>
+</div>
+<h3>OpenOffice.org te beheren door de Apache Software Foundation</h3>
+<p>Sinds vorig jaar, 2010, zijn er een aantal ingrijpende ontwikkelingen geweest. <br>
+Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, is overgenomen door Oracle.<br> Een groot deel van de community, ontevreden met 
+de manier waarop het project beheerd werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation. De naam van het op OpenOffice.org gebaseerde product
+hiervan is LibreOffice. <br>
+Oracle heeft onlangs aangekondigd geen commerciële variant van OpenOffice.org meer te wensen ontwikkelen en te vinden dat de copyrights en handelsmerken
+van OpenOffice.org het beste beheerd kunnen worden door een door community gedragen organisatie. <br>
+Kort geleden bleek dat de organisatie die hiervoor is uitgekozen de Apache Software Foundation is. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen lijkt er binnen OpenOffice.org
+nauwelijks meer te worden gewerkt aan verdere ontwikkeling van nieuwe versies. Bovendien is te verwachten dat het wel even zal duren voordat vanuit 
+de Apache Software Foundation nieuwe versies van OpenOffice.org kunnen worden uitgebracht. Voorlopig zal het zeer op OpenOffice.org gelijkende LibreOffice aan gebruikers 
+de beste continuïteit bieden.
+
+
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl_ooo_cdrom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl_ooo_cdrom.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl_ooo_cdrom.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl_ooo_cdrom.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,35 @@
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
+<title></title>
+<meta name="description" content=""/>
+<meta name="keywords" content=""/>
+<meta name="author" content="simon.msn@xs4all.nl"/>
+</head>
+<body>
+<div align="center"><img src="afbeeldingen/ooo-cd.jpg" width="290" height="250" border="0" alt=""/></div>
+<p><b>Gedetailleerde informatie over de &quot;officiële nl.openoffice.org cd-rom&quot;.</b> </p>
+
+<p>De nieuwste versie van de Nederlandstalige OpenOffice.org-cd-rom is samengesteld door Arthur Buijs.</p>
+<p>Deze actuele versie bevat OpenOffice.org 2.1 (Nederlandstalig) voor Windows en voor Linux. Onder Windows start de cd-rom automatisch op, zodat de gebruiker
+gemakkelijk de inhoud kan bekijken en de installatie starten.</p> 
+<p>De inhoud van de cd-rom:</p>
+<ul>
+ <li>De actuele Nederlandstalige versies van OpenOffice.org voor Windows en Linux-x86.</li>
+ <li>Documentatie, zoals een inleidende gids en handleidingen voor tekstverwerking, spreadsheet, en presentaties.</li>
+ <li>Bijgewerkte spellingcontrolebestanden van het project <a href="http://www.opentaal.org">OpenTaal</a></li>
+</ul>
+
+<p>De inhoud van de cd-rom is ook als <a href="http://borft.student.utwente.nl/openoffice/misc/">ISO-bestand</a> te downloaden, die eenvoudig op cd-r gebrand kan worden. Let op: het bestand heeft een grootte van bijna 400 megabyte! </p>
+
+<p><b>De nl.openoffice.org cd-rom bestellen</b></p>
+<p>Informeer bij de aanbieders die op de <a href="cdrom.html">cd-rom pagina</a> vermeld staan of ze de actuele nl.openoffice.org cd-rom leveren.</p> 
+<p>Op- en aanmerkingen graag via de <a href="http://nl.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">mailinglist</a> cdrom@nl.openoffice.org </p>
+
+<p><b>Hoesje en inlay voor CD-doosje</b> </p>
+<p>Op <a href="http://marketing.openoffice.org/art/galleries/cdart/">deze pagina</a> is basismateriaal hiervoor te vinden. De bestanden in SVG-formaat
+zijn ook voorhanden zodat de nodige wijzigingen (zoals het bijwerken van het versienummer) nog kunnen worden aangebracht.</p>
+
+<p>SB.</p>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl_ooo_cdrom.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/noisbkgd.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/noisbkgd.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/noisbkgd.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,161 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body>
+<table border="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h3>OpenOffice.org en Open Office</h3>
+<h4>Het is niet hetzelfde!</h4>
+<p>De officiële naam van ons internationale project,
+én van het door ons ontwikkelde open-source kantoorpakket, is <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>.
+Nu is er in Nederland ook een bedrijf dat <a href="http://www.openoffice.nl">Open Office</a> heet,
+en dat automatisering op basis van Linux en open source levert. Je kunt
+je voorstellen dat dit tot verwarring kan leiden, ook omdat men nog
+weleens de neiging heeft om het
+".org" in "OpenOffice.org" weg te laten! Met deze pagina willen we hier
+duidelijkheid over geven.</p>
+<h4>Geregistreerd handelsmerk</h4>
+<p>De naam "Open Office" is binnen de Benelux een
+geregistreerd handelsmerk van het bedrijf Open Office. Het tijdstip van
+de registratie, ruim vóór de aankondiging van het project
+OpenOffice.org, geeft wel aan dat de naam origineel gekozen is.
+Kennelijk heeft men bij Sun, bij de keuze van de naam voor ons project,
+over het hoofd gezien dat een dergelijke naam al ergens in de wereld
+gebruik was! </p>
+<p>Het bedrijf Open Office biedt
+automatiseringsoplossingen op basis van Linux en Open Source software,
+en het heeft dus geen formele relatie met het project OpenOffice.org.
+Ondanks een begrijpelijke reserve ten aanzien van de naamgeving, staat
+men er echter heel positief tegenover ons project, en laat dat ook
+blijken, bijvoorbeeld met een sponsorbijdrage voor onze <a href="gebruikersdag.html">gebruikersdag</a>.</p>
+<h4>Tegengaan van verwarring</h4>
+<p>Om hinder tengevolge van de naamsgelijkenis te
+beperken, zonder het project OpenOffice.org te willen schaden, heeft
+Open Office een regeling voorgesteld. Deze heeft betrekking op alle webpagina's waarop (binnen
+de Benelux) OpenOffice.org CD-ROM's worden aangeboden.
+De regeling komt er op neer dat toestemming wordt verleend voor het
+gebruiken van de naam OpenOffice.org, mits ook de benedenstaande tekst
+op de pagina wordt
+opgenomen. Een en ander is opgesteld in overleg met de leden van
+nl.openoffice.org. </p>
+<p>De tekst is als volgt: <br>
+"Open Office is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf <a href="http://www.openoffice.nl">Open Office</a>
+(automatisering met Linux
+en open source). Het heeft geen formele relatie met <a href="http://nl.openoffice.org/ooo-en-oo.html">OpenOffice.org</a>
+(open
+source kantoorpakket)."
+</p>
+<p>In HTML dus: <br>
+"Open Office is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf &lt;a
+href="http://www.openoffice.nl"&gt;Open Office&lt;/a&gt;
+(automatisering met Linux
+en open source). Het heeft geen formele relatie met &lt;a
+href="http://nl.openoffice.org/ooo-en-oo.html"&gt;OpenOffice.org&lt;/a&gt;
+(open
+source kantoorpakket)."
+</p>
+<p>Je let er natuurlijk ook op dat je op de webpagina
+OpenOffice.org niet als "OpenOffice" e.d. aanduidt!</p>
+<p>Verder houdt de regeling een dringend verzoek in
+om de webpagina aan te melden voor het overzicht op de <a href="http://nl.openoffice.org/cdrom.html">CD-ROM pagina</a>.
+Stuur daartoe een e-mailtje met de relevante informatie naar: <nobr>simonbr<img src="apenstaartje.GIF" alt="-apenstaartje-" border="0" height="11" width="11">openoffice.org.</nobr></p>
+<h4>Algemeen</h4>
+<p>Probeer ook in andere gevallen consequent de
+volledige naam van ons project en ons product te schrijven!</p>
+<p>N.B. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen
+rechten worden ontleend.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo-en-oo.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/ooo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pf-simon.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pf-simon.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pf-simon.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/G11n_NL_RegiconOOo.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/haarlem.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/opening.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentatie-openstandards.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentation-openstandards-en.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentation-openstandards-en.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/presentation-openstandards-en.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regcon.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regcon.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regcon.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regicon.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regicon.zip?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/regicon.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.odp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.odp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.odp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/presentaties/schoten.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pretranslate.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pretranslate.zip?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/pretranslate.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-streamMime
View raw message