incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1200084 [9/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ bestanden/verouderd/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:34:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,243 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Installatie-instructies voor OOo 3</title>
+
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Instructies voor de installatie van
+OpenOffice.org 3.0</h2>
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+<ul>
+<li><a href="#win">Windows</a></li>
+<li><a href="#linux">Linux (.rpm)</a></li>
+<li><a href="#linux-debian">Linux
+(.deb)</a></li>
+</ul>
+<h3>Installatie onder Windows<a name="win"></a></h3>
+<p>De installatie van OpenOffice.org onder Windows is
+zeer eenvoudig. </p>
+<p> Allereerst: als je niet weet of je een Java JRE
+(minimaal versie 1.4) op je systeem hebt, en je hebt niet het
+"+JRE"-installatiebestand gedownload, download en installeer dan eerst
+de <a href="http://www.java.com/nl/">Java JRE</a>. </p>
+<p>Dubbelklik op het gedownloade
+OpenOffice.org-installatiebestand om het uit te voeren.</p>
+<p>Volg daarna de aanwijzingen van de installatie.</p>
+<p>Nadat de installatie is voltooid, kun je
+OpenOffice.org starten via het menu Start van Windows.</p>
+<p>De eerste keer dat je OpenOffice.org opstart,
+vindt een tweede gedeelte van de installatie
+plaats. Als OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd,
+moet iedere gebruiker
+deze procedure doorlopen. Er wordt gevraagd om te registreren. Dit
+helpt de OpenOffice.org community met informatie, maar het is volkomen
+vrijwillig.</p>
+<p>Bij
+de installatie van 3.0 wordt, als er een 2.x versie is geïnstalleerd,
+gevraagd of de vorige versie moet worden verwijderd. De
+programmabestanden worden dan automatisch verwijderd. Persoonlijke
+gegevens uit de 2.x installatie, kunnen bijna allemaal worden
+overgenomen. Niet geïmporteerd worden aanpassingen in het
+OpenOffice.org hoofdmenu en toetsenbordinstellingen, gebruikersgegevens
+(Extra&gt;Opties) en geregistreerde gegevensbronnen.<br>
+</p>
+<p>Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+3!</p>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<h3>Installatie onder Linux (rpm)<a name="linux"></a></h3>
+<p>Van OpenOffice.org 3.x worden voor Linux zowel
+installatiebestanden in .rpm-formaat als in .deb-formaat beschikbaar
+gemaakt. Het installatiebestand voor distributies die de rpm-package
+manager gebruiken, zoals&nbsp;Red Hat, Fedora, SuSE, CentOS
+en&nbsp;Mandriva, heeft een bestandsnaam zonder toevoeging. Het
+installatiebestand voor&nbsp;debian-gebaseerde distributies,
+waaronder Ubuntu, heeft een bestandsnaam met "deb" erin.&nbsp;</p>
+<p> Hieronder wordt installeren met&nbsp;rpm
+behandeld, zie voor installeren met .deb&nbsp;<a href="#linux-debian">verderop</a>)<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">.</span></span></p>
+<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">Belangrijk:</span> alvorens
+de software te installeren, eerst alle distributie-eigen
+OpenOffice.org-componenten de-installeren! </span>
+<p><b>Eerste vereisten:</b> als je
+integratie met Java wenst, en Java&nbsp;nog niet is geïnstalleerd,
+dan
+kun je een versie met JRE (Java Runtime Environment) downloaden.</p>
+<ol>
+<li> Pak het bestand uit naar een directory,
+bijvoorbeeld met het commando <b>tar xvzf
+OOo_3.x.x_LinuxIntel_install_nl.tar.gz</b></li>
+<li> Zorg ervoor dat je als root bent aangemeld of <i>su</i>
+naar root</li>
+<li> cd naar de directory met het uitgepakte
+downloadbestand.</li>
+<li>cd naar de directory met bestanden voor
+desktopintegratie.</li>
+<li>Verwijder de rpm-bestanden die niet van
+toepassing zijn op jouw systeem. Bijvoorbeeld, op een Fedora 3-systeem,
+verwijder alle RPMs die betrekking hebben op andere distributies, zoals
+openofficeorg-suse-menus-1.9.79-1.noarch.rpm.</li>
+<li>Voer daarna uit: <b>rpm -Uvih *rpm</b></li>
+</ol>
+<p>Bij de installatie van 3.0 wordt, als er een 2.x
+versie is
+geïnstalleerd, gevraagd of de vorige versie moet worden verwijderd. De
+programmabestanden worden dan automatisch verwijderd. Persoonlijke
+gegevens uit de 2.x installatie, kunnen bijna allemaal worden
+overgenomen. Niet geïmporteerd worden aanpassingen in het
+OpenOffice.org hoofdmenu en toetsenbordinstellingen, gebruikersgegevens
+(Extra&gt;Opties) en geregistreerde gegevensbronnen.<br>
+&nbsp;</p>
+<h3><a name="linux-debian"></a>
+Installatie onder Linux (debian-gebaseerde
+distributies)</h3>
+<p>Hieronder wordt installeren met het .deb-pakket
+behandeld. Het&nbsp;installatiebestanden met de aanduiding "deb"
+erin is bedoeld voor op debian
+gebaseerde&nbsp;distributies, waaronder Ubuntu. Heb je een
+distributie die gebruik maakt van de rpm-package manager, zie dan <a href="#linux">
+hier.</a>
+<br>
+</p>
+<p>Verwijder de distributie-eigen OpenOffice.org
+vanuit een terminalscherm. Voer daarin de
+volgende opdracht uit:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># aptitude
+remove openoffice.org-core</span>
+<br>
+<br>
+Open een terminalscherm en ga naar de&nbsp;locatie met het
+gedownloade bestand. Pak het bestand uit op je bureaublad met de
+opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># tar
+xvzf&nbsp;OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_nl_deb.tar.gz -C
+~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">
+</span><br>
+<br>
+vervolgens installeren met: <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># dpkg
+-i&nbsp;~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop/OOO300_m9_native_packed-1_nl.9358/DEBS<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">*.deb</span>
+<br>
+<br>
+Voor GNOME-gebruikers is het mogelijk om de desktop integratie
+(snelkoppelingen in het menu) te installeren met de volgende opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># dpkg -i
+~</span><i style="font-weight: bold;" class="moz-txt-slash"><span class="moz-txt-tag">/</span>Desktop/OOO300_m9_native_packed-1_nl.9358/DEBS/desktop-integration<span class="moz-txt-tag">/</span></i><span style="font-weight: bold;">*.deb
+</span><br>
+<br>
+Uiteraard kan OpenOffice.org ook gestart worden vanuit een
+terminalscherm met de volgende opdracht:
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;"># soffice
+</span><br>
+<br>
+Nog even je bureaublad opruimen en klaar...
+<br>
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-3.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,298 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+</head><body>
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Instructies voor de installatie van
+OpenOffice.org 1.1</h2>
+<p><i>Laatste wijziging: 13 dec 2004</i></p>
+<h3>Installatiehandleiding</h3>
+<p>Er is een uitgebreide, gellustreerde
+Nederlandstalige installatiehandleiding (Windows, Linux, Solaris)
+beschikbaar; deze is
+te vinden bij de <a href="http://nl.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">documenten
+van nl.openoffice.org</a>. De vertaling is verzorgd door Arthur
+Buijs. </p>
+<p>Ook is de installatiehandleiding voor Windows van
+de nl.openoffice.org CD-ROM <a href="installatie/Installatie_Windows.html">hier te vinden</a>.
+Deze is ook geschikt voor beginnende computergebruikers, maar behandelt
+alleen de installatie voor één gebruiker. </p>
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+<ul>
+<li><a href="#win">Windows</a></li>
+<li><a href="#linux">Linux</a><br>
+</li>
+</ul>
+<h3>Installatie onder Windows<a name="win"></a></h3>
+<p> - Lee Corbin (vertaling, bewerking en
+uitbreiding: Simon Brouwer)</p>
+<p></p>
+<p> De Windows versie van OpenOffice.org 1.1 is
+beschikbaar als een .zip bestand. De recentere versies van Windows
+ondersteunen Gecomprimeerde Mappen - als dit het geval is, wordt het
+bestand dat je hebt gedownload getoond als een map met een rits
+(Engels: zipper) er door heen. Als dit niet zo is, moet je eerst een
+apart uitpakprogramma hebben geïnstalleerd. Een bekende is het (niet
+gratis) <a href="http://www.winzip.com">WinZip</a>.
+Het gratis programma <a href="http://www.ultimatezip.com">UltimateZip</a>
+is echter aan te bevelen als uitstekend alternatief.</p>
+<p> Hoe je OpenOffice.org het beste kunt installeren,
+hangt ervan af of je op het systeem <a href="#win_single_user">de
+enige</a> bent die het programma gaat gebruiken, of dat je het
+beschikbaar wil maken voor <a href="#win_multiple_user">meerdere
+gebruikers</a>. </p>
+<p> <b>Installeren voor één gebruiker</b><a name="win_single_user"></a><br>
+Je installeert OpenOffice.org in de volgende 4 stappen: </p>
+<ol>
+<li>Pak het gedownloade bestand uit, door er met de
+rechtermuisknop op te klikken. In het pop-up menu klik je vervolgens op
+(afhankelijk van je uitpakprogramma) <b>Alles Uitpakken...</b>,
+<b>Extract To Folder...</b>, of iets
+dergelijks. </li>
+<li>In de map waarin het bestand uitgepakt is, vind
+je een map genaamd "install". Hiering staan de eigenlijke
+installatiebestanden van OpenOffice.org waaronder het bestand <b>setup.exe</b>.
+Dubbelklik daarop om de installatie te starten. </li>
+<li>Volg daarna eenvoudig de aanwijzingen op het
+scherm, om OpenOffice.org 1.1 te installeren. </li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>
+</p>
+<p> <b>Installeren voor meerdere gebruikers<a name="win_multiple_user"></a></b> <br>
+Als er meerdere gebruikers zijn ingesteld op je systeem, dan moet
+iedere gebruiker die OpenOffice.org 1.1 wil gebruiken, het pakket apart
+installeren. Normaal gesproken neemt dit veel schijfruimte (ca. 145 MB <i>per
+gebruiker</i>) in beslag. De benedenstaande manier van
+installeren kost één keer 145 MB, en per gebruiker slechts enkele
+megabytes extra.
+</p>
+<p> </p>
+<ol>
+<li> Pak het gedownloade bestand uit, door er met
+de rechtermuisknop op te klikken. In het pop-up menu klik je vervolgens
+op (afhankelijk van je uitpakprogramma) <b>Alles Uitpakken...</b>,
+<b>Extract To Folder...</b>, of iets
+dergelijks. In de map waarin de uitgepakte bestanden geplaatst worden,
+vind je een map genaamd "install". </li>
+<li> Voor deze stap kun je é&amp;eacuten van de
+volgende twee manieren kiezen.
+<ul>
+<li><i>Met de Opdrachtprompt:</i>
+Gebruik in een Opdrachtprompt het <b>cd</b> commando om
+naar de map "install" te gaan, en geef vervolgens het commando <b>setup
+/net</b>. </li>
+<li><i>Geen ervaring met de
+Opdrachtprompt?</i> Je kunt ook op het bestandje <b>setupnet.bat</b>
+dubbelklikken. </li>
+</ul>
+</li>
+<li>Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Maak
+een notitie van de map waarin OpenOffice.org 1.1 wordt geïnstalleerd
+(bijvoorbeeld C:\Program Files\OpenOffice.org 1.1).
+<p>De volgende stappen moeten worden uitgevoerd
+door <i>iedere</i> gebruiker van het systeem die
+OpenOffice.org wil gebruiken.</p>
+<p> </p>
+</li>
+<li> Na je te hebben aangemeld op het systeem,
+dubbelklikken op <b>OpenOffice.org setup</b> in de map
+waarvan de locatie in stap <b>3</b> hierboven is
+genoteerd. </li>
+<li> Volg de aanwijzingen van het setup programma.
+Kies voor "Installatie Werkstation". Kies een map voor de
+setupbestanden in je "eigen" submap. (voorbeeld: C:\Documents and
+Settings\<i>gebruikersnaam</i>\OpenOffice.org 1.1). </li>
+</ol>
+<p></p>
+Lee Corbin:<br>
+Allround Superman,<br>
+Buitenbeentje in het Grafisch Ontwerp van OpenOffice.org,<br>
+Vrijwilliger in het <a href="http://marketing.openoffice.org">Marketing
+Project,</a><br>
+Auteur van <a href="http://www.ooodocs.org/dictinstall">Dictinstall</a>
+<br>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<h3>Installatie onder Linux<a name="linux"></a></h3>
+<p> -<a href="mailto:mdekkers@openoffice.org">Martijn
+Dekkers</a> (vertaling: Simon Brouwer) </p>
+<p><i>Laatste wijziging: 5 mei 2002 </i></p>
+<br>
+<p> OpenOffice.org installeren op Linux is heel
+gemakkelijk! Om zeker te zijn van een optimale configuratie, moet je
+eenvoudigweg deze stappen volgen. </p>
+<p><b>Eerste vereisten:</b> als je
+integratie met Java wenst, zorg er dan voor dat je de nieuwste JRE
+(Java Runtime Environment) hebt geïnstalleerd. Het moet tenminste JRE
+1.3 zijn. Je kunt de JRE voor Linux vinden op <a href="http://www.blackdown.org/java-linux/mirrors.html">http://www.blackdown.org/java-linux/mirrors.html</a>
+- of het zou ook op de installatiedisk van je Linuxdistributie kunnen
+staan.</p>
+<ol>
+<li> Zorg ervoor dat je als root bent aangemeld</li>
+<br>
+<li> Download het .tar.gz bestand met de
+OpenOffice.org software, en pak het uit in een tijdelijke directory. "<font face="courier">/tmp</font>" is bijvoorbeeld een goede
+keus. Als voorbeeld ga ik er vanuit, dat je het .tar.gz bestand in de <font face="courier">/tmp</font> directory hebt staan. Open
+een terminalvenster, zoals xterm of konsole. Om het .tar.gz bestand uit
+te pakken, ga naar de /tmp directory: <font face="courier">cd
+/tmp</font> en pak het bestand uit: "<font face="courier">tar
+-zxvf [tarball name]</font>" (voor [tarball name] de naam van het
+.tar.gz bestand invullen).</li>
+<br>
+<li> Dit maakt een directory "<font face="courier">install</font>" aan. Ga naar deze
+directory: "<font face="courier">cd install</font>."</li>
+<br>
+<li> Voor setup uit, met het volgende commando: "<font face="courier">./setup -net</font>". Dit commando
+begint de eerste stap van het installeren onder Linux.</li>
+<br>
+<li> Volg de aanwijzingen van het
+installatieprogramma. Wanneer je wordt gevraagd waar je de OpenOffice
+program files wilt plaatsen, is een goede keuze "<font face="courier">/opt/OpenOffice.org[version
+number]</font>". Bijvoorbeeld, als je OpenOffice.org 1.0
+installeert, "<font face="courier">/opt/OpenOffice.org1.0</font>".
+<br>
+(Opmerking redactie: je kunt in plaats van <font face="courier">/opt</font>
+ook <font face="courier">/usr/local</font>
+invullen; <font face="courier">/opt</font> wordt
+echter aanbevolen in de <a href="http://www.pathname.com/fhs/">Filesystem
+Hierarchy Standard</a>). </li>
+<br>
+<li> Wanneer het installatieprogramma klaar is,
+moet je de gebruikersinstallatie van OpenOffice.org uitvoeren. Om dit
+te doen, ga je eerst naar de programmadirectory waar je OpenOffice.org
+in hebt geïnstalleerd: <font face="courier">cd
+/opt/OpenOffice.org1.0</font>.</li>
+<br>
+<li> Voer vanuit deze directory het volgende
+commando uit: "<font face="courier">./setup </font>(nu
+dus zonder <font face="courier">-net</font>)".</li>
+<br>
+<li> Het gebruikersdeel van de installatie wordt nu
+uitgevoerd. Geef aan dat het een normale installatie moet doen (dit
+kopieert ongeveer 1.4 MB aan bestanden naar je home directory) en laat
+het de bestanden in je gebruikersdirectory binnen de OpenOffice.org1.0
+directory plaatsen (bijvoorbeeld: "<font face="courier">/home/billg/OpenOffice.org1.0</font>").
+Volg de aanwijzingen op het scherm. Wanneer setup vraagt waar de
+bestanden moeten worden geplaatst, vindt het de JRE meestal zelf al,
+maar in sommige gevallen moet je de padnaam ervan invoeren (tip: je
+kunt hier ook achter komen door in een shell het commando <font face="courier">whereis java</font> in te typen) </li>
+<br>
+<li>Dat is alles! Als je GNOME of KDE gebruikt, zul
+je zien dat OpenOffice.org 1.0 volledig in je omgeving is ingepast.
+Wanneer je een andere Windowmanager gebruikt, kun je OpenOffice.org 1.0
+starten door <font face="courier">~/OpenOffice.org1.0/soffice</font>
+te typen. </li>
+<br>
+<li>Wanneer je klaar bent met installeren, kun je
+de installatiebestanden in /tmp verwijderen. </li>
+<br>
+</ol>
+<p> Veel plezier! </p>
+<p>Martijn Dekkers: <br>
+Vrijwillige Co-Lead <a href="http://whiteboard.openoffice.org/marketing/index.html">Marketing
+Project</a>,<br>
+Vrijwillige Co-Lead <a href="http://website.openoffice.org/index.html">Website
+Project</a>,<br>
+Vrijwillige <a href="http://whiteboard.openoffice.org/screenshots/index.html">Screenshots</a>
+Maintainer,<br>
+Oprichter van <a href="http://www.ooodocs.org">OOoDocs</a></p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-spelling.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-spelling.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-spelling.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-spelling.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,136 @@
+<html><head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top">
+
+
+<h2>Instructies voor het installeren van de Nederlandstalige spellingcontrole voor OpenOffice.org 2.0.1</h2>
+
+<p>In OpenOffice.org 2.0.1 wordt de Nederlandstalige spellingcontrole niet meege&iuml;nstalleerd. Dit zal weer worden hersteld vanaf versie 2.0.2. 
+Gelukkig is het eenvoudig om vanuit OpenOffice.org zelf de spellingcontrole te installeren. </p>
+
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+
+<ul>
+ <li>Log in als gebruiker of als administrator/root, afhankelijk of de bestanden voor &eacute;&eacute;n of voor alle gebruikers moeten worden ge&iuml;nstalleerd.</li>
+ <li>Wanneer OpenOffice.org is gestart, open het menu <b>Bestand - Assistenten - Nieuwe Woordenlijsten installeren...</b> </li>
+ <li>Scroll in het dan geopende venster een stukje naar beneden en klik op &quot;Dutch&quot;. </li>
+ <li>Klik op de knop <b>DicOOo starten</b>
+ <li>Selecteer installatie voor de actuele gebruiker of voor alle gebruikers.</li>
+ <li>Klik op <b>Doorgaan</b></li>
+ <li>Klik op <b>Lijst ophalen</b></li>
+ <li>Wanneer er een vraag komt om DicOOo bij te werken, klik dan op <b>nee</b>.</li>
+ <li>Selecteer <b>Dutch (Nederlands)</b> en eventueel nog extra spellingwoordenlijsten.</li>
+ <li>Klik op <b>Doorgaan</b></li>
+ <li>Klik op <b>Lijst ophalen</b></li>
+ <li>Selecteer <b>Dutch (Nederlands)</b> en eventueel nog extra afbreekwoordenlijsten.</li>
+ <li>Klik driemaal op <b>Doorgaan</b>.</li>
+ <li>Sluit alle vensters van OpenOffice.org en eventueel de SnelStarter (in de system tray rechtsonder)</li>
+ <li>Wanneer u OpenOffice.org opnieuw opstart kunt u de Nederlandstalige spellingcontrole gebruiken.</li> 
+</ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+
+<!-- end navbar -->
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table></body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-spelling.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/Installatie_Windows.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/Installatie_Windows.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/Installatie_Windows.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/Installatie_Windows.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,153 @@
+<html>
+<!-- Generated by AceHTML Freeware http://freeware.acehtml.com -->
+<!-- Creation date: 6-11-2003 -->
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+<meta name="description" content="">
+<meta name="keywords" content="">
+<meta name="author" content="simon.msn@xs4all.nl">
+<meta name="generator" content="AceHTML 5 Freeware">
+</head>
+<body>
+<img src="afbeeldingen/OOo11-logo.png" border="0" width="300" height="85" alt="">
+<H1>Nederlandstalige versie voor Windows</H1>
+<H2>Instructies voor de installatie</H2>
+<BR>
+<H2>INLEIDING</H2>
+<p>
+OpenOffice.org is een krachtig kantoorpakket met onder andere een tekstverwerker, een rekenblad
+en een tekenprogramma. Het wordt beschikbaar gemaakt onder de licentievoorwaarden van de LGPL. Deze houden onder andere in dat u het gratis mag gebruiken en zelfs verder verspreiden. </p>
+
+<p>OpenOffice.org is ontwikkeld als gemeenschappelijke inspanning in het gelijknamige, 
+internationale project. U wordt van harte uitgenodigd om hier ook aan mee te helpen. Dat kan al
+door gewoon het pakket te gebruiken en uw familie en vrienden erover te vertellen. </p>
+
+<p>De Nederlandstalige versie die u op deze CD-ROM vindt is verzorgd door het Nederlandstalige 
+deelproject nl.openoffice.org. Op de webpagina's ervan vindt U informatie over OpenOffice.org
+in het Nederlands (<a href=http://nl.openoffice.org>nl.openoffice.org</a>). </p>
+
+<BR>
+<H2>SYSTEEMVEREISTEN </H2>
+
+<p>Microsoft Windows 95, 98, NT, ME, 2000 en XP; Pentium-compatible PC; 64 MB RAM
+aanbevolen; 250 MB harde-schijfruimte; min. weergave 800x600, 256 kleuren.</p>
+
+<BR>
+<H2>INSTALLATIE</H2>
+<p>
+Hier wordt de basisinstallatie onder Windows beschreven. Deze is het meest geschikt voor Windows 
+98/Me, en voor Windows NT/2000/XP waarbij de computer &eacute;&eacute;n gebruiker heeft. </p>
+
+<p>Bij meerdere gebruikers (onder Windows NT/2000/XP) kunt u de hier beschreven methode ook
+gebruiken. Er is in dat geval ook een alternatieve methode, waarbij de installatie minder ruimte op de harde schijf inneemt. Zie hiervoor <a href=http://nl.openoffice.org/inst-instructies.html#Win>nl.openoffice.org</a>.</p>
+
+<p>De installatie bestaat uit de volgende stappen: <ol>
+ <li>Java installeren</li>
+ <li>De OpenOffice.org software installeren</li>
+ <li>Registreren</li>
+ <li>Bestanden voor spellingcontrole, woordafbreking etc. installeren</li>
+ <li>Nederlandstalige helpbestanden installeren</li>
+</ol>
+
+<hr>
+<H3>1. Java installeren</H3>
+<p>Voor bepaalde functies maakt OpenOffice.org gebruik van Java. Als u nog geen Java JRE (versie 1.4.1_01 of hoger) op uw systeem hebt staan, is het een goed idee deze te installeren.</p>
+<p>De schermen die u daarbij krijgt te zien, worden hieronder getoond. <i>Opmerking:</i> u kunt steeds via de taakbalk, of met de toetscombinatie ALT+TAB, heen en weer schakelen tussen het installatieprogramma en deze handleiding.</p>
+<p>De installatie van Java starten door op onderstaande link te klikken. </p>
+<a href=Java\j2re-1_4_2_02-windows-i586-p.exe><b>Java JRE installeren</b></a></p>
+
+<img src="afbeeldingen/openen-opslaan2.PNG" border="0" width="398" height="191" alt="">
+<p> Klikken op de knop "openen" om het installatieprogramma te starten vanaf de huidige locatie.
+Mogelijk krijgt u nog een extra dialoogvenster te zien, waarin om bevestiging wordt gevraagd. Klikt u dan op &quot;Ja&quot;.
+ </p>
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/java-license2.PNG" border="0" width="504" height="379" alt="">
+<p> Hier krijgt u de licentievoorwaarden van de Java JRE te lezen. Door het vakje naast &quot;I accept the terms in the license agreement&quot; te selecteren, geeft u aan het met de voorwaarden eens te zijn. Daarna kunt u op de knop &quot;Next &gt;&quot; klikken om door te gaan met de installatie.</p>
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/java-setuptype.PNG" border="0" width="504" height="379" alt="">
+<p>Hier kunt u eenvoudigweg op de knop &quot;Next &gt;&quot; klikken. Hierna vindt de eigenlijke installatie plaats. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.</p>
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/java-finish.PNG" border="0" width="504" height="379" alt="">
+<p>Wanneer de installatie klaar is, krijgt u dit scherm te zien. Op de knop &quot;Finish&quot; klikken om de installatie van de Java JRE af te ronden. Afhankelijk van de versie van Windows op uw computer kunt u daarna een dialoogvenster te zien krijgen, met de vraag de computer te herstarten.</p>
+<hr>
+<H3>2. De OpenOffice.org software installeren</H3>
+<p>De schermen die bij het installeren van de OpenOffice.org software krijgt te zien, worden hieronder getoond. <i>Opmerking:</i> u kunt steeds via de taakbalk, of met de toetscombinatie ALT+TAB, heen en weer schakelen tussen het installatieprogramma en deze handleiding.</p>
+<p>De installatie van OpenOffice.org kunt u starten door op onderstaande link te klikken. </p>
+<a href=Nederlands/setup.exe><b>OpenOffice.org NL voor Windows installeren</b></a></p>
+
+<img src="afbeeldingen/openen-opslaan2.PNG" border="0" width="398" height="191" alt="">
+<p> Klikken op de knop "openen" om het installatieprogramma te starten vanaf de huidige locatie.
+Mogelijk krijgt u nog een extra dialoogvenster te zien, waarin om bevestiging wordt gevraagd. Klikt u dan op &quot;Ja&quot;.</p>
+<hr>
+
+<img src="afbeeldingen/setup1.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p>Klikken op &quot;Volgende &gt;&gt;&quot;.<p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup2.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p>In dit scherm wordt informatie getoond die nuttig kan zijn bij het installeren of het gebruik van OpenOffice.org. Klikken op &quot;Volgende &gt;&gt;&quot;.<p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup3.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p>U krijgt de licentievoorwaarden van OpenOffice.org te zien. Met de beeldschuifbalk kunt u tot het eind van de tekst scrollen. Daarna kunt u een vinkje zetten in het vakje, waarmee u aangeeft de licentieovereenkomst te accepteren. Daarna op de knop &quot;Volgende &gt;&gt;&quot; klikken.<p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup4.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p> In dit scherm kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. OpenOffice.org kan dit gebruiken om bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief automatisch uw adres in te voegen. <p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup5.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p> Klikken op &quot;Volgende &gt;&gt;&quot;.<p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup6.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p> U kunt hier desgewenst een andere installatiedirectory kiezen. Klikken op &quot;Volgende &gt;&gt;&quot;.</p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup7.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p> Klikken op &quot;Installeren&quot; om door te gaan met de installatie.</p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup8.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p> Als u de aangegeven bestandstypen standaard met OpenOffice.org wilt gaan openen, zorgt u dan dat de overeenkomstige vakjes aangevinkt zijn. Als u de bestandstypen standaard met een ander programma (zoals Microsoft Office) wilt blijven openen, moeten de vakjes niet aangevinkt zijn. Klikken op &quot;OK&quot; om door te gaan.</p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup9.PNG" border="0" width="539" height="366" alt="">
+<p> In dit scherm kunt u de Java-installatie op uw systeem selecteren.</p>
+<p>Klikken op &quot;OK&quot;. </p>
+
+<hr>
+<img src="afbeeldingen/setup10.PNG" border="0" width="539" height="350" alt="">
+<p>Klikken op &quot;OK&quot; om de installatie af te sluiten.</p>
+
+<hr>
+<H3>3. Registratie</H3>
+<p>De eerste keer dat u OpenOffice.org opstart, krijgt u een dialoogvenster te zien dat u uitnodigt om OpenOffice.org te registreren. De registratie is niet verplicht, maar door deel te nemen aan de enqu&ecirc;te kunt u het OpenOffice.org project inzicht geven over de gebruikers van het pakket. </p>
+
+<hr>
+<H3>4. Woordenlijsten installeren</H3>
+<img src="afbeeldingen/woordenlijsten.PNG" border="0" width="83" height="75" alt="">
+<p>De Nederlandstalige spellingcontrole moet nog apart worden ge&iuml;nstalleerd. Dit gaat als volgt. Het bestand woordenlijsten.sxw in de map &quot;Windows&quot; op de CD-ROM openen door erop te dubbelklikken. OpenOffice.org wordt opgestart, en u krijgt het onderstaande dialoogvenster te zien:</p>
+
+
+<img src="afbeeldingen/macros.PNG" border="0" width="499" height="149" alt="">
+<p>Voor de installatie van de woordenlijsten moet OpenOffice.org de macro's in het document uitvoeren. Klikt u daarom op &quot;Uitvoeren&quot;. U kunt hierna de aanwijzingen in het document volgen om de gewenste woordenlijsten te installeren. </p>
+
+<hr>
+
+<H3>5. Nederlandstalige helpbestanden installeren</H3>
+
+<p>De Helpfunctie van de Nederlandstalige OpenOffice.org 1.1.0 is nog in het Engels. De reden daarvan is dat op het moment van vervaardigen ervan, de vertaling van de Helpfunctie in het Nederlands nog niet helemaal klaar was. Om de Nederlandstalige helpbestanden te installeren, volgt u de aanwijzingen in het tekstbestand <a href=NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt>Nederlandstalige helpbestanden installeren</a> </p>
+
+<hr>
+
+<p>De installatie van OpenOffice.org is hiermee afgerond. Wij wensen u veel plezier met het pakket! 
+Informatie over het gebruik van OpenOffice.org vindt u op de webpagina's van het Nederlandstalige 
+deelproject <a href=http://nl.openoffice.org>nl.openoffice.org</a>. </p>
+
+
+<p>6 november 2003 <br>
+Simon Brouwer
+</p>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/Installatie_Windows.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,39 @@
+Installeren van de Nederlandstalige Helpbestanden
+-------------------------------------------------
+
+De Helpfunctie van de Nederlandstalige OpenOffice.org 1.1.0 is nog in het Engels. De reden daarvan
+is dat ten tijde van de vervaardiging ervan de vertaling van de Helpfunctie nog niet was afgerond.
+
+U kunt de Nederlandstalige help als volgt installeren (uitgaande van de Windowsversie).
+
+Download het .zip bestand vanaf
+http://borft.student.utwente.nl/openoffice/contrib/help_files/
+en pak het uit.
+
+* Eerst sluit u alle OpenOffice.org vensters, en de OpenOffice.org Snelstarter (deze laatste 
+ vindt u rechts in de taakbalk van Windows). 
+
+* Open met de Windows Verkenner de directory waarin OpenOffice.org is geïnstalleerd. Als u 
+ hiervoor tijdens de installatie geen andere directory voor heeft opgegeven, is dit 
+ "C:\Program Files\OpenOffice.org 1.1.0". 
+
+* In deze directory staat onder andere de map "help". Open deze map. Hier ziet u het bestand 
+ main_transform.xsl staan en een map genaamd "nl". Wijzig de naam van deze map in "eng". 
+
+* Maak vervolgens een nieuwe map "nl" aan. Deze is dus in de plaats 
+ gekomen van de map "nl" die er eerst stond. Kopieer hier de hele inhoud van het gedownloade .zip 
+ bestand in. 
+
+Wanneer u nu OpenOffice.org weer opstart, is de help in het Nederlands. 
+
+Als u later toch de Engelstalige help weer terug wilt hebben, verwijder dan de map "nl" en 
+hernoem de map "eng" naar "nl". 
+
+Op http://nl.openoffice.org/t9n_nl.html vindt u meer informatie over de Nederlandstalige 
+helpbestanden.
+
+Met dank aan alle vrijwilligers die aan de vertaling van de helpbestanden hebben gewerkt, 
+
+12 december 2003
+bijgewerkt voor website 8 januari 2004
+Simon Brouwer

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/NL-helpbestanden/Nederlandstalige-helpbestanden-installeren.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo.bmp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo.bmp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo.bmp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo11-logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo11-logo.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/OOo11-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/Thumbs.db
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/Thumbs.db?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/Thumbs.db
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-finish.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-finish.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-finish.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.bmp
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.bmp?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license.bmp
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license2.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license2.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-license2.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-setuptype.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-setuptype.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java-setuptype.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/java.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/macros.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/macros.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/macros.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan2.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan2.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/openen-opslaan2.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup1.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup1.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup1.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup10.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup10.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup10.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup2.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup2.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup2.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup3.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup3.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup3.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup4.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup4.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup4.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup5.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup5.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup5.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup6.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup6.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup6.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup7.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup7.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup7.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup8.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup8.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup8.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup9.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup9.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setup9.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.GIF
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.GIF?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.GIF
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/setupexe.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/woordenlijsten.PNG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/woordenlijsten.PNG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/installatie/afbeeldingen/woordenlijsten.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/line.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/line.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/line.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/links.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/links.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/links.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,262 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head><!-- auteur: Simon Brouwer -->
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head>
+<body>
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h3>Links</h3>
+<p>
+Deze pagina is continu in aanbouw. Hier vind je links naar interessante
+informatie over openoffice.org, zowel binnen de openoffice.org website
+als daarbuiten. Momenteel worden links toegevoegd in volgorde van
+aantreffen, wanneer het er veel worden zal ik een opdeling in rubrieken
+gaan maken. </p><hr><p><a href="http://www.bsooo.nl/">Business
+Support Openoffice.org Nederland</a> <br>
+BsOOo.nl is een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven die
+diensten leveren op het gebied van OpenOffice.org. Het platform zet
+zich in om het gebruik van OpenOffice.org in professionele toepassingen
+te bevorderen.
+</p><hr><p><a href="http://www.opentemplate.org/">OpenTemplate.org</a>
+<br>
+Een project met (onder meer) veel sjablonen die in OpenOffice.org
+kunnen worden gebruikt.
+</p><hr><p><a href="http://openoffice.pagina.nl">Openoffice.pagina.nl</a>
+<br>
+Een pagina met veel OpenOffice.org-gerelateerde links, onderhouden door
+Martijn Weisbeek.<!-- </p><hr><p>
+<a href=http://ooodocs.sourceforge.net>OOoDocs, The OpenOffice.org Documentation Project</a> <br>Documentatie en discussieforums over OpenOffice.org (niet in het Nederlands). -->
+</p><hr><p><a href="http://ooextras.sourceforge.net/">OOextras</a>
+<br>
+Een website met door de gemeenschap bijgedragen sjablonen en
+voorbeeldbestanden voor OOo.
+</p><hr><p><a href="http://oootools.free.fr/fooox/">FoooX</a>
+<br>
+Een programma (voor o.a. Windows en Linux) dat een lijst laat zien van
+OOo-bestanden die een opgegeven zoekterm bevatten. Met source (perl/TK)
+en Nederlandstalige interface.<!-- </p><hr><p>
+<a href=http://oooconv.free.fr/fitoo/readme_FitOO.html>FitOO</a> <br>Een Calc template voor curve fitting, waarmee je een nette grafiek kunt maken van meetresultaten of statistische gegevens. Het template zelf kun je <a href=http://www.openoffice.org/project/www/issues/show_bug.cgi?id=13999>hier downloaden</a> -->
+</p><hr><p><a href="http://fr.openoffice.org/Documentation/Gallery/indexgal.html">Clipart</a>
+<br>
+bij het fr.openoffice.org project: een verzameling plaatjes, pijlen en
+sierranden.
+</p><hr><p><a href="http://marketing.openoffice.org/conference/">Programma's
+en presentaties</a> <br>
+van de OpenOffice.org Conferenties van 2003 t/m 2007. Tevens kun je
+hier informatie vinden over de planning van die van 2008.
+</p><hr><p><a href="http://homepage.ntlworld.com/garryknight/linux/oodbase.html">Creating
+Flatfile Databases...</a> <br>
+Aan de hand van een voorbeeld (adressenbestand) wordt het maken en
+bewerken van een database in OOo behandeld.
+</p><hr><p><a href="http://catalog.sun.com/productinfo.xml?site=NL_DUT&amp;catalogue=FC&amp;segment=FC_R&amp;item=FC_SC_CAT&amp;group=2014&amp;fid=5038&amp;sfid=5149&amp;id=13176">Sun's
+StarOffice in Nederlandstalige uitvoering</a> <br>
+Informatie over de commerciële variant van OpenOffice.org. Vooral voor
+het onderwijs, bedrijven en andere organisaties interessant!
+</p><hr><p><a href="http://oooauthors.org/">OOoAuthors</a><br>
+Project voor het maken van documentatie voor OpenOffice.org, met ook
+een <a href="http://oooauthors.org/nl/">Nederlandstalige
+afdeling</a> en een grote verzameling (Engelstalige) <a href="http://oooauthors.org/en/FAQs">FAQ's</a>
+</p><hr><p><a href="http://www.kaaredyret.dk/openoffice.html">Kaaredyret.dk</a><br>
+Een uitstekende (Engelstalige) OpenOffice.org-informatiepagina met veel
+links naar tutorials.
+</p><hr><p><a href="http://www.pitonyak.org/oo.php">Handleiding
+macroprogrammering</a><br>
+Als je OpenOffice.org in OOBasic wilt programmeren, download dan de
+handleiding "Andrews Macro Information" (Engelstalig) van Andrew
+Pitonyak!
+</p><hr><p><a href="http://www.amazon.com/Sun-Microsystems-10079-StarOffice-8/dp/B000A7MFO2/sr=1-1/qid=1171197654/ref=pd_bbs_sr_1/104-8474425-5151158?ie=UTF8&amp;s=software">Wat
+vinden gebruikers van StarOffice?</a><br>
+(Engelstalige) beoordelingen van gebruikers op www.amazon.com. Afgezien
+van de extra's in StarOffice, grotendeels toepasbaar op OpenOffice.org.
+<!-- </p><hr><p>
+<a href=http://www.oooforum.org/downloads.php>Split-OOo</a><br>
+Downloaden van OOo in stukken van ca. 10 MB groot. Dit is bedoeld als oplossing voor gebruikers die door beperkingen van hun internetverbinding niet in staat zijn het hele installatiebestand in één keer te downloaden.
+--><!--</p><hr><p>
+<a href=http://news.gmane.org/index.php?match=gmane.comp.openoffice>Gmane</a><br>
+Voor zover ik heb begrepen worden hier een aantal Openoffice.org mailing lists op een overzichtelijke manier gemirrord. De naamgeving komt helaas niet overeen met die van de lists zelf, zo is &quot;general&quot; waarschijnlijk discuss@openoffice.org en &quot;questions&quot; users@openoffice.org
+-->
+</p><hr><p><a href="http://www.osnews.com/story.php?news_id=4108">Artikel
+over omschakelen op Open Source in een bedrijf</a><br>
+Met schattingen van TCO (Total Cost of Ownership)
+</p><hr><p><a href="http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=771553&amp;listName=discuss">Gmane
+en OOo mailing lists</a><br>
+In deze mail aan discuss@ooo staat een overzicht die voor OOo gmane
+lijstnamen de naam van de corresponderende OOo mailinglist geeft.<!-- </p><hr><p>
+<a href=http://www.bytebot.net/openoffice/faq.html>The Unofficial OpenOffice.org FAQ</a><br>
+Engelstalige Veel Gestelde Vragen over OpenOffice.org.
+-->
+</p><hr><p><a href="http://europa.eu.int/idabc/">Interoperabiliteit
+in Europa</a><br>
+Website van de Europese Gemeenschap over interoperabiliteit van
+software. Wat gebeurt er in Europa aan <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2623/5585">Open
+Source</a>? Geef in het zoekveldje bijvoorbeeld "OpenOffice.org"
+in.
+</p><hr><p><a href="http://www.hentzenwerke.com/catalog/ooo501.htm">OOoSwitch:
+501 Things You Wanted to Know About Switching to OpenOffice.org</a><br>
+Informatie over dit (Engelstalige) boek. Aan te bevelen voor migratie
+MS Office naar OpenOffice.org
+</p><hr><p><a href="http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/11838/Open%20Source%20CD%20in%20libraries%20Howto.pdf">Open
+Source CD-ROMs in Libraries HOWTO</a><br>
+Over de haken en ogen van het te leen leggen van Open Source CD-ROMs in
+bibliotheken.
+</p><hr><p><a href="http://www.ooomacros.org/user.php">Handige
+OOo macro's</a><br>
+Hier vind je tientallen handige macro's om de functionaliteit van
+OpenOffice.org uit te breiden. De website <a href="http://www.ooomacros.org/">www.ooomacros.org</a>
+is ook een goede bron van inspiratie als je zelf met
+OOo-macroprogrammering bezig bent.
+</p><hr><p><a href="http://libwpd.sourceforge.net/">libpwd</a><br>
+Hier is onder andere het programma wpd2sxw te downloaden, waarmee je
+WordPerfect bestanden kunt omzetten naar OpenOffice.org .sxw formaat
+(voor Linux en Windows).
+</p><hr><p><a href="http://oooconv.free.fr/index_en.html">OOoConv:
+hulpprogramma's voor openOffice.org</a><br>
+Op deze Engelstalige pagina kun je verschillende hulpprogramma's vinden
+die door Laurent Godard zijn geprogrammeerd.
+<!--</p><hr><p>
+<a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/win/ooovirg/ooovirg_en.php3>OOoVirg: Decimale komma op het numerieke toetsenbord voor OpenOffice.org</a><br>
+Een veel besproken <a href=http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=1820>issue</a> is dat het numerieke toetsenbord een decimale punt geeft in plaats van de decimale komma die in breuken wordt gebruikt in o.a. het Nederlandse en Belgische gebiedschema. Totdat dit in een nieuwe versie is opgelost, kun je dit met een hulpprogrammaatje voor Windows oplossen. Een workaround voor Linux wordt op <a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/linux/sovirgule_en.php3>deze pagina</a> genoemd.</b>
+-->
+</p><hr><p><a href="http://www.openclipart.org">Open
+Clipart</a><br>
+De vrij te gebruiken (creative commons) cliparts van de Open Clip Art
+Library zijn veelal in SVG-formaat, dat OpenOffice.org helaas niet
+standaard ondersteunt (maar zie de link hieronder). Hopelijk kunnen
+deze cliparts in toekomstige versies van OOo geïntegreerd worden. Er
+zit heel veel moois bij!
+</p><hr><p><a href="http://www.ipd.uka.de/%7Ehauma/svg-import/">SVG-afbeeldingen
+importeren in OpenOffice.org</a><br>
+SVG is een open standaard voor vectorafbeeldingbestanden, en veel
+"open" clipart maakt gebruik van dit formaat. OpenOffice.org
+ondersteunt het nog niet standaard, maar met deze plugin kun je al veel
+SVG-bestanden met goede resultaten importeren.
+</p><hr><p><a href="http://www.ososs.nl/article.jsp?article=8317">OpenOffice.org
+in de gemeente Vlieland</a><br>
+Dit gaat over een case study over het invoeren van OpenOffice.org in
+een kleine gemeente. De case study is als
+pdf-document te downloaden en is bijzonder interessant voor
+organisaties die toepassing van OOo overwegen. Het project <a href="http://www.ososs.nl">OSOSS</a> ondersteunt
+de toepassing van Open Standaarden en Open Source bij de overheid; voor
+wie zich met Open Source bezighoudt is het
+de moeite waard om deze website in de gaten te houden.<!--</p><hr><p>
+<a href=http://omne.be/OOo/wiki/pmwiki.php/Main/BibliotheekProject>Bibliotheekproject OpenOffice.org</a>
+Een project om OpenOffice.org in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland te verspreiden voor uitleen.
+-->
+</p><hr><p><a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">OpenOffice.org
+Business Development</a><br>
+Op deze pagina kun je vermeldingen vinden van bedrijven die
+bijvoorbeeld opleidingen en support op het
+gebied van OpenOffice.org leveren. Als je overweegt OpenOffice.org in
+je organisatie in te voeren moet je hier beslist eens gaan kijken!
+</p><hr><p><a href="http://sourceforge.net/projects/xfig2sml/">Vector-cliparts</a><br>
+Meer dan 900 vrije cliparts uit de xfig bibliotheek, omgezet naar OOo
+formaat, om op te nemen in de gallery.
+</p><hr><p><a href="http://ooo.hg.free.fr/">OOo-materiaal
+voor aardrijkskunde en geschiedenis</a><br>
+Een Frans project dat bestaat uit een verzameling landkaarten en ander
+materiaal voor aardrijkskunde en geschiedenis, helaas alleen (nog?) in
+het Frans. De kaarten en symbolen zijn beschikbaar onder de LGPL en
+kunnen worden toegevoegd aan de Gallery.
+</p><hr><p><a href="http://tkltrans.sourceforge.net/#r03">Language
+tools</a><br>
+Op deze pagina links naar talenhulpprogramma's, zoals een online
+vertaalwoordenboek en een grammatica-checker, die mogelijk in de
+toekomst hun weg naar integratie in OpenOffice.org zullen vinden. Zie
+ook <a href="http://www.danielnaber.de/">de home page van
+Daniel Naber</a> met interessante informatie over
+grammatica-controle.
+</p><p></p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- end navbar -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/links.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message