incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1200084 [8/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ bestanden/verouderd/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:34:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,633 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+</head><body>
+<!-- auteur: Zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: Writer</h2>
+<p> <i>Oorspronkelijke auteur: Éric Savary</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Martijn
+Weisbeek</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: 17 juni 2002</i>
+</p>
+<a name="top"></a> <a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>WRITER: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Hoe kan ik de
+wijzigingen in een document bijhouden ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#2">Hoe maak ik een
+titelpagina ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#3">Hoe plaats ik een
+logo of tekst boven of onderaan iedere pagina ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#4">Mijn woorden worden
+steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#5">Hoe maak ik eenvoudig
+een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#6">Hoe maak ik etiketten
+of visitekaartjes ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#7">Hoe bescherm ik een
+gedeelte van een document ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#8">Hoe voeg ik een
+liggende pagina (landscape) toe ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#9">Writer drukt *tekst*
+vet af. Hoe zet ik dit uit ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#10">Hoe voeg ik 2
+aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#11">Hoe vraag ik het
+aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#12">Hoe plaats ik snel
+een stukje tekst in mijn document ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#13">Hoe voeg ik een
+inhoudsopgave toe ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#14">Hoe werk ik
+automatisch mijn inhoudsopgave bij ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#15">Hoe voeg ik een
+speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#16">Ik heb een stukje in
+een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard
+opmaak.</a><br>
+</li>
+<li><a href="#17">Hoe verplaats ik
+snel een alinea met het toetsenbord ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#18">Ik heb ### ingetikt,
+maar dit is vervangen door een zwarte lijn. Wat nu ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#19">Hoe selecteer ik
+eenvoudig meerdere stukken tekst ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#20">Hoe verdeel ik een
+document of een stuk tekst in kolommen ?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p> </p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>WRITER: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a></p>
+<li value="1"><b>Hoe kan ik de
+wijzigingen in een document bijhouden ?</b>
+<p></p>
+<p>
+De wijzigingen in een document zijn bij te houden via het menu <nobr><b>Bewerken
+&gt; Wijzigingen &gt; Optekenen</b></nobr>.
+Vervolgens worden de alinea's waarin wijzigingen zijn aangebracht
+gemarkeerd met een verticale zwarte streep in de kantlijn. Ook wordt de
+tekst standaard onderstreept en in een andere kleur weergegeven.
+</p>
+<p>
+Het onderstrepen en de kleur van de tekst zijn te wijzigen via de
+Opties-dialoog. Deze dialoog is te bereiken via het menu <nobr><b>Extra
+&gt; Opties</b></nobr>. Vervolgens zijn onder <b>Tekstdocument
+&gt; Wijzigingen</b> de attributen en de kleur van de
+gewijzigde tekst in te stellen. Hier is ook een onderscheid te maken in
+het soort wijziging. Zo kunnen toevoegingen een andere kleur krijgen
+dan stukken die verwijderd zijn. Ook kan aangegeven worden welke kleur
+de balk in de kantlijn krijgt en waar die lijn geplaatst wordt (links,
+rechts enzovoorts).
+</p>
+<p>
+Via het menu <nobr><b>Bewerken &gt; Wijzigingen
+&gt; Accepteren of verwerpen</b></nobr> is een
+overzicht van alle wijzigingen in een document op te vragen. Vervolgens
+kan daar een wijziging geselecteerd worden. Deze wordt dan in de tekst
+gemarkeerd en kan geaccepteerd of verworpen worden. Ook kunnen in een
+keer alle wijzigingen in een document geaccepteerd of verworpen worden.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Hoe maak ik een
+titelpagina en begin ik de paginanummering weer bij 1 ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit kunt u bereiken door als volgt een handmatig einde in te voeren:
+</p>
+<ul>
+<li> gebruik het menu <nobr><b>Invoegen
+&gt; Handmatig einde...</b></nobr></li>
+<li> kies in de dialoog <b>Einde invoegen</b>
+voor <b>Pagina-einde</b></li>
+<li> vervolgens selecteert u als <b>Profiel</b>
+<b>Eerste pagina</b></li>
+<li> dan een vinkje bij <b>Paginanummer
+wijzigingen</b> plaatsen</li>
+<li> in het invoerveld onderaan de dialoog
+verschijnt nu standaard 1 als eerste paginanummer
+</li>
+</ul>
+Zo begint de paginanummering op de volgende pagina weer bij 1.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>Hoe plaats ik een
+logo of tekst bovenaan (onderaan) iedere pagina ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Om iets standaard bovenaan (onderaan) de pagina te plaatsen, kan het
+beste een koptekst (voettekst) ingevoegd worden:
+</p>
+<ul>
+<li> voeg een koptekst (voettekst) in via het
+menu <nobr><b>Invoegen &gt; Koptekst (Voettekst)
+&gt; Standaard</b></nobr></li>
+<li> nu kunt u een afbeelding invoegen via het
+menu <nobr><b>Invoegen &gt; Afbeelding &gt; Uit
+bestand</b></nobr></li>
+<li> u selecteert in de dialoog <b>Afbeelding
+invoegen</b> een afbeelding en klikt vervolgens op <b>Open</b></li>
+</ul>
+U kunt de instellingen van de koptekst (voettekst) altijd controleren
+via het menu <nobr><b>Opmaak &gt; Pagina</b></nobr>
+op het tabblad <b>Koptekst (Voettekst)</b>.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Mijn woorden worden
+steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Writer helpt de gebruiker door ingetypte tekst direct op mogelijke
+fouten te controleren en deze eventueel te corrigeren. Voldoen de
+standaard-instellingen hiervoor echter niet, dan kunnen deze worden
+aangepast via het menu <nobr><b>Extra &gt;
+AutoCorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr> op het tabblad <b>Woordeninvulling</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Hoe maak ik eenvoudig
+een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Een opsomming maken is in Writer erg gemakkelijk. Selecteer hiervoor
+eerst de tekst die opgesoms moet worden. Vervolgens is op drie manieren
+aan te geven dat de tekst moet worden veranderd in een opsomming:
+</p>
+<ul>
+<li>via de knop op de werkbalk met als
+bijschrift <b>Nummering aan/uit</b></li>
+<li>via het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Nummering/Opsommingstekens...</b></nobr></li>
+<li>via de <b>Stylist</b> (deze is
+aan of uit te zetten via het menu <nobr><b>Opmaak &gt;
+Stylist</b></nobr> of <b>F11</b>)</li>
+</ul>
+<p></p>
+<p>
+Met de <b>Stylist</b> kan een stuk tekst snel van het
+gewenste opmaakprofiel worden voorzien. De Stylist heeft de
+opmaakprofielen voor het gemak in categorieën opgedeeld. Deze zijn te
+selecteren via de knoppen bovenin de Stylist. In dit voorbeeld wordt de
+categorie <b>Opmaakprofielen voor nummering</b> gebruikt.
+Door deze knop aan te klikken wordt een lijst opmaakprofielen voor
+opsommingen en nummeringen getoond. Wordt vervolgens op <b>Opsomming
+1</b> (of desgewenst een ander type opsomming) gedubbelklikt, dan
+wordt de geselecteerde tekst veranderd in het gewenste type opsomming.
+</p>
+<p>
+Nu is er een standaard-opsomming gemaakt. Hierin <b>meerdere
+niveaus</b> aanbrengen kan op twee manieren:
+</p>
+<ul>
+<li>de in te springen tekst selecteren en met
+de TAB-toets aangeven hoeveel niveau's ingesprongen moet worden</li>
+<li>via de knop met het bijschrift <b>Een
+niveau naar beneden</b> op de <b>Nummeringsobjectbalk</b></li>
+</ul>
+De nummeringsobjectbalk is een speciale taakgerichte werkbalk. Als een
+opsomming geselecteerd is, kan met de grote pijl helemaal rechts op de
+werkbalk geschakeld worden tussen de tekstbalk en de
+nummeringsobjectbalk.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Hoe maak ik etiketten
+of visitekaartjes ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Etiketten en visitekaartjes zijn eenvoudig met Writer te maken. Kies in
+het menu <nobr><b>Bestand &gt; Nieuw</b></nobr>
+voor <b>Etiketten</b> of voor <b>Visitekaartjes</b>.
+Daarna kunnen er nog een groot aantal instellingen gewijzigd worden om
+zo tot mooie etiketten of visitekaartjes te komen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Hoe bescherm ik een
+gedeelte van een document (zodat het niet bewerkt kan worden) ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Een gedeelte van een document kan beschermd worden via de volgende
+methode:
+</p>
+<ol>
+<li> selecteer de te beschermen tekst</li>
+<li> kies in het menu <b>Invoegen</b>
+voor <b>Bereik...</b> </li>
+<li> geef het bereik een handige naam en vink <b>Beveiligen</b>
+aan. </li>
+<li> daaronder wordt ook nog de mogelijkheid
+geboden het <b>met een wachtwoord te beveiligen</b>.
+</li>
+</ol>
+Deze bescherming kan weer opgeheven worden via <b>Bereiken...</b>
+in het Opmaak-menu. Is het met een wachtwoord beveiligd, dan moet
+hiervoor natuurlijk eerst het juiste wachtwoord worden ingevuld.
+<p></p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Hoe voeg ik een
+liggende pagina (landscape) toe, terwijl de rest van mijn document
+staand (portrait) is ?</b>
+<p></p>
+Op de volgende manier kan een liggende pagina worden ingevoegd:
+<ol>
+<li> maak een nieuw opmaakprofiel via de <b>Stylist</b>
+(deze is ook te (de)activeren met <b>F11</b>) </li>
+<li> selecteer daarvoor in de <b>Stylist</b>
+de knop <b>Pagina-opmaakprofielen</b> (4e van links) </li>
+<li> klik met de rechtermuisknop op <b>Standaard</b>
+en selecteer <b>Nieuw...</b><br>
+Nu wordt een nieuw pagina-opmaakprofiel aangemaakt gebaseerd op
+Standaard. </li>
+<li> vul bij <b>Naam</b> een
+duidelijke naam (bijvoorbeeld Liggend) in. </li>
+<li> zet op het tabblad <b>Pagina</b>
+de <b>Uitlijning</b> op <b>Liggend</b> en
+klik vervolgens op <b>Ok</b>.
+</li>
+</ol>
+Nu staat het nieuwe opmaakprofiel in de Stylist vermeld.
+<p></p>
+<p>
+Ga nu naar de pagina die liggend moet worden afgebeeld. Kies uit het
+menu <b>Invoegen</b> voor <b>Handmatig Einde...</b>
+Kies bij <b>Profiel</b> voor het zojuist aangemaakte
+pagina-opmaakprofiel (Liggend in het voorbeeld).
+</p>
+<p>
+Voor het beëindigen van het liggende gedeelte van het document, geldt
+eenzelfde procedure. Kies weer voor <b>Invoegen &gt;
+Handmatige einde...</b> en kies nu <b>Standaard</b>
+als <b>Profiel</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Nu heb ik een stukje
+tekst getikt als *tekst* en OpenOffice.org maakt dit vetgedrukt. Hoe
+zet ik dit uit ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit is onderdeel van de AutoCorrectie van OpenOffice.org. Dit is aan te
+passen via het menu <nobr><b>Extra &gt;
+Autocorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr> op het tabblad <b>Opties</b>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe voeg ik 2
+aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Als twee tabellen aan elkaar grenzen biedt OpenOffice.org de
+mogelijkheid om beide te verbinden.
+Deze mogelijkheid komt in een menu te voorschijn na met de
+rechtermuisknop op een van de tabellen te klikken.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Hoe vraag ik het
+aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit overzicht is op te vragen met het menu <nobr><b>Bestand
+&gt; Eigenschappen...</b></nobr>.
+Op het tabblad <b>Statistiek</b> staat een aantal
+statistieken over het document, zoals het aantal tekens, woorden,
+alinea's, pagina's, en zovoorts.
+Door op <b>Actualiseren</b> te klikken, wordt de inhoud
+van het venster ververst. Zo wordt ook het <b>aantal regels</b>
+getoond.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Hoe plaats ik snel
+een stukje standaardtekst in mijn document ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Hiervoor biedt OpenOffice.org de <b>Autotekst</b>-functie.
+Als voorbeeld kunt u <b>bt</b> (= Blinde Tekst) typen in
+het document en vervolgens op <b>F3</b> drukken om de bij
+die afkorting horende <b>AutoTekst</b> in te voegen. </p>
+<p>Echt handig wordt deze functie wanneer u uw
+eigen Autotext-items aanpast of toevoegt. Een voorbeeld: tik <b>OpenOffice.org</b>,
+en selecteer deze tekst met de muis. Roep nu de Autotext dialoog op via
+het menu <nobr><b>Bewerken &gt; Autotekst...</b></nobr>
+of <b>CTRL+F3</b>.
+Selecteer een categorie waarin u het Autotext-item wilt ordenen, en vul
+een naam voor het item in (voorbeeld: "openoffice.org"). Een geschikte
+afkorting wordt automatisch daarvan afgeleid. Klik nu op de knop
+"Autotext". In het menu dat dan opent, "nieuw", daarna op de knop
+"sluiten". Als u nu tikt: <b>o</b> en vervolgens <b>F3</b>,
+heeft u met twee toetsaanslagen "OpenOffice.org" ingevuld. In de
+Autotext dialoog vindt u bovendien nog vele standaard bouwstenen voor
+uw teksten, die u ook naar eigen ideeën kunt aanpassen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Hoe voeg ik een
+inhoudsopgave toe ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Voor een inhoudsopgave moet u aan de koppen van de hoofdstukken een
+geschikte stijl toekennen, bijvoorbeeld <b>Kop 1</b>. Dit
+doet u met de Stylist (op te roepen met de <b>F11</b>
+toets). Met het menu <nobr><b>Invoegen &gt; Indices
+&gt; Index...</b></nobr> kunt u dan een inhoudsopgave
+invoegen. In de dialoog <b>Index invoegen</b> kan de
+inhoudsopgave naar eigen smaak worden aangepast.<br>
+<b>Tip:</b> De inhoudsopgave is beveiligd
+tegen per ongeluk wijzigen. Wilt u er met de hand iets aan aanpassen
+of helemaal verwijderen, dan moet u het vinkje in het hokje <b>Beveiligd
+tegen handmatige wijzigingen</b> weghalen.
+</p>
+<p>
+Door op OK te klikken wordt dan de inhoudsopgave ingevoegd.
+</p>
+<p>
+U kunt de opmaak van de inhoudsopgave later nog aanpassen door er op te
+rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te kiezen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="14"></a></p>
+</li>
+<li value="14"><b>Mijn inhoudsopgave
+loopt niet meer in de pas met het document. Hoe vernieuw ik deze ?</b>
+<p></p>
+<p>
+De inhoudsopgave is bij te werken door met rechtermuisknop op de
+Inhoudsopgave te klikken en te kiezen voor "Index actualiseren".
+</p>
+<p>
+Mocht deze mogelijkheid niet beschikbaar zijn in het menu, dan is de
+inhoudsopgave waarschijnlijk <b>Beveiligd tegen handmatige
+wijzigingen</b>.
+U kunt dit veranderen in de dialoog die verschijnt door op de
+inhoudsopgave te rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te
+kiezen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="15"></a></p>
+</li>
+<li value="15"><b>Hoe voeg ik een
+speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Met het menu <nobr><b>Invoegen &gt; Speciale tekens...</b></nobr>
+zijn speciale tekens als ©, € en ® in te voeren.
+Ook zijn hiermee letters met trema's en accenten in te voeren, evenals
+Griekse, Arabische en Hebreeuwse letters en wetenschappelijke symbolen.
+</p>
+<p>
+Uiteraard zijn de symbolen ook in te voeren via hun <b>ALT</b>-toetscombinaties
+(bijv ALT+0128 voor het Euro-symbool).
+Let er wel op dat u hiervoor NumLock op het toetsenbord aan zet.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="16"></a></p>
+</li>
+<li value="16"><b>Ik heb een stukje in
+een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard
+opmaak.</b>
+<p></p>
+<p>
+Dit is heel eenvoudig: gewoon de <b>pijltjestoets</b> voor
+<b>rechts</b> gebruiken.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="17"></a></p>
+</li>
+<li value="17"><b>Hoe verplaats ik
+snel een alinea met het toetsenbord ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Ga in de te verplaatsen alinea staan, houd de CTRL ingedrukt en met de
+pijltjestoesten voor <b>boven</b> of <b>beneden</b>
+is de hele alinea snel te verplaatsen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="18"></a></p>
+</li>
+<li value="18"><b>Ik heb een aantal
+###-karakters ingetikt en deze zijn vervangen door een zwarte lijn. Hoe
+krijg ik deze weer weg ?</b>
+<p></p>
+<p>
+OpenOffice.org heeft deze automatisch vervangen door een dubbele zwarte
+lijn via de <nobr><b>AutoCorrectie/AutoOpmaak...</b></nobr>-optie
+in het menu <b>Extra</b>.
+Merkt u dit direct op, dan is deze wijziging ongedaan te maken via het
+menu <nobr><b>Bewerken &gt; Ongedaan: AutoOpmaak</b></nobr>.
+</p>
+<p>
+Anders is deze lijn weer te vinden via het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Alinea...</b></nobr> op het tabblad <b>Omranding</b>.
+In het vak <b>Lijn</b> voor <b>- Geen -</b>
+kiezen en vervolgens op <b>OK</b> klikken is voldoende om
+de lijn te laten verdwijnen.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="19"></a></p>
+</li>
+<li value="19"><b>Hoe selecteer ik
+eenvoudig meerdere stukken tekst ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Het is op de volgende manier mogelijk om meerdere stukken
+niet-aansluitende tekst te selecteren:
+</p>
+<ol>
+<li> selecteer een stuk tekst </li>
+<li> houd nu de <b>CTRL</b>-toets
+ingedrukt en selecteer met de muis het volgende gedeelte tekst</li>
+</ol>
+<p></p>
+<p>
+Er is ook een eenvoudiger methode om hetzelfde resultaat te bereiken.
+Deze werkt via de <b>statusbalk<sup><a href="#191">1</a></sup></b>.
+Op de statusbalk onderaan het scherm staat in het 5e vakje van links de
+tekst <b>STD</b>.
+</p>
+<p>
+Door hierop te klikken verandert deze tekst in <b>EXT</b>.
+Deze functie werkt hetzelfde als de SHIFT-toets ingedrukt houden
+tijdens het selecteren van tekst. Hiermee kunnen <b>aaneengesloten
+stukken tekst</b> geselecteerd worden.
+</p>
+<p>
+Nogmaals op dat gedeelte van de statusbalk klikken verandert de tekst
+in <b>ADD</b>. Deze functie werkt hetzelfde als de
+CTRL-toets ingedrukt houden tijdens het selecteren. Hiermee kunnen ook
+stukken tekst die <b>niet aaneengesloten</b> zijn
+geselecteerd worden.
+</p>
+<p>
+Nogmaals op de statusbalk klikken, brengt de functie terug in de
+uitgangssituatie (STD).
+</p>
+<p>
+<a name="191"></a><sup>1)</sup>
+<small>Mocht er geen statusbalk te zien zijn, dan
+is deze zichtbaar te maken via het menu <nobr><b>Beeld
+&gt; Statusbalk</b></nobr>.</small>
+</p>
+<hr>
+<p><a name="20"></a></p>
+</li>
+<li value="20"><b>Hoe verdeel ik een
+document of een stuk tekst in kolommen ?</b>
+<p></p>
+<p>
+Om het <b>hele document</b> in kolommen op te verdelen,
+kan van het menu <nobr><b>Opmaak &gt; Kolommen...</b></nobr>
+gebruik gemaakt worden.
+</p>
+<p>
+Om een <b>stuk tekst</b> in kolommen te verdelen, moet de
+tekst eerst geselecteerd worden. Daarna kan weer het menu <nobr><b>Opmaak
+&gt; Kolommen...</b></nobr> gebruikt worden.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq-writer.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,144 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"></head>
+<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: Vaak Gestelde Vragen</h2>
+<p>FAQ is de afkorting van "Frequently Asked
+Questions", ofwel "Vaak Gestelde Vragen". Op het Internet zijn er op
+allerlei gebied dergelijke lijsten van vragen en antwoorden te vinden.</p>
+<p>
+Op deze pagina vind je FAQs in het Nederlands over OpenOffice.org. Ze
+zijn voornamelijk op gebruikers gericht. Voor een deel zijn ze vertaald
+uit de Engelstalige FAQs; voor een deel zijn ze afkomstig uit de
+Nederlandstalige <a href="about-mailinglist.html">gebruikers-
+en discussielijst</a>.
+Hulp bij het vertalen van FAQs en andere documentatie is overigens
+altijd welkom!<br>
+</p>
+<hr>
+<p><a href="faq-algemeen.html">Algemeen</a>
+</p>
+<p><a href="faq-writer.html">Tekstdocumenten
+(Writer)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-calc.html">Werkbladen
+(Calc)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-draw.html">Tekeningen
+(Draw)</a>
+</p>
+<p><a href="faq-impress.html">Presentaties
+(Impress)</a>
+</p>
+<hr>
+<p> Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan in de
+Nederlandstalige <a href="about-mailinglist.html">gebruikerslijst</a>
+van nl.openoffice.org. De kans is groot dat je er een goed antwoord op
+krijgt! Als we merken dat
+een bepaalde vraag vaker voorkomt, kan die in een FAQ opgenomen worden.</p>
+<p> Voor meer OpenOffice.org FAQs (in het Engels) kun
+je op de button "FAQs" aan de linkerkant van je browservenster klikken.
+</p>
+<p>S.B.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,297 @@
+<html><head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" summary="" border=0>
+
+   <H2>NL.OpenOffice.org-gebruikersdag</H2><I>Laatst aangepast 15 december 
+   2003</I> <BR><BR><B>Zaterdag 13 december 2003</B> werd in Tilburg de 
+   eerste NL.OpenOffice.org-gebruikersdag gehouden. Ruim 70 leden van de 
+   Nederlandstalig OpenOffice gemeenschap, geïnteresseerden en sponsors 
+   ontmoeten elkaar in Tilburg. De bezoekers waren afkomstig van het gehele 
+   Nederlandstalige taalgebied van Vlieland en Hoofddorp en Brugge. <BR><BR>
+   <DIV align=center><A href="afbeeldingen/4.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+   src="afbeeldingen/4th.jpg" border=0> </A></DIV><BR>De belangrijkste 
+   doelstelling van namenlijk om leden van de NL.OpenOffice.org-gemeenschap 
+   met elkaar kennis te laten maken is ruimschoots gehaald. In de meeste 
+   gevallen kenden de leden elkaar alleen van de diverse mailinglists. Door 
+   middel van voordrachten en presentaties werden de aanwezigen op de hoogte 
+   gebracht van de laatste stand van zaken binnen het OpenOffice.org project. 
+   <BR><BR>
+   <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=10 summary=prog border=0>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.swf">Ontvangst</A> 
+      <B>&nbsp;(Arthur Buijs, Luc Castermans)</B><BR>Het officiële begin 
+      was bijna 45 minuten later dan gepland. Volgens de Luc was dat te 
+      verklaren door het Brabants, het Fries en het Vlaams kwartiertje bij 
+      elkaar op te tellen. Deze verlate start hield echter wel in dat nog 
+      voor aanvang van de gebruikersdag de agenda helemaal omgegooid werd. 
+     </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/1.jpg"><IMG height=50 
+      alt=buijs_castermans src="afbeeldingen/1th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf">nl.OpenOffice.org-project</A> 
+      <B>&nbsp;(René Klomp - Sun Microsystems)</B><BR>Als eerste kwam 
+      Ren&eacute; Klomp aan het woord namens Sun Microsystems. Hij gaf uitleg over 
+      de filosofie van Sun met betrekking tot OpenOffice.org en gaf uitleg 
+      over de verschillen tussen Staroffice en OpenOffice.org. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/2.jpg"><IMG height=50 
+      alt=klomp src="afbeeldingen/2th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.swf">Spellingcontrole</A> 
+      <B>&nbsp;(Simon Brouwer - projectleider)</B><BR>Er werd uitgebreid 
+      stilgestaan bij de spellingscontrole door Simon Brouwer. Hij legde 
+      uit&nbsp;hoe dit zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Daarbij 
+      werd gekeken naar de manier waarop spellingsregels nu door 
+      OpenOffice.org gebruikt worden in het Nederlands en wat er nog 
+      verbeterd moet worden. Een uitdaging is het om de spellingcontrole 
+      samengestelde woorden te laten herkennen, vanwege het oneindige 
+      aantal variaties. Vanuit de zaal kwamen meerdere suggesties om te 
+      zien of het mogelijk was om bijvoorbeeld instituten, universiteiten 
+      op het gebied van de Nederlandse taal hierbij te betrekken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/3.jpg"><IMG height=50 
+      alt=brouwer src="afbeeldingen/3th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/ricquier.swf">Project: 
+      Synoniemenlijst</A> <B>&nbsp;(Reginald Ricquier)</B><BR>Reginald 
+      Ricquier wil een project opstarten om een Nederlandstalige 
+      synoniemenlijst op te bouwen. Hij zoekt een een aantal personen die 
+      dit samen met hem willen uitvoeren, die zich uiteraard bij hem 
+      kunnen melden. De eerste versie van deze lijst wil Reginald pas naar 
+      buiten brengen als hij minimaal 5000 woorden bevat. Tijdens deze 
+      presentatie werd vanuit de zaal ook de vraag gesteld of het dan niet 
+      mogelijk was om meteen een antoniemenlijst te maken. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/5.jpg"><IMG height=50 
+      alt=Ricquier src="afbeeldingen/5th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/meersma.swf">Localisatie 
+      Helpteksten</A> <B>&nbsp;(Bert Meersma)</B><BR>Bert Meersma over de 
+      complexiteit van het omzetten van de helpteksten van OpenOffice.org 
+      naar het Nederlands. Om dit te doen zijn verschillende 
+      hulpgereedschappen gemaakt dit de XML-bestanden uit elkaar rafelen, 
+      zodanig dat de vertaling redelijk makkelijk is uit te voeren, en 
+      vervolgens weer de XML-bestanden terug bouwen. De helpteksten zijn 
+      gereed en zullen vermoedelijk dit weekend beschikbaar komen. Jammer 
+      genoeg is het zo dat de structuur van de helpbestanden in <A 
+      href="http://development.openoffice.org/releases/q-concept.html">OpenOffice.org 
+      2.0</A> anders zal zijn. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/6.jpg"><IMG height=50 
+      alt=meersma src="afbeeldingen/6th.jpg" border=0> </A></TD></TR>
+    <TR>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/peeraer.swf">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A> <B>&nbsp;(Jef Peeraer)</B><BR>Als laatste gaf Jef 
+      Peeraer een enthousiasmerende presentatie over hoe binnen een 
+      bedrijf waar hij voor werkt OpenOffice.org is ge&Iuml;mplementeerd. Het 
+      betrof de implementatie van een thin-client systeem, waarbij de 
+      server bestaat uit een standaard Linux systeem, met daarop <A 
+      href="http://www.ltsp.org/">LTSP software</A>. Hij had een systeem 
+      bestaande uit een server en twee thin-clients meegebracht om een en 
+      ander te demonstreren. De reacties van zijn klanten op de nieuwe 
+      software, waren herkenbaar voor de zaal en gaven aanleiding tot enig 
+      gelach. </TD>
+     <TD vAlign=top><A href="afbeeldingen/7.jpg"><IMG height=50 
+      alt=peeraer src="afbeeldingen/7th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>Inloopmiddag</H3>Na afloop van de presentaties, was er gelukkig, 
+   eindelijk tijd om wat te eten. Sun Microsystems had het op zich genomen om 
+   de lunch te betalen. <BR><BR>Hierna begon het middaggedeelte, het was toen 
+   al bijna 14:30. De meeste deelnemers hadden zich ingeschreven voor de hele 
+   dag want tijdens de vrije inloop zijn er niet veel extra mensen meer 
+   geweest. <BR><BR>Er was een netwerk opgebouwd waarop in totaal 14 
+   computers aangesloten waren. Er werd uitgebreid OpenOffice.org 
+   gedemonstreerd, en met dank aan aanwezigen werden OpenOffice.org CD's 
+   gebrand. Ter gelegenheid van de gebruikersdag &nbsp;werd de officiële <A 
+   href="http://nl.openoffice.org/cdrom.html">nl.openoffice.org CD-ROM</A> 
+   uitgebracht, met daarop de vrijwel voltooide vertaling van de 
+   Helpbestanden, en de nieuw vertaalde cursushandleiding Calc. Voor de 
+   mensen die mis grepen: de CD's zijn te bestellen bij <A 
+   href="http://www.kooplinux.nl/">KoopLinux</A> en <A 
+   href="http://www.munnikes.nl/">Munnikes</A>. <BR><BR>
+   <DIV align=center>
+   <TABLE summary=fotos>
+    <TBODY>
+    <TR>
+     <TD><A href="afbeeldingen/8.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/8th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/9.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/9th.jpg" border=0> </A></TD>
+     <TD><A href="afbeeldingen/10.jpg"><IMG height=200 alt="" 
+      src="afbeeldingen/10th.jpg" border=0> 
+   </A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR>Naast de mensen die een 
+   presentatie verzorgden was er nog uitgever aanwezig die boeken bij zich 
+   had over onder andere OpenOffice.org. Ook het bedrijf 3MM was aanwezig dat 
+   zich bezig houd met onder andere het ontwikkelen van huisstijlen voor 
+   instellingen en bedrijven. Dit werd gedemonstreerd aan de hand van 
+   zelfgemaakte StarBasic macros. <BR><BR>Ook heeft tijdens het middag 
+   gedeelte heeft Reinout van Schouwen voor enkele geïnteresseerden een 
+   voordracht gegeven over <A 
+   href="bestanden/softwarepatenten.swf">Software 
+   patenten</A>. Een zeer belangrijk thema als het om open source software 
+   gaat. <BR><BR>Een aantal mensen heeft tevens de OpenOffice.org animatie 
+   gemaakt door VAIPS kunnen bewonderen. VAIPS heeft de animatie gemaakt met 
+   de bedoeling de naamsbekendheid van OpenOffice.org te bevorderen. Het is 
+   de bedoeling de animatie nog verder te ontwikkelen waarna het zodanig 
+   gecomprimeerd wordt de het makkelijk te distribueren is. Hopelijk wordt 
+   de animatie snel verspreid. 
+   <H3>Mailinglijst</H3>Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen 
+   rond OpenOffice.org kan zich aanmelden op de <A 
+   href="mailto:discussie@nl.openoffice.org">Discussie lijst</A>. Op deze 
+   lijst kun je met ons en andere leden van gedachten wisselen over 
+   OpenOffice.org. 
+   <H3>Pers</H3>Het <A 
+   href="http://www.brabantsdagblad.nl/">BrabantsDagblad</A> berichtte over 
+   <A 
+   href="afbeeldingen/brabantsdagblad.jpg">ons</A>. 
+
+   <H3>Broncode van de presentaties</HR> 
+   <TABLE summary="" border=0>
+    <TBODY>
+    <TR vAlign=top>
+     <TD><A 
+      href="bestanden/oodag.sxi">Ontvangst</A><BR><A 
+      href="bestanden/spellingcontrole2.sxi">Spellingcontrole</A><BR><A 
+      href="bestanden/ricquier.sxi">Project: 
+      Synoniemenlijst</A><BR><A 
+      href="bestanden/meersma.sxi">Localisatie 
+      Helpteksten</A><BR><A 
+      href="bestanden/peeraer.sxi">Implementatie 
+      OpenOffice.org</A><BR><A 
+      href="bestanden/softwarepatenten.sxi">Software 
+      patenten</A><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>
+   <H3>De gebruikersdag werd mogelijk gemaakt door:</H3>
+   <P><A href="http://www.bitspeed.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Bitspeed Computer Systems v.o.f." src="afbeeldingen/bitspeed.jpg" 
+   border=0></A> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://nl.sun.com/" target=_blank><IMG 
+   alt="Sun Microsystems" src="afbeeldingen/sun.jpg" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.openoffice.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Open Office" src="afbeeldingen/openoffice.gif" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.vanduurenmedia.nl/" target=_blank><IMG 
+   alt="Van Duuren Media" src="afbeeldingen/vanduuren.gif" border=0></A> 
+   </P>
+   <P><A href="http://www.kooplinux.nl/" target=_blank><IMG alt=KoopLinux 
+   src="afbeeldingen/kooplinux.png" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A 
+   href="http://www.nlcom.nl/" target=_blank><IMG alt=NLCom 
+   src="afbeeldingen/nlcom.gif" border=0></A> </P>
+   <P><A href="http://www.munnikes.nl/cd" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/munnikes.jpg" border=0></A> <A 
+   href="http://www.3mm.nl/" target=_blank><IMG alt=3MM 
+   src="afbeeldingen/3mm.jpg" border=0></A> 
+   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
+   <P>Open Office is binnen de Benelux een beschermde merknaam van het 
+   Nederlandse bedrijf Open Office.</P>
+
+</td>  
+
+
+  <!-- ///// STOP ////////////////////////////////////////////// -->
+  
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+
+<!-- end navbar -->
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/gebruikersdag.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+<html><head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+<body>
+<H2>OpenOffice.org op de HCC-dagen 2003</H2>
+
+<p>OpenOffice.org werd op de HCC-dagen goed vertegenwoordigd op de stand van de Beginners gebruikersgroep van de HCC. Tineke Angenent en Henk Gils van deze gebruikersgroep maken zich sterk voor de promotie van OpenOffice.org, en dit was dan ook het thema van de stand.</p>
+<p>Overal hingen OpenOffice.org 1.1 banners, er werden demonstraties gegeven, en de voor deze gelegenheid samengestelde OpenOffice.org CD-ROM kon er worden aangeschaft. Het lukte de vrijwilligers uitstekend hun grote enthousiasme voor het pakket op de bezoekers over te brengen!</p>
+<p>Hier zijn enkele foto's: </p>
+<p>
+<div align="center"><img src="afbeeldingen/hcc1.jpg" width="438" height="559" border="0" alt="">
+<br><i>Tineke Angenent en Henk Gils v&oacute;&oacute;r de stand van de Beginners GG.</i>
+</p>
+<p><img src="afbeeldingen/hcc2.jpg" width="363" height="518" border="0" alt=""><br><i>Like Lyons demonstreert OOo Draw.</i></p>
+<p><img src="afbeeldingen/hcc3.jpg" width="339" height="494" border="0" alt=""><br><i>Egbert van Engen demonstreert OOo Writer.</i></p>
+</div></body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/hcc2003.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/header.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/header.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/header.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl-high.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl-high.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl-high.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/images/ooo_get_legal_nl.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,512 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>nl.openoffice.org</title></head>
+<body>
+<!-- auteur: ... -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<!-- content -->
+<div align="center">
+<h2>OpenOffice.org in bedrijf</h2>
+</div>
+Hier vindt u een overzicht van een aantal grotere organisaties in
+Nederland en België
+die OpenOffice.org gebruiken.
+Onderaan de pagina staat enige <a href="#toelichting">toelichting</a>
+en kunt u lezen
+hoe u <a href="#aanvullingen">aanvullingen</a> kunt
+doorgeven.
+<p></p>
+<p>
+</p>
+<table border="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Naam</b></div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Branche</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Aantal</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Sinds</b></div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="center"><b>Contact</b></div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="center"><b>Bijzonderheden</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">arons en gelauff architecten</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Architectenbureau </div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">25</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">arjan -at- aronsengelauff.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Stichting IJsselgroep</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Educatie en educatieve
+dienstverlening</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Genereren ODT-documenten
+vanuit webtoepassingen. Worden in OOo verder verwerkt.</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Diergaarde Blijdorp</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Educatie en recreatie</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">150</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2003</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">f.van.bommel -at-
+rotterdamzoo.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Sun Microsystems Nederland
+B.V.</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">ICT</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">450</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2001</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Novell Benelux</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">ICT</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">..</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">...</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Promac BV</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Maritieme Sector</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">35</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Huisstijl project gekoppeld
+aan Navision</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">LLink</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Media</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">40</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Linux desktop</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Brabantia</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Metaal</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">400</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Specifieke
+huisstijltoepassing</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">St. Milieudefensie</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Milieu en Maatschappij</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">120</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">ICTU</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">600</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2007</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Vlieland</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">25</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2002</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">lh.sterenberg -at-
+vlieland.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Vaals</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">90</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2004</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">T.Hermans -at- vaals.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">Gemeente Heerenveen</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Overheid - gemeente</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">400</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2006</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">j.hiemstra -at- heerenveen.nl</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Koppeling Doc4OpenOffice</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">Stichting Welzijn Amersfoort</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td width="20%">
+<div align="left">S&amp;L zorg</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">200</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2006</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">Werken met complete
+OOo-suite via een linux terminalserver</div>
+</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#ffffff">
+<td width="20%">
+<div align="left">St. Vluchtelingenwerk Midden
+Gelderland</div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="left">Welzijn en Maatschappelijke
+Dienstverlening </div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">100</div>
+</td>
+<td width="5%">
+<div align="center">2005</div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="left">(opvragen)</div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="left">-</div>
+</td>
+</tr>
+<!-- <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="15%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="25%"> <div align="left">xxx</div> </td> </tr> <tr bgcolor="#f0f0f0"> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="20%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="5%"> <div align="center">xxx</div> </td> <td width="15%"> <div align="left">xxx</div> </td> <td width="25%"> <div align="left">xxx</div> </td> </tr> -->
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Naam</b></div>
+</td>
+<td width="20%">
+<div align="center"><b>Branche</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Aantal</b></div>
+</td>
+<td width="7%">
+<div align="center"><b>Sinds</b></div>
+</td>
+<td width="15%">
+<div align="center"><b>Contact</b></div>
+</td>
+<td width="25%">
+<div align="center"><b>Bijzonderheden</b></div>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p></p>
+<a name="toelichting"></a>
+<h4>Toelichting</h4>
+<p>Bij de genoemde organisaties hebben we mensen bereid
+gevonden om beschikbaar te zijn
+voor eventuele (serieuze) vragen.
+Waar in de kolom ´Contact´ ´(opvragen)´ wordt vermeld, kunt u via
+de contactpersonen, die hierna worden vermeld, nadere gegevens
+verkrijgen.
+</p>
+<a name="aanvullingen"></a>
+<h4>Aanvullingen voor deze pagina</h4>
+<p>Indien u een aanvulling heeft op deze pagina, kunt u die
+zenden naar (één van)
+de contactpersonen:
+<br>
+</p>
+<li>Simon Brouwer (simon.oo.o -at- xs4all.nl / Lead
+nl.OpenOffice.org), of
+<br>
+</li>
+<li>Cor Nouws (cornouws -at - openoffice.org / Marketing
+nl.OpenOffice.org)
+<p> </p>
+<!-- end content -->
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inbedrijf.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,132 @@
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top">
+
+<div align="center">
+<H2>Welkom bij nl.OpenOffice.org</H2>
+<a href="downloaden.html">
+<img src="OOo11-logo.png" alt="OpenOffice.org 1.1 Available Now" width="300" height="85" border="0"></a>
+<br><a href="downloaden.html">Download OOo in het Nederlands: versie 1.1.0</a><br>
+<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
+<a href="gebruikersdag.html"><b>13 december a.s.: nl.OpenOffice.org Gebruikersdag</b></a><br>
+<a href="index-swpat.html">softwarepatenten</a>
+</div>
+
+<H3>Introductie</H3>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is een open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De ontwikkeling van h&eacute;t internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd bestandsformaat”.
+</p>
+
+<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. 
+Qua veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op het werk uitstekend toepasbaar! 
+</p>
+
+<p><b>nl.OpenOffice.org</b> is het onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten onze aandacht:
+<UL TYPE=DISC>
+<LI>Informatie in het Nederlands (webpagina's en documentatie).
+<LI>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org versies in de Nederlandstalige uitvoering.
+<LI>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland en België.
+<LI>Verdere verbetering van de vertaling in het Nederlands.
+<LI>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het Nederlands, zoals spellingcontrole.
+<LI>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en België.
+</UL>
+</p>
+<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p> 
+
+<a name="navigatie"></a><p><b>Navigatie</b><br>
+In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's van het nl.OpenOffice.org project.<br>
+Zoals je ziet, zijn de nl.OpenOffice.org pagina's ingebed in de algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige) pagina's ervan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-normaal.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+<html><head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<h2 style="text-align: center;">Europarlement stemt voor wezenlijke beperkingen aan octrooieerbaarheid van software</h2>
+<h3 style="text-align: center;">Maar waakzaamheid blijft geboden...</h3>
+
+<p><i>Dit is de tijdelijke voorpagina van nl.openoffice.org. </i><a href="index-normaal.html">[klik hier voor de normale pagina]</a></p>
+<p>Op 24 september heeft het Europarlement gestemd over de richtlijn &quot;octrooieerbaarheid van in computers ge&iuml;mplementeerde uitvindingen&quot;, oftewel softwarepatenten. De richtlijn is aangenomen, na voorzien te zijn van een groot aantal amendementen, waarmee de octrooieerbaarheid van software flink beperkt wordt ten opzichte van het eerdere voorstel. Daarmee lijkt het ergste scenario - de mogelijkheid tot grootschalig misbruik van patenten om kleine en middelgrote softwaremakers dwars te zitten - voorlopig afgewend. De richtlijn moet echter nog in definitieve vorm ter stemming komen, en er worden nog steeds pogingen ondernomen om er een voor het algemeen belang rampzalige versie <a href=http://www.ffii.org.uk>doorheen te drukken</a>. </p>
+<p>Meer informatie over de richtlijn en de stemming vind je op de site van <a href=http://swpat.ffii.org/news/03/plen0923/>ffii.org
+</a>.
+
+   <h3><a href="index-normaal.html">Klik hier om verder te gaan naar de normale voorpagina van nl.openoffice.org...</a></h3>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index-swpat.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,194 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Welkom bij nl.openoffice.org</title></head>
+<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top">
+<!--
+<div align="center">
+<H2>Welkom bij nl.openoffice.org</H2>
+</div>
+-->
+<div align="center"><a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid ; width: 415px; height: 93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste versie van OpenOffice.org in het Nederlands"></a><br>
+</div>
+<div align="center">
+<a href="downloaden.html"><b><big>Download
+de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.3</big></b></a><br>
+<br>
+<table style="width: 531px; height: 100px;" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
+<tbody>
+<tr height="69">
+<td style="width: 1px; text-align: center;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/">
+</a><a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border: 0px solid ; width: 127px; height: 96px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe het legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a><br>
+</td>
+<!--<td style="width: 100px; text-align: center;">
+<a
+href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img
+style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 118px;"
+alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing"
+src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif"
+align="middle"></a></td> -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br><br>
+<!--<b><a href="http://nl.openoffice.org/nl-nieuws.html">OpenOffice.org Conferentie: 31 augustus tot 3 september 2010 in Boedapest</a><br></b><br>
+-->
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Wat is er
+nieuw in OpenOffice.org 3.3?</a><br>
+<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org
+<i>is niet</i> "Open Office"</u></a><br>
+<!--
+<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
+-->
+</div>
+<h3>Introductie</h3>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is een
+open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
+ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de
+voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
+gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd
+bestandsformaat".
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien
+de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een
+voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
+tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua
+veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte
+commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op
+het werk uitstekend toepasbaar! </p>
+<p><b>nl.openoffice.org</b> is het
+onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op
+Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+onze aandacht:
+</p>
+<ul type="disc">
+<li>Vertaling voor en testen van de nieuwe Nederlandstalige versies.
+</li><li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en
+documentatie).
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org
+versies in de Nederlandstalige uitvoering.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland
+en België.
+</li>
+<li>Verdere verbetering van de vertaling in het
+Nederlands.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het
+Nederlands, zoals spellingcontrole.
+</li>
+<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en
+België.
+</li>
+</ul>
+<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je
+hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
+<a name="navigatie"></a>
+<p><b>Navigatie</b><br>
+In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's
+van het nl.OpenOffice.org project.<br>
+Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de
+algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant
+van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige)
+pagina's ervan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,189 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Welkom bij nl.openoffice.org</title>
+
+</head>
+<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top">
+<!--
+<div align="center">
+<H2>Welkom bij nl.openoffice.org</H2>
+</div>
+-->
+<div align="center"><a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid ; width: 415px; height: 93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste versie van OpenOffice.org in het Nederlands"></a><br>
+</div>
+<div align="center">
+<a href="downloaden.html"><b><big>Download
+de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.0</big></b></a><br>
+<!--
+<a href="regicon/regicon.html">nl.openoffice.org RegiCon</a><br>
+-->
+<br>
+<table style="width: 531px; height: 132px;" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
+<tbody>
+<tr height="89">
+<td style="width: 1px; text-align: center;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/">
+</a><a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border: 0px solid ; width: 127px; height: 118px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe't legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a><br>
+</td>
+<td style="width: 100px; text-align: center;">
+<a href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img style="border: 0px solid ; width: 180px; height: 118px;" alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing" src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif" align="middle"></a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/programme.html">5
+t/m 7 november: OpenOffice.org Conference in Beijing</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+<a href="nieuw_nieuwsteversie.html">Wat is er
+nieuw in OpenOffice.org 3.0?</a><br>
+<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org
+<i>is niet</i> "Open Office"</u></a><br>
+<!--
+<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
+-->
+</div>
+<h3>Introductie</h3>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is een
+open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
+ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de
+voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
+gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd
+bestandsformaat".
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien
+de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een
+voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
+tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua
+veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte
+commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op
+het werk uitstekend toepasbaar! </p>
+<p><b>nl.openoffice.org</b> is het
+onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op
+Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+onze aandacht:
+</p>
+<ul type="disc">
+<li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en
+documentatie).
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org
+versies in de Nederlandstalige uitvoering.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland
+en België.
+</li>
+<li>Verdere verbetering van de vertaling in het
+Nederlands.
+</li>
+<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het
+Nederlands, zoals spellingcontrole.
+</li>
+<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en
+België.
+</li>
+</ul>
+<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je
+hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
+<a name="navigatie"></a>
+<p><b>Navigatie</b><br>
+In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's
+van het nl.OpenOffice.org project.<br>
+Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de
+algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant
+van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige)
+pagina's ervan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- end navbar -->
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,185 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+</head><body>
+<!-- auteur: zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Instructies voor de installatie van
+OpenOffice.org 2.0</h2>
+<h3>Beknopte aanwijzingen</h3>
+<ul>
+<li><a href="#win">Windows</a></li>
+<li><a href="#linux">Linux</a><br>
+</li>
+</ul>
+<h3>Installatie onder Windows<a name="win"></a></h3>
+<p>De installatie van OpenOffice.org onder Windows is
+makkelijker dan ooit. </p>
+<p> Allereerst: als je niet weet of je een Java JRE
+(minimaal versie 1.4) op je systeem hebt, en je hebt niet het
+"+JRE"-installatiebestand gedownload, download en installeer dan eerst
+de <a href="http://www.java.com/nl/">Java JRE</a>. </p>
+<p>Dubbelklik op het gedownloade
+OpenOffice.org-installatiebestand om het uit te voeren.</p>
+<p>Volg daarna de aanwijzingen van de installatie.</p>
+<p>Als je .DOC, .XLS en .PPT bestanden van Microsoft
+Office standaard in OpenOffice.org wilt uitvoeren, vink dan de
+betreffende vakjes aan.</p>
+<p>Nadat de installatie is voltooid, kun je
+OpenOffice.org starten via het menu Start van Windows.</p>
+<p>De eerste keer dat je OpenOffice.org opstart,
+vindt een tweede gedeelte van de installatie
+plaats. Als OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd,
+moet iedere gebruiker
+deze procedure doorlopen. De registratie is volkomen vrijwillig.</p>
+<p>Bij upgraden van een eerdere versie 2.x.x worden
+de bestanden van de bestaande installatie bijgewerkt; die hoef je
+dus niet van tevoren of naderhand te verwijderen. Installeren van
+OpenOffice.org 2 past echter niet een bestaande installatie van versie
+1.1.x of ouder aan. Wanneer je daar geen gebruik meer van maakt, kun je
+die verwijderen om diskruimte vrij te maken.
+</p>
+<p>Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+2!</p>
+<h3>&nbsp;</h3>
+<h3>Installatie onder Linux<a name="linux"></a></h3>
+<br>
+<p> Korte instructies: </p>
+<p><b>Eerste vereisten:</b> als je
+integratie met Java wenst, zorg er dan voor dat je de nieuwste JRE
+(Java Runtime Environment), of tenminste versie 1.4 hebt geïnstalleerd.
+Mogelijk staat een geschikte JRE op de installatiemedia van je
+Linuxdistributie. Anders kun je hem vinden op de Java JRE for Linux
+website. Je kunt ook de "+JRE" versie van OpenOffice.org downloaden.
+</p>
+<ol>
+<li> pak het bestand uit naar een directory,
+bijvoorbeeld met het commando <b>tar xvzf
+OOo_2.x.x_LinuxIntel_install_nl.tar.gz</b></li>
+<li> Zorg ervoor dat je als root bent aangemeld of <i>su</i>
+naar root</li>
+<li> cd naar de directory met het uitgepakte
+downloadbestand.</li>
+<li> verwijder de rpm-bestanden die niet van
+toepassing zijn op jouw systeem. Bijvoorbeeld, op een Fedora 3-systeem,
+verwijder alle RPMs die betrekking hebben op andere distributies, zoals
+openofficeorg-suse-menus-1.9.79-1.noarch.rpm.</li>
+<li> Voer daarna uit: <b>rpm -Uvih *rpm</b>
+(bij Debian-gebaseerde distributies: zie verderop)</li>
+</ol>
+<p>Bij upgraden van een eerdere versie 2.x.x worden
+de bestanden van de bestaande installatie bijgewerkt; die hoef je
+dus niet van tevoren of naderhand te verwijderen. Installeren van
+OpenOffice.org 2 past echter niet een bestaande installatie van versie
+1.1.x of ouder aan. Wanneer je daar geen gebruik meer van maakt, kun je
+die verwijderen om diskruimte vrij te maken.
+</p>
+<p><i> Speciaal voor Debian-gebaseerde
+distributies</i> <br>
+Wanneer je een rpm-gebaseerd installatiebestand wilt gebruiken met een
+Debian-gebaseerde distributie zoals Ubuntu, zet de rpm's dan om met het
+commando <b>alien -k --scripts *.rpm</b>. Deïnstalleer
+eerst alle distributie-eigen OpenOffice.org-componenten, alvorens de
+software te installeren.
+</p>
+<p> Veel plezier bij het gebruiken van OpenOffice.org
+2! </p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/inst-instructies-2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message