incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1200084 [3/17] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ bestanden/verouderd/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:34:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/ososs_logo_140.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/ososs_logo_140.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/ososs_logo_140.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/registreren.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/registreren.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/registreren.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/statb_1.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/statb_1.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/statb_1.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun_140.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun_140.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sun_140.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sw_patent_open_office_logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sw_patent_open_office_logo.png?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/sw_patent_open_office_logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/vanduuren.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/vanduuren.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/vanduuren.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wachtwoord.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wachtwoord.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wachtwoord.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wlodzimierz_marcinski.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wlodzimierz_marcinski.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/wlodzimierz_marcinski.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afvinkteken.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afvinkteken.jpg?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/afvinkteken.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/announce-dutch.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/announce-dutch.gif?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/announce-dutch.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/apenstaartje.GIF
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/apenstaartje.GIF?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/apenstaartje.GIF
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/begrippenlijst.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/begrippenlijst.html?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/begrippenlijst.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/begrippenlijst.html Thu Nov 10 01:34:09 2011
@@ -0,0 +1,315 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head><!-- auteur: Simon Brouwer --></head>
+<body>
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h3>Begrippenlijst</h3>
+<p><b>Verklaring van woorden die je in de website van OpenOffice.org tegenkomt.</b>
+</p>
+<p>- Simon Brouwer. <br>
+<i>laatste wijziging: 27 januari 2011 </i></p>
+<p> <a href="#api">API</a>;
+<a href="#broncode">Broncode</a>;
+<a href="#binary">Binary</a>;
+<a href="#build">Build</a>; <a href="#cplusplus">C++</a>;
+<a href="#collabnet">Collabnet</a>;
+<a href="#cvs">CVS</a>;
+<a href="#developer_release">Developer&nbsp;release</a>;
+<a href="#faq">FAQ</a>;
+<a href="#gpl">GPL</a>;
+<a href="#i18n">I18n</a>;
+<a href="#internationalisatie">Internationalisatie</a>;
+<a href="#issue">Issue</a>;
+<a href="#issuezilla">Issuezilla</a>;
+<a href="#lang/nl">Lang/nl</a>;
+<a href="#lgpl">LGPL</a>;
+<a href="#l10n">L10n</a>;
+<a href="#localisatie">Localisatie</a>;
+<a href="#localized_version">localized&nbsp;version</a>;
+<a href="#mirror">Mirror</a>;
+<a href="#open_source">Open&nbsp;Source</a>;
+<a href="#sissl">SISSL</a>;
+<a href="#staroffice">StarOffice</a>;
+<a href="#stable%20release">Stable&nbsp;release</a>;
+<a href="#sun">Sun</a>;
+<a href="#xml">XML</a>
+</p>
+<p><a name="api"></a><b>API</b><br>
+Application Programming Interface. De formele beschrijving van het
+mechanisme waarmee de functies van een programmabibliotheek kunnen
+worden aangesproken. Door de <a href="http://api.openoffice.org/faq.html">open API</a>
+van de OpenOffice.org software kunnen programmeurs de kracht ervan
+aanwenden door hun eigen software van deze functies gebruik te laten
+maken. </p>
+<p>
+</p>
+<p><a name="broncode"></a><b>Broncode</b><br>
+(Engels: &#8220;source code&#8221;). Software in de vorm die door programmeurs kan
+worden aangepast. Broncode moet met speciale programma's, zoals
+compilers, vertaald worden naar een binary, het eigenlijke programma
+dat je op een computer kunt uitvoeren. Bij de meeste commerciële
+softwarepakketten wordt alleen die binary door de softwaremaker aan de
+gebruiker beschikbaar gesteld. Bij <a href="#open_source">Open-Source</a>
+software (zoals OpenOffice.org) is ook de broncode beschikbaar, wat het
+mogelijk maakt dat ook anderen dan de oorspronkelijke softwaremaker de
+software kunnen aanpassen. </p>
+<p><a name="binary"></a>
+<b>Binary</b><br>
+Software in de vorm die direct op een systeem geïnstalleerd en
+uitgevoerd kan worden, in tegenstelling tot broncode.
+</p>
+<p><a name="build"></a>
+<b>Build</b><br>
+Engels voor &#8220;bouwen&#8221; of &#8220;bouwsel&#8221;. Binnen OpenOffice.org
wordt hiermee
+een binary aangeduid die resulteert uit een bepaalde versie van de
+broncode. </p>
+<p><a name="cplusplus"></a>
+<b>C++</b><br>
+De krachtige programmeertaal, waarin de OpenOffice.org software is
+geprogrammeerd, en die bij uitstek geschikt is voor het efficiënt
+programmeren van dergelijke grote en complexe softwareprojecten. </p>
+<p><a name="collabnet"></a>
+<b>Collabnet</b><br>
+De <a href="http://www.collab.net/">organisatie</a>
+die de technische infrastructuur van het OpenOffice.org project
+beheert. </p>
+<p><a name="cvs"></a>
+<b>CVS</b><br>
+<a href="http://www.openoffice.org/docs/cvscontributing.html">Concurrent
+Version System</a>. Een systeem voor het beheren van <a href="#broncode">broncode</a>,
dat het mogelijk maakt
+om met een groot aantal ontwikkelaars samen aan software te werken. </p>
+<p><a name="developer_release"></a>
+<b>Developer release</b><br>
+een uitvoering van de software die voorloopt op de normale (stabiele)
+release, en waarin al weer meer verbeteringen en uitbreidingen zijn
+verwerkt. Zoals de naam zegt, is de developer release echter meer voor
+de ontwikkelaars bedoeld (om de werking van de toevoegingen uit te
+proberen) dan voor normaal gebruik, juist omdat de nadruk ligt op de
+verdere ontwikkeling van de software, en voorlopig minder op het
+verwijderen van de programmeerfouten die daar nog weleens het
+neveneffect van zijn. </p>
+<p><a name="faq"></a>
+<b>FAQ</b><br>
+Afkorting van <a href="faq.html">Frequently Asked
+Questions</a>. Een lijst met veel voorkomende vragen, samen met
+de antwoorden erop. Grote kans dat je eigen vraag er ook al in
+beantwoord staat!
+</p>
+<p><a name="gpl"></a>
+<b>GPL</b><br>
+Gnu General Public License. Dit is de bekendste Open-Source licentie.
+Het is een document dat omschrijft onder welke voorwaarden de software
+(en de broncode ervan) door de rechthebbende beschikbaar is gesteld.
+Zie <a href="http://www.gnu.org/home.nl.html">GNU</a>
+en <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GPL</a>.
+</p>
+<p><a name="i18n"></a>
+<b>I18N</b><br>
+Afkorting voor Internationalisatie. De afkorting i18n komt van de 18
+letters tussen de i en de n in het Engelse woord
+&#8220;internationalization&#8221;.
+</p>
+<p><a name="internationalisatie"></a>
+<b>Internationalisatie</b><br>
+Het aanpassen van de software aan de eisen die het werken in een
+bepaalde taal stelt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de decimale
+komma dan wel de decimale punt in breuken, en het weergeven van een
+datum in een bepaald formaat, maar ook aan ondersteuning van talen die
+van links naar rechts worden geschreven. De taal van het
+gebruikersinterface valt hier niet onder: dat heet <a href="#lokalisatie">lokalisatie</a>.
Het woord wordt
+wel afgekort als <a href="#i18n">i18n</a>.
+</p>
+<p><a name="issue"></a>
+<b>Issue</b><br>
+De melding van een fout, tekortkoming, of wens voor een feature. In dit
+verband betekent het Engelse woord &#8220;issue&#8221; zoveel als probleem, of
+discussiepunt. </p>
+<p><a name="issuezilla"></a>
+<b>Issuezilla</b><br>
+Het systeem van OpenOffice.org om <a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html">Issues</a><a>
+te melden en de verdere behandeling ervan te kunnen volgen. Het is een
+variant van Bugzilla, dat voor dat doel in het open-source project </a><a href="http://www.mozilla.org/">Mozilla</a>
wordt
+toegepast. </p>
+<p><a name="lang/nl"></a>
+<b>lang/nl</b><br>
+Het subproject binnen OpenOffice.org dat zich richt op aspecten van het
+project en het product die vooral voor Nederlandstalige leden en
+gebruikers van belang zijn. Er bestaan ook dergelijke subprojecten voor
+het <a href="http://de.openoffice.org/">Duits</a>,
+het <a href="http://fr.openoffice.org/">Frans</a>,
+het <a href="http://it.openoffice.org/">Italiaans</a>,
+en (binnenkort) in het <a href="http://es.openoffice.org/">Spaans</a>.
+</p>
+<p><a name="lgpl"></a>
+<b>LGPL</b><br>
+de &#8220;Lesser Gnu Public License&#8221;. Dit is een op de GPL gebaseerde
+licentie die op bepaalde gebieden minder streng is. Het staat toe om
+onder bepaalde voorwaarden een LGPL softwarebibliotheek te gebruiken
+samen met niet-open source software. Zie <a href="http://www.gnu.org/home.nl.html">GNU</a>
en <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">LGPL</a>.
+</p>
+<p><a name="l10n"></a>
+<b>L10N</b><br>
+Afkorting voor Lokalisatie. De afkorting l10n komt van de 10 letters
+tussen de l en de n in het Engelse woord &#8220;localization&#8221;.
+</p>
+<p><a name="localisatie"></a>
+<b>Localisatie</b><br>
+De vertaling in bijvoorbeeld het Nederlands van de teksten in de menu's
+en de dialoogteksten van de software. Wordt ook wel afgekort als l10n.
+</p>
+<p><a name="localized version"></a>
+<b>Localized version</b><br>
+Een versie van de OpenOffice.org software die voorzien is van vertaalde
+teksten (bijvoorbeeld in het Nederlands) van de gebruikersinterface. </p>
+<p><a name="mirror"></a>
+<b>Mirror</b><br>
+Een plek op het Internet die een alternatief biedt voor het downloaden
+van software. In Nederland en België zijn bijvoorbeeld ook <a href="about-downloads.html">mirrors</a>.
Als je de
+software bij een mirror in de buurt ophaalt in plaats van bij de
+centrale server van OpenOffice.org, help je mee de kans op
+overbelasting van die laatste te verkleinen. Ook heb je kans dat de
+downloadsnelheid via een mirror dichtbij beter is. </p>
+<p><a name="open_source"></a>
+<b>Open Source</b><br>
+in het Nederlands: open broncode. Je kunt de definitie <a href="http://www.opensource.org/docs/osd-dutch.html">hier</a>
+vinden. Wanneer de broncode van een softwarepakket openbaar is, geeft
+dat in principe iedere programmeur die dat wil de mogelijkheid om de
+software aan te passen. Dit model heeft een groot aantal potentiële
+voordelen voor zowel de gebruikers als de makers van de software. Je
+kunt hier meer over lezen op de website van de <a href="http://www.vosn.nl/">Vereniging
Open Source Nederland</a>.
+</p>
+<p><a name="sissl"></a>
+<b>SISSL</b><br>
+<a href="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html">Sun
+Industry Standards Source License</a>. De alternatieve (naast de <a href="#lgpl">LGPL</a>)
voorwaarden waaronder de
+broncode van OpenOffice.org beschikbaar gesteld wordt. Kort gezegd mag
+de gebruiker onder deze licentie alles doen met de broncode wat hij
+wil, zolang de compatibiliteit maar bewaard wordt. Voor OpenOffice.org
+gaat het om de programmeertaal-onafhankelijke <a href="#api">API</a>'s
+en op <a href="#xml">XML</a> gebaseerde
+bestandsformaten. </p>
+<p><a name="staroffice"></a>
+<b>StarOffice</b><br>
+Het kantoorpakket dat indertijd door het Duitse Star Division is
+ontwikkeld, dat door Sun is overgenomen, en waarvan de broncode
+openbaar gemaakt is in het OpenOffice.org project. Bovendien (vanaf
+Star Office 6.0): het kantoorpakket dat gebaseerd is op dezelfde
+broncode als het OpenOffice.org product, dat door Sun op commerciële
+basis wordt aangeboden, en dat door de specifieke toegevoegde waarde
+vooral voor bedrijven en overheidsinstellingen interessant zal zijn. </p>
+<p><a name="stable release"></a>
+<b>Stable release</b><br>
+de uitvoering van de software die bedoeld is voor algemeen gebruik. De
+stable releases zijn grondig getest op vervelende programmeerfouten
+(bugs), waar dan ook meer de nadruk op ligt dan op het toevoegen van
+zoveel mogelijk nieuwe functies of verbeteringen. Zie ook: <a href="#developer_release">Developer
release</a>. </p>
+<p><a name="sun"></a>
+<b>Sun</b><br>
+Het computerbedrijf <a href="http://www.sun.com">Sun
+Microsystems</a>, dat de stap heeft genomen om de broncode van
+het kantoorpakket StarOffice openbaar te maken en voor de verdere
+ontwikkeling het project OpenOffice.org heeft opgezet en blijft
+ondersteunen. </p>
+<p><a name="xml"></a>
+<b>XML</b><br>
+een &#8220;internetstandaard&#8221; voor de flexibele en logische opbouw van
+documentbestanden. Door <a href="http://xml.openoffice.org/faq.html">XML</a>
+te gebruiken is de informatie in de bestanden relatief eenvoudig
+toegankelijk, ook voor andere software dan waarmee het gemaakt is. </p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/begrippenlijst.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bertmeersma.JPG
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bertmeersma.JPG?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bertmeersma.JPG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.odt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.odt?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/203_nieuwemogelijkheden_06-05-29.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/API_Ooo_NL.sxw
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/API_Ooo_NL.sxw?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/API_Ooo_NL.sxw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/CD-doosje-OOo.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/CD-doosje-OOo.zip?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/CD-doosje-OOo.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Interface_Impress.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Interface_Impress.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Interface_Impress.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Masterdocument1.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Masterdocument1.zip?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Masterdocument1.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-inlays1.sxd
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-inlays1.sxd?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-inlays1.sxd
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-mapje.sxd
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-mapje.sxd?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/OOo-cd-mapje.sxd
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/TnT2003.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/TnT2003.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/TnT2003.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Werkbladen_OpenOfficeOrg_Writer.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Werkbladen_OpenOfficeOrg_Writer.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/Werkbladen_OpenOfficeOrg_Writer.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/meersma.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/oodag.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo2prodflyera4nl.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo2prodflyera4nl.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo2prodflyera4nl.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ooo_gebruikersdag.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/peeraer.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/reginald.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/ricquier.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/softwarepatenten.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole.pdf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.swf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.swf?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.swf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.sxi
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.sxi?rev=1200084&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/bestanden/spellingcontrole2.sxi
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-streamMime
View raw message