incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175509 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv: ./ about_OOo.html campaign1.html campaign2.html contacts.html dsso.html epostlistor.html index.html
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:28 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:27 2011
New Revision: 1175509

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175509&view=rev
Log:
KLS - added sv repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,326 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html lang="sv">
+ 
+ <head>
+  <title>OpenOffice.org - Writer</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.10" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url("/branding/css/tigris.css");
+    @import url("/branding/css/inst.css");
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" 
+   media="print" />
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+       
+  <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, OpenDocument, open standards" />
+  <meta name="description" content="OpenOffice.org: Open Office Paketet" />
+  <meta name="dc.language" scheme="ISO639-1" content="sv" />
+  
+</head>
+ 
+<body>
+<p class="nonscreen"><a href="#content">Skip to content</a></p>
+ 
+ 
+ <div id="svbanner">
+<div>
+ <a href="http://www.openoffice.org/index.html">
+ <img src="/branding/images/logonew.gif"
+  alt="" id="ooologo" />
+ </a>
+</div>
+ 
+ <div class="svlogin">
+ <form name="bannerloginform" id="bannerloginform" action="http://sv.openoffice.org/servlets/TLogin;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" method="post">
+ <div>
+ <p>
+ <label for="loginID">Anv&auml;ndarnamn:</label>
+ <input type="text" alt="username" name="loginID" id="loginID" class="inputtext" size="10" maxlength="32" />
+ <label for="password">L&ouml;senord:</label>
+ <input type="password" alt="password" name="password" id="password" class="inputtext" size="10" maxlength="32" />
+ <button type="submit" name="Login" id="Button" class="inputbutton" value="Login">Logga in</button>
+	 
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">Bli med</a> | 
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">Hj&auml;lp</a> 	 </p>
+ </div>
+ </form>
+
+</div>
+ 
+ 
+</div>
+ 
+ <div id="svtoptabs">
+ <ul class="svtabs">
+  <li> <a href="http://www.openoffice.org/index.html" title="Go to the Homepage">Home</a> </li>
+  <li> <a href="http://download.openoffice.org/index.html" title="Get OpenOffice.org or browse for additions">Download</a> </li>
+  <li> <a href="http://support.openoffice.org/index.html" title="The place for both free and commercial support on OpenOffice.org">Support</a> </li>
+  <li> <a href="http://contributing.openoffice.org/index.html" title="Become part of the largest OpenSource project!">Contributing</a> </li>
+  <li class="th"> <a href="http://projects.openoffice.org/index.html" title="See the Projects and their Categories">Projects</a> </li>
+  <li>  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/StartPage">My pages</a> </li>
+  <li> <a href="http://about.openoffice.org/index.html" title="Background information on OpenOffice.org">About</a> </li>
+ </ul>
+ </div>
+
+ <div class="contentpart" id="contextualinformation">
+ <div id="svbreadcrumbs">
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/ProjectList">Projects</a>   &nbsp;&gt;&nbsp;
+  <strong>  <a href="http://sv.openoffice.org/" class="selfref">sv</a></strong> 
+ </div>
+ </div>
+ 
+ 
+<div class="foo" id="body">
+ <table id="main" summary="body">
+ <tr>
+ <td id="svleftcol">
+  <div id="navcolumn">
+  <div id="projecttools" class="toolgroup">
+   <div class="label"><strong>Verktyg</strong></div>
+   <div class="body">
+   <div>
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectHome;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" class="selfref">Projektsida</a>
+   </div>
+   
+   <div>  
+   <a href="./medlemmar.html">Medlemmar</a> 
+   </div> 
+
+   <div>  
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Kung&ouml;relse</a> 
+   </div> 
+ 
+ <div>  
+  <a href="./epostlistor.html">E-postlistor</a> 
+ </div>
+ 
+ <div>  
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=545&expandFolder=545&folderID=0">Latthundar &amp; dokumentation</a> 
+ </div> 
+
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/source/browse/sv/src/">K&auml;llkodsarkiv</a>
+ </div>
+ 
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectIssues;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Buggj&auml;garna</a> 
+ </div>
+
+ </div>
+
+</div>
+ 
+
+
+<form action="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" method="get">
+ <div id="searchbox" class="toolgroup">
+ 
+   <div class="label"><strong>S&ouml;k</strong></div>
+  <div class="body">
+<div>
+    <select name="scope">
+      <option value="projectAndSubs" selected="selected">i just det h&auml;r projekt</option>
+        <option value="domain" >Alla projekt</option>
+  </select>
+   </div>
+  <div>
+  <input type="hidden" name="resultsPerPage" value="40" /> 
+  <input type="text" name="query" size="10" /> 
+  <button type="submit" name="Button" value="Go">S&ouml;k</button>
+  </div>
+  <div>
+    <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD?mode=advanced">Avancerad s&ouml;k</a>  </div>
+  <div><a href="http://support.openoffice.org/search.html">S&ouml;k i Google</a></div>
+ </div>
+
+ </div>
+</form>
+
+
+<div id="helptext" class="toolgroup">
+<div class="label"><strong>How do I...</strong></div>
+<div class="body">
+ 
+<div><a href="http://www.openoffice.org/sitemap.html" class="helplink">Sitemap</a></div>
+<div><a href="http://www.openoffice.org/faq.html" class="helplink">FAQ</a></div>
+<div><a href="http://sv.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC" onclick="return launch(this.href, 1)" 
+title="Note: link may open in new window" class="helplink">Get help?</a></div>
+</div></div>
+
+
+</div>
+
+ 
+ 
+<div class="strut">&nbsp;</div>
+</td>
+<td id="bodytd">
+ 
+<div id="bodycol">
+<div id="apphead">
+<h2>OpenOffice.org p&aring; svenska</h2>
+</div>
+ 
+ <p class="tasknav">
+ If you were <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">registered</a> and <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">logged in</a>, you could join this project.
+</p>
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+ 
+ <div id="projecthome" class="app">
+
+<div class="axial">
+Projektansvariga:
+   <a href="mailto:larsnooden@openoffice.org">Lars Nood&eacute;n</a>
+ och
+   <a href="mailto:jimiarvidsson@openoffice.org">Jimi Arvidsson</a>
+</div>
+
+
+
+ <div class="h3" id="longdescription">
+
+<h2>Version 2 - en ny spjutspets för OpenOffice.org</h2>
+
+<p>
+OpenOffice.org version 1 var den första produkten att förse användarna på massmarknaden med fördelarna av fri och öppen programvara genom att erbjuda nödvändiga program för det vardagliga datorarbetet helt utan kostnad. Översatt till mer än 30 språk och körbart i alla vanliga operativsystem (Windows, MacOS, GNU/Linux, Solaris m.fl.) används nu OpenOffice.org version 1 av tiotals miljoner nöjda användare.
+</p>
+
+<p>
+Med version 2 blir det ännu bättre:
+</p>
+
+<ul>
+  <li> det första kontorsprogrampaket att använda OpenDocumentFormat (ODF), den framtidssäkrade standarden för kontorsdokument</li>
+  <li> lättare att installera, med ett helt nytt utseende, anpassat till operativsystemet</li>
+  <li> mer intuitivt och lättare att använda än någonsin, med en mängd nya användarfunktioner</li>
+  <li> introduktionen av en ny större komponent: Base; en lättanvänd databasbehandlare med en helt integrerad databas</li>
+  <li> mer kompatibelt med andra programpaket; förstår nu även dunkla och sällan använda funktioner hos konkurrerande program </li>
+</ul>
+
+<p>
+Men licensen är fortfarande densamma: du får hämta OpenOffice.org version 2 helt utan licensavgifter, använda det i vilket sammanhang som helst, om det så är privat, i undervisning, inom förvaltning, eller kommersiellt, och fritt sprida det vidare till exemplevis familjemedlemmar, vänner, elever eller anställda.
+</p>
+
+
+<h2>Vad är så bra med OpenOffice.org?</h2>
+
+<p>
+Som namnet antyder är OpenOffice.org det öppna kontorsprogrampaketet:
+</p>
+
+<ul>
+  <li> inga kommersiella licenser eller kompatibilitetsproblem att oroa sig för</li>
+  <li> inga språkbarriärer - om det ännu inte finns på ditt språk är chansen stor att det snart gör det</li>
+  <li> körbart i alla vanliga operativsystem</li>
+  <li> det första kontorspaketet att använda OASIS OpenDocument-format</li>
+  <li> programmets källkod är fritt tillgänglig under en komplett OSI-certifierad licens </li>
+</ul>
+
+<h2>OpenOffice.org är synonymt med kvalitet</h2>
+
+<ul>
+  <li> rötterna till OpenOffice.org går tjugo år tillbaka i tiden vilket innebär en rikedom av erfarenhet</li>
+  <li> hundratusentals användare har deltagit i betatesterna av version 2</li>
+  <li> med en helt öppen utvecklingsprocess har OpenOffice.org ingenting att dölja; produkten står och faller med sitt anseende </li>
+</ul>
+
+<h2>OpenOffice.org är vänligt</h2>
+
+<ul>
+  <li> programmet både ser ut och fungerar på ett bekant sätt, och är genast användbart för alla som har använt en konkurrerande produkt</li>
+  <li> det är lätt att gå över till OpenOffice.org; programmet kan läsa alla större konkurrenters filformat</li>
+  <li> OpenOffice.org stöds av en global gemenskap av vänliga frivilliga som bara är för glada över att kunna bidra med hjälp till nybörjare likaväl som till avancerade användare </li>
+</ul>
+
+<h2>Vad finns i OpenOffice.org?</h2>
+
+<p>
+<a href="./writer.html">Writer</a> är OpenOffice.orgs ordbehandlare: använd den för allting från snabba brev till hela böcker med illustrationer, hänvisningar, innehållsförteckningar, index och litteraturförteckningar. Ordkomplettering, Autoformat och löpande Rättstavning gör den svåraste uppgift till ett lätt arbete. Writer är kraftfullt nog för publicering av exemplevis flerkolumnbrev och brochyrer; den enda begränsningen är din fantasi.
+</p>
+
+<p>
+Använd <a name="./calc.html">Calc</a> för att få ordning på dina siffror. Detta kraftfulla kalkylprogram har alla verktyg du behöver för att beräkna, analysera, sammanfatta och presentera dina data i numeriska rapporter eller fräsiga diagram. Ett helt integrerat hjälpsystem gör inmatningen av komplexa formler till en lek. Sofistikerade beslutsverktyg finns på bara några musklicks avstånd. Ta med externa data med hjälp av Datapiloten, sortera dem, filtrera dem, och producera delsummor och statistiska analyser. Använd förhandsgranskningar för att välja bland tretton kategorier av 2D- och 3D-diagram innefattande bland andra linje-, fält-, stapel-, cirkel- och koordinatdiagram med dussintals varianter.
+</p>
+
+<p>
+<a name="./impress.html">Impress</a> är den snabbaste och kraftfullaste vägen till effektiva multimediapresentationer. Dina presentationer kommer verkligen att märkas med specialeffekter, animationer och verkningsfulla ritverktyg.
+</p>
+
+<p>
+Med <a name="./draw.html">Draw</a> skapar du alltifrån enkla diagram till dynamiska 3D-illustrationer med specialeffekter.
+</p>
+
+<p>
+Nytt i version 2 är <a name="./base.html">base</a> som låter dig handha databaser på ett helt integrerat sätt inom OpenOffice.org. Skapa och förändra tabeller, formulär, enkäter och rapporter, antingen med din egen databas eller med <strong>Base</strong>'s egen inbyggda HSQL-motor.
+</p>
+
+<p>
+Ta reda på mera eller prova idag! 
+</p>
+</div>
+
+
+
+</div>
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+
+</div>
+</td>
+
+</tr>
+</table>
+</div>
+ 
+ 
+ <div id="footer">
+	<div class="footerpart" id="sponsorsun">
+		<p><a href="http://www.sun.com/software/star/openoffice/index.html">
+		<img title="Sponsored by Sun Microsystems, Inc." alt="Sun Microsystems Logo" src="/branding/images/sun_logo.gif" /></a><br />
+		</p>
+	</div>
+	
+	<div class="footerpart" id="sponsorcollabnet">
+		<p><a href="http://www.collab.net/special/clickpbc0502.html">
+		<img title="Powered by CollabNet" alt="CollabNet Logo" src="/branding/images/poweredby_036.gif" id="poweredby" /></a></p>
+	</div>
+	
+	<div id="smallprint">
+		<ul class="horizontalmenu">
+			<li><a title="Give feedback, or ask for assistance" 
+				href="/project/www/contact.html">Contact us</a></li>
+			<li><a title="Sitemap" href="/project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
+			<li><a title="What should happen on the matter listed on this page..."
+				href="/project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
+			<li><a href="http://www.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC">Site Help</a></li>
+			<li><a href="/project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>			
+		</ul>
+
+	<p>By any use of this Website, you agree to be bound by these 
+		<a href="http://www.sunsource.net/TUPPCP.html">Policies and Terms of Use</a></p>
+		<p>CollabNet is a trademark of CollabNet, Inc., Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Solaris, StarOffice are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.</p>
+		
+	<!--		<p>CollabNet, Inc. CollabNet is a trademark of CollabNet, Inc. Sun, Sun
+		Microsystems, the Sun Logo, Solaris, Java, StarOffice, StarOffice 7 and
+		StarSuite 7 	are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems,
+		Inc., in the United States and other countries.
+		</p> -->
+	</div>
+</div>
+ 
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,40 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+	<li><a href="/">Hem</a></li>
+	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="/support/">Support</a></li>
+	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+<h1>Gör inget olagligt -- skaffa OpenOffice.org!</h1>
+
+<p>Är kontorsprogramsviten som du använder laglig? Enligt siffror som publicerats av Microsoft antas 35% av all programvara i världen vara förfalskad eller på annat sätt olaglig.</p>
+
+<p>Efter många år av piratkopiering försöker Microsoft nu med ökade resurser att minska antalet olagliga kopior genom att bl.a. försöka upptäcka vilken mjukvara som installeras på datorn. Runt om i världen upprättar Business Software Alliance scheman för att väcka åtal mot företag och organisationer som bryter mot lagen. I Storbritannien erbjuds stora belöningar till personer som berättar om verksamheter som bryter mot lagen.</p>
+
+<p>Samtidigt erkänner Microsoft själva att deras kunder upplever licensieringen som komplicerad, och att det är enkelt att bryta mot lagen utan att veta om det.</p>
+<p>Om du har en kopia av Microsoft Office hemma, på skolan eller på jobbet, är du säker på att den är laglig?</p>
+
+<h2>Det finns alternativ</h2>
+<p>Lyckligtvis finns det mjukvara som inte orsakar sådana bekymmer. OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som är lika kraftfull som Microsoft Office. Sviten innehåller allt du behöver - program för ordbehandling, kalkylblad, presentationer, databaser, teckningar och matematiska formler. OpenOffice.org kan även använda äldre Microsoft Office-filformat från Word, Excel och PowerPoint, så att du kommer åt dina gamla filer i dessa format.</p>
+<p>Samtidigt erbjuder OpenOffice.org funktioner som Microsoft Office inte klarar av, såsom ett stort stöd för att skapa PDF-filer.</p>
+
+<p>Om du kan använda en dator, kan du använda OpenOffice.org!</p>
+
+<p>Så vad väntar du på? OpenOffice.org är gratis och ges ut av en organisation utan ekonomiska mål. Om du gillar OpenOffice.org behåller du den, eller tar bort den om du inte är nöjd.</p>
+
+<p>Du bestämmer! Lugn i sinnet utan kostnad.</p>
+
+<p><b>Gör inget olagligt -- använd OpenOffice.org!</b></p>
+</div>
+
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,48 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+	<li><a href="/">Hem</a></li>
+	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="/support/">Support</a></li>
+	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+<h1>Ta en provtur - Behåll bilen!</h1>
+
+<p>Varför slösa bort tid på att provköra Microsoft Office 2007 när du kan köra iväg med en fullt fungerande kontorsprogramsvit direkt?</p>
+
+<h2>OpenOffice.org kan erbjuda dig något bättre!</h2>
+<p>Provkör en fullt funktionell och laglig kopia av kontorsprogramsviten OpenOffice.org idag. Om du gillar den kan du behålla den så länge du själv önskar. Vi anser att det är den ultimata provturen!</p>
+
+<ul>
+	<li>OpenOffice.org är en komplett kontorsprogramsvit för textdokument, kalkylblad, presentationer, ritningar och databaser.</li>
+	<li>OpenOffice.org kan använda alla dina existerande dokument skapade i Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint.</li>
+</ul>
+
+<p>Till skillnad från Microsoft Office</p>
+<ul>
+	<li>får du fritt växla affärsdokument med andra program, via industrins standardformat OpenDocument</li>
+	<li>är OpenOffice.org fritt att använda utan kostnad för alla syften</li>
+	<li>har du inga juridiska problem på grund av licenser och avgifter</li>
+</ul>
+
+<p>Till skillnad från Microsoft Office 2007</p>
+<ul>
+	<li>behöver ett byte till OpenOffice.org inte innebära att du behöver lära om hur du använder kontorsprogram.</li>
+	<li>blir dokument använda under provturen inte låsta till programmet</li>
+</ul>
+
+<p>Vi erbjuder dig idag en provtur så att du kan upptäcka fördelarna med vår nya kontorsprogramsvit OpenOffice.org. Det kostar ingenting att prova, och om du gillar programvaran behåller du den så länge du vill.</p>
+
+<p><b>Ta en provtur - testa OpenOffice.org idag!</b></p>
+</div>
+
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,60 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<title>Kontakta oss</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+	<li><a href="/">Hem</a></li>
+	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="/support/">Support</a></li>
+	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<h1>Kontakta oss</h1>
+<p>På följande sätt kommer du i kontakt med det svenska projektet under OpenOffice.org.</p>
+<p>Vill du kontakta hela gruppen, rekommenderar vi våra <a href="/support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
+
+<h2>Projektansvariga</h2>
+<p>Dessa samordnar arbetet i projektet samt svarar på frågor om hur man deltar.</p>
+<p>Frågor om använding, utveckling, dokumentation eller installation hänvisas till våra <a href="/support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
+<p><b>Lars Noodén</b><br/>
+Projektansvarig<br/>
+<b>E-post:</b> dev</p>
+
+<p><b>Erik Magnus Johansson</b><br/>
+Projektansvarig<br/>
+<b>E-post:</b> erik_magnus</p>
+
+<p><b>Notera:</b> E-postadresserna ovan skall avslutas med @openoffice.org.</p>
+
+<h2>Marknadskontakter</h2>
+<p>Inom marknadsprojektet finns ett internationellt nätverk av kontakter: Marketing Communications and Information Network. De har korrekt och uppdaterad information om produkten OpenOffice.org och dess utveckling. De kan introducera OpenOffice.org i din organisation, arrangera talare, presentera aktuella migreringsstudier och ge information om kommersiell support.
+Är du journalist är det dem du kontaktar först.</p>
+
+<p><b>Per Eriksson</b><br/>
+Marketing Contact Sweden<br/>
+<b>E-post:</b> pereriksson<br/>
+<b>Mobil:</b> +46 70 560 10 33</p>
+
+<p><b>John McCreesh</b><br/>
+Marketing Contact Global<br/>
+<b>Tidszon:</b> UTC +01:00<br/>
+<b>E-post:</b> jpmcc<br/>
+<b>Mobil:</b> +44 (0)7 810 278 540</p>
+
+<p><b>Florian Effenberger</b><br/>
+Marketing Contact Global<br/>
+<b>E-post:</b> floeff<br/>
+<b>Tidszon:</b> UTC +0200<br/>
+<b>Tel:</b> +49 8341 99660880<br/>
+<b>Mobil:</b> +49 151 14424108<br/>
+<b>Fax:</b> +49 8341 99660889</p>
+
+<p><b>Notera:</b> E-postadresserna ovan skall avslutas med @openoffice.org.</p>
+
+<p>För en komplett lista över alla marknadskontakter över hela världen, besök <a href="http://marketing.openoffice.org/contacts.html">marknadsprojektets webbplats</a> (på engelska).</p>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,83 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<title>DSSO</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+	<li><a href="/">Hem</a></li>
+	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="/support/">Support</a></li>
+	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<h1>Förbättra vår ordlista</h1>
+
+<p>Vi använder en ordlista från <b>DSSO - Den stora svenska ordlistan</b>, som är ett ideellt projekt.<br/>
+Saknar du ett ord i ordlistan fyller du enkelt i formuläret. Genom bidrag från er användare <br/>
+skapar vi <b>Sveriges bästa ordlista</b>!</p>
+<p><b>Vill du veta mer om DSSO?</b> <a href="http://dsso.se/">Besök deras webbplats</a>.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+<div id="dsso-add-form">
+<b>Föreslå ett ord till DSSO</b>
+
+<form method="get" action="http://dsso.se/perl/Search" target="_blank">
+<input type="hidden" name="opno" value="8"/>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="0">
+	<colgroup>
+		<col width="120"/>
+		<col width="220"/>
+		<col width="260"/>
+	</colgroup>
+	<tr>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td><label for="word">Föreslaget ord:</label></td>
+		<td><input type="text" id="word" name="word" size="29" value=""/></td>
+		<td rowspan="4">
+			<b>Hjälp</b><br/>
+			Ange det ord du vill föreslå för ordlistan.<br/>
+			<br/>
+			Lämna även en eventuell kommentar om du vill lämna en kort förklaring.
+		</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td><label for="comment">Kommentar:</label></td>
+		<td><textarea id="comment" name="comment" cols="22" rows="4" value=""></textarea></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td><input type="submit" value="Skicka förslag"/></td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr>
+</table>
+</form>
+
+Ditt förslag bearbetas sedan av en redaktion och läggs till i ordboken efter godkännande. Föreslag ser du sedan i nästa version av ordlistan (du märker när ordlistan uppdaterats direkt i programmet).
+
+</div>
+
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,328 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html lang="sv">
+ 
+ <head>
+  <title>Epostlistor - OOo på svenska </title> 
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.10" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url("/branding/css/tigris.css");
+    @import url("/branding/css/inst.css");
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media="print" />
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+                           
+  <meta name="keywords" content="" />
+  <meta name="description" content="OpenOffice.org på svenska" />
+</head>
+ 
+<body>
+ 
+ <div class="svlogin">
+ <form name="bannerloginform" id="bannerloginform" action="http://sv.openoffice.org/servlets/TLogin;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" method="post">
+ <div>
+ <p>
+ <label for="loginID">Anv&auml;ndarnamn:</label>
+ <input type="text" alt="username" name="loginID" id="loginID" class="inputtext" size="10" maxlength="32" />
+ <label for="password">L&ouml;senord:</label>
+ <input type="password" alt="password" name="password" id="password" class="inputtext" size="10" maxlength="32" />
+ <button type="submit" name="Login" id="Button" class="inputbutton" value="Login">Logg in</button>
+	 
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">Bli med</a> | 
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">Hj&auml;lp</a> 	 </p>
+ </div>
+ </form>
+
+</div>
+ 
+ 
+ 
+ <div id="svtoptabs">
+ <ul class="svtabs">
+  <li> <a href="http://www.openoffice.org/index.html" title="Go to the Homepage">Home</a> </li>
+  <li> <a href="http://download.openoffice.org/index.html" title="Get OpenOffice.org or browse for additions">Download</a> </li>
+  <li> <a href="http://support.openoffice.org/index.html" title="The place for both free and commercial support on OpenOffice.org">Support</a> </li>
+  <li> <a href="http://contributing.openoffice.org/index.html" title="Become part of the largest OpenSource project!">Contributing</a> </li>
+  <li class="th"> <a href="http://projects.openoffice.org/index.html" title="See the Projects and their Categories">Projects</a> </li>
+  <li>  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/StartPage">My pages</a> </li>
+  <li> <a href="http://about.openoffice.org/index.html" title="Background information on OpenOffice.org">About</a> </li>
+ </ul>
+ </div>
+
+ <div class="contentpart" id="contextualinformation">
+ <div id="svbreadcrumbs">
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/ProjectList">Projects</a>   &nbsp;&gt;&nbsp;
+  <strong>  <a href="http://sv.openoffice.org/" class="selfref">sv</a></strong> 
+ </div>
+ </div>
+ 
+ 
+<div id="body">
+ <table id="main" summary="body">
+ <tr>
+ <td id="svleftcol">
+  <div id="navcolumn">
+  <div id="projecttools" class="toolgroup">
+   <div class="label"><strong>Verktyg</strong></div>
+   <div class="body">
+   <div>
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectHome;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" class="selfref">Projektsida</a>
+   </div>
+   
+   <div>  
+   <a href="./medlemmar.html">Medlemmar</a> 
+   </div> 
+
+   <div>  
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Kung&ouml;relse</a> 
+   </div> 
+ 
+ <div class="band7">  
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">E-postlistor</a> 
+ </div>
+ 
+ <div>  
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=545&amp;expandFolder=545&amp;folderID=0">Latthundar &amp; dokumentation</a> 
+ </div> 
+
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/source/browse/sv/src/">K&auml;llkodsarkiv</a>
+ </div>
+ 
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectIssues;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Buggj&auml;garna</a> 
+ </div>
+
+ </div>
+
+</div>
+ 
+
+
+<form action="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD" method="get">
+ <div id="searchbox" class="toolgroup">
+ 
+   <div class="label"><strong>S&ouml;k</strong></div>
+  <div class="body">
+<div>
+    <select name="scope">
+      <option value="projectAndSubs" selected="selected">i just det h&auml;r projekt</option>
+        <option value="domain" >Alla projekt</option>
+  </select>
+   </div>
+  <div>
+  <input type="hidden" name="resultsPerPage" value="40" /> 
+  <input type="text" name="query" size="10" /> 
+  <button type="submit" name="Button" value="Go">S&ouml;k</button>
+  </div>
+  <div>
+    <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD?mode=advanced">Avancerad s&ouml;k</a>  </div>
+  <div><a href="http://support.openoffice.org/search.html">S&ouml;k i Google</a></div>
+ </div>
+
+ </div>
+</form>
+
+
+<div id="helptext" class="toolgroup">
+ <div class="label"><strong>How do I...</strong></div>
+
+ <div class="body">
+ 
+ <div><a href="http://www.openoffice.org/sitemap.html" class="helplink">Sitemap</a></div>
+ <div><a href="http://www.openoffice.org/faq.html" class="helplink">FAQ</a></div>
+ <div><a href="http://sv.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC" onclick="return launch(this.href, 1)" 
+ title="Note: link may open in new window" class="helplink">Get help?</a></div>
+</div>
+</div>
+
+
+</div>
+
+ 
+ 
+<div class="strut">&nbsp;</div>
+ 
+<div id="bodycol">
+<div id="apphead">
+<h2>OpenOffice.org p&aring; svenska</h2>
+</div>
+ 
+ <p class="tasknav">
+ If you were <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">registered</a> and <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">logged in</a>, you could join this project.
+</p>
+
+<div class="strut">&nbsp;</div>
+ 
+</td>
+<td id="bodytd">
+
+ <p class="tasknav">
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListAdd">Add new mailing list</a> 
+ </p> 
+ 
+<div>
+<p>
+If you are not <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Login">logged in</a>,
+yet, you may want to do so. 
+</p>
+</div>
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+ 
+ 
+ <div id="projectmailinglistlist" class="app">
+
+<div class="h3">
+ <h3>users@sv.openoffice.org</h3>
+
+ <dl>
+ <dt>Frågor</dt>
+ <dd>Allmänna frågor om bruk eller installation av OpenOffice.org på svenska.
+ Även den engelsk talande users@openoffice.org kan rekommenderas.
+ </dd>
+ 
+ <dd>
+  <a href="mailto:users-subscribe@sv.openoffice.org">prenumerera</a>
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="mailto:users-unsubscribe@sv.openoffice.org">avprenumerera</a>
+ </dd>
+
+ <dd>
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">bläddra i listans arkiv</a> 
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=users">sök i listans arkiv</a> 
+<!--
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListEdit?list=users">redigera listan</a>
+-->
+  </dd>
+  </dl>
+ 
+</div>
+
+<div class="h3">
+ <h3>announce@sv.openoffice.org</h3>
+
+ <dl>
+ <dt>Kungörelser</dt>
+ <dd>Kungörelse om nya versioner uppdateringar och andra projekt-relaterade händelser.</dd>
+
+ <dd>
+  <a href="mailto:announce-subscribe@sv.openoffice.org">prenumerera</a>
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="mailto:announce-unsubscribe@sv.openoffice.org">avprenumerera</a>
+ </dd>
+ <dd>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">bläddra i listans arkiv</a> 
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=announce">sök i listans arkiv</a> 
+<!--
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListEdit?list=announce">redigera listan</a>
+-->
+ </dd>
+ 
+ </dl>
+</div>
+
+ <div class="h3">
+ <h3>dev@sv.openoffice.org</h3>
+
+ <dl>
+ <dt>Utvecklarhörnan</dt>
+ <dd>Här sker samtal om utvecklingens problem framgång och mål
+&auml;ven kvalitets&auml;kring av programmet och dokumentation.
+G&auml;ller &auml;ven fr&aring;gor och diskussion om &ouml;vers&auml;ttningsarbetet.
+</dd>
+<dd>
+Att rapportera fel, anmäl det till <a href="http://www.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?component=l10n&amp;subcomponent=ui&amp;short_desc=%5BSV%5D%20&amp;assigned_to=iano&amp;rep_platform=All&amp;op_sys=All">IssueZilla</a>, component <code>l10n</code>, subcomponent
+<code>UI</code>, anvisa det till iano och låt skriva "[SV]" i början av ärendet.
+Frågor om använding eller installation av OpenOffice.org på svenska skickas till <a href="mailto:users-subsribe">users@openoffice.org</a>. Se ovan.
+</dd>
+
+ 
+ <dd>
+  <a href="mailto:dev-subscribe@sv.openoffice.org">prenumerera</a>
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="mailto:dev-unsubscribe@sv.openoffice.org">avprenumerera</a>
+ </dd>
+ <dd>
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">bläddra i listans arkiv</a> 
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev">sök i listans arkiv</a> 
+<!--
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListEdit?list=dev">redigera listan</a>
+-->
+  </dd>
+ </dl>
+</div>
+
+<div class="h3">
+ <h3>cvs@sv.openoffice.org</h3>
+ 
+ <dl>
+ <dt>Automatiserad</dt>
+ <dd>Meddelande om versionshantering. När filer eller mappar lagras i sv-projeketet så kommer ett meddelande hit.</dd>
+ 
+ <dd>
+  <a href="mailto:cvs-subscribe@sv.openoffice.org">prenumerera</a>
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="mailto:cvs-unsubscribe@sv.openoffice.org">avprenumerera</a>
+ </dd>
+ <dd>
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=cvs">bläddra i listans arkiv</a> 
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=cvs">sök i listans arkiv</a> 
+<!--
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListEdit?list=cvs">redigera listan</a>
+-->
+  </dd>
+  </dl>
+</div>
+
+<div class="h3">
+ <h3>issues@sv.openoffice.org</h3>
+
+ <dl>
+ <dt>Automatiserad</dt>
+
+ <dd>A mailing list for issue or artifact creation and changes. When new issues or updates to issues are committed, an e-mail is sent to this list. If this list is deleted, the system will generate mail failures for every issue created or updated in the project.</dd>
+ 
+ <dd>
+  <a href="mailto:cvs-subscribe@sv.openoffice.org">prenumerera</a>
+ &nbsp; | &nbsp;
+  <a href="mailto:cvs-unsubscribe@sv.openoffice.org">avprenumerera</a>
+ </dd>
+
+ <dd>
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=issues">bläddra i listans arkiv</a> 
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=issues">sök i listans arkiv</a>
+<!--
+ &nbsp; | &nbsp;
+ <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/MailingListEdit?list=issues">redigera listan</a>
+-->
+ </dd>
+ 
+  </dl>
+
+</div>
+
+</td>
+
+</tr>
+</table>
+ 
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html?rev=1175509&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html Sun Sep 25 18:18:27 2011
@@ -0,0 +1,88 @@
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, Sverige, svenska, OpenOffice.org Sverige, OpenOffice.org svenska" />
+<meta name="description" content="OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community." />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+	<li><a href="/">Hem</a></li>
+	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="/support/">Support</a></li>
+	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+	<a href="/get/" id="fp-get-dl">
+		<p>Ladda ner OpenOffice.org<br/>
+		<small>Alla OS, version 3.2.0, svenska<br/>Eller via distributör</small></p>
+	</a>
+	
+	<a href="/addons/" id="fp-get-addons">
+		<p>Ladda ner tillägg<br/>
+		<small>Gör mer med tillägg.</small></p>
+	</a>
+	
+	<a href="/support/" class="fp-campaign">
+		<p>Hjälp och support<br/>
+		<small>Skaffa hjälp här.</small></p>
+	</a>
+	
+	<a href="dsso.html" id="fp-dsso">
+		<p>Förbättra ordlistan<br/>
+		<small>Föreslå nya ord här.</small></p>
+	</a>
+	
+	<div id="fp-news">
+		<h2>Nyheter</h2>
+		<h3>OpenOffice.org släpper 3.1</h3>
+		<p>OpenOffice.org-communityt är stolta att kunna presentera OpenOffice.org 3.1 - den andra och bästa versionen sedan OpenOffice.org 3 någonsin.<br/>
+		<h3>OpenOffice.org släpper version 3</h3>
+		<p>OpenOffice.org-communityt är stolta att kunna presentera OpenOffice.org 3 - den personligaste och mest innovativa versionen någonsin.<br/>
+		<h3>OpenOffice.org släpper 2.4.1</h3>
+		<p>OpenOffice.org 2.4.1 innehåller fixade säkerhetsbrister som upptäckts i 2.4. Alla användare rekommenderas att uppgradera till denna version.<br/>
+		<a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ladda ner</a></p>
+		<h3>OpenOffice.org släpper version 2.4 av världens ledande fria kontorssvit</h3>
+		<p>Communityt för OpenOffice.org är stolta att släppa OpenOffice.org 2.4. Versionen är en ny och förbättrad version av världens ledande fria kontorssvit och ger nya funktioner och förbättringar för alla dess program.<br/>
+		<a href="/press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
+		<h3>Nytt preliminärdatum för OpenOffice.org 2.4</h3>
+		<p>OpenOffice.org, världens mest populära fria kontorssvit, beräknas släppas senaste den 31 mars 2008. Förseningen beror på utrymmesbrist på våra spegelservrar.</p>
+		<h3>Everex släpper ny PC med produktivitetsviten OpenOffice.org</h3>
+		<p>Everex, en världsledare inom designing och tillverkning av persondatorer, berättar idag i ett pressmeddelande om sin nya student-PC med produktivitetsviten OpenOffice.org.<br/>
+		<a href="/press/pr20070718.html">Läs mer</a></p>
+
+		<h3>OpenDocument-formatet</h3>
+		<p>Lär dig mer om det öppna och moderna, XML-baserade filformatet.<br/>
+		<a href="opendocument.html">Läs mer »</a></p>
+	</div>
+</div>
+
+<!-- <a href="/product/"><img src="images/fp-promo01.png" id="fp-promo-pic"/></a> -->
+
+
+<h2>Den öppna kontorssviten för dig</h2>
+<p>OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya kraftfulla funktioner och öppna standarder är OpenOffice.org mycket mer än en kontorssvit.</p>
+
+<h2>Hur är OpenOffice.org annorlunda?</h2>
+<p>Du bestämmer! OpenOffice.org använder det ISO-standardiserade filformatet OpenDocument Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i hemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filformat. Den klarar galant av såväl Microsoft® Office®-filformat (såsom doc och xls) och alla WordPerfect-format.</p>
+
+<h2>Kontorssviten som pratar många språk</h2>
+<p>Vår kontorssvit finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk. Den finns tillgänglig för Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux och UNIX. Den översätts till mer än 80 olika språk och fungerar på x86, PowerPC och SPARC.</p>
+
+<h2>Att övergå till OpenOffice.org är enkelt</h2>
+<p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
+
+<p><b><a href="/product/">Läs mer!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><a href="/get/">Prova OpenOffice.org idag!</a></b></p>
+
+</div>
+
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message