incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175507 [5/5] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:20 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,172 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Súčasti balíka</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Súčasti balíka
+					</div><br/>
+<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sleft">
+<tr>
+ <td valign="top"><img src="img/writer.bmp" wisth="27" height="32" alt="writer" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Writer</b><p align="justify">je textový procesor balíka OpenOffice.org: použite ho na všetko od písania rýchleho listu až po
+  vytváranie celej knihy s včlenenými ilustráciami, krížovými odkazmi, obsahmi, indexmi, zoznamami použitej literatúry...
+  Automatické doplňovanie, automatický formát, a kontrola pravopisu v reálnom čase robia z najťažšej úlohy jednoduchosť.
+  Writer je dosť silný na to aby zvládol aj úlohy z oblasti desktop publishing ako napríklad vytváranie viacstĺpcových novín alebo
+  brožúr – jediným obmedzením je Vaša predstavivosť.</p>
+ </td>
+</tr><tr> 
+ <td valign="top"><img src="img/calc.bmp" wisth="20" height="32" alt="calc" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Calc</b><p align="justify">Použite Calc pre zvládnutie Vašich čísel. Tento mocný zošit obsahuje všetky nástroje potrebných pre 
+ výpočty, analýzu, sumarizáciu a prezentáciu vašich dát v číselných správach alebo graficky. Plne integrovaný systém Pomocníka urobí
+ zo zadávania komplexných vzorcov hračku. Vyspelé nástroje pre podporu rozhodovania sú vzdialené len pár klikov. 
+ Siahnite na externé dáta pomocou Sprievodcu dátami a môžete ich triediť, filtrovať a vytvárať medzisúčty a štatistické analýzy. 
+ Použite náhľady pre výber z trinástich kategórií 2-D a 3-D grafov s tuctami variant.</p>
+ </td>
+</tr><tr>
+ <td valign="top"><img src="img/draw.bmp" wisth="22" height="32" alt="draw" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Draw</b><p align="justify">
+ OpenOffice.org taktiež obsahuje Draw, plnohodnotný 2-D / 3-D grafický program s množstvom funkcií
+ </p>
+ </td>
+</tr><tr>
+ <td valign="top"><img src="img/impress.bmp" wisth="35" height="32" alt="impress" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Impress</b><p align="justify">
+ Impress pre vytváranie prezentácií
+ </p>
+ </td>
+</tr><tr>
+ <td valign="top"><img src="img/base.bmp" wisth="22" height="32" alt="base" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Base</b><p align="justify">
+ Nový vo verzii 2, Base vám umožňuje manipulovať s dátami v databázach nepretržite v rámci OpenOffice.org. Vytvárajte a upravujte tabuľky,
+ formuláre, dotazy a správy buď s použitím vašej vlastnej databázy alebo s použitím HSQL databázy zabudovanej priamo do Base.
+ </p>
+ </td>
+</tr><tr>
+ <td valign="top"><img src="img/math.bmp" wisth="21" height="32" alt="math" align="middle"></td>
+ <td valign="top">
+ <b>Math</b><p align="justify">
+ Math je špeciálny editor pre matematické symboly
+ </p>
+ <p align="justify">
+ Silné zabudované pdf a Flash exporty pôvodne uvedené vo verzii 1 boli taktiež významne vylepšené vo verzii 2.
+Poznámka: Na rozdiel od niektorých svojich konkurentov, OpenOffice.org nie je súbor samostatných kusov softvéru, ktoré boli spolu zviazané. OpenOffice.org bol od začiatku stavaný ako jediný kus softvéru, tak aby bolo veľmi jednoduché sa ho naučiť. Vyzerá rovnako, funguje rovnako, pretože pod povrchom je rovnaký. Čo ak chcete otvoriť zošit pokiaľ požívate Writer? Jednoducho tak urobte nemusíte najprv otvárať Calc. K tomu pridajte spoločný a konzistentný systém Pomocníka, nie je to žiadnou náhodou, že OpenOffice.org jednoduchý na používanie pre začiatočníkov rovnako ako pre expertov.
+ </p>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,149 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Odkazy</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Odkazy
+					</div><br/>
+<br/>
+ <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Main_Page" target="_blank">OpenOffice na WikiPedii - velmi dobrý manuál</a>
+<br/>
+<b>Preklady (lokalizácia)</b><br/>
+<ul>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/" target="_blank">Domovská stránka lokalizačného projektu OpenOffice.org</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/L10N_Framework/index.html" target="_blank">Popis lokalizačného rámca</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/L10N_Framework/Intermediate_file_format.html" target="_blank">Štruktúra súboru pre prekladateľov</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/L10N_Framework/How_to_localize_and_build_OpenOffice.html" target="_blank">Ako vytvoriť lokalizovaný build OO</a>
+<li><a href="http://tools.openoffice.org/openoffice_lang.html" target="_blank">Zostavenie inštalačného balíka v inom jazyku ako angličtina</a>
+<li><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/setup-linux.html" target="_blank">Inštalácia OpenOffice.org pod Linuxom</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/localization/Translation_Tips.html" target="_blank">Tipy pre prekladanie</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/localization/OpenOffice_Glossary.html" target="_blank">Glosár OpenOffice.org</a> (prvý krok pre preklad)
+</ul>
+<b>Internacionalizácia</b><br/>
+<ul>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/Universal_i18n_framework.pdf" target="_blank">Technical paper: Universal i18n framework (PDF)</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/i18n_framework/Open-sourcing_i18n_framework.html" target="_blank">Stav i18n rámca</a>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/i18n_framework/HowToAddLocaleInI18n.html" target="_blank">Pridanie nového locale do OpenOffice.org</a>
+</ul>
+<b>Ďalšie nástroje</b><br/>
+<ul>
+<li><a href="http://whiteboard.openoffice.org/lingucomponent/dictionary.html" target="_blank">Kontrola pravopisu</a> (založená na vlastnej knižnici MySpell, popis výroby slovníka z existujúceho ISpell hash súboru; plánuje sa migrácia na PSpell)
+<li><a href="http://whiteboard.openoffice.org/lingucomponent/thesaurus.html" target="_blank">Thesaurus</a> (alebo slovník synoným)
+<li><a href="http://whiteboard.openoffice.org/lingucomponent/hyphenator.html" target="_blank">Delenie slov</a>
+<li><a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/Samples_Templates/index.html" target="_blank">Šablóny a galéria</a>
+</ul>
+<b>Ostatné</b><br/>
+<ul>
+<li><a href="http://ooo.ximian.com/hackers-guide.html" target="_blank">Unofficial OpenOffice.org Hacker's guide</a>
+</ul>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,129 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Užitočné manuály</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Užitočné manuály
+					</div><br/>
+Väčšina týchto príspevkov bola napísaná priamo jednotlivými užívateľmi tak aby bolo pre vás jednoduché zvládnutie popisovaných činností.<br><br>
+<li><a href="manuals/ee_manual.html">Návod na inštaláciu a používanie EasyEclipse (windows)</a>
+<li><a href="manuals/issuezilla_manual.html">Manuál pre prácu s Issuezillou</a>
+<li><a href="manuals/WinCVS_manual.html">Manuál pre prácu s WinCVS</a>
+<li><a href="manuals/LinCVS_windows_manual.html">Manuál pre prácu s LinCVS pre Windows</a>
+<br /><br />
+<b>Manuály k OpenOffice.org</b><br />
+Množstvo návodov a odpovedí k OpenOffice.org môžte nájsť na <a href="http://www.openoffice.cz/">českých stránkach OpenOffice.cz</a>, kde je k dispozícii aj diskusné fórum.<br/>
+Starší ale stále užitočný manuál pre prácu s textami v OpenOffice.org 1.x nájdete v "knižnici" na <a href="http://knihy.root.cz/kniha/prace-s-textem-v-openoffice-org/">root.cz</a>.<br/>
+Podrobné návody nájdete aj na stránke <a href="http://www.602office.cz/">602office.cz</a>. 
+Produkt 602 Office je "derivátom" OpenOffice.org, čo znamená ich takmer identickú funkčnosť a preto môžu byť manuály zo 602 Office pre vás užitkom.
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,83 @@
+<rss version="0.91">
+ <channel>
+  <title>sk.OpenOffice.org</title>
+  <link>http://sk.openoffice.org</link>
+  <description>Slovak community of OpenOffice.org</description>
+  <language>cs</language>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.2.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/100902.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.2.0</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/100331.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.1.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/091211.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Go-OO 3.1.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/090921.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.1.0</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/090625.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>OpenOffice.org 3.1.0 sa oneskorí</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/090522.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>OSSConf 2009</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/090522_ossconf.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.0.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/090201.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 3.0</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/081015.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Go-OO - fork OpenOffice.org</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/080620.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 2.4.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/080610.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 2.4</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/080327.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 2.3.1</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/131207.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Vydanie OpenOffice.org 2.3</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/0210072.html</link>
+   <description/>
+  </item>
+  <item>
+   <title>Obnovenie updatov webu</title>
+   <link>http://sk.openoffice.org/news/021007.html</link>
+   <description/>
+  </item>     
+ </channel>
+</rss>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,144 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="data/style.css" type="text/css">
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />	
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+  <h3 align="center">OpenOffice.org 2</h3>
+OpenOffice.org 2 obsahuje všetko, čo by ste čakali od najmodernejšieho kancelárskeho balíka - všetko potrebné pre vašu kanceláriu. 
+<li>Všetky súčasti majú jednotný a prehľadný vzhľad, umožnujúci ľahkú prácu začiatočníkom ale i skutočným profesionálom</li>
+<li>OpenOffice.org je kompatibilný s mnohými inými kancelárskymi balíčkami ako napr. od Microsoftu a preto sa nemusíte báť, že nebude môcť 
+pracovať so súbormi od ľudí, ktorí stále používajú Microsoft</li>
+<li>Všetky komponenty ukLadajú svoje dáta do <i>OpenDocument</i> formátu, ktorý je novým medzinárodným štandardom pre
+dokumenty kancelárskych balíčkov. Je založený na XML a je bez problémov otvoriteľný v každom software, ktorý podporuje tento typ dát.</li>
+<li>Všetky jeho súčasti sa nainštalujú rýchlo pomocou instalačných nástrojov platných pre daný OS</li>
+<li>Je vyvýjaný ako Open Source, čo znamená, že je nielen dnes ale aj v budúcnosti zadarmo a môžete ho používať doma, v škole, kanceláriach, intrenetových kaviarňach...</li><br/>
+OpenOffice.org 2 <b>obsahuje</b>:<br/>
+<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sleft">
+<tr>
+ <td><img src="img/writer.bmp" wisth="27" height="32" alt="writer" align="middle"></td><td> - textový editor</td>
+ <td><img src="img/calc.bmp" wisth="20" height="32" alt="calc" align="middle"></td><td> - tabuľkový procesor</td>
+</tr><tr>
+ <td><img src="img/draw.bmp" wisth="22" height="32" alt="draw" align="middle"></td><td> - kresliaci nástroj Draw</td>
+ <td><img src="img/impress.bmp" wisth="35" height="32" alt="impress" align="middle"></td><td> - program na tvorbu prezentácií</td>
+</tr><tr>
+ <td><img src="img/base.bmp" wisth="22" height="32" alt="base" align="middle"></td><td> - program na prácu s databázami</td>
+ <td><img src="img/math.bmp" wisth="21" height="32" alt="math" align="middle"></td><td> - program na spracovanie matematických vzorcov a operácií</td>
+</tr>
+</table><br/>
+<b>Slovenská lokalizácia zahŕňa</b>:<br/>
+<li>inštalačný program</li> 
+<li>kompletné užívateľské rozhranie (dialógy, menu, nástrojové tipy, atď.) </li>
+<li>pomocníka (zatiaľ iba čiastočne) </li>
+<li>slovníky pre kontrolu pravopisu a delenie slov.</li> 
+<li>a iné</li><br/>
+Neváhajte a stiahnite si <b>Slovenská verzia</b> OpenOffice.org 2.0 pre:
+<li><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0/OOo_2.0_windows_install_sk.exe">Windows</a></li>
+<li><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0/OOo_2.0_LinuxIntel_install_sk_rpm.tar.gz">Linux</a></li>
+<li><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0/OOo_2.0_LinuxIntel_install_sk_deb.tar.gz">Debian Linux</a></li>
+<li><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0/OpenOffice.org-2.0_sk.dmg">MacOs X</a></li>
+<li><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.0/" target="_blank">viac tu...</a> </li>
+  
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,196 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Čo potrebujete pre fungovanie OpenOffice.org ?</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						<a href="#OOo2x">Čo potrebujete pre fungovanie OpenOffice.org 2.x ?</a><br/>
+						<a href="#OOo3x">Čo potrebujete pre fungovanie OpenOffice.org 3.0 ?</a>
+					</div><br/>
+<a name="OOo3x"></a><br/>
+<br/>
+<br/>
+<h3>OpenOffice.org 3.0</h3><br/>
+Odporúčané <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">systémové požiadavky pre OpenOffice.org 3.x</a> nájdete aj na OpenOffice.org.<br/>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/winlogo.jpg" width="80" height="61" alt="logo microsoft windows" border="0"></div>
+<li>Windows 2000 (Service Pack 2 alebo vyšší), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista</li>
+<li>256 MB RAM (odporúčané 512 MB)</li>
+<li>650 MB dostupného diskového priestoru. Po inštalácii a zmazaní dočasných súborov inštalácia zaberie približne 440 MB.</li>
+<li>1024 x 768 alebo vyšší s rozlíšením aspoň 256 farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/linuxlogo.gif" width="87" height="99" alt="logo linux" border="0"></div>
+<li>Linux kernel verzia 2.4 alebo vyšší, glibc2 verzia 2.3.2 alebo vyšší</li>
+<li>256 MB RAM (odporúčané 512 MB)</li>
+<li>400 MB dostupného diskového priestoru</li>
+<li>X-Server s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšší, aspoň 256 farieb</li>
+<li>správca rpm balíčkov / deb balíčkov</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/macoslogo.png" width="100" height="87" alt="logo mac os" border="0"></div>
+<li>Mac OS X 10.4 (Tiger) alebo vyšší</li>
+<li>512 MB RAM</li>
+<li>400 MB dostupného diskového priestoru</li>
+<li>rozlíšenie 1024 x 768 alebo vyššie, aspoň 16.7 miliónov farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/solarislogo.gif" width="81" height="73" alt="logo solaris" border="0"></div>
+<li>SPARC alebo x86 platfoma</li>
+<li>Solaris 10 OS alebo vyšší</li>
+<li>256 MB RAM</li>
+<li>400 MB dostupného diskového priestoru</li>
+<li>X-Server s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšší, aspoň 256 farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/javalogo.gif" alt="logo java" border="0"></div>
+<li><i>Poznámka: </i>pre plnú funkcionalitu OpenOffice.org verzia 3 budete taktiež potrebovať Java Runtime Environment (JRE) vo verzii 1.5.x. 
+Pre bezplatné stiahnutie pre Váš systém navštívte http://java.com</li>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="OOo2x"></a><br/>
+<br/>
+<h3>OpenOffice.org 2.x</h3><br/>
+Odporúčané <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_20.html">systémové požiadavky pre OpenOffice.org 2.x</a> nájdete aj na OpenOffice.org.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/winlogo.jpg" width="80" height="61" alt="logo microsoft windows" border="0"></div>
+<li>Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (Service Pack 2 alebo vyšší), Windows XP, Windows 2003</li>
+<li>128 Mbajtov RAM</li>
+<li>200 Mbajtov dostupného diskového priestoru</li>
+<li>800 x 600 alebo vyšší s rozlíšením aspoň 256 farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/linuxlogo.gif" width="87" height="99" alt="logo linux" border="0"></div>
+<li>Linux kernel verzia 2.2.13 alebo vyšší, glibc2 verzia 2.2.0 alebo vyšší</li>
+<li>128 Mbajtov RAM</li>
+<li>200 Mbajtov dostupného diskového priestoru</li>
+<li>X-Server s rozlíšením 800 x 600 alebo vyšší, aspoň 256 farieb</li>
+<li>správca rpm balíčkov / deb balíčkov</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/solarislogo.gif" width="81" height="73" alt="logo solaris" border="0"></div>
+<li>SPARC alebo x86 platfoma</li>
+<li>Solaris 8 OS alebo vyšší</li>
+<li>128 Mbajtov RAM</li>
+<li>250 Mbajtov dostupného diskového priestoru</li>
+<li>X-Server s rozlíšením 800 x 600 alebo vyšší, aspoň 256 farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/macos.gif" width="50" height="73" alt="logo mac os" border="0"></div>
+<li>Power Mac G3 400Mhz alebo vyšší</li>
+<li>Mac OS X 10.4.x</li>
+<li>256 MB RAM</li>
+<li>400 MB dostupného diskového priestoru</li>
+<li>Nutný je X-11 server, ktorý je dostupný pre OS X 10.4 na inštalačnom disku OS X. Inštrukcie pre užívateľov sú <a href="http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301229">tu</a>.</li>
+<li>rozlíšenie 800 x 600 alebo vyššie, aspoň 16.7 miliónov farieb</li>
+<br/>
+<div align="center"><img src="img/javalogo.gif" alt="logo java" border="0"></div>
+<li><i>Poznámka: </i>pre plnú funkcionalitu OpenOffice.org verzia 2 (vrátane Base) budete taktiež potrebovať
+ Java Runtime Environment (JRE). Pre bezplatné stiahnutie pre Váš systém navštívte http://java.com</li>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,171 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">O nás</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						O nás
+					</div><br/>
+<table width="100%" border="0" class="sleft">
+ <tr>
+ </tr>
+<tr><td colspan="2"><h4>Vedúci projektu</h4></td></tr>
+ <tr>
+  <td><img src="/img/fotos/brko.jpg" align="left" alt="fotka" width="105" height="113"></td>
+  <td valign="top">
+  Vedúcim projektu
+  je <b>Braňo Klocok</b>.<br>
+  Braňo pracuje ako riaditeľ pre ekonomiku a marketing v oravskej spoločnosti
+  vyrábajúcej ferozliatiny OFZ a.s.&nbsp;. K&nbsp;OpenOffice.Org a k&nbsp;linuxu sa dostal keď ich firma hľadala východisko
+  zo situácie, ktorú spôsobila licenčná politika MicroSoftu. Od vtedy je nadšeným zástancom Open Source a najmä
+  Open Office. Braňa môžete kontaktovať na adrese <a href="mailto:brko@openoffice.org">brko@openoffice.org</a>.
+  </td>
+ </tr>
+<tr><td colspan="2"><h4>Ostatní členovia</h4></td></tr>
+ <tr>
+  <td><img src="/img/fotos/pjanik.jpg" align="left" alt="fotka" width="105" height="113"></td>
+  <td valign="top">
+  Ďalším členom projektu
+  je <b>Pavel Janík</b>. Pavel pracuje ako konzultant Open Source technológií a operačného systému
+  Linux. Veľmi úzko spolupracuje so spoločnosťami Computer Press, Sun Microsystems Czech a SuSE
+  CR. Je členom <a href="http://www.linux.cz/czlug/">Českého združenia užívateľov operačného
+  systému Linux</a> (CZLUG). V našom projekte má na starosti najmä vytváranie binárnej
+  distribúcie OpenOffice.org pre operačné systémy Linux a Solaris a správu a tvorbu skriptov pre
+  generovanie slovenských prekladov. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí pomoc pri správe projektu, komponenty
+  sk v&nbsp;systéme chýb OpenOffice.org - v IssueZille. Pavel se tiež aktívne zúčastňuje vývoja
+  OpenOffice.org a najmä sleduje dianie vo vývojárskej komunite. Svoj voľný
+  čas venuje predovšetkým tomuto projektu. Pavla môžete najlepšie kontaktovať
+  e-mailom na adrese <a href="mailto:Pavel@Janik.cz">Pavel@Janik.cz</a>. V&nbsp;projekte
+  OpenOffice.org ho nájdete pod menom účtu pjanik a e-mailom <a href="mailto:pjanik@openoffice.org">pjanik@openoffice.org</a>.
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="/img/fotos/michelsz.jpg" align="left" alt="fotka" width="105" height="113"></td>
+  <td valign="top">
+  <b>Boris
+  Michelsz</b> pracuje ako Správca IS v spoločnosti ProCS s.r.o., ktorá sa zaoberá dodávkami riadiacich systémov.<br>
+  OpenOffice resp. v tej dobe ešte StarOffice začal používať od verzie SO 5.0. Je zástancom voľného software, OOo je
+  prvý väčší projekt na ktorom pracuje. Kontakt do práce <a href="mailto:bmichelsz@procs.sk">bmichelsz@procs.sk</a>,
+  <a href="mailto:michelsz@openoffice.org">michelsz@openoffice.org</a>, alebo privátne na
+  <a href="mailto:michelsz@zmail.sk">michelsz@zmail.sk</a><br>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><img src="/img/fotos/sekeres.jpg" align="left" alt="fotka" width="105" height="113"></td>
+  <td valign="top">
+ Najmladším členom je <b>Martin Sekereš</b>. Pracuje ako software developer.<br>
+  K OOo sa dostal prostredníctvom Linuxu, je nadšencom Open Source a OOo. V projekte má nastarosti web. stránky. Kontakt v projekte je <a href="mailto:grex@openoffice.org">grex@openoffice.org</a>
+  alebo <a href="mailto:grexos@gmail.com">grexos@gmail.com</a>
+  </td>
+ </tr>
+ </table>					
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,212 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="data/style.css" type="text/css">	
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+<h3>Vitajte</h3>
+posledná zmena 23.6.2005<br>
+<h3>OpenOffice.org 1.1 ReadMe</h3>
+Aktuálnu verziu tohto súboru v slovenčine nájdete na <a href="http://sk.openoffice.org/readme.html">sk.openoffice.org/readme.html</a><br>
+<br>
+<b>Vážení užívatelia</b>,<br>
+Tento súbor obsahuje dôležité informácie o kancelárskom balíku OpenOffice.org 1.0. Prečítajte si, prosím, tieto informácie skôr než začnete pracovať.<br><br>
+Komunita OpenOffice.org, ktorá je zodpovedná za vývoj tohto produktu, vás pozýva a víta do svojho stredu. Ako nový užívateľ sa môžete pozrieť na slovenské
+domovské stránky projektu na <a href="http://sk.openoffice.org">http://sk.openoffice.org</a> Prečítajte si tiež prosím informácie, ako sa zapojiť do projektu OpenOffice.org.<br>
+<h3>Poznámky k inštalácii v systéme Linux</h3>
+Systémové požiadavky:<br>
+<ul type="circle">
+<li>Linuxové jadro verzia 2.2.13 alebo vyššia</li>
+<li>glibc2 verzia 2.2.0 alebo vyššia</li>
+<li>CPU nad 200MHz</li>
+<li>64 MB RAM</li>
+<li>300 MB (verzia CJK: 450 MB) voľného miesta na disku</li>
+<li>X Server s rozlíšením 800x600 alebo vyšším, minimálne 256 farieb</li>
+<li>Pre podporu technológií sprístupnenia je potrebné Gnome 2.0 s podporou Java</li>
+<li>Správca okien</li>
+</ul>
+Problémy pri spúšťaní OpenOffice.org (napr. zamrznutie aplikácie) a problémy so zobrazovaním často spôsobuje ovládač grafickej karty. V prípade že takéto problémy nastanú, skúste zaktualizovať ovládač grafickej karty alebo použiť ovládač operačného systému. Problémy so zobrazovaním 3D objektov je často možné vyriešiť vypnutím voľby "Používať OpenGL" v menu 'Nástroje - Voľby - Zobraziť - 3D pohľad'.
+<br><br>
+OpenOffice.org 1.1 môžete inštalovať paralelne so staršou verziou. Keď sa neskôr rozhodnete odinštalovať predchádzajúcu verziu OpenOffice.org, musíte spustiť inštalačný program novšej verzie a zvoliť Opraviť. To zaistí, že bude novšia verzia správne zaregistrovaná do systému.
+Poznámka: kopírovanie a vkladanie cez schránku medzi OpenOffice.org 1.0 a OpenOffice.org 1.1 nemusí vo formáte OpenOffice.org fungovať. Pokiaľ k tomu dôjde, zvoľte 'Úpravy - Vložiť inak' a vyberte iný formát ako OpenOffice.org, alebo otvorte dokument priamo v OpenOffice.org 1.1.
+<br><br>
+Skontrolujte dostatok voľného miesta v adresári pre dočasné dáta a či máte práva pre čítanie, zapisovanie a spúšťanie. Pred začiatkom inštalácie skončte všetky ostatné programy.
+<h3>Problémy pri štarte programu v Gnome</h3>
+Pokiaľ pri štarte OpenOffice.org spozorujete problémy (hlavne pri používaní Gnome), použite v príkazovom interpreteri, z ktorého spúšťate OpenOffice.org, príkaz 'unset' pre zrušenie premennej prostredia SESSION_MANAGER. Môžete to zariadiť pridaním riadku "unset SESSION_MANAGER" na začiatok skriptu soffice, ktorý sa nachádza v adresári "[adresár OpenOffice.org]/program".
+<h3>Dôležité informácie pre ázijské verzie</h3>
+<h4>Kontrola thajského vstupu</h4>
+Pri nastavení locale "th_TH" sa o kontrolu vstupu postará Thai XIM. To znamená, že OpenOffice.org nemôže normalizovať a automaticky opravovať thajské vstupné sekvencie.
+<br>
+Pred spustením aplikácie, prosím, zmeňte nasledujúce riadky vo svojom užívateľskom nastavení prostredia.
+<br><br>
+XMODIFIERS="@im=BasicCheck” alebo XMODIFIERS="@im=Strict”
+<br><br>
+do (alebo pridajte nasledujúce riadky, pokiaľ neexistujú):
+<br><br>
+export XMODIFIERS
+<br>
+<h3>Dôležité poznámky k sprístupneniu</h3>
+Vzhľadom k problémom s Java(TM) Access Bridge musíte nastaviť jazyk systému na "Anglický (Spojené štáty)" alebo "(EN-us)". Iba pri tomto nastavení môžete používať programy, ako napr. ZoomText. (Poznámka: Program WindowsEyes nespolupracuje s OpenOffice.org, pretože nepodporuje Java Accessibility API.)Java(TM) Access Bridge nainštalovaný so staršími verziami nespolupracuje správne s bežnými Java aplikáciami.
+<h3>Zmena písma pre užívateľské rozhranie</h3>
+V OpenOffice.org môžete zmeniť písmo používané pre zobrazovanie na monitore a pre tlač. K tomu slúži funkcia náhrady písiem. Pre prístup k funkcii zvolte Nástroje - Voľby - OpenOffice.org - Náhrada písiem.
+<br><br>
+Pre zmenu písma užívateľského rozhrania stačí vymeniť východzie písmo "Interface User" za iné a nastaviť "vždy".
+<br><br>
+Bližšie informácie nájdete v Pomocníkovi OpenOffice.org.
+<br>
+<h3>Klávesové skratky</h3>
+V OpenOffice.org je možné použiť iba klávesové skratky, ktoré nepoužíva operačný systém. Pokiaľ klávesová skratka v OpenOffice.org nefunguje, tak ako je opísané v pomocníkovi, skontrolujte, či túto klávesovú skratku už nepoužíva operačný systém. Aby ste predišli týmto konfliktom, môžete zmeniť klávesy používané operačným systémom. Alebo môžete zmeniť takmer všetky klávesové skratky v OpenOffice.org. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi OpenOffice.org alebo v dokumentácii operačného systému.
+<h3>Súborový systém ReiserFS: OpenOffice.org nespustí užívateľ s ID vyšším ako 65535</h3>
+V nižšej verzii ako 3.6 spôsoboval ReiserFS problémy v okamihu, keď ID užívateľa bolo vyššie ako 65535. Problém bol v tom, že dočasné súbory ukladané OpenOffice.org nemohli byť už odstránené, pretože to mohol len správca systému (napr. /tmp/OSL_PIPE_xxx). Výsledkom bolo, že nebolo možné spustiť OpenOffice.org. Tento problém bol už vo verzii 3.6 a vyššej odstránený.
+<h3>Zamykanie súborov</h3>
+Vo východzom nastavení je zamykanie súborov vypnuté. Pre jeho aktiváciu je potrebné nastaviť premennú prostredia SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1 a vyexportovať ju. Tieto položky sú už uvedené v skripte soffice, takže ich stačí prípadne odkomentovať.
+<br><br>
+Upozornenie: zamykanie súborov môže spôsobiť problémy na Solarise 2.5.1 a 2.7 pri spolupráci s linuxovým NFS 2.0. Pokiaľ používate tieto verzie, potom vám nedoporučujeme túto funkciu aktivovať. Inak OpenOffice.org zamrzne v prípade, že sa pokúsite otvoriť súbor z adresára na linuxovom stroji pripojenom prostredníctvom NFS.
+<h3>Používanie Info-ZIP</h3>
+OpenOffice.org používa Info-ZIP pre vytváranie a rozbaľovanie inštalácie OpenOffice.org a tiež pre zabaľovanie a rozbaľovanie súborov v XML formáte. Info-ZIP súbory (ZIP, UnZip a ďalšie utility) sú voľne šíriteľné a je možné ich použiť v zdrojovom kóde ako spustiteľný program. Nájdete ich napr. na anonymnom FTP servery ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/*.
+<h3>Použité/upravené zdrojové kódy</h3>
+Portions Copyright 1998, 1999 James Clark. Portions Copyright 1996, 1998 Netscape Communications Corporation.
+<h3>Ako sa zapojiť</h3>
+OpenOffice.org komunita bude mať prospech z vašej aktívnej účasti na vývoji tohto významného Open Source projektu.
+<br><br>
+Ako užívateľ ste už významnou časťou vývoja a radi by sme vás podporili pri rozvíjaní ďalších aktivít týkajúcich sa OpenOffice.org. Pozrite sa, prosím, na užívateľské stránky na adrese: <a href="http://www.openoffice.org">www.openoffice.org</a>
+<h3>Registrácia</h3>
+Venujte prosím chvíľku pri inštalácii pre registráciu produktu. Aj keď je registrácia dobrovoľná, doporučujeme vám sa zaregistrovať, pretože tieto informácie umožnia komunite vytvárať kvalitnejší software a cielene reflektovať potreby užívateľov. Pritom sú zachované vaše práva na ochranu osobných údajov. Pokiaľ neuskutočníte registráciu už pri inštalácii, môžete tak uskutočniť aj neskôr na stránkach
+<a href="http://www.openoffice.org/welcome/registration-site.html">www.openoffice.org/welcome/registration-site.html</a>
+<h3>Užívateľský dotazník</h3>
+Na stránkach OpenOffice.org tiež nájdete Užívateľský dotazník, ktorý vám doporučujeme vyplniť. Výsledky dotazníku pomôžu OpenOffice.org vytvoriť si lepšiu predstavu o potrebách užívateľov ďalších verzií kancelárskeho balíka. Komunita OpenOffice.org sa zaväzuje zabezpečiť vaše osobné údaje.
+<h3>Oznamovanie chýb a problémov</h3>
+Na internetových stránkach OpenOffice.org nájdete tiež mechanizmus pre oznamovanie, sledovania a riešenia chýb a problémov, ktorý sa nazýva IssueZilla. Vítame spätné reakcie od všetkých užívateľov. Oznamovanie problémov je jednou z najvýznamnejších možností, ktorými môžu užívatelia prispieť k ďalšiemu vylepšovaniu kancelárskeho balíka.
+<h3>Prihlásiť do konferencie</h3>
+Môžete sa prihlásiť do e-mailové konferencie slovenských užívateľov OpenOffice.org. Adresa konferencie je users@sk.openoffice.org alebo sa môžete prihlásiť cez webové rozhranie na adrese http://sk.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList. Ďalej je tu uvedených niekoľko ďalších konferencií (anglicky), do ktorých sa môžete prihlásiť<br>
+<a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">www.openoffice.org/mail_list.html</a><br><br>
+<ul>
+<li>Novinky: announce@openoffice.org - doporučené všetkým užívateľom - (nízka aktivita)</li>
+<li>Užívateľská podpora: users@openoffice.org - doporučené novým užívateľom - (stredná aktivita)</li>
+<li>Hlavné užívateľské fórum: discuss@openoffice.org - ľahká cesta k hlbokozmyselným diskusiám - (vysoká aktivita)</li>
+<li>Marketingové projekty: dev@marketing.openoffice.org - nielen vývoj- (vysoká aktivita)</li>
+<li>Vývojárska konferencia: dev@openoffice.org (stredná až vysoká aktivita)</li>
+<li>Groupware: groupware@whiteboard.openoffice.org (stredná aktivita)</li>
+</ul>
+<h3>Pripojiť sa k projektom</h3>
+Môžete sa stať výraznou posilou vývojárskeho teamu a to i v prípade, že máte len menšie skúsenosti s vývojom softwaru.
+<br><br>
+Nájdete projekty, ktoré sa vzťahujú od lokalizácie cez portovanie a groupware až po samotné programovanie samotného kancelárskeho balíka. A pokiaľ nie ste vývojári, tak môžete skúsiť projekty pre dokumentáciu alebo marketing, alebo napr. preklad do Slovenčiny na adrese <a href="http://sk.openoffice.org" target="_blank">http://sk.openoffice.org</a>.
+<br><br>
+Môžete pomôcť tým, že sa pridáte k marketingovej komunikačnej a informačnej sieti na adrese: <a href="http://marketing.openoffice.org/contacts.html">http://marketing.openoffice.org/contacts.html</a> kde sa môžete zapojiť do komunikácie s tlačou, médiami, vládnymi agentúrami, konzultantmi, školami, skupinami užívateľov Linuxu a vývojármi vo svojej krajine.
+<h3>Používateľská podpora</h3>
+Podrobné informácie o kancelárskom balíku OpenOffice.org 1.1 môžete nájsť v archíve konferencie 'users@openoffice.org' (anglicky) na
+<a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">www.openoffice.org/mail_list.html</a> alebo česky na <a href=" http://cs.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users"> http://cs.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users</a>
+ Ďalšou možnosťou je poslať svoju otázku priamo do konferencie users@openoffice.org alebo users@cs.openoffice.org. Najprv je ale potrebné sa do konferencie prihlásiť.
+<br><br>Tiež môžete navštíviť často kladené otázky (FAQ) na domovských stránkach OpenOffice.org
+<h3>Ako začať</h3>
+Najlepšou cestou, ako začať, je prihlásiť sa do niektorej z konferencií (alebo do všetkých), chvíľu čítať a používať archív pre zoznámenie sa s najdôležitejšími témami konferencie. Potom už sa len e-mailom predstavíte a môžete sa do toho pustiť. Pokiaľ máte skúsenosti s Open Source projektami, potom sa pozrite do nášho zoznamu úloh (TODO) na adrese <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/todos.html">www.openoffice.org/dev_docs/todos.html</a>, či nenájdete niečo, s čím môžete pomôcť.
+<br><br>
+Dúfame, že sa vám bude s OpenOffice.org 1.1 dobre pracovať a že sa k nám pripojíte online.
+<br><br>
+<center>
+<b>Komunita OpenOffice.org a autori slovenskej verzie</b>
+</center>
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,131 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x
+					</div><br/>
+<p>
+Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x si môžete stiahnuť <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=580&expandFolder=580&folderID=0">TU</a>.<br />
+<br />
+Ak ste vytvorili vlastnú šablónu a chcete ju poskytnúť aj iným používateľom. Pošlite ju v prílohe na <a href="mailto:grex@openoffice.org">grex@openoffice.org</a> 
+a pripojte aj krátku špecifikáciu o vytvorenej šablóne.<br />
+<br />
+Ak chcete mať stiahnuté šablóny medzi ostatnými v počítači, nakopírujte ich do adresára template:<br />
+V systéme GNU/Linux ho nájdete: /home/meno_uzivatela/.openoffice.org2/user/template/<br />
+V systéme Windows: <br />
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org2\user\template\<br />
+C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\autocorr\<br />
+
+ </p>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,117 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="data/style.css" type="text/css">	
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Miesto pre vaše postrehy a upozornenia pre iných užívateľov.</h3>
+ Táto stránka slúži hlavne na ukážky prechodu firiem v praxy na openoffice.org. 
+ Tí, ktorí by sa chceli podeliť o svoje skúsenosti s prechodom alebo používaním OpenOffice.org, môžu mailovať svoje skúsenosti na <a href="mailto:grex@openoffice.org">grex@openoffice.org</a>.
+ <br/><br/>
+ <b>Chyby</b> mailujte na mailing list používateľov : <b><a href="mailto:users@sk.openoffice.org">users@sk.openoffice.org</a></b>
+ <br/>
+ <h4>Vaše skúsenosti:</h4>
+ <li><a href="users/ofz.html">OFZ a.s.</a> - príklad prechodu jednej firmy na Open Source a OpenOffice.org
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td><a href="users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,146 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Kto používa OpenOffice.org a pre koho je určený?</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Kto používa OpenOffice.org a pre koho je určený?
+					</div><br/>
+Desiatky miliónov užívateľov po celom svete, ktorí si osvojili OpenOffice.org
+ako ich obľúbený kancelársky softvér. Súkromné osoby a aj organizácie si cenia výhody OpenOffice.org:<br/><br/>
+<b>OpenOffice.org 2 je certifikovaný open-source</b><br/>
+<li>OpenOffice.org si môžete stiahnuť kompletne bez akýchkoľvek licenčných poplatkov, používať ho na akýkoľvek účel – osobný,
+ vzdelávací, vo verejnej a štátnej správe, podnikateľská sféra – a ďalej rozširovať kópie bez poplatkov rodine, priateľom študentom zamestnancom atď..</li>
+<li>Aktívne povzbudzujeme vývojárov a užívateľov aby nám pomohli urobiť tento produkt lepší a známejší prostredníctvom pripojenia sa k celosvetovej komunite OpenOffice.org</li>
+<br/>
+<b>Vlády a verejná správa</b><br/>
+<li>open-source licencia znamená nezávislosť od poskytovateľov a skutočne efektívne využitie finančných prostriedkov</li>
+<li>Podpora formátu OpenDocument garantuje prístup k informáciám aj pre budúce generácie</li>
+<li>OpenOffice.org preložený do miestnych jazykov (vrátane jazykov s komplexným rozložením textu)</li>
+<b>Školstvo (Školy, Univerzity, Vzdelávacie inštitúcie...)</b><br/>
+<li>žiadne problémy s dodržiavaním softvérových licencií</li>
+<li>poskytovanie bezplatných kópií softvéru pre študentov v rámci vzdelávania</li>
+<li>príležitosti pre získanie medzinárodných skúseností v práci cez internet v rámci práce na projektoch v komunite OpenOffice.org</li>
+<b>Neziskové organizácie (Charita, Dobrovoľnícke organizácie, mimovládne organizácie)</b><br/>
+<li>žiadne starosti ohľadne licencií alebo nákladov na ne</li>
+<li>žiadne obmedzenia týkajúce počtu užívateľov softvéru (ideálne pre občasných dobrovoľníkov)</li>
+<li>nepotrebnosť preškolenia dobrovoľníkov zvyknutých na iné softvéry</li>
+<b>Malé a stredné podniky (MSP)</b><br/>
+<li>žiadne audity ohľadne plnenia licenčných podmienok, žiadne nútené upgrady softvéru</li>
+<li>ľahká migrácia z iných komerčných softvérových balíčkov</li>
+<li>výmena súborov s partnermi aj vo formátoch iných softvérových balíčkov</li>
+<li>stabilný a spoľahlivý softvér – žiadne časové straty pri spadnutiach programu</li>
+<b>Výrobcovia samotného hardvéru (Výrobcovia PC / Spoločnosti skladajúce počítače)</b><br/>
+<li>dodávka vysokokvalitného PC za najnižších možných nákladov</li>
+<li>plnohodnotný softvér kompatibilný s ostatnými dátami konečného zákazníka</li>
+<li>žiadne požiadavky uvádzať „odporúčame OpenOffice.org“ na všetkých vašich reklamných publikáciách</li>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message