incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175507 [2/5] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:20 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,633 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org SK (2.x a 3.x) - FAQ</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						OpenOffice.org SK (2.x a 3.x) - FAQ
+					</div>
+<br/>
+Tento dokument obsahuje niekoľko často kladených (alebo očakavaných) otázok ohľadom openoffice.org 2.x a 3.x<br/>
+Množstvo návodov a odpovedí k OpenOffice.org môžte nájsť na <a href="http://www.openoffice.cz/">českých stránkach OpenOffice.cz</a>, kde je k dispozícii aj diskusné fórum.
+Podrobné návody nájdete aj na stránke <a href="http://www.602office.cz/">602office.cz</a>. 
+Starší ale stále užitočný manuál pre prácu s textami v OpenOffice.org 1.x nájdete na <a href="http://knihy.root.cz/kniha/prace-s-textem-v-openoffice-org/">root.cz</a>.
+Otázky a odpovede pre staršie verzie OpenOffice.org (1.x) sú k dispozícii <a href="faq1.html">tu</a>.<br/>
+<br/>
+Otázky môžete posielať aj <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">do slovenského mailing listu pre používateľov</a> na adresu users&#64;sk&#46;openoffice&#46;org.
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+<b>Inštalácie:</b><br/>
+ 1. <a href="#1i" title="FAQ otázka">Pre aké operačné systémy je OOo určený?</a><br/>
+ 2. <a href="#2i" title="FAQ otázka">Na čo si treba dať pri inštalácii pozor?</a><br/>
+ 3. <a href="#3i" title="FAQ otázka">Aký je správny postup inštalácie v linuxe?</a><br/>
+ 4. <a href="#4i" title="FAQ otázka">Chýbajú mi slovníky / slovník</a><br/>
+ 5. <a href="#5i" title="FAQ otázka">Kam nakopírovať súbor pre automatické opravy?</a><br/>
+ 6. <a href="#6i" title="FAQ otázka">Ako vypnúť registráciu / sprievodcu prvým spustením?</a><br/>
+ 7. <a href="#7i" title="FAQ otázka">Na ploche sa mi objavil nový priečinok OpenOffice.org... Môžem ho zmazať?</a><br/>
+ 8. <a href="#8i" title="FAQ otázka">Balík neobsahuje e-mailový program. Aký mám použiť?</a><br/>
+<br/>
+<b>Používanie:</b><br/>
+ 1. <a href="#1p" title="FAQ otázka">Potreboval by som urobiť číslovanie (osnovu), ktorá by vyzerala asi takto:
+A. Nadpis1, A.1. Nadpis2, A.1.1. Nadpis3</a><br/>
+ 2. <a href="#2p" title="FAQ otázka">Ako nastaviť číslovanie strán</a><br/>
+ 3. <a href="#3p" title="FAQ otázka">Prvú stranu chcem bez hlavičky a päty, na ďalších chcem hlavičku a pätu</a><br/>
+ 4. <a href="#4p" title="FAQ otázka">Existuje “Sledovanie zmien" ?</a><br/>
+ 5. <a href="#5p" title="FAQ otázka">Ako zistiť presnú verziu OpenOffice.org?</a><br/>
+ 6. <a href="#6p" title="FAQ otázka">Slovenský slovník?</a><br/>
+ 7. <a href="#7p" title="FAQ otázka">Program nechce v texte robiť kontrolu pravopisu</a><br/>
+ 8. <a href="#8p" title="FAQ otázka">Nejdú správne pismená ako č,ď,ť atd.. </a><br/>   
+ 9. <a href="#9p" title="FAQ otázka"><b>XLS súbor, ktorý sa nedá otvoriť v Calc-u OOo 2.0 ale v OOo 1.1 áno</b></a><br/> 
+ 10. <a href="#10p" title="FAQ otázka"><b>Ako vložím do textu nezalomiteľnú medzeru napríklad za predložky?</b></a><br/> 
+ 11. <a href="#11p" title="FAQ otázka"><b>Ako nastaviť riadkovanie?</b></a><br/> 
+ 12. <a href="#12p" title="FAQ otázka"><b>Ako vypnúť/zmeniť automatické odsadenie, automatické odrážky, automatické číslovanie?</b></a><br/> 
+ 13. <a href="#13p" title="FAQ otázka"><b>Ako vypnúť automatické opravy, napr. zmenu malého písmena na veľké?</b></a><br/> 
+ 14. <a href="#14p" title="FAQ otázka"><b>Ako zmením predvolený formát (ODS, ODT, ODP) pre ukladanie dokumentov?</b></a><br/> 
+ 15. <a href="#15p" title="FAQ otázka"><b>Ako vypnem varovanie o probléme pri ukladaní dokumentov do iného ako predvoleného formátu?</b></a><br/> 
+ 16. <a href="#16p" title="FAQ otázka"><b>Každých pár minút program OpenOffice.org "primrzne". Čo s tým?</b></a><br/> 
+ 16. <a href="#16p" title="FAQ otázka"><b>Automatické ukladanie rozpísaného dokumentu / automatická obnova po havárii počítača.</b></a><br/> 
+ 17. <a href="#17p" title="FAQ otázka"><b>V dokumente sa mi objavili šedé pásiky medzi slovami. Čo s tým?</b></a><br/> 
+ 18. <a href="#18p" title="FAQ otázka"><b>Ako vypnem zobrazovanie orámovania strany/okrajov strany?</b></a><br/> 
+ 19. <a href="#19p" title="FAQ otázka"><b>Ako zmením formát strany (A4), orientáciu strany (na výšku/na šírku)?</b></a><br/> 
+ 20. <a href="#20p" title="FAQ otázka"><b>Ako môžem vytlačiť na jednu stranu tabuľku presahujúcu rozmery strany?</b></a><br/> 
+ 21. <a href="#21p" title="FAQ otázka"><b>Ako vyfiltrujem z tabuľky prázdne/neprázdne riadky?</b></a><br/> 
+ 22. <a href="#22p" title="FAQ otázka"><b>Ako z tabuľky vyfiltrovať riadky bez duplicít?</b></a><br/>
+ 23. <a href="#23p" title="FAQ otázka"><b>Ako uložiť postupnosť krokov a spúšťať ich jedným kliknutím?</b></a><br/>
+ 24. <a href="#24p" title="FAQ otázka"><b>Aké sú rozdiely medzi Excelom a Calcom?</b></a><br/> 
+ 25. <a href="#25p" title="FAQ otázka"><b>Ako vypnem zobrazovanie tabuľkovej mriežky (okrajov tabuľky)?</b></a><br/> 
+ 26. <a href="#26p" title="FAQ otázka"><b>Aký je rozdiel v základných vzorcoch Calcu a Excelu?</b></a><br/> 
+ 27. <a href="#27p" title="FAQ otázka"><b>Ako zmeniť ikonky programu (na tlačítkach), veľkosť a typ písma v menu?</b></a><br/>
+ 28. <a href="#28p" title="FAQ otázka"><b>Ako nastaviť euro ako predvolenú menu v OpenOffice.org?</b></a><br/>
+<br/>
+<b>Prípony - formáty:</b><br/>
+ 1. <a href="#1f" title="FAQ otázka">Je možné otvoriť formáty z balíku Microsoft Office ako doc, docx a iné? </a><br/>
+ 2. <a href="#2f" title="FAQ otázka">Ako otvoriť dokumenty (ODT, ODS, ODP..) vytvorené v OpenOffice.org v iných programoch?</a><br/>
+ 3. <a href="#3f" title="FAQ otázka">Môžem v OpenOffice.org ukladať dokumenty XLS, DOC, ODF chránené heslom?</a><br/>
+ 4. <a href="#3f" title="FAQ otázka">Dokáže OpenOffice.org otvárať dokumenty DOC, XLS chránené heslom?</a><br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+ <b>Inštalácie:</b><br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+<a name="1i"></a><br/>
+<b>1. Pre aké operačné systémy je OOo určený?</b><br/>
+Momentálne sú oficiálne podporované operačné systémy: Windows, Linux, Mac Os X a Solaris.<br/>
+OpenOffice.org je však dostupný aj pre FreeBSD (BSD). Staršie verzie sú dostupné pre OS/2 a IRIS. Ďalšie informácie <a href="http://porting.openoffice.org/">o portoch OpenOffice.org</a>.<br/>
+Prečítajte si <a href="pcsystems.html">minimálne systémové nároky</a>.<br/>
+<br/>
+<a name="2i"></a><br/>
+<b>2. Na čo si treba dať pri inštalácii pozor?</b><br/>
+- Pri inštalácii OpenOffice.org 3.x vám program ponúkne možnosť zmazať alebo zachovať inštaláciu OpenOffice.org 2.x. Verzia 2.x a 3.x dokážu fungovať naraz popri sebe, takže zmazať predchádzajúce verzie nie je potrebné.<br/>
+- OpenOffice.org 3.x pri inštalácii automaticky ponúka možnosť preniesť nastavenia programu a doplnkov z OpenOffice.org 2.x. Ak nastavenia do novej verzie preniesť nechcete, musíte v sprievodcovi inštaláciou zrušiť "zakliknutie".<br/>
+- OpenOffice.org vo verziách 2.x v MS Windows štandardne ponúka inštaláciu do priečinka označeného hlavným číslom verzie (napríklad "Program Files/OpenOffice.org 2.1", "OpenOffice.org 2.4", ...). Ak ste do inštalačného priečinka OpenOffice.org 2.x ručne nakopírovali nejaké slovníky, šablóny a pod., po inštalácii novej verzie do priečinka s odlišným názvom bude nutné slovníky nakopírovať znova.<br/>
+- Pred inštaláciou OpenOffice.org 2.x musíte odstrániť OpenOffice.org 1.x.x<br/>
+<br/>
+<a name="3i"></a><br/>
+<b>3. Aký je správny postup inštalácie v Linuxe?</b><br/>
+Najrozumnejší spôsob inštalácie je cez správcu programov v Linuxe. Cez neho môžte stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu OpenOffice.org dostupnú pre váš Linux. Ak nie je najnovšia verzia k dispozícii, je dobré počkať na jej sprístupnenie, alebo na vydanie novej verzie vašej Linux distribúcie.<br/>
+Ak vaša verzia distribúcie Linuxu neponúka najnovší OpenOffice.org a nutne ho čo najskôr potrebujete, <a href="download.html">stiahnite si inštalačný súbor</a>. Správny postup inštalácie potom je:<br/>
+Ubuntu - deb<br/>
+1. rozbaľte archív OOo_***_LinuxIntel_install_**_deb.tar.gz<br/>
+2. zmeňte aktuálny adresár na DEBS v rozbalenom archíve<br/>
+3. spustite príkaz: sudo dpkg -i *.deb<br/>
+Program sa nainštaluje do /opt/openoffice.org3/<br/>
+4. v adresári desktop-integration znova spustite sudo dpkg -i *.deb<br/>
+<br/>
+rpm<br/>
+1. rozbaliť archív<br/>
+2. pre Fedoru je potrebné prekopírovať súbor openoffice.org-redhat-......rpm z adresára desktop-integration do adresára RPMS<br/>
+3. ako root v adresári RPMS spustiť rpm -i *.rpm Hotovo...Samozrejme môžete spustit aj iného sprácu balíčkov ako rpm.<br/>
+<br/>
+<a name="4i"></a><br/>
+<b>4. Chýbajú mi slovníky / slovník</b><br/>
+(kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov)<br />
+<br />
+V OpenOffice.org vo verzii 3.x :<br />
+<br />
+V 3. verzii OpenOffice.org sú slovenské a anglické slovníky (kontrola pravopisu, synonymá) súčasťou slovenského inštalačného programu. Ak však použijete inštalačné súbory iného jazyku (alebo k nim len doinštalujete slovenský preklad programu), slovenské slovníky si musíte doinštalovať sami.<br/>
+Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
+Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
+Pokiaľ budete mať nainštalované viaceré slovníky pre jeden jazyk, pri kontrole pravopisu sa budú považovať za správne slová, ktoré nájde v jednom z nich. To znamená, že v prípade konfliktu v obsahu viacerých slovníkov (napríklad starej a novej verzie toho istého slovníka) môže byť použitý starý slovník namiesto nového. Preto je optimálne nepoužívať súčasne rovnaký slovník v rôznych verziách a starší radšej odinštalovať.
+Podrobné informácie o inštalácii slovníkov nájdete v <a href="http://www.602office.cz/instalacia_slovnikov_v_openoffice_org_3_0">článku na 602office.cz</a><br />
+Nainštalované slovníky môžte skontrolovať a odinštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení.<br />
+<br />
+V OpenOffice.org vo verzii 2.x :<br />
+<br />
+Vo verziách 2.x sú v inštalácii zahrnuté viaceré slovníky pre rôzne jazyky. Ak si chcete doplniť ďalšie jazyky alebo nahradiť staré slovníky novšími, postupujte nasledovne:<br/>
+Inštalácia si vyžaduje prístupové práva zápisu do adresáru: 
+"<OOo>/share/dict/ooo" a súboru "<Ooo>/share/dict/ooo/dictionary.lst", kde OOo je adresár s inštaláciou OpenOffice.org.<br />
+<br />
+<i>1. možnosť</i>: cez menu Súbor -> Sprievodcovia -> Inštalovať nové slovníky<br/>
+V starších verziách ešte slovenčinu zakliknúť cez menu Možnosti -> Nastavenie jazyka -> Pomôcky pre písanie -> Upraviť . Podrobnejší návod je <a href="http://www.openoffice.cz/navody/jazykove-slovniky-on-line-instalacia">k dispozícii na stránke openoffice.cz</a>.<br />
+<br />
+<i>2. možnosť</i>:
+stiahnite si stále aktualizované jednotlivé slovníky z:
+<a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk</a><br />
+a slovník pre delenie slov z: <a href="ftp://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/hyph_sk_SK.zip">ftp.services.openoffice.org</a><br />
+Rozbalte obsah súborov do adresára OOo/share/dict/ooo, kde "OOo" je adresár inštalácie OpenOffice.org. (Skontrolujte, či ste súbory sk_SK.dic, sk_SK.aff, th_sk_SK_new.dat skutočne rozbalili priamo do uvedeného adresára a nie iba do nového podadresára - napríklad s názvom "sk-SK", "hunspell.." alebo "OOo-Thesaurus".)<br/>
+V tom istom adresári nájdite súbor dictionary.lst, ktorý otvorte pre editáciu a dopíšte do neho nasledujúce tri riadky<br/>
+HYPH sk SK hyph_sk_SK<br/>
+DICT sk SK sk_SK<br/>
+THES sk SK th_sk_SK_new<br />
+súbor uložte a je to hotové (nezabudnite na reštart OOo)<br/>
+<br/>
+<br/>
+Obvyklý adresár inštalácie OpenOffice.org 2.x<br/>
+Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.x\<br/>
+Linux: /usr/lib/openoffice/<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="5i"></a><br/>
+<b>5. Kam nakopírovať súbor pre automatické opravy?</b><br/>
+<br/>
+Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org 2.x a 3.0 zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - čiže výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. (Mali by byť zahrnuté až v ďalších verziách.) Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">priebežne aktualizované automatické opravy (súbor acor_sk-SK.dat)</a>.<br/>
+<br/>
+Upozornenie: ak ste si niekedy upravovali alebo dopĺňali automatické opravy, nižšie uvedeným postupom si ich zmažete. Odporúčame preto váš pôvodný súbor premenovať alebo zozálohovať - skopírovať do iného priečinka pre ďalšie použitie.<br/>
+<br/>
+Súbor acor_sk-SK.dat je po stiahnutí potrebné nakopírovať do priečinka pre Automatické opravy: <br/>
+<br/>
+1. <i>V prípade, že OpenOffice.org už nejakú dobu používate a preto mohlo prísť k úprave súboru automatických opráv treba súbor nakopírovať do užívateľského priečinka</i><br/>
+Umiestnenie tohto priečinku môžte zistiť v menu cez Nástroje -> Voľby -> OpenOffice.org -> Cesty -> Automatické opravy.<br/>
+<br/>
+Linux:<br/>
+/home/meno_uzivatela/.openoffice.org/3/user/autocorr/<br/>
+/home/meno_uzivatela/.openoffice.org2/user/autocorr/<br/>
+Windows XP EN alebo SK:<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org\3\user\autocorr\<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org2\user\autocorr\<br/>
+Windows XP CZ:<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org\3\user\autocorr\<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org2\user\autocorr\<br/>
+Windows Vista<br/>
+C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\autocorr\<br/>
+C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\autocorr\<br/>
+<br/>
+2. <i>V prípade, že robíte novú inštaláciu</i><br/>
+a potrebujete súbor automatických opráv nakopírovať pre všetkých užívateľov na počítači, je najlepšie riešenie nakopírovať súbor priamo do inštalačného priečinka, odkiaľ je používaný všetkými užívateľmi.
+(Pri prvej úprave automatických opráv sa však súbor skopíruje do vyššie uvedeného užívateľského priečinka, kde sa už ukladajú všetky úpravy. V takom prípade sa u užívateľa prejaví jedine nahradenie súboru v tomto užívateľskom priečinku.)<br/>
+<br/>
+OpenOffice.org 3.0:<br/>
+Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\share\autocorr\<br/>
+Linux (jedna z možností): /opt/openoffice.org/basis3.0/share/autocorr/<br/>
+<br/>
+OpenOffice.org 2.x:<br/>
+Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.x\share\autocorr<br/>
+Linux (obvykle): /usr/lib/openoffice/share/autocorr/<br/>
+<br/>
+<a name="6i"></a><br/>
+<br/>
+<b>6. Ako vypnúť registráciu / sprievodcu prvým spustením?</b><br/>
+<br/>
+Tento postup vám umožní zabrániť, aby sa každému užívateľovi pri prvom spustení OpenOffice.org spustil sprievodca prvým spustením a výzva na registráciu. Ak používate odrodu <a href="news/080620.html">Go-OO</a>, tento návod nepotrebujete, pretože v tejto verzii je štandardne sprievodca vypnutý.
+Postup je vhodné použiť napríklad pri hromadnej inštalácii OpenOffice.org na viacero počítačov, kde by výzva na registráciu užívateľov zbytočne plietla.<br/>
+<br/>
+1. Inštalácia oficiálneho "pluginu" ktorý registráciu zruší:<br/>
+- stiahnite si <a href="http://wiki.services.openoffice.org/w/images/5/5b/DisableFirstStartWzd.oxt">plugin - DisableFirstStartWzd.oxt</a><br/>
+- spustite príkaz : <i>unopkg add --share [cesta_k_rozšíreniu]\DisableFirstStartWzd.oxt</i>
+Program "unopkg" nájdete v priečinku OOo/program/, kde OOo je priečinok, kde je nainštalovaný OpenOffice.org<br/>
+Uvedený príkaz nainštaluje rozšírenie do OpenOffice.org na počítači.<br/>
+Upozornenie pre užívateľov MS Windows: Sprievodca prvým spustením vytvára vo Windows odkaz na OpenOffice.org do priečinka "Po spustení", čo umožňuje rýchlejšiu prácu s programom. 
+Ak uvedeným postupom vypnete sprievodcu, odporúčame ručne nastaviť automatické spúštanie nastavením odkazu na "OOo/program/quickstart.exe".
+Oficiálny <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Administration_Guide/Deactivating_Registration_Wizard">návod na zrušenie registrácie na stránkach openoffice.org</a><br/>
+<br/>
+2. Neštandardným, ale funkčným riešením je spúšťanie jednotlivých aplikácií s parametrom "-nofirststartwizard"<br/>
+čiže napríklad :<br/>
+"C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\swriter.exe" -nofirststartwizard<br/>
+<br/>
+3. Skopírovanie užívateľského profilu<br/>
+Preklikanie sprievodcom prvého spustenia vytvorí v užívateľskom priečinku súbory, ktoré následne môžte nakopírovať ďalším užívateľom.<br/>
+Súbory sa nachádzajú v priečinkoch :<br/>
+Linux:<br/>
+/home/meno_uzivatela/.openoffice.org/3/user/<br/>
+/home/meno_uzivatela/.openoffice.org2/user/<br/>
+Windows XP EN alebo SK:<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org\3\user\<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org2\user\<br/>
+Windows XP CZ:<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org\3\user\<br/>
+C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org2\user\<br/>
+Windows Vista<br/>
+C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\<br/>
+C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\<br/>
+<br/>
+<a name="7i"></a><br/>
+<br/>
+<b>7. Na ploche sa mi objavil nový priečinok OpenOffice.org... Môžem ho zmazať?</b><br/>
+<br/>
+Áno, tento priečinok môžete po nainštalovaní OpenOffice.org zmazať. Ak si chcete odložiť inštalačný súbor OpenOffice.org, odložte si radšej ten jeden inštalačný súbor, ktorý ste stiahli z internetu. Uvedený priečinok na ploche obsahuje rozbalený inštalačný súbor.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="8i"></a><br/>
+<br/>
+<b>8. Balík neobsahuje e-mailový program. Aký mám použiť?</b><br/>
+Závisí to od vašich potrieb. OpenOffice.org však nie je naviazaný na žiadny konkrétny e-mailový program a je ho preto možné flexibilne používať s rôznymi programami.<br/>
+V Linuxe môžete použiť napríklad e-mailové programy so zabudovaným kalendárom a pracovnými úlohami ako <a href="http://www.gnome.org/projects/evolution/">Evolution</a>, <a href="http://kontact.kde.org/kmail/">Kontact</a>, <a href="http://www.mozilla.sk/thunderbird/">Thunderbird</a> (s rozšírením <a href="http://www.mozilla.sk/rozsirenia/lightning/">"Lightning"</a>) ... <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-mail_clients">atď.</a><br/>
+Vo Windows môžete taktiež používať <a href="http://www.mozilla.sk/thunderbird/">Thunderbird</a> (s rozšírením <a href="http://www.mozilla.sk/rozsirenia/lightning/">"Lightning"</a>), <a href="http://www.dipconsultants.com/evolution/">Evolution pre Windows</a> (zatiaľ je to testovacia verzia vo fáze vývoja), Windows Mail/Outlook Express (nemá kalendár a pracovné úlohy) ... <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-mail_clients">atď.</a><br/>
+V každom z bežných operačných systémov môžete používať aj webmail (e-mailový program cez webový prehliadač). Ak chcete vo webmaili využívať funkcie kalendára a úloh, hľadajte webmail, ktorý to umožňuje - kvalitný je napríklad <a href="http://www.horde.org/">Horde Project</a>.<br/>
+Ak potrebujete spolupracovať v rámci pracovnej skupiny, zdieľať svoje pracovné kalendáre, kontakty, atď, môžte využívať "groupware" ako napríklad <a href="http://www.horde.org/groupware/">Horde Groupware</a>, <a href="http://www.egroupware.org/screenshots">eGroupWare</a>, <a href="http://www.opengroupware.org/screens/index.html">OpenGroupware.org</a> ... <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software">atď.</a><br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+ <b>Používanie:</b><br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+<br/>
+<a name="1p"></a><b>1. Potreboval by som urobiť číslovanie (osnovu), ktorá by vyzerala asi takto:<br/>
+A. Nadpis1<br/>
+A.1. Nadpis2<br/>
+A.1.1. Nadpis3</b><br/>
+Otvorte menu: Nástroje - Číslovanie osnovy<br/>
+Nastavte úroveň 1 - typ číslovania vyberte "A, B, C, ..."<br/>
+Nastavte úroveň 2 - typ číslovania vyberte "1, 2, 3, ..."<br/>
+Nastavte úroveň 3 - typ číslovania vyberte "1, 2, 3, ..."<br/>
+Vzhľad osnovy si môžte počas nastavovania kontrolovať v náhľade číslovania v pravej časti okienka.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="2p"></a><br/>
+<b>2. Ako nastaviť číslovanie strán</b><br/>
+<br/>
+1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
+<br />
+2. Môžte využiť štandardné funkcie OpenOffice.org :<br/>
+Otvorte menu: Vložiť - Hlavička / Päta (Záhlavie / zápätie); Umiestnenie päty si môžete zvoliť ľubovolne.<br/>
+Vložiť - Pole - Číslo stránky / Počet stránok<br/>
+<br/>
+3. Ak chcete nastaviť číslovanie strán rímskymi číslicami (alebo písmenami), použite menu: Vložiť / Polia / Iné (CTRL+F2) / záložka Dokument -> Strana -> Čísla stránok -> vyberte Rímske (alebo "písmená") -> OK<br/>
+<br/>
+4. Ak chcete nastaviť číslovanie strán od vyššieho čísla ako od 1 (napríklad od 2), alebo ak chcete v rôznych častiach dokumentu číslovať strany od iného čísla:<br />
+otvorte menu Formát / Odstavec / záložka Tok textu --> Zalomenia - Vložiť - Typ-Strana - Umiestnenie-Pred - So štýlom strany-Východzie - <strong>Číslo strany ...</strong>.<br/>
+Je treba upozorniť, že zmena číslovania obvykle spôsobí, že sa pred stranu so zmeneným číslovaním vloží "prázdna strana". To sa žiaľ prejaví aj pri tlači a pri vytváraní PDF súborov.<br/>
+<br/>
+5. Na zmenu číslovania neodporúčame používať funkciu "odchýlka" (Vložiť / Polia / Iné / Strana / Odchýlka...) , pokiaľ takto upravený dokument budete používať v iných kancelárskych balíkoch. Odchýlka sa neprejaví pri otvorení dokumentu v iných programoch!<br/>
+<br/>
+Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
+O špeciálnom číslovaní si môžte prečítať aj <a href="http://www.602office.cz/specialne_cislovanie_stran_v_textovom_dokumente">v návode od Júliusa Pastierika</a>.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="3p"></a><br/>
+<b>3. Prvú stranu chcem bez hlavičky a päty, na ďalších chcem hlavičku a pätu</b><br/>
+<br/>
+1. Zobrazte si Štýly a formátovanie cez klávesovú skratku F11<br/>
+Prekliknite sa na "Štýly stránky" (štvrté tlačítko okna Štýly a formátovanie)<br/>
+Ako štýl prvej strany si treba nastaviť "Prvá strana"<br/>
+Ako štýl druhej strany si treba nastaviť "Východzie"<br/>
+Vložiť - Záhlavie/päta - Východzie<br/>
+<br/>
+2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="4p"></a><b>4. Existuje “Sledovanie zmien" ?</b><br/>
+Otvorte menu: Upraviť -> Sledovanie zmien<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="5p"></a><b>5. Ako zistiť presnú verziu OpenOffice.org?</b><br/>
+V menu: Pomocník -> O aplikácii ... a stlačte Ctrl + postupne S, D a T.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="6p"></a><b>6. Slovenský slovník?</b><br/>
+Slovenský slovník v niektorých starších verziách OpenOffice.org nebol kvôli licencii dodávaný priamo s produktom OpenOffice.org (v 2.3x, 2.4x je však zahrnutý). Vo verziách 3.0 slovník súčasťou inštalácie - avšak iba pri použití slovenského inštalačného súboru. 
+Slovníky sa kedykoľvek dajú stiahnuť a doinštalovať. Viac tu: <a href="#4i">Chýbajú mi slovníky / slovník</a>
+<br/>
+<br/>
+<a name="7p"></a><br/>
+<b>7. Program nechce v texte zvýrazňovať pravopisné chyby / robiť kontrolu</b><br/>
+<br/>
+V prvom rade, je potrebné mať nainštalované potrebné slovníky. Viď <a href="#4i">návod na inštaláciu slovníkov vyššie</a>. 
+V OpenOffice.org 2.x : Súbor - Sprievodcovia - Inštalovať nové slovníky<br />
+Ďalej si skontrolujte, či máte slovníky aktívne (zakliknuté) cez menu Nástroje / Možnosti / rozkliknite Nastavenie jazyka -> Pomôcky pre písanie -> Upraviť<br />
+<br/>
+Nutné je tiež skontrovať alebo zmeniť jazyk pre kontrolovaný text:<br/>
+Označte text -> pravý klik na text -> Znak -> Písmo - Jazyk<br/>
+V spodnom paneli sa od verzie OpenOffice.org 2.4 zobrazuje názov jazyka, aký je nastavený pre text, na ktorom sa nachádza kurzor.
+Jazyk zmeníte nasledovne: Označte text -> pravý klik na názov jazyka v spodnom paneli -> vyberte jazyk<br/>
+<br/>
+Zvýrazňovanie pravopisných chýb: V paneli nástrojov treba zapnúť automatickú kontrolu pravopisu (tlačítko "ABC" s červenou vlnovkou) a chybné slová sa budú rovno podčiarkovať červenou vlnovkou. 
+Po kliknutí pravým tlačítkom myši na chybné slovo program automaticky navrhne možnosti opravy.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="8p"></a><b>8. Nejdú správne písmená ako č,ď,ť,ľ,ň ... </b><br/>
+Treba skontrolovať aké písmo je zvolené, prípadne doinštalovať písma.<br/>
+Veľké množstvo písiem (fontov) je komerčných a za ich používanie je nutné platiť, alebo sú súčasťou nejakej komerčnej aplikácie alebo komerčného operačného systému. Ak sú takéto špecifické fonty použité pri vytváraní dokumentu, na počítači kde tieto fonty nie sú nainštalované, sa dokument zobrazí chybne.<br/>
+<br/>
+<a name="9p"></a><br/>
+<b>9. XLS súbor, ktorý sa nedá otvoriť v Calc-u OOo 2.0 ale v OOo 1.1 áno</b><br/>
+Kliknúť na "Start", "Spustit", do riadku vpísať "regedit", nájsť vetvu 
+"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\OpenOffice.org.xls\shell\open\command",
+ pod klúčom "command" v textovej hodnote zadať "C:\Program 
+Files\OpenOffice.org 2.0\program\scalc.exe" -o "%1" , resp. zmeniť pôvodný 
+"soffice.exe" na "scalc.exe". Zmeny sa prejavia po reštarte a treba
+nanovo vyexportovat požadovaný súbor.<br/>
+<br/>
+<a name="10p"></a><br/>
+<b>10. Ako vložím do textu nezalomiteľnú medzeru napríklad za predložky?</b><br/>
+Nezalomiteľná medzera sa ručne vkladá klávesovou skratkou: CTRL+medzerník (v OOo 2.x), CTRL+SHIFT+medzerník (v OOo 3.x)<br/>
+Nezalomiteľné medzery sú potrebné napríklad v prípade, ak chcete zabrániť tomu, aby predložka zostala osamotená na konci riadku, alebo ak chcete zabrániť rozdeleniu slovného spojenia do dvoch riadkov.<br/>
+OpenOffice.org nedokáže bez doplnkov automaticky vkladať pevné-nezalomiteľné medzery za všetky predložky. 
+Túto funkciu však dokáže zabezpečiť rozšírenie k OpenOffice.org - <a href="http://www.602office.cz/rozsirenie_pre_formatovanie_dokumentu">rozšírenie pre formátovanie dokumentov od Júliusa Pastierika</a> alebo <a href="http://www.volny.cz/macrojtb/typoJTB.html">TypoJTB.oxt</a> (obsahuje iba české predložky - je nutná úprava).
+Tieto rozšírenia vám pridajú do panelu nástrojov (do vrchnej lišty programu) tlačítka, ktorými môžte spustiť doplnenie pevných medzier za všetky predložky v texte, alebo len za definované predložky.<br/> 
+<br/>
+<br/>
+<a name="11p"></a><b>11. Ako nastaviť riadkovanie?</b><br/>
+<br/>
+1. možnosť: Kliknutím pravým tlačítkom na označený text - Riadkovanie<br/>
+<br/>
+2. možnosť: Tlačítka pre zmenu riadkovania v paneli nástrojov sú predvolene skryté. Zobrazíte ich kliknutím na pravý okraj panelu nástrojov, kliknutím na "Viditeľné tlačidlá" a zakliknutím tlačítok "Riadkovanie ...". Úpravu tlačítok v paneli nástrojov je možné prehľadne robiť cez menu "Nástroje" / "Prispôsobiť" / "Panely nástrojov".<br/>
+<br/>
+3. možnosť: Pokročilé nastavenie riadkovania: cez menu Formát / Odstavec / záložka "Odsadenie a Rozostupy" -> Riadkovanie.<br/>
+Máte možnosť nastaviť riadkovanie v milimetroch, proporcionálne (v percentách) ... atď.<br/>
+<br/>
+4. možnosť: Nastavte si štýl odstavca cez Štýly a formátovanie (klávesová skratka F11). Kliknite pravým tlačítkom myši na jeden zo štýlov odstavca a vyberte "Nový" alebo "Upraviť". 
+Riadkovanie nastavíte v záložke "Odsadenie a Rozostupy". Štýl (riadkovanie) použijete označením textu a dvojklikom na upravený štýl odstavca v okne Štýly a formátovanie.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="12p"></a><br/>
+<b>12. Ako vypnúť/zmeniť automatické odsadenie, automatické odrážky, automatické číslovanie?</b><br/>
+<br/>
+1. Vypnutie / zapnutie: Označte text, v ktorom chcete zrušiť automatické číslovanie odsekov alebo automatické odrážky.
+Kliknite v paneli nástrojov ("paneli tlačítok") na tlačítko "Odrážky zap/vyp" alebo "Číslovanie zap/vyp" (obvykle sú na pravom okraji panelu nástrojov).<br/>
+<br/>
+2. Nastavenie: Cez menu Formát / Odrážky a číslovanie môžte nastaviť veľkosť odsadenia jednotlivých úrovní, vzhľad číslovania (znak, obrázok, písmeno, číslo), "formátovanie".<br/>
+<br/>
+3. Trvalé vypnutie: automatické odrážky/čislovanie natrvalo vypnete<br/>
+cez menu Nástroje / Automatické opravy<br/>
+záložka Možnosti / zrušiť zakliknutie pri "Použiť číslovanie-symbol"<br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="13p"></a><b>13. Ako vypnem automatické opravy, napríklad automatické nahrádzanie malých písmen veľkými?</b><br/>
+Cez menu "Nástroje" / "Automatické opravy"<br/>
+V záložke "Možnosti" zrušte zakliknutie pri úpravách, ktoré chcete vypnúť.<br/>
+Pokiaľ vám vadí nahrádzanie malých písmen veľkými po každej bodke v texte, odporúčame namiesto vypnutia funkcie "Každé prvé písmeno veľkým" nakopírovať do OpenOffice.org <a href="#5i">slovenské skratky a výnimky pre veľké písmeno po bodke</a>.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="14p"></a><br/>
+<b>14. Ako zmením predvolený formát súborov (ODS, ODT, ODP) pre ukladanie dokumentov?</b><br/>
+Cez menu "Nástroje" / "Možnosti"<br/>
+Načítať-Uložiť / Všeobecné<br/>
+Vyberte Typ dokumentu (napr. Textový dokument, Zošiť, Prezentácia)<br>
+Vyberte formát - Vždy ukladať ako ...<br/>
+Textové súbory môžte predvolene ukladať napríklad ako ODT, RTF, DOC, SXW, TXT, UOF ...<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="15p"></a><b>15. Ako vypnem varovanie o probléme pri ukladaní dokumentov do iného ako predvoleného formátu?</b><br/>
+Cez menu "Nástroje" / "Možnosti"<br/>
+Načítať-Uložiť / Všeobecné<br/>
+zrušte zakliknutie "Upozorniť pri ukladaní do iného ako ODF alebo východzieho formátu".<br/>
+<br/>
+<a name="16p"></a><br/>
+<b>16. Každých pár minút program OpenOffice.org "primrzne". Čo s tým?</b><br/>
+OpenOffice.org automaticky každých 15 minút vytvára zálohu z rozpísaného dokumentu. Počas automatického ukladania súboru môže v závislosti od veľkosti súboru prísť k "primrznutiu" od zlomku sekundy po niekoľko sekúnd. Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá môže zachrániť vašu prácu, ktorú ste nestihli alebo zabudli uložiť pred vynúteným reštartom/vypnutím počítača alebo pred zamrznutím počítača/programu.
+Ak chcete túto funkciu úplne vypnúť postupujte nasledovne:<br/>
+Cez menu "Nástroje" / Možnosti / Načítať-uložiť / Všeobecné<br/>
+Zrušte zakliknutie pri "Uložiť AutoRecovery informácie každých xxx minúť" alebo zmente počet minút.<br/>
+<br/>
+<a name="17p"></a><br/>
+<b>17. V dokumente sa mi objavili šedé pásiky medzi slovami. Čo s tým?</b><br/>
+Šedé pásiky medzi slovami označujú napríklad nezalomiteľné medzery medzi slovami. OpenOffice.org na rozdiel od MS Office nezalomiteľné medzery viditeľne zobrazuje.
+Ak vás "šedé čmuhy" v texte rušia, môžte ich vypnúť nasledovným postupom:<br/>
+- Cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org Writer / Pomôcky pre formátovanie<br/>
+Zrušte zakliknutie pri "Nezalomiteľné medzery" alebo aj pri ďalších formátovacích pomôckach.<br/>
+- Cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org Writer/Web / Pomôcky pre formátovanie<br/>
+Zrušte zakliknutie pri "Nezalomiteľné medzery" alebo aj pri ďalších formátovacích pomôckach.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="18p"></a><b>18. Ako vypnem zobrazovanie "orámovania"/okrajov strany?</b><br/>
+Cez menu Zobraziť / Hranice textu<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="19p"></a><b>19. Ako zmením formát strany (A4), orientáciu strany (na výšku/na šírku)?</b><br/>
+Cez menu Formát / Strana<br/>
+V záložke Strana - Na výšku / Na šírku<br/>
+Formát - A4/A3/A5/...<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="20p"></a><b>20. Ako môžem v Calc-u vytlačiť na jednu stranu tabuľku presahujúcu rozmery strany?</b><br/>
+Cez menu Formát / Strana / List / Mód nastavenia mierky<br/>
+Prispôsobiť oblasť tlače šírke/výške -> Šírka v stranách a Výška v stranách<br/>
+alebo<br/>
+Prispôsobiť oblasť tlače počtu strán -> Počet strán<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="21p"></a><b>21. Ako vyfiltrujem z tabuľky prázdne/neprázdne riadky?</b><br/>
+<br/>
+Cez menu: Dáta / Filter / Štandardný filter / Hodnota - "prázdny" / "neprázdny"<br/>
+(Takéto filtrovanie si môžte zjednodušiť nahraním makra.)<br/>
+<br/>
+Ak potrebujete používať automatický filter a chýba vám možnosť priameho výberu možností "prázdny" / "neprázdny", môžte si filter <a href="#23p">uložiť ako makro</a>, alebo nainštalovať si jednu z "odrôd" OpenOffice.org - <a href="news/080620.html">Go-OO</a> alebo <a href="http://sourceforge.net/projects/ooop">OxygenOffice</a>. Tieto na rozdiel od klasického OpenOffice.org v sebe ponúkajú aj uvedené možnosti.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="22p"></a><b>22. Ako z tabuľky vyfiltrovať riadky bez duplicít?</b><br/>
+Cez menu Dáta / Filter / Štandardný filter<br/>
+Kliknite na tlačítko "Viac"<br/>
+Zakliknite "Žiadne duplicity"<br/>
+Nastavte podmienky filtra<br/>
+<br/>
+<a name="23p"></a><br/>
+<b>23. Ako uložiť postupnosť krokov a opakovane ich spúšťať jedným kliknutím?</b><br/>
+<br/>
+Stačí pred spustením opakujúcich sa krokov zapnúť nahrávanie vašich krokov cez menu:<br/>
+Nástroje / Makrá / Nahrať makro.<br/>
+Následne normálne spravte postupnosť krokov, ktorú potrebujete v budúcnosti opakovane spúšťať. Po skončení zastavte nahrávanie tlačítkom "Zastaviť nahrávanie".
+Uložte makro pod nejakým názvom (názov nesmie obsahovať medzery).<br/>
+<br/>
+Teraz si pridajte makro v podobe samostatného tlačítka do panelu nástrojov. Otvorte:<br/>
+menu Nástroje / Prispôsobiť / Panely nástrojov<br/>
+Kliknite na "Pridať" --> v okne "Kategória" rozkliknite OpenOffice.org Macros / Moje makrá / Standard / Module1<br/>
+V okne "Príkazy" vyberte podľa názvu vaše uložené makro --> "Pridať" --> "Zatvoriť"<br/>
+<br/>
+Upravte názov a vzhľad tlačítka: <br/>
+Klinite na "Upraviť" / "Premenovať" - zmeňte podľa potreby textové označenie tlačítka.<br/>
+Ak vám nestačí textové označenie tlačítka, doplňte mu aj obrázok: Klinite na "Upraviť" / "Zmeniť ikonu" - vyberte obrázok ikony, ktorý chcete mať v paneli nástrojov --> OK.<br/>
+Šípkami presuňte tlačítko v paneli nástrojov napríklad na pravý okraj.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="24p"></a><b>24. Aké sú rozdiely medzi Excelom a Calcom?</b><br/>
+Prečítajte si <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/OOoAuthors_User_Manual/Migration_Guide/Calc_and_Excel">manuál pre migráciu: Calc a Excel</a> (v angličtine).<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="25p"></a><b>25. Ako vypnem zobrazovanie tabuľkovej mriežky (okrajov políčok v tabuľke)?</b><br/>
+Cez menu Nástroje / Možnosti / rozkliknutím OpenOffice.org Calc / Zobraziť --> zrušiť zakliknutie "Riadky mriežky"<br/>
+<br/>
+<a name="26p"></a><br/>
+<b>26. Aký je rozdiel v základných vzorcoch Calcu a Excelu?</b><br/>
+Vzorce vytvorené a uložené v Exceli sa vám budú v Calcu zobrazovať vo formáte, v akom im rozumie Calc. Pri uložení dokumentu z Calc-u do formátu XLS sa však vzorce uložia vo formáte, ktorému rozumie Excel, takže sa netreba obávať kvôli rozdielnosti vzorcov (a ani ich upravovať).<br/>
+Príklad - ako sa zobrazuje vzorec súčtu z dvoch listov (F4 z listu č.1 + F5 z listu č.2) v dokumente vo formáte XLS:<br/>
+Excel: &nbsp;&nbsp;&nbsp;=SUMA(List1!F4+List2!F5)<br/>
+Calc: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=SUM($List1.F4+$List2.F5)<br/>
+<br/>
+Rozdiely:<br/>
+- Znak pre oddelenie čísla listu a pozície políčka - Excel-"!", Calc-"."<br/>
+- Znak "$" vo vzorcoch Calcu určuje "pevnosť" hodnoty, pred ktorou sa nachádza. 
+Príklad: $List2.F5 - je pevná hodnota len pre list, $List2.$F$5 - je pevná hodnota pre všetky údaje. 
+Ak skopírujete políčko so vzorcom, ktorý má nastavené pevné hodnoty na iné miesto v tabuľke, vždy si úplne presne zachová pôvodný vzorec.<br/>
+<br/>
+- Ak vzorec upravíte a znaky "$" zmažete, bude vzorec určovať relatívnu pozíciu. 
+Ak skopírujete políčko s takýmto vzorcom na iné miesto v tabuľke, vzorec sa automaticky upraví podľa toho, o koľko políčok/listov bol presunutý.<br/>
+To znamená, že ak po zmazaní znakov "$" vzorec skopírujete z Listu č. 3 z políčka F6 napríklad na List č. 4 a políčko G7, automaticky sa v ňom "o jednu" zvýšia všetky hodnoty - číslo listu a aj súradnice políčka.<br/>
+Čiže vzorec =SUM(List1.F4+List2.F5) sa upraví na: =SUM(List2.G5+List3.G6<br/>
+<br/>
+Upozornenie: Relatívne pozície pre list fungujú iba vo formátoch OpenDocument Format, pretože Excel vo formáte XLS túto možnosť neumožňuje.
+Keďže Excel nedokáže používať relatívnu pozíciu pre listy, Calc po uložení do XLS formátu pred číslom listu zobrazuje znak "$". <br/>
+<br/>
+<a name="27p"></a><br/>
+<b>27. Ako zmeniť ikonky programu (na tlačítkach), veľkosť a typ písma v menu?</b><br/>
+Vzhľad programov OpenOffice.org môžete zmeniť cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org / Zobraziť<br/>
+1. Veľkosť a vzhľad ikoniek na tlačítkach a v menu:<br/>
+- Malé, Veľké, Automaticky (veľkosť ikoniek v paneli nástrojov)<br/>
+- Kryštálové, Galaxy, Industriálne, Tango, Klasické, Vysoký konrast (rôzne farby a vzhľad ikoniek)<br/>
+2. Použiť systémové písmo pre používateľské rozhranie - ak vypnete túto možnosť, bude použité písmo, ktoré je súčasťou programu.<br/>
+3. Zobraziť ikony v menu - vypnutie tejto možnosti môže čiastočne urýchliť zobrazovanie menu.<br/>
+4. Nastavenie mierky: 80%-130% - nastaví mierku pre celý program: zväčší alebo zmenší písmo použité vo všetkých menu, veľkosť tlačítok a mierku zobrazovania otvoreného dokumentu.<br/>
+<br/>
+<a name="28p"></a><br/>
+<b>28. Ako nastaviť euro ako predvolenú menu v OpenOffice.org?</b><br/>
+OpenOffice.org zatiaľ neponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom nastavení a preto vám v tabuľkách štandardne ponúkne menu "Sk". Toto nastavenie bude zmenené na euro od verzie 3.1, ktorá je predbežne plánovaná na 26. marca 2009.<br />
+Euro si však ako predvolenú menu môžete veľmi jednoducho kedykoľvek nastaviť cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena. Odporúčame vybrať "EUR - nemčina (Nemecko)" alebo "EUR - slovinčina", ktoré používajú rovnaké formátovanie meny ako sa používa na Slovensku. Toto nastavenie je možné spraviť aj v starších verziách OpenOffice.org 2. Aj bez zmeny predvolenej meny pre OpenOffice.org máte samozrejme možnosť v tabuľkách pri formáte bunky zvoliť ľubovolnú menu vrátane eura. O používaní eura v OpenOffice.org si môžete prečítať aj v článku Júliusa Pastierika - <a href="http://www.linuxos.sk/clanok/335/index.html">Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org</a><br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+ <b>Prípony - formáty:</b><br/>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+<br/>
+<a name="1f"></a><b>1. Je možné otvoriť formáty z balíku Microsoft Office ako DOC, DOCX, XLSX a iné? </b><br/>
+Áno, je. V OpenOffice.org je podpora pre viacero kancelárskych balíkov vrátane Microsoft Office.<br/>
+Formáty z Microsoft Office 2007 (DOCX, XLSX a ďalšie) je možné otvárať v <a href="news/080620.htm">Go-OO vo verzii 2.4.1</a> a v OpenOffice.org od verzie 3.0. 
+V starších verziách OpenOffice.org je možné tieto formáty otvárať s pomocou <a href="http://download.novell.com/index.jsp?product_id=&search=Search&families=3402">rozšírenia pre Office OpenXML</a>.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="2f"></a><b>2. Ako otvoriť dokumenty (ODT, ODS, ODP..) vytvorené v OpenOffice.org v iných programoch? </b><br/>
+OpenOffice.org podobne ako niektoré iné kancelárske programy predvolene ponúka uloženie súboru v medzinárodne schválenom formáte OpenDocument Format. Predvolený formát dokumentov je možné <a href="#14p">zmeniť na iný podľa návodu vyššie</a>.<br/>
+Formát OpenDocument Format môžete otvoriť na všetkých bežných počítačových platformách s pomocou bezplatného kancelárskeho balíka OpenOffice.org. V Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007 môžete dokumenty v OpenDocument formáte otvoriť po nainštalovaní oficiálneho doplnku <a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp">SUN ODF Plugin pre Microsoft Office</a>.
+S čiastočnou podporou firmy Microsoft vznikol doplnok k Microsoft Office <a href="http://odf-converter.sourceforge.net/download.html">ODF Translator</a>, s ktorým sa však nepracuje tak pohodlne ako so SUN ODF Pluginom. Microsoft Office 2007 od Service pack 2 bude zvládať otváranie OpenDocument formátu bez potreby inštalovať dodatočné doplnky.<br/>
+Dostupné sú aj mnohé ďalšie bezplatné programy ako <a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a>, <a href="http://symphony.lotus.com">IBM Lotus Symphony</a>, <a href="http://www.abisource.com/download/">Abiword</a> (ODT), <a href="http://www.gnome.org/projects/gnumeric/downloads.shtml">Gnumeric</a> (ODS), <a href="http://www.koffice.org/">KOffice</a>, 
+<a href="http://zoho.com/">Zoho Office</a> (niektoré funkčnosti spoplatnené pre business užívateľov), <a href="http://www.sept-solutions.de/English/office.php">Mobile Office</a> (bezplatný pre Symbian S60, Series80), <a href="http://www.scribus.net/">Scribus</a> (ODT import) ... <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_software">a mnohé ďalšie.</a><br/>
+S formátom OpenDocument Format si poradia aj komerčné programy ako napríklad 602Office, Lotus Notes 8, Wordperfect Office X4, TextMaker ... <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_software">a ďalšie.</a><br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="3f"></a><b>3. Môžem v OpenOffice.org ukladať dokumenty chránené heslom?</b><br/>
+Áno, avšak iba pri formátoch PDF, OpenDocument Format (ODT, ODS ...) a OpenOffice.org XML (SXW, SXC ...).
+V OpenOffice.org zatiaľ nie je možné chrániť heslom formáty MS Office (XLS, DOC) - čiže šifrovat ich obsah.
+Podľa dostupných informácií ochrana heslom v OpenOffice.org pri MS fomátoch (DOC, XLS) nebude ani do budúcna podporovaná vzhľadom na obštrukcie zo strany firmy Microsoft, ktorá vlastní (patentové) práva k týmto formátom dokumentov.
+Technicky je totiž šifrovanie týchto súborov (ochrana heslom) možné v OpenOffice.org už dnes, ale zákony na ochranu duševného vlastnícva a prístup firmy Microsoft neumožňujú použiť chránený (copyrightovaný) protokol/formát na zaheslovanie/šifrovanie súborov v OpenOffice.org.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<a name="4f"></a><b>4. Dokáže OpenOffice.org otvárať dokumenty DOC, XLS chránené heslom?</b><br/>
+Áno, avšak iba pri používaní základných metód šifrovania - "Office97-2000 compatible" alebo "XOR".
+Použitie akejkoľvek z RC4 šifier (Excel 2003 ich ponúka 8 rôznych od 40bit po 128bit) neumožňuje otvorit dokument v OpenOffice.org<br/>
+Dôvodom sú obštrukcie zo strany firmy Microsoft, ktorá vlastní (patentové) práva na používanie týchto dokumentov.<br/>
+<br/>
+<br/>
+<br/>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,348 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="data/style.css" type="text/css">
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />	
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+
+<h3>OpenOffice.org SK (1.x.x)</h3>
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+Tento dokument obsahuje niekolko casto kladenych (alebo ocakavanych) otazok ohladom openoffice.org 1.x.x<br/>
+Pripadne navrhy posielajte na <a href="mailto:grex@openoffice.sk">mailto:grex@openoffice.sk</a> alebo prispievajte do 
+mailing listu pre používateľov na adrese <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users" target="_blank">http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users</a> 
+<hr size="1" width="95%" color="#777777">
+1.<a href="#1">Pre aké operačné systémy je OpenOffice.org 1.0.3 CZ určený?</a><br>
+2.<a href="#2">Plánujete vydánie aj pre ďalší operačné systémy?</a><br>
+3.<a href="#3">Aktuálna anglická verzie je dostupná vo vyššej verzii ako slovenská. Prečo?</a><br>
+4.<a href="#4">Je možné pracovať s OpenOffice.org aj pod Windows?</a><br>
+5.<a href="#5">Čo všetko OpenOffice.org (1.0.3 CZ) obsahuje?</a><br>
+6.<a href="#6">Kde môžem vidieť screenshoty?</a><br>
+7.<a href="#7">Pri inštalácii sa mi objaví následujúca chybová hláška:</a><br>
+./setup: /lib/libc.so.6: version `GCC_3.0' not found (required by ./setup)<br><br>
+8.<a href="#8">Ako nainštalovať OpenOffice.org 1.0.3 CZ na Red Hat Linuxu 7.2?</a><br>
+9.<a href="#9">Plánujete aj zverejnenie RPM (DEB, PKG apod.) balíkov?</a><br>
+10.<a href="#10">Ako dlho trvá build OpenOffice.org 1.0.3? Aké počítače ste pro build používali?</a><br>
+11.<a href="#11">Ako a kde môžem oznamovať chyby v počeštění (slovenčíne)? Kde môžem komunikovať s ostatnými používateľmi českej verzie?</a><br>
+12.<a href="#12">Pri otváraní dokumentu XYZ OpenOffice.org zhodí celý X server.</a><br>
+13.<a href="#13">Pri spustení OpenOffice.org (swriter, simpress apod.) sa v predvyplnených položkách pre vloženie textu nezobrazujú niektoré české(slovenské) znaky ako žřšč.</a><br>
+14.<a href="#14">Prečo nemáte stránky na http://www.openoffice.cz/? (http://www.openoffice.cz/)</a><br>
+15.<a href="#15">Môžem v OpenOffice.org pre Windows exportovat dokumenty do formátu PDF?</a><br>
+16.<a href="#16">Je možné zaznamenať činnost používateľa do makra BASICu?</a><br>
+17.<a href="#17">Inštalačný program na Microsoft Windows oznámi, že chýba knižnica unicows.dll a skončí.</a><br>
+18.<a href="#18">Dajú sa v OpenOffice.org zapnúť automatické doplňovánia nezalomiteľnej medzery za jednopísmenné predložky a spojky (napr. a,v)?</a><br>
+19.<a href="#19">Prečo sú pro Microsoft Windows zverejňované dve verzie instalačních sád? Čo znamená, keď meno archývu instalačnej sady končí na _upx.zip?</a><br>
+20.<a href="#20">Ako sa dájú v dokumente použiť jazykové nástroje (napr. kontrola pravopisu) pre niekoľko jazykov?</a><br>
+21.<a href="#21">Ako nainštalovať OpenOffice.org vzdialene cez sieť na väčší počet používateľských staníc?</a><br>
+22.<a href="#22">Prečo mi nefungujú regulárne výrazy v OpenOffice.org 1.0.3?</a><br>
+<a name="1">
+<p>
+<b>1.Pre aké operačné systémy je OpenOffice.org 1.0.3 CZ určený?</b><br>
+Momentálne je určený pre systémy: Windows, Linux, LinuxPPC, Solaris
+<a name="2">
+<p>
+<b>2.Plánujete vydánie aj pre ďalší operačné systémy?</b><br>
+Pokiaľ sa najdú dobrovolníci, ktorí tieto verzie vytvoria, tak sa samozrejme brániť nebudeme. Najmä máme záujem o vytvoření české (slovenskej) verzie pre FreeBSD a MacOS.
+</p>
+
+<a name="3">
+<p>
+<b>3.Aktuálna anglická verzie je dostupná vo vyššej verzii ako slovenská. Prečo?</b><br>
+Ide o to, že sa vždy čaká na preklad najnovšej a verzie a nie všetky verzie sa prekladajú. 
+</p>
+
+<a name="4">
+<p>
+<b>4.Je možné pracovať s OpenOffice.org aj pod Windows?</b><br>´
+Áno je môžné si stiahnuť nejnovší balík zip a v ňom je inštalašnú program setup.exe. 
+</p>
+
+<a name="5">
+<p>
+<b>5.Čo všetko OpenOffice.org (1.0.3 CZ) obsahuje?</b><br>
+<li>preložené uživateľské rozhranie (dialógy, menu, základné tipy k tlačítkam)
+<li>kompletne preloženú nápovedu
+<li>kontrola českého pravopisu
+<li>české vzory delenia slov
+<li>český slovník synoným
+<li>českých sprievodcov
+<li>správné východzie nastavenie niekterých českých konvencií (jazyk, kontrola pravopisu, typografické úvodzovky atď.)
+</p>
+
+<a name="6">
+<p>
+<b>6.Kde môžem vidieť screenshoty?</b><br>
+Screenshoty sú k dispozícii na stránkach pre používaťeľov (<a href="http://oo-cs.sf.net/screens.php" target="_blank">http://oo-cs.sf.net/screens.php</a>). Pokiaľ máte zajímavý screenshot, velmi radi ho doplníme do galérie.
+</p>
+
+<a name="7">
+<p>
+<b>7.Pri inštalácii sa mi objaví následujúca chybová hláška...</b><br>
+Vzhľadom k rozsahu zdrojových textov a tiež k tomu, že obsahujú binárne knižnice prekládané pomocí GCC verze 3.0, používame prekladač GCC verze 3.0.4 na systému SuSE Linux 8.0 CZ, ktorý používa glibc verze 2.2.5.
+Máme overené, že OpenOffice.org 1.0.3 CZ je možné použiť na distribuciach SuSE Linux 8.x CZ, Red Hat Linux 7.3 a 8.x a Mandrake Linux 8.2. Ak si chcete overiť, či je vaša distribúcie vhodná pro OpenOffice.org 1.0.3 CZ, použite následujúcí príkaz:<br>
+<b>rpm -q --provides glibc|grep GCC</b><br>
+Pokiaľ tento príkaz vypíše: <i>libc.so.6(GCC_3.0)</i><br>
+je váš systém pripravený. Pokiaľ nie, upgradujte svoju distribúciu. Budeme se snažit mechanismus zostavenia instalačnej sady prizpôsobiť i pre staršie distribúce, ale nieje to našou prioritou. Použivatelia distribucií založených na iných systémoch než RPM nech prosím použijú ekvivalentné príkazy
+</p>
+
+<a name="8">
+<p>
+<b>8.Ako nainštalovať OpenOffice.org 1.0.3 CZ na Red Hat Linuxu 7.2?</b><br>
+Pre bezproblémovú inštaláciu balíku OpenOffice.org 1.0.3 CZ je nutné mať nainštalované všetky dôležité aktualizácie systému
+Red Hat Linux 7.2, speciálne však balíček rpm. Aktualizácie nájdete napríklad na serveri Českého združenia používateľov operačného systému Linux
+<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/updates/7.2/en/os/i386/" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/updates/7.2/en/os/i386/</a>.<br>
+Pokiaľ máte celý vyšie uvedený adresár stiahnutý na lokálnom disku, stačí zadať príkaz <b>rpm -Fvh</b>, ktorý aktualizuje nainštalované balíčky.<br><br>
+Následne je nutné stiahnuť balíček glibc-common z verze 7.3 (<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-common-2.2.5-34.i386.rpm" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-common-2.2.5-34.i386.rpm</a>).
+Dalším krokom je stiahnutie balíčku glibc. Podľa verzie procesoru nainstalujte buď verziu i386 alebo i686 (<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-2.2.5-34.i386.rpm" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-2.2.5-34.i386.rpm</a> alebo <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-2.2.5-34.i686.rpm" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/redhat/linux/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-2.2.5-34.i686.rpm</a>).
+Aktualizujte príkazom <b>rpm -Uvh glibc*</b>.<br><br>
+Teraz by už inštalácii kancelárskeho balíku OpenOffice.org nemalo nič bránit.
+</p>
+
+<a name="9">
+<p>
+<b>9.Plánujete aj zverejnenie RPM (DEB, PKG apod.) balíkov?</b><br>
+V súčasnej dobe nie. Hlavnou prioritou týmu je perfektná lokalizácia OpenOffice.org 1.0.3 a plná integrácia češtiny (slovenčiny) do pôvodných zdrojových textov. K tomuto cieli je eště dlhá cesta.
+Tvorbou RPM (nebo iných balíkov) by sme sa teraz zbytočne nemali zdržovať. Kontaktujte svoho distribútora.
+DEB balíčky sú dostupné. Je ich viacero. Podrobné informáce získate na stránke <a href="http://openoffice.debian.net/mirrors.html" taget="_blank">http://openoffice.debian.net/mirrors.html</a>. 
+Momentálne na českom mirror NEJSÚ české balíčky, napriek tomu sú už dlhšiu dobu na pôvodnom serveri.
+</p>
+
+<a name="10">
+<p>
+<b>10.Ako dlho trvá build OpenOffice.org 1.0.3? Aké počítače ste pro build používali?</b><br>
+Kompletný build českej verzie OpenOffice.org 1.0.3 trvá cca 12 hodin. Používame ale projekt ccache, ktorý zníži časové nároky na cca 4 hodiny na nami dostupnom hardware.
+</p>
+
+<a name="11">
+<p>
+<b>11.Ako a kde môžem oznamovať chyby v počeštění (slovenčíne)? Kde môžem komunikovať s ostatnými používateľmi českej verzie?</b><br>
+Chyby v počeštění oznamujte, prosím, pomocou webového rozhrania na stránkách projektu OpenOffice.org (<a href="http://cs.openoffice.org/project/www/issues/enter_bug.cgi?component=cs" target="_blank">http://cs.openoffice.org/project/www/issues/enter_bug.cgi?component=cs</a>, nejprv sa včšak musíte prihlásiť).
+Na rovnakej stránke nájdete aj e-mailovou konferenciu users.<br>
+Alebo kliknite vo vedľajšom menu.
+</p>
+
+<a name="12">
+<p>
+<b>12.Pri otváraní dokumentu XYZ OpenOffice.org zhodí celý X server.</b><br>
+Tento problém nám bol hlásený na distribúciach Mandrake a Red Hat. Nejedná sa o chybu v OpenOffice.org, ale v X serveri. 
+Kontaktujte svojho distribútora.
+</p>
+
+<a name="13">
+<p>
+<b>13.Pri spustení OpenOffice.org (swriter, simpress apod.) sa v predvyplnených položkách pre vloženie textu nezobrazujú niektoré české(slovenské) znaky ako žřšč.</b><br>
+Z nejakého dôvodu OpenOffice.org vadí, keď je v systému X Window nainštalované písmo Times New Roman v kódování ISO 8859-2.<br>
+Existuje zatiaľ iba workaround pre tento problém: zbaviť se tohto fontu už tým, že ho odstránite úplne, alebo ho iba premenujete. Pokiaľ tento font ,,vyjmete" z cesty, kde sa v X window hľadajú fonty,
+je všetko v poriadku (/etc/X11/fs/config pokud používáte <b>xfs</b>, /etc/X11/XF86Config-4 volba FontPath pokud xfs nepoužíváte).
+<br><br>
+Zistiť , čí máte nakonfigurovaný práve tento font, môžete napríklad príkazom <b>xfontsel</b> tak, že v druhom stĺpčeku vyberiete times new roman. Pokiaľ ide v poslednom stĺpčeku vybrať 2, pravdepodobne sú popisované problémy zpôsobené týmto.
+<br><br>
+Táto chyba bola pozorovaná v distribucií Red Hat Linux 7.3. Font je v balíku <b>fonts-ISO8859-2-Type1</b>, ktorý stačí odebrať (pokiaľ ho vyslovene nepoterbujete) pomocou príkazu <b>rpm -e fonts-ISO8859-2-Type1</b>.
+</p>
+
+<a name="14">
+<p>
+<b>14.Prečo nemáte stránky na http://www.openoffice.cz/?</b><br>
+Bohužiaľ, autor domény ju nieje ochotný predať.
+</p>
+
+<a name="15">
+<p>
+<b>15.Môžem v OpenOffice.org pre Windows exportovat dokumenty do formátu PDF?</b><br>
+Vo vyšších verziách je priamo v openoffice.org implementovaná táto funkcia.
+</p>
+
+<a name="16">
+<p>
+<b>16.Je možné zaznamenať činnost používateľa do makra BASICu?</b><br>
+V OpenOffice.org 1.0.3 to zatiaľ možné nieje, ale táto funkcionalita je už implementovaná vo vývojárskej verzii v tzv. snapshote - viz <a href="www.openoffice.org" target="_blank">www.openoffice.org</a>
+</p>
+
+<a name="17">
+<p>
+<b>17.Inštalačný program na Microsoft Windows oznámi, že chýba knižnica unicows.dll a skončí.</b><br>
+K tomuto problému dochádza u OpenOffice.org 1.1 na operačných systémoch Microsoft Windows 95 a 98, ktoré majú
+zlú podporuju Unicode. Daná knižnica nieje súčásťou štandardnej inštaláce Microsoft Windows a je ju poteba stiahnuť.
+Knižnicu je možné stiahnuť vo forme samorozbalovacíeho archívu z <a href="http://download.microsoft.com/download/b/7/5/b75eace3-00e2-4aa0-9a6f-0b6882c71642/unicows.exe" target="_blank">microsoft.com (bohužiaľ adresa sa občas mení, pokiaľ prestane odkaz fungovať korektne tak nás prosím informujte).
+Archív rozbalte do dočasného adresára, súbor unicows.dll zkopírujte do systémového adresára (obvykle C:\windows\system) a znovu spustite inštaláciu OpenOffice.org.
+</p>
+
+<a name="18">
+<p>
+<b>18.Dajú sa v OpenOffice.org zapnúť automatické doplňovánia nezalomiteľnej medzery za jednopísmenné predložky a spojky (napr. a,v)?</b><br>
+Bohužiaľ OpenOffice.org to zatiaľ neovláda, ale je možnosť použiť následujúcu funkciu od Pavla Janíka v OpenOffice.org BASIC, ktorá doplní nezalomiteľné medzery tam, kam patia. Túto funkciu si môžete napojit na
+klávesovou zkratku. V současnej dobe probieha na FI MU bakalárská práce s cieľom doplniť automatické vkládanie nezalomiteľných medzier a výsledky by už čoskoro maly býť použiteľné.
+<br><br>
+<i>
+REM *** Procedura pro ovlnkování textu ***<br>
+REM<br>
+REM Verze 0.02<br>
+REM<br>
+REM ** ChangeLog **<br>
+REM<br>
+REM Verze 0.02: doplněno nahrazování předložek z velkých písmen<br>
+REM
+<br><br>
+Sub Tildify<br>
+ Dim Predlozky() As String<br>
+ Dim Dokument as Object<br>
+ Dim ReplaceDesc as Object<br>
+ Dim n As Long<br>
+ Dim kolik As Long<br>
+<br><br>
+ Dokument = ThisComponent<br>
+ Predlozky() = Array("v", "k", "s", "z")<br>
+ ReplaceDesc = Dokument.createReplaceDescriptor()<br>
+ ReplaceDesc.SearchCaseSensitive = TRUE<br><br>
+
+ For n = lbound(Predlozky()) To ubound(Predlozky())<br>
+  ReplaceDesc.SearchString = " " + Predlozky(n) + " "<br>
+  ReplaceDesc.ReplaceString = " " + Predlozky(n) + Chr$(160)<br>
+  kolik = kolik + Dokument.replaceAll(ReplaceDesc)<br><br>
+
+  REM Nahradíme i velká písmena - např. písmeno `V' na začátku věty<br>
+  ReplaceDesc.SearchString = UCase(ReplaceDesc.SearchString)<br>
+  ReplaceDesc.ReplaceString = UCase(ReplaceDesc.ReplaceString)<br>
+  kolik = kolik + Dokument.replaceAll(ReplaceDesc)<br>
+ Next n<br><br>
+
+ MsgBox("Celkem bylo nahrazeno " + kolik + " výskytů předložek.", 0, "Výsledek nahrazování")<br>
+End Sub<br><br>
+</i>
+</p>
+
+<a name="19">
+<p>
+<b>19.Prečo sú pro Microsoft Windows zverejňované dve verzie instalačních sád? Čo znamená, keď meno archývu instalačnej sady končí na _upx.zip?</b><br>
+Od verzie OpenOffice.org 1.1 Beta 2 sme mimo štandardných buildov začali testovať aj buildy, v ktorých spustiteľné súbory a DLL knižnice balíme UPX kompresiou
+(<a href="http://upx.sf.net/" taget="_blank">upx.sf.net<a>) - meno archívu má potom tvar [jmeno_normal_buildu]_upx.zip. Tieto buildy zaberajú menej miesta na disku a sú rýchlejšie ako originálne (napríklad start Writeru trvá približne poločný čas).
+Je možné, že sa v UPX-verziach vyskytnú chyby, preto prosíme, aby ste všetky neštandardné správania hlásili do <a href="http://cs.openoffice.org/bugs.html" target="_blank"">IssueZilly</a>.
+</p>
+
+<a name="20">
+<p>
+<b>20.Ako sa dájú v dokumente použiť jazykové nástroje (napr. kontrola pravopisu) pre niekoľko jazykov?</b><br>
+Najprv potrebujete slovníky prr jazyky, ktoré budete chcieť používať. Pri inštalácii českej verzie OpenOffice.org si môžete vybrať okrem českých slovníkov aj anglické či německé. Dalšie nájdete na stránce <a href="http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html" target="_blank">http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html</a>. Stiahnuté súbory rozbalte do adresára [adresář_OpenOffice.org]/share/dict/ooo.
+<br><br>
+Potom v menu Nástroje-Volby-Jazykové nástroje-Pomůcky pro psaní kliknite na tlačítko Upraviť v časti Dostupné jazykové moduly. V novom okne uvidíte rozbalovací zoznam jazykov; vyberte teda požadovaný jazyk a zaškrtnite slovníky, ktoré chcete používat.<br><br>
+
+Pri písaní dokumentu potom označte časť textu, zvolte menu Formát-Znak (alebo pravé kliknutie a Znak) a vyberte si jazyk tohoto textu. Pre zjednodušenie si môžete pripravit niekoľik štýlov s rôznymi jazyky alebo v zmeniť iný štandardný jazyk v menu 
+Nástroje-Volby-Jazykové nástroje-Jazyky.
+</p>
+
+<a name="21">
+<p>
+<b>21.Ako nainštalovať OpenOffice.org vzdialene cez sieť na väčší počet používateľských staníc?</b><br>
+Na adrese <a href="http://platon.cbvk.cz/manual/openoffice/" target="_blank">http://platon.cbvk.cz/manual/openoffice/</a> si môžete prečítať návod, ktorý napísal Jiří Nechvátal.
+</p>
+<a name="22">
+<p>
+<b>22.Prečo mi nefungujú regulárne výrazy v OpenOffice.org 1.0.3?</b><br>
+Regulárne výrazy sú bohužiaľ implementované až vo verzii 1.1 Beta 2 a budú (už sú) vo finálnej verzi 1.1. Dôvod je prozaický. Knižnica, ktorá se starala o ich implementáciu v StarOffice bohužiaľ nieje Open Source, a preto
+bolo nutné túto knihovnu (vrátane podpory regulárnych výrazov) odstrániť pred uvolnením zdrojových kódov OpenOffice.org.
+</p>
+
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *Mime
View raw message