incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175507 [1/5] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:20 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:19 2011
New Revision: 1175507

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175507&view=rev
Log:
KLS - added sk repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/LetakOOo1.1sk.pdf  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq1.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq2.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/faq_.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/how_to_help.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/how_to_help_manual.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index_new.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/komponents.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/links.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/manuals.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo.rss.xml  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/ooo2.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/pcsystems.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/people.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/readme11.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/robots.txt  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/sablony2.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/users.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/usersooo2.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/LetakOOo1.1sk.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/LetakOOo1.1sk.pdf?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/LetakOOo1.1sk.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,177 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">O kancelárskom balíku</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						O kancelárskom balíku
+					</div><br/>
+<p align="justify">OpenOffice.org verzia 1 bol prvým produktom, ktorý priniesol výhody open-source softvéru pre používateľov na masových
+trhoch, poskytujúc potrebné každodenné softvérové nástroje bezplatne. Preložený do viac ako 30-tich jazykov, dostupný na všetkých hlavných
+počítačových platformách (Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris), OpenOffice.org je dnes používaný desiatkami
+miliónov spokojných užívateľov na celom svete.</p>
+<p align="justify">
+Na rozdiel od niektorých svojich konkurentov, OpenOffice.org nie je súbor samostatných kusov softvéru, ktoré boli dodatočne spolu zviazané. OpenOffice.org bol od začiatku stavaný ako jediný kus softvéru, tak aby bolo veľmi jednoduché sa ho naučiť. Vyzerá rovnako, funguje rovnako, pretože pod povrchom je rovnaký. 
+Čo ak chcete otvoriť zošit keď práve požívate Writer? Jednoducho tak urobte priamo v menu programu a nemusíte hľadať a otvárať Calc. K tomu pridajte spoločný a konzistentný systém Pomocníka, a tak nie je to žiadnou náhodou, že OpenOffice.org je jednoduchý na používanie pre začiatočníkov rovnako ako pre expertov.
+</p>
+<p align="justify"><b>S verziou 2, je to ešte lepšie</b><br/>
+<li>prvý kancelársky balík používajúci nový formát OpenDocument Format (ISO/IEC 26300:2006), do budúcnosti zaistený medzinárodne schválený štandard pre kancelársky softvér</li>
+<li>ľahšia inštalácia s úplne vynoveným vzhľadom, prispôsobená typu počítača na ktorom sa bude používať</li>
+<li>viac intuitívny, ľahšie použiteľný ako kedykoľvek predtým s mnohými vlastnosťami pre uľahčenie práce</li>
+<li>úplne nový hlavný komponent, Base: jednoducho použiteľný správca databáz s plne integrovanou databázou</li>
+<li>viac kompatibilný s inými kancelárskymi programami. Drobné poruchy, problémy s formátovaním a písmom občasne sa vyskytujúce pri súboroch Microsoft Office boli odstránené</li>
+<br/>
+<br/>
+<b>
+Licencia ostala rovnaká: OpenOffice.org vo verzii 2 si môžete stiahnuť kompletne bez akýchkoľvek licenčných poplatkov, používať ho na akýkoľvek účel – osobný, vzdelávací, verejná a štátna správa, podnikateľská sféra – a ďalej bez poplatkov rozširovať kópie rodine, priateľom študentom zamestnancom atď..
+</b>
+</p>
+<br />
+<br />
+OpenOffice.org 2 obsahuje všetko, čo by ste čakali od najmodernejšieho kancelárskeho balíka - všetko potrebné pre vašu kanceláriu. 
+<li>Všetky súčasti majú jednotný a prehľadný vzhľad, umožnujúci ľahkú prácu začiatočníkom ale i skutočným profesionálom.</li>
+<li>OpenOffice.org je kompatibilný s mnohými inými kancelárskymi balíčkami ako napr. od Microsoftu a preto sa nemusíte báť, že nebude môcť 
+pracovať so súbormi od ľudí, ktorí stále používajú Microsoft Office.</li>
+<li>Všetky komponenty ukladajú svoje dáta do <i>OpenDocument</i> formátu, ktorý je novým medzinárodným ISO štandardom pre
+dokumenty kancelárskych balíčkov. Je založený na XML a je bez problémov otvoriteľný v každom <a href="faq.html#2f">software</a>, ktorý podporuje tento typ dát.</li>
+<li>Všetky jeho súčasti sa nainštalujú rýchlo pomocou instalačných nástrojov platných pre daný OS.</li>
+<li>Je vyvíjaný ako Open Source, čo znamená, že je nielen dnes ale aj v budúcnosti zadarmo a môžete ho používať doma, v škole, kanceláriach, internetových kaviarňach...</li><br/>
+<br/>
+OpenOffice.org 2 <b>obsahuje</b>:<br/>
+<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="sleft">
+<tr>
+ <td><img src="img/writer.bmp" wisth="27" height="32" alt="writer" align="middle"></td><td> - textový editor</td>
+ <td><img src="img/calc.bmp" wisth="20" height="32" alt="calc" align="middle"></td><td> - tabuľkový procesor</td>
+</tr><tr>
+ <td><img src="img/draw.bmp" wisth="22" height="32" alt="draw" align="middle"></td><td> - kresliaci nástroj Draw</td>
+ <td><img src="img/impress.bmp" wisth="35" height="32" alt="impress" align="middle"></td><td> - program na tvorbu prezentácií</td>
+</tr><tr>
+ <td><img src="img/base.bmp" wisth="22" height="32" alt="base" align="middle"></td><td> - program na prácu s databázami</td>
+ <td><img src="img/math.bmp" wisth="21" height="32" alt="math" align="middle"></td><td> - program na spracovanie matematických vzorcov a operácií</td>
+</tr>
+</table><br/>
+<b>Slovenská lokalizácia zahŕňa</b>:<br/>
+<li>inštalačný program</li> 
+<li>kompletné užívateľské rozhranie (dialógy, menu, nástrojové tipy, atď.) </li>
+<li>pomocníka (zatiaľ iba čiastočne) </li>
+<li>slovníky pre kontrolu pravopisu a delenie slov</li> 
+<li>a iné</li><br/>
+<br/>
+Neváhajte a stiahnite si <b>Slovenskú verziu</b> <a href="download.html">tu</a>.<br/>
+<br/>
+<br/>
+História hlavných verzií OpenOffice.org:<br/>
+- OpenOffice.org 1.0 - máj 2002<br/>
+- OpenOffice.org 2.0 - október 2005<br/>
+- OpenOffice.org 3.0 - október 2008<br/>
+<br/>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/about.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,208 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Oznámenie chyby</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Oznámenie chyby
+					</div><br/>
+<p>
+ Pretože ani programátori nie sú neomylní, obsahujú softwérové produkty chyby. V Slovenskej verzii OpenOffice.org je určite ešte
+ veľmi veľa chýb. V prípade, že sa rozhodnete nám pomôcť ich odstrániť, budeme len radi. Aby sme mohli
+ efektívne opravovať chyby, potrebujeme mať veľmi dobré informácie o&nbsp;danom probléme. V prípade, že
+ nájdete nejakú chybu v&nbsp;slovenskej verzii OpenOffice.org, pripravte si prosím, všetky dostupné
+ informácie, ktoré ste schopní o&nbsp;tomto probléme zistiť. Vždy sa skúste najprv s&nbsp;ostatnými
+ užívateľmi OpenOffice.org poradiť, či už náhodou nepoznajú riešenie vášho problému.<br> Mailing list užívateľov
+ nájdete <a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">tu</a>.
+</p>
+
+<p>
+ Na tejto stránke je uvedený vhodný postup pre všetky typy chýb, na ktoré môžete naraziť. Pokiaľ tu
+ nie je postup, ako oznámiť vašu chybu, jedná sa o&nbsp;chybu na tejto stránke. Aj&nbsp;takú
+ chybu nám však môžete oznámiť a pomôcť tak zlepšiť komunikáciu s&nbsp;vami, našimi užívateľmi.
+</p>
+
+<h4>Ako oznámiť chybu?</h4>
+
+<p>
+ Náš projekt je súčasťou OpenOffice.org, a&nbsp;preto využíva systém pre oznamovanie chýb tohto
+ projektu. Systém sa volá <a
+ href="http://www.openoffice.org/project_issues.html">IssueZilla</a>. Aby ste mohli chybu do tohto
+ systému nahlásiť, musíte byť registrovaným užívateľom projektu OpenOffice.org. Registrovať sa
+ môžete <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">tu</a>. Prečo je registrácia potrebná
+ aj&nbsp;pre oznámenie chyby? Je veľmi ťažké vyriešiť akúkoľvek chybu, pokiaľ ten, kto chybu našiel,
+ nieje k&nbsp;dispozícii a nemôže potvrdiť, že chyba bola vyriešená. Veríme, že tento krok pochopíte.
+ V prípade, že sú pre Vás inštrukcie uvedené v IssueZille alebo na tejto stránke nejasné, nebojte sa
+ poslať správu na mailing list <a href="mailto:users@sk.openoffice.org">užívateľov</a>, alebo
+ <a href="mailto:dev@sk.openoffice.org">vývojárov</a>. Určite sa nájde niekto kto Vám s oznámením chyby pomôže.<br>
+ V prípade, že neviete ako oznámiť chybu cez IssueZillu dúfame, že vám pomôže, krátky <a href="manuals/issuezilla_manual.html">manuál k IssueZilla</a>.
+</p>
+
+<p>
+ Ak chcete oznámiť chybu v&nbsp;našom projekte, zvolte pri oznamovaní komponentu <a
+ href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/enter_bug.cgi?component=sk">sk</a> a vhodný
+ subkomponent, ktorý odráža základne oblasti nášho projektu. Subkomponenty a doplňujúce informácie
+ o&nbsp;tom, ako oznamovať chyby v&nbsp;nich, sú ďalej popísané.
+</p>
+
+<h4>Chyba v&nbsp;slovenskom preklade (menu, dialógy a pod.)</h4>
+
+<p>
+ V prípade, že nájdete chybu v&nbsp;slovenskom preklade niektorej z&nbsp;položiek menu
+ alebo v&nbsp;niektorých ďalších textoch, je vždy nejlepšie uložiť snímok obrazovky a priložiť ho
+ k&nbsp;oznamovanej chybe. OpenOffice.org je veľmi rozsiahly program a je možné, že sa uvedený reťazec
+ vyskytuje na viac miestach. Preto je veľmi dôležité vidieť, kde presne sa problém nachádza.
+</p>
+
+<h4>Chyba v&nbsp;preklade pomocníka (pomocník samotný, rozšírené tipy)</h4>
+
+<p>
+ Veľmi podobne je na tom aj pomocník. Samotný text pomocníka obsahuje neuveriteľné množstvo
+ textu. Ak nájdete chybu na niektorej stránke pomocníka, bude najlepšie, ak si znova uložíte
+ snímok obrazovky a priložíte ho k&nbsp;oznamovanej chybe. Pokiaľ naviac uvediete aj&nbsp;komponent
+ pomocníka (Basic, Calc, Draw, Impress, Writer a pod.), uľahčíte nám opravu tejto chyby. Chyby
+ v&nbsp;pomocníkovi zadávejte do subkomponentu helpcontent.
+</p>
+
+</p>
+ V prípade, že IssueZilla je pre Vás príliš nejasná, alebo sa Vám zdá takéto zadávanie chýb ako
+ strata času, ale napriek tomu by ste radi pomohli, môžete všetky chyby týkajúce akéhokoľvek prekladu
+ posielať na mailing list <a href="mailto:translators@sk.openoffice.org">prekladateľov</a>.
+</p>
+
+<h4>Chyba špecifická pre daný operačný systém (Windows, GNU/Linux, Solaris)</h4>
+
+<p>
+ Tieto chyby je veľmi ťažké odladiť. Pokiaľ nám však dokážete presne popísať, na akom operačnom
+ systéme ste danú chybu spozorovali, prípadne s&nbsp;akou verziou doplňujúceho programového
+ vybavenia (napr. X servera, knižnice C a pod.), veľmi nám zjednodušíte prácu. Pokiaľ naviac dokážete
+ problém reprodukovať napr. aj&nbsp;v&nbsp;pôvodnej anglickej verzii OpenOffice.org alebo na inom
+ operačnom systéme, budeme len kúsok od vyriešenia problému. Podobné chyby prosím oznamujte
+ v&nbsp;subkomponente code.
+</p>
+
+<h4>Chyba na webových stránkach projektu</h4>
+
+<p>
+ Ak nájdete chybu na webových stránkach projektu, prípadne ak máte nápad, ako webový server
+ vylepšiť, neváhajte oznámiť chybu v&nbsp;subkomponente www. Priložte tiež presné URL, kde ste na
+ chybu narazili.
+</p>
+
+<h4>Chyba vo všeobecnej funkčnosti OpenOffice.org</h4>
+
+<p>
+ Aj nájdete chybu, ktorú je možné reprodukovať aj&nbsp;v&nbsp;pôvodnej anglickej verzii Openoffice.org, bude
+ nejlepšie oznámiť chybu do IssueZilly v&nbsp;angličtine a priradiť ju inému projektu, ako sk. Zvýši sa
+ tak pravdepodobnosť rýchlej opravy chyby.
+</p>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/bugs.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,138 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Testovacie a debugovacie buildy, UPX buildy</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Testovacie a debugovacie buildy, UPX buildy
+					</div><br/>
+<p>
+Aby sme zaistili pravidelné testovanie našich prekladov a lokalizačných úprav, vytvárame tzv. testovacie buildy. Väčšinou len pre Windows a Linux, pretože preklad pre operačný systém Sun Solaris v našich podmienkach trvá pomerne dlho. Testovacie buildy nájdete na servery
+<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/" target="_blank">ftp.linux.cz</a>
+</p>
+<b>Debug buildy</b><br>
+<p>
+Náš team pravidelne produkuje buildy slovenskej verzie OpenOffice.org pre operačné systémy GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS a Sun Solaris. Každý z týchto buildov obsahuje preložené prostredie, pomocníka (zatiaľ čiastočne) a pod. Aby sme mohli jednoducho identifikovať prekladané texty v užívateľskom prostredí, vytvárame aj tzv. debug buildy. Tie majú oproti štandardným verziám jeden rozdiel: každý preložený reťazec je očíslovaný a potom sa napríklad v hlavnom menu objaví položka "12793:Súbor" namiesto "Súbor" (viď obrázok).
+<center>
+<img src="img/debug_build.png" width="363" height="199" alt="debug build">
+</center><br>
+Použitím debug buildu môžu vývojári jednoducho identifikovať presné umiestnenie prekladaného reťazce v CVS strome a prípadne ho rýchlo opraviť. Bez tohto nástroja by bolo veľmi ťažké identifikovať presné miesto prekladu. Napríklad reťazec "Súbor" sa v prekladoch verzie 1.0.2 nachádza na 15 miestach.
+</p><br><br>
+<b>Paralelný beh normálneho a debug buildu</b><br><br>
+<b>UPX buildy</b><br>
+<p>
+Tieto buildy pre operačné systémy Microsoft Windows obsahujú spustiteľné súbory a DLL knižnice zabalené 
+<a href="http://upx.sf.net/" target="_blank">UPX kompresiou</a>. S ich kompiláciou sme začali v verzii OpenOffice.org 1.1 Beta 2 z dôvodu úspory miesta na diskoch 
+užívateľov a rýchlejšieho štartu OpenOffice.org. Je možné, že sa v týchto verziách vyskytnú chyby, ktoré v štandardných verziách nenájdete (o každom takom <a href="bugs.html">probléme</a> 
+budeme radi počuť). Archívy s týmito buildami majú meno "[meno_normal_buildu]_upx.zip" a sú zavesené na ftp.linux.cz v adresári <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/josef_cacek/" target="_blank">Josefa Cacka</a>.
+</p>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/builds.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,137 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Ako získať CD s OpenOffice.org</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Ako získať CD s OpenOffice.org
+					</div><br/>
+Chcete získať aktuálne verzie OpenOffice.org na CD médiu?<br/>
+Kontakujte nás na nasledujúcej adrese:<br/>
+<br/>
+<div align="center">
+JURsat COMPUTERS<br/>
+Ladislav Jurdik<br/>
+Mučeníkov 1<br/>
+060 01 &nbsp;Kežmarok<br/>
+<br/><br/>
+IČO: 11948124<br/>
+DIČ: SK 1020721372<br/>
+tel.: 052-4522367<br/>
+fax: 052-4681192<br/>
+<br/><br/>
+<a href="http://www.jursat.sk" title="distributor CD">www.jursat.sk</a><br/>
+<a href="mailto:jursat@jursat.sk">jursat@jursat.sk</a>
+</div>
+<br/><br/>
+Ak chcete stiahnuť najnovšiu verziu kliknite <a href="download.html">sem</a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/cd.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html?rev=1175507&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html Sun Sep 25 18:18:19 2011
@@ -0,0 +1,189 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+	<tr>
+		<td colspan="2">
+			<div align="center" class="verzion">
+			<a href="http://ulabserv.fri.uniza.sk/ocs" target="_blank"> 
+<img alt="OSSConf2010" height="44" width="220" src="http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/oss10_banner220.png"/></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png" width="150" height="40" /></a><br/>
+			<img src="img/logo_sk.png" alt="Logo sk.OpenOffice" width="139" height="60" border="0" />
+			<br />
+			<b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
+			</div>
+		</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Stiahnutie (Download) OpenOffice.org</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="obsah">
+ 					<div class="news_head">
+						Stiahnutie (Download) slovenskej verzie OpenOffice.org 3.2.1<br />
+						<br />
+						<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové nároky OpenOffice.org 3</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej stránke OpenOffice.org.<br />
+						<br />
+					</div><br />
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/OOo_3.2.1_Win_x86_install_sk.exe">Windows XP, Vista, 7, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/Language_packs/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows 98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux 64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux 64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_sk.dmg">Mac OS X - Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_MacOSXX86_langpacks/">preklady v ďalších jazykoch</a>
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/OOo_3.2.1rc2_20100527_MacOS_PPC_install_sk.dmg">Mac OS X - PowerPC - len testovacia verzia 3.2.1rc2</a>&nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/">preklady v ďalších jazykoch</a> (alebo <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">staršia verzia 3.0.0</a> a <a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/">testovacie verzie pre Mac OS X PowerPC</a>)
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/">ďalšie jazykové verzie ...</a>
+		</li>
+		<br />
+		<strong>Euro €</strong>
+		<li>
+OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom nastavení. Stále je však k dispozícii aj mena "Sk" - ktorú program pri formáte bunky v tabuľkách naďalej ponúka popri predvolenej mene "€".<br />
+Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si môžete veľmi jednoducho kedykoľvek zmeniť na "Sk" alebo inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena. V starších verziách OpenOffice.org (napr. 3.0.1 a starších) sa mena euro pri formátovaní "mena" pri slovenskom národnom nastavení neponúkala a ak ju v týchto verziách OpenOffice.org potrebujete používať, odporúčame ako predvolenú menu nastaviť "EUR - nemčina (Nemecko)" alebo "EUR - slovinčina". Aj bez zmeny predvolenej meny pre OpenOffice.org máte samozrejme možnosť v tabuľkách pri formáte bunky zvoliť ľubovolnú menu vrátane eura. O používaní eura v OpenOffice.org si môžete prečítať aj v článku Júliusa Pastierika - <a href="http://www.linuxos.sk/clanok/335/index.html">Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org</a>.
+		</li>
+		<br />
+		<strong>Užitočné doplnky:</strong>
+		<li>
+		Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina), synonymický slovník a slovník pre delenie slov sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+		</li>
+		<li>
+		Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+		</li>
+		<li>
+		Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
+		</li>
+		<li>
+		<a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+		</li>
+<br />
+<br />
+Od 3. verzie OpenOffice.org sú súčasťou slovenskej inštalácie slovníky (pravopis, synonymá) len pre angličtinu a slovenčinu. Pre každý ďalší jazyk je potrebné stiahnuť samostatný doplnok (viď vyššie). Všetky stiahnuté doplnky vrátane slovníkov odporúčame do OpenOffice.org pridávať cez menu "Nástroje" / "Správca rozšírení". Ak máte pre súbory doplnkov (.oxt) nastavenú asociáciu s OpenOffice.org, pre nainštalovanie ich stačí len otvoriť (dvojklik na súbor). <br />
+<br />
+Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine) a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br />
+<br />
+<h4>Staršie verzie OpenOffice.org SK</h4>
+Verzie jednotlivých vydaní produktovej rady OpenOffice.org môžete nájsť na serveri <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/">ftp.linux.cz.</a> V podadresároch zodpovedajúcich jednotlivým vydaniam nájdete ich slovenské vezie. Nezabudnite prosím, že používaním najnovšej verzie sa vyhnete prípadným problémom, ktoré sa objavovali v starších veziách a boli už našimi vývojármi odstránené.
+<h4>Testovacie a debug buildy</h4>
+Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie OpenOffice.org, môžete vyskúšať testovacie buildy, ktoré je možné stiahnuť tiež zo servera <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/">ftp.linux.cz</a> . Nachádzajú sa vždy v adresári s názvom "devel" alebo začínajúcom písmenami "DEV" a sú očíslované vzostupne od najstaršieho po najnovší. To, že sa jedná o vývojové verzie neznamená, že nefungujú správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu, práve naopak, väščina z nich je plne funkčná a zhŕňajú najnovšie vyvíjané funkcie, najväčší rozdiel je v tom že neboli dôkladne testované a ich požívanie tam, kde je potrebná 100% spoľahlivosť sa neodporúča.
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+		<!-- menu -->
+		<td width="220" align="right" valign="top">
+			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+				<tr>
+					<td class="table_top">Menu:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="download.html">Download</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a>
+					</td>
+				</tr>
+			</table>
+		</td>
+	</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message