incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175508 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so: ./ index.html robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:21 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:21 2011
New Revision: 1175508

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175508&view=rev
Log:
KLS - added so repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html?rev=1175508&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html Sun Sep 25 18:18:21 2011
@@ -0,0 +1,9 @@
+<html>
+ <body>
+  <h2>Mashruuca Open Officeka oo Soomaali ah.</h2>
+<br> <p><b>OpenOffice.org</b> waa mashruuc dhaqan geliya softwarada
xafiissed oo furan. Openoffice.org wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. Waxay kala yihiin
Writer, Calc, Draw, Impress, Base. <b>Writter</b> waxaad si hagaagsan ugu adeegsan
kartaa qoraalada kala duwan sida qorista waraaqaha. <b>Calc</b> waxaad u adeegsan
kartaa dajinta miisaaniyadaha iyo xisaabaadka. <b>Draw</b> waxaad u adeegsan kartaa
sawirista. <b>Impress</b> wuxuu kuu fududaynayaa sidii aad u bandhigi lahayd qoraal,
misaaniyad ama sawir. <b>Base</b> waxaad u adeegsan kartaa kaydinta macluumaadka.</p>
+<p> <b>so.openoffice.org</b> waa mashruuca openoffice.org loogu tarjumaayo
af soomaaliga. Mashruucaan oo hadda ku jira wejigiisa hore ayaa ujeedadiisu tahay sidii OpenOffice.org
loogu tarjumi lahaa af soomaaliga, si ummadda ku hadasha af soomaaliga ay u helaan software
tayaysan oo ay wax ku qortaan, xisaabtaan, bandhigaan ama wax ku kaydsadaan, isla markaana
ku hadlaaya afkooda.</p> 
+<p> Haddii ay aqoontaada kombuyuutarka ama luuqada soomaaliga sareyso oo aad rabto
inaad ka qayb qaadato mashruucaan la soo xiriir hogaanka mashruuca si loo qiimeeyo arjigaada
laguuguna ogolaado inaad ka qayb qaadato mashruuca.</p>
+ 
+ </body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt?rev=1175508&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt Sun Sep 25 18:18:21 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/
+Disallow: /servlets/ErrorPage
+Disallow: /servlets/NewsItemView
+Disallow: /servlets/ProjectDocumentList
+Disallow: /servlets/ProjectHome
+Disallow: /servlets/ProjectMailingListList
+Disallow: /servlets/ProjectMemberList
+Disallow: /servlets/ProjectNewsList
+Disallow: /servlets/Search
+Disallow: /servlets/SearchList
+Disallow: /xxservlets/
+Disallow: /xxservlets/BrowseList

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/so/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message