incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175506 [6/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:17 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,160 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sl" lang="sl">
+ <head>
+	<title>Prenosi OpenOffice.org</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+	<meta name="version" content="3.6" />
+	<style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+	<link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+	<script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, odprta koda, pisarniški paket, prenos, slovenski" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="created" content="20060212;16131300" />
+	<meta name="changed" content="20101115;22553100" />
+ </head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Prenesite OpenOffice.org!</h2>
+<table width="760" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="page-break-inside: avoid">
+<tr valign="top">
+<td style="background-color:#e6e6ff;width:50%">
+<h3>OpenOffice.org 3.x</h3>
+Zadnja uradna izdaja je <b>3.3</b>
+<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> GNU/Linux<br />
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_sl.tar.gz">(deb)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_sl.tar.gz">(deb 64)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_sl.tar.gz">(rpm)</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/OOo_OOO330_m20_LinuxX86-64_install_sl_rpm.tar.gz">(rpm 64)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_sl.tar.gz">(rpm z JRE)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_sl.tar.gz">(rpm 64 z JRE)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_sl.tar.gz">(deb, jez. paket)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_sl.tar.gz">(deb 64, jez. paket)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_sl.tar.gz">(rpm, jez. paket)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_sl.tar.gz">(rpm 64, jez. paket)</a>
+</p>
+<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> Windows<br />
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_sl.exe">(Vista/2003/XP)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_sl.exe">(z JRE)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sl.exe">(jez. paket)</a></p>
+<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> Mac OS X<br />
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_sl.dmg">(x86)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_sl.dmg">(PPC)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_sl.dmg">(x86, jez. paket)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_langpack_sl.dmg">(PPC, jez. paket)</a>
+</p>
+<p><img src="pics/solaris-circle.gif" alt="Solaris" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> <img src="http://www.opensolaris.com/images/opensolaris_logo_trans.png" alt="Windows" width="50" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> Solaris<br />
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_install-wJRE_sl.tar.gz">(Sparc z JRE)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_sl.tar.gz">(Sparc, jez. paket)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_x86_install-wJRE_sl.tar.gz">(x86 z JRE)</a>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/sl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_sl.tar.gz">(x86, jez. paket)</a>
+</p>
+<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-freebsd.png" alt="FreeBSD" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> FreeBSD<br />
+<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/freebsdx86/3.3.0/OOo_3.3.0_FreeBSD82_x86_install_sl.tbz">(<!--3.2.1, -->8.1 x86)</a>
+<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/freebsdx86/3.3.0/OOo_3.3.0_FreeBSD82_x86_langpack_sl.tbz">(<!--3.2.1, -->8.1 x86, jez. paket)</a>
+<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/freebsdx86-64/3.3.0/OOo_3.3.0_FreeBSD82_x86-64_install_sl.tbz">(<!--3.2.1, -->8.1 x86-64)</a>
+<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/freebsdx86-64/3.3.0/OOo_3.3.0_FreeBSD82_x86-64_langpack_sl.tbz">(<!--3.2.1, -->8.1 x86-64, jez. paket)</a></p>
+<p style="text-align:right"><a href="/novosti32.html">Opis novosti >></a></p>
+<!--<p style="text-align:left">* nova izdaja Å¡e ni na voljo</p>-->
+	</td><td style="width:30px"></td>
+		
+<td style="background-color:#e6e6ff">
+<h3>Razširitve</h3>
+Potrebna je različica <b>3.0 ali novejša</b>.<br />
+<p>Slovenske jezikovne razširitve (vsi sistemi)<br /> <a href="http://extensions.services.openoffice.org/sl/project/pack-sl">paket slovarjev</a> - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/sl/project/dict-sl">slovar za črkovanje in vzorci za deljenje besed</a> - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/sl/project/OdprtiTezaver">slovar sopomenk</a></p>
+<p>Wiki-založnik 
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/WikiPublisher/unxlngi6.pro/wiki-publisher.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/WikiPublisher/unxlngx6.pro/wiki-publisher.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" />64</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m19/Build-1/Windows/MediaWiki/wntmsci12.pro/wiki-publisher.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/WikiPublisher/unxmacxi.pro/wiki-publisher.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a></p>
+<p>Stiskalnica predstavitev 
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/Presentation_Minimizer/unxlngi6.pro/presentation-minimizer.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/Presentation_Minimizer/unxlngx6.pro/presentation-minimizer.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" />64</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m19/Build-1/Windows/Sun_Presentation_Minimizer/wntmsci12.pro/sun-presentation-minimizer.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/Presentation_Minimizer/unxmacxi.pro/presentation-minimizer.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a></p>
+<p>Oblikovalec poročil 
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/ReportBuilder/unxlngi6.pro/report-builder.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/ReportBuilder/unxlngx6.pro/report-builder.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" />64</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m19/Build-1/Windows/Sun_Report_Builder/wntmsci12.pro/sun-report-builder.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/ReportBuilder/unxmacxi.pro/report-builder.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a></p>
+<p>Upravljalni zaslon govorca
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PresentationScreen/unxlngi6.pro/presenter-screen.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PresentationScreen/unxlngx6.pro/presenter-screen.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" />64</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m19/Build-1/Windows/Sun_Presentation_Console/wntmsci12.pro/presenter-screen.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PresentationScreen/unxmacxi.pro/presenter-screen.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a></p>
+<p>Uvoznik dokumentov PDF 
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PDFImport/unxlngi6.pro/pdfimport.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PDFImport/unxlngx6.pro/pdfimport.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" />64</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO310/OOO310_m19/Build-1/Windows/PDFImport/wntmsci12.pro/pdfimport.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO330/OOO330_m20/Build-1/PDFImport/unxmacxi.pro/pdfimport.oxt">
+<img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /></a></p>
+<p><a href="https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=ostore:product:2227002693135971">Vstavek ODF za Microsoft Office (Oracle)</a> - <a href="http://sourceforge.net/projects/odf-converter/">Odprto-kodni vstavek ODF za Microsoft Office</a></p>
+<p><a href="http://www.languagetool.org">Slovnični pregledovalnik LanguageTool</a><br /></p>
+<p style="text-align:right"><a href="/opis-razsiritev.html">Opis razširitev >></a></p>
+</td>
+<td style="width:30px"></td>
+<!--
+		<td style="background-color:#e6e6ff">
+			<h3>OpenOffice.org 2.x</h3>
+			<p>Zadnja različica je <b>2.4.1</b></p>
+			<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-tux.png" alt="Linux" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> GNU/Linux<br />
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86_install_sl_deb.tar.gz">(deb)</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86_install_sl_rpm.tar.gz">(rpm)</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86-64_install_sl_deb.tar.gz">(deb X64)</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_LinuxX86-64_install_sl_rpm.tar.gz">(rpm X64)</a>
+		</p>
+		<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-win.png" alt="Windows" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> Windows<br />
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sl.exe">Vista/2003/XP/2000/ME/98</a>
+		</p>
+		<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-osx.png" alt="Mac OS X" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> Mac OS X<br />
+<a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/2.4.0RC6/OOo_2.4.0RC6_MacOSXPowerPC_X11_install_sl.dmg">(PPC)</a>
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/OOo_2.4.1_080530_MacOSXIntel_install_sl.dmg">(Intel)</a>
+		</p>
+		<p><b>Paketi za FreeBSD bodo na voljo v kratkem! Različica 2.3.1 je na voljo na spodnjih povezavah.</b></p>
+		<p><img src="http://sl.openoffice.org/pics/ico-freebsd.png" alt="FreeBSD" width="16" height="16" style="border:0;vertical-align: bottom" /> FreeBSD 6.2<br />
+<a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/FreeBSD/2.4.0/7.0-STABLE/amd64/OOo_2.4.0_FreeBSD70X86-64_install_sl.tbz">(AMD64)</a>
+<a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/FreeBSD/2.4.0/7.0-STABLE/i386/OOo_2.4.0_FreeBSD70Intel_install_sl.tbz">(i386)</a>
+	</p>
+-->
+</tr>
+</table>
+<p style="font-size:10px">Od oktobra 2003 slovenske različice, tudi razvojne, za različne platforme izdeluje <a href="http://cs.openoffice.org">Češki projekt</a>, za kar smo jim hvaležni. Od različice 3.0 uradne izdaje izdeluje podjetje Oracle (prej Sun) in jih objavlja na razširjenih strežnikih ftp (delovne na E - extended, od 3.2 naprej tudi uradne izdaje na vseh strežnikih, od 3.2.1 naprej za vse uradno podprte operacijske sisteme).</p>
+<br />
+<h2>Navodila za namestitev</h2>
+<p>Skozi postopek namestitve pisarniškega paketa OpenOffice.org 3.x vam pomaga poslovenjeni <a href="http://sl.openoffice.org/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OOo3.pdf">Namestitveni vodnik</a> (PDF). Na voljo je tudi <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Administration_Guide">priročnik za sistemske skrbnike</a> (PDF, v angl.), za strežniško namestitev paketov.</p>
+<br />
+<h2>Nepreverjene in razvojne različice OpenOffice.org</h2>
+<p><b>Nepreverjene in razvojne</b> slovenske različice (od 3.1 naprej le za okolji Linux in OS X) in vse potrebne datoteke za gradnjo svoje različice OpenOffice.org najdete na spletnem mestu <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/</a>. Nepreverjene in razvojne <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/the_localization_process_will_be">slovenske različice za sisteme Windows in Linux od sredine januarja 2011</a> v obliki rednih gradenj jezikovnih paketov, ki jih namestite prek posamezne osnovne angleške gradnje, na voljo <a href="ftp://qa-upload.services.openoffice.org/l10n/download/">na uradnih strežnikih OpenOffice.org</a>.</p>
+<br />
+<h2>OpenOffice.org na zgoščenki</h2>
+<p>Če vas zanima razširjanje OpenOffice.org na zgoščenki ali v kakšni drugi obliki (kot torrent), lahko to <a href="http://sl.openoffice.org/stiki.html">sporočite na naš dopisni seznam</a> skupaj s podatki in povezavami, da jih vključimo na to stran. O pogojih ponujanja OpenOffice.org na zgoščenkah si preberite pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) na glavni strani projekta. Ker se datoteke za črkovalnik razširjajo po licenci GPL, je dovoljeno (celo zaželeno), da jih vključite zraven. Kot vzor izdelave paketa z različicami za vse operacijske sisteme lahko služi nemški projekt <a href="http://www.prooo-box.org/">PrOOo-box</a>.</p>
+<p>Na medijih so OpenOffice.org doslej med drugim ponujali pri podjetju <a href="http://www.agenda.si">Agenda Open Systems</a> in v okviru projekta <a href="http://kiberpipa.org/prosto/">zbirke prostega programja Kiberpipe</a>.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,64 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE>OpenOffice.org</TITLE>
+	<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice">
+</HEAD>
+<BODY LANG="sl-SI" DIR="LTR">
+<H2>Lokalizacija ostalih stvari</H2>
+<P>Pod ostale stvari, ki slišijo tudi na ime "extras", spada lokalizacija vsega, kar ni vključeno v datoteko PO. To so:
+<ul>
+<li><b>DicOOo</b>
+<p>
+Lokaliziral: Roman Bobnarič, popravil Martin Srebotnjak<br>
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Namestitev slovarjev ...</tt><br>
+Namen: DicOOo je makro za namestitev slovarjev črkovalnika, deljenja besed in sopomenk za vse jezike, ki jih OpenOffice.org podpira.
+Uporaba: ko čarovnika poženete, makro s spleta prenese izbrane slovarje in jih namesti. Za uporabo morate po namestitvi program OpenOffice.org ponovno zagnati (v okolju Windows tudi Hitri zaganjalnik).<br>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 1.x.
+</p>
+<li><b>Predloge</b>
+<p>
+Lokaliziral: Vito Smolej<br>
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Pismo/Faks/Dnevni red/Predstavitev/Spletna stran ...</tt><br>
+Namen: predloge omogočajo hitro izdelavo naštetih vrst dokumentov z vnaprej pripravljeno obliko, slogi idr. 
+Uporaba: poženete želenega čarovnika in sledite korakom.<br>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.
+</p>
+<li><b>Samobesedilo (angl. AutoText)</b>
+<p>
+Priredil: Martin Srebotnjak<br>
+Lokacija: meni <tt>Uredi - Samobesedilo ...</tt><br>
+Namen: omogoča hiter vnos pogosto uporabljenih besed, fraz ali večjih delov besedila s pomočjo vnosa ključne besede (kratice).<br>
+Uporaba:
+	<ul>
+	<li>vnesite kratico in pritisnite tipko F3 ali
+	<li>izberite <tt>Uredi - Samobesedilo ...</tt>, poiščite želeno besedilo in kliknite gumb <tt>Vstavi</tt>.
+	</ul>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.<br><br>
+</p>
+<li><b>Samopopravki</b>
+<p>
+Priredil: Martin Srebotnjak<br>
+Lokacija: meni <tt>Orodja - Samopopravki ... zavihka Zamenjaj in Izjeme</tt>.<br>
+Namen: omogoča samodejno popravljanje pogosto napačno pisanih besed (npr."željeno" v "želeno"). Na zavihku <tt>Zamenjaj</tt> je seznam napačno in pravilno zapisanih besed, ki se med vnosom samodejno zamenjajo, na zavihku <tt>Izjeme</tt> pa je seznam besed, ki preprečujejo nadaljevanje pisanja z veliko začetnico (da program pri vnosu kratic naslednji besedi ne spremeni prve črke v veliko začetnico) in seznam besed z dvema velikima začetnicama, ki naj jih črkovalnik spregleda (ne označi kot napačno zapisane).<br>
+Uporaba: če so zamenjave in izjeme omogočene, program samodejno popravlja vnose.<br>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.<br>
+</p>
+<li><b>FontOOo</b>
+<p>
+Lokaliziral: Martin Srebotnjak<br>
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Namestitev pisav s spleta ...</tt><br>
+Namen: FontOOo je makro za namestitev prosto dostopnih pisav s spleta za uporabo v OpenOffice.org.<br>
+Uporaba: ko čarovnika poženete, makro s spleta prenese izbrane pisave in jih namesti. Za uporabo morate po namestitvi program OpenOffice.org ponovno zagnati (v okolju Windows tudi Hitri zaganjalnik).<br>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.
+</p>
+<li><b>Slikice/ikone pomoči</b>
+<p>
+Lokaliziral: Martin Srebotnjak<br>
+Lokacija: v pomoči, ki jo v OpenOffice.org prikličete s tipko <tt>F1</tt>.<br>
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.
+</p>
+</ul>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE>OpenOffice.org</TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 2.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="20060209;18102600">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20060209;18130800">
+	<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project">
+	<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice">
+</HEAD>
+<BODY LANG="sl-SI" DIR="LTR">
+<H2>Prevajanje programskega vmesnika (GUI)</H2>
+<P>Programski vmesnik je od različice 1.0 preveden v celoti. Kdo vse
+je pomagal pri prevajanju si lahko ogledate na spletnem naslovu
+<A HREF="http://openoffice.lugos.si/prevajalci.html">http://openoffice.lugos.si/prevajalci.html</A>.</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,35 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<h2>Prevajanje glosarja</h2>
+<p>Prvi korak pri lokalizaciji OpenOffice.org je prevajanje glosarja -
+slovarja najpogosteje uporabljenih besed in besednih zvez, ki se pojavljajo v
+programih. Ta naloga je pogoj za nadaljnje delo. Prevedena sporočila lahko
+prevajalcem v nadaljevanju služijo kot referenca, je pa prevedeni glosar tudi
+nekakšno zagotovilo, da se je skupina lokalizacije OpenOffice.org lotila z resnim
+delom.</p>
+<p>Glosar vsebuje okrog 7.000 vrstic. Prevedeno različico lahko najdete
+<a href="http://openoffice.lugos.si/down/glossary_slovene_ISO8859-2.tgz">
+ tukaj</a>.</p>
+<p><b>OPOMBA:</b> Glosar ni lektoriran in tudi ni v celoti služil za nadaljnje
+ prevajanje!<p><br>
+
+<h2>Prilagajanje področnih nastavitev (locale data)</h2>
+<p>Od različice 1.0 imamo v programih tudi slovenske področne nastavitve. To so
+nastavitve za zapis datuma, časa, valute in drugega. Datoteka s temi nastavitvami
+mora btii na voljo ob gradnji paketa iz izvornih datotek. Zadnjo različico lahko vedno
+najdete <a href="http://l10n.openoffice.org/source/browse/l10n/i18npool/source/localedata/data/">
+tukaj<a/>. Ime datoteke, ki jo potrebujete je <b>sl_SI.xml</b>.</p><br>
+
+<h2>Prilagajanje črkovalnika in pravil za deljenje besed (spellcheck in hyphenation)</h2>
+<p>Slovarje in datoteke s pravili za preverjanje pravopisa in deljenje besed za slovenski jezik
+najdete <a href="http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html">tukaj</a>. Kdo
+vse je prispeval bazo besed in pravila, si lahko preberete <a href="credits.html">tukaj</a>.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<h2>Prevajanje pomoči</h2>
+<p>Trenutno stanje pri prevajanju pomoči si lahko ogledate na spletnem naslovu 
+<a href="http://openoffice.lugos.si/pomoc/">http://openoffice.lugos.si/pomoc/</a>.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl">
+<head>
+ <title>Prevajanje OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+ <meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Lokalizacija OpenOffice.org</h2>
+<p>Nekaj o trenutnih aktivnostih pri lokalizaciji najdete na slovenskih straneh <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sl.openoffice.org">wiki</a>.</p>
+<h3>Trenutno stanje prevoda</h3>
+<p>Na spletni strani <a href="/po/stats-ooo.html">Statistika prevoda OpenOffice.org</a> najdete trenutno stanje prevoda. Če želite pomagati, sporočite to na <a href="/stiki.html">dopisni seznam</a>.</p>
+<h3>Slovar in področne nastavitve</h3>
+<p>Prvi korak pri lokalizaciji OpenOffice.org je prevajanje glosarja - slovarja najpogosteje uporabljenih besed in besednih zvez, ki se pojavljajo v programih. Ta naloga je pogoj za nadaljnje delo. Prevedena sporočila lahko prevajalcem v nadaljevanju služijo kot referenca, je pa prevedeni glosar tudi nekakšno zagotovilo, da se je skupina lokalizacije OpenOffice.org lotila z resnim delom. Glosar vsebuje okrog 7.000 vrstic. Prevedeno različico lahko najdete <a href="http://openoffice.lugos.si/down/glossary_slovene_ISO8859-2.tgz"> tukaj</a>.</p>
+<p><b>OPOMBA:</b> Glosar ni lektoriran in tudi ni v celoti služil za nadaljnje prevajanje!</p>
+<p>Od različice 1.0 imamo v programih tudi slovenske področne nastavitve (locale data). To so nastavitve za zapis datuma, časa, valute in drugega. Datoteka s temi nastavitvami mora btii na voljo ob gradnji paketa iz izvornih datotek. Zadnjo različico lahko vedno najdete <a href="http://l10n.openoffice.org/source/browse/l10n/i18npool/source/localedata/data/">tukaj</a>. Ime datoteke, ki jo potrebujete, je <b>sl_SI.xml</b>.</p>
+<h3>Prilagajanje jezikovnih orodij</h3>
+<p>Slovarje in datoteke s pravili za preverjanje pravopisa in deljenje besed za slovenski jezik najdete <a href="http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html">tukaj</a>. Kdo vse je prispeval bazo besed in pravila, si lahko preberete <a href="credits.html">tukaj</a>. Poslovenili smo tudi tabelo samopopravkov, ki je vključena v slovenski OpenOffice.org od različice 2.1 naprej.</p>
+<p>Najtežji zalogaj je predstavljal neobstoječi slovar sopomenk. Z različico 3.2.1 (junij 2010) pa tudi slovenski OpenOffice.org vključuje tezaver, ki ga je prispeval posebej za ta namen izveden projekt <a href="http://www.tezaver.si">OdprtiTezaver</a>. S tem so vsa jezikovna orodja za OpenOffice.org prilagojena in polno funkcionalna tudi za slovenski jezik.</p>
+<h3>Programski vmesnik (GUI)</h3>
+<p>Programski vmesnik je od različice 1.0 preveden v celoti. Kdo vse je pomagal pri prevajanju si lahko ogledate na spletnem naslovu <a href="http://openoffice.lugos.si/zgodovina.html">zgodovine lokalizacije</a>.</p>
+<h3>Pomoč</h3>
+<p>S prevajanjem pomoči so bile velike težave. Gre za najobsežnejši prevajalski podvig, ki je bil z različico 1.1.4 tudi dokončan, vendar so pri podjetju Sun spremenili zapis pomoči za različico 2.0, prenos nizov pa ni bil omogočen. Zaradi tega smo oktobra 2005 ponovno začeli prevajati pomoč od začetka. Pomoč je od različice 2.1 v celoti poslovenjena, tukaj pa si lahko ogledate <a href="http://sl.openoffice.org/pomoc2-1/stats-pomoc2.html">trenutno stanje</a>. Kdo vse je pomagal pri prevajanju si lahko ogledate na spletnem naslovu <a href="http://openoffice.lugos.si/zgodovina.html">zgodovine lokalizacije</a>.</p>
+<p>Za tiste, ki posodabljate prevode, bo koristila <a href="pomoc2-napotki.html">stran z napotki za slovenjenje datotek po</a>.</p>
+<h3>Drugo (Extras)</h3>
+<p>Pod ostale stvari, ki slišijo tudi na ime "extras", spada lokalizacija vsega, kar ni neposredno vključeno v datoteke PO. To so:</p>
+<ul>
+<li><b>DicOOo</b>
+<p>Lokaliziral: Roman Bobnarič, popravil Martin Srebotnjak;<br />
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Namestitev slovarjev ...</tt><br />
+Namen: DicOOo je makro za namestitev slovarjev črkovalnika, deljenja besed in sopomenk za vse jezike, ki jih OpenOffice.org podpira.
+Uporaba: ko čarovnika poženete, makro s spleta prenese izbrane slovarje in jih namesti. Za uporabo morate po namestitvi program OpenOffice.org ponovno zagnati (v okolju Windows tudi Hitri zaganjalnik).<br />
+V OpenOffice.org na voljo od različice 1.x, ukinjeno z različicami 3.x.</p>
+</li>
+<li><b>Predloge</b>
+<p>Lokaliziral: Vito Smolej;<br />
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Pismo/Faks/Dnevni red/Predstavitev/Spletna stran ...</tt><br />
+Namen: predloge omogočajo hitro izdelavo naštetih vrst dokumentov z vnaprej pripravljeno obliko, slogi idr. 
+Uporaba: poženete želenega čarovnika in sledite korakom.<br />
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.</p>
+</li>
+<li><b>Samobesedilo (angl. AutoText)</b>
+<p>Priredila: Martin Srebotnjak in Robert Ludvik;<br />
+Lokacija: meni <tt>Uredi - Samobesedilo ...</tt><br />
+Namen: omogoča hiter vnos pogosto uporabljenih besed, fraz ali večjih delov besedila s pomočjo vnosa ključne besede (kratice).<br />
+Uporaba:</p>
+ <ul>
+	<li>vnesite kratico in pritisnite tipko F3 ali</li>
+	<li>izberite <tt>Uredi - Samobesedilo ...</tt>, poiščite želeno besedilo in kliknite gumb <tt>Vstavi</tt>.</li>
+ </ul>
+<p>V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.</p>
+</li>
+<li><b>Samopopravki</b>
+<p>Priredil: Martin Srebotnjak;<br />
+Lokacija: meni <tt>Orodja - Samopopravki ... zavihka Zamenjaj in Izjeme</tt>.<br />
+Namen: omogoča samodejno popravljanje pogosto napačno pisanih besed (npr."željeno" v "želeno"). Na zavihku <tt>Zamenjaj</tt> je seznam napačno in pravilno zapisanih besed, ki se med vnosom samodejno zamenjajo, na zavihku <tt>Izjeme</tt> pa je seznam besed, ki preprečujejo nadaljevanje pisanja z veliko začetnico (da program pri vnosu kratic naslednji besedi ne spremeni prve črke v veliko začetnico) in seznam besed z dvema velikima začetnicama, ki naj jih črkovalnik spregleda (ne označi kot napačno zapisane).<br />
+Uporaba: če so zamenjave in izjeme omogočene, program samodejno popravlja vnose.<br />
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.<br /></p>
+</li>
+<li><b>FontOOo</b>
+<p>Lokaliziral: Martin Srebotnjak;<br />
+Lokacija: meni <tt>Datoteka - Čarovniki - Namestitev pisav s spleta ...</tt><br />
+Namen: FontOOo je makro za namestitev prosto dostopnih pisav s spleta za uporabo v OpenOffice.org.<br />
+Uporaba: ko čarovnika poženete, makro s spleta prenese izbrane pisave in jih namesti. Za uporabo morate po namestitvi program OpenOffice.org ponovno zagnati (v okolju Windows tudi Hitri zaganjalnik).<br />
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.</p>
+</li>
+<li><b>Slikice/ikone pomoči</b>
+<p>Lokaliziral: Martin Srebotnjak;<br />
+Lokacija: v pomoči, ki jo v OpenOffice.org prikličete s tipko <tt>F1</tt>.<br />
+V OpenOffice.org na voljo od različice 2.0.4.</p>
+</li>
+</ul>
+<h3>Dokumentacija</h3>
+<p>Pomembno je, da uporabnikom zagotovimo tudi vso spremljujočo dokumentacijo. Prevedli smo že namestitveni vodnik (Vito Smolej) ter vodnik za namestitev za OS X (Martin Srebotnjak). Trenutno se ukvarjamo s prevajanjem <a href="http://sl.openoffice.org/kakOOojcki.html">kakOOojčkov</a> ter <a href="">uporabniškega priročnika</a>. Vabljeni k sodelovanju.</p>
+<h3>Jamstvo kakovosti (QA)</h3>
+<p>Prevajanje ni dovolj. Zagotoviti moramo tudi redno preverjanje slovenskih različic za vsako uradno izdajo. Vabimo prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati, za operacijske sisteme OS X, Windows in Linux, pa tudi Solaris! Več na strani o <a href="qa.html">jamstvu kakovosti</a>.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+ <div class="label"><a href="/servlets/ProjectHome"><strong>sl.OpenOffice.org</strong></a></div>
+ <div class="body">
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/index.html">Začetna stran</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/kajjeto.html">Kaj je to?</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html">Izdelek</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/prenosi.html">Prenosi</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/licence.html">Licence</a></div>
+ </div>
+ <div class="label"><strong>Lokalizacija</strong></div>
+ <div class="body">
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/prevajanje.html">Osnove</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/dodatki.html">Dodatki</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/zgodovina.html">Zgodovina</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/sodeluj.html">Sodeluj!</a></div>
+ </div>
+ <div class="label"><strong>Pomoč in stiki</strong></div>
+ <div class="body">
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/faq.html">FAQ</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/dokumentacija.html">Dokumentacija</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/stiki.html">Stiki</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/issuezilla.html">Sporočanje napak</a></div>
+ </div>
+ <div class="label"><strong>Orodja projekta</strong></div>
+ <div class="body">
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList">Članstvo projekta</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">Dopisni seznami</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">Dokumenti, datoteke</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/source/browse/sl/">Nadzor različic</a></div>
+  <div><a href="http://sl.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">Sledenje napak</a></div>
+ </div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org - Proces QA za lokalizirane gradnje" />
+<title>qa: Proces QA za lokalizirane gradnje</title>
+</head>
+<body>
+<h1>Proces QA za lokalizirane gradnje</h1>
+<p>Ta proces je v teku, and as better processes become apparent, we will follow them and change this guideline. Preizkušanje gradenj globoko vključuje projekte QA in Native-Lang. Obvestila, ki kažejo na ta process guideline bo objavljen na teh projektih in tudi pri projektu <a href="http://l10n.openoffice.org" target="_blank">l10n</a>.</p>
+<h3>Od kod prihajajo lokalizacije?</h3>
+<p>Lokalizirane gradnje ustvarja skupnost. Projekt <a href="http://l10n.openoffice.org" target="_blank">l10n</a> koordinira to aktivnost in vsakdo si lahko ogleda stanje vsake lokalizacije na strani stanja.</p>
+<h3>Kaj počnemo pri QA?</h3>
+<p>Smisel preizkušanja QA teh gradenj je reduce verjetnosti, da gradnje ne bodo delovale. They may still be rough, but by going through the QA process, we can at least ensure that we won't be sending out to the world builds that can't be installed, won't work at all, ...</p>
+<h3>Kaj je proces QA?</h3>
+<ul>
+ <li>Lokalizirane gradnje so na voljo na več mestih. To so:
+  <ul>
+   <li>the mirror network under the /contrib/rc directory for most of the builds provided by hamburg release engineering.</li>
+   <li><a
+ href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/">http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/</a> for language packs or full builds provided by hamburg release engineering.</li>
+   <li>places used by contributors for different platform builds.</li>
+  </ul>
+ </li>
+	<li>The builds are registered and managed in <a href="http://qatrack.services.openoffice.org/">OpenOffice.org QATrack</a>. 
+	The builds are submitted by the QA project, and updated by each build's responsible to indicate the build's current status. Often the responsible is one of the qa responsibles in the Native Lang community.<br/>
+For more information about OpenOffice.org QATrack, see the system's <a href="http://qatrack.services.openoffice.org/help.php">Help section</a>.<br/>There might be a slight delay for the submission of some builds. Therefore, for most current information about the availability of these builds you should subscribe to the relevant mailing lists:
+	<ul>
+		<li>releases@openoffice.org</li>
+		<li>dev@porting.openoffice.org</li>
+	</ul>
+</li>
+ <li>Native-Lang leads or their delegates assigned to the task of helping QA the builds download the builds and run through a series of tests. This process should begin immediately upon the availability of localized release candidates and should not take more than two weeks from beginning to end. For managing those testcases, test assignemnts and results we use the <a href="http://www.sunvirtuallab.com/tcm2/opensource/tcm_index.cgi?tcm_config=newooo">TCM</a> (Test Case Management) Portal</li>
+ <li>An IssueTracker ticket should be filed so as to move the tested builds over to the /localized directory for proper downstream dissemination and to update the pages. Mirrors need to be notified by
+the Distribution project lead.<br />This should be filed as "Task" for Componente "qa", subcomponent "www". Assign it to the default owner and make shure, you name the exact location of the files that have been used for testing.</li>
+ <li>Finally, once the mirror network has indicated that the builds have been successfully uploaded into the proper directory, the builds may be announced by the appropriate persons, such as the Native-Lang leads and Community Manager.</li>
+</ul>
+<hr /> $Revision: 1.3 $
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,36 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+<h2>Jamstvo kakovosti (<a href="http://qa.openoffice.org">Quality Assurance</a> oz. QA)</h2>
+<p><b>Potrebujemo prostovoljce za testiranje prevedene različice programskega paketa. Če želite sodelovati in pomagati, se prijavite na <a href="mailto:dev-subscribe@sl.openoffice.org">dopisni seznam razvijalcev</a>.</b></p>
+<p>Jamstvo kakovosti je eden pomembnejših projektov, saj zagotavlja vsaj osnovno kakovost programja. Na kratko povedano, QA obsega določeno število nalog, ki jih je potrebno uspešno opraviti s prevedeno različico programskega paketa. Naloge so razdeljene na logične dele in obsegajo:</p>
+<ul>
+<li>Namestitev<br />
+Preveri enouporabniško in mrežno namestitev programskega paketa za operacijske sisteme, za katere je na voljo.</li>
+<li>Vrste datotek<br />
+Preveri, če lahko v OpenOffice.org pravilno odpremo in prikažemo določene tipe datotek in če lahko odpremo in izvedemo javanski programček (applet). Za ta del obstajajo predloge vseh tipov datotek, ki jih je potrebno preveriti, tako da ni potrebno za potrebe testiranja izdelovati novih.</li>
+<li>Delo z datotekami<br />
+Preveri, če lahko v OpenOffice.org ustvarimo in shranimo različne oblike zapisa datotek in če lahko pošljemo dokument kot priponko elektronskemu sporočilu z zunanjim poštnim programom.</li>
+<li>Vstavljanje<br />
+Preveri, če lahko v dokument z besedilom vstavimo določene akcije.</li>
+<li>Urejanje<br />
+Preveri, če v dokumentu z besedilom pravilno deluje funkcija vstavljanja in da se funkciji izreži in prilepi skladata z zunanjimi programi.</li>
+<li>Pogled<br />
+Preveri, če pravilno delujejo razni pogledi.</li>
+<li>Oblikovanje<br />
+Preveri, če pravilno delujejo razna oblikovanja.</li>
+<li>Orodja/Možnosti<br />
+Preveri, če pravilno delujejo možnosti v pogovornih oknih nastavitev paketa.</li>
+<li>Tiskanje<br />
+Preveri, če OpenOffice.org pravilno natiska dokument na privzeti tiskalnik.</li>
+<li>Pomoč<br />
+Preveri vsebino OpenOffice.org pomoči in vključenih funkcij.</li>
+</ul>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl">
+<head>
+ <title>Sodelujte pri OpenOffice.org!</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Želite sodelovati?</h2>
+<p>Projekti znotraj sl.openoffice.org bodo v večini namenjeni prevajanju obstoječe dokumentacije, popravkom prevodov, urejanju spletne strani projekta ter preizkušanju paketa. Sporočite, če želite pomagati; vedno se najde kaj.</p>
+<p>Če želite sodelovati, sporočite na naslov bobe<i>@</i>openoffice.org. To je potrebno, ker morda kdo že dela na delu projekta, ki se ga želite lotiti.</p>
+<h3>Prevajanje dokumentacije</h3>
+<p>Sem sodijo še neprevedeni KakOOojčki, uporabniški vodnik, pogosto zastavljena vprašanja. Na strani dokumentacije si oglejte, kateri dokumenti še niso prevedeni. Nato na naš dopisni seznam ali gornji e-naslov sporočite, da želite prevzeti prevajanje določenega dokumenta.</p>
+<h3>Dodajanje vsebin na stran wiki</h3>
+<p>Ustvarili smo strani <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sl.openoffice.org">wiki</a>, kjer zbiramo najrazličnejše avtorske predloge, primerne za slovenske uporabnike in izdane pod ustreznimi odprtokodnimi licencami. Kdor želi pripevati vsebine, se mora registrirati. Trenutno je v teku projekt zbiranja navodil za pripravo diplomskih del. Danijel in Alan zbirata stvari in gradita seznam fakultet. Tam najdete tudi popoln seznam, kaj kdo trenutno počne.</p>
+<h3>Jamstvo kakovosti (<a href="http://qa.openoffice.org">Quality Assurance</a> oz. QA)</h3>
+<p><b>Potrebujemo prostovoljce za testiranje prevedene različice programskega paketa. Če želite sodelovati in pomagati, se prijavite na <a href="mailto:dev-subscribe@sl.openoffice.org">dopisni seznam razvijalcev</a>.</b></p>
+<p>Jamstvo kakovosti je eden pomembnejših projektov, saj zagotavlja vsaj osnovno kakovost programja. Na kratko povedano, QA obsega določeno število nalog, ki jih je potrebno uspešno opraviti s prevedeno različico programskega paketa. Naloge so razdeljene na logične dele in obsegajo:</p>
+<ul>
+<li>Namestitev<br />
+Preveri enouporabniško in mrežno namestitev programskega paketa za operacijske sisteme, za katere je na voljo.</li>
+<li>Tipi datotek<br />
+Preveri, če lahko v OpenOffice.org pravilno odpremo in prikažemo določene tipe datotek in če lahko odpremo in izvedemo javanski programček (applet). Za ta del obstajajo predloge vseh tipov datotek, ki jih je potrebno preveriti, tako da ni potrebno za potrebe testiranja izdelovati novih.</li>
+<li>Delo z datotekami<br />
+Preveri, če lahko v OpenOffice.org ustvarimo in shranimo različne oblike zapisa datotek in če lahko pošljemo dokument kot priponko elektronskemu sporočilu z zunanjim poštnim programom.</li>
+<li>Vstavljanje<br />
+Preveri, če lahko v dokument z besedilom vstavimo določene akcije.</li>
+<li>Urejanje<br />
+Preveri, če v dokumentu z besedilom pravilno deluje funkcija vstavljanja in če se funkciji izreži in prilepi skladata z zunanjimi programi.</li>
+<li>Pogled<br />
+Preveri, če pravilno delujejo razni pogledi.</li>
+<li>Oblikovanje<br />
+Preveri, če pravilno delujejo razna oblikovanja.</li>
+<li>Orodja/Možnosti<br />
+Preveri, če pravilno delujejo možnosti v pogovornih oknih nastavitev paketa.</li>
+<li>Tiskanje<br />
+Preveri, če OpenOffice.org pravilno natisne dokument na privzeti tiskalnik.</li>
+<li>Pomoč<br />
+Preveri vsebino pomoči za OpenOffice.org in vključenih funkcij.</li>
+</ul>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+
+ <!--
+<html lang="sl">
+ -->
+<title>Statistika prevoda OpenOffice.org</title>
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="/branding/scripts/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0" />
+	<meta name="CREATED" content="20060212;16131300" />
+	<meta name="CHANGED" content="20060212;22553100" />
+	<meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<h4>Različica <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/SRC680_m213/Build-1/">m213</a> - za OOo 2.3</h4>
+<p>Zadnjič posodobljeno: 
+ 3.06.2007
+</p>
+<h4>Legenda</h4>
+<table width="80%" style="margin: auto;" border="1">
+<tr><td><img src="/pics/prevedeno.png" style="border:0" alt="Prevedeno" /></td>
+<td>Prevedeno</td><td><img src="/pics/rdeca-pika.png" style="border:0" alt="Neprevedeno" /></td><td>Neprevedeno</td></tr> <tr>
+<td><img src="/pics/skarje.png" style="border:0" alt="Prvi pregled" /></td><td>Prvi pregled</td>
+<td><img src="/pics/lupa.png" style="border:0" alt="Preverjanje črkovanja" /></td><td>Preverjanje črkovanja</td></tr>
+<tr><td><img src="/pics/lektoriranje.png" style="border:0" alt="Lektoriranje" /></td><td>Lektoriranje</td>
+<td><img src="/pics/kljukica.png" style="border:0" alt="Dokončano" /></td><td>Dokončano</td></tr>
+</table>
+
+<!--
+<h4>Legenda</h4>
+<table border="1">
+<tr><td><img src="/pics/kljukica.png" alt="stanje"/></td><td>Datoteka je v celoti pregledana</td><td><img src="/pics/lupa.png" alt="stanje"/></td><td>Potreben je še mehanski pregled (črkovanje)</td></tr>
+<tr><td><img src="/pics/skarje.png" alt="stanje"/></td><td>Pred mehanskim pregledom</td><td><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="stanje"/></td><td>Datoteka ima neprevedene nize</td></tr>
+</table>
+-->
+
+<br/>
+<table border="1">
+<tr><td>Datoteka</td><td>Stanje</td><td>Prevedeno</td><td>Ohlapno</td><td>Neprevedeno</td><td>Prevajalec</td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sbasic/guide.po">./sbasic/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">109</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sbasic/shared/01.po">./sbasic/shared/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">52</td><td align="center">15</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sbasic/shared/02.po">./sbasic/shared/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">190</td><td align="center">4</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sbasic/shared.po">./sbasic/shared.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">5555</td><td align="center">27</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/00.po">./scalc/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">195</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/01.po">./scalc/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">6128</td><td align="center">0</td><td align="center">252</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/02.po">./scalc/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">112</td><td align="center">0</td><td align="center">12</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/04.po">./scalc/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">168</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/05.po">./scalc/05.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">77</td><td align="center">0</td><td align="center">1</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc/guide.po">./scalc/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">1341</td><td align="center">0</td><td align="center">10</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/scalc.po">./scalc.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">167</td><td align="center">5</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/schart/00.po">./schart/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">34</td><td align="center">0</td><td align="center">25</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/schart/01.po">./schart/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">289</td><td align="center">9</td><td align="center">498</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/schart/02.po">./schart/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">19</td><td align="center">5</td><td align="center">1</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/schart/04.po">./schart/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">32</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/schart.po">./schart.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">11</td><td align="center">22</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sdraw/00.po">./sdraw/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">2</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sdraw/01.po">./sdraw/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">3</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sdraw/04.po">./sdraw/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">114</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sdraw/guide.po">./sdraw/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">271</td><td align="center">6</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/sdraw.po">./sdraw.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">131</td><td align="center">1</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/00.po">./shared/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">1597</td><td align="center">71</td><td align="center">1</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/01.po">./shared/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">5094</td><td align="center">77</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/02.po">./shared/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">2144</td><td align="center">17</td><td align="center">18</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/04.po">./shared/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">303</td><td align="center">4</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/05.po">./shared/05.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">126</td><td align="center">10</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/07.po">./shared/07.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">7</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/autokorr.po">./shared/autokorr.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">52</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/autopi.po">./shared/autopi.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">1082</td><td align="center">22</td><td align="center">67</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/explorer/database.po">./shared/explorer/database.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">1616</td><td align="center">17</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/guide.po">./shared/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">2258</td><td align="center">29</td><td align="center">56</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared/optionen.po">./shared/optionen.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">1789</td><td align="center">3</td><td align="center">59</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/shared.po">./shared.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">367</td><td align="center">8</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress/00.po">./simpress/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">163</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress/01.po">./simpress/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">1066</td><td align="center">4</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress/02.po">./simpress/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">693</td><td align="center">2</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress/04.po">./simpress/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">127</td><td align="center">6</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress/guide.po">./simpress/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">560</td><td align="center">10</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/simpress.po">./simpress.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">192</td><td align="center">1</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath/00.po">./smath/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">83</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath/01.po">./smath/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">1481</td><td align="center">3</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath/02.po">./smath/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">6</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath/04.po">./smath/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">26</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath/guide.po">./smath/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">66</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/smath.po">./smath.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">67</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter/00.po">./swriter/00.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">308</td><td align="center">1</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter/01.po">./swriter/01.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/skarje.png" alt="Prvi pregled"/></td><td align="center">3241</td><td align="center">33</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter/02.po">./swriter/02.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">462</td><td align="center">19</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter/04.po">./swriter/04.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">236</td><td align="center">12</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter/guide.po">./swriter/guide.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/rdeca-pika.png" alt="Neprevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">1968</td><td align="center">1</td><td align="center">63</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td><a href="/pomoc2-1/swriter.po">./swriter.po</a></td><td align="center"><img src="/pics/prevedeno.png" alt="Prevedeno"/> <img src="/pics/lektoriranje.png" alt="Na poti v lektoriranje"/></td><td align="center">237</td><td align="center">0</td><td align="center">0</td><td>Ekipa sl.ooo <a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.3.html#slooo">Ekipa sl.ooo</a></td></tr>
+<tr><td>SKUPAJ:</td><td>&nbsp;</td><td align="center">42417</td><td align="center">444</td><td align="center">1063</td><td>43924</td></tr>
+</table>
+<p>
+<a name="slooo"></a>
+<b>Ekipa sl.ooo</b><br/>
+Seznam aktivnih članov:
+</p>
+<table border="0">
+	<tr>
+		<td>Robert Ludvik</td>
+		<td>Martin Srebotnjak</td>
+		<td>Urška Colner</td>
+		<td>Vito Smolej</td>
+	</tr>
+</table>
+<p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message