incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175506 [5/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:17 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,288 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
+	<title>Novosti v OpenOffice.org 3.2</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, slovenski" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Brezplačen, odprtokoden pisarniški paket" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/style.css" media="screen" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css" media="print" />
+	<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+	<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+ <style type="text/css">
+/*<![CDATA[*/
+ .MyPics { 
+ border: solid silver 1px;
+ display: inline;
+ float: right;
+ }
+ .BigHead {
+  margin-top: 15px;
+ }
+ /*]]>*/
+ </style>
+</head><body>
+ <h1>Novosti v OpenOffice.org 3.2</h1>
+ <table id="toc" summary="Vsebina">
+   <tr>
+   <td colspan="2">
+    <h2>Vsebina</h2>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td width="50%">
+    <ul>
+     <li>
+      <a href="#general">Splošno</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#general_speed">Hitrejši zagon programa</a></li>
+       <li><a href="#general_odf">Podpora za ODF</a></li>
+       <li><a href="#general_file">Podpora za lastniške vrste datotek</a></li>
+       <li><a href="#general_font">Podpora za pisave OpenType na osnovi Postscripta</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#writer">Writer</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#writer_wiki">Podpora za Mediawiki prestavljena v razširitev</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#calc">Calc</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#calc_borders">Obrobe celic zdaj podpirajo več hkratnih izborov</a></li>
+       <li><a href="#calc_autofill">Samozapolni podpira dodatne primere</a></li>
+       <li><a href="#calc_sort">Izboljšave razvrščanja</a></li>
+       <li><a href="#calc_merge">Boljša obravnava spojenih celic</a></li>
+       <li><a href="#calc_paste">Kompleksno kopiranje in lepljenje</a></li>
+       <li><a href="#calc_stats">Nadgradnja statističnih funkcij</a></li>
+       <li><a href="#calc_newlines">Ohranjanje znakov za novo vrstico v formulah</a></li>
+       <li><a href="#calc_strings">Samodejna pretvorba nizov v Å¡tevila</a></li>
+       <li><a href="#calc_filters">Dodatne funkcionalnosti filtrov</a></li>
+       <li><a href="#calc_toggle">Izboljšano preklapljanje sklicev</a></li>
+       <li><a href="#calc_convert">Å tevilni novi faktorji v CONVERT_ADD</a></li>
+       <li><a href="#calc_unistuff">Novi funkciji UNICODE in UNICHAR</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+    </ul>
+   </td>
+   <td width="50%">
+    <ul>
+     <li>
+      <a href="#draw">Draw</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#draw_comments">Dodana možnost komentarjev</a></li>
+       <li><a href="#draw_count">Številčenje strani dodano v Draw</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#impress">Impress</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#impress_comments">Dodana možnost komentarjev</a></li>
+       <li><a href="#impress_count">Številčenje strani dodano v Impress</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#math">Math</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#math_menu">Spremenjeni meni</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#base">Base</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#base_wizard">Prilagajanje čarovnika ustvarjanja zbirke podatkov</a></li>
+       <li><a href="#base_copying">Enostavnejše kopiranje poizvedb med dokumenti zbirke podatkov</a></li>
+       <li><a href="#base_zooming">Obrazce zbirke podatkov je mogoče povečati</a></li>
+       <li><a href="#base_headings">Pametnejše uvažanje v Base</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#chart">Chart</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#chart_types">Nove vrste grafikonov</a></li>
+       <li><a href="#chart_usabiity">Izboljšave uporabnosti</a></li>
+       <li><a href="#chart_labels">Izboljšave podatkovnih oznak</a></li>
+       <li><a href="#chart_asian">Stran azijske tipografije za elemente grafikonov</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#l10n">Internacionalizacija in lokalizacija</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#l10n_locale">Podpora dodatnim jezikom</a></li>
+       <li><a href="#l10n_japanese">Japonsko zaporedje imen</a></li>
+       <li><a href="#l10n_graphite">Podprta tehnologija pisav Graphite</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+    </ul>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td colspan="2">
+    <p><em>Celotne tehnične opombe ob izdaji, ki vsebujejo seznam vseh novih odlik programa in vključenih otroških delovišč si lahko ogledate <a href="http://development.openoffice.org/releases/OOO320_m7_snapshot.html">tukaj</a> (v angl.).</em></p>
+   </td>
+  </tr>
+ </table><br />
+ <a name="general" id="general"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Splošne izboljšave</h1><a name="general_speed" id="general_speed"></a>
+
+ <h2>Hitrejši zagon programa</h2>
+ <p><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/general_speed.png" alt="Grafikon zagonskih časov" />Programoma OpenOffice.org 3.2 Calc in Writer smo zmanjšali čas 'hladnega zagona' za 46% glede na različico 3.0, ki je izšla pred dobrim letom, glede na <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Performance/Report/Perfomrance_Report_for_Startup">preizkuse naših razvijalcev</a> (rezultati se razlikujejo glede na različne operacijske sisteme in strojno opremo).</p>
+
+ <h2>Podpora za ODF<a name="general_odf" id="general_odf"></a></h2>
+ <p>Standardi Open Document Format (ODF), kot jih je razglasila organizacija <a href="http://www.oasis-open.org">OASIS</a> (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), določajo mednarodne kriterije združljivosti za elektronsko/digitalno hrambo dokumentov.</p>
+ <p>Ti standardi prepoznavajo pomembnost interoperabilnosti in pametne izmenjave informacij in npr. želijo zagotoviti, da bodo danes ustvarjeni pisarniški dokumenti na poljubnem računalniškem sistemu mogoče povsod brati z drugimi računalniškimi sistemi, vključno s tehnologijami prihodnosti.</p>
+ <p>OpenOffice.org 3.2 deluje še bolj skladno s pravili ODF 1.2, vključno z natančnejšim prilagajanjem specifikacijam ODFF/OpenFormula organizacije OASIS.</p>
+ <ul>
+  <li>Ker OpenOffice.org 3.2 trenutno zahteva nadnabor specifikacije ODF 1.2, programski paket zdaj opozori uporabnike, če so bile uporabljene razširjene možnosti ODF 1.2.</li>
+  <li>Preverjanje integritete dokumenta zdaj preizkusi, ali je dokument ODF v skladu s specifikacijo ODF (to predvsem zadeva dokumente ODF 1.2). Če naleti na neskladnost, obravnava dokument kot okvarjenega, OpenOffice.org pa ponudi popravilo dokumenta.</li>
+ </ul>
+ <h2>Podpora za lastniške vrste datotek<a name="general_file" id="general_file"></a></h2>
+ <p>OpenOffice.org 3.2 zagotavlja izboljšano podporo za druge pogoste vrste pisarniških datotek.</p>
+ <ul>
+  <li><em>Z gesli zaščitene datoteke Microsoft Office XML</em> (podprte vrste dokumentov: <em>dokumenti MS Word 2007 (*.docx, *.docm); predloge MS Word 2007 (*.dotx, *.dotm); dokumenti MS Excel 2007 (*.xlsx, *.xlsm); dvojiški dokumenti MS Excel 2007 (*.xlsb); predloge MS Excel 2007 (*.xltx, *.xltm); dokumenti MS Powerpoint 2007 (*.pptx, *.pptm); predloge MS Powerpoint 2007 (*.potx, *.potm)</em>).</li>
+  <li>Predmete OLE, kontrolnike obrazcev in vrtilne tabele lahko zdaj bere tudi iz <em>dokumentov MS Excel 2007 (*.xlsx, *.xlsb)</em>.</li>
+  <li>Podpora šifriranja v filtru <em>Microsoft Word 97/2000/XP</em> podpira shranjevanje z gesli zaščitenih dokumentov Microsoft Word (z uporabo standardnega algoritma RC4 paketa Microsoft Office).</li>
+  <li>Filtri za <em>AportisDoc</em> in <em>PocketWord</em> zdaj podpirajo razpoznavo vrste datoteke glede na parameter DocType. Rezultat je, da lahko datoteke v teh zapisih naložite brez izrecnega izbora vrste dokumenta v izbirniku datotek.</li>
+  <li>Pri pisanju podatkovnih nizov v datoteke <em>SYLK</em> vdelani dvojni narekovaji niso več zapisani s podvajanjem; s podvajanjem so zdaj zapisana podpičja. To izboljšuje združljivost z datotekami, kot jih ustvarijo drugi programi.</li>
+ </ul>
+
+ <h2><a name="general_font" id="general_font"></a>Podpora za pisave Postscript na osnovi OpenType</h2>
+ <p>Na voljo so številne visoko kakovostne plačljive in brezplačne pisave OpenType, ki temeljijo na orisih Postscript. Odslej so podprte za oblikovanje, tiskanje, izvoz v PDF in prikaz.</p>
+
+ <h1 class="BigHead">Writer<a name="writer" id="writer"></a></h1>
+
+ <!--<h2><a name="writer_auto" id="writer_auto"></a>Dopolnjevanje besed s samopopravki</h2>
+ <p>Writer si lahko za stalno zapomni vse dodano na seznam samopopravkov, zbranih pri delu na dokumentu. Novo potrditveno polje <em>Ob zaprtju dokumenta odstrani s seznama besede, zbrane iz dokumenta</em> naredi to funkcionalnost bolj očitno.</p>-->
+
+ <h2><a name="writer_wiki" id="writer_wiki"></a>Podpora za Mediawiki prestavljena v razširitev</h2>
+ <p>V izogib sporom filter MediaWiki ni več del namestitve OpenOffice.org. Namesto tega je na voljo v okviru razširitve Wiki-založnik (Wiki Publisher), ki omogoča posodobitve filtra brez čakanja na novo izdajo OpenOffice.org.</p>
+
+ <h1 class="BigHead"><a name="calc" id="calc"></a>Calc</h1>
+
+ <h2><a name="calc_borders" id="calc_borders"></a>Obrobe celic zdaj podpirajo več hkratnih izborov</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_borders_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_borders.png" alt="Obrobe celic" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Doslej je bilo mogoče obrobe celic določiti le enemu samemu pravokotnemu obsegu celic. Zdaj lahko obrobe določite poljubnemu izboru celic. Seznam pravokotnih obsegov se določi iz izbora, vsakemu od obsegov pa se določijo notranje/zunanje obrobe.</p><a name="calc_autofill" id="calc_autofill"></a>
+
+ <h2>Samozapolni podpira dodatne primere</h2>
+ <p>Če začetna celica samozapolnitvene funkcije vsebuje število na začetku in na koncu, in za prvim številom ni presledka, se število na koncu zdaj poveča. To omogoča enostavnejše ustvarjanje sklopov, kot so seznami ali IP-naslovi (10.0.0.1 sledi 10.0.0.2).</p><a name="calc_sort" id="calc_sort"></a>
+
+ <h2>Izboljšave razvrščanja</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_sort_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_sort.png" alt="Razvrščanje v Calcu" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Če "Razvrščanje" prikličete z izborom, ki najverjetneje ni obseg, ki ga želi uporabnik nasloviti, novo pogovorno okno povpraša, če naj bo izbor razširjen, da bo vseboval dodatne celice.</p>
+ <p>Če je obseg celic razvrščen z gumbom na orodni vrstici "Razvrsti naraščajoče" ali "Razvrsti padajoče", se zdaj s celicami razvrstijo tudi oblike celic.</p><a name="calc_merge" id="calc_merge"></a>
+
+ <h2>Boljša obravnava spojenih celic</h2>
+ <p>Spojene celice lahko zdaj prilepite iz odložišča v druge spojene celice. Namesto sporočila o napaki ostanejo stare celice nespojene.</p>
+ <p>Zdaj je dovoljeno vstavljanje ali brisanje celic, stolpcev ali vrstic v/iz sredine spojenih celic, ki so prej povzročile sporočilo o napaki. Spojeni obseg celic je povečan/pomanjšan.</p><a name="calc_paste" id="calc_paste"></a>
+
+ <h2>Kompleksno kopiranje in lepljenje</h2>
+ <p>Ta novost razširja trenutno funkcionalnost kopiranja in lepljenja v Calcu, s čimer omogoča kopiranje nabora več nestičnih obsegov. Ob lepljenju se vsi kopirani podatki združijo v en sam obseg, in sicer vodoravno ali navpično. Pri kopiranju obsegov veljajo nekatere omejitve, ki zagotavljajo, da prilepljeni obseg postane pravokoten obseg.</p><a name="calc_stats" id="calc_stats"></a>
+
+ <h2>Izboljšave statističnih funkcij</h2>
+ <ul>
+  <li>Četrti parameter funkcije NORMDIST je zdaj neobvezen.
+   <ul>
+    <li>0 ali FALSE izračuna funkcijo gostote verjetnosti. Poljubna druga vrednost ali TRUE ali izpust izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve.</li>
+    <li>Če je izpuščen, je 1 zapisana v datoteke zavoljo združljivosti s starejšimi izdajami.</li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li>Drugi in tretji parameter funkcije LOGNORMDIST sta neobvezna, dodan je bil neobvezen četrti parameter.
+   <ul>
+    <li>Drugi parameter, srednja vrednost, ima privzeto vrednost 0, če je izpuščen.</li>
+    <li>Če je izpuščen, je v datoteke zapisana 0 zavoljo združljivosti s starejšimi izdajami.</li>
+    <li>Tretji parameter, standardna deviacija, ima privzeto vrednost 1, če je izpuščen. Če je izpuščen, je v datoteke zapisana 1 zavoljo združljivosti s starejšimi izdajami.</li>
+    <li>Četrti parameter, kumulativno, je definiran kot - 0 ali FALSE izračuna funkcijo gostote verjetnosti. Vsakršna druga vrednost ali TRUE ali izpust izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve. - Če je bila podana vrednost, starejše izdaje pri branju datoteke niso mogle tolmačiti funkcije in so vrnile napako.</li>
+   </ul>
+  </li>
+ </ul>Te spremembe so usklajene z definicijami, podanimi v <a href="http://www.oasis-open.org/committees/documents.php?wg_abbrev=office-formula">specifikaciji ODFF/OpenFormula OASIS</a> <a name="calc_newlines" id="calc_newlines"></a>
+
+ <h2>Ohranjanje znakov za novo vrstico v formulah</h2>
+ <p>Znaki za novo vrstico, ki jih ustvarite s kombinacijo tipk Control+Enter v večvrstičnih celicah besedila, se zdaj ohranijo v formulah preglednice. Doslej je znak za prelom vrstice zamenjal znak za presledek. Znak za novo vrstico lahko poiščete z uporabo funkcij SEARCH ali [HV]LOOKUP ali MATCH z regularnim izrazom \n.</p><a name="calc_strings" id="calc_strings"></a>
+
+ <h2>Samodejna pretvorba Å¡tevil v nizih</h2>
+ <p>Pri tolmačenju izraza formule se odslej besedilna vsebina pretvori v številske vrednosti, če je pretvorba nedvoumna, sicer je dodeljena napaka #VALUE!, če nedvoumna pretvorba ni možna. Vodilni in sledilni presledki so prezrti.</p>
+ <p>Opomba: sprotna pretvorba je seveda občutno počasnejša kot računanje z numeričnimi vrednostmi. Uporabniki bodo morda raje uporabili <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N">razširitev Convert Text to Number (CTN)</a>, ki interaktivno pretvarja besedilna števila v trajne številske vrednosti.</p>
+
+ <h2><a name="calc_filters" id="calc_filters"></a>Dodatne funkcionalnosti filtrov</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_filters_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_filters.png" alt="Filtri Calc" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Pogovorno okno "Standardni filter" prikaže štiri namesto treh pogojev, ima pa tudi drsnik, s katerim lahko dostopamo do skupno osmih pogojev. Odslej podpira pogoje filtriranja 'vsebuje', 'ne vsebuje', 'se začne z', 'se ne začne z', 'se konča z' in 'se ne konča z'.</p>
+
+ <h2>Izboljšano preklapljanje sklicev</h2>
+ <p>Kombinacijo tipk Shift-F4, s katero preklapljamo med relativnimi in absolutnimi sklici v formulah, lahko zdaj uporabimo na izboru celic in ta vpliva na vse celice s formulami v izboru.</p>
+
+ <h2><a name="calc_convert" id="calc_convert"></a>Å tevilni novi faktorji v CONVERT_ADD</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_convert_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/calc_convert.png" alt="Calc convert_add" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Funkcija preglednice CONVERT_ADD (v drugih programih znana pod imenom CONVERT) zdaj podpira številne dodatne faktorje pretvorbe, kot jih določa standard <a href="http://www.oasis-open.org/committees/documents.php?wg_abbrev=office-formula">OASIS ODFF/OpenFormula</a>.</p><a name="calc_unistuff" id="calc_unistuff"></a>
+
+ <h2>Novi funkciji UNICODE in UNICHAR</h2>
+ <p>Novi preglednični funkciji UNICODE in UNICHAR sta implementirani v skladu s <a href="http://www.oasis-open.org/committees/documents.php?wg_abbrev=office-formula">specifikacijo ODFF/OpenFormula organizacije OASIS</a>.</p>
+ <ul>
+  <li>UNICODE vrne kodno vrednost Unicode Standard / ISO 10646, ki ustreza prvemu znaku vrednosti besedila;</li>
+  <li>UNICHAR (UNICODE CHARacter) vrne znak za vsako veljavno kodno vrednost Unicode.</li>
+ </ul><a name="draw" id="draw"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Draw</h1>
+
+ <h2><a name="draw_comments" id="draw_comments"></a>Podprta možnost komentarjev</h2>
+ <p>Draw zdaj podpira komentarje, kar olajša delo v skupinah.</p>
+
+ <h2><a name="draw_count" id="draw_count"></a>Številčenje strani dodano v Draw</h2>
+ <p>Draw zdaj podpira besedilno polje "Å tevilo strani".</p><a name="impress" id="impress"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Impress</h1>
+
+ <h2><a name="impress_comments" id="impress_comments"></a>Podprta možnost komentarjev</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/impress_comments_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/impress_comments.png" alt="Komentarji v Impressu" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Impress zdaj podpira komentarje, kar olajša delo v skupinah.</p>
+
+ <h2><a name="impress_count" id="impress_count"></a>Številčenje strani dodano v Impress</h2>
+ <p>Impress zdaj podpira besedilno polje "Å tevilo strani".</p><a name="math" id="math"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Math</h1><a name="math_menu" id="math_menu"></a>
+ 
+ <h2>Spremenjeni meni</h2>
+ <p>Menijski ukaz "Pogled / Izbor" v modulu Math je preimenovan v "Pogled / Elementi formule".</p><a name="base" id="base"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Base</h1><a name="base_wizard" id="base_wizard"></a>
+
+ <h2>Prilagajanje čarovnika ustvarjanja zbirke podatkov</h2>
+ <p>OpenOffice.org 3.2 uvaja prilagoditveno možnost za nadzor dostopnosti možnosti "Ustvari novo zbirko podatkov" v čarovniku "Ustvari zbirko podatkov".</p>
+ <p>Nova prilagoditvena možnost nadzira, ali naj čarovnik "Ustvari zbirko podatkov" (zaženemo ga prek Datoteka/Nov/Zbirka podatkov) prikaže možnost "Ustvari novo zbirko podatkov".</p><a name="base_copying" id="base_copying"></a>
+
+ <h2>Enostavnejše kopiranje poizvedb med dokumenti zbirke podatkov</h2>
+ <p>Pri kopiranju poizvedb med dokumenti zbirke podatkov Base več ne povpraša po imenu cilja, razen če operacija kopiranja ne prepiše obstoječega imena tabele.</p><a name="base_zooming" id="base_zooming"></a>
+
+ <h2>Obrazce zbirke podatkov je mogoče povečati</h2>
+ <p>Obrazce zbirke podatkov lahko odslej tako kot vse druge dokumente povečamo. Trenutno delovanje &lt;tipke Ctrl+miškinega koleščka&gt; dopolnjujeta menijski ukaz Pogled/Povečava in drsnik povečave v vrstici stanja.</p>
+
+ <h2><a name="base_headings" id="base_headings"></a>Pametnejše uvažanje v Base</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/base_headings_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/base_headings.png" alt="Naslovne vrstice Base" title="Kliknite za večjo sliko" /></a>Čarovnik <em>Kopiraj tabelo</em> odslej vsebuje dodatno potrditveno polje, ki ga omogočite, če naj se v zbirko podatkov kopirajo podatki v zapisu RTF ali HTML. Potrditveno polje ima napis: <em>Uporabi prvo vrstico za imena stolpcev</em>: če je vključeno, služi prva vrstica določitvi imen stolpcev, sicer se prva vrstica obravnava kot običajna vrstica s podatki.</p>
+ <hr />
+
+ <p><em>Če vas zanimajo podrobnosti o novih funkcionalnostih modula Base, si oglejte <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Base/New_features_in_3_2#OOo_Base_3.2_new_features">wiki (v angl.)</a>.</em></p><a name="chart" id="chart"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Chart</h1>
+
+ <h2><a name="chart_types" id="chart_types"></a>Nove vrste grafikonov</h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/chart_types_big.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/images/chart_types.png" alt="Čarovnik za grafikone" title="Klikni za večjo sliko" /></a>Čarovnik za grafikone - namenjen ustvarjanju grafikonov - zdaj vsebuje tudi <em>mehurčne</em> in novo različico polarnih grafikonov - <em>zapolnjene polarne (radarske)</em> grafikone.</p>
+
+ <h2><a name="chart_usability" id="chart_usability"></a>Izboljšave uporabnosti</h2>
+ <p>Uporabniški vmesnik modula Chart je doživel preobrazbo z izboljšavami z vidika uporabnosti. Uporabniki boste opazili, da so splošno oznako <em>Lastnosti predmeta</em> zamenjali bolj določeni pojmi, kot je <em>Oblikuj legendo ...</em> Meniji so bolj prilagojeni kontekstu, kar zagotavlja, da je za potrebna orodja potreben le klik miške. Več o tem si lahko preberete v <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice2">objavi na blogu GullFOSS (v angl.)</a>.</p><a name="chart_labels" id="chart_labels"></a>
+
+ <h2>Izboljšave podatkovnih oznak</h2>
+ <p>Na voljo je več možnosti za oznake podatkov. Odslej lahko podatkovne oznake sukamo. To je uporabno predvsem za navpične stolpčne grafikone, da preprečimo prekrivanje različnih oznak.</p><a name="chart_asian" id="chart_asian"></a>
+
+ <h2>Stran azijske tipografije za elemente grafikona</h2>
+ <p>Za naslov, legendo, osi in nize podatkov je zdaj na voljo nov zavihek <em>Azijska tipografija</em>. Vsebuje možnost vklopa in izklopa razmika med različnimi vrstami besedila.</p><a name="l10n" id="l10n"></a>
+
+ <h1 class="BigHead">Internacionalizacija in lokalizacije</h1><a name="l10n_locale" id="l10n_locale"></a>
+
+ <h2>Podpora dodatnim jezikom</h2>
+ <p>OpenOffice.org 3.2 dodaja podporo za oromščino (Etiopija) [om-ET], ujgurščino (Kitajska) [ug-CN], staro grščino [grc-GR], somalščino [so-SO], lužiško srbščino (spodnjo [dsb-DE] in zgornjo [hsb-DE]), asturijščino (Španija) [ast-ES], jidiš (Izrael) [yi-IL], arabščino (Oman) [ar-OM], sardinščino [sc-IT] in kvečvanščino (Ekvador) [qu-EC].</p>
+ <p>Običajno je jezik mogoče izbrati za dodeljevanje znakom in preverjanje črkovanja, kot privzeti jezik in privzeti jezik dokumentov, na voljo pa je tudi za številske zapise in orisno oštevilčevanje - podrobnosti si oglejte v <a href="http://development.openoffice.org/releases/OOO320_m6_snapshot.html">opombah ob izdaji</a>.</p><a name="l10n_japanese" id="l10n_japanese"></a>
+
+ <h2>Japonsko zaporedje imen</h2>
+ <p>V japonskem jeziku je zaporedje polj Ime / Priimek na zavihku uporabniških podatkov preobrnjeno. To ni odvisno od jezika uporabniškega vmesnika, temveč od izbranega jezika dokumenta.</p><a name="l10n_graphite" id="l10n_graphite"></a>
+
+ <h2>Podprta tehnologija pisav Graphite</h2>
+ <p>OpenOffice.org zdaj podpira tehnologijo pisav Graphite, s čimer bolje podpira pisave in njihove inačice, ki jih uporabljajo manjšine. S to tehnologijo postaja podpora novih manjšinskih pisav obvladljiva. Za specifične potrebe manjšine je potrebno razviti le eno pisavo.</p>
+
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,244 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
+	<title>Novosti v OpenOffice.org 3.3</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, slovenski" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Brezplačen, odprtokoden pisarniški paket" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/style.css" media="screen" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css" media="print" />
+	<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+	<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+ <style type="text/css">
+/*<![CDATA[*/
+ .MyPics { 
+ border: solid silver 1px;
+ display: inline;
+ float: right;
+ }
+ .BigHead {
+  margin-top: 15px;
+ }
+ /*]]>*/
+ </style>
+</head><body>
+
+ <h1>Novosti v OpenOffice.org 3.3</h1>
+ <table id="toc" summary="Vsebina">
+   <tr>
+   <td colspan="2">
+    <h2>Vsebina</h2>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td width="50%">
+    <ul>
+     <li>
+      <a href="#Productivity_Enhancements">Izboljšave produktivnosti</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#New_Custom_Properties_Handling">Spremenjena obravnava lastnosti po meri</a></li>
+       <li><a href="#Embedding_of_Standard_PDF_Fonts">Vdelava standardnih pisav PDF</a></li>
+       <li><a href="#New_Narrow_Font_Family">Nova družina ozkih pisav</a></li>
+       <li><a href="#Increased_Document_Protection_in_Writer_and_Calc">Povišana raven zaščite dokumentov v modulih Writer in Calc</a></li>
+       <li><a href="#Automatic_Decimals_Digits_for_General_format_in_Calc">Samodejne števke decimalk za zapis »splošni« v Calcu</a></li>
+       <li><a href="#One_Million_Rows_in_a_Spreadsheet">Milijon vrstic v preglednicah</a></li>
+       <li><a href="#New_Options_for_CSV_Comma_Separated_Value_Import_in_Calc">Nove možnosti za uvoz z vejico ločenih vrednosti (CSV) v Calc</a></li>
+       <li><a href="#Insert_Drawing_Objects_in_Charts">Vstavljanje risanih predmetov v grafikonih</a></li>
+       <li><a href="#Hierarchical_Axis_Labels_for_Charts">Hierarhične oznake osi v grafikonih</a></li>
+       <li><a href="#Improved_Slide_LayoutHandling_in_Impress">Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v Impressu</a></li>
+       <li><a href="#Manual_Setting_for_Primary_Key_Support_for_Databases">Ročna nastavitev podpore primarnih ključev za zbirke podatkov</a></li>
+       <li><a href="#Support_of_Read-Only_Database_Registrations">Podpora registracij zbirk podatkov samo za branje</a></li>
+       <li><a href="#New_Math_Command_nospace">Nov ukaz »nospace« v modulu Math</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#Internationalization">Internacionalizacija</a>
+      <ul>
+			 <li><a href="#Slovenian_Updated">Posodobitve slovenske različice</a></li>
+       <li><a href="#Additional_Locale_Data">Podpora za dodatne jezike</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+    </ul>
+   </td>
+
+   <td width="50%">
+
+    <ul>
+     <li>
+      <a href="#Usability_and_Interface">Uporabnost in vmesnik</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#Common_Search_Toolbar">Orodna vrstica za splošno iskanje</a></li>
+       <li><a href="#New_Easier_to_Use_Print_Interface">Nov in enostavnejši vmesnik za tiskanje</a></li>
+       <li><a href="#More_Options_for_Changing_Case">Več možnosti za velike/male črke</a></li>
+       <li><a href="#Redesign_of_Thesaurus">Preoblikovanje slovarja sopomenk</a></li>
+       <li><a href="#Resetting_Text_to_the_Default_Language_in_Writer">Ponastavljanje besedila na privzeti jezik v modulu Writer</a></li>
+       <li><a href="#Text_Rendering_of_Form_Controls_in_Writer">Upodabljanje besedila kontrolnikov obrazca v modulu Writer</a></li>
+       <li><a href="#Changed_Defaults_for_Charts">Spremenjene privzete vrednosti za grafikone</a></li>
+       <li><a href="#Colored_Sheet_Tabs_in_Calc">Obarvani zaviki delovnih listov v modulu Calc</a></li>
+       <li><a href="#Adapt_to_Marked_Selection_for_Filter_Area_in_Calc">Prilagajanje označenemu izboru za območje filtriranja v modulu Calc</a></li>
+       <li><a href="#Sort_Dialog_for_DataPilot_in_Calc">Pogovorno okno razvrščanja za DataPilot v modulu Calc</a></li>
+       <li><a href="#Display_Custom-Names_for_DataPilot_Fields_Items_and_Totals_in_Calc">Prikaz imen po meri za polja, elemente in vsote DataPilota v modulu Calc</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+
+     <li>
+      <a href="#Developer_Features_and_Extensibility">Razvijalske možnosti in razširljivost</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#Grid_Control_Enhancements">Izboljšave kontrolnika mreže</a></li>
+       <li><a href="#New_MetaData_Node_for_Database">Novo metapodatkovno vozlišče (MetaData) zbirke podatkov</a></li>
+       <li><a href="#Extending_Database_Drivers_Using_Extensions">Dopolnjevanje gonilnikov za zbirke podatkov z razširitvami</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+    </ul>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="2">
+    <p><b>Viri:</b></p>
+    <ul>
+     <li><a href="http://development.openoffice.org/releases/3.3.0rc3.html" title="Full technical release notes">Celotne tehnične opombe ob izdaji</a>;</li>
+     <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Feature_Freeze_Testing_3.3" title="QA list of new features">Seznam novih funkcij za zagotavljanje kakovosti</a>;</li>
+     <li><a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS" title="OpenOffice.org Engineering Blog GullFOSS">Blog razvijalcev OpenOffice.org - GullFOSS</a>.</li>
+    </ul>
+   </td>
+  </tr>
+ </table>
+ <br />
+
+ <h1 class="BigHead">Izboljšave produktivnosti<a name="Productivity_Enhancements" id="Productivity_Enhancements"></a></h1>
+ 
+ <h2>Spremenjena obravnava lastnosti po meri<a name="New_Custom_Properties_Handling" id="New_Custom_Properties_Handling"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/NewCustomPropertiesHandling.png" title="Spremenjena obravnava lastnosti po meri">
+ <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-NewCustomPropertiesHandling.png" width="200" alt="Spremenjena obravnava lastnosti po meri" /></a>
+ OpenOffice.org uporabnikom omogoča določanje poljubnega števila lastnosti dokumenta po meri v parih ime/vrednost v pogovornem oknu <b>Datoteka &gt; Lastnosti</b>. Z različico 3.3 je mogoče tudi določiti datumske in časovne vrednosti ter takšne, ki opisujejo časovno trajanje.</p><br /><br /><br /><br /><br />
+
+ <h2>Vdelava standardnih pisav PDF<a name="Embedding_of_Standard_PDF_Fonts" id="Embedding_of_Standard_PDF_Fonts"></a></h2>
+ <p>V starejših različicah so bile standardne pisave PDF (Times, Helvetica, Courier, Symbol in ZapfDingbats) vdelane v izdelani PDF, če je bil ta vrste PDF/A, saj ta standard to zahteva. Z različico 3.3 lahko te pisave po želji vdelate v vse dokumente PDF, ki jih ustvari OpenOffice.org, s čimer izboljšate natančnost prikaza v ogledovalnikih PDF.</p>
+
+ <h2>Nova družina ozkih pisav<a name="New_Narrow_Font_Family" id="New_Narrow_Font_Family"></a></h2>
+ <p>Oracle je prispeval družino ozkih pisav <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_fonts" title="Družine pisav Liberation">Liberation</a>. Ker so njihove mere združljive s pisavo Arial Narrow, ki se zelo pogosto uporablja v sistemih Microsoft Windows, ta družina pisav zaključuje družino Liberation in ponuja združljiv in brezplačen nabor pisav na vseh platformah.</p>
+
+ <h2>Povečana zaščita dokumentov v Writerju in Calcu<a name="Increased_Document_Protection_in_Writer_and_Calc" id="Increased_Document_Protection_in_Writer_and_Calc"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/IncreasedDocumentProtectionInWriterAndCalc.png" title="Povečana zaščita dokumentov v Writerju in Calcu"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-IncreasedDocumentProtectionInWriterAndCalc.png" width="200" alt="Povečana zaščita dokumentov v Writerju in Calcu" /></a> OpenOffice.org Writer in Calc zdaj ponujata dve ravni zaščite. Kot poprej lahko dokument shranite z geslom, ki preprečuje neavtoriziranim uporabnikom, da bi prebirali vsebino. Odslej lahko nastavite tudi geslo, ki dokument ščiti pred neželenim spreminjanjem.</p>
+ <p>Na ta način lahko določeni skupini uporabnikov omogočite branje, drugi skupini pa branje in urejanje. To je zdaj združljivo z zaščito datotek v programih Microsoft Word in Excel.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
+ <h2>Samodejne števke decimalk za zapis »splošni« v modulu Calcu<a name="Automatic_Decimals_Digits_for_General_format_in_Calc" id="Automatic_Decimals_Digits_for_General_format_in_Calc"></a></h2>
+ <p>V OpenOffice.org Calc so števila, oblikovana z zapisom vrste »Splošno«, prikazana s toliko decimalkami, kot je potrebno. V starejših različicah sta bili v tem zapisu prikazani največ dve decimalki.</p>
+
+ <h2>Milijon vrstic v preglednici<a name="One_Million_Rows_in_a_Spreadsheet" id="One_Million_Rows_in_a_Spreadsheet"></a></h2>
+ <p>Preglednice OpenOffice.org Calc zdaj namesto 65.536 vrstic podpirajo 1,048.576 (1 milijon) vrstic.</p>
+
+ <h2>Nove možnosti za uvoz z vejico ločenih vrednosti (CSV) v modul Calc<a name="New_Options_for_CSV_Comma_Separated_Value_Import_in_Calc" id="New_Options_for_CSV_Comma_Separated_Value_Import_in_Calc"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/NewOptionsForCSVImportInCalc.png" title="Nove možnosti za uvoz z vejico ločenih vrednosti (CSV) v Calc"> <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/NewOptionsForCSVImportInCalc.png" alt="Nove možnosti za uvoz z vejico ločenih vrednosti (CSV) v Calc" /></a> Pri uvozu datotek CVS, ki vsebujejo podatke, ločene z določenimi znaki, sta na voljo dve novi možnosti.</p>
+ <p>Ti možnosti določata, ali bodo citirani podatki vedno uvoženi kot besedilo in ali bo OpenOffice.org Calc samodejno zaznal vse številske oblike, vključno s posebnimi številskimi oblikami, kot so datumi, čas in znanstvena notacija. Razpoznava je odvisna od jezikovnih nastavitev.</p>
+
+ <h2>Vstavljanje risanih predmetov v grafikonih<a name="Insert_Drawing_Objects_in_Charts" id="Insert_Drawing_Objects_in_Charts"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/InsertDrawingObjectsInCharts.png" title="Vstavljanje risanih predmetov v grafikonih"> <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-InsertDrawingObjectsInCharts.png" width="200" alt="Vstavljanje risanih predmetov v grafikonih" /></a> Funkcionalnost modula Chart je dopolnjena, ta zdaj podpira risane predmete. Orodna vrstica za risanje dovoljuje vstavljanje enostavnih likov, kot so črte, pravokotniki in besedilni predmeti, pa tudi kompleksnih likov, kot so kocke, simboli, bločne puščice, diagrami poteka in zvezde. Risane predmete je mogoče urejati prek več pogovornih oken, ki jih lahko prikličete prek kontekstnega menija. Spremenite lahko tudi pisavo in oblikovanje besedilnih predmetov.</p>
+ <p>Podrobnosti o tem si preberite v <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice3">članku na blogu GullFOSS</a>.</p>
+
+ <h2>Hierarhične oznake osi v grafikonih<a name="Hierarchical_Axis_Labels_for_Charts" id="Hierarchical_Axis_Labels_for_Charts"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/HierarchicalAxisLabelsForCharts.png" title="Hierarhične oznake osi v grafikonih"> <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-HierarchicalAxisLabelsForCharts.png" width="200" alt="Hierarhične oznake osi v grafikonih" /></a> Če so kategorije v grafikonih, ki pridobivajo podatke iz preglednice, razpete čez več vrstic in/ali stolpcev, je smer prvega niza podatkov upoštevana. Če podatki za prvi niz prihajajo iz vrstic, se kategorije razdelijo v več vrstic. Sicer se kategorije razdelijo v več stolpcev. Razdeljene kategorije so nato uveljavljene kot različne hierarhične oznake na osi X.</p><br /><br />
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/HierarchicalAxisLabelsForChartsData.png" title="Hierarhične oznake osi v grafikonih"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-HierarchicalAxisLabelsForChartsData.png" alt="Hierarhične oznake osi v grafikonih" /></a> Za grafikone z lastnimi podatki (tipično uporabljeni v Impressu ali Writerju) je na voljo nova ikona za dodajanje besedilnih stolpcev, ki bodo nato uporabljeni za različne ravni pri oznakah osi X.</p>
+ <p>Podrobnosti o tem si preberite v <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice4">članku na blogu GullFOSS</a>.</p><br /><br /><br />
+
+ <h2>Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v modulu Impress<a name="Improved_Slide_Layout_Handling_in_Impress" id="Improved_Slide_Layout_Handling_in_Impress"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/ImprovedSlideLayoutHandlingInImpress1.png" title="Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v Impressu"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-ImprovedSlideLayoutHandlingInImpress1.png" alt="Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v Impressu" /></a> Obravnava postavitev prosojnic v predstavitvah je krepko izboljšana. Vrsta vsebine odsekov prosojnice je zdaj neposredno določena s klikom na eno od štirih ikon vrste vsebine (tabela, grafikon, slika ali film) ali pa z neposrednim vnosom besedila.</p><br /><br /><br /><br />
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/ImprovedSlideLayoutHandlingInImpress3.png" title="Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v Impressu"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-ImprovedSlideLayoutHandlingInImpress3.png" alt="Izboljšana obravnava postavitev prosojnic v Impressu" /></a> To zmanjša število postavitev prosojnice, s čimer je izbor postavitve veliko preglednejši. Poleg tega lahko zdaj postavitve tudi dodeljujete prosojnicam in ustvarite nove prosojnice z določeno postavitijo kar prek orodne vrstice. Nov element orodne vrstice ponuja dodajanje nove prosojnice (ali dvojnika trenutno izbrane prosojnice).</p>
+ <p>Podoben element orodne vrstice se uporablja za dodeljevanje postavitve trenutno izbrani prosojnici ali za ponastavitev dodeljene postavitve po opravljenih spremembah.</p><br /><br /><br />
+
+ <h2>Ročna nastavitev podpore primarnih ključev za zbirke podatkov<a name="Manual_Setting_for_Primary_Key_Support_for_Databases" id="Manual_Setting_for_Primary_Key_Support_for_Databases"></a></h2>
+ <p>Pri povezovanju z zbirko podatkov z gonilnikom ODBC, JDBC ali ADO je modul Base doslej uporabljal hevristično metodo za ugotavljanje, ali zbirka podatkov podpira primarne ključe. V nekaterih primerih ta hevristični algoritem ni uspel, zato različica 3.3 uvaja izrecni parameter določitve podpore primarnih ključev. Ko je ta nastavitev omogočena, Base vedno predvideva, da zbirka podatkov podpira primarne ključe, ne glede na rezultat hevristične analize.</p>
+
+ <h2>Podpora registraciji zbirk podatkov samo za branje<a name="Support_of_Read-Only_Database_Registrations" id="Support_of_Read-Only_Database_Registrations"></a></h2>
+ <p>V OpenOffice.org so registracije zbirk podatkov shranjene v konfiguracijskih datotekah programa, za je možno uvesti dodatne nastavitve, ki vsebujejo dodatne registracije. Če te konfiguracijske fragmente nastavimo samo za branje (z običajnimi načini nastavitve), bo OpenOffice.org odslej blokiral spremembe (urejanje, odstranjevanje) ustreznega vnosa registracije.</p>
+
+ <h2>Nov ukaz »nospace« v modulu Math<a name="New_Math_Command_nospace" id="New_Math_Command_nospace"></a></h2>
+ <p>Zdaj je mogoče izrecno odstraniti vodoraven razmik, ki je vedno postavljen med dva elementa. Skladnja ukaza:
+ <code>nospace { el1 el2 ... }</code></p>
+
+ <h1 class="BigHead">Uporabnost in vmesnik <a name="Usability_and_Interface" id="Usability_and_Interface"></a></h1>
+ 
+ <h2>Orodna vrstica za splošno iskanje <a name="Common_Search_Toolbar" id="Common_Search_Toolbar"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/CommonSearchToolbar.png" title="Orodna vrstica za splošno iskanje"> <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/CommonSearchToolbar.png" alt="Orodna vrstica za splošno iskanje" /></a> Podatki o rabi pisarniškega paketa so pokazali, da želi velik del uporabnikov OpenOffice.org hitro iskati po besedilu dokumenta. To je zdaj mogoče prek nove orodne vrstice "Najdi", ki vsebuje iskalno polje in gumba za naprej in nazaj.</p>
+
+ <h2>Nov in enostavnejši vmesnik za tiskanje <a name="New_Easier_to_Use_Print_Interface" id="New_Easier_to_Use_Print_Interface"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/NewEasierToUsePrintInterface.png" title="Nov in enostavnejši vmesnik za tiskanje"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-NewEasierToUsePrintInterface.png" alt="Nov in enostavnejši vmesnik za tiskanje" /></a> Pogovorno okno tiskanja je bilo v OpenOffice.org 3.3 povsem predelano in ponuja bolj učinkovito in uporabno izkušnjo tiskanja.</p>
+ <p>Na voljo je tudi vdelani predogled, ki prikaže videz dokumenta, kot bo natisnjen, vse pomembnejše nastavitve pa lahko opravite v tem istem pogovornem oknu, vključno s številom strani, nastavitvami zbiranja strani, predmeti dokumenta, ki bodo skriti ali natisnjeni, zaporedjem strani, tiskanjem več strani na enem listu in še veliko več.</p>
+ <p>Podrobnosti o tem si preberite v <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_print_ui_now_integrated">članku na blogu GullFOSS</a>.</p>
+
+ <h2>Več možnosti za velike/male črke <a name="More_Options_for_Changing_Case" id="More_Options_for_Changing_Case"></a></h2>
+ <p>Z različico 3.3 imate več možnosti za spreminjanje velikih in malih črk izbranega dela besedila. Poleg preklapljanja med velikimi in malimi črkami lahko odslej nastavite tudi velikost črk kot v povedi (velika začetnica na začetku povedi), velike začetnice vseh besed ali preobrnete velike in male črke v izboru.</p>
+
+ <h2>Preoblikovanje slovarja sopomenk <a name="Redesign_of_Thesaurus" id="Redesign_of_Thesaurus"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/RedesignOfThesaurus.png" title="Preoblikovanje slovarja sopomenk"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-RedesignOfThesaurus.png" alt="Preoblikovanje slovarja sopomenk" /></a> Pogovorno okno tezavra je zavoljo večje uporabnosti preoblikovano. Poleg tega nov podmeni "Sopomenke" v prizetem kontekstnem meniju omogoča takojšen izbor sopomenke za trenutno izbrano besedo.</p>
+ <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
+ <h2>Ponastavljanje besedila na privzeti jezik v modulu Writer<a name="Resetting_Text_to_the_Default_Language_in_Writer" id="Resetting_Text_to_the_Default_Language_in_Writer"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/ResettingTextToTheDefaultLanguageInWriter.png" title="Ponastavljanje besedila na privzeti jezik v modulu Writer"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-ResettingTextToTheDefaultLanguageInWriter.png" alt="Ponastavljanje besedila na privzeti jezik v modulu Writer" /></a> Jezik besedila lahko zdaj ponastavite na privzeti jezik prek vrstice stanja jezika ali menija Orodja &gt; Jezik.</p><br /><br /><br />
+
+ <h2>Upodabljanje besedila kontrolnikov obrazca v modulu Writer<a name="Text_Rendering_of_Form_Controls_in_Writer" id="Text_Rendering_of_Form_Controls_in_Writer"></a></h2>
+ <p>Kontrolniki obrazca v besedilnih dokumentih odslej upodabljajo besedilo na enak način kot dokument sam, tako da je videz kontrolnikov kot sestavnih delov besedila veliko bolj usklajen in enakomeren.</p>
+
+ <h2>Spremenjene privzete vrednosti za grafikone<a name="Changed_Defaults_for_Charts" id="Changed_Defaults_for_Charts"></a></h2>
+ <p>Grafikonom OpenOffice.org je spremenjenih več privzetih nastavitev: večja velikost, večja pisava, brez črne obrobe, izboljšan 3D-videz in drugo.</p>
+
+ <h2>Obarvani zaviki delovnih listov v modulu Calc<a name="Colored_Sheet_Tabs_in_Calc" id="Colored_Sheet_Tabs_in_Calc"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/ColoredSheetTabsInCalc.png" title="Obarvani zaviki delovnih listov v modulu Calc"> <img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/ColoredSheetTabsInCalc.png" alt="Obarvani zaviki delovnih listov v modulu Calc" /></a> Vsakemu delovnemu listu v dokumentu programa OpenOffice.org Calc lahko odslej dodelite barvo zavihka v območju zavihkov delovnih listov v spodnjem levem delu oknu.</p>
+
+ <h2>Prilagajanje označenemu izboru za območje filtriranja v modulu Calc<a name="Adapt_to_Marked_Selection_for_Filter_Area_in_Calc" id="Adapt_to_Marked_Selection_for_Filter_Area_in_Calc"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/AdaptToMarkedSelectionForFilterAreaInCalc.png" title="Prilagajanje označenemu izboru za območje filtriranja v Calcu"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-AdaptToMarkedSelectionForFilterAreaInCalc.png" alt="Prilagajanje označenemu izboru za območje filtriranja v Calcu" /></a> V OpenOffice.org Calc je izbor po vključitvi filtra (samodejni filter, standardni filter, napredni filter) zdaj skrčen na dejansko uporabljene podatkovne stolpce.</p>
+ <p>Uporabniki lahko izberejo celotno vrstico s klikom na glavo vrstice in tako odprejo filter, ki bo uporabil podatke pod izbrano vrstico. Če je izbrana ena sama vrstica, se izbor zoži na dejansko uporabljene podatkovne stolpce in nato razširi na vse zvezne podatkovne vrstice spodaj. Izbor dela vrstice pomeni podobno kot razširjanje izbranih stolpcev prek podatkovnih vrstic. Izbrano območje, npr. več kot ena cela vrstica, se skrči na dejansko uporabljene podatkovne stolpce.</p><br /><br />
+
+ <h2>Pogovorno okno razvrščanja v funkciji DataPilot v modulu Calc<a name="Sort_Dialog_for_DataPilot_in_Calc" id="Sort_Dialog_for_DataPilot_in_Calc"></a></h2>
+ <p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/SortDialogForDataPilotInCalc.png" title="Pogovorno okno razvrščanja za DataPilot v Calcu"> <img class="MyPics" width="200" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.3/images/200px-SortDialogForDataPilotInCalc.png" alt="Pogovorno okno razvrščanja za DataPilot v Calcu" /></a> DataPilot (včasih poimenovana Pivot Table) zdaj podpira priročen način razvrščanja in filtriranja vnosov z uporabo posebnega pojavnega okna.</p>
+ <p>Podrobnosti o tem si preberite v <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/behind_the_scenes_datapilot_improvements">članku na blogu GullFOSS</a>.</p>
+
+ <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
+ <h2>Prikaz imen po meri za polja, elemente in vsote funkcije DataPilot v modulu Calc<a name="Display_Custom_Names_for_DataPilot_Fields_Items_and_Totals_in_Calc" id="Display_Custom_Names_for_DataPilot_Fields_Items_and_Totals_in_Calc"></a></h2>
+ <p>Polja, elementi in vsote DataPilota lahko odslej prikažejo dodeljena imena po meri, ki jih vnesete v ustrezno celico v tabeli DataPilot.</p>
+
+ <h1 class="BigHead">Internacionalizacija <a name="Internationalization" id="Internationalization"></a></h1>
+
+ <h2>Posodobitev slovenske različice<a name="Slovenian_Updated" id="Slovenian_Updated"></a></h2>
+ <p>Slovenska ekipa je ob slovenjenju paketa uspešno preizkusila slovenske različice paketa, posodobila slovenski slovar sopomenk, ki ga prispeva projekt <a href="http://www.tezaver.si" title="Slovenski tezaver">OdprtiTezaver</a>, ter odpravila pomanjkljivosti pravil deljenja slovenskih besed. Slovenski OpenOffice.org 3.3 je dostopen z vseh strežnikov OpenOffice.org kot uradna izdaja za vse pomembnejše operacijske sisteme.</p>
+ <h2>Podpora za dodatne jezike<a name="Additional_Locale_Data" id="Additional_Locale_Data"></a></h2>
+ <p>Arabski (Alžirija) [ar-DZ], bafijski (Kamerun) [ksf-CM], bušijski (Mayotte) [buc-YT], kampidanski (Sardinija) [sro-IT], galureški (Sardinija) [sdn-IT], gikujski (Kenija) [ki-KE], latgalijski (Latvija) [ltg-LV], logudoreški (Sardinija) [src-IT], maitilski (Indija) [mai-IN], malgaški (Madagaskar) [plt-MG], maoreški (Mayotte) [swb-YT], papiamentu (Nizozemski Antili) [pap-AN], rusinski (Slovaška) [rue-SK], rusinski (Ukrajina) [rue-UA], sasareški (Sardinija) [sdc-IT], lužiškosrbski, tahitski (Francoska Polinezija) [ty-PF], zgornjelužiškosrbski (Nemčija) [hsb-DE], jorubski (Nigerija) [yo-NG].</p>
+
+ <h1 class="BigHead">Razvijalske možnosti in razširljivost<a name="Developer_Features_and_Extensibility" id="Developer_Features_and_Extensibility"></a></h1>
+
+ <h2>Izboljšave kontrolnika mreže<a name="Grid_Control_Enhancements" id="Grid_Control_Enhancements"></a></h2>
+ <p>Kontrolnik mreže odslej sprejema dodatne vrste podatkov, kot so številke ali slike. Metoda XGridDatamodel </p>
+ <pre>addRow(string imeGlave, zaporedje podatkov vrste &lt;niz&gt;)</pre>
+ <p>je spremenjena v</p>
+ <pre>addRow(string imeGlave, zaporedje &lt;poljubnih&gt; podatkov)</pre>
+ <p>Odslej lahko nadzirate videz kontrolnika mreže z dodatnimi parametri za vodoravno in navpično poravnavo, barve ozadja vrstic, barvo črt in barve besedila. Več podatkov o tem in primere najdete na straneh wikija OpenOffice.org.</p>
+
+ <h2>Novo metapodatkovno vozlišče (MetaData) zbirke podatkov<a name="New_MetaData_Node_for_Database" id="New_MetaData_Node_for_Database"></a></h2>
+ <p>Zdaj lahko določite novo lastnost v datoteki xcu gonilnika zbirke podatkov. To je privzeto omogočeno za gonilnike MySQL (JDBC) in ADO (vključno z Microsoft Access). Lastnost je definirana v odseku MetaData.</p>
+ <pre>
+ &lt;node oor:name="SupportsColumnDescription" oor:op="replace"&gt;
+   &lt;prop oor:name="Value" oor:type="xs:boolean"&gt;
+     &lt;value&gt;true&lt;/value&gt;
+   &lt;/prop&gt;
+ &lt;/node&gt;
+ </pre>
+ <p>Ko je ta lastnost omogočena, oblikovalec tabele prikaže opis stolpca poleg običajnega opisa, ki se prikaže kot besedilo pomoči.</p>
+
+ <h2>Dopolnjevanje gonilnikov za zbirke podatkov z razširitvami<a name="Extending_Database_Drivers_Using_Extensions" id="Extending_Database_Drivers_Using_Extensions"></a></h2>
+ <p>Nekateri gonilniki za zbirke podatkov ne podpirajo posebnih možnosti, kot so spreminjanje definicij pogledov ali dodajanje/opuščanje ključev tabel. Od različice OpenOffice.org 3.3 dalje je mogoče ustrezne vmesnike uvesti z razširitvijo:</p>
+ <pre>
+ com.sun.star.sdb.tools.XViewAccess
+
+ com.sun.star.sdb.tools.XTableRename
+
+ com.sun.star.sdb.tools.XTableAlteration
+
+ com.sun.star.sdb.tools.XKeyAlteration
+
+ com.sun.star.sdb.tools.XIndexAlteration
+ </pre>
+ <p>Več podrobnosti o uvedbi najdete v ustreznem odseku v <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/Database/Extending_Database_Drivers" title="Razvijalski vodnik po OpenOffice.org">Vodniku za razvijalce OpenOffice.org (v angl.)</a>.</p>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_knjiga.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_knjiga.gif?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_knjiga.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_logo.png?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,54 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sl" lang="sl">
+<head>
+ <title>Opis slovenskih in poslovenjenih razširitev za OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h1>Opis slovenskih in poslovenjenih razširitev za OpenOffice.org</h1>
+<h2>Vstavek ODF za Microsoft Office</h2>
+<p><a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp">Vstavek ODF za Microsoft Office</a> omogoča uporabnikom pisarniškega paketa Microsoft Office oz. programov Microsoft Word, Excel in PowerPoint branje, urejanje in shranjevanje v zapisu ODF (Open Document Format). Vstavek deluje s programskimi paketi Microsoft Office 2007 (Service Pack 1 ali novejši), Microsoft Office 2003, XP in Microsoft Office 2000.</p>
+<p>Primerjate ga lahko z <a href="https://sourceforge.net/projects/odf-converter/files/ODF%20Add-in%20for%20Office/">odprtokodnim vstavkom ODF za Microsoft Office</a>, ki ga je dalo razviti podjetje Microsoft.</p>
+<h2>Wiki-založnik</h2>
+<p>Wiki-založnik (angl. Wiki Publisher) omogoča urejanje člankov na wikijih brez poznavanja skladnje jezika MediaWiki. Obstoječe in nove dokumente lahko enostavno objavite z modulom Writer. Podprti so vsi glavni elementi oblikovanja, kot npr. naslovi, povezave, seznami in preproste tabele. Če ste na strežnik wiki prenesli slike, lahko uporabite tudi te. Samodejni prenos slik trenutno še ni podprt.</p>
+<p>To je popolna razširitev za uporabnike, ki želite dati obstoječo dokumentacijo na voljo na strežnik Wiki. Odprite dokument in v meniju izberite 'Pošlji - Strežnik MediaWiki'. Pogovorno okno vas bo vodilo do objave dokumenta.</p>
+<p>Razširitev za delovanje zahteva OpenOffice.org (2.4 ali novejši) ali StarOffice 8 (Update 10 ali novejši).</p>
+<h2>Stiskalnica predstavitev</h2>
+<p>Stiskalnica predstavitev (angl. Presentation Minimizer) je namenjena zmanjšanju velikosti datoteke predstavitve. Slike postanejo stisnjene in podatki, ki niso več potrebni, so odstranjeni. Predstavitve, namenjene prikazovanju na zaslonu ali s projektorjem, ne zahtevajo tako visoke kakovosti slik kot tiste, ki so namenjene tiskanju.</p>
+<p>Predmeti OLE (angl. Object Linking and Embedding) so uporabni pri ustvarjanju predstavitve, vendar zasedejo do dvakrat več prostora kot navadna slika. Presentation Minimizer lahko predmete OLE zamenja s stisnjenimi slikami brez izgube kakovosti. Poleg zmanjšanja velikosti datoteke razširitev lahko odstrani tudi avtorjeve opombe in skrite prosojnice, da po pomoti ne pride do objave občutljivih podatkov.</p>
+<p>Čarovnik zbere vse spremembe, opravljene na predstavitvi, in oceni zmanjšanje velikosti datoteke.</p>
+<p><b>Opomba: Ta razširitev deluje tudi s predstavitvami Microsoft PowerPoint!</b></p>
+<h2>Oblikovalec poročil</h2>
+<p>Uporabite Oblikovalca poročil za ustvarjanje očem prijaznih poročil. Prilagodljiv urejevalnik poročil zna določiti glave in noge za skupine in strani in polja za preračune.</p>
+<p>Poročila lahko ustvarite iz zbirk podatkov HSQL, Oracle ali skoraj katere koli vrste zbirk podatkov. Oblikovalec poročil uporablja Pentaho Reporting Flow Engine izdelka Pentaho BI.</p>
+<p>Razširitev za delovanje potrebuje OpenOffice.org (2.3 ali novejši) ali StarOffice 8 (Update 8 ali novejši).</p>
+<h2>Upravljalni zaslon govorca</h2>
+<p>Upravljalni zaslon govorca za Impress je razširitev, ki je v pomoč nastopajočemu med projekcijo. Na drugem zaslonu, ki ponavadi ni viden občinstvu, ponuja pogled na trenutno prikazano prosojnico (ko nastopajoči obrnjen proti občinstvu in ne more gledati na ekran), predogled naslednje prosojnice ali učinka, opombe trenutne prosojnice, trenuten čas in/ali pretekli čas ter gumbe za krmarjenje na naslednjo/prejšnjo prosojnico. Zelo uporabno!</p>
+<h2>Uvoznik dokumentov PDF</h2>
+<p>Razširitev za uvoz dokumentov PDF (angl. PDF Importer) omogoča spreminjanje obstoječih datotek PDF, katerih izvorne datoteke ne obstajajo več. Dokumenti PDF se uvozijo v Draw in Impress, s čimer je ohranjena postavitev in omogočeno osnovno urejanje. Je popolna rešitev za spreminjanje datumov, številk ali manjših delov besedila. Domorodni obrazci PDF zaenkrat še niso podprti.</p>
+<h2>Slovenske slovarske razširitve</h2>
+<p><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pack-sl">Paket slovarjev</a> vsebuje slovar za črkovanje, vzorce za deljenje besed ter od 3.2.1 naprej tudi slovenski tezaver.</p>
+<p><a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-sl">Slovar za črkovanje in vzorci za deljenje besed</a> je nadomestek za zgoraj omenjeni paket slovarjev. Slovar za preverjanje črkovanja omogoča sprotno preverjanje črkovanja v vseh programih paketa OpenOffice.org. Vzorci za deljenje besed omogočajo deljenje besed v besedilih. Vključen je v vse slovenske izdaje paketa.</p>
+<p>Poskusno si lahko namestite tudi <a href="http://extensions.services.openoffice.org/sl/project/OdprtiTezaver">slovar sopomenk (tezaver)</a>, kar je zadnja pridobitev za slovenski OpenOffice.org in sorodne izdelke. Slednji se je priključil paketu slovenskih slovarjev za črkovanje in deljenje besed z različico 3.2.1 (pomladi 2010).</p>
+<h2>Slovnični pregledovalnik</h2>
+<p>Za preverjanje slovnične ustreznosti besedila je na voljo razširitev <a href="http://www.languagetool.org/">LanguageTool</a>, ki podpira več jezikov in deluje z uporabo slovničnih in pravopisnih pravil XML in Java. Postopoma se krepi tudi podpora za slovenski jezik, zato priporočamo uporabo in poročanje o pravilih, ki delajo težave.</p>
+<p>Kakovost delovanja v lahko preizkusite na <a href="http://www.languagetool.org/demo">demo straneh</a>, kjer so trenutna pravila soočena z besedili iz Wikipedije v izbranem jeziku.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,165 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="en"><head><title>Napotki za lokalizacijo OpenOffice.org</title>
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0" />
+	<meta name="CREATED" content="20060212;16131300" />
+	<meta name="CHANGED" content="20060212;22553100" />
+	<meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head><body>
+<div id="body2col">
+<p class="nonscreen"><a name="content">začetek:</a></p>
+
+<h2>Napotki za prevajanje pomoči</h2>
+<p><a href="ind-pomoc.html">Stara spletna stran z napotki o prevajanju pomoči za OOo 1.x</a></p>
+<p>
+<b>NOVO!!!</b>
+<a href="/dokumenti/KratkiVodnik_poEdit.pdf">Kratka navodila za delo s programom poEdit</a>, ki jih je prispeval Martin Srebotnjak. Priporočeno branje.
+</p>
+<p>Pomoč smo že prevedli za 1.1.x. Vendar se je z 2.0 popolnoma spremenil zapis in
+organizacija te pomoči, ki zdaj vsebuje še različne zaznamke in je ponekod povsem
+spremenjena. Zato imamo pri ponovnem prevajanju v pomoč vsaj že prevedeno pomoč za 1.1.x.
+Najlažje je, da si na svoj sistem namestite poslovenjeno različico Oo.o 1.1.4 (
+<a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_Win32Intel_install_sl.zip"> Windows</a> in
+
+<a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_LinuxIntel_install_sl.tar.gz"> GNU/Linux</a>
+)
+in pri prevajanju zaženete vgrajeno pomoč ter z izbranim iskanjem najdete pojme,
+ki jih prevajate. Ponekod boste lahko kopirali in lepili celotne odlomke, drugod vam bo
+staro besedilo vsaj v pomoč pri razvozlanju pomena.</p>
+<p>Vsak prevajalec mora biti prijavljen na dopisni seznam users@sl.openoffice.org. Navodila za prijavo najdete na
+spletni strani <a href="http://sl.openoffice.org/about-mailinglist.html">sl.ooo</a>.&nbsp;Preko dopisnega seznama lahko povprašate za pomoč ali napotek
+pri prevajanju. Ker nam vseobsežno znanje ni bilo položeno k
+nogam v zibki, na dopisnem seznamu ne poznamo 'neumnih' ali 'butastih'
+vprašanj glede prevodov.</p>
+<p>Prevajamo datoteke vrste PO. Za delo z njimi obstajajo orodja, ki nam v veliki meri olašajo delo.
+Najbolj znani sta:</p>
+<ul>
+ <li> <a href="http://i18n.kde.org/tools/kbabel/">Kbabel</a>, ki teče na
+Linuxu (je del KDEjevega paketa kdesdk) in</li>
+
+ <li><a href="http://www.poedit.org/download.php">poEdit</a>,
+ki teče v Oknih in Linuxu.</li>
+</ul>
+Po namestitvi preverite, da ste nastavili kodni nabor UTF-8 za
+privzetega. Na dopisni seznam
+pošljite sporočilo, katero datoteko bi radi prevejali.
+Začetnikom priporočamo, da si izberejo eno krajšo datoteko, da
+se seznanijo z orodji in postopkom prevajanja.
+<p>Prevajalec dobi želeno datoteko v obliki TAR.GZ ali ZIP po elektronski pošti na osebni naslov (ne na dopisni seznam).
+Obe vrsti datotek lahko odprete s programi tar/gzip/unzip v Linuxu in programi 7zip ali WinZIP v Windowsih.</p>
+
+<p>S svojim priljubljenim prevajalskim orodjem <b>najprej preglejte vse trenutne prevode, ki so označeni kot ohlapni (fuzzy)
+in jih po potrebi popravite in označite kot dobre prevode.</b>
+Potem prevedite datoteko in vse <b>svoje prevode označite kot ohlapne (fuzzy)</b> in pošljite na dopisni seznam obvestilo,
+da ste končali s prevodom. Poleg tega pošljite prevedeno datoteko po elektronski pošti na naslov
+<a href="mailto:bobe@openoffice.org?subject=Prevedena%20datoteka%20PO%20za%20Pomoc%202.x">
+
+bobe@openoffice.org</a></p>
+
+<p>Vsak prevajalec naj si prebere koristna dokumenta, sicer namenjena pomoči pri prevajanju namiznega okolja KDE: 
+<a href="http://www.lugos.si/wiki/Smernice">smernice za prevajanje</a> in <a href="http://www.lugos.si/wiki/Slovar_c4_8dekIzrazov">
+slovarček izrazov</a>; oba sta del <a href="http://www.lugos.si/wiki/KDE">LUGOSovega wikija</a>.</p>
+
+<p>&Scaron;e nekaj posebnosti pri prevajanju datotek pomoči OpenOffice.org 2.x:</p>
+
+<div style="text-align: center;">
+<table width="85%" style="margin: auto;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
+ <col width="32*" /> <col width="85*" /> <col width="40*" />
+ <thead>
+ <tr valign="top">
+  <td style="width: 102px;background-color:#99ccff"> <span style="font-weight: bold;">Posebnosti</span></td>
+  <td style="width: 237px;background-color:#99ccff"> <b>Napotek</b></td>
+  <td style="width: 616px;background-color:#99ccff" colspan="1" rowspan="1"> <b>Primer izvirnika in njegovega prevoda</b> </td>
+ </tr>
+ </thead>
+ <tbody>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Slike </td>
+   <td style="width: 237px;"> Prevedemo le vsebino oznake ALT, ostalo pustimo pri miru.</td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">\\&lt;image id=\\\"img_id3154942\\\" src=\\\"res/commandimagelist/sc_insertcellsright.png\\\" width=\\\"0.222inch\\\" height=\\\"0.222inch\\\"\\&gt;\\&lt;alt id=\\\"alt_id3154942\\\"\\&gt;Icon\\&lt;/alt\\&gt;\\&lt;/image\\&gt;
+   <br />
+   <br />
+\\&lt;image id=\\\"img_id3154942\\\" src=\\\"res/commandimagelist/sc_insertcellsright.png\\\" width=\\\"0.222inch\\\" height=\\\"0.222inch\\\"\\&gt;\\&lt;alt id=\\\"alt_id3154942\\\"\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Ikona</span>\\&lt;/alt\\&gt;\\&lt;/image\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Imena spremenljivk </td>
+   <td style="width: 237px;">Jih ne prevajamo; so večinoma v nemščini, s prevajanjem bi dosegli napake v sklicih. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1">\\&lt;variable id=\\\"bausreihe\\\"\\&gt;Choose \\&lt;emph\\&gt;Edit - Fill - Series\\&lt;/emph\\&gt;\\&lt;/variable\\&gt;<br />
+   <br />
+\\&lt;variable id=\\\"bausreihe\\\"\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Izberite</span> \\&lt;emph\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Uredi - Zapolni - Nizi</span> ...\\&lt;/emph\\&gt;\\&lt;/variable\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Notranji oznake oz. sklici pomoči (ahelp) </td>
+   <td style="width: 237px;">Notranjih sklicev ne prevajamo, prevedemo le vidno besedilo in imena povezav. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">
+\\&lt;ahelp hid=\\\".uno:NumberFormatCurrency\\\" visibility=\\\"visible\\\"\\&gt;Applies the default currency format to the selected cells.\\&lt;/ahelp\\&gt;<br />
+   <br />
+\\&lt;ahelp hid=\\\".uno:NumberFormatCurrency\\\" visibility=\\\"visible\\\"\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Izbranim celicam dodeli
+privzeto obliko valute.</span>\\&lt;/ahelp\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Zaznamki / gesla </td>
+   <td style="width: 237px;"> Jih seveda prevajamo. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">
+\\&lt;bookmark_value\\&gt;percentage calculations\\&lt;/bookmark_value\\&gt;<br />
+   <br />
+\\&lt;bookmark_value\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">izračuni odstotkov</span>\\&lt;/bookmark_value\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Imena oz. razlage povezav (name="")</td>
+   <td style="width: 237px;">Jih seveda prevajamo. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">
+\\&lt;link href=\\\"text/scalc/02/02130000.xhp\\\" name=\\\"Number format: Currency\\\"\\&gt;Number format: Currency\\&lt;/link\\&gt;<br />
+   <br />
+\\&lt;link href=\\\"text/scalc/02/02130000.xhp\\\" name=\\\"<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Oblika Å¡tevilk: valuta</span>\\\"\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Oblika Å¡tevilk: valuta</span>\\&lt;/link\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Referenčne vrstice na začetku</td>
+   <td style="width: 237px;">Jih ne prevajamo. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">_: 01110400.xhp#hd_id3155941.3.help.text\nAuthor"<br />
+   <br />
+   "<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Avtor</span>"</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"></td></tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+  <tr valign="top">
+   <td style="width: 102px;">Menijske izbire s kombinacijo zavihkov </td>
+   <td style="width: 237px;">Ker uporabljamo levi ujemalni prilastek, moramo poudarjeno besedilo v tem primeru razdeliti na dva dela - dodamo označbi za konec in začetek&nbsp;poudarjenega besedila. </td>
+   <td style="width: 616px;" colspan="1" rowspan="1">
+\\&lt;variable id=\\\"fozelstz\\\"\\&gt;Choose \\&lt;emph\\&gt;Format - Cells - Cell Protection\\&lt;/emph\\&gt; tab \\&lt;/variable\\&gt;<br />
+   <br />
+\\&lt;variable id=\\\"fozelstz\\\"\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Izberite</span> \\&lt;emph\\&gt;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">Oblika - Celice ...</span><span style="color: rgb(204, 0, 0);">\\&lt;/emph\\&gt;</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">, nato zavihek
+   </span><span style="color: rgb(204, 0, 0);">\\&lt;emph\\&gt;</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Zaščita
+celice</span>\\&lt;/emph\\&gt;\\&lt;/variable\\&gt;</td>
+  </tr>
+  <tr><td colspan="3"><hr /></td></tr>
+</tbody>
+</table>
+</div>
+<h2>Seznam datotek in statistika</h2>
+<p>V spodnji tabeli izberite datoteko, ki jo želite prevajati. Svojo izbiro pošljite tudi na dopisni seznam users@sl.openoffice.org.</p>
+<b><a href="/pomoc2-1/stats-pomoc2.html">Tabela</a></b>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+<h2>Predstavitev OpenOffice.org</h2>
+<p><b>OpenOffice.org </b> je odprtokodni projekt. Njegovo poslanstvo je ustvariti vodilni mednarodni pisarniški paket, ki bo deloval na vseh glavnih operacijskih sistemih in bo zagotavljal dostop do vseh funkcionalnosti in podatkov preko datotečnega zapisa XML in odprtih programskih vmesnikov.</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> je tudi <i>izdelek</i>, ki se razvija v okviru tega projekta.
+To je pisarniški paket, prosto dostopen (in brezplačen) vsakomur in je sestavljen iz šestih glavnih modulov: urejavalnika besedila, urejevalnika preglednic, programa za delo z vektorsko grafiko, urejevalnika HTML, urejevalnika predstavitev in urejevalnika zbirk podatkov. Glede na zmožnosti je primerljiv z dobro znanimi, ne brezplačnimi pisarniškimi paketi in ga tako lahko imamo za njihovo alternativo.</p>
+<p><b>sl.openoffice.org</b> je podprojekt OpenOffice.org, katerega cilj in namen je približati tako projekt kot tudi sam izdelek slovensko govoreči skupnosti.</p>
+<p>Znotraj projekta sl.openoffice.org je poudarek predvsem na lastnostih OpenOffice.org, pomembnih za slovensko govoreče uporabnike, kot so:</p>
+<ul type="disc">
+<li>Informacije v slovenščini (spletne strani in dokumentacija).</li>
+<li>Dostop do zadnjih slovenskih različic programa.</li>
+<li>Dostop do zrcalnih (mirror) strani, od koder jih lahko povlečete.</li>
+<li>Izboljšave slovenskega prevoda.</li>
+<li>Izvedba in izboljšava jezikovnih orodij (kot npr. črkovanje).</li>
+<li>Promocija OpenOffice.org v slovenskem okolju.</li>
+</ul>
+<p>sl.openoffice.org je mišljen kot dodatek in ne kot zamenjava za obstoječi projekt OpenOffice.org, zato boste tukaj našli tudi veliko povezav na angleške (ali druge) spletne strani projekta.</p>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message