incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175506 [4/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:17 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,308 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html lang="sl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile"><title>Novosti v OpenOffice.org 3.0</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+<meta name="description" content="OpenOffice.org: The Free, Open Source Office Suite" />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/style.css" media="screen" />
+<!--[if IE 6]> <link href="/branding/css/ie6.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <![endif]-->
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media="print" />
+<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/branding/images/favicon.ico" />
+<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/branding/images/favicon.ico" />
+<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+<meta name="description" content="OpenOffice.org: The Open Office Suite" />
+</head> 
+ 
+<body>
+<div id="body2col">
+<p class="nonscreen"><a name="content">začetek:</a></p>
+
+<h1>Novosti v OpenOffice.org 3.0</h1>
+<table id="toc" class="toc" summary="Vsebina">
+ <tr>
+  <td><div id="toctitle">
+   <h2>Vsebina</h2>
+   <ul>
+    <li class="toclevel-1"><a href="#New_Core_Features"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Nove temeljne funkcionalnosti</span></a>
+     <ul>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Mac_OS_X_Support"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">Podpora Mac OS X</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#ODF_1.2_support"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">Podpora ODF 1.2</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Microsoft_Office_2007_Import_Filters"><span class="tocnumber">1.3</span> <span class="toctext">Uvozni filtri Microsoft Office 2007</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Solver"><span class="tocnumber">1.4</span> <span class="toctext">Reševalec</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Chart_Enhancements"><span class="tocnumber">1.5</span> <span class="toctext">Izboljšave modula Chart</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Improved_Crop_Feature_in_Draw_and_Impress"><span class="tocnumber">1.6</span> <span class="toctext">Izboljšano obrezovanje v modulih Draw in Impress</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Spreadsheet_Collaboration_Through_Workbook_Sharing"><span class="tocnumber">1.7</span> <span class="toctext">Sodelovanje pri preglednicah s skupno rabo delovnih zvezkov</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#1024_Columns_Per_Calc_Sheet_.28Instead_of_256.29"><span class="tocnumber">1.8</span> <span class="toctext">1024 stolpcev na delovni list v modulu Calc (namesto 256)</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Display_of_Multiple_Writer_Pages_While_Editing"><span class="tocnumber">1.9</span> <span class="toctext">Prikaz več strani dokumenta pri urejanju v modulu Writer</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Improved_Notes_Feature_in_Writer"><span class="tocnumber">1.10</span> <span class="toctext">Izboljšane opombe v modulu Writer</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#New.2C_Fresh-Looking_Icons"><span class="tocnumber">1.11</span> <span class="toctext">Nove, živahnejše ikone</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Start_Center"><span class="tocnumber">1.12</span> <span class="toctext">Začetno središče</span></a></li>
+			<li class="toclevel-2"><a href="#Native_Tables_in_Impress"><span class="tocnumber">1.13</span> <span class="toctext">Domorodne tabele v modulu Impress</span></a></li>
+			<li class="toclevel-2"><a href="#Enhanced_XML_support_and_updated_XSLT_based_filters"><span class="tocnumber">1.14</span> <span class="toctext">Razširjena podpora XML in posodobljeni filtri XSLT</span></a></li>
+     </ul>
+    </li>
+    <li class="toclevel-1"><a href="#Core_Features_Introduced_With_Minor_Releases_Since_OpenOffice.org_2.0"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Temeljne funkcije, vključene v vmesne izdaje od različice OpenOffice.org 2.0 naprej</span></a>
+     <ul>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#PDF.2FA_Support"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">Podpora PDF/A</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#New_Chart_Component"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">Povsem prenovljen modul Chart</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#VBA_Support"><span class="tocnumber">2.3</span> <span class="toctext">Podpora VBA</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Programmability_Enhancements"><span class="tocnumber">2.4</span> <span class="toctext">Izboljšave programirljivosti</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Transformation_of_CSV_Data_Inside_Cells_into_Columns_within_Calc"><span class="tocnumber">2.5</span> <span class="toctext">Transformacija podatkov CSV v celicah v stoplce v modulu Calc</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Language_Selector_in_Writer_Toolbar"><span class="tocnumber">2.6</span> <span class="toctext">Izbirnik jezika v orodni vrstici v modulu Writer</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Maximum_Page_Size_Enlarged_for_Draw_.28300cm_x_300cm.29"><span class="tocnumber">2.7</span> <span class="toctext">Povečana največja velikost strani v modulu Draw (300cm x 300cm)</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Enhanced_PDF_Export"><span class="tocnumber">2.8</span> <span class="toctext">Izboljšave izvoza dokumentov PDF</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Multiple_Monitor_Support_in_Impress"><span class="tocnumber">2.9</span> <span class="toctext">Podpora več zaslonom v modulu Impress</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Miscellaneous_Features"><span class="tocnumber">2.10</span> <span class="toctext">Razne druge novosti</span></a></li>
+     </ul>
+    </li>
+    <li class="toclevel-1"><a href="#Features_Released_as_Extensions_and_Complimentary_Tools"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Novosti v obliki razširitev in brezplačnih orodij</span></a>
+     <ul>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#OpenOffice.org_Extension_Repository"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">Skladišče razširitev OpenOffice.org</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Calendar_and_Email_Client_.28Mozilla_Thunderbird_and_Lightning.29"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">Odjemalec za koledar in e-pošto (Mozilla Thunderbird in Lightning)</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Presentation_Minimizer_Extension"><span class="tocnumber">3.3</span> <span class="toctext">Razširitev Stiskalnica predstavitev</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Report_Builder_Extension"><span class="tocnumber">3.4</span> <span class="toctext">Razširitev Oblikovalec poročil</span></a></li>
+      <li class="toclevel-2"><a href="#Wiki_Publisher_Extension"><span class="tocnumber">3.5</span> <span class="toctext">Razširitev Wiki Publisher</span></a></li>
+      <li class="toclevel-1"><a href="#PDF_Import_Extension"><span class="tocnumber">3.6</span> <span class="toctext">Razširitev Uvoznik dokumentov PDF</span></a></li>
+      <li class="toclevel-1"><a href="#Presenter_Console_Extension"><span class="tocnumber">3.7</span> <span class="toctext">Razširitev Predstavitveni zaslon</span></a></li>
+     </ul>
+    </li>
+   </ul>
+	 </div></td>
+ </tr>
+</table>
+<br />
+<br />
+<h1>Nove temeljne funkcije </h1>
+<table cellpadding="2" cellspacing="8">
+ <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  <td style="text-align:right">&nbsp;</td>
+  <td style="text-align:right">&nbsp;</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><a name="Mac_OS_X_Support" id="Mac_OS_X_Support"></a>
+   <h2>Podpora Mac OS X </h2>
+   <p>Z različico 3.0 je OpenOffice.org mogoče uporabljati na sistemih Mac OS X brez okolja X11. Tako se OpenOffice.org vede kot drugi programi Aqua. Dobra stvar je, da je prodajalec na tržišču vodilnega pisarniškega paketa opustil podporo za VBA in funkcijo Reševalca, medtem ko je OpenOffice.org pred kratkim predstavil omejeno podporo VBA ter vključuje sposobno komponento Reševalca. Poleg tega se OpenOffice.org dobro integrira s programskimi vmesniki Mac OS X za invalide, tako da ponuja boljšo podporo zanje kot marsikateri drug program za Mac OS X. Nenazadnje imajo uporabniki radi OpenOffice.org 3.0 za Mac OS X zaradi njene izjemne stabilnosti in učinkovitosti. Nekateri uporabniki jabolk naj bi preklopili na OpenOffice.org zgolj zaradi njene izjemne zanesljivosti. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_on_mac_large.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_on_mac.png" alt="mac.png" width="180" height="92" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/685px-Solver_dlg.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_dlg.png" alt="dlg.png" width="180" height="158" border="0"/></a></div></td>
+ </tr><tr>
+  <td><h2> <a name="ODF_1.2_support"></a>Podpora ODF 1.2 </h2>
+   <p>OpenOffice.org 3.0 že podpira lastnosti prihajajoče različice 1.2 standarda ISO <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument Format (ODF)</a>. ODF 1.2 vključuje močan jezik za formule, kot tudi visoko razvit model metapodatkov, ki temelji na standardih W3C, RDF in OWL. ODF je predpisan in sprejet v <a href="http://www.odfalliance.org/">naraščajočem številu držav</a>. Poleg tega ODF podpira <a href="http://opendocument.xml.org/">vedno več ponudnikov v številnih različnih programih</a>. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Odf_options.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options_small.png" alt="small.png" width="180" height="64" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Odf_options.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options.png" alt="options.png" width="180" height="128" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <td><h2> <a name="Microsoft_Office_2007_Import_Filters"></a>Uvozni filtri Microsoft Office 2007</h2>
+   <p> Poleg podpore za branje in pisanje dvojiških vrst datotek Microsoft Office (.doc; .xls, .ppt, etc.) lahko OpenOffice.org 3.0 zdaj odpira datoteke, ustvarjene z Microsoft Office 2007 ali Microsoft Office 2008 za Mac OS X (.docx, .xlsx, .pptx, etc.). Tako lahko uporabniki OpenOffice.org sodelujejo z uporabniki, ki še vedno uporabljajo Microsoft Office. Različni filtri za vrste datotek Microsoft Office omogočajo tudi mešana okolja, tako da nekateri uporabniki ostanejo na paketih Microsoft Office, medtem ko drugi uporabljajo OpenOffice.org. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Odf_options_small_2.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Office2007_open_dlg.png" alt="dlg.png" width="180" height="50" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Office2007_writer.png" alt="writer.png" width="180" height="132"/></div></td>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Solver"></a>Reševalec </h2>
+   <p> OpenOffice.org ima zdaj tudi komponento reševalca, ki omogoča reševanje problemov optimizacije, kjer je potrebno izračunati optimalno vrednost določene celice preglednice glede na omejitve, podane v drugih celicah. Nova komponenta reševalca bo še posebej zanimiva za uporabnike OS X, saj Microsoft Office 2008 za Mac OS X zaenkrat ne vključuje funkcije reševalca. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_menu_item-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_menu_item.png" alt="item.png" width="180" height="79" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/685px-Solver_dlg-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Solver_dlg-1.png" alt="dlg.png" width="180" height="158" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Chart_Enhancements"></a>Izboljšave modula Chart </h2>
+   <p> Številni uporabniki OpenOffice.org so si želeli podporo za prikaz <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/error<em>bars</em>from<em>cell</em>ranges">stolpcev napake po meri</a> in regresijskih enačb. Skupnost razvijalcev OpenOffice.org vključno s podjetjem Sun je uporabnikom prisluhnila in dodala te močno pričakovane funkcionalnosti v OpenOffice.org 3.0. Tako je zdaj mogoče izrisati stolpce napake glede na obsege napak iz celic preglednice. Prav tako je mogoče prikazati regresijske enačbe in korelacijske koeficiente. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_small.png" alt="small.png" width="180" height="109" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/606px-Chart_big.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Chart_big.png" alt="big.png" width="180" height="178" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Improved_Crop_Feature_in_Draw_and_Impress"></a>Izboljšano obrezovanje v modulih Draw in Impress </h2>
+   <p> Obrezovanje slik v OpenOffice.org v preteklosti ni bilo ravno preveč intuitivno. Z OpenOffice.org 3.0 pa obrezovanje slik deluje natanko tako kot v večini drugih namiznih programov - z vlečenjem ročic z robov in kotov slike. Ta nova funkcionalnost pomembno izboljša uporabnost in produktivnost. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature_small.png" alt="small.png" width="180" height="133" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Crop_feature.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Crop_feature.png" alt="feature.png" width="180" height="131" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <td><h2> <a name="Spreadsheet_Collaboration_Through_Workbook_Sharing"></a>Sodelovanje pri preglednicah s skupno rabo delovnih zvezkov </h2>
+   <p> Ta nova funkcionalnost v OpenOffice.org 3.0 omogoča skupno delo več uporabnikov na istih preglednicah. Ko je preglednica v skupni rabi, lahko drugi uporabniki enostavno dodajajo podatke vanjo. Lastnik preglednice lahko nato enostavno integrira nove podatke z nekaj kliki. Nova funkcionalnost sodelovanja podpira tudi izogibanje sporov pri urejanju. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Spreadsheet_collab-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Spreadsheet_collab.png" alt="collab.png" width="180" height="95" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/783px-Share_ods.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Share_ods.png" alt="ods.png" width="180" height="138" border="0"/></a></div></td>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="1024_Columns_Per_Calc_Sheet_.28Instead_of_256.29"></a>1024 stolpcev na delovni list v modulu Calc (namesto 256) </h2>
+   <p> S podporo do 1024 stolpcev lahko OpenOffice.org 3.0 zdaj obdela občutno več podatkov kot prej. Prejšnje različice so podpirale zgolj 256 stolpcev. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns_small.png" alt="small.png" width="158" height="117" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/1024_columns.png" alt="columns.png" width="180" height="146" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <td><h2> <a name="Display_of_Multiple_Writer_Pages_While_Editing"></a>Prikaz več strani dokumenta pri urejanju v modulu Writer </h2>
+   <p> Ko pišete obširnejše dokumente je pogosto priročno, če lahko vidite trenutno stran v kontekstu, da torej vidite tudi prejšnjo in naslednjo stran. Z novim drsnikom povečave je zdaj mogoče enostavno spremeniti faktor povečave. Kar pa je še bolj pomembno - OpenOffice.org Writer lahko zdaj prikaže več strani naenkrat. Ta sposobnost je še posebej priročna na velikih zaslonih ali večzaslonskih sistemih. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Zoom_slider-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Zoom_slider.png" alt="slider.png" width="180" height="69" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/784px-Multiple_pages.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_pages.png" alt="pages.png" width="180" height="138" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Improved_Notes_Feature_in_Writer"></a>Izboljšane opombe v modulu Writer </h2>
+   <p> V preteklosti so bile opombe v OpenOffice.org zgolj prikazane kot majhni rumeni pravokotniki sredi besedila. To ni bilo ravno intuitivno in uporabniku prijazno. Z različico 3.0 je OpenOffice.org pridobil napredne funkcije opomb, ki se prikazujejo dokumentu ob strani. S tem so opombe veliko bolj berljive. Poleg tega so opombe različnih uporabnikov prikazane v različnih barvah, skupaj z datumom in časom urejanja. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes_small.png" alt="small.png" width="180" height="94" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/776px-Notes.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Notes.png" alt="Image:Notes.png" width="180" height="139" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="New.2C_Fresh-Looking_Icons"></a>Nove, živahnejše ikone </h2>
+   <p> OpenOffice.org 3.0 smo opremili z novim naborom živahnih ikon, zaradi katerih je delo z OpenOffice.org veliko bolj zabavno. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_icons-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_icons.png" alt="icons.png" width="171" height="96" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/658px-Icon_customize.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Icon_customize.png" alt="customize.png" width="180" height="164" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Start_Center"></a>Začetno središče </h2>
+   <p> Ko odprete program, vas pozdravi začetno središče, ki ponudi v izbor vse module programa ali odpiranje dokumenta. Dodatne informacije so na voljo s tremi ikonami na desni strani zaslona. </p></td>
+  <td colspan="2" style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" width="180" height="142" border="0" /></a></div></td>
+ </tr>
+ 
+  <tr>
+  <td><h2> <a name="Native_Tables_in_Impress"></a>Domorodne tabele v modulu Impress </h2>
+   <p> Impress zdaj vsebuje domorodno podporo za vstavljanje tabel v predstavitve. Doslej je bilo mogoče uporabljati tabele le kot vdelane predmete modula Calc. Z različico 3.0 so tabele domorodno vdelane v vašo predstavitev in jih urejate neposredno v modulu Impress. </p></td>
+  <td colspan="2" style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" width="180" height="142" border="0" /></a></div></td>
+ </tr>
+ 
+  <tr>
+  <td><h2> <a name="Enhanced_XML_support_and_updated_XSLT_based_filters"></a>Razširjena podpora XML in posodobljeni filtri XSLT </h2>
+   <p> OpenOffice.org odslej pri izvozu v XHTML podpira sprotne opombe, vrednosti polj in naslove, večje od šest. Zaradi spremembe privzete končnice v .html lahko tudi Internet Explorer naloži izvožene dokumente XHTML. V prihodnje bo mogoče tudi posodobiti filtre XSLT prek razširitve, kar bo osamosvojilo izboljšave od ciklov izdaje glavnega programa. </p></td>
+  <td colspan="2" style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/start_center_small.png" width="180" height="142" border="0" /></a></div></td>
+ </tr>
+ 
+</table>
+<br />
+<br />
+ <table cellpadding="2" cellspacing="8">
+ <tr>
+  <td><h1> <a name="Core_Features_Introduced_With_Minor_Releases_Since_OpenOffice.org_2.0"></a>Temeljne funkcije, vključene v vmesne izdaje od različice OpenOffice.org 2.0 naprej </h1></td>
+	<td colspan="2"><div align="center"></div></td>
+	</tr>
+	<tr>
+  <td><h2> <a name="PDF.2FA_Support"></a>Podpora PDF/A </h2>
+   <p> Poleg ISO-standardnega zapisa OpenDocument Format (ODF) OpenOffice.org podpira tudi priljubljeni standard ISO PDF/A. Medtem ko je ODF v rabi za dokumente, namenjene urejanju, je PDF/A priljubljen za arhiviranje različic dokumentov, namenjenih le branju. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_small.png" alt="small.png" width="150" height="88" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/462px-Pdfa_dlg.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdfa_dlg.png" alt="dlg.png" width="180" height="233" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="New_Chart_Component" id="New_Chart_Component"></a>Povsem prenovljeni modul Chart </h2>
+   <p> Od različice 2.3 ima OpenOffice.org <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Chart2">prenovljen, zelo uporaben modul za grafikone</a>. Z različico 2.4 so prišle še <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Chart2/Features2.4">številne nove možnosti oblikovanja</a>. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_small.png" alt="small.png" width="180" height="151" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-New_chart_lg.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/New_chart_lg.png" alt="lg.png" width="180" height="135" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="VBA_Support"></a>Podpora VBA </h2>
+   <p> OpenOffice.org lahko poganja Å¡tevilne nespremenjene makre VBA zaradi vgrajene (sicer omejene) podpore VBA. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba_small.png" alt="small.png" width="180" height="75" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Ooo_vba.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_vba.png" alt="vba.png" width="180" height="105" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Programmability_Enhancements"></a>Izboljšave programirljivosti </h2>
+   <p> OpenOffice.org omogoča razvijanje <a href="http://extensions.services.openoffice.org/most<em>pop</em>ext">uporabnih in visoko funkcionalnih razširitev</a>, ki se izvajajo na podlagi OpenOffice.org. Te razširitve lahko vsebujejo deskriptorje za sprotno pomoč, podatke o licenci ipd. Tako nudi OpenOffice.org mogočno ogrodje za razvijalce, ki želijo nadgraditi OpenOffice.org. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions_small.png" alt="small.png" width="180" height="101" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ooo_extensions.png" alt="extensions.png" width="180" height="109" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Transformation_of_CSV_Data_Inside_Cells_into_Columns_within_Calc"></a>Transformacija podatkov CSV iz celic v stolpce v modulu Calc </h2>
+   <p> Če podatki, uvoženi ali kopirani v preglednico, končajo le v enem stolpcu, čeprav podatki vsebujejo različna podatkovna polja, vgrajena funkcija besedilo-v-stolpce omogoča razdelitev polj na ločene stolpce. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols_small.png" alt="small.png" width="180" height="81" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Text_to_cols.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Text_to_cols.png" alt="cols.png" width="180" height="133" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Language_Selector_in_Writer_Toolbar"></a>Izbirnik jezika v orodni vrstici v modulu Writer </h2>
+   <p> Izbirnik jezika poenostavi določanje jezika različnim odstavkom. Tako je urejanje in preverjanje črkovanja v večjezičnih dokumentih mala malica. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Lang_selector.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector_small.png" alt="small.png" width="180" height="57" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Lang_selector.png" alt="selector.png" width="180" height="109" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Maximum_Page_Size_Enlarged_for_Draw_.28300cm_x_300cm.29"></a>Povečana največja velikost strani v modulu Draw (300cm x 300cm) </h2>
+   <p> OpenOffice.org Draw omogoča ustvarjanje ogromnih dokumentov do velikosti 300cm krat 300cm. Tako je OpenOffice.org Draw uporabno tudi za izdelovanje znanstvenih plakatov ipd. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size_small.png" alt="small.png" width="180" height="112" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Draw_paper_size.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Draw_paper_size.png" alt="size.png" width="180" height="127" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Enhanced_PDF_Export"></a>Izboljšave izvoza dokumentov PDF </h2>
+   <p> Izvoz dokumentov PDF ponuja v OpenOffice.org širok nabor možnosti oblikovanja in varnostnih funkcij, tako da je mogoče datoteke PDF prilagoditi za najrazličnejšo rabo. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements_small.png" alt="small.png" width="180" height="50" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/748px-Pdf_export_enhancements.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements.png" alt="enhancements.png" width="180" height="144" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Multiple_Monitor_Support_in_Impress"></a>Podpora več zaslonom v modulu Impress </h2>
+   <p> OpenOffice.org Impress podpira več zaslonov, tako da lahko govorci gledajo nekaj drugega med predstavljanjem svojih prosojnic na projektorju. Z razširitvijo Predstavitveni zaslon je to funkcionalnost mogoče izkoristiti do skrajnosti, saj govorec lahko vidi naslednje prosojnice kot tudi čas in opombe za govorca. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_mon_small.png" alt="small.png" width="180" height="66"/></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Multiple_mon.png" alt="mon.png" width="180" height="131"/></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Miscellaneous_Features"></a>Razne druge novosti </h2>
+   <ul>
+    <li class="u">Podpora za Microsoft Vista </li>
+    <li class="u">Premikanje stolpcev in vrstic v preglednicah s povleci-in-spusti</li>
+    <li class="u">Gumb Samoseštevek za obsege celic v modulu Calc</li>
+    <li class="u">Poimenovanje obsegov v preveritvenih seznamih v modulu Calc</li>
+    <li class="u">Za uporabo enostavno pogovorno okno tiskanja v modulu Calc </li>
+    <li class="u">Predvajanje zvočne datoteke med celozaslonsko projekcijo v modulu Impress</li>
+    <li class="u">Animacijske poti po meri v modulu Impress</li>
+    <li class="u">Podpora za datoteke Access 2007 ".accdb"</li>
+    <li class="u">Izboljšana podpora vrtilnih tabel</li>
+    <li class="u">Privzeto omogočeno samodejno spodsekavanje</li>
+    <li class="u">"Poizvedbe znotraj poizvedb" v modulu Base</li>
+    <li class="u">Izboljšan izvoz preglednic v HTML</li>
+    <li class="u">Bločno izbiranje v modulu Writer</li>
+    <li class="u">Samozaznavanje jezika v odstavkih v modulu Writer</li>
+    <li class="u">Predogled v Krmarju za vse module</li>
+    <li class="u">Spletna posodobitev OpenOffice.org in razširitev</li>
+    <li class="u">Namestitev z Javo za Linux </li>
+   </ul></td>
+	 <td><div align="center"></div></td>
+	<td><div align="center"></div></td>
+ </tr>
+ </table>
+ <table cellpadding="2" cellspacing="8">
+ <tr>
+  <td><h1> <a name="Features_Released_as_Extensions_and_Complimentary_Tools"></a>Novosti v obliki razširitev in brezplačnih orodij </h1></td>
+	<td colspan="2"><div align="center"></div></td>
+	</tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="OpenOffice.org_Extension_Repository"></a>Skladišče razširitev OpenOffice.org </h2>
+   <p> Če še niste odkrili svoje najbolj priljubljene funkcije programa OpenOffice.org, se oglasite v <a href="http://extensions.services.openoffice.org/most_pop_ext?intcmp=1548">Skladišču razširitev OpenOffice.org</a>. Vseskozi se v njem objavljajo številne nove razširitve. Zato je zelo verjetno, da boste tam našli carsko novo funkcionalnost. Nekaj primerov takšnih razširitev je navedenih spodaj. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ext_rep_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Ext_rep_small.png" alt="small.png" width="180" height="52" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Ext_rep.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pdf_export_enhancements.png" alt="rep.png" width="180" height="144" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Calendar_and_Email_Client_.28Mozilla_Thunderbird_and_Lightning.29"></a>Odjemalec za koledar in e-pošto (Mozilla Thunderbird in Lightning) </h2>
+   <p> <a href="http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/">Mozilla Thunderbird</a> in <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/">Mozilla Lightning</a> sta popoln par za <a href="http://wiki.mozilla.org/Calendar:Lightning:Screenshots">upravljanje z vašo e-pošto, zmenki in opravki</a>. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pim_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pim_small.png" alt="small.png" width="156" height="61" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Week.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Week.png" alt="Image:Week.png" width="180" height="134" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td>
+  <h2> <a name="Presentation_Minimizer_Extension"></a>Razširitev Stiskalnica predstavitev </h2>
+  <p> <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/PresentationMinimizer?intcmp=1545">Stiskalnica predstavitev podjetja Sun</a> je namenjena zmanjšanju velikosti datoteke predstavitve. Slike postanejo stisnjene in podatki, ki niso več potrebni, so odstranjeni. Predstavitve, namenjene prikazovanju na zaslonu ali s projektorjem, ne zahtevajo tako visoke kakovosti slik kot tiste, ki so namenjene tiskanju. </p>
+  </td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini_small.png" alt="small.png" width="180" height="91" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Pres_mini.png" alt="mini.png" width="180" height="103" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td>
+  <h2> <a name="Report_Builder_Extension"></a>Razširitev Oblikovalec poročil </h2>
+  <p> Uporabite <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign?intcmp=1546">Oblikovalca poročil podjetja Sun</a> za ustvarjanje na pogled izvrstnih poročil. Prilagodljiv urejevalnik poročil zna določiti glave in noge za skupine in strani ter polja za preračune, s čimer lahko izdelate najzahtevnejša poročila iz zbirk podatkov. </p>
+  </td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build_small.png" alt="small.png" width="180" height="94" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/800px-Rep_build.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build.png" alt="build.png" width="180" height="130" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2><a name="Wiki_Publisher_Extension"></a>Razširitev Wiki Publisher </h2>
+   <p> <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher?intcmp=1547">Razširitev Wiki Publisher podjetja Sun</a> omogoča enostavno urejanje člankov na wikijih brez poznavanja skladnje jezika MediaWiki. Obstoječe in nove dokumente lahko enostavno objavite z modulom Writer. </p></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub_small-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub_small.png" alt="small.png" width="180" height="89" border="0"/></a></div></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Wiki_pub-1.png"><img src="http://marketing.openoffice.org/3.0/images/Rep_build.png" alt="pub.png" width="180" height="130" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><a name="PDF_Import_Extension"></a><h2>Razširitev Uvoznik dokumentov PDF </h2>
+  <p><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport?intcmp=1549" class="external text" title="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport" rel="nofollow">Razširitev Uvoznik dokumentov PDF podjetja Sun</a> omogoča spreminjanje obstoječih datotek PDF, katerih izvorne datoteke ne obstajajo več. Dokumenti PDF se uvozijo v Draw in Impress, s čimer je ohranjena postavitev in omogočeno osnovno urejanje. Je popolna rešitev za spreminjanje datumov, številk ali manjših delov besedila. Domorodni obrazci PDF bodo podprti v kasnejših izdajah razširitve.</a>
+</p></td>
+  <td></td>
+  <td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://lh4.ggpht.com/OOoNinja/SEYex_fmrTI/AAAAAAAABF8/0oML6iNDEzA/s576/DEV300m14-Linux-PDF_import_Draw.png"><img src="http://lh4.ggpht.com/OOoNinja/SEYex_fmrTI/AAAAAAAABF8/0oML6iNDEzA/s576/DEV300m14-Linux-PDF_import_Draw.png" alt="pub.png" width="180" height="130" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><h2> <a name="Presenter_Console_Extension"></a>Razširitev Predstavitveni zaslon </h2>
+   <p> <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/presenter-screen?intcmp=1550">Predstavitveni zaslon podjetja Sun</a> je razširitev, ki je v pomoč nastopajočemu med projekcijo. Na drugem zaslonu, ki ponavadi ni viden občinstvu, ponuja pogled na trenutno prikazano prosojnico (ko nastopajoči obrnjen proti občinstvu in ne more gledati na ekran), predogled naslednje prosojnice ali učinka, opombe trenutne prosojnice, trenuten čas in/ali pretekli čas ter gumbe za krmarjenje na naslednjo/prejšnjo prosojnico. Zelo uporabno!</a></p></td>
+	 <td></td>
+	<td style="text-align:right"> <div align="center"><a href="http://wiki.services.openoffice.org/w/images/thumb/0/00/PresenterScreenNotes.jpg/300px-PresenterScreenNotes.jpg"><img src="http://wiki.services.openoffice.org/w/images/thumb/0/00/PresenterScreenNotes.jpg/300px-PresenterScreenNotes.jpg" alt="pub.png" width="180" height="130" border="0"/></a></div></td>
+ </tr>
+</table>
+
+</div>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p></div><!-- closing div with id=nonfooter --> 
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,474 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
+	<title>Novosti v OpenOffice.org 3.1</title>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Brezplačen, odprtokoden pisarniški paket" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/style.css" media="screen" />
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css" media="print" />
+	<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+	<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico" />
+ <style type="text/css">
+/*<![CDATA[*/g
+ .MyPics { 
+ border: solid silver 1px;
+ }
+ /*]]>*/
+ </style>
+</head><body>
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+ <h1>Novosti v OpenOffice.org 3.1</h1>
+ <table id="toc" summary="Contents">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2>Vsebina</h2>
+    <ul>
+     <li>
+      <a href="#r1">1 Splošno</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r1.1">1.1 Izboljšave izpisa na zaslonu</a></li>
+       <li><a href="#r1.2">1.2 Poenostavitev 'vlečenja' grafike</a></li>
+       <li><a href="#r1.3">1.3 Izboljšave zaklepanja datotek</a></li>
+       <li><a href="#r1.4">1.4 Nadčrtovanje</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r2">2 Writer</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r2.1">2.1 Manj kričeče poudarjanje</a></li>
+       <li><a href="#r2.2">2.2 Izboljšave komentarjev</a></li>
+       <li><a href="#r2.3">2.3 Nadaljnja integracija preverjanja slovnice</a></li>
+       <li><a href="#r2.4">2.4 Ravni orisa v odstavkih</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r3">3 Calc</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r3.1">3.1 Preimenujte delovni list z dvoklikom</a></li>
+       <li><a href="#r3.2">3.2 Drsnik povečave v vrstici stanja</a></li>
+       <li><a href="#r3.3">3.3 Vroči namigi za formule</a></li>
+       <li><a href="#r3.4">3.4 Izboljšave razvrščanja</a></li>
+       <li><a href="#r3.5">3.5 Spremembe formul</a></li>
+       <li><a href="#r3.6">3.6 Izboljšano delo programa</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r4">4 Chart</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r4.1">4.1 Prilagodljivo umeščanje osi</a></li>
+       <li><a href="#r4.2">4.2 Ravnanje z manjkajočimi podatki</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r5">5 Impress</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r5.1">5.1 Gumba za povečevanje/pomanjševanje pisave</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r6">6 Base</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r6.1">6.1 Poudarjanje skladnje SQL</a></li>
+       <li><a href="#r6.2">6.2 Programi z makri</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+     <li>
+      <a href="#r7">7 Internacionalizacija in lokalizacija</a>
+      <ul>
+       <li><a href="#r7.1">7.1 Izboljšana podpora za dvosmerne pisave</a></li>
+       <li><a href="#r7.2">7.2 Podpora za dodatne jezike</a></li>
+      </ul>
+     </li>
+    </ul>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>
+    <p><em>Polne tehnične opise izdaje, ki vsebuje seznam funkcionalnosti in vgrajena otroška delovišča, si lahko preberete <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.1.0rc2.html">tukaj</a> (v angl.).</em></p>.
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><br />
+ 
+ <a name="r1" id="r1"></a>
+ <h1>Splošne izboljšave</h1>
+ <table summary="Seznam splošnih novosti" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <a name="r1.1" id="r1.1"></a>
+
+    <h2>Izboljšave izpisa na zaslonu</h2>
+
+    <p>OpenOffice.org zdaj uporablja tehniko <em>glajenja robov</em>, kar lepše izrisuje grafiko na zaslonu (črte, kroge, itn.). Opazili boste neposredno večjo razločnost grafike - še posebej grafikonov - kjerkoli v OpenOffice.org se pojavljajo.</p>
+
+    <p><em>S tem se je izboljšala tudi 'grafična geometrija' - npr. ko prekrivate en lik z drugim in želite ustvariti združen lik.</em></p>
+
+    <p><em>Več podrobnosti najdete <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/finally_anti_aliasing_is_done">v tem članku na GullFOSS</a> (v angl.).</em></p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image11-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image11-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image11-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r1.2" id="r1.2"></a>Poenostavitev 'vlečenja' grafike</h2>
+
+    <p>Ko vlečete predmet v risbi prek zaslona, OpenOffice.org zdaj prikaže 'senco' predmeta, ne le pikčasti oris. Tako je veliko enostavneje natančno namestiti slike v zapletenejših risbah.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image12-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image12-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image12-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r1.3" id="r1.3"></a>Izboljšano zaklepanje datotek</h2>
+
+    <p>Če delate v omrežju, kjer ima več oseb dostop do istega dokumenta, <em>zaklepanje datotek</em> preprečuje, da bi kdo naključno prepisal spremembe drugih. Ker OpenOffice.org deluje na različnih operacijskih sistemih, se ne more zanašati zgolj na operacijski sistem, da bo obvestil uporabnike, kdaj se dokument uporablja. OpenOffice.org ima zdaj lasten mehanizem, ki mu omogoča zanesljivo zaklepanje, ko zaklepanje na strani operacijskega sistema ni uspešno. Prav tako omogoča, da OpenOffice.org vidi, kdo je že odprl dokument.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image13-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image13-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image13-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r1.4" id="r1.4"></a>Nadčrtovanje</h2>
+
+    <p>OpenOffice.org zdaj podpira načrtovanje besedila, tako kot podčrtovanje, z enakim obsegom možnosti kot podčrtovanje (vrsta črte, barva).</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image14-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image14-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image14-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r2" id="r2"></a>
+
+ <h1>Writer</h1>
+
+ <table summary="Seznam novosti v modulu Writer" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r2.1" id="r2.1"></a>Manj kričeče poudarjanje</h2>
+
+    <p>Poudarjeno (izbrano) besedilo je zdaj prikazano na ozadju, ki je manj poudarjeno, ne pa na inverznem ozadju. Prijazneje do oči in prijaznejše do uporabnika.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image21-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image21-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image21-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r2.2" id="r2.2"></a>Izboljšave komentarjev</h2>
+
+    <p>Zdaj lahko niz urednikov izvede strukturirano razpravo prek komentarjev, tako da desno kliknejo komentar in izberejo 'Odgovori'.</p>
+
+    <p>Dodatna izboljšava je, da iskalnik zdaj preišče tudi besedilo komentarjev.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image22-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image22-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image22-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r2.3" id="r2.3"></a>Nadaljnja integracija preverjanja slovnice</h2>
+
+    <p>Z OpenOffice.org 3.1 je ogrodje za preverjanje slovnice razširjeno, tako da lahko zdaj do razširitev, kot je <a href="http://www.languagetool.org/">LanguageTool</a>, dostopate prek menijske izbire Orodja -&gt; Črkovanje in slovnica. Upoštevajte, da ima OpenOffice.org ogrodje za preverjanje slovnice, vendar ne vsebuje preverjanja slovnice. Le-tega lahko namestite kot <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">razširitev</a>.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image23-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image23-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image23-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r2.4" id="r2.4"></a>Ravni orisa v odstavkih</h2>
+
+    <p>Pisci dokumentov s kompleksnimi oblikami razvrščanja lahko odslej določijo nov odstavek in atribut sloga odstavka "raven orisa". Ta pretvori običajen odstavek v naslov, neodvisno od sloga seznama ali odstavka.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image24-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image24-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image24-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r3" id="r3"></a>
+
+ <h1>Calc</h1>
+
+ <table summary="Seznam novosti v modulu Calc" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r3.1" id="r3.1"></a>Preimenujte delovni list z dvoklikom</h2>
+
+    <p>Dvoklik zavihka delovnega lista v modulu Calc zdaj odpre pogovorno okno <em>Preimenuj</em>. V prejšnjih različicah ste morali na zavihek desno klikniti in nato izbrati ukaz Preimenuj iz pojavnega polja.
+Ta sprememba olajša izvajanje te pogosto uporabljene funkcije.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image31-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image31-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image31-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r3.2" id="r3.2"></a>Drsnik povečave v vrstici stanja</h2>
+
+    <p>Nov drsnik povečave v vrstici stanja je bil priljubljen dodatek modula Writer v OpenOffice.org 3.0. Z 3.1 je na voljo tudi v modulu Calc, s čimer uporabnik dobi hiter in natančen nadzor na ravnjo povečave na zaslonu.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image32-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image32-big.png" alt="velika slika" /></div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r3.3" id="r3.3"></a>Vroči namigi za formule</h2>
+
+    <p>Calc odslej ohrani skladnjo formule in jo prikaže desno ob celici, ko vnašate podatke, kot priročen pomožen opomnik, kako uporabiti formulo.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image33-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image33-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image33-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r3.4" id="r3.4"></a>Izboljšave razvrščanja</h2>
+
+    <p>Številne spremembe so naredile razvrščanje bolj logično, konsistentno in zmogljivo. Ko prvič uporabite razvrščanje (ali če uporabite gumb za razvrščanje na orodni vrstici), Calc predvideva, da želite razvrstiti glede na stolpec, v katerem se nahaja kazalka. Gumbi orodne vrstice zdaj uporabljajo enako logiko kot pogovorno okno razvrščanja, da določijo, ali ima obseg celic glave stolpcev. Nenazadnje, ko razvrščate, Calc odslej ohranja izvorno zaporedje vnosov z enakimi ključi razvrščanja.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image34-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image34-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image34-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="3">
+    <h2><a name="r3.5" id="r3.5"></a>Spremembe med formulami</h2>
+
+    <p>Nova funkcija preglednice EUROCONVERT, ki pretvori med nekdanjimi valutami Evro-območja, vključno z uvozom in izvozom (dvojiškim) v vrste datotek MS-Excel.</p>
+
+    <p>Nove funkcije preglednice GAMMA, CHISQDIST in CHISQINV ter spremenjene funkcije preglednice GAMMADIST, CHIDIST in CHIINV, namenjene statistični analizi.</p>
+
+    <p>Funkcija preglednice BETADIST ima zdaj dodaten neobvezen parameter 'kumulativna', ki določa, ali naj bo izračunana funkcija gostote verjetnosti ali kumulativna funkcija porazdelitve, s privzeto vrednostjo TRUE zaradi združljivosti.</p>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="3">
+    <h2><a name="r3.6" id="r3.6"></a>Izboljšave delovanja programa</h2>
+
+    <p>Ozka grla pri delovanju modula Calc so zdaj odstranjena, kar se kaže v dramatičnih izboljšavah odzivnosti v dveh poskusnih primerih: s štiriindvajsetih sekund na 1,2s v <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Calc/Performance/The_Zaske_case">prvem primeru</a> (v angl.); in z ene ure na približno dvanajst minut v <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Calc/Performance/sorting_values_within_functions">drugem primeru</a> (v angl.). To je le del <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Calc/Performance">vseskoznje dejavnosti izboljševanja</a>, ki deluje na izboljšavah hitrosti delovanja modula Calc.</p>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r4" id="r4"></a>
+
+ <h1>Chart</h1>
+
+ <table summary="Seznam novosti v modulu Chart" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r4.1" id="r4.1"></a>Prilagodljivo umeščanje osi</h2>
+
+    <p>Grafikoni OpenOffice.org zdaj ponujajo cel nabor možnosti umeščanja osi. Ta funkcionalnost je bila ena najvišje postavljenih na seznamu želja, še posebej na področju izobraževanja.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image41-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image41-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image41-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r4.2" id="r4.2"></a>Obravnava manjkajočih podatkov</h2>
+
+    <p>Zdaj lahko izberete tudi, kako naj grafikoni v OpenOffice.org obravnavajo manjkajoče podatkovne točke - pustijo luknjo, predvidevajo nič ali nadaljujejo črto prek manjkajoče vrednosti.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image42-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center">
+     <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image42-screen.png"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image42-big.png" alt="velika slika" /></a>
+    </div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="3">
+    <p><em>Več podatkov o spremembah v modulu Chart najdete v tej <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice1">objavi GullFOSS</a> (v angl.).</em></p>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r5" id="r5"></a>
+
+ <h1>Impress</h1>
+
+ <table summary="Seznam novosti v modulu Impress" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r5.1" id="r5.1"></a>Gumba za povečevanje/pomanjševanje pisave</h2>
+
+    <p>Impress ima zdaj priročna gumba v orodni vrstici, ki povečata ali pomanjšata pisavo hitro in enostavno. Naj vaše besedilo ustreza prostoru v nekaj sekundah!</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image61-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image61-big.png" alt="velika slika" /></div>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r6" id="r6"></a>
+
+ <h1>Base</h1>
+
+ <table summary="Base feature list" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r6.1" id="r6.1"></a>Poudarjanje skladnje SQL</h2>
+
+    <p>Ko urejate ukaze SQL, Base odslej uporablja barve, s katerimi poudari skladnjo SQL. Prav tako 'utripa', če želi opozoriti na manjkajoče oklepaje (). Tako je veliko lažje opaziti tipkarske napake, napake v skladnji jezika SQL, itn.</p>
+
+    <p>Ustvarite lahko lastne barvne sheme, če uporabite Orodja -&gt; Možnosti -&gt; OpenOffice.org -&gt; Videz -&gt; Poudarjanje skladnje SQL, in izberete lastno pisavo z Orodja -&gt; Možnosti -&gt; OpenOffice.org -&gt; Pisave.</p>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image51-small.png" alt="majhna slika" /></div>
+   </td>
+
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image51-big.png" alt="velika slika" /></div>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="3">
+    <h2><a name="r6.2" id="r6.2"></a>Programi z makri v modulu Base</h2>
+
+    <p>Z OpenOffice.org 3.1 lahko izdelate popoln 'program zbirke podatkov', tako da vključite makre in skripte v dokument modula Base (.odb). Ta funkcionalnost je že na voljo za druge vrste dokumentov.</p>
+
+    <p>To pomeni, da je makre zdaj mogoče izvajati tako iz dokumenta samega ali iz njegovih podkomponent: obrazcev, poročil, oblikovanja tabel, oblikovanja poizvedba, oblikovanja relacij, pogleda podatkov tabel. To je pomembna izboljšava za vse, ki želijo ustvariti popoln 'paketni program' z modulom Base.</p>
+
+    <p>Opomba: razvijalci programov Base priporočamo, da si preberejo članek wiki (glejte spodaj), kjer so pomembne informacije od drugih možnostih za razvijalce ter težave združljivosti s starejšimi različicami.</p>
+   </td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+   <td colspan="3">
+    <p><em>Več podrobnosti o spremembah modula Base najdete na
+    <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Base/New_features_in_3_1">wikiju</a> (v angl.).</em></p>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table><a name="r7" id="r7"></a>
+ <h1>Internacionalizacija in lokalizacije</h1>
+ <table summary="Seznam novosti internacionalizacije" cellpadding="2" cellspacing="8">
+  <tbody><tr>
+   <td>
+    <h2><a name="r7.1" id="r7.1"></a>Izboljšana podpora za večsmerne pisave</h2>
+    <p>Postavitev kompleksnih jezikov in večsmerno besedilo sta se temeljito izboljšala, še posebej za poravnano besedilo in za vokalizirano besedilo.</p>
+    <p>Kontrolniki obrazcev in grafikoni zdaj podpirajo obojesmerne postavitve.</p>
+   </td>
+   <td style="text-align: right;">
+    <div align="center"><img class="MyPics" src="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/images/image71.png" alt="arabsko besedilo" /></div>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td colspan="2">
+    <h2><a name="r7.2" id="r7.2"></a>Podpora dodatnim jezikom</h2>
+    <p>OpenOffice.org 3.1 dodaja jezikovne podatke malteški (Malta) [mt-MT], mjanmarski (Mjanmar) [my-MM], šusvapski (Kanada) [shs-CA] in tokpizinski (Papua Nova Gvineja) [tpi-PG]. Jezike je na voljo za dodeljevanje znakov in preverjanje črkovanja, kot privzeta krajevna nastavitev, privzeti jezik dokumenta in so na voljo za oblike številk in orisno oštevilčevanje.</p>
+    <p>V seznamsko polje jezikov dodaja novo podprte arabske jezike, ki jih lahko izberete za dodelitev črk in preverjanje črkovanja: arabski (Čad) [ar-TD]; arabski (Komori) [ar-KM]; arabski (Džibuti) [ar-DJ]; arabski (Eritreja) [ar-ER]; arabski (Izrael) [ar-IL]; arabski (Mavretanija) [ar-MR]; arabski (Palestina) [ar-PS]; arabski (Somalija) [ar-SO]; arabski (Sudan) [ar-SD]. Tabela jezikov in seznamsko polje zdaj vsebujeta tudi vnos "arabski" (brez regije/države), ki nima lastnih krajevnih nastavitev. Ne ponuja dodelitve jezika itn., je pa na voljo, če je nameščen jezikovni paket za arabščino namesto prejšnjega "arabski (Egipt)".</p>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody></table>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message