incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175506 [3/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:17 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl"><head><title>Kaj je OpenOffice.org?</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head><body>
+<div id="body2col">
+<h2>OpenOffice.org - kaj je to?</h2>
+<p>OpenOffice.org je odprtokodni projekt s poslanstvom ustvariti vodilni mednarodni pisarniški paket, ki bo tekel na vseh glavnih platformah in bo zagotavljal dostop do vseh funkcionalnosti in podatkov preko oblike datotek XML in odprtih programskih vmesnikov.</p>
+<h3>Paket OpenOffice.org</h3>
+<p>OpenOffice.org je tudi izdelek, ki se razvija v okviru tega projekta. To je pisarniški paket, prosto dostopen (in brezplačen) vsakomur. Glede na zmožnosti je primerljiv z dobro znanimi, ne-prostimi pisarniškimi paketi. Obsega naslednje programe (module):</p>
+<table border="0">
+<tr><td>
+<table>
+<tr><td><a href="izdelek/writer.html" title="Urejevalnik besedil"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooowrit.gif" style="border:0" alt="Writer" /></a></td><td>Writer (urejevalnik besedil in spletnih strani).</td></tr>
+<tr><td><a href="izdelek/calc.html" title="Preglednice"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooocalc.gif" style="border:0" alt ="Calc" /></a></td><td>Calc (urejevalnik preglednic).</td></tr>
+<tr><td><a href="izdelek/draw.html" title="Vektorsko risanje"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooodraw.gif" style="border:0" alt="Draw" /></a></td><td>Draw (program za risanje vektorskih slik).</td></tr>
+</table>
+</td><td style="width:50"></td><td>
+<table>
+<tr><td><a href="izdelek/impress.html" title="Predstavitve"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooopres.gif" style="border:0" alt="Impress" /></a></td><td>Impress (urejevalnik predstavitev).</td></tr>
+<tr><td><a href="izdelek/math.html" title="Oblikovanje formul"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooomath.gif" style="border:0" alt="Math" /></a></td><td>Math (urejevalnik formul).</td></tr>
+<tr><td><a href="izdelek/base.html" title="Zbirka podatkov"><img src="http://www.openoffice.org/branding/images/iconooobase.gif" style="border:0" alt="Base" /></a></td><td>Base (modul zbirke podatkov).</td></tr>
+</table></td>
+</tr>
+</table>
+<p>OpenOffice.org je po zmožnostih alternativa znanim, ne brezplačnim pisarniškim paketom, kot je npr. MS-Office. Brez težav lahko odprete dokumente iz MS Office (Word, Excel, Powerpoint), jih urejate in shranite v obliko zapisa OpenOffice.org ali v izvirno obliko. OpenOffice.org od različice 2.0 naprej uporablja s standardom ISO potrjen zapis OpenDocument (ODF). Veliko več o paketu in vsakem od njegovih modulov si lahko preberete <a href="izdelek/index.html">tukaj</a>.</p>
+<h3>sl.OpenOffice.org</h3>
+<p>sl.openoffice.org je podprojekt OpenOffice.org, katerega cilj in namen je približati tako projekt kot tudi sam izdelek slovenski skupnosti. Poudarek je predvsem na temah, pomembnih za slovenske uporabnike, kot so:</p>
+<ul>
+<li>informacije v slovenskem jeziku (spletne strani in dokumentacija);</li>
+<li>dostop do zadnjih slovenskih različic programa;</li>
+<li>izboljšave slovenskega prevoda, izvedba in izboljšava jezikovnih orodij (npr. slovar sopomenk);</li>
+<li>preizkušanje in zagotavljanje kakovosti slovenskih različic programa;</li>
+<li>promocija OpenOffice.org v slovenskem okolju;</li>
+</ul>
+<p>sl.openoffice.org je dodatek in ne zamenjava za obstoječi projekt OpenOffice.org, zato boste tukaj našli tudi povezave na angleške spletne strani projekta.</p>
+<h3>Zgodovina</h3>
+<p>OpenOffice.org ima korenine v StarOffice, programskem paketu, ki so ga v sredini osemdesetih razvijali v Nemčiji in ki ga je leta 1999 kupilo podjetje Sun Microsystems. Junija 2000 je bil izdan paket StarOffice, različica 5.2. Najbolj zanimivo pri razvoju StarOffice je, da temelji na isti izvorni kodi kot OpenOffice.org. Podjetje Sun Microsystems je izvorno kodo programskega paketa objavilo pod ustrezno licenco (razen tistih komponent, ki niso njegova last) in tako je nastal projekt OpenOffice.org. To seveda ne pomeni, da je Sun prepustil nadaljnji razvoj le prostovoljcem: večino dela še vedno opravijo razvijalci, zaposleni pri podjetju Sun oz. Oracle, ki tudi skrbi za ostale stroške projekta OpenOffice.org.</p>
+<h3>OpenOffice.org in Oracle Open Office (prej Sun StarOffice)</h3>
+<p>Iz izvorne kode OpenOffice.org tako nastajata dva produkta: Oracle Open Office (prej Sun StarOffice), v katerega dodajo komponente, ki niso na voljo v izvorni kodi, in OpenOffice.org, v katerem so bile te komponente večinoma zamenjane z odprto-kodnimi alternativami. Razlike med Oracle Open Office (Sun StarOffice) in OpenOffice.org so pojasnjene na naslovu FAQ (v angleškem jeziku). Sicer so v praksi najbolj opazne naslednje razlike:</p>
+<ul>
+<li>StarOffice ni prost paket; OpenOffice.org je prost paket (in posledično brezplačen);</li>
+<li>StarOffice je bolj dodelan (dodatne pisave, predloge, boljši črkovalnik za glavne svetovne jezike);</li>
+<li>Sun za StarOffice ponuja neposredno podporo. Pri OpenOffice.org mora za to poskrbeti uporabnik sam oz. skupina uporabnikov (npr. prek dopisnih seznamov);</li>
+<li>zaenkrat ne kaže, da bi StarOffice prevedli v slovenščino. OpenOffice.org pa je v celoti na voljo v številnih jezikih, vključno s slovenščino.</li>
+</ul>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,471 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl"><head><title>KakOOojčki za OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head><body>
+<div id="body2col">
+<h2>Dokumentacija - KakOOojčki</h2>
+<b>Preden se lotite prevajanja katerega od dokumentov, se <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sl.openoffice.org">na strani wiki</a> prepričajte, če tega kdo že ne počne. Ko se lotite prevajanja, dopišite svoje ime in nalogo v seznam na navedeni strani wiki.</b>
+<h4>Kaj najdete tukaj</h4>
+<p>Enostavna navodila za najrazličnejše naloge s programi <b>OpenOffice.org</b>.</p> 
+<h4>Povzetek</h4>
+<p>Dokumenti, ki imajo naslove v modri barvi, so poslovenjeni ali slovenskega izvora. Sicer gre za angleško različico.</p>
+<h4>Vrste datotek</h4>
+<ul>
+<li><b>HTML</b> - datoteke lahko ogledujete s svojim spletnim brskalnikom.</li>
+<li><b>SXW</b> - datoteke lahko odprete in urejate z OpenOffice.org Writer.</li>
+<li><b>ODT</b> - datoteke lahko odprete in urejate z OpenOffice.org2.0 Writer.</li>
+<li><b>PDF</b> - datoteke so prenosljive in namenjene le branju.</li>
+<li><b>ZIP</b> - datoteke so stisnjeni arhivi, ki jih je po prenosu potrebno razširiti.</li>
+</ul>
+<table style="width:100%; border:0"> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"><div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Formule - Math</b></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#99ccff">
+<td style="width:58%"><div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div></td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Formula Command Reference</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/formula/Formula_CommandRef0_4_1.sxw">SXW (422 KB)</a>
+- <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/formula/Formula_CommandRef0_4_1.pdf">PDF (503 KB)</a> </div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Formula How To</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/formula/Formula_HowTo_1_0.sxw">SXW (160 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/formula/Formula_HowTo_1_0.pdf">PDF (495 KB)</a> </div> </td> 
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Splošno</b></div>
+</td> 
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#99ccff"> 
+<td style="width:58%"> 
+<div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div> </td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Namestitev slovarjev črkovalnika in deljenja besed</b></div>(Robert Ludvik, 2006)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://sl.openoffice.org/kakooojcki/kakooo-namestitev-001.html">HTML</a></div> </td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Quick Reference of Toolbars in OpenOffice.org</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/toolbars.sxw">SXW (89 KB)</a></div> </td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td style="width:58%"><b>How To Modify Context Menus in OOo</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/HowTo_modify_context_menu.sxw">SXW (190 KB)</a> -    
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/HowTo_modify_context_menu.pdf">PDF (384 KB)</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Insert Special Characters (updated)</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/Howto_special_char.sxw">SXW (466 KB)</a> - 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/Howto_special_char.pdf">PDF (848 KB)</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>11 nasvetov za prehod na OOo</b></div>(prevedla Urška Colner)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/various/11-nasvetov-za-prehod-na-OOo.odt">ODT (28 KB)</a> - 
+<a href="/kakooojcki/various/11-nasvetov-za-prehod-na-OOo.pdf">PDF (116 KB)</a></div></td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Neuničljive predloge</b></div>(prevedla Urška Colner)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center">
+<a href="/kakooojcki/various/Neunicljive_predloge.odt">ODT (24 KB)</a>
+<a href="/kakooojcki/various/Neunicljive_predloge.pdf">PDF (61 KB)</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Distribute Macros with an Addon</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center">
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/Addons1_1en.sxw">SXW (130 KB)</a> - 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/Addons1_1en.pdf">PDF (338K B)</a></div> </td>
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Urejevalnik besedil - Writer</b></div>
+</td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#99ccff"> 
+<td style="width:58%"> 
+<div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div> </td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Kako pišemo in oblikujemo dokumente z besedilom OpenOffice.org s pogosto uporabljenimi funkcijami in slogi</b></div>(prevedel Aleš Rom)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/word_processing/writer1_SL.html">HTML</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Writing a Thesis with OpenOffice.org</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/How_to_Write_a_Thesis_in_OOo.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/How_to_Write_a_Thesis_in_OOo.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Kako spojiti dokument s Calc-ovo preglednico ("Mail Merge")</b></div>(prevedel Gregor Petkovšek)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/mail1/writer2_SI.html">HTML</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Kako spremenimo slog odstavka</b></div>(prevedel Borut Golob)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/word_processing/slog/OOo/Kako_spremeniti_slog_odstavka_z_uporabo_Slogovnika.html">HTML</a> -
+<a href="/kakooojcki/word_processing/slog/OOo/Kako_spremeniti_slog_odstavka_z_uporabo_Slogovnika.sxw">SXW (90KB)</a></div></td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Kako nastaviti in uporabljati številčenje v OOo</b></div>(prevedel Borut Golob)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/word_processing/stev/Kako_nastaviti_in_uporabiti_ostevilcevanje.html">HTML</a> - <a href="/kakooojcki/writer_stev.sxw">SXW (120 KB)</a></div></td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue"><b>Kako vstavimo vodni žig</b></div> (prevedel Roman Bobnarič, pregledala Urška Colner)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/word_processing/08sl-watermarking.odt">ODT (440 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Create and Maintain a Table Of Contents</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Create_and_Maintain_a_TOC.sxw">SXW (386 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Create_and_Maintain_a_TOC.pdf">PDF (553 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Work With Templates</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Work_with_Templates.sxw">SXW (171 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Work_with_Templates.pdf">PDF (317 KB)</a></div></td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Work with Sections</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Work_with_Sections.sxw">SXW (504 KB)</a> 
+- 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Work_with_Sections.pdf">PDF (705 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Setup and Use Cross References</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/CrossReferences.sxw">SXW (84 KB)</a> 
+- 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/CrossReferences.pdf">PDF (209 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Create Columns</b></td>
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Create_Columns.sxw">SXW (139 KB)</a> 
+- 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Create_Columns.pdf">PDF (165 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>MS Word to OOo Writer: How to perform common tasks</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Word-to-OOo.html">HTML</a> - 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Word-to-OOo.sxw">SXW (83 KB)</a> 
+- 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Word-to-OOo.pdf">PDF (202 KB)</a></div>
+</td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Setup Your System for Envelope Printing</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Howto-printing-envelopes-diagnostics.html">HTML</a> - 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/envelope.zip">KIT</a> 
+</div>
+</td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Style Painter Addon</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center">
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/PincOOo_V2.sxw">SXW (150 KB)</a> 
+</div>
+</td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Convert Word Tables to Calc or dBase for MailMerge: courtesy of the
+French Native Language Project</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/WordToCalc-HowTo0101_EN2-1.sxw">(SXW) 191 KB</a> - 
+<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/WordToCalc-HowTo0101_EN2-1.pdf">PDF (560 KB)</a>
+</div>
+</td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Example of a Multi-page J8163 Label Template: courtesy of Peter
+Hillier-Brook</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/J8163_Template_HOW-TO.zip">ZIP (98 KB)</a>
+</div>
+</td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Inserting Text in a Document.</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Inserting%20text.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Inserting%20text.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Inserting%20text.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Importing User Word Lists into OpenOffice.org.</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Howto_import_user_dictionaries.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Howto_import_user_dictionaries.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Howto_import_user_dictionaries.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Email Mailmerge using mailmerge.py</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Email_mailmerge.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Email_mailmerge.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Label Format Cross-Reference</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/AverCrossRef.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Preglednice - Calc</b></div></td>
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#99ccff"> 
+<td style="width:58%"> <div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div> </td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Project-Management with Gantt-Charts.</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/gantt_pm.zip">Complete</a> - <a
+href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/gantt_pm.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/gantt_pm.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Project-Management with Gantt-Charts Calc template.</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/pjm_template.ots">OTS</a>
+<!-- <a href="spreadsheet/gantt_pm.pdf">PDF</a --></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Carry out Simple Calculations and </b><b>Format Cells and Sheets in a Folder.</b></td>
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc1_EN.html">HTML</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc1_EN.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Utilize Sort Lists and AutoFill</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc2_EN.html">HTML</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc2_EN.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="text-align:left"><b>Apply Conditional Formatting to a Cell</b></div></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc3_EN.html">HTML</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc3_EN.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako določimo obseg podatkov</b></div>(prevedel Anton Tomanič)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/calc/calc7_SL.html">HTML</a> - <a href="/kakooojcki/calc/calc7_SL-sxw.zip">SXW</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako oblikujemo preglednico</b></div>(prevedel Roman Bobnarič)</td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/calc/calc_nov.html">HTML</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako nastavimo območje tiskanja</b></div>(prevedel Roman Bobnarič)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/calc/calc5_EN.html">HTML</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako zaščitimo delovni list ali celico</b></div>(prevedel Anton Tomanič)</td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/calc/calc6_SL.html">HTML</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Risbe - Draw</b></div></td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#99ccff">
+<td style="width:58%"><div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div></td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div></td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako narišemo risbo s preprostimi liki, tem likom spreminjamo lastnosti (barvo, velikost, položaj...) in izdelek natisnemo</b></div>(prevedel Mirko Šebart)</td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/draw/1/draw1_sl.html">HTML</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How-to Get to Grips with OpenOffice.org Draw</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://sl.openoffice.org/drawing_graphics/documentationdraw_en.sxw">SXW</a>
+ - <a href="http://sl.openoffice.org/drawing_graphics/documentationdraw_en.pdf">PDF</a>
+</div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Predstavitve - Impress</b></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#99ccff"> 
+<td style="width:58%"><div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div> </td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+	<td style="width:58%"><b>First Steps in Impress (Version 2.0)</b></td> 
+	<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/fs_impress2_0.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/fs_impress2_0.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Create a New Impress Document Using a Template.</b></td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/NewImpressUsingTemplate_revised.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/NewImpressUsingTemplate_revised.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/NewImpressUsingTemplate_revised.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Insert a New Slide in Impress.</b></td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/InsertNewSlide.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/InsertNewSlide.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/InsertNewSlide.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Insert Notes in a Presentation.</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/HowToInsertNotes.sxw">SXW</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/HowToInsertNotes.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/HowToInsertNotes.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+ <td style="width:58%"><b>Using Movies in Impress on Linux without the need for Java Software.</b></td> 
+ <td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/movies_without_java.odt">ODT</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/impress/movies_without_java.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Vir podatkov</b></div> </td>
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#99ccff"> 
+<td style="width:58%"> <div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div> </td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div> </td> 
+</tr> 
+
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td style="width:58%"><div style="color:blue;text-align:left"><b>Kako ustvarimo vir podatkov</b></div>(prevedel Anton Tomanič)</td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="/kakooojcki/dba/ds_SI.html">HTML</a></div></td>
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td style="width:58%"> <div style="text-align:left"><b>How To Link Tables Using named Parameters</b></div></td>
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/data_source/link_tablehtml/link.html">HTML</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/data_source/link_tablehtml/link.sxw">SXW (857 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/data_source/link_tablehtml/link.pdf">PDF (959 KB)</a></div></td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td style="width:58%"><div style="text-align:left"><b>Using SQLite Database with OpenOffice.org</b></div></td>
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/data_source/SQLite.sxw">SXW (445 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/data_source/SQLite.pdf">PDF (883 KB)</a> </div> </td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"><div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Razno</b></div></td>
+</tr>
+
+<tr style="background-color:#99ccff">
+<td style="width:58%"><div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><b>Vrste datotek</b></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0">
+<td style="width:58%"><b>How To Change your Email Address for a Mailing List</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/email_change_v0.2.sxw">SXW (756Kb)</a> - <a
+href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/email_change_v0.2.pdf">PDF (573Kb)</a></div></td> 
+</tr> 
+
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How to Setup Multiple Screens under Linux</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/multiple_screens.odt">ODT</a> - <a
+href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/multiple_screens.pdf">PDF</a></div></td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Installing and using CVS under Windows</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/cygwin_tortoise_cvs.html">HTML</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/cygwin_tortoise_cvs.pdf">PDF</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Install OOo with a Response File</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/OOo_autoinstall_guide.sxw">SXW (35 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/OOo_autoinstall_guide.pdf">PDF (116 KB)</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Installing OpenOffice.org on a USB key (updated)</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/USB_key.odt">ODT (83 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/USB_key.pdf">PDF (200 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/un-install.zip">ZIP (200 KB)</a></div> </td> 
+</tr> 
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>VBA to StarBasic Cross Reference</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/VbaStarBasicXref.sxw">SXW (275 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/VbaStarBasicXref.pdf">PDF (800 KB)</a></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>VBA to StarBasic Cross Reference Example Files</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/VbaStarBasicExampleFiles.zip">ZIP (90 KB)</a></div></td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Multi-save Addon in English</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/StarXpert_OOoMultiSave.zip">ZIP (90 KB)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/StarXpert_OOoMultiSave.pdf">PDF</a></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Troubleshooting Common Problems</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/Troubleshooting_guide.html">HTML</a>-<a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/misc/Troubleshooting_guide.pdf">PDF</a></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Hacker's Guide for 1.1.x</b></td> 
+<td style="width:42%"> <div style="text-align:center"><a href="http://cvs.gnome.org/viewcvs/openoffice/www/hackers-guide.html?rev=1.30">HTML</a></div> </td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Hacker's Guide for 2.0</b></td> 
+<td style="width:42%"> 
+<div style="text-align:center"><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Hacking">HTML</a></div> </td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td colspan="2" style="background-color:#003366"> 
+<div style="color:#FFFFFF; text-align:center"><b>Makri</b></div>
+</td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#99ccff">
+<td style="width:58%"><div style="text-align:center"><b>Naslov</b></div></td>
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><b>Vrsta datotek</b></div></td>
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Andrew Pitonyak's Macro Document</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/AndrewMacro.sxw">SXW (300Kb)</a> - <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/AndrewMacro.odt">ODT (300Kb)</a></div></td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Andrew Pitonyak's Font Macro Document</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/AndrewFontMacro.odt">ODT (30Kb)</a></div></td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>Link to Andrew Pitonyak's Database info</b></td> 
+<td style="width:42%"><div style="text-align:center"><a href="http://www.pitonyak.org/database/">LINK</a></div></td> 
+</tr>
+<tr style="background-color:#f0f0f0"> 
+<td style="width:58%"><b>How To Organize and Call Macros in OOo</b></td> 
+<td style="text-align:center;width:42%"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/various_topics/How_to_use_basic_macros.sxw">SXW (1.1MB)</a></td> 
+</tr> 
+</table>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/koper.mp3
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/koper.mp3?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/koper.mp3
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,38 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl">
+<head>
+ <title>Licence OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Licence - pravni vidiki</h2>
+<p><b>1. Katere licence uporablja projekt OpenOffice.org?</b></p>
+<p>OpenOffice.org uporablja dvojno licenciranje za izvorno kodo: GNU Lesser General Public License (LGPL) in Sun Industry Standards Source License (SISSL). Za dokumentacijo uporablja Public Documentation License (PDL). V nadaljevanju si lahko preberete več podrobnosti o omenjenih licencah.</p>
+<p><b>2. Zakaj uporablja projekt licenco LGPL?</b></p>
+<p>Kot eden od članov družine GPL licenc se LGPL ali "Lesser General Public License" uporablja za licenciranje izvorne kode. LGPL vsebuje enake lastnosti kot GPL razen ene: če za svoje programje uporabite dele kode, ki so licencirani z licenco LGPL, vam ni treba končnih izdelkov izdati pod licenco GPL - torej vam ni potrebno objaviti izvorne kode vašega programja. To omogoča uporabo proste kode v lastniškem programju.</p>
+<p><b>3. Kaj pa Sun Industry Standards Source License (SISSL)?</b></p>
+<p>Druga licenca, ki se uporablja za licenciranje izvorne kode je SISSL. Le-ta omogoča uporabnikom spreminjanje, razširjanje,... izvorne kode, zagotovljena pa mora biti združljivost. Dodatek A v pogodbi določa standarde, ki se jih je potrebno držati.</p>
+<p><b>4. Kaj je glavna razlika med GPL in LGPL?</b></p>
+<p>Če se v programju uporabi del kode, ki je licenciran z licenco GPL, mora biti tudi končni izdelek v celoti izdan pod licenco GPL.</p>
+<p>Če se v programju uporabi del kode, ki je licenciran z licenco LGPL to ni zahtevano, uporabnikom pa mora biti dovoljeno uporabljati razhroščevalnike na tem delu programja.</p>
+<p><b>5. V čem se Joint Copyright Assignment (JCA) razlikuje od stare Copyright Assignment?</b></p>
+<p>Pri Joint Copyright Assignment obdržita vso pravico do uporabe, spreminjanja in distribucije kode oba: avtor in Sun/Oracle. V stari pogodbi so bile vse pravice prenesene od avtorja k podjetju Sun/Oracle.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,131 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl">
+<head>
+ <title>Namestitveni vodniki za OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+ <meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Dokumentacija - Namestitveni vodnik</h2>
+<h3>Kaj najdete tukaj</h3>
+<p>Uporabno dokumentacijo, ki vodi uporabnike skozi postopek namestitve paketa OpenOffice.org na različnih operacijskih sistemih.</p>
+<h3>Povzetek</h3>
+<p>Tukaj najdete izvorne datoteke (datoteke *.odt Writerja in slike), datoteke <acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym> in stisnjene datoteke .zip (izvor in datoteke PDF) za Namestitveni vodnik OpenOffice.org.</p>
+<br />
+<!-- Setup Guides for OpenOffice.org 3.x -->
+<a name="3"></a>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" style="background-color:#ffffff">
+	<caption style="font-size:10pt; padding: 4px; background: #00315a; color: #ffffff"><b>Namestitveni vodnik za OpenOffice.org 3.x</b></caption>
+	<tbody>
+	<tr style="background-color:#99ccff;text-color:#00315a">
+ 		<th style="width:175px">Jezik</th>
+ 		<th style="width:160px">Povezave</th>
+ 		<th>Revizija - stanje</th>
+ 		<th>Opombe - potrebne spremembe</th>
+	</tr>
+  <tr style="background-color:#f0f0f0" valign="top">
+		<td><a name="sl"></a><strong>Slovenščina</strong><br /><em>posodobljeno 27.12.2009</em></td>
+ 		<td>
+			<ul>
+				<li><a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OOo3.pdf" title="PDF-različica Namestitvenega vodnika v slovenščini. Različica, primerna za končne uporabnike.">pdf</a></li>
+				<li><a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OOo3.odt" title="ODT-različica Namestitvenega vodnika v slovenščini. Različica, primerna za urejanje.">odt</a></li>
+			</ul>
+		</td>
+		<td><strong>Revizija 1.0</strong><br /><div style="color:red">dokončano</div></td>
+ 		<td>To je slovenski prevod. Svoje pripombe/predloge dopolnitev sporočite na dopisni seznam slovenskih uporabnikov.
+		</td>
+	</tr>
+	<tr style="background-color:#f0f0f0" valign="top" >
+		<td><a name="en"></a><strong>Angleščina</strong><br /><em>posodobljeno 26.11.2009</em></td>
+ 		<td>
+			<ul>
+				<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/w/images/7/7e/Installation_Guide_OOo3.pdf" title="PDF-različica angleškega Namestitvenega vodnika. Različica, primerna za končne uporabnike.">pdf</a></li>
+				<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/w/images/6/63/Installation_Guide_OOo3.odt" title="ODT-različica angleškega Namestitvenega vodnika. Različica, primerna za urejanje.">odt</a></li>
+			</ul>
+		</td>
+		<td><strong>Revizija 1.0</strong><br /><div style="color:red">dokončano</div></td>
+ 		<td>To je angleški izvirnik. Če lahko pomagate, dodajte svoje pripombe/spremembe k zadevi <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=102393">102393</a> ali odprite novo.
+		</td>
+ 	</tr>
+ </tbody>
+ </table>
+ 
+<!-- Setup Guides for OpenOffice.org 2.x -->
+<a name="2"></a>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" style="background-color:#ffffff">
+	<caption style="font-size:10pt; padding: 4px; background: #00315a; color: #ffffff"><b>Namestitveni vodnik za OpenOffice.org 2.x</b></caption>
+	<tbody>
+	<tr style="background-color:#99ccff;text-color:#00315a">
+ 		<th style="width:175px">Jezik</th>
+ 		<th style="width:160px">Povezave</th>
+ 		<th>Revizija - stanje</th>
+ 		<th>Opombe - potrebne spremembe</th>
+	</tr>
+  <tr style="background-color:#f0f0f0" valign="top">
+		<td><a name="sl"></a><strong>Slovenščina</strong><br /><em>pogosto posodobljen</em></td>
+ 		<td>
+			<ul>
+				<li><a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OpenOffice.org_2.0_sl_A4.pdf" title="PDF-različica Namestitvenega vodnika v slovenščini. Različica, primerna za končne uporabnike.">pdf</a></li>
+				<li><a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OpenOffice.org_2.0_sl_A4.odt" title="ODT">izvorne datoteke</a></li>
+			</ul>
+		</td>
+		<td><strong>Revizija A</strong><br /><div style="color:red">dokončano</div></td>
+ 		<td>To je prevod v slovenščino. Izdaja je popolna in uporabna. Če lahko pomagate, dodajte svoje pripombe/spremembe k zadevi <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=56753">56753</a>
+		</td>
+	</tr>
+	<tr style="background-color:#f0f0f0" valign="top" >
+		<td><a name="en"></a><strong>Angleščina</strong><br /><em>posodobljeno 16.08.2006</em></td>
+ 		<td>
+			<ul>
+				<li><a href="http://documentation.openoffice.org/source/browse/documentation/www/setup_guide2/2.x/en/" title="Datoteka .odt s povezanimi slikami">izvorne datoteke</a></li>
+				<li><a href="http://documentation.openoffice.org/setup_guide2/2.x/en/SETUP_GUIDE_A4.pdf" title="PDF-različica Namestitvenega vodnika. To je različica za končne uporabnike v velikosti A4.">pdf (A4)</a></li>
+				<li><a href="http://documentation.openoffice.org/setup_guide2/2.x/en/SETUP_GUIDE.zip" title="ZIP-različica Namestitvenega vodnika. To je različica za končne uporabnike.">zip</a></li>
+			</ul>
+		</td>
+		<td><strong>Revizija A</strong><br /></td>
+ 		<td>To je izvorni dokument. Izdaja je popolna in uporabna. Če lahko pomagate, dodajte svoje pripombe/spremembe k zadevi <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=37513">37513</a>
+		</td>
+ 	</tr>
+ </tbody>
+ </table>
+<a name="2-OSX"></a>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" style="background-color:#ffffff">
+	<caption style="font-size:10pt; padding: 4px; background: #00315a; color: #ffffff"><b>Namestitev OpenOffice.org 2.0.3 (različica za X11) Mac OS X PowerPC in Mac Intel</b></caption>
+	<tbody>
+	<tr style="background-color:#99ccff; text-color:#00315a">
+ 		<th style="width:175px">Jezik</th>
+ 		<th style="width:160px">Povezave</th>
+ 		<th>Revizija - stanje</th>
+ 		<th>Opombe - potrebne spremembe</th>
+	</tr>
+  <tr style="background-color:#f0f0f0" valign="top" >
+		<td><a name="in"></a><strong>Slovenščina</strong></td>
+ 		<td>
+			<ul>
+				<li><a href="http://sl.openoffice.org/kakooojcki/MacOSX_Install_sl_HowTo_OOo_v2.0.3.pdf" title="PDF-različica Namestitvenega vodnika v slovenščini. Različica, primerna za končne uporabnike.">pdf</a></li>
+				<li><a href="http://sl.openoffice.org/kakooojcki/MacOSX_Install_sl_HowTo_OOo_v2.0.3.odt" title="ODT">izvorne datoteke</a></li>
+			</ul>
+		</td>
+		<td><strong>Revizija A</strong><br /><div style="color:red">dokončano</div></td>
+ 		<td>To je prevod v slovenščino. Izdaja je popolna in uporabna.</td>
+	</tr>
+	</tbody>
+ </table>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,58 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<?xml-stylesheet href="styles/feed-style.css" type="text/css"?>
+
+<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
+	<title>Novice sl.OpenOffice.org</title>
+	<link href="http://sl.openoffice.org/" />
+	<link rel="self" href="http://sl.openoffice.org/news.xml" />
+	<subtitle type="html">
+		<![CDATA[
+
+		Ostanite na tekočem z vsem, kar se tiče OpenOffice.org.
+
+		]]>
+	</subtitle>
+
+	<updated>2010-07-25T20:00:00Z</updated>
+	<author>
+		<name>Martin Srebotnjak</name>
+	</author>
+	<id>urn:uuid:51543d47-a6bc-4c91-ad31-57d89631837c</id>
+
+	<entry>
+		<id>urn:uudi:f45d1b00-5e46-48ba-a254-491bb0085cf0</id>
+
+		<title type="html">
+			<![CDATA[
+			Posodobitev paketa slovenskih slovarjev za OpenOffice.org
+			]]>
+		</title>
+		<link href="http://extensions.services.openoffice.org/sl/node/4208" />
+		<summary type="html">
+			<![CDATA[
+			Paket slovenskih slovarjev za OpenOffice.org je posodobljen. Nova izdaja vsebuje ponovno pretvorjene vzorce za deljenje besed ter posodobljen slovenski slovar sopomenk projekta <a href="http://www.tezaver.si">OdprtiTezaver</a>. Razširitev posodobite tako, da izberete Orodja - Upravitelj razširitev ter kliknete na gumb Preveri stanje posodobitev. Nadgradnjo toplo priporočamo vsem uporabnikom.
+			]]>
+		</summary>
+		<updated>2010-07-25T20:00:00Z</updated>
+	</entry>
+
+	<entry>
+		<id>urn:uuid:355fb74b-8bfc-4c77-b108-c1c01649d960</id>
+		<title type="html">
+			<![CDATA[
+			OpenOffice.org 3.2.1 Å¡iri besedni zaklad!
+			]]>
+		</title>
+		<link href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Mediji321" />
+		<summary type="html">
+			<![CDATA[
+			<p>OpenOffice.org danes objavlja izid OpenOffice.org 3.2.1, najnovejše različice osrednjega svetovnega brezplačnega in odprto-kodnega pisarniškega paketa.</p>
+			<p>OpenOffice.org 3.2.1 je tako-imenovana mikro izdaja, ki odpravlja nekatere hrošče in prinaša nekatere izboljšave. Čeprav v tovrstnih izdajah praviloma ni novih funkcij, bodo slovenski uporabniki veseli predvsem vključitve slovenskega slovarja sopomenk, ki ga je prispeval projekt <a href="http://www.tezaver.si">OdprtiTezaver</a>, ter dostopnosti slovenskega paketa še za operacijski sistem Solaris. <b>S tem je OpenOffice.org zdaj v celoti poslovenjen.</b> Ker ta izdaja vključuje tudi varnostne popravke, vsem dosedanjim uporabnikom priporočamo čim prejšnjo posodobitev na najnovejšo izdajo.</p>
+			<p>Ta izdaja je tudi prva pod novim osrednjim sponzorjem projekta, podjetjem Oracle. To je očitno po <a href="http://www.openoffice.org/trademark/brandrefresh.html">osveženem logotipu in pojavnemu zaslonu</a>, ki so prvi rezultati <a href="http://marketing.openoffice.org/brand/">iniciative trženja blagovne znamke projekta</a>, ki se je pričela v začetku tega leta.</p>
+			<p>Glede na običajni razvojni cikel OpenOffice.org bo naslednja večja izdaja paketa različica 3.3 izšla jeseni 2010.</p>
+			<p>OpenOffice.org bo praznovala svojo desetletnico na <a href="http://www.ooocon.org">letni konferenci OOoCon</a>, ki bo v Budimpešti na Madžarskem od 31. avgusta do 3. septembra letos. Vse vabimo, da se nam pridružite v tej očarljivi in dinamični prestolnici, ki so jo izbrali člani med številnimi kandidaturami s celega sveta.</p>
+			]]>
+		</summary>
+		<updated>2010-06-04T00:00:00Z</updated>
+	</entry>
+</feed>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message