incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175506 [1/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:17 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:15 2011
New Revision: 1175506

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175506&view=rev
Log:
KLS - added sl repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/OOoCon2005_logo.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/help2-m138.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ind-pomoc.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/index_ok.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/index_old.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/index_protest.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/index_sl.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/issuezilla.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kajjeto.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/kakOOojcki.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/koper.mp3  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/licence.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/namestitveni_vodnik.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/news.xml  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti30.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti31.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti32.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/novosti33.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_knjiga.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/ooo_logo.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/opis-razsiritev.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/pomoc2-napotki.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/predstavitev.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prenosi.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-extras.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-gui.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-osnove.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prev-pomoc.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/prevajanje.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/project_tools.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa-lokaliziranih-gradenj.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/qa.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/robots.txt  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/sodeluj.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.3.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats-pomoc2.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stats_common.txt  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/stiki.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/t9n-tools.sxw  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/targets.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/vodniki.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/werk_in_uitvoering.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/zakaj.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/zgodovina.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/OOoCon2005_logo.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/OOoCon2005_logo.gif?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/OOoCon2005_logo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,35 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>OpenOffice.org na CD-ROMu</H2>
+<p>Stran je namenjena zagotavljanju povezav na podjetja ali posameznike, ki ponujajo
+prodajo CD-ROMov za uporabnike, ki nimajo hitrega in poceni dostopa do interneta.
+Če je kdo zainteresiran za prodajo OpenOffice.org na CD-ROMu, lahko to sporoči.</p>
+<p>O pogojih ponujanja OpenOffice.org na CD-ROMih, si preberite FAQ na glavni strani projekta. 
+Ker se datoteke za črkovalnik razširjajo po GPL licenci, je dovoljeno (celo zaželeno),
+da jih vključite zraven. Poskrbeti morate, da so zraven tudi README datoteke.</p>
+<p>CD-ROM z OpenOffice.org mora vsebovati naslednje:<ul>
+<li>zadnjo slovensko različico programa za MS-Windows(x86) in GNU/Linux(x86)
+<li>angleško različico programa za MS-Windows(x86) in GNU/Linux(x86)
+<li>izvorno kodo
+<li>besedilo licenc GPL, LGPL in SISSL
+<li>datoteke za črkovalnik s pripadajočimi README datotekami
+</ul></p>
+<p>Če želite sodelovati pri distribuciji slovenskega OpenOffice.org na CD-ROMu,
+<a href="mailto: <bobe@openoffice.org>">pošljite sporočilo</a> s podatki, da
+jih vključimo na to stran.</p>
+<h3>CD-ROM s slovenskim OpenOffice.org trenutno ponujajo:</h3>
+<ul>
+<li><a href="http://www.agenda.si">Agenda Open Systems</a>
+<li><a href="http://users.volja.net/lovec/mdelo.html#oocd">Igor Kresnik</a>
+<li>Andraž Tori a.k.a. minmax na <a href="http://kiberpipa.org/prosto/"> Kiberpipi</a>
+<li><a href="http://www.opinfos.com/software/linux/linux.htm">OPINFOS</a>
+</ul></p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-cdrom.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Dokumentacija</H2>
+<p>Namestitveni vodnik za OpenOffice.org 2. 
+(<a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OpenOffice.org_2.0_sl_A4.odt">ODT</a>)
+(<a href="/dokumenti/Namestitveni_vodnik_OpenOffice.org_2.0_sl_A4.pdf">PDF</a>)
+</p>
+<p><a href="http://openoffice.lugos.si/prevajalci.html#docs">Prevedena dokumentacija za OpenOffice.org 1.x</a></p>
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-documentation.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,97 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Prenesite OpenOffice.org 2</H2>
+<p>OpenOffice.org 2.0.3 v slovenskem jeziku najdete na:
+<ul>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_2.0.2_windows_install_sl.exe">
+Windows</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_2.0.2_LinuxIntel_install_sl_rpm.tar.gz">
+GNU/Linux RPM</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_2.0.2_LinuxIntel_install_sl_deb.tar.gz">
+GNU/Linux DEB</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_OOC680_m7_LinuxX86-64_install_sl_rpm.tar.gz">
+GNU/Linux RPM X64</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_OOC680_m7_LinuxX86-64_install_sl_deb.tar.gz">GNU/Linux DEB X64</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_2.0.3rc7_MacOSXPPC_sl.dmg">
+Mac OS X PPC</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_2.0.3rc7_MacOSXIntel_sl.dmg">
+Mac OS X Intel</a>
+<li><a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/FreeBSD/2.0.3/FreeBSD6/OOo_2.0.3_FreeBSD61Intel_install_sl.tbz">
+FreeBSD 6.1</a>
+<li><a href="
+ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/FreeBSD/2.0.3/FreeBSD5/OOo_2.0.3_FreeBSD55Intel_install_sl.tbz">
+FreeBSD 5.5</a>
+</ul>
+<hr>
+
+<H2>Starejše različice OpenOffice.org</H2>
+<p>Od oktobra 2003 smo dogovorjeni s <a href="http://cs.openoffice.org">Češkim projektom</a> za
+gradnjo (build) najnovejših različic programa. Poleg slovenske različice poskrbijo še za češko, slovaško,
+dansko, madžarsko in druge in to za več platform.</p>
+
+<p><b>Trenutne</b> različice OpenOffice.org v slovenskem jeziku najdete na strani LUGOS-a:
+<ul>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_Win32Intel_install_sl.zip">
+Windows</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_LinuxIntel_install_sl.tar.gz">
+GNU/Linux</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.2_Macosx_install_sl.tar.gz">
+Mac OS X</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_SolarisSparc_install_sl.tar.gz">
+Solaris Sparc</a>
+<li><a href="http://openoffice.lugos.si/down/OOo_1.1.4_LinuxPPC_install_sl.tar.gz">
+LinuxPPC</a>
+<li><a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/ooomisc/FreeBSD/OOo_1.1.3_FreeBSD410Intel_install_sl-SI.tgz">
+FreeBSD 4.10</a>
+<li><a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/ooomisc/FreeBSD/OOo_1.1.4_FreeBSD53Intel_install_sl-SI.tbz">
+FreeBSD 5.3</a>
+</ul></p><hr>
+
+<!--
+<li><a href="
+ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/1.1.1/build-12/OOo_1.1.1_slovenian_FreeBSD_install.tar.gz">
+FreeBSD<a>
+
+
+-->
+
+<p>
+Za slovenske uporabnike OpenOffice.org, ki imajo dlančnike z operacijskim sistemom Palm(One) in na njih naloženo
+programsko opremo Piloc, da lahko uporabljajo slovenske znake, je na voljo prikrojen 
+<a href="http://openoffice.lugos.si/down/aportisdoc.jar">filter za izvoz in uvoz datotek AportisDoc</a>
+. Tako bodo šumniki prehajali med dlančnikom in računalnikom ter obratno brez motenj.
+Za namestitev je potrebno poiskati imenik "pogon:\imenik_namestitve_OO.o\program\classes\"
+(npr. "C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\classes"), kjer najprej preimenujete že obstoječo
+istoimensko datoteko in nato v imenik postavite priloženo datoteko.
+</p>
+<p><b>Nepreverjene</b> različice in vse potrebne datoteke za gradnjo svoje različice OpenOffice.org
+lahko vedno najdete na spletnem mestu <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/">
+ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/</a>.</p>
+<p>V mapi build/Files (ne nujno na tem nivoju!) najdete sledeče potrebne datoteke za gradnjo svoje različice:
+<ul>
+<li><b>slovenian_new_bastard.txt</b> - GSI datoteka za uvoz prevedenih sporočil v izvorno kodo z orodjem
+<b>localize</b>
+<li><b>slovenian_extras.tar.gz</b> - prevedene predloge
+<li><b>slovenian_icons.tar.gz</b> - ikone za slovenske gumbe Krepko, Podčrtano in Ležeče
+</ul></p>
+<p>V mapi build/Sources/Dictionaries (ne nujno na tem nivoju!) pa Å¡e:
+<ul>
+<li><b>sl_SI.zip</b> - slovarji in datoteke s pravili za črkovalnik in deljenje besed. Če ni vse v eni datoteki,
+obstaja v isti mapi tudi datoteka
+<li><b>th_sl_SI_thes.zip</b> - (ni nujno, da ima natančno takšno ime!) posebej datoteke za deljenje besed.
+</ul><p>
+<p>Opomba: datoteke za <a href="about-spellcheck.html">črkovalnik</a> morate prenesti posebej.</p>
+<p><b>Namestitev datotek pomoči v obstoječo namestitev OpenOffice.org</b></p>
+<p>Zaprite vsa okna programa OpenOffice.org (tudi Quickstarter, če je zagnan). V namestitveni mapi OpenOffice.org
+(privzeta vrednost v okolju Windows je C:\Program Files\OpenOffice.org) že obstaja mapa \help\sl.
+Za vsak slučaj ga preimenujte v npr. sl-old. Ko si sl.zip prenesete na svoj računalnik, jo odpakirajte v mapo sl
+in ponovno zaženite OpenOffice.org. Pomoč je dosegljiva preko tipke F1.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-downloads.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Sodelovanje</H2>
+<p>Projekti znotraj sl.openoffice.org bodo v večini namenjeni prevajanju obstoječe
+dokumentacije in urejanju spletne strani projekta. Sporočite, če želite pomagati; vedno 
+se najde kaj za postoriti.</p>
+<p>Če želite sodelovati, sporočite to na enega od dopisnih seznamov "users" ali "dev", ki ju najdete
+<a href="about-mailinglist.html"> tukaj</a> (<b>potrebna je predhodna prijava!</b>). To je zaželeno, ker
+ morda kdo že dela na istem ali sorodnem projektu.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-helping.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,48 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Sporočanje napak</H2>
+<p>Tudi če niste programer, lahko pomagate pri izboljšavah OpenOffice.org npr. tako,
+da razvijalcem sporočite napake, ki jih odkrijete pri delovanju programske opreme.
+Od začetka projekta je bilo na ta način rešenih ogromno napak.<p>
+<p>Sistem za sporočanje napak (hroščev) se imenuje "<b>Issuezilla</b>" in je na voljo v
+angleščini.
+<p>"<b>Issue</b>" tako pomeni napako (hrošč, bug) oz. problem z delovanjem programa. Če
+naletite na napako, jo tako lahko posredujete (<b>commit an issue</b>).
+<p>Za sporočanje napak morate biti <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">
+registriran</a> član projekta OpenOffice.org. To ima za posledico samo to, da je projektu 
+znan vaš elektronski naslov. Tako je omogočeno spremljanje vašega sporočila o napaki, kadarkoli
+se kaj spremeni (na koncu je najlepše videti, da je rešen (<b>solved</b>)).
+Ko se registrirate kot član projekta, se morate <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">prijaviti</a>. 
+Vaš brskalnik mora omogočati sprejem piškotkov (cookies).</p> 
+<p>Ker obstaja verjetnost, da je enako ali podobno napako že sporočil drugi uporabnik,
+je priporočljivo, da najprej <a href="http://www.openoffice.org/issues/query.cgi">pregledate</a>
+že sporočene napake v Issuezilli. Sprva zgleda kar zapleteno; na srečo je največkrat
+potrebno vnesti samo nekaj polj. Pametno je izbrati vse možnosti STATUSa (vse izberete tako, 
+da kliknete na prvo (UNCONFIRMED), pritisnete tipko Shift, držite in kliknete še na zadnjo
+možnost (CLOSED). Tako dobite v pregledu tudi napake, ki so že bile rešene ampak niso
+še vključene v zadnjo različico programa. Naslednji korak je vnos opisa ali ključnih besed 
+v polju "Summary" ali "A description entry". Vnesti morate angleške besede!
+Preostane le še klik na "Submit". Če na seznamu ne najdete enakega ali podobnega problema, 
+kot je vaš, lahko nadaljujete s sporočanjem napak na <a href="http://www.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi">
+"Sporoči novo napako"</a>.</p>
+<p>Naslednji korak je določitev, v kateri del OpenOffice.org spada vaša napaka. Če niste 
+prepričani, izberite po vašem mnenju najboljši približek.</p>
+<p>Zdaj lahko vnesete opis vaše napake. Poskusite vključiti kar največ informacij,
+ki bi lahko pomagale razvijalcem: po kakšni poti ste do problema prišli ipd.
+Pred sporočanjem prve napaka priporočamo branje <a href="http://www.openoffice.org/bugs/bug_writing_guidelines.html">
+Navodila za sporočanje napak</a>. V dokumentu so pojasnjene vloge vseh polj, ki se pojavijo
+na tej strani.<p>
+<p>Za zaključek samo še napotek. Če uporabljate slovensko različico OpenOffice.org, je
+morda težko opisati problem v angleščini - morda že zaradi imena menijev, gumbov in 
+pogovornih oken. V ta namen lahko uporabite prevedeni slovar najpogosteje uporabljenih
+besed in izrazov v OpenOffice.org (Glossary), ki ga najdete 
+<a href="http://openoffice.lugos.si/down/">tukaj</a>.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-issuezilla.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,33 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Pravni vidiki</H2>
+<p><b>1. Katere licence uporablja projekt OpenOffice.org?</b></p>
+<p>OpenOffice.org uporablja dvojno licenciranje za izvorno kodo: GNU Lesser General Public License (LGPL) in
+Sun Industry Standards Source License (SISSL). Za dokumentacijo uporablja Public Documentation License (PDL).
+V nadaljevanju si lahko preberete več podrobnosti o omenjenih licencah.</p>
+<p><b>2. Zakaj uporablja LGPL licenco?</b></p>
+<p>Kot eden od članov družine GPL licenc se LGPL ali "Lesser General Public License" uporablja za
+licenciranje izvorne kode. LGPL vsebuje enake lastnosti kot GPL razen ene: če za svoje programje uporabite dele
+kode, ki so licencirani z licenco LGPL, vam ni treba končnih izdelkov izdati pod licenco GPL - torej vam ni
+potrebno objaviti izvorne kode vašega programja. To omogoča uporabo proste kode v lastniškem programju.</p>
+<p><b>3. Kaj pa Sun Industry Standards Source License (SISSL)?</b></p>
+<p>Druga licenca, ki se uporablja za licenciranje izvorne kode je SISSL. Le-ta omogoča uporabnikom spreminjanje,
+razširjanje,... izvorne kode, zagotovljena pa mora biti združljivost. Dodatek A v pogodbi določa standarde, ki se jih
+je potrebno držati.</p>
+<p><b>4. Kaj je glavna razlika med GPL in LGPL?</b></p>
+<p>Če se v programju uporabi del kode, ki je licenciran z licenco GPL, mora biti tudi končni izdelek v celoti
+izdan pod licenco GPL.</p>
+<p>Če se v programju uporabi del kode, ki je licenciran z licenco LGPL to ni zahtevano, uporabnikom pa mora biti
+dovoljeno uporabljati debugerje na tem delu programja.</p>
+<p><b>5. V čem se Joint Copyright Assignment (JCA) razlikuje od stare Copyright Assignment?</b></p>
+<p>Pri Joint Copyright Assignment obdržita vso pravico do uporabe, spreminjanja in distribucije kode oba:
+avtor in Sun. V stari pogodbi so bile vse pravice prenesene od avtorja k Sunu.</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-legal.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,110 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Dopisni seznami</H2>
+<p>Na tej strani najdete informacije o slovenskih dopisnih seznamih (mailing lists) 
+na OpenOffice.org.</p>
+<h3>Kako deluje dopisni seznam?</H3>
+<p>Če pošljete sporočilo (e-mail) na dopisni seznam, ga prejmejo vsi, ki so na dopisni
+seznam prijavljeni (subscribed). Seveda morate biti na dopisni seznam prijavljeni tudi sami.
+V spodnji tabeli so povezave, preko katerih se lahko enostavno prijavite ali
+odjavite s posameznih dopisnih seznamov.</p>
+<h3>Čemu je dopisni seznam namenjen?</H3>
+<p><ul>
+<li>Dopisni seznam "users@sl.openoffice.org" je namenjen razpravam o projektu sl.openoffice.org
+in poteka v slovenščini.
+<li>Na dopisnem seznamu lahko uporabnik postavlja vprašanja in posreduje odgovore glede
+uporabe paketa OpenOffice.org. Na dopisni seznam lahko pošiljate tudi nasvete, rešitve
+problemov ipd.
+<li>Ravno tako lahko posredujete napake v prevodu ali nasvete za boljše prevode.
+<li>Vprašanja glede splošnih težav, problemov in želja priporočamo dopisne sezname
+"users@openoffice.org" ali "discuss@openoffice.org" (oba v angleščini). 
+Za spisek vseh dopisnih seznamov, kliknite na povezavo "Mailing lists" na vrhu strani.
+</ul></p>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff" width="100%">
+<tr bgcolor="#00315a">
+<td colspan="5" align="middle" height="20"><font color="#ffffff"><b>Dopisni seznami projekta sl.openoffice.org</b></font>
+</td></tr>
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td align="middle"><b>Dopisni seznam</b></td>
+<td align="middle"><b>Naroči</b></td>
+<td align="middle"><b>Odjavi</b></td>
+<td align="middle"><b>Išči v arhivu</b></td>
+<td align="middle"><b>Brskaj po arhivu
+</b></td></tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td><p><b>users@sl.openoffice.org</b><br>
+Razprave uporabnikov o slovenskem OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:users-subscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:users-unsubscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href="http://sl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=users">
+Išči</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">
+Brskaj</a></td></tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0"><td>
+<p><b>dev@sl.openoffice.org</b><br>
+ Razprave razvijalcev o slovenskem OpenOffice.org.</p></td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:dev-subscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:dev-unsubscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a>
+</td><td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev">
+Išči</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">
+Brskaj</a></td>
+</tr><tr bgcolor="#f0f0f0"><td>
+<p><b>issues@sl.openoffice.org</b><br>
+Prijava napak v slovenskem OpenOffice.org.</p>
+</td><td align="middle"><a href=
+"mailto:issues-subscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:issues-unsubscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a>
+</td><td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=issues">
+Išči</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=issues">
+Brskaj</a></td>
+</tr><tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td><p><b>announce@sl.openoffice.org</b><br>
+Objave o novih različicah slovenskega OpenOffice.org.</p>
+</td><td align="middle"><a href=
+"mailto:announce-subscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:announce-unsubscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a>
+</td><td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=announce">
+Išči</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">
+Brskaj</a></td>
+</tr><tr bgcolor="#f0f0f0"><td>
+<p><b>cvs@sl.openoffice.org</b><br>
+Objave o spremembah preko CVS (npr. sprememba spletne strani ipd.)</p>
+</td><td align="middle"><a href=
+"mailto:cvs-subscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:cvs-unsubscribe@sl.openoffice.org">Normalno</a>
+</td><td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=cvs">
+Išči</a></td><td align="middle"><a href=
+"http://sl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=cvs">
+Brskaj</a></td></tr>
+</table><br>
+<h3>Namigi za uporabo dopisnih seznamov</h3>
+<p>Preden želite poslati sporočilo na dopisni seznam, se morate prijaviti!</p>
+<p>Če želite postaviti več nepovezanih vprašanj, jih napišite v več sporočilih.
+Navedite jasno in razumjivo zadevo (subject). Po tem polju se lahko pozneje tudi išče
+v arhivu.</p>
+<p>Dopisni seznam ni moderiran, kar pomeni, da vsak prijavljen uporabnik, ki pošlje
+sporočilo na dopisni seznam, dobi tudi odgovore brez posredovanja moderatorja.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-mailinglist.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Paket OpenOffice.org</H2>
+<p><b>OpenOffice.org</b> je prost pisarniški paket.</p>
+<p> Vsebuje sledeče programe (module):
+<ul>
+<li> Writer (urejevalnik besedil in spletnih strani (HTML).
+<li> Calc (urejevalnik preglednic).
+<li> Draw (risarski program za risanje vektorskih slik).
+<li> Impress (urejevalnik predstavitev).
+<li> Urejevalnik formul.
+<li> Modul podatkovne baze (v izdelavi; trenutno morate sami namestiti podatkovno bazo, npr. MySQL)
+</ul>
+<p> Glede na zmožnosti je OpenOffice.org primerljiv z znanimi, neprostimi pisarniškimi programi, 
+kot je npr. MS-Office.</p>
+<p>Zmožnosti paketa si lahko preberete 
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/features.html">tukaj</a>.</p>
+<p> Brez problemov lahko odprete večino MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) dokumentov, 
+jih urejate in shranite v OpenOffice.org obliko zapisa ali nazaj v izvirno obliko.
+Največja omejitev je, da OpenOffice.org ne izvede v dokument vključenih makrov.
+Vsi makri se ohranijo in jih OpenOffice.org ne spreminja.
+<BR>
+To je v bistvu velik dosežek, ker ne obstaja uradni opis MS Office oblike zapisa datotek 
+(Microsoft jih ni nikoli objavil). Če naletite na MS Office dokument, ki ga OpenOffice.org 
+ne odpre pravilno, o tem lahko obvestite razvijalce preko 
+<a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html">"zadeve (issue)"</a>. 
+Na ta način je določena funkcija v prihodnje izboljšana. </p>
+<p>Zavedati se morate, da OpenOffice.org ni "končan" izdelek, tako kot noben zapleten
+program ne bo nikoli. Še vedno lahko vsebuje napake in nepravilnosti. Vseeno je različica 1.0
+za večino uporabnikov izvrsten in stabilen izdelek.
+<h3>StarOffice 6.0 in OpenOffice.org 1.0</h3>
+<p>Za določene uporabnike lahko pride v poštev tudi StarOffice 6.0, če vas morda ne moti
+dejstvo, da ni na voljo v vašem jeziku in da ni več brazplačen. StarOffice 6.0 je zasnovan na
+isti izvorni kodi kot OpenOffice.org, zato sta paketa skoraj identična.
+Razlika med njima je v tem, da ima StarOffice nekatere dele, ki jih v OpenOffice.org ni ali pa 
+se uporabljajo v manjši meri. StarOffice ima npr. tezaver za mnoge jezike, medtem ko v 
+OpenOffice.org obstaja samo za angleški jezik. Ima tudi boljšo podporo za delo s podatkovnimi
+bazami in veliko zbirko v predlog in slik v galeriji.
+Posamezna licenca programa vas bo stala manj kot 100 EUR, kar je za te vrste programske opreme
+kar skromna Å¡tevilka. Za ta denar dobite tudi uradno podporo s strani podjetja Sun. Za podrobnosti
+se lahko obrnete na spletno stran <a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems</a>.</p></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-product.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE>OpenOffice.org</TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 2.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="20060209;18133700">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20060209;18235000">
+	<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project">
+	<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice">
+</HEAD>
+<BODY LANG="sl-SI" DIR="LTR">
+<H2>Črkovalnik in deljenje besed</H2>
+<P>Slovarja črkovalnika in deljenja besed nista vključena v
+namestitvene pakete OpenOffice.org zaradi neskladnosti licenc.
+OpenOffice.org uporablja licenco GNU/LGPL, slovarja črkovalnika in
+deljenja besed pa sta na voljo pod licenco GNU/GPL. Licenca GNU/GPL
+je zalo „stroga“ in zahteva, da je vsa koda, ki vsebuje dele kode
+z licenco GNU/GPL na voljo pod enako licenco.</P>
+<P>Od OpenOffice.org 2 naprej ima programski paket vključenega
+čarovnika, ki omogoča enostavno namestitev slovarjev črkovalnika
+in deljenja besed iz spleta. Čarovnik najdete v meniju Datoteka –
+Čarovniki – Namestitev slovarjev. To je navaden OpenOffice.org
+dokument z makrom, na voljo tudi v slovenskem jeziku.</P>
+<P>Če imate nameščen paket OpenOffice.org, ki nima vključenega
+čarovnika za namestitev slovarjev, lahko zadnjo različico dokumenta
+DicOOo najdete na spletni strani
+<A HREF="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/">http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/</A>.
+Prenesite dokument. ga odprite in sledite navodilom.</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/about-spellcheck.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html><head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="version" CONTENT="1.0" />
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<!-- sl.openoffice.org -->
+<title>OpenOffice.org</title>
+ <link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://look.openoffice.org/master/style.css" MEDIA="screen" />
+<!--
+ <link REL="shortcut icon" HREF="/branding/favicon.ico" TYPE="image/x-icon">
+-->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#CC3333" VLINK="#FF0000"  BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+<tr>
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+<h2>Naslovi</h2>
+<img src=werk_in_uitvoering.png alt="(werk in uitvoering)">
+<p>V delu.<p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+sl.ooo
+</b></font></td></tr>
+<tr><td>
+<a href="index.html">Predstavitev</a>
+</td></tr>
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+Paket
+</b></font></td></tr>
+<tr><td>
+ <a href="about-product.html">Opis</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Prenesi</a><br>
+ <a href="about-cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+ <a href="about-spellcheck.html">Črkovalnik</a> 
+</td></tr>
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+Projekt
+</b></font></td></tr>
+<tr><td>
+ <a href="background.html">Ozadje</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>Pomoč
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td>
+ <a href="about-mailinglist.html">Dopisni seznami</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Dokumentacija</a> 
+</td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+Prispevajte
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td>
+ <a href="about-helping.html">Kako?</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Sporočanje napak</a><br>
+</td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+Kontakt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td>
+ <a href="about-mailinglist.html">Dopisni seznami</a><br>
+ <a href="adresses.html">Naslovi</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff"><b>
+Ostalo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td>
+ <a href="credits.html">Zasluge</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licence</a><br>
+</td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/adresses.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,47 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+<H2>Ozadje</H2>
+<p>Na tej strani je projekt OpenOffice.org podrobneje predstavljen.</p>
+<h3>Zgodovina</h3>
+<p>OpenOffice.org ima korenine v StarOffice, programskem paketu, ki so ga v sredini 
+osemdesetih razvijali v Nemčiji in ki ga je leta 1999 kupilo podjetje Sun Microsystems.
+Junija 2000 je bil izdan paket StarOffice, različica 5.2, maja 2002 pa zadnja različica 6.0.
+Najbolj zanimiva stvar pri razvoju StarOffice je, da temelji na isti izvorni kodi kot
+OpenOffice.org. Da so to lahko zagotovili, je moralo podjetje Sun Microsystems ponuditi
+izvorno kodo programskega paketa (rezen tistih komponent, ki niso njegova last) in tako
+je nastal projekt OpenOffice.org.
+To seveda ne pomeni, da je Sun prepustil nadaljnji razvoj samo prostovoljcem:
+večino dela še vedno opravijo razvijalci, zaposleni pri Sunu, ki tudi skrbi za ostale 
+stroške projekta OpenOffice.org.</p>
+<h3>StarOffice in OpenOffice.org</h3>
+<p>Iz izvorne kode OpenOffice.org dobimo tako dva produkta:
+StarOffice 6.0, v katerega dodajo komponente, ki niso na voljo v izvorni kodi in 
+OpenOffice.org, v katerem so bile te komponente v večini zamenjane z odprtokodnimi
+alternativami.</p>
+<p>Razlike med StarOffice in OpenOffice.org so pojasnjene na naslovu
+<a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#7">FAQ</a> (v angleškem jeziku)</p>
+<p>V praksi se najbolj odražajo sledeče razlike:
+<ul>
+<li>StarOffice 6.0 ni prost paket, posamezna licenca vas bo stala verjetno manj od 100 EUR;
+OpenOffice.org je prost paket (in posledično brezplačen)
+<li>StarOffice 6.0 je bolj "dodelan" (dodatne pisave, drugačen (boljši?) črkovalnik za glavne 
+svetovne jezike (angleščina, nemščina, francoščina in španščina), tezavri za določene jezike,
+podatkovna baza Adabas D, predloge, galerija sličic, določeni datotečni filtri).
+OpenOffice.org ima alternativo za črkovalnik, tezaver je trenutno na voljo za angleški in nemški 
+jezik.
+<li>Sun za StarOffice ponuja podporo (verjetno zanimiva stvar za podjetja).
+Pri uporabi OpenOffice.org mora za to poskrbeti uporabnik sam oz. skupina uporabnikov.
+Najbolj priročno orodje za to so dopisni seznami (mailing lists), do katerih povezavo najdete
+v tabeli na desni strani.
+<li>Zaenkrat ni videti, da bi StarOffice prevedli v slovenščino.OpenOffice.org je na voljo
+v številnih jezikih, enako velja za podporo črkovanju.
+</ul></body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/background.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html ; charset=utf-8">
+	<meta NAME="keywords" CONTENT="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+	<meta NAME="description" CONTENT="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+
+</body></html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/contr_spellch.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,143 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org --The Open Source Office Project" />
+ <title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+<body>
+<h3>Zahvale</h3>
+<ul>
+<li><a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems, inc.</a> za izvorno kodo OpenOffice.org in stalno podporo projektu.</li>
+<li>Vsem razvijalcem programskega paketa OpenOffice.org</li>
+<li>Vzdrževalcem programskega paketa OpenOffice.org</li>
+<li><a href="about-downloads.html">Zrcalnim strežnikom</a> za prostor za prenos programskega paketa.</li>
+<li>Vsem, ki so kakorkoli pomagali, testirali, sporočali napake ipd.</li>
+</ul>
+<p>Å e posebej velja zahvala vsem, ki so pomagali pri lokalizaciji OpenOffice.org:</p>
+<p><b>Prvi stik</b></p>
+<ul>
+<li>Gregor Zorc</li>
+<li>prevzel Robert Ludvik</li>
+</ul>
+<p><b>Dopisni seznam <a href="http://www.lugos.si/delo/mailinglista.html"> lugos-slo</a>:</b></p>
+<ul>
+<li>Primož Peterlin</li>
+<li>Aleš Košir</li>
+<li>Andrej Vernekar</li>
+<li>Andraž Tori</li>
+<li>Vladimir Batagelj</li>
+<li>Jernej Simončič</li>
+<li>Roman Maurer</li>
+<li>Rok Krulec</li>
+<li>Gregor Ibic</li>
+<li>Miha Tomšič</li>
+<li>Primož Gabrijelčič</li>
+<li>Gregor Fajdiga</li>
+<li>Gregor Rakar</li>
+</ul>
+<p><b>OOo glosar, PO datoteke:</b></p>
+<ul>
+<li>Tomaž Gregorec</li>
+<li>Robert Zadnik</li>
+<li>Matjaž Horvat</li>
+<li>Aleš Rom</li>
+<li>Erik Robnik</li>
+<li>Urška Colner</li>
+<li>Mirko Å ebart</li>
+<li>Gašper Cankar</li>
+<li>Tomaž Rogelj</li>
+<li>Agenda Open Systems</li>
+</ul>
+<p><b>Dokumentacija:</b></p>
+<ul>
+<li>Borut Golob</li>
+<li>Gregor Petkovšek</li>
+<li>Sebastijan Kladnik</li>
+<li>Roman Bobnarič</li>
+<li>Anton Tomanič</li>
+</ul>
+<p><b>Datoteke za deljenje besed:</b></p>
+<ul><li>Matjaž Vrečko</li></ul>
+<p><b>Gradnja:</b></p>
+<ul>
+<li>Matjaž Godec</li>
+<li>Uroš Kositer</li>
+<li>Igor Mozetič (<a href="ftp://ftp.si.debian.org/openoffice/README.sl.html">deb paket</a>)</li>
+<li>Agenda Open Systems</li>
+<li>Rok Papež (<a href="http://rok.homedns.org/oo/">rpm paket</a>)</li>
+</ul>
+
+<p><b>Lokalizacija črkovalnika:</b></p>
+<ul>
+<li>Robert Ludvik</li>
+</ul>
+
+<p><b>Baza besed za črkovalnik:</b></p>
+<ul>
+<li>Aleš Košir, <a href="http://nl.ijs.si/GNUsl/hp_ales.html">http://nl.ijs.si/GNUsl/hp_ales.html</a></li>
+<li>Amebis d.o.o, <a href="http://www.amebis.si">http://www.amebis.si</a></li>
+<li>GNUsl, <a href="http://nl.ijs.si/GNUsl">http://nl.ijs.si/GNUsl</a></li>
+<li>Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS, <a href="http://www.lugos.si">http://www.lugos.si</a></li>
+<li>Republika Slovenija, Ministrstvo za informacijsko družbo, <a href="http://mid.gov.si">http://mid.gov.si</a></li>
+<li>MULTEXT-East project, <a href="http://nl.ijs.si/ME">http://nl.ijs.si/ME</a></li>
+<li>Primož Peterlin,<a href=" http://sizif.mf.uni-lj.si/~peterlin/">http://sizif.mf.uni-lj.si/~peterlin/</a></li>
+<li>Tomaž Erjavec, <a href="http://nl.ijs.si/et/">http://nl.ijs.si/et/</a></li>
+</ul>
+
+<p><b>Prevajanje pomoči:</b></p>
+<p><i><a href="http://www2.arnes.si/~svinta/lokalizacija.htm">Filozofska Fakulteta</a> - modul SWRITER</i></p>
+<ul>
+<li>Å pela Vintar</li>
+<li>Lea Novak</li>
+<li>Maja Peršič</li>
+<li>Alenka Metljak</li>
+<li>Maja Mihelič</li>
+<li>Polona Perne</li>
+<li>Jana Okoren</li>
+<li>Anže Rožič</li>
+<li>Tarita Sirk</li>
+<li>Matej Makovec</li>
+<li>Anamarija Tomanič</li>
+<li>Adriana Mezeg</li>
+<li>Živa Bogataj</li>
+<li>Ana Jaklič</li>
+<li>Alenka Medved</li>
+<li>Mihaele Orozel</li>
+<li>Polona Volavšek</li>
+<li>Alenka Čop</li>
+<li>Andra Lujič</li>
+</ul>
+<p><i><a href="http://www2.arnes.si/~svinta/lokalizacija.htm">Filozofska Fakulteta</a> - modul CALC</i></p>
+<ul>
+<li>Andreja Ćaćić</li>
+<li>Simona Gonza</li>
+<li>Jure Å korjanc</li>
+<li>Gašper Menhart</li>
+<li>Katja Primožič</li>
+<li>Tjaša Mahnič</li>
+<li>Lija Pogačnik</li>
+<li>Primož Rajbar</li>
+<li>Dejan Djordjevič</li>
+<li>Urška Ščuka</li>
+<li>Maja Ogrizek</li>
+<li>Sonja Verbančič</li>
+<li>Jana Ravnikar</li>
+<li>Maja Žužman</li>
+</ul>
+<p>Ostale module pomoči pa:</p>
+<ul>
+<li>Martin Srebotnjak</li>
+<li>Urška Colner (Agenda Open Systems)</li>
+<li>Roman Bobnarič</li>
+<li>Iztok Zajc</li>
+<li>Aleš Rom</li>
+<li>Robert Ludvik</li>
+</ul>
+<p><b>Spletna stran na <a href="http://kiberpipa.org/~openoffice">Kiberpipi</a>:</b></p>
+<ul><li>Matej Kovačič</li></ul>
+<p><b>Posebej podjetja:</b></p>
+<ul><li><a href="http://www.agenda.si">Agenda Open System</a></li></ul>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/credits.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,45 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl"><head><title>Vzorci za deljenje besed v OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, deljenje besed" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+</head><body>
+
+<div id="body2col">
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">začetek:</a></p>
+
+<h2>Slovenski vzorci za deljenje besed za OpenOffice.org</h2>
+
+<p>Vzorci za deljenje slovenskih besed so vključeni v namestitvene pakete OpenOffice.org od različice OpenOffice.org 2.3 naprej. K temu je pripomogla <a href="/news/2006-10-22.html">sprememba licence</a>.</p>
+
+<p>Avtor izvirnih slovenskih vzorcev za deljenje besed za TeX je Matjaž Vrečko, ki je vzorce izdal pod licenco LPPL (LaTeX Project Public License). Zadnjo različico najdete v skladišču vzorcev za TeX, <a href="http://tug.org/svn/texhyphen/trunk/hyph-utf8/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.pat.txt">na tem naslovu</a>. Podrobna licenca slovenskih delilnih vzorcev za TeX se nahaja <a href="http://tug.org/svn/texhyphen/trunk/hyph-utf8/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.lic.txt">tukaj</a>. Slovenske vzorce za deljenje besed vzdržuje Mojca Miklavec.</p>
+
+<p>Vzorci za deljenje besed v OpenOffice.org na splošno slonijo na vzorcih za deljenje besed programa TeX, vendar pa jih je potrebno nato še ustrezno pretvoriti, kar opisuje <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/SL/Using_TeX_hyphenation_patterns_in_OpenOffice.org">članek na wikiju</a>. Slovenske vzorce za deljenje besed smo ustrezno pretvorili v projektu sl.OpenOffice.org, pri čemer je pri zadnji pretvorbi z nasveti sodelovala tudi Mojca Miklavec, za kar se ji lepo zahvaljujemo. Slovenski vzorci za deljenje besed so od leta 2006 izdani pod dvojno licenco GPL/LGPL, z izrecnim dovoljenjem izvornega avtorja Matjaža Vrečka.<br /></p>
+
+<h2>Slovenian Hyphenation Patterns for OpenOffice.org</h2>
+
+<p>Hyphenation patterns for OpenOffice.org are in general based on TeX hyphenation patterns, but additional conversion must be performed; the conversion is described in a special <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/SL/Using_TeX_hyphenation_patterns_in_OpenOffice.org">wiki article</a>.</p>
+
+<p>Original author of Slovenian hyphenation patterns for TeX is Matjaž Vrečko, who published these patterns under the LPPL license (LaTeX Project Public License). Latest version can be found in the TeX hyphenation patterns <a href="http://tug.org/svn/texhyphen/trunk/hyph-utf8/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.pat.txt">here</a>. Full licensing information of Slovenian hyphenation TeX patterns is available <a href="http://tug.org/svn/texhyphen/trunk/hyph-utf8/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.lic.txt">here</a>. Slovenian hyphenation patterns for TeX are maintained by Mojca Miklavec.</p>
+
+<p>Slovenian hyphenation patterns for TeX were accordingly converted by the sl.OpenOffice.org team; with the last conversion in 2010 we used insights by Mojca Miklavec (for which we are thankful). Slovenian hyphenation patterns for OpenOffice.org are since 2006 published under double GPL/LGPL license, with explicit permission by the original author Matjaž Vrečko.</p>
+
+<p>Slovenian hyphenation patterns are included in Slovenian OpenOffice.org installation sets since version 2.3.</p>
+<p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/delilni.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,47 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl"><head><title>Dodatki za OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, deljenje besed, slovar sopomenk, črkovanje, črkovalnik, slovenjenje" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+</head><body>
+<div id="body2col">
+<p class="nonscreen"><a name="content">začetek:</a></p>
+<h2>Dodatki za slovenski OpenOffice.org</h2>
+<h3>Črkovalnik in deljenje besed</h3>
+<p>Slovarja črkovalnika in deljenja besed sta vključena v namestitvene pakete OpenOffice.org od različice OpenOffice.org 2.3. K temu je pripomogla <a href="/news/2006-10-22.html">sprememba licence</a>.</p>
+<p>Od različice 3.0 naprej so slovarji za črkovanje in deljenje besed, kot tudi slovarji sopomenk v obliki razširitev. Tako velja tudi za slovenske slovarje, ki so vključeni v slovenske izdaje, za tujejezične izdaje OpenOffice.org pa si razširitev lahko prenesete iz <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pack-sl">skladišča razširitev</a>. <a href="delilni.html">Vzorci za deljenje besed</a> so bili ponovno pretvorjeni za izdajo 3.3.</p>
+<p>V paket OpenOffice.org je bil od različice 2.0 do različice 3.0 vključen čarovnik, ki je omogočal enostavno namestitev dodatnih slovarjev črkovalnika, deljenja besed in sopomenk s spleta. Tako ste lahko enostavno in brezplačno dodali slovarje za delo z dokumenti, ki vsebujejo besedila ali navedke v drugih jezikih (npr. nemščini, italijanščini, madžarščini, francoščini, hrvaščini, ...). Čarovnik se je nahajal v meniju Datoteka – Čarovniki – Namestitev slovarjev. To je bil navaden dokument OpenOffice.org z makrom, na voljo tudi v slovenskem jeziku.</p>
+<p>Če ste imeli nameščen paket OpenOffice.org 2.x, ki ni imel vključenega čarovnika za namestitev slovarjev, ste lahko zadnjo različico dokumenta DicOOo našli na spletni strani <a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/"> http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/</a>. Prenesli ste dokument, ga odprli in sledili navodilom.</p>
+<h3>Slovar sopomenk</h3>
+<p>Paket OpenOffice.org od 3.2.1 naprej vsebuje slovar sopomenk, ki je nastal v okviru projekta <a href="http://www.tezaver.si">tezaver.si</a> in ki je dosegel primeren začetni obseg (prek 11.000 besed), da lahko polnokrvno streže uporabniku na lovu za sopomenkami in protipomenkami. Najdete ga tudi ločeno v <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/OdprtiTezaver">skladišču razširitev</a>. Tudi sami se nam lahko pridružite in soustvarjate slovar sopomenk na naslovu <a href="http://www.tezaver.si">www.tezaver.si</a>. Slovenski tezaver bo predvidoma od različice 3.3 naprej ponujal tudi oznako besedne vrste posamezne množice sopomenk.</p>
+<h3>Uvoz in izvoz Å¡umnikov za Palm OS</h3>
+<p>Za slovenske uporabnike OpenOffice.org, ki imajo dlančnike z operacijskim sistemom Palm(One) in na njih naloženo programsko opremo Piloc, da lahko uporabljajo slovenske znake, je na voljo prikrojen <a href="http://sl.openoffice.org/razsiritve/aportisdoc.jar">filter za izvoz in uvoz datotek AportisDoc</a>. Tako bodo šumniki prehajali med dlančnikom in računalnikom ter obratno brez motenj. Za namestitev je potrebno poiskati mapo "pogon:\imenik_namestitve_OO.o\program\classes\" (npr. "C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\classes"), kjer najprej preimenujete že obstoječo istoimensko datoteko in nato v mapo postavite priloženo datoteko.</p>
+<h3>Datoteke za lastno gradnjo OpenOffice.org</h3>
+<p>Opozorilo: ta razdelek je najverjetneje zastarel!</p>
+<p>Na spletnem mestu <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/">ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/</a> v mapi build/Files (ne nujno na tem nivoju!) najdete sledeče potrebne datoteke za gradnjo svoje različice:</p>
+<ul>
+<li><b>slovenian_new_bastard.txt</b> - GSI datoteka za uvoz prevedenih sporočil v izvorno kodo z orodjem <b>localize</b>;</li>
+<li><b>slovenian_extras.tar.gz</b> - prevedene predloge;</li>
+<li><b>slovenian_icons.tar.gz</b> - ikone za slovenske gumbe Krepko, Podčrtano in Ležeče;</li>
+</ul>
+<p>V mapi build/Sources/Dictionaries (ne nujno na tem nivoju!) pa Å¡e:</p>
+<ul>
+<li><b>sl_SI.zip</b> - slovarji in datoteke s pravili za črkovalnik in deljenje besed. Če ni vse v eni datoteki, obstaja v isti mapi tudi datoteka;</li>
+<li><b>th_sl_SI_thes.zip</b> - (ni nujno, da ima natančno takšno ime!) posebej datoteke za deljenje besed;</li>
+</ul>
+<p>Opomba: datoteke za <a href="about-spellcheck.html">črkovalnik</a> morate prenesti posebej.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dodatki.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,85 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl"><head><title>Dokumentacija OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+	<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+	<meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+	<meta name="KEYWORDS" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head><body>
+<div id="body2col">
+<h2>Dokumentacija</h2>
+<p>To je podprojekt, ki ustvarja in vzdržuje posodobljeno dokumentacijo za OpenOffice.org v slovenskem jeziku. Dokumentacija vsebuje uporabniške vodnike, pogosto zastavljena vprašanja, HowTo-je, vzorce, predloge in gradiva za vadenje.</p>
+<h3><a href="sodeluj.html">Kako lahko pomagate?</a></h3>
+<p>Na strani <a href="sodeluj.html">sodelovanj si preberite, kako lahko pomagate pri prevajanju Å¡e neprevedenih dokumentov</a>!</p>
+<h3 style="padding-bottom:10px">Uporabniška dokumentacija</h3>
+<div style="text-align: center;">
+<table width="80%" style="margin: auto;">
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="vodniki.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/book.png" width="60" height="51" style="border:0" alt="Vodniki" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="vodniki.html">Vodniki</a></td>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/faqs/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/faq.png" width="60" height="59" style="border:0" alt="FAQ" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/faqs/index.html">Pogosto zastavljena vprašanja</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/howto.png" width="60" height="60" style="border:0" alt="Kakojčki" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="kakOOojcki.html">KakOOojčki</a></td>
+<td style="width:15%"><a href="namestitveni_vodnik.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/setup.png" width="60" height="60" style="border:0" alt="Namestitveni vodniki" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="namestitveni_vodnik.html">Namestitveni vodniki</a></td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+<h3 style="padding-bottom:10px">Viri sprotne pomoči</h3>
+<div style="text-align: center;">
+<table width="80%" style="margin: auto;">
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/online_help/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/help.png" width="55" height="55" style="border:0" alt="Viri pomoči" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/online_help/index.html">Datoteke, dokumenti in še več </a></td>
+<td style="width:15%">
+<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sl.openoffice.org"><img src="pics/clipboard.png" width="55" height="55" style="border:0" alt="Domača pamet" /></a>
+</td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sl.openoffice.org">Domača pamet</a></td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+<h3 style="padding-bottom:10px">Sorodni viri</h3>
+<div style="text-align: center;">
+<table width="80%" style="margin: auto;">
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/templates.png" width="56" height="64" style="border:0" alt="Vzorci in predloge" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/index.html">Vzorci, predloge in izrezki</a></td>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/articles/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/pencil.png" width="60" height="60" style="border:0" alt="Zbrani članki in ocene" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/articles/index.html">Zbrani članki in ocene</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/tutorials/index.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/inservice_presentation_01.png" width="60" height="59" style="border:0" alt="Vadnice" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/tutorials/index.html">Vadbeni priročniki</a></td>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/thirdparty.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/puzzle.png" width="60" height="51" style="border:0" alt="Zunanji ponudniki" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/thirdparty.html">Strani zunanjih ponudnikov</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td style="width:15%"><a href="http://documentation.openoffice.org/project_list.html"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/paperwithseagulls.png" width="60" height="59" style="border:0" alt="Drugi projekti OpenOffice.org" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://documentation.openoffice.org/project_list.html">Drugi viri projekta</a></td>
+<td style="width:15%"><a href="http://www.oooforum.org/"><img src="http://documentation.openoffice.org/img/forums.png" width="55" height="55" style="border:0" alt="Uporabljajte forume" /></a></td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%"><a href="http://www.oooforum.org/">Uporabljajte forume</a></td>
+<td style="width:15%"> &nbsp;</td>
+<td style="vertical-align:middle; width:35%">&nbsp;</td>
+</tr>
+</table>
+</div>
+<hr />
+<p>Zahvaljujemo se <a href="http://www.openclipart.org/">knjižnici Open Clip Art Library</a> in avtorjem prispevkov OpenOffice.org za ilustracije, ki so uporabljene na tej strani.</p>
+<p>Licenca: LGPL.</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/dokumentacija.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html?rev=1175506&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html Sun Sep 25 18:18:15 2011
@@ -0,0 +1,80 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="sl">
+<head>
+ <title>Pogosta vprašanja o OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="3.5.1.19.8" />
+ <style type="text/css"> /* <![CDATA[ */
+ <!--
+ @import "branding/css/tigris.css";
+ @import "branding/css/inst.css";
+ -->
+ /* ]]> */</style>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/print.css" media="print" />
+ <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+ <script src="Datoteke_za_sl%20%20OpenOffice.org/tigris.js" type="text/javascript"></script>
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: Odprt pisarniški paket" />
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice, open office, office suite, office, international office, linux, Linux, Linux Office, Collaboration, Companies, Open Source, UNO, Java, StarOffice" />
+</head>
+<body>
+<div id="body2col">
+<h2>Pogosto zastavljena vprašanja o OpenOffice.org</h2>
+<p>Prispeval Matjaž Horvat</p>
+<p><b>Kaj je OpenOffice.org?</b></p>
+<p>OpenOffice.org je projekt odprte kode, ki je nastal, ko je Sun Microsystems izdal izvorno kodo popularnega pisarniškega paketa StarOffice[tm]. Celotna izvorna koda StarOffice je na voljo po licenco LGPL (GNU Lesser General Public License) in SISSL (Sun Industry Standards Source License). Sun sodeluje kot član znotraj skupnosti OpenOffice.org.</p>
+<br />
+<p><b>Kaj dela Openoffice.org?</b></p>
+<p>Projekt OpenOffice.org zagotavlja potrebna orodja, da je izvorna koda na voljo skupnosti razvijalcev. Sem spada javno dostopna izvorna koda, informativna spletna stran projekta <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org</a> in forumi.</p>
+<br />
+<p><b>Katere komponente vključuje OpenOffice.org?</b></p>
+<p>Med komponente OpenOffice.org spadajo urejevalnik besedil, orodje za delo s preglednicami, orodje za delo s predstavitvami, orodje za risanje, urejevalnik enačb, orodje za vodenje in urejanje zbirk podatkov in orodje za pretvarjanje datotek (tudi datoteke oblike Microsoft Office).</p>
+<br />
+<p><b>Kdaj bo OpenOffice.org izdal produkt, ki ga bo mogoče uporabljati na Linuxu?</b></p>
+<p>Prva izdaja OpenOffice.org se je pojavila 13. oktobra 2000, ko je bila izdana prosto dostopna izvorna koda. Različica OpenOffice.org je izšla 1. maja 2002. Zadnja slovenska različica je na voljo na <a href="prenosi.html">http://sl.openoffice.org/prenosi.html</a>.</p>
+<br />
+<p><b>Kje lahko najdem več informacij o tem projektu?</b></p>
+<p>Projekt OpenOffice.org gostuje na <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org</a>. Tukaj boste našli potrebne in zanije. Prav tako lahko najdete podrobnosti o tem, kako postati vključen v ta projekt.</p>
+<p><b>Če sam začnem spreminjati kodo OpenOffice.org, ali jo lahko imenujem StarOffice?</b></p>
+<p>Ne. Ničesar ne smete poimenovati StarOffice. Lahko pa vaš izdelek ali spremembe poimenujete kakorkoli drugače. Če na primer delate pri podjetju Janez Software, se vaš izdelek lahko imenuje JanezOffice.</p>
+<br />
+<p><b>Ali lahko vzamem kodo od OpenOffice.org in spremenim v StarOffice?</b></p>
+<p>Ne. StarOffice je Sunov komercialni izdelek in ni izdan pod družino licenc GPL ali SISSL. Zato ga ni dovoljeno spreminjati.</p>
+<br />
+<p><b>Ali lahko Sun kdaj vzame izvorno kodo nazaj?</b></p>
+<p>Preprost odgovor je NE. Ko je koda izdana pod licenco LGPL, ostane do konca pod to licenco. Sun nima načrtov, da bi se vrnil k zaprtemu razvoju. Za Sun veljajo enaka pravila kot za ostale člane skupnosti; vse spremembe mora vrniti pod licenco LGPL (ali SISSL). Zato Sun nikoli ne more vzeti izvorne kode in prispevkov skupnosti nazaj. Ta koda po določilih licenc LGPL in SISSL pripada skupnosti.</p>
+<br />
+<p><b>Kako lahko dobim OpenOffice.org v katerem drugem jeziku kot v angleščini?</b></p>
+<p>Seveda. Seznam jezikov, v katerih je na voljo uporabniški vmesnik najdete <a href="http://whiteboard.openoffice.org/mirrors/index.html#localizations">tukaj</a>. Novi prevodi ves čas nastajajo, za več informacij poglejte na <a href="http://l10n.openoffice.org/">http://l10n.openoffice.org</a>. Slovenska različica je na voljo že od konca leta 2002. Poleg uporabniškega vmesnika in pomoči v različnih jezikih OpenOffice.org ponuja podporo tudi za delo v različnih jezikih, nove slovarje za preverjanje črkovanja, deljenje besed in sopomenke pa lahko brezplačno prenesete kot razširitve s strani <a href="extensions.services.openoffice.org">http://extensions.services.openoffice.org</a>.</p>
+<br />
+<p><b>Kakšna je razlika med StarOffice in OpenOffice.org?</b></p>
+<p>OpenOffice.org izvira iz kode StarOffice. V večini primerov je razlog ta, da Sun nima pravice, da bi nekatere dele dal na voljo OpenOffice.org. Ti elementi, ki niso na voljo pri OpenOffice.org so:</p>
+<ul>
+<li>nekatere pisave, predvsem pisave azijskih jezikov;</li>
+<li>komponenta za upravljanje podatkovnih zbirk Adabas D;</li>
+<li>nekatere predloge;</li>
+<li>razširjena galerija izrezkov;</li>
+<li>nekatere možnosti razvrščanja (azijske različice);</li>
+<li>nekateri filtri za tuje datoteke;</li>
+</ul>
+<p><b>Kdaj bo na voljo OpenOffice.org za Mac OS X?</b></p>
+<p>OpenOffice.org je za Mac OS X na voljo od različice 2.4 naprej.</p>
+<br />
+<p><b>Zakaj "OpenOffice.org" in ne preprosto "OpenOffice"?</b></p>
+<p>Blagovna znamka "OpenOffice" pripada nekomu drugemu. Zato moramo vedno uporabljati "OpenOffice.org", ko govorimo o tem projektu odprte kode in programski opremi.</p>
+<br />
+<p><b>Kako se naj sklicujem na OpenOffice.org v mojih dokumentih?</b></p>
+<p>Če morate uporabiti izraz "OpenOffice.org" v dokumentih, listinah ali v drugih formalnih sredstvih obveščanja (brez elektronske pošte), priporočamo, da se držite naslednjih dogovorov:</p>
+<p>1. Vedno uporabljajte "OpenOffice.org" kot samostalnik</p>
+<p>2. Ko uporabljate izraz "OpenOffice.org" med sklicevanjem na nekaj določenega, priporočamo, da uporabljate eno od naslednjih oblik:</p>
+<ul>
+<li>Za spletno stran: "Spletna stran OpenOffice.org" ali "Skupnost OpenOffice.org".</li>
+<li>Za program: "Program OpenOffice.org"</li>
+<li>Za kodo: "Izvorna koda OpenOffice.org" ali "Koda OpenOffice.org".</li>
+</ul>
+<p>Ta pravila so določena tako natančno zato, da ne bi prihajalo do zapletov z lastnikom blagovne znamke "OpenOffice".</p>
+<p style="text-align:right"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Veljaven XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sl/faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message