incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175502 [2/3] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:17:48 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,228 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Легално и бесплатно преузмите OpenOffice.org на српском и енглеском
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+    	background:#0049cc;
+    	border:1px solid #0049cc;
+    	cursor:pointer;
+    	color:#FFFFFF;
+    	font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+    	float:left;
+    	width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Преузмите OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Бесплатно преузмите стабилно издање OpenОffice.org 3.3<a name="3.3"></a></h3>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="libo">
+    Можете да преузмете и новији стабилан <b>Либреофис 3.4.3</b> на српском.
+
+    Постоје <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sr">ћирилична</a> и
+    <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sh">латинична</a> варијанта локализације.
+
+    У издању за Microsoft Windows обе локализације су укључене у исти пакет, а на форуму OtvoreniDokument.com можете да 
+    <a href="http://otvorenidokument.com/Tema-Libreofis-beta2-instalacija">прочитате упутство за инсталацију</a>.
+
+    <b>Сазнајте више о Либреофису на <a href="http://sr.libreoffice.org">сајту пројекта</a>.</b>
+    </div>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      ГНУ/Линукс
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org 3.3 за Microsoft Windows</strong><br/><small> 2000SP2 / XP / 2003 / Vista / 7, <a href="#sysreq">системски захтеви</a></small></p>
+<p>
+  Можете преузети пуну инсталацију са уграђеном локализацијом или преузети само језички
+  пакет за инсталирање на постојећу инсталацију пакета OpenOffice.org 3.3 на рачунару. 
+  Ако инсталирате подршку за више језика, сваки корисник на рачунару у поставкама програма
+  може да одабере сопствени језик сучеља.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="2">пуна инсталација</th>
+
+ <td><small>MD5 отисак</small></td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_sr.exe">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+ </td>
+ <td><small> 594c1d5edb5a9f71e57891a1d0ce99b1 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_sh.exe">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+ </td>
+ <td><small> 68ddbbd45338db40eb303d8584e5a553 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_en-US.exe">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+
+ </td>
+ <td><small> b7de217e5945b3a28c7f4f3698e51aa4 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="2">само језички пакет</th>
+ <td> </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sr.exe">преузмите</a>
+ </td>
+ <td><small> 64695aefcf9de64452d9cd963156a3af </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sh.exe">преузмите</a>
+ </td>
+ <td><small> d8e45c5b521649b3f4cb93540ae1df5b </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_en-US.exe">преузмите</a>
+ </td>
+ <td><small> 8214803eec2de495850a5886603dbdb4 </small>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+    <p>Сазнајте више о <a href="prosirenja.html">корисним додацима</a> којима можете проширити функционалност пакета, преузмите <a href="podrska.html">документацију</a> и сазнајте више о
+    <a href="podrska.html">доступној подршци</a> преко Интернета.</a></p>
+<p>
+Језичке пакете са преводом сучеља на друге светске
+  језике <a href="http://download.openoffice.org/other.html#tested-lp">преузмите овде</a>.
+  Језичка подршка као што је провера писања (енгл. spellchecker) и прелом речи за друге
+  језике је доступна у виду <a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries">додатних пакета</a>.
+  Пакет за српски језик (оба писма) је укључен у локализоване пуне инсталације и језичке пакете, а можете да га <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">преузмете и посебно</a> уколико користите нелокализовану инсталацију.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<div style="width: 90%; margin: auto; background: #dce9fc; padding: 10px; border: 1px solid #9bc0f5;">
+<strong><sup>1)</sup> Важне напомене за Microsoft Windows:<a name="napomena_win"></a></strong>
+<ul>
+
+  <li>Доступан је и <a href="http://sr.openoffice.org/poruci.html">инсталациони диск</a> који садржи све инсталационе пакете и нека
+  <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">локализована проширења</a>, опремљен пригодним аутоматским покретачем на оба писма.
+  ИСО отисак можете сами нарезати на празан медиј.</li>
+
+  <li><a href="http://sr.openoffice.org/docs/winsetup30/">Прочитајте водич за инсталацију</a> пакета OpenOffice.org 3.0 на систему Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista. Ово илустровано упутство ће вас провести кроз инсталацију и додавање нових језичких пакета.</li>
+
+  <li>Пуне инсталације укључују бесплатну инсталацију <a href="http://www.java.com/en/download/manual.jsp">радног окружења за Јаву</a> које ће
+  по потреби бити укључено током процеса инсталације.</li>
+
+  <li>Уколико се инсталација прекине поруком „Грешка 1304“, инсталирајте 
+  „<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en">Microsoft .Net Framework <strong>2.0</strong> 
+  Redistributable Package</a>“</li>
+<!--
+  <li>Ако након успешне инсталације пакета, при покретању програма из пакета рачунар саопшти
+  да није у могућности да исти покрене или се појави грешка која помиње недостајуће DLL датотеке,
+  инсталирајте „<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=en">Microsoft
+  Visual C++ <strong>2008</strong> Redistributable Package</a>“.</li>
+-->
+  <li><a name="sysreq">Системски захтеви: </a> Microsoft Windows 2000 (SP2 или новији), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 као и одговарајућа серверска издања Microsoft Windows оперативног система. 256MB радне меморије (препоручено 512MB). Током инсталације потребно је 650MB простора на диску, након инсталације OpenOffice.org заузима око 440MB на диску. Могућа је инсталација на мрÐ
 µÐ¶Ð½Ð¸ диск. Резолуција екрана од најмање 1024x768 (на мањим резолуцијама делови прозора могу остати скривени).</li>
+</ul>    
+</div>
+
+<br/>&nbsp;
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Наручите инсталациони диск</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org ЦД са штампом на диску" />
+<p>
+Уколико поседујете широкопојасну интернет везу (најчешће АДСЛ, бежични или кабловски интернет) преузимање инсталације од само 128MB не представља проблем али корисницима
+који се на Интернет и даље повезују модемом преко телефонске линије то је авантура дуга осам неизвесних сати.
+</p><p>
+Како желимо да OpenOffice.org учинимо приступачним свим корисницима, радује нас што смо захваљујући волонтерима у Заједници у прилици да вам у таквим ситуацијама
+инсталациони диск бесплатно доставимо поштом. <a href="poruci.html">Попуните формулар</a>, а ми ћемо се потрудити да вашој молби изађемо у сусрет.
+</p><p><br clear="left"/>Са <a href="poruci.html">исте странице</a> можете преузети и отисак садржаја диска за снимање на празан медиј који укључује све горе понуђене инсталације. 
+Пронаћи ћете и омот и слике за штампу на самом диску како бисте могли да припремите ЦД професионалног изгледа за колекцију или поклон колегама и пријатељима.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_freebsd.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_freebsd.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_freebsd.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_freebsd.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,216 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Легално и бесплатно преузмите OpenOffice.org на српском и енглеском
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+    	background:#0049cc;
+    	border:1px solid #0049cc;
+    	cursor:pointer;
+    	color:#FFFFFF;
+    	font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+    	float:left;
+    	width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Преузмите OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Бесплатно преузмите стабилно издање OpenОffice.org 3.2.1<a name="3.2.1"></a></h3>
+    <p>Сазнајте више о <a href="prosirenja.html">корисним додацима</a> којима можете проширити функционалност пакета, преузмите <a href="podrska.html">документацију</a> и сазнајте више о
+    <a href="podrska.html">доступној подршци</a> преко Интернета.</a>
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      ГНУ/Линукс
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org за FreeBSD</strong></p>
+
+<p>За подршку се можете обратити <a href="http://www.bsdserbia.org/index.php">Заједници корисника BSD/Unix система Србије</a> или нашој <a href="podrska.html">корисничкој дописној листи</a>.
+<p>&nbsp;</p>
+
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="3">пуна инсталација</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th></th>
+
+ <th>Intel 32bit</th>
+ <th>Intel 64bit</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_sr.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+
+  <small> cf50a45e1b03c0ef5410680cb2b78f11 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_sr.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 7ade98d902eaedba94705c0d2823711f </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_sh.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 119ef0003a6fb06723e3086e874c44e9 </small>
+
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_sr.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 14103e03b0f6c510a42f6a834dc36e80 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_en-US.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 70fc300c1793a13c09b8c8c20b450974 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_en-US.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 295caf0d72a190a7d791b80bd87bf207 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th class="cattitle" colspan="3">само језички пакет</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_sr.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 9c056fba1702e47396e89216933b01f0 </small>
+
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_sr.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 7b694d726f8ffee8613c216f2b107543 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_sh.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 82c4636ec430c5e4b1c3cda93bb88780 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_sh.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> d8f58a26b8085d970126caa635ad2ee8  </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_en-US.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+  <small> 5d2c454203b82b845959b67b55874ec9  </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_en-US.tar.bz2">преузмите</a>
+  <br/>
+
+  <small> c19bfecb0df7852e16e820f80b03074f </small>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Наручите инсталациони диск</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org ЦД са штампом на диску" />
+<p>
+Уколико поседујете широкопојасну интернет везу (најчешће АДСЛ, бежични или кабловски интернет) преузимање инсталације од само 128MB не представља проблем али корисницима
+који се на Интернет и даље повезују модемом преко телефонске линије то је авантура дуга осам неизвесних сати.
+</p><p>
+Како желимо да OpenOffice.org учинимо приступачним свим корисницима, радује нас што смо захваљујући волонтерима у Заједници у прилици да вам у таквим ситуацијама
+инсталациони диск бесплатно доставимо поштом. <a href="poruci.html">Попуните формулар</a>, а ми ћемо се потрудити да вашој молби изађемо у сусрет.
+</p><p><br clear="left"/>Са <a href="poruci.html">исте странице</a> можете преузети и отисак садржаја диска за снимање на празан медиј који укључује све горе понуђене инсталације. 
+Пронаћи ћете и омот и слике за штампу на самом диску како бисте могли да припремите ЦД професионалног изгледа за колекцију или поклон колегама и пријатељима.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_freebsd.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_lin.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_lin.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_lin.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_lin.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,289 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Легално и бесплатно преузмите OpenOffice.org на српском и енглеском
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: 6pt; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+    	background:#0049cc;
+    	border:1px solid #0049cc;
+    	cursor:pointer;
+    	color:#FFFFFF;
+    	font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+    	float:left;
+    	width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Преузмите OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Бесплатно преузмите стабилно издање OpenОffice.org 3.3.0<a name="3.3.0"></a></h3>
+    <p>Сазнајте више о <a href="prosirenja.html">корисним додацима</a> којима можете проширити функционалност пакета, преузмите <a href="podrska.html">документацију</a> и сазнајте више о
+    <a href="podrska.html">доступној подршци</a> преко Интернета.</a>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="libo">
+    Можете да преузмете и новији стабилан <b>Либреофис 3.4.3</b> на српском. 
+
+    Постоје <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sr">ћирилична</a> и
+    <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sh">латинична</a> варијанта локализације.
+
+    У издању за Microsoft Windows обе локализације су укључене у исти пакет, а на форуму OtvoreniDokument.com можете да 
+    <a href="http://otvorenidokument.com/Tema-Libreofis-beta2-instalacija">прочитате упутство за инсталацију</a>.
+
+    <b>Сазнајте више о Либреофису на <a href="http://sr.libreoffice.org">сајту пројекта</a>.</b>
+    </div>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      ГНУ/Линукс
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org 3.3 за ГНУ/Линукс (32bit и 64bit)</strong></p>
+
+<p>
+  Можете преузети пуну инсталацију са уграђеном локализацијом или преузети само језички
+  пакет за инсталирање на постојећу инсталацију пакета OpenOffice.org 3.3.0 на рачунару. 
+  Ако инсталирате подршку за више језика, сваки корисник на рачунару у поставкама програма
+  може да одабере сопствени језик сучеља.
+</p>
+
+<p>
+  <strong><font color="red">
+  Препоручује се да уместо ових пакета повучете OpenOffice.org инсталацију из
+  складишта пакета дистрибуције. На тај начин ћете добити бољу интеграцију и аутоматску
+  инсталацију свих међузависности.
+  </font></strong>
+</p>
+
+<p>
+  Сазнајте како да инсталирате OpenOffice.org 3.3.0 на <a href="http://www.ubuntu-rs.org/">форуму Убунту локалне заједнице за Србију</a>, <a href="http://fedora.fsn.org.rs/">порталу Федора Србија</a>, 
+  <a href="http://debian.fsn.rs/">Debian Србија форуму</a>, страници <a href="http://www.slackware-srbija.org">Slackware заједнице у Србији</a>, <a href="http://www.gentoo-srbija.org/">Gentoo Србија</a>,
+  или <a href="http://www.linuxo.net/">Linuxo форуму</a>. Или потражите подршку преко <a href="podrska.html">наше корисничке дописне листе</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th></th>
+ <th>Ubuntu/Debian<br/>32bit (deb)</th>
+ <th>Ubuntu/Debian<br/>64bit (deb)</th>
+
+ <th>Fedora/RedHat<br/>32bit (rpm)</th>
+ <th>Fedora/RedHat<br/>64bit (rpm)</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="5">пуна инсталација</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_sr.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_sr.tar.gz">преузмите</a>
+
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_sr.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_sr.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+  <br/><small>(укључује јаву)</small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_sh.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_sh.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_sh.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_sh.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+  <br/><small>(укључује јаву)</small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+  <sup><a href="#napomena_lin">2)</a></sup>
+  <br/><small>(укључује јаву)</small>
+ </td>
+</tr>
+
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="5">само језички пакет</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/deb/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/rpm/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+<div style="width: 90%; margin: auto; background: #dce9fc; padding: 10px; border: 1px solid #9bc0f5;">
+<strong><sup>2)</sup> Важне напомене за ГНУ/Линукс:<a name="napomena_lin"></a></strong>
+<ul>
+  <li>Инсталирајте подршку за беркли формат база података 4.7 (пакет <tt>libdb4.7</tt>)</li>
+  <li>Распакујте архиву и инсталирајте покретањем <tt>update</tt> скрипте из терминала или наредбом <tt>sudo dpkg --recursive --install DEBS/</tt>.</li>
+
+  <li>За исправну интеграцију пакета у главни мени потребно је из управника пакета дистрибуције уклонити претходна издања пакета.</li>
+  <li>Неке могућности пакета захтевају подршку за јаву (нпр. пакет <tt>sun-java6-jre</tt>).</li>
+</ul>    
+</div>
+
+<br/>&nbsp;
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Наручите инсталациони диск</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org ЦД са штампом на диску" />
+<p>
+Уколико поседујете широкопојасну интернет везу (најчешће АДСЛ, бежични или кабловски интернет) преузимање инсталације од само 128MB не представља проблем али корисницима
+који се на Интернет и даље повезују модемом преко телефонске линије то је авантура дуга осам неизвесних сати.
+</p><p>
+Како желимо да OpenOffice.org учинимо приступачним свим корисницима, радује нас што смо захваљујући волонтерима у Заједници у прилици да вам у таквим ситуацијама
+инсталациони диск бесплатно доставимо поштом. <a href="poruci.html">Попуните формулар</a>, а ми ћемо се потрудити да вашој молби изађемо у сусрет.
+</p><p><br clear="left"/>Са <a href="poruci.html">исте странице</a> можете преузети и отисак садржаја диска за снимање на празан медиј који укључује све горе понуђене инсталације. 
+Пронаћи ћете и омот и слике за штампу на самом диску како бисте могли да припремите ЦД професионалног изгледа за колекцију или поклон колегама и пријатељима.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_lin.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_mac.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_mac.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_mac.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_mac.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,200 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Легално и бесплатно преузмите OpenOffice.org на српском и енглеском
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+    	background:#0049cc;
+    	border:1px solid #0049cc;
+    	cursor:pointer;
+    	color:#FFFFFF;
+    	font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+    	float:left;
+    	width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Преузмите OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Бесплатно преузмите стабилно издање OpenОffice.org 3.3.0<a name="3.3.0"></a></h3>
+    <p>Сазнајте више о <a href="prosirenja.html">корисним додацима</a> којима можете проширити функционалност пакета, преузмите <a href="podrska.html">документацију</a> и сазнајте више о
+    <a href="podrska.html">доступној подршци</a> преко Интернета.</a>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="libo">
+    Можете да преузмете и новији стабилан <b>Либреофис 3.4.3</b> на српском. 
+
+    Постоје <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sr">ћирилична</a> и
+    <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sh">латинична</a> варијанта локализације.
+
+    У издању за Microsoft Windows обе локализације су укључене у исти пакет, а на форуму OtvoreniDokument.com можете да 
+    <a href="http://otvorenidokument.com/Tema-Libreofis-beta2-instalacija">прочитате упутство за инсталацију</a>.
+
+    <b>Сазнајте више о Либреофису на <a href="http://sr.libreoffice.org">сајту пројекта</a>.</b>
+    </div>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      ГНУ/Линукс
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org 3.3.0 за Apple MacOS X (10.4 Tiger или новији)</strong></p>
+
+<p>За подршку се можете обратити <a href="http://www.macserbia.org">Macintosh корисничкој групи у Србији</a> или нашој <a href="podrska.html">корисничкој дописној листи</a>.
+<p>&nbsp;</p>
+
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="3">пуна инсталација</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th></th>
+
+ <th>Intel x86</th>
+ <th>PowerPC</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_sr.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_sr.dmg">преузмите</a> -->
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_sh.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_sr.dmg">преузмите</a> -->
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_en-US.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_en-US.dmg">преузмите</a> -->
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th class="cattitle" colspan="3">само језички пакет</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_sr.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_langpack_sr.dmg">преузмите</a>-->
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_sh.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_langpack_sh.dmg">преузмите</a> -->
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_en-US.dmg">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+<!--  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/dmg/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_langpack_en-US.dmg">преузмите</a>-->
+ </td>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Наручите инсталациони диск</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org ЦД са штампом на диску" />
+<p>
+Уколико поседујете широкопојасну интернет везу (најчешће АДСЛ, бежични или кабловски интернет) преузимање инсталације од само 128MB не представља проблем али корисницима
+који се на Интернет и даље повезују модемом преко телефонске линије то је авантура дуга осам неизвесних сати.
+</p><p>
+Како желимо да OpenOffice.org учинимо приступачним свим корисницима, радује нас што смо захваљујући волонтерима у Заједници у прилици да вам у таквим ситуацијама
+инсталациони диск бесплатно доставимо поштом. <a href="poruci.html">Попуните формулар</a>, а ми ћемо се потрудити да вашој молби изађемо у сусрет.
+</p><p><br clear="left"/>Са <a href="poruci.html">исте странице</a> можете преузети и отисак садржаја диска за снимање на празан медиј који укључује све горе понуђене инсталације. 
+Пронаћи ћете и омот и слике за штампу на самом диску како бисте могли да припремите ЦД професионалног изгледа за колекцију или поклон колегама и пријатељима.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_mac.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_sol.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_sol.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_sol.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_sol.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,193 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Легално и бесплатно преузмите OpenOffice.org на српском и енглеском
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+    	background:#0049cc;
+    	border:1px solid #0049cc;
+    	cursor:pointer;
+    	color:#FFFFFF;
+    	font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+    	float:left;
+    	width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+    	background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Преузмите OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Бесплатно преузмите стабилно издање OpenОffice.org 3.3.0<a name="3.3.0"></a></h3>
+    <p>Сазнајте више о <a href="prosirenja.html">корисним додацима</a> којима можете проширити функционалност пакета, преузмите <a href="podrska.html">документацију</a> и сазнајте више о
+    <a href="podrska.html">доступној подршци</a> преко Интернета.</a>
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      ГНУ/Линукс
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org 3.3.0 за Oracle Solaris 10 или OpenSolaris</strong></p>
+
+<p>
+  Можете преузети пуну инсталацију са уграђеном локализацијом или преузети само језички
+  пакет за инсталирање на постојећу инсталацију пакета OpenOffice.org 3.3.0 на рачунару. 
+  Ако инсталирате подршку за више језика, сваки корисник на рачунару у поставкама програма
+  може да одабере сопствени језик сучеља.
+</p>
+<p>
+  За подршку се можете обратити <a href="http://opensolaris.org/os/project/rs-osug/">OpenSolaris корисничкој групи у Србији</a>, комерцијалним <a href="http://partneradvantage.sun.com/catalog/search/home.jsf">партнерима компаније Oracle</a> у Србији или нашој <a href="podrska.html">корисничкој дописној листи</a>.
+<p>&nbsp;</p>
+
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="3">пуна инсталација</th>
+
+</tr>
+<tr>
+ <th></th>
+ <th>Intel x86</th>
+ <th>SPARC</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_install-wJRE_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_install-wJRE_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_install-wJRE_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_install-wJRE_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_install-wJRE_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_install-wJRE_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="3">само језички пакет</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>српски ћирилицом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_sr.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>српски латиницом</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_sh.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>енглески</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/pkg/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_en-US.tar.gz">преузмите</a>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Наручите инсталациони диск</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org ЦД са штампом на диску" />
+<p>
+Уколико поседујете широкопојасну интернет везу (најчешће АДСЛ, бежични или кабловски интернет) преузимање инсталације од само 128MB не представља проблем али корисницима
+који се на Интернет и даље повезују модемом преко телефонске линије то је авантура дуга осам неизвесних сати.
+</p><p>
+Како желимо да OpenOffice.org учинимо приступачним свим корисницима, радује нас што смо захваљујући волонтерима у Заједници у прилици да вам у таквим ситуацијама
+инсталациони диск бесплатно доставимо поштом. <a href="poruci.html">Попуните формулар</a>, а ми ћемо се потрудити да вашој молби изађемо у сусрет.
+</p><p><br clear="left"/>Са <a href="poruci.html">исте странице</a> можете преузети и отисак садржаја диска за снимање на празан медиј који укључује све горе понуђене инсталације. 
+Пронаћи ћете и омот и слике за штампу на самом диску како бисте могли да припремите ЦД професионалног изгледа за колекцију или поклон колегама и пријатељима.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/preuzmi_sol.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/price.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/price.html?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/price.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/price.html Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org „Корисничке приче“
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+ h3 { font-weight: normal; color: #888; font-size: 80%; margin-top: -5px; }
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<div style="margin: auto; width: 280px; float: left; text-align: center; margin-right: 50px;">
+<img src="/pics/zajednica.png" width="280px" height="217px" alt="Опис је испод слике"/>
+<small><br/>Окупљање OpenOffice.org заједнице<br/>Нови Сад, 31. мај 2008. године</small>
+</div>
+
+<p>
+„<strong>Корисничке приче</strong>“ су епизоде из свакодневног рада у пакету
+OpenOffice.org које пишу сами корисници. Занимљивости,
+прикази омиљених опција, понеки трик.
+</p>
+
+<p>
+То је прилика да сви ми, доприносећи заједници
+корисника слободног пакета OpenOffice.org научимо и
+нешто ново. Пошаљите вашу корисничку причу е-поштом на адресу 
+<a href="mailto:korisnickeprice@openoffice.org">korisnickeprice@openoffice.org</a>.
+</p>
+
+
+<p>
+Погледајте и информације о дописној листи корисника пакета OpenOffice.org
+у Србији на <a href="podrska.html">страници за подршку</a>.
+</p>
+
+<br clear="both"/>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<h2>OpenOffice.org и једна слатка првоаприлска шала</h2>
+<h3>пише Горан Ракић</h3>
+
+<img src="/price/3_prviapril.png" width="116px" height="116px" alt="Први април: Дан шале" 
+align="left" hspace="10"/>
+<p>
+Први април у западном свету познат је као „Дан шале“, дан када рођаке, пријатеље и колеге 
+покушавамо да разним зврчкама насамаримо. Сазнајте како да могућност за 
+аутоматско исправљање честих грешака у пакету OpenOffice.org (нпр. „бијо“ у „био“) или скаћеног 
+уноса честих дугачких назива („МТИД“ уместо „Министарство за телекомуникације и информационо 
+друштво“) <a href="price/3_prviapril/index.html">лукаво искористите и забавите колеге 
+на послу</a>...
+</p>
+
+<br clear="both"/>
+
+<h2>Припрема годишњих финансијских извештаја у електронском формату</h2>
+<h3>пише Горан Ракић</h3>
+
+<img src="/price/2_riapp.png" width="116px" height="116px" alt="Исечак екрана Рачуна са шаблоном за припрему извештаја" align="left" hspace="10"/>
+<p>
+Одељење за регистре и бонитет Народне Банке Србије обезбедило је програм за припрему и предају годишњих финансијских извештаја за 2008. годину у електронском формату. Заједница OpenOffice.org корисника у Србији припремила је шаблон са макроима за припрему података за програм НБС једнак по фунÐ
 ционалности са решењем које већ постоји за Microsoft Office.
+</p>
+
+<p><a href="price/2_riapp/index.html">Наставак текста и преузимање шаблона</a></p>
+
+<br clear="both"/>
+
+<h2>Навигатор у OpenOffice.org Писцу</h2>
+<h3>пише Горан Ракић</h3>
+
+<img src="/price/1_pisac_navigator.png" width="116px" height="116px" alt="Исечак менија Уређивање, означена ставка Навигатор" align="left" hspace="10"/>
+<p>
+У прозочету Навигатора приказана је структура тренутно отвореног документа, сва заглавља, табеле, уметнуте слике и др.
+Тако при раду у сваком мало дужем документу увек имам преглед структуре поднаслова „на један клик“, а могу и лако да средим ниво контуре и од поднаслова направим наслов.
+</p>
+
+<p><a href="price/1_pisac_navigator/index.html">Прочитајте цео текст</a></p>
+
+<br clear="both"/>
+
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/price.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/project_cirlat.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/project_cirlat.js?rev=1175502&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/project_cirlat.js (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/project_cirlat.js Sun Sep 25 18:17:48 2011
@@ -0,0 +1,110 @@
+function cirlat(strin)
+{
+   var t = {'а':'a', 'б':'b', 'в':'v', 'г':'g', 'д':'d',
+       'ђ':'đ', 'е':'e', 'ж':'ž', 'з':'z', 'и':'i',
+       'ј':'j', 'к':'k', 'л':'l', 'љ':'lj','м':'m',
+       'н':'n', 'њ':'nj','о':'o', 'п':'p', 'р':'r',
+       'с':'s', 'т':'t', 'ћ':'ć', 'ч':'č', 'ф':'f',
+       'х':'h', 'ц':'c', 'у':'u', 'џ':'dž','ш':'š',
+       'А':'A', 'Б':'B', 'В':'V', 'Г':'G', 'Д':'D',
+       'Ђ':'Đ', 'Е':'E', 'Ж':'Ž', 'З':'Z', 'И':'I',
+       'Ј':'J', 'К':'K', 'Л':'L', 'Љ':'Lj','М':'M',
+       'Н':'N', 'Њ':'Nj','О':'O', 'П':'P', 'Р':'R',
+       'С':'S', 'Т':'T', 'Ћ':'Ć', 'Ч':'Č', 'Ф':'F',
+       'Х':'H', 'Ц':'C', 'У':'U', 'Џ':'Dž','Ш':'Š'};
+
+  var strout = "";
+
+  for(var i in strin)
+  {
+   var c = strin[i];
+   if(c in t) strout += t[c];
+   else strout += c;
+  }
+
+  return strout;
+};
+
+function cirlat_by_id(id)
+{
+ var node = document.getElementById(id);
+ if(node) cirlat_by_node(node);
+// else alert("Missing node " + id);
+}
+
+function cirlat_by_node(node)
+{
+ if(node.nodeType == 3) node.nodeValue = cirlat(node.nodeValue);
+ else if(node.nodeType == 1)
+ {
+  if(node.hasAttribute("value")) node.setAttribute("value", cirlat(node.getAttribute("value")));
+  if(node.hasAttribute("title")) node.setAttribute("title", cirlat(node.getAttribute("title")));
+  if(node.hasAttribute("alt")) node.setAttribute("alt", cirlat(node.getAttribute("alt")));
+  for(var i in node.childNodes) cirlat_by_node(node.childNodes[i]);
+ }
+}
+
+
+var ProjectCirLat = new function()
+{
+ this.host = "http://sr.openoffice.org";
+
+ this.url = window.location.toString();
+
+ this.translate = (this.url.indexOf(this.host + '/lat/') != -1);
+
+ // Hide navigation
+ this.navigation = function()
+ {
+  document.body.className = (this.translate ? "lat" : "cir");
+
+  if(this.translate)
+  {
+   document.body.className = 'lat';
+   document.getElementById("maintabsrcirlink").href = this.url.replace(this.host + "/lat", this.host);
+  }
+  else
+  {
+   document.body.className = 'cir';
+   document.getElementById("maintabsrlatlink").href = this.url.replace(this.host, this.host + "/lat");
+  }
+
+  // we are on openoffice.org (like http://openoffice.org/projects/sr/links)
+  if(this.url.indexOf(this.host) == -1)
+  {
+   document.getElementById("maintabsrlatlink").style.display = "none";   
+  }
+ }
+
+ // Replace header
+ this.header = function()
+ {
+  if(!this.translate) return;
+
+  var ids = ['header-logo', 'positioner-text', 'language-projects-link', 'user-login', 'user-nologin', 'login-expand', 'live-search', 'cse-search-box-header'];
+  for(var i in ids) cirlat_by_id(ids[i]);
+ }
+
+ // Replace footer
+ this.footer = function()
+ {
+  if(!this.translate) return;
+
+  var matf = document.getElementById("matflogo");
+  var mtid = document.getElementById("mtidlogo");
+
+  cirlat_by_node(matf);
+  cirlat_by_node(mtid);
+
+  matf.childNodes[0].href = "http://www.matf.bg.ac.rs/lat/";
+  mtid.childNodes[0].href="http://www.mtid.gov.rs/projekti/lokalizacija-softvera/?lng=lat";
+ }
+
+ // Replace areabox sidebar
+ this.areabox = function()
+ {
+  if(!this.translate) return;
+
+  cirlat_by_id("areabox");
+ }
+}();

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/project_cirlat.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message